Home » Archief » Slachtoffer


[25.08.2011]

Slachtoffer

Frans Smeets


Théo van Rysselberghe

Of je het nu domrechts, sluwrechts, nieuw rechts of extreemrechts noemt, een ding moet je de aanjagers van de nieuwe tijdsgeest nageven, het is toch knap hoe ze zichzelf continu in de slachtofferrol van links weten te draaien.

Misschien heb ik iets gemist, maar werd in 1989 de muur niet naar onze kant omgeduwd? Had de PvdA niet haar ideologische veren afgeworpen en het economische liberalisme omarmd? Is de laatste twintig jaar niet bijna iedere overheidsfunctie aan de krachten van de markt overgeleverd? Is niet bijna elke publieke dienst geprivatiseerd of geliberaliseerd? Is het monopolie van de staatsomroepen niet gebroken en kunnen Henk en Ingrid zich niet hersendood staren naar tientallen zenders met allerlei debiele spelletjes en afzeikprogramma’s? (Zou domrechts dat bedoelen met Cultureel Marxisme?)

Is de sociale zekerheid de laatste twintig jaar niet van elke franje ontdaan en is het hebben van een uitkering niet verworden tot een vernedergang? Zijn de inkomensverschillen niet vergroot tot soms bizarre proporties?
Zijn al die Henken en Ingrids, die zich met de verlokking van een inbouwkeuken zich in de schulden hebben gestoken, soms genaaid door links? Is het managementgezwets, dat ons tot waanzin drijft, linkse prietpraat?

En om dicht bij huis te blijven: als de bouwput Eemshaven hele vliegtuigladingen vol Turkse mannen overvliegt om met gevaar van eigen leven en tegen hongerloon energiecentrales te laten bouwen zet links dan de grenzen open?

Hoezo de schuld van links?

Het geschreeuw van rechtse partijen over ‘linkse schuld’ is dan ook veel boter op heel veel hoofden.

Hoe graag Wilders het ook anders zou willen zien, de voedingsbodem voor zijn electorale succes is grotendeels het gevolg van rechts beleid. Een electoraat dat terug wil naar de valse romantiek van sociaal-democratische bestaanszekerheden van weleer, toen de straten nog roomblank waren. Zekerheden die geslachtofferd zijn op het altaar van het economisch liberalisme. Een beleid dat de VVD actief heeft gesteund en waarvoor ze verantwoordelijkheid heeft genomen.

Het beleid waar Wilders tot voor zijn vertrek bij de VVD voor gestaan heeft, namelijk: vrijhandel, oftewel vrijheid van kapitaal, goederen, diensten èn arbeid. Dan ook niet miepen als de ‘human resource‘ in je achtertuin komt wonen en zijn eigen kerkje bouwt.

De PVV is dan ook helemaal niet anti-links, maar anti-liberaal, anti-globalistisch, anti-establishment en natuurlijk anti-Islam. Ze wil harde repressie, een homogeen (lees: blank) land en zich verschuilen achter de dijken. De economische agenda van de PVV is keihard SP.

Maar mag de SP via een economisch gelijkheidsideaal proberen de oude wereld te herstellen, de PVV streeft naar een blanke samenleving waar onze kinderen in de klas voor de driekleur het Wilhelmus moeten zingen.

En de door dit ‘rechts’ gekoesterde slachtoffergroepen als: onderdrukte vrouwen, homoseksuelen of joden komen van een koude kermis thuis, zodra ze niet meer als knuppel of excuus-Truus gebruikt kunnen worden om de Islam mee om de oren te slaan.

Henk en Ingrid zappen gewoon door van de Toppers naar de brandstapel. Het zal ze een worst wezen.

En ja mensen, laten we niet vergeten dat Wilders zelf ook slachtoffer is van de Noorse massamoord. Er worden zevenenzeventig kinderen voor ‘het goede doel’ door een gelijkgestemde geëxecuteerd en de man wentelt zich in een slachtofferrol. De arme ziel is slachtoffer van links. Ach gut. Je zou hem bijna kopje thee aanbieden.

De slachtofferrol van Wilders sluit perfect aan bij gevaarlijke totaalmalloten en fantasten op PVV-fansites voor wie Breivik een slachtoffer van links was, doorgedraaid in het cultureel marxisme (wat is dat nou eigenlijk?). Iedere Marokkaanse puber die een fiets jat, moet tegen de muur, maar nu is er ineens volop begrip voor de motivatie van de dader.

De het-is-de-schuld-van-links-types doen me nog het meest denken aan de voormalige gestaalde kaders van de CPN, voor wie elk noodlot en wissewasje de schuld van het kapitaal was. Alleen hebben deze lui het in Nederland nooit zover geschopt dat hun schuldtoewijzing en vijandbeeld main-stream werd. Het politieke klimaat in Nederland heeft zich echter laten gijzelen door Wilders zijn anti-linksretoriek. Het is stuitend om te zien hoe onderdanig en angstig links zich gedraagt en het slachtoffer Wilders en zijn aanhang de wind in de zeilen houdt.

De anti-linksretoriek is een gevaarlijke vorm van revisionisme die buiten elke historische werkelijkheid staat.
Er is namelijk helemaal geen schuld aan de veranderingen die de samenleving de laatste vijftig jaar ondergaan heeft.

Alleen al het woord schuld suggereert, dat iemand die veranderingen in beweging heeft gezet en dat dit negatief zou zijn. Het is ons gewoon overkomen en het is helemaal niet negatief. Henk en Ingrid zijn ook helemaal geen slachtoffer. Als er al slachtoffers zijn, dan heten die niet Henk en Ingrid, maar Sjonnie en Anita. Ik adviseer Henk en Ingrid hun Turkse Riviera’s in te ruilen voor een weekendje plattelanden in Oezbekistan, als ze zo graag terug willen naar oude tijden.

De politiek heeft in een pluriforme samenleving nauwelijks invloed op de grote maatschappelijke veranderingen en dat is maar goed ook. De landen waar de overheid meent dit wel te kunnen hebben, zijn landen waar je niet wilt wonen. Dat zijn landen met een homogene samenleving waarin anders-zijn bestreden wordt. Dat zijn landen die grenzen optrekken, dat zijn landen zonder welvaart, dat zijn landen waar alle problemen veroorzaakt worden door één enkel allesomvattend woord. Dat is Geertwilderstan.

Frans Smeets ziet, buiten zijn vrouw, domrechts als het grootste risico op vroegtijdig overlijden.

Frans Smeets, 25.08.2011 @ 06:58

[Home]
 

56 Reacties

op 25 08 2011 at 10:58 schreef G!:

Het wordt tijd dat er iemand een boek gaat schrijven; ‘De puinhopen van meer dan drie decennia CDA en VVD’.
Goed stuk.

op 25 08 2011 at 11:02 schreef Pyt van der Galiën:

Dat de economische agenda van de PVV weinig af zou wijken van dat van de SP, hoor ik wel vaker. Toegegeven, het verkiezingsprogramma van de PVV bevat wat linkse kretologie. De agenda van een partij blijkt echter niet zozeer uit haar verkiezingsprogramma, als wel uit haar stemgedrag in de Tweede Kamer.

Naar dat stemgedrag deden de Leidse politicologen Tom Louwerse en Simon Otjes onderzoek: http://www.tomlouwerse.nl/2011/05/sp-trouwste-bondgenoot-van-de-pvv.html

Wat blijkt? Het stemgedrag van SP en PVV is verre van identiek (zie het onderste staafdiagram, waarin het stemgedrag is uitgesplitst naar beleidsterrein). Met name op economische onderwerpen verschilt het stemgedrag van de PVV aanmerkelijk van dat van de SP en de overige linkse partijen.

Voorzichtige conclusie: het enige beleidsonderwerp waarop de PVV links – of in elk geval sociaal – stemgedrag vertoont, is het terrein van de zorg. Ook dat is overigens relatief. Zie o.a. dit lijstje: http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=10&t=8831 Zo heeft de PVV vóór hogere eigen bijdragen en tégen maatregelen om de wachtlijsten in de zorg te verminderen gestemd.

De conclusie moet dan ook luiden dat de PVV ook over haar sociaal-economische agenda datgene doet waar ze het beste in is: liegen. Haar werkelijke agenda is net zo rechts als die van de VVD. Omdat Wilders zich realiseert dat een groot deel van zijn potentiële achterban op sociaal-economisch terrein aanmerkelijk linkser is dan hij zelf, heeft hij uit puur opportunistische overwegingen wat linkse kreten in zijn verkiezingsprogramma opgenomen.

op 25 08 2011 at 11:06 schreef yvonne:

Geertwildersstan=. Verisraelisering van Nederland?

op 25 08 2011 at 11:10 schreef yvonne:

Bovenstaande moet zijn:

Geertwilderstan= Israël. Verisraëlisering van Nederland?

op 25 08 2011 at 11:31 schreef G!:

Geertwildersstan – persoonlijk denk ik meer aan: Democratische Volksrepubliek Nederland.

op 25 08 2011 at 11:32 schreef Pyt van der Galiën:

Ter aanvulling: de PVV is i.t.t. hetgeen Frans stelt wel degelijk anti-links. Frans heeft wél gelijk wanneer hij de PVV een anti-liberale partij noemt. Wilders en Bosma (de enigen die er toe doen) haten liberalen bijna net zozeer als socialisten.

op 25 08 2011 at 11:32 schreef Sandro:

Yvonne – verïsraelisering??????

op 25 08 2011 at 11:41 schreef Sandro:

G! – DVN klinkt wel erruggg links of niet dan?

op 25 08 2011 at 11:48 schreef yvonne:

@Sandro

Is dat raar dan? Homogeen, hoge muur, slachtoffergedrag, anti moslim, Wilders, Rosenthal, Verhagen, SGP, halve CU etc,etc,etc,etc,etc,etc,etc,etc,ec,etc,etc.

op 25 08 2011 at 11:49 schreef Roots:

@Yvonne
Net het heilige gecrosst van zuid naar noord en van oost naar west.
Israel, een fijn land, kan niet anders zeggen.

http://www.youtube.com/watch?v=SHPSdBztS98&feature=player_embedded

op 25 08 2011 at 12:34 schreef Sandro:

Yvonne, ppppffffff en dan rechts verdenken van complotdenken…ahum.

op 25 08 2011 at 13:43 schreef Benedictus:

Veel had voorkomen kunnen worden.

Eerst had/zou begonnen moeten worden te erkennen dat de nadelen die verbonden waren/zijn m.b.t. immigratie afgeschoven zijn/worden naar laagverdienden/laaggeschoolden die daar EENZIJDIG de lasten van moesten/moeten dragen. Mopperen daarover werd/wordt ze bovendien nog kwalijk genomen ook, vooral door diegenen die die lasten niet hoefden te dragen. Die erkenning blijkt wel heel moeilijk te zijn voor diegenen die aan de goede (vermogende) streep van de lijn zitten.

Het beeld van een oude vrouw met haar handtasje, dat afscheid nam bij het graf van Fortuyn, die daar bijna struikelde omdat zij slecht ter been was, is nog op mijn netvlies gegrift. Mogelijk durfde zij niet meer alleen over straat in haar eigen buurt. Wouter Bos waren deze beelden blijkbaar ook opgevallen aangezien Wouter daar het volgende over zei: “Dat zijn onze mensen”.

Nooit werden de klachten van die mensen serieus genomen door Links, terwijl Links het juist voor die mensen op had moeten nemen. In Amsterdam was het juist Aboutaleb die dat niet begreep en daar bij P&W zijn beklag over deed. Families moesten verhuizen omdat hun leven onmogelijk werd gemaakt door Marokkaanse jongens. Een Marokkaan -Aboutaleb- wilde dit aangepakt hebben, maar optreden was nooit de sterkste kant van Cohen. Amsterdam liet die getergde mensen gewoon in de steek. Pappen en nathouden heeft veel stemmen opgeleverd voor Wilders. Cohen maakte op zijn manier reclame voor Wilders.

De voordelen van de immigratie kwamen vooral op het bordje van diegenen die nooit geconfronteerd werden/worden met de nadelen. Goedkope werknemers (b.v. werksters/schilders, liefst zwart) waren erg aantrekkelijk, juist voor de bevoorrechte groep. Veel exotische eethuisjes waren ook aantrekkelijk en die groep kan zich “uit eten gaan” wel permiteren. Logisch dus dat er verschillend wordt gedacht tussen mensen over immigratie. Klachten afdoen als jaloezie is te goedkoop zolang er nooit vrijwillig is aangeboden om te ruilen met de klagers.

Voor de meeste PVV stemmers speelt, volgens mij, de islam geen enkele rol. De grote fout van Links was dat zij de ene kansarme groep, bijna van de ene op de andere dag, heeft ingeruild voor de andere. Er moest o.a. door de voormalige achterban van de PvdA nog langer op een betaalbare huurwoning worden gewacht. De woonbehoefte werd niet afgestemd op BEIDE kansarme groepen. Offers werden ALLEEN gevraagd van diegenen die het toch al moeilijk hadden.

Natuurlijk bestaat niet de hele achterban van Wilders uit kansarmen. Er moet dus een onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende groepen wat (ver)oordelen betreft. Voor een deel van de achterban van Wilders bestaat de enige protestmogelijkheid uit een PVV-stem. De SP is ook voor hun geen alternatief zolang hun problemen niet worden gehoord en aangepakt. Ze weten namelijk maar al te goed dat winst voor de PVV de bestaande partijen aan het schrikken maakt en niets anders. Alleen zo worden ze gehoord.

Echte racisten zijn er, naar mijn mening, maar weinig onder kansarme autochtonen.

Probeer maar eens als overheid een woonwagenkampje, een asielzoekerscentrum of afkickcentrum dichtbij een villawijk te plaatsen. Gebleken is dat veel kansarmen meer kunnen en willen inschikken dan kansrijken. Laatstgenoemden hebben het “geluk” dat migranten/asielzoekers geen huis in hun buurt kunnen kopen of huren. Mooi praten is dus voor die groep kostenloos en niet echt serieus te nemen.

Femke Halsema waardeer ik juist omdat zij het in iedergeval heeft geprobeerd om haar eigen kinderen op een zwarte school onderwijs te laten volgen. Zij heeft in mijn ogen WEL recht van spreken. Maar zij is wel een van de weinigen onder haar “gelijken”.

Goed voorbeeld doet goed volgen.

op 25 08 2011 at 14:39 schreef otto:

Dit vind ik nu een heel goede analyse, Benedictus. Je ziet – bijvoorbeeld waar ik werk – dat Nederlanders van Marokkaanse afkomst enorm hun best moeten doen om zich te bewijzen (veel harder dan een gewone Hollander)maar dat dit op de werkvloer wel degelijk wordt opgemerkt en dat zij daarom waardering oogsten, de eeuwige zeikerds onder de collega’s niet te na gesproken natuurljk.

op 25 08 2011 at 14:45 schreef yurp:

@Benedictus

Dat weet ik zo net nog niet hoor, de gemiddelde PVV stemmer is geen zielig oud vrouwtje die gepest wordt door bontkraagjes. De achterban van de PVV is qua welvaartsniveau en opleiding vrij normaal verdeeld. Het merendeel stemt naar mijn idee PVV om hun islamstandpunten en niet uit protest of omdat ze écht last hebben van Marokkaanse ettertjes. Het percentage dat ze in de grote steden hebben behaald is namelijk niet schrikbarend hoog. Ik vind je analyse het borreltafelniveau niet ontstijgen.

op 25 08 2011 at 14:49 schreef yurp:

@Benedictus

Een citaatje over een Synovate onderzoek:

“Maar de top 3 waarom erop de PVV gestemd wordt is 1. omdat er te veel buitenlanders zijn (33%), 2. de criminaliteit niet goed aangepakt wordt ( 22%) en 3. omdat de PVV kritisch staat tegenover de islam (19%).”

http://www.republiekallochtonie.nl/wie-stemmen-er-pvv-ewoud-butter

op 25 08 2011 at 14:58 schreef MNb:

“Had de PvdA niet haar ideologische veren afgeworpen en het economische liberalisme omarmd?”
Dat is nou net het probleem. De achterban pikte dat, omdat het onder paars in economisch opzicht wel lekker ging. Toch merkte ik tussen 1995 en 2000 al de onvrede. Zo van: “kunnen ze iets aan de probleemwijken doen, doen ze niks.” En dat was correct ook. De Zaandamse Poelenburg bv is in die jaren al verwaarloosd – door links.
Toen het niet meer zo lekker ging had de PvdA geen antwoord meer. Mijn partij, GL, trouwens ook niet, maar die heeft een andere achterban. De SP daarentegen heeft in die tijd wél aandacht geschonken aan de potentiële achterban. Daarom is de SP tegenwoordig populairder dan de PvdA. Mogelijk is het point of no return al gepasseerd; zo niet, dan zal het lang duren voor de PvdA haar populariteit weer terug heeft.
Wilders – ik heb al vaker geschreven dat de man een briljant politicus is en niet om zijn (gebrek aan) inhoud, maar afgemeten naar Macchiavelli – heeft dit ook begrepen en is in Helmond met bewoners gaan praten. Bedenk: het doet er niet toe wat je zegt in de politiek, je image doet er niet. Macchiavelli constateerde al dat politici best mogen liegen, zolang ze de schijn van eerlijkheid maar ophouden. Geen enkele Nederlandse politicus heeft dat beter begrepen en brengt dat beter in praktijk dan Wilders.
Dat het stemgedrag van de PVV op sociaal-economisch terrein allesbehalve links is is al enige tijd bekend. Alweer is de SP de enige die daar op inhakt. Cohen roept af en toe dat hij de regering en de PVV nauwgezet in de gaten houden, maar vervolgens komt daar niets van terecht.

Hey, Roots, ben je onderweg nog Negev-bedoeienen tegengekomen? Heb je hun nog gevraagd hoe fijn Israel is? Of vind je Israel juist zo fijn omdat zij dat niet vinden, als echte PVV-er die je bent?

op 25 08 2011 at 15:00 schreef You On A Gin:

Enorm onder de indruk van dit stuk. Soms gechargeerd, maar dat hoort eigenlijk wel bij een opiniemakende ‘column’.
Vroeger had ik hierop gezegd – er zijn dus genoeg argumenten om Wilders aan te pakken, waarom doet ‘links’ of de oppositie dit niet?
Inmiddels weet ik waarom; men krijgt de gelegenheid niet. Greet doet aan hit and run. Hij geeft een schop onder je hol en dan rent-‘ie giechelend weg. De lul.

verïsraelisering??????

Ja, het loopt werkelijk de spuigaten uit met die Israëliërs hier. Sla een willekeurige krant open en ze hebben weer wat geflikt, hoor.

op 25 08 2011 at 15:34 schreef Benedictus:

Yurp

Nergens heb ik geschreven dat elke PVV-stemmer kansarm is en borreltafels kunnen ook gelijk hebben.

Beoordeel tenminste de verschillende groepen verschillend. De groep die ik heb beschreven had/heeft reden om te klagen. Juist daar gaan velen liever aan voorbij. ALLE partijen zijn daar schuldig aan. Voor die mensen maakte het niet uit of ze door de hond of de kat werden gebeten. Vanwege de mooie woorden t.o.v. de minderbedeelden namen zij het eerder Links kwalijk dan Rechts.

op 25 08 2011 at 15:44 schreef Sandro:

“Hij geeft een schop onder je hol en dan rent-’ie giechelend weg.”

En dan zijn er nog die beweren dat Geert geen gevoel voor humor heeft……..

op 25 08 2011 at 15:52 schreef yurp:

@MNb

Niet om te zeuren hoor, maar is de verwaarlozing van zo’n wijk niet voornamelijk te wijten aan de betreffende woningcorporatie die liever prestigieuze koophuizen bouwde en speculeerde met haar kapitaal dan onderhoud pleegde aan haar bestaande sociale woningbezit? En als de straten verpauperen is dit dan niet aan de gemeente? Wat moet de rijksoverheid daar eigenlijk mee?

op 25 08 2011 at 16:30 schreef You On A Gin:

@ Sandro
Ik heb absoluut wel eens om Wilders moeten lachen, de man (of het team achter hem) is een schat aan soundbites en neologismen. En dan schaam ik me wel een beetje; guilty pleasure. Zelfs Wouter Bos vond het zichtbaar wel grappig toen Wilders zijn “Jij stemmen Wouter Bos, hij jou geven uitkering” verhaal ophing.

http://www.youtube.com/watch?v=sQFL9UxvrHQ#t=07m15s

Ik had ook gelachen als ik Wouter Bos was geweest. Maar kom op, in de kroeg of desnoods op de planken is dat hartstikke leuk, maar dit soort praat hoort toch niet thuis in de politieke arena? Of ga ik niet met mijn tijd mee?

op 25 08 2011 at 17:58 schreef G!:

“Hij geeft een schop onder je hol en dan rent-’ie giechelend weg.”
En dan zijn er nog die beweren dat Geert geen gevoel voor humor heeft……..

Hele rare definitie van humor dit: iemand een schop geven en dan lachend wegrennen.

Toon mij eens één, slechts één, fragment waarin Geert echte humor om te lachen doet waarin hij niet bezig is anderen in een kwaad daglicht te stellen – en ik beaam ten volle dat Geert niet volkomen humorloos is.

op 25 08 2011 at 18:23 schreef You On A Gin:

G!, dat is onmogelijk. Het is al-tijd ten koste van anderen. Altijd.

op 25 08 2011 at 21:48 schreef yurp:

@Benedictus

In Nederland worden de kansarmen niet gebeten, die worden geknuffeld. De middenklasse, die wordt door ieder dier gebeten dat er in Nederland rondwandelt. De spreekwoordelijke tokkies met huursubsidie en een plasmascherm zeiken wel veel maar hebben eigenlijk weinig te klagen door de afgelopen jaren aan nivellerende en pamperende politiek. Die hadden eens in een ander land moeten wonen, dan hadden ze geen tijd om te klagen en buitenlanders de schuld te geven van hun eigen lamlendigheid.

op 26 08 2011 at 02:32 schreef MNb:

De rijksoverheid moet daar niks mee, Yurp. De gemeente wel. En die werd in Zaandam enige tientallen jaren gedomineerd door de PvdA, die aldus verantwoordelijk was voor het toezicht op diezelfde woningbouwcorporaties.
Ter informatie: Poelenburg is in de jaren 60 opgezet als een moderne, progressieve woonwijk en was rond 1980 als zodanig een succes te noemen. Ja, ook toen woonden er al Turken (ik bezorgde er op zaterdag en in vakanties nog wel eens post). Lopend van west naar oost kom je eerst langs villa’s, dan langs rijtjeshuizen en tenslotte langs flats van vier hoog, met tussendoor één enkele torenflat.
Zulke zaken vallen op als je postbode bent. Dat geldt ook voor het toenemend aantal Turkse namen en de verloedering in de flatgebouwen.
Bovendien weet ik van een kaaskopbewoner in zo’n flat, die daar over het algemeen prettig woonde (ik heb het over pakweg 1995) dat kaaskoppen systematisch elders een huurappartement kregen aangeboden.
Dat heeft de woningbouwcorporatie gedaan, zeker. B en W, gedomineerd door de PvdA, stond erbij en keek erna. Sindsdien geloof ik de klachten van de SP op dit gebied, een partij waar ik nooit op gestemd heb.
Nou ben ik sinds 2000 weg uit Zaandam. Maar op Trouw vind ik nog wel eens wat:

http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/1142194/2009/05/07/De-vergeten-Italiaanse-integratie.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/1530955/2006/09/14/Bewindslieden-adopteren-probleemwijk.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1295966/2008/03/15/De-imam-zei-Herman-wij-moeten-nu-samen-bidden.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1519977/2006/06/29/Vuilnis-Graaiteam-jaagt-op-afvaltoeristen.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/2488589/2001/10/01/Burgemeester-moet-moslims-beschermen.dhtml

op 26 08 2011 at 10:04 schreef p.wielaard:

Duizend maal petje af voor dit artikel ! Wat een helder verhaal tussen al dat gehak op Geenstijl en elkaar.

op 26 08 2011 at 10:15 schreef Peter:

Wat ben je toch een irritante hypocriet, Wielaard. Van lekker hakken hou je zelf nogal veel, en het is alweer vele stukken geleden dat er iets over GeenStijl werd geschreven.

Maar nu je me weer herinnert aan de Roze Khmer, daar valt nog wel het één en ander over te zeggen. Bedankt voor de reminder.

op 26 08 2011 at 10:32 schreef Slachtoffer | Wat een wereld:

[…] het gehele artikel hier. [Translate] Dit bericht is geplaatst in Uncategorized en getagddiscriminatie, interessant, […]

op 26 08 2011 at 15:26 schreef yvonne:

@Roots

@Yvonne
Net het heilige gecrosst van zuid naar noord en van oost naar west.
Israel, een fijn land, kan niet anders zeggen.

Lul niet, Roots

op 26 08 2011 at 15:31 schreef yvonne:

@Sandro

Yvonne, ppppffffff en dan rechts verdenken van complotdenken…ahum.

Hoezo complotdenken, meen me niet te herinneren iets over complotten te hebben geschreven, hoewel er natuurlijk wel verbanden bestaan.

op 26 08 2011 at 16:01 schreef yurp:

@MNb

Je weet toch wel dat dankzij het briljante ‘Besluit Beheer Sociale Huursector’ vanaf 1993 de gemeenten noch de bewoners ook nog maar iets over de woningcorporaties te zeggen hebben? Dat de bestuurders voortaan niet meer gekozen werden en dus de grootste graaiende zakkenvullers daar bestuurslid konden worden of stropdassen met megalomane ideeen over prestigeprojecten?

op 26 08 2011 at 19:14 schreef p.wielaard:

Peter,

Graag gedaan. Een paar dagen Geenstijl bashen is mischien voor jou een eeuwigheid (hebben rokers ook die aan hun laatste sigaret denken),maar voor mij was het ongeveer gisteren nog. En dit artikel is ook de spijker op de kop. Kan toch ?

op 26 08 2011 at 20:17 schreef You On A Gin:

Brekend: HVV schijnt het bijltje erbij neergelegd te hebben.
http://www.amsterdampost.nl/het-vrije-volk-gestopt-met-opinie/

op 26 08 2011 at 20:20 schreef yvonne:

@p.wielaard

Man, wat ben jij aan het zuigen. Flikker dan op naar Geen Stijl.

op 26 08 2011 at 20:50 schreef yvonne:

@YOAG

verïsraelisering??????

“Ja, het loopt werkelijk de spuigaten uit met die Israëliërs hier. Sla een willekeurige krant open en ze hebben weer wat geflikt, hoor.”

Nou nee, dat is het hem juist, ze hebben nooit wat geflikt volgens de willekeurige krant, andere media en politiek. Heilig verklaard. Terreur van hier tot Tokio, en moet je nu al die columnisten nou eens zien schrijven, wat een slabakken.

op 26 08 2011 at 21:07 schreef You On A Gin:

Nou ja, niet helemaal…

op 26 08 2011 at 21:15 schreef yvonne:

Published 12:02 08.11.10

Geert Wilders’ very own two-state solution
Dutch demagogue teams up with Israeli rightists to claim that ‘Jordan is Palestine’.

Wilders, whose policies include introducing Israeli-type ‘administrative detention’ or arrest without trial, banning the building of mosques and suspending immigration of non-Western foreigners to the Netherlands, has in the past angered the Jordanian government with his Jordan-is-Palestine rhetoric and claims that Jerusalem is the “main front protecting the West” from Islam.

Zie Haaretz

op 26 08 2011 at 21:23 schreef MNb:

Nee, Yurp, dat wist ik niet. De consequenties hoef je me niet uit te leggen. Maarre ….. welke partijen zaten in 1993 in de regering? Mijn punt – tekortschieten van de PvdA – blijft bestaan. En ik kan me evenmin herinneren dat GL veel lawaai heeft gemaakt tegen dit besluit. Ook dat is tekortschieten.

op 26 08 2011 at 22:58 schreef p.wielaard:

@ Yvonne, peter heeft jouw hulp niet nodig. Get a life !

op 26 08 2011 at 23:25 schreef Tom:

Waarom snapt nou niemand dat het rechts het in origine niet ging om wie er nou verantwoordelijk was voor de puinhopen.
Met en na Fortuyn is vooral geprotesteerd tegen de verstikkende moraliserende houding van links.

Dat dat heden ten dage is geescaleerd tot een gedrocht van de PVV moet je niet pvv’ers kwalijk nemen, maar juist diegenen die het zo nodig vonden bij de minste kritiek op allochtonen naar de fuhrer te verwijzen.

Ieder volk krijgt de leider die het verdient. Laat het nou eens doordringen dat als je maar blijft verketteren bij elke redelijke poging een onderwerp bespreekbaar te maken de boel uiteindelijk dusdanig polariseert dat er geen houden meer aan is.

Die pvv’ers stemden 10 jaar geleden net zo goed sp, pvda, vdd en cda. Daar is de groep nl te groot voor. Hou op met dat gemekker over de pvv. Ze zijn maar om 1 reden zo groot geworden: het structureel negeren en frustreren van onderbuikgevoelens hoe (on)terecht soms ook.

op 27 08 2011 at 08:28 schreef yvonne:

@ Yvonne, peter heeft jouw hulp niet nodig. Get a life

Ik denk dat dat meer voor jou geldt, gezien jouw reacties.

op 27 08 2011 at 09:13 schreef yvonne:

@Tom

“Ieder volk krijgt de leider die het verdient. Laat het nou eens doordringen dat als je maar blijft verketteren bij elke redelijke poging een onderwerp bespreekbaar te maken de boel uiteindelijk dusdanig polariseert dat er geen houden meer aan is.”

Me dunkt dat er al jaren via de media constant aandacht is voor onderbuikgevoelens. Maar ik vind ook dat ‘de politiek’ hier te weinig mee heeft gedaan. Aan de andere kant is Wilders diegene die polariseert totdat er geen houden meer aan is. Hij is nergens te vinden bij elke redelijke poging om een onderwerp te bespreken. Het is geen partij van de rede. Hij stuurt op escalatie aan.

op 27 08 2011 at 09:52 schreef yvonne:

@Tom

“maar juist diegenen die het zo nodig vonden bij de minste kritiek op allochtonen naar de fuhrer te verwijzen.”

Nou ja, je kunt het iemand niet kwalijk nemen dat die associaties krijgt met het een en ander, gezien de uitspraken (gescheld, vernedering) van Wilders en aanhang. Dan gaat het ook niet over de minste kritiek. Je mag geen moslim zijn. Maar, gutohguttekes, als je daar kritiek opgeeft, dan staan de slachtoffers in rij opgesteld.

op 27 08 2011 at 10:01 schreef yvonne:

ha,ha,ha,ha

Ybo Buruma, die volgende week als raadsheer toetreedt in de Hoge Raad, heeft zijn lidmaatschap van de PvdA opgezegd. Hij meldt dat vanmorgen in een interview in NRC Handelsblad.
Buruma wil hiermee voorkomen dat aanhangers van de PVV geen vertrouwen hebben in zijn rechtspraak. ‘Er zijn nu misschien wel anderhalf miljoen mensen die denken dat ik geen goed recht over ze spreek omdat ik bij de PvdA ben. Dat wil ik niet.’

De PVV-fractie in de Tweede Kamer protesteerde dit voorjaar al tegen de voordracht van Buruma als raadsheer in de Hoge Raad door een blanco stem uit te brengen. De partij keerde zich tegen Buruma’s benoeming omdat hij veel te politiek zou zijn en PVV-leider Geert Wilders zou hebben vergeleken met de Italiaanse dictator Benito Mussolini.

Buruma was naar eigen zeggen geen actief lid van de PvdA. Hij was in 2006 wel betrokken bij het opstellen van het verkiezingsprogramma van de sociaaldemocraten. (ANP/Redactie)

op 27 08 2011 at 10:24 schreef Bigpete:

Hoeveel niet actieve leden worden gevraagd mee te schrijven aan het verkiezingsprogramma?….

op 27 08 2011 at 10:47 schreef You On A Gin:

@ Yvonne

Nou nee, dat is het hem juist, ze hebben nooit wat geflikt volgens de willekeurige krant, andere media en politiek.

Sommige mensen knijpen graag een oogje dicht wanneer de Israëlische regering zich weer eens gedraagt als een bullebak. Maar ik denk dat de gewaarwording steeds meer wordt. Mensen worden er zich bewust van, daar geloof ik wel in.

op 27 08 2011 at 12:23 schreef yvonne:

YOAG

Verisraëlisering?

@YOAG

Daarbij zitten die schurken o.a. ook via de slabakken hier in onze media,politiek en onderwijs te wroeten en dragen daardoor ook voor een groot deel bij aan de moslimhaat in Nederland. Het gaat om de associatie.

op 27 08 2011 at 12:30 schreef yurp:

@MNb

Daar heb jij dan weer gelijk in. Dit achterlijke voorstel is er onder Alders gekomen.

op 27 08 2011 at 12:46 schreef yvonne:

@GeweldigePiet

” Hoeveel niet actieve leden worden gevraagd mee te schrijven aan het verkiezingsprogramma?…”

Ik denk niet dat jij je daar druk over moet maken gezien de ledenstatus van de PVV.

op 27 08 2011 at 13:11 schreef Bigpete:

Ik maak zelf wel uit waar ik me druk over maak, daar heb ik geen rotterdamse truus voor nodig dank je.

op 27 08 2011 at 13:42 schreef Roots:

On the Radicalization of Anders Behring Breivik

http://www.youtube.com/watch?v=n3uTPcxLsFo&feature=player_embedded

op 27 08 2011 at 13:55 schreef yvonne:

@Rotterdamse Truus

Natuurlijk maakt Piet dat zelf uit. Ik begrijp wel dat je je zorgen maakte. Soms maken mensen zich druk om wat troebel water uit de kraan terwijl zij met de poten in de modder staan. Dan denk je, wat heeft nou prioriteit? De modder of wat troebel water? Piet kiest voor de modder totdat het aan zijn lippen staat. Lekker laten staan, Truus

op 27 08 2011 at 14:07 schreef yvonne:

@Roots

Sjee de lenzen, dreiging in 1 keer verkeken.
Huili,huili

Norway was moving towards recognizing the islamist threat now it looks like everything will be overshadowed by Breiviks act. Liberalists and islamists will always use Breiviks as an excuse.

op 28 08 2011 at 18:23 schreef Diadorim:

Yvonne is een linksistisch struisvogeltje met een israel obsessie. Reden waarom ik al 10 jaar niet meer links stem.

op 28 08 2011 at 20:46 schreef yvonne:

@Diadorim

Valt wel mee, hoor. De lieverds zitten in het totaalpakket. Ik begrijp het struisvogelidee dan ook niet goed, ik zou zeggen juist het tegendeel.
Ik denk dat het bij diegene op wie jij stemt het een andere zaak is w.b. die obsessie.

op 29 08 2011 at 10:40 schreef Pyt van der Galiën:

Diadorim stemt PVV..ehh.. “niet meer links”, omdat Yvonne een Israël-obsessie heeft. Fantastisch motief, zoiets. Niet dat we jouw missen bij links, Diadorim. En we willen jouw al helemaal niet terug als kiezer. Good riddance.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS