Home » Archief » Luther


[31.08.2009]

Luther

Peter Breedveld

yoshiyuki12
Foto: Yoshiyuki Iwase

Fouad Laroui wijst er in de Volkskrant op dat de islam geen instituut kent, zoals de Rooms-katholieke kerk, en dat het daarom onzinnig is om te pleiten voor een islamitische Luther. Luther verzette zich immers tegen het instituut dat de Rooms-katholieke kerk was.

In dat licht is het opvallend dat de islam in Nederland eigenlijk weinig diversiteit laat zien. Je zou verwachten dat de afwezigheid van een instituut betekent dat moslims hier een individuele invulling geven aan hun geloof, maar het tegendeel is waar. De ene moslim houdt wat strenger de regels in acht dan de andere, maar over het algemeen loopt iedereen netjes in dezelfde pas.

De hele Marokkaanse islamitische gemeenschap, bijvoorbeeld, wacht slaafs op het verlossende woord van een groepje baardmannen in het thuisland, dat op het laatst mogelijke moment beslist op welke dag precies de Ramadan is afgelopen en het Suikerfeest mag worden gevierd. Zoveel invloed heeft zelfs het Vaticaan niet meer op de Nederlandse rooms-katholieken.

Luther kwam niet alleen in opstand tegen het instituut – als kind was ik enorm onder de indruk van Luthers leerstuk over het eigen geweten als moreel kompas. Wij zijn alleen verantwoording schuldig aan God, en niet aan priesters en kerkleiders. Luther heeft niets minder dan een mentaliteitsomslag teweeg gebracht, en in die zin is de roep om een islamitische Luther helemaal niet onzinnig. Een mentaliteitsomslag, en geen moderne versie van de islamitische leer, is wat de islam nodig heeft. Iemand die mensen leert naar hun eigen hart te luisteren, in plaats van tot de letter de oekazes van een paar gewichtigdoeners in Rabat te gehoorzamen, laat staan zich iets aan te trekken van de morele oordelen van vaders, broers en de buurvrouw. Imams zijn het probleem niet, het klakkeloze conformisme van de Nederlandse moslims is dat.

Er bevinden zich binnen de Marokkaanse gemeenschap individualistische vrijdenkers die voor veranderingen zouden kunnen zorgen, ware het niet dat zulke mensen door de Nederlandse overheid en door de media compleet worden genegeerd. Laroui klaagt terecht dat de overheid altijd met islamisten als Tariq Ramadan in gesprek gaat. Echt eigenzinnige moslims lopen meer kans vervolgd te worden wegens het kwetsen van bevolkingsgroepen.

Maar wat er binnen de islam gebeurt, zou ons helemaal niet moeten interesseren. De Nederlandse rechtsstaat is juist zo ingericht dat we ons met theologische kwesties niet hoeven bezig te houden. Iedere gelovige en ongelovige moet zich aan de Nederlandse wet houden, en die is over het algemeen heel duidelijk over wat wel en wat niet mag. Wat zal het ons boeien wat de particuliere mening van Tariq Ramadan over homoseksualiteit is, of wat daarover in de koran staat? In Nederland hebben homoseksuelen dezelfde rechten als alle andere burgers, en moslims hebben dat te respecteren. Er is geen ruimte voor discussie daarover.

Door altijd maar weer in gesprek te gaan met moslims die menen dat er wèl ruimte voor zo’n discussie is, wekken politici als Job Cohen de indruk dat we bereid zijn een mouw te passen aan onze grondrechten, of aan die van sommige burgers. Daardoor voelen sommige moslims zich aangemoedigd critici te bedreigen en te intimideren. Daartegen wordt nog altijd niet of halfslachtig opgetreden. Schrijfster Ebru Umar kreeg van hem te verstaan dat ze niet in Amsterdam hóefde te wonen. Toen ze een jaar later door een paar Marokkanen werd mishandeld, heeft hij geprobeerd dat geheim te houden. Eerder al had hij Amsterdam ‘moslim-city’ genoemd.

Duizend islamitische Luthers zouden nog helemaal niks beginnen tegen één Job Cohen. Die man heeft de islamitische gemeenschap meer kwaad gedaan dan Mohammed Bouyeri, Jneid Fawaz, de Tilburgse salafisten en alle Bert & Ernie-kapsels van Nederland bij elkaar. Hij heeft er alles aan gedaan om elke vooruitgang in de islamitische gemeenschap tegen te houden. Gewoon, door er niet te zijn voor de dissidenten binnen die gemeenschap. Hetzelfde geldt uiteraard voor premier Balkenende, de minister van Justitie, het stadsbestuur van Rotterdam en een hele stoet intellectuelen die zich steevast drukker maakt om de vrijheid van meningsuiting van types als Jneid Fawaz en Tariq Ramadan dan om de vrijheid van Nederlandse staatsburgers om hun leven in te richten zoals zij dat zelf willen.

Wij hebben geen islamitische Luther nodig, we moeten van de Job Cohens af.

Peter Breedveld, 31.08.2009 @ 21:15

[Home]
 

53 Reacties

op 31 08 2009 at 21:37 schreef vasti:

Helemaal mee eens. Goed gezegd, Peter!

De verlichting moet vanuit de Islam komen en de Nederlandse staat is verplicht de omstandigheden die hiervoor nodig zijn, zoals veilige vrijheid van meningsuiting, te waarborgen.

op 31 08 2009 at 22:20 schreef Pierre Lebon:

“Iedere gelovige en ongelovige moet zich aan de Nederlandse wet houden, en die is over het algemeen heel duidelijk over wat wel en wat niet mag. ”

De wet is duidelijk, zover mee eens.
Maar de handhaving daarvan roept kennelijk veel vragen en verontwaardiging op.
Voorbeeld: waarom schrijven Amsterdamse, Haagse e.a. ambtenaren moslims inclusief hun 2, 3 of 4 vrouwen?
Ik wil er ook wel twee bij ofzo, maar dat gaat me op zeker niet lukken. Het inschrijven bedoel ik.

De wet is dus heel duidelijk NIET gelijk voor een ieder.
In hele wijken van Brussel, wordt al enige tijd niet meer gepatrouilleerd, dus een minimum aan politie om maar niet te provoceren.

Het is verre van gelijk mijnheer Breedveld.

op 31 08 2009 at 22:53 schreef boerwortel:

“Maar wat er binnen de islam gebeurt, zou ons helemaal niet moeten interesseren. De Nederlandse rechtsstaat is juist zo ingericht dat we ons met theologische kwesties niet hoeven bezig te houden. Iedere gelovige en ongelovige moet zich aan de Nederlandse wet houden, en die is over het algemeen heel duidelijk over wat wel en wat niet mag.”

Wetten zweven niet in een vacuüm boven ons hoofd. Ze zijn ooit gestemd in het parlement, en zijn daardoor representatief voor de mening van de meerderheid van de bevolking op een bepaald tijdstip. Die mening kan veranderen of net geen meerderheid meer halen door de komst van veel immigranten, die er onderling gelijkaardige opvattingen op na houden. En dat baart me soms zorgen…

op 01 09 2009 at 00:19 schreef Loesje:

Hear hear! *steekt duim op*

op 01 09 2009 at 00:58 schreef Tjerk:

“Toen schrijfster Ebru Umar door een paar Marokkanen werd mishandeld en zich daarover beklaagde bij haar burgemeester, zei die botweg dat ze niet in Amsterdam hóefde te wonen.”

Nope, dat zei hij een jaar daarvoor, tijdens de manifestatie ‘Ben Je Bang voor Mij?’, begin 2005 in Paradiso.

Dat ging ongeveer zo: Cohen stelde trots te zijn dat hij de burgemeester was van de prachtige stad Amsterdam, waar zoveel mensen met verschillende achtergronden samenleefden, waarop Ebru hem de retorische vraag voorlegde hoe hij er trots op kon zijn burgemeester te zijn van “..deze kutstad”.

Cohen zou daarop hebben gereageerd met de woorden: “Ik hoor u zeggen ‘kutstad’. Mevrouw Umar, u hóeft hier niet te wonen.”

Waarna volgens Umar luid gejoel opsteeg vanuit de rangen van de negenhonderd aanwezige Marokkanen.

Dat was dus in begin 2005 en dit was voor haar de reden om te bedanken voor Cohens uitnodiging tot een persoonlijk gesprek, toen ze een jaar later, op 21 mei 2006, met haar hoofd tegen de voordeur werd gerost door twee Marokkaanse Amsterdammers die haar op straat hadden herkend.

“Hij [Cohen] zei me recht in de ogen te willen kijken, en erover te willen praten. Met iemand die zoiets zegt? Beleidsmakers en politici moeten eens beseffen wat voor impact hun woorden hebben. Ik ben maar een columniste.” Ebru Umar mishandeld

Begin 2005: Cohen riposteert dat je niet in die ‘kutstad’ hoéft te wonen.

Mei 2006: Ebru Umar wordt gemolesteerd en verwijst in een column in Metro naar het incident uit 2005 als reden waarom ze niet in gesprek wil met burgemeester Cohen, die haar naar aanleiding van die molestatie telefonisch had uitgenodigd om over dat incident en wat Umar nog meer dwars zat aan Amsterdam en Cohens beleid, te komen praten.

op 01 09 2009 at 02:00 schreef Eric:

en om de lijn door te trekken naar Wilders: Als we van de Job Cohens af zijn, dan hebben we Wilders niet meer nodig. Maar de paradox is dat we eerst Wilders moeten stemmen om van de Job Cohens af te komen.

op 01 09 2009 at 07:38 schreef Peter:

@Tjerk: oeps! I goofed up. Ik moet dit soort dingen ook niet uit mijn hoofd navertellen – niet met mijn rare geheugen. Maar mijn punt blijft: Zolang de Job Cohens regeren, hoef je geen moeite te doen voor een islamitische Luther. Die staat dan te dweilen met een papieren zakdoekje met de kraan open.

op 01 09 2009 at 10:26 schreef BigPete:

Ik wist niet dat de invloed van Job Cohen (die inderdaad van mij vandaag mag vertrekken) wereldwijd was. Volgens jouw logica stikt het in het buitenland van de moslimse Luthers…

op 01 09 2009 at 10:27 schreef Henk:

Luther kwam niet in opstand tegen het instituut maar tegen de uitwassen van het instituut RK-Kerk. De aflatenhandel.

En verder was hij een antisemiet van het zuiverste water.

Geef mij maar een Job Cohen.

op 01 09 2009 at 11:05 schreef Peter:

Henk mist de essentie weer eens.

op 01 09 2009 at 11:10 schreef Henk:

Als jij je feiten niet voor elkaar hebt, wat is dan de essentie?

op 01 09 2009 at 11:56 schreef Peter:

Ik heb de feiten voor elkaar. Luther kwam in opstand tegen het instituut Rooms-katholieke Kerk en tegen een heersende mentaliteit. Ook als je tekeer gaat tegen de uitwassen, kom je in opstand tegen het instituut. Daarover ga ik met jou verder niet in discussie. Dat-ie antisemiet was, doet hier niet ter zake.

Te druk bezig verpletterend in orde te zijn, Henk.

De essentie van mijn stuk is dat het idee van een islamitische Luther helemaal niet zo gek is, maar dat dit voor niet-moslims here nor there is. Nederlandse gezagsdragers moeten gewoon de wet handhaven en zich inspannen voor de veiligheid van dissidenten en niet tegen islamisten aanschurken. Weg dus met Job Cohen, ook al is-ie geen antisemiet.

Dát is de essentie.

op 01 09 2009 at 12:12 schreef J.Morika:

Het klopt weliswaar dat Luther zich tegen het (machts)instituut (katholieke) Kerk keerde, en dat het daarom onzinnig is voor een islamitische Luther te pleiten, maar dat betekent nog niet dat: “…je zou verwachten dat de afwezigheid van een instituut betekent dat moslims hier een individuele invulling geven aan hun geloof…”. En dat komt omdat men in de islam weliswaar geen formeel centraal instituut kent maar dat de groep daarentegen wél “de islam” zelf centraal stelt en dat de islam daarbij ook de stam of groep (of “de gemeente”) centraal stelt. (“Islam” betekent onderwerping. De islamitische gemeente als geheel kan niet eens dolen binnen de islam, Mohammed heeft het zélf gezegd!). Dat is ook de reden dat die diversi- teit er in zekere zin wel degelijk is, want marokkaanse moslims en turkse moslims mengen met elkaar misschien nog minder goed dan met medelanders en dat komt omdat ze terugvallen op hun oude groep. Dat ligt ook erg voor de hand want de ontwikkeling van de zelfstandigheid, individualiteit en kritisch denken zijn namelijk nooit actief bevorderd omdat deze kwaliteiten niet altijd op prijs gesteld worden, want eenheid en diversiteit gaan soms moeilijk samen in groepen met een tamelijk rigide en uitgebreide ideologie. (Zie verder het onderscheid tussen mechanische en organische solidariteit in de klassieke sociologie)

(Zijn er trouwens cijfers over het aantal huwelijken tussen moslims van verschil- lende herkomst? bv turks, marokkaans, surinaams, indonesisch etc)

De reden dat er altijd maar weer met die moskeeen gesproken wordt, is dat dat nou eenmaal in de Nederlandse polderverhoudingen gebruikelijk is. Het zijn niet alleen die moskeeën die steeds teurugvallen op oude patronen en zo een ver- bijsterend gebrek aan zelfstandigheid en kritisch vermogen laten zien (waardoor men zich steeds maar weer op het moederland richt omdat een “eigen” islam ontwikkelen wel heel riskant gevonden wordt, wat zou de primaire groep in het moederland er immers wel niet van kunnen vinden?), precies hetzelfde geldt voor de Nederlandse overheid, alleen valt die steeds terug op haar eigen polderden- ken. “Hoe moeten we die mensen dán bereiken??”, je hoort bijna dat ze zich dit afvragen in al hun vertwijfeling…

op 01 09 2009 at 13:19 schreef Peter:

Heer Morika, heb je mijn stuk wel helemaal uitgelezen? Dat er kanttekeningen zijn te maken bij die afwezigheid van dat islamitische instituut omdat bijvoorbeeld de Marokkaanse moslims in Nederland allemaal braaf de orders uit het thuisland opvolgen, is namelijk wat ik ook constateer. Alleen maak ik me niet schuldig aan het gewichtigdoenerige pseudowetenschappelijke, 19e-eeuwse amateurantropologische geneuzel waar jij je stukje mee hebt volgestopt.

Een islamitische Luther zou moslims kunnen wijzen op hun individuele verantwoordelijkheid en dat zou betekenen dat dezelfde koranpassage op net zoveel manieren kan worden uitgelegd als er moslims zijn. Want dat ‘de islamitische gemeente als geheel niet eens kán dolen binnen de islam’, zoals jij stelt (en ik neem aan dat je bedoelt dat elke zin in de koran op maar één manier kan worden geïnterpreteerd, wat een stokpaardje is van zowel de moslimse baardmannen en burka-babes als de zelfbenoemde korangeleerden van Het Vrije Volk), is aperte onzin. Elke tekst kan op vele verschillende manieren worden geïnterpreteerd, zelfs als die tekst door de Grote Boze Kabouter himself aan een analfabete golddigger is gedicteerd (“Mohammed, die met een veel oudere, rijke vrouw was getrouwd zou, als hij in deze tijd had geleefd, het predikaat golddigger hebben gekregen”).

op 01 09 2009 at 15:19 schreef diadorim:

“Fouad Laroui wijst er in de Volkskrant op dat de islam geen instituut kent”, met als gevoilgtrekking: “Je zou verwachten dat de afwezigheid van een instituut betekent dat moslims hier een individuele invulling geven aan hun geloof, maar het tegendeel is waar.”

Dat komt omdat de koran zelf centraal staat in de islam. De islam kent het dogma van de “ongeschapen koran”, oftwel de koran (iedere letter) is het exacte woord van God en gedicteerd aan de analfabeet mohammed door de aartsengel Gabriel.

“Luther heeft niets minder dan een mentaliteitsomslag teweeg gebracht.”

Luther en Calvijn hebben ook de contrareformatie veroorzaakt, waardoor de katholieke landen in een ijzeren houdgreep van achterlijkheid werden gedwongen. Dus als de vergelijking opgaat dan kunnen we het wahhabisme, dat in de 18e eeuw in saudi arabie opkwam als reactie opvatten tegen de moderne ideeen die met napoleon in het MO werden geintroduceerd.

op 01 09 2009 at 15:31 schreef J.Morika:

Peter zei: “Een islamitische Luther zou moslims kunnen wijzen op hun individuele verantwoordelijkheid

Is er niet in de islam, kan er ook niet zijn in de islam want men moet zich houden aan wat de islam zegt of voorschrijft, het is immers het beste geloof? Alles is voorgeschreven en ligt vast, tot aan het laten van scheten aan toe (http://islamqa.com/en/ref//110273), dat is allemaal al uitgebreid bestudeerd en vastgelegd, alleen als er iets nieuws gebeurd in de wereld moet er wel eens worden nagedacht (maar elke conclusie moet dan wel in overeenstemming zijn met de islam voorzover die al bestaat en bekend is, dus het moet in principe allemaal besproken worden met anderen). Het is werkelijk een prachtgeloof, geloof me nou!

Als het groepsdenken de norm is, staat “eigen verantwoordelijkheid” haaks op die norm. Dat gaat niet samen want die twee bijten elkaar. Als men van de norm afwijkt is men geen islamiet meer.

Elke tekst kan op vele verschillende manieren worden geïnterpreteerd

Kan misschien jouw uitgangspunt zijn, maar nooit het uitgangspunt van de islam want er is immers maar één islam en die wordt gekenmerkt door de (5) zuilen van de (praktische) islam en de (6) zuilen van het geloof: “…At this level, the supreme level of unity with which all the world’s Muslims can identify, Islam is one“, zegt Tariq Ramadan. Als er ergens een probleem is dan lost de islam dat zelf op, het kan natuurlijk niet bestaan dat de mensen maar een beetje voor zichzelf gaan denken, en er misschien andere denkbeelden op na gaan houden dan de groep. Dan zou je die eenheid kwijt kunnen raken, dat is juist de kern van het probleem: dat niet actief naar zelfstandigheid en individualiteit wordt gestreefd. Hoogstens ooit misschien ergens pro forma ofzo maar de zuilen zullen altijd belangrijker blijven, als men zich daar niet aan houdt is men immers geen moslim meer.

Maar als je vind dat ik achterhaalde onzin praat: noem mij dan de namen van de geestelijken in de moskeeën die wél die kritische zelfstandigheid preken en die het risico dat de leer hier af gaat afwijken van de leer ergens elders er op de koop bij toenemen. In welke moskeeën gebeurt dat en hoe is het te rijmen met het feit dat niet alleen de geloofsleer maar ook de praktische leer van de islam (dat is wat je dag voor dag moet doen) één eenheid is?

op 01 09 2009 at 15:34 schreef Henk:

Dat de islam geen centrale leerstelling kent zoals de RK-kerk is dan formeel niet waar maar in de praktijk wel.
De Sjiieten kennen wel een soort van centrale leerstelling.
Maar ook bijvoorbeeld soennieten zoals de Turken waarbij Ministerie van Godsdienst de meeste moskeeën aanstuurt en zeker ook de religieuze lijn bewaakt.

Nederlandse gezagsdragers moeten gewoon de wet handhaven en zich inspannen voor de veiligheid van dissidenten en niet tegen islamisten aanschurken..

Bovenstaande zin kan zo uit het HVV komen.
Op een of andere manier wordt een burgemeester een of andere almacht toegedicht.

Cohen heeft helemaal niet zoveel wapens in zijn arsenaal om extremisme te bestrijden. Veel meer dan praten kan hij niet.
Ook in het geval van de As-Siddiqschool kan hij niet veel doen, tenzij de openbare orde in het geding komt. Maar voor de rest: vrijheid van onderwijs. Merkwaardig genoeg leverde die school afgelopen seizoen 1 of 2 leerlingen af die de hoogste Cito-score haalde(n).
In ieder geval 1 gaat er naar Het Barleus.

op 01 09 2009 at 15:48 schreef Peter:

Bovenstaande zin kan zo uit het HVV komen.

Ja, en?

Cohen heeft plenty wapens in zijn arsenaal om extremisme te bestrijden. Hij wordt om de haverklap door allerlei bladen en de VN uitgeroepen tot Grootste Mens Die Ooit Heeft Geleefd en Nieuwe Messias en zo. Hij heeft invloed, hij vertegenwoordigt de overheid. Hij geeft legitimiteit aan zijn gesprekspartners. Het is ook een kwestie van moreel. Wat zegt het als jij wel moslims een hart onder de riem komt steken nadat Van Gogh is afgeslacht, maar de familie Van Gogh in de kou laat staan, en vervolgens een vriendin van Van Gogh zegt dat ze maar moet oprotten als het haar niet bevalt in Amsterdam?

Jouw reacties zijn nog voorspelbaarder dan die van Morika en Eric. Als ik kritiek heb op Wilders en dergelijke, is je bijval klakkeloos. Kritiek op Elatik, Cohen en het multiculturele beleid van de PvdA in het algemeen wordt door jou altijd beantwoord met irrelevant gezeur over irrelevante details en een bijna religieuze verdediging van de bekritiseerde linksmensen.

Je lijdt aan tribalisme, Henk. Je wordt heus niet geëxcommuniceerd als je een beetje kritiek op Cohen hebt, hoor. Je mag vast wel lid van de PvdA blijven.

op 01 09 2009 at 17:44 schreef Benech:

Peter, hoezo heeft Job de familie van Gogh in de kou laten staan? Ik weet niet of hij naar zijn ouders is gegaan vlak na die moord maar ik herinner me volgens mij dat hij op de Dam luidkeels de hele moordpartij veroordeelde en dat het vrije woord absoluut of bijna absoluut is. Ook zijn aanwezigheid bij de herdenking een jaar later lijkt mij een teken dat hij afkerig was van die moord.

Natuurlijk, zijn zet met Ebru Umar vind ik ook weinig verstandig, maar die hittepetit geeft op zo veel mensen kritiek en commentaar (is haar werk ook) dat sommige mensen soms een beetje dol worden van haar gezeur.

op 01 09 2009 at 18:19 schreef redwine:

” op 01 09 2009 at 02:00 schreef Eric:

en om de lijn door te trekken naar Wilders: Als we van de Job Cohens af zijn, dan hebben we Wilders niet meer nodig. Maar de paradox is dat we eerst Wilders moeten stemmen om van de Job Cohens af te komen.”

het stuk van peter breedveld kan ik alleen maar onderschrijven. de discussie die er op volgt laat ik graag aan anderen over. maar voor job cohen kun je ongeveer alle bestuurders in alle “fatsoenlijke” partijen noemen. gedurende de afgelopen decennia. ik zou wel eens willen zien welk alternatief alle principe ruiters hebben die met peter breedveld schouder aan schouder staan voor die hele verkeerde wilders en die nog ergere “wilderianen”.

op 01 09 2009 at 19:22 schreef jvdheuvel:

Ik zal me er wel niet populair mee maken hier maar ik vind Cohen een integere man. Van mij mag ie vanavond nog minister-president worden.[img]http://images.fok.nl/upload/051003_519_Job_Cohen_kopje_thee.jpg[/img]

op 01 09 2009 at 20:18 schreef N. Molrat:

Helder artikel van die Laroui, het viel mij ook al op.
Dat van dat nonconformisme dat herken ik wel.
Onvergeeflijk alleen dat je Cohen daarvoor mede verantwoordelijk houdt.
Als ik één man mee zou mogen nemen naar een onbewoond eiland dan toch zeker Job Cohen.

op 01 09 2009 at 20:26 schreef jvdheuvel:

Sorry had me even niet gerealiseerd dat ik niet mocht hotlinken naar fok; deze illustratie bedoelde ik;

[img]http://img262.imageshack.us/img262/7731/051003519jobcohenkopjet.jpg[/img]

op 01 09 2009 at 20:49 schreef Tjerk:

Peter: “@Tjerk: oeps! I goofed up.”

Kan gebeuren. Maar vervolgens maak je doodgemoedereerd een nieuwe aantijging jegens Cohen, die je evenmin hard maakt.

“Toen ze een jaar later door een paar Marokkanen werd mishandeld, heeft hij geprobeerd dat geheim te houden.”

Nope, dat maakt aluhoedje Pamela Hemelrijk ervan.

Waarvan dan wel, precies? Nou, van deze uitspraak van politievoorlichter Leo Dortland:

“Volgens een richtlijn van burgemeester Cohen mogen wij niets over dergelijke zaken zeggen“

Dortland verstaat duidelijk zijn vak van voorlichter niet. In plaats van duidelijkheid te verschaffen, blaast hij een mistluim over de kwestie, en geeft aanleiding tot allerhande speculatie over welke “dergelijke zaken” er zo geheimzinnig gedaan moet worden door de politie van Amsterdam. Een aanleiding die samenzweringsfantaste Hemelrijk zich uiteraard niet laat ontgaan.

Maar de aard van ‘dergelijke zaken’ waarover Cohen de politie een protocol van stilzwijgen heeft opgelegd, laat zich in het licht van de moord op Theo van Gogh anderhalf jaar daarvóór wel raden:

Cohen zal politie en justitie allicht de opdracht hebben gegeven om er bij gerichte aanvallen op opiniemakers of politici die zich scherp uitspreken tegen de islam, moslims en Marokkanen, tot nader order het zwijgen toe te doen; om zo te voorkomen dat er allerlei hysterie en volkswoede kan ontstaan, nog voordat de autoriteiten gelegenheid hebben om uit te zoeken wat er nu precies heeft plaatsgevonden en hoe eventuele escalatie voorkomen kan worden.

Politiewoordvoerder Leo Dortland is op dat moment blijkbaar te bangig om zelfstandig te beslissen dat de zaak Umar op dat moment uit weinig meer bestaat dan de aangifte van mishandeling, en helpt met zijn mistige verwijzing naar een niet nader omschreven directief van Cohen een nieuw fabeltje de wereld in, in plaats van gewoon klare wijn te schenken (“Ik kan inderdaad bevestigen dat mevrouw Umar afgelopen zaterdag aangifte heeft gedaan van mishandeling”; “Mevrouw Umar is heel wel in staat haar belagers zelf te omschrijven.” “U kunt de aangifte op het politiebureau in mijn bijzijn komen inzien, als u daar behoefte toe heeft”; “Nee, wij zijn vooralsnog niet voornemens een persbericht rond deze aangifte te doen uitkomen.”; “De zaak wordt onderzocht”).

op 01 09 2009 at 20:55 schreef Tjerk:

Maar nu meer to the point: ik ben eigenlijk benieuwd naar een paar voorbeelden waarmee valt te illustreren dat Job Cohen “altijd maar weer in gesprek [gaat] met moslims die menen dat er wèl ruimte voor discussie” over de zeggenschap van religie over wat wel en niet acceptabel is in de publieke sfeer.

op 01 09 2009 at 22:34 schreef Eric:

jullie nemen ‘de Job Cohens’ te letterlijk dummies. Het gaat veel breder dan de politieke kopstukken: hoogleraren sociale wetenschappen, beleidsambtenaren, lokale bestuurders, burgemeesters, alle subsidie junkies, de zelfbenoemde vertegenwoordigers van minderheden organisaties, de zelfbenoemde discriminstie en rascisme bestrijders, vakbond bestuurders, de semioverheids instellingen zoals WRR, enzovoorts. Wil je alle Job Cohens in deze organisaties weg krijgen, dan heb je een revolutie nodig

op 01 09 2009 at 23:03 schreef Tjerk:

Prima, wijsneus. Formuleer ik het anders: Als ‘Job Cohen’ hier als metafoor wordt gebruikt, wat zijn dan de kenmerkende eigenschappen van een ‘Job Cohen’; en hoe zijn die kenmerken komen te kleven aan de naam van juist dit personage?

Ik verneem graag wat Job Cohen precies heeft gedaan dat hij nu als een symbool wordt gebruikt voor de publieke figuur die buigt als een knipmes voor de religieuze wensen en eisen van luidruchtige etnische minderheden.

op 02 09 2009 at 00:02 schreef Benech:

Vult even aan: kan dezelfde wijsneus ook aangeven welke personen hier precies toe behoren en waarom? Mijn structurele punt van problemen bij dit soort wijsneuzelarijtjes is dat men altijd kan schelden maar zelden de vinger op de zere plek kan leggen. Immers, de “geverstigde orde”° of “linkse kerk” van Nederland is voor mij allang passe als hoofdschuldige aan de vermeende problemen van Nederland. Het CDA met voorgangers is allang bekend als de grote leider in de politieke arena sinds de invoering van het algemeen kiesrecht en geldt daardoor voor mij als hoofdzondebok. Maar ja, vermoedelijk wil elke PVV-liefhebber ook graag op het pluche zitten en dus kan hij niet te veel kankeren op het CDA want dan krijg je weer de onmogelijkheden bij eventuele formatiebesprekingen over enkele jaren.

op 02 09 2009 at 08:08 schreef Peter:

Ik bedoel wel degelijk letterlijk Job Cohen, hoor, al moet onder ‘de Job Cohens’ natuurlijk worden verstaan al die politici en beleidsmakers die altijd de mannen met de onverzorgde baarden en de gekke hoofddeksels als vertegenwoordigers van de moslimgemeenschap zien, en die de ziekelijke neiging hebben om van daders slachtoffers te maken en andersom.

Benech is vreselijk onder de indruk van Cohens optreden op de Dam, de dag van de moord op Van Gogh. Ik was daar en ik zag gewoon een politicus plichtmatig veroordelen wat een politicus natuurlijk wel móet veroordelen. Het zou wat zijn, zeg, als Job Cohen daar openlijk gaat staan bekennen vreselijk blij te zijn dat-ie eindelijk van zijn plaaggeest is verlost. Die veroordeling ging overigens niet luidkeels. Rita Verdonk was er ook en die werd er om versmaad door de Frits Abrahamsen van deze wereld. De Volkskrant sprak trouwens van honderden moslims, die bij die demonstratie waren, terwijl er nog geen tien waren. Die zich als moslim manifesteerden, althans, en de moord daarom veroordeelden.

Dat ik nog aan de hand van voorbeelden moet gaan aantonen waaraan Cohen zijn imago van theedrinkende zachtende heelmeester heeft te danken, zeg. Ik heb daar op deze site veel over geswchreven en meen dat ik dat wel uit mijn hoofd kan. Zo ging Cohen in gesprek met Abu Jahjah, die Libanees van de AEL, je weet wel, Henk, van die antisemitische cartoons, maar ook van die autobiografie waarin Jahjah bekende een gevoel van vreugde te voelen toen het tweede vliegtuig zich in de WTC-torens in New York boorde. En die zei dat Hirsi Ali moest worden opgesloten.

Na het gesprek met Cohen zei deze sympathieke politicus dat-ie nou eindelijk eens een politicus had ontmoet die hem begreep. Dat gevoel heeft Cohen Hirsi Ali nooit gegeven. Integendeel, in een soort twistgesprek op televisie, daags voor een openbaar optreden van Hirsi Ali in Amsterdam, waarbij Cohen weigerde voor afdoende beveiliging te zorgen (dan bleef er geen geld meer over voor de anti-moslimdiscriminatiemeldpunten, I guess) legde Cohen gewoon de verantwoordelijkheid voor alle ellende bij de bedreigde Hirsi Ali neer. Die vond het immers nodig al die lelijke dingen over de islam te zeggen?

Dan moet je ook maar op de blaren zitten, vond Cohen.

Dat stel in de Diamantbuurt dat maandenlang werd getreiterd door kut-Marokkanen, en dat niet hoefde te rekenen op de steun van Job Cohen. Die zei doodleuk dat-ie niks kon doen. Dan woon je in Amsterdam en dan word je belaagd door het schuim der natie. Dan zou je denken dat daar wetten vor zijn en wetshandhavers, om jou te beschermen. Maar nee hoor, tegen mensen die staand op een terras een glaasje Spa drinken, wordt ferm opgetreden, maar wie door Marokkanen wordt belaagd, mag het van Cohen fijn zelf uitzoeken.

Als er een schrijver op een werkelijk gruwelijke wijze door een moslim wordt afgeslacht, nadat-ie al maandenlang door moslims is bedreigd (waarna de Amsterdamse politie dagelijks tussen negen en vijf een rond langs zijn huis komt rijden, wat dan ‘beveiliging’ heet) en de burgemeester gaat als eerste naar de getraumatiseerde moslims, en niet naar de familie van het slachtoffer, dan laat-ie in mijn visie een grote groep mensen vreselijk in de kou staan.

Met de vertegenwoordigers van extremistische moskees gaat Cohen altijd in dialoog, in plaats van ze duidelijk te maken dat er voor hun intolerantie geen ruimte is in Amsterdam, zoals Deetman in Den Haag wel deed met Jneid Fawaz (die daarna ging janken dat-ie door Deetman was geïntimideerd).

Cohen zei in interviews dat de media de problemen met Marokkaanse jongens vreselijk opklopten, om tegelijkertijd te waarschuwen dat ‘Parijse toestanden’ in Amsterdam niet lang meer op zich zouden laten wachten. In zijn stad werden homo’s en joden bedreigd en mishandeld, werd wederom een columnist het slachtoffer van moslimgeweld, en Cohen reageerde door moslimdiscriminatiemeldpunten te openen en affiches in zijn stad op te hangen met de portretten van zielige gediscrimineerde moslima’s erop.

Tjerk, dat Pamela Hemelrijk iets zegt, bewijst niet dat het niet waar is. In fact, je onderbouwt gewoon zelf haar bewering:

“Volgens een richtlijn van burgemeester Cohen mogen wij niets over dergelijke zaken zeggen“

(…)

Maar de aard van ‘dergelijke zaken’ waarover Cohen de politie een protocol van stilzwijgen heeft opgelegd, laat zich in het licht van de moord op Theo van Gogh anderhalf jaar daarvóór wel raden:

Cohen zal politie en justitie allicht de opdracht hebben gegeven om er bij gerichte aanvallen op opiniemakers of politici die zich scherp uitspreken tegen de islam, moslims en Marokkanen, tot nader order het zwijgen toe te doen; om zo te voorkomen dat er allerlei hysterie en volkswoede kan ontstaan

Cohen heeft de zaak onder de pet willen houden, dus. Dat jij dat terecht vindt, wil niet zeggen dat Hemelrijk onzin verkondigt. Want als iemand scheef naar een moslim kijkt, zal Cohen er wel voor zorgen dat dat breed uitgemeten wordt op zijn hysterische affiches en door zijn voorlichters. Het beeld van de onderdrukte moslim zal en moet immers intact blijven.

Maar de waarheid is dat er nog niet één moslimslachtoffer in Nederland is gevallen. Er is nu wel een heel onsympathieke politicus in opkomst die moslims graag wil onderdrukken. Wie zich afvraagt waar zo’n man zijn legitimiteit vandaan haalt, zou het beleid van Cohen van de afgelopen jaren eens tegen het licht moeten houden. De man van de stad waar een megalomaan monument van de intolerante islam aan het verrijzen is – zij het met horten en stoten.

Molrat, neem die man mee naar een onbewoond eiland. Please, do!

Ja, jullie waren zeker gaan geloven in de verhalen over mijn bekering tot de islam, en de daaruit volgende blindheid voor de scheve schaatsen, die de kampioenen van de multikul hebben gereden en nog steeds rijden.

op 02 09 2009 at 09:14 schreef Smeets:

Maar ligt het probleem er ook niet in dat een burgemeester in NL een onmogelijke rol heeft.
Hij is eigenlijk geen burgemeester of politicus maar hoogste ambtenaar en benoemd door de kroon. Burgemeesters dienen Den Haag en niet hun eigen gemeente. . Cohen heeft helemaal geen verantwoording af te leggen aan de bevolking van Amsterdam. Hij gaat wel over de openbare orde en veiligheid. En dat is een zotte situatie.
Hier was een tijdje geleden dat gedoe met de moord op Marianne Vaatstra waarbij de bevolking van Kollum in opstand kwam tegen het lakse onderzoek betreffende het asielzoekerscentrum. Er werd accuut een nieuwe burgemeester benoemd die de boel bij elkaar moest houden. De onrust bestaat nog steeds, alleen zie je hem niet meer.

op 02 09 2009 at 09:34 schreef N. Molrat:

….’Please, do!’ Begin jij nu ook al?

Ja, jullie waren zeker gaan geloven in de verhalen over mijn bekering tot de islam, en de daaruit volgende blindheid voor de scheve schaatsen, die de kampioenen van de multikul hebben gereden en nog steeds rijden.

Nee. Ik denk soms wel dat je serieus bezorgd bent dat we straks in ‘Wildersland’ wonen; bijna net zo serieus als de lui die voorspellen dat we hier binnen twee generaties in Islamistan leven.

op 02 09 2009 at 10:24 schreef Peter:

O, maar we léven straks in Wildersland. Dat is evenwel niet waar ik me echt zorgen om maak. Wilders zal een heleboel van zijn beloften simpelweg niet kunnen nakomen om allerlei staats- en internationaal rechtelijke reden. Aan de andere kant zal hij de gevestigde orde flink schrik aanjagen en korte metten maken met de Ed van Thijns, Job Cohens, Jacques Wallages en Alexander Pechtolds van dit land (ik moet echt ophouden met die uitdrukking).

Waar ik me zorgen om maak, is dat mensen hier tegen elkaar worden opgezet, in zowel Wildersland als in het Land van Ooit van Cohen c.s., en dat in beide landen onafhankelijke denkers worden onderdrukt.

Frans, de burgemeester mag in een onmogelijke positie zitten, hij kan wel degelijk veel goeds verrichten of juist veel schade aanrichten. Alleen al om het feit dat alle media op hem gericht zijn.

Neem Cohen. Je staat samen met iemand uit de kring van een door een moslim afgeslachte schrijver voor een zaal vol joelende kut-Marokkanen. Dan kun je twee dingen doen: je kunt die joelende kut-Marokkanen te verstaan geven dat je pal staat voor het recht van Van Gogh en zijn hofhouding om hun abjecte meningen op muren en glazen te schrijven, ook al walg je ervan. Je kunt ook tegen de geplaagde vrienden zeggen dat ze niet in Moslim-city hoeven te wonen.

In het eerste geval geef je een duidelijk signaal af aan die joelende klootzakjes, dat de islam het hier niet voor het zeggen heeft, maar de Nederlandse wet, zoals die op (pseudo)-democratische wijze tot sstand is gekomen. In het tweede geval geef je de klootzakjes legitimatie voor de intimidatie en het geweld tegen andersdenkenden en iedereen die volgens baardaap X, waarmee de burgemeester de dag tevoren nog een gezellig onderonsje had, in naam van de Grote Boze Kabouter moeten worden uitgeroeid.

Raden welke keuze Cohen maakte.

En wat dacht je van de scheiding van Kerk en Staat, die Cohen opeens, midden in het verhitte debat over de intolerantie in naam van de islam, ter discussie begon te stellen?

Heeft niks te maken met zijn onmogelijke positie, en alles met die typisch Nederlandse neiging om bullebakken hun zin te geven, in dienst van de lieve vrede.

op 02 09 2009 at 10:51 schreef Benech:

Benech is vreselijk onder de indruk van Cohens optreden op de Dam, de dag van de moord op Van Gogh. Ik was daar en ik zag gewoon een politicus plichtmatig veroordelen wat een politicus natuurlijk wel móet veroordelen.
Waarom stond daar dan niet het hele kabinet, waarom stond daar niet de gehele 2e kamer etc? Klets niet Peter, ik vond dat hele optreden, van zowel Job Cohen als Rita Verdonk een schoolvoorbeeld van “geef ze brood en spelen”. De hele massahysterie waarmee men de hongerige magen van het plebs vulde met lege rethoriek, ik vond het stuitend. Maar ik vond daarin de aanwezigheid Job als Rita even leeg als inspelend op de publieke opinie.
Trouwens, gelijke monikken, gelijke kappen Peter, Balkenende ging net zo goed bij de Marokkanen op bezoek en heeftr de ouders van Theo ook niet bezocht. Waarom wordt weer die verdraaide “linkse kerk” hierop aangekeken? (en nee, ik ben niet linksstemmend)

op 02 09 2009 at 10:52 schreef Henk:

Peter en Hemelrijk schreven:Cohen heeft de zaak onder de pet willen houden, dus.

Niet om Cohen te verdedigen, maar daar gaat Cohen dus niet over. Mishandeling is een strafbaar feit en daar gaat het OM over, niet Cohen.

op 02 09 2009 at 10:56 schreef Peter:

Wat is precies je positie, Benech? Vond je het nou wel of niet goed wat Cohen op de Dam deed?

Balkenende valt wat mij betreft onder de ‘Job Cohens van deze wereld’. Je dacht toch niet dat ik Balkenende ontzie omdat ik hem als rechts zou beschouwen of zo?

Job Cohen vind ik gewoon een slechte bestuurder die op non-actief moet worden gesteld.

Balkenende is de Antichrist.

op 02 09 2009 at 11:24 schreef Benech:

Peter: ik vind dat elke politicus/bestuurder jofele dingen heeft gedaan en minder jofele dingen op zijn kerfstok heeft staan. Hierdoor is er niet een linkschmens die van alles kan worden verweten, net zo min dom rechtsers.
Job Cohen heeft meer gedaan dan menig landelijk politicus bij de moord op Theo van Gogh. Daarmee is het niet voldoende, maar nog altijd de eenoog in het land der blinde politici. Ik vind dat er een flinke generatie politici autistisch blind is als ze wel een mening hebben over de scheiding van Jan Smit en Jolanthe dinges van danges maar niet zichzelf niet vooraan in de gelederen durven te scharen als Theo van Gogh wordt vermoord. Het minste wat ik destijds had verwacht is dat alle fractieleiders van de 2e kamer daar op dat podium zouden staan.

op 02 09 2009 at 11:41 schreef Peter:

Daar staan jij en ik dan totaal verschillend in, Benech. Ik vind dat Cohen alleen maar hele grove fouten heeft gemaakt, dingen alleen maar erger heeft gemaakt. Hij heeft de Wildersaanhang zien groeien, en hij heeft niks gedaan om het ontheemde gevoel, dat onder die aanhang leeft, weg te nemen. Integendeel.

Deetman heeft veel beter werk gedaan, maar buiten Nederland, misschien zelfs buiten Den Haag, kent niemand Deetman.

Mij hoef je niet te overtuigen dat Balkenende een kwaadaardige flapdrol is.

op 02 09 2009 at 12:10 schreef Tjerk:

Peter: “Cohen heeft de zaak onder de pet willen houden, dus.”

Er is wel een verschil tussen iets onder de pet houden of iets onder beraad houden omdat je anders wellicht allerlei wilde geruchten versterkt, of zelfs de wereld in helpt.

Die voorlichter zegt niets meer dan dat daar in het algemeen (“dergelijke zaken”) een richtlijn voor is. In navolging van Hemelrijk maak jij daarvan dat Cohen, daags na de dreun die Ebru Umar kreeg toebedeeld, de politiecommissaris heeft gebeld om hem op te dragen specifiek het dossier van háár aangifte ‘met de uiterste discretie’ te behandelen. Dat zegt de politievoorlichter echter niet en het volgt ook niet uit hetgeen hij wel zegt.

Maar ik begrijp het wel: je hebt onmiskenbaar een afkeer van Cohen, vanuit je oordeel dat hij in de maatschappelijke twist over de rol van de islam in de publieke ruimte toenadering zoekt tot de intoleranten (en zichzelf daarmee effectief aan hun zijde schaart/ tot hun instrument maakt); dus elke steen die je kunt gebruiken om naar zijn hoofd te werpen, is mooi meegenomen.

Ik vind dat geen sterk staaltje argumentatie. Terwijl je hoofdpunt (Cohen neigt voortdurend naar de intoleranten die de samenleving het liefst hun overtuigingen op zouden leggen en faciliteert hen zodoende) op zich een valide kritiek op Cohens functioneren bevat.

Peter “Integendeel, in een soort twistgesprek op televisie, daags voor een openbaar optreden van Hirsi Ali in Amsterdam, waarbij Cohen weigerde voor afdoende beveiliging te zorgen…”

Ik heb dat gesprek opgezocht (Buitenhof 30 okt. 2005) en Cohens overweging was een staatsrechtelijke: de overheid is verantwoordelijk voor de beveiliging buiten, en de organisatie van willekeurig welk evenement in beginsel verantwoordelijk voor de beveiliging binnen. Terzijde: dat is óók zo als een organisatie in Pijnacker een enorme feesttent neerzet waar tot diep in de nacht door het vuigste tuig gedanst en gezopen wordt. Die organisatie moet in eerste instantie zelf regelen dat de beveiliging binnen in de tent op orde is (tenzij het daar echt uit de klauwen loopt). Burgemeester en politie zijn vervolgens verwantwoordelijk voor wat er gebeurt als de meute de keet verlaat.

Na enig aandringen van Hirsi Ali dat dit gezien het kostenplaatje niet van de organisatoren verwacht kon worden, zegde hij toe eens naar de zaak te zullen kijken. Dat is wat anders dan de botte weigering die jij er van maakt.

“…legde Cohen gewoon de verantwoordelijkheid voor alle ellende bij de bedreigde Hirsi Ali neer.”

Nee, hij omschrijft – nogal hakkelend – Submission I als de aanstoot voor een hoop ellende. Waar Hirsi Ali denkt in termen van een ideologische strijd die gewonnen moet worden, denkt Cohen namelijk pragmatisch: Wat bereik je met je handelen?

Maar indien hij de primaire verantwoordelijkheid voor die ellende werkelijk bij Hirsi Ali zou leggen, zou hij er tijdens dat gesprek niet bij haar op hebben aangedrongen dat ze na de bedreigingen aan haar adres juist door moest gaan met het maken van Submission II, omdat ze anders zou zwichten voor intimidatie en agressie, en dit inderdaad het einde zou zijn van de vrijheid.

Wat me verder opvalt in dat gesprek is dat Hirsi Ali, in haar gelijkstelling van dé leer van de islam met de fanatieke, extremistische en gewelddadige vormen daarvan, zich feitelijk op dezelfde lijn stelt als Hans Jansen, die daarin op FN consequent is bekritiseerd vanuit de benadering die Cohen kiest: er zijn moslims, die geven elk op hun eigen manier de islam vorm, en de meesten houden zich gewoon aan de wet en proberen hier een leven op te bouwen.

Je hebt meer gemeen met Cohen dan je lief is.

op 02 09 2009 at 12:39 schreef Peter:

Tjerk, dit is geen kip-eiverhaal. Ik heb niet op zeker moment besloten een hekel aan Cohen te hebben, om daarna elke stok, die me voor de voeten werd geworpen, dankbaar en klakkeloos te gebruiken om de burgemeester mee te slaan.

Neen, Cohens opstelling in de zaak rond de mishandelde Umar is nou juist de réden dat ik die man niet lust. Cohen is namelijk niet consequent in zijn discretie. Als moslims anderen belagen, wil hij dat altijd uit de krant houden, terwijl hij wel voortdurend op zijn discriminatiepauken trommelt en ten tijde van de Parijse rellen paniekzaaide dat Amsterdam binnenkort ook in lichterlaaie zou staan.

De ene hysterie is de andere niet, blijkbaar.

Er is wel een verschil tussen iets onder de pet houden of iets onder beraad houden omdat je anders wellicht allerlei wilde geruchten versterkt, of zelfs de wereld in helpt.

Wilde geruchten zoals dat er aanwijzingen zijn dat Amsterdam aanstonds brandt, bijvoorbeeld. Omdat Hirsi Ali Submission II wil maken.

Nou, dat Submission II is gelukkig afgeblazen! Wat hebben we er voor in de plaats gekregen, Fitna! En wéér wilde Amsterdam maar niet branden, terwijl Balkenende alles met benzine stond te besproeien en lucifers uitdeelde aan elke moslim die hij tegenkwam, erop wijzend dat er een walgelijke, godslasterlijke film aan zat te komen die zéér kwetsend was voor moslims. En of-ie niet alsjeblieft een paar auto’s in de fik wilde steken?

In mijn herinnering was Hiris Ali’s verhaal altijd zeer genuanceerd, ze heeft nooit zitten balken en mekkeren, zoals ik (letterlijk) Hans Jansen wel heb zien doen. Ik zag haar eens in gesprek met een groepje hoofddoeken en toen zei ze dat de islam een mooi geheel was, met een paar zwarte vlekjes die nog moesten worden weggepoetst. Jij kunt die uitzending vast ook wel terugvinden, het was bij de NIO of de NMO.

En wat jij ervan maakt, moet jezelf weten, maar ik zie Cohen Hirsi Ali gewoon een eigen-schuld-dikke-bult flikken.

Ik heb meer met Cohen gemeen dan me lief is, en ik heb meer met Wilders gemeen dan me lief is. Ik heb zelfs meer met Hitler gemeen dan me lief is. Alleen met Daniël Teeboom voel ik ongeveer net zoveel verwantschap als met een geleedpotige.

op 02 09 2009 at 12:50 schreef Benech:

Zoals altijd, je mag dat best vinden Peter, maar gek genoeg is bijv. de strenge asielprocedure waar bijv. Rita Verdonk zo om werd gehekeld en bejubeld (afhankelijk of je nu tot de linkse kerk of de dom rechtsers behoorde) wel uit de hoge hoed van de door jou gewraakte Job Cohen ontsproten.
Wim Deetman vergelijken met Job Cohen vind ik nogal mank gaan. Deetman heeft geen moord op een opiniemaker die tot nationale woede leidde hoeven te sussen bij de bevolking. Maak dan de vergelijking met Ivo Opstelten bijvoorbeeld. Hoeveel heeft hij actief gedaan om de tegenstanders van Pim Fortuyn in de kiem te smoren?

op 02 09 2009 at 13:04 schreef Benech:

kleine aanvulling: heeft Ivo iets gedaan om de woedende menigte na de moord op Fortuyn te sussen?

op 02 09 2009 at 13:05 schreef Peter:

Benech, waarom sta je erop allerlei andere lieden onder de aandacht te brengen als ik het gewoon over Job Cohen heb, de meest bewierookte burgemeester sinds die Leidenaar, die tijdens een Spaanse belegering zijn eigen arm als voedsel aanbood aan de hongerige Leidse bevolking (zijn naam ontschiet me)?

Dit zal je interesseren: op 8 april 2006 schreef ik aan Daniel Benjamin, Senior Fellow International Security Program van het Center for Strategic and International Studies:

‘The decision to expel 26,000 asylum seekers was not made in the aftermath of 9/11 or the Madrid or London bombings and it was not made by rightwing populists. In fact, the most revered rightwing populist in Holland, Pim Fortuyn, who would have made prime minister if an environmental activist (who stated he considered Fortuyn a danger to Muslims) had not shot and killed him in 2002, announced that he would issue a general pardon for the asylum seekers. The decision to expel them was made in the year 2000 by a social democrat (social democracy being a euphemism for socialism) named Job Cohen, who was then Deputy Secretary of Justice and who is now mayor of Amsterdam and – because he is so friendly to radical Islamists – Time Magazine’s European Hero of 2005.

Rightwing Secretary of Justice Rita Verdonk is thus merely carrying out a six year old law designed by the same man who is now hypocritically accusing her of being cold hearted.’

op 02 09 2009 at 13:18 schreef Benech:

Omdat je eigen vergelijkingen mank gaan Peter, dan toon ik liever aan waar je vergelijking mank gaat.

Daniel Benjamin interesseert mij geen moer.

op 02 09 2009 at 13:25 schreef Peter:

Daniel Benjamin interesseert mij geen moer.

Het gaat mij om het feit dat je me nu al uren dingen aan het vertellen bent die ik drie, vier jaar geleden al verkondigde.

Ik zie niet hoe een vergelijking tussen Deetman en Cohen mank gaat, maar whatever. Je lijkt vastbesloten de aandacht te verleggen van Job Cohen naar andere politieke brekebenen. Veel plezier ermee.

op 02 09 2009 at 13:33 schreef Tjerk:

“Balkenende is de Antichrist.”

Als Balkenende de Antichrist is, dan bestaat de komende apocalyps uit een terugkeer naar de jaren ’50, waarbij de dampen uit de helse zwavelput die hij zal openen, zullen ruiken naar spruitjes.

Het ergste wat ons daarin kan overkomen is dat we de dood zoeken vanwege de plaag der verveling.

op 02 09 2009 at 13:42 schreef Peter:

Niet erg genoeg voor je?

op 02 09 2009 at 16:08 schreef Tjerk:

Hé, als ik mijn ziel verkoop* aan de antichrist, wil ik wel waar voor mijn geld.

*“En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde
en het had twee horens als die van het Lam,
maar het sprak als de Draak (…)

En het maakt, dat allen,
de kleinen en de groten,
de rijken en de armen,
de vrijen en de slaven,
een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd,

en dat niemand kan kopen of verkopen
dan wie het merkteken,
de naam van het beest
of het getal van zijn naam heeft.

Hier is wijsheid:
wie verstand heeft, berekene het getal van het beest.
Want het is een getal van een mens,
en zijn getal is zeshonderd zes en zestig.”

-Openbaring 13:11,16-18.

Terzijde: Ook op HVV wordt tegenwoordig bijbelles gegeven. Zou Duns Ouray zich nu niet schamen voor ernstig gemeende de biblico-semantische bewijsvoering van ‘joods-christelijk pastor’ Ben Kok dat Obama de enige echte Antichrist is?

“Barak O’bama betekent in het Hebreeuws “bliksem uit de hemel” en dan is hemel hier bedoeld als de lagere regionen, waarin de “overste van de macht der lucht” (duivel, Ef.2:2) verblijft/verbleef.”

op 02 09 2009 at 16:31 schreef Eric:

@Tjerk: wat kenmerken van een Job Cohen zijn:
– dit zijn de mensen die zo overlopen van begrip voor de Islam en moslims dat het potsierlijk wordt, zie Jongerius die de Islam zo goed vindt passen bij het FNV, of zie Cohen die bij het bezoek van de Marokkaanse koning (een dictator) het zo belangrijk vond dat de man hier was en wat hij zei, omdat het een afstammeling van Mohammed was. En ik moet ook altijd denken aan Jan Pronk die bij Nova zat voor een discussie over immigratie en begon met de opmerking dat hij zo blij is dat de moslims in Nederland zijn. Dat is hun uitgangspunt en in feite een neerbuigende houding in plaats van moslims als normale immigranten te beschouwen.
– de rol die men meent te moeten spelen in het hervormen van de Islam (Westermoskee, Islam discussiecentrum Amsterdam, opleiden van Imams aan hogescholen), hoezo scheiding van kerk en staat?
– de naieve gedachte uberhaubt dat men de Islam wel even kan hervormen
– deze mensen gaan niet uit van het voorop zetten van hun eigen waarden, deze mensen lopen zo over van begrip voor waarden die eigenlijk botsen met hun eigen waarden dat je niet meer weet waar ze eigenlijk nog voor staan in de politiek
– het feit dat men altijd de fundamentalistische moslims steunt zoals types als Ramadan en Cheppih, dit zijn voor hen voorbeeld moslims, dat de meeste culturele moslims deze mensen of hun opvattingen niet interesseert maakt ze niet uit
– het feit dat ze bij ieder verzoek van vrome moslims meteen overstag gaan, of het nu om een gebedsruimte op een school gaat of gescheiden zwemmen
– het feit dat ze zelf al voorruit denken bij Islamisering, zoals instellen van gescheiden loketten in een moskee
Kort samengevat: de Job Cohens zijn de zelf-Islamiseerders, die helpen bij het opzetten van een nieuwe Islam zuil in dit land, en hierbij de Islam door de strot helpen duwen van immigranten die zelfs helemaal niets doen met de Islam. Deze mensen doen niet aan integratie maar aan segregatie.
Meer voorbeelden van Job Cohens zijn die 4 hoogleraren die nu Ramadan naar Amsterdam willen halen (zien hem als een rolmodel voor moslims), de WRR die Ramadan stukken laat schrijven hoe de regering moet omgaan met moslim identiteit. Maar natuurlijk alle lokale bestuurders, van wethouders tot schoolbestuurders die actief meehelpen aan Islamiseren van overheidsinstellingen en de publieke ruimte.

op 03 09 2009 at 22:02 schreef Tjerk:

Peter: “Cohen is namelijk niet consequent in zijn discretie. Als moslims anderen belagen, wil hij dat altijd uit de krant houden,..”

Wat verwacht je dan van de politie? Dat ze op eigen initiatief persberichten gaan uitgeven, als er weer eens een sigarenboer wordt beroofd of homo gemolesteerd? Als Cohen zaken uit de krant probeerde te houden, dan zou hij – zoals Aleid Wolfsen dat wel doet – wel krantenredactie opdragen van de publicatie van gevoelige artikelen af te zien.

Cohen schuwt bepaald niet het beestje bij de naam te noemen, als dat de onrust wegneemt. Toen afgelopen jaar leden van een Marokkaanse familie op straat werden gearresteerd vanwege een anonieme tip dat zij terreuraanslagen zouden beramen, heeft Cohen persconferentie uit de doeken gedaan wat er speelde, en desgevraagd ronduit gezegd dat de familie van Marokkaanse afkomst was. Hij maakte ook geen excuses voor die actie, toen bleek dat het om een valse tip ging. Politie en justitie hadden in zijn optiek immers correct en adequaat gehandeld.

De immer behoedzaam formulerende Cohen was tijdens die persconferentie feitelijk, zakelijk, kordaat en kalm. Het lijkt me dan ook sterk dat Cohen “voortdurend op zijn discriminatiepauken trommelt” en ten tijde van de Parijse rellen “paniekzaaide dat Amsterdam binnenkort ook in lichterlaaie zou staan.”

Cohen heeft – toen tal van jongeren een politiebureau belaagden nadat een Marokkaan op de vlucht was komen te overlijden na een val van een scooter – de uitspraak gedaan dat hij vanuit verschillende signalen ontving dat er “er onderhuids iets broeit in de stad”. Dat lijkt me een juiste formulering, als je de uitbarstingen van woede en agressie onder Marokkanen ziet, wanneer er weer een straatrover om het leven komt, nadat hij eerst zelf op de politie insteekt of een vrouw in haar auto berooft.

Tijdens oudejaarsnacht ervoor hadden Marokkaanse tieners in straat in De Pijp de ruiten van 39 auto’s ingeslagen. Cohens woordvoerder:

“Er hangt gewoon een licht-ontvlambaar sfeertje. Die dode in Slotervaart was net zo’n aanleiding als in Parijs, en heeft niet tot vergelijkbare rellen geleid. Maar er waren wél binnen no-time een paar honderd jongeren uit de hele stad toegestroomd.“

Trouw, 19 januari 2006

op 04 09 2009 at 09:11 schreef Peter:

Wat jij beschrijft, Tjerk, is eigenlijk de klassieke politiekcorrecteling. Altijd bereid anderen te vertellen dat ze toleranter moeten zijn, de mond vol van discriminatie en racisme. Maar op het moment dat-ie zelf met een Marokkaan te maken krijgt, is het natuurlijk wèl allemaal de schuld van de ander.

Cohen is hypocriet. De stront, waar gewone burgers al tientallen jaren dagelijks mee te maken hebben, kwam een paar keer bijna aan zijn voordeur. En wat zien we dan, dat Cohen net zo reageert als die burgers, die hij met posters en discriminatiebureau’s altijd streng de les lees.

op 04 09 2009 at 18:18 schreef Tjerk:

Ja die is mooi. Wat Cohen ook doet, hij zit wat jou betreft altijd fout:

Noemt Cohen het beestje wel bij de naam, dan is hij hypocriet (want dan zal het vast zijn omdat het dicht bij hemzelf komt); en had hij geweigerd te zeggen dat het om Marokkanen ging (Marokkanen die later trouwens gevrijwaard werden van de verdenkingen), dan heet het dat hij angstvallig incidenten met moslims uit de media probeert te houden.

Wat zou Cohen concreet moeten doen, dat jij zou zeggen: ‘Verrek! Hij heeft het licht gezien, en hij is mijn voorwaardelijk vertrouwen waard dat het openbaar bestuur bij hem in goede handen is?’

op 04 09 2009 at 19:47 schreef babs:

Hirsi Ali heeft de Islam altijd als een enkele ideologie neergezet en wat mij betreft heeft ze daarmee altijd fout gezeten. Maar destijds was het schoonheidsfoutje in de verhalen van Hirsi Ali veel minder belangrijk dan de ellende die ze over zich heen kreeg van extreme moslims en hun vrienden, die vonden dat Hirsi Ali niet mocht zeggen wat ze wilde of erger. Hirsi heeft nooit de islam vergeleken met nazisme of alle moslims met nazi’s.

Peter is in zoverre in zijn mening opgeschoven dat hij er destijds rekening mee hield dat Hirsi Ali gelijk had en nu niet meer.

Cohen heeft altijd met de verkeerde moslim’vertegenwoordigers’ gesproken, op de verkeerde momenten en heel vaak zonder duidelijk te zijn dat moslims zich aan de wet moeten houden. Cohen heeft ontzettend veel tijd en geld gestopt in het pesten van gewone Amsterdammers en heel veel tijd en geld gestopt in ontzettend nutteloze als al niet kwalijke anti-discriminatiebureau’s. Homo’s kunnen dankzij Cohen tegenwoordig beter in het ultra-katholieke Sevilla, midden in de Arabische buurt staan gaan zoenen dan in Amsterdam. Dat is een heel knappe prestatie.

op 04 09 2009 at 22:01 schreef Peter:

Daar zeg je zowat. De laatste keer dat ik in Madrid was, viel het me op dat travestieten en homo’s zich daar zo ontspannen gedragen terwijl de moslims zich koest houden. Ze weten dat er niet te fucken valt met de Spaanse mores. In tegendeel tot de moslims in Nederland, die denken dat ze hier een nieuw El Andaluz gevestigd hebben of zo.

Wat dat betreft zullen ze lelijk op hun neus kijken als Wilders straks premier wordt. Dat wordt mijn stiekeme pleziertje.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS