Home » Archief » Rechtshulp


[17.02.2011]

Rechtshulp

Ahu Sahin


Illustratie: Jean-Léon Gérôme

Juristenland is van slag. Afgelopen week maakten verschillende advocaten bekend dat zij de rechtshulp aan cliënten, die de rekening zelf niet kunnen betalen, zullen moeten stoppen als gevolg van de bezuiniging op gesubsidieerde rechtshulp. Volgens staatssecretaris Teeven wordt van die rechtshulp steeds meer (te vaak?) gebruik gemaakt en is het daarom niet meer te financieren.

Van deze rechtshulp wordt onder andere meer gebruik gemaakt omdat het Europese Hof voor de Rechten van de Mens Nederland heeft gedwongen de verdachte in de eerste cruciale fase van een justitieel onderzoek – dus voor het eerste politieverhoor – toegang te geven tot een advocaat. Vroeger – nog niet zo heel lang geleden overigens – konden verhoren worden afgenomen zonder dat de verdachte een advocaat had gesproken.

Pro deo advocaten hebben vanzelfsprekend recht op een redelijke vergoeding. Het inkomen van deze advocaten is echter niet mijn grootste zorg. De gevolgen van deze bezuiniging zullen uiteindelijk door de burger worden gevoeld. Door de burger die rechtshulp nodig heeft omdat de overheid machtsmiddelen inzet.

Nu komt daar nog eens bij dat dit kabinet ook flink gaat bezuinigen op de rechterlijke macht en het voeren van procedures nog duurder wordt. Een ieder die zijn zaak wil voorleggen aan een rechter dient hiervoor griffierechten te betalen (een bedrag aan de rechtbank om de zaak in behandeling te nemen). Straks dienen burgers twintig keer meer aan griffierechten te betalen dan nu het geval is.

De gevolgen van deze bezuinigingsmaatregel zullen tevens worden gevoeld door de gewone man (de kleine onderneming). Dat is onverteerbaar. Zeker als de gewone man wil procederen tegen de overheid. De burger zal bijvoorbeeld niet meer in beroep gaan tegen een besluit van een gemeente omdat de proceskosten niet meer op te brengen zijn. De overheid zal hier op kunnen anticiperen door bezwaren tegen besluiten vrij makkelijk ongegrond te verklaren, omdat de kans, dat de betreffende burger in beroep gaat, niet groot zal zijn.

Iedereen heeft recht op een advocaat en op toegang tot een rechter. Arm en rijk. In een beschaafd land zou de weg naar de rechter nooit mogen worden afgesneden omdat de rechtzoekende dat financieel niet kan opbrengen. Deze bezuinigingen kunnen ertoe leiden dat de burger alleen nog maar ja en amen zegt tegen de overheid. Dat er bezuinigd moet worden in dit land is duidelijk, maar dat mag nooit ten koste gaan van de rechtsstaat.

Ahu Sahin is advocaat en Amsterdams gemeenteraadslid voor D66. Ze is gastdocent Recht aan de IMC Weekendschool, een school voor aanvullend onderwijs voor gemotiveerde jongeren uit achterstandswijken. In alle opzichten een onaards mooie vrouw. Volg haar op Twitter. Bovenstaande tekst is afkomstig van haar website.

Ahu Sahin, 17.02.2011 @ 08:11

[Home]
 

30 Reacties

op 17 02 2011 at 09:14 schreef sabaroth:

En wat vindt Geert hiervan?

op 17 02 2011 at 09:34 schreef yurp:

Ik had van Fred ‘Politiestaat’ Teeven niks anders verwacht.

op 17 02 2011 at 10:17 schreef babs:

Het wordt tijd dat families en vriendengroepen zich wat serieuzer onderling gaan organiseren. Met 20x modaal kun je je wel af en toe een rechtzaak veroorloven. Ook zie ik een mooi gat in de markt voor een nette criminele organisatie. In Nederland is het verboden voor advocaten om op no cure no pay basis een zaak in te gaan (ook belachelijk trouwens). Een derde partij kan dus gaan mediaten tussen klant en advocaat. De mediator betaalt de advocaat in zaken die hij kansrijk acht, bij winst krijgt deze mediator een fors percentage van het uitgekeerde bedrag. Weigert de klant te betalen, dan worden natuurlijk maffiapraktijken gebruikt, want de mediator heeft juridisch denk ik geen poot om op te staan.

Helemaal eens dus met Ahu Sahin, maar bereid je erop voor dat haar strijd verloren gaat worden en dan zul je jezelf dienen te organiseren tegen de politiestaat en tegen het grootkapitaal. Onderling verzekeren gaat weer heel groot worden.

Voorkom sowieso schulden, houd cash geld in huis, koop een fatsoenlijke safe, koop een wapen ipv een ipad, leer encrypted te communiceren en offline te communiceren (usb sticks uitwisseling), zoek geestverwanten, de strijd gaat binnen nu en 5 jaar helemaal los.

Wie onterecht wordt opgesloten, zich geen advocaat kan veroorloven en geen advocaat krijgt toegewezen, heeft het recht zich met geweld tegen het overheidsgeweld te verzetten.

Wie in een politiestaat, waarin gerede kans bestaat dat onschuldigen worden opgesloten, nog bij de politie blijft werken is medeschuldig.

op 17 02 2011 at 10:33 schreef Bigpete:

Zijn je anti hysterie pillen weer op babs?
Zolang jij in het buitenland woont en geen cent belasting in Nederland betaalt heb je geen recht mee te praten over de besteding van belastinggeld.

Waarom zou de overheid überhaupt moeten meebetalen aan geschillen tussen private partijen?

Ik ben niet tegen rechtshulp op kosten van de belastingbetaler. Maar een beetje minder kan best. De grootste groep criminelen die een substantieel deel van de pot opmaken zijn veelplegers. Als je mans genoeg bent om dagelijks misdrijven te plegen moet je ook mans genoeg zijn je eigen advocaat te bekostigen. Jouw gegil dat het om onschuldigen gaat is lachwekkend. Het gaat bij veelplegers vrijwel altijd om heterdaadjes, hun schuld staat vast. Deze lieden kosten de maatschappij al genoeg ook zonder dat wij hun advocaat voor ze betalen. Als we daar nu eens mee ophouden blijft er genoeg over voor mensen die wel terecht een beroep doen op een gratis advocaat.

op 17 02 2011 at 10:34 schreef thomas erdtsieck:

Rechtsongelijkheid is iets wat niet mag kunnen in een beschaafd land, dus er zal wat op gevonden moeten worden om minvermogenden (min of meer) gelijke kansen te geven.

Nu is het wel zo dat die ongelijkheid in feite al bestond. ‘Pro deo’ advocaten gooiden er in het verleden vaker met de pet naar. Dus als minvermogende had je dikwijls minder kans om te winnen – of het moest qua publiciteit een interessante zaak zijn voor een advocaat.

Maar ik kan me niet voorstellen dat volksjongen Teeven, die ik toch als rechtvaardig beschouw, geen ‘noodklep’ heeft ingebouwd voor armlastigen.

op 17 02 2011 at 10:52 schreef D’66 raadslid: Fred Teeven sloopt met voorgenomen bezuinigingen de rechtsstaat - Sargasso:

[…] Fred Teeven sloopt met voorgenomen bezuinigingen de rechtsstaat17-02-2011 om 10:52 door PredikerD’66 raadslid: Fred Teeven sloopt met voorgenomen bezuinigingen de rechtsstaatAhu Sahin, Fred Teeven, Rechtsstaat, Waan v/d Dag var […]

op 17 02 2011 at 11:10 schreef Herbert:

Op Fred Teeven is het 2e couplet van de Internationale van toepassing.

De staat verdrukt, de wet is gelogen,
De rijkaard leeft zelfzuchtig voort;
Tot merg en been wordt de arme uitgezogen
En zijn recht is een ijdel woord
Wij zijn het moe naar anderer wil te leven;
Broeders hoort hoe gelijkheid spreekt:
Geen recht, waar plicht is opgeheven,
Geen plicht, leert zij, waar recht ontbreekt.

Fred Teeven, bruikbaar in íedere politiestaat.
Hier http://tinyurl.com/267hknf een goed verhaal hoe Teeven het recht opzij zette in de IRT-affaire.

op 17 02 2011 at 11:17 schreef Rob:

“Zolang jij in het buitenland woont en geen cent belasting in Nederland betaalt heb je geen recht mee te praten over de besteding van belastinggeld.”

Ik heb nog altijd stemrecht bij nationale verkiezingen in Nederland, en Babs wellicht ook. Wat zal ik eens gaan stemmen volgende keer om Bigpete te stangen? Roept u maar.

op 17 02 2011 at 11:27 schreef MNb:

“Zolang jij in het buitenland woont en geen cent belasting in Nederland betaalt heb je geen recht mee te praten over de besteding van belastinggeld.”
Kijk, daar hebben we Grote Piet van Recht en Orde weer – maar toch heel wat minder recht dan orde.
Fout, Piet. Nederland heeft, ik weet dat je het jammer vindt, vrijheid van meningsuiting. Nederland kent bepaalde andere rechten aan zijn burgers toe, ook als die in het buitenland wonen. Eén van die rechten is bemoeien met de manier waarop jouw belastingcenten worden uitgegeven. En jouw stukjes wijzen uit waarom: je bent niet te vertrouwen als het om elementaire burgerrechten gaat.

op 17 02 2011 at 11:47 schreef Bigpete:

@MNb
Heb je ook nog een mening over het onderwerp of wil je alleen weer meedoen aan een potje Bigpete bashen? Niet dat ik daar wakker van lig hoor.

Ik hoef geen lesje mensenrechten van iemand die vrijwillig in een land woont geleid door een meervoudige moordenaar en drugshandelaar. Als je het allemaal zo belangrijk vindt zou ik daar geen seconde willen blijven.

op 17 02 2011 at 12:08 schreef Herbert:

@bigpete,

Ik hoop voor jou dat jij vervogld wordt en dan een OvJ als Teeven tegenover je krijgt. Die weet zo soepel met het recht om te gaan een vervelend bewijs achter te houden dat jij gegarandeerd de bak in draait omdat je geen juridische hulp hebt.
Jij bent dus ook een tegenstander van de rechtsstaat.

op 17 02 2011 at 12:14 schreef babs:

Dat de 99% schuldigen het wat minder makkelijk krijgt is geen enkel probleem, het probleem is dat de 1% onschuldigen het steeds lastiger krijgt tegenover de staat. Als al vooraf in alle gevallen duidelijk is wie schuldig is, dan zijn rechtbanken ook overbodig. Vaak genoeg blijkt echter dat de politie onschuldigen op de korrel neemt en bij morrelen aan de rechtsbijstand zal dat alleen maar toenemen. En daarvan kan iedereen slachtoffer worden.

Bij private partijen is de ongelijkheid een probleem. Grote bedrijven kunnen kleintjes letterlijk kapotprocederen en doen dat ook. Nu al. Rechtsongelijkheid is een feit. Dankzij pro-deo-advocatuur en toegankelijkheid van de rechtbank is de ongelijkheid nog enigszins dragelijk, door daaraan te gaan morrelen wordt de rechtsongelijkheid groter dan goed te praten is. Goed nieuws voor de multinationals die het VVD programma elke keer weer schrijven, slecht nieuws voor kleine bedrijven en particulieren.

Zolang jij in het buitenland woont en geen cent belasting in Nederland betaalt heb je geen recht mee te praten over de besteding van belastinggeld.

Ik heb gewoon stemrecht hoor. Bovendien heb ik alle recht van de wereld om mensen in Nederland te waarschuwen voor de gevaren die dreigen, zoals jij alle recht van de wereld hebt op je mening over Israel. Komt bij dat ik in een land woon waar de rechtsonzekerheid een stuk groter is dan in Nederland, ik zie hoe lastig het is op een nette manier een bedrijf te runnen als er elk moment een ambtenaar op je stoep kan staan die op grond van totaal onduidelijk regels de meest bizarre dingen kan verlangen (meestal gewoon omkoping). Gevolg is dat alleen (min of meer) criminelen er een eigen bedrijf op na houden. In Nederland is men bezig allerlei zekerheden in rap tempo af te breken, dat zal de ondernemende geesten in Nederland temperen en dat is weer slecht voor de werkgelegenheid. Doe er nog een bail out voor ING bij, voeg toe dat de Nederlandse overheid vrij efficient is in de controle en het kan hard gaan. Staatsschuld, totale controle, rechtsongelijkheid en werkloosheid. In Spanje is het, door de incompetentie van de overheid, nog mogelijk allerlei illegale activiteiten te ontplooien, het houdt het land op de been. In Nederland zal dat een stuk lastiger zijn. 10% werkloosheid Nederland betekent dat 8% daadwerkelijk werkloos is. 20% werkloosheid in Spanje betekent dat 10% niks doet. Het kan in Nederland hard gaan, de verborgen werkloosheid is al vrij hoog (deeltijdwerk), de arbeidsproduktiviteit is nog wel heel behoorlijk, maar kan hard omlaag als kleine partijen kapotgeprocedeerd worden door multinationals die VVD programma’s schrijven.

op 17 02 2011 at 13:03 schreef Bigpete:

Herbet kom eens terug als je weet waar je over praat.
In grote zaken met dikke dossiers worden inderdaad weleens dingen weggelaten, al dan niet met opzet. Maar dat zijn zaken met zware criminelen die zich makkelijk de duurste advocaten kunnen permitteren.

ELKE verdachte heeft recht op een advocaat, aan dat principe wil ik niet tornen. De vraag is of de belastingbetaler in te veel gevallen die advocaat moet bekostigen. Als de dames en heren advocaten zo bezorgd zijn om hun clientèle dan kunnen ze ook hun absurd hoge honoraria aanpassen. Maar daar hoor ik niemand over.

Overigens blijf ik bij mijn standpunt dat veelplegers maar zelf moeten zien hoe ze hun advocaat betalen. Gesubsidieerde rechtsbijstand is prima maar niet voor de 10e, 20e of 30e keer. Die figuren maken het systeem onbetaalbaar.

op 17 02 2011 at 13:40 schreef hj:

Welja, deze regering veegt toch al haar kont af met de rechtstaat. Tel daarbij op de walgelijke uitspraken van vriend Wilders tegen Joost Eerdmans in de zendtijd voor de politieke partijen gisteravond en je weet precies welke kant men op wil.

op 17 02 2011 at 14:13 schreef herman van der helm:

ik snap niet dat de rechtshulp niet wordt geprivatiseerd, en dat er gewoon een verplichte verzekering voor wordt ingesteld. Net als bij de gezondheidszorg. Het is namelijk niet alleen de rechtspraak die kosten met zich meebrengt als je een “akkefietje” met de overheid of een medeburger hebt, maar ook alles wat je daarnaast nog op je dak krijgt. Werk verliezen, scheidingen en niet te vergeten gezondheidsproblemen. Op het moment dat je net zo makkelijk een advocaat inschakelt als dat je een huisarts inschakelt voorkom je een enorme hoop stress en alle kwalijke gevolgen (en kosten voor de samenleving) van dien. Ook een van rechtshulp uitgesloten en daardoor overspannen werkelijke dader kan de maatschappij meer kosten opleveren dan dat ons lief is. Zelfs een dader die minder straf krijgt door goede rechtshulp levert ons uiteindelijk minder kosten op. Ik hoop dat Teeuwen ook de bezuinigingen die hij voorstelt eens goed door laat rekenen en niet zijn oren laat hangen naar de wraakgedachten van de maatschappij.

op 17 02 2011 at 15:26 schreef yurp:

@herman van der helm

Commerciele instellingen in een oligopolie met collectieve afnameplicht. Dat gaat vast goed werken, net zoals met de zorgverzekering. Daarvan is de premie sinds 2006 ook maar 41% hoger geworden. kuch..hoest!

op 17 02 2011 at 16:10 schreef herman van der helm:

Ok yurp door de staat georganiseerd is mij ook best, maar dan liggen de maatregelen die Teeuwen neemt weer op de loer.

op 17 02 2011 at 16:37 schreef Herbert:

@bigpete,

Volgens mij snap jij er niets van. Als je stelt dat iedereen recht heeft op een advocaat, dan moet je dat ook mogelijk maken. En hoge honoraria, bij een toevoeging stelt de RvR de tarieven vast en het aantal uren dat er aan besteed mag worden. Kost een case meer uren, dan moet de advocaat goed motiveren waarom die extra uren vergoed moeten worden. Toevoegingen zijn voor advocaten geen vetpot.

op 17 02 2011 at 17:05 schreef Erik:

Goed stuk! Dit geeft heel duidelijk aan dat de overheid steeds meer de grenzen opzoekt. Door afkalving van de rechtsbijstand wordt het recht van de sterkste (rijken) belangrijker.
Steeds meer regelgeving wordt ingewikkelder en met de rechtsmiddelen van de burger is het slecht gesteld oa in het fiscale recht. Soms moet je nu al adviseren om voor een geschil van 200 a 300 euro maar niet te gaan procederen terwijl de inspecteur steeds vaker met marginaal onderzoek een (naheffings)aanslag afgeeft.

op 17 02 2011 at 17:06 schreef Bigpete:

Ik weet dat de tarieven voor een toegevoegde advocaat IN VERGELIJKING MET HUN REGULIERE TARIEF relatief laag zijn. Ik heb geen medelijden met advocaten. Als je echter iets meer verdient dan 2/3 van Jan Modaal dan moet je de advocaat zelf betalen, en dan ben je dus overgeleverd aan de aasgieren met hun absurde tarieven. Dezelfde aasgieren die klagen dat het griffierecht verhoogt gaat worden.

op 17 02 2011 at 18:52 schreef babs:

Ook bij mij geen medelijden met advocaten. Maar wat ben ik blij dat ze bestaan en dat er, tegen forse betaling, legaal tegenstand geboden kan worden aan types als Bigpete.

Bigpete bewijst bij elke post weer hoe belangrijk balance of powers is. In een land leven waarin bigpete eigenhandig en ongelimiteerd besluiten kan nemen, brrrr.

In mijn ogen is de balans steeds meer aan het doorslaan richting staat en grootkapitaal. Types als Bigpete aan de kant van de staat, types die nog veel erger zijn aan de kant van de multinationals. Bigpete heeft een geweten en is oprecht. Kun je het op alle gebieden oneens zijn en hem zelfs eng vinden, er blijft een basis van beschaving die bij Vodafone, ING, Unilever of Coca-Cola botweg ontbreekt.

De nadruk in de discussie ligt steeds op strafrecht, maar daar is en blijft echt wel enige bescherming, ook al ben ik het met Ahu eens. Ik zie de risico’s aan de private kant als veel groter. Ik wordt liever door de overheid als een bedreiging gezien dan door Unilever.

op 17 02 2011 at 21:35 schreef erlise:

Ik las laatst een goed stuk over rechters het stuk heet: Wie benoemt onze rechters? kijk en huiver, en is te vinden hier http://www.onzestem.eu/2010/10/wie-benoemt-onze-rechters-kijk-en-huiver/ misschien moet men daar eerst iets aan doen alvorens men aan andere zaken denkt.

op 17 02 2011 at 21:57 schreef Paul:

Biggepiet,
Gaat het bij jou pas dagen als de gemeente je WOZ waarde van je huis veels te hoog vaststelt? Als de griffie rechten dan 20 keer zo hoog zijn wordt t zeker weer tijd om de rooien de schuld te geven van alles wat er mis is in je miserabele leven. Want procederen laat je dan wel uit je hoofd.

op 18 02 2011 at 00:55 schreef MNb:

@Grote Piet: ik heb een paar keer te maken gehad met de Surinaamse politie. Die heeft mij nooit rechten ontzegd – iets wat jij wel wilt doen.
Daar heb ik een mening over, ja. Namelijk dat jij dringend aan een functioneringsgesprek toe bent. Want je meet met twee maten, terwijl voor iedere politieagent iedere burger voor de wet gelijk zou moeten zijn; ook als ze in het buitenland wonen, ook als ze vrijwillig in een land wonen geleid door een moordenaar en een drugshandelaar.

“ELKE verdachte heeft recht op een advocaat, aan dat principe wil ik niet tornen.”
Het is je gerajen. Je wilt al aan het recht op vrije meningsuiting tornen van Nederlanders die in het buitenland wonen. Dat is al erg genoeg.

Voor de rest is mijn mening die van Babs. En itt jou acht ik het niet nodig in herhalingen te vervallen.

op 18 02 2011 at 02:12 schreef Marco Knol:

Ik doe HRM werk en procedeer met enige regelmaat in civiele zaken en bestuursrechtelijke zaken.
Ik wordt niet blij van werknemers die voor een verplichte eigen bijdrage van een paar tientjes hun werkgever (MKB in mijn geval) voor duizenden euro’s op kosten jagen. Want zelfs voor een simpele zaak ben je zomaar een paar duizend euro kwijt aan een advocaat. Bedrijven krijgen namelijk geen rechtsbijstand. Dat leidt er toe dat sommige werkgevers liever eieren voor hun geld kiezen en zich laten chanteren. Dat lijkt me ook niet de bedoeling.

Ook als je als werkgever in je recht staat en gelijk krijgt van de rechter (jawel, dat kan) zal een rechtbank niet snel een proceskostenveroordeling uitspreken. En als je die al zou kunnen innen staan de opbrengsten daarvan in geen verhouding tot de gemaakte kosten.

Op dit moment is mijn inziens, althans in het arbeidsrecht, de balans soms wel erg sterk verstoord in het voordeel van de minvermogenden.

In het bestuusrecht heb ik vooral met UWV te maken. Als ik de wekelijkse uitspraken van rechtspraak.nl lees en zie waar over geprocedeerd word denk ik toch geregeld dat dat niet nodig was geweest, want bij voorbaat kansloos. Het is uiteraard het goed recht van partijen daar anders over te denken, maar toch.

Een goede oplossing is lastig.

Maar om toch een paar suggesties te doen; meer specialiseren bij OM en rechtbanken als ook bestuursorganen.
Sommige beslissingen/uitspraken vragen om (hoger) beroep, gewoon omdat bestuursorgaan/rechter er niks van snapt, of althans niet duidelijk motiveert. Betere uitspraken en vooral ook betere motiveringen zouden moeten leiden tot minder (hoger) beroepen. Ik heb zelf bij SVB en UWV gewerkt; weliswaar een iets lagere produktie dan gemiddeld, maar wel aanzienlijk minder bezwaren. Gewoon goed uitleggen waarom je een beslissing neemt. En dat kost tijd.

In strafrecht zou ik me voor kleinere vergrijpen die typisch zijn voor veelplegers (diefstal, openbare dronkenschap etc) kunnen voorstellen dat die, zeker bij een bekennende verdachte, sneller worden afgedaan door middel van een soort plea-bargaining. Dan nog heb je een advocaat nodig, maar die maakt wel minder uren.

O, en tot slot; meer (zittende) magistratuur graag. Procedures slepen zich vaak veel te lang voort waardoor iedereen zich weer opnieuw moet inlezen in het dossier. Niet efficiënt.

op 18 02 2011 at 07:53 schreef Bigpete:

Babs het zal je wellicht verbazen maar ik ben het deels met je eens wanneer het gaat om procederen tegen multinationals en soms ook de overheid. Daar delft de burger al snel het onderspit. Maar de oplossing zie ik niet in het door de staat laten (mee)betalen van de veel te dure advocaat. Daar hebben we simpelweg het geld niet voor, zeker niet wanneer een kabinet in geldnood wel miljarden blijft wegpissen aan onder meer ontwikkelingshulp (lees naar de gesubsidieerde baantjes van (linkse) oud politici.) JSF en onzinnige missies naar Afghanistan.

Misschien dat de rechterlijke macht eens wat meer op de hand van de burger zou kunnen zijn en typisch advocatentrucs zou afwijzen of verbieden. Helaas is de RM nogal een elitair old boys netwerk dat het juridische circus graag in stand houdt ter meerdere eer en glorie van zichzelf.

op 18 02 2011 at 09:55 schreef thomas erdtsieck:

@Marco Knol

Goed verhaal! Eindelijk ook een ervaringsdeskundige van de werkgeverskant. Misschien is het een idee om alle langdurig werkeloze juristen, psychlogen, communicatiedeskundigen etc verplicht een mediationcursus te laten volgen, zodat zij ingezet kunnen worden in civiele (arbeidsrechtelijke) conflicten. Veel conflicten – o.a met minvermogenden – zouden dan zonder tussenkomst van advocaten en rechters opgelost kunnen worden.

op 18 02 2011 at 10:35 schreef babs:

Bigpete,
En nu ben ik het weer met jou eens. Wat leuk.

Marco Knol,
Goed verhaal, maar gaat imo alleen op voor echt kleine bedrijven. Bij zeg 20 werknemers kun je al een potje maken om af en toe een voorbeeld te stellen als een werknemer ondanks relatiebeding naar de relatie gaat.

Advocatuur op ‘no cure no pay’ basis lijkt me ook een oplossing. Doel van de advocaat is dan niet uurtjes schrijven, maar tegen minimale kosten maximale resultaten leveren.

op 18 02 2011 at 22:06 schreef J Graas:

helemaal mee eens; ongelooflijk mooie vrouw

op 21 02 2012 at 15:53 schreef Multimediamobsters.nl 2.0 » Blog Archive » Het is hier geen hotel!:

[…] Staatssecretaris lijkt even te vergeten dat zijn agenda ook bezuinigt op de gesubsidieerde rechtshulp en het voeren van procedures in de toekomst duurder […]

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS