Home » Archief » Vaatstra


[07.08.2011]

Vaatstra

Thomas Colignatus

Wetenschappers die bij de officiële instanties werken, moeten natuurlijk hun werk goed doen.

Wanneer het onverhoopt fout gaat, zoals bij Lucia de B., blijkt maatschappelijk protest te helpen, en dan blijken externe wetenschappers een bijdrage te kunnen leveren. De bijdrage bestaat eruit de officiële instanties van advies te dienen: want uiteindelijk moet alles natuurlijk toch via de officiële instanties geregeld worden. Het is voor de officiële instanties gemakkelijker om te reageren op vragen die door wetenschappelijke kritiek gefilterd zijn, maar ook uitdagender omdat wellicht scherpere vragen gesteld zouden kunnen worden.

Hoe het kan

Bij de zaak van Lucia de B. was er een hele goede website, er was hoogleraar Ton Derksen die het cruciale boek schreef, er was hoogleraar Aart de Vos die de statistiek in twijfel trok en Richard Gill die zich dat aantrok en die mensen bij elkaar probeerde te brengen. Bijzonder was de familieband tussen aanklagers en verdedigers, welke situatie denkelijk het best is beschreven door Huub Mous “Onder professoren“, maar het mooie is wel dat het recht heeft gezegevierd (en te hopen valt dat men het binnen de familie weer goed weet te maken).

Bij de zaak van Marianne Vaatstra zien we dit alles niet. Juist een beetje het tegendeel. Er zijn, voorzover ik kan zien, geen hoogleraren actief. De website van de familie is niet ontwikkeld. De kwestie is overgeleverd aan journalisten waarbij vooral Micha Kat opvalt met zijn dubieuze methoden. Er lijkt een situatie te bestaan waarbij wetenschappers graag afstand houden in plaats van zich betrokken te voelen. [Ietwat curieus heet de persofficier in Leeuwarden Henk Mous: familie ?]

Hoe het niet moet

Twee voorbeelden van het dubieuze aan de website van Micha Kat:

(1) De behandeling van Stephanie door Micha Kat en Wim Dankbaar, zie de Leeuwarder Courant en journaliste Jantien de Boer van de Leeuwarder Courant.

(2) N.a.v. een uitzending van Een Vandaag van 2010-03-08 heeft het OM een uitvoerige reactie geplaatst. Op de licht chaotische website van Kat is voor zover ik kan zien geen correctie te vinden waarin de eerdere onjuiste teksten zijn weggehaald en vervangen door nieuwe inzichten. Dankzij Google vind ik uiteindelijk deze bespreking met pdf maar dit leidt bij mij tot grotere verwarring. Is het werkelijk onmogelijk om helder uit te leggen waar het OM de mist in gaat?

Er is ook website van Hilly Veenstra en Klaske Ferwerda (marriannevaatstra.com) die getuigenissen van medewerkers van het AZC zou bevatten die echter ook niet sporen met boven aangehaalde uitleg van het OM.

Een punt van aandacht

In zijn rede uit 2006 waarin hij ook de zaak Vaatstra noemt zegt professor De Knijff over zijn DNA onderzoek:

“Ik concludeerde dat naar mijn mening, op grond van het Y-chromosoomonderzoek de moordenaar zeer waarschijnlijk een NW-Europeaan, en niet iemand uit het Midden-Oosten was. (…) Nu, anno 2006, staat deze conclusie nog steeds overeind. Onze conclusie toen, hoe illegaal dan ook, was voldoende aanleiding om het onderzoek onder asielzoekers te minimaliseren.”

Echter, wanneer je alleen naar het Y-chromosoom kijkt, dan kan het heel goed dat bijvoorbeeld een Duitser (of Duits-Amerikaan) ergens rond 1900 in het Midden-Oosten verzeild raakt, met een achterkleinzoon dat daar geboren wordt en hier in een AZC terecht komt. Zie inderdaad ook weer de EenVandaag uitzending: “Er moet altijd rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat iemand met een West-Europees DNA profiel niet persé geboren hoeft te zijn in West Europa.”

Wanneer er onrust bestaat omtrent een mogelijke dader in het AZC lijkt het me logischer om dan van ieder aldaar het DNA te toetsen, dan om dit juist niet te doen.

Kwesties rondom asielzoekers liggen blijkbaar politiek gevoelig. In aangehaalde websites wordt een beschuldiging geuit dat mogelijke daders door enkele beambten zijn weggesluisd naar andere plaatsen om te voorkomen dat de lokale bevolking zou ontploffen. Zo’n beschuldiging wordt gevoed wanneer het officiële onderzoek niet voldoende zorgvuldig is.

Gezien het optreden van Harm Brouwer in de zaak van Lucia de B. verdient hij veel vertrouwen doch voor het OM lijkt het te adviseren om iedere schijn te vermijden, waar Brouwer eerst hoofd OM te Leeuwarden was tot op de avond van de moord op Marianne Vaatstra (30 april op 1 mei 1999), daarna president van de rechtbank te Utrecht, en voorzitter van de procureurs generaal van het OM van 2004-2011, zodat hij in die laatste periode ook kritisch naar het functioneren van zichzelf en/of naaste collegae moest kijken.

Conclusies

* De mogelijke dader kan nog steeds een West-Europeaan zijn die ‘s nachts rondrijdt om willekeurig slachtoffers te maken. [Ko van Dijk houdt het op een taxichauffeur.]

* Het is wenselijk dat professor De Knijff nog eens over de zaak nadenkt en zich uitspreekt, en een voetnoot plaatst bij die rede uit 2006.

* Om zorg omtrent het AZC weg te nemen kan het beste van ieder aldaar op dat moment DNA getoest worden.

* De familie Vaatstra kan zich het beste distantiëren van Micha Kat cs. en hen vragen om teksten over haar van de website te halen. Integere personen die aan de site van Kat hebben meegewerkt zouden de familie Vaatstra kunnen helpen om een goede website op te zetten.

* Enkele wetenschappers zouden de handen ineen kunnen slaan om de officiële instanties kritisch te volgen en ‘group think’ te voorkomen.

* Het advies van Ton Derksen uit 2010 lijkt nog steeds zinvol: dat het OM een geheel nieuw team op de zaak zet om fris naar de zaak te kijken. Met ook oog voor gemaakte blunders, en inderdaad ook voor de beschuldiging dat de daders zouden zijn weggesluisd.

Thomas Colignatus is econometrist. Zie ook de zijn website.

Thomas Cool/Colignatus, 07.08.2011 @ 11:26

[Home]
 

66 Reacties

op 07 08 2011 at 11:53 schreef Mart:

Wanneer er onrust bestaat omtrent een mogelijke dader in het AZC lijkt het me logischer om dan van ieder aldaar het DNA te toetsen, dan om dit juist niet te doen.

Ik geloof dat Thomas een lesje rechtsstaat nodig heeft: tenzij er een gereed vermoeden is testen we geen DNA.

Blanko iedereen in het AZC voor DNA testen is iedereen als potentiële dader behandelen. Het idee aan een rechtsstaat is echter dat we dit soort blanko cheques niet uitdelen aan de uitvoerende macht. Die moet eerst aantonen dat er een goede reden is voor dit soort onderzoek.

“We denken dat het misschien wel eens een asielzoeker zou kunnen zijn” is geen reden genoeg. De zieligheid van het slachtoffer of de nabestaanden evenmin. Als we dat als leidraad nemen, dan kunnen we net zo goed beginnen met vingerafdrukken en DNA opslaan van iedereen in Nederland, want er is altijd wel een zaak te vinden die met de normale rem op dit soort informatievergaring onoplosbaar lijkt.

op 07 08 2011 at 12:48 schreef Jodokus:

Ik mis onze grote vriend Peter R. de Vries in dit verhaal…

op 07 08 2011 at 12:55 schreef Jodokus:

@Mart:
Waarom zou je bij nieuwe asielzoekers geen dna af mogen nemen. Privacy???Laat me niet lachen..Als ik bv naar zou Rotterdan gaan ( echt ik kom er nooit) word ik ook gevolgd door honderden camera’s. En dat terwijl ik geen strafblad heb, ook nooit een daad gepleegd heb die een strafblad rechtvaardigd. Om wel dna af te nemen zou je het een en ander al kunnen voorkomen. En dat is beter dan genezen ..Toch. En we hebben NIETS te verbergen..Toch..Ze mogen alles van me weten..Toch….

op 07 08 2011 at 13:29 schreef Pyt van der Galiën:

Micha Kat heeft de meest absurde dingen beweert over de zaak Vaatstra. Zo wist hij o.a. te melden dat de moord op Marianne Vaatstra een rituele moord was waarvan Johan Friso tegen betaling getuige is geweest.

Toen ‘getuige’ Stephanie ergens ten noorden van Dokkum van de weg afraakte omdat ze probeerde een overstekende kat (!) te ontwijken, was Kat er van overtuigt dat dit een door het OM – onder leiding van zijn obsessie Joris Demmink – gearrangeerde moordaanslag betrof met als doel een getuige uit de weg te ruimen.

Om hier alle onzin die in de loop der jaren over de moord op Marianne Vaatstra is verkondigt te gaan weerleggen zou een aparte verhandeling vergen, maar twee zaken wil ik toch even aanstippen:

– Thomas Cool refereert aan een column van Ko van Dijk waarin wordt beweerd dat ‘half Friesland zou weten wie de werkelijke dader is’. Ik woon al sinds ’88 op amper 2 kilometer van de plaats waar Marianne Vaatstra werd vermoord en ik kan Cool en Van Dijk garanderen dat dat niét het geval is. Evenmin is er ook maar enige reden te twijfelen aan het getuigenis van de twee vrienden van Marianne over de gestolen fiets. Van Dijk draagt ook helemaal geen argumenten aan waarom we aan dat getuigenis zouden moeten twijfelen. Wat voor motief zouden die jongens daar in ’s hemelsnaam voor moeten hebben? Tenzij je net als Kat denkt dat ze onder druk zijn gezet door Joris Demmink of zo.

– Mart wijst terecht op de juridische bezwaren die kleven aan een DNA-onderzoek. Maar nog afgezien daarvan is Thomas’ voorstel om van iedereen die destijds in dat AZC verbleef een DNA-toets af te nemen, onuitvoerbaar. Het AZC is al lang opgeheven en de toenmalige bewoners zijn inmiddels over de hele aardbol verspreid.

op 07 08 2011 at 14:47 schreef Ko van Dijk:

Een grootschalig DNA-onderzoek (alle mannen in de omgeving van Kollum en de bewoners van het AZC) is in deze zaak vele malen ter sprake gekomen. Afgezien van de hierboven door de reageerders genoemde bezwaren, waar ik het mee eens ben, was de praktische uitvoerbaarheid niet haalbaar en het nut zeer twijfelachtig. In de eerste plaats omdat minstens 2000 mannen hadden geweigerd en in de tweede plaats omdat een dergelijk operatie niet te bekostigen was geweest.

Men keek ten onrechte naar een vergelijkbare zaak in Duitsland. Daar lukte het wel de dader via zo’n DNA-onderzoek te lokaliseren. Ik denk eerder dat het in Duitsland een toevalstreffer is geweest, een beetje vergelijkbaar met de dader van de moord op Ambrosius (Puttense Moordzaak)

Wat voor (politieke) wetenschappers interessant zou kunnen zijn is mijn stelling dat een van oorsprong gewone moord een politiek karakter kreeg. En politieke motieven uiteindelijk de zoektocht naar de werkelijke dader deden strandden.

http://www.kovandijkvertelt.nl/2009/03/marianne-vaatstra-een-drievoudige-politieke-moord/

op 07 08 2011 at 14:54 schreef Mart:

Nou Jodokus, dan vind je het vast niet erg als de politie bij jou langskomt om je huis te doorzoeken om te zien of je misschien geen wapens en explosieven in huis hebt.

De reden dat iemand niet a priori als verdachte behandeld mag worden, is omdat je anders de politie de macht geeft om iedereen als verdachte te behandelen.

En als je niet doorhebt dat camera’s in een openbare ruimte niet hetzelfde zijn, dan ben je gewoon dom.

op 07 08 2011 at 16:12 schreef Jodokus:

@mart…
Je hebt mij duidelijk niet begrepen.Ik vind het dus wel erg dat ik bespioneerd word door camera’s. En jij bent niet erg snugger als jij niet inziet dat camera’s voort het zelfde doeleind zijn. Controleren en beheersen en beboeten. Slaap lekker in je wereld met schijnveiligheid.

op 07 08 2011 at 17:20 schreef Ton Biesemaat:

Knap om in dit artikel over de zaak Lucia de Berk te beginnen, allerlei namen te noemen van mensen die zich voor haar hebben ingezet maar toch de grote heldin Metta de Noo-Derksen te vergeten. Bij deze dus dan maar. Waarvan akte.

op 07 08 2011 at 17:32 schreef Ton Biesemaat:

Dit artikel ziet nog wat over het hoofd. In de affaire Lucia de Berk moest bewezen worden dat er helemaal geen sprake was van moorden. Marianne Vaatstra werd wel degelijk vermoord. Het is in de zaak Vaatstra lijkt me ook voor een wetenschapper heel moeilijk een dader aan te wijzen. Heel wat moeilijker dan in de affaire Lucia de Berk aan te tonen dat er geen moorden plaats vonden.

En ter verdediging van Micha Kat: hij wijst o.a. via influisteren van bepaalde kringen rond Lucia de Berk op het (PvdA-)politieke, juridische en medische gekonkel waardoor Ada Derksen-Lubsen en Paul Smits de onschuldige Lucia de Berk als barbertje wilden laten hangen. Het is voor de Nederlandse goegemeente vaak moeilijk te aanvaarden dat ook in de polder het nepotisme hoogtij viert.

op 07 08 2011 at 17:39 schreef Paul:

Micha Kat voldoet geheel aan de kwalificatie, Hufter-journalist.

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/9235/crisis-in-kroonprinselijk-paar-ariane.html/comment-page-1#comment-64455

Deze man is gestoord.

op 07 08 2011 at 17:45 schreef Paul:

Ik ben voor een voor een verbod op het gebruik van ironie als stijlvorm op het internet.

op 07 08 2011 at 18:37 schreef Paul. G:

Aha nog een Paul. Laat ik er dan maar een G achter zetten.

op 07 08 2011 at 19:46 schreef yvonne:

@Ko van dijk

En…. wat is er bij het zesde zintuig uitgekomen?

op 07 08 2011 at 19:47 schreef Ruud Harmsen:

> Integere personen die aan de site van Kat hebben > meegewerkt […]

Is dat niet een contradiction in terminis?

op 07 08 2011 at 19:50 schreef yvonne:

@Ko van Dijk

Marianne was ongesteld. Moslims gaan nooit door de rode zee.

Oh, is dat zo?

op 07 08 2011 at 20:00 schreef Ruud Harmsen:

Pyt van der Galiën:
> Micha Kat heeft de meest absurde dingen beweert over de
> zaak Vaatstra. Zo wist hij o.a. te melden dat de moord
> op Marianne Vaatstra een rituele moord was waarvan Johan
> Friso tegen betaling getuige is geweest.

Dat is opvallend genoeg wel een van de zeer weinige dingen die Micha Kat ooit gerectificeerd heeft:

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/4529/friso-geestesziek-en-zwaar-crimineel.html
waaraan hij later bovenaan heeft ingevoegd: “*** ATTENTIE: DE BRON DIE FRISO KOPPELT AAN DE VAATSTRA-MOORD IS UITERST DUBIEUS ***”

Het ging daarbij om de zogenoemde supergetuige, die door nota bene Wim Dankbaar ontmaskerd werd. Ik schreef er hier http://rudhar.com/politics/intnlgov/2100918.htm ook iets over.

Zo’n rectificatie of althans voorbehoud is uniek voor Micha Kat, want verder corrigeert hij zelfs de eenvoudigste misverstanden of oversights niet, die daardoor tot keiharde leugens worden:
http://rudhar.com/politics/intnlgov/omgafeit.htm

> Toen ‘getuige’ Stephanie ergens ten noorden van Dokkum van
> de weg afraakte omdat ze probeerde een overstekende kat (!)
> te ontwijken, was Kat er van overtuigt dat dit een door
> het OM – onder leiding van zijn obsessie Joris Demmink
> – gearrangeerde moordaanslag betrof met als doel een getuige
> uit de weg te ruimen.

Inderdaad:
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/6804/moordaanslag-op-stephanie-van-reemst.html
vergelijk daarmee het krantenartikel waarnaar hij zelf linkt:
http://www.waldnet.nl/wn/nieuws/14402/Auto_te_water_Saatsenwei_Anjum.html

Kats volgelingen zijn grotendeels toch te dom om het te checken!!

op 07 08 2011 at 20:05 schreef Ruud Harmsen:

> Deze man is gestoord.

Vind ik ook:
http://rudhar.com/politics/reklol.htm

op 07 08 2011 at 20:50 schreef Pyt van der Galiën:

@Ruud Harmsen

Goede vraag:P Ik zou ook niet weten wie dat dan wel zouden moeten zijn. Ik mag toch hopen dat Thomas daarmee niet op Wim Dankbaar doelt.

@Ko van Dijk

De zaak Marianne Vaatstra kreeg in eerste instantie een politieke lading omdat de lokale bevolking niet kon geloven dat ‘één van ons’ tot zoiets in staat zou zijn en dat het DUS wel een bewoner van het AZC moest zijn. De volkswoede ontstond toen het OM weigerde het onderzoek volledig te richten op het AZC. De politie heeft het AZC wel degelijk al in een vroeg stadium in het onderzoek betrokken. Feit is dat de lokale bevolking al onmiddellijk de bewoners van het AZC schuldig verklaarde, waarbij o.a. Hilly Veenstra een dubieuze rol heeft gespeeld.

Het vuurtje werd nog opgestookt toen de politie een kolossale blunder beging door op grond van wel zéér magere aanwijzingen een inwoner van Zwaagwesteinde te arresteren. Ik kan me goed voorstellen hoe groot de druk op de politie moet zijn geweest, maar die overhaaste arrestatie heeft het in deze omgeving toch al aanzienlijke wantrouwen tegen autoriteiten nog vergroot.

Daarna gingen allerlei rare geruchten de ronde doen, vrijwel altijd uit anonieme bronnen. Zo publiceerde de Telegraaf een anonieme brief waarin werd beweerd dat drie dagen na de moord in het diepste geheim een asielzoeker van het AZC in Kollum naar het AZC in Musselkanaal zou zijn overgeplaatst. Kort na die overplaatsing zou de betreffende asielzoeker zijn uitgezet naar zijn eigen land, waar hij werd gezocht i.v.m. de moord op enkele vrouwen. Onderzoek van het OM wees al snel uit dat een dergelijke overplaatsing nooit heeft plaatsgevonden.

Het bovenstaande belette de complotters uiteraard niet om vervolgens nóg krankzinniger complotten te verzinnen, waarvan ik hier boven een paar voorbeelden heb gegeven.

Wat mij betreft mag alles onderzocht worden, maar ik zie het nut niet echt. Ik vrees dat we gewoon moeten accepteren dat deze moord onopgelost blijft, hoe triest dat ook is voor de familie van Marianne Vaatstra, wiens frustratie ik me heel goed voor kan stellen.

op 07 08 2011 at 20:53 schreef Pyt van der Galiën:

Ah, ok, Ruud. Die rectificatie is me destijds volledig ontgaan. Mijn dank.

op 07 08 2011 at 21:24 schreef Sasha Berkman:

Ik herinner me nog de “eigen volk eerst” uitspraken van een aktivist tijdens een “spontane” opstand tegen de locale burgemeester daar. De CP had er een dikke vinger in de pap. Ook Mat Herben (Ik geloof dat hij het was) heeft het ooit geexploiteerd. Ik ben bang dat we het nooit meer te weten zullen komen wat er daar precies gebeurd is, de dader zal denk ik nooit meer worden gepakt. Wat ik wel weet is dat die ouders afschuwelijk misbruikt zijn door rechtse agitators met een anti-vluchteligen agenda. Te smerig voor woorden.

op 07 08 2011 at 21:27 schreef yvonne:

Deze reactie vond ik op, jawel, Artikel 7. Heeft men waarschijnlijk over het hoofd gezien

Nog1 zegt:
21 augustus 2010 om 14:44

Willem Dankbaar heeft van zgn anonieme getuigen iets gehoord, in 2007 vragen gesteld (die toen al beantwoord waren) en DRIE jaar later wordt er op basis van één zin een heel artikel gebakken.

Technisch onderzoek heeft (al lang geleden) aangetoond dat de genoemde asielzoekers, waarvan het DNA en de vingerafdrukken bekend zijn, niet de daders zijn.

De reden dat het asielzoekersverhaal steeds opnieuw de wereld ingeslingerd wordt, is het feit dat twee dames (Klaske Ferwerda en Hilly Veenstra) hier hun levenswerk van hebben gemaakt. Vrijwel alle informatie van dat spoor (zoals het bovengenoemde niet bestaande sepot, anonieme brieven, anonieme AZC-medewerkers, mondelinge verklaringen van het OM etc) zijn via deze twee de wereld in geholpen. De politie heeft geen enkele van hun beweringen met onderzoek bevestigd gezien.

Bij de bouw van het AZC waren de dames al actief om deze tegen te houden. De moord van Marianne is door hen als instrument gebrukkt om het AZC gesloten te krijgen, wat ze uiteindelijk gelukt is. Daarbij gingen ze ver, zo ver, dat één van hen een veroordeling heeft opgelopen.

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=AA6136

De feiten zijn kort, simpel en vervelend; van de dader zijn DNA en vingerafdrukken bekend, maar deze komen in geen enkele databank voor. Ook niet in die van de IND, waarmee we eigenlijk alle asielzoekers als verdachte van de lijst kunnen halen.

op 07 08 2011 at 21:41 schreef Ko van Dijk:

@Yvonne, het zesde zintuig heeft alleen maar ruis en onzin opgeleverd: http://www.kovandijkvertelt.nl/2009/04/tips-zesde-zintuig-marianne-vaatstra-onbruikbaar/

@Yvonne: “Zeg: dit is een onreinheid, vermijdt daarom (seksueel contact met) de vrouwen gedurende de ongesteldheid. En nadert hen niet totdat zij rein zijn. Wanneer zij zich dan gereinigd hebben, dan mogen jullie tot hen komen, zoals Allah jullie bevolen heeft. Voorwaar, Allah heeft de berouwvollen lief en Hij heeft hen lief die zich reinigen.” (Koran, Sūrat al-Baqarah 2:221)

@Pyt van der Galiën. De moord op Marianne kwam de lokale bevolking zeer goed uit zoals ik ook laat zien in mijn column. We zijn het helemaal met elkaar eens.

op 07 08 2011 at 21:51 schreef Sasha Berkman:

http://www.doorbraak.eu/gebladerte/10622f37.htm

op 07 08 2011 at 22:42 schreef Sasha Berkman:

“De moord op Marianne kwam de lokale bevolking zeer goed”

Dat is natuurlijk onzin

op 07 08 2011 at 22:47 schreef Pyt van der Galiën:

@Sasha

Het was niet Mat Herben, maar Hilbert Nawijn, die Bauke Vaatstra (Marianne’s vader) grof heeft misbruikt om zijn eigen politieke carriëre te promoten. Ko van Dijk wijst er in een column op zijn eigen site terecht op hoe schunnig het optreden van Nawijn is geweest.

op 07 08 2011 at 22:59 schreef J.J. van der Gulik:

Je voelt op je klompen aan dat ze door een asielzoeker is vermoord en dat de zaak daarna in de doofpot is gestopt. Ik kan het natuurlijk niet bewijzen, maar zou daar in beginsel heel wat onder durven te verwedden als ik een wedderig type zou zijn. Het politiek correcte deksel moest op de beerput, that’s it. En het is moeilijk en voorlopig mogelijk vrijwel onmogelijk om daar doorheen te breken.

op 07 08 2011 at 23:16 schreef yvonne:

Ik denk dat Nawijn niet de enige is, zoals o.a. de dames hierboven beschreven, die ook reageerden op het weblog van Ko van Dijk. Gadverdamme, die hebben ook hun eigen slachtoffersite, zullen we maar zeggen. Daar draait mijn maag echt van om.

op 07 08 2011 at 23:41 schreef Ko van Dijk:

@Pyt van der Galiën. Ik heb Hilbrand vorig jaar toevallig gesproken betreffende een heel andere zaak. Hij begon zelf over die column op mijn blog en over de commotie over zijn optreden in het algemeen en gaf wel toe dat hij verkeerde verwachtingen had gewekt.

@Sasha, nadat het AZC was verdwenen kon de familie Vaatstra op weinig steun meer rekenen.

@Yvonne, ik heb Klaske Ferwerda en Hilly Veenstra diverse malen gesproken. Ik meen me te herinneren dat de zoon van Hilly Marianne gevonden heeft. Vooral Klaske, bevriend met de moeder van Marianne, had en heeft zich het meest in de zaak vastgebeten. Ik heb daar altijd waardering voor gehad. Echter, op een gegeven moment zag Klaske niet meer het verschil tussen de onzinverhalen en de werkelijkheid.

op 07 08 2011 at 23:42 schreef Pyt van der Galiën:

@Yvonne

Breek me de bek niet open over de dames. Ook niet over het lokale sufferdje trouwens. Dat greep destijds ook elke gelegenheid aan om het vuurtje op te stoken.

op 08 08 2011 at 00:02 schreef Sasha Berkman:

Pyt: klopt! Ik wist al dat ik er naast zat.

op 08 08 2011 at 00:06 schreef Sasha Berkman:

“Op 07 08 2011 at 22:59 schreef J.J. van der Gulik:

Je voelt op je klompen aan dat ze door een asielzoeker is vermoord en dat de zaak daarna in de doofpot is gestopt. Ik kan het natuurlijk niet bewijzen, maar zou daar in beginsel heel wat onder durven te verwedden als ik een wedderig type zou zijn.”

hou op!

je speculeerd er gewoon op los!

op 08 08 2011 at 00:14 schreef Ko van Dijk:

@Yvonne, het is wel opvallend dat de rechtbank voor “groepsbelediging” in 2001 een straf van 1.500 euro of vervangende hechtenis van 30 dagen oplegt en voor hetzelfde feit in 2011 (en ook nog bij herhaling begaan) volstaat met een taakstraf van 36 uur. Zie: http://jure.nl/marianne%20vaatstra

Voortschrijdend inzicht noem ik dat. Wat niet wegneemt dat alle haat richting het AZC en haar bewoners in mijn beleving ten onrechte was en weinig met de dader van het misdrijf te maken had.

op 08 08 2011 at 00:16 schreef yvonne:

@Pyt

Slachtofferparasieten

op 08 08 2011 at 00:16 schreef Sasha Berkman:

Het zou mij niets verbazen als J.J. van der Gulik de dader is en dat hij de schuld op “asielzoekers” gooit omdat dat de boel afleidt van hemzelf.

Het lijkt me duidelijk dat PVV aanhangers tot alles in staat zijn. Het ergste is dat de AIVD zwijgt over hen in haar jaarverslagen.

Zo nu heb ik alles wel weer gezegt voor vanavond :)

op 08 08 2011 at 00:18 schreef yvonne:

@van der Gulik

Je komt weer verrassend uit de hoek

op 08 08 2011 at 00:20 schreef Ko van Dijk:

@Pyt, het is bijzonder spijtig dat alle aandacht naar het AZC is gegaan waardoor andere opties niet meer werden onderzocht. De dader kon daardoor rustig achterover leunen en loopt nog altijd vrij rond. In zekere zin kun je dit de dames verwijten hoewel ze later openstonden voor mijn theorie.

Al met al is deze zaak na 12 jaar nog niet opgelost. Een eventueel wetenschappelijk onderzoek, zoals Thomas bepleit, zal niets aan een oplossing kunnen bijdragen.

op 08 08 2011 at 02:11 schreef yvonne:

Unsolved Case´s: Marianne Vaatstra
dutchtv.web-log.nl/unsolved_cases/…/marianne-vaatst.html

op 08 08 2011 at 09:40 schreef Pyt van der Galiën:

Goh, Gulik, jij voelt op je klompen aan dat het een asielzoeker is geweest en dat de zaak daarna in de doofpot is gestopt?

Kijk, dat is nou het verschil tussen een fatsoenlijk mens als Ko van Dijk – die links en rechts wat vraagtekens zet bij het onderzoek – en een PVV-racist die op voorhand al wéét dat ‘asielzoekers’ de schuldigen zijn. Geen bewijs, geen aanwijzingen, niks. Hij voelt het gewoon op zijn klompen aan. Nee, dát is pas recherchewerk. Als het aan de PVV ligt worden mensen voortaan gewoon veroordeeld omdat rechters de waarheid op hun klompen aanvoelen. Of omdat de Here het hun influistert. Waarom zou je nog moeilijk doen met politieonderzoek en rechtszaken wanneer je ook gewoon iemand met een donkere huidskleur op kunt pakken, toch?

@Ko van Dijk

Klaske is inderdaad het contact met de realiteit enigszins kwijtgeraakt onderweg. Hilly is een heel ander verhaal. Van haar kan ik me nog wel een aantal uitspraken herinneren waarvan de honden nog geen brood lusten. Niveau Van Gulik, zal ik maar zeggen.

op 08 08 2011 at 12:41 schreef Rudolf Paul:

Hoe zat dat ook alweer met de kleine dikke en de lange slanke Ali Hussein Hassan?

http://jfkmurdersolved.com/vaatstra/tegenrapport.pdf

op 08 08 2011 at 12:47 schreef Thomas Colignatus:

@Ko van Dijk: “Een eventueel wetenschappelijk onderzoek, zoals Thomas bepleit, zal niets aan een oplossing kunnen bijdragen.” Antw: mijn stukje heeft een aantal conclusies, waaronder een nieuw team bij het OM, zoals Ton Derksen voorstelt. Waar ik spreek over externe wetenschappers is voor regulering van de huidige externe chaos.

@Rechtspraak en AZC: Het voorstel is dus de huidige regels aan te passen. Naast een “verdachte” kan er ook een “kring waarin de dader kan verkeren” bestaan. Gezien de blunders wekt het OM weinig vertrouwen maar de enige weg is dat vertrouwen te herstellen, en dan ook maar die uitbreiding van de regels. Nogmaals, of asielzoekers het hebben gedaan is niet zeker, het kan ook een agent of taxichauffeur zijn, of een verdwaalde Duitser. Maar ik kan AZC-ers niet uitsluiten, zoals prof. De Knijff abusievelijk wel doet.

op 08 08 2011 at 13:19 schreef yvonne:

@Ko van Dijk

Over ‘de belofte maakt schuld’ van dat taxibedrijf,slaat dit niet op wat er gezegd wordt, dat Spencer beloofd had een taxi te bellen/betalen? Omdat hij dat niet gedaan heeft, zit hij nou met de schuld? Dat lijkt me een plausibeler reden.

op 08 08 2011 at 13:38 schreef Nico Roosnek:

@Thomas Colignatus,

blijkbaar bent u over de zaak Lucia de B(erk)slecht geïnformeerd. De grote actor en initiator in de herziening van het vonnis is en blijft de heel sympathieke, empathische en welgemanierde dame, de arts Metta de Noo-Derksen.
Onder dwang van anderen – zware chantage – heeft zij het lintje, dat zij net zoals haar ouders verfoeide, moeten accepteren. Meerdere malen heeft zij die afwijzing uitgesproken, zelfs op de tv.
Het is de door de ongemanierdheid van anderen en ook nog die chantage, dat zij dat vervloekte lintje heeft geaccepteerd.

Tussen twee haakjes, er is nooit rechtgesproken.
De enige reden dat Lucia de Berk vrij is omdat vele hoogleraren van internationale allure, w.o. de Nobel-prijswinnaar in de theoretisch fysica Gerard ’t Hooft van hun mening waren en die er niet om loog, dat heropening van het proces moest.
De rechters staan op het academisch niveau qua studie op laagste academische trede.
Zij hadden niet zonder homerisch gelach nog een stap kunnen doen in de universitaire wereld.
In wezen geldt dat nog steeds. Een voorbeeld was het laatste tv-optreden van Yvo Buruma (PvdA-bob)en Harm Brouwer (uiterst merkwaardig figuur, lijkt minder betrouwbaar te zijn dan een internetautoverkoper, die ook nog weer rechter wordt!) in het tv-suffertje van Clairy Polak, het filosofisch kwintet. Zij begrepen niet eens wat Marc de Hertog zei en de discussie sloeg dood.
Zie voor wie Marc de Hertog is http://www.rug.nl/rechten/faculteit/vakgroepen/rth/rechtssociologie/hertogh/index

op 08 08 2011 at 16:07 schreef Rudolf Paul:

Quote Nico Roosnek:”Harm Brouwer – uiterst merkwaardig figuur, lijkt minder betrouwbaar te zijn dan een internetautoverkoper, die ook nog weer rechter wordt!”

Harm Brouwer is een aartsleugenaar en bedrieger; hij is degene die beweerde dat de kinderporno op de computer van pedoviezerik Officier van Justitie Joost Tonino slechts “bijvangst” was.

op 08 08 2011 at 16:22 schreef Thomas Colignatus:

@Nico Roosnek: Bij de beschrijving van de casus van Lucia de B. noem ik als eerste de website, en wie daarop klikt vindt Metta. Ik ken haar rol en een van mijn suggesties is dat Friesland ook zijn Metta vindt. Dit paper van Marc Hertogh schetst het speelveld van degenen die kritiek hebben op Justitie: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1673744

op 08 08 2011 at 17:57 schreef yvonne:

@Thomas Colignatus

“agent of taxichauffeur zijn, of een verdwaalde Duitser. Maar ik kan AZC-ers niet uitsluiten, zoals prof. De Knijff abusievelijk wel doet.”

“De feiten zijn kort, simpel en vervelend; van de dader zijn DNA en vingerafdrukken bekend, maar deze komen in geen enkele databank voor. Ook niet in die van de IND, waarmee we eigenlijk alle asielzoekers als verdachte van de lijst kunnen halen.”

Ik zie 2 verschillende reacties. U kan de AZC-ers niet uitsluiten en ‘Nog1’ wel dus. Hoe zit dat dan?

op 08 08 2011 at 18:08 schreef jetze:

Beste Pyt,

“Hilly is een heel ander verhaal. Van haar kan ik me nog wel een aantal uitspraken herinneren waarvan de honden nog geen brood lusten. Niveau Van Gulik, zal ik maar zeggen.”

Zoals tijdens een interview (volgens mij door Simonne Scheffer) op Omrop Fryslan waarin ze zei geen problemen te hebben met buitenlanders, want ze at ook wel eens chinees.

Waarop Simone Sheffer met een “strak gezicht” (zo van: wat lul je nu muts) gewoon door bleef vragen?

Jammer dat ik dat interview niet meer terug kan vinden, het was “hilarisch” en tekendend.

op 08 08 2011 at 18:45 schreef Jodokus:

” Sasha Berkman:

Het zou mij niets verbazen als J.J. van der Gulik de dader is en dat hij de schuld op “asielzoekers” gooit omdat dat de boel afleidt van hemzelf.

Het lijkt me duidelijk dat PVV aanhangers tot alles in staat zijn. Het ergste is dat de AIVD zwijgt over hen in haar jaarverslagen. ”

Laag bij de grondse achterbakse opmerkingen weer..
Let op kan ik ook.

Volgens mij is Sasha Berkman een stille pvver die er alles aan doet om niet in 1 ruimte te verblijven en/of in gesprek te komen met Geert Wilders, zodat er getrold kan worden op Frontaal Naakt om de boel op scherp te houden, waarbij er meerdere pseudoniemen gebruikt worden

op 08 08 2011 at 20:44 schreef yvonne:

dare.uva.nl/document/187424

op 08 08 2011 at 20:53 schreef jetze:

Jodokus woont in Andijk en kent J.J. van der Gullik persoonlijk?

Grapjurk.

op 08 08 2011 at 21:54 schreef Thomas Colignatus:

@yvonne: (1) Nog1 (Mario Frieswijk ?) schrijft “eigenlijk alle”. Daar zit lucht in. Verder moet je niet denken dat ik de zaak goed ken. Mijn tekst hierboven is onderbouwd maar daarbuiten heb ik ook alleen maar vragen. Voorzover ik weet heeft het OM Leeuwarden nooit gezegd dat ze van alle AZC-ers in Kollum gebruik hebben gemaakt van een database voor DNA. (2) dare.uva.nl/document/187424 had ik gezien maar dit is niet voldoende kritisch genoeg naar prof. De Knijff en diens oratie – zie mijn tekst hierboven.

op 08 08 2011 at 23:24 schreef Jodokus:

@jetze Grapjurk:

Noop…Ken die beste man.vrouw niet.En kom ook niet uit Andijk… Maar waarschijnlijk doet mijn opmerking zeer bij sommige hier. Zo iemand zoals jij..Zit er misschien toch een kern van waarheid in mijn laag bij de grondse achterbakse opmerking.

Berkman zelf reageert hier niet op..Dus zal ik er niet ver vanaf zitten..

op 09 08 2011 at 11:22 schreef Pyt van der Galiën:

@Jodokus

Kan natuurlijk ook zijn dat ze jouw domrechtse poging tot humor ongeveer even grappig vinden als een artikel van Joost Niemöller.

Leg ons trouwens eens uit waarom een stille PVV’er er alles aan zou willen doem om niet in gesprek te komen met Geert Wilders en om dat te bereiken op Frontaal Naakt trolt. Ongetwijfeld zie jij in die redenering een verband dat mij ontgaat.

op 09 08 2011 at 11:39 schreef Jodokus:

Beste moderator…
Hartelijk dank voor het plaatsen van mijn reaktie…inclusief de censuur die je toegepast hebt.Hulde..

op 09 08 2011 at 12:12 schreef Peter:

Beste Jodokus, ik ben je verongelijkte gezeik meer dan zat. Ik heb niks gecensureerd. En nu oprotten. Ga maar lekker op Het Vrije Volk reageren, of samenklitten met je soortgenoten onder de vochtige steen die GeenStijl heet.

Toodlepip, eikel.

op 09 08 2011 at 15:17 schreef yvonne:

@Thomas Colignatus

Ik heb zo tussendoor het een en ander gelezen. Wat ik lees is veel geroddel en flauwekul. Dankbaar en Kat neem ik niet serieus. Wat ik begrijp spelen er verschillende zaken, o.a w.b de betrouwbaarheid van de overheid (politie), betrouwbaarheid van de getuigen, racisme van een gedeelte v.d. bevolking etc. Wat ik ook begreep was dat er al een nieuw team op de zaak was gezet zonder resultaat, dus of het nog zin heeft om weer aan een ander team te beginnen?

op 09 08 2011 at 15:20 schreef Sasha Berkman:

Jodokus: het was een reactie op de zieke opmerking van van Gulik dat “je op je klompen kunt aanvoelen” dat een asielzoeker de dader is geweest. Sneue PVV’er.

op 09 08 2011 at 16:21 schreef Pyt van der Galiën:

@Yvonne

Het dossier Marianne Vaatstra is inmiddels door drie verschillende rechercheteams doorgespit. Álles wat je op ranzige complotsites als Klokkenluideronline en Herstel de Republiek leest is een mix van slecht onderzoek, anonieme roddel en regelrechte leugens. Wim Dankbaar en Micha Kat (die elkaar inmiddels naar het leven staan) zijn geesteszieke stalkers. Dankbaar kreeg zelfs een heus stalkverbod omdat hij rechercheurs die betrokken waren bij het onderzoek naar de Deventer moordzaak bleef lastig vallen.

De Leeuwarder Courant vatte begin dit jaar de misselijkmakende praktijken van het duo Jut en Jul goed samen, maar dat artikel kun je uitsluitend tegen betaling lezen. Hier wel een link naar een bespreking op het onvolprezen blog Barracuda.nl: http://barracudanls.blogspot.com/2011/01/kanariepietje.html

Ik weet weinig tot niks van recherchewerk, maar mij lijkt het dat er nóg weer een nieuw onderzoek tegenaan gooien helemaal niks op zal leveren. Twaalf jaar oude moorden worden uitsluitend in Engelse politieseries als Frost en Dalziel & Pascoe alsnog opgelost.

op 09 08 2011 at 19:10 schreef J.J. van der Gulik:

Marianne Vaatstra werd anaal en vaginaal verkracht, gewurgd en de keel doorgesneden. De kans dat dit in een Nederlands dorp door een Nederlander gebeurt, is heel gering. En de kans dat die zaak dan niet wordt opgelost is nog veel geringer.

En ja, die moord kent met de anale verkrachting en het doorsnijden van de keel ook meer exotische trekken. En asielzoekers zijn vaak getraumatiseerd en vaak sterk gefrustreerd door o.m. allerlei procedures en komen vaak uit oorlogsomstandigheden en zo zijn er ook asielzoekers die zich in de eigen regio zeer gewelddadig hebben gedragen en hier staan ze niet onder controle van familie, stam, geestelijkheid en cultuur en ze komen vaak uit culturen waar de vrouw een ondergeschikte positie heeft en waar aanranding en verkrachting vaak nauwelijks gevolgen hebben voor mannen en waar een halssnede niet uitzonderlijk is.

Dat had voldoende aanwijzingen op moeten leveren om het asielzoekerscentrum meteen volledig uit te kammen. In plaats daarvan werd gepoogd de aandacht zoveel mogelijk van dat centrum af te leiden. En Nederland kende toen politieke rechtspraak en er waren heel wat mensen die zich gedreven inzetten voor de multiculti.

op 09 08 2011 at 22:41 schreef yvonne:

@Pyt

Wat speelt er veel af op de achtergrond. Ik zit het met verbazing te lezen. Dit kwam ik ook nog tegen in de Leeuwardense Courant

PVV tegen komst azc’s naar Friesland
Gepubliceerd op 07 oktober 2010, 19:45 Laatst bijgewerkt op 08 oktober 2010, 21:57

DEN HAAG – PVV-Kamerlid Sietse Fritsma wil opheldering van demissionair minister van justitie Ernst Hirsch-Ballin over de mogelijke komst van asielzoekercentra naar Feanwâlden en Dokkum.

,,Erkent u dat het mogelijk is dat Marianne Vaatstra door één of meerdere asielzoekers is vermoord?”, wil Fritsma van de minister weten. Volgens de PVV zullen met de komst van de azc’s overlast en criminaliteit in het noordoosten van Friesland toenemen.

op 09 08 2011 at 22:44 schreef Niehielist:

De hele zaak Marianne Vaatstrat is verknald door het OM Leeuwarden omdat ze de eerste verdachte niet wouden verhoren omdat hij asielzoeker was en het OM Leeuwarden dat racisme vond.

Het is zelfs zo erg geweest dat de ouders van Marianne Vaatstra beticht werden van racisme.

Een schanxde van de ergste soort.

Helaas zitten die magistraten nog steeds op hun zetels.

We leven in een klote land met een verrot rechtssysteem.
Ex-rechter Wedzinga spreekt zelfs over een rechtsstaat in ontbinding.

op 10 08 2011 at 20:54 schreef Sasha Berkman:

Niehielist: Dat laatste ben ik sinds de vrijspraak van Geert W helemaal met je eens.

op 10 08 2011 at 21:42 schreef Pyt van der Galiën:

Zo, zo…Wicher Wedzinga spreekt over een rechtsstaat in ontbinding. Nou, dan zal het wel waar zijn, gezien Wicher’s smetteloze reputatie. Wedzinga heeft inmiddels een strafblad waarvoor de gemiddelde mafia-capo zich niet zou hoeven schamen: http://nl.wikipedia.org/wiki/Wicher_Wedzinga
Uiteraard moeten we veel waarde hechten aan het oordeel van dit toonbeeld van rechtschapenheid en integriteit.

Dat het OM een verdachte niet wilde verhoren omdat hij asielzoeker was is ook al zo’n sprookje dat nog steeds de ronde doet, maar nergens op gebaseerd is.

op 10 08 2011 at 22:39 schreef yvonne:

@Pyt

Begrijpelijk dan ook dat Niehielist hem aanhaalt. Ik vroeg me af wat er dan wel mis gegaan is aan de kant van het OM?

op 10 08 2011 at 23:37 schreef Pyt van der Galiën:

@Yvonne

Het OM heeft slecht gecommuniceerd met de ouders van Marianne Vaatstra en de politie heeft een overhaaste arrestatie verricht.

Voor de rest was het voor politie en OM een no-win situatie. Voor een groot deel van de lokale bevolking en de lokale pers was de arrestatie van een bewoner van het AZC de enige aanvaardbare uitkomst.

op 12 08 2011 at 21:23 schreef yvonne:

2011 / 42 – Weergave – Raad voor de Journalistiek
http://www.rvdj.nl/2011/42

op 09 11 2012 at 12:24 schreef cprq:

Er zou pas van wettelijke discriminatie sprake zijn als er zonder evenredige aanwijzingen door mensen het AZC beschuldigt werd. Maar dat was niet zo. Er waren gewoon aanwijzingen. Zo zie je dat anti-PVVers gevaarlijker zijn dan PVVers. Over dat laatste wel even nadenken.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Kankerhomo

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Harde Por

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Er is niks meer om respect voor te hebben

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS