Home » Archief » Parfum


[12.02.2011]

Parfum

Sheikh Nefzaoui


Illustratie: Jean-Léon Gérôme

Het gebruik van parfum, zowel door de man als door de vrouw, stimuleert de copulatie. De vrouw raakt bedwelmd door het parfum van de man en het is al vaak bewezen dat parfums een probaat middel zijn voor de man om de door hem begeerde vrouw te krijgen.

Ter illustratie dient het verhaal van Moçama, de bedrieger, de zoon van Kaiss – die God vervloeke -, die beweerde de gave der profetie te hebben en die Gods Profeet (vrede zij met hem) imiteerde, en die daarom, samen met een groot aantal Arabieren, de toorn van de Almachtige over zich afriep.

Moçama, de zoon van Kaiss, de bedrieger, deed eveneens de koran onrecht door zijn leugens en bedrog. Mensen, die zwak waren in hun geloof, vertelde hij dat de engel Gabriël ook hem een soera had ingefluisterd, zoals God dat via Gabriël bij de Profeet had gedaan.

Hij bespotte de soera ‘De Olifant,’ zeggende: “In deze soera van de Olifant zie ik de olifant. Wat is de olifant? Wat is zijn betekenis? Wat is deze viervoeter? Hij heeft een staart en een lange slurf. Is hij niet ook een schepsel van onze God, de Almachtige?”

Ook rond de soera ‘De Overvloed’ creëerde hij controverse. Hij zei: “We hebben u kostbare stenen gegeven en u boven andere mensen verheven, maar hoed je ervoor daarover te pochen”.

Moçama perverteerde dus diverse soera’s met zijn leugens en bedrog.

Tijdens zijn bezigheden hoorde hij mensen spreken over de Profeet (vrede zij met hem). Hij hoorde dat, nadat de Profeet zijn eerbiedwaardige handen op een kaal hoofd had gelegd, het hoofdhaar meteen weer was gaan groeien. Dat hij spuwde in een put, waarna het water in overvloed vloeide, en het vervuilde water in één keer schoon en drinkbaar werd. Hij hoorde dat de profeet in de ogen van een blinde had gespuwd, waarna die weer kon zien en dat hij zijn handen op het hoofd van een kind had gelegd, zeggende: “Dat hij een eeuw leven moge”, en dat het kind inderdaad honderd jaar oud was geworden.

Toen Moçama’s discipelen deze dingen zagen of erover hoorden spreken, kwamen zij naar hem toe en zeiden: “Wist u dat, van wat Mohammed allemaal voor elkaar kreeg?” En hij antwoordde: “Ja, dat wist ik, en ik zal het je sterker vertellen: ik kan nog wel wat meer dan de Profeet.”

Maar Moçama was een vijand van God, en toen hij zijn onfortuinlijke hand op het hoofd legde van iemand met weinig haar, werd de man in één keer helemaal kaal. En toen hij in een bijna opgedroogde put spuwde, werd het zoete water vuil door de wil van God. Als hij in een zwerend oog spuugde, werd het meteen blind en toen hij zijn hand op het hoofd van een kind legde, zeggende: “Dat hij een eeuw leven moge”, stierf het binnen een uur.

Zie, broeders, wat er gebeurt met degenen wier ogen gesloten blijven voor het licht, en die verstoken zijn van hulp van de Almachtige!

En zo handelde ook de vrouw van de Beni-Temim, genaamd Chedjâ el Temimia, die pretendeerde een profete te zijn. Ze had van Moçama gehoord, en hij van haar.

Deze vrouw had macht, want de Beni-Temim is een grote stam. Ze zei: “Twee personen kunnen niet tegelijk de gave der profetie bezitten. Dus of Moçama is een profeet en dan zullen mijn volgelingen en ik ons aan zijn wetten houden, of ik ben een profeet en dan moeten hij en zijn discipelen mij gehoorzamen.”

Dit gebeurde na de dood van de Profeet (de aanhef en genade van God zij met hem).

Chedjâ schreef vervolgens aan Moçama een brief, waarin ze hem zei: ‘Het is niet goed dat twee personen zich tegelijkertijd opwerpen als profeet. Er kan er maar één profeet zijn. Laat ons een ontmoeting regelen en elkaar testen. Dan bespreken we dat, wat van God tot ons is gekomen (de koran), en we volgen de wetten van diegene, die erkend moet worden als de ware profeet.’

Vervolgens verzegelde ze haar brief en gaf die aan een bode, zeggende: “Ga met deze missive naar Yamama, en geef ze aan Moçama ben Kaiss. Ik zal je volgen met het leger.”

De volgende dag besteeg de profete haar paard, met haar stam, en volgde het spoor van haar gezant. Toen die laatste bij Moçama was aangekomen, groette hij hem en gaf hem de brief.

Moçama opende die en liet de inhoud tot zich doordringen. Hij was ontzet, en beraadslaagde met de mensen van zijn stam, de één na de ander, maar hij vond in hun adviezen en opvattingen niets dat hem zou kunnen redden van deze penibele situatie.

Terwijl hij daar zat te kniezen, kwam één van de helderder lichten van zijn stam naar hem toe en zei: “O, Moçama, kalmeer uw ziel kalm en ontnuchter uw blik. Ik geef u het advies van een vader aan zijn zoon.”

Moçama zeide tot hem: “Spreek, en mogen je woorden waar zijn.”

En de andere zei: “Richt morgenochtend buiten de stad een tent op van gekleurde brocades, voorzien van allerlei soorten meubelen. Vul de tent daarna met een verscheidenheid van verschillende parfums: amber, muskus, en allerlei geuren, zoals roos, oranje bloemen, narcissen, jasmijn, hyacint, anjer en andere planten. Laat daarna vele gouden wierookvaten gevuld met groene aloë, amber, enzovoort. Hang vervolgens gordijnen op, zodat er niets van deze parfums kan ontsnappen. Als de damp sterk genoeg is om in water door te dringen, gaat u op uw troon zitten en laat u de profete uitnodigen in de tent, waar u dan alleen met haar zult zijn. Als u daar dus bijelkaar zit, zal ze de geuren inhaleren en ervan genieten, en ze zal ontspannen en tot rust komen, en uiteindelijk zal ze zwijmelen. Als u haar in die staat ziet, dingt u naar haar gunsten, die zij niet zal aarzelen u te geven. En na haar eenmaal bezeten te hebben, zult u uit deze gênante situatie gered zijn.”

Moçama riep: “Je hebt goed gesproken. Zo waar dat God leeft, dat is nog eens een goed doordacht advies.” En hij regelde alles precies zoals de man gezegd had.

Toen de lucht in de tent inderdaad zo zwaar van parfum was, dat het tot in het water doordrong, ging hij op zijn troon zitten en liet de profete komen. Ze betrad de tent en was alleen met hem. Hij ging met haar in gesprek. Tijdens het gesprek zag hij dat ze inderdaad haar tegenwoordigheid van geest verloor, in verlegenheid werd gebracht en verward raakte.

Toen hij haar in die staat zag, wist hij dat ze naar hem verlangde, en hij zei: “Kom, sta op en geef u aan mij, daar heb ik deze plek voor ingericht. Als u wilt, mag u op uw rug liggen, of u kunt op handen en voeten staan, of knielen als in gebed, met uw voorhoofd op de grond en uw kont in de lucht, als een driepoot. Welke positie u maar wilt, spreek, en ik zal u behagen.”

De profete antwoordde: “Neem mij op alle mogelijke manieren. Laat de openbaring van God op mij neerdalen, O Profeet van de Almachtige. ”

Hij wierp zich meteen op haar, en nam haar zoals het hem geriefde. Ze zei toen tegen hem: “Als ik straks weg ben, vraag mijn stam dan om me aan u uit te huwelijken.”

Toen ze de tent verlaten had en haar discipelen ontmoette, vroegen ze haar: “Wat is het resultaat van de conversatie, O profete van God?” en zij antwoordde: “Moçama heeft me laten zien wat er aan hem is geopenbaard, en ik heb het herkend als de waarheid, gehoorzaam hem dus.”

Moçama vroeg haar ten huwelijk, wat werd gehonoreerd. Toen haar stam naar de bruidsschat vroeg, zei hij: “Ik ontsla je van de verplichting van het namiddaggebed.” Sinds die tijd bidden de Beni-Temim niet op dat uur, en als hen wordt gevraagd naar de reden, antwoorden ze: “Vanwege onze profete, zij alleen weet de weg naar de waarheid.” Want zij erkenden geen andere profeet.

Over dit onderwerp heeft een dichter eens gezegd:

Voor ons is een vrouwelijke profeet opgestaan;
Haar wetten volgen we. Voor de rest van de mensheid
Zijn de profeten altijd mannen geweest.

De dood van Moçama werd voorspeld in de profetie van Abou Beker (Moge God hem gunstig gezind zijn). Hij is gedood door Zeid ben Khettab. Andere mensen zeggen dat hij gedood werd door Ouhcha, een van zijn discipelen. Alleen God weet of het Ouhcha was. Zelf zegt die hierover: “Ik heb in mijn onwetendheid de beste der mensen gedood, Haman ben Abd el Mosaleb, en de slechtste, Moçama. Ik hoop dat God de ene daad wil wegstrepen tegen de andere.”

Wat hij bedoelde was dat Ouhcha, voordat hij de Profeet kende, Haman had gedood (moge God hem gunstig gezind zijn). Daarna bekeerde hij zich tot de islam en doodde hij Moçama.

Wat Chedjâ el Temimia betreft, zij toonde berouw, onderwierp zich aan het islamitische geloof en trouwde met een volgeling van de Profeet volgelingen (Moge God haar echtgenoot gunstig gezind zijn).

Zo eindigt het verhaal.

Derde deel van de vertaling van De Geurige Tuin, een vijftiende-eeuws Arabisch sekshandboek van Sheikh Nefzaoui, voluit Abu Abdullah Muhammad ben Umar Nefzaoui, geboren in de streek Nefzaoua, in het zuiden van wat nu Tunesië is. Hij stelde het boek rond 1420 samen op verzoek van de kalief, Abû Fâris. Deze vertaling is gebaseerd op de Engelse vertaling van Sir Richard Francis Burton. Uw Hoofdredacteur heeft het in zijn hoofd gezet om het hele werk in fragmenten te vertalen en te publiceren op Frontaal Naakt. Suggesties voor verbeteringen zijn van harte welkom. Het eerste deel vindt u hier. Het tweede hier.

De Geurige Tuin, 12.02.2011 @ 09:40

[Home]
 

18 Reacties

op 12 02 2011 at 10:19 schreef Jabir:

Prachtig. Maar tegenover Moçama staat Mansur al Hallaj:

“Among other Sufis, Al-Hallaj was an anomaly. Many Sufi masters felt that it was inappropriate to share mysticism with the masses, yet Al-Hallaj openly did so in his writings and through his teachings. He thus began to make enemies. This was exacerbated by occasions when he would fall into trances which he attributed to being in the presence of God.

During one of these trances, he would utter Arabic: أنا الحق‎ Anā l-Ḥaqq “I am The Truth,” which was taken to mean that he was claiming to be God, since al-Ḥaqq “the Truth” is one of the Ninety Nine Names of Allah. In another controversial statement, al-Hallaj claimed “There is nothing wrapped in my turban but God,” and similarly he would point to his cloak and say, ما في جبتي إلا الله Mā fī jubbatī illā l-Lāh “There is nothing in my cloak but God.”

These utterances led to a long trial, and his subsequent imprisonment for 11 years in a Baghdad prison. He was publicly executed on March 26, 922.”

op 12 02 2011 at 10:57 schreef Atilla:

Jabir, tegenwoordig wordt Mansur al Hallaj door de meeste moslims beschouwd als een grote soefi. Ook omdat andere grote soefimeesters zoals Mevlana Celaleddin i Rumi hem loven in hun werken.

Met Ana l-Haqq bedoelde hij min of meer te zeggen dat zijn liefde voor Allah zo groot was en dat hij zich zelf dusdanig vergeten was, dat hij zelf in zijn eigen ogen niet meer bestond en een was geworden met Allah. Vandaar zijn uitroep “Ik ben de waarheid” Oftewel ik ben (een met) Allah.

op 12 02 2011 at 12:04 schreef Marco Meijer:

De samenvatting was veelbelovend maar het verhaal viel me wat tegen.

op 12 02 2011 at 12:23 schreef Peter:

Hahaha!

op 12 02 2011 at 13:32 schreef Jabir:

@Peter

Alle religie gaat uiteindelijk over neuken, ja tog?

Ik vind het echt een mooie vertaling en hoop ook dat je ze uiteindelijk gaat bundelen. Want er is toch helemaal geen actuele NL vertaling van de ‘Scented garden’? Maar Tibetaanse sekshandboeken zijn ook geil. Een paar jaar geleden vertaalde ik alle erotische bronteksten uit de Boeddhistisch tantrische traditie (de Vajrayana) en geinspireerd door jouw stukje plaatste ik zojuist een fragmentje op mijn blog.

@Atilla
Er staat een prachtige uitleg over de betekenis van die uitspraak in Louis Massignon’s biografie van Hallaj:

Abu Ali Farisi reported to me and told me: “I saw Hallaj standing within the halqa of Shibli, saying, ‘I am the Truth’ and Shibli responded to him: ‘do not say “the Truth”, but rather, “I come on behalf of the Truth”. What gibbet will you stain with your blood! But Hallaj, covering his face with his sleeve, recited (the quatrain) Ya sirra… For he believed that the wise man vis-a-vis God is in the same position as the ray vis-a-vis the sun from which it draws its light.”

op 12 02 2011 at 15:28 schreef MNb:

Wie durft er nu nog te beweren dat die ouwe Arabieren geen gevoel voor humor hadden? De tegenstelling tussen het hoogdravende taalgebruik en het basale onderwerp is hilarisch.
Sheikh Nefzaoui is hier minstens zo goed als de beste verhaaltjes uit de Decamerone.

op 12 02 2011 at 19:50 schreef Jabir:

Overigens moet deze “Perfumed Garden” natuurlijk niet verward worden met de (obscuurdere) homo-erotische soefi verzenbundel, de “Bagh-i-Muattar” of de “Scented garden of Abdullah the satirist of Shiraz”, hoewel er ook wel geruchten gaan dat dit juist de echte “Perfumed Garden” was en bovenstaande een vervalsing.

De vertaler, de gepensioneerde Britse majoor Lutty kreeg het manuscript in handen en merkte erover op:

“Why! I exclaimed, this is the Scented Garden! the famous Arab treatise of the Sheik al Nefzawi, which Burton rendered into English and his silly wife destroyed. This is the Ars Amoris of the Bedawin! Mahbub (who had never heard of all this) observed that Allah knew everything, and the Sahib *nearly* everything. The upshot of it all was that I started to read the work as part of my
daily task.”

Bijvoorbeeld Suraiya:

Sevenfold stands Suraiya in the sky;
Seven virtues do thy podex glorify.

First, thou art hotter than Jahim itself, And drier than Arabia art thou dry.

Third is thy tightness, like an hoop of steel,
And O! thy muscles, their mobility!

Fifth, is thy smell like jasmine-ambergris,
And soft thou art like peaches; seventhly,

Such is the beauty of its form that one
Seeing it, might be well content to die.

{So Allah blazes brighter than the noon;
No water stains His spotless unity.

His love once hold thee, He will never loose;
But shake with rapture to the utmost “I”;

The perfume of His love is wonderful,
And tender is He as a virgin’s eye,

While for His beauty are no words of earth,
Nor can the heavens this need with song supply.}

So thou with Allah, man! hold Him as dear
(Nay, dearer!) as the apple of thine eye.

Then, when thou hast Him, cease to speculate —
Who hath the How is careless of the Why.

So I, Habib, thy podex sodomize;
With simple art the Mullahs I defy

To analyse the mystery; nor care
So long as I am in the galaxy

Of sevenfold Suraiya; El Qahar
Lifteth his member evermore on high.

So doth wise El Qahar to El Qahar
The fool by El Qahar the bard reply.

op 12 02 2011 at 23:09 schreef Rene:

Dit is best wel verwarrend om te lezen. Ik bedoel arabische porno in de tijd dat wij hier nog in hoofddoekjes liepen.

op 13 02 2011 at 01:06 schreef Yvonne:

Mannelijke reacties in de meerderheid, hoe zou dat toch komen?

op 13 02 2011 at 08:47 schreef ralf:

Ik maak bezwaar tegen de samenvatting: ‘Waarin een moslima … ’Schrijf gewoon: ‘Waarin een vrouw…’. Natuurlijk zal die vrouw moslima geweest zijn, maar het is een slechte nieuwnederlandse gewoonte om mensen als aanhanger van een of ander geloof neer te zetten. Vervult hier ook geen enkele functie.

op 13 02 2011 at 09:31 schreef Peter:

Ik begrijp je kritiek, Ralf, maar dat is nou juist wat ik op de hak wilde nemen met die intro, allerlei vooroordelen die heersen over moslima’s en mannen en vrouwen in de islam. Ik zal ‘moslima’ dan toch maar veranderen in ‘vrouw’.

op 13 02 2011 at 10:48 schreef Shalom Achshav:

heheh… of ‘man’

op 13 02 2011 at 12:10 schreef Josje:

Potverdorie. Ben ik even blij dat ik niet kan ruiken! En zodoende niet overweldigd kan worden door machtswellustige mannen. Duh.

op 13 02 2011 at 13:42 schreef Jabir:

@Josje

Maar jij had toch ook Hissa Hilal in de mix kunnen gooien? Duh.

op 13 02 2011 at 18:17 schreef dewanand:

nou, super zeg, die moslims konden echt mooi schrijven, en ik vind het zo geweldig zeg. islamitische hard porno op frontaal naakt. lekker zeg.

ik en mijn hindoe kat, Wieroe zijn nu ervan overtuigd dat islam een heel modern en progressief geloof is. In de moderne islam is er een vrouwelijke profete en die laat zich in alle standjes uitnaaien voor het huwelijk, super hoor. Mooie lessen voor elke moslima. Dit boek moet het nieuwe heilige boek worden voor elke moslimmeid.

lang leve de islam en alle moderne moslim hoertjes. Islam is de toekomst he.

dewanand

op 14 02 2011 at 17:37 schreef Ton Biesemaat:

De verhitte 19e eeuwse geesten konden hun lusten bot vieren in het sjieke Rotterdamse bordeel Palais Oriental. Niet zelden noemden de meisjes die veelal uit Frankrijk afkomstig waren zich Fatima. In die tijd was dat het hoogtepunt van erotiek en dacht men niet aan hoofddoekjes. De Arabische wereld die o.a. Sir Richard Burton introduceerde was het summum voor de Rotterdamse havenbaronnen. Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog sloeg eigenlijk pas de Victoriaanse geest toe en ging Palais Oriental dicht en stonden de Fatima´s op straat hun geld te verdienen.

op 14 02 2011 at 18:52 schreef Shalom Achshav:

@Ton

Het erotiseren van de Oriënt is juist een kenmerk van het Victoriaanse tijdperk, dat in 1901 afliep. Het mysterieuze oosten werd gezien als de volstrekte tegenpool van de Victoriaanse moraal (waarin zelfs sokjes om pianopoten werden gedaan vanwege de eventuele seksuele verwijzingen) en daardoor ook geïdealiseerd, alleen maar in symbolen begrepen. Edward Said stelde dat alle oosterse culturen op een hoop werden gegooid en gepresenteerd als antithese van het westen. In feite is islamofobie daar ook een uitwerking van.

het grappige vind ik dat hoe preutser een cultuur is, hoe extremer de tegenreactie, die er altijd tegelijk is. Zo was ik een tijdje bevriend met een Britse antiquair met een specialiteit in Victoriaanse erotica (Timothy d’Arch Smith) en dat is dus echt schokkend harde porno, die onder de toonbank verkocht werd.

op 16 02 2011 at 12:57 schreef Ton Biesemaat:

@Shalom Achshav
Ik bedoelde ook Victoriaans in de geest van Victoriaans en niet het Victoriaanse tijdperk. Het sluiten van Palais Oriental was te wijten aan de bestrijding van prostitutie door o.a. de socialisten en christenen (kleine luyden). Heel jammer voor de havenbaronnen die zo niet hun fantasieën konden uitleven met ohlala Franse meisjes die zich Fatima noemden. Overigens voert de schrijver Bordewijk in zijn boek ‘Rood Paleis’ het Palais Oriental op. Als advocaat keek hij uit op deze quasi oosterse snoeptrommel.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Kankerhomo

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Harde Por

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Er is niks meer om respect voor te hebben

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS