Home » Archief » Nationalisme


[03.03.2012]

Nationalisme

Fréderike Geerdink


Illustratie: George Barbier

Ik ben in Nederland deze week voor wat privédingen en een paar werkafspraken. En terwijl ik me zondag aan het klaarmaken was om mijn vliegtuig te halen, was er in Istanbul een grote demonstratie aan de gang. Tienduizenden mensen kwamen bij elkaar om de massamoorden van Hodyali te herdenken (twintig jaar geleden uitgevoerd door Armeense troepen tegen Azeri’s in de regio Nagorno Karabagh, lees er hier meer over) en een deel van de demonstranten greep de gelegenheid aan om vies vuil hatelijke racistisch vergif te spuien (lees hier meer over de demonstratie). Ik moest denken aan Nederland.

Sinds ik vijf jaar geleden naar Turkije kwam, ben ik bezig geweest mijn overtuigingen tegen het licht te houden. Ik ben verbaasd en geschokt geweest over het nationalisme hier. In Turkije is over het algemeen (ik ben geweldige uitzonderingen tegengekomen!) niet de vraag óf iemand nationalist is, maar in welke mate. Dat komt doordat nationalisme geïnstitutionaliseerd is. Al decennia lang wordt kinderen geleerd dat Turk zijn het grootste goed is, dat iedereen in Turkije een Turk is, dat buitenlandse machten er altijd op uit zijn Turkije te verzwakken en dat er ook ‘interne vijanden’ zijn, zoals Armeniërs.

Ik ben opgegroeid in Hengelo. De Nederlandse vlag wapperde er zelden en enig besef van Nederlandse superioriteit was er niet. In Nederland word je op school niet geïndoctrineerd met ‘nationale identiteit’ en het Wilhelmus leer je wel maar onthouden is wat anders. Voeg daar de ervaringen van de Tweede Wereldoorlog aan toe, en het is duidelijk: nationalisme, daar doen we niet aan, en is gevaarlijk.

Slapeloze nachten
Turks nationalisme heeft me, zoals gezegd, verbaasd en geschokt, maar ook aan het denken gezet. Kun je nationalisme ook zien als niet per definitie verkeerd? Zat er enige waarheid in theorieën die ik soms hoorde van nationalisten van verscheidene snit? De discussies hierover bezorgden me soms slapeloze nachten, en hebben me veel over Turkije geleerd. En nu, na vijf jaar, heb ik het idee dat ik terug ben bij mijn oorspronkelijke overtuiging: hoe je het ook wendt of keert, nationalisme is gevaarlijk en potentieel zeer destructief.

Turkije moet af van het geïnstitutionaliseerd nationalisme, zodat het een land kan worden waar iedereen zich geaccepteerd voelt. Het nationalistische hersenspoelen moet worden vervangen door een manier van denken die het mooie ziet in diversiteit. Ik heb het gevoel dat Turkije daar langzaam naar op weg is, maar de demonstratie van zondag laat ook maar weer eens zien hoe hardnekkig nationalisme kan zijn. Hoe moeilijk het is een nationale overtuiging te veranderen die zo lang aan mensen is opgedrongen.

Verdacht
Dat is waarom het me zo’n pijn doet te zien wat er in Nederland gebeurt. Waar in Turkije langzaam maar zeker het besef doordringt dat de identiteit van verschillende groepen in de samenleving alle ruimte moet krijgen, ontwikkelt Nederland zich in tegenovergestelde richting. Politici – en niet alleen de openlijk racistische maar ook die van de traditionele politieke partijen – proberen te scoren met de ‘Nederlandse identiteit’, wat die ook moge zijn. Mensen worden onder druk gezet zo Nederlands mogelijk te zijn, verschillen moeten worden uitgewist en mensen dienen hun identiteit te verloochenen. Alles wat niet honderd procent Nederlands is, wordt verdacht gemaakt (of er wordt nauwelijks tegen geprotesteerd als anderen dat doen) en zelfs als bedreiging voor ‘Nederlandse waarden’ gezien.

Ik vind het ziek. Nationalisme is potentieel dood, vernietiging, haat en geweld. Turkije is er een duidelijk voorbeeld van. En wat Turkije ook duidelijk maakt, is dat de weg naar een multiculturele samenleving, waarin iedereen gewaardeerd wordt om wie hij of zij is, niet gemakkelijk is. Veel Nederlandse politici lijken zich daar onbewust van te zijn, of het kan ze niet schelen. Ik zou willen dat ze hun ogen openen en terugkeren op hun gevaarlijke schreden. Ze moeten niet de richting op willen waar Turkije nou net vandaan komt.

Fréderike Geerdink is correspondent voor diverse media (ANP, Volkskrant, NRC, Groene Amsterdammer, OpZij, Flair, welke eigenlijk niet) in Turkije. Volg haar op Twitter.

Fréderike Geerdink, 03.03.2012 @ 10:24

[Home]
 

88 Reacties

op 03 03 2012 at 11:08 schreef matxil:

Grappig, ik heb dezelfde ervaring in Spanje, oeps, ik moet zeggen Catalonia, waar het Catalaanse nationalisme welig tiert. Veel over gediscussieerd, en ook geprobeerd de andere kant te begrijpen (trots op cultuur, verdedigen van tradities, tegenwicht beiden aan Spaanse overheersing) maar ik blijf, net als jij, hetzelfde denken bij het woord nationalisme. Of het nou Catalaans, Turks, Tibetaans of Nederlands is. Met in het geval van Nederland bovendien het feit dat Nederland niets te vrezen heeft behalve dan van haar eigen interne infantilisering, benepenheid en toenemend nationalisme.

op 03 03 2012 at 11:34 schreef Jona:

Dit stuk sprak me buitengewoon aan. Om een persoonlijke reden overigens; ik kom ook wel eens in die contreien en spreek er ook wel eens mensen. Dat levert vooral veel verwarrende indrukken op, en dit stuk geeft daaraan woorden. Het verheldert veel voor me en ik ben daar erg blij mee.

Hassnae had laatst overigens ook een goed stuk waarin ze aangaf hoezeer islamisten en anti-islamisten elkaars ideeën overnemen. Dat leek een beetje op dit stuk.

Chères mesdames, merci.

op 03 03 2012 at 11:43 schreef Ton Biesemaat:

Dat zogenaamd liberale Nederland is ook maar een historische momentopname. Tot in de jaren zestig was het Nederlandse nationalisme springlevend. Vaderlandse geschiedenis was Coen, watergeuzen en Willem van Oranje. Zuidafrikaanse Boeren waren stamverwanten en in Indië werd wat groots verricht. Na een korte liberale tussenperiode zou je kunnen voorspellen dat men weer terugkeert tot vaderlandsche sprookjes?

op 03 03 2012 at 12:40 schreef Frank 2:

Ik vind dit echt een te makkelijk artikel. Ik zie nergens tekenen van sterk opkomend éng nationalisme en ik herken me totaal niet in het beeld van Nederland dat geschetst wordt. Ik vind het altijd erg storend als mensen Rita Verdonk-achtige opvattingen als ijkpunt nemen voor ‘het klimaat’ in Nederland.
Typisch Nederlandse overdrijvingszin en pessimisme, als je het mij vraagt ;).

op 03 03 2012 at 13:21 schreef Jona:

@Ton Biesemaat:
ik ben het grosso modo met je eens, maar ik denk ook dat Geerdink gelijk heeft dat het Nederlandse nationalisme opvallend weinig nadrukkelijk was.

op 03 03 2012 at 13:31 schreef Gert:

Ook ik herken mij zelf of mijn omgeving zelden in dit soort verhalen, vindt het behoorlijk irritant dat er een beeld door stukjes schrijvers en journalisten geschetst wordt wat over een kleine groep gaat, angst zaaien, lekker zeuren.

op 03 03 2012 at 14:25 schreef Peter:

Frank 2 en Gert zijn typische Hollanders. Zij zien het niet, dus is het er niet. Verspilling van zuurstof, die twee.

op 03 03 2012 at 14:49 schreef matxil:

@Frank: Hoe krijg je het voor elkaar dat je in een en dezelfde reactie het over Rita Verdonk kan hebben (de naam Wilders zal je dan ook niet onbekend zijn, die zit dus tegenwoordig in de 2e kamer en vormt een belangrijk deel van een gedoogconstructie met het kabinet) en tegelijkertijd kennelijk niet ziet dat het eng nationalisme in Nederland is toegenomen?
Dubbele-paspoortdebat langs je heen gegaan? MOE langs je heengegaan? Buitenlanders en/of moslims uitschelden langs je heen gegaan? Woon je in een bunker of zo?

op 03 03 2012 at 14:52 schreef Frank 2:

Ik herken nationalisme wel, Peter, maar ik redeneer vanuit een eerlijke manier vanuit mijn eigen ervaring. Mijn eigen werkelijkheid is er één waarin mijn kinderen gewoon met hun Surinaamse en Chinese vriendjes spelen en niet verplicht worden tot het dagelijks hijsen van de vlag en het zingen van het volkslied. Waarin zij samen de moderne ‘Nederlandse identiteit’ vertegenwoordigen. Ik laat mijn wereldbeeld niet bepalen door een groep schreeuwers, en ik doe al helemaal niet alsof dergelijke uitingen een nieuw en dreigend fenomeen zijn.
—-
Jij, daarentegen, vertegenwoordigt een hele foute kant van het spectrum… waar Hollander tot scheldwoord is verworden en waar onnozel statisch nationalisme blijkbaar de norm aan het worden is. Je hebt zelf niet eens meer door hoe zielig en geforceerd je strijd om de ziener in een land vol blinden te zijn is. Wat mij betreft mag je hier vertrekken, voor het te laat is. Je wil je kinderen toch niet zien opgroeien in dit reddeloze land?

op 03 03 2012 at 14:55 schreef Peter:

Kijk aan, typisch Hollandsche reactie van een typische Hollander. Ik heb kritiek op dit land en op zijn bescheten volk en dus ‘mag’ ik vertrekken van Frank 2.

Nou ik blijf lekker hier, schelden op types als Frank 2. Mensen schoppen tot ze een geweten krijgen. De grote vraag: wat gaat Frank 2 d’r aan doen?

op 03 03 2012 at 15:28 schreef MNb:

Het zal Frank 2 deugd doen te lezen dat ik inderdaad vertrokken ben om dergelijke redenen; twaalf jaar geleden alweer.
Twee opmerkingen. Het Wilhelmus is het minst nationalistische volkslied dat ik ken: van Duitse bloed, Oranje ligt in Frankrijk en de Spaanse koning wordt geëerd. Moet je dat eens vergelijken met het vorige volkslied, tot 1932. Dat is puur racisme.
Het Nederlands nationalisme is nooit weggeweest, maar is lange tijd botgevierd op voetbal en in mindere mate schaatsen. Vroeger draaide het om de jaarlijkse kraker tegen de Rode Duivels, sinds 1974 is Duitsland het mikpunt.

http://en.wikipedia.org/wiki/Germany–Netherlands_football_rivalry

Dergelijk nationalisme moet zo ver mogelijk buiten de politiek blijven.

op 03 03 2012 at 15:44 schreef Frank 2:

@Peter
Wat zou ik waaraan moeten doen, Peter? Ik lijd een gelukkig leven en probeer mijn kinderen (die ‘lekker internationaal’ tweetalig grootgebracht worden) goed op te voeden. Ik zal ze vooral bijbrengen zich niet te laten leiden door paniekzaaiers die hun werkelijkheid construeren aan de hand van de waan van de dag.
@matxil
Integendeel, ik woon en werk in een mooie multi-culti-wijk, matxil. Ik vind dat de conclusies die jij trekt aan de hand van die debatten totaal geen recht doen aan de ingewikkelde vraagstukken en het brede scala aan opvattingen die erachter schuil gaan. Daar zou ik een paar pagina’s aan kunnen wijden, maar laat ik dat maar niet doen op mijn zaterdag.

op 03 03 2012 at 15:48 schreef Peter:

Je bedoelt, Frank 2, dat je het laat bij wat gratuit gebazel en vage diskwalificaties zonder enige onderbouwing, behalve dat wat jij niet ziet, ook niet bestaat?

op 03 03 2012 at 15:56 schreef Bertje:

@ Mnb

Dan kunnen we elkaar een handje geven.
Ik was het zo zat joh, en ik zag de bui al aankomen.
Het nationalisme is mi niet toe genomen maar eerder duidelijker zichtbaar.
In een ding heeft Frank 2 wel gelijk als je het allemaal zo kut vindt en het echt niet meer trekt tja dan moet je gewoon weggaan. Niet te veel nadenken maar gewoon doen.
( ook het negatieve klein ondernemers klimaat was een drijfveer om het geluk ergens anders te zoeken ergo ik kon over de grens gewoon beter en makkelijker aan land komen en een bedrijfje opstarten…….blijf natuurlijk wel een kut Hollander)
;-)

op 03 03 2012 at 16:06 schreef dewanand:

namaste radicale FNaakters,

Als Hindoelander denk ik van ja, het is maar goed dat er Hollanders zijn die van Nederland houden, en trouw hun boerenkool met rookworst eten. Voor zover ik weet zijn Hollanders eerder chauvinistisch en zij uiten dat niet zo snel. Er is een stille trots op het Nederlands zijn, maar de Nederlander wil dat wel voelen in zijn portemonnee en maag. Ik denk dat het logisch is dat er Nederlanders zijn in Nederland, net als er Turken zijn in Turkije.

mbt Geert Wilders:
Ja, is hij nou pro nederland of alleen anti moslim, anti allochtoon en anti niet westerlingen? Ik merk niets van zijn pro Holland mentaliteit en geloof, want concreet heeft hij nooit iets nuttigs gedaan voor het arme verkrachte Hollandse volk. Kankeren op buitenlanders lost niets op, man wilders kom met oplossingen en zeik niet langer in stamppot taal. Nederland wordt al een lekkere hutspot als ik naar de gekleurde kindjes kijk in de Hollandse baby wiegjes op straat en ik ben er dik tevreden over. Wilders zelf is gekleurd dus moet hij niet zoveel zeuren en ouwehoeren over buitenlanders.

Vaak denk ik nu van, die nationale identiteit is iets wat nutteloos is? hoe zien jullie dit?

dewanand

op 03 03 2012 at 16:22 schreef Frank 2:

@Peter
Noem het zoals je zelf wil, maar maak ik uit je wanhopige beschimpingen op dat mij wordt kwalijk genomen dat ik überhaupt iets niet zie wat anderen wel zien, of andersom??
Zou je deze logica ook normaal vinden binnen een setting waarin je je als atheïst in een gemeenschap van streng gelovigen bevindt? Moet je daar ook maar als een schaap meegaan met wat zij denken te zien, of te voelen?

op 03 03 2012 at 16:27 schreef Peter:

Je vergelijking gaat mank, Frank 2. Stellen dat in Nederland zich in de wurggreep bevindt van een gevaarlijk soort nationalisme is iets anders dan zeggen dat er een God is.

Dat laatste valt niet te bewijzen. Mij lijkt het dat je de PVV en haar aanhang, het groeiende aantal aanslagen op moslims in Nederland, de xenofobe retoriek in Den Haag en nog zo wat sterke aanwijzingen negeert als je stelt dat Fréderike onzin praat en dat er geen sprake is van sterk opkomend nationalisme.

Dan negeer je gewoon de feiten. Wat breng jij daar tegenin? “Mijn kinderen spelen met Chinese en Surinaamse kinderen.”

Sorry dat ik daar niet van onder de indruk ben.

op 03 03 2012 at 16:52 schreef Frank 2:

@Peter
Dogma’s zijn niet voorbehouden aan religies en ontstaan in gemeenschappen, niet in een willekeurig individu. De door jullie genoemde zaken, nog los van de vraag in welke mate het getuigt van een nationalistische (ipv bv ideologische) tendens, tot norm verheffen en er zulke brede conclusies aan verbinden kan evengoed gevaarlijk zijn. Het deed me in ieder geval sterk aan religie denken.
Als ik nog even het artikel mag citeren: “Mensen worden onder druk gezet zo Nederlands mogelijk te zijn, verschillen moeten worden uitgewist en mensen dienen hun identiteit te verloochenen. Alles wat niet honderd procent Nederlands is, wordt verdacht gemaakt (of er wordt nauwelijks tegen geprotesteerd als anderen dat doen) en zelfs als bedreiging voor ‘Nederlandse waarden’ gezien.”.
Really?! Doet dit echt recht aan de werkelijkheid? Er is geen deel van je die vindt dat dit misschien een beetje overdreven is? If so, dan heb ik blijkbaar extreem geluk gehad in mijn dagelijkse leven en heeft de realiteit mij omzeilt.

op 03 03 2012 at 16:56 schreef Bertje:

“het groeiende aantal aanslagen op moslims in Nederland”

Mening geen feit.

“xenofobe retoriek in Den Haag ”

Mening geen feit.

Dus dan kan Frank 2 toch gewoon een andere zienswijze hebben daar is dan toch niks mis mee ofwel.
Je stelt het nu zo of hij weg kijkt voor onomstotelijke feiten.

op 03 03 2012 at 16:59 schreef Peter:

Ja Frank 2, really. En je bombastische breedsprakerigheid verhult niet dat je nog steeds niet één inhoudelijk argument hebt ingebracht, behalve dan, opnieuw, dat jij er niks van merkt en dat het dus niet waar kan zijn.

Moet ik nu echt gaan uiteenzetten wat elke krantenlezer weet? Dat niet-westerse allochtonen constant verdacht worden gemaakt, als last van de samenleving worden bestempeld, als terroristisch gevaar, als crimineel?

Ik heb daar geen zin in. Als je niet eens op de hoogte bent van het huidige politieke en maatschappelijke discours, hoe kom je dan eigenlijk op deze site terecht? Door ‘kut’ te googelen?

op 03 03 2012 at 17:04 schreef Peter:

Bertje, dat zijn feiten, geen meningen. Je volgt deze site al een poosje, je zou moeten weten waar dit over gaat. Je zou moeten weten dat er wordt gepleit voor koranverbod, hoofddoekverbod, vcoor het ’terugggeven van Nederland aan de Nederlanders’, dat er een hetze gaande is tegen moslims, dat er rapporten worden gepubliceerd die moeten aantonen hoeveel niet-westerse allochtonen de samenleving kosten, dat er constant geouwehoer is over dubbele paspoorten, dat er hysterische verhalen rondgaan over het aantal immigranten, dat Nederland onderloopt.

Echt, als je de krant niet leest en het nieuws niet volgt, val mij dan niet lastig met je ongelofelijke domheid.

op 03 03 2012 at 17:08 schreef Olav:

Frank 2: waar Hollander tot scheldwoord is verworden

Het gebruik van “hollander” als scheldwoord kent een lange traditie van Groningen tot Maastricht.

Hollanders zijn de minst geïntegreerde Nederlanders. En het zijn blaaskaken natuurlijk. De uitzonderingen niet te na gesproken, maar zij bevestigen wel de regel.

Zo.

/tribalehaat

op 03 03 2012 at 17:26 schreef Sasha Berkman:

Met de fascist Wilders in het centrum van de macht kun je moeilijk ontkennen dat xenophobie en fascisme hier ten lande op het moment het sterkst is sinds WOII.

op 03 03 2012 at 17:28 schreef Bertje:

@ Peter

Sorry hoor maar je hebt het over aanslagen, het groeiend aantal aanslagen?
En de xenofobe retoriek komt feitelijk van de PVV en niet mi uit “den Haag”!
Maar is het nu zo moeilijk voor jou om je een beetje in te leven in de belevingswereld van bv een Frank2?
Zijn kiddies spelen met “de andere” en dat is hoopvol en mooi.
Noem het maar naïef van mij part dom ik noem het menselijk.

op 03 03 2012 at 17:40 schreef Frank 2:

@Olav
Dat weet ik. Mijn eigen roots liggen nota bene in het noorden en in Indonesië maar ik vond het tot dusver wel grappig om achterwege te laten omdat Peter en co. waarschijnlijk een stereotype Hollander in gedachten hadden.
@Peter
Zoals ik al eerder aangaf: Wat jij als indicatoren ziet voor sterk toenemend nationalisme hoeven dat voor mij niet te zijn. De discussies die jij noemt hebben ook sterk te maken met religie, conflicterende gedragsnormen en vervelende sociaal-economische verschillen tussen westerse en niet-westerse mensen. Dubbele paspoort-discussie heeft ook met belangenverstrengeling, dienstplicht en veel meer zaken te maken. Jij schaart het liever onder de koepelterm “eng nationalisme”. Prima, maar ik denk daar dus anders over, en dat ligt niet aan het feit dat ik niet op de hoogte ben van het nieuws. Daarnaast doe je datgene wat ik al eerder heb gezegd: De meest extreme PVV-standpunten en nationalistische retoriek tot de norm verheffen, terwijl ze in werkelijkheid vrij marginaal zijn.

op 03 03 2012 at 17:43 schreef Peter:

Wat jij als indicatoren ziet voor sterk toenemend nationalisme hoeven dat voor mij niet te zijn.

Ja, en met die onzinnige stelling is het voor mij klaar. Ik noem het tomaten, jij hebt het liever over sinaasappels. Met idioten ga ik niet in discussie.

En ik laat ze de discussie ook niet vervuilen, zeg ik alvast.

op 03 03 2012 at 17:44 schreef Pyt van der Galiën:

@Bertje

“het groeiende aantal aanslagen op moslims in Nederland”

Feit, geen mening. Let op de toenemende frequentie vanaf 2007.

“xenofobe retoriek in Den Haag”

Feit, geen mening. Merk ook op dat het geouwehoer over dubbele paspoorten ook weer begint. Terwijl dat in de rest van Europa amper een issue is, wil Bruin 2 het verbieden.

op 03 03 2012 at 18:23 schreef Bertje:

@ Pyt

Dank voor de link.
Dan neem ik dat terug.

op 03 03 2012 at 18:26 schreef Peter:

Tsk.

op 03 03 2012 at 19:00 schreef matxil:

@Frank Wat hebben jouw Indonesische roots te maken met het feit dat je het toenemende nationalisme in Nederland niet ziet? Hebben mensen met Indonesische roots een betere radar voor dat soort dingen of zo? En wat bedoel je dan eigenlijk met “stereotypische Nederlander”? Iemand met Indonesische roots is dus geen stereotypische Nederlander volgens jou? Ik zou zeggen dat iemand die in Nederland woont, werkt, leeft een Nederlander is, maar jij vindt kennelijk dat iemands roots ook van belang zijn? En als Rutte beweert “Nederland terug aan de Nederlanders geven” (wat natuurlijk volgens jou ook op geen enkele manier een nationalistische opmerking is?), geldt dat dan ook voor menen met “roots uit het noorden en Indonesie”?

Ik heb trouwens Groningse roots maar dat wilde ik eerst niet zeggen omdat jij waarschijnlijk een stereotype Nederlander in gedachten had.

op 03 03 2012 at 19:08 schreef Thomas E:

Helaas moet ook ik die nationalistische trend in NL vaststellen. De geschiedenis heeft geleerd dat nationalisme groeit naarmate de conjunctuur afneemt. Ik heb dus nog een kleine hoop, dat we weer wat minder xenofoob worden als de economie straks aantrekt. Uit een goedgevulde ruif mogen anderen immers best meeëten; het klimaat wordt dan vanzelf weer linkser.

op 03 03 2012 at 19:20 schreef Frank 2:

@matxil:
Ik had het over een stereotype Hollander, niet over een stereotype Nederlander. Volgens mij veronderstelde Olav dat ik een ‘arrogante’ Hollander was (hij roept maar als ik het mis heb). Ik ben echter import.
En ja, ik vermoed dat Peter en de zijnen automatisch een angry white man fantaseren bij kritische reacties op dit artikel. Gezien zijn zelfingenomenheid en voorbarige aannames acht ik hem daar wel toe in staat.
En Nederland aan de Nederlanders teruggeven is idd een nationalistische, maar vooral een hele holle opmerking… die ik als ongevaarlijk beschouw. Ik zou heel voorzichtig zijn met het invullen van wat hij onder die zin verstaat.

op 03 03 2012 at 19:21 schreef Bertje:

@ Peter

Wat betekend tsk.?

op 03 03 2012 at 19:49 schreef Gompie:

“Kun je nationalisme ook zien als niet per definitie verkeerd?”. Nationalisme is des volks eigen. Het bestaat per definitie, het is onvermijdbaar en het kan vanuit humanistisch oogpunt dus niet gezien worden als iets verkeerds. Ik denk zelfs dat Amerika er groot mee geworden is. Nationalisme veranderd slechts in vorm als het slechter gaat, zoals Thomas E. mooi verwoord. Dan neemt, zeker in Nederland, de hang naar kleinburgerlijkheid toe, wat zich hier uit in totale wereldheerschappij voor het TMG concern.

op 03 03 2012 at 19:55 schreef Peter:

‘Tsk’ is een onomatopee.

Frank 2, er komen regelmatig mannen met dezelfde ideeën als jij langs en die claimen vrijwel áltijd dat ze zelf allochtoon zijn, een argumentum ad verecundiam, Terwijl de allochtonen die ik zelf ontmoet, vrijwel allemaal te kennen geven met racisme en vreemdelingenhaat te maken te hebben.

Van ‘voorbarige aannames’ is geen sprake, ik noem nationalisme gewoon nationalisme en jij weet overduidelijk niet waar je over lult. Ik wel.

op 03 03 2012 at 20:05 schreef matxil:

@Frank: Het gaat er niet zozeer om wat Rutte ermee bedoelde (stemmen afpakken van de PVV), het gaat erom dat dit soort dingen gezegd worden en dat kennelijk geen probleem is. Dat dat tegenwoordig normaal gevonden wordt en dat dat “heus niet zo bedoeld is”.

@Gompie: Wat jij zegt is zo’n beetje de strekking van de vele discussies die ik hier in Catalonia heb gevoerd. Mijn conclusie is dat nationalisme inderdaad een sentiment is dat de meesten van ons kennen, en overal voorkomt. Het probleem is wat voor plaats je aan dat sentiment geeft. Sentimenten zijn slechte raadgevers en zijn als ze de overhand krijgen bijna altijd gevaarlijk, hoe invoelbaar ze soms ook kunnen zijn. Een voorbeeld van zo´n discussie: hier , met een lap comments waar geen eind aankomt, onmogelijk om allemaal te lezen, maar wel een goed voorbeeld van alle haken en ogen.

op 03 03 2012 at 20:44 schreef Frank 2:

@Peter
Goed, Peter, als álle allochtonen te kennen geven dat ze met ernstig groeiende vreemdelingenhaat te maken hebben dan verwacht ik binnenkort een gastcolumn of bewijs van bv een Indo, een Molukker, een Braziliaan, een Bosniër of een Armeniër die ongetwijfeld ernstig te lijden heeft gehad onder toenemende haat en nationalisme dat zich tegen alles wat ‘niet Nederlands’ is keert. Dan zal ik daarna persoonlijk mijn excuses aanbieden. Onderbouw zelf eens wat, zou ik zeggen. Ik gooi hier liever niet mijn identiteit te grabbel om een punt te maken. Dat gaat mij dan weer te ver.

op 03 03 2012 at 20:50 schreef Peter:

Ik zou zeggen, Frank 2, duik eens lekker het archief van deze site in.

Onderbouwen heb ik hierboven gedaan. Maar ja, als jij het enorme succes van de PVV, de xenofobe retoriek en het feit dat het hele discours in Nederland wordt gedomineerd door een obsessie met allochtonen en de islam niet ziet als tenminste een aanwijzing voor een griezelig soort nationalisme in Nederland, ga je helemaal nergens door worden overtuigd.

En gooi vooral je identiteit niet te grabbel. Verwacht evenwel niet dat ik je op je woord geloof. Vanachter een virtueel mombakkes kun je álles over jezelf beweren.

op 03 03 2012 at 20:53 schreef Bertje:

Oké ik dacht dat tsk. weer eens een internet uitdrukking was die ik niet kon.
Als klanknabootsing is tsk mij ook niet bekent daar niet van.

op 03 03 2012 at 20:57 schreef koekebakker:

@ Peter

“Terwijl de allochtonen die ik zelf ontmoet, vrijwel allemaal te kennen geven met racisme en vreemdelingenhaat te maken te hebben.”

Het is frappant dat je tot die conclusie komt, terwijl volgens dit artikel van Frederike Geerdink de zaken toch apert anders bleken te liggen:

http://www.journalistinturkije.nl/hoofdartikel/toch-geen-turk-onder-de-turken_2805/

Tevens denk ik ook dat het meevalt met de “xenofobe” sfeer in Nederland. Zolang deze groep mensen zich gewoon als Nederlander voelt- zoals in het bovenstaande stuk staat-, zal het in de toekomst,wat betreft de integratie, geheid een stuk beter gaan da nu het geval is.

op 03 03 2012 at 21:28 schreef Peter:

Ik weet niet of je het doorhebt, Koekebakker, maar ik ben iemand anders dan Fréderike.

Ik heb trouwens ook veel met jonge Turken gesproken. Daar kwam onder andere dit stuk uit voort:

http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/1170-jonge-turkse-nederlanders-weg-met-boehoe-zielig.html

In een land waarom de drie maanden over dubbele paspoorten wordt geouwehoerd, waar de PVV – een partij die grossiert in buitenlanderhaat – tussen de 20 en 30 procent van de stemmen haalt en waar VVD en CDA PVV-retoriek overnemen, waar het geweld tegen moslims toeneemt en iedereen de hele dag ouwehoert over allochtonen, valt de xenofobe sfeer niet mee.

Maar hé, trek je vooral niks aan van feiten. Ga vooral alleen maar op zoek naar artikelen die jouw wereldbeeld bevestigen: dat Nederland een tolerant land is waar niemand wordt gediscrimineerd.

op 03 03 2012 at 21:45 schreef Frank 2:

@Peter
Met name types zoals jij en diehard PVV’ers ouwehoeren de hele dag over allochtonen en daarnaast is het maar net wat voor maatstaven je hanteert. Ik zou ook het aantal geweldsdelicten tegen moslims in Nederland kunnen vergelijken met het aantal geweldsdelicten tegen niet-moslims in Islamitische landen om vervolgens te concluderen dat Nederland NOG STEEDS een geweldig tolerant land is.
Dat doe ik niet, ik erken wel degelijk spanningen en enge nationalistische tendensen, maar ik zie in de realiteit hoe marginaal ze zijn en dat nationalisme niet altijd een directe rol speelt binnen deze spanningen. Het is eerder een symptoom dan een oorzaak.

op 03 03 2012 at 21:53 schreef Peter:

Frank 2, je hebt nog steeds helemaal niks onderbouwd en alleen maar voor de zoveelste beweerd dat de enge nationalistische tendenzen marginaal zijn. De enorme macht die de PVV op dit moment heeft, bewijst dat je uit je nek zwetst en je meet de intolerantie in Nederland niet af aan wat er allemaal in andere landen gebeurt.

In fact, dat domme argument is typisch voor de xenofoben die me hier doorgaans voor ‘islamlikker’ en ‘landverrader’ komen uitschelden omdat ik het waag te zeggen dat er wat valt af te dingen van die zogenaamde Nederlandse tolerantie.

Lees eens een krant, kijk eens naar het nieuws, blijf deze site volgen en val me verder niet lastig met je ongeïnformeerdheid.

Dit was het laatste hierover.

op 03 03 2012 at 22:18 schreef MNb:

@Gompie: “Nationalisme is des volks eigen.”
Leuterkoek die getuigt van gebrekkig onderwijs in de geschiedkunde. Nationalisme is een 19e eeuws verschijnsel, toen oa om machtspolitieke redenen de natiestaat sterk verbonden werd met het begrip volk. Zijn de burgers enthousiaster in het bevechten van andere naties.
Voordien bestond het eenvoudig niet; volkeren waren er al wel. Dáárom kan Hollander nog steeds een scheldwoord zijn in het oosten van Nl.
Nederlanders die voor Nappie in 1812 in Rusland vochten deden 3 jaar later mee aan de andere kant te Waterloo. De Nlse vrijheid in de 80-jarige oorlog werd vooral bevochten door Duitse soldaten. Spanjaarden daarentegen schoten terug met Hollandse kogels. Rol van nationalisme nul komma nul.

op 03 03 2012 at 23:32 schreef Rene Koeman:

@03 03 2012 at 22:18 schreef MNb

Klopt NMb, de 80-jarige oorlog werd voornamelijk bevochten door huurlingen uit duitsland, zwitserland en engeland. Van een ‘nationaal’ nederlands leger was geen sprake. Het was omdat Willem van Oranje een prins was en vanuit die titel troepen kon werven, dat er überhaupt van een opstand sprake was.

op 03 03 2012 at 23:46 schreef koekebakker:

Peter,je vindt dus dat in Nederland het nationalisme de boventoon voert, terwijl hier toch iets anders wordt beweerd: (ik neem aan dat je deze keer het eens bent met het stuk dat nota bene jezelf op je site hebt geplaatst}

“Ik ben opgegroeid in Hengelo. De Nederlandse vlag wapperde er zelden en enig besef van Nederlandse superioriteit was er niet. In Nederland word je op school niet geïndoctrineerd met ‘nationale identiteit’ en het Wilhelmus leer je wel maar onthouden is wat anders. Voeg daar de ervaringen van de Tweede Wereldoorlog aan toe, en het is duidelijk: nationalisme, daar doen we niet aan, en is gevaarlijk”

Hoe in een land dat het woord “nationalisme” een zeer kwalijke connotatie heeft en vermeden wordt als de pest,zo’n enge nationalistische en xenofobe sfeer heerst, gaat mijn pet werkelijk te boven. Of geloof je dat het Nederlandse volk, dat wars was van het nationalisme, in een mum van tijd naar een luguber nationalistisch volk heeft getransformeerd? Anders zou het wel een unicum geweest zijn, dat een land in zo’n korte periode, zomaar van gedaante wisselt.

op 04 03 2012 at 00:03 schreef Peter:

Koekebakker, dit zal je schokken, maar ik plaats stukken van mensen op mijn site die dingen anders beleven dan ik. Ik vind het redelijk stupide om mij, zoals jij nu al twee keer gedaan hebt, met andermans observaties om de oren te slaan omdat die in tegenspraak zouden zijn met mijn opvattingen.

Wat jouw pet allemaal te boven gaat, is voor mij niet zo interessant. Ik ga ervan uit dat dit heel wat zal zijn.

Feit is dat xenofobie en nationalisme in Nederland een enorme vlucht hebben genomen, de laatste jaren en mijn persoonlijke mening is dat Nederland al heel lang een erg bekrompen, chauvinistisch land is.

Ik vind jou daar een mooi voorbeeld van. Je bent overduidelijk geïrriteerd dat hier wordt getornd aan jouw beeld van Nederland als tolerante natie, en daarom verzin je koortsachtig allerlei drogredenen om te proberen te bewijzen dat Nederland het summum van ruimdenkendheid en tolerantie is.

Lees gewoon de krant. Nederland is een eng, xenofoob kutland.

op 04 03 2012 at 03:58 schreef Olav:

MNb: Dáárom kan Hollander nog steeds een scheldwoord zijn in het oosten van Nl.

MNb begrijpt het.

Overigens denk ik wel dat de natiestaat en het nationalisme een natuurlijk uitvloeisel zijn van de steeds toenemende bevolkingsdichtheid. M.a.w. we kunnen er ontevreden over zijn, maar het was ook onvermijdelijk.

René: Het was omdat Willem van Oranje een prins was en vanuit die titel troepen kon werven,

Tegenwoordig noemen we zo iemand een krijgsheer/warlord en hebben we er geen goed woord voor over. Natuurlijk kan een krijgsheer ook best idealistische motieven hebben. In hoeverre dat bij Guillaume/Wilhelm het geval was weet ik eigenlijk niet.

Peter: mijn persoonlijke mening is dat Nederland al heel lang een erg bekrompen, chauvinistisch land is.

C’est la condition humaine.

op 04 03 2012 at 04:00 schreef vander F:

Hier een leuke combinatie,
vrijheid, gelijkheid en broederschap, maar het bulkt van het Franse nationalisme en bijkans hysterische volksmennerij.
http://www.youtube.com/watch?v=VPFqBWMRRPk&feature=related

Dat in Nederland xenofobie is toegenomen, of wat ik eerder denk misschien juist zichtbaarder is geworden, is zeker waar, nationalisme is echter nog steeds een vies woord en of Nederland nu ineens xenofober dan bijvoorbeeld Spanje is geworden valt naar mijn ervaring te betwijfelen, het is overal een benepen zooi en doorgaans een stuk racistischer dan hier te lande.

op 04 03 2012 at 07:13 schreef Sabian:

Nederland is zeker nationalistischer en racistischer geworden. Het vertrouwen in “Europa” is aangetast en de multi-etnische samenleving geeft problemen die ontstaan uit culturele/religieuze belangenconflicten. Daarbij zijn Nederlanders van ‘nature’ nogal lomp en ‘eigenheimerig’. Die toegenomen intolerantie wordt natuurlijk ook gevoed door de falende overheid. Rechteloosheid/willekeur is het beste kruitvat wat je kan hebben.

Het is een bijzondere ervaring om nu zelf eens een soort zichtbare allochtoon te zijn. Zelfs als mensen geen vervelende grondhouding jegens je anders-zijn hebben is het op den duur vervelend en vermoeiend. Zelf ben ik me sterk bewust van mijn eigen racisme. Ik denk dat er ruime verschillen zijn tussen racisme, xenofobie en nationalisme. Ik heb last van alle 3.

Ook de opdringerigheid van ‘de islam’ geeft problemen. Ik vind het begrijpelijk en terecht dat mensen zich in hun eigen land verzetten tegen al die apartheids eisen en uitzonderingen die als vanzelfsprekend gebracht worden. Ik moet wel toegeven dat ik ‘hier in Indonesië’ veel minder merk van islamitische intolerantie dan ik verwacht had.

op 04 03 2012 at 12:42 schreef Herbert:

Nederland is wel degelijk nationalistischer geworden Dat is een zo sinds 2000 aan de gang. Met de opkomst van de kale nep-professor.

Een mooi voorbeeld, in de jaren ’80 ging het economisch slecht met Het Noorden en Limburg. Het Noorden bleef klagen, terwijl Limburg optimisme uitstraalde. Voorpost in Europa e.d. Met name Zuid Limburg prees zichzelf aan als Europees en dat legde Limburg zeker geen windeieren. En nu: Verhagen gaat naar Japan om te bedelen dat Nedcar open mag blijven. Terwijl het barst van de auto assemblagebedrijven in een cirkel van 150 km rond Born en er flinke overcapaciteit is. Jammer maar helaas voor de getroffenen maar Born is daar het slachtoffer van. Maar nu gaat er een stukje Hollandsch Glorie verloren waar in het verleden bakken vol subsidie tegenaan is gegooid.

Ambassades: nog niet zo lang geleden zouden de ambassades meer EU-posten worden. Zodat de Nederlandse ambassadeur ook de belangen van Finland zou kunnen behartigen in bijvoorbeeld Suriname. Nu worden het meer exportcentra.

op 04 03 2012 at 18:04 schreef Jan van Dijk:

Niemand opgemerkt? Laatst een uitzending op Duitsland I. Grappige carnavalssketch over de Europese kampioenschappen voetbal: “Kijk daar: Doen die van Afrika ook mee op de EK, of is dat Brzilië. Nein Mann, das sind die Holländer”

op 04 03 2012 at 18:57 schreef Fridjof:

C’mon, tendensen voor één of ander zijn er steeds. Alles is in beweging. Alles wat zich thuisvoelt op een voedingsbodem probeert te groeien. Zo was het en zo zal het blijven. Ergens in de reacties hierboven staat iets als “als de ruif gevuld vinden we mee-eters niet zo erg”. Een waarheid als een koe.
De vraag is hoe je de manifestatie van negatieve tendensen t.g.v. een verslechterende economische situatie kwantificeert.
Afhankelijk van je eigen perceptie vind(!) je dat wat je niet objectief kan meten ernstig of juist misschien marginaal.
In dat spanningsveld zie ik hier de onvermijdelijke meningsverschillen tussen bijvoorbeeld Frank2 en Peter ontstaan. Een taoist herkent hier het yinyang-principe. Allebei evenveel gelijk en allebei (noodzakelijk) even blind voor de ander.

Wat ik denk? Het zal allemaal wel loslopen met die Wilderskliek. Zijn infectie van de nederlands media met zijn zwak nationalisme is als een inenting tegen handiger volksmenners. Ik voel in deze tijd meer bedreiging door ACTA, SOPA en het gegeven dat Santorum in theorie de volgende president van de US kan worden.

op 04 03 2012 at 20:43 schreef Bertje:

@ Jan van Dijk

Nou zeg een giller, broeha broeha.

op 04 03 2012 at 21:12 schreef MNb:

@Olav: “In hoeverre dat bij Guillaume/Wilhelm het geval was weet ik eigenlijk niet.”
Daarom heet Willem ook wel de Zwijger – niet omdat hij een hekel aan praten had, hij schijnt een flinke kletskous te zijn geweest, maar omdat hij nooit precies zei wat hij wou en wat hij bedoelde. Een CDA-politicus avant la lettre, zeg maar.

op 04 03 2012 at 21:16 schreef You On A Gin:

Volgens mij is tolerantie vaak gewoon onverschilligheid. Vooral in Nederland.

op 04 03 2012 at 21:27 schreef fridjof:

zinloos bruggetje, mnb

op 05 03 2012 at 10:26 schreef babs:

MNb, Jona
Dat eren van de Spaanse koning, is dat niet gewoon een geraffineerde belediging. Het betreft een keizer. Door hem koning te noemen zeg je dat hij in de Nederlanden niks te vertellen heeft.

Toenemend nationalisme.
Ik zie een Turkse premier er niet mee wegkomen als hij zegt dat hij Turkije gaat teruggeven aan de Turken. Dan is toetreding tot de EU voorgoed verspeeld. Zelfs als je de PVV als marginaal beschouwt (wat ik knap vind), Rutte heeft gezegd Nederland te willen teruggeven aan de Nederlanders en heeft er in de peilingen geen zeteltje om verloren.

op 05 03 2012 at 11:03 schreef Bigpete:

De turkse premier hoeft turkije niet terug te geven aan de turken omdat ze het nooit hebben weggegeven…

op 05 03 2012 at 11:09 schreef MNb:

@Babs: Misschien, maar iig niet op die manier. Karel V was Koning van Spanje, Keizer van het Heilige Roomse Rijk, Graaf van Holland en Vlaanderen, Hertog van Gelre en Brabant en nog een heleboel meer. Filips II is nooit keizer geweest.

@Fridjof: wat jij zinloos en zinvol vindt interesseert mij niet.

op 05 03 2012 at 11:41 schreef babs:

Het Wilhelmus gaat over de page van de Keizer. Als die zijn koning eert, is dat een belediging. Ik kan me in die tijd niet voorstellen dat een dergelijke fout in titels onopzettelijk is gemaakt. Koning van Spanje geeft wat mij betreft vooral aan dat hij buiten Spanje niks te zeggen heeft. Maar goed, ik heb het ook maar zelf verzonnen om Spanjaarden mee om de oren te kunnen slaan.

Bigpete, gaat er van uit dat Nederland, itt Tukije, is weggegeven en dat er iets aan de Nederlanders is terug te geven. Ik schat dat zelfs hier de helft van de vaste lezers er gewoon overheen leest, totaal niet beseffend hoe zeer Bigpete het gelijk van de schrijver aantoont, voor zover dat nog nodig was.

op 05 03 2012 at 12:56 schreef FeeX:

Nationalisme is idd met voetbal wel zichtbaar.
Dan zie je overal Oranje.
Maar voetballers als vertegenwoordigers lijkt me toch wel niet gewenst.
Voetbal is oorlog.
Aan de andere kant ben ik blij dat er op scholen geen verplichte hersenspoeling gaande is en je een afwijkende mening mag hebben zonder dat je opgepakt wordt.
Wel maak ik me bezorgd over de groeiende moskees en toename van vrouwendiscriminatie.
in gesloten culturen in Nederland.
OOk de Tokkieachtige tv aanbod Cherso, Maaskantjes worden goed bekeken en vereert.
Dat noem ik verloedering.
Een beetje meer verBROEDERING zal Nl ten goede komen.

op 05 03 2012 at 13:35 schreef Bertje:

@ piet de grote

Meen je daar nou mee dat Nederland verkwanselt is, weggegeven etc. nee toch he.
Hoe kun je nu iets terug geven / weggeven wat niet weg te geven valt of terug te geven.
Het klinkt ook zo onzinnig en raar ” Nederland terug geven aan de Nederlanders”

op 05 03 2012 at 14:14 schreef Sasha Berkman:

“De turkse premier hoeft turkije niet terug te geven aan de turken omdat ze het nooit hebben weggegeven…”

Zo kennen we de demagogische PVV leugenaar weer.

op 05 03 2012 at 14:40 schreef Rene Koeman:

@05 03 2012 at 14:14 schreef Sasha Berkman

Ach Sasha, hij heeft ergens gelijk. Niemand heeft ooit Turkije weggegeven. Jammer dat hij wel denkt dat Nederland ooit is weggeven, dat is namelijk ook nooit gebeurd.

op 05 03 2012 at 14:46 schreef Sandro:

Zwak nationalisme van Wilders?
Wilders is VOOR het samenvoegen van Vlaanderen met Nederland en misschien hoort daar Pays-Bas français ook nog wel bij (het z.g. Grootneerlandisme).
Medestanders van dit nationalisme waren/zijn o.a.:
Jan Terlouw (D66), Erik Jurgens (PvdA),Andries Postma (CDA), Frits Bolkestein (VVD).
Toen Wilders pleitte voor het Grootnederlandisme was hij een de grootste nationalist en kotste men hem onder, nu is het zwak-nationalisme?
Het Wilhelmus is afkomstig van het spotlied Autre chanson de la ville de Chartres assiégée par le prince de Condé afkomstig van de Hugenoten in 1568 – dus babs kan wel eens een heel goed punt hebben.Het aanhalen van het Duitsen bloed? In de 16e en 17e eeuw betekende Duits Nederlands, pas later is het woord ‘van Duitsland’ gaan betekenen.

op 05 03 2012 at 15:44 schreef Sasha Berkman:

Rene: De leugen dat nederland is weggegeven is eenn ordinaire nazi-achtige propaganda-leugen. Alleen aanhangers van de fascist Wilders uitten deze leugen keer op keer en geven de schuld ervan aan links. Grote piet is een ordinaire schofterige leugenaar. Het idee dat die kerel wapens mag dragen en bij de politie zit doet het me het ergste vrezen. Mensen zoals hij sleepten in WO-II de joden uit hun huizen.

op 05 03 2012 at 15:58 schreef Sandro:

sasha – gaat het nu niet een beetje te ver?
Vooral die laatste regel is op zijn minst ziek te noemen. Zonder iemand echt te kennen dit soort zaken naar zijn hoofd gooien doet MIJ het ergste vrezen.

op 05 03 2012 at 16:23 schreef babs:

Sasha gaat imo niet te ver, hij onderschat juist het probleem. Probleem is dat niet alleen aanhangers van de fascist Wilders de leugen uiten dat Nederland is weggegeven.

De PVV is met een beetje goede wil nog weg te zetten als nauwelijks relevant, zelfs nu ze gedoogpartner zijn. PVV, VVD, SGP en rechtervleugel CDA samen zijn absoluut niet neer te zetten als irrelevant.

Dat Sasha er de joden bijsleept is niet nodig, maar ongelijk heeft hij ook hier niet. Bigpete heeft meermaals aangegeven uitstekend binnen de bevelsstructuur van politie te passen. Dat is niet persé slecht, maar kan enge gevolgen hebben en heeft dat ook gehad.

op 05 03 2012 at 16:29 schreef Sasha Berkman:

Sandro: je weet dat de joden in wo-2 voornamelijk door nederlandse collegas van grote piet uit hun huizen zijn gesleept toch? Als je piet hoort over “moslims” liggen de parrellen er duimendik bovenop.

op 05 03 2012 at 16:30 schreef Bigpete:

De tijd dat ik me druk maakte wat een werkschuwe kraker van mij vond ligt heel ver achter me Sandro. Geef die gek toch geen aandacht.

op 05 03 2012 at 16:40 schreef Bertje:

Kan iemand me dan svp zeggen wat er dan wel of niet is weg gegeven?
Ja Nederland dat begrijpt me kont ook, maar welk precies de jouwe, de mijne ……
Wat wordt er dus concreet bedoelt!

Het is voor mij werkelijk zo vaag allemaal en doet me sterk weer denken aan “eigen volk eerst intellectueel” Jan Maat.

@ Herrn Berkman

Ben blij dat jij geen smeris bent!
Laat wo 2 er nou eens buiten joh, toe je kan het,echt waar we geloven in je, doe je best……
Anders voor jou geen tv kijken in de recreatiezaal…..

op 05 03 2012 at 17:02 schreef Sasha Berkman:

BigPete bevestigt keer op keer dat het een fascist is. Vroeger keken de mensen weg toen zijn soort de joden afvoerde dat zal nu niet meer gebeuren.

Ook grappig dat iemand die nog nooit iets in zijn leven heeft gepresteerd, een agent, het over werkschuw tuig heeft.

op 05 03 2012 at 17:39 schreef Pyt van der Galiën:

Niet zo moeilijk te beantwoorden, Bertje. “Nederlanders” zijn:
– blank
– rechts
– géén moslim
– niet werkzaam voor een gesubsidieerde instelling, behalve de politie
– géén werkschuwe krakerts of terroristenvrienden
– Keurige Hardwerkende Burgers
– tonen gepast ontzag voor de politie

Op De Dagelijkse Sufkop zouden ze er dan nog aan toevoegen:
– gaan op zondag minimaal één keer naar de kerk
– nemen hun pet af wanneer ze hun meerderen tegenkomen op straat

Dit is de Nederlander aan wie Nederland terug moet worden gegeven. Prettige, open gelaatsuitdrukking en volstrekt integer, in tegenstelling tot de PvdA’ers en anarchistische krakers die in Nederland sinds 1965 een gruwelijke dictatuur uitoefenen.

op 05 03 2012 at 17:42 schreef Bertje:

@ Babs

Zelfs met de beste ter wereld kan ik de PVV niet weg zetten als “nauwelijks relevant” of marginaal.
En dat een koddebeier aangeeft binnen de bevelsstructuur te passen lijkt me nogal logisch. Zo een structuur is inherent aan leger / politie e.d
Het zou nogal lekker worden als typjes als Herrn Berkman of ikzelf bij de smeris in dienst kwamen.
(ik zou een ieder een bloemetje geven ipv een bon of een lat in de nek en Herrn Berkman naar ik vermoed zou zijn dienstpistool legen op democraties gekozen volks vertegenwoordigers)

op 05 03 2012 at 17:44 schreef MNb:

@Sandro: “In de 16e en 17e eeuw betekende Duits Nederlands”
Nassaue lag ook in de 16e en 17e eeuw niet in Nederland. Bovendien heette het land toen Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, dus volgens mij schrijf je gewoon weer eens onzin. Dat Engelsen destijds het verschil niet wisten tussen Dutch en Duits hoeft nog niet te betekenen dat Limburgers dat ook niet weten.

op 05 03 2012 at 18:10 schreef Bigpete:

Wat Rutte bedoelt heeft met “we gaan Nederland teruggeven aan de Nederlanders” moet je aan Rutte vragen. Ik kan wel mijn uitleg van zijn woorden geven.
Nederland is een land waar de burger ondanks het feit dat we een democratische rechtsstaat schijnen te zijn(zonder gekozen staatshoofd en zonder gekozen burgemeester…)na de verkiezingen niets te vertellen heeft. Al lappen politici alle beloftes aan hun laars, al besodemieteren ze je waar je bij staat, de kiezer kan niks behalve 4 jaar later op een andere partij stemmen. Dat moet anders.
Brussel bepaalt van alles en nog wat zonder dat de burger daarin gekend is, we dansen met zijn allen naar de pijpen van Europa. Dat moet anders.

En ja, een minderheid met een te grote bek en de overmatige bron van overlast krijgt van alles gedaan terwijl de brave burger niks mag en niks krijgt. Ook dat moet anders.

op 05 03 2012 at 18:33 schreef You On A Gin:

@ Pyt van der Galiën
Hahaha, ja, die kop. Het lijkt wel een typetje. :)
Zelfs naar PVV-maatstaven was die vent een te groot stuk tokkietuig:
http://www.depers.nl/binnenland/623384/PVV-Limburg-zet-Bosman-uit-fractie.html

WBT anarchistische krakers; dit is een schoolvoorbeeld van het type linksfascist dat mij doet gruwen:
http://www.youtube.com/watch?v=dnrCzII9Gy4

Je hoeft alleen maar in die ogen te kijken om te constateren dat er niemand thuis is. Of zoals mijn vader altijd zei, “20.000 volt, maar in de bovenkamer brandt geen lampje”.

Maar goed, mafketels en engnekken vind je overal… zolang ik het verschil zie tussen zo’n figuur en een Ahmed Aboutaleb of Emile Roemer ben ik vast niet al te erg aan het generaliseren. ;)

op 05 03 2012 at 19:47 schreef Pyt van der Galiën:

@Gin

Oh ja, dat gedoe rond Type O Negative herinner ik me nog. Dat was in de tijd dat ik zelf nog een anarchistische terroristenvriend (ik citeer ons aller favoriete agent maar even) was. Ik heb nergens spijt van, maar het sektarische, benepen gelul dat bij tijd en wijle hoogtij vierde, mis ik niet. Anarchisten zijn soms net zo benepen en kleinburgerlijk als Joshua Livestro. Laat me je verzekeren dat ik hier niet bij betrokkken was:P

Wat betreft nationalisme: “Nationalism is an infantile disease. It is the measles of mankind” (Albert Einstein).

A

op 05 03 2012 at 20:09 schreef Bertje:

Pyt

– blank……. Check
– rechts…… Negative
– géén moslim…. Check
– niet werkzaam voor een gesubsidieerde instelling, behalve de politie………..Check
– géén werkschuwe krakerts of terroristenvrienden…. Negative
– Keurige Hardwerkende Burgers……. Negative
– tonen gepast ontzag voor de politie……Negative

Draag geen pet maar ga wel 3 keer per week naar het klooster mag dat dan ook?
:-)

@ grote Pietje

Dus eigenlijk D66 behalve dan van dat Europa!

op 05 03 2012 at 20:47 schreef Jon:

Wat een wij/zij-denken hierboven. Wij (de weldenkenden, de goeden) tegen Zij (de bekrompen Nederlanders).

Ja het is openlijk nationalistischer geworden. Misschien wel omdat we er te bang voor zijn geworden na de Tweede Wereldoorlog. Daardoor hakten Fortuyn en Wilders er waarschijnlijk zo in. Nationalisme was jarenlang eng en fout in de goegemeente. Ook ik was van die school en kijk met verbazing terug naar mijn eigen harde oordelen over mijn eigen achtergrond. Ook typisch Nederlands, dat afgeven op je land?

Turken zijn gemiddeld over the top en geïnstitutionaliseerd nationalistisch, net als Amerikanen, dus daar heb je het probleem niet van onderdrukt nationalisme. Maar wel weer andere problemen.

Ik snap de zorgen wel over het nationalisme, maar ben minder bang voor een slechte afloop. Denk dat we hier doorheen moeten en dat het dan normaliseert. Wel jammer dat we onze meer tolerante traditie en goede naam van na WO2 verliezen, met de huidige tendens, regering en bijna salonfähige nieuwe bekrompenheid.

op 05 03 2012 at 22:44 schreef You On A Gin:

@ Pyt van der Galiën
Hé Pyt, niets mis met idealen. :)
Dat is een enorme voorsprong die wat ‘roder’ gekleurde mensen hebben op domrechts. ;)
Ik vind het helemaal niet gek, of verwijtbaar dat mensen die wat verschilliger zijn aangelegd, zich vroeger misschien geassocieerd hebben met extremere elementen. Juist omdat, wanneer iemand zelf bruist van oprechte verontwaardiging wegens alle onrechtvaardigheid in de wereld, de meeste mensen juist zo onverschillig lijken.

Joshua Livestro… oef. Dat is zo iemand waardoor ik me ben gaan realiseren dat er meerdere, uiteenlopende vormen van ‘domheid’ bestaan. Veel rechtse, conservatieve kopstukken zijn best intelligent, alleen, ze willen of kunnen bepaalde dingen gewoon niet zien of begrijpen.

Einstein (zelf ook ooit een ‘vluchteling’/immigrant ;)) heeft daar zeker een punt, maar eerlijk gezegd zie ik nationalisme als iets mens-eigen.

op 06 03 2012 at 08:21 schreef Sandro:

@MNb – nee hoor ik praat geen onzin.

In het Nederlands van de 16e en 17e eeuw waren ‘Duits’ en ‘Diets’ spellingvarianten van hetzelfde woord. De moderne vertaling voor dit woord is in beide gevallen Nederlands.

op 06 03 2012 at 10:38 schreef babs:

Over het Wilhelmus.

Ik leerde op school dat Duits ‘Volks’ betekende. Als in: niet puur adelijk. Handig als je het volk aan je wil binden.

Kan zijn dat dit alleen zo werd onderwezen om maar niet Duits te hoeven zijn. Alles wat ik op school heb geleerd aan Vaderlandse Geschiedenis is in mijn hoofd gelabeled als: twijfelachtige herkomst.

op 06 03 2012 at 11:32 schreef MNb:

Wat was de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden dan een moderne naam, Sandro.
Ga je uiteraard, geheel naar je gewoonte, niet op in. Je schrijft onzin.

op 06 03 2012 at 13:15 schreef Sasha Berkman:

Sandro is een PVV’er. Die liegen nu eenmaal makkelijker dan dat ze de waarheid erkennen.

op 06 03 2012 at 13:16 schreef Sandro:

MNb – het is geen onzin en ik begrijp niet wat je wil met de republiek der zeven verenigde Nederlanden……

Diets/Duits zijn spellingvarianten voor Nederlands – niet voor Nederland of voor de verenigde zeven maar voor NederlandS.
Lijkt me toch een essentieel verschil!?

Omdat meteen te stellen dat ik onzin schrijf is niet erg sterk beste MNb.

op 06 03 2012 at 13:24 schreef Sandro:

Peter ik hoop dat je me in deze vergeeft door de dubbele posting maar misschien dat deze toevoeging van de wiki een helderder licht werpt op Duits/Diets.

Woordverklaring Diets:
De term Diets stamt af van het woord ‘Þeudisk’ (volk) en betekent in de Germaanse talen van het volk of volks.

Rond de 16e eeuw werd ze geschreven als Duytsch, en gebruikt om de middelnederlandse talen aan te geven. Het bekendste voorbeeld hiervan is in het Wilhelmus vastgelegd: Wilhelmus van Nassouwe ben ick, van Duytschen bloet.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS