Home » Archief » Schamen


[01.08.2011]

Schamen

Thomas Cool

De moorden door A.B. in Noorwegen zijn ook een signaal voor Nederland. De eerste reacties gaan er momenteel over dat A.B. in zijn teksten naar Geert Wilders verwijst. Dat is te goedkoop. In feite gaat het om ons allemaal. Ons land faalt collectief in het samen oplossen van de problemen waar we mee te maken hebben. Heel Nederland moet zich schamen.

Eerder hebben leidende politici van PvdA, VVD, D66 en Groenlinks Pim Fortuyn gedemoniseerd. De partijen hebben geen excuses aangeboden en kiezers zijn op die partijen blijven stemmen. De VVD als partij van Orwelliaanse “vrijheid” hanteerde zo’n kadaverdiscipline dat Geert Wilders wegens zijn afwijkende mening omtrent Turkije kon vertrekken. Menigeen heeft hem daarna belachelijk proberen te maken. In dit klimaat van haat en nijd is Wilders geradicaliseerd met als dieptepunt het voorstel van een “kopvoddentax” hetgeen diep grievend en vernederend is. Waar Marcel van Dam Fortuyn wegzette als een “buitengewoon minderwaardig mens” maar daarvoor later zijn excuses aanbood moet Wilders zijn weg naar het democratisch fatsoen nog terugvinden. Maar de andere partijen maken een herstel niet gemakkelijk door ofwel in een coalitie te gedogen ofwel op verkeerde wijze oppositie te voeren.

De demonisering van Fortuyn was cruciaal fout. Iedere serieuze politicus weet dat er altijd malloten in de coulissen schuilen om de daad bij het woord te voegen. De radicalisering door Wilders is eveneens cruciaal fout om dezelfde reden. Waar Ad Melkert, Gerrit ZalmThom de Graaf en Paul Rosenmöller hun V. van der G. kregen heeft Wilders nu zijn A.B. Wie de demonisering van Fortuyn afwijst moet om dezelfde reden instemmen met de recente conclusie van zelfs een conservatief als Bart Jan Spruyt om Wilders te vragen om expliciet geweld af te keuren en zich voortaan verstandiger uit te laten. Maar dan zijn we er nog lang niet. Ook de andere partijen dienen zich grondig rekenschap te geven dat Nederland in zijn geheel faalt. Ook de andere partijen moeten inzien dat zij zich jarenlang verkeerd hebben opgesteld. Met bijvoorbeeld als begin van inzicht dat huidige coalitie en oppositie op de verkeerde uitgangspunten stoelen. Maxime Verhagen wil macht, zeker, maar tegen deze prijs?

A.B. lijkt geen krankzinnige maar een psychopaat, d.w.z. iemand die empathie ontbreekt. Kun je op grond van zo’n enkele misdadiger zulke vergaande conclusies trekken over de hele Nederlandse samenleving als geheel? Wie deze vraag stelt begrijpt het niet. Ik trek mijn conclusies over de Nederlandse samenleving op grond van die Nederlandse samenleving zelf. Mijn website bevat een uitvoerige analyse wat er mis is met ons land. Die analyse schreef ik al jaren voor Fortuyn, Van der G., Wilders en A.B. Hun opkomst past binnen de analyse maar vormt niet het doorslaggevende bewijsmateriaal.

De doden in Noorwegen verdienen meer respect dan dat de ogen in Nederland zich richten op de radicalisering van Wilders. De hoofdconclusie is dat Nederland faalt in zijn democratie, in zijn respect voor de medemens, in de kwaliteit van onderwijs en media, in de omgang van politici en burgers. We zijn zo gewend om ons op de borst te kloppen maar wie de juiste conclusie trekt zal schrikken van de lange weg die we nog moeten gaan.

Thomas Cool is econometrist. Met journalist Hans Hulst schreef hij het boek “De Ontketende Kiezer” (2003) met voorstellen tot verbetering van de samenleving

Thomas Cool/Colignatus, 01.08.2011 @ 07:58

[Home]
 

95 Reacties

op 01 08 2011 at 09:24 schreef Mart:

Onzin.

Wilders is zelf verantwoordelijk voor zijn radicalisatie. Niemand heeft hem een pistool tegen het hoofd gedrukt en gezegd ‘Radicaliseren of je leven!’.

Als we deze redenering consequent gaan toepassen, dan mogen we dus ook Mohamed Bouyeri gaan vrijspreken van zijn verantwoordelijkheid.

Vaststellen dat het publieke discours lacunes heeft is tot daar aan toe. Maar die lacunes als apologie gebruiken is een intellectueel onwaardig.

op 01 08 2011 at 09:50 schreef Sasha Berkman:

“Heel Nederland moet zich schamen” Onzin inderdaad. Wilders vertegenwoordigt maar 1 1/4 miljoen sociopaten. Wie zich wel moeten schamen zijn stemmers op het CDA en de VVD, zij hebben ook bloed aan hun handen.

op 01 08 2011 at 11:05 schreef horatius:

Het hardnekkig demoniseren van Wilders en zijn achterban heeft een volkomen averechts effect gezien de recente peilingen.
Als men Wilders echt wil bestrijden dan graag met inhoudelijke argumenten. Niemand kan ontkennen dat de multi-etnische samenleving volledig uit de hand is gelopen. In onze uitgebreide collectie etnische minderheden ontbreken alleen nog de Eskimo’s en de Pygmeeën en dat kan een overbevolkt land als Nederland niet verhapstukken.

Dat Wilders is geradicaliseerd zal ik niet ontkennen maar de goede man moet continu worden beveiligd en dat laat uiteraard zijn sporen na.
Er wordt bovendien gemakshalve vergeten dat hij uitsluitend stelling neemt tegen de POLITIEKE Islam en niet tegen de volledige moslimpopulatie in ons land.

De volledige achterban van de PVV wegzetten als ‘sociopaten’ getuigt van verdacht weinig respect voor de medemens. Tenslotte zijn PVVers ook mensen. Of niet?

op 01 08 2011 at 11:16 schreef Wazzup:

Inderdaad onzin. Als we nu gewoon gaan luisteren naar de adviezen van Sasha Berkman breekt binnenkort love & peace aan en het Aquarius tijdperk!

Een nieuw tijdperk dat bestendigd zal worden met het aanbieden van Sasha als zoenoffer aan Gaia tijdens de komende zonnewende, opdat zijn wijsheid onderdeel wordt van de levende essentie van onze planeet!

op 01 08 2011 at 11:19 schreef matxil:

Links zei dat Fortuyn extreem rechts was. Daar had ze wel of geen gelijk in, maar het is wel een heel ander vaatje dan waar Wilders uit tapt: knieschoten, kopvodden, Eurabie, oorlog… Wilders zegt dat we in Europa bedreigd worden door een ideologie met miljoenen volgelingen, moslims, en dat links deze bedreiging mogelijk maakt. Links heeft nooit beweerd dat ons land vol zit met mensen die een rechtstreekse bedreiging zijn voor ons land. Zodra je gelooft dat we bedreigd worden door een grote groep landgenoten, is het idee van “zelfverdediging” niet ver weg. Wie A zegt, zoals Wilders, moet niet gek opkijken als er iemand B zegt.

op 01 08 2011 at 11:21 schreef Sasha Berkman:

Nee Horatius, de doorsnee PVVer (vooral op het internet) is een pathelogische leugenaar en een haatzaaier.
Er is geen gevaar voor islamisering, eurabia zal er nooit komen. We worden niet door moslims bedreigt maar door de aanhangers van de fascist en leugenaar Wilders.

op 01 08 2011 at 11:24 schreef MNb:

Daar is Horatius weer met de bekende leugen dat Wilders niets tegen moslims heeft.
Volgens de PVV is de islam een politieke ideologie. Alle islam is volgens de PVV politiek. Als Wilders stelling neemt tegen de politieke islam neemt hij stelling tegen de volledige moslimpopulatie. Daarom zei Wilders twee jaar geleden in Denemarken – en in Australië heeft hij het herhaald – dat miljoenen criminele moslims gedeporteerd moeten worden.

Thomas vergeet iets. Na de moord op Fortuyn heeft zowat elke politicus klip en klaar afstand genomen van Volkerts gedachtengoed. Heeft Wilders nog niet gedaan, ondanks Spruyts oproep.

op 01 08 2011 at 11:27 schreef MNb:

O ja, Thomas. Als iedereen schuldig is, is niemand schuldig. Graag dus aangeven waaraan welke partij dus precies schuldig is. En met schuld- en schaamtegevoelens schiet niemand iets op. Gewoon fouten benoemen, analyseren, de verantwoordelijken aanwijzen en zeggen hoe het beter moet.
Je lijkt meneer pastoor/dominee wel.

op 01 08 2011 at 11:52 schreef J.J. van der Gulik:

De gemakkelijkste en beste oplossing voor een belangrijk deel van de problemen is remigratie van de islam.

op 01 08 2011 at 11:58 schreef horatius:

@Sasha Berkman

De niet geringe verdienste van Geert Wilders is dat hij de discussie over een aantal zeer dure Linkse hobby’s heeft opengebroken. Het benoemen van bepaalde problemen die inherent zijn aan een uit de hand gelopen multi-etnische samenleving is geen haatzaaien maar het doorbreken van een door de Linkse kerk ingesteld taboe op dit onderwerp.

De statistieken onderbouwen het gelijk van Wilders en dan hebben we het over criminaliteit, gezinshereniging, misbruik van sociale voorzieningen (de Wajongregeling) en de asielzoekersindustrie. De verzorgingsstaat is de echte reden dat tal van allochtonen hier zijn neergestreken, plus het milde strafklimaat.

Wilders mag wel eens overdrijven maar dat doet uiteindelijk iedere politicus. Behalve natuurlijk Job Cohen maar die zakt als een oude onderbroek in de peilingen.

op 01 08 2011 at 12:12 schreef Rene:

Thomas,

ik onderschrijf volledig je hoofdconclusie. Als ik de polemiek over Oslo/Wilders zo bekijk, zal de weg die we moeten gaan nog wel eens heel lang kunnen zijn.

op 01 08 2011 at 12:24 schreef Sasha Berkman:

horatius: houdt u maar vol dat Wilders geen haatzaaiende leugenaar is. je hoeft alleen zijn laatste interview in de telegrof maar te lezen om te zien dat u uit u nek lult.

op 01 08 2011 at 12:25 schreef horatius:

@MNb

Met de politieke Islam bedoelt Wilders natuurlijk de radicale Islam.

Zoals de Moslimbroederschap, het Salafisme, de Taliban en andere religieuze baardmannen die uit zijn op een wereldwijd kalifaat. Daar horen uiteraard Achmed & Fatima niet bij die hier met veel inzet hun bijdrage leveren via een plek op de arbeidsmarkt.

Er zijn natuurlijk geen miljoenen criminele moslims in Europa. En bovendien; de landen van herkomst zouden deze mensen niet terugnemen. Dus een louter theoretische discussie.
En wie zouden dan onze ouden van dagen moeten verzorgen als alle moslims op transport worden gesteld?

Het (linkse) idee dat Wilders in de nachtelijke uren bij flikkerend kaarslicht stiekem deportatielijsten zit op te stellen is natuurlijk volkomen absurd. De goede man heeft wel andere dingen aan zijn hoofd.

op 01 08 2011 at 13:05 schreef Wazzup:

De hoofdconclusie is dat Nederland faalt in zijn democratie, in zijn respect voor de medemens, in de kwaliteit van onderwijs en media, in de omgang van politici en burgers.

Thomas, dat is een conclusie die velen gesteld hebben. Er is te weinig directe democratie in Nederland en nadat D’66 haar kroonjuwelen voor electoraal gewin opofferde aan de Armeense genocide zijn er nooit alternatieven gekomen. Dus hou je een systeem waar kiezers zich eenmaal in de 4 jaar over het maatschappelijke distributiesysteem van macht mag uitspreken.

Maar niet over besluitvorming!

op 01 08 2011 at 13:12 schreef G!:

De gemakkelijkste en beste oplossing voor een belangrijk deel van de problemen is remigratie van de islam.
Remigratie van de islam? Zonder de moslims, bedoel je?
Volgens mij is de islam helemaal niet het probleem. Kijk naar wat er in Noorwegen is gebeurd, er zijn daar nauwelijks moslims. De oplossing is niet meer naar de sprookjes over de islam luisteren die mensen als Wilders vertellen. Het zijn de spookverhalen over islamomarxisme en over Eurabië die Anders B. hebben aangezet tot zijn daad.

op 01 08 2011 at 13:38 schreef Sasha Berkman:

Nee, J.Van Gullik, de beste oplossing is strafvervolging voor haatzaaien en liegen. Zo’n Bosma is geen slag beter dan de eerste de beste holocaustontkenner. Mensen die daar op stemmen moeten zich de ogen uit hun kop schamen.

op 01 08 2011 at 14:22 schreef Wazzup:

Namens het organizerend comité moet ik helaas mededelen dat Sasha Berkman niet als zoenoffer zal fungeren tijdens de komende zonnewende. Het mogelijk nederdalenvan Sasha’s waanvoorstellingen nederdalen in aardse droesem en wasem en begeestering van sociopaten is onaanvaardbaar groot.

Het comité acht zich niet verantwoordelijk voor het trechteren van querulantenwaan bij het zoenoffer, maar beperkt zich tot de gebruikelijke laxatie en stoma.

op 01 08 2011 at 14:38 schreef kijk eens in de spiegel:

@mnb

Wilders heeft nu al zo´n 20 duizend keer afstand genomen van de gekke Noor. Lees eens eens krant of een andere nieuwssite. Ik snap dat het op deze landverraders site niet wordt geplaatst.

@sasha berkman
In jou beredenering kunnen we de moslims dus verantwoordelijk stellen voor de moord op Van Gogh en de dagelijkse terreur en links voor Fortuyn.

op 01 08 2011 at 14:45 schreef Sasha Berkman:

Weer een Dreigende PVV’er: http://twitter.com/#!/HvDuijn/status/97985615303409664

op 01 08 2011 at 14:45 schreef Sasha Berkman:

Wazzup: zielepoot

op 01 08 2011 at 14:46 schreef Sasha Berkman:

“In jou beredenering kunnen we de moslims dus verantwoordelijk stellen voor de moord op Van Gogh en de dagelijkse terreur en links voor Fortuyn.”

Beetje hypocriet! PVV’ers doen niets anders dan dat beweren.

op 01 08 2011 at 15:11 schreef Wazzup:

@Sasha Berkman

Gniffel:) Durf jij het woord sociopaat in de mond te nemen? Ik constateer dat je in het verleden van bijna elke blog in Nederland bent geflikkerd wegens haatzaaierij of trollen. NRC, Volkskrant, AD, en nu zelfs bij Joop.nl

Hmmm, ik ben er hier vandoor.

op 01 08 2011 at 15:24 schreef Sasha Berkman:

VVD is nu ook al lid van de “linkse Kerk” “Ach arme Geertje. Wat nou 77 doden? Waren we toch bijna vergeten dat HIJ natuurlijk grootste slachtoffer is van Breivik” twitterde De vicevoorzitter van de VVD Mark Verheijen

op 01 08 2011 at 17:46 schreef Ruud Harmsen:

“Niemand kan ontkennen dat de multi-etnische samenleving volledig uit de hand is gelopen.”

Ik kan het en ik doe het ook.

op 01 08 2011 at 18:35 schreef horatius:

@Ruud Harmsen
Dan bevindt u zich op eenzame hoogte want de volgende personen van onbesproken gedrag vinden dat de multiculturele samenleving (het verschil met een multi-etnische samenleving is natuurlijk minimaal) volledig mislukt is:

Maxime Verhagen, Angela Merkel, David Cameron en Nicolas Sarkozy.

Geen ‘bruinhemden’…

Graag een solide onderbouwing van uw stelling s.v.p.

op 01 08 2011 at 19:12 schreef MNb:

Keiharde leugenaar, die Horatius. Maar een domme leugenaar ook. Uit het laatste verkiezingsprogramma van de PVV:

“de islam brengt ons geen culturele verrijking maar sjaria-fatalisme, jihadterrorisme en haat tegen homo’s en Joden.”

“Niet alleen hebben de linkse elites bezit genomen van veel cruciale plaatsen in de samenleving, hun alliantie met de islam betekent dat ook fysiek gevaar dreigt.”

“De islam is vooral een politieke ideologie; een totalitaire leer gericht op dominantie, geweld en onderdrukking. Gericht ook op de invoering van een stelsel van wetten, de sjaria.”

Tot zover het onderscheid tussen politieke islam en radicale islam. Dan hebben we nog

“Er zijn natuurlijk geen miljoenen criminele moslims in Europa.”

Volgens Wilders wel, Denemarken 2009. Wilders mag zo vaak afstand van Breivik nemen als hij wil, hun gedachtengoed is precies hetzelfde. Als ik het er niet bij had gezet had niemand kunnen raden waar bovenstaande citaten vandaan kwamen, Breivik’s manifest of het verkiezingsprogramma van de PVV.
Kijk eens ziet zichzelf in de spiegel een stropop neuken.
Ach, de term landverrader zegt genoeg. We weten allemaal wat er met landverraders in tijden van oorlog gebeurt (Wilders tijdens zijn proces), dus we zijn weer gewaarschuwd. Breivik II komt er aan. Linkse landverraders en islamheulders, kruip weg in jullie donkere hoekjes. Bruinrechtse spiegelkijker komt er aan!

op 01 08 2011 at 19:21 schreef p.wielaard:

Genetische diversiteit geeft ons Einsteins, Cruijfs, (nou vooruit) Jezus(sen), Hitlers, Picasso’s en Breivinks. That’s it. Niks meer, niks minder. Alles is verder gelul !

op 01 08 2011 at 19:41 schreef Pyt van der Galiën:

Ik sluit me aan bij Ruud Harmsen. Dat een stel politici meent ook wat domme stellingen de wereld in te moeten sturen, interesseert me niks. Zelfs een PVV’er zou moeten begrijpen dat ze dat uit electorale overwegingen doen. Hoeven we niet eens over te discussiëren.

op 01 08 2011 at 20:19 schreef Eva:

Ik ook.

Lekker dan, stellen dat “de multiculturele samenleving” “mislukt” is.

Ten eerste: wat is “de multiculturele samenleving”? Is dat dat er veel buitenlanders wonen? Volgens mij bestaan wij – en bovengenoemde landen – voor 85-95% uit ethnisch binnenlanders. De overige groep is te divers voor woorden en is dus ook onmogelijk als groep te aggregeren tot gelukt of mislukt.

Zijn er etnische spanningen? Jazeker. Tussen Indiërs, Pakistani en Engelsen in Manchester. Tussen Italianen, Chinezen en Marokkanen in Milaan. Tussen Algerijnen, Sub-sahara-Afrikanen en Fransen in Parijs. Daar moet je als samenleving wat mee.

Leveren bovengenoemde groepen ook wat op? Natuurlijk. Politici, ondernemers, wetenschappers. Maar ook de onmisbare poetsers, vegers en vuilnismannen.

Er zijn mensen van andere culturen. Wat wilde je doen om die uit de samenleving te zuiveren? Oprotpremies? Wil je Ashfin Elian, Ahmed Aboutaleb en Ruud Gullit zeggen: “hier, heb je tienduizend euro, nou oprotten”?

Zeggen dat buitenlanders niks toevoegen is zoiets als zeggen dat de stad Amersfoort niks toevoegt. Overbodig, nutteloos en niet hard te maken.

op 01 08 2011 at 20:25 schreef Sasha Berkman:

P.wielaard, koning open deur intrappen

op 01 08 2011 at 21:06 schreef Sasha Berkman:

Wielaard: Wilders wil incest tussen joden/christenen en humanisten begrijp ik?

op 01 08 2011 at 21:33 schreef p.wielaard:

Ik heb het bewuste interview met Wilders in Denemarken nog eens goed bekeken. Hij spreekt over 50 miljoen Islamieten in Europa. Door de (uitstekende) interviewer daartoe min of meer gedwongen, antwoordt Wilders dat de Moslims die zich niet willen aanpassen, onze wetten, regels en cultuur niet eerbiedigen hun nationaliteit zullen verliezen en worden uitgezet. Door zijn gescherm met misdaad- en geboortecijfers, kan hij niet anders dan (mede)concluderen dat het in feite om miljoenen gaat. Hij pleit dus inderdaad voor deportatie van miljoenen burgers ! Hij gaat er dus in zijn paranoide denkwijze vanuit (maar dat zal overigens nog moeten blijken)dat ook de gematigde of zelfs seculiere Moslims uiteindelijk niet zullen durven protesteren en zich zullen onderwerpen aan hun fanatieke “broeders”. Het meest pessimistische scenario dus. Hoe komt iemand zo radicaal, vraag je je af ? Ik denk dat de wegkijkers voor de problemen die er daadwerkelijk zijn er mede voor hebben gezorgd dat iemand met de persoonlijkheid van Wilders zo extreem kon worden. Zijn rechtlijnigheid drijft hem (door al die ontkenning van bijvoorbeeld iemand als Cohen) steeds verder op het pad van radicalisering.

op 01 08 2011 at 21:40 schreef p.wielaard:

Sasha, Wat ik bedoelde is dat “if things can go wrong, they will”. Breivink deed het (bijna) ondenkbare. Ach, laat ook maar, ik ga het niet uitleggen. Je tweede opmerking zegt genoeg. Weltrusten !

op 01 08 2011 at 22:37 schreef horatius:

@MNb

De Islam kent vele stromingen: van uiterst gematigd tot de fundamentalisten die een radicale interpretatie van de Koran en de Hadith volgen.

Ik kan mij nauwelijks indenken dat Wilders inhoudelijke bezwaren zou hebben tegen gematigde moslims.
Op dit punt zou naar mijn mening een duidelijk antwoord moeten komen van de PVV.

Ik ben het overigens lang niet op alle punten eens met het gedachtegoed van Wilders. Het zal mij worst zijn of moslima’s met een hoofddoek lopen en een verbod op de Koran is natuurlijk grote onzin.
De Islam kent 1,5 miljard volgelingen en is dus geen uit de hand gelopen sekte die men hun op schrift staande inspiratie kan ontnemen.

U en ik zullen nooit een politieke partij vinden die voor de volle 100 procent aan onze eisen en verwachtingen zou kunnen voldoen.

Ik hoop dat Geert Wilders voortaan op een puur zakelijke manier een aantal problemen zal benoemen en niet meer met voorstellen zal komen die in de praktijk onhaalbaar zijn.

Er kan veel van hem worden gezegd maar hij is natuurlijk niet gek en is slim genoeg om te beseffen dat de tijd van de goedkope oneliners nu echt voorbij is. Na de Noorse tragedie zal ook hij zijn knopen moeten tellen en een andere koers moeten gaan varen om zijn geloofwaardigheid (en zijn aanhang) te behouden.

op 01 08 2011 at 22:50 schreef Tjeu Neienhuis:

Beste Sasha,

Nu zie ik dat je sinds enige tijd ook actief bent op dit forum. Je uitspraken liegen er wederom niet om. Bedenk dat de intentie is om politiek anders geörienteerden zich hier o.a. ontmoeten maar elkaar als mens in hun waarde laten. Uitspraken als “zij hebben ook bloed aan hun handen kleven” wekt bij mij de indruk dat je blik op het Nederlanderschap nog steeds hetzelfde is.

Bedenk een goed wie (o.a.) de uitspraak deed (niet exact deze context, daarvoor moet ik mijn boeken doorzoeken): “al ben ik het nog stellig met u mening oneens, ik zal uw recht voor deze te hebben met het zwaard verdedigen”. Je begrijp de boodschap wel. Bedenk ook dat men al een goede indruk heeft.

Laat ik je gerust stellen, de zon schijnt achter de horizon, ook voor jou.

op 01 08 2011 at 22:54 schreef Sasha Berkman:

Ik herhaal niet alleen mezelf maar ff

“Zo’n Bosma is geen slag beter dan de eerste de beste holocaustontkenner. Mensen die daar op stemmen moeten zich de ogen uit hun kop schamen.”

op 02 08 2011 at 01:00 schreef Sasha Berkman:

Peter: kun je me svp en beetje beschermen tegen die aanvalllen van zwakke inhoudsloze persoontjes op mij?

op 02 08 2011 at 01:40 schreef MNb:

@Horatius schreef:

“De Islam kent vele stromingen: van uiterst gematigd tot de fundamentalisten die een radicale interpretatie van de Koran en de Hadith volgen.
Ik kan mij nauwelijks indenken dat Wilders inhoudelijke bezwaren zou hebben tegen gematigde moslims.”

Mijn vriendin is moslima en bestuurslid van één van de vier plaatselijke moskeeën. Je hoeft mij niets te vertellen over de diversiteit van de islam. Een collega en al jaren zeer goede vriendin van me -lid van dezelfde moskee – heeft onlangs besloten een hoofddoek te gaan dragen buitenshuis. Ze maakt er een hele modeshow van: elke dag een ander model, met een andere heldere kleur en een ander patroon. Ze combineert dat met korte mouwen. Het is een lust voor het oog. Toch is ze gewoon Soenniet; in Nederland zou ze mikpunt zijn van Wilders en zijn bentgenoten.

Wat jij je wel en niet kunt indenken en wel of niet hoopt interesseert me geen m. De uitspraken van Wilders – ik verwijs naar Wielaard – en de citaten uit het PVV-verkiezingsprogramma spreken voor zich. Het enige wat me interesseert of je net als Wielaard de moed hebt in te zien dat deze uitspraken en citaten niet deugen.
De PVV is net zo verdacht als de CPN na het neerslaan van de Hongaarse opstand. Zo simpel is het.

@Wielaard: Wilders is heeft niet gezorgd voor de radicalisering van Breivik, maar Cohen wel voor die van Wilders? Nog afgezien van het feit dat Cohen als staatssecretaris verantwoordelijk is voor de strengste anti-immigratiewetgeving die Nederland ooit heeft gekend.
Je redenering klopt niet.

op 02 08 2011 at 08:01 schreef Jamari:

De stelling gaat over het valen van de Nederlandse samenleving. Van ons allemaal. Hieronder valt ook de rechteruitspraak in het proces tegen Wilders, of vergis ik me? De rechtsstaat en de democratie zijn de fundementen van de samenleving. Wilders is vrij uitgesproken van het demoniseren van de moslims maar niet van de islam. Ik constateer in de reacties dat dit onderscheid niet serieus wordt genomen, “een aanval op de islam in het algemeen is ook een aanval op de beleiders” wordt doorgaans geredeneerd met als gevolg de terroristische daad in Oslo. De uitspraak van de rechtbank gaf een zwaarder afweging aan de vrijheid van meningsuiting vooral voor politici, en sprak Wilders vrij. Iedereen was hiermee opgelucht. Ik begrijp dus niet waarom de discussie is opnieuw aangewakkerd, maar dan op een niveau waarover de rechters al een uitspraak gedaan hebben. Deugt de uitspraak niet meer? dan moet hierover de discussie gaan.

op 02 08 2011 at 08:02 schreef Roots:

Gisteren Holocaust gedenkcenter Jadwashem in
Jeruzalem bezocht.

Waar DE MENS(!) tot in staat is…..
Misselijkmakend en confronterend.

op 02 08 2011 at 10:45 schreef Sasha Berkman:

Roots: Zeg dat tegen Wilders SVP.

op 02 08 2011 at 11:10 schreef Roots:

juist nu kan ik zeggen Sas: er is geen overeenkomst tussen het gedachtengoed van Wilders en Hitler.
wilders heeft kritiek op de extreem-fundamentalistische stroming van de islam, het onderdrukkende karakter daarvan.
Hitler degradeerde ‘de jood’, de Roma tot geen-mens.
Een belangrijk verschil.
Ga eens langs bij Jadwashem, zou ik zeggen.

op 02 08 2011 at 12:31 schreef Sasha Berkman:

“wilders heeft kritiek op de extreem-fundamentalistische stroming van de islam, het onderdrukkende karakter daarvan.” Wat een gehuigel! Als je in de woorden van wilders het woord moslim vervangt voor jood, wordt je onmiddelijk gearresteerd zelfs. (en terecht)

op 02 08 2011 at 12:33 schreef Sasha Berkman:

“D66-leider Alexander Pechtold wil dat premier Mark Rutte (VVD) een reactie geeft op de uitspraken van Geert Wilders in De Telegraaf maandag. De PVV-leider noemt moskeeën daarin ‘haatpaleizen’.” Zie je wel Roots dat Wilders semi-nazi-praatjes uitslaat?

op 02 08 2011 at 13:23 schreef Wazzup:

Natuurlijk reageert Rutte niet – dat is beneden zijn politieke en menselijke waardigheid. Het lijkendansen kun je gerust overlaten aan fatsoenrakkers als Cohen of een Pechtold die al eerder de Armeense genocide aan de kant schoof voor etnische stemmen.

Een dergelijk onbegrip is te verwachten bij iemand wiens oeuvre drijft op terminologie als zionistische babykillers of nazipraktijken.

op 02 08 2011 at 16:50 schreef yvonne:

Een van de grootste problemen is natuurlijk ook dat de “cultuur” van moslimhaat van een schurkenstaat naar Nederland en andere landen wordt overgebracht. Ik bedoel, heb je Wilders, dan heb je Israel. Heb je Israel, dan heb je etnische zuiveringen en dan heb je de “jaloerse weinig erudiete inboorlingen” van Leon de Winter en aanhanger van genocide Ellian met vuige praatjes over “holocaustontkenner” Hajo Meijer, een stoet van ’tig’ propagandaneukertjes die hun moslimhaat/ de liefde voor de schurkenstaat in de meest creatieve manieren het internet etc. opgooien, de 1 meer abstract, de andere wat simplistisch. Zwart en moslim staan natuurlijk niet altijd voor andere culturen, net zomin als blank of jood, of je nou in Amsterdam woont of in Boedapest.

“Dit zie ik allemaal terug in de Palestijnse gebieden. In Israël bestaat een sterke haat tegen alle Arabieren. Pure demonisering. Palestijnen worden gezien als kakkerlakken. En daar weet ik dus heel veel van.”

Interview Hajo Meijer – Een Ander Joods Geluid
http://www.eajg.nl/index.asp?navitemid=12&type=3&item.

op 02 08 2011 at 17:15 schreef yvonne:

@Roots

Ik mag toch hopen dat je verder gekeken hebt of beter gezegd, een reis van het verleden naar het heden hebt gemaakt?

Een Ander Joods Geluid – Home
http://www.eajg.nl/index.asp?navitemid=12&type=3&item... – In cache
27 maart 2008 – Maar Wilders geeft geen blijk oog te hebben voor al die Moslims, die hun boek lezen en … Jaap Hamburger Voorzitter Een Ander Joods Geluid

op 02 08 2011 at 19:22 schreef p.wielaard:

Mnb, Met Cohen heb ik bedoeld dat hij bij uitstek de verpersoonlijking lijkt van het “pappen en nathouden” waar Wilders van flipt. Dus de “Cohennen” die maar niet naar zijn (soms) terechte waarschuwingen wilde luisteren moesten met steeds radicalere taal worden overtuigd. Dus in die zin is wel degelijk de radicalisering van Wilders te verklaren.

op 02 08 2011 at 19:45 schreef Hans Langbroek:

Ik ben het totaal met de conclusie in de laatste alinea van Thomas Cools artikel eens, al jaren.
De mensen om me heen beginnen langzamerhand dan ook steeds meer te emigreren uit dit overbevolkte, agressieve, gestresste, altijd jachtige, uitbuitende, überkapitalistische, ver-PvdA’de, onbeschofte, ontdemocratiserende, semi-seculiere, sociaal-fascistische, hersenspoelende, buitenlands nieuws in Nederlands onthoudende, shockdoctrine toepassende kloteland dat mijn land aan het worden is.

En nee, ik donder niet op.

op 02 08 2011 at 21:55 schreef yvonne:

@Hans Langbroek

Ik hoop dat het opgelucht heeft. Tuurlijk donder je niet op, je blijft lekker bij ons in dit kloteland.

op 02 08 2011 at 22:47 schreef Roots:

@yvonne

Ik zie en hoor vooral een hoop haat van arabieren/moslims tegen joden. En ja, joden zijn zich daar pijnlijk bewust van en weten sinds 40-45 zeker dat het ondenkbare welzeker mogelijk is.
Dat tekent ze.
Dat maakt ze niet tot arabierhatende mensen.
Wel passen ze er voor om een tweede holocaust te ondergaan. Ik kan ze geen ongelijk geven.
Overlevinginstinkt, zo zou ik het willen noemen.

Over 10 jaar is hier geen jood meer in leven zei een arabier me vandaag.
Gewoon op een terrasje, bij een kopje – hij niet want Ramadan- capuchino.

op 02 08 2011 at 23:18 schreef Peter:

O, ja, nee, totaal geloofwaardig, dat Roots op een terrasje keuvelt met een ramadannende Arabier die hem even openhartig vertelt over de pan-Arabische plannen met de joden.

Laat je natzeiken, mafkees.

op 03 08 2011 at 00:50 schreef MNb:

Wedstrijdje: de eerste, Horatius of Roots, die een uitspraak van Wilders kan citeren waaruit blijkt dat deze onderscheid maakt tussen de extremistische islam en de normale doorsnee islam krijgt een schouderklopje van me. Daarna mag hij gaan uitleggen hoe dat zit met deportatie van miljoenen criminele moslims, met de totale oorlog en met de gelijkstelling sociaal-democratie en nationaal-socialisme.
Tot dan noem ik zowel Horatius als Roots lafaards die niet weten hoe omzichtig ze om de hete brij moeten blijven heendraaien.

op 03 08 2011 at 01:09 schreef Sasha Berkman:

/me is net terug van een concert van Jello Biafra in de melkweg
voldaan!

op 03 08 2011 at 02:56 schreef vander F:

@Sasha Berkman,
als jij nou eens probeert wat minder grof in de mond te zijn met je gescheld reageert men misschien ook wat minder grof op jouw persoontje.

op 03 08 2011 at 07:26 schreef Roots:

Volgens mij is hij de mafkees, niet ik.
Het hele gesprek wasemde met de paplepel ingegoten haat. En het was geen keuvelen maar een felle woordewisseling.
Is hij een eenling? Nee.
Maar ook ontmoet ik Israelische Arabieren die een totaal ander gedachtengoed aanhangen.
Ik vertel wat ik hier zie en mee maak.
Nothing more, nothing less.
Ik geloof namelijk in feiten en de waarheid.
En jij Peter?

op 03 08 2011 at 08:49 schreef Peter:

Ik geloof dat jij, ondanks je vrome praatjes van een paar dagen terug over nader tot elkaar komen en dergelijke, nog druk bezig bent met racistische etiketjes plakken, Roots. Dat geloof ik.

op 03 08 2011 at 09:03 schreef Roots:

Geloof en werkelijkheid zijn twee verschillende dingen, Peter.

Er is maar 1 ras.
Dat is mijn overtuiging.
Het menselijk ras.

op 03 08 2011 at 09:21 schreef Peter:

In het licht van je Arabierenhaat overtuigt dat versje geenszins, Roots.

op 03 08 2011 at 09:55 schreef Pyt van der Galiën:

Ik vind het eigenlijk wel vertederend, die PVV’ers die zogenaamd in een Vogelaarwijk wonen en daar in één uur meer incidenten zien dan iemand die er gewerkt heeft in 8 jaar. Of die een willekeurige, hen verder volstrekt onbekende, Arabier tegenkomen op een terras die aan hen de snode pan-Arabische plannen onthult.

Net als MNb ben i eigenlijk wel benieuwd naar het onderscheid dat Wilders zou maken tussen de extremistische islam en de “normale” islam.

Iedereen heeft het trouwens altijd over het interview in Denemarken, maar hier http://video.google.com/videoplay?docid=5820567839740618198&hl=nl# zegt Wilders gewoon dat deportatie van moslims ‘naar waar ze vandaan gekomen zijn’ een ‘goed idee is’. Geen enkele nadere kwalificatie, niks ‘criminele’ moslims, niks extremistische moslims, gewoon ‘moslims’ (kom er maar in, Charles de Gaulle).

@Sasha

Jello Biafra…. Brings back memories. Recentelijk zag ik nog een interview met hem. Hij moet – net als ik – nodig eens op dieet, maar het interview was hilarisch.

op 03 08 2011 at 10:56 schreef Sasha Berkman:

Pyt: De man was zeer goed op de hoogte van onze problemen met Geert W. Hij legde even haarfijn uit dat haatzaaiers als geert w, bliksemafleiders zijn voor het neo-liberalisme en puur bedoeld zijn om verdeeldheid te zaaien.
De man verveelt mij na 30 jaar nog steeds niet :)

op 03 08 2011 at 12:07 schreef Wazzup:

Jello Biafra? Da’s rollator-punk. Heb ik ook gedaan hoor toen ik een jaar of 12 was. Als je drie akkoorden kent draai je de versterker open en spelen maar. “I work all day to earn my weekly pay” en raggen maar.

Maar goed, we hadden al snel door dat groepies in de punkscene tyfus lelijk zijn. Dus snel overgestapt naar wat nihilisten het ‘populaire’ segment noemen. Ook libido kan samengaan met esthetisch verlangen.

op 03 08 2011 at 12:29 schreef Pyt van der Galiën:

@Sasha

Daar ben ik het dus mee oneens. Althans: het is volgens mij een te simpele voorstelling van zaken.

Ook in de jaren ’20/30 maakten delen van links de fout te denken dat extreem-rechts ‘slechts’ een instrument van het kapitaal was (excuses, maar dat was de terminologie die men destijds gebruikte). Hitler was geen instrument van het kapitaal, net zo min als Wilders uitsluitend een bliksemafleider voor het neo-liberalisme is.

Lees dit wat oudere artikel van Slavoj Zizek eens: http://www.newleftreview.org/?view=2228 Vervang overal “Haider” door “Wilders” en het is vrijwel naadloos van toepassing op Nederland.

op 03 08 2011 at 13:05 schreef G!:

het onderscheid dat Wilders zou maken tussen de extremistische islam en de “normale” islam
Ik dacht dat Wilders heel duidelijk is; er is maar één islam en dat is een fascistische, totalitaire politieke ideologie die er op uit is om ons te overheersen.

op 03 08 2011 at 18:37 schreef You On A Gin:

Lekker cynisch, Wazzup. :-)
Dead Kennedy’s met Biafra was, naar mijn bescheiden mening, één van de weinige (zeker in hun tijd), geëngageerde punkbands waarvan de leden op z’n minst wisten hoe ze hun instrument moesten vasthouden.

op 03 08 2011 at 19:35 schreef yvonne:

@Roots

Heb je de stukken van het andere joods geluid al gelezen?

Lees wat Hajo Meijer schrijft.
Jouw verhalen stroken niet met de werkelijkheid.
Ben je wel in Israel?

op 03 08 2011 at 20:59 schreef Sasha Berkman:

Pyt: Zeker een Trotskistiche website? :)

op 03 08 2011 at 21:22 schreef Pyt van der Galiën:

@Sasha

New Left Review? Nee, hoor. Voortgekomen uit de Britse New Left. Zwaargewichten als Perry Anderson en Stuart Hall zijn hoofdredacteur geweest. Auteurs als Marcuse, Habermas, Lacan, Enzensberger en Sartre hebben er artikelen gepubliceerd.

Zizek was onder het communistisch bewind in Joegoslavië een dissident en burgerrechtenactivist, al heeft hij nooit zijn marxistische roots verloochent (hij vond dat de communistische partij dat deed). Tegenwoordig omschrijft hij zichzelf als een ‘radical leftist’:)

op 03 08 2011 at 21:55 schreef Sasha Berkman:

Hey jenerverzuiper! :)
Jelllo verspreidt nog steeds zijn ding, en ik heb nog nooit kunnen betrappen op onzin of leugens.

op 03 08 2011 at 22:40 schreef Sasha Berkman:

Pyt: die aanname onstond bij mij vanwege het gebruik van het woord “new”

Samen sterk!

op 03 08 2011 at 23:08 schreef Wazzup:

@You On A Gin

Ik weet ook hoor hoe ik mijn eigen insrument moet vasthouden. Ik begin altijd in pianissimo en eindig met staccato en het slotakkoord in fortissimo, liefst tweemaal per dag. Het publiek rouleert maar is altijd na het gebruikelijke ‘moet dan nou weer’ toch weer laaiend enthousiast. En dus volgt het credo als slotakkoord.

op 04 08 2011 at 04:51 schreef You On A Gin:

Bedoel je mij soms, Sasha? :)
Jello is niet voor niets uit DK gegaan.

op 04 08 2011 at 16:06 schreef Wazzup:

@You On A Gin

Volgens mij zijn er nog meer Kennedy’s vermoord na de oprichting van de Dead Kennedy’s. En als dat zo is dat pure uitlokking natuurlijk. Oppakken en berechten die Jello Biafra!

Wat een hitser zeg.

op 04 08 2011 at 20:54 schreef Sasha Berkman:

Wazzup: Heb jij niets beters te doen dan hier je domme drollen dumpen?

Zo’n Peter heeft het ook maar moeilijk. Als je niet eenzijdig wilt zijn, moet je bruine stront als wazzup toestaan om de discussies etc te saboteren.
Tenzij je crowd-surfing inzet om de domme leugens van moordadig- en smerig rechts te debunken.
Helaas trekt dat soort advokaten van de dood zich niets aan van de werkelijkheid. Liegen is hun natuur.
denk, denk, denk

op 04 08 2011 at 21:03 schreef Sasha Berkman:

ff 4 the record: Wazzup heeft zich niet gedistantieerd van een even ziekelijk individuu als hijzelf, dat suggereerde dat ik een manifest aan het schrijven zou zijn en dat de AIVD iets moet doen.

Mischien was hij het zelf wel onder een valse identiteit, dat kan gecontroleerd worden aan de hand van de IP-Nummers. Anders was het een een tweetje met een andere stront schijtenende PVV meeuw.

Sterkte Peter
Loop naar de hel wazzup!

op 04 08 2011 at 21:32 schreef You On A Gin:

@ Wazzup
Euh nou volgens mij niet…

op 05 08 2011 at 00:41 schreef Wazzup:

@You On A Gin

Toch wel hoor! DK’s werden opgericht in 1972 of zo en John Kennedy jr werd vermoord in 1999.

op 05 08 2011 at 03:42 schreef You On A Gin:

@ Sasha
Lieverd, je moet natuurlijk ook weer niet verwachten dat je jan & alleman (en hun hersensbraaksels) vrij dogmatisch voor stront, fascisten en nazi’s kunt uitmaken, om nooit eens een tik op de neus terug te krijgen. Je hebt te kennen gegeven graag in bescherming genomen te (zouden) worden voor ‘aanvallen’, onderwijl zelf vrijwel altijd in aanvalsmodus zijnde. Slechts een vriendelijke analyse.

op 05 08 2011 at 10:46 schreef Sasha Berkman:

lieve Gin: die schreeuw om hulp van mij was niet echt gemeend hoor :)

op 05 08 2011 at 11:59 schreef G!:

Maar als je de hele wereld voor bruine stront uitmaakt – terwijl de wereld dat misschien eventjes niet zo goed trekt – dan heb je in ons lieve Nederlandje toch gewoon recht op een legertje kleerkasten met oordopjes?

op 05 08 2011 at 12:08 schreef Wazzup:

Wees gerust, dat komt nog wel.

op 05 08 2011 at 16:39 schreef You On A Gin:

John Kennedy jr., ach, die was ik helemaal vergeten. Slecht hè.

@ Sasha
Aha! Ik trapte erin. :)

op 05 08 2011 at 21:19 schreef Sasha Berkman:

ow wazzup zegt dat we niet bang hoeven te zijn.

op 05 08 2011 at 22:52 schreef You On A Gin:

Angst is een slechte raadgever.

op 06 08 2011 at 00:26 schreef Sasha Berkman:

Angst is een motor van de vooruitgang ;0)

op 06 08 2011 at 00:42 schreef Sasha Berkman:

Wazzup, dat is pas een slechte raadgever, me dunkt.

op 06 08 2011 at 00:46 schreef Sasha Berkman:

Dit is trouwens een van de mooiste fotos waar ik hier tegen aan ben gelopen. Ik weet dat hij er al een paar dagen staat. Allemachtig prachtig.

op 06 08 2011 at 14:36 schreef You On A Gin:

Het heeft wat rustgevends. Ik zou nu ook wel op zo’n locatie willen zijn. Toch maar naar het strand, bij gebrek aan -.

op 06 08 2011 at 14:44 schreef Wazzup:

@Sasha Berkman

ZO is dat. Was trouwens inderdaad een goed concert he, afgelopen WOensdag. Lekker hoor, rauwe punk. Ik let natuurlijk niet op de teksten, dat begrijp je.

op 07 08 2011 at 05:18 schreef You On A Gin:

@ Wazzup
Ik vind veel teksten van DK juist wel erg goed, en right on the money. Niet rechts, niet links, maar recht door zee. Okay, da’s ook weer niet helemaal waar. Zie mij maar als een soort rechtse punk met humor (twee oppervlakkige contradicties voor de prijs van één).

Je gaat me toch niet vertellen dat jij tekstueel meer van de Screwdriver (vanaf hun 2e album) en zo bent, hè? Want in dat geval vind ik je niet meer lief.
God (of Joost) weet dat ik urenlang kan gieren om alleen al de songtitels van zo’n herrie-orkest als Anal Cunt. Maar mensen die het ook echt menen, mwah.

op 07 08 2011 at 16:11 schreef Sasha Berkman:

Wazzup: domme sloeber, het concert was op een dinsdag. Zelfs trollen gaat je niet goed af.

op 09 08 2011 at 23:10 schreef Sasha Berkman:

Wat mij altijd heeft bevallen aan punk is de Lowtech DIY mentaliteit, weinig eisen, prachtige rock (and roll)

de broeder/zusterschap tussen vrije geesten.

de solidariteit, de akties ook.

http://www.youtube.com/watch?v=uqseRMYVTRw

op 12 08 2011 at 17:21 schreef Mundai:

Waar liberale tolerantie en rabiate intolerantie samenkomen vind je figuren als Fortuyn en Breivik, zegt Slavoj Žižek. Ik zie hem nergens gelinkt dus bij deze: http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/aug/08/anders-behring-breivik-pim-fortuyn .

op 13 08 2011 at 20:52 schreef Sasha Berkman:

Goeie Link Mundai, ik ben bang dat meneer Zizek op een extreem rechtse dodenlijst komt gewoon omdat hij de waarheid aanstipt.

op 14 08 2011 at 18:21 schreef Mundai:

Extreem rechts zal vermoedelijk blij zijn met Zizeks uitspraken over Hitler, zoals te vinden op zijn Wiki-pagina. En dat heet dan ‘eclectisch’.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN MEI

O Polderhitler

O Waarom ik Wilders (en Van der Plas, Yesilgöz en Omtzigt) gewoon extreemrechts blijf noemen

O De ondraaglijke hypocrisie van Natascha van Weezel

O Ik las Hannah Arendt en Wilders lijkt dus écht op Hitler

O Snakken naar Jodenhaat, met wijd opengesperde snavels

O Hoe je antisemitisme bestrijdt

O De vrije pers heeft zijn eigen graf gegraven

O Yvonne Coldewijer is een zegen voor de NVJ

O Wilders 1: stevig verankerd in het kolonialisme

O De ene schelder is de andere niet

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS