Home » Archief » Over papieren asielzoekers en echte mensen


[07.11.2013]

Over papieren asielzoekers en echte mensen

Flip van Dyke

hal11
Foto: Geen Idee

De Volkskrant had vorige week een artikel met als kop ‘Aantal asielzoekers is sinds 2002 niet zo hoog geweest’. In het artikel staat: ‘Dit jaar komen er zeventienduizend asielzoekers bij’.

De misleiding is weer groot, zoals ik in dit artikel – opnieuw – zal aantonen.

Dat het aantal asielzoekers stijgt, had ik eind augustus al in een artikel geschreven: ‘Sterke stijging aantal asielzoekers in eerste zeven maanden van dit jaar.’ Daarin kwam onder andere deze tabel voor, waarin ik al wees op de stijging van het aantal Syriërs en Somaliërs.

Meerdere asielverzoeken

In dat artikel – en dat heb ik al veel vaker naar voren gebracht – schreef ik:

Eén asielzoeker kan meerdere asielverzoeken indienen. Vaak wordt dat cijfer gebruikt/misbruikt om het aantal asielzoekers weer te geven, hetgeen natuurlijk onjuist is. (..) Je moet je dus eerst afvragen of we het hier over echte mensen hebben of over formuliertjes. Helaas staat dat er niet bij, zoals altijd.’

Hoogste aantal in de afgelopen zeven jaar

Laten we eerst eens kijken naar de cijfers over de eerste negen maanden (helaas pas sinds 2007 per kwartaal/maand).

f1
Bron: CBS

Het aantal ingevulde formuliertjes is in de eerste negen maanden van dit jaar gestegen naar 12.215, en dat is het hoogste aantal in de afgelopen zeven jaar.

Het daadwerkelijke aantal asielzoekers bedroeg echter 9.905 en dat is 2.310 minder dan het aantal ingevulde formuliertjes. Dat aantal van bijna tienduizend is echter lager dan het aantal echte mensen dat in 2009 een verzoek tot asiel indiende.

Duidelijk stijgende tendens

Figuur 2 laat de maanden augustus en september zien vanaf 2007:

f2

Bron: CBS

In tegenstelling tot augustus laat september wel een duidelijk hoger aantal zien. Er is sprake van een duidelijk stijgende tendens dit jaar en dat zien we in de volgende figuur:

f3

Bron: CBS

Hier gaat het om de eerste negen maanden van de jaren 2012 (blauw) en 2013. De streepjeslijnen geven het aantal papieren asielzoekers weer. Iedere maand, behalve januari, laat in 2013 hogere aantallen zien. De laatste maand, september, laat een duidelijke spurt zien.

Papieren asielzoekers

Als we ervan uitgaan dat de laatste drie maanden van dit jaar dezelfde aantallen zullen laten zien als in september, krijgen we nog 1.655 X 3 = 5.000 formuliertjes (afgerond) + 12.000 van de eerste negen maanden geeft totaal 17.000 formuliertjes.

Gaan we uit van mensen, dan is het 1.480 X 3 = 4.500 + 9.900 = 14.500 asielzoekers.

Nu is het maar helemaal de vraag wat er door de heer Goet, bestuursvoorzitter van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), bijgekocht gaat worden: ruimte om papieren asielzoekers te huisvesten of voor echte mensen.

Onzin gillen

Laten we de cijfers nog even in historisch perspectief zien:

f4

Bron: CBS

Je kunt natuurlijk meteen onzin gillen, maar 17.000 aanvragen stellen weinig voor in vergelijking met de vorige eeuw.

Gebrek aan kennis

Naast de kardinale – vaak opzettelijke – fout die altijd wordt gemaakt en waarbij formuliertjes worden geteld in plaats van mensen, getuigt het van een – helaas algemeen – gebrek aan elementaire kennis van migratiestromen wanneer je zegt dat er 17.000 mensen bíjkomen. Naast immigratie heb je namelijk ook emigratie. In dit artikel van drie weken geleden schreef ik:

Nederland telt 74.500 vluchtelingen in 2013. Sinds 1980 zijn er totaal 605.000 asielverzoeken ingediend  (CBS) in ons land.

Zet dat af tegen het aantal aanvragen hierboven. Een voorbeeld: in 1996 waren er 17.000 eerstegeneratie Somaliërs in ons land. Zeventien jaar later waren het er 24.500, oftewel 7.500 meer (CBS).

Gedurende die periode zijn er in totaal 35.000 aanvragen voor asiel ingediend door Somaliërs (CBS).

Updates 2-11-2013


Update 1: COA stuurde op 1 november deze tweet naar Nu.nl:

 

COA-1

 

Die 1.637 lijkt zeer sterk op de 1.655 van figuur 2 en 3, alhoewel men het over personen heeft.

Update 2: De IND, Immigratie- en Naturalisatiedienst van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, bevestigt de cijfers zoals ik die hierboven heb gegeven. Een verklaring voor de mogelijkheid dat één asielzoeker meerdere keren een COA binnenkomt is misschien dat hij na zijn eerste afwijzing het asielcentrum is uitgezet en een tweede keer wordt binnengelaten bij een vervolgverzoek.

Conclusie: Er is zeker wat aan de hand, maar kom nu eens met echte cijfers. Zie ook dit artikel over asielzoekers.

Flip van Dyke is migratieonderzoeker en factchecker. Dit artikel is eerder gepubliceerd op zijn website en u kunt hem volgen op Twitter.

Fact-check, Flip van Dyke, 07.11.2013 @ 10:41

[Home]
 

17 Reacties

op 07 11 2013 at 10:56 schreef Rob:

Van belang bij cijfers over aanvragen lijkt mij ook het aantal toegekende aanvragen. Vaak wordt met aantallen aanvragen geschermd alsof het allemaal mensen die permanent in Nederland mogen blijven.

op 07 11 2013 at 11:39 schreef Jan Fr�© Boven:

Natuurlijk zijn bibliotheekbezoekers geen asielzoekers, maar ik wil toch een vergelijk maken. In Groningen heeft de bibliotheek jaarlijks 800.000 bezoekers. Dat is een geweldig getal. Helaas geldt ook hier dat het bepaald niet om unieke bezoekers gaat. In mijn eentje ben ik zo ongeveer 4 tot 10 bezoekers. Ik vermoed dat de Groninger bibliotheek niet verder komt dan maximaal 100.000 unieke bezoekers.

Cijfers zijn gewillig.

op 07 11 2013 at 12:09 schreef Flip van Dyke:

Je hebt gelijk Rob.
Ik heb een tijdje geleden een plaatje gemaakt waarin in de verschillende manieren van tellen op een rijtje heb gezet:

http://www.flipvandyke.nl/wp-content/uploads/2013/02/asiel.jpg

Dat komt uit dit artikel:
http://www.flipvandyke.nl/2013/02/volkskrant-eindelijk-met-goed-artikel-over-migratie/

op 07 11 2013 at 12:53 schreef Sasha berkman:

Goed verhaal, jammer van die link naar die haatsite van dds.

op 07 11 2013 at 13:50 schreef Thomas E:

Goed verhaal! Wat ik er nog aan toe wil voegen is: Henk en Ingrid schoffelen voor het gemak officiële asielzoekers en illegale grensoverschrijders op een hoop. Dan is plotseling alles wat op de wallen zit, inbreekt, of rond coffeeshops rondhangt een ‘asielzoeker’.

op 07 11 2013 at 14:05 schreef dewanand:

namaste Flip van Dyke,

Mooie cijfers presenteer je hier, vooral het totale aantal asielverzoeken, deze zin:

‘Sinds 1980 zijn er totaal 605.000 asielverzoeken ingediend (CBS) in ons land.’

Dat is toch snel 3,78 procent van de Nederlandse bevolking en als je dan berekent dat deze buitenlanders veel kleintjes maken dan zeg ik snel van: Ho Ho, het verkleurt hier echt te snel, en deze asiel meute is helaas te kansloos, digibeet, analfabeet, te primitief, dus hun positieve bijdrage aan de Nederlandse maatschappij is altijd erg laag, en ze zijn eerder een verarming dan een verrijking voor Nederland. Ik kijk naar erg veel parameters, en migratie variabelen, en je kan het nachecken op mijn leuke site, waar Wieroe, mijn hindoe kat ook aan meegewerkt heeft sinds 2007.

IK ben zelf een goudbruin gekleurd koelie aapje, zonder staart maar ik vind de verkleuring en ontwitting van Nederland toch zorgwekkend, en vanuit evolutionair oogpunt is het niet goed.

Wieroe en ik willen dit asiel gedoe intelligent oplossen en ons rapport moet volgend jaar af zijn. Maar Wieroe wil nog even relaxen in zijn mandje en steekt nog geen poot uit de mouwen om mee te typen.

dewanand en Wieroe

op 07 11 2013 at 14:11 schreef Pyt van der Galiën:

@Thomas

Punt is dat het niet zozeer om ‘Henk en Ingrid’gaat die ons verkeerde cijfers voorschotelen. Eigenlijk ook niet eens zozeer om Joost Niemöller. Dit gaat over één van de grootste kranten van Nederland die een foute voorstelling van zaken geeft.

op 07 11 2013 at 14:51 schreef Rob Z:

Al eerder hier gezegd: het boek “how to lie with statistics” stamt uit 1954 (?) maar is nog steeds door niemand gelezen.
Met cijfers kun je alles aantonen of weerleggen, maar niemand weet hoe die cijfers tot stand komen. Een gezond wantrouwen tegen mensen/instanties die met cijfers iets aantonen blijft van belang. Politici die met cijfers/getallen strooien: zelf sjekken!

Interessant inkijkje, dit artikel.

op 07 11 2013 at 15:05 schreef Flip van Dyke:

@Sasha berkman
Ik begrijp je gevoelens maar je moet goed begrijpen dat voor een factchecker DS een enorm doorlopend buffet is.

op 07 11 2013 at 15:08 schreef Thomas E:

Dat weet ik, Pyt. Aan die getallenmanipulatie voeg ik nog een begrippenmanipulatie toe. Om even een compleet beeld van de ‘Nederland is vol’ hoax te schetsen.

op 07 11 2013 at 15:15 schreef Sasha berkman:

Ik snap het Flip

op 07 11 2013 at 15:39 schreef Flip van Dyke:

@dewanand Een aardige berekening vind ik dat en dat vindt Rob Z misschien ook wel.
Je neemt het totaal aantal asielzoekers sinds 1980 en de totale bevolking nu. Dan krijg je een hoog cijfer. Maar of het een goede berekening is? Sinds 1980 zijn er 4.200.000 mensen overleden in ons land. Dat is 25% van de bevolking.

Maar wat je eigenlijk hebt uitgerekend is aantal formuliertjes op de bevolking.

Ik ga kijken op je site.

op 07 11 2013 at 17:33 schreef dewanand:

namaste Flip van Dyke,

Zelf ben ik nogal pro white race, en dit kan ik erg goed verklaren of verantwoorden op een transparante manier en ik sta open voor kritiek of afbrekende visies. Leuk is onze analyse in een boekje ‘Voordelen blank houden Nederland’, ja uiteraard heb ik ook de nadelen hiervan onderzocht met Wieroe.

mbt fysieke asiel migraties, deze parameters vind ik interessant:

1. Netto asiel migratie totaal sinds 1980, incl hun voortplantings en sterfte cijfers, dus het asiel migratie overschot. Aanname hierbij is dat de alhier geboren kinderen tot de etnische asiel kaste behoren en dus die asiel ellende ongevraagd erven van hun ouders.

2. Het zgn gelukkigheids cijfer of welzijns gevoel van deze etnische asiel kaste, die niet westers is en niet zuiver ‘blank Hollands’. Hoe gelukkig zijn ze na X aantal jaren en naturalisatie procedures? Dit psychologische aspect vinden Wieroe en ik het belangrijkste en niet het materiele welvaarts niveau (coa uitkering, WAO, bijstand, zorg).

Mijn verzoekje aan jou:
wil je punt 2 eens in cijfers uitdrukken voor ons?

Vaak zijn ex-asielzoekers doodongelukkig.

dewanand en Wieroe
onze site
http://www.dewanand.com

op 07 11 2013 at 19:24 schreef Astrid:

Ik begrijp uit de kranten van vandaag dat het binnenkort voldoende is om homoseksueel te zijn om in Nederland en de EU asiel te krijgen. Wellicht dat dat de cijfers nog wat zal doen oplopen.

Het lijkt me een wel heel tijdelijke oplossing voor de problematiek van de vergrijzing.

Hoe gaat de IND dat trouwens controleren?

Mannen moeten zich misschien verplicht onder toezicht in de kont laten nemen door een andere man en er zichtbaar van genieten om hun homoseksualiteit te bevestigen? Vrouwen elkaar misschien wat aan de klit knabbelen terwijl men van de IND tastelijk toekijkt?

En waarom is transseksualiteit dan eigenlijk geen reden voor asiel? Of pedofilie? Men zou geen onderscheid mogen maken tussen de verschillende seksuele afwijkingen van de norm. Dat is immers discriminatie.

op 07 11 2013 at 22:16 schreef Thomas E:

Off topic: dat racismespel van vanavond op BNN (Blauwe ogen, bruine ogen) is letterlijk een eye-opener! Dit zou een verplicht project moeten worden op alle scholen. Er is geen betere methode om roomblanke en bigroze jongeren aan den lijve te laten voelen wat racistische discriminatie is.

op 08 11 2013 at 01:23 schreef Sasha Berkman:

Astrid: Wat vind jij wat er met hen moet gebeuren? Moeten we die homos niet helpen? Moeten we ze laten sterven in een woestijn?

op 08 11 2013 at 08:35 schreef Flip van Dyke:

@Dewanand In de cijfers van het CBS is er maar een beperkte hoeveelheid cijfers over asielzoekers. Aanvragen, verleende vergunningen, immigratie en dan heb je het wel zo’n beetje gehad. Niet een groep als niet-westers of Irakezen.
Je kan wel iets bijvoorbeeld Irakezen, Somaliërs, Afghanen en Iraniërs bij elkaar tellen omdat het toch vrijwel allemaal asiel(gerelateerde) migratie is. Ik heb die cijfers wel en die liggen op de stapel om een artikel over te schrijven. De stapel is echter nogal hoog.

Uiteraard heb ik geen cijfers van punt 2. Zoek eens op de site van het SCP.

Voor mij is de menselijke kant van een asielzoeker veel belangrijker dan de koude cijfertjes, maar dat wil niet zeggen dat je dan maar onzin kan spuien over de aantallen. Daarom schrijf ik deze stukken.

@Astrid. Het is echt niet zo dat homo zijn voldoende is om een verblijfsvergunning te krijgen. Geloof niet de onzin die je bijvoorbeeld op DDS -sorry Sasha- leest. De afgelopen dagen waren de Russen in het nieuws, maar dat moet je ook een beetje zien in het kader van de politieke problemen met Rusland.

We leven bij de waan van de dag en zien niet het totaal plaatje. Heb jij ooit wel eens in de krant gezien de cijfers die in mijn artikel staan?
Lees ook eens wat ik over Russen en asiel schreef een paar maanden geleden:
http://www.flipvandyke.nl/2013/08/sterke-stijging-aantal-asielzoekers-in-1ste-zeven-maanden-van-dit-jaar/

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Kankerhomo

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Harde Por

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Er is niks meer om respect voor te hebben

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS