Home » Archief » Verliespost


[25.05.2010]

Verliespost

Prediker

fraz4
Illustratie: Frank Frazetta

Hoeveel kost een niet-Westerse allochtoon? Het schijnt een onfatsoenlijke vraag te zijn. Daags na het uitkomen van het Nyfer-rapport in opdracht van de PVV waren de usual suspects er als de kippen bij om zowel de resultaten weg te wuiven als de opdrachtgever de oren te wassen.

Volgens Alexander Pechtold is het moreel verwerpelijk mensen te reduceren tot een kostenplaatje:

‘Ook andere groepen als ouderen, werklozen, mensen die roken of te zwaar zijn, behandelen we niet als een kostenpost. Wilders zegt nu dat migranten een makkelijke bezuinigingspost zijn, maar mensen zijn geen economische goederen met een winst- en verliesrekening.’

Ook Job Cohen werpt het over de morele boeg:

“Ik zal nooit de kosten van een mens, allochtoon of autochtoon, als uitgangspunt van beleid nemen. Daarmee toont Geert Wilders wederom aan voor een totaal ander Nederland te staan. We kunnen het in dit land echt niet gebruiken dat een hele bevolkingsgroep zo wordt weggezet. Ik wil een Nederland waarin het niet om je afkomst gaat, maar om je toekomst.”

Pardon? Er is geen sector in de maatschappij waarin kosten- en batenanalyse geen rol speelt. De kosten en baten van een werknemer bepalen of hij zijn baan behoudt. De premie voor een autoverzekering is direct gerelateerd aan de gemiddelde kosten die seksegenoten in elke leeftijdscategorie maken. Managers van verzorgingshuizen budgetteren op de euro nauwkeurig de prijs van het aantal wasbeurten per bejaarde.

Kosten en baten

En kostenoverwegingen maken wel degelijk dat zorgverzekeringen experimentele of buitenlandse behandelingen niet vergoeden. Daar zijn letterlijk mensenlevens mee gemoeid. De te vroeg overleden platenbaas Tony Wilson moest uiteindelijk bedelen bij zijn fans en vrienden om het geld op te hoesten voor een kankertherapie waar hij baat bij had, aangezien het ziekenfonds er voor weigerde te tekenen: te experimenteel en vooral te duur.

Dus hoezo zijn de kosten van een mens geen uitgangspunt van beleid? De kosten die roken en alcoholconsumptie met zich meebrengen vormen de legitimatie van de tabaks- en alcoholaccijns. Als het aan de zorgverzekeringen ligt, wordt een ongezonde levensstijl doorberekend aan de klant, en de Raad voor de Volksgezondheid pleit al jaren voor een vettax.

Zodra we over immigranten gaat, zouden we echter geen kosten- en batenanalyse mogen maken, omdat dit naar racisme riekt. Ik vraag me af hoe beide heren op het financiële argument zouden hebben gereageerd, indien de uitkomst had geluid dat niet-Westerse allochtonen Nederland ieder jaar 7,2 miljard euro extra opleveren. Zouden ze dan niet de eersten zijn om Wilders met zijn eigen rapport om de oren te slaan? ‘Wat zeurt u nou: die mensen leveren bakken met geld op!’

De hypocrisie ook: alsof het niet economische motieven zijn geweest die ten grondslag hebben gelegen aan de arbeidsimmigratie. De enige reden waarom Nederland is begonnen mensen uit Zuid-Europa, Turkije en Marokko te halen, is omdat het bedrijfsleven zat te springen om goedkope arbeidskrachten. Het is tevens op verzoek van het bedrijfsleven geweest, dat de overheid gastarbeiders massaal toestond om langer te blijven dan gepland. Toen het bedrijfsleven de arbeidskrachten niet langer nodig had, heeft ze die vervolgens op kosten van de samenleving massaal in de WW en WAO gedumpt.

Indien het economische motief nu de enige reden is geweest om aan immigratie vanuit genoemde landen te beginnen, en immigratie enorme maatschappelijke kosten met zich meebrengt; waarom zou het economische motief dan niet evenzo een reden mogen zijn om de immigratie radicaal terug te schroeven?

Kattenpis

Trotse immigrante Maria Genova meent dat we niets kunnen met de uitkomst van het Nyfer-rapport, aangezien er toch ook zat laagopgeleide en arbeidsongeschikte Hollanders zijn. Gaan we daar ook een aparte berekening voor maken?, vraagt de journaliste retorisch. Genova begrijpt kennelijk niet dat we die mensen niet met 25.000 man per jaar importeren. Net zo min als het slim zou zijn om elk jaar tienduizenden armlastige bejaarden binnen te halen of tienduizenden clochards, getuigt het van veel gezond verstand jaar in jaar uit tienduizenden mensen te importeren waarvan je uit decennialange ervaring inmiddels kunt voorspellen dat ze nauwelijks aan de bak komen en hun kinderen met een taal- en leerachterstand zullen opzadelen.

Volgens Genova doet het onderzoek allochtonen echter geen recht, omdat de oorzaken van de hoge werkloosheid onder deze groep volgens haar voornamelijk gezocht moeten worden in discriminatie op de arbeidsmarkt. Gelooft ze het zelf? Alsof de meerderheid van de niet-Westerse allochtonen via het hoger onderwijs in de WW terechtkomt. En alsof het discriminatie is wanneer werkgevers jeugdige schoolverlaters, brutale slampampers en sollicitanten die niet foutloos kunnen spellen, buiten de deur houden. De jongens en meiden die van aanpakken weten en school met werk combineren en/of de supermarkten draaiende houden, niet te na gesproken. 

7,2 miljard euro valt ook bepaald geen kattenpis te noemen op de 29 miljard die de Nederlandse overheid de komende vijf jaar structureel moet bezuinigen om een gezond huishoudboekje te houden. Ik weet wel wat Annemarie van Gaal zou zeggen over een kostenpost van € 720,- tegen een gezinnetje dat maandelijks € 2900,- moet beknibbelen. Zo snel mogelijk dichten dat lek! We’re losing money here, people!

Komt nog bij dat het voor allochtonen zelf vanuit pr-matig oogpunt nou ook niet bepaald gunstig is, dat hun collectieve reputatie permanent naar beneden wordt getrokken door nieuwe scheepsladingen laagopgeleide en door-en-door patriarchaal denkende volksgenoten. Doe je er vier à vijf generaties over om alle nazaten van laaggeschoolde arbeiders op hetzelfde peil van de rest van de bevolking te krijgen; laat je ondertussen net zo hard wéér een gestage stroom kansarmen binnen. Op die manier is het dweilen met de kraan open.

Blinde vlek

Wie de resultaten van het Nyferrapport wil betwisten, doet er dus goed aan moralisaties achterwege te laten. Wie kritiek wil oefenen, dient ofwel inzichtelijk te maken hoe de aanwezigheid van niet-Westerse allochtonen de Nederlandse schatkist jaarlijks tevens 7,2 miljard of méér oplevert, óf de cijfers over de instroom te bekritiseren.

Zo maken de rekenmeesters van het Nyfer-rapport de nogal fundamentele fout dat ze slechts becijferen wat de immigratie van niet-Westerse allochtonen de schatkist extra kost; alsof de leuke, productieve Turken en Marokkanen zich gewoon nog steeds in Nederland zouden bevinden indien de immigratie niet had plaatsgevonden. Maar niet-Westerse allochtonen veranderen ook op een winst- en verliesrekening niet ineens bij toverslag in blanke Nederlanders. Geen massa-immigratie uit Marokko en Turkije, dan ook geen Najib Amhali, Ali B. of Hassnae Bouazza; en derhalve ook niet alle inkomsten die zij de schatkist opleveren

Een andere boeg waarover men kritiek op de uitkomst van deze studie kan gooien, is door de immigratiecijfers te betwisten. Zo stelt Volkskrantblogger VanDyke, dat Nyfer het migratiesaldo te hoog inschat en het aantal “studenten en raketgeleerden” onder niet-Westerse immigranten negeert. In een eerdere post laat hij zien dat het migratiesaldo wat betreft landen als Marokko en Turkije nauwelijks iets voorstelt, en het migratiesaldo uit moslimlanden van 2004 tot 2007 zelfs negatief is geweest.

Kansarmen

Desondanks maken VanDyke’s grafiekjes duidelijk dat gezinsvorming de voornaamste bron van immigratie is. En dan hoeft het economisch gezien voor Nederland niet eens gunstig uit te pakken dat het migratiesaldo van moslims negatief is. We mogen er immers vanuit gaan dat juist de ondernemende types vertrekken. Als daar via huwelijken achterlijke neven en gedweeë nichten voor in de plaats komen, ben je als land per saldo zelfs slechter af.

Ook opmerkelijk: volgens VanDyke maakt immigratie vanuit moslimlanden slechts één derde uit van de totale immigratie vanuit niet-Westerse landen. Nogal een afgang voor Wilders, die bijna alle problemen in Nederland terugvoert op de islamisering. Maar Wilders lijkt – met de etnische registratie van Antillianen in het verkiezingsprogramma en zijn vraagstelling aan Nyfer – inmiddels álle allochtonen met een niet-Westerse achtergrond op de korrel te hebben.  

Wat dat betreft maakt VVD-leiders Mark Rutte dan ook de broodnodige correctie op Wilders: het doet er niet toe dat mensen een niet-Westerse afkomst hebben of moslim zijn; het gaat er primair om dat velen van hen de vaardigheden ontberen om het in onze samenleving te rooien en deze achterstand ook nog eens doorgeven aan de volgende generatie, met alle gevolgen van dien. Daarin is de VVD trouwens verrassend consistent: de partij zegt al een paar jaar dat Nederland een manier moet zien te vinden om de instroom van kansarme immigranten in te dammen. Niet dat dit zo eenvoudig zal zijn, aangezien het Europese Hof van Justitie onlangs nog de Nederlandse inkomenseis van 120% van het minimumloon naar de prullenbak heeft verwezen als zijnde discriminatoir.

Zoals onze PvdA’er Job Cohen echter schrijft:

“Migratie is een gegeven en is van alle tijden. De vraag is daarom ook niet of je vóór of tegen migratie bent. De vraag is of je de gevolgen, positief en negatief, onder ogen ziet en er een goed beleid op voert. Dat goede beleid is het selectief toelaten van migranten en actief integratiebeleid. Dat is precies de reden dat ik een nieuwe Vreemdelingenwet heb gemaakt.”

‘Goed beleid is het selectief toelaten van migranten.’ Nou, dan zijn we het toch allemaal met elkaar eens? Kunnen we geen diploma’s eisen?

Hij mag dan een idealist zijn: zodra het zijn portemonnee betreft, verandert Prediker spontaan in een rasechte Hollander.

Prediker, 25.05.2010 @ 13:56

[Home]
 

26 Reacties

op 25 05 2010 at 14:16 schreef Tweets die vermelden Frontaal Naakt. » Verliespost -- Topsy.com:

[…] Dit blogartikel was vermeld op Twitter door Politiek Next, Vinada Drijver, PvdA Next, Hassnae Bouazza, Peter Breedveld en anderen. Peter Breedveld heeft gezegd: Nu op Frontaal Naakt: hoeveel kost een niet-westerse allochtoon? http://tinyurl.com/37ee98h […]

op 25 05 2010 at 15:03 schreef MNb:

Ja, ik begreep Pechtold en Cohen ook niet. Van Halsema, op wie ik van nature zou stemmen, heb ik nog niets gehoord, maar ik vrees het ergste. Hier passen nog een paar overwegingen.

1) Al vind ik Wilders een abject figuur met abjecte opvattingen, dat mag geen reden zijn om al zijn opvattingen bij voorbaat te verwerpen. Zoals wereldkampioen schaken Alekhine eens zei: een volslagen idioot kan iets zien dat tien grootmeesters over het hoofd zien.
2) We hebben het hier over cijfers. De beste manier om Nyfer’s rapport onderuit te halen is dat rapport door te vlooien. In ieder geval de PvdA heeft een wetenschappelijk bureau voor zoiets. En bij D’66 lopen ook wel een paar meer dan gemiddeld opgeleide figuren rond. Tot dan moeten Cohen en Pechtold gewoon even hun mond houden.
3) Mocht het rapport correct zijn – wat ik niet bij voorbaat aanneem, maar beslist ook niet wil uitsluiten – dan volgt daar maar één logische conclusie uit: geen laagopgeleide immigranten meer toelaten.

Nou vond ik als PPR-lid zo’n 30 jaar geleden al dat de grenzen dicht moesten. Als je teveel ratten (maakt niet uit van welke huidskleur, van welk geloof of met welke taal) op een te klein oppervlak zet komt daar narigheid van.

Pechtold en Cohen maken een enorme denkfout. Immigratie tegengaan betekent niet de al aanwezige immigranten slecht behandelen. Simpel toch?

op 25 05 2010 at 15:13 schreef vetklep:

Mijn bek valt open. Ik had nooit verwacht het een keer zo eens te kunnen zijn met Prediker.

Overigens zijn wij Hollanders in bijvoorbeeld Australie ook alleen welkom als we gediplomeerd zijn in een beroep waaraan daar behoefte is. En dat is een heel kort lijstje, 1 a4tje als ik het me goed herinner. Of we moeten zelf een paar ton meenemen.
Reden te meer om het hier een beetje leuk te houden.

op 25 05 2010 at 15:26 schreef Daphne Meijer:

Laten we eens rustig naar een mogelijk punt van kritiek kijken dat je op het Nyfer-rapport kan hebben: het wezenskenmerk van de niet-Westerse allochtoon. Wat is dat eigenlijk voor iemand? volgens de Nederlandse definities is het iemand uit Zuid-Amerika, Afrika of Azie minus Japan, Indonesie en Zuid-Korea. Dat is een nogal uitgestrekt gebied, waar laten we zeggen zo’n vijfenhalf miljard mensen wonen. Die zijn niet allemaal hetzelfde, en de kleine dwarsdoorsnede die jaarlijks in Nederland arriveert, als arbeidsmigrant, student of huwelijksmigrant, is dan ook een zeer divers gezelschap.
Als je de 15.000, en dus niet 25.000, huwelijksmigranten neemt die in 2008 naar Nederland kwamen, blijkt dat het gezelschap bestaat uit paspoorthouders van 160 verschillende landen. Van die 15.000 kwamen er zo’n 1800 uit Turkije en Marokko samen. De overige 13.200 (give or take afrondingsverschillen) kwamen dus ergens anders vandaan. Uit die 158 andere landen, namelijk.
Wat kun je becijferen over hoe deze mensen het in de komende decennia in Nederland gaan doen? Welke voorstelling kun je je daar op voorhand al van maken, op het moment dat je inziet dat je beeld van de analfabete importbruid uit de Rif van geen kanten klopt? Wat weet je, als Geert Wilders, van hun vooropleiding, hun plannen, hun ambities, hun PhD’s van Harvard, hun persoonlijke economische situatie, hun netwerken in Nederland en daarbuiten en hun mogelijkheden om in de grote emancipatiemachine Nederland iets van de grond te krijgen? Geen ene donder.

Het determinisme van Wilders staat me zo tegen. Van vele anderen ook, trouwens. Alsof al bij de geboorte van iemand vaststaat dat hij of zij kansarm is. Dat kun je tevoren nooit voorspellen. Kansarm is bovenal een kwestie van kansen grijpen en aangeboden krijgen, een straat met tweerichtingsverkeer. Graag breng ik de vrienden op rechts dan ook Ayaan Hirsi Ali in herinnering, een kansarme migrante uit de islamitisch land.

En voor degenen die nu willen zeggen dat Nederland niet de capaciteiten heeft om miljoenen kansarme migranten te huisvesten: dat hoeft helemaal niet. Maar sommige mensen komen hier nu eenmaal naartoe in het kader van internationale verdragen waar Nederland zelf aan heeft meegeschreven, en, in het geval van huwelijksmigranten, op basis van burgerrechten die verankerd zijn in onze rechtsbeginselen. Niet voor niets krijgt Nederland iedere keer weer een grote schop onder zijn/haar hol, van Europa. Mensen hebben nu eenmaal rechten, en als dat betekent dat er migranten bijkomen, is dat de consequentie. Je kunt wel aan die rechten tornen, maar dat wil nog wel eens onaangenaam boomerangen.

op 25 05 2010 at 19:19 schreef Huib:

Maar het is toch heel eenvoudig, om te zien, dat het Nyfer rapport, economisch gezien, nergens op slaat?

De kosten (en enkele baten) worden alleen berekend voor het staatsbudget (en pensioen- en andere fondsen).
De onderzoekers noemen dat zelf in hun rapport herhaaldelijk “partieel”. Daarmee bedoelen ze, dat de andere economische facetten niet meegerekend zijn.

Dus, wat ze doen, is ongeveer hetzelfde als zeggen: “De ING ontving 12 miljard euros uit UW belastinggeld. Dat is 500.000 euros per ING-werknemer!” (Ik heb het niet nagerekend, maar u begrijpt het principe, toch?).

Met andere woorden, de economische effecten, bij voorbeeld, van de lagere lonen die NWA’s gemiddeld ontvangen (zie de statistieken in het Nyfer-rapport zelf), voor de werkgevers en hun ondernemingen en instellingen, zijn “positief” in de optie van het Nyfer. Deze miljarden worden in het geheel niet meegerekend. Misschien levert alleen dit de Nederlandse economie genoeg op, om de beruchte 7.2 miljard per jaar te compenseren.

En zo weet ik er nog wel een paar.
Voor “partieel” in het Nyfer-rapport kun je dus gerust “partijdig” invullen.

op 25 05 2010 at 20:06 schreef Betaman:

Huib, lees de kwalitatieve analyse op pagina 21 van het rapport. Hier wordt o.a. uitgelegd dat de indirecte economische effecten van immigratie op lange termijn ‘[…] per saldo alleen een positief inkomenseffect [creeren] voor ingezetenen als immigranten in termen van vaardigheden en menselijk kapitaal iets toevoegen aan de economie dat voorheen ontbrak’.
De niet in het model meegenomen positieve indirecte economische effecten (als die er al zijn – en bovendien: zijn die uberhaupt wel goed te modelleren?) gelden hoogstens op de korte termijn.

op 25 05 2010 at 20:21 schreef vetklep:

Even los van het rapport kan je toch op je klompen aanvoelen dat je geen bijdrage kan verwachten van niet opgeleide mensen die nauwelijks Nederlands of desnoods Engels (willen) spreken en die qua cultuur en/of geloof lastig zijn om mee om te gaan?

En je kan toch ook veilig stellen dat we hier ruimschoots overbevolkt genoeg zijn? Namelijk nog erger dan Japan?

Ik vind dat we best mogen zeggen dat het nu welletjes is met immigratie. En dat er hier ook genoeg huwelijkskandidates zijn en dat anders altijd de optie huwelijksemigratie nog openstaat.
Als iemand aantoonbaar iets heeft toe te voegen kunnen we over een uitzondering denken.
Want wij zijn ook niet zomaar welkom in de VS, Canada of Australie nu het hier niet meer leuk is. En al helemaal niet met sociale huurwoning, uitkering, huursubsidie, kinderbijslag, inburgeringscursus, fietscursus met gratis taxi en respect op de koop toe.

op 25 05 2010 at 21:51 schreef herman van der helm:

Wat mij tegenstaat aan die kostendiscussie is dat het grote geheel uit het oog verloren wordt. Als ergens ter wereld iemand besluit te verhuizen naar een andere plek, is er toch niet ineens een kostenpost bijgekomen? Op de reiskosten en wat andere kosten na is er dan toch ergens een kostenpost weggevallen. Gezien ons grote belang bij de wereldhandel moeten we dat geld dat ergens overblijft zien te “vangen”. En een beetje slimme hollander kan dat heel goed gezien onze geschiedenis. Dit levert weer werk op en aangezien we zelf toch meestal te beroerd zijn om dit zelf te doen, komt het fantastisch goed uit dat er aan onze poort een potentieel staat te wachten.

op 25 05 2010 at 21:59 schreef fichter:

Wat @Vetklep (15:13) schrijft, verbijsterd!
Goed stuk Tjerk

op 26 05 2010 at 02:10 schreef vander F:

@Daphne,
niet zo’n moeilijk verhaal van maken,
noem het de kosten van immigratie,
klaar.

Als dat werkelijk een 7 miljard per jaar ‘kost’ moet het mes er in.

op 26 05 2010 at 02:46 schreef Huib:

@Betaman: Waarom alleen “op korte termijn”? Welke termijn? Nyfer hanteert een toekomstperspectief van 40 jaar. Ze nemen aan, dat de immigratie en remigratie op hetzelfde peil blijven. Ze geven inderdaad aan, dat kleine veranderingen in die gegevens grote positieve of negatieve gevolgen hebben voor het NWA-staatsbudget. Daar zul je Wilders niet over horen. En Nyfer zal hem niet terechtwijzen. Dat noem ik nog steeds “partijdig”.

op 26 05 2010 at 02:52 schreef Huib:

@Herman van der Helm: Ja, als je het wereldwijd gaat bekijken, blijkt het Nyfer-onderzoek nog onzinniger te zijn.

op 26 05 2010 at 03:16 schreef Huib:

@MnB Ik begrijp ook niet, waarom de wetenschappelijke adviseurs van de PvdA en andere partijen, het rapport niet al lang weerlegd hebben.
Het rapport gaat trouwens niet over de kosten van “immigratie”, maar over de kosten voor het staatsbudget van het saldo van immigratie en remigratie. Laat dat saldo nou voor de niet-westerse immigratie-remigratie uit moslim-landen de laatste jaren bijna 0 zijn! In 2007 was er voor die categorie zelfs een negatief immigratiesaldo. En om die moslim-landen, daar gaat het Wilders toch om?
Nyfer heeft de NWA’s niet weten uit te splitsen naar “moslimlanden” en niet-“moslim-landen”. Toch komt 2/3 van de immigranten uit “niet-westerse”, “NIET-moslim”, landen”. Gidi Mazower, uit Israël geïmmigreerd, wordt bij voorbeeld meegerekend bij de NWA’s :).

op 26 05 2010 at 03:33 schreef Prof. Drs. G.B.J. VanFrikschoten:

Ik hoor al jaren bedrijven klagen dat het enorm moeilijk is om goed geschoold personeel uit het buitenland te betrekken. Zelfs als het om de top gaat. Die hebben hier namelijk geen partner en dus is er geen sprake van gezinshereniging of “verblijf bij partner”. Het is dus beter dat je je met peniskoker en tamboerijn meldt op Schiphol. Dan rollen de rode lopers uit naar het politbureau van de PvdA.

op 26 05 2010 at 10:40 schreef Pandy:

“Daarin is de VVD trouwens verrassend consistent: de partij zegt al een paar jaar dat Nederland een manier moet zien te vinden om de instroom van kansarme immigranten in te dammen.”

Wacht even, is dit dezelfde partij die de liberale opvatting aanhangt dat iedereen, zelfs “kansarmen”, met hard werken iets van zichzelf kunnen maken? Als de VVD echt consistent is, zou zij de immigratie gewoon toelaten, met als voorwaarde beperkte toegang op sociale voorzieningen.

op 26 05 2010 at 11:06 schreef Fred van de Biezen:

Suboptimalisering van de Nederlandse samenleving.

De feiten in het bovenstaand artikel kloppen. Daar ga ik graag vanuit. Ik zie erin dat u zeer verschillende omstandigheden met elkaar vergelijkt zonder een essentiële verschil ertussen aan te geven.

Voor een goed vergelijk van de vele situaties die u hierboven aangeeft moet u het hele proces waarin dat plaatsvindt beschouwen en bij economisch voordeel altijd het domein aangeven voor wie dat voordeel geldt. Ik licht het graag toe aan het voorbeeld uit de jaren zestig waarin we zoveel gastarbeiders het land binnen haalden om de economie te redden.

Het ging hier om bedrijfsdirecteuren die verantwoordelijk waren voor de aandeelhouderswaarde. Daar werden ze op afgerekend door de aandeelhouders. Er was veel ongeschoold werk bij die bedrijven en de oplossing was om ongeschoolden uit Spanje, Italië, Turkije en Marokko te halen. Voor de mensen daar was dat een uitkomst om nog een leven te kunnen lijden met toekomstverwachting. Alleen keken deze bedrijfsdirecteuren naar het bedrijfsresultaat van hun bedrijf, ze keken alleen naar het verhogen van HUN aandeelhouderswaarde. Alle andere consequenties waren ze en zijn ze niet ongeïnteresseerd. Dat bedoel ik met het economisch belang binnen een beperkt domein, het domein van hun bedrijf.
Hiernaast interesseerden ze zich voor niets omdat ze voor niets anders verantwoordelijk waren dan het bedrijfsresultaat. Dus alle maatschappelijke consequenties telden voor hen niet mee en lieten ze gebeuren wat er gebeurde. Vandaar Suboptimalisatie, ze keken alleen naar hun deeltje van het proces dat ze in gang zetten door grootscheeps in te zetten op het binnenhalen van gastarbeiders.

Het domein van politici waarvan we willen dat ze de Nederlandse samenleving weten te inspireren en het huishoudboekje op orde weten te houden, is veel groter. Zij zijn verantwoordelijk voor de gehele bevolking en ook verantwoordelijk voor onze contacten met de bevolkingen om ons heen. Daarom is het onjuist dat sommige politici zich beperken tot een deelgroep van onze bevolking, tot een kleiner domein dan wat ze straks gaan besturen als ze regeringsverantwoordelijkheid dragen. Ze schetsen een vertekend beeld en maken een karikatuur van onze bevolking.

Het berekenen van kosten/baten van subgroepen is daarom misleidend. Inspireren, onderwijs, en op alle terreinen het stimuleren om je talenten te ontplooien, dat is waar het om gaat. Lange termijn visies, talenten, ontplooiingsmogelijkheden. Dat is waar eens succesvolle maatschappij zich op moet richten. Ik denk dat veel politici dat ook wel wilden maar vaak niet konden door protesten, lobbyisme en zorg voor voldoende electoraat waardoor politici zich meer moeten richten op de korte termijn en op opportunisme dat ze in hun hart en vanwege hun professie willen.

op 26 05 2010 at 11:54 schreef G!:

Het voorbeeld van een positief cijfer als argument om te laten zien dat het Pechtold en Cohen niet echt om morele princiepes gaat, het blijft gissen. Stel dat de kosten er niet toe doen. Stel dat we geen uitkeringen meer uitdeelden en net als in de V.S. criminelen ten goede te maken van de maatschappij – kunnen de grenzen dan wel wagenwijd open?

Neen! Dan gaat het er opeens om dat onze cultuur door een overmaat van islam naar de knoppen gaat of er begint wel een wannabe Germaan te roepen dat onze raszuiverheid in het gedrang komt.

Kortom het gaat misschien juist wèl om morele overwegingen. Verder lijkt mij als aanhanger van de evolutietheorie natuurlijk dat culturele inteelt niet ten goede komt van vooruitgang en ook vind ik het niet erg liberaal om de vrijheid van inidividuen aan je grenzen omwille van economisch landsbelang te willen controleren. Ik vind dat meer iets voor een land als Noord-Korea of zo.

Dat kosten als argument worden geleverd tegen immigratie; tja… je kunt altijd wel een stok vinden om je hond te slaan.

op 26 05 2010 at 12:00 schreef Daphne:

@ Vander F: We willen goedkope arbeidskrachten, maar geen immigratie? We willen straks het gat opvullen van de babyboomers die met pensioen gaan, maar geen immigratie? We willen meekomen in de internationale top op het gebied van onderwijs en technologische innovatie, maar geen immigratie (van hoogopgeleide Israeli’s bijvoorbeeld, die niet-westerse allochtonenen die hoger zijn opgeleid dan Nederlanders)?
Hoe had je dat bedacht te gaan doen?

op 26 05 2010 at 18:19 schreef gerhard de haas:

G!

Jouw redenering is inconsequent: “Het voorbeeld van een positief cijfer als argument om te laten zien dat het Pechtold en Cohen niet echt om morele principes gaat, het blijft gissen”. Op zich klopt het, het blijft gissen, al ga ook ik ervan uit, dat ze inderdaad heel anders zouden reageren als de opbrengsten positief zouden zijn.

Maar dan, even later: “kunnen de grenzen dan wel wagenwijd open? Neen! Dan gaat het er opeens om dat onze cultuur door een overmaat van islam naar de knoppen gaat of er begint wel een wannabe Germaan te roepen dat onze raszuiverheid in het gedrang komt”. Dit poneer je met grote stelligheid, maar is dit niet van hetzelfde laken een pak: het blijft gissen?

Selectief argumenteren verraad de agenda, en vertroebeld de discussie.

Gerhard

op 26 05 2010 at 18:48 schreef vander F:

@Daphne,
‘we’ willen helemaal geen goedkope arbeidskrachten,
zeker nu niet, arbeidspotentieel zat,
kwestie van wat luie donders in beweging schoppen.
Hoogopgeleide types die hier willen werken, werken hier, krijgen daarvoor goed betaald en interesseren zich doorgaans niet voor zoiets sufs als ‘pas na 10 jaar in aanmerking komen voor een uitkering’, het idee alleen al.

Zo simpel allemaal, ik zie het probleem niet.

op 26 05 2010 at 23:20 schreef J.van Dijk:

Als de cijfers van dat bureau al kloppen vraag ik me af wat hierin de kosten zijn van de geblondeerde allochtoon met minderwaardigheidscomplex uit Venlo.
Behalve dat Wilders als kamerlid al jaren leeft van de Nederlandse bevolking en daar tegenover in principe bar weinig voor heeft gedaan worden er ook grote kosten gemaakt voor al die beveiliging en rare kamervragen van de PVV.
En ervan uitgaand dat het toekomstig wachtgeld voor de baantjesjagers van de PVV ook bij de Wilderkostenpost geteld mag worden durf ik te stellen dat Geert Wilders de duurste en meest nutteloze allochtoon in Nederland is.

op 26 05 2010 at 23:55 schreef herman van der helm:

Hij zorgt wel voor veel werkgelegenheid.

op 27 05 2010 at 10:42 schreef G!:

@Gerhard
Selectief argumenteren verraad de agenda, en vertroebeld de discussie.
Juist daarom nuanceer ik de stelling met tegenvoorbeelden. Juist daarom is die door de PVV aangezwengelde discussie over de kosten van de allochtoon zo belachelijk. Het is een vernauwing van het debat. Een schoolvoorbeeld van selectief redeneren.

op 27 05 2010 at 22:16 schreef gerhard de haas:

G!

Oh, je probeert te nuanceren? Dodelijk vermoeiend, mensen die zich in allerlei bochten wringen om maar niet toe te hoeven geven dat ze een uitglijdertje maken. Weet je wat nuance in het debat brengt: gewoon eens eerlijk kunnen zeggen dat je ergens naast zit. Dat is charmant, en haalt zeker de scherpe kantjes uit het debat. Maar nee, we kronkelen ons eronder uit, wat de ander alleen maar frustreert, waardoor de toon verhardt, en vaak steeds ongenuanceerder wordt. Eerst beweer je impliciet dat Prediker ongenuanceerd is, vervolgens stel je dat aan de kaak door zelf ongenuanceerd te zijn. En als iemand dat opmerkt, beweer je dat je nuance wilde aanbrengen, door ongenuanceerd te zijn……. U krijgt de prijs voor krom redeneren, of ben ik nu te ongenuanceerd?

Gerhard

op 28 05 2010 at 11:17 schreef G!:

Als je mij van een of andere agenda verdenkt, val me dan gewoon aan op die agenda maar probeer me geen dingen te verwijten waar jij je vooral zelf schuldig aan maakt.

Goed voorbeeld doet goed volgen Gerhard!

op 28 05 2010 at 22:08 schreef Tjerk:

VanDyke heeft eens uitgeplozen waar hedendaagse immigranten met name vandaan komen. Hij laat niets heel van het Nyfer-rapport.

Meeste immigranten in 2007 blijken uit China en India te komen voor studie en werk.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN JUNI

O Aso’s in de trein

O Waarom zijn christenen van die hardvochtige klootzakken?

O Huub Stapel is een klootzak

O Het gilde van het bruine gajes

O Lampies ontdekken: extreemrechts is best linke soep

O Mag geen omvolking zeggen

O Harde stukjes poep

O Niet zien is geloven

O Wilders: domme lul of geniale schurk?

O Ook Jezus was een harteloze bullebak

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS