Home » Archief » Poldertaliban (2)


[01.06.2011]

Poldertaliban (2)

Peter Breedveld

VVD-orakel Hans Wiegel is erg te spreken over de samenwerking tussen de VVD en de SGP om ons land nóg asocialer te maken. Uiteraard had Wiegel die samenwerking al lang van tevoren voorspeld. Volgens hem is er zelfs verwantschap tussen de VVD en de SGP, zo schrijft hij vandaag in dagblad De Pers.

Politiek Links verwijt hij dat ze heeft geprobeerd ‘een doorzichtig slaatje te slaan’ uit de beeldvorming rond de SGP. Want dat de SGP zelfs buiten eigen kring vrouwen uit belangrijke politieke posities weert, zoals PvdA-leider Job Cohen beweerde, is volgens Wiegel ‘een praatje voor de vaak’. Het klopt niet, zegt Wiegel, want ‘de SGP was niet tegen de benoeming van PVDAster Verbeet tot voorzitter van de Tweede Kamer’.

Maar het klopt wel degelijk. De SGP weert vrouwen uit belangrijke politieke posities omdát ze vrouw zijn. Zo stemde Sjaak Simonse, Statenlid voor de SGP in Flevoland, twee weken geleden tégen een vrouwelijke gedeputeerde, Anne Bliek-de Jong van de VVD, ‘omdat we daar als SGP bijbelse gronden voor zien’. SGP-voorzitter Maarten van Leeuwen licht toe: zijn partij ‘staat vrouwen geen rol toe in het regeerambt’.

En ja, het is inderdaad wèl zo dat de SGP niet tegen Gerdi Verbeets benoeming heeft gestemd, maar dat was omdat de Kamervoorzitter ‘een dienende rol heeft’.
Wiegel ‘vergeet’ dat te melden, hoewel hij het best weet, want hij citeert uit precies hetzelfde Trouw-artikel als ik, als hij schrijft dat de PvdA ‘probeerde zo zout in de wonden van de VVD te wrijven’. Alleen doet Wiegel net alsof het zijn eigen woorden zijn, en niet die van Van Leeuwen.

Raadselachtig trouwens, die VVD-wonden. Waarom denken Van Leeuwen en Wiegel dat de VVD gewond is?

Dat de SGP vrouwen een belangrijke positie gunt als het om een ‘dienende rol’ gaat, zegt alles over het vrouwbeeld van die partij. Ik citeerde eerder al uit de leerzame SGP-nota ‘De islam in huis’ waarin onder meer staat: ‘De man is het hoofd van de vrouw. Die orde heeft God in de schepping gelegd’. Zo begint de SGP een hoofdstukje waarin betoogd wordt dat de SGP hemelsbreed verschilt van de islam, omdat die vrouwen onderdrukt.

Nu is ook bij de SGP het besef allang doorgedrongen dat de partij met de tijd mee moet, en daarom worden truukjes verzonnen om een vrouw toch te kunnen tolereren als bijvoorbeeld Kamervoorzitter. Dat hetzelfde truukje had kunnen worden toegepast op de benoeming van Bliek-de Jong lijkt me evident. Heeft een gedeputeerde geen dienende rol? Heeft trouwens een minister-president ook niet een dienende rol? Of een predikant? Waarom heeft de SGP eigenlijk geen moeite met een koningin? Vanwege haar dienende rol? Of omdat ze door God is aangewezen?

Aan de ene kant is het hoopgevend dat er binnen de SGP in elk geval de bereidwilligheid is om de regels zo te interpreteren dat ze niet in de weg staan van de vooruitgang. Aan de andere kant is het stuitend dat een vrouw eerst verlaagd moet worden (‘dienend’) voordat ze in een belangrijke positie wordt getolereerd. Bovendien kun je de regels ook gewoon strikt naleven, zoals Simonse deed. En er is altijd de ruimte voor een terugval en voor willekeur als je zulke regels niet gewoon schrapt.

Ook is er het probleem van de ondoorgrondelijkheid van de SGP voor buitenstaanders. Wat wordt er bijvoorbeeld in de bijbel nou van toepassing geacht op onze huidige samenleving en wat niet? Zo staat in de hierboven genoemde nota dat ‘de burgerlijke en ceremoniële wetten van het oude Israël niet zomaar rechtstreeks in wetgeving kunnen worden omgezet. Die zijn in Jezus Christus vervuld en hebben daarmee hun rechtstreekse en letterlijke betekenis voor hedendaagse christelijke politiek verloren.’

Geen idee wat het inhoudt dat wetten ‘in Jezus Christus zijn vervuld’, maar waarom citeert een SGP’er dan uit Leviticus in zijn pleidooi voor het verbod op smadelijke godslastering: ‘Wie des Heren naam lastert, zal den dood sterven, de gehele gemeente zal hem stenigen’? Is dat specifieke wetsartikel niet ‘in Jezus Christus vervuld’? En wie bepaalt dat precies?

Peter Breedveld voelt best sympathie voor de SGP, daar gaat het niet om. Maar wie zijn kind liefheeft…

Peter Breedveld, 01.06.2011 @ 20:43

[Home]
 

40 Reacties

op 01 06 2011 at 21:02 schreef Jon:

Wat wordt er toch een hoop gelogen en gebakkeleid in de politiek en daaromheen. Als er nou eens minder ego’s waren en meer echte inhoudelijke debatten i.p.v. oppervlakkige steekspelletjes.. Maar goed.

op 01 06 2011 at 21:03 schreef Misantroop:

Het grote argument van de SGP is altijd dat hun vrouwen ‘helemaal niet willen besturen’. En probeer het maar eens te bewijzen als je met een camera-ploegje door Staphorst banjert. De vrouwtjes die al buiten zijn, zijn nog camera-schuwer dan de gemiddelde hang-mocro.

op 01 06 2011 at 21:57 schreef jabir:

Geen idee wat het inhoudt dat wetten ‘in Jezus Christus zijn vervuld’, maar waarom citeert een SGP’er dan uit Leviticus in zijn pleidooi voor het verbod op smadelijke godslastering: ‘Wie des Heren naam lastert, zal den dood sterven, de gehele gemeente zal hem stenigen’? Is dat specifieke wetsartikel niet ‘in Jezus Christus vervuld’? En wie bepaalt dat precies?

hmm pilpul….

Met “de wetten” worden de Joodse wetten bedoeld door de SGP, die niet meer zouden gelden vanwege het bloedig offer van Gristus. Ofzo. Het vreemde is trouwens dat die wetten sowieso al niet golden voor niet-Joden, in wezen zouden alleen de zeven Noachitische geboden opgaan voor de mensheid als geheel. Hun theologie betreffende smadelijke godslastering zouden ze dan ook beter op de tweede noachitische regel kunnen baseren. Ware het niet dat die volgens de SGP niet meer geldt, want Oude Testament.

Wat wel geldt voor de SGP, is Mattheus 12:31-32

Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering zal den mensen vergeven worden; maar de lastering tegen den Geest zal den mensen niet vergeven worden.

En zo wie enig woord gesproken zal hebben tegen den Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar zo wie tegen den Heiligen Geest zal gesproken hebben, het zal hem niet vergeven worden, noch in deze eeuw, noch in de toekomende.

Met andere woorden: volgens het NT mag je God en Jezus, eigenlijk wat of we je maar wilt tot de enkels afzagen, als je maar van de Geilige Geest afblijft met je atheïstische grafklauwen.

Nu we toch rekening moeten houden met de SGP zou het mij een mooi compromis lijken, als op basis daarvan smadelijke godslastering alsnog uit de wet geschrapt wordt, behoudens lastering van de Heilige Geest. Heb je vervolgens wel een definitieprobleempjeof dertig met die Geest, maar dat zien we dan wel weer.

op 01 06 2011 at 23:15 schreef ralf:

Zouden niet alle politici, van welke kunne ook, ‘dienend’ moeten zijn?

op 01 06 2011 at 23:38 schreef Marco Meijer:

Fundamentalistische Christenen weren vrouwen uit belangrijke functies. Dat is niet zo fraai.
Fundamentalistische moslims stenigen vrouwen omdat ze aan een missverkiezing meedoen.
Het kan dus altijd nog een graadje erger.

op 02 06 2011 at 00:28 schreef jabir:

@Marco

Het ene kwaad rechtvaardigt het andere niet, ook al denk jij van wel.

op 02 06 2011 at 03:08 schreef MNb:

Ik heb iets geleerd. Mijn directe chef, een moslima, dient mij in haar functie omdat ze mij zo goed als ze kan mij mijn werk laat doen.

Voor deze ene keer weet Marco mij te verleiden tot een wedstrijdje wie is het ergst.
Fundamentalistische Christenen bedreigen (ook in Nederland) en vermoorden (in de VSA) abortusartsen.

Afijn, de SGP en het Oude Testament. Als er nou iets hypocriet is dan is het wel de benadering door de fijnen van het OT. Als er iets in staat dat uit de tijd is, waarmee ze zich belachelijk maken of dat hen anderszins niet goed uitkomt dan roepen ze: zie de vervulling door Jezus. Of we moeten het citaat plotseling historisch opvatten. Ik denk hier aan mijn absolute favoriet: Psalm 137, welbekend door de hit van Boney M genaamd By the Rivers of Babylon. Heel typerend lieten ze de laatste regel weg.

By the rivers of Babylon, there we sat down, yeah, we wept, when we remembered Zion.
We hanged our harps upon the willows in the midst thereof.
For there they that carried us away captive required of us a song; and they that wasted us required of us mirth, saying, Sing us one of the songs of Zion.
How shall we sing the LORD’s song in a strange land?
If I forget thee, O Jerusalem, let my right hand forget her cunning.
If I do not remember thee, let my tongue cleave to the roof of my mouth; if I prefer not Jerusalem above my chief joy.
Remember, O LORD, the children of Edom in the day of Jerusalem; who said, Rase it, rase it, even to the foundation thereof.
O daughter of Babylon, who art to be destroyed; happy shall he be, that rewardeth thee as thou hast served us.
Happy shall he be, that taketh and dasheth thy little ones against the stones.

De Willibrordvertaling van die laatste regel geef ik er even bij:

Gelukkig hij die jouw kinderen grijpt
en op de rotsen verplettert.

Zoiets kom je in de Koran toch niet tegen; daar worden in alle slachtpartijen vrouwen en kinderen iig gespaard.
Heeft Jezus gezegd in Mattheus 5:17 dat hij niet is gekomen om de Wet te vernietigen, maar om de Profetieën te vervullen. Het schijnt dat ik deze twee citaten niet mag combineren, maar het waarom daarvan heeft mij niemand goed uit kunnen leggen. Daarom verwijs ik maar naar het bloedige verleden van het Christendom.
Daar zal de SGP zich niet aan schuldig maken. Al werden Oldenbarnevelt en De Witt vermoord door de geestelijke voorzaten van deze SGP, wat Wilders slotpleidooi weer in een hypocriet licht zet.
Hoe dan ook, christenen die argumenten ontlenen aan het OT zijn hypocriet tot en met.
Christenen die eisen dat moslims publiekelijk afstand nemen van bepaalde passages uit de Koran maar dat niet doen tav het OT zijn hypocriet tot en met.
Over lieden die de vrijheidsbeginselen zeggen te verdedigen maar er geen been in zien met zulke christenen samen te werken wil ik het niet hebben. Dat is slecht voor mijn spijsvertering.

op 02 06 2011 at 07:10 schreef Sandro:

Marco, ik neem aan dat je niet bedoelde dat het één het ander rechtvaardigt want dat doet het natuurlijk niet.
Het is echter niet erg om aan te geven dat het allemaal inderdaad nog veel erger kan, daar is niets mis mee.
Overigens valt de SGP op vrouwen-beleid veel te verwijten en heb ik helemaal niets met al dat gelovige gedoe maar ze zitten niet met alles aan de “verkeerde” kant,
http://www.sgp.nl/Home/homelijst_1_11014/Vlaardingen%20provoceert%2C%20SGP%20protesteert.wli

op 02 06 2011 at 08:32 schreef Frank:

Of ze nu wel of niet aan de verkeerde kant zitten, het land moet nu eenmaal geregeerd worden. En alles liever dan een links kabinet, zal Rutte gedacht hebben. Gelukkig geven de meeste Nederlanders hem daar gelijk in.

Maar wat de auteur van dit opiniestukje eigenlijk bedoelt te zeggen is: zie toch eens hoe slecht de VVD is, ze werken immers samen met die lelijke PVV, en dat ze niet deugen blijkt nu eens te meer uit hun samenwerking met de SGP.

op 02 06 2011 at 09:07 schreef jabir:

De SGP kan op een soort oppervlakkig niveau overeenstemmen met je politieke agenda, sandro, maar het einddoel is een doodenge theocratie.

Het doet me erg denken aan de Israëlische situatie, waar de politiek ook al sinds jaar en dag gegijzeld wordt door orthodoxe splinterpartijen, die op die manier allemaal privileges voor hun clubjes scoren en elk pad naar vrede met de palestijnen blokkeren.

Je Gaza boot verhaal is trouwens een beetje achterhaald, als je bedenkt dat de grens met Egypte wagenwijd openstaat.

op 02 06 2011 at 09:39 schreef Peter:

Wat de auteur van dit opiniestukje bedoelt te zeggen is dat de VVD kan bagatelliseren dat het een aard heeft, de rest zit de SGP gewoon voor wat ze is.

op 02 06 2011 at 10:01 schreef Pyt van der Galiën:

Wat Frank eigenlijk bedoelt te zeggen is: ik ben van mening dat een partij die vrouwen als tweederangsburgers beschouwt en een theocratie in wil voeren, verre valt te prefereren boven links dat de hypotheekrenteaftrek ter discussie wil stellen.

op 02 06 2011 at 11:17 schreef Mart:

@Frank

Laatste keer dat er sprake was van een kabinetsvorming moest er toch wel heel erg veel in bochten worden gewrongen om over de 50% te komen voor een rechts kabinet.

Afhankelijk van je definitie stemt 30 tot 50% van Nederland links. Maar volgens Frank hoef je die blijkbaar niet serieus te nemen.

op 02 06 2011 at 12:22 schreef MNb:

Frank’s motto: liever hypocriet dan links.

op 02 06 2011 at 13:19 schreef MNb:

Tijd voor een nuchtere beschouwing van de Nederlandse politiek. Als altijd verlaat ik me daarbij op de goede oude Macchiavelli en vooral zijn principe: een politicus dient niet zozeer eerlijk en betrouwbaar te zijn, maar eerlijk en betrouwbaar te schijnen in de ogen van het volk – tegenwoordig stemvee genaamd.

Rutte is premier van een minderheidsregering. Middels het gedoogakkoord is hij op een aantal punten verzekerd van PVV-steun. Overigens dient hij de ene keer over links en de andere keer over rechts meerderheden te zoeken. Het is onvermijdelijk dat hij daarbij vuile handen maakt – zie het toneelstuk van Sartre. Dat neem ik hem dus niet kwalijk.
Hij verkeert wel in de lastige positie dat hij eerlijk en betrouwbaar kan zijn, maar die indruk heel gemakkelijk kan verliezen. Voor hij er erg vindt is hij in de ogen van het stemvee een hypocriete windvaan. Het gemak waarmee hij de uitbreiding van de koopzondagen heeft ingeleverd is daar een voorbeeld van. Hij had daarover harder kunnen en moeten onderhandelen.
We hoeven geen medelijden te hebben met Rutte. Hij wil zelf politicus zijn. Moet hij ook de consequenties dragen.
Wiegel is iets anders. Die likt met genoegen de reforeet uit. Zoals ik al eerder schreef: dat is slecht voor mijn spijsvertering. Prompt heb ik last van diarree. Uiteraard hoeft er geen causaal verband te zijn.

op 02 06 2011 at 17:04 schreef Marco Meijer:

@ Jabir en anderen: ik heb helemaal niets op met de SGP, met fundamentalistische Christenen, met Christenen in het algemeen of zelfs met godsdienst in het algemeen. Dan is dat alvast opgehelderd.
Maar als ik zou moeten kiezen tussen twee kwaden, zou ik altijd nog liever verkeren tussen stijle SGP’ers die hun vrouw in de keuken willen houden, dan tussen fanatieke Moslims die een meisje stenigen omdat ze meedoet aan een miss-verkiezing.
Wie er anders over denkt: voel je vrij.

op 02 06 2011 at 18:26 schreef Rob:

Mattheus 5,18 Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn.

Niks vervulling “in Jezus Christus” – die zei zelf dat alles van kracht blijft, ook bijvoorbeeld Leviticus 20,13 Wie met een man het bed deelt als met een vrouw, begaat een gruweldaad. Beiden moeten ter dood gebracht worden en hebben hun dood aan zichzelf te wijten.

Laat Hans Jansen die maar eens uitleggen voor zijn Meester. Maar ik dwaal af.

op 02 06 2011 at 19:14 schreef jabir:

@Marco

Punt is alleen dat er helemaal geen sprake is van een keuze is tussen die twee kwaden, maar dat er ook constructies mogelijk zijn waarin de VVD samen kan werken met doodgewone liberale partijen. Wat je schrijft slaat dus nergens op.

op 02 06 2011 at 22:36 schreef Sasha Berkman:

Sandro: “Overigens valt de SGP op vrouwen-beleid veel te verwijten en heb ik helemaal niets met al dat gelovige gedoe maar ze zitten niet met alles aan de “verkeerde” kant,”

is dit een anti-homo-opmerking? Ik ga in elk geval niet op die link van je klicken.

op http://www.frontaalnaakt.nl/archives/stemvee.html heb ik je nog van positive feedback voorzien.

http://www.youtube.com/watch?v=S5FCdx7Dn0o&feature=related < heb je dagelijkse Bob Marley wel tot je genomen?

op 02 06 2011 at 23:43 schreef Marco Meijer:

@ Jabir: mijn vergelijking is een reaktie op de gebruikte titel “poldertaliban” boven dit artikel.

op 02 06 2011 at 23:48 schreef Elin:

Het is inderdaad vrij apart dat die grefo’s wél anti-vrouwenemancipatie zijn, doch fervent fan zijn van de constitutionele monarchie, ook (juist?) met een vrouw in de hoofdrol. Vreemd, men mag toch geen andere koningen tolereren dan Jezus? Ik wed dat ze nog Bea’s voeten zouden kussen. Misschien heeft het te maken met dat zogenaamde hoer-moeder-madonna gedoe. Niet-gristenvrouwen zijn hoeren, hun vrouwen zijn moeders en Bea (en later Maxima) is de madonna. Katholieken hebben al een madonna, en die hebben ’t niet zo op de monarchie.

op 03 06 2011 at 09:32 schreef jabir:

@Marco

En uit die titel leid je af dat dit artikel gaat over een keuze die de VVD kan maken tussen de SGP of de Taliban? Dat zou wel heel debiel van je zijn, want daar gaat het verder niet over. Je was dus gewoon bezig met een triest islamofoob klierspelletje waarin je het artikel uit zijn verband trok om er je eigen draai aan te kunnen geven.

Gewoon niet doen.

op 03 06 2011 at 09:51 schreef yurp:

Iedereen heeft het steeds slechts over het (verwerpelijke) vrouwenstandpunt van de SGP maar vergeet daarmee dat de SGP een veel, veel engere club is. In de beginselverklaring van de SGP neemt men de Reformatorische Geloofsbeleidenis integraal over waarin o.a. staat:

“Tot dat einde heeft Hij de Overheid het zwaard in handen gegeven tot straf der bozen en bescherming der vromen. En hun ambt is, niet alleen acht te nemen en te waken over de Politie, maar ook de hand te houden aan den heiligen Kerkedienst; om te weren en uit te roeien alle afgoderij en valsen godsdienst, om het rijk des antichrists te gronde te werpen1, en het Koninkrijk van Jezus Christus te doen vorderen”

De taak van de overheid is volgens hen dus om alle valse godsdienst uit te roeien(!) en de Kerk exclusief te beschermen en actief te ondersteunen. Wat zijn volgens de SGP dan afgoderij en valsen godsdienst? Wellicht zou je denken dat het een archaisch artikel is dat spreekt over heidens polytheisme maar niets is minder waar voor de SGP:

“Dientengevolge behoren ongeloofspropaganda, valse religies en anti-christelijke ideologieën door de overheid uit het openbare leven te worden geweerd.”

“Het gaat niet alleen om de strijd tegen de Rooms-katholieke Kerk, maar tegen alles wat zich tegen God en Zijn woord verheft.” (p. 24/25)

Katholieken, moslims, atheisten, socialisten, liberalen, alles dient volgens de SGP ‘uit het openbare leven te worden geweerd’ om het Koninkrijk van Jezus te doen vorderen. Zouden ze dit beseffen bij het CDA en de VVD? Hebben ze dit ooit gelezen?

op 03 06 2011 at 20:31 schreef You On A Gin:

Zouden ze dit beseffen bij het CDA en de VVD? Hebben ze dit ooit gelezen?

Natuurlijk wel, yurp. Maar het kan ze gewoon niet schelen.

Daarnaast begrijpen die gereformeerden er sowieso geen zak van, want wat zij willen gaat lijnrecht in tegen hetgeen in de Bijbel wordt voorspeld.

op 03 06 2011 at 20:47 schreef Sasha Berkman:

De AIVD zou naast de PVV ook deze club haarscherp in de gaten moeten houden ipv dat ze bezig zijn met het opzetten van anti-fascistische cellen.

http://www.indymedia.nl/nl/2011/06/76439.shtml

op 03 06 2011 at 20:57 schreef Mart:

@Marco

Dat heet beeldspraak. Mensen met een grotere taalbeheersing dan ‘kopvoddentax’ willen dat wel eens gebruiken.

op 03 06 2011 at 21:02 schreef Peter:

‘Poldertaliban’ is een ironische verwijzing waar ze bij de SGP in elk geval wel om kunnen lachen.

Dat van die steniging om een miss-verkiezing is overigens lariekoek. Als het maar over moslims gaat, dan gelooft men álles. Zelfs dat de moslims een fecaliën-jihad zijn begonnen.

op 03 06 2011 at 22:41 schreef Pyt van der Galiën:

Nou, Domrechts is afgestapt van de theorie dat de fecaliën-jihad achter de verspreiding van de EHEC-bacterie zit. Nu zijn het de Duitsers: http://www.amsterdampost.nl/ehec-raadsel-opgelost-informatie-over-een-geheim-b-wapen-onderzoeksproject-van-het-duitse-leger/

Overbodig te zeggen dat er geen bronnen worden genoemd.

op 03 06 2011 at 23:37 schreef You On A Gin:

Deze interessante site:
http://www.loonwatch.com/
besteedt eveneens aandacht aan die ‘steniging’.
Voor zover ik kan zien overigens (nog) niet aan dat fecaliën jihad/EHEC gedoe, maar daar lees ik hier ook voor het eerst over.

op 04 06 2011 at 00:21 schreef Charles de Gaulle:

In deze discussie zal ik mij niet mengen.De steniging van het meisje dat deel had genomen aan een miss-verkiezing staat echter ook in het AD en in een Engelse krant…

op 04 06 2011 at 00:24 schreef G!:

Is het niet zo dat de SGP vrouwen ondertussen wel toe staat lid te worden? Mannen in ieder geval wel.

En alleen daarmee al liggen ze scheepslengten voor op de PVV, die alleen een wijze raad van Wilders en De Stichting Vrienden van Wilders (Wilders & Bosma) tolereert. Da’s dus eigenlijk net zoiets als wat ze hebben in Iran, ’n regering die dat land regeert namens Allah & De Stichting Vrienden van Allah (aka Raad der Hoeders).

Maar even terug naar dat lid worden. Je kunt geen lid worden van de PVV en dat betekent volgens mij dat er allerlei mensen op zetels in de Eerste & Tweede Kamer zitten, die daar names de PVV zitten, maar géén lid van die partij zijn.

op 04 06 2011 at 00:39 schreef Peter:

In deze discussie zal ik mij niet mengen.De steniging van het meisje dat deel had genomen aan een miss-verkiezing staat echter ook in het AD en in een Engelse krant…

O ja nee, dat wist ik niet zeg, dat het ook in een Engelse krant stond. Dan heb ik niks gezegd.

op 04 06 2011 at 01:11 schreef Pyt van der Galiën:

Sorry, Charles, maar dat verhaal van de steniging blijkt dus een flauwekul verhaal te zijn. Of beter: een grove leugen van de Daily Mail.

Het meisje was christen en is volgens de plaatselijke Hermandad vermoord door een klasgenoot nadat hij geprobeerd had haar te verkrachten: http://www.todayszaman.com/news-245839–murder-of-beauty-pageant-contestant-not-connected-to-islam.html

Typerend overigens dat de Mail het niet eens op kan brengen toe te geven dat ze een flauwekul verhaal heeft opgehangen, maar in plaats daarvan de schuld legt bij vage “initial reports” waardoor ze op het verkeerde been gezet zou zijn.

op 04 06 2011 at 07:16 schreef Sandro:

@berkman:
is dit een anti-homo-opmerking? Ik ga in elk geval niet op die link van je klicken.

Had het maar wel gedaan dan had je geen insinuatie hoeven maken. Overigens opvallend hoe snel je een verband legt tussen verkeerde-kant en anti-homo je zou bijna gaan denken dat je homofoob bent…

@Rob:
“in Jezus Christus” – die zei zelf dat alles van kracht blijft, ook bijvoorbeeld Leviticus 20,13 Wie met een man het bed deelt als met een vrouw, begaat een gruweldaad. Beiden moeten ter dood gebracht worden en hebben hun dood aan zichzelf te wijten.”

Ja joh, zei die het zelf? volgens mij is het geschreven door de één of andere sprookjes verteller. Mocht je in het bezit zijn van een geluidsband dan wel een handgeschreven brief van het sprookjesfiguur Jezus Christus dan hou ik me warm aanbevolen.
Bovenstaande is ook van toepassing op andere zogenaamde profeten en zonen van goden of die hoe die sprookjesfiguren uit 1001 nacht zich willen noemen – ben benieuwd en hou me warm aanbevolen

op 04 06 2011 at 10:16 schreef jabir:

@sandro

Kom je nog eens een heerlijke goudgele jongen bij me drinken, goeie vent?

Zoals Rob het schreef staat het toch echt in de bijbel hoor. In feite werk jij er in je domheid aan mee om deze manier van denken aan Nederland op te dringen en dat doet in helemaal niets onder voor de sharia. Het is niet anders joh. Nou voel ik me geneigd om hier een Godwin in te lassen, maar waarheid is dat Hitler zich minder aan het christendom gelegen liet liggen dan de PVV. Dus wat dat betreft is ouderwets nationaal socialisme te verkiezen boven de PVV.

Nog even over die ‘verkeerde kant’ opmerking van je, hoewel je blijkbaar te laf bent om daar de verantwoordelijkheid voor te nemen. Het was (niet je eerste) gluiperige homofobe uitspraak en dat weet je zelf ook wel. Precies de houding van de PVV: enerzijds de islam op ‘homofobie’ pakken, terwijl je dat anderzijds zelf misschien wel erger bent.

Nou heb ik volgens mezelf best wel een hetero look, maar gisterenavond kreeg ik nog te maken met de homofobe agressie van blanke tokkies. Met marokkaanse jongetjes heb ik die problemen helemaal niet. Die spreken met twee woorden, zeggen meneer zelfs nadat ik ze al vier keer mijn voornaam gaf en hebben van huis uit nog een klein beetje respect meegekregen.

Nederlands tokkie gebroed niet. Een paar grotere jongens probeerden gisterenavond van mijn zoontje en zijn Marokkaanse vriendjes hun bal en fiets af te pakken en mijn zoontje kwam huilend thuis. Ik liep mee om er wat van te zeggen en hoewel ik me behoorijk mild opstelde, kreeg ik van een Nederlands PVV knulletje van 14 een homofobe scheldkannonade van een half uur te horen: ik was een “kkhomo” die een komkommer in zijn reet moest steken en zich eens goed laten neuken, dat ging aan een stuk door, een half uur lang.

Na verloop van tijd kwam zijn vader er ook bijstaan (stierennek, tattoos, strafblad) en die zag geen moment aanleiding om in te grijpen op het gedrag van zijn zoontje, dat voorbij elke grens was.

Het zou zomaar kunnen dat ik deze buurt uitgepest word vanwege mijn vermeende seksuele geaardheid. Niet door marokkaanse, maar Nederlandse jongens die van huis uit een PVV achtergrond hebben.

op 04 06 2011 at 11:21 schreef Bigpete:

Als je in een achterbuurt woont woon je tussen tuig, (van welke denominatie dan ook)zo simpel is het. Verhuizen of accepteren is het devies.

Overigens knap dat je van een 14 jarige de politieke voorkeur(voor zover aanwezig) weet. Heb je bij hem in het stemhokje gestaan? Oh wacht dat kan niet. Bij zijn vader dan? Geef nou gewoon toe dat PVV een scheldwoord voor je is, dan ben je weer een beetje een vent.

Voordat er weer mensen beginnen over goedpraten, ik heb ook een tyfushekel aan het tuig dat hier beschreven wordt, Bigpete discrimineert niet, ik heb een hekel aan elk gajes.

op 04 06 2011 at 12:06 schreef jabir:

Nou Bigpete, ik weet toevallig wat over criminele families in het Schiedamse, hun betrokkenheid in de zware criminaliteit, CP’86 vroeger (die zaten hier nog in de raad), de kickboxbranche en dan nu natuurlijk de PVV. Ook heb je natuurlijk bepaalde tattoos die het een en ander zeggen over hun ideeën met betrekking tot het blanke ras. Daar zaten de armen van die vader verder vol mee, dus dat was geen rocket science en al helemaal geen vooroordeel.

Die jongen wist me ook te vertellen dat zijn vader (voor die zelf aan kwam lopen) drie moorden op zijn geweten heeft en bij ons alle ramen komt ingooien en me in elkaar rammen. je moet nog uitkijken ook, want voor je het weet heb je met zo’n hele familie te maken. Conflicten onder blanke tokkies hier in de buurt worden niet via de politie uitgevochten, dat wordt vooral onderling ‘opgelost’.

Ik vind het erg politiek correct van je om te gaan benadrukken dat het hier tokkies in het algemeen zou betreffen, want ik bedoelde hier specifiek blanke tokkies, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Marokkaanse of Turkse, die hier in de buurt in ieder geval een toonbeeld van voorkomendheid en beschaving zijn. En die hebben echt niet meer geld.

Overlast, terreur, moord en doodslag, vandalisme, territoriale driften, het zijn de BLANKE tokkies die dat doen hier in Schiedam-Oost. We moesten het beestje toch bij de naam noemen?

op 04 06 2011 at 12:22 schreef Roots:

Zijn mensen bereid geweld te gebruiken om ‘hun zin’ door te drukken.
Dat is volgens mij de bottom-line.

http://islamineurope.blogspot.com/2011/06/denmark-islam-critic-attacked-gets.html

op 04 06 2011 at 13:20 schreef Bigpete:

Dat van die drie moorden zal wel los lopen, dan val je al in de categorie huurmoordenaar en die zijn altijd erg intelligent en gaan ook zeker niet lopen vertellen wat hun beroep is. Niet zo erg op deze meneer van toepassing denk ik.

Verder ben ik niet politiek correct maar eerlijk, asociaal tuig van welke kleur dan ook kan van mij doodvallen (nee dat is geen bedreiging).

op 04 06 2011 at 13:25 schreef jabir:

@Bigpete

Vooral door het achterlijke optreden van de politie ter plaatse heb ik de dag erna nog veel last van wat er gebeurde en ik ben best tegen een stootje bestand.

Ik ben trouwens ook wel eens getreiterd door Marokkaanse jongeren hoor, maar dan zeggen ze eerst ‘meneer’ voordat ze ecolipeop gaan praten en dan vind ik het wel aandoenlijk. Maar wat er gisteren gebeurde tartte echt elke beschrijving. Bizar genoeg eindigde het verhaal, dat ik in een politiebusje afgevoerd werd overigens, omdat ik er vals van beschuldigd werd een kopstoot uitgedeeld te hebben. Want zo gaat dat dan in Nederland.

Die jongen kwam toen ik hem vroeg de bal aan dat kleine jongetje terug te geven en van de fiets van mijn zoontje af te blijven met zijn neus tegen de mijne om me schreeuwend en met de aderen opgezwollen in de nek voor kkhomo uit te maken en me te bedreigen met zijn familie; toen raakte zijn hoofd dat van mij omdat ik niet voor hem week toen hij naar voren stapte. Want zo rol ik niet, kwa flexibiliteit.

Gelukkig dat ik in het halve uur dat ik op het politiebureau zat nog de meeste tijd kwijt was met het het maken van afspraken voor een tegen aangifte wegens belediging en zware bedreiging en die gozertjes ineens niets meer gingen verklaren om hun aangifte mee te onderbouwen. Maar dat je dan als slachtoffer van zulk soort buurtterreur meemoet is natuurlijk wel de Nederlandse politie ten voeten uit. Ik moest godver helemaal teruglopen van het pliesiebureau in Vlaardingen.

Blanke tokkiejongeren zijn echt een slag respectlozer, grenzelozer dan de marokkaanse kliertjes en ik heb soms de indruk dat er gewoon meer psychische problematiek gaande is bij ze. Zoals die jongen een half uur tegen me tekeer ging omdat ik er wat van zei dat hij kleine kinderen zat te terroriseren tart elke beschrijving.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN JUNI

O Aso’s in de trein

O Waarom zijn christenen van die hardvochtige klootzakken?

O Huub Stapel is een klootzak

O Het gilde van het bruine gajes

O Lampies ontdekken: extreemrechts is best linke soep

O Mag geen omvolking zeggen

O Harde stukjes poep

O Niet zien is geloven

O Wilders: domme lul of geniale schurk?

O Ook Jezus was een harteloze bullebak

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS