Home » Archief » Politiek-correct


[26.07.2011]

Politiek-correct

Hassnae Bouazza


Illustratie: Vu Ha Nam

Anders Breivik, de Noor die vrijdag 22 juli tientallen jongeren doodde, heeft een enorm document achtergelaten van ruim 1500 pagina’s en een YouTube-filmpje waarin hij zijn daad aankondigt. Uit dat document en het filmpje, maar ook uit zijn vele internetbijdragen blijkt dat de man fan is van Wilders, Pamela Geller, Robert Spencer, Bat Ye’Or en net als zij een hartgrondige hekel heeft aan politiek links, multiculturalisme en moslims en dat die haat hem tot zijn afschuwelijke daad bewoog.

Dat mag ik echter niet zeggen van een aantal politici en ex-politici die zich al een tijd in een absurdistisch politiekcorrecte kramp bevinden. Volgens hen is dit vingerwijzen. Geschreeuw. Volgens hen is het ongenuanceerd om Breiviks beweegredenen te bespreken. Ze haasten zich om hun collega Geert Wilders te verdedigen, want hem treft geen blaam.

Wilders aanspreken, is hetzelfde als alle moslims verantwoordelijk houden voor de daden van terroristen, stellen ze. Maar hier slaan ze de plank mis. Nergens worden alle rechts-conservatieven over één kam geschoren. Niemand stelt alle Noorse mannen aansprakelijk voor de gruweldaad.

De vele terroristische aanslagen door moslims de afgelopen jaren, waarvan de meeste overigens plaatsvonden in de islamitische landen zelf, hebben altijd geleid tot discussie onder moslims en geleerden: er vond debat plaats over de beweegredenen van de daders, hun interpretatie van de islam en koran, er werd over en weer gesteggeld over de wenselijkheid danwel verfoeilijkheid. Er was ruimte voor zelfkritiek, harde woorden, lof, veroordelingen en mea culpa’s. Dat er gevaarlijke extremisten waren die zich beriepen op de islam, betwistte niemand.

Ook in Nederland is die discussie gevoerd sinds 11 september 2001 en de moorden op Fortuyn en Van Gogh. Hoewel die discussie hier redelijk gesegregeerd was (autochtonen over moslims en moslims apart onder elkaar) werd er gesproken over de donkere kanten van de islam, de extremisten, de interpretatie en de, volgens vele opiniemakers, intolerante, bedreigende kanten van de islam, die een gevaar vormden voor het vrije Westen en haar normen en waarden. Onversneden islamhaat werd eufemistisch ‘islamkritiek’ genoemd en het vergelijken van moslims met nazi’s was géén haatzaaien, zo werd ons verzekerd door opiniemakers en zelfs door de rechter, het was slechts een waarschuwing tegen de echte intoleranten: de moslims.

Maar nu het om een blanke dader gaat die de ideologie van Wilders c.s. aanhangt, is het benoemen opeens wel een heikel punt. En dat is verdomde verwarrend. Zijn Wilders en zijn geestverwanten verantwoordelijk voor de slachtpartij? Uiteraard niet. Breivik heeft uit eigen overtuiging en beweging gehandeld en hij alleen is verantwoordelijk. Maar Breivik hangt wel het gedachtegoed aan dat in links en de islam een nieuw fascisme ziet. En hij heeft dat gevaar willen stoppen.

Op internet zijn reacties te lezen van Nederlandse medestanders die hem prijzen om zijn daad. Mensen die, uiteraard anoniem, smalend schrijven dat ze geen traan laten om de slachtoffers, dat die bomaanslag een goede actie was, dat hij een held is die eindelijk een daad heeft gesteld. Daar mag je als samenleving gerust over discussiëren. Aanhangers mogen zich best op hun hoofd krabben. Wilders, Geller, Spencer en al hun vurige verdedigers zouden er goed aan doen niet meteen in de voorspelbare kramp te schieten en wat introspectie te verrichten. Ik bedoel, als moslims het kunnen, die lui met dat achterlijke woestijngeloof, moet het voor die vrijheidsminnaars toch een makkie zijn.

Er is een tijd om sjiek te doen en boven de partijen te staan en een tijd om eerlijk zaken te benoemen en jezelf de vraag te stellen of het niet moreel verwerpelijk is om nazivergelijkingen van andersdenkenden en publiekelijke fantasieën over het afhakken van rode neuzen, moslimdeportaties en kopvodden te rechtvaardigen. Je die vraag stellen, is geen vingerwijzen, hysterie of polarisatie. Het hoort bij het vrije debat.

Hassnae Bouazza (حسناء بوعزة) schrijft voor Vrij Nederland, De Volkskrant, NRC Handelsblad, Elle en de Arabische site van de Wereldomroep. In 2009 was ze te bewonderen in Vrouw & Paard, afgelopen kerst won ze bijna De Nationale Wetenschapsquiz. Dat ze nog tijd heeft om in het geheim voorbereidingen te treffen voor de vestiging van het kalifaat in Nederland, mag een wonder heten. Volg haar op Twitter.

Hassnae Bouazza, 26.07.2011 @ 17:02

[Home]
 

105 Reacties

op 26 07 2011 at 17:12 schreef Miko:

Het punt is dat niet alleen het, uiteraard onbedoelde, effect van eigen de eigen woorden moeilijk verteerbaar is – het is ook een onoplosbare spagaat: óf je verklaart jezelf medeverantwoordelijk door te zeggen dat dit het logische effect is van je woorden, óf je erkent, terecht, dat dat niet zo is, maar dan gaat daarmee wel je hele politieke ideologie op z’n muil – want die berust nou net op de premisse dat zoiets als een geloof, of een ideologie van mensen monsters kan en zal maken. Door – terecht – te benadrukken dat hij zelf niet verantwoordelijk is, is Wilders nu genoodzaakt vrijwel zijn volledige politieke verhaal onderuit te halen.

op 26 07 2011 at 17:43 schreef rommel:

Ach jee, haatsnee komt ook nog even een duit in het zakje doen om de dhimmietroepen te mobiliseren.
Brrr, nou word ik toch wel echt bang.

op 26 07 2011 at 18:15 schreef Bas Paternotte:

Samen met het stuk van Dirk-Jan van Baar van vanmorgen in de VK is dit het meest common sense stuk sinds vrijdag.

Vraag is alleen of Wilders dit debat wil aangaan of dat -zoals Van Baar stelt- hij zijn toon beter kan/moet gaan matigen. Wilders kennende denk ik dat het wel het tweede zal worden aangevuld met een interview in De Telegraaf of HP/De Tijd.

Ik vraag mij overigens af, Miko, of dat Wilders’ politieke verhaal onderuit zal halen. Anti-islam zijn, zoals hij vandaag letterlijk stelde in zijn verklaring, hoeft niet te betekenen dat alle moslims gelijk monsters zijn.

In dat opzicht loopt Wilders tegen hetzelfde probleem aan als Fortuyn destijds: de bende freaks die je wakker maakt.

Daarom durf ik best te stellen dat de kogels deze keer van rechts kwamen net zoals tijdens de moord op Fortuyn van links. Net zoals Volkert van der Graaf de woorden van links (en Gerrit Zalm, vergeet dat niet) anders interpreteerde dan de bedoeling was, gaat dat ook op voor De Noor.

Van der Graaf en De Noor zijn uiteraard uitzonderingen maar wellicht dat Wilders’ achterban zich zou inhouden als de Blonde Leider hen zou toespreken of zijn eigen toon zou matigen. Wat ook voor links opgaat. De demonstraties tegen Rita Verdonk enkele jaren terug bijvoorbeeld (“Verdonk, moordenaar!” met als hoogtepunt dat de bewindsvrouwe beveiligd moest worden) werden georganiseerd door GroenLinks-/PvdA- en SP-stemmers. Naast afstand nemen van het geweld deden de politici van die partijen ook weinig.

Nu ja, we zullen zien. Wat Hassnae zegt in haar laatste alinea en wat Van Baar zegt.

op 26 07 2011 at 18:29 schreef Wazzup:

@Miko – wat je schrijft is wat men noemt een drogredenering of een vals dilemma als je wilt. Of is Breivik soms geen christenfundamentalist?

Verder een goed artikel. Maar zals de rechter in de maatschappelijke context oordeelde dat er geen sprake was van aanzet tot haat moet Wilders nu begrijpen dat het tijd is om zijn toon te matigen. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. En ook al is de politieke islam veelal een gecultiveerd handvat van seksisme, apartheid en haat is dat geen reden om gevallen van extremisme ongelijk te behandelen.

Bij extremisme, in welke vorm dan ook, volstaat het te verwijzen naar de rechts- en gelijkheidsbeginselen van de democratie en in haar geest te handelen.

op 26 07 2011 at 18:44 schreef p.wielaard:

Inderdaad zou je je terrecht de vraag kunnen stellen of de uitspraken van Wilders niet (ook al is het maar voor een heel klein deel) de voedingsbron hebben kunnen zijn voor de daad van deze maniak. Wilders zou kunnen spreken van een “onbedoeld maar niet onbegrijpelijk effect”.
Niemand kan weten of hij ook zonder Wilders en geestverwanten tot zijn daden zou zijn gekomen. Het gedachtengoed van Wilders heeft hem in elk geval niet ontmoedigd, kunnen we zondermeer stellen. Pas als hij in een verhoor zelf zou toegeven dat het succes van Wilders de doorslag heeft gegeven, heeft Peter gelijk. Afwachten dus. En alle mensen die hier voortdurend anderen de maat nemen, voor fascist uitmaken en in een “Wilders kamp”willen wegzetten zouden zich moeten schamen ! Ik ben het helemaal eens met dit stuk.

op 26 07 2011 at 18:45 schreef AndrevanM:

“De vele terroristische aanslagen door moslims de afgelopen jaren, waarvan de meeste overigens plaatsvonden in de islamitische landen zelf, hebben altijd geleid tot discussie onder moslims en geleerden”
Dit is een schromelijke overdrijving. Waar zijn de geleerden die bijv. soera 9:5 als afgeschaft beschouwen?

op 26 07 2011 at 18:48 schreef Andor Admiraal:

Wie A zegt moet ook B zeggen. Wilders heeft gelijk dat je bepaalde misstanden niet helemaal kunt loskoppelen van de Islam. Ideologieën hebben consequenties. Daar horen dus kritische vragen bij, ook aan de huis-tuin-en-keuken moslim die geweld net zo verafschuwt als ieder ander. En gelukkig, zoals Hassnae terecht opmerkt, worden die vragen ook gesteld. Ook door Wilders (hoewel diens vragen doorgaans eindigen met een uitroepteken), ook door moslims zelf, en de afgelopen jaren door zo ongeveer de hele goegemeente. Terecht en prima. De rechter heeft zelfs gesteld dat het vergelijken van de Koran met Mein Kampf mogelijk moet zijn. Dat hoort bij een open samenleving: heilig bestaat niet. Soms is het even slikken, maar uiteindelijk leidt alleen het stellen van vragen tot inzicht en vooruitgang. Mits het gebeurt met respect voor de persoon, natuurlijk. Dat dit debat samenviel met een idiote polaristatie over en weer en een venijnige dosis xenofobie doet niets af aan het belang. Wie vindt dat het maar eens afgelopen moet zijn met het debat die heeft ongelijk.

Nu zijn het dan even niet de moslims, de dierenactivisten of bijvoorbeeld de pro-lifers aan wie terechte kritische vragen worden gesteld. Nu is het christelijk rechts en het populisme van Wilders dat zich moet afvragen waar hun ideologie toe leidt. Dragen zij niet (bedoeld of onbedoeld) bij aan geweld? Dat is NIET hetzelfde als het leggen van “schuld” bij Wilders. Netzomin als een lastige vraag aan een moslim impliciteert dat hij wel een fundamentalistische terrorist zal zijn. Het geweld van Breivik zegt ook niets over het inhoudelijke gelijk of ongelijk van Wilders. Maar het dwingt wel tot nadenken over hoe je met je eigen gelijk omgaat en wat de consequenties daarvan kunnen zijn.

Ja, er zijn zat malloten voor wie moslim, buitenlander, arabier, terrorist en straatjongere synoniem zijn. En ja, er zijn zat malloten die Wilders c.s. direct verantwoordelijk houden voor de daden Breivik en andere gewelddadige types. Maar malloten zijn er altijd. Laten we die dus vooral laten voor wat ze zijn.

Zoals niet iedereen die kritische vragen stelt over de Islam meteen in de hoek gedrukt mag worden van ongeletterde xenofoben, zo is niet elke kritische vraag aan Wilders c.s. een linkse inquisitie. Soms zijn vragen die gesteld moeten worden gewoon dat: vragen de gesteld moeten worden. En nu is het even dan de beurt aan Wilders.

op 26 07 2011 at 18:55 schreef dick jansen:

Hassnae, de ultieme consequentie van wat je beweert is dat iedere gelegenheid waar een leer, een mening of een gedachtengoed wordt verkondigd, wordt verboden. Ieder individu kan in potentie tot een wandaad komen en dan beweren daartoe zijn geïnspireerd door denkbeelden van derden.
Ik heb wat gegrasduind op internet in zijn schrijfsels en ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat deze Viking ook zonder Wilders en Geller c.s. tot zijn daad was gekomen. Er zitten “gewoon” een paar draadjes los in zijn hoofd.

op 26 07 2011 at 18:56 schreef Charles de Gaulle:

Geachte Hassnae, natuurlijk mag u, en iedereen zeggen dat hij een fan was van Wilders, Geller enz.,dat was hij, en is hij waarschijnlijk nog steeds.
Wilders hoeft in principe niet verdedigt te worden omdat hij hier niets mee van doen heeft.
U heeft ongetwijfeld ook een hele schare fans, en u bent ook niet verantwoordelijk te houden als één van hen iets afschuwelijks doet.
Waar u echter de mist ingaat is als u zegt, “Nergens worden rechts-conservatieven over één kam geschoren”.
Er gebeurd op dit forum niet anders.
Uw geliefde doet niet anders dan iedereen die het niet met hem eens is wegzetten als “domrechts”.
De discussie die er volgens u geweest is in islamitische kring is kennelijk in achteraf kamertjes gevoerd, want er is bar weinig over naar buiten gekomen.
Wat wel naar buiten kwam waren de beelden van dansende en feestende moslims over de hele wereld.
Afgezien van enkele verdwaasde geesten die zeggen het goed te keuren of achter de daden van Breivik te staan zijn nou niet bepaald groot in getal.
Gelukkig schaart u zich achter degenen die Wilders ea. niet verantwoordelijk stelt.
Vwb. de verwijzingen naar Nazi’s zou ik u toch eens willen vragen de site waar u op schrijft eens goed door te lezen, en dan vooral de commentaren.Zo werd kortgeleden nog geschreven dat de dagboeken van Mengele die geveild waren, goed leesvoer voor PVV’ers zou zijn.
How low can you go !
Let wel daarmee suggereer ik niet dat u of Peter Breedveld daar achter staan, maar het werd wel geplaatst.En ja, dan krab ik mij wel achter mijn oren zoals u hoop ik zult begrijpen.

op 26 07 2011 at 19:20 schreef Hans Langbroek:

Wilders aanspreken op het gedachtengoed om de door een ander gepleegde massamoord die dit gedachtengoed daarvoor misbruikt heeft, neigt naar Wilders vereenzelvigen met het gedachtengoed en hem van daaruit vastkoppelen aan de massamoord.
Als dit met het gedachtengoed “de islam” gebeurt, moslims koppelen aan gedachtengoed dat als inspiratie dient voor sommigen om moorden te plegen op óók doorgaans onschuldige weerlozen, dan is de reactie van degenen die de islam verdedigen exact hetzelfde als van degenen die nu Wilders verdedigen.

De gewone moslim die in Allah gelooft, en vindt dat Mohammed de finale profeet is, en die voor de rest gewoon de huisvader is die de meeste mannen in de meeste landen zijn, treft geen enkele blaam bij door anderen gepleegde moorden en gruweldaden.
Dat geldt ook voor degenen die op Wilders stemmen, of die gaan voor zijn gedachtengoed. Ik ken er maar weinig die ik er van verdenk massamoord op kinderen uit naam van de visie die Wilders aanhangt, goed te keuren of zelfs te wensen.

Gedachtengoed is een virtueel iets, en de meeste gedachtengoeden die we als mens ontwikkeld hebben in de loop van ons bestaan, bleken grote gruwelelementen in zich te hebben. Ondanks dat veel gedachtengoeden met de beste bedoelingen voor de medemens en samenleving door de bedenkers bedacht waren.
En sommige natuurlijk niet.

Uiteindelijk blijf ik erbij dat ieder persoon an sich zelf verantwoordelijk is voor de keuzes die hij of zij maakt, en daardoor ook verantwoordelijk is voor de door hem/haar verrichte handelingen die uit die keuze voortkomen.
Doen alsof dit niet zo is, houdt per definitie in dat mensen beschouwd worden als niet volledig zelfstandig denkende wezens die niet goed eigen conclusies kunnen trekken uit wat ze van anderen voorgeschoteld krijgen. Degenen die dan gedachtengoeden trachten te slijten (religies, politieke visies, maatschappelijke visies usw) zijn in dat geval dan niet meer dan luitjes die trachten de massa te sturen en manipuleren voor welk doel dan ook.

op 26 07 2011 at 19:26 schreef Derek:

Zeer genuanceerd betoog, en wat mij betreft to the point als het gaat het benoemen van de terughoudendheid van NL politici. Of is het lafheid?

Of Wilders’ politieke ideologie hiermee ‘op zijn muil gaat’ weet ik niet. Misschien komt hij er wel weer mee weg als hij, of iemand anders uit dat reclasseringsklasje in de Tweede Kamer, komende tijd een Breivikje doet (door de knieën schieten, het leger erop afsturen, deporteren, bij de enkels afzagen enz. enz.). Gezien de brutale reacties die her en der te lezen zijn van extreem-rechts (bijv. de vergelijking met Hitler Jugend kampen door Glenn Beck – lees: niet onbegrijpelijk dat er 70-80 afgeknald zijn – zou me dat niet verbazen.

op 26 07 2011 at 19:30 schreef MNb:

Hassnae,

je reactie zelf is nog veel te sjiek, Hassnae. Zoals je wederhelft eens schreef: het moet met een sloophamer de populistische hoofden ingeramd worden (dit is een metafoor). De rabiaat-rechtse verdedigingsstrategie berust op drie leugens.

1. Breivik is gek. Wilders is niet gek en heeft dus niets met Breivik te maken.
2. Wilders roept niet op tot geweld en heeft dus niets met Breivik te maken.
3. De Linkse Kerk stelt Wilders verantwoordelijk voor Breivik’s terreur en dat mag niet.

Ad 1: lees de verslagen over Tristan nog eens na; in de VSA waren er ook zo’n paar. De gekken hebben nauwelijks politieke opvattingen. Ze plannen niet, maar gaan er op een willekeurig moment op uit om op willekeurige mensen te schieten. Dat is allemaal niet van toepassing op Breivik.

Ad 2: deportatie van miljoenen criminele moslims, het idee dat rassenrellen verfrissend werken op het multiculdebat, knieschoten voor Marokkaanse voetbalrelschoppers, de gelijkstelling sociaal-democratie = nationaal socialisme en busrazzia’s op kopvodden zijn allemaal min of meer verkapte oproepen tot geweld.

Ad 3: niemand, maar dan ook helemaal niemand heeft Wilders verantwoordelijk gesteld voor Breivik’s terreur. Wilders wordt ter verantwoording geroepen voor zijn gedachtengoed, zoals verwoord in het PVV-programma en Bosma’s valse muntersboek.

Daar wil rabiaat rechts het niet over hebben, ook niet op Frontaal Naakt. Want de voor de hand liggende oplossing kunnen de rechtse rakkers niet aan: behoud je standpunten en verander van partij, om op die manier ondubbelzinnig Wilders af te keuren. Daarvoor staat de Grote Blonde Leider op een te hoog voetstuk. Daarvan raken ze in een emotionele knoop.
Wel, ik ben van plan die knoop zo strak mogelijk aan te trekken.

op 26 07 2011 at 19:42 schreef troebel:

Wilders’ vrijwel zijn volledige politieke verhaal was en is niet meer dan een racistisch vehikel om macht te verwerven. Ik denk (hoop..) dat hij al een tijdje van de toppen van de macht in de peilingen aan het afdalen is. Wilders ideeënleer heeft veel van het gedachtegoed van keizer in het verhaal over de kleren van de keizer, de lakeien Rutte en Verhagen willen zijn naaktheid nog niet zien.

op 26 07 2011 at 19:46 schreef Jaap van Ark:

Door naar Wilders te wijzen doe je exact waarvan je hem beschuldigt, namelijk haat zaaien en polariseren. Wees wijzer en verlaag je niet tot dit niveau.

op 26 07 2011 at 19:56 schreef Hans Langbroek:

Ik vind de reactie van rommel over haatsnee abject en op de vrouw gespeeld. Dat gaat nergens over, en voegt niets toe aan een discussie die gevoerd dient te worden op alle niveau’s in dit land en in alle openheid.
Ook mevrouw Bouazza heeft recht op een mening, en het recht die te uiten. Dat houdt vrijheid in tenslotte heer/vrouw rommel, kunnen zeggen wat je van zaken en toestanden vindt.

op 26 07 2011 at 20:12 schreef MNb:

Bij Jansen (1 en 3), Karel de Galliër (1 en 3), Van Ark (3) en tot mijn blijvende verbazing Hans Langbroek (eveneens 3) kunnen we de rabiaat-rechtse verdedigingsstrategie zoals ik hierboven heb geschetst in volle glorie in werking zien.

Wielaard: applaus van mij. We zullen van mening blijven verschillen, maar je hebt het begrepen. Wat denk je, zal Wilders de consequentie trekken uit dat “onbedoelde effect” en zijn min of meer verkapte oproepen tot geweld intrekken? Want ja, ik geloof inderdaad dat hij het niet zo bedoeld heeft.

op 26 07 2011 at 20:17 schreef Elkerlyc:

Als rechts (wilders) schuldig is is links (Melkert, Kok en nog heel veel anderen) dat ook door Fortuyn te demoniseren. En is de Koran schuldig door Mohammed B. te inspireren om Theo van Gogh te vermoorden.

Dat…

Of je bent gewoon verantwoordelijk voor je eigen daden.

Ik vind die tweede optie toch echt de betere hoor.

op 26 07 2011 at 20:34 schreef p.wielaard:

Mnb, Volgens mij krijg je een kick van je gedram. Voortdurend is iedereen die jouw meningen niet deelt hypocriet, rabiaat rechts, een Wilders fan, dom of wat je nog meer aan beledigende kwalificaties in je arsenaal hebt. Ik ken je niet (hoewel je geschrijf een hoop onthult)maar ik vind je echt eenzijdig en fanatiek. (Ook al kunstmest aan het sprokkelen om straks al die vieze vuile fascsten een lesje te leren ? brrrr !)

op 26 07 2011 at 21:08 schreef Comment:

Het is niet de vraag of Breivik door Wilders tot zijn daden is gekomen. Waarschijnlijk niet: hij citeert Wilders niet, bijvoorbeeld, en anderen wel uitvoerig.

De vraag is eerder, of de PVV ook een Anders Breivik zal voortbrengen. De PVV-er gelooft dat zijn land wordt verraden door een linkse elite en linkse collaborateurs, en uitgeleverd aan de Islam. Daarbij wordt zijn cultuur vernietigd en zijn leven tot een hel gemaakt. De PVV-er gelooft dat hij/zij zijn vrijheid zal verliezen onder de heerschappij van de Islam, en/of vermoord zal worden. Uit deze overtuiging volgt, dat zowel de Islam als de inheemse collaborateurs met geweld bestreden moet worden. Sommige kiezers steunen de PVV vanuit andere overwegingen, bijvoorbeeld klimaat-skepticisme, maar de partij is vooral gericht op het scenario van de Islamisering door massa-immigratie (Eurabië).

Iedereen die deze overtuiging deelt, is een potentiële Anders Breivik. De bereidheid tot geweld volgt uit de overtuiging, dat Europa gekoloniseerd wordt door de Islam, door middel van de massa-immigratie, dat de elites dat regelen en faciliteren, dat het proces reeds ver gevorderd is en dat de totale islamisering van Europa, de vernietiging van de eigen cultuur, en het verlies van alle vrijheid, snel nadert. Deze overtuiging is al genoeg om het geweld van Breivik te verklaren.

Stel, een man gelooft dat de plaatselijke bakker de Satan is, gekomen om de aarde en de mensheid te vernietigen, en dat de enige manier om Satan te doden de onthoofding is. Dus hij loopt naar de winkel en onthoofdt de bakker. In zo’n geval zegt de rechter: de oorzaak is een geestelijke stoornis, TBS. Maar de oorzaak is evengoed de overtuiging: vanuit het standpunt van de dader is het een rationele handeling.

Zo ook met Breivik. Het neerschieten van de nieuwe generatie van verraders, de mensen die Europa zullen uitleveren aan de totale Islamisering, zal bijdragen tot de redding van Europa. Zo denkt hij, en vanuit zijn standpunt gezien, is zijn optreden logisch en effectief. Om te oordelen om de PVV-ers even gevaarlijk zijn, is het voldoende om te kijken of ze de overtuiging van Breivik delen. Dat is meestal wel het geval.

Vanuit het standpunt van de PVV-er is het logisch, wenselijk en geoorloofd om hun tegenstanders te vermoorden. De wil tot moord of aanslagen volgt, per definitie, uit de overtuiging dat de moord logisch, wenselijk en geoorloofd is. Natuurlijk zijn er ook remmende factoren, zoals het strafrecht en de vrees voor vergelding. Maar dat neemt niet weg, dat PVV-ers hun tegenstanders dood willen. Onder zulke omstandigheden is het onbegrijpelijk dat ze een wapenvergunning krijgen, of bijvoorbeeld kunstmest mogen kopen.

op 26 07 2011 at 21:17 schreef Sabian:

Anders Breivik stelt dat Wilders en zijn partij een echte conservatieve pilaar zijn. Dat in tegenstelling tot bijv. de Noorse evenknie. Verder noemt hij Poetin een inspirator net als Theodore Kaczynski. Deze 3 heren staan diametraal tegenover elkaar. Niemand, maar dan ook helemaal niemand hoor je in Nederland natuurlijk over Poetin. Poldertunnelvisie en de blik strak naar binnen. Het bewijs voor Anders dat hij in een oorlog met ‘links’ en ‘de islam’ is haalt hij uit de nieuwsberichten over terreur door allochtone hangjeugd en bendes. De problemen in Gouda en Utrecht kan ie uitspellen. Dat, is voor hem het bewijs van oorlog. Wilders inspireerde hem vooral als ‘blanke leider’ die zich door niets of niemand de mond laat snoeren. Ondanks de politieke linkse moord op Fortuyn of de politieke islamitische moord op van Gogh.

Het echte bewijs van die oorlog ligt natuurlijk in Frankrijk. Iemand nog iets gehoord over die Marokkaan die vorige week te Utrecht zomaar willekeurige mensen begon neer te steken in dat winkelcentrum? Zonder de ideologie van Wilders had dat natuurlijk nooit plaats gevonden.

op 26 07 2011 at 21:24 schreef Comment:

Of Breivik wel of niet ‘gek’ is, dat is niet relevant voor de beoordeling van de invloed van ideologie en overtuiging. Vanuit zijn overtuiging is de aanslag consequent en logisch, en deze overtuiging vormt ook het motief van zijn daden.

Helemaal gek zou hij zijn, als hij de linkse elite de schuld gaf van de Islamisering, en vervolgens zijn cavia vermoorde om de Islamisering te stoppen. Dat heeft geen logica. Zijn aanslagen daarentegen waren 100% logisch vanuit zijn ideologie gezien, en zeer doeltreffend.

op 26 07 2011 at 21:41 schreef Blogstemmen: Noorse polemiek - Sargasso:

[…] continue haatcampagne tegen alles wat moslim of links is sinds de moord op Fortuyn.Hassnae Bouazza verbaast zich op Frontaal Naakt erover dat Nederlandse politici ineens politiek correct zijn geworden. Het is echter wel selectieve […]

op 26 07 2011 at 22:02 schreef Blogstemmen: Noorse polemiek | InfoPlaza:

[…] Bouazza verbaast zich op Frontaal Naakt erover dat Nederlandse politici ineens politiek correct zijn geworden. Het is echter wel selectieve […]

op 26 07 2011 at 22:47 schreef Doc:

“Zijn Wilders en zijn geestverwanten verantwoordelijk voor de slachtpartij? Uiteraard niet.”

Niet, inderdaad. Maar zonder dat uiteraard ervoor. Want ze zijn wel verantwoordelijk voor het verspreiden van het gedachtengoed dat als inspiratiebron diende voor deze slachtpartij.

op 26 07 2011 at 23:01 schreef Niek Holtz@ppel:

Prima verhaal Hassnae. Helaas zullen degenen die de apocalypitische visioenen van Wilders, Geller en Fjordman delen dit ook weer onder de noemer “linkse haatzaaierij” scharen.

Ik was overigens ook aangenaam verrast door het interview met de conservatief Bart Jan Spruyt, die nu op Twitter door de Apocalyptische Wilders fans ook al tot “links” is gebombardeerd.

http://nos.nl/artikel/259271-volledige-gesprek-met-bart-jan-spruyt.html

Wilders en zijn fans zijn het stadium van islamkritiek allang gepasseerd.

op 26 07 2011 at 23:01 schreef Rob:

Die Hassnae, altijd toch weer links- of rechtsom zichzelf in de slachtofferrol manoeuvreren. Altijd heeft een ander het gedaan. Jeugdtrauma misschien? Zo open stel jij je niet op en Peter Breedveld is vaak zelfs extremistisch. Jullie opstelling zal zeker geen bijdrage zijn om dichter tot elkaar te komen of om wederzijds begrip te kweken.

op 26 07 2011 at 23:33 schreef Saira:

@MNb, over jouw laatste alinea 19:30. Is de PVV juist niet groot geworden omdat andere partijen die standpunten niet durfden te hebben?

op 27 07 2011 at 00:51 schreef Pyt van der Galiën:

@Rob

Wederzijds begrip? Dat is een grapje van je, neem ik aan? Je bedoelt dat we begrip zouden moeten hebben voor islamofobie en Blut und Boden fantasieën? Ik dacht meer aan het oprichten van een nieuw Comité van Waakzaamheid http://www.dbnl.org/tekst/_waa002comi01_01/_waa002comi01_01_0001.php

op 27 07 2011 at 00:55 schreef Sasha Berkman:

Ongezien de tering voor alle anti-moslimfascisten

mijn bijdrage voor vanavond

op 27 07 2011 at 01:23 schreef Sasha Berkman:

Saira Saira Saira

Vidock, dat was pas een stripfiguur!

op 27 07 2011 at 01:29 schreef Sasha Berkman:

Peter, als je me permiteert.

Ik ben moe, kwaad en bang!

Het is de tijd om te bepalen waar je staat.
Veel mensen nemen geen afstand, praten positief, niet negatief, over zijn gedachtengoed.

op 27 07 2011 at 02:16 schreef Frans Weerts:

Ik ben sinds vrijdag bevangen door een diep gevoel van rouw en treurnis en eerlijk gezegd ben ik er nog steeds niet van hersteld.
De pure berekening van een individu, om zoveel mogelijk slachtoffers te maken in één korte tweeledige actie, vervult mij met droefenis.
Weer een land dat haar onschuld is verloren door de actie van één psychopaat, dat is hemeltergend.
Of de kogels nu van links of rechts komen, wat maakt het uit. Iedere kogel is er een teveel.

Als babyboomer (ja Bert, ik ben er een) vrees ik met grote vreze, dat ons nog meer te wachten staat. De maatschappij is ontwricht, vrijwel wereldwijd.

In de hoorn van Afrika sterven dagelijks mensen aan de hongerdood. Somalië is een schurkenstaat die mensen liever laat creperen, dan internationale hulp toe te laten. NGO’s werken compleet langs elkaar heen en een multi-nationale coördinatie ontbreekt compleet. Wat verder van ons bed, maar een ramp van ongekende omvang.

Kenia zit opgescheept met meer dan een miljoen vluchtelingen, met zwaar ondervoede kinderen en met ouders die radeloos zijn. Giro 555 heeft met moeite een krappe 10 miljoen opgehaald. Een druppel op de gloeiende plaat. 1 miljard is nodig om na een jarenlange droogte de mensen in leven te houden.

Het is allemaal te gruwelijk voor woorden en het bezorgt mij slapeloze nachten.

op 27 07 2011 at 04:14 schreef MNb:

@Wielaard: ik veronderstel dat je mijn reactie van 20:12 nog niet gelezen had toen je je reactie van 20:34 instuurde. Dat maakt deze hilarisch en toont ook de vooroordelen waarmee je rondloopt. Daar krijg ik wel een kick van, ja.
Dank je voor je compliment. Met een gedachtengoed en een terreuractie als dat van Breivik resten in mijn ogen alleen maar drammerigheid en fanatisme. Blijkbaar ben ik succesvol in dat opzicht.
Voor wat betreft je vraag: ik zou niet weten waar ik in mijn dorp (Moengo) kunstmest zou kunnen kopen. Iedereen gebruikt altijd ‘zwarte aarde’, dwz humus uit de nabijgelegen jungle. Bovendien wonen er in een straal van minstens 100 km (misschien wel 1000) geen vieze vuile fascisten; zelfs geen geweldloze islamofoben. Daarom ben ik hier gaan wonen. Bovendien heb ik zo’n bloedhekel aan geweld dat ik nooit op een partij als de PVV of de CPN zou kunnen stemmen. Die zijn er hier dan ook niet.
Maar afgezien van je persoonlijke gevoelentjes over mij, die mij muv bovenstaande volstrekt koud laten, is er nog iets feitelijks onjuist in mijn reactie van 19:30? Dacht het niet, wel?
En raad eens: Bart-Jan Spruyt (dank je, Niek) zegt precies hetzelfde als ik. Nooit ben ik het met hem eens, maar vandaag krijgt ook hij mijn applaus.
Alleen maak ik het concreet. Wilders moet zijn uitspraken over deportatie, knieschoten enz. publiekelijk herroepen. Ik stel bovendien de vraag: wat, als Wilders dat niet doet? Mijn antwoord is: fatsoenlijke conservatieven kunnen dan niet meer op de PVV stemmen.
Zeg Wielaard, ga je nu ook aan Spruyt vragen hoe het met zijn kunstmest zit?

Vandaag lijkt strategie 3 de populairste. Elcerlyc gebruikt haar ook al.

@Saira: Vast wel. Maakt dat de standpunten van Wilders tav deportatie en knieschoten etc. minder abject? Beweer je dat andere partijen met dergelijke voorstellen hadden moeten komen om te voorkomem dat de PVV 26 zetels haalde?

Omdat dergelijke ideeën op een angstbeeld berusten nog maar eens een link, maar nu niet naar FBI en Europol:

http://www.dangardner.ca/index.php/articles/item/90-remember-that-eurabian-civil-war

op 27 07 2011 at 07:28 schreef Niels van Lobberegt:

@comment

Stelt u nu, dat alle PVV-ers potentiële moordenaars zijn?

op 27 07 2011 at 09:19 schreef Roots:

MNb zegt: Met een gedachtengoed en een terreuractie als dat van Breivik resten in mijn ogen alleen maar drammerigheid en fanatisme.

Breivik vermoorde 90 man op koelbloedige wijze en liet een geweldsoproepend manifest na in de hoop dat copycats hem als een rolmodel zouden zien en zijn daden zouden volgen.

Mohammed vermoorde 700 joden in één dag en liet een geweldsoproepend manifest na in de hoop dat copycats hem als een rolmodel zouden zien en zijn daden zouden volgen.

Wilders verwerpt beide manifesten en profeten.

Ook Breivik heeft geschreven over zijn vriendschap met moslims, wat te eten om fit te blijven, hoe met financien en vrouwen om te gaan…

Waarin ligt het verschil? Dat Breivik nog geen goddelijke zending heeft geclaimed?

op 27 07 2011 at 09:44 schreef Yvonne:

@Bas Paternotte:

De demonstraties tegen Rita Verdonk enkele jaren terug bijvoorbeeld (“Verdonk, moordenaar!” met als hoogtepunt dat de bewindsvrouwe beveiligd moest worden) werden georganiseerd door GroenLinks-/PvdA- en SP-stemmers. Naast afstand nemen van het geweld deden de politici van die partijen ook weinig.

Daar zat ook wel enige waarheid in. Ik meen me te herinneren dat door haar ‘regel is regel’ beleid zonder enige compassie, mensen die moesten vluchten omdat zij in levensgevaar verkeerden, toch werden teruggestuurd, waarna zij alsnog vermoord werden. Niet dat Verdonk daar wakker van ligt.

op 27 07 2011 at 10:07 schreef Pyt van der Galiën:

Kijk, kijk, de bruine ideoloog Joost Niemöller komt “out of the closet” http://www.dagelijksestandaard.nl/2011/07/het-probleem-is-breivik-heeft-meer-gelijk-dan-me-lief-is

Natuurlijk had Breivik die kinderen niet dood moeten schieten, maar eigenlijk heeft hij op veel punten toch wel gelijk. Let er vooral ook op hoe Niemöller Breivik instemmend citeert wanneer die zich opwindt over het gebrek aan vruchtbaarheid van Ariërs – oeps, ik bedoel natuurlijk niet-moslims -, iets wat ook Himmler destijds al zo hevig verontrustte (godwinnetje).

Gelukkig kennen Niemöller en Breivik de oplossing: afschaffen van oudedagsvoorzieningen en de vrouw terug naar de keuken.

op 27 07 2011 at 10:07 schreef Sasha Berkman:

Yvonne u liegt!

op 27 07 2011 at 10:11 schreef Yvonne:

@Bas Paternotte:

Ik vraag mij overigens af, Miko, of dat Wilders’ politieke verhaal onderuit zal halen. Anti-islam zijn, zoals hij vandaag letterlijk stelde in zijn verklaring, hoeft niet te betekenen dat alle moslims gelijk monsters zijn.

In dat opzicht loopt Wilders tegen hetzelfde probleem aan als Fortuyn destijds: de bende freaks die je wakker maakt.

Wat gaan we nu krijgen? Dat alle moslims niet gelijk monsters zijn? Maar wat dan wel, Wilders?
De bende freaks die je wakker maakt? Waardoor dan?
Omdat hij de spreekbuis is voor deze freaks? Freakentaal? Hoe noem je Wilders dan?

Fortuyn, zelfde laken, een pak, minder obscuur en bracht het beschaafder. Maar als je die groteske woorden hoorden,”de Islamisering van Nederland”, dan dacht ik altijd, je bedoelt waarschijnlijk de Islamisering in je anus. Kom op, zeg, waar heb je het tenslotte over?

op 27 07 2011 at 10:13 schreef Niels van Lobberegt:

@Yvonne

“Daar zat ook wel enige waarheid in. Ik meen me te herinneren dat door haar ‘regel is regel’ beleid zonder enige compassie, mensen die moesten vluchten omdat zij in levensgevaar verkeerden, toch werden teruggestuurd, waarna zij alsnog vermoord werden. Niet dat Verdonk daar wakker van ligt.”

*zucht*

op 27 07 2011 at 10:37 schreef Sasha Berkman:

Sorry Yvonne, door de vele lappen tekst hier herkende ik uw bijdrage niet als een citaat.
excuses!

op 27 07 2011 at 10:41 schreef Yvonne:

@Bas Paternotte

Net zoals Volkert van der Graaf de woorden van links (en Gerrit Zalm, vergeet dat niet) anders interpreteerde dan de bedoeling was, gaat dat ook op voor De Noor.

Ik denk juist dat Anders Breivik de woorden goed geinterpreteerd heeft, gezien juist die woorden. Volgens mij liggen die toch even anders bij Volkert v.d. Graaf dan bij Breivik. Ook het uiteindelijke resultaat is niet te vergelijken.

Van der Graaf heeft in ieder gelijk gekregen w.b. zijn motief.

op 27 07 2011 at 10:42 schreef G!:

Wilders verwerpt beide manifesten en profeten.
Verwerpt Wilders zijn eigen ideeën? Breivik’s manifest is namelijk duidelijk geïnspireerd op dezelfde ideeën als die van Wilders.

op 27 07 2011 at 10:54 schreef Saira:

@Sasha, wat nou Saira Saira Saira, ben je uitgeluld?

Bedoel je fi donc? Dat was een uitspraak van een stripfiguur in het Bommel universum.

@MNb, ik beweer helemaal niets van wat je zegt. Wat is het toch met dit blog dat hier uit het niets kwalijke zaken aan iemand worden toegeschreven.

Stel dat iemand het boerkaverbod een issue vindt, dan kom je toch snel uit bij de PVV.

op 27 07 2011 at 11:07 schreef p.wielaard:

@ MNB, Had je latere reactie inderdaad niet gelezen. Dat je zeer tegen geweld bent, is goed om te lezen. Ook ik ben het eens met Spruyt. Drammerigheid is misschien goed om “flat earth believers” op andere gedachten te brengen. In wat minder evidente zaken zou wat meer nuance passen. (en een beetje humor is ook nooit weg. Maar dat is aanleg)

op 27 07 2011 at 11:26 schreef Yvonne:

@Andor Admiraal:

Nu is het christelijk rechts en het populisme van Wilders dat zich moet afvragen waar hun ideologie toe leidt. Dragen zij niet (bedoeld of onbedoeld) bij aan geweld? Dat is NIET hetzelfde als het leggen van “schuld” bij Wilders. Netzomin als een lastige vraag aan een moslim impliciteert dat hij wel een fundamentalistische terrorist zal zijn.

Alsof Christelijk rechts met de denkbeelden en uitspraken van Wilders niet weet, al is het maar bij ondervinding, waar hun idiologie toeleidt? Als ik Wilders hoor spreken over de totale oorlog tegen de islam dan hoor ik Goebbels met zijn
“wollen sie den totalen krieg? Hij heeft het halve nazivocabulaire gekopieerd. Wilders is zeker medeverantwoordelijk voor de slachting van Breivik. En die vergelijking w.b. die lastige vraag aan een moslim en Wilders met zijn schuld, hoe kan je een gewone moslim met Wilders vergelijken? Ik zou zeggen, Wilders is genoeg aan de beurt geweest. Welke schijters in de regering verschonen hun poepbroek en zeggen een keer: Genoeg is genoeg?

“Ja, er zijn zat malloten voor wie moslim, buitenlander, arabier, terrorist en straatjongere synoniem zijn.”

Ook zijn er zat malloten voor wie jood, terrorist, bezetter, racist synoniem zijn.

op 27 07 2011 at 11:35 schreef Yvonne:

@dick jansen

Hassnae, de ultieme consequentie van wat je beweert is dat iedere gelegenheid waar een leer, een mening of een gedachtengoed wordt verkondigd, wordt verboden. Ieder individu kan in potentie tot een wandaad komen en dan beweren daartoe zijn geïnspireerd door denkbeelden van derden.
Ik heb wat gegrasduind op internet in zijn schrijfsels en ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat deze Viking ook zonder Wilders en Geller c.s. tot zijn daad was gekomen. Er zitten “gewoon” een paar draadjes los in zijn hoofd.

Ja natuurlijk, hij zal stemmetjes in zijn hoofd gehoord hebben

op 27 07 2011 at 12:00 schreef Ruud Harmsen:

Goed stuk. Helemaal mee eens.

Wel heeft ook Emile Roemer (SP) een punt met http://www.bnr.nl/topic/noorwegen/2011/07/26/roemer-over-noorwegen-laat-wilders-erbuiten
“Als straks iemand doordraait omdat hij slecht geholpen wordt in de gezondheidszorg en roept ‘Roemer is ook voor gezondheidszorg’, dan zou ik straks de schuldige zijn.”

op 27 07 2011 at 12:01 schreef Ruud Harmsen:

> 26 07 2011 at 17:43 schreef rommel:

Wat een walgelijke reactie!

op 27 07 2011 at 12:04 schreef Yvonne:

SO IF THIS IS SOMEHOWE NOT CONSIDERED TERRORISM ARE WE ADMITTING THAT WHETHER SOMETHING IS TERRORISM IS SOLELY A FUNCTION OF WHO DID IT

zie Glenn Greenwald-Salon.com

The Omnipotence of Al Qaeda and meaninglessness of terrorism

Over de berichtgeving n.a.v. de Oslomoorden

op 27 07 2011 at 12:05 schreef MNb:

Roots: Wilders verwerpt de actie van Breivik. Dat is net zoiets als de communist die de Sovjet-invallen in de DDR, Hongarije en Tsjechoslowakije verwerpt maar wel de proletarische revolutie blijft verkondigen.
Want heeft Wilders zijn voorstellen tav moslimdeportatie, knieschoten enz. al teruggenomen, zoals de wel zindelijk denkende Bart-Jan Spruyt? Nee, he? Dat maakt je vergelijking met Mohammed irrelevant. Die leeft namelijk niet meer en kán niets terugnemen.
Maar er is nog iets anders. Alle moslims die ik persoonlijk ken of ooit ontmoet heb verwerpen in woord en daad de oproepen tot geweld die in de Koran staan. Bart-Jan Spruyt is tot nu toe de enige conservatief die vergelijkbare onderdelen van Wilders’ uitspraken expliciet heeft verworpen. Op Wielaard heb ik nog goede hoop; op Eli beslist niet.
En jij? Wat vind jij nou van de gelijkstelling sociaal-democratie = nationaal socialisme? Van busrazzia’s op kopvodden?
Jullie PVV-ers roepen altijd zo luid dat moslims de gewelddadige soera’s moeten verwerpen. Ben je nou consequent en ga je de verkapte oproepen tot geweld van Wilders verwerpen? Afleidingsmanoeuvres werken niet meer sinds vrijdag, Roots. Tientallen Noorse tienerlijken staan in de weg. Het is ja of nee. Neem je tijd.

op 27 07 2011 at 12:37 schreef Comment:

Iedereen die de Eurabië-idelogie aanhangt is inderdaad een potentiële moordenaar. Sommige PVV-kiezers hebben andere motieven, bijvoorbeeld het klimaat-skepticisme. Dat heb ik al aangegeven. Die delen niet noodzakelijk deze ideologie: de meeste PVV-ers wel, en die zijn elk een potentiële Anders Breivik.

Natuurlijk is niet iedereen fysiek of mentaal in staat, om jarenlang een grote aanslag voor te bereiden, of een moord te plegen. Er staan bovendien forse straffen op geweld, die afschrikkend werken. Maar het geweldrisico vloeit voort uit de wens om de tegenstander te doden, en die is wel massaal aanwezig bij PVV-ers. Het volgt uit de overtuiging, dat het doden van de tegenstander noodzakelijk, wenselijk en geoorloofd is. In het geval van Anders Breivik lag de overtuiging als volgt…

De Islam is het kwaad. De Europese beschaving is daarboven verheven. De Islam is in oorlog met Europa, en zal Europa vernietigen als Europa niet terugvecht. De middeleeuwse kruistochten waren onderdeel van deze strijd.

Alle moslims zijn gedreven door een totalitaire ideologie, die onderwerping nastreeft. De Islam is een fundamentele bedreiging voor de Europese waarden. De moslims willen Europa veroveren: ze doen dat door middel van de immigratie. Die vormt het grootse bedreiging voor het westen. De verovering van Europa door de immigratie is al ver gevorderd. De moslims hebben al delen van de steden onder controle, waar ze een eigen staat hebben opgericht.

De Islamisering van Europa is de schuld van multiculturalisten, die het ook faciliteren. Multiculturalisme is het verwerpen van de Europese beschaving en vrijheid. De linkse elite, de universiteiten, de kerken, de vakbonden, de media en de politici verraden onze vrijheid. Ze hebben de onderwerping van Europa aan de Islam ook gepland.

De EU is in handen van deze multiculturalistische elite. Ze willen de nationale staten in Islamitische staten veranderen, bijvoorbeeld Nederlandistan en Germanistan. Europa moet heroverd worden op de EU. Wij moeten vechten voor onze vrijheid. Het multiculturalisme moet overwonnen worden, en de de Islamisering gekeerd.

Geert Wilders denkt ook zo (deze opsomming is een samenvatting van zijn toespraak in Rome). Dat weerspiegelt de denkbeelden onder PVV-ers. Wie zo denkt, gebruikt logischerwijs geweld. Er is een causaal verband tussen de ideologie, en het handelen van Anders Breivik. En daarom is het risico aanwezig dat PVV-ers gelijk handelen. Ze moeten als gevaarlijk beschouwd worden.

op 27 07 2011 at 12:44 schreef Comment:

Of bekijk het zo: vannacht sterven alle ‘linksmenschen’ en moslims van Europa vreedzaam in hun slaap. Niemand draagt enige schuld, maar ze zijn weg. Welke PVV-er zou dat niet prachtig vinden?

op 27 07 2011 at 12:45 schreef Yvonne:

@Frans Weerts

The War on Terror, Now Starring Yemen and Somalia
by Glenn Greenwald

Salon.com

op 27 07 2011 at 12:52 schreef Yvonne:

@Sabian:

“Het echte bewijs van die oorlog ligt natuurlijk in Frankrijk. Iemand nog iets gehoord over die Marokkaan die vorige week te Utrecht zomaar willekeurige mensen begon neer te steken in dat winkelcentrum? Zonder de ideologie van Wilders had dat natuurlijk nooit plaats gevonden.”

Jij bent het bewijs van Wilders ideologie.

op 27 07 2011 at 12:54 schreef Misantroop:

Wilders is de sjors.

http://www.destentor.nl/nieuws/algemeen/binnenland/article9181904.ece

op 27 07 2011 at 13:06 schreef André Richard:

@Hans Langbroek: “Doen alsof dit niet zo is, houdt per definitie in dat mensen beschouwd worden als niet volledig zelfstandig denkende wezens die niet goed eigen conclusies kunnen trekken uit wat ze van anderen voorgeschoteld krijgen.”

Maar we weten toch al sinds Solomon Ash en Stanley Milgram dat dat zo is????

op 27 07 2011 at 13:07 schreef Charles de Gaulle:

Mijns inziens de beste alinea uit het stukje van Hassnae ;
“Zijn Wilders en zijn geestverwanten verantwoordelijk voor de slachtpartij?Uiteraard niet.Breitvik heeft uit eigen overtuiging en beweging gehandeld en hij alleen is verantwoordelijk.Maar Breitvik hangt wel het gedachtegoed aan dat in links en de islam een nieuw fascisme ziet.En hij heeft dat gevaar willen stoppen”.
Persoonlijk denk ik dat iedereen de manier waarop hij dit heeft trachten te doen verachtelijk en weerzinwekkend vindt, en degenen die zeggen dat niet te doen zijn minstens net zo verachtelijk.
Dat wil nog niet zeggen dat de velen die ook vinden dat links en de islam een bedreiging vormen voor het Europa zoals het tot nu toe bekend is, ongelijk hebben.
Daar kun je het mee eens zijn of oneens.
Als je kijkt naar de geboortecijfers in Europa blijkt dat er wel degelijk een islamisatie plaatsvind puur en alleen al omdat het geboortecijfer van autochtonen onder het niveau ligt om een populatie in stand te houden.Toch neemt de populatie niet af, maar neemt toe.
Dit wordt veroorzaakt door enerzijds immigratie (voor 90% uit islamitische landen), maar vooral door de geboortecijfers onder veelal islamitische immigranten.
Toeval of niet, maar in de afgelopen weken heeft de VPRO de documentaireserie herhaald “De weg naar Mekka”.
Gedurende die reis kreeg men een panorama van hoe islamitische landen leven, en de conclusie dat het leven daar toch nog lichtjaren verwijderd is van datgeen de meesten hier als wenselijk zien ligt voor de hand.
Wat mij vooral trof was dat in al die landen er een vorm van islamitisch totalitarisme bestond.
In veel landen is een hoofddoek verplicht, ook voor niet-moslims
Arrestatie bij het niet voldoen daaraan is niet denkbeeldig,en dat gaat, op zijn zachsts gezegd, wel erg ver, net zoals het verbod in bv. Saoudi-Arabië en Iran voor vrouwen om auto te rijden.
Doorgaan op de manier van de afgelopen 30 jaar houdt in dat over, pak hem beet, 25 jaar moslims in Europa in de meerderheid zijn.
Dat is niet iets wat ik vind, dat is gewoon een kwestie van rekenen.
Het ligt voor de hand te verwachten dat dit vergaande consequenties zal gaan hebben voor alle inwoners, ook de niet-moslims.
Het is mi. misplaatst om te denken dat de democratie zoals wij die kennen daartegen bestand is.
Het alternatief van een islamitische staat of Europa zo u wilt, is niet iets dat mij aanspreekt om het voorzichtig uit te drukken.
Als nu onder druk van de afschuwelijke moordpartij mensen die waarschuwen voor die islamisatie monddood worden gemaakt denk ik dat we het kind met het badwater wegspoelen.
Let wel waarschuwen voor, en debateren over is heel wat anders dan het vermoorden van mensen.
Remigratie bevorderen is niet fascistisch, grenzen stellen aan islamisering is niet fascistisch.
Dat is knokken voor behoud van waarden en normen zoals we die gewend zijn vanuit de joods/christelijke cultuur zoals wij die kennen.
Dat mag je conservatief noemen, dat mag je wat mij betreft (onterecht) rechts noemen, maar die mensen verdienen een stem.
De enige die dat tot nog toe doet ( na Fortuyn) is Wilders.
Ook ik vind zijn retoriek niet altijd even netjes, maar er is simpelweg geen alternatief.
De tijd van pappen en nathouden ligt wat mij betreft achter ons, er moet nu gekeken worden naar oplossingen.
Het op dit forum gebruikelijke geschreeuw dat je dan “domrechts” bent, of een al dan niet sluimerende nazi zal me verder worst wezen, tot nu toe heb ik geen argumenten gehoord die mij van mijn ongelijk kunnen overtuigen.

op 27 07 2011 at 13:19 schreef pimmetje:

Hassnae Bouazza, een discussie over de mogelijke geweldadige gevolgen van het versprijden van, al of niet door rechtbanken gesanctioneerde, haat tegen culturen, religies en politieke groeperingen juich ik natuurlijk toe. Mij dunkt dat dergelijke discussies al eeuwenoud zijn.
Maar wanneer je zegt dat uit wat hij op het internet heeft gedumpt, blijkt dat Anders Breivik fan is van Wilders, Pamela Geller, Robert Spencer, Bat Ye’Or en net als zij een hartgrondige hekel heeft aan politiek links, multiculturalisme en moslims en dat die haat hem tot zijn afschuwelijke daad bewoog, dan moet je dat nog maar eens bewijzen. Er zit geen enkele logica in om te denken dat zijn gruwel iets zou kunnen veranderen aan culturen, religies en politieke groeperingen. Het ziet er meer uit als een spectaculaire zelfmoordpoging die toch bij geen enkel weldenkend mens sympathie oproept. Ik kan me wat dat betreft goed vinden in de bijdragen van Dick Jansen, Doc en Hans Langbroek.
Aan de andere kant moet ik toegeven dat ik mij ook zorgen maak over de intellectuele ontwikkeling van nederlanders, gezien de grote bijval voor het nogal naieve gedachtengoed van onze hoofddoekjeshater. Wordt het niet tijd dat we ons concentreren op echt leuke dingen en ons niet telkens laten afleiden door kommer? Of is oorlogje spelen prettig?

op 27 07 2011 at 14:32 schreef MNb:

Vergeet het maar. Wilders heeft niets geleerd. Bart-Jan Spruyt moet teleurgesteld zijn.

http://www.trouw.nl/tr/nl/6970/Aanslagen-Noorwegen/article/detail/2819581/2011/07/27/Wilders-Cohen-probeert-slaatje-te-slaan-uit-aanslagen.dhtml

“PVV blijft zichzelf, inhoudelijk en ook vwb toon.”
We kunnen dus nog meer ideeën als deportatie van miljoenen criminele moslims, knieschoten en busrazzia’s tegemoet zien. Tja, het is oorlog tegen de islam nietwaar? Dan moet je je kameraden bijstaan, ook als ze over de schreef gaan en tientallen tieners neerschieten. Want Breivik deed dat om de goede redenen, toch?

http://www.trouw.nl/tr/nl/6869/Hans-Goslinga/article/detail/2441059/2011/06/04/In-de-waarheid-van-Wilders-valt-niet-te-leven.dhtml

op 27 07 2011 at 16:02 schreef Yvonne:

@de Gaulle

De discussie die er volgens u geweest is in islamitische kring is kennelijk in achteraf kamertjes gevoerd, want er is bar weinig over naar buiten gekomen.
Wat wel naar buiten kwam waren de beelden van dansende en feestende moslims over de hele wereld.

Snap je ‘m nu?

op 27 07 2011 at 16:09 schreef Yvonne:

@Andor Admiraal
Het geweld van Breivik zegt ook niets over het inhoudelijke gelijk of ongelijk van Wilders.

Zie je goed. Het gelijk zit bij de critici van Wilders. Hier kon je op wachten.

op 27 07 2011 at 16:42 schreef Benedictus:

Het lost niets op als we, zowel Wilders, Halsema, Cohen als Roemer verwijten gaan maken m.b.t. daden die anderen hebben gedaan die delen van hun visie delen. Pas op met een koppeling van woorden en geweld. Dat kan een open-einde worden. Bovendien kan dit het einde betekenen van de vrijheid van meningsuiting.

Volkert van de Graaf was lid van Groen Links, bovendien is een Groen Linkse wethouder eveneens buiten zijn boekje gegaan door een collega van Volkert te waarschuwen zodat gegevens op tijd gewist konden worden. Andere Groenlinksers hadden hier NIETS mee te maken, zeker Paul Rosenmoller en Femke Halsema niet.

Roemer SP en fel tegen de banken, heeft het begrepen en doet hier niet aan mee. De laatste -crisis- jaren zijn de bankiers nogal vaak aangesproken op hun gedrag. Op de VARA-radio sprak Prem deze week van vieze smerige kapitalisten die de migranten naar Nederland hebben gehaald om ze uit te buiten. De RAF heeft in het verleden een bankdirecteur afgemaakt. Er zijn veel mensen die de crisis nu voelen en ook zij kunnen wel eens tot moorden overgaan. Je zal je hele hebben en houwen maar verloren hebben.

Wat de moord op Theo van Gogh betreft en de schuldvraag. Ja, veel moslims werden toen scheef aangekeken, en ja, ook ik wilde dat veel moslims de straat op zouden gaan om daartegen te protesteren. In die tijd keek ik geregeld op de Marokkaanse website’s en vond ik veel steun voor Mohammed B, vooral op Marokko.nl. Nee, niet alle moslims konden daarvoor worden aangesproken, maar het gaf een ongemakkelijk gevoel. Wie steunde Mo B wel en wie niet?

Ik begrijp dat moslims hetzelfde voelen als de schutter uit Noorwegen wordt gesteund op rechtse website’s. Maar dat doet Wilders zelf niet. Het ongemakkelijke gevoel begrijp ik wel. Wie steunt de dader wel en wie niet?

Juist die onzekerheid, die door beide groepen wordt gevoeld, moet worden weggenomen. Het lijkt mij dat verwijten over en weer ons niet verder helpt.

op 27 07 2011 at 17:08 schreef Yvonne:

@Andor Admiraal

De rechter heeft zelfs gesteld dat het vergelijken van de Koran met Mein Kampf mogelijk moet zijn. Dat hoort bij een open samenleving: heilig bestaat niet. Soms is het even slikken, maar uiteindelijk leidt alleen het stellen van vragen tot inzicht en vooruitgang. Mits het gebeurt met respect voor de persoon, natuurlijk. Dat dit debat samenviel met een idiote polaristatie over en weer en een venijnige dosis xenofobie doet niets af aan het belang. Wie vindt dat het maar eens afgelopen moet zijn met het debat die heeft ongelijk

Een “debat” dat “samenviel” met polarisatie en xenofobie?

Ik zou zeggen, opgerot met Wilders en welke debatten? en een echt openbaar debat houden met alle partijen!! met respect voor elkaar en dan kan je kritische vragen stellen.

op 27 07 2011 at 17:09 schreef MNb:

Zelfs het Franse Front National heeft meer fatsoen dan Wilders. Vergelijk:

http://www.trouw.nl/tr/nl/6970/Aanslagen-Noorwegen/article/detail/2820302/2011/07/27/Franse-partij-schorst-lid-omdat-hij-Breivik-prijst.dhtml

http://www.trouw.nl/tr/nl/6970/Aanslagen-Noorwegen/article/detail/2819162/2011/07/26/Dreigtweets-aan-PVV-raadslid-na-schofferen-Noren.dhtml

op 27 07 2011 at 17:21 schreef Yvonne:

geertwilderspvv Geert Wilders
Linksigen als Cohen en Dibi proberen nu politiek slaatje te slaan uit massamoord. Ranzig. PVV blijft zichzelf, inhoudelijk en ook vwb toon!!

Zo is dat, wie nog over verantwoordelijkheid?

op 27 07 2011 at 17:28 schreef Dodo:

Aardige jij-bak, nu Wilders zo ‘huilie-huilie’ doet: Wilders: Van der Laan handlanger Mohammed B.
Maar het verschil is natuurlijk dat dit nergens op slaat, terwijl Cohen, Dibi, en veel anderen, zoals Hassnae in het idd mooie stuk hierboven, slechts vragen om wat introspectie, en om een inhoudelijk commentaar ipv een paar tweets en een nietszeggend persbericht, wanwege de grote overeenkomsten in wereldbeeld tussen Wilders en Breivik, wat toch werkelijk niet het geval was bij Van der Laan en Mohammed B.

op 27 07 2011 at 17:51 schreef Dodo:

Trouwens: hij heeft zijn toon gematigd! ‘Linksigen’, dat heb ik ‘m nooit horen zeggen. Wat is er gebeurd met linksmensen, multiculti’s, goedmensen, socialisten en moslimknuffelaars?

op 27 07 2011 at 19:13 schreef Hans Langbroek:

MNb, zijn in jouw ogen nu de Nederlandse politieke partijen die gewoonlijk als links beschouwd worden, namelijk GroenLinks, SP, PvdA en PvdD, ineens rabiaat rechtse partijen omdat ze mensen aanspreken op verantwoordelijkheid hebben voor de dingen die ze doen en niet voor de dingen die ze niet doen?
Blijkbaar wel. Mijn reactie, die door jou als -3- neergezet wordt, is een GroenLinksreactie. Dat is de partij waar ik al jaren lid van ben inderdaad.

Het lijkt er soms op dat jij jezelf als links beschouwt zonder daadwerkelijk linkse punten neer te zetten, maar meer door anderen rechts te noemen.
Buiten dat: moordpartijen als deze zijn niet onder links of rechts neer te zetten. Ze gaan alle ratio te buiten, en dat er een semi-reden neergezet wordt om zo’n slachting uit te kunnen voeren wil niet zeggen dat degene wiens woorden gebruikt worden als motivering voor de slachtpartij dan ook meteen maar als medeverantwoordelijk beschouwd moet worden.

Slachtpartijen kunnen maar twee redenen: mentale gestoordheid en/of grote belangen voor één of meer belangenpartijen.

op 27 07 2011 at 19:16 schreef dewanand:

Namaste medelanders,

Mijn Hollandse HIndoe kat, Wieroe is nog steeds aan het rouwen en bidden voor alle gestorven kinderen van de afgelopen weken in Denemarken, Afrika, India en Pakistan. Wieroe vindt de mens een mislukte zoogdier met te grote hersenen. Hierom stelt Wieroe voor om de hele mensheid genetisch te manipuleren en van kattengenen te voorzien, zodat er wereldvrede zal komen in de toekomst.

Geef 100 willekeurige etnische Nederlanders een mitrailleur en er is een kans dat een paar net als Breivik op oorlogspad gaan en rausen in een kamp. Vechten is gewoon menselijk en het maakt niet uit of je hindoe, moslim, christen, pvver, enz bent; mensen zijn roofdieren en vechten al duizenden jaren.

Ik als hindoe fundamentalist van de dewanistische stroming vind het jammer wat mensen nu elkaar aandoen op onze arme verkrachte planeet. Het zal mij niet lukken om wereldvrede te brengen voor mijn dood, maar mijn teksten en boeken moeten maar het werk blijven voortzetten daarna; met de zegen en steun van ALtecrea en de miljoenen hindoe goden en godinnen.

mbt islamisering nederland:
leuk thema voor doemdenkers. Helaas slecht nieuws, want ik zie eerder een trend van totale Deislamisering van vele jongeren met een islamitische achtergrond. Ik geloof gewoon niet in het concept van de doekjes islam, want meisjes met hoofddoeken hebben vaak geen flauw idee wat de ware islam is en dragen dat doekje omdat het zo stoer staat en aandacht trekt van leuke mannen.

Ik heb nieuwe inzichten in het menszijn en moet er nog veel over gaan schrijven. Nu besef ik dat die vent Anders Behring Breivik niet alleen handelde en steun kreeg van een sterke geheime dienst. Hierover publiceer ik spoedig iets met bewijzen. Politiek van groot geld en radicale ideologieen is vaak meedogenloos en bloedig. Dit is gewoon een gevolg van het menszijn als individu, die in zijn eigen waanwereld moet existeren.

Ik overweeg nu om mijzelf om te laten bouwen tot een Hollandse Hindoe kat, want het menszijn is gewoon een straf van God.

dewanand

op 27 07 2011 at 19:35 schreef You On A Gin:

Vraag is alleen of Wilders dit debat wil aangaan

“Wilders”, “debat” en “aangaan” in één zin.

Ongezien de tering voor alle anti-moslimfascisten

Ben je zo dol op moslims, dan? How come?
Overigens, als je één dag kunt reageren zonder met “fascisten” en “hitleriaanse” toestanden te smijten krijg jij van mij een kratje bier. Wat is je merk?

op 27 07 2011 at 20:04 schreef Ruud Harmsen:

Zie ook http://www.nrc.nl/nieuws/2011/07/27/bas-heijne-aanslagen-noorwegen-dwingen-wilders-tot-duidelijkheid/

Bas Heijne: “Aanslagen Noorwegen dwingen Wilders tot duidelijkheid”

op 27 07 2011 at 21:23 schreef vander F:

Gelukkig is 98%+ van de mensen volstrekt helder in hun afschuw voor de daad van deze Noor.
Gelukkig maar, jammer alleen dat dit soort extreme moordpartijen nodig is om een ieder in te laten zien dat vrijheid van meningsuiting helemaal goed is maar dat de bewoordingen waarin je dit giet echter ook van invloed kan zijn, voor jezelf nog het meest.
Niet dat je op deze manier geflipte idioten als deze Noor af zal houden van acties, dat doen ze toch wel, en gelukkig maar heel zelden, in de praktijk, maar dat verruwing in taalgebruik ons geen steek verder helpt.

Een beetje fatsoensnormen in acht nemen kan geen kwaad, om het maar even eufemistisch uit te drukken.
Het is gelukkig goed om te lezen dat zelfs akelige neo-nazistische bewegingen in Europa dit soort gestoord geweld faliekant afwijzen,
ik mag hopen dat het minste wat uit deze terreurdaad voortkomt een zekere bezinning oplevert, van links/rechts tot scheef en vierkant,
dat aan het jengelen en elkaar beschuldigen in schunnige bewoordingen eens een keer een einde wordt gemaakt.
Ik bedoel, je zult geen einde maken aan het botte gekanker an sich, maar hopelijk wel aan het toelaten van bot gekanker in het publieke discours onder het mom van ‘vrijheid van meningsuiting’ en dat dan ook nog serieus nemen.
Het is Wilders nu maar al te duidelijk dat bepaalde bewoordingen van zijn kant nu in een wel heel duivels daglicht komen te staan, zeker niet iets wat hij ooit in gedachten had toen hij die woorden uitsprak.
Had Wilders iets meer fatsoensnormen in acht genomen in z’n kritiek op Islamisme had hij er nu niet zo ‘gekleurd’ op gestaan,
reken maar dat hij dit nu ten volle beseft.

op 27 07 2011 at 21:26 schreef vander F:

Fatsoensnormen, ook voor botte Wilders ‘haters’,
ik begrijp die haat niet, ik haat niemand, nooit gedaan ook.

op 28 07 2011 at 02:02 schreef Mirwais:

@ Charles de Gaulle: “Als je kijkt naar de geboortecijfers in Europa blijkt dat er wel degelijk een islamisatie plaatsvind puur en alleen al omdat het geboortecijfer van autochtonen onder het niveau ligt om een populatie in stand te houden.Toch neemt de populatie niet af, maar neemt toe.
Dit wordt veroorzaakt door enerzijds immigratie (voor 90% uit islamitische landen), maar vooral door de geboortecijfers onder veelal islamitische immigranten.”

U geeft een goed voorbeeld van “de waanzin van fact-free politics” en toevallig lees ik daar net een interessant artikel over:

“Bevolking
Er was al vastgesteld door het CBS dat de gemiddelde gezinsgrootte onder allochtonen sterk aan het dalen was de afgelopen jaren, tot het niveau van de autochtone bevolking. Daarnaast blijkt uit de cijfers dat het aantal moslims in Nederland de afgelopen 4 jaar stabiel is gebleven. Het aantal is ongeveer 825.000 [volledige 1e en 2e generatie]. Dat is 5% van de Nederlandse bevolking. Sinds de invoering van de wet Cohen is de migratie gedaald van bijna 50.000 onder rechtse kabinetten naar een negatief saldo van 6.000 in 2006. Ook vorig jaar was er een klein negatief saldo. In geheel Europa bedraagt het aantal moslims slechts 3% van de totale bevolking. Een aantal dat stabiel is. Ook met de komende vergrijzing zal het aantal moslims een uiterst kleine minderheid blijven van de Europese bevolking. “De stijging van het gemiddelde kindertal in Nederland komt geheel voor rekening van autochtone vrouwen. Vooral onder niet-westerse allochtonen van de eerste generatie daalde het kindertal juist.” [bron=cbs]”

“Secularisatie
De invloed van de islam en vooral van zijn voorgangers [imams] wordt steeds kleiner, doordat steeds minder moslims naar de moskee gaan. Daarmee daalt ook de mogelijke invloed van conservatieve opvattingen over de Islam. Net als bij andere religies wordt de Islam meer en meer een persoonlijke beleving, waar het individu zelf invulling geeft aan die beleving en die zaken eruit haalt die voor hem/haar van belang zijn. Het zijn vooral jongeren die hun geloof een andere inrichting geven. Regelmatig kerkbezoek is in de periode 1999-2008 in alle leeftijdscategorieën afgenomen volgens het rapport. In 2008 ging van alle jongeren nog 13 procent regelmatig naar de kerk, van de 75-plussers was dat 34 procent. Vooral onder 55- tot 64-jarigen is het kerkbezoek vrij sterk gedaald.”

http://www.krapuul.nl/blog/45306/de-waanzin-van-fact-free-politics/

op 28 07 2011 at 02:33 schreef Mirwais:

Deze wil ik de PVV aanhangers onder ons en andere geïnteresseerden ook niet onthouden:

Leo Lucassen (hoogleraar sociale geschiedenis, Universiteit van Leiden) sprak tijdens de lancering van de website vijfeeuwenmigratie.nl.

In mijn korte bijdrage wil ik illustreren dat een website met feiten over immigratie bepaald geen overbodige luxe is. En van de gelegenheid gebruik maken om gelijk drie tamelijk hardnekkige mythes door te prikken:

1: Dat Nederland wordt bedreigd door massa-immigratie en dat massa- immigratie per definitie slecht is voor een samenleving
2: Dat de ‘linkse kerk’ de deur wagenwijd heeft opengezet voor laagopgeleide immigranten uit Moslimlanden
3: Dat het minderhedenbeleid in de jaren 80 en 90 een links cultuur relativistisch experiment was en Nederland in de greep was van een multiculturele psychose, waardoor de integratie juist ernstig is vertraagd.

Zie PDF: http://ra.2see.nl/userfiles/files/lezing_leo_lucassen_feit_en_fictie_over_migratie.pdf

op 28 07 2011 at 02:53 schreef Mirwais:

Excuses voor mijn triple reactie, ben dit stukje vergeten:

“De politieke mythe
Volgens de PVV heeft de linkse kerk de deur wagenwijd opengezet voor immigranten. Een grotere verdraaiing van de werkelijkheid is er haast niet. Tijdens de jaren zestig en zeventig waren de PVDA en vakbonden totaal niet gediend van immigranten. Links was toen bang voor werkverdringing en had zeer strenge voorwaarden gesteld aan immigratie. Na 2 jaar diende de immigrant weer huiswaarts te keren. Het zijn juist de rechtse partijen geweest die onder druk van ondernemers deze regels hebben versoepeld[kabinet van agt – wiegel] De ondernemers waren maar al te blij met deze goedkope krachten en waren niet gelukkig met het feit dat een werknemer al na 2 jaar terug moest. Leo Lucassen heeft aan deze mythes een hard einde gemaakt.”

http://hgroen.wordpress.com/2011/07/26/de-waanzin-van-fact-free-politics/

op 28 07 2011 at 02:56 schreef You On A Gin:

@ dewanand

mbt islamisering nederland:
leuk thema voor doemdenkers. Helaas slecht nieuws, want ik zie eerder een trend van totale Deislamisering van vele jongeren met een islamitische achtergrond.

Ben ik het volkomen mee eens! Deze observatie klopt. Ik maak me eerder zorgen om andere, grootschalige ontwikkelingen.

Ik overweeg nu om mijzelf om te laten bouwen tot een Hollandse Hindoe kat, want het menszijn is gewoon een straf van God.

Kameraad, we moeten onszelf allemaal van onze eigen Samsara zien te ontworstelen; de ‘vloek’ trachten te doorbreken. Ik ben bang dat dit niet eens mijn laatste rondje zal zijn; heb nog veel te veel woede en verlangens. Mocht je het met mij eens zijn dat Kali Yuga reeds tijden, tijdenlang woedt en onder de mensen leeft – accepteer dan ook de goede en slechte dingen daarin, en “tel wat je hebt, niet wat je mist”.

Aan de andere kant had ik best een hindoe kat willen zijn. :-)

@ vander F

ik mag hopen dat het minste wat uit deze terreurdaad voortkomt een zekere bezinning oplevert, van links/rechts tot scheef en vierkant,
dat aan het jengelen en elkaar beschuldigen in schunnige bewoordingen eens een keer een einde wordt gemaakt.

Ik deel jouw hoop en je weet het ook nog eens heel mooi te brengen!

Had Wilders iets meer fatsoensnormen in acht genomen in z’n kritiek op Islamisme had hij er nu niet zo ‘gekleurd’ op gestaan,
reken maar dat hij dit nu ten volle beseft.

Hij zal het misschien beseffen, maar toch heeft hij alvast maar soort van aangekondigd dat-‘ie voorlopig lekker blijft brullen. Tja.

op 28 07 2011 at 06:17 schreef MNb:

Daar kom je niet mee weg, Saira. De redenering die je tav burka’s hanteert gaat ook op voor deportatie en knieschoten. Wilders is groot geworden omdat andere partijen dat niet durfden voor te stellen.
Wat je wellicht bedoelt is dat links de problemen in wijken als de Zaandamse Poelenburg systematisch verwaarloosd heeft. Ja, dan heb je gelijk.

VdF: ik haat Wilders niet. Ik ben bang voor wat hij oproept; niet ten onrechte, zo is gebleken.

Karel de Galliër moet ook weer zijn favoriete leugen verkopen. Nee, KdG, het vruchtbaarheidscijfer daalt ook onder Nederlandse moslims. Uit de islamitische landen komt bijna niemand meer binnen. Kijk na op de site van CBS.

Hans Langbroek: is je stropop lekker? Want ik heb nergens geschreven dat GL, PvdA enz. plotseling rabiaat rechts zijn. Het zal je interesseren dat ik vroeger lid ben geweest van de PPR en altijd GL heb gestemd. Alleen ben ik geen trouw en kritiekloos partijlid zoals jij. Als ik het met de opstelling van de partij oneens ben schrijf ik dat op. Mag dat van jou?
Slachtpartijen kunnen uitstekend politiek gemotiveerd zijn. Om die reden liet Julius Caesar al twee Belgische stammen uitroeien. Karel de Grote joeg 3000 Saksen over de kling. Karel de Vijfde en de Hertog van Alfa lieten halve dan wel hele steden uitroeien. Je schrijft onzin. Breivik móét gek zijn, anders voel je je ongemakkelijk. Dan liever een stropop.
Tofik Dibi lijkt te hebben ingezien dat terughoudendheid onvoldoende is. Draai jij nu mee? Of zet hij plotseling geen linkse punten meer neer?

Wielaard, je bent mijn man. Ondubbelzinnig. Mijn gevoel voor humor was inderdaad aangetast door tientallen lijken, maar van Hollandse Hindoekat Wieroe heb ik weer ouderwets genoten.

op 28 07 2011 at 08:07 schreef Roots:

Violence is not the answer:

http://www.youtube.com/watch?v=MVbUzbLC5GE&feature=player_embedded

op 28 07 2011 at 09:35 schreef Gert-Jan:

@Charles de Gaulle:
“Als je kijkt naar de geboortecijfers in Europa blijkt dat er wel degelijk een islamisatie plaatsvind puur en alleen al omdat het geboortecijfer van autochtonen onder het niveau ligt om een populatie in stand te houden.”

-Wat je hier schetst is een ‘kip en het ei’ verhaal. De arbeidsimmigratie uit de jaren 60 kwam juist op gang omdat er te weinig mensen waren om het werk te verrichten, dus de Europese populatie was toen ook al niet toereikend.

-Om op basis van geboortecijfers over ‘islamisatie’ te spreken is wel heel kort door de bocht.

-Als het aantal autochtonen in de toekomst afneemt zoals je beweert, is het dan überhaupt nog mogelijk om de huidige levensstandaard (kijkende naar opkomende economieën in het Oosten) te houden of zou dat met alleen met ‘hulp van buitenaf’ kunnen?

Al met al zit er wel degelijk een positief punt in je betoog: er moet meer geneukt worden om de bevolking op peil te houden. Heeft Ceauşescu met zijn lebensborn project het toch niet zo verkeerd gezien.

op 28 07 2011 at 10:02 schreef André Richard:

@Charles de Gaulle: “…net zoals het verbod in bv. Saoudi-Arabië en Iran voor vrouwen om auto te rijden.”

In Iran is het beslist niet verboden voor vrouwen om auto te rijden!

op 28 07 2011 at 10:41 schreef Yvonne:

“Het is Wilders nu maar al te duidelijk dat bepaalde bewoordingen van zijn kant nu in een wel heel duivels daglicht komen te staan, zeker niet iets wat hij ooit in gedachten had toen hij die woorden uitsprak.”

Dacht je? Wilders ligt op ramkoers en blijft dezelfde bewoordingen gebruiken, heeft hij al laten weten. Dan nog volhouden dat hij niets te maken heeft met de Oslomoorden. Hij wordt beveiligd. Hij wel. Tweetende lafaard.

op 28 07 2011 at 11:11 schreef Charles de Gaulle:

@Gert-Jan.Inderdaad de arbeidsmigratie uit de jaren 60 kwam op gang door werkgevers, niet zozeer omdat er geen arbeiders waren, maar omdat de looneisen van autochtonen te hoog waren.Hetzelfde gebeurd nu bv. in de aardbeienteelt.
De eerste gastarbeiders zoals ze in 60 nog heten kwamen uit Spanje en Italië en gingen na enige tijd weer terug.Daarna werden door de werkgevers nog goedkopere arbeiders geronseld in Marokko en Turkijë.
Onder druk van de linkse partijen kregen deze arbeidsmigranten toegang tot ons sociaal stelsel, en dat is de grootste fout ooit geweest.
In die jaren was het vrij gebruikelijk dat overtollige of niet voldoende presterende werknemers gedumpt werden in een uitkering.
Op die manier kwamen er dus velen aan het overheidsinfuus.
Wat er “kort door de bocht is” om mede op basis van geboortecijfers te spreken van islamisering is mij niet duidelijk, een kind van moslims, net als bv. kinderen van katholieken, worden volgens hun geloof opgevoed en worden voor het overgrote gedeelte moslim/katholiek.
Uw volgende punt is of het mogelijk is om de huidige levensstandaard te behouden met of zonder hulp van buitenaf.
Naar mijn mening zijn sociale voorzieningen niet te handhaven met open grenzen, waarbij mensen die niet of nauwelijks hebben bijgedragen wel toegelaten worden tot uitkeringen.Dat is tevens een reden dat de huidige levensstandaard niet gehandhaaft kan worden bij ongewijzigd beleid.
Uw gevolgtrekking dat er volgens mijn betoog er meer geneukt zou moeten worden was verrassend, maar als u dat zo wilt uitleggen sluit ik mij daar graag bij aan, uiteindelijk hebben we dat gereedschap niet alleen om mee te plassen.
Zijn we het toch nog ergens over eens !

@André Richard.
Volgens mij werd dat anders wel getoond in de genoemde documentaire.

op 28 07 2011 at 11:33 schreef Yvonne:

Zal je hier niet lezen in de media om de voor de hand liggende redenen.

In his rage against Muslims, Norway’s killer was no lonerThere is a continuum between the toxic bigotry of the mainstream media, EDL slogans and Breivik’s outpourings

Seumas Milne The Guardian, Thursday 28 July 2011 Article history

http://www.guardian.co.uk/

op 28 07 2011 at 12:24 schreef Yvonne:

@de Gaulle

Dat is knokken voor behoud van waarden en normen zoals we die gewend zijn vanuit de joods/christelijke cultuur zoals wij die kennen.

Waar toch in 1 keer die joods christelijke cultuur vandaan komt? Boetedoening? Ik bedoel, als ik joods was, zou ik niet graag met het christendom op 1 hoop worden gegooid gezien de geschiedenis. Die hebben de waarden en de normen van de christelijke cultuur al ondervonden.

op 28 07 2011 at 12:55 schreef Yvonne:

Wilders moet ophouden te Twitteren en de camera en microfoon gebruiken!0
reacties Door Bernhard in Politiek op 28 juli 2011 om 10:58 | 10 stemmers | Waarschuw redactie EensOneensShareNa de zware aanslag, door de extreemrechtse Noor ,heeft Wilders zijn geliefkooste Twitter ingezet om zijn boodschap te verkondigen. Op Twitter is niets tegen. Bij dit belangrijke drama en natuurlijk ook bij andere belangrijke zaken zou het gepast zijn de media te gebruiken doormiddel van camera en microfoon.

Wilders mijdt het debat en kiest voor éénrichtingverkeer. Door deze tactiek verschuilt hij zich op een laffe wijze en maakt het onmogelijk dat journalisten hem kritische vragen stellen. Vragen, die er zeker toe doen! Stel je eens voor dat iedere politicus dit zou gaan doen. Ieder normale vorm van tweerichting communicatie , zo nodig in onze open democratie, zou onmogelijk worden gemaakt.

Ja, de aanhangers volgen hun leider op de voet met Twitter, Zij mogen alleen luisteren naar hun Leider.

Het Nederlandse Volk heeft er recht op dat een Politicus, in het Openbaar doormiddel van de media -radio en televisie,- rekenschap geeft over belangrijke zaken en daar is Twitter beslist niet voor!

Wilders weet maar al te goed , dat het open debat zijn Achillishiel is.

Standpunt.nl

op 28 07 2011 at 13:36 schreef Mirwais:

vander F: “Gelukkig is 98%+ van de mensen volstrekt helder in hun afschuw voor de daad van deze Noor.”

Leuk feitje: “Naar schatting 98% van de Nederlanders heeft buitenlandse voorouders. Sporen van migranten zijn overal te vinden. In archieven, musea en bij jou thuis. Wat is jouw relatie met migratiegeschiedenis?”

http://www.vijfeeuwenmigratie.nl/

op 28 07 2011 at 20:33 schreef Sasha Berkman:

Saudi Arabie is een goeie case ivm het ontstaan van Al Qaida overigens.

Het westen verkoopt gewoon wapens aan de kliek die daar de macht heeft.

Geen arabische lente daar helaas.

op 28 07 2011 at 23:19 schreef MNb:

Karel de Galliër is erg nuttig om te laten zien wat voor halsstarrige leugenaars er tussen rabiaat rechts zitten.
1) zoek de werkloosheidscijfers van de jaren 60 eens op; het zal blijken dat zijn opmerking over hoge autochtone looneisen kant noch wal raakt.
2) de enige reden dat Italiaanse gastarbeiders terugkeerden was dat er vanaf 1975 geen werk meer was in Nederland maar in Italië wel.
3) na 1977 zat links nauwelijks in de regering. Rechts gaf de toegang tot het sociaal stelsel, niet links. Rechts is ook verantwoordelijk voor de WAO-omleiding; wie op 45-jarige leeftijd met pensioen wilde liet zich afkeuren.
4) kinderen van moslims gaan lang zoveel niet naar de moskee als hun ouders.
5) open grenzen hebben geen invloed op de toegang tot het sociaal stelsel, omdat buitenlanders geen enkele aanspraak kunnen maken.

Karel de Galliër herhaalt met droge ogen de leugens uit Breivik’s manifest.

op 29 07 2011 at 01:27 schreef Charles de Gaulle:

@Mnb.
Helaas voor u heb ik bij het lezen van uw reactie mijn ogen niet droog kunnen houden.De tranen biggelden over mijn wangen…van het lachen overigens.U herhaalt precies de leugens die de media en het CBS ons al die tijd voorgehouden hebben.
Iedereen die zich onbevooroordeeld dieper in de materie had ingelezen had kunnen constateren dat er geen reet van klopte.
En u beschuldigt mij van het herhalen van iemand anders?
Hilarisch.

op 29 07 2011 at 10:48 schreef Yvonne:

@de Gaulle

“@Mnb.
Helaas voor u heb ik bij het lezen van uw reactie mijn ogen niet droog kunnen houden.De tranen biggelden over mijn wangen…van het lachen overigens.U herhaalt precies de leugens die de media en het CBS ons al die tijd voorgehouden hebben.
Iedereen die zich onbevooroordeeld dieper in de materie had ingelezen had kunnen constateren dat er geen reet van klopte.
En u beschuldigt mij van het herhalen van iemand anders?
Hilarisch.”

Nou ja, de Gaulle, ik bedoel maar, had Washington jou ook geen post gestuurd waarvan geen reet klopte en jij je “onbevooroordeeld” in de materie had ingelezen?
We blijven lachen,hoor. Don’t you worry.

op 29 07 2011 at 11:53 schreef Yvonne:

op 26 07 2011 at 17:43 schreef rommel:

“Ach jee, haatsnee komt ook nog even een duit in het zakje doen om de dhimmietroepen te mobiliseren.
Brrr, nou word ik toch wel echt bang.”

Via Rommel vanuit het verzetscentrum. Belangrijk bericht uit de Tempeliersbode:

Tip van Martinus Pennings

Martien Pennings zegt:
7 juli 2011 om 17:45
Ik geloof dat dit het belangrijkste gruwelnieuws sinds jaren is:

“De Wereldraad van Kerken, die zo’n 590 miljoen christenen van tientallen verschillende denominaties vertegenwoordigt, heeft enkele dagen geleden op een vierdaagse conferentie in het Griekse Volos besloten dat het bestaan van de Joodse staat Israël ‘een zonde’ is. Tevens wordt Israël een ‘bezettingsmacht’ genoemd die de Palestijnen zou ‘ontmenselijken’.”
Verder lezen: http://bit.ly/qDfyy7

Gaat het nog een beetje, Martinus?

op 29 07 2011 at 12:29 schreef Mirwais:

@ Charles de Gaulle: “Iedereen die zich onbevooroordeeld dieper in de materie had ingelezen had kunnen constateren dat er geen reet van klopte.”

Zie mijn reactie en verdiep je: op 28 07 2011 at 02:33 schreef Mirwais.

op 29 07 2011 at 12:30 schreef Charles de Gaulle:

@Yvonne.
Ik begrijp de mop niet van/over Washington.
Leg hem eens uit, ik ben gek op moppen.

op 29 07 2011 at 12:35 schreef Charles de Gaulle:

@Yvonne.
U zegt niet te begrijpen waar die joods/christelijke cultuur “plotseling” vandaan komt.
Allereerst was daar niks plotselings aan en zo’n cultuur kan ontstaan als twee religies lange tijd naast elkaar leven, en niet zoals nu met het islamisme tegenover elkaar.

op 29 07 2011 at 19:15 schreef Yvonne:

@de Gaulle

Mirwais vraagt nog om reactie, die kan het ook goed uitleggen w.b. de mop, beter dan ikkes.

W.b. de j/c cultuur is flauwekul, maar daar ga ik de volgende keer wel op in. Wordt vervolgd.

op 30 07 2011 at 14:54 schreef You On A Gin:

@ MNb 23:19
Top. Aanvulling (afgrijselijke taalfouten maar redelijk goede inhoud).

op 31 07 2011 at 08:36 schreef geweta:

Is mevr. Albayrak mede verantwoordelijk voor de Armeense genocide, waar zij nimmer afstand van heeft genomen?
Ik acht Hassnae Bouazza mede verantwoordelijk voor onderstaande kindermoord. Zij gehoorzamen allen hetzelfde boek en dezelfde allah.

Umm Nidal Farhat werd op 22 maart 2002 gefilmd, toen zij haar zoon Muhammad Farhat thuis hielp met het omdoen van explosieve, voordat hij wegging om in Israël een zelfmoordoperatie uit te voeren. Een jaar later werd haar tweede zoon gedood door het leger van Israël. Umm Nidal Farhat herhaalde in een interview in februari 2004, dat in het Israëlisch-Arabische weekblad KUL Al-Arab ,alsook in het Londens- Arabische dagblad Al-Quds Al Arabi werd gepubliceerd, dat het martelaarschap ( shehada) de meest sublieme daad van geloof is en een van de basisprincipes van de Islam. Uit genoemd interview het volgende fragment:
Vraag: “Laten we beginnen met de shahid Muhammad. U bent geduldig en een gelovige vrouw. Maar wat het martelaarschap van uw zoon Muhammad bijzonder maakt is het feit, dat u hem zelf vroeg om de Jihad te gaan voeren en terug te keren als martelaar.”
Umm Nidal: ” Allah zij geprezen. Dit is één van de basisprincipes van de Islam, waarin wij geloven. Wij zijn religieuze moslims. Het is de kracht van ons geloof, dat ons aanspoort om deze operaties uit te voeren. Ik zie mezelf als moeder van alle shahids, niet alleen van Muhammad en Nidal. Alle Jihad-strijders, die Israël achtervolgen, hebben in mijn huis gewoond, bijvoorbeeld de held Imam Aql ( een van de eerste aanvoerders van de Hamas Izz -Al-Din Al Qassam brigades) . Ik beschouw de jeugd die verantwoordelijkheid neemt en de zonen van het Palestijnse volk als mijn eigen zonen. Ik heb er altijd naar verlangd om de moeder te zijn van een shahid. Mijn zoon Nidal zou mij willen zeggen: ‘Sterf niet voordat je de moeder van een shahid bent geworden.’
Vraag: ” Wat is er in uw leven veranderd nu u de moeder van twee shahids bent geworden?”
Umm Nidal: “Niets is er in mijn leven veranderd. Ik ben er alleen sterker door geworden en beroemd. Het maakt voor mij niet uit of ik twee of drie zonen heb die shahids zijn. Wat mij betreft mogen al mijn zonen martelaar worden. Het enige wat er werkelijk op aan komt is, dat wij de wil van Allah doen en de Jihad voeren voor de bevrijding van dit thuisland. De Jihad is een genade van Allah, wij staan in dienst van de religie en van het thuisland.”
Vraag: “De shahid Muhammad was vrijgezel, maar Nidal was getrouwd en had kinderen. Vragen zijn kinderen naar hem?”
Umm Nidal:” Elke dag als ik de zonen van shahid Nidal zie, voel ik pijn. Imad, de oudste zoon van Nidal vroeg mij een paar dagen geleden:’ Waar is mijn vader?’
Waarom werd hij een shahid ? Ik mis hem zo’. Ja, zoiets gaat me erg aan mijn hart, want ik houd veel van de zonen van Nidal.”
Vraag: ” Ze noemen u de Palestijnse Khansaa. Wat vind u daarvan?”
Umm Nidal: ” Moge Allah mij deze naam waardig keuren, want ik denk dat ik niet de enige ben, die deze naam waardig is. Als u ziet hoe de situatie van Palestijnse vrouwen is, van moeders en echtgenotes, dan zult u hen ook Khansaa noemen.”
Vraag: ” Als u een boodschap naar de beide shahids zou kunnen sturen, wat zou u hun dan vertellen?”
Umm Nidal: “Ik zou hun willen zeggen: Mijn zonen, ik bid Allah dat ik jullie in het paradijs zal zien en dat Allah jullie martelaarschap ( shehada) zal aanvaarden. Jullie hebben op de beste manier het gebod ‘Eer uw vaderen uw moeder’ vervuld. Ik verwachtte dat mijn kinderen de ouders zouden gehoorzamen door als martelaar voor de zaak van Allah te sterven.”
Vraag: ” Wat is uw boodschap voor de moeders van de shahids ? ”
Antwoord: “Ik houd hun handen stevig vast en vraag hen geduldig te zijn en zich te herinneren dat de dood van de martelaar de garantie is dat hij het paradijs mag binnenkomen. Ik bid Allah dat hij hun kracht zal schenken om de pijn die ze lijden, te verzachten, want het is niet gemakkelijk te vergeten wat er is gebeurd. Maar ik zeg tegen hen allen: ‘Ondanks de pijn, de strijd en het bloed dat is gevloeid moeten
wij de Jihad blijven voeren totdat het hele thuisland Palestina is bevrijd. De beloning die gelovige moslims van Allah ontvangen, is eindeloos.’ Dit is het land waar de Jihad wordt gevoerd en het is een grote eer voor ons hier te mogen wonen.
Allah zij geprezen, dat hij ons inwoners van dit land maakte. Allah zij geprezen, dat hij mijn beide zonen heeft uitverkoren om als shahids het martelaarschap te ondergaan. Elke Palestijnse moeder of vrouw moet trots zijn dat Allah haar echtgenoot of haar zoon tot het martelaarschap ( shehada) voorbestemde, want dat is het beste in deze en in de komende wereld.”
Bron: Van Jodenhaat tot zelfmoordterrorisme en BBC tv

Er is nog een andere reden waarom Palestijnse ouders hun eigen kinderen bemoedigen om aan de Intifada deel te nemen, en dat heeft alles te maken met het geld dat zij ermee verdienen. Want families van martelaren komen in aanmerking voor uitkering van allerlei premies: De Palestijnse Autoriteit betaald cash tweeduizend dollar per gedood kind en drie honderd dollar voor een gewond kind.
Saoedi-Arabië heeft bekendgemaakt dat de regering een fonds van 250 miljoen dollar ter beschikking heeft gesteld om Palestijnse ouders in degelijke omstandigheden te helpen(..) en dat dit fonds telkens zal worden aangevuld tot een maximum van één miljard dollar.

op 31 07 2011 at 10:56 schreef You On A Gin:

Sorry, geweta, maar toen ik zag dat je reeds in de opening van je TL;DR verhaal met twee benen tegelijk in de discussie sprong met,

Ik acht Hassnae Bouazza mede verantwoordelijk voor onderstaande kindermoord. Zij gehoorzamen allen hetzelfde boek en dezelfde allah.

…toen vond ik jou een lul. En sorry als je een mevrouw bent, want in dat geval vind ik jou een kut.

Ik ga je hele verhaal straks wel even lezen…

op 31 07 2011 at 13:14 schreef Yvonne:

@Gezwetza

“Bron: Van Jodenhaat tot zelfmoordterrorisme”

Daar noem je wat op, lolbroek
tjonge,tjonge, wat een violen

op 31 07 2011 at 14:20 schreef Yvonne:

@Gezwetza

Als je nou de volgende keer zo’n prachtig verhaal vertelt, lijkt mij het beste, het is maar een idee, om jouw bronnen niet te vermelden. Ik bedoel hiermee, als jij deze bronnen vermeldt, wij eigenlijk het hele verhaal al weten en dat maakt het er niet spannender op. Probeer het zonder bron en wie weet, gaan we het nog geloven ook. Succes.

op 09 12 2011 at 11:31 schreef Het wegkijken na Breivik « Ewoud Butter:

[…] Politiek correct en Frans Bauer (Hassnae Bouazza) […]

op 27 03 2012 at 17:53 schreef De deugden van politiek correct taalgebruik — C L O S E R:

[…] in hun multiculti straatje, anti-wilders straatje past. Of voor ‘rechts’ dat graag zijn xenofobe en racistische agenda wil kunnen doorvoeren zonder lastig gevallen te worden met allerlei pijnlijke […]

op 11 05 2012 at 02:06 schreef joop h.:

Vrijheid en democratie bijv. zijn toch politiek correct, want alle politici en partijen zijn enorm voor, dus niemand kan nooit niet beweren dat v&d politiek incorrect zijn !
Het voortdurend suggereren dat de kwalificatie pc altijd automatisch een diskwalificatie is, is dus kompleet klinkklare kul ! Voor de populistische beweging en ideologie is deze constatering vrij akelig, want die haalt hun mantra of dogma ‘gij zult nooit pc zijn’ totaal onderuit !
JH

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS