Home » Archief » Thierry Baudet weet niet wat democratie is


[17.08.2016]

Thierry Baudet weet niet wat democratie is

Thomas Colignatus

schon2

Thierry Baudet (1983) weet niet wat democratie is. Dat geldt voor de meeste Nederlanders of mensen in de Westerse wereld, dus zo opmerkelijk is het niet. Dit breed bestaande onbegrip is ook waarom ik als wiskundeleraar voorstel dat de paradoxen van verkiezingsmethoden in de wiskundeles besproken worden.

Baudet heeft een Forum voor Democratie opgericht onder meer met het pleidooi voor referenda en direct gekozen burgemeester. Deze methoden zijn juist minder democratisch. D66 pleit vanaf de oprichting in 1966 voor de kroonjuwelen van districtenstelsel en ook referenda en direct gekozen premier en burgemeester. Baudet is tegen de EU en D66 is voor de EU, maar zij zitten wel in hetzelfde schuitje van onbegrip en volksmisleiding omdat ze weigeren serieus studie te maken van wat werkelijk democratisch is.

Stemmen staken

Iedereen is bekend met de mogelijkheid dat stemmen kunnen staken. Met twee kandidaten A en B kan het zijn dat ieder vijftig procent van de stemmen krijgt. Aanvullende methoden zijn nodig om de patstelling te doorbreken, zoals herstemmen, beslissing door voorzitter, lootjes trekken, en dergelijke. Dit probleem kan zich vanzelfsprekend ook voordoen bij (minstens) drie kandidaten A, B en C. Hier kan ieder één derde van de stemmen krijgen.

Echter, nauwelijks bekend is dat er ook een cyclus van uitkomsten kan bestaan. Wanneer A en B in stemming worden gebracht, wint B. We schrijven B > A. Wanneer B en C in stemming worden gebracht, wint C. We schrijven C > B. Wanneer A en C in stemming worden gebracht, wint A. We schrijven A > C. Dan A > C > B > A. Deze cyclus betekent ook dat de stemmen staken, ook valt dit misschien niet onmiddellijk op. Ook hier zijn aanvullende methoden nodig om de patstelling te doorbreken. In het algemeen is er dus een verschil tussen stemmen en beslissen.

Een politicus die wil manipuleren brengt van zo’n drietal A, B en C alleen die twee voorstellen in stemming die het resultaat geven dat die politicus zelf wenst. Het referendum over Brexit is een voorbeeld van hoe het fout kan gaan. Er werden maar twee voorstellen in stemming gebracht: wel of niet in de EU blijven. In werkelijkheid zijn er echter meer nuances. Van invloed is bijvoorbeeld de manier waarop je uit de EU gaat, bijvoorbeeld als Noorwegen of als Canada. En of Schotland en Noord-Ierland zich afsplitsen.

Moeder slaan

Veel mensen die nu voor een Brexit hebben gestemd waren mogelijk tegen de Brexit geweest als erbij had gestaan dat de UK dan uit elkaar zou vallen. We weten dit natuurlijk niet, want de vraagstelling liet alleen de misleiding van alleen twee mogelijkheden toe. Vergelijk de vraag: “Slaat u nog altijd uw moeder?” met de opties Ja of Nee. Op wetenschappelijke grond zijn het Brexit-referendum en zijn uitkomst te vernietigen, want de hele aanpak deugde niet. Ook de Britten zelf begrijpen dit niet, want kennis over wat democratie is is dun gezaaid.

Wie studie maakt van de theorie van collectieve besluitvormingsmechanismen, komt denkelijk snel tot de conclusie dat een representatieve democratie het beste model geeft. Een districtenstelsel deugt ook niet.

Het beste model is de proportionele afspiegeling zoals in Nederland bestaat. Voor burgers volstaat het om op een politieke partij van keuze te stemmen. Eventueel jaarlijks in plaats van vierjaarlijks. Deze partijen kunnen in het parlement onderhandelen en complexe besluitvormingsmodellen gebruiken, zoals met elkaar koffie drinken. Afspiegelingskabinetten zijn ook logischer dan meerderheidscoalities die (langdurig) minderheden aan de kant schuiven. Er is geen reden waarom bijvoorbeeld de Partij voor de Dieren niet een staatssecretaris op een relevant terrein kan leveren. Dan kunnen kiezers zien of zo’n partij ook bestuurders kan aanleveren.

Willekeur en dictatuur

In de discussie over democratie bestaat er een averechts speelveld van personen die dit soort zaken niet willen bestuderen maar die toch de wereld in een houdgreep houden. Ten eerste zijn er de alfa’s zoals de meesters in de rechten Thierry Baudet (1983) en Hans van Mierlo (1931-2010) (D66), die geen inzicht hebben in de onderliggende wiskunde, en die komen tot verheerlijking van de volkswil, zonder dat zij willen zien dat juist dictators het plebisciet gebruiken.

Ten tweede zijn er de bèta-wiskundigen zoals in 1950 Nobelprijswinnaar Kenneth Arrow (1921) en in 2005 Vincent van der Noort (1980) die op Kennislink.nl Arrow napraat. Wiskundigen die zich verliezen in abstract denken en niet komen tot de relevante maatschappelijke interpretatie.

Deze wiskundigen stellen te bewijzen dat ideale democratie niet bestaat, bijvoorbeeld omdat er geen ojectieve (van een wiskundige God gegeven) manier is om patstellingen te doorbreken. Zij voeden hiermee het cynisme dat tot willekeur en dictatuur leidt.

Arrow presenteert als ideaal en axioma dat beslissingen over paren van voorstellen genomen moeten kunnen worden, terwijl we hebben gezien dat dit alleen stemmen en nog niet beslissen is. Deze wiskundigen verwarren enerzijds de acceptabele en praktische onhaalbaarheid van een consistent ideaal met anderzijds de logische onhaalbaarheid van een innerlijk inconsistente constructie (van namelijk meer eisen dan je kunt).

Cynische invloed

Sinds 1950 heeft Arrow een cynische invloed op universitair opgeleiden en bestuurders die zijn analyse niet begrijpen maar die democratie als onmogelijk zijn gaan beschouwen, en die verwijzen naar diens wiskundige stelling die dit cynisme bewijst.

Tegenover deze twee groepen dwaalgeesten staat de econometrie als gamma-wetenschap, die de juiste combinatie geeft van kennis van wiskunde, maatschappelijke interpretatie, en empirisch onderzoek.

Door zijn brede aanpak komt econometrie relatief snel in conflict met anderen die niet zo’n brede aanpak aankunnen. Econometristen stellen zich daarbij zeer diplomatiek op, maar er is ook de vanzelfsprekende voorwaarde dat het respect van twee kanten moet komen. Wie zich niet aan die voorwaarde houdt, pleegt een inbreuk op de dialoog en blokkeert vooruitgang in wetenschap en samenleving.

De eerste twee groepen tonen geen respect voor econometrie maar menen het “gewoon” beter te weten. Zij wijzen af om de kwestie te onderzoeken of om ook maar zelfs kritische vragen te beantwoorden. Van wiskundigen zou je strakke discipline verwachten maar ook zij weigeren naar die kritiek te kijken, en zij vinden het blijkbaar prettiger om inconsistente eisen als ideaal te verkondigen, want dan hebben zij tenminste een wiskundige stelling “die ertoe doet”.

Respect voor wetenschap

Deze discussie stagneert sinds 1990. Bijzonder teleurstellend is dat ook de jongere generatie zoals Thierry Baudet (1982) en Vincent van der Noort (1980) “ondanks” hun opleiding onvoldoende respect voor wetenschap tonen. Voor Baudet is er deze link. Voor Van der Noort is er deze link.

Van belang is ook dat (zelfs wetenschapsjournalistieke) redacties deze dwalende auteurs veel te veel ruimte geven om onjuistheden te verkondigen. De journalistieke verslaggeving over Brexit heeft het hoofdprobleem van de onjuiste vraag gemist. Zoals gezegd bestaat het gebrek aan begrip in brede kring, niet alleen in Nederland, maar in de hele westerse wereld. De USA, UK en Frankrijk werken nog met kiesdistricten. De USA en Frankrijk kiezen hun presidenten nog direct (de USA formeel met kiesmannen). De nieuwe president van de USA zou ermee kunnen beginnen om een premier te benoemen, zoals in Frankrijk.

Alleen respect voor wetenschap zal ons verder brengen. Andermaal breng ik een saluut aan Jan Tinbergen (1903-1994), grondlegger van de econometrie. Wellicht zou deze het diplomatieker verwoorden, maar mijns inziens is ieder met de helderheid gediend nu te weten dat Baudet met zijn Forum voor Democratie niet weet wat democratie is.

Thomas Colignatus is de wetenschappelijke naam van Thomas Cool (1954), econometrist (Groningen 1982) en leraar wiskunde (Leiden 2008). Hij schreef met journalist Hans Hulst “De ontketende kiezer” (2003), uitverkocht. Dit boekje is integraal opgenomen in “Democratie & Staathuishoudkunde” (2012). Er is ook het pamflet “Laat D66 zich opheffen” (2012). Voor lessen wiskunde of economie is er “Zonder tijd, geen moraliteit”, Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs 2002. Bij het Centraal Planbureau (CPB) werd Colignatus’ memo 1990-III-37 over het verschil tussen stemmen en beslissen door de directie (toenmalig directeur Gerrit Zalm, ambtenaar en geen wetenschapper, HBS A) van bespreking en publicatie tegengehouden, wat censuur van wetenschap is. Een wetenschappelijke uitwerking en (eerstejaars) leerboek is “Voting Theory for Democracy” (2001, 2014).

Thomas Cool/Colignatus, 17.08.2016 @ 10:19

[Home]
 

25 Reacties

op 17 08 2016 at 10:59 schreef Pim Smit:

Is Thierry van ’83 of ’82?
Evenzogoed een sterk stuk! Compliment!
Ik had Baudet al eerder in het kader van ‘onderzoek’ onheus bejegend met een daaropvolgend Twitterwindje. Maar eens temeer een bevestiging.

op 17 08 2016 at 12:05 schreef babs:

Hoera, Thomas is terug. En dan nog wel met een stuk dat precies weergeeft waarom ik bijna net zo’n hekel heb aan D66 als aan Baudet.

op 17 08 2016 at 13:42 schreef Daan:

Kortom, eigenlijk moeten we bij verkiezingen ‘open-vragen-stemmen’. Geen hokjes aankruisen, maar op – pak um beet – een A4’tje een politiek-bestuurlijke mening geven. Dus in maart 2017 vragen we aan de kiezer: ‘Waar moet het heen met dit land?’ En dan kijken of we met zn 17 miljoenen tot overeenstemming kunnen komen over de vraag hoe we de antwoorden – met al hun nuances – moeten gaan wegen, zodat we dit tot 150 zetels kunnen herleiden. Zoiets?

op 17 08 2016 at 13:56 schreef Thomas E:

Ik ben oorspronkelijk een alpha (later is het met colloquia docta schei-/natuurkunde wel een beetje goedgekomen), dus ik moet me goed concentreren om dit stuk te kunnen volgen. Ik kan er een heel eind in meegaan, maar vrees toch dat zelfs de meest eerlijke en genuanceerde afspiegeling van de volkswensen altijd weer teniet gedaan wordt door het ‘werkbare’ besluit dat uiteindelijk genomen moet worden. Dergelijke besluiten worden eerder gevormd door groepsdynamiek en wandelgangenbeïnvloeding dan door de wil van de overgrote meerderheid. Dus zuivere democratie lijkt me niet haalbaar, maar het streven naar het optimale is voor elk volk al een zegen.

op 17 08 2016 at 14:50 schreef leo schmit:

Mooi stuk, leuk dat Th. Colignatus weer van de partij is. Zijn betoog is ook voor deze Alpha lastig te volgen. Misschien een kleine kanttekening: de besluiten van de Nederlandse politiek worden niet in Den Haag genomen, maar in een ondemocratisch Europa. Oei, nou zit ik in Baudet’s vaarwater, snel doorroeien dan maar: de besluiten in Europa worden immers niet in Brussel genomen maar in Washington DC (zie Rusland sancties). Maar laat nou de besluiten in Washington DC ook daar niet genomen worden. Waar dan wel? We weten het niet. Daarom stem ik gewoon niet. Sorry Thomas Colignatus. Het heeft gewoon geen zin.

op 17 08 2016 at 15:42 schreef Mario:

Wat een open deur: “Thierry Baudet weet niet wat democratie is”.

Da’s bijna net zoiets als een zekere auteur die een stukkie schrijft over een bepaald continent en dan zo maar de originele bevolking vergeet te vermelden, kwel soerprijs. Dat vodje van Martin Bosman is vast, inmiddels, ergens bij een Ramsj te verkrijgen, voor een Euro’tje, ofzo.

Uit niets blijkt dat beiden ook maar iets van ‘de democratie’ begrepen hebben; gogoWikipowâh: https://nl.wikipedia.org/wiki/Democratie

Types als Baudet hebben niets met enig democratisch vorm, aangezien dat, mensenrechten enzo, voor hen enkel maar ‘lastig is’, en derhalve moet daar afstand van genomen worden.

Ga ik nu even het artikel lezen. ;-P

@Thomas E/ 13:56: “Ik ben oorspronkelijk een alpha..”

lawl.

op 17 08 2016 at 16:37 schreef Marcus:

Sterk wetenschappelijk stuk. Feiten zijn voor Baudet en co. irrelevant. Het draait bij hen om valse beeldvorming, framing, misleiding en leugens. Baudet is geen wetenschapper. Baudet is niet eens een spindoctor.

Goede politieke spin is een (gunstige) draai geven aan de waarheid. Liegen is geen spin. Liegen is alleen maar liegen. Baudet is een leugenaar.

Media die dergelijke figuren een platform geven maken zich schuldig aan het verspreiden van desinformatie en complottheorieën die onze vrijheden, democratische instituties en rechtsstaat ondermijnen.

op 17 08 2016 at 19:57 schreef Thomas E:

Helaas geen alphamannetje, Mario ;)

op 17 08 2016 at 23:26 schreef Robin:

” Er is geen reden waarom bijvoorbeeld de Partij voor de Dieren niet een staatssecretaris op een relevant terrein kan leveren. Dan kunnen kiezers zien of zo’n partij ook bestuurders kan aanleveren.”

Mag de SP op PVV dan ook ministers leveren?

op 18 08 2016 at 07:38 schreef Pim Smit:

De vraag blijft echter welke basis Baudet heeft binnen de samenleving zodat hij toch telkens een platform krijgt geboden? Welk reëel ‘res-‘ sentiment geeft wanabee’s als Roos en Baudet en hun on-line entourage de gelegenheid om a lá Oranje de hele santekraam aan te klagen en daar en passant een kompleet neo-facsistisch electoraat bij mee te krijgen? Ik hoor vaak zat dat de linksche kerk vol gutmenschen onder neo-liberale vlag in de afgelopen vijf decennia de sociale zekerheid, de welvaart én onze cultuur te grabbel hebben gegooid. Alles volgens béta-methodes bij elkaar opgeteld verondersteld men dus dat er op dit ogenblik een momentum is dat versneld moet worden. En alles wat daartegen wrijft moet dan weer gezien worden als anti-revolutionair of zo. Kunt u zich mijn, en vermoedelijk ook die van vele anderen, verwarring voorstellen?

op 18 08 2016 at 13:11 schreef Thomas Cool / Thomas Colignatus:

@ Pim: Thierry is van 1983, sorry voor de typefout

@ alfa’s (en beta’s): misschien kunnen deze getallenvoorbeelden helpen: http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/Wetenschap/Artikelen/ZonderTijdGeenMoraliteit-TEO-Beter.pdf

@ Dank aan degenen die blij zijn dat ik “terug” ben. Ik was niet echt “weg” want schrijf op mijn weblog. Peter als redacteur wil echter niet dat ik tot vervelens toe mijn stokpaardjes berijd, en soms heb ik niets anders te melden dan die stokpaardjes maar in creatief andere bewoordingen.

@ Pim: Natuurlijk kan ik me levendig voorstellen dat de maatschappij volledig in verwarring is, wanneer logica zegt dat problemen toch oplosbaar moeten zijn, maar de structuren zulke logische oplossingen in de weg staan. Dat is een uitweg is, is het stokpaardje dat ik al sinds 1990 berijd. Begin maar eens met deze economiecursus: http://thomascool.eu/Papers/Drgtpe/Crisis-2007plus/2013-07-24-CursusEconomie.html en hier leg ik uit dat journalisten allemaal gek zijn: http://www.thomascool.eu/Thomas/Nederlands/Wetenschap/2013-06-10-PosterBessensap.html

op 18 08 2016 at 13:42 schreef dewanand:

Thomas Colignatus schrijft:

‘Respect voor wetenschap

Deze discussie stagneert sinds 1990. Bijzonder teleurstellend is dat ook de jongere generatie zoals Thierry Baudet (1982) en Vincent van der Noort (1980) “ondanks” hun opleiding onvoldoende respect voor wetenschap tonen. ‘

—- antw Wieroe, dewa aapje:

N1: ja mooi, welkom terug Thomas CC, wetenschap moet overwinnen, want dat is de massieve kern van de blank/ westerse cultuur, beschaving, technologie, economie en industrie. Perfect gemiaauwt, Wieroe heeft ervan genoten.

N2: Wieroe vindt wel dat er respect moet zijn voor de inheemse (blanke) Arisch, Hollandse mensapen omdat die het lekkerste kattenvoer maken. Dus daarom geeft Wieroe knipoogjes en kopjes aan een rechtse neuker zoals Thierry Baudet, Fuhrer in spe van de aankomende Republiek der Nederlanden.

N3: ach, vrijheid van miaauwen is ook een recht van rechtse kontneukers, dus ook het gebalk van rechts is noodzakelijk, om de blote kakafonie van de 200 soorten in de Multikukeluku mooier te maken.

N4: Nederland blank houden kan misschien toch liever op simpele wijze (KISS) met goedkope witte verf van Gamma, zo bekijkt Wieroe het als professor in de katten wetenschap.

op 18 08 2016 at 21:26 schreef Toevallige voorbijganger:

“Op wetenschappelijke grond zijn het Brexit-referendum en zijn uitkomst te vernietigen, want de hele aanpak deugde niet.”

Dit soort denken wordt in de filosofie wetenschapisme genoemd, het geloof dat de wetenschap overal een antwoord op heeft en dat de wetenschappelijke methode in elk geval de beste methode is.

Het Britse EU-referendum kan niet op wetenschappelijke grond worden vernietigd omdat wetenschap niet van toepassing is op een referendum of verkiezing. Deze aanvallen als niet-wetenschappelijk is dan ook een vals argument.

op 18 08 2016 at 21:53 schreef Maurits Burgers:

Misschien ben ik Alpha noch Bèta maar Gamma.
Voor zo ver ik de intelligente tekst begrijp komt het erop neer dat democratie, iedere vorm van, illusoir is en derhalve onberekenbaar. De idiote psychopatische gedelegeerde republikein doet de politiek veel schade.

op 18 08 2016 at 22:12 schreef Zomaar:

Volgens mij is het nog maar de vraag of het VK als gevolg van Brexit uit elkaar zal vallen.
Anderzijds is het ook mogelijk dat als de vraagstelling aangepast was, dat een Brexit een desintegratie van het VK zou betekenen, er bijvoorbeeld Schotten geweest zouden zijn die voor de EU maar tegen verdere deelname aan het VK zijn dan ineens voor ipv tegen Brexit gestemd zouden hebben.

Volgens mij laten de politieke motivaties van mensen zich niet zo makkelijk in wiskundige modellen vangen.
De representatieve democratie geeft overigens ook maar een beperkt antwoord op de vraag wat kiezers willen, want zij kunnen in het stemhokje ook niet aangeven welke partijstandpunten hen tot de keuze gebracht hebben. En wat voor een kiezer een cruciaal standpunt is kan voor de partij juist wisselgeld tijdens een coalitieonderhandeling zijn.

op 19 08 2016 at 10:20 schreef MarcodeB:

Eens met de conclusie dat er onoverkomelijke problemen kleven aan referenda. Referenda geven een statische uitkomst in een dynamische werkelijkheid: We stemmen vandaag, morgen is de politieke situatie veranderd maar het het referendum staat nog.
Over problemen bij de vraagstelling in referenda zijn bibliotheken volgeschreven. Je hoeft echt geen econometrist te zijn om deze problemen te doorzien.
De problemen waar we nu mee te maken hebben niets te maken met het gebrek aan begrip van de werking van referenda: Referenda worden door populisten gezien als middel om de vermeend incompetente politici de vermeende wil van het echte volk op te leggen. Evt problemen met referenda worden op de koop toe genomen.
Baudets ideeën te relateren aan zijn achtergrond (alfa), lijkt me niet relevant, onjuist en het introduceert een red herring.

op 19 08 2016 at 21:03 schreef dewanand:

ref cit
op 19 08 2016 at 10:20 schreef MarcodeB:

´Referenda geven een statische uitkomst in een dynamische werkelijkheid: We stemmen vandaag, morgen is de politieke situatie veranderd maar het het referendum staat nog.´

////// antw wieroe en dewa aapje

N1 ja elke stemronde is een momentopname, en inderdaad wat je zegt MarcodeB 24 uur later is de werkelijkheid en opinie totaal anders. Zo werkt het meerpartijen kiesstelsel in de Westerse democratie.

N2 Is er een beter alternatief voor. Wist je dat directe democratie, via volksreferenda, deels via selecte toplaag vooral gepraktizeerd werd door de seksueel mismaakt geboren adolf hitler, als pressiemiddel en om alle oppositie maar in de kiem te smoren en totaal uit te schakelen.

N3 Wat zou er nou gebeuren in NaZSie/BV Nederland als 75 procent VROOMblank/SS KUTland als men alle hamerstukken in Tweede Kamer keihard via referenda, momentaan via internet, en voorselecte online toplaag zou laat afkloppen. Technisch kan dit via internet en, via ssl verbindingen, zoals ideal, en stemsoftware die de identiteit van elke stemmer via webcam continu moniteert. Technisch kan alles al.

op 20 08 2016 at 08:50 schreef Thomas Cool / Thomas Colignatus:

@Toevallige voorbijganger: Wanneer de Royal Society nog eens zou uitleggen dat referenda zulke problemen geven, zouden Britten bij komende verkiezingen kunnen stemmen op partijen die besluiten de uitslag van het referendum te negeren. Wetenschappelijk inzicht kan wel degelijk een grond zijn om een besluit te nemen.

@MarcodeB: Ik schuif Baudet niet de dwaling der wiskundigen in de schoenen, en ik schuif de wiskundigen niet de dwaling van Baudet in de schoenen. Er is wel degelijk een patroon. Er is ook geen verwijt dat Baudet een alfa is. Het probleem is dat hij niet reageerde. Je hebt zelf een wiskundige achtergrond. Kijk naar sectie 9.2 in mijn “Voting Theory for Democracy” (VTFD). Kun je de bevindingen bevestigen, of is er iets dat je niet kunt volgen ? VTFD staat in de bibliotheek, maar wordt weinig gelezen: http://thomascool.eu/Papers/VTFD/Index.html

op 20 08 2016 at 09:13 schreef MarcodeB:

@Thomas Met je (hierboven) analyse ben ik het volledig eens.

@wieroe Neem aan ander baasje, arm beest!

op 20 08 2016 at 13:54 schreef Thomas Cool / Thomas Colignatus:

@MarcodeB: Ik wil voorzichtig zijn, want “hierboven” is wellicht vaag, maar MarcodeB’s opmerking “volledig eens” is een belangrijke boodschap aan wiskundigen. Bestudeer sectie 9.2 van VTFD, en neem afstand van de suggestie van Kenneth Arrow dat “ideale democratie onmogelijk” zou zijn. Dit betekent ook dat de redactie van Kennislink moet corrigeren: https://vragen.wetenschapsagenda.nl/vraag/hoe-valt-een-wetenschappelijk-kwalijke-fout-op-kennislinknl-tav-democratie-te-corrigeren

@Maurits Burgers: Lees het artikel nog eens. Je verkondigt de visie van wiskundigen zoals Arrow “dat democratie illusoir is” terwijl mijn argument is representatieve democratie beter is dan referenda en direct gekozen bestuurders.

op 22 08 2016 at 17:06 schreef John de Beer:

Als man zonder noemenswaardige scholing kan ik helaas weinig met dit artikel. Eén opmerking: “Een politicus die wil manipuleren”, graag even met de beentjes op de grond, kent u er een die dat níét wil?!?

op 23 08 2016 at 16:08 schreef Thomas Cool / Thomas Colignatus:

@John de Beer: (1)Er bestaat een opmerkelijk maatschappelijk wantrouwen tegen politici. Toch is de weg naar verbetering van de samenleving via de politiek. Wie die weg blokkeert door iedere politicus bij voorbaat zwart te maken, wil niet in een democratie leven. (2) Wellicht willen alle politici altijd wel eens een keertje manipuleren, maar dat betekent niet dat ze het altijd en overal doen. (3) Ik kreeg de indruk dat Wim Drees jr. destijds onkreukbaar was. Ik kan niet direct een bekende naam noemen van iemand die daar nu aan kan tippen. Bij anderen zou je nu allerlei gradaties moeten aanleggen. Wellicht is er iemand in de zaal die daarop gestudeerd heeft ? (4) Natuurlijk zou het helpen wanneer politici naar onberispelijkheid streven. Maar mijn analyse betrof structuren. Gelieve het onderwerp niet te veranderen.

op 23 08 2016 at 18:17 schreef Chris:

Voor deze “wiskundeleraar” inclusief dure naam, is er natuurlijk deze video. Maar heeft hij de attentiespanne om hem af te kijken?
https://www.youtube.com/watch?v=eOykY2SMbZ0

op 25 08 2016 at 00:03 schreef dewanand:

Namastiaauw, Thomas Cool ea Fnaakters,

de kloof tussen de politiek en de wetenschap is een tragische kwestie en een soort bewijs nu dat de hele Westerse democratie ontaard is en ter ziele gaat, en nu zijn deze dimensies er extra bijgekomen:

1. hele laaggeschoolde horde van niet blanken, van buiten europese afkomst.

2. Te veel ongeschoolde islamieten, uit ruim 60 landen.

enz, dus maw Herr Thierry Baudet beschikt niet over voldoende kennis om hier wat aan te doen.

Misschien moet hij maar onderstaande openbare brief beantwoorden, want het negeren ervan is heel arrogant gedrag en dit moet bestrafd worden.
———

Thierry Baudet (Forum voor Democratie) , team geenpeil.nl /
LOT laatste 6 miljoen blanke, Hollandse, hetero mannen

Offeraar Dewanand en Wieroe
Offercode waction0088
Offerdatum zaterdag 2 april 2016

http://www.dewanand.com/waction0088.htm

op 25 08 2016 at 23:24 schreef Thomas Cool / Thomas Colignatus:

@Chris: Eerstegraads bevoegd leraar wiskunde Leiden 2008. Colignatus komt van Colig-natus, potjes-latijn voor Cool-geboren. Ik heb van de video de eerste tien en laatste tien minuten gezien, en er was niets waar ik het niet mee eens ben. Voor Nederland meen ik dat het werk van Roefie Hueting centraal dient komen te staan: http://www.sni-hueting.info/

@Dewanand: Wanneer migratie aan de orde komt houden mensen blijkbaar op met nadenken. Misschien moest ik daar eens over schrijven maar het is niet zo belangrijk, wellicht een tienderangs probleem.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN JUNI

O Aso’s in de trein

O Waarom zijn christenen van die hardvochtige klootzakken?

O Huub Stapel is een klootzak

O Het gilde van het bruine gajes

O Lampies ontdekken: extreemrechts is best linke soep

O Mag geen omvolking zeggen

O Harde stukjes poep

O Niet zien is geloven

O Wilders: domme lul of geniale schurk?

O Ook Jezus was een harteloze bullebak

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS