Home » Archief » Laatste fatwa


[10.09.2011]

Laatste fatwa

Peter Breedveld


Illustratie: Yilmaz Aslantürk

Wie herinnert zich niet de scène in Life of Brian, waarin Brian er bij zijn massa volgelingen op aandringt zelf na te denken, in plaats van een leider te volgen:

“You don’t need to follow me, You don’t need to follow anybody! You’ve got to think for your selves! You’re all individuals!”“Yes!” roepen zijn volgelingen in koor, “We’re all individuals!” En Brian weer: “You’re all different!” En zijn volgelingen, in koor: “Yes, we are all different!”

Aan die hilarische scène doet Tofik Dibi’s Laatste Fatwa me denken. Dibi roept moslims aller landen middels een fatwa op om zelfstandig te denken, nadat hij heeft uitgelegd dat fatwa’s ‘topdown besluiten’ zijn die moslims ‘opdragen hoe te denken, voelen en handelen.’

Fatwa’s reduceren moslims volgens Dibi tot ‘willoze onderdanen’, die niet zelf kunnen nadenken, maar ironisch genoeg doet Dibi dat zelf ook, door ervan uit te gaan dat moslims zelfs een fatwa nodig hebben om zelfstandig na te denken.

En dat in een tijd waarin zowat alle Arabische volken in opstand komen tegen hun dictators, waarin de vrouwenbeweging in de islamitische wereld steeds nadrukkelijker van zich laat horen. Ik zou toch een beetje beledigd zijn, als ik een moslim was. En dan natuurlijk meteen te horen gekregen hebben dat ik van die typische lange moslimtenen heb.

Maar dat is niet mijn grootste bezwaar tegen de Laatste Fatwa. Mijn bezwaar is dat Dibi en de twee mede-ondertekenaars van zijn stuk tien jaar na 9/11 alsnog door het stof gaan om de islamofobe brullers te behagen die in de loop der jaren het maatschappelijke debat zijn gaan domineren. Dibi doet alsof er vanuit de moslimwereld nooit stelling is genomen tegen de aanslagen van 11 september 2001, alsof er een brede consensus onder moslims bestaat over het uithuwelijken van kinderen en het verminken van vrouwen.

Met andere woorden: Dibi geeft Geert Wilders gelijk, die zegt dat alle misstanden, die in Dibi’s stuk worden genoemd, onlosmakelijk met de islam te maken hebben. Dat elke moslim een potentiële terrorist is, per definitie antisemiet, homofoob en misogyn.

Terwijl het bij uitstek moslims zijn die zich verzetten tegen vrouwenonderdrukking, tegen steniging, uithuwelijking en noem maar op. Ze doen dat met gevaar voor eigen leven, ze lopen het risico op gevangenisstraf, stokslagen of erger. Ze doen dat in Afghanistan, Pakistan, Saoudi-Arabië, Indonesië, in al die landen waar het van bloedstollende moed getuigt je te verzetten, terwijl in Nederland de zelfbenoemde islamgeleerden vanachter hun computerschermen – of vanuit Nieuwspoort – hun makkelijke oordeeltjes vellen.

‘Extremisten hebben het islamitische geloof gekaapt, onze diepste levensovertuiging in gijzeling genomen’, schrijft Dibi, terwijl de Nederlandse moslims zich al jaren van hun beste kant laten zien, hun schouders ophalen over de cartoons van Gregorius Nekschot, er zelfs om lachen, en de Goebbeliaanse haatpropaganda van Hans Jansen van zich af laten glijden.

Tegelijkertijd heeft het gedachtegoed van Geert Wilders zich in Oslo van zijn zwartste kant laten zien en worden in Nederland de cartoonisten en columnisten vooral bedreigd door woedende PVV’ers.

Over dát extremisme geen woord in de Laatste Fatwa. Evenmin rept Dibi over de terreur, die de moslimwereld al zestig jaar lang teistert door toedoen van de Westerse bemoeienis in het Midden-Oosten, of over het feit dat de Taliban, Saddam Hoessein, het Saoudische koningshuis en de meeste van de dictators, die nu door hun eigen volken worden verjaagd, hun machtspositie vooral te danken hebben of hadden aan Amerika en Europa.

Had Dibi het daarover wel gehad, dan was hij niet meteen op Twitter al de hemel in geprezen door zijn blanke meesters en meesteressen die een zelfkastijdende moslim altijd wel weten te waarderen, maar die liever niet aan de minder frisse kantjes van hun eigen beschaving worden herinnerd.

Hij zal het evenwel zonder de goedkeuring van de baas van Nederland, Herr Wilders, moeten doen. Wat nou, fatwa om de islam te bevrijden van extremisten, bromt die, ‘wat we nodig hebben is een fatwa om ons van de islam te bevrijden!

Dat is dan je dank, Dibi. Je buigt diep om Wilders te paaien, en die blijft toch alleen maar geïnteresseerd in een grondige Endlösung van het moslimprobleem.

Wat we nodig hebben is dus geen oproep aan moslims om zich van hun redelijke kant te tonen, maar een beroep op onze eigen leiders om zich wat beschaafder te gedragen. In plaats van naar Afghanistan te roepen dat ze zich daar van het juk van de baardmannen dienen te bevrijden, moeten we hier een menselijker beleid voeren ten aanzien van diegenen die zich tegen die baardmannen hebben verzet, en zich ternauwernood het vege lijf konden redden door naar Nederland te vluchten.

Ook zijn het niet de moslimextremisten waar we in Nederland bang voor moeten zijn, maar de extremisten onder de Wildersfans, die zich veilig genoeg voelen om op hun blogs openlijk te fantaseren over genocide en zelfmoordaanslagen.

Met andere woorden: lef kan Tofik Dibi zeker niet worden ontzegd. Maar hij staat wel tegen de verkeerde boom te blaffen.

Peter Breedveld, 10.09.2011 @ 01:37

[Home]
 

104 Reacties

op 10 09 2011 at 05:08 schreef You On A Gin:

Interessante stellingname.

De altijd lieve Dibi lijkt in zijn evenzo lieve stukje een mentaliteitsverandering teweeg te willen brengen, een stroompje dat een kettingreactie, een vernieuwingsgolf zou kunnen veroorzaken. Het komt welhaast over als onvervalst verlichtingsdenken. Damn straight dat dit lef vergt – het lijkt me daarnaast nogal wat hooi op de vork, ook voor iemand van zijn kaliber.

Tofik (klinkt als “Tofu”, hahaehaheahargh!!!11) zie ik juist als een waardevolle bondgenoot in het bestrijden van PVV-gedachtegoed. Een intelligente, welbespraakte, getalenteerde politicus die niet bang is om Wilders te confronteren en te counteren met zijn eigen taktieken. Ik zou er bijna GroenLinks van gaan stemmen. Het is duidelijk waar hij staat.

Ik kan niet uit zijn stuk halen dat “moslims zelfs een fatwa nodig hebben om zelfstandig na te denken”. Deze ‘fatwa’ waar hij van spreekt, komt op mij puur symbolisch over. Natuurlijk kan Tofik Dibi geen fatwa uitroepen, dat weten moslims, en dat weten de paranoïde, zelfbenoemde jihad watchers. Sorry, maar als Dibi’s bedoeling was dat hij met deze actie een staande ovatie van Wilders en de zijnen zou oogsten, dan ben ik Gerard Joling. Daarnaast ben ik een bak lava als Weird Guilders de baas van Nederland is. Dat is nog altijd het CDA (en de VVD op enige afstand). Maar dat terzijde.

Dat Westerse mogendheden een hoop ellende hebben veroorzaakt in het Oosten kan men niet omheen; ik ga ervan uit dat dit nog wel ter sprake komt. Alleen, iedereen is nu vol van het 9-11 jubileum en iedereen wil er ook blijkbaar gaarne z’n zegje over doen. En ik vind Dibi’s zegje een verademing. Hij is een trotse moslim, hij schaamt zich niet voor zijn geloof en hij keert zich tegen extremisten (van welk allooi dan ook) die zijn dierbare overtuiging door het slop halen.

Dibi doet alsof er vanuit de moslimwereld nooit stelling is genomen tegen de aanslagen van 11 september 2001, alsof er een brede consensus onder moslims bestaat over het uithuwelijken van kinderen en het verminken van vrouwen.

Dat rijmt m.i. niet met zijn werkelijke woorden:

Sommigen zullen zeggen dat er ook fatwa’s zijn die meisjes en vrouwen beschermen tegen geweld en onderdrukking. En sommigen zullen wijzen op de antiterrorisme fatwa’s die naast de pro-terrorisme fatwa’s zijn uitgesproken. Terecht.

Ik vraag me af waarom Aboutaleb, zo’n andere prominente held van Marokkaanse afkomst, geen mede-ondertekenaar is.

Zijn er overigens al vele reacties van zijn “blanke meesters” (WTF?!) op gekomen? Kan er niets van terugvinden. Een neutraal berichtje op Elsevier et al, met voorspelbare domme commentaren. Ja, en Imam Vaatwas is natuurlijk weer boos, maar dat is dan ook zijn werk. Krijgt-‘ie voor betaald.

Beste Tofik, je ziet het alweer, voor sommige mensen, vanuit alle kleurtjes in het politieke spectrum, is het toch nooit goed wat je doet. Hoe zorgvuldig je je woorden ook kiest. Dit is vaak een indicatie dat je juist op de goede weg bent.

op 10 09 2011 at 08:17 schreef pimmetje:

Die associatie met dat stukje uit het leven van Brian is subliem.

op 10 09 2011 at 09:26 schreef Peter:

Typische YOAG-reactie weer: een kilometer lang en uiteraard heeft YOAG dit niet gelezen en dat niet gezien en kan die zus niet vinden en weet-ie zo niet. Dibi vaardigt een fatwa uit waarin moslims de opdracht krijgen zelfstandig te denken, maar YOAG kan ‘niet uit zijn stuk halen dat “moslims zelfs een fatwa nodig hebben om zelfstandig na te denken”.’ We zullen ons voortaan aanpassen aan jouw beperkte kennis van zaken, YOAG, nou goed?

O nee, toch maar niet. Wat ik wèl ga doen, is zorgen dat de reacties voortaan een maximale lengte hebben van 200 woorden.

op 10 09 2011 at 09:51 schreef Rob:

Je hebt altijd weer een invalshoek die tot nadenken stemt, Peter. Ik had het zo nog niet bekeken maar inderdaad – Dibi zit in het frame van Wilders, zoals dat tegenwoordig heet.

op 10 09 2011 at 09:53 schreef Renée O:

Ik heb ooit gesteld dat Wilders veel te veel aandacht krijgt, veel meer dan hij verdient. En ik vrees dat ik misschien wel een beetje gelijk heb: het is geen persoon om een handreiking naar te doen, en zijn mikpunt, dé moslims, moet natuurlijk al helemaal niet de hand in eigen boezem steken, dat dienen alleen die idioten te doen die uit náám van de islam smerige misdaden begaan, zoals westerlingen dat eeuwenlang uit naam van het christendom hebben gedaan.

Hij heeft maar één doel en dat is zijn podium behouden waar hij zijn moslimhaat kan spuien, zonder die haat geen Wilders meer, want hij heeft verder niets te bieden, niets van zijn andere politieke beloften maakt hij immers waar.

Hij kan zich zo’n handreiking dus simpelweg niet permitteren en zal die hand met zijn enige wapen, zijn naargeestige sarcasme en foute ‘humor’, waar zoveel rancuneuze Nederlanders zo verzot op zijn, wegslaan, coûte que coûte.

Een cordon sanitaire had wellicht beter gewerkt, in ieder geval heeft Filip de Winter dat in België geweten. Zijn beweging is geen factor meer.

op 10 09 2011 at 10:31 schreef rena:

Geweldige goede vergelijking met Life of Brian, Peter. En niet alleen dat, de overweldigende hoeveelheid mensen, wereldwijd, die strijden voor zeggenschap over hun eigen leven!
Ooit had ik zgn new age boek in handen. Deze begon met: …de mens heeft bewustzijn. Helaas weinig van te merken over het algemeen. Op zich wel belangrijk om kinderen te leren zelf te denken, liefst niet alleen na maar vooral vooruit. Zodat ze leren in te zien dat daden gevolgen hebben. Dibi heeft blijkbaar zelf niet goed nagelezen waartoe hij eigenlijk oproept.
Zal hij dat nu, o.a. door deze vergelijking met LOB inzien?

op 10 09 2011 at 10:53 schreef Broner:

Ben het wel eens met YOAG. De ‘fatwa’ in Dibi´s artikel is niet meer dan een creatieve invalshoek om nog eens een keertje vanuit de vrijzinnige moslimhoek te laten blijken dat er vooruitgang moet worden geboekt.
Peter, je zeurt.

op 10 09 2011 at 11:06 schreef Julien Boekhoudt:

Ik denk dat je Dibi’s punt mist, hij deelt een prikkel uit. Één prikkel. Maar wel een prikkel tot nadenken. Zo simpel is dat. En misschien te flauw voor woorden; één druppel op de spreekwoordelijke gloeiende plaat heeft geen effect. Maar véél prikkels, eh druppels doven diezelfde plaat.
Je voorbeeld uit ‘Life of Brian’ legt inderdaad bloot waar het ware gevaar loert; het klakkeloos voor zoete koek slikken en volgen van wat er geformuleerd wordt. Zónder zelf na te (hoeven?) denken. In die zin is niet Blonde Greet gevaarlijk maar zij die hem faciliteren en helemaal zij die hem klakke- en kritiekloos volgen.
Wat, volgens mij, Tofik Dibi beoogt -en dan more power to him- is juist om te stoppen met reflexgedrag. Of hij daarmee ‘blanke meesters’ volgt weet ik niet. Ik zie het eerder als een oprechte oproep om te breken met een slavenmentaliteit (een gevaar dat bij alle geloofs- en ideologiestromingen op de loer ligt).
Blijf waarnemen, waarschuwen en ageren maar zet dan wel die gekleurde bril af.

op 10 09 2011 at 11:10 schreef Julien Boekhoudt:

En daar waar ‘geformuleerd’ staat had ‘geroeptoeterd’ moeten staan. Dat zal me leren niet te proeflezen voor verzending. Grrr.

op 10 09 2011 at 11:15 schreef Peter:

Een prikkel om zelfstandig na te denken, is natuurlijk nooit verkeerd, Julien. Maar vind je het dan op geen enkele manier beledigend om te doen alsof alleen moslims die prikkel nodig hebben en niet de volgelingen van Wilders die, zoals je stelt, ‘klakkeloos voor zoete koek slikken en volgen van wat er geroeptoeterd wordt’?

Ik wil nogmaals benadrukken dat het PVV’ers zijn, van wie cartoonisten en columnisten in Nederland te duchten hebben, niet de moslims.

op 10 09 2011 at 11:28 schreef Broner:

“Maar vind je het dan op geen enkele manier beledigend om te doen alsof alleen moslims die prikkel nodig hebben en niet de volgelingen van Wilders die, zoals je stelt, ‘klakkeloos voor zoete koek slikken en volgen van wat er geroeptoeterd wordt’?”

Echt, hoe kom je erbij? Ik ben het met je eens dat die parallel kan trekken maar hoezo doet Tibi alsof alleen Moslims die prikkel nodig hebben? Je hoeft niet in uitersten te denken.

op 10 09 2011 at 11:29 schreef Wazzup:

Toch verschilt dit initiatief niet veel dan de strijd van bijvoorbeeld Saoedische vrouwen om zelf auto te mogen rijden: een beperking als gevolg van dogmatisch denken, opgelegd na een fatwa. Dibi kiest heel slim ‘fatwa’ als trigger voor een bewustwordingscampagne. Daarbij is het een thema dat zich bij uitstek leent voor de sociale media en een mensenrechtencampagne.

Ja, Dibi komt er wel.

op 10 09 2011 at 11:29 schreef Roots:

Ik vind het een goed stuk van Dibi.

[…]Wij zijn moslims met opgeheven hoofd en deze laatste fatwa is een uitnodiging aan moslims wereldwijd om onderdeel te zijn van een nieuwe generatie die verklaart: nooit meer een fatwa.

Het is duidelijk een symbolische oproep tot alle vrijheid voor het individu van denkwereld tot levenswijze.
De basis van verlichting.

Tofik Dibi doet belangrijk werk. Geeft een prikkel waarover nagedacht en gediscusseerd zal worden, binnen alle groeperingen, onderling en over en weer.

op 10 09 2011 at 11:34 schreef Peter:

hoezo doet Tibi alsof alleen Moslims die prikkel nodig hebben?

Omdat hij zich alleen tot de moslims richt, terwijl er heel wat meer groepen zijn die een prikkel tot zelfstandig nadenken nodig hebben?

op 10 09 2011 at 11:44 schreef Broner:

Dat is een beetje de ellende van een artikel: je hebt een onderwerp, een publiek en een beperkte ruimte. Zodra jij je bijvoorbeeld richt op de PVV en hypocrisie dan ga je ook niet alle andere hypocriete momentjes van andere politieke partijen afwandelen.

op 10 09 2011 at 11:47 schreef Pyt van der Galiën:

Erg mooi stuk dat ik vandaag maar even naar iedereen op mijn mailinglijst door zal sturen. Benieuwd wat de Groen Linksers op die lijst er van zullen vinden.

Niks gezeur van Peter, trouwens. Ikzelf zit te wachten op de eerste moslim die iedereen een omhooggestoken middelvinger geeft en zegt: “Fuck you. Jullie kunnen me allemaal doodvallen met je smerige insinuaties en collectieve verdachtmakingen. Einde discussie”.

op 10 09 2011 at 12:17 schreef Julien Boekhoudt:

Je scheidt naar mijn mening hier tekst en context. Ik lees vooral dat Dibi moslims uitnodigt -in het kader van 9/11- terug te pakken wat hen door fanatici en extremisten is afgepakt; hun vrije religieuze beleving. Ik lees nergens dat deze prikkel tot zelf nadenken UITSLUITEND voor moslims of deze (politieke) context geldt. Sterker nog; ik lees nergens dat Dibi mensen uitsluit, dat wenst te doen of oproept om dat te doen. Het gevaar van overgenuanceerde implicatie is dat je elke beginnende discussie smoort. Genuanceerd kunnen en willen denken en handelen is en blijft belangrijk. Het gevaar steekt in TE en OVER-. Maar dat ben je vast met me eens. Overigens deel ik je bovengeplaatste mening over PVV-volgers.

op 10 09 2011 at 12:50 schreef Anna:

“En dat in een tijd waarin zowat alle Arabische volken in opstand komen tegen hun dictators, waarin de vrouwenbeweging in de islamitische wereld steeds nadrukkelijker van zich laat horen.”
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Zeer hoopgevend. Ik las ergens dat 90 % van de bevolking in Egypte tégen de Sharia is.Dus tegen ongelijkheid van man en vrouw, tegen steniging en handen afhakken en tegen ophanging van homofielen.
Ben hier enorm blij om.

Raar hoor van Tofik om zijn broeders en zusters zo naar beneden te halen.

op 10 09 2011 at 13:35 schreef Dirk Raat:

Tofik Dibi manifesteert zich thans publiekelijk als een PVV-knuffelaar die het zicht op de realiteit finaal is verloren, generaliseert moslims op een wijze waarvan Martin Bosma vast spontaan van kan klaarkomen en solliciteert openlijk om door Bert Brussen tot Gutmensch des Jahres te worden uitgeroepen. Man, man, man. De serieuze lezer van Dibi’s Fatwa-quatsch zou wellicht nog eerst gaan denken aan een goed geslaagde grap; niets van dergelijks wijst er op. Dibi schijnt deze zomer naar Marokko te zijn afgereisd en heeft daar waarschijnlijk of een zonnesteek opgelopen of zich te goed gedaan aan bedorven geitenvlees. Jakkie.

op 10 09 2011 at 13:44 schreef Comment:

De Laatste Fatwa gaat niet alleen over Moslims en de Islam: er wordt een rechtse liberaal-conservatieve ideologie gepresenteerd, ook in verband met ‘het terreur-gevaar’. Wat stellen de auteurs?

1. Extremisme is verboden, of moet verboden worden;

2. radicalisme is verboden, of moet verboden worden;

3. je mag met geweld de democratie invoeren;

4. je mag ‘extremisten’ en ‘radicalen’ doden, om de democratie in te voeren.

Dit is de denkwereld van Francis Fukuyama, Donald Rumsfeld, Ayaan Hirsi Ali, en David Cameron, om maar een paar te noemen. De ideologie bouwt voort op het Koude-Oorlog liberalisme, en gaat ervan uit dat het liberaal-conservatisme een zelf-legitimerend absolute waarheid is, dat overal met geweld opgedrongen moet worden.

Deze ideologie is de norm bij de ’terreur-bestrijding’ in westerse landen, en wordt ook in Nederland op brede schaal klakkeloos overgenomen. Ik wil wedden dat de meeste journalisten en politici in Nederland denken dat het strafbaar is, om extremist of radicaal te zijn.

Het is echter niet strafbaar, nog niet, en hopelijk blijft dat zo. Een verbod op extremisme en radicalisme betekent per definitie het afschaffen van de de vrijheid van geweten, want alle burgers worden verplicht om anti-radicaal en anti-extremistisch te denken. In de praktijk staat dat gelijk, aan een door de staat opgelegd conservatisme.

Alle ondertekenaars van het stuk zijn genaturaliseerde Nederlanders, die van oorsprong van buiten de Europese Unie afkomstig zijn. Als ze niet bereid zijn om het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie te onderschrijven, dan zie ik er niet in, waarom ze dan wel in de EU mogen verblijven.

op 10 09 2011 at 13:45 schreef Broner:

@Anna Goh, je zou bijna denken dat de beschaving daar zijn liberale hoogtepunt heeft bereikt… Kom op meid, op moreel vlak mag de gemiddelde Islamitische Egyptenaar nog niet in de schaduw staan van Henk & Ingrid.

op 10 09 2011 at 13:54 schreef Broner:

@ Pyt U vraagt, ik lever: http://www.hetnieuwejournaal.nl/2010/06/10/de-dikke-middelvinger-van-izz-ad-din-ruhulessin/

op 10 09 2011 at 14:06 schreef Anna:

@Broner

Excuses Bronner.

Heb het nog even nagelezen, maar 90 % van de Egyptenaren is juist vóór de sharia.
Nou ja, wat maakt het uit, als de meerderheid zijn zin krijgt is dat ook democratie toch?

op 10 09 2011 at 14:15 schreef Pyt van der Galiën:

@Broner

Het blijft leuk om te zien hoe zich binnen de kortste keren altijd weer een Henk of een Ingrid meldt om te bevestigen hoe oliedom PVV’ers zijn. Als er ooit een intelligentietest wordt ingevoerd voordat je mag stemmen, slagen onder de PVV-aanhang alleen Wilders en Bosma. De rest is uitsluitend geschikt als voetvolk in de SA. Oeps, sorry.. in de stadscommando’s.

Voor de rest geloof ik het voor vandaag wel met de PVV’ers. Een discussie met een gekke koe heeft meer zin. Om Maarten van Rossem te citeren: “als je denkt dat Nederland door een minuscule minderheid van 5 procent moslims wordt geïslamiseerd, dan ben je gek en heb ik verder geen commentaar dan dat.”

op 10 09 2011 at 14:16 schreef Peter:

op moreel vlak mag de gemiddelde Islamitische Egyptenaar nog niet in de schaduw staan van Henk & Ingrid.

Dat waag ik toch te betwijfelen. Ik zie niet zoveel verschil tussen de wens de sharia in te voeren en Henk & Ingrids sympathie voor de doodstraf, klopjachten op pedofielen, censuur en onderdrukking van elke andersdenkende.

op 10 09 2011 at 14:48 schreef You On A Gin:

Peter, Tofik Dibi vaardigt geen daadwerkelijke fatwa uit. Hij gebruikt dit (inmiddels ook bij niet-moslims) alom bekende concept als een krachtig vehikel om zijn punt te maken. Jij kunt dit anders zien, maar je komt vooralsnog niet verder dan zeggen dat het zo is omdat jij het zegt.

In zijn stukje richt hij zich met name op mede-moslims; in zijn hoedanigheid als volksvertegenwoordiger fungeert hij nu als spreekbuis voor de ‘normale’ moslim die volgens PVV-ers niet bestaat. Als PVV-ers heropgevoed moeten worden, dan zal het waarschijnlijk iemand anders moeten zijn, want naar Dibi luisteren ze toch niet. Die is bij voorbaat al verdacht.

Uiteraard kan ik “zus niet vinden en weet ik zo niet”, je speculeert er lustig op los maar geeft geen bronvermelding. Zonder dat is een dergelijk verhaal een mening, en meer ook niet.

op 10 09 2011 at 14:54 schreef Rob:

@Anna Het is maar hoe je het bekijkt. Zelf zie ik democratie als een idee, een principe, en niet een instrument. Het idee is dat het volk heerst omdat we allemaal gelijk zijn. Zodra je dan democratisch beslist dat sommige mensen voor de wet minder gelijk zijn – en denk dan bijvoorbeeld aan het afschaffen van het vrouwenstemrecht – dan ben je per definitie ondemocratisch bezig. In Nederland hebben we het dan vaak over de kaders van de rechtstaat waar de democratie zich aan dient te houden. Als je het mij vraagt, zijn die kaders van de rechtstaat bij uitstek een uitvloeisel van democratie.

@Peter Extremisten heb je in alle gelederen en met specifieke voorbeelden kan je elke aanhang natuurlijk wel van een etiket voorzien. Ik krijg tegenwoordig zelfs te horen dat ze bij Groenlinks de boel bij mekaar liegen, dus zouden we niet zo moeilijk doen over de leugens die Wilders verkondigt. Zo lust ik er nog wel een paar.

@Pyt Aangezien je toch een beetje in het luchtledige aan het jammeren bent vroeg ik me af of je misschien nog iets wilde zeggen over de crisis.

op 10 09 2011 at 15:08 schreef Peter:

YOAG, ik heb het stuk gelezen, dus je hoeft me niet uit te leggen wat erin staat en wat Dibi ermee bedoelt. Je hoeft me ook niet uit te leggen waar mijn eigen stuk over gaat en wat het precies is. Ik heb het namelijk zelf geschreven.

Het verschil tussen jou en mij is dat ik maar niet geïnteresseerd raak in jouw mening, hoe nadrukkelijk je me die ook steeds door m’n strot probeert te duwen, en jij wel in de mijne. Je komt er steeds voor hier naartoe.

Rob, whatever. Als je iets inhoudelijk wilt weerleggen, moet je beter je best doen.

op 10 09 2011 at 15:24 schreef You On A Gin:

Natuurlijk kom ik hier naartoe voor jouw mening (en die van anderen). Soms ben ik het met je eens, soms niet, soms weet je die mening beter te onderbouwen dan andere keren, maar in ieder geval weet je het vaak leuk te brengen. Je kunt nou eenmaal goed schrijven. Jammer dat je een afwijkende mening ervaart als “door de strot proberen te duwen”. Zo eng ben ik toch niet? Voor andere mensen is mijn mening blijkbaar nog wel eens interessant. Hopelijk dus toch nog wel een toegevoegde waarde.

op 10 09 2011 at 15:24 schreef Rob:

In die paar reacties hebben jij en ik ons beperkt tot allerhande short-cut redenaties. Ik doe een gemakkelijke uitspraak dat Arabieren in Egypte op moreel vlak mijlenver achterliggen op de gemiddelde PVV-er en jij probeert dat te counteren door een paar overeenkomsten te noemen die de extremisten in beide kampen met elkaar kunnen delen.

Inhoudelijk is het allebei waardeloos.

op 10 09 2011 at 15:30 schreef Peter:

(note to self: negeer YOAG, want die moet en zal het laatste woord hebben)

Rob, pedofielenjacht, doodstraf, censuur en onderdrukking zijn geen hobby’s van de extremisten onder de Henk & Ingrids, maar van alle Henk & Ingrids. Henk Bres heeft een miljoenmiljard handtekeningen opgehaald voor zijn campagne tegen de pedopartij.

Sowieso is iedereen, die met de PVV sympathiseert, een extremist. Die partij draagt extremistische ideeën uit. Henk en Ingrid en al die Achmed & Fatima’s die de sharia zouden willen, zouden het uitstekend met elkaar moeten kunnen vinden.

op 10 09 2011 at 15:32 schreef Pyt van der Galiën:

Zal wel, Rob. Dat doe ik elders wel. Had je dat één-tweetje van Anna en Broner trouwens niet in de gaten?

Tofik Dibi kan zich maar beter zorgen maken over de PVV-aanhang, ook al heeft een oproep aan hen de toon te matigen evenveel kans op succes als een oproep aan Al-Qaeda.

Op Artikel7 speculeert men vandaag alvast maar over bijltjesdag: “Ontkenners en ondersteuners van de islamisering zullen spoedig ter verantwoording worden geroepen
Tegen de verantwoordelijken zij gezegd: we zullen de namen van de verraders noteren. Of het nu om kleine schrijvertjes in een of ander redactiekantoor, om chef-redacteuren, om directies van uitgeverijen, om huichelachtige – tot de islam bekeerde – islamwetenschappers, om politici of om partijen verenigingen en instituten gaat”.

http://www.artikel7.nu/?p=69246 Voor degenen die zich op deze mooie nazomerdag geroepen voelen een ellenlang artikel van E.J. Bron door te spitten.

op 10 09 2011 at 16:02 schreef Broner:

Sidenote: sorry voor de mogelijk verwarring. Ik zag hier al eerder een Rob op het forum dus had ik de naam Broner aangenomen die ik nu weer gebruik.

En nu weer verder. Peter, je overdrijft ontzettend. Hoewel allebei stom, er zit een categorisch verschil tussen het willen verbieden van een pedopartij en het uithuwelijken je 12 jarige dochter aan je broer. Het maakt wel degelijk uit of je de doostraf wilt invoeren op basis van het beledigen van de profeet of omdat iemand een kind heeft verkracht.

Ik heb het idee dat de afschuw ten opzichte van de PVV ertoe leidt dat hier wordt gedacht dat mensen in de Arabische wereld allemaal Tofik Dibi’s zijn. Alsof zij, omdat wij ook hun rechten respecteren, er exact hetzelfde over denken als wij. Die reciprociteit is een fabeltje.

@Pyt Jammer want wat je te zeggen hebt is echt heel interessant.

op 10 09 2011 at 16:13 schreef Peter:

het uithuwelijken je 12 jarige dochter aan je broer.

Telegraafreageerderspraat. Dat is voor mij het sein om de handdoek in de ring te gooien. Ik heb geen zin om iedere keer opnieuw die nonsens te moeten weerleggen.

op 10 09 2011 at 17:29 schreef Rene K:

Yoag,

ik waardeer je reacties wel degelijk, hoewel ik er niet altijd mee eens ben wat je reageert, maar dat zullen velen met mijn reacties ook hebben. Nuance is voor mij altijd aantrekkelijk, bijna net zo aantrekkelijk als het vol op het orgel gaan van Peter soms.

op 10 09 2011 at 18:19 schreef Peter:

Je kunt YOAG van een boel beschuldigen, maar ‘nuance’ hoort daar niet bij. Dwangmatig overal tegenin gaan en onvermoeibaar je afgeragde stokpaardjes berijden, en dat steeds in stukken van een miljoen woorden ook nog, dat is geen ‘nuance’, dat is drammen.

op 10 09 2011 at 18:31 schreef Rene K:

Peter,

ik begrijp heel goed dat je kotsmisselijk wordt van zeikerds als broner. Ik zou ze ook gewoon niet toestaan als ik een blog zou hebben. Maar YOAG, hoewel soms lang van stof, heeft toch ook wel soms interessante insteken.

Ik heb hem niet kunnen betrappen op stompzinnige inzichten, wel soms op ongelukkige opmerkingen.

Overigens ben ik het met je eens om reacties te beperken tot hooguit 200 woorden. Als je meer nodig hebt zou ik zeggen: stuur het als een artikel in.

op 10 09 2011 at 18:35 schreef Peter:

Wij begrijpen elkaar.

op 10 09 2011 at 18:51 schreef Rene K:

Ik zit overigens al een tijd te broeden over een artikel naar aanleiding van je reisverslagen. Stamt wel uit een reiservaring van 1987/88.

Valt niet mee het goed te omschrijven, maar als het af is, stuur ik je het toe,

Misschien kun je er wat mee.

op 10 09 2011 at 19:58 schreef You On A Gin:

Rene K, dat vind ik fijn om te lezen. Ik ben hier echt niet omdat ik het zo leuk vind om mijn eigen tekstjes terug te zien. Ik vind de stukjes en commentaren hier gewoon zo leuk, en ik ben hier oprecht om van anderen te leren. Ik geef toe dat ik, als ik terugkoppeling verwacht, toch echt zal moeten werken aan mijn lang van stof-zijn. Dat had ik al beloofd, maar dit stuk maakte gewoon veel in me los. Het is nooit mijn bedoeling drammerig over te komen. Dat wilde ik nog even zeggen.

op 10 09 2011 at 21:18 schreef Jan van Dijk:

Blijkens een representatief onderzoek van Tangram A&O denkt thans 38% van de Nederlanders, vooral oudere blanke mannen, negatiever over de islam, dan voor de aanslagen van 9/11.
Dat werd als nieuwskop gepresenteerd. Maar is dat nou echt nieuws, dat veel mensen negatiever zijn gaan denken over een godsdienst die extremisten voortbrengt die op 11 september 2001 en vele malen daarna heel veel onschuldige mensen vermoorden. Dat is toch alleen maar logisch!

Belangrijker nieuws uit dit onderzoek werd toevallig wat minder expliciet gepubliceerd. Nl. dat 17 % van de moslims in Nederland, door deze massamoord positiever over de islam is gaan denken. Dus niet een paar extremisten en wat kwajongens in Ede, maar pak weg 170.000, natuurlijk merendeels “gematigde” moslims in dit land, staan positief tegenover dit soort slachtingen onder “ongelovigen”.
In het licht daarvan, is dat percentage van 38 nog heel erg laag.
Misschien dat het juist oudere blanke mannen zijn, die hebben geleerd om zelfstandig te oordelen aan de hand van de feiten en die niet blind de politiek-correcte indoctrinatie door onze mainstream-media accepteren. Zij hebben het namelijk al eerder meegemaakt, dat anderen bepaalden wat zij moesten denken en geloven.

op 10 09 2011 at 22:23 schreef MNb:

Tofik Dibi blaft tegen álle bomen. Ik mag dat wel. Het lijkt me sterk dat Dibi Wilders wilde paaien:

http://www.trouw.nl/tr/nl/4500/Politiek/article/detail/2820424/2011/07/27/Dibi-vraagt-Wilders-woede-in-PVV-achterban-te-kanaliseren.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/4500/Politiek/article/detail/2825021/2011/08/01/Tofik-Dibi-weer-bedreigd.dhtml

Dibi is de enige politicus die deed wat Gin ons op deze site probeerde te verbieden: wijzen op de overeenkomsten tussen Breivik en Wilders.

@Gin: hoe langer je reacties, hoe minder mensen die lezen. En niet gaan lopen emmeren dat je helemaal niets wilde verbieden, want dat mag wel zo zijn, iedereen weet toch wat ik bedoel en niemand is geïnteresseerd in je nuance.

op 10 09 2011 at 23:53 schreef Dibi en zijn ‘Final Flutwa’ | Wijblijvenhier.nl:

[…] De toon van het artikel is kinderlijk, de opbouw ongenuanceerd en de strekking (on)bedoeld beledigend. Bovendien schiet het artikel zijn doel voorbij en lijkt de schrijver qua effect & bereik […]

op 11 09 2011 at 00:27 schreef You On A Gin:

Het wordt bondiger, MNb. Ik zal wel moeten. Ook ik weet wat je bedoelt, maar ik neem aan dat je recentelijk hebt gezien dat ik een PVV-er erop wees dat Wilders en Breivik “uit hetzelfde vaatje tappen”. Geen poging tot nuance, maar wel één om minder evil te lijken. :)

op 11 09 2011 at 02:22 schreef Khalid:

Goede betoog Peter, waar de flagrante denkfout van deze pamflet naar voren komt. Ik moet je zeggen dat Groenlinks al tijden geen sterk indruk achterlaat en dit bewijst het maar weer eens, Alsof moslims als ik door dit soort fatwa’s wordt geleid

op 11 09 2011 at 05:32 schreef Peter Pan:

Heer Breedveld, tussen de regels van uw vlammende betoog door bemerk ik enige interessante lichtpunten. Misschien mag ik dit samenvatten met het onderscheid dat u lijkt te maken tussen de islamideologie en de mening van de moslim hierover. Tussen de geschreven islam en de vertolking van de moslim. Tussen de objectieve islam en de subjectieve islam.

Nu zult u zeggen dat dit altijd al uw standpunt was wat ik hier niet zal bestrijden. Maar toch ben ik van mening dat er van een maatschappelijke kentering sprake is, waarin de moslim zijn islam steeds luider van een eigen interpretatie voorziet. Dit is bemoedigend waardoor er op termijn een compromis kan groeien tussen wat u ‘extreem rechts’ noemt en wij ‘dom links’.

De objectieve islam wijst de kernwaarden van de Westerse Cultuur af zoals u zelf al treffend hebt beschreven. Maar pas wanneer de objectieve en subjectieve islam voldoende ver uiteengedreven zijn zal de moslimpopulatie in de Westerse cultuur kunnen assimileren.

Wanneer daar de inspanningen op gericht zouden zijn, kunnen grote drama’s in de toekomst mogelijk vermeden worden. Want wij van de tegenpartij zien wel degelijk een maatschappelijke ontregeling in de ongecontroleerde toevloed van islamitische immigranten. Daarover zullen wij van mening blijven verschillen. Maar verder zouden wij het op termijn wel degelijk eens kunnen worden. U staat dichter bij ons dan u denkt. Gaat u dus vooral door op de ingeslagen weg.

Tot slot wil ik nog kwijt dat mijn bezwaar tegen de fatwa van de heer Dibi ook gelegen is in het willen toepassing van islamitisch recht op Nederlandse bodem. Over assimileren gesproken…

op 11 09 2011 at 09:40 schreef Peter:

Ik neem aan dat je met de ‘objectieve islam’ de ‘zuivere islam’ bedoelt, meneer Pan, of de ‘ware islam’. Dat suggereert dat u uit het kamp komt van mensen die, op basis van een paar losse korancitaten en de geschriften van Hans Jansen, menen te weten wat de enige juiste interpretatie van de koran is. Net als de baardmannen in die enge theocratische islamstaten, die verkrachte vrouwen stenigen wegens overspel de doodstraf eisen voor cartoonisten.

Maar nee, de koran wordt iedere keer, dat-ie gelezen wordt, weer opnieuw geïnterpreteerd, zoals elk boek. Zo zijn er ook net zoveel islams als er moslims op aarde rondlopen.

Er is geen ‘objectieve islam’. Er zijn wel heel veel mensen die klakkeloos allerlei geestelijke en wereldlijke leiders volgen, die niet voor zichzelf kunnen of willen nadenken. Dat zijn moslims en niet-moslims. De één volgt blindelings Geert Wilders, de ander Yusuf Qaradawi. Ze zijn allebei even gevaarlijk.

Een oproep aan die mensen om voor zichzelf te gaan denken, zal nooit in vruchtbare bodem vallen. Was het maar zo makkelijk om domme mensen slim te laten worden, zoals Jezus de lammen kon laten lopen: “Sta op en loop!”

Er zal altijd een grote, ongeletterde massa bestaan, dom en vijandig jegens iedereen die afwijkt. Scholing en uitzicht op een menswaardig bestaan is de enige manier om die massa te bestrijden.

Dáár ligt een mooie taak voor de wereldwijde elite.

op 11 09 2011 at 11:59 schreef Pyt van der Galiën:

Des te meer ik er over nadenk, des te onnozeler ik deze oproep van Tofik Dibi vind.

“… is nu de tijd gekomen voor een laatste fatwa die moslims opdraagt voortaan mens te zijn”. Nog even afgezien van de stuitende arrogantie van deze zinsnede moeten we dus blijkbaar concluderen dat ze op Amsterdam Post en HVV al die tijd gewoon gelijk hadden. Moslims zijn geen mensen, ze moeten het wórden. Moslims zijn fout, ze deugen niet. Ik kan het echt niet anders lezen.

Nog maar eens: Tofik Dibi zegt hier gewoon snoeihard dat moslims géén mensen zijn. Dat heeft dus zelfs Wilders nooit durven zeggen.

En dan deze: “Met deze fatwa nemen wij stelling tegen de Taliban die meisjes van 13 in Afghanistan met zoutzuur overgieten en voor het leven verminken, omdat ze domweg naar school willen.”

Nou, poeh, daar is écht moed voor nodig om dat te schrijven. Hoeveel Nederlandse moslims hebben zich de afgelopen jaren eigenlijk uitgesproken vóór het met zoutzuur overgieten van meisjes? Wat een held, die Dibi.

op 11 09 2011 at 12:20 schreef Bookie:

Dibi denk juist dat veel moslims het met hem (in zijn hoedanigheid als moslim) eens zijn, vandaar dit (wereldwijde) initiatie. Een dikke vinger naar mensen als Geert en een dikke vinger naar mensen als Fawaz.

op 11 09 2011 at 12:54 schreef Pyt van der Galiën:

@bookie

Dat zal wel, maar waarom kiest hij er dan zo’n onnozele vorm én inhoud voor? En wie denkt hij hiermee te mobiliseren? Hij zal best wat bijval krijgen vanuit de Groen Liberale hoek, maar de gemiddelde moslim haalt volgens mij zijn schouders op en denkt: “laat maar lullen”. En terecht.

Ik vind het ook helemaal niet van moed getuigen. Ik vind het juist volstrekt risicoloos en lichtelijk pathetisch, wat ook nog in de hand wordt gewerkt door het kolderieke taalgebruik.

Indien ik moslim was, zou ik me trouwens knap beledigd voelen. Tofik Dibi komt me even vertellen dat ik nog geen mens ben, maar het wél kan wórden wanneer ik maar naar hem luister.

op 11 09 2011 at 13:37 schreef Bookie:

@Pyt
Hutters (Hizb Ut Tahrir) of aanhangers van Fawaz (Salafisten) etc. zouden zich beledigd kunnen voelen. Moslims die al denken/leven zoals Dibi voorstaat niet. Of ze moeten tekenen is een tweede.

Voor het merendeel van de westerse moslims is het een open deur, voor Arabische een vrij nieuwe deur en voor veel Pakistaanse/Afghaanse een onbekende deur.

In dit proces wordt Geert een te grote rol toegedicht. Hoe groter de dikke vinger des te beter.

op 11 09 2011 at 14:52 schreef Peter Pan:

Heer Breedveld, we worden het nog behoorlijk eens. De islam wordt door u opgevat als een soort projectietest. Men kan er blijkbaar van alles in zien. Maar dat, heer Breedveld is ook de ruimte die wij nodig hebben voor de assimilatie van de moslim op termijn.

Beiden kunnen wij niet om het objectief geschrevene heen. Objectiever dan de geschreven islam kan de islam niet zijn. Dank zij geleerden als Hans Jansen werd één en ander duidelijk. Het heeft geen enkele zin dit te ontkennen.

Maar het zou zeker ook onrechtvaardig en onredelijk zijn om de moslim hiermee te belasten. Daarom blijf ik bij mijn standpunt dat de oplossing gelegen is in de scheiding van de objectieve en de subjectieve islam. De objectieve islam zal onwrikbaar blijven maar de subjectieve mening van de moslim kan gaan schuiven. Dit is de enige vrijheidsgraad die in dit proces aanwezig is. Een andere mogelijkheid bestaat er niet. Daar ligt de enige opening naar assimilatie van de moslim in de Westerse samenleving.

De assimilatie van de moslim in de Westerse cultuur is daarmee een functie van het verschil in objectieve en subjectieve islam. Dit is de enige betrouwbare maat voor assimilatie. Ook theoretisch valide omdat de waarden van de Verlichting haaks staan op die van de islam. Zoals u weet verwerpt de islam in het objectief geschrevene de kernwaarden van de Verlichting.

Maar nieuwe gezichtspunten moeten wel statistisch worden geïnventariseerd en objectief worden vastgelegd. Harde gegevens, heer Breedveld, daar gaat het om. Het gaat uiteindelijk om een wereldwijde consensus over de subjectieve islam als menswaardige en menslievende religie.

De scherpste kanten moeten er vanaf en de kernwaarden van de Westerse samenleving moeten worden omarmd. Zou u met mij willen ijveren voor een enquête naar de subjectieve interpretatie van moslims in Nederland? Uitgesplitst naar moslims en moslima’s, naar jeugd en ouderen. Dan pas, heer Breedveld, zijn wij zinvol bezig.

Ik roep u op uw invloed aan te wenden om tot een systematische inventarisatie van de zich wijzigende mening van moslims in Nederland te komen. En ook hier hebben wij een nulmeting nodig. Het zal zeker niet uw versie van rozegeur en maneschijn betreffen. Anderzijds zie ik het wellicht te somber in.

Maar dat hindert niet want pas als deze mening in de toekomst zou verschuiven, dan pas zou er van een toenemende assimilatie van moslims sprake kunnen zijn.

op 11 09 2011 at 16:24 schreef Peter:

We worden het helemaal niet eens, meneer Pan, zolang jij rare karikaturen blijft maken van mijn standpunten, en bazelt dat ik een ‘versie van rozegeur en maneschijn’ van de islam heb.

Ook gruw ik van jouw ‘assimilatie’ van de moslims in de westerse cultuur. Doet me altijd denken aan die Borgs in Star Trek. Ik ben wars van collectivisme en een verstokte individualist.

Tevens ben ik wars van bemoeienis met de geloofsbeleving van moslims. Het enige wat moslims hebben te doen is zich als eerzame burgers gedragen, net als wij allemaal.

Tenslotte denk ik dat je een iets te hoge pet op hebt van de ‘invloed’ die ik zou hebben. Het is waar, er wordt links en rechts gejat uit mijn werk door politici, journalisten en publicisten, dus indirect beïnvloed ik zeker het discours, maar een oproep van mij om wat dan ook te doen werkt alleen maar averechts.

op 11 09 2011 at 16:40 schreef Rene K:

@11 09 2011 at 14:52 schreef Peter Pan

De ongelovelijke onzin die jij opschrijft over assimilatie is werkelijk tergend. Niemand hoeft wat mij betreft te assimileren. Het enige wat je mag eisen is dat iedereen zich aan de wet houdt. Als je daarnaast in een clownspak iedere woensdagmiddag in je eigen huis of tempel de god Bassie wilt aanbidden, kan me dat niets schelen. Zelfs niet als in zijn schrift staat dat mimespelers onrein zijn.

Integratie is geen assimilatie.

op 11 09 2011 at 16:59 schreef MNb:

Peter Pan is onze deskundige als het gaat om het verschil tussen de objectieve en de subjectieve islam. Of hij ooit de koran of een moskee van binnen heeft gezien, dan wel van Abu Bakr heeft gehoord, dat is vers twee.
Of hij papagaait een paar slogans van Hans Jansen de arabist na, dat kan ook.

op 11 09 2011 at 17:23 schreef Pyt van der Galiën:

@Bookie

Ik denk ook niet dat hij bewust probeert Wilders te paaien, al begrijp ik best waarom Peter denkt van wél.

Deze fatwa is volgens mij een loos gebaar voor de publieke tribune. De moslims in Pakistan krijgen hem niet eens onder ogen, die in het Midden-Oosten denken “Tofik wie?” en de islamitische Henk en Ingrid halen hun schouders op. Tot wie richt hij zich dan? Het is een leeg gebaar.

Overigens denk ik dat juist gematigde moslims zich beledigd zullen voelen, niet de fundamentalisten. Het zou nog één ding zijn indien hij zich expliciet tot de extremisten zou richten, maar dat doet hij nu juist niet.

op 11 09 2011 at 19:57 schreef hallo:

Bijzonder diepzinnige woorden van Peter Breedveld, met name dat Duits: ‘Herr Wilders’ en ‘Endlösung’. Dat is geen vondst, dat is een trouvaille.

op 11 09 2011 at 23:05 schreef Tycho:

@Hallo

Een Franse vondst dan? Dit wordt wel angstaanjagend buitenlands en intellectueel allemaal.

Nu we het toch over vertalingen hebben, wat staat er eigenlijk in dat stripje bovenaan?

op 12 09 2011 at 00:35 schreef Jon:

Tofik ondermijnt Geert juist als hij bijdraagt aan het effect dat steeds meer moslims (als groep) openlijk met hun eigen (lossere) interpretaties van de islam te koop lopen. Dan neemt de angst af. Hoe transparanter moslims zijn over hun onafhankelijkheid, hoe kleiner de angst voor extremisten die andere moslims in een klem kunnen krijgen.

op 12 09 2011 at 00:35 schreef Peter Pan:

Aan de heren Breedveld, Rene K. en MNb.

Allereerst mijn oprechte dank dat u mij wilt aanhoren. Hoe gemakkelijk had u mijn commentaar niet kunnen weigeren. Zolang wij nog bereid zijn naar elkaar te luisteren bestaat de kans om nader tot elkaar te komen.

Het lijkt erop dat u assimilatie van moslims in de Westerse samenleving niet noodzakelijk acht. U stelt integratie als voldoende voorwaarde. Dat ben ik met u eens. Dat is ook zo. Voor het functioneren in onze samenleving is dit een uitstekend recept. Men houdt zich aan de wet, ook al zou men zelf wellicht voor andere wetten kiezen. Dat is multiculturalisme.

Vanwege het laatste maak ik nu een aanvullend onderscheid. Assimilatie wordt geoperationaliseerd als het zich houden aan de wet, terwijl men zich daar ook nog eens expliciet achter stelt. Voor het behoud van de Westerse cultuur en de kernwaarden van de Verlichting zouden aan posities binnen de ambtenarij en binnen het regeringsapparaat dergelijke aanvullende eisen moeten worden gesteld. Deze eisen zijn beslist niet overdreven en in hun kern gevat. Zij lijken mij alleszins redelijk en verantwoord. Gaarne zie ik uw argumentatie van het tegendeel tegemoet.

Uitdrukkelijk heb ik naar de kleinste overgang van integratie naar assimilatie gezocht om dergelijke posities ook voor moslims toegankelijk te maken. Met assimilatie onderschrijven zij dan expliciet de kernwaarden van de Westerse cultuur. Vraag ik nu teveel naar uw mening?

Daarbij heb ik ervoor gewaakt geen onverenigbare en subjectieve culturele eisen te stellen. Ik heb een compromis gezocht tussen het multiculturalisme en het monoculturalisme. Een middenweg waar moslims en niet moslims zich in zouden moeten kunnen vinden.

Wanneer wij assimilatie definiëren in zijn meest basale vorm dan effenen wij juist het pad hiertoe. Assimilatie komt dan neer op het zich houden aan de wet zoals bij integratie, maar spreekt daarnaast ook nog expliciet de aanvullende verwachting uit de democratie in stand te willen houden. Dat is de kern van assimilatie in de Westerse samenleving. Het sluit de sharia in al haar vormen uit.

Mocht u mij met argumenten kunnen overtuigen dan zal ik mijn standpunt herzien.

op 12 09 2011 at 02:30 schreef MNb:

Sommige fatwa’s hebben toch wel hun nut.
Let op nummer 8 en vergeet vooral niet het filmpje te bekijken – met name de vele voetbalhaters alhier.

http://www.cracked.com/article_15951_9-islamic-fatwas-we-can-get-behind.html

op 12 09 2011 at 08:29 schreef ghurabalbayn:

Een fatwa is een vrijblijvend advies op het gebied islamitisch recht, geloofsleer, ethiek of goede manieren. Een moslim kan een fatwa dus naast zich neer leggen, ergens anders een andere fatwa gaan halen of helemaal geen.

‘De objectieve islam’ bestaat niet.

op 12 09 2011 at 11:00 schreef Tofik Dibi terecht gezet door een bekeerling - Maroc.NL Forums:

[…] kan Tofik Dibi zeker niet worden ontzegd. Maar hij staat wel tegen de verkeerde boom te blaffen. Frontaal Naakt […]

op 12 09 2011 at 12:19 schreef G!:

Het sluit de sharia in al haar vormen uit.
Hear, hear. Daar gaat het Peter Pan om. Sharia uitsluiten. Afspraken uitsluiten. Ideeën uitsluiten. En uiteindelijk dus gewoon mensen uitsluiten.

op 12 09 2011 at 13:28 schreef Peter Pan:

Mijne Heren,

Mijn doel is voorwaarden te creëren voor de assimilatie van moslima’s in de Westerse cultuur. Velen zijn reeds geïntegreerd maar met de assimilatie wil het maar niet vlotten. Oorzaken liggen bij allochtonen en autochtonen. Assimileert de moslima dan desintegreert de islam. Dat is mijn doel. Daar ben ik helder in.

In mijn model wordt assimilatie tegengewerkt door de moslim. Want zonder moslima geen islam. Dit blijkt ook in de praktijk vaak zo te zijn. Wie schets mijn verbazing toen ik uw anti-assimilatie attitude naast die van de orthodoxe moslim legde. Te meer daar u nu wellicht ook nog voor de sharia lijkt te kiezen. Heer G! ik moet u toch verkeerd begrepen hebben. Want een dergelijk standpunt zou uiterst informatief zijn. Gaarne verneem ik uw positie over het toelaten van de sharia in Nederland.

Mijn strategie is om een getrapt assimilatiestelsel voor moslima’s te ontwerpen waarin geen overbodige stappen zijn verwerkt. Een zogenaamd minimum assimilatiepakket. Maar omdat het zo zuinig bemeten is moet het wel worden bewaakt. Natuurlijk zonder sharia, heer G!, daar wil ik geen misverstand over laten bestaan. En u? Wat is uw standpunt over de sharia in Nederland? Ik zie uw argumentatie met belangstelling tegemoet.

op 12 09 2011 at 13:43 schreef Gerry:

Prima, die Fatwa van Tofik Dibi. En ze sluit wonderwel aan bij het interview met Irshad Manji in de Pers van vorige week.
http://www.depers.nl/mobile/detail.aspx?id=594731

‘Bínnen de islam vind ik niet eens het verschil tussen extremisten en gematigden de meeste betekenis hebben, maar het onderscheid tussen gematigden en hervormers. Gematigden zijn behoorlijk conservatief en daardoor meer deel van het probleem dan van de oplossing.’

Het is een van de zeven ‘lessen’ in haar laatste boek, Allah, Liberty and Love: ‘In tijden van morele crisis is gematigd zijn hetzelfde als wegduiken’.

Ik denk dat meneer Dibi goed op de hoogte is van het werk van mevrouw Manji, en het er behoorlijk mee eens is. Eens kijken of er over haar hier straks net zo denigrerend en onsmakelijk geschreven gaat worden als over meneer Dibi.

op 12 09 2011 at 14:09 schreef Wazzup:

Getrapt assimilatiestelsel voor moslimas?

1. Schaf grote fles amandelolie aan.
2. Biedt aan om alle harsbehandelingen te betalen.
3. Presenteer selectie van liefdesliedjes die aan haar naam worden opgedragen.
4. Een keer per maand naar de juwelier.
5. Beloon haar gelijkhebberigheid met een progressief billenkoek regime.
6. Hou het aanrecht ten alle tijde netjes, droog en vrij van smetten.
7. Niet onderbreken tijdens haar toespraak maar kritiek als suggestie brengen.
8. Niet meegaan naar de mark of boodschappen doen – fungeert als verkapte familie reünie.

Dat lijkt me wel voldoende voor fase 1.

op 12 09 2011 at 14:29 schreef MNb:

“Voor het behoud van de Westerse cultuur en de kernwaarden van de Verlichting zouden aan posities binnen de ambtenarij en binnen het regeringsapparaat dergelijke aanvullende eisen moeten worden gesteld. Deze eisen zijn beslist niet overdreven en in hun kern gevat.”
Peter Pan zegt het dus is het zo. Argumentatie of onderbouwing met feiten is dan overbodig. Hij staat daarboven, maar oefent wel zijn superieure recht uit dat van anderen te eisen. Dat zijn aanvullende eisen nou net in strijd zijn met de kernwaarden van de Verlichting – precies daarom bedreigt Wilders deze in plaats van ze te verdedigen – ach, daar moeten we met zijn allen even overheen kijken.
Het is precies wat PB al schreef. Assimilatie, integratie, het zijn holle kreten. Ten aanzien hiervan heeft de Verlichting maar één ding te zeggen: iedereen moet zich aan de fucking wet houden en doet verder maar precies waar hij/zij zin in heeft. En dat is er nou precies mis in Nederland; Culemborg zou al enorm opknappen als de overheid haar eerste verantwoordelijkheid ging praktizeren, namelijk de wet afdwingen.

op 12 09 2011 at 14:54 schreef G!:

Wie schets mijn verbazing toen ik uw anti-assimilatie attitude naast die van de orthodoxe moslim legde.
Nou, vertel. Wie schets uw verbazing?

Assimileert de moslima dan desintegreert de islam. Dat is mijn doel.
Moslimpjes pesten dus. Jij verschilt verdomd weinig van datgene dat je moslims verwijt te zijn. Oog, balk, splinter, dat soort dingen.

op 12 09 2011 at 15:20 schreef Sandro:

“Culemborg zou al enorm opknappen als de overheid haar eerste verantwoordelijkheid ging praktizeren, namelijk de wet afdwingen.”

Met je eens MNb.

Overigens is dit bericht dan wel weer verontrustend van het hoofd AIVD Goet:

“Goet zegt dat de afgelopen twee jaar tientallen Nederlanders pogingen hebben gedaan om in islamitische landen gevechtservaring op te doen. Ze plegen daar aanslagen op westerse doelen en willen dat ook in Nederland gaan doen.”

Bron: http://nos.nl/artikel/272066-aivdenkele-nederlandse-jihadisten.html

op 12 09 2011 at 16:03 schreef Cactus:

@ Peter

Ik vind dat je wel heel erg struikelt over het woord ‘Fatwa,’in Tofik Dibi’s redevoering, als je dit woord nu eens zou vervangen door ‘Oproep’, zou je er dan nog zo over denken?

Trouwens ik zou willen dat alle pastoors, dominees en andere gebedshengsten eens zo’n oproep deden aan hun kudde goedgelovige schaapjes.

Maar dat zie ik nog lang niet gebeuren.

op 12 09 2011 at 16:57 schreef Peter:

Dan loop je een paar eeuwen achter, Cactus, want de oproep om te varen op je eigen morele kompas is ouder dan Maarten Luther.

Natuurlijk gaat het me niet om het woord Fatwa. Het gaat om de bevestiging van het negatieve beeld dat Dibi – onbedoeld – bewerkstelligt.

En het blijft raar, om middels een fatwa, die moslims reduceert tot ‘willoze onderdanen’, moslims op te dragen geen willoze onderdanen meer te zijn.

op 12 09 2011 at 17:45 schreef Comment:

Op Twitter schrijft Tofik Dibi dat hij “woede & wanhoop” bespreekbaar wil maken, en een toekomstperspectief bieden. Maar direct daarna eist hij dat wij “Ons eensgezind uitspreken tegen extremisten uit welke hoek ook.”

Dat gaat niet samen, en dit is niet de eerste keer dat Tofik Dibi deze onmogelijke combinatie voorstelt. Zo wou hij de vrijdenkersruimte in de Tweede Kamer handhaven, maar van de beveiliging mag het publiek niet eens naar binnen, laat staan daar controversiële dingen zeggen. Geen wonder dus, dat de ruimte ongebruikt bleef.

Een van de redenen dat er ‘woede en wanhoop’ heerst, is dat de politieke elite, waartoe Dibi hoort, het onmogelijk maakt om over de stand van zaken in Nederland te praten. Niemand in Den Haag is bereid om over zaken te praten die als ‘schokkend’ of ‘extremistisch’ of ‘ongepast’ of ‘buiten de orde’ worden ervaren. Dibi vindt dat wij alles bespreekbaar moeten maken, en tegelijk roept hij dat alle extremisme onbespreekbaar is. Deze houding van “wij gaan hierover niet praten” is kenmerkend voor Nederlandse politici, maar schadelijk op termijn.

op 12 09 2011 at 18:50 schreef Hans Langbroek:

Ik vind dat Tofik Dibi wel een goede oproep doet. En de klacht dat Wilders teveel aandacht krijgt komt ook door stukken als hierboven, waar Dibi direct aan Wilders gekoppeld wordt ipv alleen op de mores van z’n eigen woorden beoordeeld is.

op 12 09 2011 at 20:22 schreef hallo:

Als ridder in het harnas
aan een droevig eind gekomen

Och arme homohamedaantje bruin als chocola,
terechtgesteld door een bekeerling

Bekeerlingen zijn het ergst,
al zijn ze wit als blanke vla

op 12 09 2011 at 21:52 schreef Molovich:

Los van de vraag of Tofik Dibi met deze actie de juiste toon heeft gevonden, is de reactie van Wilders wel weer lekker verhelderend. Het bewijst maar weer eens dat hij niet in een gematigde islam gelooft. Hoe vaker hij dat zegt, hoe beter. Alleen daarom vind ik deze actie de moeite waard.

Ik weet nog niet of het woord fatwa slim gekozen is. En ‘laatste fatwa’ vind ik nog linker. Hij schrijft zelf dat een fatwa geen bevel is. Het is iets om te overpeinzen, een advies. Maar doordat hij het ‘laatste fatwa’ noemt, krijgt het toch een dwingend karakter. Ik begrijp dat het symboliek is, maar ook symboliek moet kloppen.

op 12 09 2011 at 22:17 schreef MNb:

Aan de ene kant is dat inderdaad verontrustend, Sandro. Aan de andere kant is het prettig te weten dat de AIVD alert is. Nou maar hopen dat de AIVD jouw gewelddadige geestverwanten (Eurabië, bewondering voor een zekere Limburgse geblondeerde politicus, sociaal-democratie = nationaal-socialisme) – de Nederlandse neefjes van Breivik, zeg maar – net zo goed in de gaten houdt, vind je niet?

op 13 09 2011 at 01:52 schreef You On A Gin:

Sandro, ik zou ook weer niet te veel erover tobben. De AIVD zegt wel vaker wat.

♪♫ Who put the bomb in the al-Shabaab Shabaab… ♪♫

Dit bericht bijvoorbeeld, is alweer 5 jaar oud.

De meeste radicale islamisten zijn volgens mij dromers, dwalers. Als mensen hun telg “het zwaard van het geloof” noemen, dan roept dat bij mij niet alleen medelijden met die ouders op, maar natuurlijk vooral met het kind zelf.

Serieus: het meest vrees ik voor het welzijn van niet-radicale moslims en hun mosketen wanneer het zo’n radicale eikel(s) eens een keer lukt om wat te bewerkstelligen.
En ook ik zie (waar MNb naar refereert) om mij heen een voedingsbodem voor-, alsook mensen die in staat zouden kunnen zijn tot- een breivikje, of anderssoortige ongebreidelde wraakacties. Wat zou kunnen gebeuren na een eventuele ‘islam’ geïnspireerde aanslag of generally, pyama’s die irritant op straat gaan staan doen zoals bijv. in sommige wijken in Engeland gebeurt. En nee, dat zijn géén vrienden van mij. Laat ik het erop houden dat ik vrij diep in bepaalde dingen zit.

op 13 09 2011 at 09:12 schreef Pyt van der Galiën:

Niet iedereen binnen GL is even gecharmeerd van Tofik Dibi’s Flutwa. Scherpe analyse van Hans van Scharen en Hugo Knoppert op Joop.nl: http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/final_fatwa_van_tofik_dibi_legitimeert_gekke_geert/

op 13 09 2011 at 09:22 schreef Sandro:

Het is zeker maar goed dat de AIVD alert is beste MNb.
Persoonlijk maak ik me echter minder zorgen over eventuele neefjes van Breivik hier in Nederland dan over geweld uit de extreem-linkse hoek.
Gelukkig deelt de AIVD mijn zorgen in deze!

op 13 09 2011 at 13:57 schreef Bookie:

@Pyt
Het blijft verbazingwekkend dat zoveel niet-moslims zich blijven bemoeien met een islamitische discussie.

op 13 09 2011 at 15:33 schreef MNb:

Freudiaanse verschrijving, Sandro? Gelukkig deelt de AIVD je mindere zorgen over eventuele neefjes van Breivik? Dwz stiekempjes – natuurlijk zul je het bij hoog en bij laag ontkennen, bespaar je de moeite – vind je het niet zo heel erg dat die neefjes niet zo nauwlettend in de gaten worden gehouden en dus een betere kans hebben? Zo van: ach, het zijn maar sociaal-democraten en moslims – kortom potentieel extreem-links tuig – die het doelwit vormen? En ideologisch genie Bosma heeft al lang aangetoond dat dat allemaal verkapte nazi’s zijn?

op 13 09 2011 at 15:55 schreef Bob:

Het is nogal een groffe belediging van de 95% van de mensen met een Moslim-geloof in Nederland om er vanuit te gaan dat ze NIET zelfstandig denken. Kruiperig is het juiste woord.

op 13 09 2011 at 17:12 schreef Yvonne:

Helemaal eens met Peter.

Ik denk, wat we missen nu, is een oppositie met kloten en daarbij ook moslims met kloten. Mensen die zich niet laten onderdrukken d.m.v. psychologische oorlogsvoering. Dat onderdanige gesodemieter hebben we wel gehad ondertussen.

op 13 09 2011 at 18:12 schreef Pyt van der Galiën:

@Bookie

Het is een discussie óver de islam, Bookie, niet een discussie tussen islamieten. Prima dus dat niet-moslims zich er mee bemoeien.

op 13 09 2011 at 18:55 schreef Sandro:

Deze aannames en uitspraken zijn geheel voor jouw rekening MNb.
IK sluit me aan bij onze minister van justitie welke ook al aangaf, afgelopen weekend, dat die “neefjes” ,die jij er zo graag bijhaalt MNb, hier veel minder aan de orde zijn. Overigens heeft jullie vriend Tofik Dibi in hetzelfde weekend verklaart dat er in Nederland een stuk of veertig zouden kunnen zijn. Gezien jullie commentaren op “Tofu” (blijft lachen!) neem ik aan dat jullie deze uitspraak van hem ook naar het land van de fabelen verwijzen.
Het enige dat ik poste MNb, maar wat je weer eens niet kon lezen, is dat de AIVD gelukkig extreem-links goed in de gaten houd. En dat de AIVD ook alert is op andere soorten van terroristen zoals “neefjes” van Brevik of laten we zeggen extremistische moslims….toch?

op 13 09 2011 at 19:17 schreef You On A Gin:

Alle extremisten zijn gevaarlijk. Daarom zijn het dan ook extremisten. Ik ga er vooralsnog vanuit dat de AIVD hierin niet discrimineert.

op 14 09 2011 at 00:40 schreef MNb:

@ Sandro: het staat hier recht boven. Dat de AIVD gelukkig extreem-links goed in de gaten houd – waar ik evenzeer blij mee ben – is níét het enige dat je schreef. Ik citeer:

“Persoonlijk maak ik me echter minder zorgen over eventuele neefjes van Breivik.”

Daar knoopte ik een paar vragen aan vast en geen enkele aanname of uitspraak. Het is weer typerend voor je dat je het verschil niet kent. Voor de verandering deed ik, met opzet nota bene, geen enkele uitspraak.
Dus wie kan er niet lezen, Sandro?
Is het zo moeilijk om gewoon “nee” te typen?
Hoe zou dat toch komen, nu we het over Breivik versus links-extremisten hebben? Misschien omdat je dezelfde ideeën hebt als Breivik?

@Yvonne: zoals ik al eens eerder opmerkte: oppositie en moslims met kloten én met tieten.

op 14 09 2011 at 01:40 schreef Cactus:

op 12 09 2011 at 16:57 schreef Peter:

Dan loop je een paar eeuwen achter, Cactus, want de oproep om te varen op je eigen morele kompas is ouder dan Maarten Luther.

Dat zal ongetwijfeld waar zijn, maar ’the done thing’ in gelovige kringen is dus nog steeds, (en misschien wel meer dan ooit tevoren)het bijbelvast zijn [sic}, en het blind äanvaarden van god’s woord.

Er zullen ongetwijfeld verlichte stromingen zijn binnen de godsdiensten.
Maar ik zou de gebeds hengsten niet de kost willen geven die in al die verlichte geesten, vertegenwoordigers van de duivel zien.
Dus die persoon (of personen ) die opgeroepen hebben tot het varen op het eigen morele kompas, was (waren) toch bij hele volksstammen, roependen in de woestijn.

Vraag me niet waarom ik dat zo zeker weet.

op 14 09 2011 at 08:47 schreef Mart:

‘the done thing’ in gelovige kringen is […] het blind äanvaarden (sic) van god’s woord.

Complete onzin. Zelfs onder de meest fundamentalistische Calvinisten in Nederland is er nog discussie over hoe de Bijbel uit te leggen in een moderne context. Van blind aanvaarden is geen sprake.

Mart

op 14 09 2011 at 09:31 schreef Sandro:

De manier waarop jij denkt te moeten vragen MNb lokt bij mij een dergelijke reactie uit.
Dat ik mij minder zorgen maak over de neefjes van Breivik heb ik mijn redenen voor en deze hebben niets te maken met het al dan niet goedkeuren van zijn daad want deze is verachtelijk!
Verder wens ik hier geen woorden meer aan vuil te maken, te tactiek is duidelijk (zie je reacties op YOAG, Bigpete, mij, en al die andere “domme” mensen die een ander standpunt innemen als onze jungle-boy MNb.

op 14 09 2011 at 10:06 schreef Bigpete:

Mnb is een typische gelijkhebber. Hij heeft immers de wijsheid in pacht. Feiten zijn aan hem niet besteed. Zo blijft hij roepen dat er in Nederland nooit meer dan 5% moslims zullen zijn. Jammer dat de FEITEN uitwijzen dat de 5% reeds is overschreden en zal oplopen tot minimaal 8% (bron CBS).

Maar ja wat kun je verwachten van iemand in langetabbetje die zucht onder het bewind van een VEROORDEELDE drugscrimineel. Nog zo’n FEIT dat Mnb graag overslaat.

op 14 09 2011 at 10:13 schreef Nils:

Oei 8%, Bigpete. Dat is duidelijk een flinke meerderheid.

op 14 09 2011 at 10:26 schreef Bigpete:

Waar heb ik het over een meerderheid Nils?

op 14 09 2011 at 12:07 schreef Pyt van der Galiën:

@Nils

Er is een schatting van het NIDI (dat zich daarbij baseert op cijfers van het CBS) dat het aantal moslims in Nederland in 2050 7,6% van de bevolking zal bedragen. Factoren als geloofsafval en bekeringen heeft het NIDI niet meegenomen in deze extrapolatie.

Uiteraard is dat voor de paranoïde complotgelovigen voldoende aanleiding om te denken dat de islamitische horden nu toch écht op het punt staan de macht in Nederland over te nemen.

op 14 09 2011 at 12:08 schreef Pyt van der Galiën:

Sorry, link vergeten in mijn vorige post: http://www.forum.nl/Portals/Res/res-pdf/Moslims-in-Nederland-2010.pdf

op 14 09 2011 at 14:54 schreef babs:

Moslims mógen toch helemaal niet van hun geloof vallen!!111

op 14 09 2011 at 15:13 schreef MNb:

Ja, ik weet het al lang Sandro, onaangename lastige vragen lokken PVV-ers altijd uit. Een groot deel gaat het liefst meteen slaan; jij gelukkig niet. Heel erg vind je dat geweld ook niet, ook al gebruik je nog zo vaak termen als afschuwelijk. Heel erg reserveer je voor islam en links; PVV-geweld is gewoon erg of een beetje erg of hoe dan ook iets minder erg.

“Verder wens ik hier geen woorden meer aan vuil te maken.”
Natuurlijk niet. Antwoord geven over jezelf is altijd moeilijker dan kankeren op moslims.

Dank voor de correctie, Kleine Piet. Volgende keer zal ik 8% intypen in plaats van 5%. Uiteraard kunnen we dergelijk irrelevant gemiereneuk verwachten van iemand die niet weet dat Langetabbetje (hoofdletter, Piet; leren ze op de jutenopleiding niet dat plaatsnamen met een hoofdletter gespeld moeten worden?) verder van mijn woonplaats verwijderd is dan Rotterdam van Amsterdam.
Uiteraard moet onze mieren- en stropoppenneukende er ook weer het volstrekt irrelevante feit bij halen dat de president van Suriname een veroordeelde drugshandelaar is – ik mis trouwens de term verdachte van de 8 decembermoorden. Tenslottte weet Kleine Piet beter dan ikzelf hoe ik onder diens regering “zucht”. En dat verwijt anderen altijd gelijk te willen hebben.
Groot van gestalte of niet Piet, je bent klein van geest. Suggestie: als Baas Bouta je zo hoog zit dat je er nu al voor de tigde keer over begint, waarom schrijf je er niet een mooi stukje over en vraagt PB om het te plaatsen? Doet hij vast wel; hij is niet zo bekrompen als Sandro en jij.
Ach nee. Kleine Piet wil gewoon een doorzichtig verhoortrucje toepassen dat hij van collega’s met meer capaciteiten heeft horen vertellen.

Nu we het toch over Baas Bouta hebben even twee feitjes, die Kleine Piet natuurlijk niet kent.
De internationale ratingbureaus hebben de kredietwaardigheid van Suriname verhoogd.
Suriname presteert beter op milieubeleid dan Nederland (zoeken op Environmental Index).
Ondanks dure verkiezingen met bijbehorende geldsmijterij is de inflatie weer op het niveau van twee jaar geleden.
En ik maar zuchten.

op 14 09 2011 at 19:29 schreef Nils:

Wat Pyt zegt dus.

op 14 09 2011 at 21:47 schreef MNb:

Wat moslims wel of niet mogen, Babs, dat weet ik niet zo goed. Ik weet wel dat drie jongere zussen van mijn vriendin christen zijn geworden. Ze verblijven tot op heden in blakende welzijn.

op 15 09 2011 at 10:05 schreef babs:

Dat moet wel takija zijn, MNb, Moslims die echt van hun geloof vallen, worden gestenigd tot de dood erop volgt. Dat weet iedereen. Zelf gezien op youtube.

op 15 09 2011 at 14:25 schreef Sandro:

Ik vind wat Breivik heeft gedaan heel erg MNb en geen reet meer of minder erg dan de aanslagen van 9/11.

Misschien vergeten maar de verspreiding van niet-westerse allochtonen 2010 tot en met 2040 wordt hier weergegegeven:

http://www.zorgatlas.nl/beinvloedende-factoren/demografie/etniciteit/niet-westerse-allochtonen-per-gemeente-2010-2040/

op 15 09 2011 at 15:20 schreef Sandro:

Bekrompen als ik ben wil ik je toch nog het volgende meegeven MNb je stelt hoe goed Bouta het doet tegenwoordig (en vergeet gemakshalve dat het hier om een moordenaar en drugshandelaar gaat) met:
“Nu we het toch over Baas Bouta hebben even twee feitjes, die Kleine Piet natuurlijk niet kent.
De internationale ratingbureaus hebben de kredietwaardigheid van Suriname verhoogd.
Suriname presteert beter op milieubeleid dan Nederland (zoeken op Environmental Index).

Over Mussolini werd in eerste instantie ook weinig slechts geschreven en gezegd b.v. door de Nederlandse bladen:

Mussolini wordt in de jaren 20 en 30 in de hele wereld gezien als een progressieve leider. De lezers van het Algemeen Handelsblad (nu NRC Handelsblad) vinden in 1928 Mussolini de op één na grootste figuur van die tijd, net na Thomas Edison.
De hoofdredacteur van de Haagse Post (nu HP|De Tijd) prijst Mussolini als ‘een van de meest belangwekkende staatkundige figuren van onze tijd’.

op 17 09 2011 at 17:57 schreef C L O S E R » Blog Archive » Niet het laatste woord: debat de laatste fatwa in Argan:

[…] Frontaal Naakt. » Laatste fatwa […]

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN JANUARI

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Kankerhomo

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O De meest gelezen stukken van 2023

O Neem PVV-stemmers serieus!

O Aylin Bilic kan beter zwijgen over Theo van Gogh

O Tegen racisme zijn is het nieuwe haatzaaien

O De beste boeken die ik in 2023 las

O Eigen vrije doorvaart eerst

O De verpletterende charme van de supertolerante Gidi Markuszower

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS