Home » Archief » Stand up for Palestine


[04.03.2016]

Stand up for Palestine

Tayfun Balçik

yuji16
Illustratie: Yuji Moriguchi

Het Stand up for Palestine-collectief bracht vorige week donderdag een werkbezoek aan het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. Het twee uur durende bezoek startte met een korte inleiding in de hal. De ICC-host sprak over Den Haag, ‘the city of peace and justice’ en over verschillende internationale instituten die deze stad kent. Gelijk werd het onderscheid gemaakt tussen het Internationaal Gerechtshof (ICJ) waar disputen tussen landen worden behandeld. De ICC is daarentegen gericht op de vervolging van individuele criminelen en is bovendien permanent.

De groep luisterde aandachtig. In de hal waren vlaggen aanwezig van de 123 landen die het statuut van Rome hebben geratificeerd en daarmee de ICC erkennen als legitiem orgaan. Drie permanente leden van de Veiligheidsraad (Amerika, Rusland en China) hebben dat nog niet gedaan.

Palestijnse zaak

Op de agenda stond vervolgens een gesprek met de aanklager namens de Palestijnse zaak. ‘The ICC is a place of last resort in cases of mass atrocities’, zegt de aanklager ten overstaan van het collectief. Pas als nationale wegen voor gerechtigheid zijn uitgeput, kan de ICC ingeschakeld worden. Dat kan overigens alleen als het strafhof jurisdictie heeft in het gebied waar mogelijke misdaden zijn gepleegd.

In een kort filmpje wordt uitgelegd waarom het hof op dit moment bijvoorbeeld niet naar de Syrische kwestie kan onderzoeken: Syrië heeft het statuut van Rome niet geratificeerd. De ICC kan daar alleen iets betekenen via een VN-resolutie van de Veiligheidsraad.

Wat betreft de Palestijnse Gebieden zijn de kaarten sinds juni 2014 anders gedeeld. Toen heeft de Palestijnse Autoriteit namelijk het Internationaal Strafhof erkend. Daarmee kan de ICC onderzoek doen naar alle ‘potential crimes committed since June 2014’, meldt de aanklager. Hierbij maakt niet uit welke partij de mogelijke misdaden in de Palestijnse Gebieden (inclusief de nederzettingen) heeft gepleegd.

Israëlische misdaden

Met andere woorden: Israëliërs die actief zijn in Palestijnse gebieden kunnen ook vervolgd worden. Het feit dat Israël de ICC niet als wettig orgaan ziet, is een complicerende factor. Verder kunnen, zoals het er nu voor staat, mogelijke misdaden die voor juni 2014 zijn gepleegd niet bij het hof aanhangig worden gemaakt. Dat kan alleen als de Palestijnse Autoriteit een verklaring afgeeft waarin het daar expliciet om vraagt. Maar dat kan niet teruggevoerd worden tot 1948 (de oprichting van Israël, dat gepaard ging met serieuze misdaden tegen de menselijkheid, in de Palestijnse narratief ook wel de Nakba genoemd).

‘Why does it take so lang to bring Israel to court’, vraagt een van de leden van Stand up for Palestine en vervolgt: ‘The court has already much information’. De aanklager zegt dat ze heel secuur te werk gaan. De informatie die ze binnenkrijgen wordt eerst grondig geanalyseerd. ‘There is a lot of propaganda in the information we receive. We look at evidence from different perspectives. Only when we have substantial grounds, beyond reasonable doubt, we open a case against someone. We proceed when we are ready’.

Op de vraag wat als bewijs geldt, antwoordt de aanklager als volgt: ‘Testimonies of victims. Inside witnesses of atrocities. Documentary evidence like orders or public reports. Forensic evidence, when mass graves are found.’ De aanklager zegt dat ze tegenwoordig meer elektronische bewijzen gebruiken, zoals video’s. Daarnaast hecht het hof veel waarde aan de presentatie van een zo divers mogelijk palet aan bewijzen. Wanneer de ICC denkt dat er voldoende bewijs is tegen een misdadiger kan een bevel tot aanhouding uitgevaardigd worden.

Syrië en Turkije

De groep werd na het gesprek met de aanklager uitgenodigd om een verhoor van een verdachte (geen Palestijn of Israelische staatsburger) van dichtbij mee te maken. Achter het glas werd gekeken naar mannen en vrouwen in toga’s. Helaas was het niet mogelijk om daadwerkelijk te horen wat er gezegd werd. De verdachte was niet in beeld. Daarom ging men snel aan de koffie, waarbij gereflecteerd werd op de dag.

Stand up for Palestine bestaat uit betrokken mensen die actief zijn in verschillende sectoren van de maatschappij: ondernemers, advocaten, mensenrechtenactivisten, studenten, docenten en gewone burgers. Het was een interessante bijeenkomst waar onderling niet alleen over de Palestijnse kwestie werd gepraat. De situatie in Syrië en Turkije kwam ook aan bod. Over beide kwesties woedt in Nederland een fel debat. Bij het Internationaal Strafhof was er daar weinig van te merken. Op rustige toon werden meningsverschillen gedeeld en visitekaartjes uitgewisseld.

‘We zijn de polarisering zat. Het is tijd om te praten’, zegt een jonge man voordat hij de groep verlaat. Een gemoedelijke afsluiting van een geslaagde dag. Dat smaakt naar meer!

Tayfun Balçik is historicus, gespecialiseerd in de moderne geschiedenis van Turkije en die van Amsterdam-West. Hij heeft een Facebook-pagina.

Tayfun Balçik, 04.03.2016 @ 10:02

[Home]
 

60 Reacties

op 04 03 2016 at 11:27 schreef Likoed Nederland:

Een moslimfundamentalistische politiestaat die oproept tot een nieuwe Holocaust – is aangesloten bij het ICC en wil juridische actie tegen de Joden.
Hoe gek kun je het verzinnen?

http://likud.nl/2015/12/vanaf-de-tempelberg-allah-wil-dat-wij-de-joden-uitroeien/

op 04 03 2016 at 11:59 schreef Egbert:

Bedankt, Tayfun Balçik.

Peter, ik stel voor dat je die likoed reaktie weggooit. De grens ligt bij: ongefundeerde en ongerelateerde beschuldigingen van antisemnitisme.

op 04 03 2016 at 12:12 schreef Peter:

Nee Egbert, ik gooi die reactie niet weg. Of de beschuldigingen ongefundeerd zijn, kan ik niet beoordelen. Ze gaan over een organisatie en niet over personen. Ik heb niet zoveel problemen met Likoed. Zijn politiek is de mijne niet, maar hij komt hier al jaren langs en heeft nooit meegedaan met de hetze tegen mijn pesoontje. Wat ik zeer, zéér in hem waardeer.

Als Israel beschuldigd wordt van misdaden – al of niet gefundeerd – mag iemand uit het pro-Israelkamp ook best vlammen.

Zoek het lekker met elkaar uit en denk erom: geen ad hominems! Veel plezier.

op 04 03 2016 at 15:07 schreef Gaz Typari:

Niettemin komt Likoed vrijwel altijd met dezelfde herkauwde ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van de palestijnen aanzetten.

Wat wel vooruitgang is, is dat zelfs Likoed Nederland nu in haar haatzaaiende teksten spreekt van een `staat`. Weliswaar een politiestaat, maar wel een staat.

op 04 03 2016 at 16:21 schreef babs:

Verdomd, Gaz, je hebt gelijk, Likoed Nederland erkent de Paletijnse (politie)staat.

Terug naar ICC, ik snap het ongeduld van de Palestina-lobby, maar het gaat niet om veroordelingen, het gaat erom dat Israel uit angst voor politieke ellende anders zal moeten gaan optreden. Iets voorzichtiger. Dat is winst. Niks revolutionairs, gewoon een kleine vooruitgang.

op 04 03 2016 at 16:35 schreef JS:

Ik zie het somber in als zelf NLse ontwikkelingsclubs die in bezette gebieden opereren in hun begroting meenemen dat Israëlische soldaten hun projecten soms gewoon even met de grond gelijk maken.

2009
http://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vinarixowjyl

2016
http://www.bnr.nl/nieuws/buitenland/532689-1602/isral-ontmantelt-door-nederland-ondersteund-ontwikkelingsproject

Als we dit soort dingen gewoon blijven slikken, zie ik op korte termijn geen verbetering in het aanpakken en aankaarten van de misstanden.

Hoewel de link in de reactie van Likoed aantoont dat er wel degelijk Jodenhaat gepredikt wordt in het MO is het een goedkope manier om heel de ICC te diskwalificeren en volledig voorbij gaat aan het feit dat de bezetting van Isreal tegen internationale afspraken ingaat. Dat is niet recht te praten. Haatimams zijn daar geen legetimatie voor. De Likoed reactie is dus een zwaktebod en als dat de beste repliek is in deze kwestie geeft het wel aan hoe fout Israel is inzake de bezetting van het gebied en de verdrijving van de bewoners.

op 04 03 2016 at 17:41 schreef Egbert:

re Peter 12:12: “Of de beschuldigingen ongefundeerd zijn, kan ik niet beoordelen” — Precies! Ongefundeerd dus, geen argumenten.

En schrijven A. “politiestaat” terwijl het gaat over ICC (dus niet IJC, zoals in de inleiding staat), B. “actie tegen de (sic) Joden” is tweemaal ongerelateerd, dwz off-topic.

Weg met die gratis beschuldigingen van antisemitisme, voor een politiek karretje.

op 04 03 2016 at 18:10 schreef sum:

Likut Nederland? Een buitenlandse partij in Nederland?

op 05 03 2016 at 09:15 schreef John de Beer:

Taifun heeft een interessante waarneming gedaan daar in Den Haag. Ik wacht de eerste zaak tegen Israël met belangstelling af.

Het is interessant en ook vleiend dat de Israëlcritici nog de hoop hebben dat het Israëlisch-Palestijnse conflict de potentie heeft om te worden opgelost gezien het feit dat zij voor Israël een hoge standaard aanhouden. Ik ben het dan ook helemaal niet eens met diegenen die kritiek op Israël als antisemitisme beschouwen. Israëlkritiek geeft de bewondering voor het Joodse volk aan.

Vreemd is dan weer wel dat die hogere standaard niet geldt voor andere partijen in andere conflicten. Sterker het is dubieus en zelfs discriminerend. Zo worden de Turken zelden of nooit aan diezelfde hogere norm gehouden inzake de genocide op de Koerden, Marokko wordt nooit afgerekend op de onderdrukking van de Berbers en de regering van Jemen niet op de vervolging van de allerlaatste Christenen. Hiermee worden deze onderdrukkers weggezet als achterlijke en normloze barbaren die niet beter weten, wat natuurlijk een nare vorm van racisme is. Bewondering voor Israël is fijn, maar Islamitische onderdrukkers zijn heus niet dommer of wreder, aanpakken dus!

op 05 03 2016 at 11:42 schreef babs:

John, Tayfun schrijft ook zeer kritisch over Turkije. En net als bij kritiek op Israël komen dan mensen Turkije in alles verdedigen.

Marokko is anders, ik zie nooit mensen de bezetting van Westelijke Sahara verdedigen. Juist doordat allerlei mensen alles van Israël en Turkije, vaak nog met aardige argumenten ook, verdedigen, moeten tegenstanders zich beter inlezen. Daardoor worden ze vaak fanatieker, soms zelfs onredelijk.

op 05 03 2016 at 13:04 schreef Likoed Nederland:

Hoezo ongefundeerd? De film met oproep tot genocide zit er bij.

op 05 03 2016 at 14:44 schreef John de Beer:

@ babs

Ik verwijt Tayfun absoluut niets, ik waardeer hem juist om zijn eerlijke en ondogmatische blik.

In het geval van Marokko gaat het hier even niet om de bezetting van de Westelijke Sahara -die is overigens even fout als de bezetting van de Westbank- ik noemde hierboven de niet kinderachtige onderdrukking van de Berbers. Zelfs met een groot aantal Nederlandse Berbers blijven de spandoeken in de kast. Dat is natuurlijk bizar, want er zijn genoeg Nederlandse Berbers die zich op pro Palestina demo’s niet onbetuigd laten. Zeer legitiem, maar wel raar dat ook zij de Israëli’s hoger aanslaan dan de Arabische bestuurders in het land van hun voorouders.

Maar duidelijk is in ieder geval dat de kennis omtrent vele van deze conflicten nihil is. Vraag bijv. eens aan verstokte pro Palestina actievoerders wat de betekenis is geweest van de Conferentie van Khartoem of Camp David en wat de Zwarte September was, neem van mij aan dat het stil blijft.

op 05 03 2016 at 16:17 schreef MNb:

Ja Sum. Er zijn heel wat buitenlandse politieke partijen in Nld.

http://vhp-nederland.wix.com/vhp-nederland

Ik heb niets op met Likud Nld, maar hij heeft evenveel recht op politieke activiteit als ieder ander.

op 05 03 2016 at 16:27 schreef Fuck Palestine:

Er is geen plek ter wereld waar het fascisme zo bloeit als in Palestina. De normen en waarden van Palestina staan diametraal tegenover mijn humanistische verlichte moraal. Een volk dat zich een fascistische regering kiest en dat homo’s afslacht behoeft geen clementie. Fuck Palestina. Leve diva Dana International.

op 05 03 2016 at 16:28 schreef Peter:

Durf je dat niet onder eigen naam te zeggen?

op 05 03 2016 at 20:08 schreef Egbert:

Leg nog eens uit. Als je iets met Israel aanklaagt bij het Internationaal Strafhof (ICC), dat je dan een uitzondering maakt voor Israel. Heeft dat juridisch hof dan uitzonderingsbepalingen voor Israel? Of, kortgesloten, voor joden?

op 05 03 2016 at 20:57 schreef Sasha Berkman:

Likud.nl vertegenwoordigd in nederland de israelische, holocaust misbruikende likud partij, de partij van “de moslims zijn ons ongeluk” en “Hitler was eigenlijk lief, het waren moslims die de holocaust veroorzaakte hebben” Discusieren met dit soort minderwaardige fascisten is iets wat totaal nutteloos is. Geen haar beter dan de NVU, voorpost, pegida etc etc.

op 05 03 2016 at 22:38 schreef John de Beer:

@ Egbert

Ik geloof best dat jij her en der complotten van het internationale Jodendom ziet, maar het ICC gaat over natiestaten, niet over individuele burgers.

@ Sasha Berkman

Likud misbruikt de Holocaust niet en hoeft dat ook helemaal niet te doen want het was immers de VN die kort na de Holocaust de volkenrechtelijke legitimatie verschafte voor de stichting van de staat Israël. Hoe democratisch wil je het hebben? Een zeer grote meerderheid van de wereldgemeenschap had vóór het Verdelingsplan gestemd (het opportunistische Nederland overigens niet, maar dat had te maken met koloniale belangen in Azië).
Likud heeft trouwens niets tegen moslims. Dat kan n.l helemaal niet want het overgrote deel van de Arabisch Israëlische bevolking binnen de z.g. Groene Lijn bestaat uit moslims en die moeten ook iedere 4 jaar stemmen.
Dus in die zin is het begrip fascisme hierop niet van toepassing. Verdiep je toch eens in de materie Sascha!

op 06 03 2016 at 00:15 schreef Egbert:

Beertje, niet eens de eerste paragraaf gelezen? IJC is niet ICC. Vraag nog steeds open: hoezo Israel anders gewogen door IJC? (bonuspunten + knuffelbeertje voor dezelfde vraag re ICC. Laat wel zien dat je het verschil kent!).

op 06 03 2016 at 12:39 schreef Sasha Berkman:

John de Beer, likud is fascistisch tot op het bot. Weet je uberhaupt wel wie Netanjahu is? Overigens was die vraag retorisch want ik ga echt niet in discussie met een hasbarist.

http://www.haaretz.com/israel-news/1.681525

op 06 03 2016 at 14:28 schreef Murat:

@Jonh,

Jawel dat doet Likoed wel en Sasha heeft hier echt een punt.

op 06 03 2016 at 16:15 schreef John de Beer:

Nee jongens, niet om Likud te verdedigen, dat moeten ze zelf maar doen, maar het is gewoon niet zo, althans niet in de gangbare opvatting van het begrip fascisme waarvan ik inmiddels ook wel weet dat dat voor Sasha tamelijk rekbaar is.

Je kan van alles aanmerken op Likud, maar het is een niet-religieuze rechtse partij die deelneemt aan de Israëlische verkiezingen en die heus geen politieke zelfmoord gaat plegen door anti-moslimparagrafen in hun uitgangspunten waarmee ze direct een deel van hun natuurlijke achterban zouden verspelen. Dat doen politieke partijen n.l. nooit, zelfs niet in Israël.

op 06 03 2016 at 19:55 schreef Egbert:

John over likud: Likud heeft geen anti-moslimparagrafen in hun uitgangspunten waarmee ze direct een deel van hun natuurlijke achterban zouden verspelen. Hahaha.

Hahahhahahahaaha. (maar nog steeds: hoe is het IJC anti-Israel?). Haha.

op 06 03 2016 at 20:50 schreef Sasha Berkman:

Likud is de partij van de fascistische settler beweging. Netanyahu wordt door John liefkozend Bibi genoemd. John is een fascisme ontkenner. Negeer die vogel is wat ik iedereen aanraad. Je kunt gewoon niet discussiëren met nazis, holocaust ontkenners, antiislamieten en zionisten.

op 06 03 2016 at 23:35 schreef John de Beer:

Beste Sasha, de werkelijkheid is vaak weerbarstig, zeker in het labyrint van het Midden-Oosten. Grove versimpelingen zoals jij die er op nahoudt gaan hier dan ook mank.

Likud kan simpelweg geen fascistische partij zijn, althans niet op de gronden die jij noemt, omdat het een fundamenteel deel van de Israëlische Arabieren tot zijn electoraat mag rekenen. Nu stemmen de Arabieren veelal traditioneel op hun Arabische volksvertegenwoordigers in de Knesset, maar ook Likud is prominent vertegenwoordigd in de Arabische dorpen en steden. Een van de stemmentrekkers namens Likud is Ayoob Kara, een Druzische moslim en bovendien oud parlementsvoorzitter.

Het past vermoedelijk niet in je beeld van het Midden-Oosten en voor jou zal de Arabisch Israëlische aanhang van Likud ook wel uit fascisten bestaan, maar je zal het er mee moeten doen vrees ik.

op 07 03 2016 at 02:12 schreef Egbert:

Haahahahaahahhhahaaaha. (kuch) Ha. Haahaa-antimos-haaaahaa, haha. Ha. (proest). Hahahah-terban-haha.

op 07 03 2016 at 20:59 schreef Sasha Berkman:

John liegt als de eerste de beste hasbararist, geen haar beter dan nazis of een willekeurige holocaustontkenner. Zionisme is gewoon een kindje van het nazisme.

http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/israel-election-saying-ugly-things-about-arabs-gave-likud-victory-10117899.html

op 08 03 2016 at 10:44 schreef John de Beer:

Lees dit lemma eens van de onafhankelijke Wikipedia. Het genoemde Islamitische Likudlid van de Knesseth, Ayoob Kara, verzette zich tegen de wil van zijn eigen partij om het leger terug te trekken uit Gaza. Deze man is tich niet achterlijk Sasha? Complex hoor dat Midden-Oosten!

https://en.wikipedia.org/wiki/Ayoob_Kara

op 08 03 2016 at 15:33 schreef Sasha Berkman:

“Complex hoor dat Midden-Oosten!” Ja vooral als je selectief blind bent.

op 08 03 2016 at 19:40 schreef John de Beer:

Nou nee Sasha, ik heb geen speciale sym- of antipathie voor een van de partijen zoals jij. Ik houd mij vooral bezig met de koele feiten. Verder ken ik Israël (en de bezette gebieden) erg goed en dat scheelt natuurlijk ook in de beoordeling van de situatie. Een goede bron zijn mijn Palestijnse vrienden uit Khalandia (onder de rook van Ramallah). Via hen hoor ik regelmatig over de stemming aan Palestijnse zijde. Zo is men bij de PA bijv. erg tevreden over hoe de Israëlische intelligence en de veiligheidsdiensten IS adequaat buiten de deur weten te houden. Logisch dat ze daar blij mee zijn want op concurrentie zitten Abbas en de zijnen natuurlijk niet te wachten, het blijven politici. Het is maar van de vele voorbeelden die ingaan tegen de verregaande simplificaties die ons dagelijks via de media worden gepresenteerd.

op 09 03 2016 at 00:02 schreef Egbert:

John, vuistregel: iemand die de “situatie” van Israel complex noemt zit zelf in de knoop met iets (meestal is dat de tegenstelling in ‘joodse en democratische staat’).

Je stelt eerst dat Likud gaan anti-moslimbeleid heeft vanwege hun ‘natuurlijke achterban’ (Niet anti-moslim? Hoe vaak heeft Israel moslimlanden inclusief Bezette Gebieden aangevallen & gebombardeerd sinds Likud aan de macht kwam?). En daarna kom jij met je voorbeeld parlementslid Ayoob Kara. Terwijl die nou net níet de ‘natuurlijke’ achterban vertegenwoordigd. En die dan toch nog alle Likudstandpunten uitdraagt als een volwaardige Apartheids-Zionist.

(PS je hebt nog steeds aan te tonen dat en hoe ICC en IJC Israel anders beoordelen).

op 09 03 2016 at 10:05 schreef John de Beer:

Egbert, Likud voert helemaal geen anti moslimbeleid want dat zou betekenen dat er een religieuze oorlog dreigt met de gehele Islamitische wereld en dat lijkt mij niet handig, want men heeft al genoeg andere conflicten aan het hoofd. De koning van Jordanië en de Egyptische president Al Sisi doen, zoals je weet, heel graag zaken met de Likud bewindslieden, en die wil Likud niet graag kwijt en omgekeerd al helemaal niet.

De genoemde Ayoob Kara is nu opgeklommen tot staatssecretaris in de regering Netanyahu en was voorheen o.m. vice voorzitter van de Knesseth. Wat hem en andere moslim-Israëli’s (o.a. Majalli Wahabi, Zouheir Bahloul, Assad Assad, Zeidan Atashi, Hamad Amar, Issawi Frej, Rostam Bastuni) heeft bewogen zich te verbinden met de grote Israëlische partijen en niet op te gaan voor de Arabische lijsten, weet ik natuurlijk niet, maar is jouw oordeel over deze bewindsman niet wat neokoloniaal en Westers superieur?

op 11 03 2016 at 11:10 schreef Sasha Berkman:

John, Nethanjahu beweerde dat Hitler niet zelf achter de holocaust zat, maar dat hij door moslims aangezet zou zijn. Hoezo is dat geen anti-moslim?

op 11 03 2016 at 16:56 schreef John de Beer:

Ik wilde laten zien (zie boven) dat Likud simpelweg niet anti-moslim kan zijn gezien de substantiële bijdrage van Israëlisch-Arabische parlementariërs en bewindslieden binnen deze partij.

Dan terug naar de donkere jaren veertig. Grootmoefti hadj Amin al Husseini van Jeruzalem woonde van 41 tot 45 in Berlijn en van hem is bekend dat hij de Duitse vernietigingskampen in Palestina wilde copieëren om zo van de Joden (geen Israëli’s) af te komen. In dit kader bezocht hij de kampen Sachsenhuizen, Auschwitz-Birkenau, Majdanek en Treblinka. Hiernaast was hij hoofd van het Arabische SS-legioen. In 1944 zorgde hij er persoonlijk voor dat 4.000 Bulgaars-Joodse kinderen niet naar Palestina kwamen, maar werden afgevoerd naar Polen met de dood tot gevolg. Netanyahu hebben we dus helemaal niet nodig om het misdadige nazi-achter karakter van de Grootmoefti aan te tonen. Was jij ook niet tegen nazi’s?

op 12 03 2016 at 17:46 schreef sjonnie:

Beste John,

Je doelt op handschar en skandenberg?

Was dat niet ras onzuiver “kanonnenvoer” wegens drukte elders?

Viking, zo’n 20.000 vrijwillige Nederlanders waarvan een groot deel later werd ingezet in Nederlands Indië…..

op 12 03 2016 at 20:09 schreef John de Beer:

Klopt Sjonnie, Handschar was het speciale onderdeel van de Waffen SS voor de Bosnische moslims. De leiding van de SS zal deze mohammedanen vast niet als hèt voorbeeld van de ware edelgermanen hebben beschouwd, maar de Grootmoefti was maar wat trots op zijn islamitische divisie.

En inderdaad, Vadertje Drees heeft naast de gewone dienstplichtige soldaat allerhande geteisem naar Indië gestuurd waaronder ook voormalige SS-ers. Waar een land al niet trots op kan zijn.

op 12 03 2016 at 21:43 schreef Sasha Berkman:

Maar al met al was de opmerking van Netanyahu fascistische antiislamitische demagogie en een smerige leugen. Je verzet gewoon de doelpalen.

op 13 03 2016 at 09:39 schreef John de Beer:

Ja, het is allemaal wat minder eendimensionaal dan jij dacht Sasha

op 13 03 2016 at 12:49 schreef Sasha Berkman:

Nee, John de Beer, het is simpel. Nethanjahuh is een racistische fascist en oorlogsmisdadiger en jij bent zijn advocaat.

op 13 03 2016 at 14:36 schreef John de Beer:

Prima, we leven in een vrij land, dus noem jij Netanyahu een oorlogsmisdadiger. Alleen kan dit niet op basis van het vermeende anti-moslimstatuut van de Likud, dat bestaat n.l. niet zoals we hierbiven hebben kunnen zien.

op 13 03 2016 at 21:53 schreef sjonnie:

John, Het was niet zijn divisie.
De Grootmoeftie trad op als geestelijk verzorger.

op 14 03 2016 at 12:01 schreef John de Beer:

Correct Sjonnie, zijn verbintenis met deze SS-divisie was voor de Islamitische Bosniakken een keurmerk om te kunnen toetreden. Via een speciale nazi-radiozender riep de Grootmoefti moslims op om dienst te nemen in de Waffen-SS. Verder verzocht hij zo Arabieren in Palestina om Joden om te brengen.

op 14 03 2016 at 13:28 schreef Sasha Berkman:

John, je verzet weer eens de doelpalen door te verwijzen naar een anti-moslimstatuut. Hoe je het ook went of keert. De opmerking van nethanjahu (door jou liefkozend Bibi genoemd) dat moslims Hitler aan hebben egzet tot de holocaust en dat hij het anders niet gedaan zou hebben, is puur anti-moslimretoriek en dus politiek. je schijnheiligheid is mindblowing aangezien ik niety aanneem dat jij normaliter holocaustontkenners verdedigt. Zo zie je maar weer er zit niet veel verschil tussen het nazisme en het zionisme qua kwaadaardigheid en geschiedsvervalsing.

Je kunt daarnaast wel hele bladzijden vol lullen over hoe slecht de moeftie wel niet was maar dat is gewoon of-topic.

op 14 03 2016 at 18:10 schreef sjonnie:

Beste Sasha,

Wist je dat de Grootmoefti de vestiging van een Joodse staat bevorderde?

Heb je ook betrouwbare bronnen van die uitspraak van Netanyahu of blijf je gewoon drammen.

Bij voorbaat dank.

op 15 03 2016 at 12:28 schreef John de Beer:

@ Sasha

Met jouw vraag: “John, Nethanjahu beweerde dat Hitler niet zelf achter de holocaust zat, maar dat hij door moslims aangezet zou zijn. Hoezo is dat geen anti-moslim?” was jij het zelf die mij bij de Grootmoefti bracht. Ongetwijfeld geen fijn onderwerp voor je (ook niet voor mij trouwens), maar wel een onloochenbare historische realiteit.

Oorsprong was jouw met veel retoriek aangezette stelling dat de Likudniks fascisten zijn, wat overigens past in een wel zeer simpel wereldbeeld, die ik hierboven met meerdere feiten heb kunnen weerleggen. Nu begrijp ik heel goed dat je Israël haat, prima, maar kom dan eerst eens met valide argumenten voordat je jezelf hier steeds in het diepe gooit.

op 15 03 2016 at 13:00 schreef Sasha Berkman:

sjonnie: http://www.haaretz.com/israel-news/1.681525

op 15 03 2016 at 14:19 schreef Sasha Berkman:

tjongejonge, wat ben jij toch een triest figuur. Ik noem jou voortaan John, David Irving, de Beer.

op 15 03 2016 at 18:46 schreef sjonnie:

sasha, heb je jouw link wel begrepen?

1921…

Die uitspraak is historisch gezien correct.

Daag sasha, je bent niet serieus te nemen.

op 16 03 2016 at 10:24 schreef Sasha Berkman:

och kijk eens aan. Ze zijn met zijn tweeen…

op 16 03 2016 at 14:35 schreef John de Beer:

Maar stel, stel nu eens dat de Grootmoefti wel de geestelijke vader van de Holocaust zou zijn. Wat zijn dan de consequenties voor jou? Voel je dan nog enige empathie met de slachtoffers van het nazisme of ligt jouw belang vooral bij het imago van de Grootmoefti?

op 16 03 2016 at 16:39 schreef Sasha Berkman:

Kijk, Nethanjahu heeft onder druk van de publieke opinie, zijn door jullie fanatiek verdedigde uitspraak teruggetrokken. Staan jullie even mooi voor paal!

Zien jullie nu in hoe pathetish en historisch revisionistisch jullie zijn in jullie pathelogische verdediging van alles wat met de zionistische schurkenstaat te maken heeft. Jullie hebben jezelf verlaagt tot het niveau van de eerste de beste holocaustontkenner.

En “Bibi” is een opportunistische fascistoide haatzaaier die stemmen probeert te halen met het zaaien van haat tegen moslims. Geen haar beter dan Goebels die man.

http://www.nytimes.com/2015/10/31/world/middleeast/netanyahu-retracts-assertion-that-palestinian-inspired-holocaust.html?_r=0

op 16 03 2016 at 17:53 schreef sjonnie:

John, je kunt je energie beter besteden aan het leren vliegen van een bloemkool….

op 16 03 2016 at 19:30 schreef John de Beer:

Ja Sjonnie, ik vrees dat het inderdaad paarlen voor de zwijnen zijn (halal, dan wel koosjer).

op 16 03 2016 at 23:14 schreef Sasha Berkman:

stand up for Palastina!

op 18 03 2016 at 20:40 schreef sjonnie:

Best wel macaber,zodra je sasha met argumenten de maat neemt wordt je gelijk gesteld met ongure elementen als ersnt zundel of Wilders.

op 19 03 2016 at 11:54 schreef Sasha Berkman:

sjonnie, weet je je wat macaber is? om stemmen te winnen beweren dat moslims achter de holocaust zaten.

op 19 03 2016 at 22:12 schreef John de Beer:

@ Sasha

Maar het gaat helemaal niet uitsluitend om moslims, dat is steeds je denkfout. Het betreft hier de Palestijnen als entiteit die bestaat uit Arabische individuen. En een aantal van hen is inderdaad volgeling van de Islam, maar anderen hangen het Christelijk geloof aan en weer anderen zijn seculier of atheïst.

Tot voor kort spraken we in Nederland van bijv. Egyptenaren, Palestijnen, Turken, Syriërs, Jordaniërs etc., maar tegenwoordig worden deze mensen met een zeer verschillende achtergrond kortweg als moslims getypeerd wat dus volstrekt onjuist is.

Daarom klopt jouw uitgangspunt ook helemaal niet. Jij verklaart de eenvoud van Nederland -Wilders heeft de pest aan moslims- van toepassing op de gelaagde pluriformiteit van het Midden-Oosten. Dat is niet alleen al tamelijk simpel, het zijn ook nog eens appels en peren.

op 20 03 2016 at 01:36 schreef Sasha Berkman:

Goed John, Netanyahu was eigenlijk heel genuanceerd…

Ik ben er nu wel klaar mee.

op 20 03 2016 at 08:14 schreef John de Beer:

Nee Sasha, Netanyahu is heus niet het toonbeeld van nuance, maar dat is de kwestie hier niet. Lees eens een goed boek over dit onderwerp, bijv. Ari Shavit’s Mijn beloofde land, de triomf en tragedie van Israël. Het relaas van een linkse Israëli. Thomas Friedman, toch niet de meest rechtse columnist, beval het in The New York Times Obama en Netanyahu aan, dus je bevindt je in goed gezelschap!

op 28 03 2016 at 20:12 schreef Sasha Berkman:

Je moet en je zult het laatste off-topic woord hebben he, john!

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS