Home » Archief » Lulpraat


[29.09.2011]

Lulpraat

Beukman


Illustratie: Hakuchi

In de opnieuw opgelaaide discussie over het ruwe taalgebruik in de Tweede Kamer hoor je wel zeggen, met name vanuit PVV-hoek, dat hullie het ook doen. Natuurlijk is dit een wel heel zwak verweer. Kennelijk ontbreekt het hen, die zich er zo vanaf maken, aan een autonoom moreel kompas.

Toch vind ik dat je dit magere argument niet zonder meer op de vuilnisbelt kan gooien. Een duik in een eeuw parlementaire geschiedenis laat zien dat ook in de Tweede Kamer de vrijheid van meningsuiting zich maar moeilijk laat beknotten, ook als deze balanceert op of over het randje van misbruik van dit recht.

Hier in mijn kast staat het in 2006 verschenen standaardwerk Over lijken – Ontoelaatbaar taalgebruik in de Tweede Kamer door P. Bootsma en C. Hoetink. Het boek bevat talloze voorbeelden van ooit gedane uitspraken en discussies in de Tweede Kamer, waarin de grenzen van het fatsoen, of exacter gezegd: van het Reglement van Orde, werden verkend.

Voortdurend speelde het dilemma van wat nog wel mocht en wat niet, met name sinds het instellen van de schrapbepaling in 1934 (afgeschaft in 2001), waarmee uitspraken met terugwerkende kracht de status niet gedaan konden krijgen.

Om één voorbeeld te geven: toen in datzelfde jaar Henk Sneevliet – toen van de RSAP – door de voorzitter van de Tweede Kamer tot de orde werd geroepen wegens de term volksverdomming – en hij doelde op de regering – probeerde hij het vervolgens tevergeefs met volksmisleiding. Uiteindelijk werd demagogie wel goedgekeurd, en zo kwam het ook in de Handelingen te staan.

Daarnaast speelde het tijdsgewricht een belangrijke rol in het bepalen van wat er wel nog werd geschrapt, en wat niet. Zo werd het woordje ‘onzin’ slachtoffer van de schrapbepaling, terwijl een 21e-eeuwse voorzitter hier echt niet over zou struikelen. En eiste voorzitter Weisglas in 2001 nog van Agnes Kant dat ze het woord ‘lulpraat’ zou veranderen in nulpraat, tien jaar later al, nu dus, zou dit ondenkbaar zijn. Lulpraat: dat woord gebruik je zelfs tegen je beste vrienden!

De opkomst van moderne media, om te beginnen Teletekst, hebben oude bepalingen hopeloos achterhaald gemaakt. Kwamen vroeger geschrapte teksten terecht in een niet openbaar toegankelijk dossier, zodat de gewone boerenlul het moest doen met de gekuiste Handelingen, tegenwoordig is schrappen een loos gebaar, omdat de betreffende uitspraak immers al live te volgen is geweest, duizenden keren is rondgetwitterd, en ook op Youtube staat.

Een rode draad die door het hierboven gemelde prachtboek loopt, is dat ordemaatregelen vaak contraproductief werken. Kamerleden nemen bijvoorbeeld wraak op de voorzitter die hen in hun vermeende vrijheid van meningsuiting beperkt, door vervolgens voortdurend gebruik te maken van hun formele recht op een tijdrovende hoofdelijke stemming. Een Kamerlid dat het woord wordt ontnomen, veroorzaakt driemaal zoveel tumult als hij maakte toen hij nog mocht spreken. Overigens maakt het boek ook korte metten met de praatjes van Volkskrant-redacteur Chris Rutenfrans als zou het ‘links’ zijn, die de afgelopen halve eeuw alle decorum heeft weggehoond.

Interessant om te weten is ook dat de pers zich tot 1940 terughoudend opstelde ten aanzien van door de voorzitter van de Tweede Kamer geschrapte tekst: die verscheen niet in de krant; dat beschouwde de pers als goed fatsoen, gevat in een zichzelf opgelegde gedragscode. Na de oorlog zou deze houding veranderen.

Een akkefietje tussen freule Wttewaall en Johan Scheps in 1954 dat ter plekke werd gesust en vervolgens geschrapt, verscheen daarop breeduit in de pers, veroorzaakte veel verwarring, en leidde tot Kamervragen en tot verzoeken om de pers in dit opzicht aan banden te leggen. Wat gelukkig niet gebeurde.

Gezien in het licht van de geschiedenis meen ik dat het dilemma van wat er nog wel mag worden gezegd en wat over de schreef gaat, altijd zal blijven bestaan, en dat de voorzitter zich meer dan ooit het geval is geweest gedeisd zal moeten houden.

Ik vind dat Verbeet het heel behoorlijk doet. Ze voelt de tijdgeest goed aan, en is zich bewust van de onoplosbare dilemma’s die inherent zijn aan de vrijheid van meningsuiting, getuige haar uitspraken in interviews na het ‘Doe eens normaal’-incident. Meer dan ooit geldt: Gezegd is gezegd. Meer dan vroeger geldt dat de burger elk gebezigd woord live kan volgen, nalezen, én op een goudschaaltje afwegen.

Omdat het vermogen tot grijsdenken een voorwaarde is voor het functioneren van de voorzitter van de Tweede Kamer, kan ik me vooralsnog geen één PVV-er voorstellen die in staat zou zijn om deze functie naar behoren te vervullen. Wie helpt me even aan een naam?

Als Wilders er op wijst dat de neerbuigende term bedrijfspoedel voor Cohen een precedent heeft in Kok’s schoothondje voor Balkenende, heeft hij ongelijk: Kok deed zijn uitspraak à titre personnel, buiten de Kamer en buiten zijn functie – hij was toen al geen premier meer.

Wilders heeft echter wel een punt als hij zegt dat hijzelf in de Kamer ongestraft is uitgemaakt voor rotte vis en fascist, hoe terecht die laatste benaming ook is. Geef Geert eens ongelijk dat hij niet klaagt over deze benaming! De voorzitter mocht na het aanhoren van alle argumenten eens tot de conclusie komen dat het geen belediging is maar een feit: “Maar u bent nu eenmaal een fascist, meneer Wilders.”

Ondanks het hoge hullie-doen-het-ook-gehalte en het schaamteloos te koop lopen met zijn gebrek aan een autonome ethiek, kan je niet zomaar om het hullie-doen-het-ook-argument heen: dat wringt toch met ons égalité-gevoel. En dat zeg ik, die Wilders een heel erg eng mannetje vind.

Vechten tegen taalverruwing in de Tweede Kamer en daarbuiten is een achterhoedegevecht, dat allang verloren is. Wat gezegd is, is dankzij moderne technieken voor altijd gezegd. En de machtsmiddelen die de voorzitter heeft, maken van de dader een slachtoffer.

Laat iedereen dus maar lullen wat ie wil, zeg ik met enige aarzeling – beschaving komt dan des te makkelijker bovendrijven. Het enige dat ik echt betreur in de Tweede Kamer, is dat de kunst van de welsprekendheid, de kunst van het bouwen van solide verbale kastelen, met argumenten als bakstenen en logica als cement, de laatste decennia grotendeels verloren is gegaan.

Weemoedig besluit ik daarom met een hilarisch voorbeeld uit een debat uit 1930, in een stijl en met een welbespraaktheid die huizenhoog staat boven de platte bedrijfspoedelretoriek van 2011, waarin de communist Louis de Visser na een prachtig betoog door de voorzitter wordt verzocht om de woorden ‘politieke dominee zonder Onze Lieve Heer’ terug te nemen, en vervolgens zelfs het woord ‘paus’. Waarna:

[De Visser tot de hamerende voorzitter:] Is U uitgeklopt? Dan ga ik weer verder. De actie, zoo van den Paus tot aan den rabbi toe….
De voorzitter:] Moet ik U het woord ontnemen?
De Visser:] Dat moet U weten. Mag ik den Paus niet noemen? Wat is dat voor een onzin? [….] Ik laat mij op die manier niet behandelen, al stond U hier met 70 Katholieken….. Gaat dat hameren van mijn tijd af?

Volledige tekst alhier.

Beukman zit weliswaar in Het Verzet, maar blijft toch geloven in de intelligentie en de redelijkheid van degenen waar hij tegen in opstand komt.

Beukman, 29.09.2011 @ 08:03

[Home]
 

51 Reacties

op 29 09 2011 at 08:20 schreef Sandro:

“Omdat het vermogen tot grijsdenken een voorwaarde is voor het functioneren van de voorzitter van de Tweede Kamer, kan ik me vooralsnog geen één PVV-er voorstellen die in staat zou zijn om deze functie naar behoren te vervullen. Wie helpt me even aan een naam?”

Regelmatig wordt er “voorgezeten” door leden van de politieke partijen – Martin Bosma doet het uitstekend in deze rol. Jammer voor je Beukman maar het is toch echt waar.

op 29 09 2011 at 08:31 schreef Pyt van der Galiën:

Ahhh..de tijd van de grote debaters…de Maarten Schakels en de Marcus Bakkers. Inmiddels ben ik op de leeftijd waarbij vroeger alles beter was, maar goed debatteren is volgens mij toch een verloren gegane kunst.

Eind jaren ’70 had ik nooit verwacht dat ik dit nog eens zou zeggen, maar ik zou willen dat er nog een paar bejaarde communisten niveau Louis Visser in de Tweede Kamer zaten. Die zouden wel raad weten met Wilders en zijn sociopathische volgelingen. Louis de Visser zou zich in zijn graf omdraaien wanneer hij zou weten wat zijn politieke nazaten Tofik Dibi en Jolande Sap uitkraamden.

PS Mooi artikel, Beukman.

op 29 09 2011 at 10:44 schreef Sasha Berkman:

Mooi artikel inderdaad

op 29 09 2011 at 11:54 schreef G!:

Bosma – is dat niet die fliffende fantast die een klap van de Marxistische mallemolen heeft gehad?

op 29 09 2011 at 12:24 schreef Sandro:

Ja beste G! en toch is hij een goed voorzitter, jammer hè dat positieve geluid over de beste man.

op 29 09 2011 at 12:47 schreef Bigpete:

Commissievoorzitters:
Immigratie en Asiel Hero Brinkman
Veiligheid en Justitie Raymond de Roon

Jammer G! maar je lult weer eens uit je nek. What else is new?

op 29 09 2011 at 12:48 schreef Sasha Berkman:

ach apen kun je ook kunstjes leren.

op 29 09 2011 at 13:15 schreef matxil:

Eens. Persoonlijk vond ik trouwens de stekker van Sap vele malen erger dan het gejengel van Wilders. Waarschijnlijk omdat ik van GL wél niveau verwacht.

De tekening van de lul op de motor is trouwens geweldig, en de link naar de volledige tekst van een debat uit 1930 is inderdaad hilarisch: “U hamert maar wat.”

op 29 09 2011 at 13:21 schreef Sasha Berkman:

“Jammer G! maar je lult weer eens uit je nek” dat moet jij zeggen! jij beweert glashard dat Rutte verkeerd citeerde….

op 29 09 2011 at 13:41 schreef MNb:

Grote Piet is PVVer en lult dus per definitie uit zijn nek. Nog een fraai staaltje:

http://www.trouw.nl/tr/nl/5133/Media-technologie/article/detail/2935983/2011/09/29/De-hacker-als-hoeder-van-de-democratie.dhtml

“Roemrucht mag je de carrière van Gonggrijp op zijn minst noemen. Zodanig dat PVV-Tweede Kamerlid Hero Brinkman hem te omstreden vond als deskundige binnen het parlement”

Laat de commissievoorzitter dat eens op zijn eigen fractie toepassen – en op zichzelf. Aannemers kunnen, om eigen lijf en ledematen te beschermen, maar beter geen verbouwingen voor Brinkman doen.

op 29 09 2011 at 14:11 schreef You On A Gin:

Klinkt als een interessant boek. Verbeet doet het prima. Met slap lullende communisten wist men overigens wel raad in het land van de rijzende zon…
http://www.youtube.com/watch?v=D4KROpdUkrM

op 29 09 2011 at 14:23 schreef Sandro:

MNb, selectief winkelen in het artikel is zooooo makkelijk.
In het artikel staat duidelijk waarom de PVV Gongrijp omstreden acht:

“De PVV wees erop dat Gonggrijp gedagvaard is door een Navo-bondgenoot omtrent cybercrime’ vanwege zijn werkzaamheden voor WikiLeaks.”

Tsja, dan is daar wat voor te zeggen, toch?

op 29 09 2011 at 14:41 schreef Sasha Berkman:

“De PVV wees erop dat Gonggrijp gedagvaard is door een Navo-bondgenoot omtrent cybercrime” HOPPA en weer een PVV leugen. Gongrijp is helemaal niet gedagvaard, dan had hij namelijk allang uitgeleverd geweest.

op 29 09 2011 at 14:55 schreef Sasha Berkman:

“selectief winkelen in het artikel is zooooo makkelijk.” Zelf heb je het einde van die colom waar je uit citeert ook maar selectief niet gelezen? HET IS NIET WAAR. Ongeloofelijk dat tempo waarin PVV’ers leugens produceren.

op 29 09 2011 at 15:03 schreef Bigpete:

http://nos.nl/artikel/214420-gonggrijp-in-beroep-tegen-dagvaarding-vs.html

Als het niet waar is (wat ik simpelweg niet weet) dan is het nog altijd een “NOS leugen”…

op 29 09 2011 at 15:50 schreef Sasha Berkman:

Twitter is gedagvaard. Jij kunt niet lezen?

op 29 09 2011 at 15:56 schreef Peter:

BigPete, jij wrijft anderen graag met de neus in hun eigen slordigheden, dan zou ik zelf toch wat zorgvuldiger met de feiten omgaan, als ik jou was.

(nu volgt een jij-bak).

op 29 09 2011 at 16:03 schreef Bigpete:

Ik kon al lezen toen jullie nog in je vaders kachelpijp zaten. Gongrijp ging in beroep omdat hij belanghebbende is, het gaat onder meer om zijn twitteraccount. Dus wat is nu het probleem?

op 29 09 2011 at 16:05 schreef Sandro:

“De Nederlander Rop Gonggrijp, oprichter van XS4ALL, is nauw betrokken bij WikiLeaks en hij hielp mee met het publiceren van de beelden van de beschieting in Bagdad. “Ik ken de mensen van WikiLeaks heel goed en ben betrokken geraakt bij de voorbereiding. Ik heb heel veel productiewerk gedaan”, vertelt hij.”

http://nos.nl/artikel/148768-nederlander-werkte-mee-aan-wikileaksvideo.html

op 29 09 2011 at 16:20 schreef Sasha Berkman:

Nou Big Pete, het spijt me maar Rob is dus nooit gedagvaard. Of het nu een typische PVV leugen is of dat het om typische PVV domheid gaat mag je zxelf bepalen. Ik persoonlijke ga voor het meest voor de hand liggende, de zoveelste PVV leugen. Twitter is gedagvaard om de gegevens van Rob te verstrekken.

op 29 09 2011 at 16:23 schreef Sasha Berkman:

Dus, om de 2 laatste PVV leugens even samen te vatten: Rutten citeerde niemand verkeerd en Rob is nooit gedagvaard geweest. Als Rob wel was gedagvaard was hij door deze regering overigens al lang op een vliegtuig naar een amerikaans martelcentrum gezet. Zo gaat dat namelijk in dit land.

op 29 09 2011 at 16:39 schreef Sasha Berkman:

Sandro het is allom bekent dat Rop heeft mee gewerkt aan deze video: http://www.youtube.com/watch?v=is9sxRfU-ik

Die killers zijn nog nooit voor een rechter gebracht. De leugenaars die door deze video zijn ontmaskert zitten ook niet gevangen.

Rop verdient eigenlijk een medaille voor dit werk, typisch dat PVVers hem belasteren en leugens over hem vertellen.

op 29 09 2011 at 17:04 schreef G!:

BigPete,
waar heb je ’t over!? Ik heb het niet over De Roon en niet over Brinkman, waarom sleep je die d’r bij?

Ik heb het over de man waarvan Sandro beweert dat ‘ie een uitstekende voorzitter zou zijn: Bosma. Is dat niet die fliffende fantast die een klap van de Marxistische mallemolen heeft gehad?

Als jij denkt te kunnen concluderen dat ik uit mijn nek lul, dan moet je een invulling aan mijn metafoortjes gegeven hebben – en heb je dus last van eenzelfde soort domheid die jij Rutte meent te moeten verwijten.

op 29 09 2011 at 17:36 schreef Bigpete:

Ik was in de war met beukman, niet dat ik daardoor anders over je denk, maar excuses hiervoor.

op 29 09 2011 at 18:37 schreef babs:

Het is toch al te idioot dat de PVV naar iemand niet wil luisteren, omdat die persoon heeft meegeholpen bij het wereldkundig maken van een moordpartij.

En ook hier vallen de zogenaamd gematigde PVV’ers Bigpete en Sandro over elkaar heen om Gonggrijp in discrediet te brengen.

Schorriemorrie, dat zijn jullie. En dat terwijl Rop jullie een ontzettend grote dienst heeft bewezen. Hackers zijn vooral links. Hackers zullen dus eerder wat PVV stemmen weghacken dan erbijhacken. Dank Rop dus maar op blote knieën dat hij hoogstpersoonlijk stemcomputers heeft weggewerkt.

Over die navo-bondgenoot die o-zo-belangrijk is volgens Sandro… als pak-em-beet Bosma beweert dat er ooit een Armeense genocide is geweest en hij wordt door Turkije (een navo bondgenoot) gedagvaard, omdat het in Turkije verboden is te zeggen dat er ooit een armeense genocide is geweest, moet Bosma dan de kamer uit omdat hij door een navo bondgenoot is gedagvaard??

schorriemorrie

op 29 09 2011 at 18:53 schreef Bigpete:

Nou moet je toch ophouden, ik breng niemand in diskrediet. Ik plaats slechts een link waaruit blijkt dat de NOS een bericht plaats over Gonggrijp die gedagvaard wordt en naar aanleiding waarvan politici al dan niet terecht vragen stellen en conclusies trekken. En dat doen ze echt allemaal, geen partij uitgezonderd, het aantal kamervragen naar aanleiding van (onbevestigde) persberichten is niet te tellen.

En daarom ben ik opeens schorriemorrie? Tsss

op 29 09 2011 at 19:52 schreef Bertje:

De PVV is vanuit buitenlands perspectief een neo fascistische partij dus zijn aanhangers benoemen met het prachtige oud Hollandsche woord “schorremorrie” is volledig op zijn plaats.
En het kan me zowat van jeuken hoeveel Vaderlanders op deze natte wind Greetje Wildhaar hebben gestemd deze beweging is zo wat van eng alsmede dus ook zijn stemmers.

O ja niet zeuren ober stel en spelfouten svp ben niet meer zo goed in het Nederlandsche schrift.

op 29 09 2011 at 20:00 schreef Beukman:

@ Sandro
Regelmatig wordt er “voorgezeten” door leden van de politieke partijen – Martin Bosma doet het uitstekend in deze rol.
I stand corrected. Het Brein van de PVV is inderdaad Tweede Ondervoorzitter van de TK, zo lees ik. Of hij ook in staat is om grote debatten tot ieders tevredenheid te leiden durf ik niet te zeggen, maar ik geef toe: het zou me niet helemaal verbazen.

op 29 09 2011 at 20:02 schreef Beukman:

@ Pyt, 8.31
Schakel is ook een van mijn favorieten. Hij hield zeer lange maar glasheldere en gestructureerde betogen, die duidelijk waren gemodelleerd naar de klassieke redevoering. Van alle kanten bekeek hij een zaak, hij haalde hem binnenstebuiten, om te eindigen met een onontkoombare, maar toch voorzichtig uitgesproken conclusie. Dat alles deed hij ook nog eens uit zijn hoofd en met een dictie zo kraakhelder als sindsdien niet meer gehoord is geweest. Typisch trouwens dat je de goede sprekers vooral vindt bij (oud)-ARP, CPN en dergelijke partijen.
Hier een zeer lang betoog van Schakel uit 1977, waarin hij een oordeel uitspreekt over de handelwijze van de regering om de treinkaping te beëindigen.
http://goo.gl/AhYtY en volgende pagina’s

Is er iemand die nog zo spreekt? Ik vrees van niet. Maar dat komt ook omdat het gehoor en het geduld in de loop der jaren vluchtiger zijn geworden, door ontwikkelingen waaruit ook de twitternorm is voortgekomen.

op 29 09 2011 at 21:14 schreef Sasha Berkman:

“op 29 09 2011 at 18:53 schreef Bigpete:

Nou moet je toch ophouden, ik breng niemand in diskrediet. Ik plaats slechts een link waaruit blijkt dat de NOS een bericht plaats over Gonggrijp die gedagvaard wordt”

Hey BigPete: ROB IS NIET GEDAGVAARD! TWITTER IS GEDAGVAARD!

Hoe vaak moet ik dat nu nog zeggen?

RUTTE CITEERDE VAN ROON NIET FOUT!

Hoe vaak moet ik dat nog zeggen?

n daarom ben ik opeens schorriemorrie? Tsss

op 29 09 2011 at 22:13 schreef Bigpete:

Lezen…

op 29 09 2011 at 23:11 schreef Beukman:

@ Sasha
Ik heb hier uitgelegd, en wel op 29 september om 19:58, waarom het onmogelijk is om een uitspraak die draait om een non sequitur anders te parafraseren (want dat bedoel je) dan door hem letterlijk te citeren.
Het moet me verder van het hart dat het trachten om dergelijke uitspraken te interpreteren, gelijk staat aan opzet en doel van de reis zoals beschreven in The Hunting of the Snark (lees dat boek! Het zal je leven blijvend verrijken!): op z’n best een amusant tijdverdrijf, en waardevol in al zijn nutteloosheid. Maar het staat Farizeeërs en andere letterneukers vrij om met me van mening te verschillen.

op 29 09 2011 at 23:37 schreef MNb:

@ Sandro: “Tsja, dan is daar wat voor te zeggen, toch?”
Zeker. Er valt om dezelfde reden nog heel wat meer voor te zeggen als Brinkman zichzelf en zijn halve fractie te omstreden vindt voor het parlement.

Afijn, er is hoop. Bij de linkse partijen begint het door te dringen dat de PVV de harde hand verdient.

http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/2936860/2011/09/29/Homo-debat-Den-Haag-Uitlatingen-PVV-over-politie-onacceptabel.dhtml

op 29 09 2011 at 23:40 schreef MNb:

Ai, ik heb twee links verwisselt. Deze hoort bij de harde hand:

http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/2936940/2011/09/29/Teeven-Rol-sharia-in-Nederlands-recht-verwaarloosbaar.dhtml

Die hierboven laat zien dat de PVV ook voor de collega’s van Grote Piet geen enkel respect heeft. Hij zal zich wel in stilzwijgen hullen. Doet hij altijd als het moeilijk wordt. Of hij begint over Baas Bouta.

Waar Wilders naar toe gaat is dit:

http://www.cracked.com/article_17058_when-politicians-attack-17-most-violent-political-brawls.html

op 30 09 2011 at 02:19 schreef vander F:

Interessant stuk van Beukman, ik persoonlijk doel dan niet zozeer over het wel dan niet toelaatbaar zijn van bepaalde uitspraken maar het spreken, of schrijven, an sich, de retorica
http://www.hypothesis.nl/argumentatietheorie/retorica.htm

Ik ben het eens met de suggestie dat welsprekendheid een uitstervende kunde is in dit land. Een helder en overtuigend betoog houden is nu eenmaal niet eenvoudig maar er wordt tegenwoordig ook nauwelijks nog aandacht aan besteed, om te beginnen in het onderwijs.
Het werkt grof taalgebruik in ieder geval in de hand, het lijkt me dat een gebrekkige woordenschat en de onkunde een goed lopende zin te produceren er o.a. voor zorgen dat er zoveel gescholden wordt, in het openbaar.
Dat je thuis al timmerend je duim eens een flinke tik geeft om vervolgens onze lieve heer tot in de diepste krochten van de hel te verwensen is tot daar aan toe, alhoewel de nabijheid van kinderen er bij mij voor zorgt het ook dan tot een minimum te beperken.

Het feit dat live uitzendingen e.d. er tegenwoordig voor zorgen dat we letterlijk kunnen volgen hoe onze volksvertegenwoordigers met elkaar omgaan is mooi maar maakt ook pijnlijk duidelijk hoe het met de welsprekendheid is gesteld in dit land, niet best wat mij betreft.
Nu is goed luisteren op zich al een kunst maar als er ook nog belabberd wordt gesproken en er halfslachtige pogingen worden ondernomen een boodschap over te brengen wordt het helemaal een rommeltje.
Het leidt er vaak toe dat een discussie zich toespitst op de vorm van een uitspraak en de inhoud volledig uit het oog wordt verloren.
Nu is dit in een privésituatie al niet handig en verwarrend, in de tweede kamer is tegenwoordig is onhandigheid en verwarring schering en inslag.
Bijvoorbeeld het voortdurende gepluis in de cabaret teksten van Wilders beginnen onderhand doodvermoeiend worden, net als de uitspraken van Wilders zelf.
Ik begrijp ook niet dat men zich in de kamer iedere keer weer laat uitlokken tot reageren op Wilders en de vorm waarin hij z’n uitspraken giet en er zo weinig inhoudelijk op z’n uitspraken wordt ingegaan. Laat hem toch gewoon z’n zegje doen en als hij niet werkelijk wat te melden heeft negeer het dan gewoon.
Volgens mij wordt er in Engeland, ook op school, meer aandacht besteed aan publiekelijk spreken en dat is te horen ook, heldere uiteenzettingen in het parlement waar ook stevig maar in ieder geval eloquent ‘gescholden’ wordt.
Op spitsvondige wijze de tegenpartij een weerwoord geven en niet zoals in Nederland niet verder komen dan ‘doe eens normaal man’.

De verschraling van onze taal, ik weet niet hoe het zover gekomen is maar ik vermoed o.a. dat bijvoorbeeld het het gebruik van het woordje ‘jij’ en het in onbruik rakende ‘u’ er een oorzaak van kan zijn, en dan niet alleen de woordjes zelf maar maar vooral ook de ‘sfeer’ waarin een gesprek dan verloopt.
‘U’ creëert op een nette wijze afstand en geeft ruimte binnen een gesprek waardoor ik de rust kan vinden preciezer vragen te formuleren en beter te luisteren, de ander voelt zich als mens serieus genomen en zal op zijn beurt proberen beter uit z’n woorden te komen.

Van mij mag er weer meer aandacht worden besteed aan ‘spreken , ‘preciezer en netter en dat moet je ook leren en oefenen, voor de klas, leren je angst voor het voor een publiek spreken in bedwang te houden, rust inbouwen en jezelf de tijd gunnen na te denken voordat je wat zegt.
Dat jaren ’70 ‘doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg’ en het bewust autoriteit onderuit halen is volgens mij te ver doorgeschoten en veroorzaakt nu die verruwing en achteloosheid in het taalgebruik, en das jammer.

op 30 09 2011 at 07:48 schreef Bigpete:

Nee gevluchte postbode ik hul me nergens in en al helemaal niet in stilzwijgen. Ik vind terechte kritiek op de politie niet erg, integendeel. Ik ben zelf ook erg kritisch op de organisatie en vecht al ruim 30 jaar tegen stroperigheid en falende baasjes tegenwoordig managers genoemd. Die kritische houding heeft me een bevordering tot hoofdinspecteur gekost maar ik wilde toch al geen baasje worden…

Van Aartsen is net zo’n faalhaas als zijn collega uit Utrecht Wolfsen. Van een andere politieke kleur maar verder precies hetzelfde, slap en pamperend.

op 30 09 2011 at 08:13 schreef Sandro:

Beukman, ik heb Bosma een paar keer in actie gezien als voorzitter en hij doet dat meer dan uitstekend.
babs, ik breng niemand in diskrediet, ik veroordeel onze Rop nergens.

En mij schorriemorrie noemen is prima, heb ik geen enkel probleem mee als rechtgeaarde xenofobe fascist!

op 30 09 2011 at 11:42 schreef Mart:

@BigPete

Voor een fantast die anderen afzeikt die een Artikel 12 procedure een beroep noemen moet je niet zo’n grote bek opzetten.

Sasha heeft gelijk: Rop Gonggrijp is niet gedagvaard. Twitter heeft een subpoena gekregen voor de inhoud van een aantal accounts gelinked aan Wikileaks, waaronder dat van Gonggrijp, en Gonggrijp heeft daar bezwaar tegen laten blijken.

op 30 09 2011 at 13:28 schreef Sasha Berkman:

hoofdinspecteur wordt je denk ik niet als je niet kunt lezen.

op 30 09 2011 at 13:46 schreef Sandro:

Hè, lekker sasha – humor om te lachen….maar dan niet. Je kunt zelf niet lezen want BP ambieert geen functie als hoofdinspecteur. Overigens mag ik aannemen dat jij ook een baan hebt warmee je je eigen geld verdient, en waarin jij misschien wel ambities hebt? Dat is dan namelijk de reden waarom je mijn uitdaging niet aangaat en er niet eens op reageerde?

op 30 09 2011 at 17:39 schreef Bigpete:

Het was PB die de art. 12 procedure een beroep noemde martje. Wel even bij de les blijven. En lezen wat er staat. Ik schreef dat de NOS een bericht de wereld in hielp waarin stond dat Gongrijp gedagvaard was. Dat was althans de kop van het bericht. Pas wanneer je het artikel las kwam je erachter dat het anders in elkaar stak dan de kop suggereerde.

op 30 09 2011 at 19:14 schreef Mart:

@BigPete:

Als je anderen de les gaat lezen over lezen wat er staat, dan zou ik zelf maar wat minder haastig leren lezen, want je hebt mijn openingszin duidelijk niet goed begrepen, terwijl die toch in keurig correct grammaticaal Nederlans is opgesteld. Maar goed, ik weet dat dat al moeilijk is voor echte agenten…

En jij gaat je nu verdedigen dat je je op een kop van een bericht alleen beriep? Toegeven dat je dus maar wat brult zonder alle informatie te hebben?

Vind je nou niet zelf dat je afgaat als een gieter?

Mart

op 30 09 2011 at 20:59 schreef Beukman:

@ vander F, 2.19:
Mooi overzicht klassieke retorica.
Taalverschraling: en dan is er nog powerpoint. Wie een praatje moet houden, tikt een tekst uit en propt deze in een powerpoint-presentatie, die hij vervolgens voor een gezelschap gaan staan of zelfs zitten voorlezen. Gewoon uit het blote hoofd of met een kladpapiertje een verhaal vertellen is er niet meer bij.
En als de techniek het plots laat afweten, reageert de spreker/voorlezer alsof zijn broek net is afgezakt. Want zonder zijn powerpoint is hij niks.
Jammer. We kunnen slechts het goede voorbeeld geven en proberen de traditie in leven te houden.

op 30 09 2011 at 21:02 schreef Sasha Berkman:

“Ik schreef dat de NOS een bericht de wereld in hielp waarin stond dat Gongrijp gedagvaard was.”

Nee die ex-collega van je, Hero Brinkman, beweerde die leugen. Toen ik dat bestreed, kwam jij met een link met een kop die niet geheel de lading dekte maar wel overeen kwam met de leugen van Hero Brinkman. Jij probeerde de leugen van Brinkman te verhullen.

Hero Brinkman loog!

Maar ja we weten ook niet wie die groezelige PVV financieert.

op 30 09 2011 at 21:57 schreef Bigpete:

Mart ik geef toe dat ik je stuk niet goed heb gelezen. Mea culpa. Niet dat het verder iets aan mijn mening over jou verandert, ik blijf je een irritante azijnpisser vinden.

op 30 09 2011 at 22:17 schreef Beukman:

Om nog even terug te komen op het stuk Lulpraat van hierboven: het besproken boek bevat een hoofdstuk over de wijze waarop de NSB in de TK opereerde in de jaren voor de oorlog: anderen uitmaken voor landverraders, fractieleden beledigen, met name de joodse en/of communistische onder hen, en het tonen van een schrijnend gebrek aan omgangsvormen.
Tijdens een debat op 1 maart 1939 maakt de driftkop Rost van Tonningen het zo bont, dat de voorzitter hem het verder spreken verbiedt – wat niet lukt – en hem vervolgens de vergaderruimte uit wil sturen – wat Rost verdomt. Sterker nog: op het moment dat iemand (van de RKSP) hem een landverrader noemt, een term die de NSB juist doorgaans voor haar tegenstanders gebruikt, ontsteekt Rost in razernij en wil hij die persoon te lijf. Er vallen klappen De vergadering wordt geschorst. Rost krijgt zijn zin.

Zijn zin? Ja, want later zal hij de vermoedens bevestigen die er al leefden, dat hij er op uit was om rotzooi te trappen en daarmee strafmaatregelen op te roepen, om Jan met de Pet duidelijk te maken hoezeer de NSB in haar vrijheid van meningsuiting wordt gemuilkorfd. Ja, echt waar! Meer van dergelijke incidenten zouden nog volgen.

Wat kunnen we hier van leren? Dat het lastig is om te voorkomen dat een provocerende partij het beoogde doel bereikt met haar provocaties. Dat iemand het zwijgen opleggen die er juist op uit is om de grenzen van de autoriteit van de voorzitter te verkennen, een heikele zaak is.

En dan in 2011, het tijdperk van de live-debatten. Stel je toch eens een PVV-er voor die het zwijgen krijgt opgelegd, door blijft brullen, en vervolgens door de zaalwacht wordt verwijderd. Zie de grijns op zijn gezicht. Hij weet zich bekeken door miljoenen Nederlanders, en dat is precies wat hij wil: zo gaat de gevestigde orde, de elite, om met afwijkende meningen! Nee, provocateurs moet men op een andere wijze bestrijden.

Geef kamerleden geen iPads meer cadeau. Geef ze een exemplaar van Retorica, en maak dat ze de stof binnen drie maanden beheersen. Dat boek is een van de bakermatten van onze beschaving, een van de meest invloedrijke boeken ooit, het werd notabene geschreven ten behoeve van de allereerste democratie – de Atheense. Het is dus bij uitstek een boek voor PVV-ers.

Verslag van het tumult rondom Rost van Tonningen is vanaf hier te lezen (halverwege rechterhelft pagina). Merk op hoe Rost niets anders doet dan pogen het bloed onder de nagels van de voorzitter vandaan te halen.

op 01 10 2011 at 00:00 schreef Sasha Berkman:

BigPete noemt MnB een gevluchte postbode en mij een ouwe krakert. Gelukkig zijn we geen fascistische apen :)

op 01 10 2011 at 11:06 schreef Pyt van der Galiën:

Iedereen trouwens ook zo genoten van de complete afgang van Joram van Klaveren in het ridicule debat over de sharia in Nederland? http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2824/Politiek/article/detail/2936762/2011/09/29/Sharia-debat-Maak-een-broodje-gehakt-van-dit-broodje-aapverhaal.dhtml

op 01 10 2011 at 16:12 schreef G!:

Misschien dat Joram even een nietje door die acht velletjes kan doen. Kaftje erom; dan is het net een écht onderzoek. Ik vraag me af wat deze geflipte godsdienstleraar met een wapenfetish die kindertjes in Almere allemaal voor enge rechtse ideeën heeft bijgebracht… Misschien dat daar ook een spoeddebat over gehouden kan worden.

op 01 10 2011 at 17:34 schreef Yvonne:

” Nee, provocateurs moet men op een andere wijze bestrijden.”

In ieder geval eerst eens de muil opentrekken en een beschaafd maar provocerend tegengeluid geven, intelligent maar op het kruis gericht. Gek maken,in de vale onderbroek zetten, cursus beschaving aanbieden, afmaken op feiten. Er is een wereld te winnen.

op 05 10 2011 at 20:44 schreef Sasha Berkman:

http://m.nrc.nl/nieuws/2011/10/04/nederlandse-vn-ambassadeur-in-verlegenheid-door-islamitische-aap/

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN MEI

O Polderhitler

O Waarom ik Wilders (en Van der Plas, Yesilgöz en Omtzigt) gewoon extreemrechts blijf noemen

O De ondraaglijke hypocrisie van Natascha van Weezel

O Ik las Hannah Arendt en Wilders lijkt dus écht op Hitler

O Snakken naar Jodenhaat, met wijd opengesperde snavels

O Hoe je antisemitisme bestrijdt

O De vrije pers heeft zijn eigen graf gegraven

O Yvonne Coldewijer is een zegen voor de NVJ

O Wilders 1: stevig verankerd in het kolonialisme

O De ene schelder is de andere niet

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS