Home » Archief » Randpartijen


[24.04.2012]

Randpartijen

Rene Koeman


Illustratie: Konstantin Flavitsky

Dit land met zijn zeventien miljoen inwoners is een land van eigenwijze mensen. Altijd geweest en het zal altijd zo zijn. Iedereen heeft overal een mening over en is het nooit (helemaal) met een ander eens. Niets nieuws onder de zon.

In de politieke afvaardiging hebben we sinds de Tweede Wereldoorlog echter wel altijd een blokvorming gehad, die grofweg ingedeeld kon worden in liberaal, socialistisch en christelijk, de zogenaamde zuilen. Er waren wat kleine partijtjes, maar die hadden niet veel in de melk te brokkelen. Een coalitie in de Tweede Kamer kon altijd rekenen op een stabiele meerderheid, hetzij links, hetzij rechts. Niet dat iedere coalitie het tot de eindstreep redde, maar er was een redelijke consistentie in het algemene beleid.

Sinds Fortuyn is er een toenemende versnippering in de tweede kamer opgetreden, niet zozeer vanwege een toename in het totaal aantal partijen, maar in de verdeling van de zetels over die partijen. De grootste partij van ons land heeft nu 31 zetels (VVD) en het aantal partijen betreft 11, na de volgende verkiezingen misschien 12. Vergelijk dat eens met zetelaantallen tot ver in de 40, in de jaren tachtig.

Zoals afgelopen weekend bleek, is er geen stabiele coalitie meer te vormen. En dat was waarschijnlijk niet anders geweest in geval Rutte voor de Paars Plus-variant was gegaan. Dat is nu het grote probleem waar Nederland voor staat. Vrijheid van vereniging is een groot goed, maar dat mag het bestuur van ons land wat mij betreft niet in de weg staan.

Wat is het nut van een splinterpartij als 55+ van Jan Nagel, die waarschijnlijk na de volgende verkiezingen één zetel gaat krijgen? Waarom moet een klein deel van de Nederlandse bevolking puur vanuit kortzichtig eigenbelang een stem krijgen? Wat is het nut van een SGP met zijn eeuwige twee zetels, waarom moet de poldertaliban een onevenredige stem hebben in het parlement? Wat is het nut van de Partij van de Dieren, een stelletje one issue-fundamentalisten, die met twee zetels meepraten over zaken die niet hun minste interesse hebben, tenzij ze het kunnen linken aan veganisme of windmolens? Waarom moet de Bible-belt een aparte vertegenwoordiging hebben in de CU met vijf zetels, zodat ze met het Boek in de hand invloed uit kunnen oefenen op ons staatsbestel?

De discussie is niet nieuw, het echte D66 van de jonge van Mierlo kaartte het al aan, totdat zijn fletse opvolgers, met als dieptepunt Pechtold, dat ideaal helemaal ten grave hadden gedragen. Alleen zijn oplossing was niet eerlijk, want in een districtenstelsel neemt de winnaar per district alle winst.

Er is maar één oplossing waar ik voor wil pleiten en dat is een kiesdrempel van minstens vijf procent. Ook dat is niet nieuw en het werkt prima in andere landen.

Alle partijen onder de zeven tot acht zetels komen gewoon niet in de Tweede Kamer. Dat scheelt vier tot vijf nutteloze randpartijen die net zo goed hun heil kunnen zoeken in een of andere vleugel van een grotere partij. Weg met dat cliëntelisme en een grotere kans op meer bestuurbaarheid van ons land.

Rene Koeman is één van de vaste reageerders op Frontaal Naakt.

Rene Koeman, 24.04.2012 @ 07:13

[Home]
 

72 Reacties

op 24 04 2012 at 07:50 schreef Thomas E:

Ik ben helemaal vóór. Laat die splintergroepjes maar met spandoeken de straat op gaan. Dan kunnen ze vaak meer bereiken.

op 24 04 2012 at 08:42 schreef Sandro:

Of een 2 partijen systeem als democraten en conservatieven, ook nieuw en werkt prima in bepaalde landen.
Ik kan meegaan in de gedachten van Rene.

op 24 04 2012 at 10:11 schreef Jan van Dijk:

Een een-partijstelsel is helemaal ideaal: Consistent beleid en een betrouwbare overheid.
Alleen zou die wel een beleid moeten voeren, waar ik achter kan staan!

op 24 04 2012 at 10:25 schreef Jona:

Het aardige is dat hier al heel lang geleden voorstellen voor zijn gedaan. Al tijdens de oorlog. De gedetineerden in St-Michielsgestel concludeerden als eersten dat er meer was dat de Nederlanders verbond dan scheidde, en er werd – nog tijdens de Bezetting – gefilosofeerd over een tweepartijsysteem. Na de oorlog is inderdaad de PvdA opgericht, waarin ook confessionelen als Banning een plaats hadden. Ter rechterzijde gingen de liberalen (confessioneel en niet-confessioneel) op in de Partij van de Vrijheid. Daaruit is de VVD voortgekomen. (Zou Wilders dat hebben geweten?)

De geallieerde nederlaag bij Arnhem, en de bevrijding van het zuiden, leidde tot de heroprichting van een katholieke partij, de KVP. Daarmee waren de kansen op partijpolitieke vernieuwing in feite al verkeken voor ze begon.

Hét boek is Jan Bank, Opkomst en ondergang van de Nederlandse Volksbeweging (NVB) uit 1978. De schrijver schopte het daarna tot hoogleraar.

op 24 04 2012 at 10:30 schreef Pier:

Wat gebeurt er dan met die stemmen?

op 24 04 2012 at 10:41 schreef babs:

Grotendeels eens, maar 2 opmerkingen.
-Ik zou 4% doen en niet 5. Dan maken extreem Christelijke partijen een reële kans op vertegenwoordiging als ze samengaan. Fundamentalistisch of niet, ze zijn met ongeveer 4% en het is erg ondemocratisch om ze dan structureel buiten te sluiten.
-Nu al gaan restzetels op een zeer oneerlijke manier naar de grootsten (Zie Thomas Cool voor de details). Daar moet wel iets aan gedaan worden voordat een kiesdrempel drastisch wordt verhoogd.

op 24 04 2012 at 11:10 schreef Sasha Berkman:

Ik ben het er niet mee eens. Ik denk dat het voor veel mensen demotiverend werkt.

op 24 04 2012 at 11:14 schreef p.wielaard:

Ik ben daar helemaal voor ! Je kunt ook prima je stokpaardjes berijden onder de paraplu van een bestaande partij. En mocht een populistisch buitenbeentje aanslaan, so be it. Kunnen al die solo mafketels hun one-issue gepruttel nog eens her-overwegen

op 24 04 2012 at 11:38 schreef Rene Koeman:

24 04 2012 at 11:10 schreef Sasha Berkman

En waarom denk je dat het voor veel mensen demotiverend zou werken dan, Sasha?

op 24 04 2012 at 11:57 schreef Watutsi:

Ik ben het er wel mee eens. Al die splinter groeperingen zorgen alleen maar voor extra verdeling. En deze worden alleen maar opgericht omdat er enkele afwijkende punten zijn.

Het is gewoon gênant te noemen dat zo’n klein land met zo weinig inwoners bijna onbestuurbaar lijkt omdat iedereen zijn eigen plannetje wilt trekken.

En of mensen er gedemotiveerd van raken? Ik raak gedemotiveerd van het feit dat een clubje als de SGP waar ongeveer 120.000 mensen op gestemd hebben zo’n invloed kan hebben op een land terwijl er dus 7 miljoen mensen niet op gestemd hebben!

Dus ja die kiesdrempel zouden ze snel in moeten voeren. Hiermee hou je minder partijen over die zorgen voor minder verdeeldheid waardoor samenwerking makkelijker gaat.

op 24 04 2012 at 12:10 schreef Frits Cohen:

Zou Wilders dat hebben geweten?

Ja, en sterker nog: hij heeft zijn partij ernaar vernoemd.

op 24 04 2012 at 12:17 schreef Co Stuifbergen:

Ik denk dat mijn leven lang er al splinterpartijen hebben bestaan (Boer Koekoek, DS ’70, EVP, SGP) en meestal was dat geen belemmering om een regering te vormen.

Ik denk ook dat splinterpartijen zorgen dat ideeën in de tweede kamer doordringen.

Eer je een radicale oplossing voorstelt, moet je eerst nagaan
– of er een probleem is,
– waardoor het veroorzaakt wordt
– welke oplossingen mogelijk zijn

op 24 04 2012 at 12:18 schreef Co Stuifbergen:

Zoals babs schreef,
worden restzegels op een oneerlijke manier verdeeld.

Grote partijen maken meer kans een restzetel te verkrijgen dan kleine partijen.

op 24 04 2012 at 12:42 schreef Sasha Berkman:

Rene, neem de USA als voorbeeld. Wat is het feitelijke verschil tussen de republikeinen en de democraten? Nihil. Ik zou daar niet stemmen.

op 24 04 2012 at 12:44 schreef hajo:

Desi Bouterse wordt in Suriname dan ook wel burgemeester genoemd omdat Suriname nog geen 500.000 inwoners telt. De agglomeratie Mexico-stad telt bijna 20-mln inwoners. Je kan ook stellen dat slechts onbenullen op populistische partijen stemmen en dat die groep van 15% beter kan worden uitgesloten van stemming. Een twee-partijen stelsel leidt al snel naar olichargie, kijk naar de VS.

In de hoofden van mensen én politici zal moeten doordringen dat we moeten stoppen met te denken dat voor (hedendaagse) complexiteit simpele antwoorden volstaan. Daarbij moeten we niet streven naar simplisme maar naar pluriformiteit. Meer mensen weten meer. Ratio en zelfreflectie moet daarbij voorop staan. Iemand die dagelijks in de file staat en nóg meent dat een ander daaraan schuldig is zou niet moeten mogen deelnemen aan de debatten.
Luister naar elkaars argumenten. Bescheidenheid is een deugd die daar veel kan doen. En het lef en het vertrouwen in elkaar om de zaken eens heel anders te (gaan) doen. Stop nou eens met elkaar te overschreeuwen. Je hebt geen gelijk, niemand heeft gelijk. Een eenduidig antwoord bestaat niet. In mijn leven althans niet, waarom zou dat in de politiek heel anders zijn?

op 24 04 2012 at 12:50 schreef Yvonne:

Ik zou de Partij voor de Dieren zeker geen nutteloze partij vinden, integendeel. Tenzij jij de legbatterijkip, volgepropte gans, onverdoofde gecastreerde big, stijf van de antibiotica staande koe etc.een aanvaardbare zaak vindt. Ik niet, daarbij kan je vraagtekens stellen bij het nut van andere partijen, in hoever zijn zij er voor jou, de burger, en in hoever dienen zij de echte macht?

op 24 04 2012 at 13:19 schreef Olav:

Ik ben overtuigd tegenstander van kiesdrempels. De volksvertegenwoordiging hoort representatief te zijn voor de vele verschillende opvattingen die leven in het land; in een gezonde democratie moet naar mijn mening elke stem gehoord kunnen worden. Het aantal kamerleden moet om die reden ook worden uitgebreid.

Eigenlijk ben ik ook tegen de fractievorming in de Tweede Kamer zoals we die nu kennen. Ik zie wel in dat het tot op zekere hoogte onvermijdelijk is, maar volksvertegenwoordigers horen naar mijn mening altijd vrijuit hun persoonlijke mening te kunnen uitspreken en moeten zich bij stemmingen ook niet ondergeschikt maken aan fractiediscipline.

Dat door veel verschillende meningen en groepen in de Tweede Kamer geen stabiele, voorspelbare meerderheden gevormd kunnen worden is juist prima. Dat dit een probleem is voor een regering die steunt op een coalitie van partijen is een artefact van de bijzonder gebrekkige scheiding tussen wetgevende en uitvoerende macht die we in Nederland hebben.

op 24 04 2012 at 13:41 schreef Ton Biesemaat:

In de financieel-economische machtsnetwerken die er wel toe doen heeft nog nooit iemand het woord democratie in de mond genomen. Nou ja, old boys kiezen old boys. Dat zou je elitaire democratie kunnen noemen. De old boys halen omdat ze met zo happy few zijn zeker niet de kiesdrempel die er in hun ogen toch niet toe doet.

op 24 04 2012 at 13:47 schreef Bigpete:

Die paar splinterpartijen zijn (hoewel redelijk nutteloos) het probleem niet. Het echte probleem is dat er geen partijen meer zijn die groot genoeg zijn om met zijn tweeën een coalitie te vormen. Dat los je dus niet op met een kiesdrempel van 5%. Stel dat je 6 partijen hebt met allemaal rond 25 zetels en zeer uiteenlopende politieke ideeën dan is in feite elke stabiele coalitie uitgesloten. En wat de oplossing daarvoor is…

op 24 04 2012 at 14:13 schreef Sasha Berkman:

Ik vind alles goed zolang partijen als de PVV maar nooit meer zoveel macht krijgen.

op 24 04 2012 at 14:14 schreef Olav:

Bigpete: En wat de oplossing daarvoor is…

De oplossing daarvoor is de regeringsvorming los te koppelen van coalities/meerderheden in de Tweede Kamer. Dus: aparte verkiezingen voor de minister-president en die een kabinet samen laten stellen. Om te voorkomen dat zo’n kabinet dominant wordt in de staatsrechtelijke verhoudingen moet elke vorm van wetgevende macht daar weggenomen worden. Op dit moment zijn regering en Tweede Kamer allebei “medewetgever”. Dat is onzuiver. Regering/kabinet moet zich beperken tot het uitvoeren van beleid. Dat beleid moet worden gemaakt door overleg in de Tweede Kamer.

op 24 04 2012 at 14:22 schreef Brenda van der Veer:

Het blijft een complex probleem. Een kiesdrempel van 5% leidt waarschijnlijk tot verdeeldheid binnen de grote partijen. Je ziet dan een strijd om het lijsttrekkersschap ontstaan naar Amerikaans model. Onlangs las ik in The Guardian dat de strijd tussen Romney, Santorum, Paul en Gingrich de republikeinen geen goed heeft gedaan. Daar kunnen ze bij de VVD over meepraten.

GroenLinks en de CU zijn ontstaan uit fusies tussen splinterpartijen. Volgens de peilingen van Maurice de Hond heeft GroenLinks op dit moment een aandeel van 3,3% van de stemmen. Groenlinks kan uit lijfsbehoud een fusie aangaan met D66. Maar levert zo’n gefuseerde partij een stabiele coalitiepartner op? Dan stappen politici uit de partij, en de coalitie, met behoud van hun zetels. Kijk maar naar Brinkman en Verdonk.

De kiezers zijn verdeeld. Politici zullen daar altijd op anticiperen. Daar ligt het probleem.

op 24 04 2012 at 14:43 schreef You On A Gin:

“Wat is het nut van een SGP met zijn eeuwige twee zetels”

Ik denk het percentage van de bevolking vertegenwoordigen wiens belangen deze partij behartigt.

“waarom moet de poldertaliban een onevenredige stem hebben in het parlement?”

Wat moet ik hier zien als “onevenredig”?

“Wat is het nut van de Partij van de Dieren, een stelletje one issue-fundamentalisten”

Onjuiste en achterhaalde aantijging, die mij noopte te controleren of ik niet per ongeluk op GeenStijl was terecht gekomen.
De PvdD heeft, ondanks haar naam, absoluut een mening over uiteenlopende zaken die niet noodzakelijk met dieren te maken hebben.
Eigenlijk hebben ze overal wel een uitgesproken mening over, behalve (net als de VVD) de M.O. kwestie.
Je hoeft het niet van mij aan te nemen; misschien is de standpunten van de partij eens lezen ’n goed idee.

Bovendien zijn er inderdaad mensen die het ‘nuttig’ vinden om een beetje respectvol om te gaan met dieren en de natuur. Dit weerspiegelt zich dan ook in die vijf zetels.
Het kan heel goed dat jij dat allemaal niet, of minder nuttig vindt, maar om dan het bestaansrecht van zo’n partij te ontkennen gaat mij dan wel wat ver.

“De discussie i

op 24 04 2012 at 14:48 schreef Olav:

Sasha: Ik vind alles goed zolang partijen als de PVV maar nooit meer zoveel macht krijgen.

Het invoeren van een kiesdrempel zou er juist voor zorgen dat de PVV (helaas een grote partij) alleen maar meer macht krijgt.

op 24 04 2012 at 15:00 schreef Watutsi:

Je zet partijen toch niet buitenspel. Ze kunnen terug de oppositie in je ontneemt ze geen bestaansrecht. Het nemen van je verlies heet dat. Als een partij er echt toe doet dan heb je meer stemmers zo simpel is het. En vanuit de oppositie kunnen ze overigens nog steeds ideeën in brengen.

Dat partijen zoals de SGP en daarvoor de CU met 6 zetels (240.000 stemmers) Meer in te brengen heeft dan bijvoorbeeld de SP die in dat zelfde jaar 25 zetels haalde is in mijn ogen ronduit belachelijk?
Dan telt de stem van de minderheid, dat is in mijn ogen pas ondemocratisch.

op 24 04 2012 at 15:23 schreef sabaroth:

Het probleem is dat er geen enkele partij is, nooit geweest is en waarschijnlijk ook nooit zal zijn die een echte visie met bruikbare en uitvoerbare standpunten heeft die voor veel mensen acceptabel is.

op 24 04 2012 at 15:37 schreef Anoniem:

Ga toch weg man
;

op 24 04 2012 at 16:20 schreef You On A Gin:

“De discussie is niet nieuw, het echte D66 van de jonge van Mierlo kaartte het al aan”

Dat is grappig, want de eerste verkiezingen waar ze aan meededen behaalden ze een ‘krappe’ zeven zetels. Twee minder, en ze hadden dus niet mogen meedoen volgens hun eigen maatstaven.
En tegenwoordig? Ongeacht hun eventuele standpunten hoor ik niets anders van ze dan “Wilders is kut” en “we willen een gekozen burgemeester”.

@ Anoniem
In jezelf aan ’t lullen? :D

op 24 04 2012 at 18:36 schreef Rene Koeman:

Goh, lijkt wel of ik een controversieel stuk heb geschreven. Wel leuk die discussie hierboven.

op 24 04 2012 at 18:45 schreef Thomas Cool / Colignatus:

Dag Rene, een scherpe bijdrage. In mijn analyse ligt de oplossing bij afspiegelingskabinetten, aldus een scheiding tussen regering en controlerend parlement, in plaats van de huidige programakkoorden waarbij 51% de rest buiten spel plaatst. Kiezers moeten niet gaan stemmen op partijen die anderen verketteren. Het bestaan van de splinters is prettig want sommige kunnen uitgroeien tot grotere bewegingen. Zie SP en PVV, en nu wellicht Brinkman ? Je weet het zelden van te voren. Zie “De Ontketende Kiezer” http://www.rozenbergps.com/files/CoolDEF1.pdf

op 24 04 2012 at 18:50 schreef Brenda van der Veer:

De kiesdrempel bleef als een naaktkalender door mijn hoofd spoken. Ik vroeg mij af hoe de tweede kamer er uit zou zien als men een kiesdrempel van vijf procent toepast. Ik ben uitgegaan van de laatste peiling van Maurice de Hond, ja, die van 22 april, en voor de opkomst, geldige stemmen en etcetera heb de gemiddelden gebruikt van alle TK verkiezingen in deze eeuw. En dan maar rekenen als een wild beest.

De tweede kamer ziet er dan als volgt uit: VVD 38 zetels PVV 22 zetels CDA 13 zetels PvdA 27 zetels SP 34 zetels D66 17 zetels
Of het land hierdoor beter bestuurbaar wordt… Ik durf het gerust te betwijfelen.

op 24 04 2012 at 19:13 schreef Tycho:

Hm. Beetje onzin. Een partij heeft pas bestaansrecht bij voldoende draagvlak? En dus maar weer lekker onderling doorpolderen met een kleine politieke elite die niet meer opgeschud of veranderd mogen worden door nieuwkomers?
Er bestaat een interessant alternatief of aanvulling op gekozen democratie. In Athene van vroeger hadden ze een systeem met loten. Sommige functies werden gekozen, maar dingen als bijvoorbeeld de senaat of hoe ze dat toen noemden werden via loting gevuld uit een pool oude mannen die aan bepaalde voorwaarden voldeed. Ook een aantal bestuursfuncties werden op die manier gevuld. In sommige Italiaanse stadsstaatjes had je ook een systeem wat deels op loting, deels op stemming berustte. Het fijne weet ik er niet meer van. Natuurlijk werkte dit alleen maar om dat er een middelgrote oligarchie bestond van adel met een redelijk consistente klasseinteresse. Maar eigenlijk is dat best herkenbaar als je denkt aan de publieke bestuurscultuur…
En voordat iedereen gaat roepen dat het totaal belachelijk is: dat systeem is zogenaamd de bakermat van de democratie

op 24 04 2012 at 19:39 schreef sjap:

Zeg ontzettende Plato, 1 partij maakt het land pas echt effectief bestuurbaar. Is dat niet nog meer jouw ideaalbeeld?
De PvdD, dat stelletje one-issue fundamentalisten (in jouw charmante bewoordingen), toont juist aan dat maatschappelijke vernieuwing parlementaire stem en macht kan krijgen die in gevestigde partijen zoals Groenlinks verkwanseld is.

op 24 04 2012 at 21:53 schreef You On A Gin:

@ Rene Koeman
Absoluut, Rene! Ik vind je artikel erg goed geformuleerd, stevig doortimmerd qua onderbouwing, en het bevat wat gepeperde bewoordingen die een mens inspireert om er al net zo ‘fel’ op te reageren. :-)
Ik ben het helemaal niet met je eens, maar ik geniet altijd wel van een intelligent geschreven stuk en dus ook van het jouwe.

Je reacties hier op FN vind ik trouwens ook meestal interessant, of ik het er nu mee eens ben of niet.

op 24 04 2012 at 22:07 schreef ethonomic:

Goed plan, de nihilisten van de PVDA dalen de komende periode wel onder die 5%

op 24 04 2012 at 22:30 schreef You On A Gin:

Maar goed, Rene, ik wil niet ‘drammen’ (want dat schijn ik soms te doen volgens de hoofdscribent van deze mooie webstek), maar mijn vraag van 14:43 was serieus gemeend. Het ‘onevenredige’ dus.

op 24 04 2012 at 22:42 schreef J. Meloen:

Goed idee, die kiesdrempel. Als een partij de drempel niet haalt, wil dat niet zeggen dat deze geen bestaansrecht heeft. De invloed wordt slechts (tijdelijk) beperkt. Ondanks dat kleine partijen vaak een mening hebben over meerdere onderwerpen, zullen ze zich bij formatieonderhandelingen vooral richten op de belangrijke partijpijlers zoals dieren bij de PvdD en de christelijke stokpaardjes bij de SGP/CU wat voor mij onwenselijk is. Die stokpaardjes worden bij een succesvolle coalitievorming onevenredig sterk vertegenwoordigd.

Als we dan toch bezig zijn, laten we dan gelijk de eerste kamer op de schop nemen. In ieder geval de kieswijze, maar liever het gehele instituut.

op 25 04 2012 at 01:38 schreef G!:

Dat ons land onbestuurbaar lijkt, ligt aan ’t feit dat partijen niet kunnen of willen samenwerken.

Met een kiesdrempel van 5% op het huidige stelsel zou je plm. 1 op de 6 stemmen herverdelen over partijen waar mensen niet op gestemd hebben.

1. Hoe democratisch is dat?
2. Wat (bijvoorbeeld) te doen met mensen die zich afscheiden van een partij? Zetel afpakken en herverdelen over de rest van de partijen? ’n Groep Wilders die opeens met 1 zetel in de kamer zit, dat kan dan natuurlijk ook niet…
3. Hoe lost die kiesdrempel het probleem op dat partijen niet inhoudelijk kunnen of willen samenwerken? Immers, waarom zou de VVD opeens wèl met PvdA en D66 en SP in zee willen gaan als GL, SGP en CU werden uitgerangeerd?

op 25 04 2012 at 07:41 schreef Turiddu:

Nee hoor, iedereen die een zetel wint krijgt die ook. De enige manier om foute partijen klein te krijgen en te houden.

op 25 04 2012 at 12:15 schreef kevin:

Gemakzuchtige en onnadenkende oplossing voor het verkeerde probleem. Je draait democratie de nek om als je alle ‘kleine’ meningen wil uitsluiten. Dan kun je straks kiezen tussen twee of drie partijen en dan heb je dus eigenlijk niks meer te kiezen.

Wat een arrogante houding om de ‘poldertaliban’ eruit te willen werken. Fundamentalistische gristenen hebben net zo goed recht op vertegenwoordiging als ieder ander, of je het nu met ze eens bent of niet. Democratie is alleen goed als het jou uitkomt. Wat een smerig, achterlijk idee is dit.

En wat is het probleem eigenlijk? Dat de grote partijen te koppig zijn om met mekaar samen te werken. Die kleine partijen zijn het probleem niet, zij zouden met iedereen samenwerken.

op 25 04 2012 at 17:08 schreef Thomas E:

Beste Kevin, partijtjes met 1, 2 of 3 zetels kunnen nooit wat klaarmaken in de Kamer. Hooguit kunnen zij zich hoereren, door een ondertallige coalitie – zoals we nu gehad hebben – bij bepaalde voorstellen aan een meerderheid te helpen. Denk aan de SGP. Nee, ik vind dat deze kleine groeperingen maar een sterke lobby moeten organiseren en verder van hun demonstratierecht gebruik moeten maken als ze iets gedaan willen krijgen. Een kiesdrempel van 3% zou ik ideaal vinden.

op 25 04 2012 at 19:38 schreef You On A Gin:

Kleine partijtjes stemmen mee, en dat kan soms net het verschil maken.

op 26 04 2012 at 11:50 schreef Herbert:

De versplintering begon al eerder, in 1994. De PvdA werd de grootste met 37 zetels. En toen kregen we de LPF-ers avant la lettre: de AOV en de Unie 55+, met 7 zetels.

Na Paars hadden we even de LPF in het kabinet en daarna kabinetten op hele smalle basis: B II met 77 zetels, B IV was een vechtkabinet en Bruin wankele meerderheid van 1 zetel. Dat werkt niet. Dat hebben we ook gezien bij de potverteerders van het kabinet Van Agt/Wiegel. Het kabinet deed werkelijk 4 jaar lang niets en creëerde een schuld waar we tot halverwege de jaren ’90 moesten bezuinigen.

Als je met zulke smalle meerderheden werkt, moet je alles gaan dichttimmeren en is er geen ruimte voor discussie. En zo zie je dan dat de leugens van de SP en PVV over Europa voor waar worden aangenomen omdat de middenpartijen daar geen antwoord op hebben en zelf ook in de SPVV-sprookjes gaan geloven.

op 26 04 2012 at 12:17 schreef Ralph van der Geest:

Goed artikel. Toch wil ik graag twee opmerkingen maken.
De eerste is het feit dat de bruine kliek van Wilders en zijn bedrijfspoedels – ook wel de regering Rutte geheten – bij de afbraakpolitiek die het gevoerd heeft zeer gewillige medewerkers had in de vorm PvdA en Groen Links wethouders.
Dat roept alleen al de vraag op of er veel wezenlijk verschil is in de diverse partijen.
En wat maakt stemmen nog uit als de democratie ondergeschikt gemaakt wordt aan de goden van de ‘vrije markt’ en ‘de financiele markten’?
Alle politici zijn horig aan de banken.
Met andere woorden: niet de belastingbetaler bepaalt middels gekozen vertegenwoordigers de toekomst van het land en Europa maar niet gekozen corrupte, subsidieverslaafde bankdirecties die aan niemand verantwoording af hoeven te leggen en u en ik opleggen hoe ons leven er morgen uitziet.
En het ergste is dat die politici willens en wetens ons uitgeleverd hebben aan die criminelen.
Hoezo demcocratie??

op 26 04 2012 at 17:43 schreef Ralph van der Geest:

Als ik de kranten zojuist goed begrepen heb zou je ook kunnen zeggen dat GL, D66 en CU beter kunnen worden opgedoekt en op kunnen gaan in de hufterpartij van Rutte.
Maar dat even terzijde.
Mij houdt de vraag bezig wat de democratie in Nederland nog waard is en wat voor een schertsvertoning de aankomende verkiezingen (als die ten minste nog doorgaan) eigenlijk wel worden als politici zich compleet onderhorig hebben gemaakt aan de aan subsidies verslaafde banken en de alom in de politiek aanbeden ‘goden der financiele instellingen en markten’.
Degenen die de dienst uitmaken in Nederland en West Europa zijn de niet gekozen (en in de veronderstelling verkerend dat ze aan niemand verantwoording verschuldigd zijn) aan staats subsidies verslaafde bankdirecties.
Zíj maken de dienst uit. Rutte, Sap, Pechthold en al die andere kwezels in Den Haag zijn slechts hun onderhorigen.
Zo u wilt: bedrijfspoedels.

op 27 04 2012 at 09:12 schreef Yvonne:

Allemaal in ’s landsbelang, Ralph. Waar staat dat links eigenlijk voor bij Sap?

op 27 04 2012 at 09:59 schreef babs:

Ralph,
Ik haat socialisme, maar overweeg SP te stemmen, omdat de rest doet wat de banken zeggen. Piratenpartij kan ook, maar alleen als die redelijke kans maken op een zetel.

op 27 04 2012 at 10:22 schreef Yvonne:

@Babs

Ben je daar nu pas achter?

op 27 04 2012 at 10:35 schreef Pyt van der Galiën:

@babs

De Piratenpartij heb ik ook overwogen, vanwege het links-libertaire – bijna anarchistische – karakter van die partij. Helaas, de Piratenpartij heeft geen schijn van kans een zetel te halen.

Ook voor mij wordt het dus SP. Niet dat ik helemaal tevreden ben over die partij – ze is mij inmiddels veel te gouvernementeel ingesteld – maar het alternatief is dan maar helemaal niet te stemmen. Probleem is natuurlijk dat ook de SP zich niet echt buiten de door de financiële instellingen opgelegde kaders kan begeven, al is ze minder geneigd aan de leiband te lopen dan de rest.

op 27 04 2012 at 13:42 schreef babs:

Ik weet het niet, Pyt. Ik haat bijna alles waar de SP voor staat. Ik stem al vrij lang niet meer. Een stem voor de SP zou puur een stem tegen het systeem zijn, maar ik ben er nog niet uit of ik het wel in orde vind om strategisch te stemmen op socialisten. Zo zou ik nooit strategisch op een fascistische partij stemmen, ik zie eigenlijk niet goed waarom dan wel strategisch op een socialistische. Ik vind fascisme niet erger dan socialisme.

op 27 04 2012 at 14:18 schreef You On A Gin:

PvdDéé all the way.

op 27 04 2012 at 15:29 schreef Pyt van der Galiën:

Ik zou willen dat de SP nog daadwerkelijk een socialistische partij was. In dat geval zou ik er zonder aarzeling op stemmen. Helaas heeft men al in ’98 de socialistische punten uit het partijprogramma geschrapt…Inmiddels zijn het helaas ook niet meer dan brave sociaal-democraten…

@Gin

Ik vind het geen onsympathieke partij. Maar ik dacht dat jij liberaal was? De PvdD staat nogal links, wanneer je kijkt naar hun stemgedrag in de Tweede Kamer.

op 27 04 2012 at 15:36 schreef Sasha Berkman:

Ik stem ook strategischop de SP vanwege het feit dat die voor eerlijker verdeling van de lasten en de welvaart staan en niet zoals groen rechts totaal geil zijn op de regeringsmacht.

op 27 04 2012 at 16:36 schreef Yvonne:

@Babs

“Ik vind fascisme niet erger dan socialisme.”

Tijd dan dat je ermee te maken krijgt, tjonge,tjonge, je weet niet waar je het over hebt.

op 27 04 2012 at 16:58 schreef babs:

Ik vind het in principe niet aan de overheid om te herverdelen. Soms kan het niet anders (bijstand), soms zijn de bezwaren van een andere methode nog kwalijker (gezondheidszorg, onderwijs), maar de overheid dient gewoon zo veel mogelijk van de vruchten van arbeid van burgers af te blijven.

Zelfs de VVD is dat uitgangspunt volledig kwijt en daarmee crypto-socialistisch. (Daarnaast doet de VVD ook omgekeerde herverdeling: afpakken van de armen en geven aan bedrijven, crypto-fascisme.)

Fascisme is als uitgangspunt nog kwalijker, maar de economische resultaten zijn beter, zelfs voor de armen (de allerarmsten uitgezonderd). Socialisme heeft beter bedoelingen, maar de economische gevolgen zijn rampzalig.

Pinochet was een slechter persoon dan Castro, maar ik ben liever een eenvoudige Chileen onder Pinochet dan een eenvoudige Cubaan onder Castro.

Wel is strategisch op Pinochet stemmen fouter dan strategisch op Castro stemmen, vind ik. Dus PVV nooit, SP niet helemaal uit te sluiten.

op 27 04 2012 at 17:41 schreef You On A Gin:

@ Pyt van der Galiën
Dat wel, maar er zijn geen liberale partijen. Tenminste, dat vind ik (misschien gelijkaardig aan het gegeven dat jij de SP niet meer socialistisch vindt?). Daarom voor mij al jaren PvdD, want dan gaat mijn stem tenminste nog naar iets nuttigs. Dieren zullen hulp die je ze biedt niet gauw misbruiken om hele bevolkingsgroepen over één kam te scheren of de speelruimte die je ze geeft dankbaar toepassen om jouw vrijheden af te pakken.

Anders gezegd: het mooie van democratie is dat mensen mogen stemmen op de wishy washy poppenkast-partijen; ik doe daar in ieder geval niet meer aan mee en draag mijn (politieke) steentje bij voor de natuur en de dieren – dan weet ik dat ’t goed terechtkomt. Bovendien ben ik het w.b.t. overige standpunten meestal ook met ze eens. Misschien ben ik ‘linkser’ geworden. ;-)

op 27 04 2012 at 17:53 schreef Bigpete:

Ik overweeg voor het eerst in 32 jaar niet te stemmen. Het maakt namelijk niks uit wat je stemt, door -soms bizarre- (gelegenheids)coalities worden er maatregelen getroffen waar volgens mij geen enkele kiezer van welke partij dan ook voor gekozen heeft.
Politici moeten eerst eens leren dat bezuinigen minder uitgeven betekent, niet meer graaien van de toch al overbelaste burger.
De enige bezuiniging is de nullijn voor rijksambtenaren (die trouwens al 2 jaar op 0 staan, maar dat vertellen ze gemakshalve niet bij)en de rest is alleen belastingverhoging en lastenverzwaring. Het is duidelijk, de meeste partijen plukken liever hun eigen landgenoten kaal dan te bezuinigen op afrikaanse dictators en absurde salarissen van ex politici in schimmige hulporganisaties… Ze bezuinigen liever een paar miljard op de zorg (hoe weten ze nog niet) dan een paar miljard op ontwikkelingshulp.

op 28 04 2012 at 08:42 schreef You On A Gin:

Hey Pete, is uiteraard jouw eigen zaak en beslissing, maar waarom niet PvdD voor één keertje overwegen? Je doet er niemand kwaad mee – de samenleving niet, Nederland niet, jezelf niet, en de dieren al helemaal niet. Laat staan het milieu (en je lust vast wel zuurstof en schoon water). De politiek valt toch niets meer aan te ‘slopen’, maar aan de natuur van ons mooie Nederland wel, dus waarom ook niet?

Even over die punten die je aanhaalt.

Er wordt NIET bezuinigd op de zorg:
https://www.partijvoordedieren.nl/departij/partijprogrammas/p/9-8-gezondheidszorg
en ontwikkelingshulp gaat NIET méér geld heen en het gaat nog gepaard met een realistische visie, óók:
https://www.partijvoordedieren.nl/departij/partijprogrammas/p/9-6-ontwikkelingshulp

…niet gek voor een stelletje one issue-fundamentalisten (proest!!!), niet? :-D
Nou ja, lees de rest van hun programma maar, en wie weet vind je het nog het minst kut onder al die andere partijen, ook nog. Dat was althans de conclusie in mijn geval, al vele jaren geleden.

op 28 04 2012 at 09:32 schreef Bigpete:

Als echte dierenvriend zou dat wellicht het overwegen waard zijn, hoewel ook die club(volgens mij) niet de moeder van alle problemen aankaart, de absurde overbevolking van deze planeet. Gemiste kans.

op 28 04 2012 at 09:51 schreef You On A Gin:

Bigpete, je hebt daarin zo ontzettend gelijk dat het me gewoon pijn doet en ik sta dan ook met de mond vol tanden.
Maarrr… ik denk dat de tijd gewoon nog niet rijp is voor een “minder mensen op deze planeet” partij.. >;-D

op 28 04 2012 at 17:59 schreef Yvonne:

@Piet

Er is genoeg voor ons allemaal. Het probleem is dat het voor sommige nooit genoeg is.

op 29 04 2012 at 10:29 schreef Bigpete:

Genoeg voor ons allemaal? Voor hoeveel? Voor de 1 miljard in 1800? Voor de 3 miljard in 1955? Voor de 7 miljard vandaag of de 9 miljard in 2050?
Als jij het probleem niet ziet of wilt zien ben jij in elk geval geen deel van de oplossing…

op 29 04 2012 at 14:13 schreef Yvonne:

@Piet

Ik denk dat jij het probleem niet ziet, maar het zij je vergeven.

op 29 04 2012 at 21:09 schreef Thomas E:

En omdat het, zoals Pete terecht zegt, geen zak meer uitmaakt op welke partij je stemt omdat er toch altijd weer ruilhandel gepleegd wordt bij de vorming van een coalitie, stem ik maar eens op Jolande Sap. Gewoon op een mens van vlees en bloed. Een poppetje dus, géén program. Waarom? Omdat ik haar zo dapper overeind vond blijven tijdens het kinnesinne-offensief van Samsom. Gewoon dáárom.

op 30 04 2012 at 02:41 schreef You On A Gin:

Nou, Thomas E, daar verheug ik me eerlijk gezegd persoonlijk op. Ik hoop dat heel veel mensen ‘links’ gaan stemmen in september, zodat een hoop van al die neoconzin van Bruin even lekker teruggedraaid kan worden.

op 30 04 2012 at 17:28 schreef Yvonne:

@Yoag

Ik doe mee. Sap is vloeibaar.

op 30 04 2012 at 20:12 schreef Thomas E:

Onder druk wordt álles vloeibaar.

op 01 05 2012 at 01:16 schreef You On A Gin:

Ik doe mee. Sap is vloeibaar.

Heheh. :D

Onder druk wordt álles vloeibaar.

Gave wisselwerking!

op 01 05 2012 at 09:13 schreef Bigpete:

Onder druk wordt steenkool diamant…

op 01 05 2012 at 09:30 schreef Yvonne:

@Thomas

Ja, alleen vloeit Sap wel in de rijkste konten met
haar steun. Linke soep. Ik vind haar niet dapper.

op 01 05 2012 at 11:17 schreef Thomas E:

@Yvonne

‘Linke soep’ oké, maar ook Linkse soep. Zo’n soep mocht best even over de rechtse plannen uitgegoten worden. Het was het hoogst haalbare, Yvonne, om de financiële markten weer ff vertrouwen in onze economie te geven. Als de rente op onze staatsschuld teveel zou gaan oplopen, zou uiteindelijk alles nóg veel duurder worden in NL. Kunnen we dat onze kinderen aandoen?? Dit kan je nou wel rechts gelul vinden, maar sorry daar zijn zo’n beetje alle economen het over eens, ook de linkse.

@MNb Een natuurkundige zet je niet gauw klem :)

op 01 05 2012 at 15:29 schreef Yvonne:

@Thomas

Wat we onze kinderen aandoen, zien we nu al een begin van. Geef mij de ouderwetse god dan maar.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Kankerhomo

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Harde Por

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Er is niks meer om respect voor te hebben

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS