Home » Archief » Massa-immigratie


[11.10.2011]

Massa-immigratie

Peter Breedveld


Illustratie: Thé Tjong-Khing

De massa-immigratie is niet de schuld van links, maar van rechts, betoogt PvdA-Kamerlid Martijn van Dam in de Volkskrant. De PvdA wilde in de jaren zestig de Marokkaanse en Turkse gastarbeiders zelfs helemaal niet!

Een leuke opsteker voor Achmed en Fatima, dat ze door nota bene de Partij van de Allochtonen op het offerblok worden gelegd om de gunst van Henk en Ingrid te winnen. Niet zolang geleden zag een beetje PvdA’er een allochtoon als een mooie photo-opportunity, tegenwoordig willen ze bij de PvdA nog niet dood worden gevonden naast een allochtoon. In een land waar een minister het boetekleed aan moet omdat hij immigranten als een ‘verrijking’ ziet, ben je als politicus beter af als je betrapt wordt terwijl je, net je gulp dichtritsend, een illegaal bordeel verlaat.

Is het nodig iemand ‘de schuld’ te geven van de aanwezigheid van immigranten? Nee, Nederland is altijd beter geworden van immigranten, al vanaf de Romeinse tijd. In de Gouden Eeuw profiteerde Nederland van het materiële én intellectuele kapitaal dat immigranten, veelal op de vlucht voor de intolerantie in hun land van herkomst, meenamen.

Ook vandaag de dag vormen immigranten één van de pijlers van de economie. Ze kosten de samenleving een dikke zeven miljard, zoals onderzoeksbureau Nyfer in opdracht van de PVV voorrekende, maar ze brengen ook veel op.

De kinderen van de Turkse gastarbeider, die al sinds de jaren negentig werkloos is, hebben gestudeerd en vonden een goede baan, en brengen een veelvoud op van wat hun vader kost. Veel verpauperde wijken in Nederland zijn gered door allochtone middenstanders. Niet-westerse allochtonen hebben samen een besteedbaar inkomen van rond de tien miljard, dat grotendeels in het Nederlandse bedrijfsleven wordt besteed.

Het wordt wel eens vergeten, maar ook allochtonen betalen belasting. Vele miljarden bij elkaar, en dit gaat alleen nog maar over geld, niet over de bijdrage van niet-westerse allochtonen in de vorm van schrijvers, kunstenaars, entertainers, wetenschappers en Prem Radhakishun. De Nederlandse keuken heeft weinig meer van doen met kapotgekookte spruitjes en maïzenapapjes dankzij niet-westerse immigranten.

En wie dat laatste niet op waarde weet te schatten, is een vreugdeloos geval.

Volgens van Dam was de PvdA tegen massa-immigratie omdat de banen van autochtone medewerkers daardoor in gevaar zouden komen. Dit is aantoonbare onzin. Als er al sprake zou zijn van een ‘crowding-out’ effect, is dat bij migranten onderling. Bijvoorbeeld bij de Polen, die nu uit de markt worden gedrukt door de goedkopere Roemenen en Bulgaren.

Nu zijn er wel problemen met immigranten, die vooral te maken hebben met de slechte integratie van een deel van hen. Die problemen zijn de schuld van rechts. Het was namelijk Ruud Lubbers – de no-nonsense-premier die in de jaren tachtig de kaalslag in de sociale sector inzette -, die moslims in hun eigen allochtone zuil liet gaarkoken, met hun eigen cultuur en hun eigen taal. Lubbers liet zich daarbij leiden door een rapport van cultureel-antropoloog Rinus Penninx waarin de moslimimmigranten sociaal-economische gelijkheid werd beloofd en het recht om ‘authentiek’ zichzelf te zijn.

Maar uiteindelijk was het links die de daaruit voortgekomen problemen liet dooretteren onder de mantel der liefde. Door problemen tussen autochtonen en allochtonen te bagatelliseren, autochtonen altijd weg te zetten als racisten, de moslim te behandelen als een teer kasplantje.

Na de moord op Theo van Gogh door een moslimextremist gingen de premier, de koningin en de burgemeester van Amsterdam op bezoek bij zielige moslims, niet bij de nabestaanden van Van Gogh. Er kwam een meldpunt discriminatie van moslims, geen meldpunt discriminatie dóór moslims. De huidige PvdA-leider schoffeerde als burgemeester van Amsterdam een groot deel van zijn burgers keer op keer, bijvoorbeeld door zijn stad ‘Moslim-city’ te noemen, door een slachtoffer van moslimgeweld te verstaan te geven dat ze maar ergens anders moest gaan wonen en door te weigeren veiligheidsmaatregelen te nemen vanwege dreigementen uit moslimhoek, omdat zulke maatregelen volgens hem ‘polariserend’ werkten.

Het was links dat Lousewies van der Laan liet vallen toen ze via een motie het wettelijk verbod op smadelijke godslastering wilde afschaffen.

Vervolgens kwam er veel censuur. Er werd kunst uit de openbare ruimte verwijderd omdat die aanstootgevend zou zijn voor moslims, een hoogleraar werd gecensureerd uit angst voor de moslims, er werd een cartoonist gearresteerd en opgesloten omdat hij moslims zou kwetsen. Er werd zelfs een Interdepartementale Werkgroep voor Cartoonproblematiek opgericht.

Vindt iemand het gek dat mensen hierdoor het idee kregen dat Nederland aan het islamiseren was? Dát zijn de ontwikkelingen die hebben geleid tot het overdonderende succes van een racistische partij als de PVV.

Als dus rechts verantwoordelijk is voor de komst van duizenden Marokkanen en Turken: power to them. De massa-immigratie is het probleem niet. Dat de integratie van deze immigranten werd tegengewerkt, dáármee begon de ellende. En die heeft links uit de hand laten lopen, door de problemen niet tijdig te onderkennen.

Links is verantwoordelijk voor het multiculturele drama dat daaruit is voortgekomen. Links en het CDA, dat in de vorm van Piet Hein Donner en Ernst Hirsch Ballin probeerde, over de ruggen van de moslims heen, van Nederland heel sneaky een constitutionele theocratie te maken.

Peter Breedveld, 11.10.2011 @ 20:27

[Home]
 

57 Reacties

op 11 10 2011 at 20:49 schreef Max:

Wat een rare column en wat een rare verdraaiing….feit is dat Martijn van Dam weerlegt dat massa immigratie niet door de PvdA verwelkomd is maar juist door partijen als CDA en VVD.

“Sterker nog, de liberalen en christendemocraten gaven Turken en Marokkanen het recht hun gezin mee te nemen, waardoor de aandrang om terug naar huis te gaan stukken kleiner werd””

Dus wat is dat voor kromme redenering Peter?
De verantwoordelijkheid voor die immigratie zijn de VVD en het CDA geweest…niemand anders.
De leugen die Wilders steeds verteld klopt gewoon niet.

Het gaat om de waarheid niet om het feit of links dat wel of niet had gewild.
Het gaat om het feit wie er voor verantwoordelijk is geweest.

op 11 10 2011 at 21:23 schreef Ben:

Beetje flauw om een pvda stuk over haar bestuurlijke rol van 50 jaar geleden te gebruiken om de partij aan te vallen met het ressentiment van vandaag.

op 11 10 2011 at 21:45 schreef Comment:

Daar komen de rechtse wortels van deze blog, die de laatste tijd niet zo zichtbaar waren, weer aan de oppervlakte. Het is niet voor niets, dat het NRC het destijds een ‘extreem-rechtse website’ noemde. Theo van Gogh, die Peter Breedveld blijkbaar bewondert, was een belangrijke wegvoorbereider van Pim Fortuyn, en hij is ook de man die ‘geitenneukers’ als scheldwoord voor Marokkanen invoerde.

Luister eens, de vermeende censuur van rechts heeft niet “geleid tot het overdonderende succes van een racistische partij als de PVV.” De reden voor het bestaan van deze racistische partij, en zijn voorganger de LPF, is dat een-vijfde van de bevolking uit racisten bestaat. Niet een gebrekkige integratie van allochtonen is de oorzaak van hun afkeer, maar hun eigen xenofobie.

Het is dan ook niet de schuld van links of rechts, dat die racisten bestaan, en ook niet van de opeenvolgende kabinetten. Die zijn wel schuldig aan concessies aan die kiezers, schuldig aan het ontkennen van de xenofobie, schuldig aan nationalisme en euroscepticisme, en veel meer. Maar het verhaal hier – dat bijvoorbeeld het oppakken van Gregorius Nekschot de oorzaak is van de PVV – dat is totale onzin. De LPF en de PVV zijn simpelweg ontstaan, als vertegenwoordiger van een bevolkingsgroep dat niet bij de andere partijen terecht kon, zoals vroeger ook de Rooms-Katholieke Staatspartij is ontstaan. Er is ook geen censuur van rechts in Nederland, zoals iedereen op Twitter en bij Geenstijl kan constateren.

Het is moeilijk om een verhaal uit dit stuk te destilleren, maar ik lees het uiteindelijk als een beschuldiging tegen de allochtonen, en als een afwijzing van de immigratie.

op 11 10 2011 at 21:48 schreef Rob:

“[Nyfer] is in 1995 opgericht door Eduard Bomhoff en ondernemer Jaap Rosen Jacobson om een alternatief te bieden tegenover het Nederlandse Centraal Planbureau.” (Wikipedia) Bomhoff. Laat maar dan.

Ik vind het raar dat ook jij de fout begaat die GeenStijl begaat: denken dat dit een dolkstoot zou zijn in de rug van de allochtoon. Dat is niet zo, hij noemt feiten op.
Dat het banen zou gaan kosten, werd wel gedacht in die tijd. Daar ging het Van Dam om; niet of dat allemaal klopte.

Verder klopt het precies wat je schrijft. Rechts heeft de problemen doen ontstaan en links wist er geen raad mee. En nu doen we het weer precies zo – dezelfde fouten door hetzelfde rechts. En dat was dan ook de kern van Van Dam.
Terwijl we brullen om de “multikul” van dertig, veertig jaar terug doen we het gewoon nog een keertje.

op 11 10 2011 at 21:58 schreef Nadia Bouras:

Mooi stuk, Peter. Ik ben het voor een groot deel met je eens- zeker voor wat betreft de recente problemen.
Centrum-recht heeft het multiculturele beleid bedacht en uitgevoerd in het begin van de jaren ’80. Dat beleid, gepubliceerd als de Minderhedennota, werd Kamerbreed, ook door de PvdA, gesteund. Uniek in de wereld was de subsidiering van culturele evenementen van migranten. Nergens ter wereld kregen migranten geld om hun cultuur te behouden en te koesteren- wel in Nederland.

Migranten kregen geld om hun eigen cultuur, en daarmee ook hun heimwee, te stimuleren. Als gevolg hiervan werden migranten en hun organisaties afhankelijk van de Nederlandse overheid. Er kwam in deze periode een sterke nadruk te liggen op de etnische identiteit van arbeidsmigranten. Dat betekende dat Marokkanen, net als andere migranten, subsidies ontvingen voor het benadrukken van hun Marokkaanse identiteit. De manier waarop activiteiten van migrantengroepen werden gesubsidieerd maakte het gunstig voor migranten om zich te definiëren als behorend tot een etnische groep (en niet bijvoorbeeld de klassepositie als arbeider te benadrukken). De overheid stelde geen strenge subsidie-eisen, zolang de activiteiten van migranten maar gepresenteerd werden als ‘cultureel’ en ‘authentiek’.

De 100% subsidiering van de eigen cultuur was funest voor eigen initiatieven van migranten. Dat is wat mij betreft het achterland van de huidige problemen rond integratie. Het gehele politieke spectrum was hier verantwoordelijk voor, maar de VVD en het CDA zaten aan de knoppen!

op 11 10 2011 at 22:00 schreef hassnae:

maar ik lees het uiteindelijk als een beschuldiging tegen de allochtonen, en als een afwijzing van de immigratie.

Dat vind ik echt reuzeknap.

Een kleine selectie uit het stuk:

“Nee, Nederland is altijd beter geworden van immigranten, al vanaf de Romeinse tijd.”

“ze [migranten] brengen ook veel op.”

“Ook vandaag de dag vormen immigranten één van de pijlers van de economie.”

“De Nederlandse keuken heeft weinig meer van doen met kapotgekookte spruitjes en maïzenapapjes dankzij niet-westerse immigranten.
En wie dat laatste niet op waarde weet te schatten, is een vreugdeloos geval.”

Afwijzing van de migratie? Eerder een lofzang.

op 11 10 2011 at 22:04 schreef Leuk stuk:

Maar het belangrijkste punt dat Martijn van Dam met zijn stuk wil scoren, klopt: de talloze tirades van Wilders tegen de ‘massa-immigratie’ en de apekool van het in de schoenen van links schuiven van de schuld daarvan. Men denke ook aan Oriana Fallaci (zeer vereerd op pvv.nl).

Zoals bekend is een van de stokpaardjes van Wilders, overgenomen uit het boek Eurabia. The Euro-Arab Axis van Giselle Litmann aka Bat Ye’or, dat multiculti’s onder de Europese leiders en invloedrijke figuren – door Wilders doorgaans gemakshalve vereenzelvigd met links – met opzet de Arabische en islamitische wereld hebben toegestaan massa’s moslims naar Europa te laten vertrekken, in ruil voor olie; Litmann dichtte die multiculti’s een soort Europese oppermacht toe via de Anna Lindh Euromediterrane Stichting voor de Dialoog tussen Culturen.

Wilders in zijn slotwoord van het proces tegen hem: ‘Door heel Europa vechten de multiculturalistische elites een totale oorlog uit tegen hun bevolkingen. Met als inzet de voortzetting van de massa-immigratie, uiteindelijk resulterend in een islamitisch Europa – een Europa zonder vrijheid: Eurabië.’

Wat zwak is aan het betoog van Van Dam, is dat hij rechts in zijn algemeenheid aanvalt vanwege de beschuldigingen aan links wat betreft de ‘massa-immigratie’, in plaats van gewoon het beestje bij de naam te noemen: de PVV in het verlengde van Fortuyns LPF (Giselle Litmann was een prominente spreker op de LPF-conferentie tegen de islam van februari 2006).

Van Dam verwijt rechts verder terecht dat men destijds geen moer gaf om een fatsoenlijke integratie van de gastarbeiders – Peter Breedveld valt Van Dam daarin trouwens bij met het voorbeeld van Lubbers die de kaalslag in de sociale sector inzette (bedankt voor het voorbeeld, Van Dam zelf wordt helemáál niet concreet), iets dat in het slot van Breedvelds betoog geen rol meer speelt, want anders was de uitsmijter minder lekker eenduidig geworden.

Maar inderdaad, het is strontirritant – en electoraal ijzerenheinig stom – dat Van Dam blijft verdonkeremanen dat zeker ook links sterk heeft bijgedragen aan het ontstaan van de voedingsbodem voor extreem rechts; Breedveld noemt een aantal bekende voorbeelden. Net zoals het een gemiste kans is dat Van Dam niet één alinea heeft weten te vullen met hoe immigratie hartstikke positief kan zijn voor de maatschappij en onder welke voorwaarden dat gestalte kan krijgen.

Kortom: not quite barking up the right tree, pijnlijk gemis aan zelfkritiek (dus weer geen weggelopen kiezers nieuw vertrouwen ingeboezemd) en een ‘visie’ die geen meter verder komt dan het kleurloze en vage ’terughoudend zijn met immigratie en keihard werken aan integratie’.

op 11 10 2011 at 22:23 schreef Bas Paternotte:

Het is vooral een mislukte poging om het weggelopen PvdA-electoraat weg te halen bij de SP. Die zitten ook wel bij de PVV maar het merendeel van PVV-stemmers zijn de ontevredenen die pas voor het eerst gingen stemmen tijdens de verkiezingen van mei 2002.

Het is nu vooral terug polariseren tegen de PVV en daar valt juist geen of weinig winst te behalen.

Een soort mea culpa voor het integratiedrama had aardig kunnen zijn maar dat durfde Van Dam niet aan.

Ik vind het eigenlijk geen vlees noch vis van Van Dam.

Fatima Elatik vertelde mij een keer dat haar moeder Nederlands wilde leren en dat dat nergens kon. Toen heeft ze het in de moskee geleerd en ging vervolgens Nederlandse les geven in de moskee.

Of dat nou onder links of rechts bewind was: somebody fucked up.

op 11 10 2011 at 22:31 schreef Makbouli:

Ook ik heb het stuk van Martijn van Dam gelezen en kreeg er een rare bijsmaak van. Het mag dan ‘de schuld van rechts zijn’ dat ik besta, alle linkse partijen hebben in de afgelopen jaren wel hun best gedaan me het gevoel te geven dat ik vooral anders was en dus ook anders behandeld moest worden. Brrr…

De verdraaiing of het verwijt dat er geen verhaal uit te destilleren valt, herken ik niet. Ik voel namelijk heel goed wat je bedoelt en je hebt nog gelijk ook. Ik vind dat je dat wel mooi beschrijft.

op 11 10 2011 at 23:08 schreef Leuk stuk:

Van Dam had zijn verhaal ongeveer zo moeten opbouwen:

1. Het verwijt van ‘massa-immigratie’ even voor de lezer neerzetten, als naast ‘islamisering’ een van de mantra’s van de PVV, met bovengenoemd citaat van Wilders uit zijn slotwoord in de rechtszaal als recent, sprekend voorbeeld (natuurlijk niet het proces daarbij noemend, dat is hier ook irrelevant).

2. Laten zien dat vooral rechtse en middenpartijen verantwoordelijk zijn geweest voor het visieloos en achteloos binnenhalen van gastarbeiders en hun gezinnen; niet links.

3. Kort vertellen wat rechts fout heeft gedaan bij de mislukte integratie, met een paar concrete voorbeelden. En idem voor links, eveneens met pijnlijke illustraties om te tonen dat je zelfkritiek menens is.

4. Vertellen dat immigratie door de eeuwen heen grosso modo een verrijking is geweest en dat we het nu weer zo moeten organiseren dat het opnieuw Nederland mooier en sterker maakt.

5. Kort maar concreet schetsen hoe de PvdA dat zou waarborgen (in plaats van Van Dams uitsmijter als een nachtkaars, die erop neerkomt dat de PvdA er eigenlijk nog hetzelfde instaat als vroeger… wat een armoede).

Toch niet moeilijk om dit te bedenken.

op 11 10 2011 at 23:55 schreef Sasha Berkman:

“Maar het belangrijkste punt dat Martijn van Dam met zijn stuk wil scoren, klopt: de talloze tirades van Wilders tegen de ‘massa-immigratie’ en de apekool van het in de schoenen van links schuiven van de schuld daarvan. Men denke ook aan Oriana Fallaci (zeer vereerd op pvv.nl).”

Dit is ook niet te onderschatten.

Ik neem aan dat niemand nu nog zal durfen beweren. Dat schept ruimte voor werkelijke argumenten.

op 12 10 2011 at 04:09 schreef MNb:

“Volgens van Dam was de PvdA tegen massa-immigratie omdat de banen van autochtone medewerkers daardoor in gevaar zouden komen. Dit is aantoonbare onzin.”
Het mag onzin zijn, de PvdA was destijds wel degelijk tegen om de genoemde reden.
Zonder het linkse falen na de moord op Van Gogh te willen bagatelliseren – ik was er niet meer bij – wil ik toch opmerken dat dat al minstens in de jaren 90 begon, toen links, met uitzondering van de SP, de probleemwijken negeerde. Met betrekking tot de Zaandamse Poelenburg, dat ik van nabij goed gekend heb, heb ik dat al eens aangetoond. En daar moet links grondig op worden aangesproken, wil het zijn bestaansrecht terugwinnen.
Dat rechtvaardigt allemaal niet de PVV-leugens. Die maken een goed beleid alleen maar onmogelijk.

Het is een klein wondertje dat zoveel immigranten sinds de jaren 60 – oa Makbouli en Hassna – nog goed terecht zijn gekomen, want veel medewerking van de verschillende overheden is er niet geweest, of die nou door links of door rechts gecontroleerd worden. Wat dat betreft spreek ik uit eigen ervaring ivm mijn ex-vrouw en haar familie.

op 12 10 2011 at 08:23 schreef Sandro:

Goed stuk, voor een groot deel met je eens Peter.
Ik vond de manier waarop van Dam het stelde/bracht een absoluut zwaktebod maar beter is er niet meer binnen de PvDA.
V.w.b. de banen van/voor autochtonen – ook hier is weer een zwakte van het nederlands beleid aan te tonen. Wanneer er 400.000 + mensen werkloos thuis zitten haal je geen Polen, of what ever, naar binnen om vacatures te laten vullen. Je zorgt er eerst voor dat die 400.000 aan het werk gaan! Gaat dat niet goedschiks dan maar kwaadschiks.

op 12 10 2011 at 08:32 schreef Frevo:

Het mooie (en soms ook het minder mooie) van Peter Breedveld is dat hij niet te peilen is. Je kunt er moeilijk een label van links of rechts aanhangen, iets wat eigenlijk ook normaal zou moeiten zijn. Als iets niet deugt, dan deugt het niet. Of het nu links of rechts is. Blijkbaar verwacht zijn publiek een links geluid, want zodra Peter niet onverdeeld positief over een linkse partij spreekt, wringen mensen zich meteen in allerlei bochten om dit toch vooral te downplayen. Soms ben ik het niet met Peter eens, soms wel en dat is mooi. Dat houdt het spannend.
Makbouli geeft het in de comments ook schitterend weer: “alle linkse partijen hebben in de afgelopen jaren wel hun best gedaan me het gevoel te geven dat ik vooral anders was en dus ook anders behandeld moest worden. Brrr…” Spijker, kop. Als je iemand een voorkeursbehandeling, of zelfs alleen maar extra aandacht, gaat geven, dan gaat de groep die die extra aandacht niet krijgt, zich daar vroeg of laat tegen afzetten. En dat heeft niets met racisme of wat dan ook te maken, dat is al zo op de kleuterschool van mijn zoontje..

op 12 10 2011 at 08:58 schreef Pyt van der Galiën:

Niet dat het ‘integratiedebat’ me verder interesseert, maar wanneer dit inderdaad – zoals Bas Paternotte veronderstelt – een poging is om kiezers weg te lokken bij de SP, dan staat het er met het politiek-strategisch inzicht van de PvdA nóg slechter voor dan ik al hoopte.

Ik loop inmiddels al weer een paar jaar rond bij de SP. Daar kom je inderdaad heel wat weggelopen PvdA’ers tegen, maar ik heb nog nooit iemand ontmoet die naar de SP was overgestapt vanwege gejeuzel over integratie, een kwestie die binnen de SP tegenwoordig amper leeft. Mensen stappen over naar de SP vanwege de sociaal-economische standpunten van die partij. Simple as that.

op 12 10 2011 at 09:27 schreef Jan:

Waarom zijn dit soort stukken, mét reacties, niet voor iedereen te lezen op NU.nl of in de kranten. Het geeft mij namelijk nog hoop voor Nederland. Hiermee valt het tij nog te keren.

op 12 10 2011 at 09:41 schreef smeets:

Zelf zie ik niet zo snel een schuldkwestie bij immigratie of problemen met migratie. Meestal handelen politici en beleidsmakers zoals de tijdsgeest op dat moment is. Zowel VVD,CDA als PvdA hebben “schuld” . Is het ze kwalijk te nemen? Ik denk van niet. Wat ze wel kwalijk is te nemen is dat ze nog steeds niet zichzelf de maat durven te nemen over wat er allemaal fout is gegaan. Die discussie is door de nieuwe tijdsgeest gekaapt. De schuldvraag ligt nu geheel bij links.
Ik ben het niet met Peter eens dat een land altijd beter wordt van immigratie. Een land is meer dan welvaart en economische groei alleen. De prijs voor immigratie wordt nooit in de diplomatenwijk maar altijd in de schilderswijk betaalt. Het geeft een neerwaartse druk op lonen. De mensen uit de Oecraine in de Eemshaven werken daar omdat ze een goed loon hebben naar de maatstaven van hun eigen land. In Nederland kun je daar geen gezin van onderhouden. Zelfs jezelf niet.

op 12 10 2011 at 10:18 schreef Bigpete:

Het zal sommigen wellicht verbazen, maar ook ik ben het voor een groot deel eens met de schrijver.

De vraag wie er nu eigenlijk verantwoordelijk is, is in mijn ogen niet belangrijk. De verantwoordelijke politici uit de jaren 60 en 70 zijn of dood of stokoud en je kunt de gemaakte fouten toch niet terugdraaien.

Wat wel kan is de nog immer bestaande toevloed van kansarmen stoppen, en dat is hard nodig. Ik kom daar zo op terug.

Waar PB de plank misslaat is bij de stelling “Nederland is altijd beter geworden van immigranten, al vanaf de Romeinse tijd. In de Gouden Eeuw profiteerde Nederland van het materiële én intellectuele kapitaal dat immigranten, veelal op de vlucht voor de intolerantie in hun land van herkomst, meenamen.

Dat is inderdaad eeuwen zo geweest, om de doodeenvoudige reden dat elke immigrant vanaf dag één zijn eigen broek moest ophouden. Er kwamen daardoor vrijwel uitsluitend mensen die een vak konden uitoefenen, kapitaal meenamen of op een andere manier in in eigen onderhoud konden voorzien. Dat heeft eeuwen gewerkt, mijn eigen overgrootvader is een immigrant. Voor hem geen opvang, geen subsidie, geen uitkering, niks.

Het probleem is begonnen toen er massaal mensen binnenkwamen die niks konden, geen enkel talent hadden, behalve het talent om hun hand op te houden, en die aan alle kanten gepamperd, gesubsidieerd en van een uitkering voorzien werden. En dat gaat, alle mooie praatjes ten spijt tot op de dag van vandaag door. Wie het nieuws volgt over de schandalige turken die 100 miljoen claimen omdat ze “onterecht” moesten integreren weet genoeg. Het gaat hier over tienduizenden gevallen, en dan praten we alleen over turken. Wie zei er ook alweer dat de massa immigratie een fabeltje was?

Per saldo is de instroom inderdaad niet zo groot omdat er ook uitstroom is. Maar wie wil met droge ogen beweren dat het winst voor Nederland is wanneer geschoolde mensen vertrekken en analfabete kanslozen instromen???

Voor geschoolde mensen is altijd wel een plek, mits met mate. Ik wil hier trouwens wel één uitzondering maken en dat is de zorg. Het contact met de patiënt is ontzettend belangrijk en hoe goed een Indiase, Poolse of waar ook vandaan arts of verpleegster ook zijn, Nederlands spreken doen ze niet en het duurt jaren voor je zo goed Nederlands spreekt dat je met iedereen (ouderen) kunt communiceren. Communicatie in de zorg is letterlijk van levensbelang, niet of nauwelijks Nederlands sprekend personeel is gokken met mensenlevens.

Dat de opeenvolgende regeringen van elke politiek kleur niks leren van het verleden blijkt uit het dram van de Oost-Europeanen. Er komen er vele malen meer dan in de zwartste scenario’s beschreven en het drama herhaalt zich gewoon. En de politiek staat er bij en kijkt ernaar…

op 12 10 2011 at 10:22 schreef Niek Holtz@ppel:

Prima verwoord Peter, iets soortgelijks had ik ook al als reactie op Facebook gezet naar aanleiding van dit artikel.

Het is “links” geweest dat de scepter zwaaide in de grote steden en waar het betuttelracisme naar immigranten en hun nazaten zeer sterk aanwezig was. Een groot deel van het multiculti beleid is namelijk gemeentelijk beleid.

Verder is er niemand verantwoordelijk voor de immigratie. Beslissingen werden vaak ad-hoc genomen en er bestond geen langetermijnvisie zoals bijvoorbeeld de Eurabia complotdenkers beweren. Niemand had in de jaren ’60 en ’70 kunnen vermoeden dat de ‘gastarbeiders’ permanent zouden blijven en hun gezinnen zouden laten overkomen. Niemand vermoedde dat in Nederland, maar ook elders in Europa gebeurde dat niet.
In de hele Westerse wereld kwamen migranten binnen uit de minder welvarende randgebieden. Zo kreeg de VS veel Latijns Amerikaanse immigranten te verwerken, Europa veel uit Noord Afrika en het Midden Oosten en Australië kreeg er veel uit Azië. Zelfs het monoculturele Japan kreeg een flinke portie immigranten binnen haar grenzen.

op 12 10 2011 at 10:26 schreef Niek Holtz@ppel:

@Frevo:
… Als iets niet deugt, dan deugt het niet. Of het nu links of rechts is. Blijkbaar verwacht zijn publiek een links geluid, want zodra Peter niet onverdeeld positief over een linkse partij spreekt, wringen mensen zich meteen in allerlei bochten om dit toch vooral te downplayen. Soms ben ik het niet met Peter eens, soms wel en dat is mooi. Dat houdt het spannend.

Grappig dat je dit zegt, Frevo. Vroeger werd Peter op handen gedragen door rechtse types omdat hij vaker de linkse beleidsmakers de mantel uitveegde. Deze website is zelfs opgericht vanwege de slappe politiek-correcte reacties na de moord op van Gogh. Toen Peter echter dezelfde hypocrisie, domheid en onverdraagzaamheid bij de rechterkant van de samenleving op de korrel nam werden deze rechtse types boos, en werd Peter in hun ogen een soort van nestbevuiler en verrader…

op 12 10 2011 at 10:41 schreef Mart:

@Frevo:

Ik zie anders alleen maar een paar mensen die onderbouwd met Peter van mening verschillen en dit beschaafd uitdrukken.

Maar als Peter iets schrijft dat als positief voor allochtonen kan worden opgevat dan staan er binnen een paar uur minstens vijftig reacties die Peter voor een zelfhatende landverrader uitschelden.

Dus doe nou niet of er een morele equivalentie is, want die is er niet.

op 12 10 2011 at 11:24 schreef Knutsel:

Als je in een ander land gaat wonen lijkt het voor de hand te liggen dat je zo snel mogelijk de taal leert en je de locale gebruiken eigen maakt wil je een enigszins normaal bestaan opbouwen. Wie is daar verantwoordelijk voor: De overheid? Het bedrijf waar je werkt? Ik dacht het niet. Je zult het namelijk gewoon zelf moeten doen. Is dit rechts? Ja. Maar alles beter dan tot zielig tweederangsburger te worden gemaakt, die van alle kanten hulp krijgt en daardoor compleet afhankelijk wordt van de instanties die deze hulp bieden. Wekt natuurlijk ook behoorlijk wat afgunst op bij de autochtonen, die deze hulp niet als vanzelfsprekend ontvangen.

op 12 10 2011 at 11:44 schreef cRR Kampen:

Dit epistel gaat volkomen voorbij aan het feit dat het moderne antisemitisme, anti-islamisme dus, helemaal geen speciaal ding van Nederland is, maar heel het westen inééns overspoelde. Ook landen waar nauwelijks moslims wonen hebben islamofobe bewegingen van formaat opgebracht, voorbeeld: Noorwegen.

Verder is de racistische beweging in Nederland vaak het grootst in klotedorpen waar ze nog nooit een boetnlaander hebben gezien. Bijvoorbeeld de gemeente Reiderland ( http://nl.wikipedia.org/wiki/ ). Streken waar nihilkommmanul sprake is van ‘islamisering’ (het woord dat vroeger ‘Verjudung’ luidde, Peter).

Het is met die fascistisch/racistische partijen altijd eender. De nazipartij jaren dertig was analoog primair een plattelandspartij, dus een partij die het grootst werd precies daar waar Joden de meest marginale rol hadden.

op 12 10 2011 at 11:47 schreef Beukman:

Ik ben het eens met de nuancering van Martijn van Dam: het beeld dat de PVV systematisch van de PvdA probeert neer te zetten als zou de laatste schuldig zijn aan alle problemen die zijn voortgekomen uit de massaimmigratie, is historisch gezien onjuist.
Tegelijk is het heilloos om de schuld, of zelfs neutraler uitgedrukt de verantwoordelijkheid, bij wie dan ook te leggen. Daarvoor was de ambivalentie van de betrokken partijen gedurende de afgelopen vijftig jaar te groot, en waren de paradigmawisselingen te radicaal.

Aanvankelijk werd er in met name Marokko alleen geworven onder jonge ongehuwde mannen. Daar zal een mengeling van pragmatisme (woningnood, gedweeheid) en ethiek aan ten grondslag hebben gelegen. Toen dat te weinig opleverde, werden getrouwde mannen alsnog het nieuwe doelwit. Het was de bedoeling dat werknemers tijdelijke contracten zouden krijgen; Den Haag verwachtte sowieso niet dat die mensen hier al te lang wilden blijven.
In 1970 verscheen de eerste nota Buitenlandse Werknemers, en hierin is de visie van de regering (VVD en de christelijke partijen)in kernachtige bewoordingen terug te vinden: Nederland is beslist geen immigratieland, maar ons land [heeft] behoefte aan arbeidskrachten uit andere landen. Die mensen moesten overigens vooral geen Nederlands gaan leren of anderszins integreren, dat was niet de bedoeling! De PvdA was, zoals Van Dam al meldde, overigens mordicus tegen het binnenhalen van buitenlandse arbeidskrachten.
De christelijke partijen hadden op ethische gronden bezwaren (“gedwongen gezinssplitsing”) tegen het beperken van het verblijf van deze groep werknemers, en beschouwden gezinshereniging vanuit christelijk oogpunt ook wenselijk. De VVD hield zijn poot stijf, tot het moment dat de werkgevers gingen klagen dat we buitenlandse arbeidskrachten steeds vaker kozen om in andere landen te gaan werken, waar de voorwaarden minder onmenselijk waren. De VVD ging toen overstag: opnieuw puur pragmatisme dus.

Pas op het moment dat langzaam tot Den Haag begon door te dringen dat het een misvatting was geweest om te denken dat onze gastarbeiders helemaal zo’n zin hadden om weer terug te gaan naar hun eigen land, veranderden VVD, PvdA en christelijke partijen radicaal van positie. De onjuist gebleken term gastarbeider verdween, en plotseling werd er van onze nieuwe werknemers verwacht dat zij de taal zouden leren en anderszins integreren.
Het was Nota Minderhedenbeleid onder Lubbers, 1983, die naar mijn mening de toon zette voor het gepamper dat toen in volle gang kwam, en waar nu vooral de PvdA ten onrechte van wordt beschuldigd. In deze nota, die unaniem als een goede stap werd beschouwd, erkent de regering een sterke rol van de overheid in het bevorderen van de integratie van de nieuwe Nederlanders.

Hierin is Den Haag in de loop der jaren zwaar doorgeslagen, hoor je nu zeggen, en dat is dan de bron van dat zogenaamde multiculturele drama. Daar heeft de PvdA, die meende op te komen voor de belangen van haar nieuwe kiezersrerservoir, een belangrijke rol in gespeeld. Ongetwijfeld heeft de PvdA ook wat aan de late kant voor de inzichten gekozen die op dit moment gemeengoed zijn (zolang als het duurt), maar het was ook de tijdgeest. En vergis je niet: diezelfde tijdgeest zal er voor zorgen dat we er over tien jaar weer anders over denken. De visie van de PvdA (niet mijn partij overigens) werd destijds breed gedragen.

Nou, wijs maar eens aan wie er in het beklaagdenbankje thuishoort. Deze geschiedenis is een opeenstapeling van misverstanden, achterhaalde inzichten en positiewisselingen, waarbij pragmatisme en ethiek met elkaar strijden, waaruit ook regelmatig wisselende verwachtingen tav de doelgroep voortkomen. Ik denk dat je alleen maar kan concluderen dat we voortdurend achter de feiten aanlopen.
“Janmaat had gelijk”, hoor je wel eens zeggen. Janmaat had helemaal geen gelijk. In de politiek heb je alleen gelijk als je dingen op de juiste tijd zegt; niet te vroeg, niet te laat. Anders gezegd: met gelijk hebben koop je niks.

NB behalve op het rapport van de Commissie-Van Traa baseer ik me vooral op Saskia Bonjour’s Gezin en grens. Debat en beleidsvorming op het gebied van gezinsmigratie in Nederland sinds de jaren vijftig (Migrantenstudies 2007), dat in ongeveer twintig pagina’s een helder overzicht geeft van deze materie. Onmisbaar voor iedereen die erin wil duiken.

op 12 10 2011 at 11:52 schreef Marco Knol:

Er valt inderdaad wel wat op te merken op het stuk van van Dam, maar je moet ook bedenken dat als je alle nuances en mea culpa’s die verschuldigd zijn van links ook gaat noemen in dat stuk er een heel lang stuk overblijft dat niemand gaat lezen. Dat heeft dus geen zin.

Het stuk van van Dam is dus wel goed omdat het kort en krachtig de framing van Wilders tegenspreekt. Bestrijd Wilders met zijn eigen methoden. Wilders is namelijk niet populair omdat ie er zulke goed beargumenteerde opinies op na houdt, maar omdat ie korte en krachtige statements maakt. Die dus aantoonbaar onjuist zijn, maar de man durft ook niet voor niets het debat niet aan. Laat links zich dus maar vaker op deze manier -zoals van Dam doet- uitspreken.

Mea culpa’s van links en hoe het dan wel moet kunnen later en/of elders (meer uitgebreid) aan bod komen.

Overigens heeft Andere Tijden destijds een leuke docu over dit onderwerp gemaakt.

op 12 10 2011 at 13:38 schreef Sandro:

cRR Kampen:
“Verder is de racistische beweging in Nederland vaak het grootst in klotedorpen waar ze nog nooit een boetnlaander hebben gezien.”

Historich niet correct cRR – als voorbeeld de NSB, deze was vooral sterk vertegenwoordigd in Assen-Utrecht-Amsterdam-Bloemendaal-Winterswijk en Den Haag.
het is maar net wat je een klotedorp (zeer denigrerend overigens) wil verstaan.

Oh ja en voordat je begint over de vergelijkbare achterban van de NSB en de PVV: daar waar de NSB, op de oostelijke mijnstreek na, praktisch geen aanhang had in het mooie Limburg, is de PVV daar wel sterk vertegenwoordigd. Mocht dan je conclusie zijn dat er geen boetnlaanders in Limburg wonen dan nodig ik je graag uit voor een avondje Venlo-Maastricht-Roermond-Helden/Panningen enz.

op 12 10 2011 at 13:48 schreef Bertje:

Goed stuk, grote lijnen mee eens.
Bij het lezen dacht ik he he ik ben niet alleen.

op 12 10 2011 at 14:05 schreef cRR Kampen:

Sandro, ik had het over nazi’s en PVV. De NSB was een nationalistische en aanvankelijk geenszins antisemitische beweging geleid door een intellectueel, ir. Anton Mussert. Deze trok (met name aanvankelijk) een heel ander publiek dan de gebruikelijke populisten, met welke de NSB later verwaterde. Aanhangers van de NSB kwamen aanvankelijk primair uit rechtsliberale, gegoede kringen. Eerst later werd de beweging door ‘bruinhemden’ geannexeerd, tot weerzin van Mussert wiens slappe karakter niet tegen deze vervuiling was opgewassen.

Overigens ben ik in Maastricht geboren. Doet er niet toe. Ertoe doet dat de PVV in Limburg sterk is in directe samenhang met de relatieve economische achteruitgang van die provincie.

Met ‘klotedorp’ spreek ik me wat graphic uit maar ik bedoel gewoon gaten op het platteland. In drie ervan heb ik zelf bijna een kwart eeuw van mijn leven doorgebracht. Prettige oorden verder.

op 12 10 2011 at 15:06 schreef Sandro:

Dat lesje had nik niet nodig cRR want dat wist ik natuurlijk allemaal allang.

Overigens denk ik dat de PVV mede zo sterk vertegenwoordig is in het Limburgse omdat de “oude” politieke partijen Limburg flink in de steek hebben gelaten. Na het sluiten van de mijnen (door Den Uyl 1965) is er nooit meer voor fatsoenlijke werkgelegenheid gezorgd.

op 12 10 2011 at 15:30 schreef Rene K:

Mooi verwoord door de auteur. De blame-game tussen links en rechts wie de massa-integratie heeft veroorzaakt slaat nergens op. Het gaat erom hoe we later met de groepen allochtonen zijn omgegaan.

Eerst die weerzinwekkende pamper-cultuur die voor veel allochtonen verstikkend en stigmatiserend was en nu de assimilatie-cultuur die weer grote groepen allochtonen wegzet als er niet bijhorend.

Het zijn twee kanten van dezelfde medaille.

op 12 10 2011 at 15:40 schreef Anoniem:

Fascinerend hoe de schuldvraag bij migratie erin geslopen is. Enfin, ik doe daar ook aan mee, maar de oorsprong van het mislukte migratie- en integratiebeleid moet ook buiten Nederland gezocht worden. Internationale ontwikkelen verklaren een hoop.

Het lag allereersy aan de wereldwijde crisis, die van 1973 om precies te zijn. Door de crisis stelden veel migranten hun terugkeer naar het land van herkomst uit, want wie eenmaal vertrok, kon niet meer terug. En toen kwamen de jaren ’80 van massale werkloosheid onder gastarbeiders. De massale werkloosheid viel ongelukkig samen met de gezinshereniging. Marokkanen en Turken bleven in Nederland, want hier hadden ze rechten opgebouwd. De Nederlandse verzorgingsstaat ving de werklozen moeiteloos op.

Bovendien waren de perspectieven in de landen van herkomst niet gunstig (werkloosheid, politieke instabiliteit, voedseltekorten) waardoor een terugkeer niet voor de hand leek. Italianen en Spanjaarden keerden massaal terug, want de dictators waren verdreven en door de opkomende democratie waren er veel meer kansen.

Kortom, de ongelukkige combinatie van het verdwijnen van ongeschoold arbeid, ongunstige situatie in de landen van herkomst, massale werkloosheid, voorzieningen van de verzorgingsstaat en gezinshereniging had grote implicaties.

op 12 10 2011 at 16:46 schreef Comment:

Dit zijn de beschuldigen van Peter Breedveld tegen migranten, en zijn kijk op de houding van links…

1. Nu zijn er wel problemen met immigranten, die vooral te maken hebben met de slechte integratie van een deel van hen.

Dat is niet waar en het is een collectieve beschuldiging.

2. Die problemen [met de allochtonen] zijn de schuld van rechts.

Nee die problemen bestaan niet.

3. Het was namelijk Ruud Lubbers… die moslims in hun eigen allochtone zuil liet gaarkoken,

Autochtone Nederlanders mogen wel verzuild leven, en het is discriminerend om allochtonen hetzelfde te onthouden.

4 …met hun eigen cultuur en hun eigen taal.

Nederlanders mogen wel een eigen cultuur en taal hebben, en het is discriminerend om allochtonen dat te verbieden

5. Lubbers liet zich daarbij leiden door een rapport van cultureel-antropoloog Rinus Penninx waarin de moslimimmigranten sociaal-economische gelijkheid werd beloofd en het recht om ‘authentiek’ zichzelf te zijn.

Peter Breedveld vindt dat blijkbaar fout, maar vindt wel dat Nederlanders authentiek zichzelf mogen zijn. En bedoelt hij dat moslimimmigranten sociaal-economische ongelijk behandeld moeten worden?

6. Maar uiteindelijk was het links die de daaruit voortgekomen problemen liet dooretteren onder de mantel der liefde.

Er zijn geen problemen daaruit voortgekomen. Er deel van de bevolking ervaart het als een groot probleem dat er allochtonen hier wonen, en dat is op zich een probleem, dat wel.

7. Door problemen tussen autochtonen en allochtonen te bagatelliseren,

Die zijn er heus wel, maar Peter Breedveld suggereert dat die allemaal van de kant van de allochtonen komen.

8. [door] autochtonen altijd weg te zetten als racisten,

Dat zijn ze vaak wel, en dat moet wel gezegd worden. Geen politicus heeft ooit gezegd dat de hele autochtone bevolking racistisch was.

9 [door] de moslim te behandelen als een teer kasplantje.

De moslims zijn door de staat niets aangeboden, die verzuilde christenen niet eerder is aangeboden.

10. Na de moord op Theo van Gogh door een moslimextremist

Impliciet collectieve schuld toekennen aan moslims (en extremisten).

11. gingen de premier, de koningin en de burgemeester van Amsterdam op bezoek bij zielige moslims, niet bij de nabestaanden van Van Gogh.

Bij mijn weten deed de premier niet aan bezoeken. Beatrix ging op bezoek bij de rechtse allochtone elite jongeren van Argan. Cohen begon een gemeentelijke klopjacht op extremisten, en verhardde het beleid over de hele linie.

12. Er kwam een meldpunt discriminatie van moslims, geen meldpunt discriminatie dóór moslims.

Het meldpunt heeft nooit gefunctioneerd, en daar staat tegenover dat de gemeente ook een meldpunt opende, waar je moslims anoniem kon verklikken als ’terrorist’. De bestaande discriminatie bureaus nemen graag klachten tegen Moslims in behandeling. Peter Breedveld weet ook heel goed, dat de hele Nederlandse pers elk geval van homo-pesten door allochtonen tot schandaal uitvergroot. Er is geen sprake van het negeren van discriminatie door moslims.

13. De huidige PvdA-leider schoffeerde als burgemeester van Amsterdam een groot deel van zijn burgers keer op keer, bijvoorbeeld door zijn stad ‘Moslim-city’ te noemen,

Dat heeft Peter Breedveld kennelijk zelf verzonnen, het zou volgens hem in De Telegraaf hebben gestaan in 2005. Bron graag.

14. door een slachtoffer van moslimgeweld te verstaan te geven dat ze maar ergens anders moest gaan wonen

Bron graag.

15 door te weigeren veiligheidsmaatregelen te nemen vanwege dreigementen uit moslimhoek, omdat zulke maatregelen volgens hem ‘polariserend’ werkten.

Wanneer?

op 12 10 2011 at 18:17 schreef Leuk stuk:

“Het blijft natuurlijk fascinerend dat de NSB bij haar eerste verkiezingsdeelname in 1935 bijna 8% van de stemmen haalde. Dit is het grootste politieke succes van een debuterende partij tot de verkiezingswinst van de LPF in 2002. Het verkiezingssucces van de NSB is des te opmerkelijker wanneer je bedenkt deze partij toen lang niet zo gematigd was als nog vaak wordt aangenomen. Geprovoceerde vechtpartijen op straat met politieke tegenstanders waren aan de orde van de dag en het gewelddadige optreden van de nazi’s werd door de NSB vrijwel altijd goed gepraat.”

Off-topic, ik weet het en zal er verder niet op door gaan, maar ik kon die bizarre post van cRR Kampen hierboven niet onweersproken laten.

op 12 10 2011 at 20:01 schreef jetze:

“Nederland is altijd al een imigatie land geweest, en dat gaf weinig problemen.

Voor de werfakkoorden (1969-1973) kwamen hier arbeiders uit China, Joegoslavie, Italie, Griekenland, Portugal, Spanje en Tunesie.
Die werfakkoorden kwamen uit de koker van het kabinet de Jong (welke ook de sociale zekerheden wist uit te bouwen, (WAO & ABWZ)) in naam liberaal.
Het kabinet Biesheuvel zette dit voort terwijl de werkloosheid in 1971 (twee jaar voor het einde van het werfakkoord) 150.000 personen bedroeg.
Dat DS 70 hier weinig aan kon doen kan kloppen, na amper 1 jaar deden ze niet meer mee aan het kabinet.

Nee, ik heb niks tegen “de” Marokkaan.
Ik heb iets tegen regelneven, die zich er eerst mee gaan bemoeien, dan laten verloederen en op kosten van de samenleving het weer proberen te herstellen.”

Een uitspraak van mij ooit gedaan op de vrijspreker.nl, nog steeds actueel.

http://www.vrijspreker.nl/wp/2007/10/rakkers-in-islamsterdam/

op 12 10 2011 at 20:40 schreef cRR Kampen:

Leuk Stuk 18:17, het ging a) om het vermeende racisme van de NSB in de beginjaren en b) om overige aard en aanhang van de partij. U heeft mijn post blijkbaar niet gelezen en zeker niet weersproken.
De ‘intellectualiteit’ en trouwens het succesvol ingenieursschap van Anton Mussert trokken aanvankelijk nu eenmaal een andere aanhang dan de nazi’s en de PVV die het juist uitdrukkelijk van theatrale stompzinnigheid moe(s)ten hebben. Met de gewelddadigheid houden deze geen verband (vgl Lenin!). Natuurlijk deed de associatie met de nazi’s in geen tijd de stompzinnigheid tot de NSB toetreden en dat heb ik met mijn zinnetje over ‘bruinhemden’ ook duidelijk gemaakt. Overigens is de NSB altijd een gespleten partij geweest, juist door de discrepantie tussen karakter van de leider en het bruine deel van de aanhang.

Sandro 15:06, dat lesje had u wel nodig, omdat u in uw bijdrage van 13:08 rotte appels met rotte peren vergeleek.

op 12 10 2011 at 20:55 schreef Frans Weerts:

Wat in Van Dam te prijzen is, is het feit dat hij het debat in eigen gelederen weer oprakelt. Het migrantendebat in PvdA-kring was lange tijd een rimpelloze vijver. Martijn gooit er een steen in die al ketsend weer beroering brengt.
Dat zou vaker moeten gebeuren.

Ik wacht alleen nog op een essay, een betoog, dat korte metten maakt met de associatie immigranten-islam. Hoezo islam? 200.000 Polen, een groeiend aantal Roemenen en Bulgaren. Een onbekend aantal illegalen. De PVV maalt niet om hen, zolang ze niet een moskee bezoeken.

Wie opent het debat over migranten, die hier wonen en werken? Die niets van doen hebben met het Wilders-stokpaardje? Die tussen wal en schip vallen? Die in de meest extreme gevallen aan uitbuiting blootstaan? En die door duizenden malafide uitzendbureaus tegen beroerde arbeidsvoorwaarden te werk worden gesteld?

Waar is het debat over het grijze en zwarte circuit, dat ons land verlaagt tot een uitbuitende natie, ten gerieve van de eigen economie? Iemand?

op 12 10 2011 at 21:41 schreef Thomas E.:

Mijn complimenten voor dit afgewogen stuk, Peter!

(en ik bied mijn excuses aan voor mijn onaardige opmerkingen van destijds)

op 12 10 2011 at 21:55 schreef Bertje:

@ comment

Van welke planeet kom jij dan joh.
Alle menogies Adriaantje.

Nee er was en is niks, geen problemen niks van dat al.
Kijk nou vindt ik dat Nederland behoorlijk fout rechts is geworden maar wat u er allemaal uit kraamt.

op 12 10 2011 at 22:23 schreef J.J. van der Gulik:

Bij de beoordeling van migratie is de inhoud van groot belang. Nederland was zo veel beter af geweest zonder de niet-westerse migratie. Die had vrijwel uitsluitend negatieve gevolgen en ondermijnt de samenleving, tast de rechten aan van de Nederlanders, tast het leefklimaat aan en zo ook de basis voor de mogelijkheid tot economische topprestaties en voor het hebben van een hoogopgeleide bevolking en levert potentiele concurrenten kennis, die kan worden gebruikt om Nederland en de rest van het westen te beconcurreren.

China verwierf vorig jaar voor het eerst meer patenten dan Japan. In 2000 bedroeg dat nog een kwart van het aantal van Japan. En China zal echt wel zorgen dat het geen last heeft van migratie en cultuurrelativistisch gedoe.

Het is overigens weer stuitend om te zien hoezeer er bij de migratie op zijn Nederlands vaak gekeken wordt naar ‘wat kosset’, terwijl het om veel meer gaat. Bij een boerka discussieer je toch ook niet over de kosten ervan.

Zelfs als niet-westerse immigratie op zich positief zou kunnen uitpakken, zou die niet verstandig zijn, omdat die als een splijtzwam in de samenleving fungeert en als exogene factor de samenleving zo onnodig fundamenteel onder druk zet.

Overigens werden degenen die forse kritiek op de migratie hadden, zoals bijvoorbeeld in Amsterdam, nog net niet openlijk vervolgd. En ook dat betekende een fundamentele aantasting van de samenleving en hier dan in democratische zin. Het zette de vrijheid van meningsuiting en het recht op vergadering, vereniging en demonstratie onder zware druk.

op 12 10 2011 at 22:31 schreef MNb:

“je kunt de gemaakte fouten toch niet terugdraaien.”
Precies, Grote Piet. Kansarm of niet, die Turken en Marokkanen zijn er en krijg je niet meer weg. Nou nog stemmen op een partij die hen een behoorlijke plaats in de samenleving wil geven – niet de PVV dus. Maar zoals gewoonlijk zul je de logische conclusie uit je eigen zeldzame verstandige woorden vast niet trekken.

Comment: ga eens een paar jaar in een Poelenburgse flat wonen. Ga dan nog eens schrijven dat “er geen problemen daaruit zijn voortgekomen”. Je hebt net zo’n plaat voor je hoofd als de linkse partijen in Zaanstad van de jaren 90. Die plaat is trouwens het spiegelbeeld van de plaat die Wilders, Bosma, Sandro en Grote Piet koesteren.

op 13 10 2011 at 10:21 schreef Sasha Berkman:

“Zelfs als niet-westerse immigratie op zich positief zou kunnen uitpakken, zou die niet verstandig zijn, omdat die als een splijtzwam in de samenleving fungeert en als exogene factor de samenleving zo onnodig fundamenteel onder druk zet.”

je bent zelf een splijtzwam!

op 13 10 2011 at 11:34 schreef Anoniem:

Gemeentebeleid wordt toch gewoon gevoerd binnen de kaders die de landelijke politiek schept? Ik snap niet hoe ‘we’ links dan opeens de schuld mogen geven van het niet goed onderkennen van een probleem dat door rechts veroorzaakt is. Heeft links het niet goed opgepakt? En rechts dan? Waarom het links inwrijven dat die niet gezien hebben wat rechts óók niet zag, en dan naar links wijzen? Op gemeenteniveau voerde links toch gewoon het beleid uit zoals dat door rechts op landelijk niveau was uitgestippeld?
Verder lijkt me dat als men stelt dat links op gemeenteniveau zulke ontzettende verwijtbare fouten heeft gemaakt, dat het duidelijk zichtbaar moet zijn waar de omslag links/rechts heeft plaats gevonden. In Groningen, Nijmegen en Amsterdam bijvoorbeeld. Al jaren gemeentes die door links geregeerd zijn, dus daar moeten de problemen het grootst zijn en dus moet je ook daar de grootste omslag kunnen zien. Is dat werkelijk zo? Volgens mij niet.

Het was rechts die de immigranten hierheen sleepte en het was rechts die de multiculterele onzin geïnitieerd heeft toen bleek dat hun gastarbeiders geen gastarbeiders bleken en het was rechts die links niet corrigeerde toen dat kennelijk in de ogen van rechts wel nodig was. Laat rechts lekker de hand in eigen boezem steken en naar de toekomst kijken.

Het gaat erom dat we, in tegenstellinbg tot 50 jaar geleden, in een wereld leven waarin vrij verkeer van goederen en personen op grote schaal mogelijk is – en daarmee niet tegen te houden is. Wij kunnen proberen buitenlanders buiten de deur te houden, ondertussen verpulvert China Afrika. Een hoop mensen schijnen zich helemaal niet te realiseren hoe groot landen als Pakistan, Brazilië, Nigeria of Indonesië qua inwonertal en dus qua economische potentie zijn. Willen we die grenzen dichtgooien en met ons kikkerlandje aan ons eigen korte kikkereindje trekken, of is het juist van belang om samen te werken – en dus die grenzen open te gooien, afspreken te maken? Dat laatste zijn lijkt me pragmatische overwegingen – en daar hoor ik ‘rechts’ en zeker de PVV op dit moment niet over.

op 13 10 2011 at 14:04 schreef G!:

Bovenstaand anoniem was ik, G!

op 13 10 2011 at 15:30 schreef cRR Kampen:

“En China zal echt wel zorgen dat het geen last heeft van migratie en cultuurrelativistisch gedoe.”
Zei van der Gulik. Het zal. China is één van de oudste en meest multiculturele naties ter wereld, maar goed.

Het is door een aantal historici recentelijk zeer aannemelijk gemaakt dat een land eerst werkelijk succesvol in de wereld kan worden als het multicultureel is en de migratiestromen in stand houdt. Nederland, Gouden Eeuw. Britse Imperium. Romeinse Rijk. Verenigde Staten van Amerika. Enzovoort. Het verval begint juist precies wanneer xenofobie de overhand neemt.

op 13 10 2011 at 18:29 schreef J.J. van der Gulik:

re Kampen

China kent al een geschiedenis vanaf zo’n 200 voor Christus. En de bevolking bestaat etnisch voor meer dan 90 % uit Han Chinezen. En je hebt invloeden vanuit de religies en de denkwerelden er omheen zoals o.m. het Taoisme, het Bhoedisme en het Confucianisme. En je hebt de Chinese muur van duizenden kilometers lengte, waarmee immigratie en agressie van buiten China werd tegengegaan. En vergeet niet het Chinese karakterschrift met zijn wereld er omheen. En bij de oorlog tussen de Maoisten en de nationalisten ging het vooral om de heerschappij over het geheel en niet om initiatieven om onafhankelijke staten op te richten, al zal er mogelijk best hier of daar een of andere warlord een eigen koninkrijkje hebben willen stichten, het gaat tenslotte om een immens gebied en dan mogelijk zonder instemming van de bevolking, wat iets zegt over de cohesie. Dat getuigt toch allemaal van andere verhoudingen dan bij de huidige multiculti lijkt me.

op 13 10 2011 at 19:08 schreef Niek Holtz@ppel:

@G!,

Je vergist je. Gemeentes hebben op heel veel terreinen grote beleidsvrijheid. Naast het uitvoeren van landelijk beleid, zoals het verstrekken van Bijstand en het uitgeven van rijbewijzen, hebben gemeentes ook een grote autonomie.

En laat nu net op cultureel gebied, welzijnsgebied en onderwijs de gemeente heel veel beleidsvrijheid hebben. Net die terreinen waar ook het multiculti beleid onder valt.

op 13 10 2011 at 19:10 schreef cRR Kampen:

G! 11:34, compliment voor uw optimistisch realistische kijk en uw niet-verwijtend omzien ten behoeve van het accepteren van de werkelijkheid van nu en het met open houding daarmee naar de toekomst zien.

In aanvulling op de steden die u noemt zou ik Rotterdam nog noemen – na de oorlog bijna voortdurend door links bestuurd tot de ‘landslide’ van de LPF een jaar of negen geleden. Immigratieproblematiek bij voortduring ongeacht links of rechts, maar domweg omdat Rotterdam nu eenmaal een immigrantenstad bij uitstek is – ook niet verwonderlijk voor een wereldhaven.

Persoonlijk zie ik geen werkelijk probleem, althans geen uniek probleem. Zoals ik met mijn 15:30 kort aangaf munten en muntten de succesvolle economieën, vergezeld van min of meer buitengewone democratie en verdeling van welvaart, ook altijd uit door verscheidenheid. Daar hoort een bepaalde universele problematiek bij, maar daarmee gaat gewoonlijk ook een cultureel verrijkte en innovatieve samenleving gepaard die systematisch ontbreekt in mono-ethnische samenlevingen (waarvan thans misschien Bhutan nog ’s werelds enige is) of in samenlevingen die actief proberen bepaalde minderheden uit te sluiten. Laat ik iets heel bot zeggen: als het Derde Rijk zijn racisme niet had en joden gelijk ieder ander had laten deelnemen aan de samenleving in plaats van die enorme schat aan kapitaal, wetenschap en cultuur te vernietigen, dan was het Derde Rijk – of Europa – op dit moment gewoon nummer één geweest.

Er is verder alvast één land dat er eenvoudig niet over hoeft te piekeren de grenzen te sluiten en dat is Nederland. Ons land draait om internationale handel en vormt in feite hèt logistieke centrum van Europa. Het is de belangrijkste basis voor onze welvaart. Met wat ups & downs kan je wel stellen dat dit al bijna vier eeuwen zo is.

De PVV cs geeft blijkbaar de voorkeur aan effen saai grijs, of bruin, of wit (doorhalen wat niet van toepassing lijkt). Aan geestelijke, culturele en wetenschappelijke armoede. Aan isolement, misschien wel liefst in een Stenen Tijdperk, want de PVV spreidt vooral een angst voor ál het andere, al het nieuwe, al het kleurige, alles wat het leven de moeite waard maakt ten toon.

Teveel vernieuwing ineens geeft chaos en dat maakt angstig; de razendsnelle globalisatie stelt elk land en elk huishouden voor dit probeem. Daarom heb ik wel begrip voor een aantal sentimenten die zoiets als een PVV mogelijk maken. De geschiedenis heeft echter geleerd dat zulk een regressie vaak doorslaat. Bijvoorbeeld in systemen van terug in het Stenen Tijdperk – of de wereld uit de Oudheid, toen het de gewoonte was om alles wat buiten de eigen tribe viel dat overweldigd kon worden ook integraal uit te roeien. Mieren doen dat trouwens ook. Mieren maken de mooiste totalitaire staten.

op 13 10 2011 at 19:31 schreef cRR Kampen:

J. J. van der Gulik 18:29,
“Most languages in China belong to the Sino-Tibetan language family, spoken by 29 ethnicities. There are also several major linguistic groups within the Chinese language itself. The most spoken varieties are Mandarin (spoken by over 70% of the population), Wu (includes Shanghainese), Yue (includes Cantonese and Taishanese), Min (includes Hokkien and Teochew), Xiang, Gan, and Hakka. Non-Sinitic languages spoken widely by ethnic minorities include Zhuang, Mongolian, Tibetan, Uyghur, Hmong and Korean.[271] Standard Mandarin, a variety of Mandarin based on the Beijing dialect, is the official national language of China and is used as a lingua franca between people of different linguistic backgrounds.”

Dat zegt toch genoeg?
Han is wat we ‘de Chinezen’ noemen inderdaad, 92% zelfs, maar de betekenis is beperkt. Strekt zich niet over talen of religies/religieuze subvormen uit.
Er is wel één belangrijk verbindend element: veruit de meesten ‘hebben altijd al in China’ gewoond en meestal zelfs in een bepaald (koninkrijks-)gebiedje. Sinds de jaren veertig eerst kan van migratiestromen van betekenis gesproken worden – gelijk ook wel zo’n beetje tot de grootste aller tijden behorend. Het blijft beperkt binnen Han-gebied, maar toch zijn de verschillen en wellicht de bijbehorende problematiek even groot of groter dan die tussen christelijke Nederlanders zoals Antillianen en de Vries.

Indonesië is trouwens net zo’n zooi, logisch met zo’n het eilandenrijk. Als lingua franca is opzettelijk gekozen voor een relatief kleine taal, die daarbij wat aangepast is. Je moet wat als zoveel verschillende rijken in één staat leven.

(u bedoelde trouwens 2000 vC, heb ik aangenomen).

op 13 10 2011 at 19:33 schreef cRR Kampen:

Pardon, even het citaat over de Chinese talen verantwoorden: http://en.wikipedia.org/wiki/China .

op 13 10 2011 at 23:25 schreef Sasha Berkman:

Beste cRR, Ik vind dat je aangename bijdrages levert. Thnx

op 14 10 2011 at 02:01 schreef You On A Gin:

Ik ben dan weer fan van Leuk stuk.

op 14 10 2011 at 09:42 schreef cRR Kampen:

Dank je, YOAG :) Dank je, Sasha – maar pluk de dag, ik heb onaangename (aandoende) buien..
Leuk Stuk produceerde gisteren ergens een verhaal met een prachtige dictie en een conclusie met daarin het woord ‘vreugdeloos’, slaand op Erich Honecker. Dat was voldoende en mijn dag was gemaakt :)

op 14 10 2011 at 11:29 schreef J.J. van der Gulik:

re Kampen

Ik ga uit van de eerste dynastie, maar je kunt nog een stuk verder teruggaan in de tijd als je wilt.

En er is natuurlijk de Chinese keuken, die vanwege het grote gebied wel de nodige varieteiten kent maar met gemeenschappelijke factoren die die Chinese keuken gevormd hebben. Iets dergelijks geldt zo ook wel voor de verschillende Chinese talen.

Amerika kent maar een partij, de businesspartij, gedragen door het bedrijfsleven en een paar sterke lobbyorganisaties. Daarnaast is er ook sprake van een sterk patriottisme met een sterke invloed van christelijke waarden. En mensen die naar Amerika toegaan zijn nu in beginsel bereid hard te werken en minder aandacht te hebben voor andere zaken.

Op termijn wordt dat systeem echter met een voortgaande immigratie van niet-westerlingen ondermijnd. Het zal erin resulteren dat Amerika bij ongewijzigd beleid afhankelijk wordt van samenlevingen, waarin cultuurelativisme, landverraad en in algemene zin een weg met ons mentaliteit niet het beleid bepalen. Het zal uiteindelijk dan ook leiden tot grote interne spanningen en Amerika kan dan zijn Babylon beleven en in het gunstigste geval dan wat doorsukkelen, waarbij men de 2e of hogere viool zal gaan spelen.

op 14 10 2011 at 13:23 schreef Wazzup:

Scherpe analyse.

Het is eigenlijk precies wat Bolkestein al jarenlang (op hoofdlijnen) debiteert. En dus nu, na 30 jaar sappelen vindt de verrechtsing plaats, bedrijft links integratiepolitiek aan de hand van doelgroepen en gebruiken christelijke groepen deze problematiek om hun idealen weer op de agenda te plaatsen. Bolkestein begrijpt hoe voorspelbaar mensen zijn.

op 14 10 2011 at 20:30 schreef Diadorim:

Goed stuk. Wat een tenenkrommende hypocrisie van martijn van dam, echt weerzinwekkend. Hopen dat alle achmeds en fatima’s op d66 stemmen en alle henk en ingrids rechts gaan stemmen. De Pvda weet niet waar ze het moeten zoeken.

“Volgens van Dam was de PvdA tegen massa-immigratie omdat de banen van autochtone medewerkers daardoor in gevaar zouden komen.

Een eeuwig terugkerend thema. Helemaal niet erg natuurlijk, alleen het is een rechts thema, en niet links. Te absurd voor woorden dat van dam dit schrijft. Net zoiets als Rutte ineens het internationale kapitalisme of de globalisering onder vuur neemt.

op 17 10 2011 at 01:15 schreef diadorim:

J.J. van der Gulik voor al uw vragen over de Chinese keuken als bewijs van iets, amerikaans-zionistische complotten die uit verveling (amerikanen en israeliers hebben niet zoveel te doen) bevriende dictators inruilen voor een onstabiele democratie, het heel geheime project van een nieuw romeinse rijk dat europa en de arabische wereld moet omvatten en de val van het nieuwe Babylon dat viool speelt.

op 17 10 2011 at 10:46 schreef Leo schmit:

Ik ben het eens met de strekking van Peter’s betoog. Ook goede onderbouwing van Peter’s argument van o.a. Leuk Stuk, cRR en Beukman die aanvullende informatie verschaffen over de rol van partijen en politici in het verleden.

Ik zie wel een zekere tegenstrijdigheid in Peter’s argument over de verrijking van Nederland door immigranten en dan het gebruik in de laatste alinea’s van de term ‘multicultureel drama’. Maar ik neem aan dat met de term ‘drama’ Peter verwijst naar het ‘drama’ dat er door populisten van gemaakt wordt, dwz een vermeend ‘drama’ dat uitentreure wordt opgevoerd om H en I te vriend te houden.

Ik heb het stuk van van Dam nog niet gelezen. Beukman’s uitleg (aan de hand van Saskia Bonjour) is mij voorlopig voldoende. Peter vat van Dam’s betoog op als een vorm van verraad aan A en F die op het offerblok worden gelegd om de gunst van H en I te verwerven. Paternotte nuanceert dit door te wijzen op de SP kiezer. Dit kan zo zijn. Toch denk ik dat er nog een ander motief speelt, namelijk ‘angst’ binnen de PVDA voor een vergelijkbare aanval op de partij als die in Noorwegen heeft plaatsgevonden. Martijn van Dam heeft het op zich genomen om die angst in de PVDA gelederen weg te nemen in de hoop dat al die schutters van de schietvereniging zijn stukje lezen.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN JUNI

O Aso’s in de trein

O Waarom zijn christenen van die hardvochtige klootzakken?

O Huub Stapel is een klootzak

O Het gilde van het bruine gajes

O Lampies ontdekken: extreemrechts is best linke soep

O Mag geen omvolking zeggen

O Harde stukjes poep

O Niet zien is geloven

O Wilders: domme lul of geniale schurk?

O Ook Jezus was een harteloze bullebak

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS