Home » Archief » Menselijk


[01.12.2011]

Menselijk

Peter Breedveld

Kustaw Bessems verwijt links in een behoorlijk neerbuigende column een gebrek aan argumentatie. In plaats daarvan grossiert links volgens hem in ‘pathetische kwalificaties’: ‘Terug naar een menselijke samenleving’, ‘schreeuw van verontwaardiging’, ‘ongenoegen over de toenemende harteloosheid’, enzovoort.

Je bent ver heen als je menselijkheid wegzet als ‘pathetische kwalificatie’. Ik zeg dan ook: laat je niet framen door Bessems. Het is juist goed om de breed gevoelde verontwaardiging te mobiliseren en daarbij de onderbuikgevoelens aan te spreken. Want uit liefde, empathie, compassie en altruïsme komen mooiere dingen voort dan uit egoïsme, jaloezie, vreemdelingenhaat en hebzucht. Linkse onderbuikgevoelens zijn beter dan rechtse.

Kind uitgezet

En ja, dit is wel degelijk een strijd van ‘links’ tegen ‘rechts’. Als iets de afgelopen tijd is gebleken, dan wel dat rechts een nagenoeg monolithisch blok is waarbinnen alle neuzen dezelfde kant opstaan. Als je rechts bent, ben je vanzelfsprekend tégen buitenlanders, tégen de verzorgingsstaat, tégen gezondheidszorg die voor iedereen betaalbaar is, tégen de multiculturele samenleving, tégen cultuur, tégen mensenrechten en tégen fundamentele wetenschap. Zeg maar tégen alles wat een beschaving maakt.

Rechts zet zonder enig gewetensbezwaar kinderen het land uit, wat zeg ik, rechts roffelt zelfs triomfantelijk op tafel, wanneer er weer eens een kind wordt uitgezet. Rechts schopt mensen met plezier de verdommenis in. Dit vanwege, vergis u niet, de rechtse onderbuikgevoelens die elk debat sinds Pim Fortuyn hebben gedomineerd: ze horen hier niet, ze komen ons land leegvreten, het zijn allemaal terroristen, enzovoort.

Mag je daar verontwaardigd over zijn? Dat móet je, godverdomme! Je bent geen knip voor de neus waard als dit je niet tot totale razernij brengt. En ja, de PvdA is medeverantwoordelijk voor het aanscherpen van de vreemdelingenwet en PvdA-staatssecretaris Albayrak wilde Mauro ook al uitzetten. Alleen is daar niks links aan: de PvdA heeft allerlei linkse waarden overboord gezet omdat het de onwelriekende adem van rechtse populisten in de nek voelde.

Hardvochtig beleid

In een reactie op de reacties op zijn column wijst Bessems erop dat er ook veel rechtse mensen verontwaardigd zijn over het hardvochtige beleid, diverse opiniepeilingen tonen dat volgens hem aan. Ik heb ze inderdaad gezien, de PowNews-bestuurders en GeenStijl-redacteuren die hete tranen van verontwaardiging huilen zodra één van de bezuinigingen hen persoonlijk raakt, of vanwege het hoge huilendezigeunerjongetjegehalte van een zaak als Mauro – waarmee zo’n beetje het hele culturele referentiekader van deze types is geduid – want het gaat de rechtse mens er natuurlijk om dat de ánder wordt getroffen; de linkschmens, de babyboomer, de wetenschapper – niet hijzelf!

Put geen hoop uit deze rechtse krokodillentranen, want ze zijn snel weggeveegd zodra de focus weer ligt op de xenofobie, de weerzin tegen belasting en de angst voor de moslim, die Mark Rutte zo weergaloos weet te exploiteren – elke machtswellusteling weet immers dat niets het volk zo plooibaar maakt als een goede, denkbeeldige vijand. Denkbeeldig inderdaad, want er is geen betere vijand dan eentje die je nooit zal hoeven te verslaan, en die dus altijd zal blijven bestaan.

Bezuinigingen op kunst

En getuigt het van decadentie om, terwijl je protesteert tegen het onmenselijke vluchtelingenbeleid en de kaalslag in de gezondheidszorg, ook te verwijzen naar de bezuinigingen op kunst en cultuur, zoals Bessems beweert? Sta mij toe hier mijn literaire held Multatuli te citeren:

Kunst – in hoogen zin – is een der krachtigste middelen tot het opwekken van schoonheidsgevoel. Dat is: ter veredeling. Dat is: tot oefening in de bekwaamheid om te genieten. Dat is: om deugdzaam te wezen. Dat is: te naderen aan geluk.

En zo is het. Het is geen toeval dat deze regering, samen met het verketteren en deporteren van donkere mensen, de kunstsector afschaft, terwijl de miljardenverslindende Joint Strike Fighter ongemoeid blijft. Het is een essentieel onderdeel van de verhuftering van onze samenleving. Kunst en cultuur leiden de mens maar af van zijn hebzucht, zijn egoïsme en zijn botte eenkennigheid. Belangstelling voor wat zich buiten de eigen levenssfeer afspeelt, kan nooit goed zijn voor de rechtse politiek.

Wedden dat mensen, die belangstelling hebben voor opera, ballet en beeldende kunst, ook beter in staat zijn tot medemenselijkheid, tot verdieping in de ander, dat ze meer rekening houden met anderen?

Belangrijke regeringstaak

Kunst is niet decadent, kunst is keiharde noodzaak. Kunst maakt mensen Mensch. Daarom kunnen wij, daarom kunnen onze kinderen niet genoeg gebombardeerd worden met kunst, met muziek- en dansfestivals, tentoonstellingen. Kunst is net zo belangrijk als de Schijf van Vijf en ja, het scheppen van de ideale voorwaarden voor een bloeiende kunstsector is een belangrijke regeringstaak. Ook hier beroep ik me weer op Multatuli:

‘Regeerders die meenen dat kunst geen regeeringszaak is maken ’t regeeren tot ’n kunstje.’

Als wij de beschaving weer terug willen, is het zaak om nu een demarkeringslijn aan te brengen en te roepen: “Dit willen we niet.” Wat we wel willen, is iedereen allang bekend. Maar om die reden zijn we weggezet als ‘Gutmenschen’, landverraders, ‘dhimmies’, boomknuffelaars en wat al niet.

Dikke middelvinger

Verandering begint altijd met een dikke middelvinger naar de gevestigde orde. En als het protest maar massaal genoeg is, het ongenoegen nadrukkelijk genoeg uitgesproken, dan komt het met die argumenten ook wel goed.

Al overtref je het argument, dat de samenleving menselijker moet, echt never nooit niet.

Overigens vindt Peter Breedveld dat mensen, die andersdenkenden intimideren en bedreigen, geen democratieprijs horen te krijgen.

Peter Breedveld, 01.12.2011 @ 13:40

[Home]
 

53 Reacties

op 01 12 2011 at 13:59 schreef yurp:

Ik word echt een beetje moe van die Mauro en de idee dat als je vindt dat het terecht is dat hij terug moet naar zijn biologische moeder en zijn geboorteland je dan een koud monster bent en een vreemdelingenhater. Ik ben het echt niet overal eens met dit kabinet maar de VVD is nu eenmaal de grootste partij geworden, de PVV de derde en dus is een strenger vreemdelingenbeleid is wat er breed gedragen wordt in Nederland. Kun je vervelend vinden maar dat is dan blijkbaar wat WE willen.

op 01 12 2011 at 14:00 schreef Bas Paternotte:

“Wedden dat mensen, die belangstelling hebben voor opera, ballet en beeldende kunst, ook beter in staat zijn tot medemenselijkheid, tot verdieping in de ander, dat ze meer rekening houden met anderen? ”

Hannah Arendt vroeg zich in Origins of totalitarism af hoe iemand ’s middags kon luisteren naar Mozart en vervolgens een decreet tekende om 1000en joden op transport zetten.

Culturele ontwikkeling zegt geen fuck, in Auschwitz werd ook Mozart gedraaid.

op 01 12 2011 at 14:07 schreef Peter:

Maar Arendts verbazing is veelzeggend, Bas. Je verwacht het niet, dat iemand die Mozart weet te waarderen, klakkeloos meewerkt aan het afslachten van een heel volk.

Mijn referentiekader is evenwel niet de Tweede Wereldoorlog, maar mijn eigen, hedendaagse omgeving. De ervaring leert mij dat ik betere dingen te verwachten heb van een hoogopgeleide, cultuurminnende NRC-lezer dan een SBS6-kijkende proleet die beweert dat zijn zoontje van drie in staat is een kunstwerk als Who’s afraid of Red, Yellow and Blue te scheppen.

op 01 12 2011 at 14:11 schreef Kaj Leers:

Mark Rutte is ook een hoogopgeleide, cultuurminnende NRC-lezer.

En nu?

op 01 12 2011 at 14:21 schreef Peter:

Sta me toe hier Kustaw Bessems te citeren, Kaj:

Zonder generalisaties is geen zinvol gesprek mogelijk.

op 01 12 2011 at 14:22 schreef yurp:

Dat zal je nog verbazen Peter. Als je tussen die ‘proleten’ woont zul je wellicht medemenselijkheid en warmte ervaren die je van arrogante cultureel hoogstaanden wellicht zou ontberen. Saamhorigheid is in volkswijken vaak een stuk meer ingeburgerd dan in de grachtengordel. Dat ze niks ophebben met conceptuele kunst of moderne dans doet daar weinig aan af. Je neerbuigendheid naar ‘proleten’ laat weinig liefde, empathie, compassie en altruïsme zien.

op 01 12 2011 at 14:22 schreef Pyt van der Galiën:

Vrijwel van het eerste tot het laatste woord eens met dit betoog:) En ja: “verandering begint altijd met een dikke middelvinger naar de gevestigde orde”.

op 01 12 2011 at 14:25 schreef Peter:

Yurp, ik kom zelf uit een proletenmilieu, dus daar hoef jij mij niets over te vertellen. Saamhorigheid in volkswijken klinkt als iets uit een bundel van Hendrik Marsman en heeft niets te maken met de werkelijkheid.

op 01 12 2011 at 14:31 schreef Pyt van der Galiën:

Yurp, ik vind jouw standpunt dat WE voor dit kabinet gekozen zouden hebben een beetje merkwaardig. IK wilde dit kabinet niet (niet dat ik nou zo enthousiast was over paars plus), waarom zou IK dan geen protest aan mogen tekenen tegen het vreemdelingenbeleid van het kabinet?

op 01 12 2011 at 14:41 schreef yurp:

Peter, het heeft wellicht net zoveel met de werkelijkheid te maken als de idee dat een cultureel onderlegde een beter mens zou zijn.

op 01 12 2011 at 14:42 schreef Peter:

Het zijn in elk geval de mensen die ik prettiger in de omgang vind.

op 01 12 2011 at 15:21 schreef Bookie:

Belangrijkste gaste op het VVD-congres was de Jemenitische Nobelprijswinnares, vrijheidsstrijdster en islamiste Karman. Waar moet ik hier moslimhaat vinden?

op 01 12 2011 at 15:24 schreef yurp:

Als ze naast cultureel onderlegd ook nog vriendelijk en leuk zijn wel ja ;)

op 01 12 2011 at 15:27 schreef Rob:

Yurp, er is saamhorigheid onder elkaar. Ik was heftruckchauffeur, ik werkte op een vuilnisbelt, ik was inpakker en ik woonde in een heel volks Tilburgs buurtje. Maar ik hoorde er nooit bij met mijn studentikoze hoofd en heel veel van mijn allochtone collega’s en buren ook niet.
Saamhorigheid zonder vreemden – lekker makkelijk en lekker rechts ook.

Bessems schreef een variant op het oude jengeltje “kom maar met argumenten”. Ik zou zeggen: na u mijnheer.

op 01 12 2011 at 15:59 schreef Max:

Peter Breedveld laat Kustaw Bessems ver ver ver achter zich in dit zeer goed en uit het hart geschreven stuk!

Van dat nihilisme van rechts word je kotsmisselijk.
Het is ik ik ik.
Als ze hoog en droog in hun huis zitten terwijl alle huizen om hen heen in het ravijn gedonderd zijn kijken ze uit het raam en verheugen zich op een feestje waar niemand op komt dagen.
Ze zijn ziende blind en horende doof en hebben er alles maar dan ook alles aan gedaan dat alle huizen om hen heen in het ravijn gedonderd zijn.
En als er dan niemand komt op het feestje hebben ze nog niet eens door waarom.

op 01 12 2011 at 16:27 schreef yurp:

@Rob

Ik heb gemerkt dat je jezelf in een volkswijk idd moet bewijzen maar als je dat doorstaat er veel mogelijk is. Maar goed, ieders mening wordt gevormd door eigen ervaringen.

op 01 12 2011 at 16:29 schreef Wazzup:

Het is een onwerkelijke generalisatie – het is onmogelijk om gevoelens aan een politieke kleur te binden. Elke stelling heeft haar eigen tegenpool. Misschien kun je er iets wetenschappelijks over zeggen. Neuroloog Ryota Kanai heeft dit jaar de breinen van 90 studenten gescand en wat blijkt?

Progressieven hebben een groter deel van de brein dat conflicterende informatie opslaat – tolerantie is eigenlijk een optelsom van onzekerheden. Conservatief-liberalen hebben een grotere amygdala en laten zich meer door angstprikkels en bedreigingen leiden. Een kleinere amygdala wijst echter op meer aanleg voor psychopathie en een antisociale persoonlijkheidsstoornis, zeker bij politieke radicalen.

Maar wat zegt dat? Weinig denk ik, tenslotte werd Lenin ook de Duitse regering op de trein naar St.Petersburg gezet.

op 01 12 2011 at 16:51 schreef Sasha Berkman:

Rechtse lieden zijn nu eenmaal meesters in hypocritie. http://www.volkskrant.nl/vk/nl/5288/onderwijs/article/detail/3057768/2011/11/30/PVV-voorstel-over-aanspreekvorm-leraren-hypocriet.dhtml

op 01 12 2011 at 17:18 schreef Pyt van der Galiën:

Mijn God, Wazzup, heb je weer eens een artikel in Psychology Today gelezen en besloten dat hier halfverteerd uit te kotsen? Elke stelling heeft zijn tegenpool wat bewezen wordt doordat het brein van progressieven conflicterende informatie opslaat? En dat houdt allemaal verband met de reis van Lenin naar St. Petersburg? Man, man, wat een betekenisloze, pretentieuze prietpraat weer.

@Sasha

Hypocrisie is niet voorbehouden aan rechts

op 01 12 2011 at 17:30 schreef Wazzup:

@Pyt: mijn laatste alinea verwerpt het onderzoek dus wat is de relevantie van je commentaar? We zijn het eens, minkukel.

Als je echter probeert te bewijzen dat je informatie willekeurig opslaat en vervolgens zonder enig verband assembleert dan slaag je met vlag en wimpel. Daarom stel ik voor dat je contact opneemt met Dr Ryota Kanai om deel te nemen aan zijn onderzoek. Even mailen naar r.kunai@acl.uc.uk

Ik zeg: doen!

op 01 12 2011 at 17:37 schreef Joachim Stolzer:

De meeste hedendaagse kunst – ja, er zijn gunstige uitzonderingen, zoals Anselm Kiefer – is van een troosteloosheid, nihilisme en grauwe lelijkheid die ik niet goed in woorden kan uitdrukken. Eindeloos herkauwen van Marcel Duchamps infantiele toilethumor, dat is het! “Kijk mij eens origineel en subversief zijn”! Deze schandvlek op onze menselijke beschaving mag van mij zonder meer worden wegbezuinigd. En tegen de “kunstenaars” die zo werkloos worden zou ik willen zeggen: grow up!

op 01 12 2011 at 17:40 schreef Bertje:

@ Peter

Een uit het hart geschreven stuk eenzijdig dat wel maar open en eerlijk en persoonlijk houd ik daar wel van.

Maar:
“wedden dat mensen, die belangstelling hebben voor opera, ballet en beeldende kunst, ook beter in staat zijn tot medemenselijkheid, tot verdieping in de ander, dat ze meer rekening houden met anderen”
Is natuurlijk flauwekul in potentie is het misschien aanwezig maar dat zegt absoluut niks.
Dus die weddenschap ga ik graag met je aan en je gaat hem dik verliezen.

op 01 12 2011 at 18:00 schreef Sasha Berkman:

Pyt van der Galiën: groen links heet bij al heel lang groen rechts.

op 01 12 2011 at 19:07 schreef Pyt van der Galiën:

Bedankt voor de suggestie Wazzup, maar ik correspondeer liever niet met obscure neurologen die wartaal als “tolerantie is een optelsom van onzekerheden” uitkramen. Bovendien levert Google op de naam Ryoto Kanai uitsluitend hits als “Happy Hentai for you” en “Big cock teen addiction” op, dus je begrijpt mijn aarzelingen.

op 01 12 2011 at 19:38 schreef babs:

Ben het echt met heel veel details uit dit stuk niet eens. Maar het zijn de details.

De hoofdzaak vandaag is dat de wereld ontzettend snel naar de klote gaat, dat links er hulpeloos wat aan probeert te doen en dat rechts het te druk heeft met het uitlachen van links om te beseffen dat ze zelf ook in het zinkende schip zitten.

Verhuftering, uitputting van grondstoffen, miljardairs die openlijk spaarders en pensioenfondsen bestelen en ermee wegkomen, racisme, islamofobie, uiteenvallen van Europa, het zal ook rechtse mensen raken.

Ik ben rechts, maar nu even niet.

op 01 12 2011 at 20:02 schreef Beukman:

Deels eens met Peter, echter heeft Kustaw Bessems beslist een punt. In plaats van zijn stukje de grond in te trappen, kun je jezelf ook de vraag stellen wat ervan te leren valt.
En hij legt de vinger op een gevoelige plek. Het protest tegen diverse besluiten van het kabinet is al te vaak louter emotioneel, van het soort waar ook mijn stijve tenen wel eens krom van gaan staan.
Zoals Peter al schrijft: op zich is er niets tegen verontwaardiging, voortkomend uit eigenschappen als compassie en altruïsme. Als deze echter stuurloos alle kanten uitwaaiert, verliest ze kracht en is ze geen partij voor het rechtse monolithische blok waarvan gewag wordt gemaakt. Het lijkt wel wat op de Occupy-beweging. Ongetwijfeld allemaal prima mensen, maar wat hebben ze bereikt? Dat ze in de kou en de regen in een buitenwijk gratis op een veldje mogen kamperen. De een is tegen het gerotzooi van de banken, een ander tegen het steunen van Griekenland, weer een ander draagt een spandoek death to money. Daar zitten ze dan op dat veldje, het half met elkaar eens te zijn.

Woede is een motor. Nu nog een stuur. Onderschat als het er op aan moet komen, de kracht van het argument niet.

op 01 12 2011 at 20:52 schreef Wazzup:

Werkelijk Pyt? Dat moet je gewoon de naam van de wetenschapper intikken en niet het onderbewuste laten typen. Neem anders de dildo uit je nachtkastje.

@Babs: zo simpel is het niet. Klassieke liberalen hebben talloze malen gewaarschuwd voor dit scenario, het uiteenvallen van de maatschappij – hoe heeft het dan toch zover is gekomen?

Ik denk dat Thomas Cool achteraf toch gelijk heeft – complexe besluiten moeten worden voorbereid en genomen worden door de specialist. Niet door de politicus die als volksvertegenwoordiger, bestuurder of manager naar de waan van de dag luistert of zijn hart laat spreken. Hij moet gewoon zorgen voor een systeem dat evenwichtig en eerlijk is.

op 01 12 2011 at 22:58 schreef Sasha Berkman:

Pyt: ik noem groen links al heel lang groen rechts. Wat is er trouwens groen aan bezettingsoorlog voor de olie?

op 01 12 2011 at 23:06 schreef Tycho:

@Yurp,

Je idee over de saamhorige proleet, een soort klassenversie van de savage noblesse, is natuurlijk leuk geformuleerd vanuit je doorzonwoning, maar ik nodig je van harte uit eens bij ons in de Indische Buurt, Amsterdam Oost, wat saamhorigheid bij te brengen bij mijn tokkie buren die tussen de sjakkies door elkaar met frituurvet proberen uit te moorden.

op 01 12 2011 at 23:11 schreef Thomas E:

Als Vonhoff-liberaal verfoei ik het neoliberalisme van: ‘ieder voor zich en God voor ons allen.’ Marktwerking als bijbel en poen als maatstaf. Gruwelijk!
Maar evenzeer verfoei ik dwangmatige nivellering, koppensnellen boven maaivelden, pamperen van mensen die zieligheid is aangepraat, iedereen-is-gelijk cultuur.

Waarom moeten links en rechts zo polariserend tegenover elkaar worden gezet? Het politieke palet is toch ook genuanceerder? Er bestaat een D66, een CDA en zelfs een PvdA, die allang rechtse trekjes vertoont. Op die partijen stemmen allemaal mensen, die aangesproken worden door sommige punten die traditioneel door links, en andere die traditioneel door rechts geclaimd worden.

Minimale betutteling en maximale toegang tot ontwikkeling, cultuur en verantwoorde zorg. Die rechts/links-mix spreekt mij aan.

op 01 12 2011 at 23:18 schreef MNb:

Dit artikel geeft wel ongeveer aan waarom ik mijzelf links noem – ondanks mijn chronische weerzin tegen linkse onzin. Want ik zal niet ontkennen dat die ook bestaat.

Yurp: “dat is dan blijkbaar wat WE willen.”
Laat mij erbuiten. Schrijf voor jezelf. Zonder dit beroep op emotie – een drogreden – schrijf je een stuk verstandiger.

Overigens ben ik het volstrekt een met de reactie van de CNV op het voorstel van de PVV.

op 02 12 2011 at 01:09 schreef Marco Knol:

Ik ben het wel eens met Bessems wat betreft die column van Schilling. Ik zou het toch fijn vinden als er iets meer en iets sterkere argumentatie was ter linkerzijde. Zo moeilijk is dat allemaal niet en het gebrek aan argumenten en passie (en vooral de combinatie daarvan) is tekenend voor links anno nu. Helaas.

Verder kan ik iedereen adviseren om nog even te kijken naar de uitzending van VPRO import van 30/11.

@Joachim; er is zat mooie moderne hedendaagse kunst, relatief betaalbaar ook, maar je moet het wel willen zien. Wat te denken van bijvoorbeeld een Banksy, Crumb, Mattotti, Swarte, Innemee en nog zo wat.

op 02 12 2011 at 05:05 schreef Knutsel:

De stompzinnigheid bereikt nu toch wel een hoogtepunt in deze column vol met belachelijke stereoptiepe generalisaties. Sinds wanneer zijn degenen die cultuur en wetenschap een warm hart toedragen per defenitie links? Ja misschien het gedeelte van de elite dat de rest van de bevolking deze zaken verplicht op wil leggen onder het mom van verheffing. Maar ja, dwingelandij en dingen moeten lijken Peters nieuwe stokpaardje te zijn. We moeten zwarte Piet racistisch vinden, we moeten pedofielen begrijpen, we moeten illegale vluchtelingen zielig vinden, we moeten PVV-ers verafschuwen, we moeten zus en we moeten zo. Vreemd voor iemand die vroeger zo vrij leek te denken, en jammer vooral.

op 02 12 2011 at 11:01 schreef Peter:

Je moet helemaal niks, Knutsel. Het lijkt mij eerder dat ik van jou allemaal dingen niet mag vinden. Pech voor jou. Ook mijn Gedanken sind Frei.

op 02 12 2011 at 11:32 schreef yurp:

@MNb

Een overdrachtelijk ‘wij’. En dat heeft niks met emoties te maken maar met stemgedrag. Ik vind het huidige kabinet ook maar niks maar ik leg me erbij neer dat ze een meerderheid van de Nederlandse stemmers vertegenwoordigen. Tegen individuele wetsvoorstellen of beleidsrichtingen wil ik best ‘in opstand’ komen maar oproepen tot verzet tegen een kabinet in het algemeen omdat ze niet doen wat ik wil gaat me gewoon te ver. Better luck next time, niets is onwijzigbaar of terug te draaien als een volgend kabinet dit per-se wil.

op 02 12 2011 at 11:34 schreef Arno-Jan Boere:

Alhoewel ik ter linker zijde van het politieke bestel sta heb ik meerdere moverende redenen on voor kinderen zoals Mauro actie te voeren.
Ten eerste gewoon uit pure menselijkheid.
Ten 2e om de “regels zijn regels” hypocrisie aan te van dit kabinet aan te tonen.
Het kabinet overtreedt zelf de regels zoals internationaal afgesproken in de IVRK en legt meerdere malen de berisping van het EHRM naast zich neer.
“Regels zijn Regels” daar verschuilt men zich graag achter, maar indien u zich hier achter verschuilt hou u dan ook aan alle regels en draai het volk geen rad voor ogen door zelf te bepalen aan welke regels men zich dient te houden!

op 02 12 2011 at 11:35 schreef babs:

Marco,
Er is helemaal geen gebrek aan argumenten, het probleem is alleen dat de argumenten nogal van elkaar verschillen.

Om het tot vaste reageerders op deze site trug te brengen. Sasha, Rob en ik hebben weinig met elkaar gemeen en zijn het in haast niks met elkaar eens. Toch moeten wij op de een of andere manier een beweging gaan vormen die de afbraak stopt. Dat is lastig.

Vroeger was je voor of tegen kernwapens. Simpel: een miljoen mensen op de been. Voor of tegen bezuinigingen. Al lastiger: honderdduizend mensen op de been. Nu moet worden geanalyseerd wat er fout is aan het systeem en hoe het aangepast kan worden. Verdomd lastig.

op 02 12 2011 at 12:22 schreef Pyt van der Galiën:

Protest is in eerste instantie altijd emotioneel. Dat heb ik nog nooit anders meegemaakt en ik loop al een tijdje mee. Tot nu toe zijn de bezuinigingen vooral gericht geweest op marginale groepen bij wie toch al niet veel te halen viel, groepen ook die niet of slecht georganiseerd zijn. Tenzij je mensen echt de hongerdood in wilt jagen, valt er bij de studiefinanciering of de bijstand niks meer te halen.

Bij het voortwoekeren van de crisis zal Ku Klux Klan I ook de werkenden op de korrel nemen. Iedereen gaat zijn/haar day in the sunshine krijgen, jongens. Kamp heeft al aangekondigd na te denken over mogelijkheden voor werkgevers loonsverlagingen door te voeren. Dan raak je degenen die wél goed georganiseerd zijn én – belangrijker – Henk en Ingrid. Benieuwd hoe Wilders dat gaat verkopen aan zijn achterban.

Even aangenomen natuurlijk dat de hele zaak niet in elkaar sodemietert en we niet over een jaar allemaal in de rij staan bij de gaarkeuken, met dank aan degenen die zo nodig de financiële markten moesten dereguleren.

op 02 12 2011 at 13:14 schreef babs:

Pyt, ook werknemers zijn al lang niet meer goed georganiseerd, enkele ouderwetse beroepsgroepen uitgezonderd.

Gewone werkenden worden bovendien al keihard gepakt, vraag de gemiddelde werknemer maar eens hoeveel rendement zijn pensioenfonds de afgelopen 3 jaar heeft gemaakt op zijn inleg.

En dat is precies het probleem: de kantoorlul met seat cordoba van de zaak is al vele duizenden kwijt en toch nog steeds links aan het uitlachen omdat links actie aan het voeren is.

op 02 12 2011 at 14:24 schreef Pyt van der Galiën:

Babs, het is altijd lastig te voorspellen hoe sociale bewegingen zich zullen ontwikkelen. Wie had een jaar geleden de Arabische Lente of Occupy voorspeld? En laat je wat Occupy betreft niet misleiden door het inderdaad soms wat kneuterige verschijnsel in Nederland.

Ondertussen doe ik als onverbeterlijke optimist lekker mijn ding, ook al is het wel even slikken wanneer je daarbij samen met PvdA’ers op moet trekken:P What must be, must be, however. Niets bind zo als een gezamenlijke vijand.

Ik vermoed dat 2012 en 2013 nog leuke jaren kunnen worden. Tenzij Wilders het zaakje eerder opblaast, aangezien het radicalere deel van zijn achterban steeds luider begint te morren.

En oh ja: de demonstraties tegen de oorlog in Vietnam begonnen met 200 studenten op Times Square in 1964. Vanuit een bescheiden begin kunnen mooie dingen ontstaan.

op 02 12 2011 at 14:38 schreef babs:

Eens, Pyt. De wereldwijde protest-golf gaat ook in Europa heel groot worden en daarbij trekken allerlei lieden die op het eerste geicht niks met elkaar gemeen hebben, samen op.

Alleen weet ik niet hoe het allemaal gaat lopen. In mijn eigen omgeving verwacht ik rellen. In Nederland verwacht ik boycots, georganiseerde bank-runs en andere slimme actiemiddelen, waarmee je met weinig mensen veel voor elkaar kan krijgen.

Voorbeeldje: het is slechts 12% goedkoper kleding in China te produceren dan in Portugal/Spanje/Griekenland (bron el mundo afgelopen zondag, papieren werk en economiegedeelte). Met een klein beetje actie kun je dus grote kledingmerken uit China wegkrijgen, alleen door een beetje risico toe te voegen aan kleding daar maken.

op 02 12 2011 at 15:37 schreef Beukman:

Pyt, die 200 studenten wilden allemaal hetzelfde: dat de VS zou oprotten uit Vietnam. Het probleem met Occupy is dat zowel het benoemen van het probleem als de oplossingen daarvoor een brede waaier aan meningen onthult, waarvan sommige ver buiten de werkelijkheid staan.

Je hoeft geen groot strateeg te zijn om te begrijpen dat een dergelijke beweging vroeg of laat uit elkaar zal vallen door onderlinge twist, al dan niet een handje geholpen door dat rechtse monolithische blok, dat weet hoe simpel het is om diverse meningen tegen elkaar uit te spelen.

Van zwelgen in verontwaardiging ga je vooral jezelf heel goed voelen, maar verder heeft niemand er wat aan. Hoe Kustaw staat in de discussie over dit kabinet weet ik niet, maar als het waardevolle deel van zijn betoog beschouw ik vooral een beschrijving (analyse zou te veel van het goede zijn) van het gebrek aan richting en strategie bij de tegenstanders, en daarin geef ik hem gelijk.

Zoals ik al schreef: richt je niet alleen op de zwaktes van zijn stuk maar kijk ook waar hij wellicht gelijk heeft, en wat daarvan te leren valt.

op 02 12 2011 at 16:02 schreef p.wielaard:

“Linkse onderbuikgevoelens zijn beter dan rechtse-” Nee, ze geven een beter gevoel en lijken aardiger. Of ze voor de maatschappij als geheel in the long run beter zijn zou wel eens een illusie kunnen zijn. Het enige wat je zegt is dat je een aardige gozer bent met zijn hart op de goede plaats. (en dat geloof ik ook), die zich (uiteraard) aangetrokken voelt tot gelijk gestemden. Het is dus de ene opsomming van generalisaties tegenover de andere-.

op 02 12 2011 at 16:57 schreef babs:

Beukman,
Het kan in Zuid Europa hard gaan als na een kerstweekend opeens blijkt dat je banktegoed in Euro’s automatisch is omgezet in lires.

Het kan een jaartje later in Noord Europa opeens hard gaan als de banken bij bosjes zijn omgevallen en Zuid Europese belastingontduikers opeens Noord Europese produkten meer kunnen kopen.

op 02 12 2011 at 17:59 schreef Thomas E:

Keep on dreaming, @Babs. “In Nederland verwacht ik boycots, georganiseerde bank-runs en andere slimme actiemiddelen, waarmee je met weinig mensen veel voor elkaar kan krijgen.”
De Occupy bewegingen vallen gewoon weer uit elkaar en blijven beperkt tot de beroepsprotesters en daklozen. De tekenen wijzen erop dat Het Grote Geld zich hergroepeert en we gewoon weer kunnen doorslapen in een dubbelmodaal gespreid bedje. Business as usual.

op 02 12 2011 at 21:53 schreef Sasha Berkman:

Beroepsprotesters bij occupy? Kun je een voorbeeld geven? Of is dat gewoon zo’n algemene rechtse loze kreet?

op 02 12 2011 at 22:11 schreef Thomas E:

Ja hoor, links-kretende Sacha, die zijn er. Zoek maar op Google. Dat zijn mensen die op elke demonstratie hun onvrede komen uiten, of die nu verband houdt met het doel van demonstratie of niet.

op 02 12 2011 at 23:21 schreef MNb:

Yurp, ook overdrachtelijk wil ik op geen enkele wijze tot die wij gerekend worden. Juist de overdrachtelijkheid doet een beroep op emotie; je weerwoord snijdt dan ook geen hout.
Bijvoorbeeld kan verzet (dat ik nadrukkelijk niet gewelddadig opvat) duidelijk maken dat de kiezers de volgende keer anders moeten stemmen.

“kijk ook waar hij wellicht gelijk heeft”
Zeg het maar, Beukmans. Ik wil graag iets van je leren. Zoals ik vandaag iets heb geleerd van Sandro (en van Fatima’s weerwoord).

op 03 12 2011 at 00:20 schreef Beukman:

MNb:
Dat heb ik al gedaan. Gebruik eventueel de zoekfunctie van je browser om mijn twee reacties terug te vinden.

op 05 12 2011 at 16:24 schreef Sasha Berkman:

TYhomas E, je hebt dus gewoon geen concreet voorbeeld ene je bent lekker stigmatiserend bezig mbt occupy. Ach ja, rechtse praktijken zijn vandaag de dag normaal. Gewoon feitenloos iets brullen.

op 05 12 2011 at 19:01 schreef Thomas E:

Oei Sasha, wat klinkt daar veel rechtshaat in door. Pas je een beetje op voor je bloeddruk?

op 05 12 2011 at 23:04 schreef Sasha Berkman:

Ik ben niet zo van het haten hoor. Ik hou afstand dat wel. Haat is trouwens ondergewaardeerd als overlevingsmeganisme ten opzichte van liefde :)

op 07 12 2011 at 16:19 schreef Maarten:

Kijkend naar mijn referentiekader, ik heb linkse en rechtse vrienden, zie ik weinig verschil in liefde voor klassieke muziek en of ballet. Maar het is wel dat de rechterkant meer hiervan houdt dan de linkerkant in mijn vriendenkring.
Ik ben ook van mening dat hier geen correlatie te vinden is.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN MEI

O Polderhitler

O Waarom ik Wilders (en Van der Plas, Yesilgöz en Omtzigt) gewoon extreemrechts blijf noemen

O De ondraaglijke hypocrisie van Natascha van Weezel

O Ik las Hannah Arendt en Wilders lijkt dus écht op Hitler

O Snakken naar Jodenhaat, met wijd opengesperde snavels

O Hoe je antisemitisme bestrijdt

O De vrije pers heeft zijn eigen graf gegraven

O Yvonne Coldewijer is een zegen voor de NVJ

O Wilders 1: stevig verankerd in het kolonialisme

O De ene schelder is de andere niet

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS