Home » Archief » Loonmatiging


[16.02.2012]

Loonmatiging

Thomas Colignatus


Illustratie: John Gabriël Stedman

De Delftse hoogleraar Alfred Kleinknecht zegt al enkele decennia dat het Nederlandse loonmatigingsbeleid negatief uitpakt op de innovatie in het land. Vakbonden zouden moeten knokken voor hogere lonen, de bedrijven zouden gestimuleerd worden tot innovatie, en we zouden er allemaal op vooruit gaan, met meer cash en betere producten. Het Centraal Planbureau (CPB) kan het niet geloven en adviseert de regering sinds 1977 dat een loonmatigingsbeleid beter is.

Bij de invoering van de euro en in de huidige crisis heeft Kleinknecht een extra argument. Duitsland is het Nederlandse beleid gaan kopiëren en samen concurreren zij de Zuid-Europese landen de tent uit. Onze handelsoverschotten zijn hun tekorten. Onze winsten worden hun leningen, die ze misschien niet meer kunnen terugbetalen want ze hebben tenslotte handelstekorten.

Eerder waren onze opbrengsten al verloren gegaan in Argentinië, Azië-crisis, de dotcom-crisis, de subprime mortgage-crisis, enzovoorts, want verhoopte hoge rendementen kunnen zelden waar zijn. Waar eerst goud blonk, blijkt een kat in de zak te zijn, en de banken vinden dat niet erg want die strijken hun provisie op.

Op Sargasso mocht Kleinknecht zijn pleidooi recentelijk herhalen. Vorig jaar januari beschreef ik het probleem van de handelsoverschotten ook al op Frontaal Naaktzie hier.

Dat Europa in ernstige crisis verkeert, is zelfs tot het Centraal Planbureau doorgedrongen. In het boek Europa in crisis houdt men vast aan het loonmatigingsbeleid. Wel achten de CPB-ers het nuttig dat landen enige soeveriniteit aan Europa overdragen. Om de crisis te bestrijden, kan Europa bijvoorbeeld belasting heffen in Nederland om het leed in Zuid Europa te verzachten. We hebben dan het CPB-voordeel van lagere lonen plus meer belasting. Of Europa kan het loonmatigingsbeleid van Duitsland en Nederland verbieden, maar dan is de afschaffing gelukkig niet de verantwoordelijkheid van het CPB. We kunnen niet denken, maar zijn verslaafden.

Je ziet eenzelfde spagaat bij PvdA en SP, het vasthouden aan vroeger gemaakte fouten, in de hoop dat in ieder geval het gezicht is gered. De PvdA noemt zich niet socialistisch maar is lid van de Party of European Socialists (PES). De SP noemt zich socialistisch maar is nationaal-socialistisch en geen lid van de PES.

De SP is onverbloemd egoïstisch. De PvdA is ook egoïstisch maar met verhullende hypocrisie. De SP wil geen overdracht van bevoegdheden aan Brussel en is keihard voor de arbeidersgezinnen in Zuid-Europa die zullen boeten voor het falen van anderen.

Ieder land moet zijn eigen tomaten gooien. De PvdA is ook keihard naar de arbeidersgezinnen in Zuid-Europa, maar wil bevoegdheden aan Brussel afstaan. Wanneer de bevoegdheden zijn overgedragen, is het oké wanneer Brussel de arbeidersgezinnen ook in Nederland flink laat boeten voor de PvdA.

Met deze crisis is het falen van neoliberale economen in de PvdA als Sweder van Wijnbergen, Rick van der Ploeg en Bas Jacobs overduidelijk. Nu de bal voor open doel ligt, heeft de PvdA een draaitol als financiëel woordvoerder en een houten pop als inspirerend leider. Hun doel is de wereld laten zien dat hun incompetentie nog ongekende mogelijkheden heeft.

Sommige kiezers denken dat de goedlachse Emile Roemer uitkomst biedt. Zij zien dan de kadaverdiscipline van Jan Marijnissen niet, die achter de schermen nog aan de touwtjes trekt. De SP heeft Ewout Irrgang als topeconoom, wiens ouders het socialistisch paradijs in Oost Duitsland zijn ontvlucht, en hij kan niet wachten om hier een socialistisch paradijs te vestigen. Zie ook het boekje Hoe dan, Jan.

Professor Kleinknecht toont moed. In deze uitzending van RTLZ schoffeert Sweder van Wijnbergen hem meermalen, zie ook de lichaamshouding, en aan het eind van de uitzending weet Roland Koopman niet hoe hij moet kijken. Inhoudelijk heeft Kleinknecht een punt. Vaak wordt hij doodgezwegen, maar wanneer hij zichtbaar naast je zit, kan dat moeilijker. Maar dan kun je altijd nog zijn woorden verdraaien.

Ik heb ook een “Economisch Plan voor Europa gepresenteerd, waarin een natuurlijke plaats wordt gegeven aan de kwesties van loonmatiging en handelsoverschotten, overheidsschulden, en al dan niet overdracht van soevereiniteit. Wanneer ieder land de Trias Politica uitbreidt tot een Tessera Politica met een Economisch Hof, is overdracht van macht aan Brussel niet nodig.

Thomas Colignatus houdt niet van ijs en sneeuw en koude schouders. Hij is econometrist en oud-medewerker van het Centraal Planbureau (1982-1991) en schreef Trias Politica & Centraal Planbureau (1994). Hier is een update ten aanzien van de relatie van de huidige crisis tot de val van de Berlijnse Muur in 1989. Voor wie zich machteloos voelt is er een petitie aan de Tweede Kamer.

Thomas Cool/Colignatus, 16.02.2012 @ 17:59

[Home]
 

25 Reacties

op 16 02 2012 at 18:51 schreef Max:

nationaal socialistisch?…..vind het behoorlijk ver gaan zo’n belediging.
Is de SP een fascistische partij?

op 16 02 2012 at 20:37 schreef Tycho:

Nationaal socialisme staat een vorm van socialisme voor die niet verder kijkt dan de eigen landsgrenzen (vandaar de naam). Dit in tegenstelling tot traditionele socialisten, die, ten minste in woord, socialisme door de hele wereld willen invoeren (proletariërs aller landen, vereenigt u enzo).

De term heeft een vieze bijsmaak door de beruchtste nationaal-socialisten, de Duitse versie. Maar in feite is de betekenis van de term redelijk neutraal, anders dan facisme.

op 16 02 2012 at 20:59 schreef gronk:

Inleiding had de opmaat naar een aardig stukje kunnen zijn, maar helaas wordt ’t een scheldpartij. Jammer.

op 16 02 2012 at 21:09 schreef Thomas Colignatus:

@max: Nazi waren erg, nationaal-socialisme is niet hetzelfde

@lezers: Het toeval wil dat professor Adriaan Schout van Clingendael een analyse heeft, ook gepubliceerd in de NRC 14/2, dat ieder EU land gediend is met een eigen CPB. Hij ziet dan nog over het hoofd dat een CPB zijn beperkingen heeft. Maar ieder land een Economisch Hof: perfect. Zie diens tekst: http://www.clingendael.nl/cesp/publications/?id=8787

op 16 02 2012 at 22:21 schreef Sasha Berkman:

Wat een schofterige PVV achtige typering van de Sp.

op 16 02 2012 at 22:54 schreef Paul:

In de redenatie dat loonmatiging het belonen van slecht innovatiebeleid danwel slecht ondernemerschap is ga ik helemaal mee.
Verwijzen naar een beuzelstukje op depers.nl en een een niet onderbouwd stukkie van jezelf gebruiken als bewijslink over het, volgens jou, niet van deze wereld zijn van SP en Jan Marijnissen vind ik buitengewoon zwak. Je roeptoetert maar wat.

Als je de woorden nationaal en socialisme achterelkaar gebruikt om een legitieme politieke partij te typeren ben je òf ongelofelijk stom òf heb je duistere bedoelingen. Je verklaring achteraf om 21:09 maakt ’t alleen maar erger.

Misschien kan Peter je introduceren bij Geenstijl, die schijnt mensen te kennen daar. Wie weet hebben ze nog een mooi plekje naast Bert Brussen voor je.

op 16 02 2012 at 22:54 schreef gronk:

@thomas: ga je gvd schamen. Tik ‘nationaal socialisme’ in bij de googles en wat vind je als eerste resultaat? Deze wikipedialink: http://nl.wikipedia.org/wiki/Nationaalsocialisme

op 17 02 2012 at 00:59 schreef Tycho:

Hmm stel mijn eerder commentaar van 20:37 bij. Je zou kunnen zeggen dat het jammer is dat de term nationaal socialisme meteen met nazi Duitsland wordt vereenzelvigd, maar dat doet niet ter zake. Auteur impliceert hier inderdaad een verband tussen de SP en de Nazi’s. Netter was geweest om de SP als nationalistische socialisten te benoemen, wat hetzelfde betekent, maar wel anders klinkt

op 17 02 2012 at 01:49 schreef Marco Knol:

Nu ben ik het meestal ernstig oneens met Thomas (sociaal-liberaal als ik ben), maar nu moet ik toch toegeven het wel enigzins eens te zijn met hem.
Ik, geboren 1970, was in de jaren 90 actief in de JS in de PvdA. Ik kwam toen wel eens SP’ers tegen (niet te verwarren met IS en SAP) en die waren best wel nationalistisch. Eigen arbeiders eerst enzo. Ik voelde me er niet bepaald prettig bij. Maar goed, dat was toen en mijn herinneringen zijn wellicht gekleurd (want toen ik jong was was alles beter tenslotte).

Hoe dan ook heb ik mij pas een paar jaar geleden voorgenomen om never nooit niet op de SP te stemmen. De reden daarvoor? De discussie over waar de loyaliteit van staatssecretarissen Albayrak en Aboutaleb zou liggen. VVD en PVV waren tenminste zo eerlijk dit in de 2e kamer aan de orde te stellen. De SP, toen nog geleid door Jan M. hield wijselijk z’n mond. Een jaar later, met nieuwe verkiezingen op komst (provinciale staten) gaf Jan M. in een interview aan dat ie er eigenlijk hetzelfde over dacht, ook tijdens het debat. Hoe vuil wil je het hebben.

Dus Sasha, aan de typering van Thomas dat de SP nationaal-socialistisch is, is lastig te ontkomen.

op 17 02 2012 at 01:50 schreef leo schmit:

Thomas,

Ik zie het verband tussen loonmatiging en het uitblijven van innovatie, of liever tussen loonstijging en de dwang tot innovatie bij de werkgever.

Hogere lonen bieden ook nog eens een prikkel aan de werknemer om goed door te studeren en meer innovatief te zijn. Een win-win situatie.

Echter, zoals altijd in de economie, er is een schaduwkant: meer innovatie, met name technologische innovatie, brengt hogere arbeidsproductivteit met zich mee en dat kan tot vermindering van werkplaatsen leiden. Ik zeg, kan, het hoeft niet, wanneer de hogere winsten in nieuwe arbeidsplaatsen worden geinvesteerd.

Als free-lancer gaat de discussie me niet persoonlijk aan. Zolang ik gevraagd wordt kan ik meepraten over de prijs.

Thomas, je bent niet consequent door de SP NS te noemen en dan deze partij te verwijten de belangen van zuid-europese arbeiders voorop te stellen. Dat heette vroeger ‘Intenationale’, juist een van de redenen van de opkomst van NS.

De SP NS discussie laat ik verder aan de aanhangers van die partij over.

op 17 02 2012 at 01:55 schreef MNb:

Het gebruik van de term nationaal socialisme getuigt inderdaad van ongelooflijke domheid. Uit de context wordt immers duidelijk dat Heer Hitler er niets mee van doen heeft. Gebruik dan nationalistisch socialisme of populistisch socialisme.
Erg geestig is dat ondanks of dankzij het protestantse afknijpbeleid dat in Nederland en Duitsland gepraktizeerd wordt deze landen economische krimp mogen ervaren, terwijl de potverteerders in Frankrijk hun economie zien groeien.

op 17 02 2012 at 01:57 schreef Marco Knol:

On- topic ben ik het trouwens wel eens met Kleinknecht zij het dat een al te snelle loonstijging natuurlijk ook niet handig is. Dat levert alleen maar een a-symmetrische schok op.
Waar ondernemers/werkgevers naar mijn mening vooral behoefte aan hebben, zeker in het MKB wat de grootste werkverschaffer is, is een stabiele en voorspelbare ontwikkeling.
De lonen mogen hier de komende 5 jaar ofzo best 1% per jaar meer stijgen (in relatieve zin, dus ook minder dalen) dan in Zuid-Europa om de boel een beetje recht te trekken. Dat liever dan plotsklaps 5% meer loonkosten. Althans, ik denk dat het eerste beter werkt.

op 17 02 2012 at 09:40 schreef Thomas Colignatus:

@Tycho: dank
@leo schmit: SP wil juist dat men zelf tomaten gaat gooien
@gronk: Ik heb altijd geleerd dat socialisme per definitie gericht was op internationale broederschap, onder het motto “Arbeiders aller landen verenigt u”. Door de Eerste Wereldoorlog met het opgejutte nationalisme versplinterde dat, je kreeg op vele plekken de innovatie van het nationaal-socialisme (contradictio in terminis). In Duitsland voegde Hitler zich bij zo’n partij, werd leider, en maakte er zijn Nazi’s van. Dit bewijst maar weer eens dat je kritisch naar Wikipedia moet kijken. Het is verleidelijk een auteur niet te begrijpen maar geef hem gaarne ook enige krediet. Het stukje gaat over geestelijke kronkels, ook ter linkerzijde waar men zogenaamd nadenkt over de lonen van arbeidersgezinnen.

op 17 02 2012 at 10:50 schreef Ralph:

Ik vind het wel een goed stuk en ook in de woorden over de SP kan ik wel een heel eind meegaan. Laat er geen misverstand over bestaan: de SP is een bijzonder egoistische partij die absoluut niet om de verschrikkelijke sociale ellende die een kleine club parasieten in Europa aanricht, maalt.
In die zin zijn ze een uitstekende bondgenoot van die evenzo verschrikkelijke Boele Staal en zijn bankenkliek en de VVD.
Wat dat laatste betreft: verklaarde Roemer niet ooit met de VVD te kunnen gaan regeren?
Moet je je voorstellen wat dat betekent.
Dat betekent samenwerken met een partij wiens leider uitsluitend is komen bovendrijven als premier als resultaat van de bruine walm die al geruime tijd uit de riolen van de nederlandse maatschappij opstijgt.
Dat betekent samenwerken met een club dat van een groep fascisten vindt dat het ‘een hele normale partij met hele normale standpunten’is.
Dat betekent blijkkbaar dat Roemer mensen wel ziet zitten die nu een wet in elkaar aan het flansen zijn waarin glashard gesteld wordt dat niet iedereen in Nederland voor de wet gelijk is maar dat er bij een eventuele strafoplegging onderscheid naar afkomst gemaakt wordt.
Dat is voor het eerst sinds 1945….

op 17 02 2012 at 11:13 schreef Thomas Colignatus:

@Ralph: Ik schrijf eigenlijk nooit over de PVV. Het is een wonderlijke club maar wel met het voordeel dat de uitspraken vaak recht voor de raap zijn zodat iedereen kan nagaan dat het een wonderlijke club is. Bij partijen als PvdA, SP, D66 en GroenLinks zit er een dikke saus van zogenaamde netheid overheen, en daar schrijf ik dan over, om de kille waanzin daaronder duidelijk te maken.

@lezers: Bij “Beter Onderwijs Nederland” (BON) mocht ik deze tekst plaatsen over werkloosheid, loonmatiging en onderwijs, in relatie tot de petitie voor een onderzoek naar het onderwijs in wiskunde: http://www.beteronderwijsnederland.nl/node/8266

op 17 02 2012 at 14:16 schreef Michel:

Warrig stuk door iemand die duidelijk geen idee heeft hoe innovatie tot stand komt. Ben benieuwd naar concrete voorbeelden van innovaties door werkgevers die te kampen hebben met hoge (loon)kosten.

op 17 02 2012 at 18:10 schreef matxil:

Sorry, maar ik snap helemaal niets van dit stuk. Misschien komt dat omdat ik niet veel van economie weet. Maar dan zal ik toch een wat helderder uitleg nodig hebben dan dit.
Deze tekst maakt mij niet duidelijk waarom loonsmatiging slecht zou zijn voor Nederland. Of voor de zuid europese landen. Of wat loonsmatiging te maken heeft met de overproductie van Duitsland en Nederland. Of zelfs maar of ik het nu goed samenvat of (waarschijnlijker) zelfs dat niet goed begrepen heb.
Als men in Nederland hogere lonen zouden hebben, zouden ze meer besteden, en dat zou ook ten goede komen van zuid-europese landen, bedoel je dat?

op 17 02 2012 at 18:41 schreef Paul:

@Ralph, namen, rugnummers en quotes graag! Bij voorkeur met linkjes naar het SP programma!
Om het je makkelijk te maken en om je uit te dagen, voila: http://www.sp.nl/standpunten/

Ik heb geen zin om je gelul te debunken dus toon ff aan!

op 17 02 2012 at 23:10 schreef gronk:

Het is verleidelijk een auteur niet te begrijpen

Eh, daar heeft ’t weinig mee te maken. Je kunt niet je eigen definities gaan opstellen –ook al vind je ze zelf technisch nog zo correct– als ze mappen op eerdere begrippen die ‘besmet’ zijn, zoals ‘nationaal socialisme’. De laatste keer dat dat gebeurde was als zogenaamd haha-geintje in een PVV-pamflet. Ik mag hopen dat je toch iets verstandiger bent dan dat.

op 17 02 2012 at 23:47 schreef MrOoijer:

@gronk – helemaal eens. `Thomas maakt voortdurend zijn eigen definities, of het nu de wiskunde betreft of het nationaal socialisme. Hij is niet alleen een “crank” mbt de wiskunde maar ook politiek.

Het is nergens voor nodig. Dat loonmatiging negatief kan werken wordt breder gedragen dan hij schrijft. Maar dat bredere draagvlak accepteren zwakt het eigen verhaal natuurlijk af, en dat eigen verhaal is er toch eigenlijk een van iemand die zich vooral onbegrepen voelt.

Dus hey Thomas, loonmatiging helpt niet. Agree? Anything new?

Laten we het een keer over je stukje bij Beter Onderwijs hebben. Hebben ze daar geen eindredacteur?

op 18 02 2012 at 10:24 schreef Thomas Colignatus:

@MrOoijer: Ik heb nu maar eens gegoogled, uw website gevonden, en gezien dat u een achtergrond in wiskunde en statistiek hebt. Uitstekend. Mag ik u verzoeken mij een email te sturen op cool at dataweb dot nl ? Ik geef de gedachte een mogelijkheid dat onze communicatie te lijden heeft onder een paar misverstanden plus de kleine venstertjes bij reacties. Wellicht zou u eens “Conquest of the Plane” kunnen gaan lezen.

op 18 02 2012 at 10:29 schreef Thomas Colignatus:

@gronk: Ik begrijp het probleem niet. “Nationaal socialisme” is historisch te duiden als de reactie van eerst internationaal georienteerde socialisten op de nationalistische golf bij de Eerste Wereldoorlog. Dit is A. In Duitsland ontspoorde dat verder met Hitler. Dit is B. Wellicht menen hele volksstammen nu dat A = B maar, sorry, dat zijn echt hele verschillende ontwikkelingen. Het verklaart dat de SP niet bij de PES zit, terwijl die zich wel socialistisch noemt. Eigenlijk zou de PvdA er ook niet bij moeten zitten, want die is ontstaan uit de fusie van SDAP, VDB en progressieve confessionelen, en daarmee ook niet meer “socialistisch”.

op 18 02 2012 at 12:08 schreef Pyt van der Galiën:

De SP maakt in het Europees Parlement deel uit van de fractie Europees Unitair Links, een fractie die links van de PES staat, een fractie waar o.a. de PvdA deel van uitmaakt. De PES was de SP gewoon niet links genoeg, vandaar dat men er niet aan deelneemt. Raar én onjuist om daar aan op te hangen dat de SP niet “internationalistisch” zou zijn. Ook de rest van het artikel wemelt van de feitelijke onjuistheden. Wat is trouwens in ’s hemelsnaam het verband tussen de vermeende kadaverdiscipline en de link naar een gekscherend artikel over de première van een film?

Over de absurde betiteling van de SP als “nationaal-socialistisch” hebben anderen – met name gronk – al voldoende gezegd.

Op de SP valt zat kritiek te leveren, maar houdt het dan a.u.b. feitelijk en ga die partij geen standpunten in de schoenen schuiven die zij er helemaal niet op nahoudt. Daar hebben we Bert Brussen al voor. Van hem begrijp ik het dan nog, omdat hij betááld wordt om het Rode Gevaar te beteugelen.

op 18 02 2012 at 13:58 schreef Herbert:

@Michiel, er zijn talloze voorbeelden dat hoge loonkosten leiden tot innovatie. Eigenlijk gebeurt dit altijd al.
Maar oom een voorbeeld te noemen: de textielindustrie. De meest bedrijven weigerden te innoveren en zijn uiteindelijk met veel overheidssubsidie onderuit gegaan. Kleding uit India kostte net zoveel als het transport van het katoen dat nog geweven moest worden. En bedrijf als Ten Cate is verder gegaan in gespecialiseerde weefsels, zoals steekwerende vesten, kunstgras en allerlei andere technische weefsels. Producten met een hoge toegevoegde waarde waarbij veel kennis nodig is.
Hetzelfde geldt voor de scheepsbouw.

op 18 02 2012 at 19:35 schreef MrOoijer:

@Thomas – ge krijgt van mij een mail. CotP had ik al deels gelezen, en dat was wel duidelijk uit mijn eerdere reacties. Dus wil je ook even opletten?

Mijn standpunt is dat je wel wat meer dan gemiddeld van wiskunde weet maar er weinig van snapt. Dat is nog niet erg, maar je houding altijd gelijk te hebben maakt je tot een “Mathematical Crank”. Je bent niet gevoelig meer voor de werkelijke stand van zaken in de wiskunde, je blijft steken in je eind 19e eeuwse (romantische) beeld van de wiskunde, resp. in je verkeerde begrip van fundamentele begrippen als limieten. Daar zal die mail over gaan.

En ja, ik heb “een achtergrond in wiskunde en statistiek”. Dat heb ik je al een aantal keren verteld, sinds 2010, fijn dat je het eindelijk inziet.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS