Home » Archief » Rechtse Kerk


[26.12.2011]

Rechtse Kerk

Beukman

Mannen in wier naam een kerk wordt opgericht, zijn in de regel bij lange na niet zo dogmatisch als de volgelingen van die kerk. Jezus stelde de mens boven het woord, en zou waarschijnlijk niets moeten hebben gehad van de fysieke organisatie die er uit zijn naam werd opgezet, laat staan van het morbide logo en de betekenis daarvan. Mohammed was een man van de praktijk en zo kunnen veel van zijn regels ook worden opgevat. Hij zal nu fronsend in zijn graf liggen, gezien de wijze waarop zijn volgelingen niet alleen op de loop zijn gegaan met zijn erfenis, maar elkaar bovendien op leven en dood bestrijden, iedere groepering claimend de enige juiste interpretatie te hanteren.

Krishnamurti dacht misschien soortgelijke ontwikkelingen te hebben voorkomen toen hij in 1929 de sekte eigenhandig ontbond die er rond zijn persoon was opgebouwd, met de woorden: Hij die een ander volgt, houdt op de waarheid te volgen. Zijn verbijsterde gevolg trok echter de consequenties niet, ging helemaal niet op zoek naar de waarheid, maar sloot zich aan bij aanverwante stromingen.

Iets dergelijks zien we bij de Rechtse Kerk, die in zo’n tien jaar tijd uit de grond is gestampt. De belangrijkste stichters, Pim Fortuyn en Theo van Gogh, waren beiden kritische en thought provoking denkers, en geenszins van plan om een kerk te stichten. Wat ze wel wilden was er een afbreken, en wel de Linkse Kerk. Dat is ze ten dele ook gelukt. Helaas werden zowel Pim als Theo vermoord, en dit heeft hun apostelen de mogelijkheid geboden om uit hun naam een nieuwe kerk te stichten.

Nee, er is geen gebouw, er is geen organisatie en er zijn geen officiële leiders. Dat gold voor de Linkse Kerk ook niet. Maar er zijn wel ideologen die een katechismus hebben samengesteld met als centraal punt een aantal dogma’s, die veelal zijn gebaseerd op reframing. Hitler was een socialist is een bekend dogma, dat kritiekloos door de gelovigen wordt nagepreveld. De PvdA heeft de gastarbeiders binnengehaald is een andere. Zoals bij alle geloven doen feiten er per definitie niet toe.

Toch bestaat er altijd het gevaar dat feiten en meningen van ongelovigen zullen knagen aan de fundamenten van de Rechtse Kerk. Om dit gevaar te bezweren trekken de apostelen en hun volgelingen zich terug op hun eigen stellingen. Je zou het bijna verzuiling noemen. Wilders laat zijn hoofd niet zien bij de linkse NOS, en ook bepaalt hij zorgvuldig welke van zijn ondergeschikten in de publiciteit mogen treden en waar.

Gelovigen hebben dit voorbeeld gevolgd en trekken zich terug in hun eigen clubs en al dan niet virtuele parochieblaadjes, waar ze elkaar, veilig afgeschermd van de boze buitenwereld, nawauwelen over het bloeddorstige mohammedanisme dat bezig is Nederland over te nemen, over de mohammedaan die nooit te vertrouwen is omdat hij altijd een dubbele agenda heeft – met welk doel de apostel Hans Jansen het begrip taqiyya van een nieuwe betekenis heeft voorzien – , over de vermeende pedofilie van Mo, en over de machthebbers die het allemaal met elkaar op een akkoordje hebben gegooid teneinde Nederland uit te leveren aan om het even welke bevolkingsgroep of natie. Die machthebbers zijn allen links, zelfs degenen die dat niet zijn.

Complotdenkers zitten op de voorste bankjes in de Rechtse Kerk. En zij houden niet op te prediken over de gevaren van blootstelling aan het gedachtegoed van andersdenkenden. Zo waarschuwde apostel Bosma onlangs in de Tweede Kamer voor de aantasting van de vrijheid van meningsuiting in kwaliteitskrant NRC, omdat een van de aandeelhouders aanhanger van de SP was en maar liefst 9 van de 100 procent aandelen bezat.

De creatieve geest Joost Niemöller preekte onlangs zelfs voor een van de parochies waar hij voorgaat, dat het wippen van de communistische Elsbeth Etty als columniste bij NRC – ja, hij noemde haar communist, alsof de tijd heeft stilgestaan, dat het zichtbaarste links uit de krant verdwijnt, maar er heel veel verstopt links voor terugkomt.

Verstopt links! Wat een vondst!

Joost is een ontwikkelde jongen die gewoon NRC leest om bij te blijven, maar zijn volgelingen pakken de boodschap op: lees de NRC niet, want het is left in disguise! Ook al merk je het zelf niet, erin lezen vergiftigt je, de krant heeft maar één doel: je omturnen tot een linkse zombie! Ja, beste lezer, het lijken de jaren 50 wel. NRC is voor de Rechtse Kerk wat de VARA-bode was voor de rooms-katholieken van zestig jaar terug.

Deze sektarische neigingen zijn griezelig. We weten dat een man als Breivik in bedompte fora vol eindeloos gerecycelde ideeën verkeerde, fora waar nooit een raam openstaat, en waar de bezoekers schaven en beitelen aan een ideologie met een interne logica in een naar binnen gekeerd universum, een ideologie die zorgvuldig wordt afgeschermd van alles wat haar geloofwaardigheid zou kunnen ondermijnen. Breivik was een man van daden, en hij trok de consequentie uit wat hij op deze fora leerde. Hoeveel Breivikjes lopen er nog meer rond? Die angstige gedachte houdt sommigen bezig, en niet onterecht.

Toch zie ik ook wel lichtpuntjes. Er is een parallel waar te nemen met de gebeurtenissen na de moord op Van Gogh. Veel moslims hielden zich muisstil, vergoelijkten voorzichtig de moord, of riepen dat de moordenaar geen moslim was. Binnenskamers leidde de moord echter wel degelijk op een herbezinning op de eigen waarden. En met zichtbaar succes. Hofstadleden en hun aanhangers hebben toegegeven dat ze het verkeerde pad hadden betreden. In Nederland hebben we al jaren geen islam-ideologisch geïnspireerde moorden en aanslagen meer gehad. De extreem-rechts-ideologische aanslag daarentegen is in opmars.

In de Rechtse Kerk zie ik heel voorzichtig iets dergelijks gebeuren. Dat Breivik een moordenaar is, daar zijn de meesten het wel over eens. Er zijn echter tal van apologeten te vinden die verklaren dat er aan Breiviks paranoïde gedachtegoed weinig schort. Alleen de daad hè, dat kan absoluut niet. De doelen moeten worden bereikt via de parlementaire weg. Helaas beschouwt men tegelijkertijd heel Den Haag als een links complot, dus die parlementaire weg is een onbegaanbaar pad.

Maar de Rechtse Kerk is in de verdediging gedwongen, de ronkende retoriek over islam en socialisme staat op een iets lager pitje, en wie goed oplet, merkt dat hier en daar tussen de regels ruimte ontstaat voor zelfkritiek. Sommigen durven zelfs de noodzakelijke vraag te stellen of de daad van Breivik niet een volstrekt logisch uitvloeisel is van de dogma’s van de Rechtse Kerk.

Het is kiezen of delen. Kiezen tussen de weg die Breivik bewandelde aan de ene kant, en tussen het afbreken van het eigen kerkgebouw aan de andere kant, het ontbinden van de sekte, en het voorzichtig leren voor zichzelf na te denken.

Beukman zit weliswaar in Het Verzet, maar blijft toch geloven in de intelligentie en de redelijkheid van degenen waar hij tegen in opstand komt.

Beukman, 26.12.2011 @ 11:57

[Home]
 

116 Reacties

op 26 12 2011 at 12:40 schreef rena:

Ik vind het knap dat Beukman zo positief blijft. Dat zouden meer mensen moeten doen. Ik vind het helaas te vaak niet op te brengen om vertrouwen in de mensheid te behouden.

op 26 12 2011 at 14:48 schreef Bertje:

“Hij die een ander volgt, houdt op de waarheid te volgen. ”

En ja wat had en heeft Krishnamurti gelijk.
Een gouden regel die bij mij thuis in al zijn schoonheid boven het huisaltar hangt.

Verder vindt ik het een mooi stuk van de Heer Beukman.
Toepasbaar op alle dogmatische denkers en volgers van een ideologie / leer.
Bravo!

op 26 12 2011 at 14:53 schreef MNb:

“er zijn geen officiële leiders”
“ook bepaalt hij zorgvuldig”
Dat is een tegenspraak. Er is dan ook een organisatie. Met een leider. Uit Venlo.
Ook dit is niets nieuws. Vroeger kostte een dergelijke ontwikkeling wat meer tijd, maar slechts enkele tientallen jaren na Jezus en Mohammed zaten de religies waar zij aanleiding toe gaven in dezelfde situatie als de rechtse kerk nu.
Voor wat Beukmans optimisme betreft: ik deel het wantrouwen van Rena.

op 26 12 2011 at 15:18 schreef Otto:

Beukman kennen we anders vooral van het drammerig uitventen van uitgekauwde progressieve gedachten op verschillende discussiefora. Hij valt daar in negatieve zin op door zijn stoffige linkse denkbeelden in steeds andere bewoordingen te herhalen, zonder daarbij ook maar enig oog te hebben voor de zwakke plekken in zijn eigen betoog. Ook hier is dat weer het geval: de veronderstelde (en uiteraard ononderbouwde, en kom nu niet met Frik aanzetten) goedkeuring voor de drijfveren van Breivik bij “de” leden van de rechtse kerk verschilt in niets van daadwerklijk aanwezige begrip en zelfs de bewondering bij menig progressief Nederlander voor de drijfveren van de Baader-Meinhoffgruppe, waarbij overigens niet zelden ook de misdaden zélf werden goedgepraat of zelfs opgehemeld.

op 26 12 2011 at 15:27 schreef Peter:

En ja hoor, daar is Otto weer, met deze keer een ad hominem, een jij-bak en weer veel rammelende argumenten in één enkele reactie.

op 26 12 2011 at 15:36 schreef Otto:

Krijg je vanzelf als je dit soort bagger van werkloze doctorandussen op je site plaatst, Peter.

op 26 12 2011 at 15:38 schreef Peter:

Hoppa, nog een ad hominem. Ik heb het zó gehad met dit domrechtse gelul. Zero tolerance. Je hebt een IP-ban, Ot. Toedeledoki.

op 26 12 2011 at 15:47 schreef Sasha Berkman:

Niemoller is net zoals Fortuyn dat was en Wilders dat is een minderwaardig mannetje. Het is een minderwaardige kerk die dit soort lieden tot leider kiest. Enge benepen populisten en fascisten. Het zure benepen deel van de bevolking, het soort dat vroeger een probleem had met het “jodenvraagstuk”. Dat hun leiders met de regelmaat van de klok liegen dat het gedrukt staat daar malen ze niet om. Nee ik ben ook niet optimistisch, ik denk dat dat schorom ons land nog veel problemen gaat opleveren. Het zijn per slot van rekening revolutionairen.

op 26 12 2011 at 17:16 schreef Pyt van der Galiën:

Ik zie de scheurtjes in het bastion van de ‘Rechtse Kerk’ waar Beukman naar verwijst, niet zo, al kan ik natuurlijk wat gemist hebben. Als me al iets is opgevallen, dan is het dat extreem-rechts na de door Breivik aangerichte slachting gewoon op de oude voet is doorgegaan. Geen spoor van zelfkritiek bij Wilders en Bosma, geen enkele bijstelling van het eigen gedachtegoed, niks.

Terwijl ‘links'(nou, ja) zich na de moord op Fortuyn in het defensief liet drukken en – tot haar eeuwige schande – een deel van de retoriek en zelfs van het gedachtegoed van Fortuyn overnam, is daar bij extreemrechts geen sprake van.

Daar komt nog bij dat naar mijn mening mensen als Anders Breivik niet het werkelijke gevaar vormen. Hoe erg een individuele daad van terreur ook kan zijn,het échte gevaar schuilt er in dat extreem-rechts het staatsapparaat weet te veroveren. Extreem-rechts dat via de parlementaire weg aan de macht komt? Dat betekent stadscommando’s (SA), etnische registratie en de gewelddadige deportatie van miljoenen moslims. Daar is Breivik een picknick bij.

op 26 12 2011 at 17:56 schreef Thomas E:

Ik vind die hele rechts-links tegenstelling een gebrekkige labelling. Want hoe moet ik bijvoorbeeld al die PvdA- en SP-stemmers in achterstandswijken zien, die hun allochtone buren liever nog vandaag dan morgen opgerot zien? Zij stemmen ‘links’ uit traditie of uit economisch eigenbelang, maar denken t.a.v. het immigratievraagstuk PVV.

op 26 12 2011 at 18:41 schreef Bertje:

@ Pyt

Hoe groot acht jij de kans dat extreem rechts werkelijk aan de bak komt?
En zit het daadwerkelijk probleem niet eerder bij “extreem” en niet zozeer in links danwel rechts?
Wat mij opvalt is dat beide partijen zo ongelooflijk naar elkaar aan het “labelen” zijn en niet door hebben dat ze zich aan het een en hetzelfde schuldig maken.

op 26 12 2011 at 19:42 schreef Beukman:

Thomas: Het zal dan ook wel in de eerste plaats een taktische zet zijn geweest dat Wilders een paar socialistische (sociale noemen PVV-stemmers het, allergisch als ze zijn voor het woordje socialitische)puntjes in zijn programma heeft gestopt.Zo hengelt hij een deel van die linkserige arbeidersachtigen binnen.
Daar de PVV anti-Europa is en op een nostalgiserende wijze over Nederland praat, kunnen we de partij gerust nationaalsocialistisch noemen. En die stroming is inderdaad niet in te delen bij links of rechts.

op 26 12 2011 at 21:43 schreef Sasha Berkman:

Thomas, dat doet niets af van het feit dat Wilders keer op keer keiharde leugens loopt te verkondigen en dat Wilders polarisatie als intrument gebruikt.

Zijn Hitleriaanse retoriek is de schande van van rechts in de vorm van vooral de VVD en de machiavellie aanhangers binnen de CDA top.

Rechts heeft dit sujet de macht gegeven nadat het eerst de “problemen” die die schoft aan zou kaarten zou stellen, zelf veroorzaakt hebben.

Ik zie ook hoe rechts Wilders gewoon misbruikt om het volk verdeelt te houden in plaats van dat ze samen optrekken tegen de rechtse schoften die de sociale voorzieningen in dit land aan het “liberaliseren” zijn. Die mensen in die wijken verwijten hun marrokaanse buren van alles terwijl Wilders diegene is die hun gezondheidszorg, onderwijs, openbaar vervoer (om maar wat te noemen) helpt te slopen.

Wilders is gewoon een tool voor rechts, en dat weet hij. Dat maakt hem een des te grotere schoft.

op 26 12 2011 at 22:29 schreef p.wielaard:

Thomas, Zeer met je eens. De altijd verontwaardigde shag rokende arrebaaier (“laat ze lekker doodvallen die zakkenvullers in Dehaag”, die via PVDA naar SP daarna bij de PVV terecht is gekomen heeft dikwijls heel enge ideetjes over “buitenlanders”(allemaal optyfen naar je aigen land !). Maar ik ben het niet eens met al die zwartkijkers die denken dat de bruinhemden morgen weer door de straten marcheren. (lees je mee Sasha, kampioen Godwinnen? ). Het artikel ademt de angst voor polarisatie. En gek genoeg zet het er tevens toe aan. Zoek eens de nuance, verzoening in plaats van steeds dezelfde riedel over en weer. Je kan de rechtse kerk (belachelijke uitdrukking trouwens) niet verwijten dogmatisch te zijn als je vanuit je eigen benauwde visie eigenlijk het spiegelbeeld bent.

op 26 12 2011 at 23:13 schreef Bertje:

@ p wielaard

“Zoek eens de nuance, verzoening in plaats van steeds dezelfde riedel over en weer. Je kan de rechtse kerk (belachelijke uitdrukking trouwens) niet verwijten dogmatisch te zijn als je vanuit je eigen benauwde visie eigenlijk het spiegelbeeld bent.”

Precies!
Maar pas op dan wordt er weer geroepen dat dit niet mogelijk is. En daar wordt ik toch zo moe van joh.
(zowel van links en rechts)
Ik ben klaar met dat eeuwige polariseren!
Begrip en wijsheid zijn ver te zoeken in el Hollandia.

op 26 12 2011 at 23:42 schreef MNb:

PB 15:27, je bent nog even vergeten dat Otto zichzelf tegenspreekt.
“en uiteraard ononderbouwde, en kom nu niet met Frik aanzetten”

Beukman moet onderbouwen, maar niet met Frik. Nuff sed, ook omdat Otto al geband is.

PvdG: “Extreem-rechts dat via de parlementaire weg aan de macht komt? Dat betekent stadscommando’s (SA)”
Even lekker zeuren. Storm Afdeling werd na de machtsovername koud gesteld. Het moet de Zekerheids Dienst en/of de Groene Politie zijn.

Bertje: “En zit het daadwerkelijk probleem niet eerder bij …..?”
Jawel. Alleen heeft extreem links geen 24 zetels.

“Zoek eens de nuance”
Hier?

http://www.rnw.nl/english/article/wilders-calls-mass-deportation-muslims

Of vertel jij mij eens waarin de nuance zit, Bertje.

op 26 12 2011 at 23:46 schreef Sasha Berkman:

Begrip voor Wilders is begrip voor een haatzaaiende onbekend gefinancieerde notoire leugenaar die juist bewust polariseert. Moet ik begrip hebben voor de polarisatie die hij voorstaat? Dacht het niet!
Die demagogische leugenaar ademt de geur van de gasamers en oorlog. Ik verafschuw die levens gevaarlijke volksmenner tot op het bot.
De VVD en de CDA zijn vwm betreft een pact met de duivel aangegaan.

op 26 12 2011 at 23:52 schreef Peter:

je bent nog even vergeten dat Otto zichzelf tegenspreekt.

Niet vergeten, echt niet, maar ik neem de moeite tegenwoordig niet zo vaak meer.

op 27 12 2011 at 00:10 schreef Pyt van der Galiën:

Ik vind het helemaal niet onrealistisch te denken dat extreemrechts de staatsmacht veroverd. Zeker niet indien we in een economische depressie verzeild raken. En Wilders extreemrechts noemen heeft niks met Godwinnen te maken. De man ís gewoon volgens elke definitie extreemrechts.

En dat van die verzoening, dat heb ik al vaker gehoord. Wat valt er te verzoenen met iemand die de meest waanzinnige complottheorieën aanhangt, pleit voor het instellen van knokploegen, mensen etnisch wil laten registreren en miljoenen mensen wil laten deporteren vanwege hun religie? En voor die opvattingen zouden we begrip moeten hebben? Hoe zien mensen die verzoening voor zich? “Ok, Geert, jij wilt twintig miljoen mensen deporteren uit West-Europa. We maken er 10 miljoen van. Akkoord?”. Nou, ik dacht het niet.

Te veel polarisatie? Laat me niet lachen. Te WEINIG polarisatie. Links Nederland (wat daar voor door moet gaan) laat zich inmiddels al tien jaar lang volkomen ten onrechte voor rotte vis uitmaken. Ga vooral op je rug liggen, jongens. Dat werkt bij honden, maar de Zwartelaarzenbrigades hebben daar altijd wel raad mee geweten. Die planten die laars gewoon in je ballen.

op 27 12 2011 at 00:50 schreef Bookie:

@Pyt
De kans dat extreemrechts de staatsmacht veroverd is net zo irreëel als dat de islamitische vlag op het binnenhof gaat wapperen.

op 27 12 2011 at 01:11 schreef Peter:

Extreemrechts is allang aan de macht.

op 27 12 2011 at 01:31 schreef p.wielaard:

Als je Wilders bedoelt, klopt dat. Overigens is het wel griezelig dat die stemmers voor een zeer groot deel ontervreden PVDA ‘ers en SP ‘ers zijn.
Zo zie je maar: zo ben je ontevreden links of extreem links en zo ben je ineens een fascist in de dop. We polderen ons ook hier wel doorheen !

op 27 12 2011 at 01:46 schreef Bertje:

@ Pyt

Ik vraag geen begrip voor Wilders maar zeker wel voor zijn stemmers. Velen stemmen uit ontevredenheid en ontwetendheid op deze man onze taak is het nu om deze grote groep te laten zien waar hij en zijn partij nu werkelijk voor staan.
Dit doe je niet door op een zelfde manier te reageren, ik geloof niet zo in oog om oog. Of heel hard te schreeuwen dat als je PVV stemt je een facist bent e.d
Ik vindt zelf dat Groen Links op de goede weg zit.( qua politiek)
@ mnb
De nuance kun je op persoonlijk vlak aanbrengen.
Familieleden van mij hebben PVV gestemd o.a mijn oude vader deze komt nog regelmatig bij mij in Duitsland op bezoek. Ik vertel hem vaak over mijn interreligieus overleg werkzaamheden en over mijn moslim broeders uit deze groep. Langzaam gaat hij inzien dat de moslim gemeenschap zeer gevarieerd is en niet een enge boze groep.
Feiten zijn belangrijk maar iemand met feiten om de oren slaan dat werkt niet sterker nog het werkt absoluut averecht(s)

op 27 12 2011 at 05:39 schreef MNb:

“Begrip en wijsheid zijn ver te zoeken in el Hollandia.”
Hier ben ik het wel mee eens. Er is geen enkel begrip en wijsheid van noch voor:

http://www.frontaalnaakt.nl/archives/kristallnacht-2.html

op 27 12 2011 at 09:59 schreef Turiddu:

Sterker nog: rechts is zonder onderbreking al duizenden jaren aan de macht. @Pyt: verovert moet met een t.

op 27 12 2011 at 11:56 schreef Sasha Berkman:

“Feiten zijn belangrijk maar iemand met feiten om de oren slaan dat werkt niet sterker nog het werkt absoluut averecht(s)” Moeten we dan net zoals wilders keihard liegen om die mensen om te krijgen?

op 27 12 2011 at 12:15 schreef p.wielaard:

Sasha, Leer eens begrijpend lezen. Het gaat in die zin om het “om de oren slaan” en niet om de feiten op zich. Er wordt dus niet gepleit om leugens te vertellen maar om de feiten mischien eens wat anders te brengen. (Dus er niet mensen mee om de oren slaan). Hoe krijg je het toch voor elkaar om steeds weer iets anders te lezen dan wat er staat ? Overigens blijft het raar dat niemand zich ooit eens afvraagt waarom toch juist Islamieten zo vaak in het nieuws zijn. Waarom hoor je nooit iets van Hindoes, Boedhisten, Sikhs, Joden ? Waarom is er op Schiphol en op veel scholen en bedrijven een gebedsruimte ? Dat zijn toch hele legitieme vragen die niets met een fobie van doen hebben ?

op 27 12 2011 at 12:26 schreef Pyt van der Galiën:

@Bookie

Rechts valt niet samen met extreemrechts, Turiddu. Hoewel, tegenwoordig…hmm…

@wielaard

De stelling dat PVV-stemmers merendeels laagopgeleide, werkloze Tokkies zouden zijn, afkomstig uit PvdA en SP, klopt niet, of maar zeer ten dele.

Van de nieuwe aanwas van de PVV bij de meest recente parlementsverkiezingen was weliswaar 14% afkomstig uit de SP, maar de overloop tussen PvdA en SP was veel groter. Ik vermoed dat men bij DDS bij uitzondering eens gelijk had toen men stelde dat de gemiddelde PVV’er een Keurige, Hardwerkende Burger is, zie o.a. ook dit onderzoek.

op 27 12 2011 at 12:42 schreef p.wielaard:

Pyt, Dat laatste onderzoek laat ook zien dat er een aanwas is vanuit de VVD inderdaad (overigens kleiner dan vanuit de SP) Het gaat dan om het type voormaling Rita/Dombo Verdonk bewonderaars met twee winkels in het dorp (en daardoor heel belangrijk). Feit blijft dat het om ontevredenen gaat. Die ontevredenheid negeren en afdoen als misleid zijn (“wij” zullen ze wel weer even op het rechte spoor zetten, want wie wil er nu een afscist zijn ?) is ronduit arrogant. Hoe meer je ze in de hoek drijft door te stellen dat ze niet deugen, des te meer zal worden volhard is de keuze.

op 27 12 2011 at 13:28 schreef Sasha Berkman:

“Waarom is er op Schiphol en op veel scholen en bedrijven een gebedsruimte ?”

Welke zieke geest heeft daar problemen mee?

op 27 12 2011 at 13:46 schreef Bertje:

@ Pyt @ wielaard

Mijn vader is een middle class man.
Hij vond in de jaren 70 Surinamers best wel eng en raar.
De eerste Turken zag hij ook niet zitten.
Zijn stokpaardje was “zolang ze zich aanpassen heb ik er geen probleem mee”
Op de centrum democraten stemmen, nee dat was ver beneden zijn stand hij walgde van Jan Maat en Co.
Ze deden hem te veel denken aan NSB ers en daar hij bewust de 2 w.o had mee gemaakt was de CD “Not Done”
Nu is er een Heertje Wilders die alles netjes verpakt en zijn standpunten keurig oppoetst en het verkoopt als zijnde bescherming van het Westen e.d en zie mijn vader trapt erin en stemt op deze man.
Ik heb toch het vermoeden dat veel PVV stemmers zijn zoals mijn vader.
Zijn het facisten: Nee
Zijn ze dom: Misschien
Worden ze misleid: Ja

Velen middle class mensen moeten niks hebben van zogenaamde intellectuelen (niet geheel onterecht overigens) dus met feiten aankomen is prima maar nogmaals druk ze met je feiten niet in een hoek.

op 27 12 2011 at 13:46 schreef p.wielaard:

Sasha, Ik zeker niet. Ik vraag me alleen af waarom
er extra respect voor hun prevelementen met hun sprookjesgod moet worden betoond in de vorm van dit soort faceliteiten. Wat is er mis met die vraag. En waarom probeer jij hem niet te beantwoorden in plaats van weer met zieke geesten te strooien voor hen die het eventueel niet met jou eens zouden kunnen zijn ?

op 27 12 2011 at 14:19 schreef Pyt van der Galiën:

@Mnb

Sorry, ik had je reactie gemist. Om ook effe lekker te zeuren: de SA werd pas anderhalf jaar na de Machtübernahme kalltgestellt, o.a. omdat de leden zo stom waren de ‘socialistische’ component van de ns-ideologie serieus te nemen en te eisen dat Hitler uitvoering zou geven aan die component. Hitler nam die ‘socialistische’ component ongeveer even serieus als Wilders de zijne (Godwin!) en zette de hele leiding van de SA tegen de muur.

@Wielaard & Bertje

Ik pleit er ook niet voor om elke willekeurige Wildersfan te begroeten met: “jij smerige fascist”. Dat lijkt me alleen uit tactische overwegingen al niet zo handig.

op 27 12 2011 at 14:21 schreef Bertje:

Herrn Berkman

Zucht…….
Je mag je toch wel dingen afvragen.
Net zoals ik me afvraag waarom er “God zij met ons” op den Nederlandsche nationaal munt staat.
Net zoals ik me afvraag waarom nu net die orthodoxe moslims alle aandacht krijgen en claimen.
Je bent geen Islamofoob maar het tegen over gestelde hiervan is het niet. (tja hoe noem je zoiets een “moslim hugger”, “islamer boy” wie het weet mag het zeggen)

op 27 12 2011 at 14:40 schreef p.wielaard:

Overigens zijn ook weer die mega enge orthodoxe Joden in het nieuws op dit moment. Mijn bloed kookt van walging voor religie. Erger dan kanker voor de wereld !

op 27 12 2011 at 15:02 schreef MNb:

@Wielaard:
“Overigens blijft het raar dat niemand zich ooit eens afvraagt waarom toch juist Islamieten zo vaak in het nieuws zijn.”
Ik wou schrijven: omdat je de verkeerde kranten en nieuwssites leest, maar je hebt het zelf al gedeeltelijk gecorrigeerd.

http://www.indianet.nl/geweldtegenchristenen.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-abortion_violence_in_the_United_States#United_States

Kost nog geen vijf minuten googlen.
Uiteraard zijn er ook religies die geweld uitdrukkelijk veroordelen. Wij zullen als atheïst niet snel om zeep geholpen worden door Boeddhisten of Jehovah’s Getuigen.

op 27 12 2011 at 15:03 schreef Bertje:

@ wielaard

Nou nou nou…..laat dat van die kanker maar weg.
Ik denk dat je Godsdiensten en geloof bedoeld als jij het hebt over religie.(met al zijn dogma’s, dwingelandij etc.)
Religie is op zich een wonderbaarlijk instrument om de waarheid te aan en door schouwen.

op 27 12 2011 at 15:39 schreef Sasha Berkman:

Wielaard: je ontkent gewoon dat er over moslims wordt gesproeken op een manier die erg doet denken aan een bepaalde periode uit de vorige eeuw.
Ik ben zelf ook anti-religie (opium voor het volk) maar zal me altijd solidair verklaren met gelovigen die bedreigt worden door wilders aanhangers met hun hypocriete gehuigel over de superieure joods-christelijke-beschaving.
Ik durf zelfs de stelling aan dat Moslims over het algemeen vredelievender, minder orlogszuchtiger zijn dan christenen of bepaalde joodse groepen.
Kijk alleen al maar naar het aantal moslimslachtoffers dat er sinds de illegale aanval van de criminele amerikanen op Irak zijn gevallen, de ongeloofelijke leugens die ze de wereld op de mauw hebben gespelt en de walgelijke collaboratie van de meeste westerse landen indeze. Verder de jarenlange steun van het westen voor de moreel totaal failliete israelische schurkenstaat, etc etc.

op 27 12 2011 at 15:47 schreef p.wielaard:

Via religie de waarheid aanschouwen ? Dat is net zo iets als via Jomanda genezing zoeken. Alleen wetenschap geeft ons een kijkje in de waarheid. Pas nog gelezen van Dawkins: “De betoverende werkelijkheid”. Zelfs bij lieve, brave, doodgoeie religieuzen slaat mijn bullshitdetector uit. Juist door altijd maar weer op die goede zaken te wijzen die religie ons zou hebben gebracht, missen we dat religie in de kern een leugen is.

op 27 12 2011 at 15:54 schreef MNb:

Terug naar de rechtse kerk. Ziehier hun politiek:

http://www.islamophobia-watch.com/islamophobia-watch/2009/3/15/mail-smears-inayat-bunglawala.html
http://www.islamophobia-watch.com/islamophobia-watch/2009/3/22/mail-on-sunday-continues-to-smear-inayat-bunglawala.html

Daily Mail heeft het betreffende artikel weggehaald, dus er is inderdaad nog hoop. Vergelijk:

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2076538/Gillian-Wilson-stabbed-Nigel-Greenwood-gang-burst-family-home-demanding-cash.html

Ook de Engelse lezers accepteren niet dat een blanke huismoeder zich wel mag verdedigen tegen een gewelddadige inbreker en een moslim niet. Maar toch leuk geprobeerd van de Daily Mail.
Zoiets komt in Nederland uiteraard nóóít voor.

op 27 12 2011 at 16:06 schreef Bertje:

Wielaard

Jammer dat je er zo over denkt.
Probeer religie los te zien van geloof en godsdienst.
Ik weet dat dit moeilijk is.
Religie is nu juist het instrument om de waarheid of zoals dat bij ons wordt genoemd de absolute werkelijkheid in zijn totaliteit “waar te nemen”.
Ik heb als je dat zou willen nog wel wat boeken tips voor je daar het heel moeilijk is om uit te leggen wat ik bedoel.
( en nee das geen poging tot bekering)

@Herrn Berkman

“Ik durf zelfs de stelling aan dat Moslims over het algemeen vredelievender, minder orlogszuchtiger zijn dan christenen of bepaalde joodse groepen.”

Tuurlijk peppi!

op 27 12 2011 at 16:26 schreef G!:

Wielaard,
het grappige is dat jij precies de volkomen blinde en superieure attitude van een glovige hebt.
“Alleen wetenschap geeft ons een kijkje in de waarheid.”
“Mijn bloed kookt van walging voor religie.”

Nou ja, eigenlijk is dat helemaal niet grappig. Waarschijnlijk verschilt de manier waarop jij naar jezelf kijkt op geen enkele wijze van bijvoorbeeld Bouyeri of Breivik. Die wisten ook heel zeker dat zij ’t bij het rechte eind hadden…

op 27 12 2011 at 17:39 schreef MNb:

Eens, G! En ik ben doorkneed atheïst.

“Alleen wetenschap geeft ons een kijkje in de waarheid”
Wetenschap heeft sinds Popper en het falsificatieprincipe het streven naar waarheidsvinding afgeschaft. De bekende waarnemingen zo goed mogelijk beschrijven is al moeilijk genoeg.

op 27 12 2011 at 18:06 schreef Sasha Berkman:

En weer wil de rechtse kerk iets verbieden wat haar niet bevalt: http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/regionaal/haarlemeo/article13137903.ece/Statenfractie-PVV-komt-onder-vuur-om-Arondeús-lezing-

Partij Voor Verboden lijkt me een geschiktere naam.

op 27 12 2011 at 18:18 schreef MNb:

Hangt ervan af welke betekenis je aan het begrip vrijheid geeft, Sasha.

http://www.go2war2.nl/picture.asp?pictureid=2580

op 27 12 2011 at 18:44 schreef p.wielaard:

De eeuwige tegenwerping: Atheisten moeten in “dialoog” met gelovigen want ze hebben ook de waarheid niet in pacht. Atheisten moeten niet zo hoog van de toren blazen, want geloof heeft ons ook veel goeds gebracht. Atheisten zijn net zo arrogant en superieur als veel gelovigen. Wetenschap kan ook niet alles verklaren. (ja en ?)
Etc etc. Ik ken ze allemaal en veeg er zo langzamerhand m’n reet mee af. Ik ben klaar met religie en haar verdedigers. Religie sucks big time ! Dat is mijn mening. Ik voel me meer verwant met wijlen George Carlin dan met de “er zal best iets zijn, dus laten we respectvol met elkaar omgaan” Nee, wat religie betreft ben ik klaar. Over de rest wil ik in dialoog.

op 27 12 2011 at 19:17 schreef Wazzup:

@p.wielaard

Met religie kun je ook geen dialoog aangaan aangezien het een neurologische gesteldheid is. Fysisch gezien is het een herinnering dat als een trauma door de hersenen wordt opgeslagen. Het trauma is hier een gedragspatroon dat wordt gekoppeld aan angst, bijvoorbeeld straf voor slecht gedrag. Zodra de hersenen een gedragspatroon herkennen wordt via de amygdala (de toegangspoort tot onze herinneringen) dit trauma gekoppeld aan de perceptie.

Het probleem met het traumacentrum is dat, in tegenstelling tot het normale geheugen, bijzonder hardnekkig is. Anders gezegd: trauma’s prevaleren boven andere herinneringen door de werking van stresshormonen. Echter, nieuwe medicijnen op basis van Propranolol (een soort beta blocker) en een voor de mens geschikte variant van U0126 kunnen eenvoudig trauma’s naar de achtergrond drukken en het geheugen moduleren.

De voordelen zijn navenant: dat scheelt eindeloze sessies bij de psycholoog en bovendien kunnen gelovigen straks, van welke soort dan ook, op recept een pilletje halen.

op 27 12 2011 at 20:30 schreef bertho kleine:

Lest best,de spijker op zijn kop van medicijnen geen verstand maar de rest van je verhaal is duidelijk Wielaard

op 27 12 2011 at 20:55 schreef Beukman:

Om even in te haken op een zijspoor in deze discussie, nl. die over de voor- en nadelen van het hebben van een religieuze overtuiging: juist de enorme bergen stront die de islamofoben de afgelopen jaren over ons land uitgereden hebben met het bijbehorende gekleineer van de baardmannen met hun geloof in hun pedoprofeet, en dan met name het totale gebrek aan inhoud dat deze zichzelf als rationeel beschouwende lieden, van een orde ver verheven boven die van de genoemde gelovigen, hier tegenover hebben gesteld, hebben mij tot het inzicht bekeerd dat het geen biet uitmaakt of iemand officieel gelovig is of niet; het gaat erom wat hij er mee doet. Aan dat zogenaamde rationalisme van deze leeghoofdige atheïsten veeg ik mijn reet af. Zij rationeel? My ass.
Zoals John Lennon al zong: You think you are so clever and classless and free. But you’re still fucking peasants, as far as I can see.

op 27 12 2011 at 21:21 schreef Niels:

@pyt; “Ik pleit er ook niet voor om elke willekeurige Wildersfan te begroeten met: “jij smerige fascist”. Dat lijkt me alleen uit tactische overwegingen al niet zo handig.”

Dat moet je nou juist wel doen. Of je opent hun ogen of ze worden kwaad want ze zijn namelijk helemaal geen facist, ze vinden allen dat… en dat….
Oh, heb je daar last van dan? zeg ik dan. Nee dat niet maar “anderen” des te meer!
Ik weer; eens! Uitroeien! Enz.
Is gewoon leuk om te doen.
Behalve dan dat ik altijd echt kwaad wordt. Immers wat is erger, een fasicist of iemand die het facisme in het zadel helpt uit pure stomzinnigheid?

op 27 12 2011 at 21:21 schreef Pyt van der Galiën:

Amen, Beukman, amen. Met het fundamentalistische atheïsme van Dawkins en consorten heb ik het inmiddels ook wel gehad. Ik begrijp je ook niet goed, Wielaard. Afkeer van fundamentalisten die proberen de samenleving hun wil op te leggen: ok, eens. Maar waarom koester je zo’n intense afkeer van religie, ook wanneer de belijders van die religie niemand lastig vallen, de sharia niet in willen voeren en gewoon in alle rust in de kerk/synagoge/moskee hun geloof willen belijden?

op 27 12 2011 at 21:52 schreef p.wielaard:

Ik heb niet de pest aan gelovigen (die hebben een hardnekkig virus opgelopen dankzij hun eveneens besmette ouders/omgeving) maar aan religie als fenomeen. Dat is dus heel iets anders. En lachen om een schreeuwende baardaap, prevelende hoedjesjood, lispelende nepsinterklaas of welke mafkees dan ook die zijn idiote rituelen uitvoert lijkt mij heel gezond. Daar met diep respect naar kijken met de blik van een geiteresseerde entroploloog vind ik zonde van de tijd. Al is het wel een interessant onderwerp van studie hoe mensen zo gek kunnen worden. Dawkins van fundamentalisme beschuldigen geeft aan dat je er echt geen fuck van begrijpt. Wetenschap is de speurtocht van de mens naar antwoorden op vragen. De pretenties van religie alles zeker te weten is een belediging voor de mensheid die met behulp van de wetenschap zo ver gekomen is en niet met religie en al haar nutteloze krankzinnige rituelen. Ironisch genoeg gebruikt de Taliban wel de, in hun mobiele telefoons gestolde bewijzen van de kracht van wetenschap, om te communiceren. Niet de wetenschap is pretentieus maar religie. Capice ?

op 27 12 2011 at 21:57 schreef MNb:

“hebben mij tot het inzicht bekeerd dat het geen biet uitmaakt of iemand officieel gelovig is of niet; het gaat erom wat hij er mee doet”
Nou, dat maakt het wel overbodig dat ik nog reageer. De inleiding van The God Delusion heb ik op Freethinkersforum eens tot de grond toe afgebroken.
Liever een gelovige die vanuit zijn/haar geloof zijn/haar best doet er iets van te maken dan een PVV-atheïst. Al begrijp ik volstrekt niet wat een zichzelf serieus nemende atheïst bij die partij doet met hun geleuter over de joods-christelijke traditie.

op 27 12 2011 at 22:05 schreef Sasha Berkman:

“Echter, nieuwe medicijnen op basis van Propranolol (een soort beta blocker) en een voor de mens geschikte variant van U0126 kunnen eenvoudig trauma’s naar de achtergrond drukken en het geheugen moduleren.”

Vreselijk idee dat een ziek iemand als die dit opschrijft mag stemmen. Hij is overduidelijk oliedom, maar in zijn knettergek zijn levensgevaarlijk. Hij lijkt een beetje op Mengele.

op 27 12 2011 at 22:16 schreef p.wielaard:

Mnb, Precies ! Religie kan goede mensen slechte dingen laten doen. (overigens ook elke ideologie).
Ik kan voor sommige gelovigen diep respect hebben.
Maar dat heeft dan niets te maken met het feit dat ze religieus zijn maar omdat ik ze een goed mens vind. In de gesprekken van “the four horsemen” (Dawkins, Dennett, Hitchins en Harris) komt juist dat verwijt als boven aangehaald van die arrogantie ter sprake. Luister maar eens wat men daar over zegt.

op 27 12 2011 at 22:17 schreef Wazzup:

“Liever een gelovige die vanuit zijn/haar geloof zijn/haar best doet er iets van te maken dan een PVV-atheïst.”

Hoezo? Doet ie z’n best niet omdat hij PVV stemt? Of omdat hij atheïst is? Een combinatie van beide misschien? Of is ie eigenlijk agnost omdat hij zich aangetrokken voelt tot de joods-christelijke traditie? En hoe moet ie dan zijn best doen? ‘Best’ naar een bepaalde overtuiging?

MNB = Heel eng fundamentalistisch geleuter.

op 27 12 2011 at 23:47 schreef sabaroth:

Kan het alleen maar hartgrondig eens zijn met monsieur wielaard om 21.52. Chapeau.

op 28 12 2011 at 00:01 schreef Wazzup:

Sasha, je leeft toch niet in een parallel universum? Bekijk het positief: er zijn honderden wetenschappers bezig om nieuwe medicijnen te ontwikkelen voor ernstige gedragsstoornissen met Yale, Princeton and Stanford voorop. Dat zijn dus geen Mengeles maar pioniers omdat ze een toekomst bieden daar waar de oude aanpak hopeloos faalt.

Kijk dus naar jezelf: de gedragsstoornis die je in het verleden opliep door overmatig drugsgebruik kan straks met binnen de klinische neurologie ontwikkelde synthetische drugs worden weggenomen. Hoeft niet natuurlijk, maar dan maak je cirkel wel rond!

op 28 12 2011 at 00:06 schreef G!:

“Dawkins van fundamentalisme beschuldigen geeft aan dat je er echt geen fuck van begrijpt.”
Voor jou als aanhanger van ‘de wetenschap’ moet het een fluitje van een cent zijn om op grond van feitelijke constateringen en heldere logica je reet af te vegen met dit soort zwartmakerij. Het zou me wat waard zijn Dawkins te zien als wetenschapper en niet als een fundamentalistische zendeling van een agressief soort atheïsme – kortom, ik houd me aanbevolen.

“Wetenschap is de speurtocht van de mens naar antwoorden op vragen.”
In dat speuren naar antwoorden zit ‘em nou juist níet het verschil tussen wetenschap en religie. Wetenschap is niet ‘de überreligie die alle andere overbodig maakt’. Kortom hiermee geef je dus weer eens aan ‘dat je er echt geen fuck van begrijpt’.

“Religie kan goede mensen slechte dingen laten doen. (overigens ook elke ideologie).”
No shit. Dus ook overtuigde aggressieve fundamentalistische atheïsten. Kortom met jouw afkeer jegens religie ga je niks bereiken, Don P. Quixote. Ik ga denk ik maar ‘es wat Zweedse vrouwen tot ’t atheïsme bekeren. Voordat ze zich weer aan kleinde kindertjes vergrijpen.

op 28 12 2011 at 00:35 schreef p.wielaard:

G! Bekijk die gesprekken eens op Youtube die ik eerder bedoelde (four horsemen). Dan zie je dat dit uiterst beschaafde intelligente mensen zijn die niets aggresiefs hebben maar alleen maar hun visie willen delen. Het zijn de religieuzen die altijd maar weer beledigd zijn als je aan hun zekerheden komt. Je draait de boel om !

op 28 12 2011 at 00:51 schreef MNb:

Wazzup, als je meent dat een PVV-atheïst oprecht zijn best doet de wereld een beetje beter te maken voor zijn/haar islamitische medemens heb je je hoofd dieper in het zand dan de meest ervaren struisvogel. Je komt dan ook niet verder dan het inhoudsloze hefl. Je beschuldigt de ander van datgene waar je zelf schuldig aan bent. Want argumenten heb je niet, zoals gewoonlijk en zoals iedere PVV-er.
Uiteraard leg je ook niet uit wat een atheïst met zelfrespect zoekt bij een partij die het non-stop over de joods-christelijke traditie heeft. Misschien de bloedbaden van de kruistochten of zo.

Wielaard, dat ik Dawkins niet moet betekent niet dat ik zijn religieuze critici wel moet.

op 28 12 2011 at 01:08 schreef Wazzup:

Da’s simpel Mnb en hoef ik ook niet uit te leggen. Een atheïst ontkent alleen het bestaan van god, that’s all. Hij heeft verder geen kwaliteiten, meningen of eigenschappen. Het is dus bij voorbaat een zinloze vergelijking – je bijdragen zijn soms intelligent te noemen dus het verrast me dat jij dit zelfs niet inziet.

Als je dan wel een nuttige vergelijking wilt trekken kun je toch gewoon de rechtsstaat als uitgangspunt nemen? Atheïsme heeft er niets mee te maken, tenzij je dingen ziet die er niet zijn. Maar da’s gemene zaak hier geloof ik.

op 28 12 2011 at 01:14 schreef Bertje:

Wielaard

Wetenschap en geloof hebben juist verdacht veel met elkaar gemeen.
Religie staat daar buiten. (of zou het moeten staan)
Zo goed als alle gelovigen zijn religieus maar niet alle religieuze zijn gelovig, ik zelf ben een zeer religieus mens maar absoluut geen gelovige.
Men kan door en door religieus zijn zonder een godsdienst aan te hangen.

@ wazzup

Er is vast wel een medicijn te vinden voor jou nogal zieke denk beelden.
Wat je daar neer typt kan toch niet je ernst zijn!

Ben het niet snel eens met de Herr Berkman maar in dit geval toch zeker wel.

op 28 12 2011 at 05:56 schreef Johan:

@Niels: “Behalve dan dat ik altijd echt kwaad wordt. Immers wat is erger, een fasicist of iemand die het facisme in het zadel helpt uit pure stomzinnigheid?”

Tja, dat is dus ook het probleem, al die moreel superieure mannen en vrouwen die kwaad zijn op de rest van de wereld. Lees de commentaren op http://www.joop.nl maar om te zien wat ik bedoel.

Overigens kampt rechts met hetzelfde probleem als links; ook daar is een heel contingent van boze mensen (o.a. op elsevier.nl). En ook daar wemelt het van de sektarische commentaren.

Boze mensen veranderen geen meningen; boze mensen verstarren de communicatie.

op 28 12 2011 at 10:35 schreef Beukman:

p.wielaard, om 21.52:
Ik heb niet de pest aan gelovigen (die hebben een hardnekkig virus opgelopen dankzij hun eveneens besmette ouders/omgeving) maar aan religie als fenomeen.
Ja jongen, er bestaan zat moslims die uit hun religieuze overtuiging een paar prijzenswaardige menselijke eigenschappen koesteren. Dus wat nou hardnekkig virus?

Tegenover hen stelde ik de islamofoben, niet zelden lompe boeren en slecht gemanierd. Waar zij in geloven? In ikke ikke en de rest kan stikke. In Eurabië. Ze prevelen Geiteneukers! Geiteneukers! En ze leuteren de mantra’s van hun leider na over de linkse elite, over taqiyya, en meer van dergelijke onzin.

Degenen die zo tegen baardapen te keer gaan, onze baardapen wel te verstaan, hangen dus zelf een pseudo-geloof aan, beste vriend, en zijn helemaal niet zo rationeel als ze zelf pretenderen te zijn, al dragen ze dan geen rare jurken. Met zwijgen zouden ze beslist een betere indruk maken dan met raaskallen.

op 28 12 2011 at 11:17 schreef p.wielaard:

Beukman, Wat is nu eigenlijk je punt ? Waarom zou er moeten worden gezwegen over de excessen die met geloof te maken hebben ? Een exces is voor mij een bebaarde, haarprekende baardaap in een jurk in Nederland. Een ander exces (indirect als gevolg van geloof) is Wilders. Ook daar wens ik niet over te zwijgen. Jij bent typisch de man die de krokodillen voert in de hoop als laatste te worden opgegeten. Natuurlijk kan religie ook het beste uit mensen naar boven halen. Maar ik vind geloof een zeer twijfelachtige bron voor moraal. De rede is mijn startpunt. Geloof is als los zand. Het geeft schijn hoop op gerechtigheid en een eeuwig leven. Leugens dus! Ik heb ook liever (want dat bedoel je met je kromme vergelijkingen) een oprecht goed bedoelende gelovige dan een schreeuwerige PVV’er die op elk moment de Sharia verwacht en voortdurend alle Islamieten op een hoop gooit. Nogmaals wat wil je nu eigenlijk duidelijk maken ?

op 28 12 2011 at 11:42 schreef Pyt van der Galiën:

Wielaard: “Dan zie je dat dit uiterst beschaafde intelligente mensen zijn die niets aggresiefs hebben maar alleen maar hun visie willen delen.”

Oh, ja?

Hitchens over cluster bommen in The Nation, 23 september 2002: “If you’re actually certain that you’re hitting only a concentration of enemy troops . . . then it’s pretty good because those steel pellets will go straight through somebody and out the other side and through somebody else. And if they’re bearing a Koran over their heart, it’ll go straight through that, too. So they won’t be able to say, “Ah, I was bearing a Koran over my heart and guess what, the missile stopped halfway through.” No way, ‘cause it’ll go straight through that as well. They’ll be dead, in other words.”

Ja, een toonbeeld van beschaving, die Hitchens. Zat geen greintje agressie in.

op 28 12 2011 at 12:16 schreef p.wielaard:

Pyt, Context, context, context. Wat een demagoog ben je. Of ultra dom ! Ik weet niet wat ik erger vind.

op 28 12 2011 at 12:34 schreef babs:

Een heel mooi, compleet en optimistisch stuk.

op 28 12 2011 at 12:37 schreef Wazzup:

@Bertje

Shit, je hebt me door. Toch kostelijk zo’n discussie?

op 28 12 2011 at 13:51 schreef Pyt van der Galiën:

Hitchens beleeft plezier aan het gebruik van clusterbommen en jij begint te zeuren over context, Wielaard? Kun je even uitleggen welke context? Hij vond trouwens ook dat clusterbommen “..a particularly heartening effect” hebben wanneer ze tegen de Taliban gebruikt worden, zeker omdat die moslims dan zo leuk uiteenspatten.

Zijn verdediging van Abu Ghraib kan ook bijgeschreven worden in de annalen van de politieke propaganda. Niet zeuren, zegt Hitchens, onder Saddam was het nog veel erger! Lees je de titel ook even mee? “A war to be proud of”. Een beschaafde en intelligente man? Daarvoor beleeft Hitchens net even iets teveel plezier aan moord en doodslag. In tegenstelling tot Dawkins, voeg ik er aan toe.

Een hypocriete en oorlogszuchtige windvaan lijkt me een betere omschrijving.

op 28 12 2011 at 14:44 schreef Beukman:

Heel veel duidelijker kan ik het niet opschrijven, p. wielaard, of misschien lees je wel meer dan ik bedoel te zeggen. De geiteneukersprevelaars die zo allemachtig hun best doen om hun eigen morele superioriteit te etaleren falen bitter, en kunnen daardoor geen aanspraak maken op de titel wij weten het beter. Zonder het te beseffen hangen ze zelf een geloof aan waarin de rede onbereikbaar hoog aan een wilgentak hangt. Dat geloof wordt wel De Rechtse Kerk genoemd.

Geef mij dan liever een moslim die, geïnspireerd door zijn of haar geloof, en ik ken er genoeg, vriendelijk is, gastvrij, en oude vrouwtjes helpt met oversteken.
En nee: op krokodillen schiet ik alleen als de koelkast leeg is.

op 28 12 2011 at 15:35 schreef MNb:

Tja Wazzup, je bent geband, dus erg veel zin heeft dit niet meer.

“Een atheïst ontkent alleen het bestaan van god”
De joods-christelijke traditie a la de PVV erkent het bestaan van god. Simpel inderdaad – en een koe van een tegenstrijdigheid.

“Wetenschap en geloof hebben juist verdacht veel met elkaar gemeen.”
Kletsika, Bertje. Een armzalige poging van sommige religieuzen/gelovigen (dat onderscheid bestaat alleen in jouw fantasietje) om te profiteren van het wetenschappelijk succes. Geloof draait om vertrouwen. Wetenschap draait om gebrek aan vertrouwen, dat moet worden weggenomen door empirische bevestiging.

PvdG, kun je een link geven naar dat citaat van Hitchens? Het enige dat ik heb kunnen vinden op de site van The Nation is dit:

http://www.thenation.com/article/left-and-911?page=0,3

En daar staat geen bronvermelding bij.

“Now, and not without reason, it is an international byword for Yankee imperialism and sadism.”
Klinkt niet echt als goedpraten van Abu Ghraib. En dat een opponent als Galloway weinig positiefs te melden heeft is evenmin maatgevend.
Waaruit niet volgt dat ik het met Hitchens eens ben. Ik heb alleen iets substantiëlers nodig.

op 28 12 2011 at 15:58 schreef p.wielaard:

Beukman, Je vergelijkt appelen met peren. Ik heb ook liever een goede gelovige dan een slechte atheist. Maar dat is helemaal het punt niet.

op 28 12 2011 at 16:28 schreef Pyt van der Galiën:

Je doelt op het citaat over clusterbommen, Mnb? Sorry, ik had even aan moeten geven waar dat citaat vandaan komt. Het betreft een lang, maar nog steeds zeer lezenswaardig artikel van Adam Shatz over de reacties van links op 9/11, aan de hand van de tegenpolen Hitchens en Chomsky.

Hitchens werd in 2002 nog tot ‘links’ gerekend (hij was destijds ook goed bevriend met mensen als Edward Said en Tariq Ali). Zoals gezegd: lezing van het volledige artikel is nog steeds zeer de moeite waard. Het citaat van Hitchens kun je vinden op pagina 4.

op 28 12 2011 at 20:50 schreef Sandro:

“Een atheïst ontkent alleen het bestaan van god”
De joods-christelijke traditie a la de PVV erkent het bestaan van god. Simpel inderdaad – en een koe van een tegenstrijdigheid”.

Dus je moet in een god geloven om een bepaalde cultuur/traditie aan te kunnen hangen?
Als atheïst kan voel ik me toch echt beter thuis bij de Joods-Cristelijke cultuur dan bij de islamitische………maar dat mag dus niet van MNb?

op 28 12 2011 at 21:06 schreef Bertje:

@ Mnb

In mijn fantasietje, me kont.
Met mij zijn er gelukkig velen die wel degelijk het onderscheid maken tussen Godsdienst / Religie / en geloof.
Jou stelling riekt naar dogmatisch denken en zich vast klampen aan zogenaamde bewijsbare aannamens.

op 28 12 2011 at 21:51 schreef p.wielaard:

Bertje, Nu word ik toch wel erg benieuwd naar wat volgens jou het verschil is tussen religie en geloof.

op 28 12 2011 at 23:14 schreef Bertje:

@ wielaard

De meeste gelovigen zijn religieus, maar om een religieus mens te zijn is geloven geen noodzaak.
Het is niet makkelijk uit te leggen, maar probeer het toch.
Geloof is per definitie gebaseerd op aannames, religie hoort zich niet bezig te houden met aannames maar met het direkt “zien” van de absolute waarheid / werkelijkheid( ik weet klinkt eng is het in werkelijkheid niet)
Dit directe “zien” vindt plaats op persoonlijk nivo en is nooit en te nimmer geldig voor derde / valt niet met het intellect te begrijpen / is niet in schrift te vangen.
Religie gaat voorbij aan ons “ik” ontkent deze niet maar wijst deze terug naar haar plaats: ons ik is een kompas in deze relatieve werkelijkheid niet meer en niet minder.
Alle “godsdiensten / geloven / religies op deze aarde hebben een stroming in zich die
dit “zien” benadrukken en nastreeft.
Islam heeft zijn soefinisme, Christendom zijn mystiek, boeddhisme zijn zen, Hindoeisme zijn yoga cara etc.
Het zijn nu net deze stromingen die al eeuwen lang worden vervolgd.(veelal door gelovigen die zichzelf religieus noemen en menen dat hun waarheid de enige is)

op 28 12 2011 at 23:45 schreef MNb:

Maar mijn vraag was, PvdG, waar Shatz dat citaat vandaan heeft. Dat artikel had ik al gevonden én gelezen.
Ik heb zelfs naar de goede blz. gelinkt om 15:35.

Aha, aangezien het uit je achterwerk komt is er onderscheid tussen geloof en religie, Bertje. Doorslaggevend argument inderdaad.
Uiteraard heb je van wetenschap weer eens niks begrepen. Sinds Popper – en in de natuurkunde lang daarvoor – weten we dat wetenschap niets bewijst, alleen maar falsifieert.
Bewijzen laten wetenschappers over aan zekerweters als jij.

“Dus je moet in een god geloven om een bepaalde cultuur/traditie aan te kunnen hangen?”
Wel als dat geloof een essentieel onderdeel van die cultuur/traditie is, wat evident is als Wilders of Sandro weer eens iets roeptoetert hierover.
Van mij mag Sandro doen wat hij wil, maar zijn atheïsme neem ik niet serieus meer. Nou gold dat ook al voor de rest van zijn vele vooroordelen, dus ik geef toe dat het niet veel verschil uitmaakt.
Salonatheïst dat hij is, voorvechter van salonvrijheid.

op 29 12 2011 at 00:51 schreef Bertje:

@ Mnb

Je hebt echt een heel goedkope manier van redeneren.
Komt zelf met geen enkele onderbouwing maar benoemd iets en dat noem je dan waar, en iemand die het anders ziet heeft het dan volgens jou niet begrepen.
Tja een cheap circus act meer kan ik er niet van maken.

op 29 12 2011 at 01:05 schreef p.wielaard:

Zo zie je maar waar blinde verering toe leidt.
Blijf af van Mohammed, Jezus… Hitchins. Niets menselijks is mij vreemd. Aleen is Hitchins voor mij geen profeet maar een zeer erudiete man.

op 29 12 2011 at 15:28 schreef Sasha Berkman:

wielaard, nogmaals, ik denk dat ik niet alleen voor mezelf spreek als ik zeg dat veel mensen die het opnemen voor moslims totaal niet gelovig zijn. Het is de manier waarop er in dit land de laatste jaren over moslims wordt gesproken die erg sterk doet denken aan de anti-joodse propaganda van de nazis.

op 29 12 2011 at 17:11 schreef MNb:

“Sinds Popper – en in de natuurkunde lang daarvoor – weten we dat wetenschap niets bewijst, alleen maar falsifieert.
Bewijzen laten wetenschappers over aan zekerweters als jij.”
Dit heet een onderbouwing, religieuze jokkenbrok dat Bertje er is om 00:51.
Het is wel leuk dat Bertje hiermee onwillekeurig laat zien dat er geen enkel verschil tussen religie en geloof is. Zijn vooroordelen moeten kost wat kost overeind blijven. Reken dus maar niet dat hij nagaat wat Popper beweerd heeft. Dat mag niet van zijn geloof/religie.

Sasha slaat de spijker op de kop. Ik vind dat ieder mens – dus ook Bertje – het volste recht heeft om in zijn/haar eigen onzin te geloven, zolang ik maar het recht heb die onzin aan de kaak te stellen.

op 29 12 2011 at 19:25 schreef Sasha Berkman:

Mnb: ik zou daar aan toe willen voegen dat geen van de aanhangers van die ene god het recht heeft om een andere aanhanger te belasteren. Alle 3 hebben ze bloed aan hun handen, zij het dat de islam en het jodendom relatief schone handen heeft.

op 29 12 2011 at 21:15 schreef Bertje:

@ mnb

Zie mijn reactie voor wielaard 23:14.
Mijn religie kent geen taboe of iets dat niet zou mogen worden bekeken danwel onderzocht, sterker dit is nu net de grondslag van mijn religie: onderzoek het, test het uit etc.

op 29 12 2011 at 22:22 schreef p.wielaard:

Bertje, Ik snap er nog steeds geen fuck van. Religie en geloof draaien toch om hetzelfde. Je weet/vermoedt dat er naast/buiten/boven de aan ons geopenbaarde werkelijkheid “nog meer is”. Elk mens. hoe slim ook, stuit een keer op de grenzen van wat mensen kunnen begrijpen. Ik vind dat nog geen enkele reden om te “geloven”. In wat ? We weten en snappen steeds meer van de natuur en de cosmos. Misschien zullen we nooit alle raadsels ontcijferen, maar ik moet het eerste wonder nog zien of welk (echt) onverklaarbaar fenomeen dan ook.

op 30 12 2011 at 09:48 schreef Bertje:

@ Herrn Berkman

” zij het dat de islam en het jodendom relatief schone handen heeft.”

Nou dan wel heel heel heel relatief!

op 30 12 2011 at 10:39 schreef Sasha Berkman:

Weer een staaltje historisch revisionisme van de schoft Wilders:

Volgens de PVV-leider is Cohen “Bangig voor zijn eigen positie als “leider” van de PvdArabieren.”

http://www.nu.nl/politiek/2704208/cohen-haalt-pvv.html

op 30 12 2011 at 11:09 schreef p.wielaard:

Sasha, En wat klopt daar dan niet aan ?

op 30 12 2011 at 11:59 schreef Sasha Berkman:

Wielaard, het is smerige leugenachtige demagogie. Het is rechts die de allochtonen hier naar toe heeft gehaald.

op 30 12 2011 at 14:58 schreef p.wielaard:

Klopt. En links maakt er vervolgens debielen van die de hele dag moeten worden gepamperd en worden beschermd tegen “Islamofoben”.

op 30 12 2011 at 15:35 schreef Sasha Berkman:

bullshit wielaard!
Was jij trouwens niet een van diegenen die een paar dagen geleden opriep tot begrip en dialoog voor Wilders? Zie je gewoon niet dat het een redeloze haatzaaier is?

op 30 12 2011 at 18:24 schreef p.wielaard:

Van begrip in het algemeen maak jij bergip voor Wilders. Het ministerie van de waarheid zou bij jou inderdaad in goede handen zijn. Je bent een enge demagoog en een keiharde leugenaar.

op 30 12 2011 at 21:59 schreef Sasha Berkman:

wielaard, nu ben ik de leugenaar? waarom?

Overigens “Partij voor de Arabieren” uit de mond van Wilders klinkt voor mij net als “Jodenpartij” uit de mond van een nazi.

op 01 01 2012 at 13:38 schreef You On A Gin:

Peter Breedveld merkt eerder in dit draadje al op, dat extreemrechts allang aan de macht is.
Ik ben het hier volkomen mee eens en ben benieuwd naar serieuze (!) suggesties om het tij te keren. Ik neig naar voorlichting en, tja, mondreclame, maar andere geweldloze oplossingen wil ik heel erg graag van jullie vernemen. Van Pyt, NMb en zo. Nogmaals – serieus bedoeld.

op 02 01 2012 at 00:35 schreef Bertje:

@ yoag

Verhuis naar het buitenland, heb ik ook gedaan omdat ik helemaal klaar was met Nederland.
Ik ben overigens niet van mening dat extreem rechts aan de macht is.

op 02 01 2012 at 12:16 schreef Sandro:

Extreem rechts is niet aan de macht YOAG, dat is complete onzin.
Overigens zie ik dat het al lekker opschiet met de suggesties…..

op 02 01 2012 at 20:19 schreef p.wielaard:

Of pak een touw en zoek een stil plekje.

op 02 01 2012 at 20:50 schreef Sasha Berkman:

P. Wielaard doe dat zelf ff lekker, smerige creep!

op 02 01 2012 at 21:43 schreef Bertje:

Sasha en Wielaard

Foei foei en nu handen schudden en elkaar een kusje geven.
2012 fris vroilijk opnieuw beginnen!
Wielaard en Sasha met z’n tweetjes in een tent,afgezonderd en op elkaar aan gewezen. Moet je eens opletten hoe ze verbroederen.

op 02 01 2012 at 22:08 schreef Sasha Berkman:

Ik niet Bertje, van jouw daarintegen weet ik het nog net niet zo.

op 02 01 2012 at 23:06 schreef Bertje:

Ik behoorde in een ver verleden tot de linkse hardcore kraakscene van Haarlem: boos, alles en iedereen was een kapitalist en ofcourse een facist, weg met nazi’s, boe geroep tegen alles en iedereen.
Dus mijn onderbuikje zegt me dat ik met jou wel door een deur kan en misschien ook wel in een tentje.

op 03 01 2012 at 01:48 schreef Sasha Berkman:

“Ik behoorde in een ver verleden tot de linkse hardcore kraakscene van Haarlem: boos, alles en iedereen was een kapitalist en ofcourse een facist, weg met nazi’s, boe geroep tegen alles en iedereen.”

Nou ik hoop maar dat jij niet denkt dat je representatief bent voor iets of iemand.

op 03 01 2012 at 10:11 schreef Bertje:

Herrn Berkman

Representatief? Ik mag toch hopen van niet.
Wou alleen maar zeggen dat jou gemekker en geblaat me bij vlagen aan mezelf herinnerd van zo’n pak hem beet 25 jaar geleden.

op 03 01 2012 at 19:50 schreef Thomas E:

Ben ik ff weggeweest, lees ik dat Bertje z’n onderbuikje wil laten spreken in een tentje met Sasha. Waar een titel als ‘Rechtse kerk’ al niet toe leidt. De paters zullen smullen!

op 03 01 2012 at 20:24 schreef Gerda:

Lieve mensen,

Help de wetenschap een handje door deze enquete in the vullen rondom het thema politiek & nieuwe media! Maar vier minuutjes van uw tijd en u maakt ons er heel blij mee,

Alvast bedankt,
3 studenten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Volg deze link:

https://qtrial.qualtrics.com/SE/?SID=SV_cAX1gwtZa9ToCfq

op 03 01 2012 at 23:47 schreef Bertje:

Thomas

Lol grote lol!!!

op 04 01 2012 at 13:23 schreef J.J. van der Gulik:

re Gerda

Waarom moet ik zonodig in mijn eigen land weer beledigd worden. Ik klik op die link en krijg dan een Engelse text. Zo’n universiteit die in het eigen land de inwoners beledigt, kan beter gesloten worden.

op 04 01 2012 at 14:49 schreef MNb:

Nou Bertje, vertel me dan maar eens hoe jij de wetenschappelijke onderzoeksmethode toepast op de volgende bewering: er is een god en die is van christelijke aard. Dat wil dus zeggen: middels waarneming. Als je een enquete gaat houden: ik heb nooit zoiets waargenomen met mijn zintuigen.

@YOAG: hier hebben we het al eens over gehad, niet? Mijn methode is extreem-rechts met gelijke munt terugbetalen. Gaat extreem-rechts over tot geweld, dan moet daar het zwaardrecht van de overheid tegenover staan.

op 04 01 2012 at 18:27 schreef Bertje:

@ Mnb

Je bewering is onzinnig en compleet absurd.
Ik spreek nergens van een wetenschapelijke methode.

op 07 01 2012 at 18:21 schreef You On A Gin:

@ MNb: het zou nog wel eens de enige juiste manier kunnen zijn. Vind het niet leuk om toe te geven.

op 08 02 2012 at 17:09 schreef Julius:

Beukman.

je schrijft heldere en mooie stukken. Vaak tik jij neer wat ik denk. Helaas heb ik niet de gave om mijn gedachten zo lekker leesbaar te formuleren. Ik dacht, laat ik dat hier maar eens zeggen. Op DDS had ik ook plezier om je bijdragen maar daar gaan we elkaar vanwege een mijns inziens onterechte ban niet meer tegen komen, helaas. Die beste vd Galien roept al wenend dat ik zijn ouders ergens bij trok en hem een slechte zoon heb genoemd. Uiteraard onzin van de bovenste plank maar da’s meer regel dan uitzondering bij die beste knul. Wel heb ik een voorbeeld gegeven waar hij en zijn paps en mams een niet onbelangrijke rol in speelden. Het werd hem teveel….. Een waarschuwing had ik waarschijnlijk stilzwijgend geaccepteerd. Nu heb ik begrepen dat de ban kan worden opgeheven als ik mijn excuses maak maar dat gaat me dan net even te ver.

Eigenwijs als ik ben vertik ik het om mijn excuses aan te bieden op een onzinnigheid dus is het helaas, pindakaas vwb DDS. En joop? Ach, da’s verre van mijn ding.

Afijn, langs deze weg wilde ik je nog even bedanken voor de mooie verdediging die je opvoerde. Die kon ik tenslotte niet meer voeren. Mijn vriendin werd pardoes even stil va

op 09 05 2012 at 23:26 schreef Hoewellek:

Waarde Beukman,

Ik zie dat je weer lekker bezig bent op DDS. Bespaar je de moeite van het gebeuk op een site die zich tussen slaap en coma bevindt. Uk ben geband nadat ik de herboren christen Itsmetoo, die moslims verweet dat ze geen verlichting gekend hebben, ons de neus wreef dat de verlichting ook aan hem voorbij was gegaan. Hoewel itsmetoo dat beaamde, de verlichting was tenslotte vanuit zijn standpunt een duivelse verduistering, vond Van der Galien dat ik mede-reaguurders aanviel en de discussie ontregelde. Daarin kan ik hem niet helemaal ongelijk geven. Inderdaad ontregelde ik het vreugdevuur van onsmakelijkheden en scheldpartijen dat De Dagelijkse Standaard is. Daar DDS is geen serieus rechts podium is en alleen fungeert als facilitator van zeer islamofobe en rechts-extremistische inbreng, daar het aantal reaguurders zowel kwalitatief als kwantitatief ondermaats is, kunnen we dit vuurtje beter langzaam uit laten branden, dan steeds opnieuw zuurstof toevoegen. Het is geen veenbrand, het zijn slechts sukkels die zich druk maken als ze een minnetje krijgen. De strijd wordt allang op andere podia gestreden. Elke aandacht aan DDS is teveel.

Ook een groet aan Julius.

Hoewellebe

op 09 05 2012 at 23:51 schreef Hoewellek:

Of je moet erop uit zijn dat Joshua Livestro zijn geheime geldbronnen ondoelmatig uitgeeft. Nou, dat is gelukkig al zo. Maar misschien heb je de illusie dat je Nederlandse Breivikjes kunt weerhouden van Nederlandse Utoya’s. Maar ik geloof niet dat de stakkers die de vaste reaguur-kliek van DDS vormen daartoe in staat zijn, noch dat je een echte Breivik onder hen daarvan zou kunnen weerhouden.

groet Hoewellebek

op 07 11 2012 at 21:31 schreef Beukman:

@Julius
Dankzij een recente link van de grappige rioolrat Peter33 op DDS lees ik nu pas je reactie, Julius. Ik ben blij dat je toch weer terug bent in dat forum van de Rechtse Kerk! Het banbeleid aldaar is in mystieke nevelen gehuld. Maar ik heb soms wel de indruk dat de beheerder zich lankmoedig opstelt tav de schaarse tegengeluiden, om nog enigszins de schijn op te houden dat het niet een overheidsbulletin van de Socialistische Partij van Noord-Korea betreft maar een Nederlands discussieforum.
Uiteraard ben jij de welbespraaktste van ons tweeën. Maar laten we daar geen ruzie over maken.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS