Home » Archief » Terreur


[23.07.2016]

Terreur

Tom Lievens

nat18

Waarschijnlijk, mogelijks, vermoedelijk, schijnbaar, onbevestigde bronnen, blijkbaar. Het walhalla van het hol gekwaak viert hoogtij.

En bij al die stormachtige nietszeggende hooggetijden vraag ik me maar één ding af: Wat is terrorisme? Iemand? Als u mijn mening in de volgende zinnen verwacht te lezen mag u hier alreeds stoppen. Ik denk luidop namelijk dit schrijvend. Vraag me af. Iedereen blijkt het te weten behalve ik. Overal wordt met het woord terrorisme gegooid als ware het confetti op een verjaarsfeestje.

Politiek geweld

Het raadplegen van Van Dale levert me een begin op:

“ter·ro·ris·me (het; o) 1 het onder druk zetten van een regering of bevolking door daden van terreur.”

Maar dit begin katapulteert mijn afvragen meteen naar een volgende vraag in plaats van een verlossend antwoord: “wat is terreur?” Ver hoef ik niet te bladeren in datzelfde woordenboek om meteen kant en klaar te lezen: “ter·reur (de; v(m)) 1 georganiseerd politiek geweld.”

Nu ben ik nog verder van huis. Dus terreur is geweld mits toevoeging van de ingrediënten georganiseerd en politiek? Rekenkundig: Geweld + politiek + georganiseerd = Terreur. Simpel!
Of toch niet?

Gedachtenterreur

De vader die zijn zoon genadeloos afslaat om een of ander akkefietje, zijn vrouw onderdrukt zaait geen terreur aldus? In ieder geval niet volgens de Van Dale. Of kunnen we dan spreken van sociale terreur? Tiens, bedenk ik me nu plots, dat is het! Er zijn verschillende vormen van terreur. Dus ook van terrorisme! Ik voel me een stap dichter naar een antwoord. Toch blijft het nog een lange tocht door de mist van deze gedachtenterreur die ik op mezelf pleeg.

Nog voor de kogel de loop verlaten heeft, staan reeds alle persen klaar om de woorden terrorisme en terreur in miljoenvoud te drukken zonder meer, sturen televisiezenders, radiostations en kranten hun zonen uit naar plekken des onheils om met de woorden mogelijks, waarschijnlijk, naarvolgens, vermoedelijk en onbevestigde bronnen hun naar bevestiging van terrorisme snakkende miljoenenpubliek in de ban te houden.

Geloofsovertuiging

Het donkerbruine vermoeden rijst bij me dat er miljoenen teleurgesteld achterbleven. Want hoe men ook zijn best doet de ingrediënten georganiseerd, geweld en politiek te vinden bij de daden van de afgelopen weken, vinden kan men ze niet. Of ik zie iets over het hoofd.

Nu vraag ik u, is het moeten en zullen vinden van een bevolkingsgroep, geloofsovertuiging of politieke overtuiging om het schavot op te jagen en te veroordelen geen terrorisme?

Aflevering uit het feuilleton ‘Het Walhalla van het hol gekwaak’. De Vlaming Tom Lievens woont op een berg ergens tussen Barcelona en Manresa. Won een wedstrijd van het literair agentschap Sebes & Van Gelderen. Die schreven dat Lievens ‘vooral opvalt door de humorvolle wijze en de heldere stijl waarmee hij een ogenschijnlijk troosteloze omgeving schetst.’ Lees zijn blog en huur hem in.

Tom Lievens, 23.07.2016 @ 13:10

[Home]
 

70 Reacties

op 23 07 2016 at 13:19 schreef Zomaar:

Volgens Von Clausewitz is oorlog politiek voortgezet met andere middelen. Terrorisme zit in dezelfde hoek.

op 23 07 2016 at 13:52 schreef John de Beer:

Bijzonder hoe deze schrijver zich vooral zorgen maakt om het label dat op de actuele moordzucht wordt geplakt en de vermeende hysterische reactie van de nieuwsconsument:

“(….) hun naar bevestiging van terrorisme snakkende miljoenenpubliek in de ban te houden.”

Enige empathie met de slachtoffers van de afgelopen week -Nice 84 doden, Würzburg enkele zwaar gewonden, München 10 doden- is aan hem niet besteed. De hierdoor gegenereerde angstgevoelens evenmin. Deze schrijver is even wereldvreemd als decadent.

op 23 07 2016 at 14:31 schreef leo schmit:

@Zomaar Met alle respect voor je lezing van von C. en zijn stelling over het verband politiek en oorlog heeft niets met dit stuk te maken. Lievens betoogt simpel dat de aanslagen van de afgelopen week geen ’terreur’-daden zijn, in de zin van het bereiken van politieke doelen door middel van geweld, maar dat deze daden wel als zodanig (door politici en media) aan het publiek gevoed worden.

En ik ben het met Lievens eens. De empathie van Beer voor de slachtoffers, zal me worst wezen.

op 23 07 2016 at 15:36 schreef Murat:

John,

Je bent anders zelf ook behoorlijk hautain bezig de laatste tijd.

op 23 07 2016 at 15:54 schreef Thomas E:

Ik ben het met Lievens eens dat de media maar al te graag en te snel ‘duiden’ in de richting van etnisch-religieus geïnspireerd geweld. Vijandbeelden maken angstig, dus gaan erin als koek.
Daarvoor heb ik geen onderbouwing nodig dmv de oorspronkelijke betekenis van de woorden terreur en terrorisme. Want zoals Lievens zelf al aangeeft, hebben deze woorden allang een ruimere betekenis gekregen (de terreur van een motorbende; geterroriseerd door PVV-opvattingen, etc).

op 24 07 2016 at 10:00 schreef Pyt van der Galiën:

Het woord ’terrorisme’ wordt natuurlijk geplakt op de daden van degenen met wie we het oneens zijn, nooit op de daden van onze vriendjes. Zo zal John de Beer het aan flarden bombarderen van kinderen in Gaza waarschijnlijk niet definiëren als “terreur”, maar als een betreurenswaardig incident of “collateral damage” of welk ander eufemisme op een gegeven moment en vogue is. Wanneer je je identificeert met het slachtoffer, noem je het “terrorisme”. Wanneer je je identificeert met de dader is de term over het algemeen wat ambivalenter (of zelfs positief):)

Zelf neem ik in elk geval geen enkele definitie serieus die het gebruik van geweld door staten tegen de burgerbevolking expliciet uitsluit.

op 24 07 2016 at 14:16 schreef John de Beer:

Zeg beste man, ga jij voor mij bepalen wat ik vind? Om als geborneerde en paternalistische hokjesdenker wel eens te bepalen wat voor anderen goed en vooral fóút is? Een man die met verve zijn bewogenheid toont in de kolommen van de digitale snelweg, maar al lang niet meer snapt dat het altijd gewone mensen zijn die de dupe worden van terreur en andere ideologisch of politiek gebaseerde verschijnselen? Van het onschuldige kind dat slachtoffer werd in Nice en of München tot de Hollandse verstandelijk gehandicapte voor wie niemand opkomt en die wegkwijnt onder de bezuinigingen van Rutte-Asscher? Voor wie, net als de scribent, de kille definitie van de schrijftafel altijd prevaleert boven enige menselijke maat? Ben jij zo iemand?

op 24 07 2016 at 16:06 schreef Tom Lievens:

Deze scribent reist vier uur uur per dag heen en terug naar zijn werkstek elke dag, wordt aan een telefoon verrot gescholden door mensen met modem problemen en het een een aantal uur ontberen van digitale televisie per dag door technische storingen. In een Europees lageloonland. Dus qua hokjesdenken dat ik een kille schrijftafel prefereer boven enige menselijke maat lijkt me een invulling zonder weerga.
Wat mijn al dan niet empathie aangaat, daar gaat dit stuk niet over.

op 24 07 2016 at 16:32 schreef John de Beer:

U lijkt me zeker geen slecht mens. En ofschoon u stelt dat uw stuk er niet over gaat, ontbreekt het u absoluut niet aan empathie, alleen geldt die empathie niet de slachtoffers van de recente aanslagen. Ik citeer:

“Nu vraag ik u, is het moeten en zullen vinden van een bevolkingsgroep, geloofsovertuiging of politieke overtuiging om het schavot op te jagen en te veroordelen geen terrorisme?”

Hiermee komen we op het bijzondere verschijnsel dat we na de zoveelste aanslag uit naam van de Islam Geert Wilders en of Filip de Winter polarisatie verwijten. Wereldvreemd en decadent. En néé, ik ben geen aanhanger van deze duistere figuren, mijn politieke voorkeur ligt bij het meer dan fatsoenlijke D66.

op 24 07 2016 at 18:04 schreef Zomaar:

@ leo schmit
Volgens mij was de vraag van het stuk, wat terrorisme is? En dan kom je al snel bij de vraag uit of er met het geweld een politiek doel beoogd werd?
De aanslag in Nice (opgeëist door IS) noem ik terrorisme, de schietpartij in München niet.

op 24 07 2016 at 19:02 schreef Pyt van der Galiën:

En John de Beer dacht: laat ik er eens wat holle retoriek tegenaan gooien, dan hoef ik de vraag van Tom Lievens in elk geval niet te beantwoorden. Dat combineer ik dan met een half dozijn stropoppen en klaar.

Geef nou gewoon toe dat jou definitie van “terreur” politiek bepaald is, John. Daar hoef je je niet voor te schamen. Dat je op D66 stemt, is volstrekt irrelevant. Ook bij die partij worden de acties van vriendjes nooit omschreven als “terrorisme”. Daar hebben ik het bombarderen van Gaza of het met een drone opblazen van een bruiloftsfeest ook nog nooit horen betitelen als terreur.

op 24 07 2016 at 19:42 schreef Murat:

Wat Pyt zegt.

op 25 07 2016 at 00:42 schreef John de Beer:

Nee geachte Pyt, leed is leed ongeacht het label dat de daders erop plakken.

Maar laten we eens hierop ingaan, hoe zuiver op de graad ben jij eigenlijk? Waar sta jij t.o.v. de wrede en bloeddorstige moord op Bonifatius. Weet je nog? Die goedwillende, menslievende en onschuldige katholiek die jullie daar bij Dokkum op beestachtige wijze hebben vermoord.

En hij was zeker niet de enige! Dezelfde machten die achter de genocide op katholieke mensen in Friesland zitten, vormen met hun Friese verenigingen in vrijwel alle Hollandse provincies niets minder dan een 5e colonne. Oppassen voor deze gevaarlijke lui die de eerbaarheid van onze Randstedelijke dochters willen schenden! Niets liever willen ze dan het het bloed van onze geliefde kinderen mengen in het deeg van hun boffert, die zogenaamde Friese lekkernij die ze gezamenlijk verorberen in hun geheime genootschappen!

op 25 07 2016 at 00:44 schreef william55:

@ pyt.
Hamas, uit Gaza, wil een bevolking uitroeien, betaalt door EU en UN met miljarden.
En jij komt met een zin dat ze fijne en onschuldige mensen zijn.
Palestijnen zijn het afvoerputje van de mensheid.
Als jij die verdedigt ben je …
Denk zelf.

op 25 07 2016 at 06:27 schreef Murat:

Kijk, dat zijn nou de types die het beleid van Israël verdedigen. Zoals William hierboven.
Dan heb je als verdediger van de Palestijnse zaak geen argumenten meer nodig. William laat hier glashelder zien wat voor een volk aan de kant van Israël staat.

op 25 07 2016 at 07:16 schreef Martin:

Misschien dat William zelf zijn hersens eens moet gebruiken, in plaats van idiote propaganda na te blaten.
Volkeren demoniseren heeft nog nooit tot iets goeds geleid.

op 25 07 2016 at 08:54 schreef vander f:

Een rugzak met bom, zich opblazen tijdens een concert,
kijk, dat lijkt meer op terreur.
Toch knaagt het suicidale aspect bij veel van dit soort daden, er zit nogal verschil tussen ‘het risico’ nemen dat je om het leven komt bij een actie en ‘gegarandeerd’ omkomen bij een actie.

Ik heb eens zo’n IS ronsel filmpje bekeken waar ze gasten in Europa oproepen tot actie.
Die oproepen kunnen instabiele geesten behoorlijk opfokken, wat volgens mij nu dus ook gebeurt.
Die IS oproepen zijn duidelijk terroristisch van aard,
de instabiele geesten die er op ingaan zijn echter niet altijd terroristen.
Dan zou men nml in een hecht georganiseerd verband moeten opereren wat veelal niet het geval lijkt.

op 25 07 2016 at 15:08 schreef cRR Kampen:

‘Palestijnen zijn het afvoerputje van de mensheid.’

Volkomen onversneden genocidale taal.

op 25 07 2016 at 15:09 schreef sjonnie:

Misschien begrijp ik het niet maar volgens mij ging dit artikel over de bedenkelijke rol van de media.

De reacties daarop gaan weer nergens over.

op 25 07 2016 at 19:44 schreef Sasha Berkman:

De manier waarop de pers omgaat met Israelische misdaden is op zich wel relevant voor het contrast.

op 25 07 2016 at 19:50 schreef Murat:

Sjonnie,

De reacties gaan wel degelijk ergens over.

op 25 07 2016 at 19:58 schreef Sasha Berkman:

Dat het hier off-topic gaat Sjonnie komt weer eens door de jou zo hoog geachte John de Beer.

op 25 07 2016 at 21:42 schreef Pyt van der Galiën:

Wanneer we terrorisme definiëren als “het pogen door middel van geweld tegen de burgerbevolking de regering of de bevolking van een land te dwingen een besluit te nemen dat ze anders niet zou nemen”, dan lijkt het me dat elke natiestaat een terroristische organisatie is. Ik geef overigens toe dat die definitie problematisch is.

De terreur van ISIS komt niet voort uit sadisme, maar omdat men concrete politieke doelen voor ogen heeft, net als de terreurbombardementen van de VS op Vietnam een politiek doel hadden. Indien je je met die politieke doelen identificeert, ben je snel geneigd te ontkennen dat er sprake is van “terrorisme”. Uiteraard is dat niet voorbehouden aan “rechts”.

@John

Natuurlijk maakt het uit wat de reden is voor het toebrengen van leed. Niet alle leed is hetzelfde of heeft dezelfde oorzaken. Een arts die een zieke wil genezen, zal een diagnose stellen, dwz: de oorzaken van de ziekte proberen te achterhalen. Hetzelfde geldt voor het bestrijden van terreur: je zult de oorzaken op moeten zien te sporen om het verschijnsel effectief te kunnen bestrijden. Holle kretologie over leed=leed draagt daar niet aan bij.

op 25 07 2016 at 22:20 schreef Sasha Berkman:

“Uiteraard is dat niet voorbehouden aan “rechts”. ”

Waarom zeg je dat nu weer?

op 25 07 2016 at 23:39 schreef John de Beer:

Nou nee Sasha, ik heb het onderwerp niet aangesneden. Het was de door het Israëlisch-Palestijnse conflict geobsedeerde Pyt van der Galiën die het nodig achtte mijn persoon in verband te brengen met de positie van de Gazaanse bevolking in de hete zomer van 2014. Als je de bovenstaande bijdragen eens zorgvuldig doorleest, zul je zien hoe onze Pyt tegenwoordig zelfs al voor anderen kan denken. En dat is natuurlijk heel knap!

Zelfs in momenten van rouw zoals na de aanslagen in o.m. Nice en München zal Pyt het niet nalaten de dood van onschuldige burgers te gebruiken voor zijn eigen agenda van antisemitisme, namelijk het verder exploiteren van de demonisering en de-legitimisering van Israël met inbegrip van Nederlandse burgers zoals we hierboven duidelijk hebben kunnen zien.

op 26 07 2016 at 02:34 schreef Peter:

Je gaat nu te ver, John. Mensen beschuldigen van antisemitisme vanwege hun kritiek op Israël of gewoon omdat je ze niet mag: big no no op Frontaal Naakt.

op 26 07 2016 at 07:21 schreef Pyt van der Galiën:

Zelfs in momenten van rouw zoals na de aanslagen in o.m. Nice en München zal Pyt het niet nalaten de dood van onschuldige burgers te gebruiken voor zijn eigen agenda

Nou nee, ik wijs erop dat we nogal snel geneigd zijn het woord “terrorisme” te plakken op activiteiten van een club wiens doelen ons niet aanstaan, terwijl we dat nalaten bij clubs wiens doelen ons wél aanstaan. Dat ik daarbij specifiek Israël noem, heeft te maken met het feit dat John zich profileert als Israël-apologeet. Bij Erdogan-apologeten zou ik wijzen op de tegen de Koerden gerichte terreur.

De beste bijdrage die je kunt leveren aan het bestrijden van terreur, is het bekritiseren van de terreur die door jouw kant uitgeoefend wordt. Wat er uiteraard mee begint te erkennen dat de partij aan wiens zijde jij je bevindt daadwerkelijk terreur tegen de burgerbevolking uitoefent. Lijkt me eigenlijk een open deur, maar dat is het dus blijkbaar niet.

op 26 07 2016 at 08:53 schreef Murat:

Zoals Noam Chomsky zei “vinger wijzen naar de ander is makkelijk, dat doet iedereen al. Het is de kunst de fout van de eigen kant aan te kaarten. Pas als dat goed zit heb je recht op vingerwijzen”

Misschien een tip voor John. Noam is Joods trouwens, misschien dat dat helpt….?

op 26 07 2016 at 09:21 schreef Sasha Berkman:

Ik vind dat je het heel netjes houdt Pyt. respect daarvoor.

op 26 07 2016 at 10:47 schreef Kazonga:

Erg vals van je John.

En Pyt heeft gelijk, zonder kritische zelfbeschouwing verlies je eender welk debat of doel. Dat vergeten vele zelfbenoemde ‘strategischsten’.

op 26 07 2016 at 10:59 schreef tonnie:

Inderdaad, respect voor Pyt. (Ik zou vaker willen reageren, maar door een hersenfarct lukt dat niet meer zo goed helaas..)

op 26 07 2016 at 13:13 schreef tonnie:

hmmm.. dat moet natuurlijk herseninfarct zijn ;o(((

op 26 07 2016 at 14:35 schreef John de Beer:

Waarom zou ik Pyt niet mogen? Hij heeft hele foute ideeën en betrekt mij op een demagogische en onfrisse wijze bij een kwestie waar ik part noch deel aan heb, maar hem niet mogen is nu ook weer niet aan de hand. Overigens heb ik niet het idee dat de bevolking van Gaza zich héél erg veel gelegen laat liggen aan mijn opinie m.b.t. de hete zomer van 2014, maar misschien vergis ik me hierin. Pyt is dan wellicht geen antisemiet; voor de wijze waarop hij mij in dit onderwerp heeft gezogen, bestaat een oud-Hollands-jiddisch woord: risjes (een milde variant van).

Sasha vindt Piet netjes, dat is erg fijn om te weten.

Murat wijst op Noam Chomsky en dat deze Joods is. Dat kan, die mensen heb je ook. Maar moet ik het om die reden automatisch eens zijn met deze Amerikaan?

Tonnie, tenslotte, jou wens ik een spoedig herstel.

op 26 07 2016 at 16:00 schreef Peter:

John, je reageerde zelf op Pyt en daar reageerde Pyt weer op. Om het in kleuterschooljargon te zeggen: jij begon.

op 26 07 2016 at 16:27 schreef sjonnie:

“Waarschijnlijk, mogelijks, vermoedelijk, schijnbaar, onbevestigde bronnen, blijkbaar. Het walhalla van het hol gekwaak viert hoogtij.”

Ging het daar hier niet om, Murat en Sasha?

op 26 07 2016 at 17:01 schreef John de Beer:

Om in kleuterjargon te blijven Peter, Pyt begon (24 07 10:00) door mij als vermeende reserveambassadeur van Israël woorden in de mond te leggen. Dat is niet erg chique, maar hij mag dat doen zoals ik daar toch ook weer op mag reageren? Verder no hard feelings hoor.

Het is trouwens wel veelzeggend hoe types als Pyt gevangen zitten in een strak keurslijf van pure dogmatiek en zichzelf opgelegde geestelijke onvrijheid. Dat is voor mij als anarcho-liberaal dan weer een interessante les om de tijdgeest te kunnen doorgronden. Met dank aan het onvolprezen FN!

op 26 07 2016 at 17:04 schreef Peter:

Ik vind het allemaal best, maar die beschuldiging van antisemitisme is vuil. Het is een middel om mensen kalt te stellen. Dacht eerlijk gezegd dat jij daar boven stond.

op 26 07 2016 at 17:32 schreef John de Beer:

Nou, dan laten we dat woord met terugwerkende kracht vervallen. ‘En ‘Kaltstellen ‘ is niet iets wat ik heb beoogd.

Je moet je overigens ook realiseren dat het voor Joodse Nederlanders heus niet altijd fijn is om ongewild door fanatieke Israël-haters meegesleurd te worden in het debat over het Midden-Oosten. Hierbij worden soms stereotype etiketten opgeplakt die niet altijd even verfijnd zijn of getuigen van een overvloed aan goede smaak. Een adequaat voorbeeld hiervan was de genoemde bijdrage van Pyt van der Galiën.

op 26 07 2016 at 18:41 schreef sjonnie:

Ging het daar hier over John?
Of is het juist wat anderen stellen dat jij altijd alles aangrijpt om leeg te lopen.

op 26 07 2016 at 19:00 schreef leo schmit:

Ik denk eerlijk gezegd dat Beer nog steeds achter de beschuldiging aan Pyt van antisemitisme staat, al is mij nog steeds niet duidelijk wat dat nou eigenlijk is. In ieder geval is zijn ‘met terugwerkende kracht vervallen’ geen oprecht excuus voor deze beschuldiging. Ik maak hieruit op dat het de bedoeling van Beer is om de beschuldigde te beschadigen. Beer wordt, als Joodse Nederlander, niet meegesleept door ‘fanatieke Israel haters’, hij komt er telkens zelf mee aan. Geheel ongevraagd. Hasbara!

Na 10 jaar FN, is het mij wel duidelijk dat deze site permanent gevolgd wordt door ‘Hasbara’ figuren. Benech was ook zo’n mooi voorbeeld. Andere ‘namen’ kan ik me nu even niet herinneren. Misschien is Beer wel Benech.

Jammer ook dat zo de vraag (stelling?) van Lievens niet besproken wordt.

op 26 07 2016 at 20:26 schreef Peter:

Benech was totaal geen Hasbara.

op 26 07 2016 at 20:59 schreef Pyt van der Galiën:

Volgens mij gaat het wel degelijk over Lieven’s vraag. Moeten we de noemer “terrorisme” plakken op de acties die de afgelopen weken plaats hebben gevonden? Dan zullen we eerst terrorisme moeten definiëren. De door Tom geciteerde definitie uit de Van Dale lijkt me ondeugdelijk en de gangbare definities sluiten overheidsgeweld uit.

Zo definieert het Amerikaanse Ministerie van BuZa terrorisme als: “Premeditated, politically motivated violence perpetrated against non-combatant targets by subnational groups or clandestine agents”, waarmee overheidsgeweld lijkt te worden uitgesloten. Ik vind dat getuigen van willekeur, al begrijp ik natuurlijk best waarom een overheidsinstelling zo’n definitie hanteert:)

Het Amerikaanse leger hanteert een ruimere definitie, die mij meer aanspreekt: “the calculated use of violence or threat of violence to attain goals that are political, religious, or ideological in nature…through intimidation, coercion, or instilling fear”. Dat sluit staatsgeweld in en lijkt me dus een stuk minder willekeurig dan de definitie van BuZa.

op 26 07 2016 at 21:08 schreef vander f:

Het is anders wèl een terreurige week,
hoe je het ook wendt of keert.

IS doet goede zaken,
alles gaat volgens plan.

op 26 07 2016 at 22:31 schreef John de Beer:

Ook hier blijkt weer de grenzenloze geestelijke onvrijheid en dogmatiek van sommigen van de bezoekers van FN en het feit dat dezelfden de kunst van het lezen niet verstaan (Leo Schmit):

1) Pyt van der Galiën betrekt mij geheel vanuit het niets bij de door hem genoemde terreur tegen bewoners van Gaza. Pyt weet kennelijk wat ik vind en stelt dat ik hiervan wel een voorstander moet zijn.

2) Pyt presenteert hier nietsontziend laster en verdachtmakingen tegen mijn persoon.

3) Dit soort lasterpraat past naadloos in het systeem van de fanatieke anti-Israëlbeweging die eenieder van wie men slechts vermoedt dat ze Joodse wortels hebben, meeneemt in hun anticampagne.

4) De Beer is geen Benech (???) en heeft ook niets te maken met Hasbara. De Beer heeft op basis van vele bezoeken aan het M.O. een heldere en onafhankelijke visie op de situatie daar, maar dat mag natuurlijk niet van de gemuilkorfde denkers.

5) Als Nederlanders van Joodse afkomst door Israëlhaters als Pyt worden belasterd i.v.m. hun vermeende connectie met Israël, mag het a-woord niet worden gebruikt. Ook al is dit typerend voor de aloude Europese gevoelens jegens een minderheid die al eeuwen onder ons is.

op 26 07 2016 at 22:40 schreef tonnie:

dank je John, sans rancune.. maar beter wordt het niet. meer iets van: mee leren leven.

op 27 07 2016 at 00:03 schreef Sasha Berkman:

‘“Waarschijnlijk, mogelijks, vermoedelijk, schijnbaar, onbevestigde bronnen, blijkbaar. Het walhalla van het hol gekwaak viert hoogtij.”

Ging het daar hier niet om, Murat en Sasha?’

Ja inderdaad sjonnie en toen begon de door jou zo gewaardeerde JdB over het harteloze karakter van de schrijver.
Een reactie van mij op die smerige opmerking van John in de lijn van “stop met trollen, net alsof jij om onschuldige slachtoffers maalt” niet geplaatst.

Face it John de Beer is een verdediger van fascisme: zionisme, nazisme, John verdedigt het. En Passant maakt hij iedereen die het fascistische zionisme met al haar smerige praktijken uit voor anti-semiet. Dat is zijn handelsmerk. John is een rechtsextremistische TROL.
Het is geen toeval dat Pyt over Israel begon in zijn inhoudelijke reactie op op het gehuigel van JdB.

http://www.frontaalnaakt.nl/archives/bezorgde-burgers.html

Israel, nazistische moorden in Duitsland, John bagataliseert het allemaal.

Netanyau zegt dat Hitler wel ok was en dat het de moeftie was die hem tot de moord op de joden heeft aangezet: JdB verdedigt die stelling.
Hij is een historisch revisionistiche provocateur.

op 27 07 2016 at 02:38 schreef MNb:

Zelfs het leuke nieuws over Nld lees ik tegenwoordig in een Belgische krant:

http://www.demorgen.be/buitenland/-uitzwaaidag-islam-pagina-bedolven-onder-dik-pak-humor-b4f1592f/

op 27 07 2016 at 02:44 schreef Murat:

John haal die balk eens uit je oog vriend.
Jij bent degene die hier altijd als een bezetene Israël loopt te verdedigen als er een enkele comment is die het land durft te noemen.
Als het een negatieve comments is ben je er als de kippen bij om het te verwerpen, is het een positieve comment dan beaam je het.

Het valt heel erg op en ik vind dat niet alleen Pyt, maar ook Peter verdomd netjes tegen je optreedt. Ik heb dat met anderen wel anders gezien.

Mensen betichten van antisemitisme omdat ze terecht wijzen op de onmenselijke staat Israël en de onmenselijke behandeling van de Palestijnen is werkelijk zo verschrikkelijk ranzig dat ik er niet bij kan dat zoiets in je opkomt.

op 27 07 2016 at 16:05 schreef sjonnie:

Sasha, dat ik niet kan schrijven betekend niet dat ik niet kan lezen. John is niet de enige die constant Israël er aan de haren bij sleept.

En voor wat betreft jouw eeuwige gezeur over dat geleuter van Netanyau, historisch gezien is dat correct. Bronnen genoeg.

Maar goed, ik ga nu mijn best doen om een bloempot te leren vliegen….

op 27 07 2016 at 16:20 schreef John de Beer:

Beste heren Sasha en Murat, met alle respect, ik heb gemerkt dat jullie er een vrij simpel wereldbeeld op nahouden. Uit eigen ervaring weet ik dat hoe meer je van een bepaald onderwerp weet, hoe meer nuances je zal zien.

Ooit nam ik alles wat de kranten schreven over bijv. het Midden-Oosten, Indonesië en Duitsland voor waar aan. Maar sinds ik langdurig in deze streken ben verbleven en er meer kennis over heb vergaard, ben ik in de gelukkige omstandigheid om de eendimensionale waarnemingen van de media aan te vullen met mijn eigen observaties.

Dit leidt zo nu en dan tot nuanceringen van mijn kant en ik weet inmiddels die vallen niet altijd goed bij jullie. Dat mag natuurlijk, maar besef dat de wereld niet zo zwart-wit als jullie geneigd zijn te denken. Dus gooi weg die krant en trek er eens zelf op uit, het zal jullie goed doen!

Overigens vind ik Pyt, en ik val nu in herhalingen, geen hele fatsoenlijke man met zijn op etniciteit gebaseerde vaststellingen. Peter verdient ons aller respect voor het aanbieden van steeds nieuwe stof tot nadenken en dispuut.

op 27 07 2016 at 20:11 schreef Sasha Berkman:

Sjonnie, echt, ik wist niet dat je niet kon schrijven, gelukkig dat je wel kunt lezen. Hoewel dat betwijfel ik ook nu je beweert dat dat “geleuter van Netanyau” gestaaft wordt door historische bronnen.

Heb je ook mijn zin begrepen over het feit dat het John was die hier weer als eerste de discussie liet ontsporen?
JdB is een nare trol en je moet nog beter leren lezen gozer! Veel slimmer dan een bloempot te leren vliegen.

op 28 07 2016 at 00:44 schreef Murat:

Sjonnie,

Serieus? Jij bent er ook zo een die de holocaust in de schoenen van de Palestijnen wil schuiven?

Ik heb veel smerige dingen in mijn leven gehoord maar dit is toch wel het meest smerige revisionistisch gekots dat ik ooit heb gehoord.

Dat het een bittere pil is dat blank noord Europa de joden massaal hebben uitgemoord, tot daar aan toe. Maar om ze vervolgens te verontschuldigen en de schuld gaan schuiven in de schoenen van moslims en Arabieren, die notabene ( mijn opa was er een van) tegen de nazis hebben gevochten om de Joden uit de klauwen van die monsters te redden EN ze een thuis boden in vele moslimlanden, Ja, joodse gemeenschappen leefden daar goed. Daarnaast leefden ook de Joden en Palestijnen als broeders in het oude Israël.

Ik vind dat zo ontiegelijk smerig en goor om geen kwaad woord te zeggen over Duitsers of Hitler. Nee het is nu godverdomme de Arabier eb de moslim die het gedaan heeft. Ontiegelijke klootzakken dat jullie zijn. Sorry Peter. Zal wel niet geplaatst worden.

op 28 07 2016 at 08:31 schreef Thomas E:

Ik ben een bloempot en ik vloog over een vakantieoord waar ik Peter onbedaarlijk zag lachen.

op 28 07 2016 at 08:33 schreef Nrosa:

Nog een keer dan maar.. MUrat, je hebt helemaal gelijk. De eeuwenlange pogroms waren een Europees-christelijke uitvinding, met als klap op de vuurpijl de entlösung door de nazis van de joden. Allemaal zo christelijk als de pest. Voor de Beer is israel de olifant in de kamer die hij niet wil zien, en nog fijner is het als anderen die olifant ook niet zien. Het Palestijnse verzet, dát is het namelijk, werd eerst terreur en nu zelfs moslimterreur genoemd..Terwijl dit volk verzet pleegt tegen landroof, onderdrukking en zelfs oorlog. Het vreemde namelijk in deze oorlog is dat maar één partij een leger heeft.. Ik heb als iemand met een joodse achtergrond juist veel te stellen met de fanatieke pro-israelaanhangers. Het minste waar ik voor werd uitgemaakt is een ‘selfhating jew’. ALs je in zo’n situatie het vooral wil hebben over de ‘grijstinten’ sta je gewoon aan de kant van de misdadige onderdrukker.

op 28 07 2016 at 11:14 schreef tonnie:

Murat, ik ben het helemaal met je eens. Heb zelf o.a. in Tunesie gewoond, waar veel joden en christenen woonden. Nooit problemen…

op 28 07 2016 at 13:39 schreef John de Beer:

Beste Murat, even rustig ademhalen en ontspannen.
Er is niemand die dit beweert, “de” Arabieren en “de” moslims staan hier buiten. Het was de Moefti van Jeruzalem, Al Husseini, die naar Berlijn verhuisde en Hitler aanbood om ook in het toenmalige Palestina een concentratiekamp voor de daar wonende Joden te openen. Verder was hij ideoloog en imam van de Islamitische SS-troepen. Het hoeft geen betoog dat dit klein bier was vergeleken met wat Hitler en de zijnen hebben gepresteerd.
Er zijn met name Bosnische moslims geweest die joden hebben laten onderduiken. En ook in Marokko is er hulp geweest, alle respect voor je grootvader!
Met de stichting van Israël in ’48 begonnen echter de pogroms, de eerste grote pogrom was in Oujda, Marokko. Vervolgens werd de meerderheid van de joden Marokko, Algerije, Tunesië, Egypte, Jemen, Irak en Libanon uitgegooid. Het is mede hierdoor dat Israël een zeer grote oriëntaals-joodse gemeenschap kent.

op 28 07 2016 at 14:40 schreef Sasha Berkman:

Netanyahu heeft zelf die keutel al weer ingetrokken:

http://www.nytimes.com/2015/10/31/world/middleeast/netanyahu-retracts-assertion-that-palestinian-inspired-holocaust.html

het was pure verkiezingsretoriek, bedoelt om haat en angst te zaaien over de ruggen van de slachtoffers van de holocaust. Ik denk niet dat je dieper kunt zakken.

op 28 07 2016 at 16:07 schreef sjonnie:

Leer lezen Murat en denk om je hartkleppen.

Een bloempot leren vliegen houdt in dat het totaal zinloos is om mensen iets duidelijk te maken thomas, maar goed. Het lijkt zo langzamerhand geenstijl wel hier bij de reagluurders, onzinnig of topic gekoekwaus.

Is dit grammaticaal wel correct Murat?

op 28 07 2016 at 20:25 schreef Sasha Berkman:

“Het was de Moefti van Jeruzalem, Al Husseini, die naar Berlijn verhuisde en Hitler aanbood om ook in het toenmalige Palestina een concentratiekamp voor de daar wonende Joden te openen”

Wat moet een fatsoenlijk mens doen als hij of zij dergelijke nazistische leugens leest?

op 29 07 2016 at 12:41 schreef cRR Kampen:

De titel was ‘Groot-moefti’, dat ‘Groot’ werd erbij verzonnen door de man die hem aanstelde. Namelijk de British High Commissioner for Palestine, Herbert Samuel. Inderdaad, die was Joods.
Altijd leuk om feitjes dien anderen niet zo bevallen even erbij te geven. ‘Pedant’? Welnee. Gewoon rotwerk, dat corrigeren van Dunning-Krugerlijders.

op 29 07 2016 at 13:24 schreef Murat:

Groot moefti of niet. Het was Hitler en zijn legioen Duitse nazis die de joden hebben afgeslacht.
Te ranzig voor woorden deze discussie.

op 29 07 2016 at 14:31 schreef Sasha Berkman:

Murat; zo rollen zionisten nu eenmaal. Zionisme is gewoon een variant op het fascisme, net zoals nazisme.

op 29 07 2016 at 15:06 schreef cRR Kampen:

Volledig juist, Murat. Nou, bijna. Er waren aardig wat niet-Duitse collaboranten, natuurlijk (vooral in Oost-Europa).

op 29 07 2016 at 17:15 schreef sjonnie:

“Herbert Samuel. Inderdaad, die was Joods.”

Zyclon B werd ontwikkeld door Fritz Haber, die was Joods.

Net zo’n sterk argument kampen.

Het gaat inderdaad nergens meer over.

op 29 07 2016 at 18:46 schreef sjonnie:

Sasha, zo uit het hoofd. In 2009 zijn er archieven vrij gegeven met brieven van amin al hoesseini aan hitler en zijn gespuis.

Is simpel te verifiëren.

op 29 07 2016 at 19:51 schreef Sasha Berkman:

Je kunt ook niet lezen dus sjonnie.

Dit is een video:

https://www.youtube.com/watch?v=uaUt6YcCFOU

op 29 07 2016 at 20:54 schreef sjonnie:

Had ik al gezien bij stormfront,lutser.

op 29 07 2016 at 23:38 schreef Sasha Berkman:

hmm, daar moet je ook niet komen.

op 30 07 2016 at 16:03 schreef Kazonga:

Hè, doe normaal or get a life.. Je bent hier niet thuis, maar te gast.

op 02 08 2016 at 16:23 schreef sjonnie:

Kazonga, tegen wie heb je het?
Thanx.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS