Home » Archief » Verzinsels


[15.04.2010]

Verzinsels

Prediker

paar21

Bozeblankemannen-website Het Vrije Volk heeft blijkbaar zo weinig ideeën waarmee men gaten kan schieten in het PvdA-partijprogramma, dat ze zich nu maar gaat bedienen van samenzwerings-theorieën om Job Cohen verdacht te maken. Met lasterlijke fantasietjes over de rug van wijlen Theo van Gogh als resultaat.

Complottheorie

Als iconen al tot de verbeelding spreken, doet hun gewelddadige dood dat nog veel meer. De dood van John F. Kennedy, Lady Diana en Pim Fortuyn vormden de aanstoot tot een stortvloed van complottheorieën.

Meestal haakt zo’n samenzweringstheorie aan bij een ongerijmdheid, om vervolgens heimelijke machten aan te wijzen die belang zouden hebben bij het verdwijnen van het slachtoffer in kwestie. Zo wijst misdaadromancier Thomas Ross op de snelle aankomst van de ME in ornaat, enkele minuten na de moord op Pim Fortuyn, en op de plotselinge ommezwaai van de LPF-fractie inzake de aanschaf van de Joint Strike Fighter:

,,Op de persfoto’s van de aanhouding van Volkert – luttele minuten na de moord – staan agenten in kogelvrije vesten en met een aangelijnde hond bij het tankstation hem op te wachten. Als je weet wat een doolhof Hilversum is, vind ik dat toch wel erg snel.”

Kijk, dat is een hard, ongerijmd feit dat als een spijker in je kop blijft steken. Want dat de ME toevallig net een busje met honden in dezelfde wijk had rijden waar op hetzelfde moment, slechts een paar honderd meter verderop, Pim Fortuyn werd afgeknald, is inderdaad ongelofelijk onwaarschijnlijk. De overheid stond erbij, keek ernaar en waste haar handen in onschuld, concludeert Ross.

Draaiboek

Opperhopman van Het Vrije Volk Duns Ouray denkt nu op soortgelijke manier de moord op Theo Van Gogh in de schoenen van Job Cohen te kunnen schuiven. Maar Duns Ouray is geen Thomas Ross, zoals we zullen zien. De Amsterdamse burgervader zou volgens Duns de moord op Van Gogh hebben laten gebeuren, om deze vervolgens op cynische wijze in zijn politieke voordeel om te buigen:

“Job Cohen had het draaiboek voor de moord op Theo van Gogh klaarliggen; maar deed niets om die moord te voorkomen.”

“Zo werd 2 november 2004 een dubbelslag voor Job Cohen. Op die dag werd zijn grootste criticus het zwijgen opgelegd. En de Cohen-strategie bleek uiterst succesvol in begeleiden van terreurdaden.”

Ook Duns haakt aan bij enkele ongerijmde feiten. Hoe was de stad Amsterdam in staat nog dezelfde avond een goed georganiseerde lawaaidemonstratie van de grond te trekken? En hoe kwam de gemeente Amsterdam erbij Lennart Booij de avond aan elkaar te laten praten? Op deze prangende vragen heeft Duns wel antwoord: omdat het draaiboek al klaarlag, daarom!

“In opdracht van Job Cohen had zijn [Lennart Booij’s] buro BKB een informeel draaiboek liggen voor een Islamitische terreurdaad in Amsterdam. Die terreurdreiging baarde de gemeente Amsterdam grote zorgen: met name de mogelijkheid dat de publieke opinie zich tegen de PvdA zou keren. En die zorg was niet ongegrond. Immers, de PvdA haalt zijn stemmen uit de terreur-hoek, en doet er alles aan om haar terreur-achterban de hand boven het hoofd te houden.”

Welja, moslimgemeenschappen vormen broeinesten van terrorisme (aanslagen zijn hier dan ook schering en inslag, toch, Duns?), en de PvdA houdt hen de hand boven het hoofd door terreurdaden onder het tapijt te vegen. Daar hebben PvdA-bestuurders zelfs draaiboeken voor klaarliggen. Om deze aantijging te staven, citeert Duns Ouray de voormalige burgervader van Amsterdam zelf:

“Ik [heb] vanaf het allereerste begin op twee borden gespeeld. Het eerste bord bestond uit een vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders. (…) Op het tweede bord hebben we direct de driehoek [Burgemeester, Korpschef, Officier van Justitie] bij elkaar geroepen.”

Aha! zegt Duns, met zijn gebruikelijke scherpe perceptie:

“De woorden van Cohen zijn onbedoeld eerlijk. Cohen heeft die dag “gespeeld”. Onbewust geeft Cohen ook toe dat dit spel niet eerlijk was, … het was “op twee borden.” En Cohen is trots op zijn meesterprestatie: dat hij de familie van Theo voor zijn karretje kon spannen. Met hun zegen mocht Cohen spreken. Natuurlijk kon men de lawaaidemonstratie “binnen een paar uur organiseren”, het stond immers allemaal in het draaiboek van Lennart Booij.”

Wat een half-alfabeet ben je dan, als je een schaakmetafoor zo verhaspelt, dat ‘op meerdere borden spelen’ het synoniem wordt voor vals spelen. Joehoe! Duns, doe eens nadenken! Simultaanschaken heet dat, en daar is niets oneerlijks aan. Vorig jaar heeft de Nederlander Ton Sijbrands het wereldrecord blind simultaandammen verbeterd door op 28 borden tegelijkertijd te spelen, zonder dat hij ze zag. Heeft hij soms ook vals gespeeld, omdat hij meerdere partijen tegelijkertijd moest dammen?

Dikke duim

Ernstiger is dat Duns Ouray geen enkele bron geeft voor zijn bewering dat het draaiboek vóór de moord op Van Gogh al klaar lag, of dat Booij’s bedrijfje dit plan voor Cohen op de plank bewaarde. Drie jaar geleden kwam Duns ook al met die bewering, en omdat hij ditmaal niet over zogenaamd belastende citaten van Cohen beschikte, legde hij ze hem zelf maar in de mond.

“[B]urgemeester Cohen van Amsterdam. Cohen had een vooruitziende blik. “Het is goed mogelijk dat er eens iemand vermoord wordt door een fundamentalistische moslim.” zo voorzag Cohen. En Job vervolgde: “Dan is het natuurlijk de plicht van mij, als burgervader, om dat in goede banen te leiden.”

En dus schakelde Cohen het bureautje van Lennart Booij in om het scenario voor een lawaai-demonstratie op de plank te leggen. Zo kon het volk mooi zijn woede en frustratie ventileren. En natuurlijk moest de begrafenis ook gepland worden, want daar moest Cohen wel spreken. Ziedaar een mooie opdracht voor onze vriend.

U ziet, Cohen en Booij hadden het bedje al gespreid klaar liggen voor Theo …”

Merk op dat Duns hier Cohen met aanhalingstekens en al citeert, maar diens woorden uit zijn eigen dikke duim zuigt. Geen bronverwijzing, niks. Haal bovenstaande citaten van Cohen door Google, en u zult zien dat Duns citaten verzint waar u bij staat, de jokkebrok.

En ook hier schitteren de bronnen voor zijn beweringen door afwezigheid. Elke verwijzing ontbreekt naar de nauwgezette reconstructie in de Volkskrant waaruit blijkt dat het idee van een lawaaidemonstratie wegkomt bij de familie en door wethouder Duco Stadig wordt opgepikt. Geen enkele verwijzing ook naar het uitgebreide portfolio op de website van Booij’s bedrijfje BKB, waar tal van overheidsinstanties worden genoemd als opdrachtgever,– behalve de gemeente Amsterdam (nou ja, als dát geen cover-up bewijst…)

Pamela Hemelrijk

De enige bron die Duns in dit verband wél noemt, is een stuk van Pamela Hemelrijk uit 2004 op aluhoedjessite Klokkenluideronline. Daarin beschuldigt de Nederlandse complottenkoningin Lennart Booij, Cohen en die hele dekselse Linkse Kerk ervan de regie over de moord op hun venijnigste criticus naderhand te hebben gekaapt, om de aanklacht tegen links die er in besloten lag weg te spindokteren.

Hemelrijk baseert zich vreemd genoeg op een uitvoerige feitenrapport dat Lennart Booij haar toezond, waaruit juist het tegenovergestelde blijkt. Voor het goede verstaan: Lennart Booij werkte in die tijd al jaren nauw samen met Theo van Gogh, die de regie deed van het praatprogramma Krachtstroom, dat Booij samen met journalist Youri Albrecht presenteerde. Daarnaast liet Booij het monster van de Pythagorasstraat regelmatig opdraven bij discussieavonden die BKB organiseerde.

“09.30 Telefoon, Van Gogh vermoord, Lennart checkt dit nadien bij Gijs van de Westelaken (Column) en hij moet dit helaas bevestigen

11.00 Spoedoverleg op kantoor, BKB heeft van Gogh als hoofdgast op de Amerikaanse Verkiezingsnacht die wij organiseerden, uitgenodigd. Wat doen we nu? We besluiten niets af te lasten, maar wel voor een soberder opzet te kiezen. Daarnaast willen we op het Leidseplein iets doen, onze woede en verdriet uiten, met een spandoek of met een moment van stilte.

11.30 Telefonisch overleg met de Gemeente, hoe pakken we zoiets aan? men reageert paniekerig, Leidseplein is moeilijk te beveiligen, daarbij wacht men op persconferentie van de Burgemeester.

(…)

12.00 Telefoon gaat, Job Cohen. Hij vraagt wat we willen doen, hij heeft met familie van Gogh gesproken. Zij willen in ieder geval lawaai, emotie, niets stils. Wij beamen dat en vinden het aanbod om vanaf nu samen te organiseren goed. Dat geeft logistieke ruggesteun. Cohen denkt aan de Dam als lokatie.”

Tot zover. Als er iets blijkt uit dit feitenrapport, dan is het juist wel dat het spindokteren zich uitsluitend in het hoofd van Hemelrijk bevond. Laat staan dat er van te voren een draaiboek voor de moord op Van Gogh klaar lag, zoals Duns ervan maakt. Wat er wel ondubbelzinnig uit blijkt, is dat Van Gogh’s kompanen bij BKB ná de moord samen met Cohen de handen ineen hebben geslagen om in no-time een stadsbrede manifestatie op te zetten, vanuit hun eigen behoefte uiting te geven aan hun woede, onmacht en verdriet.

Verwrongen wereldbeeld

Puik staaltje kanalisering van volkswoede dus door Cohen. Daar is niets on-integers of cynisch aan, om als burgemeester te voorkomen dat de vlam in de pan slaat. Tenzij je zoals Duns graag je apocalyptische horrorscenario’s omtrent de islam bevestigd ziet, natuurlijk. Of zoals Hemelrijk ervan uitgaat dat overheidsbestuurders, en PvdA-burgemeesters in het bijzonder, eenvoudigweg niet in staat zijn adequaat en integer op te treden. Tja, als je met dergelijke dogma’s de werkelijkheid benadert, kun je nog een complottheorie baseren op het dagboek van Anne Frank.

‘Spontaan georganiseerd’ wordt in Hemelrijks kwaadwillige lezing ‘gespindokterd door de vermaledijde Linkse Kerk’, wordt in Duns z’n lasterlijke lezing: ‘het draaiboek lag al vóór de moord klaar’. Het tekent het verwrongen wereldbeeld van de boze blanke man in z’n kruistocht tegen de sjariasocialisten. Voorbijgaand aan feiten, bronnen en bewijzen beschuldigt hij vanaf zijn blog anoniem Jan en alleman die wel maatschappelijk succes hebben. ‘Dat kan helemaal niet! Dat mag helemaal niet! Want ze opereren potverdrie niet volgens mijn libertarische dogma’s!’

Om zijn afkeer van de aankomende PvdA-premier te ventileren, schroomt Duns Ouray zelfs niet het door hem speciaal daartoe opgedolven lijk van Theo van Gogh te berijden. Het tekent wel hoezeer deze kwaadsprekende fantast inmiddels elk gevoel voor fatsoen heeft verloren.

Zelf is Prediker (oogst van 1976) er heilig van overtuigd dat de CIA de moord op Kennedy door gefrustreerde anti-Castro reactionairen in de doofpot heeft gestopt, omdat ze wilde verhullen dat de dienst haar eigen illegale moordcommando’s niet meer in de hand had.

Prediker, 15.04.2010 @ 08:37

[Home]
 

77 Reacties

op 15 04 2010 at 09:06 schreef vetklep:

Het verbaast me eigenlijk dat iemand nog zo veel moeite steekt in het debunken van dit soort hysterische shit.

op 15 04 2010 at 09:16 schreef Mas Rob:

Ik vraag me af of er nog mensen zijn die Duns Ouray’s schrijfseltjes serieus nemen. Die HVV site wordt steeds meer een karikatuur van zichzelf.

Ik snap ook niet waarom mensen als Joost Niemöller zich daar nog mee inlaten. Ze zouden toch beter moeten weten…

op 15 04 2010 at 11:21 schreef Tjerk:

@vetklep; ik had er ook helemaal geen zin in om dat stuk te schrijven, maar iemand liet me dat stuk zien en vroeg me wat ik daar van dacht.

Ik ga vervolgens na of Duns’ beweringen ook ergens op gestoeld zijn (stom, moet ik niet doen), en daarna is de ergernis over de onzin die zo iemand verkoopt net als een steentje in mijn schoen: ’t moet er gewoon uit.

En dan de zelfvoldaanheid waarmee zo’n sujet zijn flauwekul uiteenzet. Grrrrr!

Filantroop laat ik makkelijker langs me heen glijden. Die is namelijk gewoon onleesbaar, dus na een alinea of twee verlies ik mijn interesse en dan haal ik gewoon m’n schouders erover op.

op 15 04 2010 at 11:43 schreef Luukv:

‘… om in no-time een stadsbrede manifestatie op te zetten…’ is íets te randstedelijk gedacht. Ik was erbij en moest daarvoor de trein uit Groningen nemen.

op 15 04 2010 at 12:10 schreef G!:

Wilders Cohen maakt Cohen zwart en Het Vrije Volk doet er in het kader van “demoniseren kan je zelf” nog een schepje boven op. Erg geraffineerd is het allemaal niet. De mond die Het Vrije Volk doorgaans zo vol heeft van demoniseren heeft blijkbaar meer te maken met afgunst dan met goede manieren.

op 15 04 2010 at 12:24 schreef yurp:

Tjerk = Prediker? Ben ik de enige hier die dat niet wist? Of snap ik er nu niks meer van?

op 15 04 2010 at 13:16 schreef hj:

Blijkbaar ja, weten we dat ook weer. ;)

op 15 04 2010 at 13:40 schreef G!:

Verbazingwekkend genoeg bericht Het Vrije Volk hier dan weer niet over:
Stemhok vraagt: is Wilders een vampier?

op 15 04 2010 at 14:16 schreef jvdheuvel:

Ik vind het wel heel leuk dat jullie dit doen. Volgens mij kost zoiets veel tijd.

op 15 04 2010 at 14:18 schreef Max J. Molovich:

Wat een stuk, van die Duns. Zou hij nu werkelijk denken dat die zogenaamd gescripte lawaaidemonstratie ook zou hebben plaatsgevonden wanneer, ik noem maar wat, het Centraal Station zou zijn opgeblazen? Hij weet waarschijnlijk niet eens dat Booij en Van Gogh met elkaar bevriend waren. En waarschijnlijk ook niet dat BBK Van Gogh had ingehuurd om de verkiezingsavond in de Melkweg te leiden.

Toen ik aan het eind van het stuk gekomen was, ben ik het nog maar een keer gaan lezen, ervan uitgaande dat ik over de herkomst van de complottheorie heen gelezen had. Maar nee. Het enige wat meneer doet is beweren dat het script al lang klaar lag. Waarom hij dat meent te kunnen beweren, mij wordt het niet duidelijk.

op 15 04 2010 at 14:23 schreef Henk:

Het treurige is dat Ivo Renkema en zijn discipelen deze onzin ook nog geloven.

op 15 04 2010 at 14:32 schreef Stan:

Die Hilversumse agenten met hun honden die Volkert arresteerden kwamen net terug van de hei, waar ze lekker getraind hadden. Het tankstation waar ze Volkert aantroffen lag netjes op de route terug naar het bureau.
Hadden ze daar niet gereden, dan had de chauffeur van Pim nog een stukje langer achter Volkert aan moeten rennen, voordat die was gearresteerd. Chauffeur had namelijk de politie aan de mobiele telefoon. Dan is het zelfs voor Hilversumse agenten niet zo’n probleem om uiteindelijk Volkert te arresteren. Daar hoeft niets aan samengezweerd te worden.

op 15 04 2010 at 14:35 schreef Peter:

Filantroop is inderdaad onleesbaar. Zo begint hij zijn stukje over Markuszower:

Bij het socialistische consortium (PvdA-VARA-JOOP-Volkskrant-Vrij Nederland) is de walm van dubieuze verledens niet weg te wuiven, zodat het lichten van tegels daar tot een dagelijkse bezigheid uitgeroepen is om politieke opponenten (die van rechts natuurlijk) van eenzelfde walm te kunnen betichten als waarmee het zichzelf omringd heeft. Niet dat ze er succesvol mee zijn de eigen walm ermee weg te krijgen. Maar je kon er strychnine op innemen dat alle nieuwe kandidaten op de kieslijst van de PVV tot op de lijfgoederen en sokken op het verleden onderzocht zouden worden.

Je hebt van die mensen die denken dat schrijven inhoudt dat je zoveel mogelijk moeilijke woorden achter elkaar plakt en daar pas na vijf, zes regels een punt achter zet. En dat is dan in hun ogen een ‘volzin’.

De boodschap in de hierboven aangehaalde regels is natuurlijk dat Filantroop baalt als een stier dat die vervloekte linkse journalisten zonder veel moeite alwéér een Domrechtse politicus hebben ontmaskerd.

op 15 04 2010 at 14:39 schreef Ellen ten Bruggencate:

Hebben de “vrienden van Van Gogh” hier al op gereageerd? Ik kan mij de felle aantijgingen van o.a. Holman aan het adres van Cohen en Booij nog goed herineren. Nog steeds schrijft hij Cohen rancuneus weg.

op 15 04 2010 at 14:40 schreef Ellen ten Bruggencate:

herineren = herinneren

op 15 04 2010 at 14:50 schreef Tjerk:

En toch wordt zo’n Filantroop door gelijkgestemden be-ju-beld. Wat maar weer aantoont dat ze enkel in hun eigen gelijk bevestigd willen worden. Het maakt helemaal niet uit hoe slecht die artikelen geschreven zijn of hoe pover ze beargumenteerd worden.

op 15 04 2010 at 14:51 schreef Max J. Molovich:

Wat ik mij nog kan herinneren is dat Cohen vroeg in de middag kenbaar maakte dat er, in samenspraak met de familie van Van Gogh, besloten was om een lawaaidemonstratie te houden, omdat Theo van Gogh niet van de stilte was, maar van het rumoer. Ik dacht nog bij mezelf: hmm, een lawaaidemonstratie, wat zou Van Gogh daar nu zelf van hebben gevonden? Vervolgens gaven die vrienden van Van Gogh, onder aanvoering van Theodor Holman, aan dat ze die avond ook aanwezig zouden zijn. Aangezien ik toch in de buurt was, dacht ik bij mezelf: nu ja, als zelfs de vrienden van Van Gogh aanwezig zullen zijn, wie ben ik dan om daar niet even naartoe te gaan. En zo kwam het dat ik die avond op de Dam stond te kijken naar een trommelaar, naar Rita Verdonk die vertelde dat Van Gogh altijd zei dat ze haar rug recht moest houden (en dat zou ze nu ook weer doen) en naar Job Cohen die bij het betreden van het podium werd uitgejouwd, maar toen iets zei over dat hij en Van Gogh het vaak met elkaar eens waren en daar fel over in discussie gingen. “En zo hoort het!”, riep Cohen. Theodor Holman en de overige vrienden van Van Gogh kwamen niet opdagen. Zij waren tot de conclusie gekomen dat Theo die lawaaidemonstratie maar onzin zou hebben gevonden en bleven in Desmet herinneringen ophalen. En gelijk hadden ze.

De grote tragiek van die manifestatie was dat ze de volgende dag niet becommentarieerd kon worden door Theo van Gogh.

op 15 04 2010 at 15:00 schreef Peter:

Zeg, denkt reageerder Stan nu echt dat Volkert van de Graaf is veroordeeld wegens de moord op Van Gogh?

op 15 04 2010 at 15:01 schreef yurp:

@Peter

toen Filantroop dat stukje schreef wist hij vast nog niets van de fijne uitspraken van deze ‘ik dump mijn geloofsgenoten het liefst in het bos’ Markuszower. Ben benieuwd hoe hij nu oordeelt over zijn ‘geharde verdediger van Israël’…

op 15 04 2010 at 15:04 schreef vetklep:

Ik kan voor een deel over dezelfde dingen opwinden als Filantroop doet.
Maar door zijn hoogdravende, stiekem inhoudsloze stukjes ben ik het meestal meteen weer zat met zo’n onderwerp. Zijn gezwollen taalgebruik is inderdaad echt niet te harden.
Eigenlijk gaat het zelfs al fout voordat je begint te lezen, omdat hij boven ieder artikel een amateuristisch en infantiel photoshopwerkstukje plaatst.

op 15 04 2010 at 15:19 schreef Tjerk:

“Zeg, denkt reageerder Stan nu echt dat Volkert van de Graaf is veroordeeld wegens de moord op Van Gogh?”

Nee, hij reageert op mijn vergelijking van Duns Ouray met Thomas Ross, die volgens mij i.t.t. Duns wél zinnige dingen zei, maar volgens Stan gewoon elementaire informatie miste om de zaak goed te kunnen beoordelen.

op 15 04 2010 at 15:24 schreef Ellen ten Bruggencate:

@Max – wat mij hooglijk irriteerde is dat iedereen wist hoe Theo het gedaan -of bedacht zou hebben. Het unieke van die man was nou juist dat hij zo onvoorspelbaar was.

Speak for yourself en verschuil je niet achter zijn dode rug.

Hetzelfde met al die vrienden die hij ineens zou hebben. Hij kan dat niet meer beamen noch ontkennen.

op 15 04 2010 at 15:31 schreef G!:

Mijn god. Doet de Filantroop een gooi naar de Sjef van Oekel-idioombokaal of zo?

Onderstaand uitdrukking lijkt me nou exemplarisch voor de achterban van de PVV:

“gewelddadig slachtofferschap”

Freudiaanse verschrijving van (de) Filantroop? Misschien dat ‘ie een ander pseudoniem moet overwegen; Misantroop. Maar goed, om daar grappen over te maken is misplaats, immers, zodat in het licht gezien te bezien valt algeheel mijn consortium-grapjes zal wel niet uit het juiste hout overdonderend mis slaan want zo zijn ze bij het socialistisch consortium.

op 15 04 2010 at 15:33 schreef MNb:

Tja. Ik heb één keer – een mens moet toch weten waar het over gaat – geprobeerd een stukje van Duns Ouray te lezen. Ik kwam niet verder dan één zin. Die luidde ongeveer zo: “ik heb al aangetoond dat de sociaaldemocratie van Joop den Uyl zijn inspiratie uit het nationaal-socialisme van Hitler haalde.” Nou ben ik net oud genoeg om het kabinet Den Uyl bewust meegemaakt te hebben. Onmiddellijk kwam ik tot de conclusie dat een bekend spreekwoord nodig aangepast moet worden: één gek kan meer onzin opschrijven dan tien wijzen kunnen weerleggen.

op 15 04 2010 at 15:36 schreef Peter:

Dunce heeft een keer een driedelige serie gehad waarin hij ‘onomstotelijk’ bewees dat de Holocaust diende om de verzorgingsstaat te financieren. Dat je dus weet waar Wouter Bos en Femke Halsema straks de uitkeringen van denken te gaan betalen.

op 15 04 2010 at 15:40 schreef G!:

Oeps! “Onderstaand” moet natuurlijk zijn “Onderstaande”. Val ik even door mijn geloofwaardigheid. Voor wie zich ook wil ergeren: http://www.google.nl/q=lijfgoederen+en+sokken+op+het+verleden

op 15 04 2010 at 15:41 schreef G!:

“Dat je dus weet waar Wouter Bos en Femke Halsema straks de uitkeringen van denken te gaan betalen.”

O.

op 15 04 2010 at 20:06 schreef Stan:

@Peter: wat Tjerk zei.

op 15 04 2010 at 21:23 schreef Nico van Muln:

Waar is Bert Brussen, als je hem nodig hebt

op 16 04 2010 at 11:29 schreef Henk:

Acht, Theodor Holman. Voor hem als zelfbenoemde weduwe van Van Gogh is de moord een blessing in disguise geworden.

Aan de moord op Van Gogh heeft deze zeurpiet echt miljoenen verdiend. Dat kon hij met zijn schrijfseltjes en boekjes echt niet bij elkaar harken.

Ik snap eigenlijk niet waarom hij bij Het Parool er niet uit is gezet.

op 16 04 2010 at 11:54 schreef Peter:

Heb je wel eens een boek van Theodor Holman gelezen, Henk?

op 16 04 2010 at 12:18 schreef Henk:

@Peter, vroeger wel eens. Maar wat heeft dat te maken met het uitnutten van de moord op Theo van Gogh?

op 16 04 2010 at 12:22 schreef Peter:

Je beschuldigt weer iemand zonder een greintje bewijs, Henk. Op je slechtste dagen ben je niet veel beter dan Dunce Ouray. En ik wil niet lullig doen, maar Holman schrijft een stuk beter dan jij.

op 16 04 2010 at 12:25 schreef Henk:

Ik heb het helemaal niet over de kwaliteit van zijn werk. Ik vind hem een zeurpiet, een hetzer en een vreselijke opportunist.
De dood van Van Gogh kwam hem goed uit. Nog steeds trouwens, all the way crying to the bank.

Of mag dat niet gezegd worden?

op 16 04 2010 at 12:28 schreef Peter:

Ik vind het ongelofelijk bot en horkerig om over iemand, wiens vriend op een vreselijke manier is afgeslacht, te zeggen dat het hem goed uitkwam. Wat een weerzinwekkende fluim ben je dan, wat een smerig stuk stront.

op 16 04 2010 at 12:31 schreef Henk:

Kom, kom. Als hij zichzelf tot ‘weduwe’ benoemd en tot in den treure daar stukjes over schrijft dan lijkt me dat hij het meer doet om de poen dan om Van Gogh.

En dan ben ik maar bot en horkerig. Dat kan me niet schelen. Maar mag dan niemand zeggen dat de keizer geen kleren aan heeft?

op 16 04 2010 at 12:36 schreef Tjerk:

Daar geloof ik dus helemaal niets van, dat Holman zoveel verdient met zijn twee boekjes over Theo van Gogh (‘Theo is Dood’ uit 2006 en ‘Theo, Theo. Een vriendschap in sonnetten’ uit 2009).

Hij werd zelfs door zijn uitgever langs Pauw en Witteman gestuurd omdat deze volgens eigen zeggen een risico nam met het uitgeven van de dichtbunbel ‘Theo, Theo’ (Bron). Als het dan op teevee komt heeft die nog de kans de onkosten eruit te halen.

Tip: lezenswaardig stuk over Theodor Holman.

op 16 04 2010 at 12:41 schreef vetklep:

Ik heb gehoord dat je in Nederland met een krantenwijk meer verdient per uur dan met het schrijven van een boek.

op 16 04 2010 at 12:42 schreef Henk:

In het algemeen verdien je aan boeken schrijven niet veel. En aan sonnetten al helemaal niet.
Maar het zijn stukjes in Het Parool, TV- en radio-optredens. En dat doet hij echt niet voor niets.

Met boeken schrijven kan je echt niet aan de Willemsparkweg wonen, met de overige activiteiten wel.

op 16 04 2010 at 12:43 schreef Henk:

En zijn columns hebben de laatste jaren wel erg hoog HVV-gehalte. Ook kwa stijl.

op 16 04 2010 at 12:44 schreef Peter:

Daar heb je geen enkel bewijs voor, Henk. Je roept maar wat doms, zonder de minste onderbouwing, zoals je meestal doet, trouwens. Voor jou is het belangrijker in welk ´kamp´ iemand zich bevindt, dan wat diegene zegt en hoe hij dat doet.

Het is volstrekt duidelijk, aan al die zeikerige reacties, die je de afgelopen tijd op mijn site hebt geplempt, dat je Holman helemaal toppie zou hebben gevonden als hij jouw archaïsch linkse idealen dag-in, dag-uit zou hebben uitgedragen.

Holman is een columnist die schrijft over zaken, die hem treffen. Dat doet hij al heel erg lang. Het is niet gek, dat als je vriend wordt afgeslacht en vervolgens door politici en journalisten wordt afgeschilderd als de dader van zijn eigen moord, dat je daar dus over schrijft. Holman doet dat vaak treffend en lange tijd is hij een roepende in de woestijn geweest. Want reken maar niet dat types als jij, waar er erg veel van zijn, ook maar enige menselijkheid aan de dag leggen als het om een politieke tegenstander gaat.

Ik heb nooit veel sympathie gehad voor de schreeuwers die eisten dat Holman ontslagen moest worden en dat hij maar eens over iets anders moest schrijven. Ik wil je zien als jouw vriend wordt afgeslacht. Dan zal ik na drie weken ook zeggen dat je nou maar eens moet ophouden met je gezeik, dat het leven doorgaat. Dat die vriend van je trouwens toch voor geen meter deugde.

Holman raakt kennelijk veel mensen, die zijn verzamelde columns kopen en daar verdient hij dan geld aan. En geld verdienen, dat mag van Henk niet. Een fatsoenlijk mens houdt volgens Henk zijn hand op bij de overheid en demoniseert degenen die zijn uitkering bij elkaar verdienen.

Wat een miserabel, afgunstig stuk vreten ben jij, Henk.

op 16 04 2010 at 12:53 schreef Henk:

Dat ik niet onderbouw, dat is onzin. Dat heb ik nu juist wel gedaan.

Dat een columnist schrijft over zaken die hem rakan, ja dat is bij de meeste columnisten zo. Maar de hijgerige manier waarop hij dat nu steeds doet, doet me ook denken dat er grof geld mee te verdienen is. En je kan niet ontkennen dat de stukjes van Holman in Het Parool de laatste jaren ver onder de maat zijn. Waarom moest Joep Bertrams dan wel weg en Holman niet?

Ik stel helemaal niet dat Holman geen geld mag verdienen. Ik stel dat de moord op Van Gogh een godsgeschenk voor Holman was. Een soort Ezeltje strekje.

En blijkbaar ben je het met me eens. Je kan de mijn bewering niet onderuithalen en dus moet er maar op de man gespeeld worden.

op 16 04 2010 at 12:56 schreef Peter:

Je moet wel een ontzettend dikke plaat voor je kop hebben, Henk, dat je mij durft te verwijten ‘op de man te spelen’ en stelt dat ik het met je eens ben.

op 16 04 2010 at 13:01 schreef Henk:

“Wat een weerzinwekkende fluim ben je dan, wat een smerig stuk stront.”

“Je roept maar wat doms, zonder de minste onderbouwing, zoals je meestal doet, trouwens.”

“al die zeikerige reacties”

“Want reken maar niet dat types als jij, waar er erg veel van zijn, ook maar enige menselijkheid aan de dag leggen als het om een politieke tegenstander gaat.”

“Wat een miserabel, afgunstig stuk vreten ben jij, Henk”

“een ontzettend dikke plaat voor je kop hebben”

Hoe moet ik bovenstaande citaten dan zien? Lijkt mij op de man spelen. Zoals slechte verdedigers dat doen als ze een bal tussen de benen krijgen gespeeld.

En aangezien je mijn argumenten niet weerlegd, of niet kan weerleggen, ga ik er vanuit dat je het met me eens bent. Maar dat mag je waarschijnlijk niet van jezelf. Want een vriend van Theo van Gogh is natuurlijk ook jouw vriend.

op 16 04 2010 at 13:09 schreef vetklep:

Mag ik even overgeven?

Het onderwerp Theo van Gogh verveelt mij trouwens totaal niet.

op 16 04 2010 at 13:13 schreef Peter:

Goed, ga ik wel even op de hurken, Henk, om het voor je uit te spellen:

Iemand die beweert over Holman dat de dood van zijn vriend hem wel goed uitkwam, verspeelt alle recht om anderen te verwijten ‘op de man te spelen’. Dat is dan echt een gevalletje pot verwijt de ketel, Henk. En een gevalletje wie de bal kaatst mag ‘m terugverwachten.

Wie met zo’n grotesk gebrek aan empathie spreekt over zo’n tragedie, is in mijn ogen een stuk stront, ’t is niet anders.

Dan zou ik je argumenten kunnen weerleggen, maar de grap is dat jij geen argumenten inbrengt. Je geeft alleen je ononderbouwde mening. Dat Holmans stukjes slecht zijn, dat-ie een zeurpiet is, dat-ie miljonair is geworden van zijn stukjes over Van Gogh en de nasleep van de moord op Van Gogh, enzovoort

Allemaal beweringen, niet één argument. Er is dus helemaal niks te weerleggen. Er is alleen maar de constatering dat je een klakkeloze blater bent, dat je dom en gevoelloos bent en nog hypocriet ook.

Je bewering dat een vriend van Van Gogh ook mijn vriend is, is aantoonbare onzin. Ik heb al heel wat vrienden van Van Gogh op hun flikker gegeven op deze site, en dat heb jij ook allemaal gelezen. Maar je had gewoon zin om dat te schrijven, ook al weet je dat het niet waar is. Omdat je een hypocriete demagoog bent, met de ethiek van een bidsprinkhaan.

Eind van deze ‘discussie’, Henk. Maar ik ken je, je gaat hierna gewoon nog een keertje herhalen wat je hierboven al beweerd hebt. Dat komt je dan op een permanente IP-ban te staan. Geen oeverloos, hersenloos gedram hier.

op 16 04 2010 at 13:15 schreef Ellen ten Bruggencate:

@Henk – laat ik je uit de roes helpen. Theodor verdient niet veel als schrijver, columnist of presentator – hoewel hij schrijven het heerlijkste vindt dat er bestaat.

Zijn grootste inkomen komt uit Column waar hij, sinds Theo dood is, mede-eigenaar van is.

.

op 16 04 2010 at 13:16 schreef G!:

“En aangezien je mijn argumenten niet weerlegd, of niet kan weerleggen, ga ik er vanuit dat je het met me eens bent.”

Onlogisch.

op 16 04 2010 at 15:42 schreef MNb:

“Maar de hijgerige manier waarop hij dat nu steeds doet, doet me ook denken dat er grof geld mee te verdienen is.”
Ik krijg een kick van dit soort redeneringen, een soort mentaal orgasme. Henk, ga jij – of iemand anders – me grof geld betalen zodra ik een hijgerige toon weet te treffen op deze site? Ik zal 10% aan PB geven, want hij moet me natuurlijk niet bannen.
Nee, toen Van Gogh nog leefde vond ik Holman al oninteressant. Ja, sinds hij niet meer leeft heb ik geen letter meer van hem gelezen. Ga ik niet doen ook. Zou jij ook kunnen doen, Henk. Is de beste remedie tegen hijgerige, zeurende schrijvers. De slechtste remedie is hijgerig zeuren zoals jij hierboven doet.

op 17 04 2010 at 16:19 schreef Mas Rob:

Op HVV schrijft Duns Ouray in een nieuw stukje dat Aantjes een échte nazi is, mét linkjes waaruit blijkt dat de bruine soep niet zo heet was als-ie door Loe de Jong werd opgediend.

Het moet satire zijn. Die Duns Ouray kan toch niet echt geloven wat hij allemaal uit zijn duim zuigt?

op 17 04 2010 at 16:51 schreef Peter:

Nou ja, ik heb het nog eens nagezocht, maar Wikipedia meldt dat Aantjes volgens een klasgenoot in de jaren dertig al met een NSB-speldje te paraderen. Persoonlijk vind ik dat Aantjes wel erg makkelijk is gerehabiliteerd.

op 17 04 2010 at 17:08 schreef Mas Rob:

Aantjes is van 1923. Ik geloof best dat hij een NSB speldje heeft gedragen als opgeschoten puber. De NSB had een enorme aantrekkingskracht op gereformeerde jongeren. Ik hecht daar verder niet zoveel waarde aan.
In de oorlog heeft Aantjes zich laten kennen als een opportunist en later als laffe hypocriet door zijn lidmaatschap van de Germaanse SS te verzwijgen.

Maar een echte nazi was hij niet.

op 17 04 2010 at 17:24 schreef Tjerk:

Duns maakt niet alleen een nazi van Aantjes, maar ook een kampbeul, die bij de SS ging “teneinde mee te helpen bij de holocaust”.

Pure laster, in weerwil van de stukken waar hij naar linkt. Duns kan niet lezen, of feiten interesseren hem gewoon niet, zolang hij die PvdA-er of PVV-criticus er maar bij kan lappen.

En verder is het makkelijk oordelen over Aantjes’ oneerlijkheid na de oorlog. Wat had ‘ie moeten doen? Je kon moeilijk bekennen dat je nog op een blauwe maandag bij de SS had gezeten. ‘Fout in de oorlog’ was zo’n beetje het grootste stigma dat je kon dragen.

op 17 04 2010 at 17:37 schreef vetklep:

Ik vind dat Dunce daar toch een puntje heeft.
Iedereen noemt iedereen nazi.
En een schijnheilige grefo die ook nog volkomen fout is geweest voor en tijdens de oorlog wordt gewoon alleen maar ex-fractievoorzitter genoemd in diverse media. Nu hoeft opeens niemand de veertigminners in te lichten over de bruine stank die deze vent verspreidt.
Zo groot is de infantiele blijdschap omdat hij de PVV een onoverkomelijk bezwaar vindt.

op 17 04 2010 at 17:52 schreef Tjerk:

“En een schijnheilige grefo die ook nog volkomen fout is geweest voor en tijdens de oorlog wordt gewoon alleen maar ex-fractievoorzitter genoemd in diverse media.”

Dat komt omdat het er voor het nieuwsbericht niet toe doet, vetklep. Het is vergelijkbaar met iedere keer dat Hans van Baalen een wetsvoorstel doet of in het nieuws komt, erbij vermelden dat hij op zestienjarige leeftijd nog een lovende brief naar Joop Glimmerveen heeft gestuurd.

Ja, leuk, zaak is afgehandeld, weten we nu wel. Dat wordt pas weer relevant op het moment dat hij zou pleiten voor een hardere aanpak van extreem-rechtse jongeren of zoiets.

Verder moet je me toch eens laten zien welke politici er allemaal voor nazi worden uitgemaakt in de krantenberichtgeving.

op 17 04 2010 at 18:04 schreef vetklep:

Wel Tjerk,
Ik weet bijna zeker dat verreweg de meeste veertigminners niet hebben meegekregen wat voor odeur er om Aantjes heen hangt. Daar had men dus best een klein alinea’tje aan kunnen besteden.
Het doet er namelijk wel degelijk toe wie iets zegt. Vooral als diegene zichzelf heeft gediskwalificeerd voor de politiek. Maar het met zijn schijnheilige grefokop wel is gaan doen.
Vergelijk dit eens met de enorme vreugde rondom de kandidaten van de PVV waar iets fouts over te ontdekken viel. Zouden alle potentiele kamerleden met vergelijkbaar enthousiasme gechecked worden door het journaille? Duivendak blijkbaar niet, bijvoorbeeld.
En welke politici worden voor nazi’s uitgemaakt?
Die ene die afgeknald is en die andere die geen stap kan zetten zonder een kudde gorilla’s om zich heen, misschien? En verder natuulijk iedereen die kritiek durft te uiten op de trogloditisering van Europa?

op 17 04 2010 at 18:36 schreef jvdheuvel:

Mijn mening is dat als je Aantjes’ verhaal beluistert over zijn verleden, waarvan onderzoek heeft aangetoond dat dat gewoon klopt, dat hem eigenlijk helemaal geen moer te verwijten is.

op 17 04 2010 at 18:41 schreef Tjerk:

“En welke politici worden voor nazi’s uitgemaakt? Die ene die afgeknald is…”

In welke krantenberichten werd Fortuyn voor nazi uitgemaakt, Vetkep? Volgens mij begrijp jij (net zomin als Duns) het verschil tussen opiniestukken en krantenberichtgeving niet helemaal.

Jij wilt namelijk dat Aantjes nog maar eens weggezet wordt als nazi in berichtgeving, omdat er een ‘odeur’ om hem heen zou hangen.

Flauwekul natuurlijk, er hangt helemaal geen ‘odeur’ om hem heen, en dat is nu precies wat jou en Duns zo dwarszit, want ja, de man is een criticus van de PVV en dat mag dus niet, want dat is links (ieks!).

Maar nogmaals, als journalisten over Hans van Baalen schrijven, vermelden ze er toch ook niet bij dat ‘ie nog een brief aan Joop Glimmerveen heeft geschreven en volgens zijn medestudenten regelmatig het Horst Wessellied aanhief?

op 17 04 2010 at 18:49 schreef jvdheuvel:

Bij het huwelijk van Juliana en Bernard werd ook het Host Wessellied gespeeld. En ik zag laatst bij Pee en Wee een geinig filmpje van Juliana en Bernard op een bootje waar Bernard een gek dansje deed. Boven in het bootje wapperde een trotse swastika.

Hoor je ook nooit iemand over.

op 17 04 2010 at 18:52 schreef Peter:

Kom op, Tjerk, het scheelde er nog maar aan dat Fortuyn in de nieuwsberichten voor nazi werd uitgemaakt. Veel maakte het niet uit. Voor alle ‘fatsoenlijke’ media was Fortuyn de man die de nagedachtenis van Anne Frank had bezoedeld, en dat werd er dag in, dag uit bij de kijkers en lezers ingehamerd. En zo gaat het met iedereen die tegen de stroom inzwemt: op de één of andere manier wordt altijd de Tweede Wereldoorlog erbij gehaald.

En dan mengt zich eindelijk eens iemand in de discussie die echt lid van de SS is geweest, en die trots met zijn NSB-speldje liep te paraderen, en dan mag dat opeens geen naam hebben.

Nee, ik ben het nu eens volledig met Vetklep eens en Dunce heeft inderdaad een puntje, al vergaloppeert-ie zich zoals gewoonlijk weer grandioos.

op 17 04 2010 at 18:54 schreef Peter:

oor je ook nooit iemand over.

Is niet waar, wordt voortdurend in herinnering gebracht en als je er niemand over zou horen: wat dan nog? Vind je het echt een goed argument?

op 17 04 2010 at 18:57 schreef jvdheuvel:

Ik vind het een uitstekend argument. Beter dan het argument van Dunce dat Aantjes speciaal bij de SS is gegaan om mee te helpen met de Holocaust.

op 17 04 2010 at 19:06 schreef Peter:

@Heuvel, dat is het argument van Dunce niet. Dunce overdrijft weer hysterisch, maar zijn argument luidt dat we hier nou eens met een echte nazi van doen hebben. Jouw argument lijkt te zijn dat ze over Juliana en Bernhard niks zeggen, dus we moeten onze mond ook maar over Aantjes houden. Maar Wilders voor nazi uitmaken mag dan weer wel, al is die aantoonbaar geen lid geweest van de SS.

Zeer vreemd, allemaal.

op 17 04 2010 at 19:11 schreef jvdheuvel:

Zodra er iemand Wilders voor Nazi uitmaakt staat iedereen te steigeren. De enige reden dat ik vind dat je Wilders best een Nazi mag noemen is omdat hij de islam een fascistische ideologie noemt (en daarmee moslims dus fascisten, al durft hij dat niet te zeggen) en vrijheid van meningsuiting moet moet van twee kanten komen. Maar verder geloof ik niet dat het bon ton is om Wilders een Nazi te noemen.

Aantjes is geen Nazi.

op 17 04 2010 at 19:14 schreef Peter:

Nee, maar hij was het wel. Lid van de SS. Dan ben je een nazi, toch? Het is niet dat hij het deed om duizend joden te kunnen redden of zoiets.

Van mij mag je Wilders een nazi noemen, maar dat is dan wel een stijlfiguur. Aantjes was er écht één. Een echte nazi, met van die laarzen en alles.

op 17 04 2010 at 19:18 schreef jvdheuvel:

Aantjes is bij de SS gegaan om te proberen tewerkstelling in Duitsland te ontduiken omdat hij dan terug kon naar Nederland.

Terug in Nederland heeft hij geweigerd het uniform aan te trekken en is hij in de gevangenis gezet.

http://geschiedenis.vpro.nl/dossiers/24394908/

Bernard, daarentegen, was ook SS’er, maar niet om tewerkstelling te ontduiken maar meer omdat het goed was voor zijn carriere of zo. De preciese motivate is volgens mij niet bekend of onderzocht.

op 17 04 2010 at 19:23 schreef jvdheuvel:

Maar ik wil best toegeven dat Bernard er verder niks mee te maken heeft hoor dus vergeet maar dat ik er over begon. Als dat nog kan tenminste. :D

op 17 04 2010 at 19:34 schreef Benech:

Ehm nee, Peter, klopt niet wat je zegt, maar klopt ook niet wat Duns beweert. Aantjes is niet bij de SS gegaan om mee te werken in een kamp. Sterker nog: zover bekend heeft hij geen enkel kamp van binnen gezien in de periode 40-45. Hoogstens erna.

Wanneer ben je dan een “echte” nazi? Als je nationaal-socialistische opvattingen hebt? Bij Aantjes niet bewezen. Het is enkel bewezen dat hij bij de Germaanse SS heeft gezeten. Maar het is niet bewezen dat hij in die hoedanigheid oorlogsmisdaden, laat staan met de holocaust, actief betrokken was. De Germaanse SS was voornamelijk een militair clubje. Duns maakt niet het onderscheid tussen de speciale afdeling van de Waffen SS en de Germaanse SS.
Sterker nog: er zijn behoorlijk wat verhalen van SSers die Joden geholpen hebben tijdens WO2. Er zijn zelfs Joden bij de SS geweest. Ja, zeldzaam en illegaal, maar daarmee kan je niet elke SSer vergelijken met de andere.

Dat onderscheid was zeker in de 70er jaren een nuance waar veel mensen niet aan wilden en nog steeds roept SS bij veel oudere mensen reacties op die ongenuanceerder zijn dan noodzakelijk. Maar als Aantjes slim was geweest, had hij gewoon openlijk hierover gedaan 40 jaar geleden. “Zoiets van: ja, ik wil lijsttrekker worden van het CDA, ja ik heb bij de Germaanse SS gezeten. Maar ik ben nog nooit bij een oorlogsmisdaad betrokken geweest.” Laat dan al die critici nog van leer trekken over zijn vermeende nazi-verleden.

op 17 04 2010 at 19:41 schreef vetklep:

Iemand die gecollaboreerd had was toch automatisch uitgesloten van kiesrecht en politiek?

op 17 04 2010 at 19:56 schreef Mas Rob:

@ Peter
Ondanks zijn puberaal geflirt met NSB-symbolen, is Aantjes nooit lid geweest van de NSB. Het was geen echte nazi met “laarzen en alles”. Volgens zijn biograaf Bouwman heeft Aantjes, ondanks zijn aanmelding, nooit een SS-uniform gedragen.
Ik vind Aantjes geen sympathiek figuur, maar ik vind het etiket “nazi” niet toepasselijk.

op 17 04 2010 at 20:15 schreef Tjerk:

Peter: “Maar Wilders voor nazi uitmaken mag dan weer wel, al is die aantoonbaar geen lid geweest van de SS. Zeer vreemd, allemaal.”

Niet zo vreemd, natuurlijk. Wilders propageert namelijk het deporteren van miljoenen mensen op grond van hun etnisch afkomst en geloofsovertuigingen, vanuit classificatiemodellen en samenzweringstheorieën die nogal wat overeenkomsten hebben met de antisemitische denkbeelden van de nazi’s.

Van Willem Aantjes is duidelijk geworden dat hij zich destijds geheel om opportunistische redenen bij de Germaanse SS had ingeschreven. Het is ook volkomen duidelijk dat de standpunten die hij tijdens zijn politieke loopbaan uitdroeg haaks staan op het nazisme.

Dat Fortuyn op een onheuse wijze door het politiek-correcte establishment is zwartgemaakt, wil ik je nog wel nageven, maar Aantjes werd na de persconferentie van Lou de Jong eveneens ge-na-de-loos afgeserveerd. Verder dan vice-voorzitter van de raad voor de volkshuisvesting is hij, zelfs na zijn rehabilitatie, nooit meer gekomen.

Hij mag de laatste tien jaar van de media de rol van waarschuwend CDA-orakel spelen, maar daarmee is ook alles gezegd.

op 17 04 2010 at 20:55 schreef Peter:

Lieve mensen, Mas Rob en Tjerk. Ik weet zeker dat jullie geen fuck om Aantjes geven. ’t Is een weerzinwekkende figuur, nietwaar? Moeten jullie ‘m dan echt verdedigen, het feit dat-ie SS’er was, bagetelliseren, alleen maar omdat het Dunce is die daar op wijst?

Geef toe, was Aantjes lijstduwer geweest van de PVV (ik noem maar wat), dan hadden jullie (nou, Mas Rob misschien niet) toch óók gehakt van ‘m gemaakt?

op 17 04 2010 at 20:58 schreef Benech:

Daar heb je tot op zekere hoogte een punt Peter. Iemand die graag wil werkweigeren om maar met een zwart pakje te mogen paraderen, is niet fris. Maar ik stem sowieso geen PVV of CDA.

op 17 04 2010 at 23:07 schreef jvdheuvel:

Ik denk dat je er niet zo makkelijk over moet oordelen.

Begin jaren 30 was de NSB nog fris en fruitig en hadden de fascisten en nationaal-socialisten nog niet veel kwaad gedaan. Het rondwandelen met zo’n speldje in die tijd zie ik niet als een vreselijk halsmisdrijf.

Daarna was het oorlog en Aantjes werd gedwongen in Duitsland te werken en dacht daar onderuit te komen door bij de SS te gaan. Een kat in het nauw maakt rare sprongen.

Hij weigerde vervolgens het uniform te dragen en werd gevangen gezet.

Het gaat mij dan echt te ver om zo iemand een Nazi te noemen. Niet omdat ik het een sympathieke kerel vindt maar gewoon vanwege de feiten.

op 17 04 2010 at 23:36 schreef Benech:

Vreemder vind ik dat Duns in alle talen zwijgt over Joseph “nee ik was het niet, het was mijn broer” Luns.

op 17 04 2010 at 23:46 schreef Peter:

Mocht Luns zich vanuit het Hiernamaals in de Wilders-discussie mengen, dan twijfel ik er niet aan dat Dunce aan hem ook een stukje zal wijden.

op 08 11 2016 at 10:52 schreef rj kelder:

[img]http://doodlopende-weg.blogspot.nl[/img]

Dat Cohen &Co. niet slechts het draaiboek voor de moord op Theo van Gogh klaar hadden liggen, maar het tevens grotendeels hebben geschreven blijkt uit de in 2012 verschenen true crime “Doodlopende weg – Waarom de Nederlandse geheime dienst haar top geheim agent Theo van Gogh hebben vermoord” van Slobodan Radojev Mitric (Karate Bob)dat op november 2 jl. in een Engelse vertaling “Dead End Street” door mij als uitgever voor het monument De Schreeuw in het Amsterdamse park bij de herdenking aan de moord werd gepresenteerd.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS