Home » Archief » Nobelprijs


[09.10.2009]

Nobelprijs

Peter Breedveld

essaydi58
Foto: Lalla Essaydi

Je hoeft niet te twitteren om de reacties te kennen van de Obamahaters op het nieuws dat Obama de Nobelprijs voor de Vrede krijgt. Die zijn voorspelbaar en sluiten uiteraard naadloos aan op het eentonige gekanker dat al sinds zijn inauguratie aan de gang is: dat de ‘Obamania’ de spuigaten uitloopt, dat Obama ‘m krijgt omdat-ie zwart is, en dat het dus racisme is, dat Barack ‘Hussein’ Obama een stiekeme moslim is die de vrije wereld op een presenteerblaadje aan de islam aanbiedt en dus geen vredesprijs verdient.

Maar ook in weldenkende kringen is kritiek: dat het een politiek statement is, dat het voorbarig is, enzovoort.

Welnu, ik vind dat Obama de prijs terecht krijgt. In die paar maanden dat hij nu president is, heeft hij meer goodwill gekweekt in de rest van de wereld dan zijn voorganger in acht jaar. Waar Bush na zijn aantreden meteen de wereld buiten de VS van zich begon te vervreemden, door onder andere te weigeren het Kyotoverdrag te ratificeren en de wereld buiten de VS te duiden in simplistische en provocatieve termen als ‘As van het Kwaad’.

Ik herinner me heus nog wel dat ik zelf ook dacht dat Bush’ agressieve benadering leek te zorgen voor een domino-effect van democratisering in het Midden-Oosten, maar dat is achteraf gezien toch iets te optimistisch gesteld. De inval in Irak bleek te zijn gelegitimeerd met keiharde, opzettelijke leugens en die nachtmerrie is nog steeds niet ten einde, en waarom er in Afghanistan zoveel wordt gesneuveld, wordt steeds minder duidelijk.

Bush is er nooit in geslaagd het misverstand weg te nemen dat Amerika en zijn bondgenoten in oorlog zouden zijn met de islam. Obama was daar in een indrukwekkende speech in Caïro heel duidelijk over: we zijn dus niet in oorlog met de islam. Uiteraard wordt dat door hysterische zwartkijkers als het ultieme bewijs gezien dat Obama de hele wereld wil onderwerpen aan de wetten van de sharia.

Het voortdurende gehoon dat Obama niks van z’n beloftes waarmaakt, is sowieso gratuit omdat zijn tegenstanders letterlijk alles in de strijd gooien om hem tegen te werken, en vooral tegen Obama’s voorstellen zijn omdat ze van Obama komen. Inhoudelijke argumenten worden niet eens ingebracht. Karaktermoord, Hitlervergelijkingen en apocalyptische doemscenario’s domineren het discours in republikeinse en conservatief-democratische kringen. Tegen zoveel destructieve emotionaliteit is een televisiedemocratie niet opgewassen. Dat kun je Obama niet kwalijk nemen. Net zomin als je hem kwalijk kunt nemen dat Israel openlijk en nadrukkelijk zijn gat afveegt met Obama’s pogingen vrede te bewerkstelligen tussen Israel en Palestina.

Resultaten meet je niet met behulp van aangenomen wetsvoorstellen en ondertekende overeenkomsten, dat zou een beetje Amerika- en Israelwatcher toch moeten weten. Al onderteken je overeenkomsten met je eigen bloed, dat is een leuk cameramoment, daarna kronkelen alle partijen zich in de gekste bochten om hun flagrante schendingen goed te praten.

Maar je kunt de mensheid als wereldleider ook een beetje hoop schenken, of een nieuwe, positieve invalshoek. En dat heeft Bush nooit gedaan, en Obama wel, en daarom verdient hij die Nobelprijs.

Peter Breedveld verkneukelt zich bij de gedachte aan de rolberoertes waar de Obamahaters nu van aan het herstellen zijn. Of misschien wel niet.

Peter Breedveld, 09.10.2009 @ 12:35

[Home]
 

51 Reacties

op 09 10 2009 at 13:30 schreef dick jansen:

Niks mis met het schenken van hoop of het benaderen via een nieuwe, positieve invalshoek, maar je wordt wel op een hoop gegooid met lieden als Arafat en Gore. Klaar ben je.

op 09 10 2009 at 13:48 schreef Pieter:

De toekenning is prematuur. Negen maanden is gewoonweg te kort om Obama te kunnen beoordelen. De ‘War on Terror’is verleden tijd, er is meer dialoog maar resutaten moeten nog komen. En op dit zelfde moment overlegt Obama met zijn oorlogskabinet over het zenden van tienduizenden extra troepen naar Afghanistan. Da’s mogelijk dan weer het einde van de dialog.

Is de prijs niet bedoelt als een steuntje in de rug? De vergelijking met Bush zegt op zich helemaal niets, de wereld zit al vol met goed-nieuws-profeten die zich tegen hun virutele onderbuik afzetten.

Nee, Obama moet niet op zijn intenties maar daden worden beoordeelt. Stel dat hij vrede bewerkstelligt tussen Palestijnen en Israel wat verdient hij dan? Een heilig verklaring?

Eerst zien, dan geloven.

op 09 10 2009 at 13:56 schreef Hidde:

Tja, een wat zwak betoog. Als de benchmark is dat je een meer bindende factor bent dan Bush, dan weet ik ook nog wel een paar miljoen kandidaten voor de Nobelprijs. Als mensen hoop schenken – maar niet waarmaken? – al een reden is, kunnen we Anja Meulenbelt ook wel voordragen voor een lintje. Of zou dat al gebeurd zijn?

Uiteindelijk is meten weten. Het afketsen van Obama voorstellen louter toeschrijven aan sabotage door republikeinen en deels democraten is simplistisch. Blijkbaar kan hij op dat vlak wat minder goed de bindende factor spelen. Of zouden het toch allemaal racisten zijn daar?

op 09 10 2009 at 14:26 schreef Peter:

Anja Meulenbelt bindt helemaal niks, die polariseert. Ze heeft meer overeenkomsten met Bush dan met Obama.

Als je de discussie in de VS over Obama’s ziektekostenverzekering een beetje gevolgd hebt, weet je dat het niet simplistisch is te constateren dat er vooral sprake is van onwil op grond van negatieve emoties en hysterische angstvisioenen. Ik heb niet gesuggereerd dat het om racisme zou gaan, dat is weer zo’n typisch retorisch truukje dat Obama-haters altijd toepassen bij een schrijnend gebrek aan inhoudelijke argumenten.

Dat heerst toch al erg in het anti-Obamakamp. Dat er echt ongeloof heerst dat je iemands inzet en positieve invloed zou belonen met een Vredesprijs, tekent het nihilisme dat daar heerst.

Vroeger bracht je nog wel eens wat verfrissends in, Hidde. Tegenwoordig hou je het vooral bij gratuite sneren en groteske vergelijkingen in de trant van, ‘als je drop lekker vindt ruiken, kun je ook wel stront gaan eten’.

op 09 10 2009 at 14:32 schreef Ab:

Het is natuurlijk meer een prijs voor zijn inspanningen en goede bedoelingen dan een prijs voor keiharde resulaten. Op zich verdient Obama op veel terreinen die schouderklop (hoewel ik toch met toenemende bezorgdheid zijn houding ten opzichte van Afganistan volg) meer dan wie dan ook. Je kunt je alleen afvragen of de Nobelprijs voor de Vrede daarvoor het meest adequate middel is.
Want resultaten heeft Obama nog niet binnen weten te halen. En dat hij forse tegenwerking zou krijgen was natuurlijk vantevoren al duidelijk: bijna de helft van de Amerikanen stemde op zijn tegenstander.
De Nobelprijs voor Geneeskunde wordt ook niet uitgereikt aan iemand die zeer meeslepend vertelt dat hij binnen vier jaar hét middel tegen alle soorten kanker zal hebben ontwikkeld.
De Nobelprijs moet niet gaan over goede bedoelingen, maar over resltaten.

En daarmee wil ik niks ten nadele van Obama zeggen. Maar hij moet het wel eerst allemaal waarmaken. Nou ja, als hij 10% kan waarmaken, dan zou de wereld er al een heel stuk beter uitzien. En zou hij echt de Nobelprijs voor de Vrede verdienen.

op 09 10 2009 at 14:48 schreef Hidde:

Kun je me uitleggen waarom er sprake is van onwil?

Het suggereert ook dat het evident is dat zijn plan goed is. Ik vraag me af wat je inhoudelijk weet van het probleem en van de oplossing (het plan).

In feite presenteer je hierboven weinig tot niks feitelijks. Jij hebt blijkbaar een goed gevoel bij Obama – zoals velen – en de positieve vibe die hij schijnt te creeren verdient een Nobelprijs. Voor mij ligt die lat wat hoger moet ik je zeggen.

op 09 10 2009 at 15:03 schreef Spuit Elf:

In andermans woorden, met excuses voor het knip- en plakwerk:

(Oslo (AP) Ein Jahr nach seiner Wahl zum US-Präsidenten wird Barack Obama mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.) Das norwegische Nobelpreiskomitee würdigte am Freitag in Oslo Obamas «außergewöhnliche Bemühungen um eine Stärkung der internationalen Diplomatie und um Zusammenarbeit zwischen den Völkern».

Selten zuvor habe eine Persönlichkeit so sehr die Hoffnung auf eine bessere Zukunft vermittelt und die Aufmerksamkeit der Welt in Bann gezogen, erklärte das fünfköpfige Nobelpreiskomitee. «Seine Diplomatie beruht auf dem Konzept, dass diejenigen, die die Welt führen, dies auf der Grundlage von Werten und Haltungen tun müssen, welche von der Mehrheit der Weltbevölkerung geteilt werden.» Das Komitee merkte an, dass Obamas Vision für eine Welt ohne Atomwaffen bei der Preisentscheidung eine besondere Rolle gespielt habe. «Obama hat als Präsident ein neues Klima in der internationalen Politik geschaffen.»

op 09 10 2009 at 15:42 schreef Jarich:

Misschien moeten ze ook maar elk jaar een Nobelprijs voor goede bedoelingen uitgeven…

op 09 10 2009 at 16:31 schreef Peter:

De kritiek is te lui en te makkelijk. Het gaat niet om ‘goede bedoelingen’, en alsjeblieft, laat Jarichs sneer de laatste flauwe ‘als we dit… dan kunnen we ook wel dat…’ zijn.

Of nee, laat de mijne dat zijn: ‘Als ik moeite moet gaan doen om dit soort slappe argumentatie te weerleggen, kan ik net zo goed resusaapjes met mijn poep gaan bekogelen.’

Wie niet inziet dat je met good-will heel wat meer bereikt, eigenlijk al de halve slag gewonnen hebt, dan met autistische provocaties, ga ik sowieso niet overtuigen. Obama heeft, onder andere met zijn speech in Caïro, veel mensen in het Midden-Oosten overtuigd van zijn goede bedoelingen. Op Twitter zag ik dat Hamas één van de eersten was om Obama te feliciteren, en je kunt van Hamas vinden wat je wilt, maar dat duidt dus op een heel wat positievere insteling dan toen Bush president was.

En niet alleen in het Midden-Oosten, ook in Europa is het anti-Amerikanisme, dat onder Bush welig tierde, als sneeuw voor de zon aan het verdwijnen. Die good-will betekent zonder meer een grotere bereidheid tot praten en tot concessies. De kloof tussen de VS en de rest van de wereld is aan het dichten.

Hiddes ‘meten is weten’ getuigt van een te beperkte levensvisie. Veel dingen, die het leven de moeite waard maken, kun je niet meten. Sterker nog, de dingen die er echt toe doen, kun je niet meten. Je kunt de liefde niet meten. Wat baat een volle maag, als je de liefde niet hebt? Vriendelijkheid kun je niet meten, beleefdheid, fatsoen, empathie, humor, je kunt het allemaal niet meten. Wel waarnemen. Als je in een maatschappij leeft waar iedereen voldoende te eten heeft, een dak boven het hoofd, warm stromend water, waar kanker altijd te genezen is en de treinen op tijd rijden, maar de mensen toch niet gelukkig zijn, bijvoorbeeld omdat ze verplicht elke morgen een injectie krijgen om hun emoties uit te schakelen, dan is dat voor iedereen meteen waarneembaar, maar niet of nauwelijks te meten.

En aan de andere kant kun je aan het eind van de ambtsperiode van een Amerikaanse president het aantal akkoorden gaan tellen, dat hij heeft weten af te dwingen tijdens internationale tops, het betekent allemaal niks als de ondertekenaars elkaar nog net zo naar het leven staan als vóór die akkoorden.

In de aanloop naar de behandeling, in Washington, van Obama’s hervormingen op het gebied van de gezondheidszorg, hebben polulaire rechtse schreeuwlelijkerds als Rush Limbaugh hem beschuldigd van marxisme, fascisme, kwade bedoelingen (‘death panels’ die beslissen over leven en dood van ouderen en chronisch zieken!) en nog veel, veel meer. En senatoren balken dit soort idiote paranoïa gewoon na. Het is allemaal laster, getuigt van een totaal gebrek aan kennis, maar het heeft wel een daling veroorzaakt in Obama’s populariteitspolls. Los van wat je van zijn plan vindt, en mij lijkt het te getuigen van niks anders dan gezond verstand, dát is pure onwil en dat is het soort onzin waar Obama dagelijks tegen moet vechten, het onkruid dat hij steeds weer moet wieden voor hij aan zijn echte werk toekomt.

Kun je lekker achterover gaan zitten, een boer laten en sneren dat ‘Obama blijkbaar toch niet zo’n bindende kracht is’, mij komt het voor dat er nog veel werk te verrichten is, voordat de grootste democratie ter wereld weloverwogen democratische besluiten kan nemen die verstrekkende gevolgen hebben voor zowat iedereen in de wereld. Dat is niet Obama’s schuld, dat is de cultuur van een televisiedemocratie.

op 09 10 2009 at 17:07 schreef Hidde:

Hiddes ‘meten is weten’ getuigt van een te beperkte levensvisie. Veel dingen, die het leven de moeite waard maken, kun je niet meten. Sterker nog, de dingen die er echt toe doen, kun je niet meten. Je kunt de liefde niet meten. Wat baat een volle maag, als je de liefde niet hebt?

Ik heb niet het gevoel dat Obama van mij houdt. Hoeft ook niet. Mogelijk beschikt hij over vele onmeetbare kwaliteiten, wie zal het zeggen. Maar dat is sec niet relevant. Uiteindelijk zullen z’n kwaliteiten – meetbaar of onmeetbaar – in enigzins meetbare prestaties moeten worden uitgedrukt. Daar meet je leiders en regeringen aan af. En niet aan dezelfde maatstaven als waar je je eigen naasten aan afmeet.

bijvoorbeeld omdat ze verplicht elke morgen een injectie krijgen om hun emoties uit te schakelen, dan is dat voor iedereen meteen waarneembaar, maar niet of nauwelijks te meten.

Lijkt me niet zo moeilijk. Het aantal mensen dat zich super happy voelt zal niet al te hoog zijn. En de correclatie met de injectie is snel gemaakt. Prima meetbaar.

het betekent allemaal niks als de ondertekenaars elkaar nog net zo naar het leven staan als vóór die akkoorden.

Als ze niet eens in staat zijn om tot een akkoord te komen staan ze mekaar nog meer naar het leven zou ik zo denken.

op 09 10 2009 at 17:14 schreef J.J. van der Gulik:

Ik vind deze reactie op trouw.nl van Hannibal wel aardig:

“De deadline voor het indienen van een nominatie was 1 februari 2009 !!!

Toen was Obama dus net 10 dagen in functie.

Afijn, met die prijs in de tas kan hij rustig 30.000 man extra naar Afghanistan sturen. Het is
voor de Vrede, nietwaar?

Zo zie je maar dat dat geaarzel toch ergens goed voor was. Al lijkt me de uitreiking in Oslo dan wel een pijnlijke situatie te worden.

Voor de goede orde: die prijs uitreiken aan het staatshoofd van een land dat nog in oorlog is, lijkt me principieel onjuist.”

Maar ik mag aannemen dat ook het team rondom Obama zo ook wat in het zonnetje komt te staan, zoals de sterk pro-Israëlische minister van buitenlandse zaken Hillary Clinton, vice-president en zelfverklaarde zionist Joe Biden en zijn stafchef op het Witte Huis en de facto zionist Rahm Emanuel, waarvan de vader in Israël zo vriendelijk was om ten tijde van de benoeming een racistische opmerking over Arabieren te maken.

Overigens, is er al voldoende duidelijkheid over de plaats van geboorte van Obama?

op 09 10 2009 at 17:17 schreef Ab:

Hillary Clinton is een jaar of acht geleden op identieke wijze de mist in gegaan met haar plannen voor de gezondheidszorg. Je kunt dus zeggen: Obama doet alles goed, maar slechte rechtse schreeuwlelijkerds werken hem tegen (en je hebt daar dan waarschijnlijk ook gelijk in), maar je zou ook kunnen zeggen: hij wist precies hoe zwaar de tegenstand zou zijn, uit welke hoek hij zou komen en welke argumenten gebruikt zouden worden en toch lijkt het hem niet te gaan lukken. Alle omgevingsfactoren zijn nog hetzelfde, maar zijn aanpak leidt niet tot succes.
Hoe goed dan zijn bedoeling was en hoe goed zijn plannen: als strateeg heeft hij in deze zaak gefaald. En dat is dus wel meetbaar.

Verder gaat het er niet om of hij enthousdiasme heeft gebracht, dat hij een goede handreiking doet aan moslims. Ik denk dat we het daar wel over eens zijn. Alleen lijkt me dat nu nog erg voorbarig om er een Nobelprijs voor te geven.

op 09 10 2009 at 17:18 schreef Peter:

@Hidde Correlaties leggen gaat je makkelijk af, had ik al gezien. Maar dat betekent niet dat je kunt meten of iemand gelukkig is. Je kunt hoogstens meten hoeveel mensen zeggen dat ze gelukkig of ongelukkig zijn.

Hoe dan ook, je mist mijn punt geheel en al. Waarschijnlijk omdat, wat ik beschrijf, zich helemaal buiten jouw blikveld afspeelt en je het wel best vindt, zo. HOe dan ook, ik ga mezelf hier niet steeds zitten herhalen.

op 09 10 2009 at 17:46 schreef Loesje:

Misschien maakt deze prijs Amerikanen (nog) trotser op hun President. Misschien gaat de man in de straat zich es achter de oren krabben. Misschien is dit het duwtje dat nodig is, om een behoorlijke, voor iedereen toegangkelijke gezondheidszorg te creeren. Ik heb geen idee, ik twijfel aan Obama. Is hij een nieuwe Kennedy, jong, dynamisch en van goede wil? Of is het een opportunist? Voorlopig geef ik hem het voordeel van de twijfel. De tijd zal het leren, denk ik.

op 09 10 2009 at 17:47 schreef leo schmit:

Sinds de toekenning van deze prijs aan de misdadiger Henry K. of de zwendelaar Yasser A. of de leugenaar Al G. heeft dit eerbewijs voor mij geen betekenis meer.

Voor de Nobelprijs Commissie en kennelijk ook voor Peter telt alleen dat Obama gezegd heeft dat de VS (en wij) geen oorlog voeren tegen Islam. Die mooie Cairo toespraak, weet U nog wel. Snel verdiend hoor.

Dat ze nog steeds oorlog voeren, maar niet tegen de Islam, is voor hen al een vredesprijs waard.

op 09 10 2009 at 17:52 schreef Peter:

Er is met de voor- en tegenstanders echt geen fatsoenlijke discussie te voeren. Ook Leo Schmit maakt een karikatuur van mijn argumenten.

Ik moest maar niet meer reageren op lieden die te beroerd zijn zorgvuldig met mijn inbreng om te gaan.

op 09 10 2009 at 18:02 schreef leo schmit:

Ik was zoeven de zionist Simon P nog vergeten en er zullen nog wel meer schurken in dat rijtje passen.

Peter, ga nou niet meteen klagen. Dit is het punt in jouw betoog waarop ik reageer:

“Bush is er nooit in geslaagd het misverstand weg te nemen dat Amerika en zijn bondgenoten in oorlog zouden zijn met de islam. Obama was daar in een indrukwekkende speech in Caïro heel duidelijk over: we zijn dus niet in oorlog met de islam.’

Ik stel daar tegenover: ‘maar we zijn wel in oorlog en daarvoor krijgen we de Nobelprijs voor de Vrede.’

OK aanmoedigingsprijs dan maar voor straks als die oorlog tegen de niet-islam gewonnen is.

op 09 10 2009 at 19:17 schreef Jarich:

Obama lijkt zelf ook te vinden dat de prijs wat vroeg komt. Wat een Obamahater, die Obama.

op 09 10 2009 at 19:46 schreef J.J. van der Gulik:

Een voordeel is dat zelfs een Obama het zich voor de officiële uitreiking niet kan permitteren om Iran te bombarderen. En mogelijk zal hij zo onbedoeld bijdragen aan een stukje vrede.

Maar hij zou pas wat niveau tonen als hij die prijs zou weigeren.

op 09 10 2009 at 19:59 schreef Peter:

Guttegut, in de strijd om het drammerige eigen gelijkje wordt geen enkele cheap shot geschuwd.

op 09 10 2009 at 20:20 schreef gentle giant:

Misschien dan toch Tenzin Gyatso maar eens ontmoeten, gezellig.

op 09 10 2009 at 20:54 schreef Cloot:

Ergens anders zag ik de opmerking dat Obama de prijs vooral kreeg omdat hij Bush NIET was. Uit Peters betoog krijg ik de indruk dat hij dat ook vindt.

Voor diegenen wier Engels het middelbare schoolniveau ontstegen is:

After winning the Nobel Prize for Peace, and the IOC announcement of awarding Obama the 2012 Olympic gold medals on 100 m, 200m, 400m, and 800m men´s in Athletics, the Nobel Committee concluded that he was entitled to some more Nobel Prizes:

The Prize for Physics for his astounding accomplishment at the Olympic Games of 2012.
The Prize for Literature for his forthcoming bardic oration: ´How everyone can win a Nobel Prize´
The Prize for Chemistry because of the chemistry he displayed in his orations
and:
The Prize for Economy, for being able to win so much by doing so little.

´Unfortunately´, the Nobel Committee announced with regret, ´We had to refuse the Nobel Prize for Medicine to someone who triggered so many political opponents´ cardiac arrests on this happy day.´

op 09 10 2009 at 20:57 schreef Peter:

Uit Peters betoog krijg ik de indruk dat hij dat ook vindt.

Ook voor Cloot (what’s in a name) is begrijpend lezen te hoog gegrepen.

op 09 10 2009 at 21:23 schreef Cloot:

– Uit Peters betoog krijg ik de indruk dat hij dat ook vindt. –

Waarmee ik impliceerde dat de koerswijziging ten opzichte van Bush´politiek voor de Nobelprijscommissie een belangrijke overweging was.

U bent wat stekelig. Zware dag?

op 09 10 2009 at 22:19 schreef MNb:

1) Zo is het maar net, PB, Obama heeft de prijs vooral gekregen omdat zijn voorganger zo’n beroerling was. Want dat is in de kern de enige inhoudelijke reden die ik tot nu toe heb gelezen. Dus als jij of ik in het Witte Huis hadden gezeten hadden jij of ik hem gekregen.
2) Obama in hetzelfde rijtje zetten als Kissinger lijkt veel op karaktermoord.

op 09 10 2009 at 22:20 schreef Peter:

Helemaal niet. Ik ben alleen allergisch voor mensen die een karikatuur maken van mijn argumenten. Maar kennelijk zie je zelf niet dat er een enorm verschil zit tussen ‘dat Obama de prijs vooral kreeg omdat hij Bush NIET was’ en ‘dat de koerswijziging ten opzichte van Bush´politiek voor de Nobelprijscommissie een belangrijke overweging was’.

Breide zijn overigens fout. Het gaat niet om de wijziging per se. Het gaat om het feit dat Obama’s benadering vertrouwen wekt en goodwill kweekt.

op 09 10 2009 at 22:23 schreef Huub:

Obama heeft zeker al een paar dingen gedaan, zijn optreden tot nu toe heeft heel veel kansen opgeleverd tot een daadwerkelijk betere internationale situatie en een betere relatie met onder andere het midden-oosten. Toch is het echt te vroeg.

op 09 10 2009 at 22:27 schreef Tjerk:

@Peter; Helemaal met je eens dat rechts alleen maar op Obama inhakt omdat een linkse kansenneger aan het roer van de Verenigde Staten niet strookt met hun wereldbeeld en idealen (Wat veelzeggend is over dat wereldbeeld en die idealen, maar dat terzijde).

Ik ben het echter niet met je eens dat het beetje masseren van de gespannen verhoudingen tussen de Westerse en islamitische wereld, of het schenken van een beetje hoop of aanbieden van een nieuwe invalshoek aan de mensheid een Nobelprijs waard is.

Daarvoor wil ik concrete resultaten zien:

– Iran dat daadwerkelijk afziet van zijn kernwapenprogramma, en de daaruit voortvloeiende ontspanning in het Midden-Oosten, bijvoorbeeld;

– Israël dat Hamas erkent als legitieme vertegenwoordigers van het Palestijnse volk, en niet alleen stopt met het uitrollen van een netwerk van – volgens internationaal recht illegale – nederzettingen in de West-Bank, maar serieuze stappen maakt om dit netwerk weer in te rollen;

– Hamas dat het zelfbeschikkingsrecht van het Joodse volk in Palestina en derhalve de Israëlische grenzen van vóór 1967; dat soort werk.

Zou Obama dat voor elkaar krijgen, dan verdient hij wat mij betreft een Nobelprijs. Maar dat zal nooit gebeuren.

op 09 10 2009 at 22:30 schreef Tjerk:

Moet natuurlijk zijn: “Hamas dat het zelfbeschikkingsrecht [erkent] van het Joodse volk… etc.”

Ik zeg het er maar bij, zodat er geen misverstand over mijn bedoeling kan ontstaan uit mijn gesleep met het werkwoord.

Als Israël Hamas erkent als legitiem; dient Hamas Israël te erkennen als legitiem, en vice versa.

op 09 10 2009 at 22:30 schreef MNb:

Wegens het verwijt hierboven dat allerlei mensen niet kunnen lezen, over cheap shots gesproken – zal ik dus ook wel aan de broek krijgen – ben ik het artikel nog eens nagegaan.
Vanaf Welnu ik vind … gaan er drie alinea’s vooral over Bush en twee over eventuele bezwaren tegen Obama’s Nobelprijs. De verdiensten van Obama zijn dus de Cairo-speech en de positieve nieuwe invalshoek uit de laatste alinea.
Als ze in Oslo op die manier redeneren komen PB en ik beide nog veel eerder in aanmerking.
Obama is een beste man, maar of dit zwak betoogje hem nou helpt?!

op 09 10 2009 at 22:38 schreef Cloot:

– Beide zijn overigens fout. Het gaat niet om de wijziging per se. Het gaat om het feit dat Obama’s benadering vertrouwen wekt en goodwill kweekt.-

Sorry, maar dat laatste klinkt toch heel erg als dat het belangrijk is, dat hij niet op Bush lijkt. Niet dat ik van haarkloverijen beschuldigd worden wil..

op 09 10 2009 at 23:10 schreef Kees:

Als Obama sympatisant was ik erg verrast met de toekenning van de prijs. Maar ik twijfel heel sterk of het goed is. De verwachtingen worden zo wel erg hoog opgeschroefd en ik ben bang dat het de tegenstanders nog meer verbeten zal maken. De Nobelprijs voor de vrede is sowieso al sterk politiek beladen en wordt vanuit rechtsconservatieve kring en aanverwante hardliners, al snel afgedaan als een speeltje van de ‘linkse’ softies. Met deze vroege toekenning bevestig je hen alleen maar in die mening. Het wishful thinking gehalte is bij deze toekenning naar mijn idee te hoog geweest en ik denk dat het Obama niet zal helpen, maar ik krijg in dit geval heel graag ongelijk.

op 09 10 2009 at 23:38 schreef beek:

Peter Breedveld dient eran te worden herinnerd dat deze Nobelprijswinnaar nog veel meer troepen naar Afghanistan wil sturen.
Dus dat halleulja van Breedveld in combinatie met zijn gehuil om de slachtoffers van Bush, gaat derhalve buitengewoon mank.

op 09 10 2009 at 23:40 schreef Hidde:

Je hebt het er maar moeilijk mee hè Peter, zoveel oenigheid om je heen. Paarlen voor de zwijnen blijkbaar, je niet te weerleggen betogen.

Het gaat om het feit dat Obama’s benadering vertrouwen wekt en goodwill kweekt.

Nogmaals, als dat al reden moet zijn voor een Nobelprijs dan heeft de inflatie flink toegeslagen.

Maar dat betekent niet dat je kunt meten of iemand gelukkig is. Je kunt hoogstens meten hoeveel mensen zeggen dat ze gelukkig of ongelukkig zijn.

Ik vermoed dat er tussen beide een correlatie is.

op 09 10 2009 at 23:45 schreef N. Molrat:

Kees, ik zie die prijs als een steun in de rug; als een aanmoediging die hij verdient en goed kan gebruiken.
Je kunt wel zeggen dat het geven van nieuwe hoop aan miljarden mensen weinig voor stelt maar waarom deed Bush dat dan niet, waarom doen andere regeringsleiders het niet?
Er is niets mis met hoge verwachtingen en met wishful thinking.

op 09 10 2009 at 23:48 schreef Peter:

Sorry, maar dat laatste klinkt toch heel erg als dat het belangrijk is, dat hij niet op Bush lijkt. Niet dat ik van haarkloverijen beschuldigd worden wil..

Is het nou echt zo moeilijk te begrijpen dat Obama wordt beloond voor wat hij wèl doet, en niet voor wat hij niet doet?

@MNb Mijn verwijt dat mensen niet goed lezen is geen cheap shot maar een feitelijke constatering. Het lijkt mij dat ik zelf het beste weet wat ik vind, en aan mijn schrijverskwaliteiten ligt het niet. Ik heb hierboven zeer helder verwoord waarom ik vind dat Obama die prijs verdient. Daar kun je het mee eens zijn of niet, ga mij niet vertellen dat ik dat vind omdat Obama Bush niet is, want dat vind ik dus simpelweg niet.

De verdiensten zijn dus niet Obama’s Cairo-speech, dat staat echt nergens, die speech is een voorbeeld van Obama’s benadering van het Midden-Oosten, die er één is van toenadering, en niet van vervreemding.

Dus inderdaad, MNb, ook jij leest niet goed en verhaspelt maar wat.

op 09 10 2009 at 23:51 schreef Peter:

Paarlen voor de zwijnen blijkbaar, je niet te weerleggen betogen.

Niet door jou, in elk geval. Je hebt al een boel sneren, en niet één argument ingebracht. Ik kan al raden wat je volgende reactie wordt. Iets in de trant van “Ja, jij weet het allemaal het beste, hè Peter.”

Man, wat een armoede.

op 10 10 2009 at 00:06 schreef Cloot:

“Ja, jij weet het allemaal het beste, hè Peter.”

Het wordt wel een artikel 2, inderdaad.

op 10 10 2009 at 01:01 schreef Jarich:

@Tjerk, het is inderdaad zeer de vraag of hij die dingen op je lijstje zal bereiken. Maar ik denk dat dat eerder aan de machthebbers in Iran/ Palestina/ Israel ligt dan aan Obama. Zijn macht is natuurlijk ook maar beperkt.

op 10 10 2009 at 03:01 schreef Tjerk:

@Jarich; ik denk dat je onderschat hoe afhankelijk zowel Israël als de Palestijnen zijn van Westerse financiële steun. Israël voor het op peil houden van haar defensiebudget; de Palestijnen voor het op poten houden van hun economie, infrastructuur en overheidsapparaat.

Het Westen heeft dus een flinke financiële stok achter de deur.

op 10 10 2009 at 09:48 schreef Laila:

Geheel terecht worden er vraagtekens geplaatst bij de geleverde prestaties van Obama.
De nobelprijs van de vrede is niet zelden als aanmoedigingsprijs uitgereikt.Volgens Nobel zelf diende deze prijs uitgereikt te worden voor geleverde prestaties.
Maar als zelfs een massamoordenaar als Henry Kissinger deze prijs kon binnenhalen dan is Obama niet eens zo’n slechte keus.
De prijs is aan Obama uitgereikt omdat hij de wereldbevolking hoop geeft op een betere toekomst maar ook voor zijn buitengewone inspanningen om de internationale diplomatie en samenwerking tussen volkeren te bevorderen.
Volgens het comité is zijn diplomatie gebaseerd op het principe dat wie de wereld leidt, dat moet doen op basis van de waarden en normen die door het merendeel van de wereldbevolking gedeeld worden.
Nadat de V.S. decennialang een allesvernietigend ‘verdeel en heers’parcours hebben gevolgd die alle hoop op verbetering en beëindiging van een never ending story de bodem ingeslagen hebben is het hoog tijd voor een wereldleider met een change of view.
Obama kan in ieder geval niet meer schade aanrichten dan de desastreuze erfenis die zijn voorgangers hebben nagelaten.

op 10 10 2009 at 10:48 schreef Geert:

Wat maakt het uit, die Nobelprijs? Als prominent politicus zal Obama overladen worden met prijsjes en eredoctoraten, die allen alleen maar bedoeld zijn als veer in de reet. Ik gun het hem van harte.

Het jammere van de Nobel vredesprijs is dat deze door de naam op één voet staat met de Nobelprijs in de wetenschapscategorieën, waarvoor de winnaars wel wat meer moeten laten zien dan goede intenties en hoopgeving. Die prijzen zijn dan ook meer betekenisvol, in die zin dat ze een beloning zijn voor een duidelijk gedefinieerde en bewonderenswaardige prestatie.

op 10 10 2009 at 14:15 schreef hj:

Tjerk: Israël dat Hamas erkent als legitieme vertegenwoordigers van het Palestijnse volk

In hoeverre zijn ze dat volgens jou?

op 10 10 2009 at 18:02 schreef Chaimae:

HJ,

In hoeverre zijn ze het niet? Of is het aan je aandacht ontgaan dat Hamas democratisch verkozen is en dus wel degelijk een achterban heeft en die dan ook vertegenwoordigt. Kennelijk zijn er heel wat Palestijnen die zich kunnen vinden in hun denkbeelden. En geef ze eens ongelijk!

Vind je dat hamas uitsluitend terrositische takken bevat?

op 10 10 2009 at 20:26 schreef Tjerk:

Wat Chaimae zegt, HJ. De Westerse wereld wilde democratie in het Midden-Oosten, maar toen de Palestijnen in 2006 massaal het door en door corrupte en krachteloze Fatah aan de kant schoven – in een verkiezing die volgens internationale waarnemers alleszins eerlijk is verlopen -, besloot datzelfde Westen dat de Palestijnen blijkbaar niet zelf in staat waren te bepalen welke politieke partij hun belangen het beste zou kunnen vertegenwoordigen.

Dit is wat het Westen telkens doet. Marionetten neerzetten die de Westerse belangen dienen, spreken van een ‘feest van de democratie’ wanneer die marionetten via massale stembusfraude aan de macht blijven (zie Karzai in Afghanistan) en een coup instigeren wanneer de uitkomst ons niet bevalt, om vervolgens de bloedige machtsstrijd aan te voeren als bewijs dat de aan ons onderworpen volken te bloeddorstig en te primitief zijn om zichzelf te besturen.

En dan vinden we het nog gek dat ze in onze voormalige koloniën geen vertrouwen hebben in de Westerse idealen van vrijheid en democratie.

op 10 10 2009 at 21:17 schreef assyma:

Iets wat ondenkbaar leek, een zwarte man in het witte huis is gebeurd, en nu is hij niet alleen zwart, maar heeft hij nog een gedeeltelijk islamitische achtergrond ook, hoe is het mogelijk dat hij dat bereikt heeft, het vertrouwen van een xenofobisch/islamofobisch volk winnen?
alleen al daarom verdient hij de nobelprijs voor de vrede, ik denk namelijk dat dit een keerpunt voor de amerikaanse cultuur is, hun politieke en maatschappelijk/sociale referentiekader zal door zijn bewind veranderen.
Niet alleen geeft hij de wereld hoop, in eerste instantie geeft hij de zwarte en gekleurde inwoners van de verenigde staten zelf hoop. Zwarte jongens en meisjes hoeven niet meer fatalistisch door het leven te gaan, kunnen de straat met hooggeheven hoofd oversteken en wijken binnenlopen waar ze voorheen niet gewenst waren, scholen bezoeken waarvan de deuren altijd gesloten waren, posities bekleden die voorheen altijd te hoog gegrepen waren…
dit geplaagde volk, want ook de blanken lijden onder het minderwaardigheidscomplex van de zwarten, zal veel lekkerder in zijn vel gaan zitten, als obama de kans krijgt zijn dromen waar te maken, en als het amerikaanse volk zich lekker voelt, dan zal er geen reden meer zijn om een bush aan de macht te laten komen met zijn geijkte destructieprogramma.

op 11 10 2009 at 00:44 schreef Gill Benschop:

Zeg, ken jij die mop van die ene Nobelprijswinnaar, die de andere Nobelprijswinnaar maar niet wil ontvangen?’

Leesverder:http://www.elsevier.nl/web/Opinie/Oh-oh-Den-Haag/248025/Nobelprijs-Obama-is-Jezus-Christus-niet.htm

op 11 10 2009 at 12:45 schreef Tjerk:

Obama is inderdaad geen goddelijke Verlosser. Daarom heeft ‘ie rekening te houden met politieke realiteiten. De realiteit dat de VS voor kapitalen bij China heeft geleend bijvoorbeeld, en in de toekomst nog graag zaken met dat land wil doen.

Het ontvangen van de Dalai Lama zou een stukje symboolpolitiek zijn, dat niets verbetert aan het lot van de Tibetanen. Een aantal maanden geleden heeft J.P. Balkenend dezelfde keuze gemaakt.

Maar het is natuurlijk een mooie stok voor rechts om linkse kansennegert Obama mee te slaan, dus die laat je niet liggen.

op 11 10 2009 at 12:57 schreef Kees:

Kom ik naar aanleiding van een ander blog eens hier kijken, vind ik het zo’n interessant onderwerp dat ik spintaan een reactie plaats. Krijg ik een reactie waaruit blijkt dat het of niet goed gelezen is of er worden mij moedwillig woorden in de mond gelegd die ik totaal niet geschreven heb. Peter ik hoop op het eerste.

op 11 10 2009 at 13:17 schreef Tjerk:

Dat, of het ging niet over jouw reactie, Kees. Je was niet de eerste (of de enige) die reageerde op Peters stuk.

op 11 10 2009 at 20:03 schreef Gill Benschop:

Ben ik toch terdege wel een Obama fan, maar sta wel open voor kritische geluiden Tjerk. Wat heeft de term kansennegert met Obama te maken of reflecteer je hier mee je eigen abjecte mening?. Jij past een Godwin light tactiek toe op afwijkende meningen dan de jouwe.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS