Home » Archief » Seks met dieren


[23.02.2010]

Seks met dieren

Peter Breedveld

best14

In twee verhalen van Duizend en één Nacht is er sprake van een vrouw die het met dieren doet. In het eerste betrapt Wardan de slager één van zijn trouwe klanten met een beer, die zij ‘het beste geeft van wat de zonen van Adam toebehoort’. Wardan doodt de beer en daarna, op haar eigen verzoek, ook de vrouw, waarna hij wordt beloond met goud en juwelen.

Het tweede verhaal gaat over een prinses en een aap. Ze doet het, behalve met de aap, ook met een zwarte man. De prinses wordt eveneens betrapt door een slager – beide verhalen spelen zich af in Caïro, want Egyptenaren staan bekend om hun zoöphilie – die de aap doodt. Hij negeert de smeekbeden van de prinses haar ook te doden en trouwt in plaats daarvan met haar.

In bed blijkt ze echter niet te bevredigen, waarna hij haar meeneemt naar een kruidenvrouwtje, die het prinsesselijke vagijn blootstelt aan de dampen van een kokend kruidenmengsel. Uit het vagijn vallen daarop een zwarte en een gele worm, de ene het resultaat van de vrijage met de zwarte man, de andere van die met de aap – en hierna is ze genezen van haar onmenselijke libido.

Seks met dieren is een veelvoorkomend thema in de wereldliteratuur. Bekende westerse voorbeelden zijn de verhalen van de verkrachting van Leda door Zeus in de gedaante van een zwaan, en van de verkrachting van Europa door Zeus in de gedaante van een stier. Vooral het verhaal van Leda en de Zwaan is in de loop der eeuwen een dankbaar onderwerp geweest voor schilders en andere kunstenaars. Seks met dieren – de Torah en het Oude Testament schrijven de doodstraf voor, maar in de fantasie mag alles, nietwaar, en daarvan zijn de illustraties, die sinds vorige week de artikelen op deze site begeleiden, het resultaat.

Maar onlangs is er een nieuwe wet aangenomen die zes maanden gevangenisstraf in het vooruitzicht stelt voor

‘degene die een afbeelding – of een gegevensdrager, bevattende een afbeelding – van een ontuchtige handeling, waarbij een mens en een dier zijn betrokken of schijnbaar zijn betrokken, verspreidt, openlijk tentoonstelt, vervaardigt, invoert, doorvoert, uitvoert of in bezit heeft.’

De media hebben het in de berichtgeving over deze wet altijd over een verbod op seks met dieren, en HP/De Tijd verbaast zich erover dat ‘zoiets walgelijks’ niet allang verboden was, maar dat is maar een deel van het verhaal. Als ik de tekst van het wetsvoorstel goed begrijp, kan ik niet anders concluderen dan dat het tonen van een schilderij van Leda en de Zwaan voortaan verboden is. Hokusais meesterwerk De Droom van de Vissersvrouw, één van de sublieme voorbeelden van de Japanse ukiyo-e, is verboden. Deze afbeelding van een reliëf van de Indiase Lakshana Tempel, die op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staat, is goed voor zes maanden brommen. Als ik het goed begrijp, loop ik het risico tot zes maanden gevangenisstraf te worden veroordeeld wegens het publiceren van zoöfiele plaatjes op deze site.

Ik kan niet geloven dat alleen de VVD en het CDA tegen dit gedrocht van een wet hebben gestemd. (Volgens HP/De Tijd is het CDA ‘dus vóór dierenseks’ maar dat slaat nergens op – het CDA heeft tegen gestemd omdat de bestaande wet al voldoende voorzag in een verbod op seks met dieren en op dierenporno). De overige partijen zijn dus kennelijk voor het bewaken van de publieke moraal door een zedenpolitie. Voor het wettelijk beteugelen van de fantasie.

Uiteraard denk ik niet dat de politiek – zelfs de volksverheffers van de PvdA niet – werkelijk een afbeelding van Leda en de Zwaan strafbaar willen stellen. Daarom plaats ik de dierenpornoplaatjes ook zonder schroom op deze site. Ik kan me niet voorstellen straks daadwerkelijk door tien man politie van mijn bed te worden gelicht.

Daarom aan u, lieve lezers, de vraag: wat zie ik blijkbaar verkeerd?

Peter Breedveld is voor de zekerheid toch maar het land uitgevlucht en verblijft thans in Londen.

Peter Breedveld, 23.02.2010 @ 21:53

[Home]
 

50 Reacties

op 23 02 2010 at 22:19 schreef Tjerk:

De reden waarom bovenstaand plaatje niet strafbaar is, is omdat er geen levend mens, en geen levend dier bij zijn betrokken, noch “schijnbaar zijn betrokken”.

Zolang het om tekeningen of schilderijen gaat die duidelijk zijn gefantaseerd mag het.

Dat geldt ook voor kinderpornografie. Logisch, anders zou men al die schilderijen met Venus die omringd is door mollige cherubijntjes moeten vernietigen.

op 23 02 2010 at 22:33 schreef Bert Brussen:

Volgens mij zie je niks verkeerd. Ze zijn in die wet alleen vergeten duidelijk te maken wat een “afbeelding” precies is. Uiteraard doelen ze hier op foto’s en video’s, op dezelfde manier als kinderporno waardoor het bestrijden van de afbeelding automatisch het bestrijden van de daad zelf inhoudt, maar dat staat er duidelijk niet.

Onhandig gedaan van de wettenmakers, maar het zou zomaar kunnen dat de wet nog nader gedefinieerd wordt.

Doen ze dat niet dan heb je inderdaad een probleem en heel veel culturen met je.

Maargoed, het is sowieso een wet die puur dient als symboolpolitiek. De rechtse onderbuikmens is weer tevree: wederom iets met seksualiteit verbannen (wat is er tenslotte belangrijker dan die miljoenen mensen die dagelijks hun huisdier uitwonen?).

Wel beschouwd worden de wetten steeds conservatiever maar wordt dat vermomd onder seksuele excessen als dierenseks, het komt op hetzelfd neer: het bepalen van de seksuele moraal en het opleggen van “goede zeden”.

Wat dat betreft is het een duidelijk verhaal van de tegenstemmende VVD: hoezo moet de politiek de goede zeden bepalen?

Hoe zit dit eigenlijk met kinderporno? Is een drieduizend jaar oude tekening van kinderporno ook verboden?

P.S.

Denk nooit dat je niet van je bed zult worden gelicht. De laatste die dat dacht was Gregorius Nekschot.

op 23 02 2010 at 22:35 schreef Smeets:

Peter,

De werkelijke reden van het CDA om tegen te stemmen is de angst dat deze wetgeving gebruikt gaat worden om de bio-industrie te dwarsbomen.[img]http://www.peakhillindustries.com.au/SheepHandling/ai_lift.jpg[/img]

[img]http://www.genesdiffusion.com/presse/photos/porcin-insemination-01.jpg[/img]

op 23 02 2010 at 22:36 schreef Smeets:

Smakelijk eten iedereen

op 23 02 2010 at 22:39 schreef jvdheuvel:

gatver

op 23 02 2010 at 23:11 schreef hj:

Wat Smeets zegt. Het CDA is natuurlijk nooit te beroerd voor een staaltje fatsoensrakkerij, tenzij het gaat om de belangen van hun agrarische achterban. Die naar mijn idee veel meer dierenleed veroorzaken dan de occasional geitenneuker.

Midas Dekkers omschreef het ook weer mooi bij Pauw & Witteman. Als iemand daar interesse in heeft zoek ik de uitzending misschien nog wel op.

op 23 02 2010 at 23:38 schreef Bert Brussen:

Wat Tjerk zegt klopt niet, maar is hetzelfde probleem. Er staat niet specifiek beschreven of het om levende dieren en mensen gaat, net zo min er staat beschreven om wat voor afbeeldingen het gaat.

op 24 02 2010 at 00:02 schreef arab sex:

dat ik nooit met de hoed in de hand aan de kant van de weg gestaan heb, heeft niets maar dan ook niets te maken met 68. Zo een burgertrut ben ik namelijk nooit geweest en zal ik ook nooit worden.

op 24 02 2010 at 00:29 schreef Tjerk:

Het verschil tussen jou en mij, Bert, is dat ik eerst wat research pleeg voordat ik begin te tikken.

“Hierboven is reeds uiteen gezet dat virtueel beeldmateriaal levensecht moet ogen om onder de strafbepaling te kunnen vallen. Eén van de vele plekken waarin dit vereiste onomwonden in de parlementaire stukken is verankerd, is de volgende passage [TK 2001-2002, 27 745, nr. 6, p. 11.]:

‘De voorgestelde strafbaarstelling van virtuele kinderporno is beperkt tot realistische
kinderpornografische afbeeldingen. Dat betekent dat het in bezit hebben van
een afbeelding waaruit aanstonds blijkt dat het gaat om een gemanipuleerde afbeelding
die niet realistisch is, niet onder reikwijdte van art. 240b Sr. valt. Daarvoor
is immers nodig dat de afbeelding schijnbaar echte kinderporno verbeeldt.’

– Virtuele kinderporno versus legaliteit. Masterscriptie UU Emiel van Dongen.

Zo heeft de rechter verschillende pogingen afgewezen van het OM om een verdachte veroordeeld te krijgen voor het in bezit hebben van virtuele kinderporno, omdat het materiaal onvoldoende realistisch was om de schijn te wekken dat hier daadwerkelijk een minderjarige bij betrokken zou zijn geweest.

Pas in 2008 is een man veroordeeld door de rechtbank te Den Bosch voor het in bezit hebben van virtuele kinderpornografie: het ging hier om een instructiefilmpje voor kinderen waarin een geanimeerd kinderfiguurtje uitlegt hoe de eventuele jeugdige kijkertjes een volwassene seksueel kunnen bevredigen.

De rechter oordeelde dat het materiaal weliswaar voor volwassenen herkenbaar was als niet-realistisch, maar niet voor kinderen, en dat het materiaal kinderen zou kunnen doen denken dat het normaal is seks met volwassenen te hebben, zodat het gebruikt zou kunnen worden om kinderen mee te verleiden.

Ergo: Tenzij je denkt dat het OM op enigerlei wijze aannemelijk zal weten te maken dat het plaatje bovenaan de pagina kindertjes (of apen, wat dat aangaat) zou kunnen doen denken dat seks tussen mensen en dieren heel normaal is, hoef je dus niet te vrezen dat ze je onder een felle lamp zetten om je te confronteren met je browsergeheugen.

op 24 02 2010 at 00:29 schreef MNb:

Staatkunde is lang geleden voor mij, dus sla me als mijn geheugen me weer eens bedriegt, maar volgens mij is ook deze wet vergezeld van een memorie van toelichting. Daarin staat duidelijk beschreven dat kunstuitingen, die dus tot het domein van de fictie behoren, uitgesloten zijn van deze wet.
Het spijt me voor PB, maar het martelaarschap a la Nekschot laat nog even op zich wachten.

op 24 02 2010 at 00:33 schreef Marco Knol:

Dat valt natuurlijk best op te lossen. Jurisprudentie creëeren. Een volgende keer in een museum zal ik eens kijken. Lijkt me best grappig om aangifte te doen tegen het Rijksmuseum.

op 24 02 2010 at 01:08 schreef hj:

En wat is nu uiteindelijk het verschil tussen een filmpje van boer Peter die een paard aftrekt en een filmpje van blonde stoot Kimberley die hetzelfde doet? Voorziet de wet daar ook in?

op 24 02 2010 at 01:17 schreef Tjerk:

Die jurisprudentie is er al, Marco. Zo werd in 2005 een man vrijgesproken door de rechtbank te Den Haag van het in bezit hebben of vertonen van kinderporno.

Het OM had in de woning van de zedenschenner een collage aangetroffen, waarbij een afbeelding van het hoofd van een kind was geplakt op het lichaam van een vrouw in een seksueel uitdagende pose.

Virtuele kinderporno, oordeelde het OM. ‘Niet realistisch genoeg’ oordeelde de rechter.

“De rechtbank leidt hieruit af dat er eerst sprake is van strafbare virtuele kinderporno wanneer de afbeelding voor echt kan doorgaan; het moet immers gaan om een op het eerste gezicht niet van echt te onderscheiden afbeelding van een kind.

Aan dit criterium is in de onderhavige zaak niet voldaan. De rechtbank heeft van elke afbeelding vastgesteld dat er niet op het eerste gezicht sprake is van een niet van echt te onderscheiden kind. Bij het bekijken van de afbeeldingen is direct te zien dat het telkens gaat om het lichaam van een volwassen vrouw waarop een foto van een kinderhoofdje is geplakt.”http://juridischdagblad.nl/content/view/2827/

De man werd echter wel veroordeeld tot anderhalve maand gevangenisstraf, een boete van honderd euro en een behandelingstelling bij een psychiatrische instelling vanwege ontuchtige handelingen met een minderjarige. Dat was namelijk de reden dat ze überhaupt bij hem binnenvielen.

Dat is trouwens steeds waarom politie en justitie bij iemand binnenvallen; omdat ‘ie aan kleine kindertjes zit of bakken kinderporno download. Zolang je dat niet doet, of een positie als officier van Justitie weet te bemachtigen, heb je niets te vrezen.

op 24 02 2010 at 01:20 schreef Tjerk:

“En wat is nu uiteindelijk het verschil tussen een filmpje van boer Peter die een paard aftrekt en een filmpje van blonde stoot Kimberley die hetzelfde doet? Voorziet de wet daar ook in?”

Het ene is een video van een agrarische handeling, en het tweede een video van een ‘ontuchtige’ handeling.

Ik meen zelfs dat men het wetje specifiek heeft hergeformuleerd, omdat het eerst ‘seksuele handelingen’ omschreef en zo het aftrekken van een paard door boer Peter ook strafbaar zou stellen, – en dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn (grijns).

op 24 02 2010 at 05:57 schreef leo schmit:

Het ‘mooiste’ zou zijn wanneer iemand Peter zou aangeven. Dan zou de rechter weer eens wat nuttig te doen hebben, na al dat gezeur over ‘Mein Kampf’ en ‘Mein Koran’.

Het onderwerp ‘dierenseks’ raakt namelijk aan de fundamenten van vele beschavingen. Er bestaan talrijke beschavingen waarin verhalen worden overgedragen en rituelen worden opgevoerd, volgens welke de oorsprong van de samenleving rechtstreeks aan mens-dierseks wordt toegeschreven. Peter noemt Parwan in 1000 en 1 nacht, die zijn vrouw met een beer aantreft. Ik wist niet dat dit in het MO ook speelde. Het thema van de beer-bruid is wijd verbreid in de gehele sub-artiche wereld, van de Koerilen (Ainu) en Kamchatka tot Jenessei, Kola, Scandinavisch Lapland en Noord Amerika, Alaska. Hallowel heeft daarover in 1926 175 blz volgepend in ‘The American Anthropologist’.

De ‘Nederlander’ Schefferus heeft in 1668 het eerste verslag over de berenrituelen en het verhaal van de berenbruid opgetekend in zijn ‘Lapponia’. Edsman (1950 geeft het verhaal hieronder weer (in Matti Sarmele in ‘The Bear in the Finnish Environment’, 2006:.

“C. M. Edsman (1953: 60-; 1956: 46-; 1965) has examined a narrative recorded from Sami people in the 1750s about the bear’s bride and its relationship with the protocol of the peijaiset (Fjellström 1755: 13-). The main schema of the narrative are: A girl had three brothers who treated their sister so ill that she fled into the wilder¬ness and, exhausted, happened on a bear’s den. The bear took the girl as his wife and she gave birth to a son. When the son had grown up and left home, the bear one day told his wife that his lifetime was spent and that in the autumn, he would allow his wife’s brothers to round up the den and to slay him. So it happened, although the wife tried every means of stopping the bear. Before the brothers arrived at the den, the bear bid his wife to fasten a piece of brass on his forehead, to distinguish him from other bears and so the son would not kill his father by mistake. The bear also laid down how he should be treated after death, and finally asked his wife if all the brothers had been equally evil towards her. The girl replied that the youngest had had more pity than the others. When the brothers ar¬rived at the den, the bear bit the two elder brothers, but allowed the youngest to shoot him. “

Edsman zegt dat het verhaal en het ritueel nauw verband houden en terugvoeren op de veronderstelling dat de beer de stamvader van het volk is. “But the background may be an even older narrative on how the bear became the clan’s ancestor.

Dan nog even wat betreft Finse folklore: ”women have a special relationship with the bear. …. En “In Finland, the idea that the bear would not attack a woman, provided that it recognized her as a woman, has been fairly common. For that reason, when meeting a bear, women had to show their genitals, stick out their bottoms or raise their skirts; then the bear turned away. The exception was pregnant women carrying a male child in their wombs.”

Ook in Finland’s nationale Kalevela mythologie is de beer populair. Mijn advies aan Peter, mocht de grond je te heet onder de voeten worden, dan zal Finland je graag in haar armen sluiten.

op 24 02 2010 at 09:32 schreef vasti:

Lastig is wel dat ik tegenwoordig met het aanklikken van de site FN op mijn hoede moet zijn en regelmatig dus een flitsende scrollbeweging naar beneden moet maken bij het verschijnen van afbeeldingen van intieme ontmoetingen tussen mens en dier.
Bij ons thuis staan de computers naast elkaar en ook al geloof ik in een open vrije opvoeding, ik geloof niet dat het zien van deze afbeeldingen voor mijn zoontje van negen van positieve invloed op zijn ontwikkeling zal zijn.

op 24 02 2010 at 10:32 schreef G!:

Ik volg de (door Tjerk) hierboven geschetste ‘logica’ toch niet helemaal… Het filmpje met Peter is dus niet strafbaar en het filmpje met Kimberley wel. En dat is omdat Peter een agrarische handeling uitvoert. Ok. Straks vinden ze bij het CDA nog dat wanneer je een kind laat aftrekken door een leraar in een klaslokaal dan… dat ’t een onderwijskundige handeling is. Kom nou toch! Peter’s agrarische handelingen zijn niet minder seksueel dan die van Kimberley. En hoe moet ik weten of Kimberley wel of geen gezonde uit de Hongaarse klei getrokken boerendochter is, die in het echt Krzstina heet, die papa even een handje komt helpen?

Hoe zit dat nou precies met jurisprudentie over kinderporno? Mij lijkt het een andere wet en dus een ander verhaal, maar goed. Laten we er van uitgaan dat het vergelijkbaar of toepasbaar is. Blijkbaar ziet Tjerk logische redenen waarom bovenstaande (redelijk realistische) prent van een vrouw die door een aap geneukt wordt niet strafbaar is, terwijl evenzo goed realistische prenten van kinderseks niet mogen. Onrealistische prenten mogen de ene keer wel, de andere keer niet. Virtuele kinderpornomanga mag soms wel, virtuele kleuterneukerij op SecondLife is verboden. Een nephandleiding met onrealistische plaatjes mag ook niet, want – nu komt het – deze kan door niet-pedofielen als realistisch en normaal en opgevat kan worden.

Nou, met name dat laatste vind ik als niet-boer ook van handevol drukwerk met okseldiepe dierenseks. Dat er KI-handleiding of ‘agrarisch’ opstaat, ga ik toch helemaal niet lezen. Ik zie gewoon twee blozende varkensbillen waar een hand tussen verdwijnt. Spannend, en… dat wil ik dan ook, want het is blijkbaar heel normaal.

op 24 02 2010 at 10:39 schreef Yezkilim:

hj, eens en: graag! (Midas bij P&W opzoeken)

op 24 02 2010 at 10:43 schreef G!:

Pardon. Ik verwar seksueel en ontuchtig. Maar laten we wel wezen, de handelingen zijn met name ontuchtig omdat ze seksueel van aard zijn. Als Kimberley dat paard gewoon stond te kammen, dan was er niets aan de hand.

Verbaast me overigens dat Kimberley d’r tieien in alle bushokjes mag laten hangen en niet voor een select gezelschap agrarische handelingen met een paard mag plegen. Wat raakt de goede zeden nu meer?

op 24 02 2010 at 10:46 schreef EH:

Maargoed, het is sowieso een wet die puur dient als symboolpolitiek. De rechtse onderbuikmens is weer tevree: wederom iets met seksualiteit verbannen (wat is er tenslotte belangrijker dan die miljoenen mensen die dagelijks hun huisdier uitwonen?).

Die logic volg ik toch niet helemaal. Min VVD en CDA blijft er toch voornamelijk links over in de kamer.

Zoals eerder genoemd: midas dekkers was weer op zijn best met dit onderwerp. Geen dingen gaan verbieden omdat ze ‘vies’ zijn. En dat dierenleed is ook krokodillentranen; als ik als paard mocht kiezen tussen afgetrokken worden of dor de worst gedraaid worden, dan wist ik het wel.

op 24 02 2010 at 12:34 schreef yurp:

“In Finland, the idea that the bear would not attack a woman, provided that it recognized her as a woman, has been fairly common. For that reason, when meeting a bear, women had to show their genitals, stick out their bottoms or raise their skirts; then the bear turned away. The exception was pregnant women carrying a male child in their wombs.”

Uitzonderingen zijn altijd zo mooi. Werd je als vrouw tóch aangevallen door een beer ondanks het tonen van je genitalien dan was je vast zwanger zonder dat je het wist ;)

op 24 02 2010 at 13:50 schreef Bert Brussen:

Tjerk, ik reageer slechts op wat Peter Breedveld schrijft:

‘degene die een afbeelding – of een gegevensdrager, bevattende een afbeelding – van een ontuchtige handeling, waarbij een mens en een dier zijn betrokken of schijnbaar zijn betrokken, verspreidt, openlijk tentoonstelt, vervaardigt, invoert, doorvoert, uitvoert of in bezit heeft.’

De beschuldiging van te weinig research plegen mag je dus bij hem neerleggen.

op 24 02 2010 at 13:54 schreef Bert Brussen:

@G!: Tjerk doet slechts verslag van jurisprudentie. Dat je het daar niet mee eens bent betekent niet dat Tjerk dan ook maar kan uitleggen waarom. Dat vindt de rechter al moeilijk genoeg.

Bovendien heeft wetgeving verder geen ene fuck te maken met wat jij wel of niet onzedig vindt.

op 24 02 2010 at 14:02 schreef machoo:

Bedankt leo dat verklaart een hoop

op 24 02 2010 at 14:03 schreef machoo:

[img]http://www.fugly.com/media/IMAGES/Strange/russian_bear_suit.jpg[/img]

op 24 02 2010 at 14:15 schreef Gerrit:

Wilders liep tegen een soortgelijk probleem aan, geloof ik.

op 24 02 2010 at 15:02 schreef G!:

Ah… misschien wekt “Blijkbaar ziet Tjerk logische redenen” de indruk dat ik Tjerk persoonlijk aanval. Da’s niet m’n de bedoeling, het ging om de logica en de artikelen waarvan hij verslag doet. Er had eigenlijk net zo goed “Blijkbaar ziet onze wetgever logische redenen”.

Bovendien heeft wetgeving verder geen ene fuck te maken met wat jij wel of niet onzedig vindt.
Ik heb het niet over wat ik onzedig vind. Ik heb het over ‘de goede zeden’. Je weet wel, exact die normen en waarden waar zedeloosheid en ontucht mee in tegenspraak zijn. Helder toch?

op 24 02 2010 at 15:17 schreef Rob:

“Zedeloos”, “ontucht” — wat is daar “helder” aan? Als ik aan honderd mensen vraag om een voorbeeld van beide begrippen te geven, krijg ik zeer uiteenlopende antwoorden.
Er zit dus geen breed gedragen ‘pakket normen en waarden’ achter.

op 24 02 2010 at 16:15 schreef andere Ad:

Heb weleens een Chineesje genomen die was geboren in het jaar van het varken
Valt dat ook onder sex met dieren ?

op 24 02 2010 at 17:23 schreef Asmodeus:

De ogen van Ewoud Butter bedekken bij mijn huidige resolutie zedig het zwijnevagijn.

KI bij varkens? De natuurlijke paring schijnt voor de zeugen alles behalve pijnloos te verlopen, door de kurketrekkerachtige vorm van de berelul. Krijsen, gillen… Glijmiddel en vibrators zijn wellicht een zeugvriendelijk alternatief, de beer komt ook aan zijn trekken.

op 24 02 2010 at 19:11 schreef Marthijn Uittenbogaard:

20 Years for Loli Manga: “Victims Don’t Have to Exist”
http://www.sankakucomplex.com/2009/01/07/20-years-for-loli-manga-%25E2%2580%259Cvictims-don%25E2%2580%2599t-have-to-exist%25E2%2580%259D

Child pornographer caught
http://www.dailyadvertiser.com.au/news/local/news/general/child-pornographer-caught/1752080.aspx

Christopher Handley Sentenced to 6 Months for ‘Obscene’ Manga (Updated)
http://www.animenewsnetwork.com/news/2010-02-11/christopher-handley-sentenced-to-6-months-for-obscene-manga

op 24 02 2010 at 19:28 schreef Benech:

Marthijn, het Nederlandse strafrecht, het buitenland kan me even gestolen blijven.

op 24 02 2010 at 23:39 schreef Demater:

Wat ik niet goed snap is dat het bij echte kinderporno, foto’s van seks met kinderen dus, in feite gaat om bewijsmateriaal van een strafbaar feit. Kan bewijsmateriaal illegaal zijn? Kan het tonen van een misdadige handeling zomaar verboden zijn? Het is misschien een vreemd zijspoor maar bij mensenrechtenschendingen in verre buitenlanden willen activisten altijd graag hun verhalen ondersteunen met foto-bewijs. Als hooggeplaatste politici kindertjes verkrachten en als daar foto-bewijs van bestaat zou dat dan ook niet vertoond mogen worden?

op 25 02 2010 at 04:31 schreef leo schmit:

Demater dwaalt af, het ging over seks met dieren.

op 25 02 2010 at 04:35 schreef leo schmit:

Machoo, my pleasure. Ik heb ook nog wat verhalen uit Java liggen over seks met slangen (ular, lingga) en krokodillen (baya, kebayan). De Airlangga mythologie van India (ook naar Java overgedragen) verwijst hier ook naar.

op 25 02 2010 at 09:45 schreef Peter:

ik geloof niet dat het zien van deze afbeeldingen voor mijn zoontje van negen van positieve invloed op zijn ontwikkeling zal zijn.

Wat stel je je zo voor dat het effect op je zoontje zal zijn, mocht hij onverhoeds (“wat zat mama daar zojuist nou zo snel weg te scrollen? Eens even kijken”) worden geconfronteerd met een afbeelding van een vrouw die door een aap wordt genomen?

Ik heb vier kinderen, en het laatste waar ik mee bezig ben, is ze beschermen tegen de slechte invloed van de boze buitenwereld. Ik leer ze dat monsters bestaan, maar dat ze er niet zo uitzien als in griezelfilms. Ze lijken gewoon op de vriendelijke buurman, of op de juf, of op Jan Peter Balkenende.

Loop je wel eens met je kinderen een katholieke kerk binnen? Maak je je dan ook ongerust over het effect op hun tere zieltjes van al die perverse afbeeldingen van die naakte jongeman, kronkelend van pijn aan het kruis?

Groeten uit Londen, allen. Nu aan een Engels ontbijt en dan naar St. Paul’s (had ik nog nooit gedaan), een of ander rariteitenkabinet van een man wiens naam ik vergeten ben, Harrod’s, Louboutin, the Forbidden Planet en o ja, Locanda Locatelli. Gisteren heerlijk gegeten bij Alain Roux. Voor niks!

op 25 02 2010 at 10:40 schreef Yezkilim:

Precies, Peter. Sterker nog, zo’n aangekleed kruisbeeld, zo’n levensechte sadistische plastiek, zie ik ook wel eens bij mensen thuis hangen, midden in een woonkamer vol kindertjes. Lijkt me een stuk schadelijker voor hun zieltjes dan vrolijke dierenporno.

Uiteraard ben ik tegen het mishandelen van mensen en dieren, dus ook tegen verkrachtingen, maar als het Babe een worst zal wezen wie of wat er naar binnen gaat, als het maar geen pijn doet, waar zijn we dan mee bezig als we echte of zelfs getekende seks met een dier strafbaar stellen? Zijn er geen belangrijkere dingen? Hebben we de strijd tegen kinderporno al gewonnen soms?

Een jakkesgevoel lijkt me trouwens een erg slechte reden voor een wet. Dit zelfde gevoel lag immers ook aan de basis van het taboe op seks tussen mensen van dezelfde kunne of seks met iemand van een ander ras. En wat komt hierna? Wat vinden mensen nog meer getver? Bejaardenseks? Dat ook maar verbieden dan?

op 25 02 2010 at 10:58 schreef Tjerk:

“Bejaardenseks? Dat ook maar verbieden dan?”

En vadsige mensen die het met elkaar doen. Walgelijk gewoon.

op 25 02 2010 at 12:48 schreef Bert Brussen:

Mensen die serieus bang zijn dat een afbeelding waarop een vrouw en een aap seks hebben van negatieve invloed is op hun negenjarige kind zijn vooral zelf erg ziek in hun hoofd.

op 25 02 2010 at 13:35 schreef colliding positron:

Had ik al gepost bij ‘Remi’, maar past eigenlijk beter hier. Waarschijnlijk wordt nu ‘as we speak’ mijn alias nagetrokken om me vannacht van m’n bed te lichten…
mierenneuker

op 25 02 2010 at 15:13 schreef G!:

Mierenneuker?

Behalve als je goede redenen hebt om aan te nemen dat het echt zo is en er ook nog eens dwingende redenen zijn om dit naar buiten te brengen lijkt het me – net als iemand uitmaken voor geitenneuker – een geval van smaad.

Iemand voor homo uitschelden kan voor zover ik het met mijn beperkte verstand snap geen smaad zijn, want homofilie is helemaal niet strafbaar.

op 25 02 2010 at 15:36 schreef colliding positron:

G!: Huh?

op 25 02 2010 at 22:57 schreef colliding positron:

Het woord ‘mierenneuker’ slaat niet op een persoon; het is slechts de tag van een link, die ik wat ongelukkig heb gekozen.
Bij het woord ‘mierenneuker’ stel ik me voor hoe dat er in de praktijk uit zou zien, en schets dat dan even voor jullie op een geeltje.
Als we medelijden moeten hebben met het kleinvee, hoe erg is het dan wel niet gesteld met die mieren die zo veelvuldig geneukt worden?

op 26 02 2010 at 16:26 schreef vasti:

Het gaat mij meer om de hoeveelheid. 1 foto kan je, in het kader van opvoeden, samen bekijken en bespreken. En daar houd het wat mij betreft wel op.
Bij de gewone naaktfotos heb ik hem, na enkele nieuwschierige blikken en opmerkingen, uitgelegd de connectie van de fotos met naam website, het nudistenbestaan van de webmaster en, last but not least, dat er niks mis is met naakt/sex, integendeel etc, etc. Gewoon gezellige talk met je kid.
Ik denk dat er weinig ouders zijn die er voor voelen hun (jonge) kinderen dagelijks gedurende een bep. periode te confronteren met afbeeldingen van mensmetdieren sex en daar dan samen naar te kijken…
Waarom niet?
Een in mijn ogen betere vraag is: waarom wel?

Iemand?

(Bertje valt af, hij is nog geen papa….)

Bertje valt af, hij is nog geen papa..

op 26 02 2010 at 17:26 schreef Peter:

‘Het nudistenbestaan van de webmaster’? De afbeeldingen op deze site hebben niks te maken met mijn ‘nudistenbestaan’. Ik durf niet eens te vragen wat je daarover dan wel allemaal vertelt aan je kind.

Ik vraag me af of jij wel helemaal spoort. Of eigenlijk vraag ik me dat helegaar niet af. Er bestaat weinig twijfel meer na een opmerking als deze:

Ik denk dat er weinig ouders zijn die er voor voelen hun (jonge) kinderen dagelijks gedurende een bep. periode te confronteren met afbeeldingen van mensmetdieren sex en daar dan samen naar te kijken…

Hoe verzin je zoiets? Denk je dat ik wel dagelijks dergelijke sessies met mijn kinderen organiseer? Daar gaat het ook helemaal niet over. Deze plaatjes bestaan, en ik ga ze niet angstvallig wegscrollen voor mijn kinderen. Ik ga wel eens met ze naar een kathedraal of een kerk, en dan laat ik ze gewoon die afbeeldingen van de stervende Jezus zien. En dan vertel ik: “Kijk, kinderen, zo ziek en morbide zijn die Roomskatholieken nou, en dan heb ik jullie nog niks verteld over de bloeddrink- en mensenvleeseetsessies die ze gezellig met z’n allen organiseren.”

op 26 02 2010 at 18:06 schreef vasti:

Nah ja, Peter. Als ik over jou nadenk, dan denk ik o.a. ook aan naakt. Is dat zo vreselijk gek? Wat reageer je toch apart. En als ik dan mijn kind uitleg wie of wat Frontaal Naakt of Peter Breedveld is dan komt naakt door het leven gaan daarbij ook ter sprake. Ik snap niet wat daar zo vreemd aan is.

“Ik denk dat er weinig ouders zijn die er voor voelen hun (jonge) kinderen dagelijks gedurende een bep. periode te confronteren met afbeeldingen van mensmetdieren sex en daar dan samen naar te kijken…”

Hoe verzin ik (bovengenoemde quote) zoiets?
Mij wordt mij naar aanleiding van mijn eerste comment voor de voeten geworpen als zou het belachelijk zijn dat ik de afbeeldingen van mensmetdierensex naar beneden sroll voordat mijn zoontje ze ziet.
De computers staan bij ons naast elkaar. Dit is met dagen achter elkaar afbeeldingen van zwaan/aap/ezel/varken-met mens sex, lastig.
Wat is jouw punt nu eigenlijk?

op 27 02 2010 at 04:16 schreef Tjerk:

Haha, ik herinner me dat een huisgenote eens binnenliep terwijl ik Frontaal Naakt open had staan.

Verontwaardigd: ‘Wat is dat?!!’

Ze dacht kennelijk dat ik een of andere erotische website aan het bekijken was. Mijn verklaring dat het allemaal intellectueel heel verantwoord was, kon ‘r geloof ik niet zo overtuigen.

De kerk heeft trouwens niet alleen maar plaatjes van Jezus die doodgemarteld wordt. Vraag me af hoeveel mensen hun kinderen hieraan zouden willen blootstellen.

[img]http://herodotuswept.files.wordpress.com/2008/12/bernhardclairvaux_lactatio_sourceunknown.jpg[/img]

op 05 10 2014 at 16:51 schreef Seks Met Dier | Sexy Met Cam:

[…] Seks met dieren – Frontaal Naakt. Ongesluierde opinies … – Seks met dieren. Peter Breedveld. In twee verhalen van Duizend en één Nacht is er sprake van een vrouw die het met dieren doet. In het eerste betrapt Wardan de …… […]

op 06 10 2014 at 20:23 schreef Seks Met Paard | Sexy Met Cam:

[…] Seks met dieren – Frontaal Naakt. Ongesluierde opinies … – Seks met dieren. Peter Breedveld. In twee verhalen van Duizend en één Nacht is er sprake van een vrouw die het met dieren doet. In het eerste betrapt Wardan de …… […]

op 07 10 2014 at 07:34 schreef Seks Pakket | Sexy Met Cam:

[…] Seks met dieren – Frontaal Naakt. Ongesluierde opinies … – Seks met dieren. Peter Breedveld. In twee verhalen van Duizend en één Nacht is er sprake van een vrouw die het met dieren doet. In het eerste betrapt Wardan de …… […]

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN MEI

O Polderhitler

O Waarom ik Wilders (en Van der Plas, Yesilgöz en Omtzigt) gewoon extreemrechts blijf noemen

O De ondraaglijke hypocrisie van Natascha van Weezel

O Ik las Hannah Arendt en Wilders lijkt dus écht op Hitler

O Snakken naar Jodenhaat, met wijd opengesperde snavels

O Hoe je antisemitisme bestrijdt

O De vrije pers heeft zijn eigen graf gegraven

O Yvonne Coldewijer is een zegen voor de NVJ

O Wilders 1: stevig verankerd in het kolonialisme

O De ene schelder is de andere niet

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS