Home » Archief » Op naar een wetenschappelijk verantwoorde euro 2.0


[30.05.2013]

Op naar een wetenschappelijk verantwoorde euro 2.0

Thomas Colignatus

Yoshiwake7
Naakt omdat het moet (foto: Iwase Yoshiyuki)

De Eurogroep wil dat landen hun soevereiniteit opgeven. Geen muntunie zonder politieke unie, zo luiden immers theorie en praktijk in de economische wetenschap ten aanzien van de optimal currency area. Brussel gebruikt iedere crisis om de geesten rijp te maken om bevoegdheden over te dragen.

De noordelijke landen en met name Angela Merkel verkeren daarbij in een wonderlijke spagaat. Als Oost-Duitse, die gebukt ging onder het DDR-regime, ziet Merkel het als haar historische plicht om mee te doen aan Europa. Als CDU-politica behoudt ze haar populariteit door de weigering dat Duitsland voor de andere landen gaat betalen.

Cynisch en irrationeel

Maar wanneer eenmaal bevoegdheden aan Brussel zijn overgedragen, dan zal de beslissing van Europa toch worden dat Duitsland wel degelijk moet gaan betalen. Ook Mark Rutte werkt loyaal mee aan het Brusselse project, maar zet in eigen land een andere toon op. Merkel en ook Rutte zijn cynisch en irrationeel, met de logica van politici die het niet aandurven de kiezers het hele verhaal te vertellen.

De exportoverschotten van Duitsland en Nederland zouden in het verleden zijn afgestraft met een stijging van de wisselkoers. Dankzij de euro kunnen zij goedkoop blijven exporteren en de winsten weer uitlenen aan het Zuiden, met de schijn van degelijke beleggingen, maar de werkelijkheid van potverteren en waan-investeringen.

Extra belasting op te goedkope exporten

In de toekomst moeten Duitsland en Nederland worden afgestraft met een extra belasting op te goedkope exporten en mag je hopen dat die opbrengsten gebruikt worden om de productiecapaciteit in het Zuiden te bevorderen. Misschien dat we dan over vijf jaar enig herstel hebben ?

Brussel doet voorstellen tot nadere integratie, maar vertelt evenmin het hele verhaal, namelijk dat in de toekomst overdrachten van Noord naar Zuid zijn te verwachten. Overdracht van bevoegdheden aan zo’n soort Brussel is aldus geen aanlokkelijk vooruitzicht. Brussel is primair een overheidsbureaucratie en geen wetenschappelijke instelling waarin transparantie voorop staat.

Bernard Connolly waarschuwde al in 1995

Een cruciaal voorbeeld is de affaire van ambtenaar Bernard Connolly, die in 1995 tegen de euro waarschuwde maar door de Europese Commissie ontslagen werd, en waarover sommigen nu denken dat diens advies best gehoord had mogen worden. Zie de Wall Street Journal (2013).

Connolly is commercieel adviseur geworden en moet paradoxaal genoeg nu zwijgen om zijn klanten niet voor de voeten te lopen. In dit zeldzame interview raamt hij dat Duitsland gedwongen kan zijn tot tien procent van zijn jaarlijks inkomen aan Zuid-Europa en wellicht zelfs Frankrijk over te dragen.

We zien hier twee hoofdproblemen. Ten eerste is hier gebrek aan wetenschappelijke basis bij de voorbereiding van het economisch beleid. Ten tweede heeft Noord-Europa een houding van schuld en boete ten aanzien van het gebruik van geld als monetair instrument. In het euroverdrag zijn een aantal no-bailout-voorwaarden geformuleerd, die nu de crisis versterken.

Euro loopt op zijn laatste benen

Ook in Nederland schrijft een gangbaar kritisch econoom Bas Jacobs over de Europese Centrale Bank (ECB): ‘Het is voor de ECB belangrijk om haar geloofwaardigheid te behouden bij de monetaire politiek. Daarom moet monetaire financiering van oninbare staats- en bankschulden (waar Mathijs Bouman en de Duitsers terecht bang voor zijn) worden voorkomen.’ Niet alleen Merkel en Rutte, maar ook critici Bouman en Jacobs begrijpen de situatie dus niet nog niet.

In Brussel en de hoofdsteden van Europa begint tegelijkertijd het besef door te dringen dat de euro op zijn laatste benen loopt en dat er gedacht moet worden aan een euro 2.0. Er is veel aan de euro 1.0 gesleuteld, maar het is een lappendeken geworden en het hete hangijzer is nog niet opgelost. Landen en banken moeten sparen om schulden af te lossen en ondertussen hebben ze geen inkomen omdat de economie stagneert. Het is een kip-ei probleem waarbij het ei tot omelet is platgeslagen.

Oplossing is niet bezuinigen

De no-bailout-condities in Europa werken precies zo uit als de Gouden Standaard uit de jaren ’30 van de vorige eeuw, waardoor de Grote Depressie ontstond. In Zuid Europa is het al een Grote Depressie. Het gesteggel over de honderden miljarden voor een gezonde Europese Banken Unie zal de zaak niet verbeteren. De oplossing ligt dus niet in bezuinigen.

In mijn paper Money as gold versus money as water doe ik enkele voorstellen voor de euro 2.0. Er is een korte samenvatting voor Jeroen Dijsselbloem.

Economische Hoven

Dit paper lanceert een nieuwe economische theorie voor een muntunie met een andere vorm van beleidscoördinatie.

– Overdracht van soevereiniteit aan Brussel is niet nodig wanneer landen ieder een eigen nationaal grondwettelijk Economisch Hof nemen, dat erop toeziet dat de informatie in de begrotingen deugt.

– Parlementen houden het budgetrecht maar verliezen de mogelijkheid te manipuleren met de informatie.

– In die Economische Hoven zitten wetenschappers uit eigen land, die beter toezicht kunnen houden dan de onwetenschappelijke bureaucraten in het verre Brussel.

– Landen kunnen morgen al beginnen om hun Economisch Hof in te stellen en het als zo’n Hof te behandelen, en dit op termijn formaliseren met een vastlegging in hun grondwet.

Laat de jonge generaties niet opdraaien

Het denken in termen van schuld en boete is te scheiden van de toepassing van het monetaire instrument. Ja, pak de politici aan die de perverse euroverdragen sloten, waarbij zij hun kiezers verkeerd informeerden. Ja, pak de bankiers aan die te gemakkelijk geld uitleenden. Ja, ontsla hoogleraren economie die er een rommeltje van maakten.

Nee, laat hele landen en jonge generaties niet opdraaien voor zulk falen en misbruik. Gebruik geld als een instrument, opdat het economisch mechanisme bijdraagt tot het algemeen welzijn.

Bovenal, gebruik ook de wetenschap als disciplinerend kader, zoals vaak al gebruikelijk is maar blijkbaar nog niet in de vormgeving van de democratie.

Thomas Colignatus is econometrist en leraar wiskunde te Scheveningen, en verbaast zich over de wereld en Nederland in het bijzonder.

Thomas Cool/Colignatus, 30.05.2013 @ 07:08

[Home]
 

21 Reacties

op 30 05 2013 at 09:20 schreef gronk:

Aardig stuk, grotendeels eens met de conclusies, maar qua aanbevelingen:

[i]Overdracht van soevereiniteit aan Brussel is niet nodig wanneer landen ieder een eigen nationaal grondwettelijk Economisch Hof nemen, [/i]

Je bedoelt, een nationaal statistiekbureau? Die hebben we al. En die werken best redelijk, best onafhankelijk, en voorzover dat niet het geval is (zoals dat in griekenland destijds het geval was) wordt daar door Eurostat stevig de hand op gehouden (de situatie in griekenland is aardig verbeterd, tot het punt dat de griekse regering nu statistiekdirecteuren wil vervolgen omdat ze niet doen wat de politiek wil).

Daarnaast, twee andere punten: het maken van metingen van economie van een land is niet triviaal, en ook een ‘Economisch hof’ zal tegen dezelfde pijnpunten oplopen als de huidige statistiekbureaus.

Maar most of all: betere data lossen het probleem niet op van grote exportoverschotten in duitsland/nederland, en handelstekorten in het zuiden. Daar moet iets voor bedacht worden.

op 30 05 2013 at 10:21 schreef babs:

Er staat veel zinnigs en ik moet de links die me alle interessant lijken nog openen. Toch alvast deze:

In de toekomst moeten Duitsland en Nederland worden afgestraft met een extra belasting op te goedkope exporten en mag je hopen dat die opbrengsten gebruikt worden om de productiecapaciteit in het Zuiden te bevorderen.

Los van de haalbaarheid in Groot-Duitsland, als je de Spaanse overheid geld geeft om de produktiecapaciteit te verhogen, krijg je alles behalve een verhoging van de produktiecapaciteit.

Duits geld uitlenen aan Spaanse bedrijven zou een mogelijkheid kunnen zijn (zoiets wordt nu opgezet), ware het niet dat Spaanse bedrijven en personen al de hoogste schulden van Europa hebben als percentage van het BNP.

Met tegen de 60% jeugdwerkloosheid en een begrotingstekort dat de staatsschuld binnen enkele jaren op 100% van BNP brengt, dreigt een generatie zonder inkomen en met bergen schulden te ontstaan. Er moet iets veel drastischer gebeuren en dat is ofwel dat Spanje (tijdelijk) uit de Euro gaat en devalueert ofwel totale herstructurering van alle schulden en van de overheid.

op 30 05 2013 at 11:20 schreef MNb:

“Brussel is primair een overheidsbureaucratie en geen wetenschappelijke instelling waarin transparantie voorop staat.”
Er staan een paar zinnige opmerkingen in je artikel – over exportbelasting en de aanwending ervan bv., alsook over de protestante schuld en boete mentaliteit – maar dit is een rare. Geen enkel politiek of bureaucratisch systeem is een wetenschappelijke instelling. Gelukkig maar. Plato werkt ook anno 2013 niet.

“Ten eerste is hier gebrek aan wetenschappelijke basis bij de voorbereiding van het economisch beleid.”
En dat is hoofdzakelijk een probleem van economen, die het onderling niet eens kunnen worden en nauwelijks in staat zijn politiek (normen) en wetenschap (feiten) uit elkaar te houden. Daar lijd jij ook aan, TC.

op 30 05 2013 at 12:43 schreef Miriam:

Ja psk die journalisten maar aan die zich jaren stilhielden en aan zelfcensuur deden

op 30 05 2013 at 13:00 schreef Thomas Cool / Thomas Colignatus:

@gronk: “punt dat de griekse regering nu statistiekdirecteuren wil vervolgen omdat ze niet doen wat de politiek wil”. Dit ligt subtieler. Zie mijn brief aan ISI: http://boycottholland.wordpress.com/2012/06/10/letter-to-the-isi-on-greek-statistics/

@MNb: “Geen enkel politiek of bureaucratisch systeem is een wetenschappelijke instelling. Gelukkig maar. Plato werkt ook anno 2013 niet.” Toch claimt het CPB een wetenschappelijke instelling te zijn. Helaas gaat het daar fout. Derhalve een Economisch Hof. Zie: http://thomascool.eu/Papers/Drgtpe/Crisis-2007plus/2011-11-23-Socrates-Montesquieu-EconomischHof.html

@babs: In mijn Economic Plan 2011 kregen alleen Italie en Griekenland een kwijtschelding, ik heb niet bekeken hoe Spanje en Portugal er nu voorstaan. Wanneer Duitsland en Nederland niet adequaat reageren wordt de rekening natuurlijk steeds hoger. Zie: http://ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_wsite3_1_23/10/2011_411466

op 30 05 2013 at 13:49 schreef babs:

In Spanje zit nog heel veel geld en er zit ook meer dan genoeg kennis. In theorie is een kwijtschelding misschien dus niet nodig.

Probleem in Spanje is dat de economie vast zit door overheidsbemoeienis. Het is daardoor lastig dingen van de grond te krijgen. Er is zelfs door de rechtse regering nog niet een begin van een begin gemaakt met het verminderen van regels. Jammer, want een De Guindos (minister van Economische Zaken) weet best wat er moet gebeuren. Van links is helemaal niks te verwachten, daar denken ze gewoon Duitsland om een cheque te kunnen vragen.

Daardoor wordt kwijtschelding of uittreding op den duur onontkombaar. Ik vermoed dat het point of no return al is gepasseerd, maar ik ben geen econometrist, dus dat is puur een vermoeden. In elk geval gaat er onder deze rechtse regering niks gebeuren en onder de volgende, linkse, regering nog minder.

op 30 05 2013 at 14:20 schreef Benedictus:

Ik ben geen econoom maar ik hou wel mijn hart vast hoe het een en ander gaat aflopen!

Het draagvlak zal steeds verder afnemen, de 6 miljard extra bezuinigingen voor 2014 in Nederland zal hoe dan ook gevoeld worden. De mensen hebben heus wel door dat er gedeeld gaat worden met het zuiden. Verzet kan niet uitblijven. De partij “Alternatieven voor Duitsland” kan wel eens groot worden. Keurige economen nemen het voortouw.

Het doel van 1 Europa was om de mensen tot elkaar te brengen, maar het ziet er naar uit dat het omgekeerde gaat gebeuren.

op 30 05 2013 at 17:28 schreef Jona:

In die Economische Hoven zitten wetenschappers uit eigen land, die beter toezicht kunnen houden dan de onwetenschappelijke bureaucraten in het verre Brussel.

Dat lijkt mij eerlijk gezegd een stap naar een technocratie, waarin de democratie onder wetenschappelijk toezicht komt te staan. Daarvoor is iets te zeggen, maar het is een stap die niet lichtvaardig mag worden gezet.

Bedenk dat de universiteiten de facto de grens met de politiek al overschrijden: we zegt dat er geen “fact free politics” mag bestaan, kan dan een sympathiek standpunt innemen, maar maakt het beleid afhankelijk van wetenschappelijke goedkeuring.

Ik weet niet of dat wel zo verstandig is. Wetenschappers zijn ook maar mensen en kunnen zich vergissen. Van alle RVDM-adviezen over de volksgezondheid is de helft bij nader inzien onhoudbaar gebleken.

op 30 05 2013 at 18:56 schreef dewanand:

namaste babs en MNb,

Jullie postings zijn perfect, en ik waardeer het ten zeerste.

Hoe hoog is de schuldenlast van Spaanse bedrijven en hoe zit het met hun omzet en order portefeuilles? De hele arbeids mentaliteit in Spanje is wel slechter dan in Nederland hoorde ik ooit. Die siesta mentaliteit in Spanje, komt neer op 40 procent werktijd werken en rest eten en koffie drinken of salsa met pesto. Ik ben er nooit geweest, is Spanje nou een kenniseconomie of agrarisch? Ze zijn net zo achterlijk en lui daar als in Afrika zegt men soms.

Het hoge kennisniveau en hoge ambities van Duitsers is het echte geheim van de florerende Duitse economie nu, harde jongens die Duitsers en zo lekker potent zeg, jammer dat ik niet als hete hindoemeid geboren ben, zeg ik altijd tegen lekkere Duitse mannen die ik zie. Superieur Duits zaad in elke hindoekut zou India binnen een generatie tot een superstaat maken denk ik. Biologisch Inferieure koelieras is verdoemd.

dewanand

op 30 05 2013 at 20:46 schreef Leo Schmit:

Beste TC, nu ik toch bezig ben, twee dingen:
– je pleit voor afstraffing van exportoverschotten voor Duitsland en Nederland. Deze twee landen zijn geheel niet op een lijn te zetten. De helft van onze export en doorvoer gaat namelijk naar Duitsland. Er is geen sprake van dat NL van een goedkope euro profiteert om Zuid Europa te overspoelen. Wij doen het uitstekend buiten Europa. Kletskoek.
– je pleit voor nationale Economische Hoven, vreemd begrip voor mij. Maar goed je bedoelt een Hof dat de staatsschuld in de gaten houdt. Maar de staatsschuld is helemaal niet de kern van het probleem. De kern van het probleem is de speculatieve banksector, die door en door verrot is met derivatenhandel en andere verdachte zaken en nu steen en been klaagt omdat ze wat geld aan Zuid Europa hebben uitgeleend.

op 30 05 2013 at 21:17 schreef Thomas Cool / Thomas Colignatus:

@Jona: (1) “technocratie” Zie het voorbeeld grondwetsamendement in DOK pag 143, met de PDF op http://thomascool.eu/SvHG/DOK/DOK-Aankondiging.html Het Hof wordt door het parlement benoemd op een wijze zoals voor de Hoge Raad der Nederlanden. (2) “Wetenschappers zijn ook maar mensen en kunnen zich vergissen.” Hopelijk benoemt het parlement mensen en geen ezels. Ja, mensen kunnen zich vergissen. Het verschil is tussen politici die zich “bewust vergissen” en wetenschappers die op de waarheid zijn georienteerd en die werken in een omgeving waarin fouten gecorrigeerd worden. (3) Het Hof maakt transparant wat nu in het geniep verkeerd gaat, zie bijv. de benoeming van Laura van Geest: http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/Pers/2013-05-22-BenoemingLvGindeMedia.html

@ babs: De rijkdom in Zuid Europa is niet te onderschatten. Wanneer je hierop beslag zou willen leggen dan heeft Europa zijn nieuwe oorlog. Bovendien ontken je daarmee dat Noord Europa boter op zijn hoofd heeft om het geld zomaar uit te lenen. Mijn aanpak is: (a) Voor de EU bovenstaand perspectief geven, (b) De nadruk leggen op wat in Nederland bereikt kan worden, voor onszelf en zodat ook anderen van de ervaring kunne

op 30 05 2013 at 23:23 schreef MNb:

@TC: “Toch claimt het CPB een wetenschappelijke instelling te zijn.”
CPB heeft geen politieke macht. Je kunt uiteraard betogen dat politici veel te veel hun oren laten hangen naar het CPB, maar dat is dan toch echt de verantwoordelijkheid van die politici. Zie ook Jona.

@Babs: “Probleem in Spanje is dat de economie vast zit door overheidsbemoeienis.”
Een bekend verschijnsel. Terwijl ik het eens ben met TC dat het rijke noorden moet investeren in het zuiden mag daar heel wel iets tegenover staan – het terugdringen van die overheidsbureaucratie dus.

“gaat er … niks gebeuren”
Eén ding is duidelijk – dan weet je zeker dat het goed mis gaat. Helaas is Spanje te groot voor de Surinaamse methode: een meer-valuta systeem. Ik heb bij één en dezelfde bank een SRD-rekening, één voor Euro’s en één voor USD. Het zou wel werken voor Griekenland, Cyprus en eventueel Portugal, die veel kleiner zijn. Ik kan je uit eigen waarneming vertellen dat een meer-valuta systeem gecombineerd met een onafhankelijke centrale bank een stabiliserende werking heeft. Suriname kent geen economische crisis. De grap is natuurlijk dat de onbelangrijke SRD nul komma nul invloed op de Euro en de USD heeft.

op 31 05 2013 at 03:41 schreef Leo Schmit:

Kom op, TC geef eens antwoord op mijn 2 opmerkingen en schrijf niet zulke gewichtige taal.

op 31 05 2013 at 10:41 schreef MNb:

Nou, Leo, dat wil ik dan wel doen voor je eerste opmerking. Je maakt een bekende perspectief-fout. Dat Nederland het uitstekend doet buiten Europa is volstrekt irrelevant voor de eventueel desastreuze effecten die goedkope Nlse producten op de Zuid-Europese economieën heeft. Dat de export naar Zuid-Europa voor Nederland onbelangrijk is zegt evenmin iets over die desastreuze effecten. Vanuit Zuid-Europees perspectief is het wel degelijk gerechtvaardigd Nld en Dld over één kam te scheren. Import uit die twee landen concurreerde de plaatselijke productie weg.

op 31 05 2013 at 12:25 schreef Leo Schmit:

Dank MnB in afwezigheid van TC

Nogmaals, 50% van de Nl export is naar Duitsland, niet naar Zuid Europa. Onze tomaten worden in Spanje echt niet gewaardeerd.

Nogmaals, staatsschulden zijn slechts een fractie van de speculatieve transacties waarmee bankiers zich hebben verrijkt en die nu niet meer goed te maken zijn.

op 31 05 2013 at 12:44 schreef babs:

TC,
Eens dat de rijkdom aanzienlijk is en eens dat afpakken tot oorlog kan leiden. Afpakken is niet mijn doel, ik geef slechts aan dat het een mogelijkheid is, eentje met desastreuze gevolgen.

Dewanand,
Ik heb hier de plek niet om de verschillen en overeenkomsten tussen Spanje en Groot-Duitsland te geven. Spanjaarden zijn in elk geval niet lui of incompetent. Eén van de belangrijkste verschillen is dat een Duitser vrijwel risicoloos zijn baan op het spel kan zetten, terwijl de Spanjaard dan letterlijk met de toekomst van zijn kinderen speelt.

Beste voorbeeld is de pagina-opmaker met wie ik werk. Die heeft genoeg werk om iemand in dienst te nemen, maar als hij dat doet en het gaat fout dan is hij zijn inkomen kwijt zonder reële kans een vergelijkbaar inkomen te vinden. Hij blijft dus éénpitter. In Groot-Duitsland is het risico veel kleiner, omdat er altijd een vergelijkbare baan voor het opraken ligt.

Het risico wordt in Spanje nog versterkt doordat iedereen die zijn bedrijfje laat groeien een vergrote kans heeft dat de overheid voor de voeten gaat lopen. Allemaal éénpittertjes dus of familiebedrijfjes.

op 31 05 2013 at 13:00 schreef babs:

een meer-valuta systeem.
Ik verwacht dat de Euro zal klappen en dat er dan een meer-valuta systeem komt.
-Zeuro of nw Peseta.
-Neuro
-Virtuele currencies (Bitcoin en Bitcoin-clones)
-Op goud gebaseerd geld, bijvoorbeeld de Roebel.

En dan wil ik natuurlijk in Neuro en niet in Zeuro worden betaald en dat is me wel een stakinkje waard.

op 01 06 2013 at 12:17 schreef Thomas Cool / Thomas Colignatus:

@Leo Schmit: Eens met de uitleg van MNb. De Nederlandse export is 2/3 EU en 1/3 daarbuiten. Maar goedkope NL export kaapt ruimte weg voor export vanuit Zuid Europa.

@Babs: Je verwacht dat de euro zal klappen, maar mijn artikel betoogt juist dat er een euro 2.0 mogelijk is, waarmee reeds zonder verdragswijziging kan worden begonnen, wanneer collega economen de waarde van de nieuwe aanpak zien, en politici en burgers begrijpen hoe het in elkaar steekt.

op 01 06 2013 at 13:01 schreef babs:

TC,
Dat iets kan en ook nog eens een goed idee is, betekent niet dat het ook gebeurt. Ik verwacht doormodderen, rond 2016 een grote klap, heel veel ellende tot een jaar of 6 later en dan een frisse, nieuwe start.

op 04 06 2013 at 01:36 schreef MNb:

Sardinië heeft ook de voordelen van een tweemuntenstelsel ontdekt.

http://www.housepricecrash.co.uk/forum/index.php?showtopic=190729

Alle voordelen van de euro zonder de nadelen – zolang de munt beperkt blijft tov die euro (en nog twee randvoorwaarden die in het artikel worden genoemd).

op 13 10 2013 at 16:55 schreef Mr. John Smeur:

Als een land door eigen schuld aanstuurt op een “faillissement” terwijl het allerlei regels van de EU heeft onderschreven, heb dan de moed te constateren dat zo’n land zichzelf buiten de groep heeft geplaatst. Weg uit de Euro en “slapend lid” van de EU en terug naar een andere valuta. Pas wanneer orde op zaken is gesteld en het overheidsbeleid structureel gezond wordt bevonden, mag zo’n land weer op de EU-deur kloppen. Dat is gezonder dan de gehele groep financieel uit te kleden door allerlei hulpprogramma’s. Risiko’s voor de Euro bij zo’n uittreden? Nul! En laat de eerste wetenschapper opstaan die het tegendeel bewijst!

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN JUNI

O Aso’s in de trein

O Waarom zijn christenen van die hardvochtige klootzakken?

O Huub Stapel is een klootzak

O Het gilde van het bruine gajes

O Lampies ontdekken: extreemrechts is best linke soep

O Mag geen omvolking zeggen

O Harde stukjes poep

O Niet zien is geloven

O Wilders: domme lul of geniale schurk?

O Ook Jezus was een harteloze bullebak

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS