Home » Archief » Voddig


[25.02.2011]

Voddig

Peter Breedveld


Illustratie: William Mortensen

Vrij Nederland-redacteur Thijs Niemantsverdriet is verbaasd dat PVV-ideoloog Martin Bosma en historicus Ronald Havenaar het met elkaar aan de stok hebben. ‘volgens mij zijn ze eerder geestverwanten dan tegenstanders’, schrijft Niemantsverdriet op de VN-site. Havenaar is immers ‘absoluut geen linkschmensch.’ Bewonderaar van Reagan, vóór vrije markt en de ‘Pax Americana.’

Wat een wonderlijke manier van denken. Alsof iedere rechtsmens zich automatisch met de PVV verwant zou moeten voelen. Wie Havenaars schotschrift Martin Bosma – te licht bevonden heeft gelezen, zou het duidelijk moeten zijn waar Havenaars bezwaren op zijn gebaseerd, namelijk op Bosma’s ‘voddige redenering’: ‘Den Uyl was links en nationalist, dus ligt het volgens de voddige redenering van Bosma voor de hand om de nationalist Hitler ook links te noemen.’

Havenaar mag dan een aantal voorkeuren met Bosma delen, hij is natuurlijk ook wetenschapper, en daarvan mogen we een professionele weerzin verwachten tegen mensen die de feiten aan hun wereldbeeld aanpassen. Bosma is zo iemand, en Havenaar laat overtuigend zien hoe de PVV’er zich afsluit voor de realiteit van een multifacettige islam en hoe onnozel zijn onderbouwing is voor de stelling dat Hitler links was. Daarnaast staat de stijl van Bosma Havenaar niet aan: ‘Hoe grover en rauwer, hoe beter. Aan de politieke stamtafel van Bosma houdt men van bulderen en beuken. Tegenstanders zijn ‘knettergek’ en moeten met alle middelen in het nauw worden gedreven.’

Of zou Niemantsverdriet denken dat zulks er nou eenmaal bij hoort in het rechtse kamp? Dat je, als je de principes van de vrije markt bent toegedaan, je vanzelfsprekend ook de geschiedenis vervalst en je tegenstander kapotschoffeert?

Bosma heeft een reactie op Havenaars schotschrift geschreven in NRC Handelsblad (de krant die mij extreem-rechts noemde – wonderlijke wereld). De eerste zes alinea’s daarvan gaan op aan sarcastisch gesneer en kunnen dus gerust worden overgeslagen. Daarna beweert Bosma dat Havenaar de centrale stellingen in zijn boek niet onderuithaalt. Bosma doet me denken aan de Black Knight in Monthy Python and the Holy Grail die, nadat Arthur al zijn ledematen heeft afgeslagen, stijfkoppig weigert zich gewonnen te geven.

Havenaar is een ‘islamonnozelaar’, scheldt Bosma, om even verderop pathetisch aanstoot te nemen aan Havenaars diskwalificaties van de PVV’er: ‘Ik klets uit mijn nek, ben voddig en een half-intellectueel. Ik dacht dat vijanddenken niet mocht van het weldenkende deel der natie’.

Zo kennen we onze PVV’ers. Schelden dat het een aard heeft, en meteen op de kast als ze zelf eens mild op hun nummer worden gezet. Havenaar noemt overigens niet Bosma, maar diens redenering voddig. En ‘weldenkende deel der natie’ is weer zo’n typisch domrechtse huurfrase die Bosma van websites als Het Vrije Volk heeft gejat. Daar wordt die sarcastische duiding voortdurend gebruikt, afwisselend met ‘boven ons gestelden’ en ‘Gutmenschen’. Zelfbenoemde rechtsjournalisten als Stan de Jong en Joost Niemöller gebruiken ze ook te pas en te onpas.

Dit terzijde. Havenaar is dus volgens Bosma een islamonnozelaar omdat hij – in mijn visie overtuigend – weerlegt dat het Westen niet bestand zou zijn tegen de opmars van de totalitaire islam. In Afghanistan wordt de Taliban namelijk door een bescheiden NAVO-macht in toom gehouden en de nucleaire dreiging van Iran bleek niet opgewassen te zijn tegen een computervirus van de westerse inlichtingendiensten. Saoedi-Arabië heeft zelfs om hulp van het Westen gevraagd in de strijd tegen de Iraanse ’totalitaire islam’.

Dit alles zou een weldenkend mens enigszins moeten geruststellen. De islam, zegt Havenaar, heeft bovendien geen centrale macht, zoals het nazisme en het communisme dat wel hadden, in respectievelijk Berlijn en Moskou.

“O nee?!” hyperventileert Bosma daarop. Volgens hem heeft de islam wel degelijk een machtscentrum, en dat is de koran. En wat daarin staat, ‘leidt al eeuwen tot oorlog en massamoord’. Daarmee bevestigt Bosma Havenaars constatering dat de PVV’er ‘eenvoudig niet is geïnteresseerd in de complexe werkelijkheid van de islam.’

De koran als machtscentrum. Het ontgaat Bosma blijkbaar dat dit ‘machtscentrum’ eerder een splijtzwam tussen moslims is dan dat het de krachten van de islam bundelt in één grote, sterke vuist tegen het Westen.

Bosma meent dat zijn stelling, dat Hitler socialist was, door Havenaar zelf wordt onderbouwd. In 1996 had Havenaar namelijk geschreven dat ‘de populariteit van Hitler was gebaseerd op het vertrouwen dat de Duiters in hem hadden om een Volksgemeinschaft te ontwikkelen waarin een socialisme op nationale basis zou worden opgebouwd.’ Asjeblieft!, kraait Bosma, ‘socialisme’! Zie je nou wel!

Domme Bosma. Zou het dan echt zo zijn dat het veelvuldig lezen van domrechtse websites hersenrot veroorzaakt? Havenaar legt het nota bene uit in zijn schotschrift: ‘De vrijheid diende te worden vervangen door de gebondenheid aan de volksgemeenschap (Volksgemeinschaft). Dat laatste geloofsartikel was weliswaar een vorm van socialisme, maar het betrof een variant van, zo men wil, een ‘extreem-linkse’ ideologie die fel anti-marxistisch was en zich oriënteerde op een nationalistisch verlangen naar eenheid.’

Kortom: Hitler links noemen omdat hij demagogisch leentjebuur speelde bij het socialisme, is hetzelfde als Havenaar een PVV’er noemen omdat hij ‘bepaald geen linkschmensch is.’

Peter Breedveld is ook ‘bepaald geen linkschmensch’, maar hij brengt zijn stem straks toch liever uit op een fatsoenlijke partij.

Peter Breedveld, 25.02.2011 @ 09:48

[Home]
 

75 Reacties

op 25 02 2011 at 10:09 schreef Geert:

Het blijkt maar weer dat de termen “links” en “rechts” ongeschikt zijn om het politieke spectrum te beschrijven. Qua economische standpunten zit de PVV op één lijn met de SP; ze is zelf letterlijk nationaal-socialistisch, maar meent “Links” daarvoor te moeten uitschelden.

Ik vind het jammer dat er geen partij is in Nederland die zowel op cultureel als op economisch gebied liberaal is. Het is schijnbaar een must om op één van die gebieden voor overheidsinmenging te pleiten.

op 25 02 2011 at 10:16 schreef Wilma:

De PVV mag van Bosma wel leentjebuur spelen bij de SP wat betreft economisch programma, maar ondertussen wel moord en brand schreeuwen over het socialisme an sich.

Het valt ook moeilijk te verkopen dat je als PVV een nationalistisch en socialistisch programma hebt natuurlijk.

op 25 02 2011 at 10:56 schreef Otto:

Havenaars redenering dat gerenommeerde historici, die niet tot de generatie ’68 behoren vastgesteld hebben dat Hitler niet links was en dat daarom onzin is wat Bosma beweert, is natuurlijk uitermate zwak. Dat Joop den Uyl niet mag worden aangevallen laat nog beter zien dat Havenaar maar wat bazelt. Hoe men het ook wendt of keer, Adolf Hitler was een socialist, geen fascist.

Overigens, uit de bedreigingen aan het adres van mevrouw Hera volgt dat het met die verdraagzaamheid van de islamitische medemens erg tegenvalt, ook als je die afzet tegen de gemiddelde PVV-er.

op 25 02 2011 at 11:01 schreef thomas erdtsieck:

Ik word überhaupt…(sorry, da’s Duits), ik bedoel ik word sowieso… (verdomme, al weer Duits). Goed, ik word toch al moe van dat links/rechts gedoe.

Waarom moet ieder denkbeeld, ieder mens in een strak vakje geplaatst worden? Denkbeelden en mensen bestaan toch (bijna) altijd uit meerdere laagjes? Toets iemands denkbeelden gewoon aan je eigen criteria. Bijv: “Ik vind jou een racist, maar je plannen voor de ouderen juich ik toe”. Of: “Je hebt uitstekende ideeën over onderwijshervormingen, maar je bevoordeelt m.i. de rijken teveel”.

Links en rechts zijn verworden tot cultuurtjes, waarnaar de aanhangers denken te moeten leven; i.p.v. dat ze zich vrije mensen voelen, die soms een sociaal plan omarmen om op een ander terrein weer harde maatregelen toe te juichen.

op 25 02 2011 at 11:03 schreef vetklep:

Ik vind al dat geneuzel over fascisme en het links noemen van Hitler in de Schijnelite ook onzin. Ik snap wel dat het een tegenoffensief is tegen het decennialange monopoly op fascist roepen van links, maar ik vind het onzin en daarom contraproductief.
Je kan ook gewoon wijzen op de intolerantie, Jodenhaat en hufterigheid in het algemeen die in de koran te vinden is. Of je bezwaren duidelijk maken tegen het gedrag dat eruit kan voortkomen. Basta.

op 25 02 2011 at 11:05 schreef Peter:

Otto, dat schotschrift is slechts 12 pagina’s dun. Is het nou zo moeilijk om het koppie er twaalf pagina’s lang bij te houden?

Havenaar schrijft niet dat die gerenommeerde historici hebben vastgesteld dat Hitler ‘niet links’ was. Hij schrijft dat ze de term ‘extreemrechts’ hebben gemunt, daarmee is Bosma’s bewering dat ‘extreemrechts’ een uitvinding is van linkse babyboomers om rechts te demoniseren, effectief ontkracht.

Ook schrijft Havenaar niet dat Den Uyl niet mag worden aangevallen. Zo kennen we Domrechts: gewoon beweren dat de tegenstander iets anders beweerde dan-ie werkelijk deed, en dan die zelfverzonnen beweringen aanvallen.

Dat Sooreh Hera wordt bedreigd, zegt niks over de verdraagzaamheid van de ‘islamitische medemens’. Dat er gewelddadige, intolerante moslims zijn, wisten we al. Dat jij op deze manier de agressieve onverdraagzaamheid van de PVV probeert weg te poetsen, valt je kwalijk te nemen.

op 25 02 2011 at 11:09 schreef Peter:

En ik word ook een beetje moe van die types die om de andere reactie komen preken dat het onderscheid tussen links en rechts onzin is. Als iets duidelijk is, dezer dagen, dan toch wel dat er wel degelijk een hemelsbreed verschil is tussen ‘links’ en ‘rechts’.

Dat er onderlinge verdeeldheid is tussen beide kampen en dat er ook partijen zijn die driftig leentjebuur spelen bij beide, doet daar niks aan af.

op 25 02 2011 at 11:14 schreef Dammie:

@Geert

Helemaal mee eens. Links en rechts zijn vervallen tot stopwoorden, om de inhoudelijke discussie uit de weg te gaan, en of, ze schijnen meer en meer scheldwoorden te worden. Met andere woorden, links – ‘socialist’, rechts – ‘fascist’. Lekker handig als je het gesprek niet aan wilt gaan, omdat je moeite hebt met luisteren of iemand anders te respecteren, daarnaast handig als je geen zin hebt om je in de materie te verdiepen.

op 25 02 2011 at 11:22 schreef vetklep:

op 25 02 2011 at 11:09 schreef Peter:
Toch is links/rechts wel erg digitaal, 0/1 of ja/nee. Ik zo bijvoorbeeld ook niet weten of CDA, D66 of de PVV links of rechts zijn. Laat staan hun kiezers.

op 25 02 2011 at 11:27 schreef Peter:

De een is wat rechtser dan de ander, maar mij lijkt de regel ‘Hoe groter de overheidsinvloed is, die je wilt, hoe linkser je bent’ nog altijd van kracht. Daarbij wat vaste thema’s zoals milieu en economie. Rutte, die beweerde dat rechts ook ‘groen’ kan zijn, logenstraft dat nu wel met zijn rechtse kabinet, dunkt me.

De PVV mag wat moeilijker te benoemen zijn, ze zet zich wel heel erg nadrukkelijk af tegen de Amerikaanse democraten, tegen typisch linkse milieuthema’s, cultuurbeleid, enzovoort.

op 25 02 2011 at 11:31 schreef Dammie:

@ Otto,

Bedoel je met die ‘gemiddelde PVV verdraagzaamheid’ bedreigingen die leiden tot het verwijderen van de cartoon op joop.nl? Is dat vergelijkbaar met hoe Geert Wilders met die Mohammed cartoon omging?

op 25 02 2011 at 11:39 schreef Dammie:

We kunnen heel lang gaan discussiëren over ideologieën, de definities daarvan en diens beoefenaren. Uiteindelijk gaat het om gedrag en wat mensen daadwerkelijk *doen* en *zeggen* in de maatschappij. Strookt dat met de beschreven idealen? Komt het iemand anders ten goede? Of is het eigen stam eerst, zelfs als dat ten koste gaat van alles, en uiteindelijk dus ook je eigen stam?

Het lijkt mij duidelijk dat de voornaamste reden waarom men Hitler links wil noemen is om het eigen denken en gedrag te rechtvaardigen, want losgekoppeld van de gevreesde term ‘fascisme’ (- fascistoïde, misschien beter? -) en al diens associaties uit de geschiedenis.

Is een ‘links / socialistische’ knokploeg slechter dan een ‘rechts / fascistische’? En vice versa? (voor ‘knokploeg’ kan je ook ‘doodseskader’ en meer van dat soort termen lezen)

Maakt het wat uit als je een grondwet volschrijft over mensenrechten terwijl je politieke tegenstanders doodmartelt?

op 25 02 2011 at 11:46 schreef MNb:

“Zou het dan echt zo zijn dat het veelvuldig lezen van domrechtse websites hersenrot veroorzaakt?”
Nee. Smeets stelde al eens vast dat de twee hersencellen van dergelijke lui met elkaar in botsing komen als ze iets lezen dat met hun wereldbeeld “links + islam = slecht en Wilders zal ons redden” in strijd is.
Zie vooral ook Otto. Als een PVV-er het niet meer weet, blijft hij hangen als een versleten langspeelplaat.

“Dat Joop den Uyl niet mag worden aangevallen laat nog beter zien dat Havenaar maar wat bazelt. Hoe men het ook wendt of keer, Adolf Hitler was een socialist, geen fascist.”
Dan is argumentatie overbodig, niet waar? Wat een verstandig mens ook beweert – volgens Otto mag Den Uyl niet worden aangevallen en was Hitler een socialist.
Dat Den Uyl gedurende zijn hele politieke loopbaan van links tot rechts werd aangevallen, dat Hitler heel onsocialistisch het Duitse grootkapitaal de vrije hand liet, dat zijn eerste minister van Economische Zaken Hjalmar Schacht een vrije markt-adept was en dat het onderdeel socialisme na de moord op de broeders Strasser een dood woord was – dergelijke onwelkome feiten glijden van Otto, EH en dergelijke lui af als een paling in een emmer snot.
In PVV-kringen geven ze nu eenmaal andere betekenissen aan begrippen als vrijheid en waarheid.
Vrijheid betekent vrij van moslims.
Waarheid betekent alles dat “links + islam = slecht en Wilders zal ons redden” bevestigt.

Daarom zijn PVV-ers dol op smakeloze anti-islamtekenaars en sturen ze anonieme bedreigingen naar anti-Wilders tekenaars.
Nog even en vrijheid a la PVV betekent het recht om aan de Grote Blonde Leider uit Venlo te gehoorzamen. Het is dat Wilders niet bereid is om knokploegen te organiseren; onder zijn volgelingen zijn er genoeg die daaraan mee willen doen.

op 25 02 2011 at 11:53 schreef Baas:

@Geert

“Ik vind het jammer dat er geen partij is in Nederland die zowel op cultureel als op economisch gebied liberaal is.”

D66 komt toch aardig in de buurt, al falen ze om dat enigszins duidelijk te maken aan het grote publiek.

op 25 02 2011 at 12:01 schreef Roderick:

Links en Rechts zijn onbepaalde, ongedefinieerde politiek-populistische marketingbegrippen.

Bioloog Bienfait geeft de volgende definitie: NRC 25-09-10

De belangrijkste oorzaak van de telkens terugkerende verwarring ligt in de behoefte, bij zowel politicologen als het publiek, om een exacte definitie te hebben voor een tegenstelling die primair emotioneel is.

Kernbegrippen voor ‘rechts ’ waren bijna altijd kracht, mannelijk, orde, hiërarchie,
en voor links de tegengestelde of complementaire begrippen als zwak, vrouwelijk, wanorde, gelijkheid.

Het rechtse, op basis van bovenbeschreven kernbegrippen, berust op de aanvaarding van de wereld als het vanzelfsprekend aanwezige, zoals het water voor de vis: het is zoals het is. Pas je aan, is de rechtse aanbeveling, het is de enige manier om te overleven.

Links ziet het onrecht dat in deze wereld heerst, en weigert dit klakkeloos te aanvaarden: niet ik moet mij aanpassen aan de wereld, maar de wereld moet zich voegen naar mij, dat wil zeggen: mijn ideeën, die zich verdichten tot Idealen.

op 25 02 2011 at 12:06 schreef Sandro:

“Ook schrijft Havenaar niet dat Den Uyl niet mag worden aangevallen. Zo kennen we Domrechts: gewoon beweren dat de tegenstander iets anders beweerde dan-ie werkelijk deed, en dan die zelfverzonnen beweringen aanvallen”.

Beste Peter dit lijkt mij toch echt geen typische domrechts-reactie, dit zie je aan beide kanten dus de juiste benaming moet dan zijn: DOM.

op 25 02 2011 at 12:09 schreef Ton Biesemaat:

Wilders kijkt in zijn vrije tijd naar 30 Arabische TV-zenders om zijn vijandbeeld bevestigd te krijgen. Zelf lees ik de 19e eeuwse Arabisten Sir Richard Burton en Gerlof van Vloten om mijn 1001 nacht romantiek bevestigd te krijgen. Wie is er knettergek?

op 25 02 2011 at 12:29 schreef dick jansen:

Is de discussie of Hitler links of rechts was geen non-discussie? Je dient iemand te beoordelen op zijn of haar daden, niet ten eigen gerieve indelen bij links of rechts.
Hier blijkt duidelijk dat het historisch besef bij veel mensen ongeveer een halve eeuw omvat. Of ziet u al een discussie ontstaan of Napoleon links was of rechts? Karel de Vijfde, Karel de Grote? Terwijl de invloed van deze heren in hun tijd bepaald niet geringer was.

op 25 02 2011 at 12:30 schreef Sandro:

Biesemaat – jij bent knettergek, waarom?
Omdat jij schijnt te denken dat Wilders naar Arabische zenders kijkt om zijn vijandbeeld bevestigd te krijgen. Ik kijk ook met grote regelmaat naar Arabische nieuwsuitzendingen en kan je vertellen dat je daar toch echt niet direct een vijandbeeld bij krijgt.
Tenminste niet meer dan het van het kijken naar onze eigen staatsomroep de NOS.
Schijnbaar kijk je dus zelf nooit naar deze zenders en dat maakt je commentaar op het kijkgedrag van Wilders dus belachelijk.

op 25 02 2011 at 12:52 schreef Bookie:

Toch bekruipt bij mij het gevoel dat een tijd geleden de vrouw uit bijgaande link voorheen hier zou worden gesteund, maar nu een dikke vinger zou krijgen:
http://www.depers.nl/binnenland/547848/Ik-ben-mijzelf-aan-het-vernietigen.html

Hopelijk heb ik het mis, maar toch sorry NL dat ik ooit PvdA heb gestemd. Ik beloof het nooit meer te doen.

op 25 02 2011 at 13:00 schreef dick jansen:

Heer Biesemaat, zo maar een vraagje tussendoor. Beschikt Wilders over een schotel of heeft hij een extra-uitgebreid zenderpakket van deze of gene aanbieder? Kennelijk zit u samen met hen tv te kijken en vanwege die bevoorrechte positie moet u dat weten.

op 25 02 2011 at 13:18 schreef hassnae:

Die vraag heb ik me ook gesteld, Dick. Heeft Wilders een schotel. En zo ja: verstaat hij Arabisch.

Zijn knaapje Eerdmans zei bij DWDD dat Wilders het Saoedische nieuws volgt voor feiten. Als je feiten wilt, moet je juist niet naar het Saoedische nieuws kijken. Vragen, vragen.

op 25 02 2011 at 13:43 schreef Peter:

Toch bekruipt bij mij het gevoel dat een tijd geleden de vrouw uit bijgaande link voorheen hier zou worden gesteund, maar nu een dikke vinger zou krijgen

Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten, Bookie. Maar leg es uit, waarop is jouw ‘gevoel’ gebaseerd?

op 25 02 2011 at 13:46 schreef Niek Holtz@ppel:

Links-Rechts is wel degelijk een zeer belangrijke factor. De hele polarisatie loopt langs de links-rechts scheidslijn. Vandaar dat ‘rechts’ er alles aan doet om rechtse schurken het andere kamp in te redeneren.

Alleen de vraag wat nu precies links is en wat rechts is blijft erg diffuus. Een politicoloog (ben even zijn naam kwijt) maakte wel een voor mij bevredigende indeling die toepasbaar is op de huidige, post-jaren ’60 periode:

– Links: Voor economische gelijkvormigheid en sociaal-culturele diversiteit

– Rechts: Voor economische diversiteit en sociaal-culturele gelijkvormigheid

Stromingen die voor zowel economische als culturele diversiteit zijn, zijn moeilijk in te delen. Zowel libertariërs als D’66 behoren hier toe.

Stromingen die totale gelijkvormigheid willen zijn ook moeilijk in te delen. Je kunt dan denken aan hard-core communisten, fascisten, maar ook een deel van de rechts-populisten.

Ik denk dat we naar een richting opgaan waarin met name de sociaal-culturele component bepalend wordt of iemand een linksmens of een rechtsmens is, de economische component wordt dan minder belangrijk. De kosmopolitische mens die zich niet ergert aan extravagante of vreemde levensstijlen zal dan als links gelden, terwijl de meer provinciale en traditionele mens van “doe maar gewoon” meer als rechts zal gaan gelden.

Zo kan het heel goed zijn dat de goedverdienende expat manager links is, en het benedenmodale vakbondslid rechts.

@Hassnae en @dick jansen

Ik denk dat Wilders vooral naar Memri kijkt en denkt dat dat een representatieve selectie van de Arabische TV is, of dat hij zijn “intellectueel klankbord” Hans Jansen (de charlatan) als simultaanvertaler gebruikt.

op 25 02 2011 at 13:51 schreef hassnae:

Niek, dat denk ik ook. Eigenlijk weet ik dat wel zeker.

op 25 02 2011 at 14:05 schreef Rob:

Niemantsverdriet geeft precies aan waar het in Nederland fout is gelopen. Er heersst in rechts Nederland het gevoel dat Wilders ‘een van ons’ is en daarom wordt hij in bescherming genomen. Daarom is er geen verontwaardiging over de Soeterbroek-affaire zoals er die over de Nekschot-affaire wel was. Daarom lijken al die rechtse bloggers op fellow travellers die de PVV grotendeels met rust laten terwijl ze wel blijven inhakken op het kopje thee van Cohen.
Terwijl ik van liberalen, échte liberalen en geen conservatieve zakenjongens, tch mag verwachten dat ze in de hoogste boom klimmen als Wilders met zijn zoveelste verbod komt. Maar het is angstwekkend stil ter rechterzijde.

Het heeft 16 jaar geduurd voordat er in Italie een ‘weldenkend’ alternatief voor Berlusconi op rechts ontstond. Ik ben gematigd links maar ik wil dat er zo’n rechts komt. Ik zou er zelfs wellicht op stemmen als ik dacht dat het zou helpen om de PVV voorgoed te doen vergeten.

op 25 02 2011 at 14:42 schreef smeets:

Bookie.

Ik heb een tijd geleden een expositie gedaan op het Rokin in Amsterdam. Ik exposeerde tegelijkertijd met Mevrouw Hera. Er waren nog enkele kunstenaars met een Islamitische achtergrond. Er was zelfs beveiliging. Dit gaf het geheel eerder een grimmiger karakter. Ik had het gevoel dat de kunstenaars met een islamitische achtergrond op een provocatie uitwaren. Zo was er een “performance art” waarin een Iraanse homosexuele man in een burqa ging dansen. Gaaap. De teleurstelling was van de gezichten af te lezen dat niemand in het vishaakje had gebeten. Eerlijk gezegd geloof ik helemaal geen snars van het verhaal van Mevr. Hera.

op 25 02 2011 at 14:48 schreef thomas erdtsieck:

@Niek Holtz@ppel

Beste etiketjesplakker, uit je eigen reactie blijkt al overduidelijk hoe ook jij worstelt met de begrippen links en rechts.

Noem iemand gewoon tradioneel/conservatief in zijn opvattingen. Of tegen staatsbemoeienis. Of juist vóór staatsbemoeienis. Of een milieufreak, het dondert niet wat. Maar label hem niet zo stringent in links of rechts.

Pas dan doe je mensen recht. Je kunt hem/haar dan bijv beschrijven als iemand die uitsluitend staatsbemoeienis wil voor belangrijke diensten zoals watervoorziening, energie, zorg en het spoor en verder onbetutteld wil leven; iemand die vindt dat ons uitkeringen- en subsidiesstelsel best eens op de schop mag, maar die geen angst of afkeer heeft voor/van de multiculturele samenleving en die het milieu een warm hart toedraagt. (Hee, dat lijk ik zelf wel)

Zo iemand is toch onmogelijk in links of rechts in te delen? Hallooo, mensen zijn niet 1-dimensionaal hoor!

Deze reactie geldt overigens ook voo Peter.

op 25 02 2011 at 14:51 schreef Peter:

Ja, we kennen dat verhaal nu wel, Thomas. Je lijkt wel een evangelist. Voor mij zijn de termen links en rechts nog bruikbaar, dus ik trek me lekker niks aan van je georeer.

op 25 02 2011 at 14:53 schreef Peter:

Smeets, ik twijfel ook een beetje aan het verhaal van Sooreh Hera, toch liegt dit fragment uit het Pers-interview er niet om:

De Zweedse tekenaar Lars Vilks toonde toen tijdens een lezing over vrijheid van meningsuiting aan de Universiteit van Uppsala het omstreden werk van Hera. Vilks, tegen wie toch al aanslagen werden beraamd omdat hij de profeet Mohammed ooit tekende met hondenlijf, werd zodra hij Hera’s foto’s toonde aangevallen door radicale moslims in het publiek. Hij kreeg een kopstoot.

op 25 02 2011 at 15:00 schreef Niek Holtz@ppel:

@Thomas

De hele Westerse wereld heeft het over links en rechts. Het heeft geen zin je daar aan te onttrekken. Ik constateer alleen dat er een verschuiving gaande is van de economische attitude naar de culturele attitude. Iemand die 10 jaar geleden nog als rechts gold omdat hij voor een vrije markt, lage belastingen en minder sociale zekerheid is kan nu als links gelden omdat hij ook voor culturele diversiteit en lid van Natuurmonumenten is.

In de VS spreekt men niet voor niets over “culture wars” om de polarisatie tussen links en rechts mee aan te duiden.

op 25 02 2011 at 15:02 schreef smeets:

Peter,

Hera is in het vizier gekomen doordat de Zweedse tekenaar het werk toonde. Dat klopt.
Ik kan me vergissen maar ik denk niet dat iemand in Nederland haar echt naar het leven staat. Als je op die expositie was geweest dan kreeg je toch echt een Loor-gevoel. Slachtofferschap als marketingtool. Hopen dat er iets gebeurt.
Ze houdt zich ook niet schuil. Er is gewoon geen interesse voor haar werk.

op 25 02 2011 at 15:11 schreef Bigpete:

@hassnae (en anderen)
Als jullie citeren moet je het wel goed doen. Wilder zei “ik kijk nog liever naar het nieuws op de saoudi arabische TV dan naar de wereld draait door”.

NERGENS beweert Wilder dat hij regelmatig arabisch nieuws kijkt. Jullie hysterie slaat dan ook nergens op. Een potje Wilders bashen maar dat zijn we van jullie gewend.

Wat bedoel je met “zijn knaapje Eerdmans”? Een knaapje is een billenmaat. Ook in politiek opzicht zijn ze niet zo innig, Eerdmans heeft een plek op de PVV lijst voor de 2e kamer immers afgewezen.

op 25 02 2011 at 15:17 schreef Peter:

BigPete, Wilders’ knaapje Eerdmans meldde dat zijn meester altijd naar het Saoedische nieuws kijkt in deze aflevering van Jakhalzen.

Smeets, ik geloof ook niet dat Sooreh Hera echt gevaar loopt. Opvallend in het interview is dat uitgeverij Xtra niet ter sprake komt. Xtra heeft haar werk uitgegeven toen een museum (ik vergeet welk) uit angst voor moslims afzag van het exposeren van haar werk.

Hier weer – helaas voor de enthousiaste islambashers – hetzelfde verhaal als met Nekschot: Xtra heeft niet één bedreiging binnengekregen.

op 25 02 2011 at 15:24 schreef vetklep:

Nou, als dat nog even zo doorgaat lopen de islamitische nichten tongzoenend over straat in Amsterdam en kunnen we eindelijk ook een een aangeschoten Marokkaans kippetje scoren. Daar ben ik dan inmiddels wel een beetje te oud voor, maar het lijkt me toch een stuk gezelliger.

op 25 02 2011 at 15:34 schreef Bigpete:

Hear say at best, en ik blijf van mening dat het een sarcastische opmerking was.

op 25 02 2011 at 15:34 schreef smeets:

Peter,

Opvallend in het interview is ook dat in de linkerkolom de exposities die geen ophef veroorzaakten niet vermeld worden.

op 25 02 2011 at 15:41 schreef thomas erdtsieck:

@Peter

Ik hou erover op. Ik blijf het alleen vreemd vinden dat een intellectueel als jij meedoet aan deze kortzichtige 2-kampen-verdeling. Dan ben je voor mij geen echte vrijdenker.

op 25 02 2011 at 15:46 schreef Peter:

Daar zal ik mee moeten leren leven, Thomas.

op 25 02 2011 at 15:53 schreef thomas erdtsieck:

@Peter *knipoog*

op 25 02 2011 at 16:03 schreef hassnae:

Hahahaha, Bigpete die mij van hysterie beticht omdat ik niks anders doe dan het knaapje Eerdmans aanhalen.

En Bigpete kan het wel, hè: heel secuur luisteren en lezen. Deed hij dat altijd maar en niet alleen als het over zijn Heiland ging.

op 25 02 2011 at 16:14 schreef Bigpete:

Je haalt iemand aan die iets over een ander zeg ten dat noem jij meteen bewijs. Blij dat jij niet bij mij werkt…

op 25 02 2011 at 16:36 schreef hassnae:

Maar natuurlijk, Bigpete, ben je blij dat ik niet bij jou werk. Dan zouden je bazen opeens zien dat zaken wel opgelost werden en de juiste informatie uit stukken en verdachten werd gehaald.

Het gaat meteen al mis. Zo secuur als je bent met Wilders’ woorden, zo slordig met de mijne. Je beweert dat ik iets bewijs noem. Waar heb ik het over bewijs, Bigpete?

Bigpete is trouwens de man die op de pagina van Laila Nouamane keek en beweerde dat mijn achternaam niet werd gebruikt, terwijl die meermaals in volle glorie te aanschouwen was. Een Columbo ben je niet.

op 25 02 2011 at 16:38 schreef Peter:

Misschien dat BigPete zich straks bij de deur nog even omdraait en dán zijn slag slaat.

op 25 02 2011 at 16:40 schreef Daryl Tramon:

@Hassnae.

Als ik feiten wil, welk nieuws moet ik dan wel lezen

op 25 02 2011 at 17:59 schreef Dammie:

Voor wat lucht erbij en vanwege Monty Python, Hitler en Egypte…de welbekende video, aangepast aan Wisconsin:

http://www.youtube.com/watch?v=ZqnOeatbDWs

‘Do you see any sphinxes around here?’

op 25 02 2011 at 20:57 schreef vander F:

LOL, die Peter toch,
een ‘fatsoenlijke’ partij?

Wasda?

op 25 02 2011 at 21:33 schreef vander F:

En dat links/rechts gezeur is werkelijk onzin,
gewoon mee ophouden, allemaal.
Totaal nietszeggend gezeur, alleen diegene die deze begrippen in de mond neemt meent werkelijk te denken dat het serieus ergens naar verwijst.
Het heeft slechts particuliere betekenissen en het zijn werkelijk geen algemeen geldende termen die bruikbaar zijn in welk debat dan ook.
(vandaar dan ook het eeuwige gesteggel over links/rechts en wat dat dan zou moeten betekenen)

En het idee dat die Bosma ook maar enige intellectuele capaciteiten bezit die de moeite waard zijn van serieuze repliek lijkt me ook te hoog gegrepen.
Überhaupt de combinatie intellectueel-politicus is in dit land werkelijk een sprong en een paar bruggen te ver.
Een kleine navraag op het werk vandaag leerde mij dat 0,0% van m’n collega’s zich bewust was van het bestaan van ene Bosma, laat staan z’n boekwerkje.
Nergens voor nodig om met termen als ‘hersenrot’ te strooien, in het publieke discours hier in the real world is die Bosma met z’n halfbakken Islam kritiek non-existent, mopperen op dronken Polen lijkt hoger op de roddel ladder te staan.

Ik maak me dus weinig zorgen, en wat betreft de angstaanjagerij als zou er zoiets als diep gewortelde haat tegen Islamieten bestaan in dit land, die is er niet, een beetje weldenkend mens neemt dit niet echt serieus.
De gemiddelde burger is zo dom nog niet.
Op een paar zotterikken als Bosma na dan, en diegenen die menen meneer de zot serieus te moeten bestrijden.
Alsof een weldenkende Nederlander politici werkelijk serieus neemt, dat zou pas nieuws zijn.

op 25 02 2011 at 21:42 schreef Peter:

Dit is het laatste betoog tegen het ‘links/rechtsgezeur’ dat ik toesta. De volgende gaan linea recta de trash-can in. We weten het nu wel: links/rechtsgezeur is onzin. Ik blijf er toch gewoon mee doorgaan.

op 25 02 2011 at 22:48 schreef vander F:

Is goed Peter,
prima plan om daar eens mee op te houden op dit blog.
Altijd een discussie vervuilend gedoe want het leidt enorm af van wezenlijke zaken.

@Smeets 14:42,
in Nederland krijg je inderdaad nauwelijks een wenkbrauw meer omhoog met ‘provocatieve’ kunst.
Seen that, been there.
Maar flik hetzelfde geintje eens in Teheran zou ik zeggen.

op 26 02 2011 at 10:37 schreef Mart:

@vander F.:

Waarom zouden we ons land met Iran vergelijken? Wat hebben wij er mee te schaften dat er elders een idioot strenge moraal wordt opgelegd?

Smeets’ en Peter’s punt blijft gewoon recht overeind: de feiten wijzen er op dat je van de moslims in Nederland minder te vrezen hebt dan van de PVV-aanhang.

Die laatste zit namelijk in het parlement zijn eigen idioot strenge moraal daadwerkelijk aan het land op te leggen.

Mart

op 26 02 2011 at 14:36 schreef Wandelaar:

Wilders en zijn PVV is tot op zekere hoogte goed te vergelijken met de republikeinen/tea party in amerika met wie hij goede banden heeft.

Meer macht voor justitie, politie, overheid door wetgeving zoveel mogelijk aan te scherpen. Onder het mom van ‘straatterroristen’ (echte terroristen zijn er blijkbaar niet) een opgeklopt vijandsbeeld scheppen waardoor er meer geld moet naar leger & politie & geheime diensten, en het veroorzaken van heftige erosie van de rechten van het individu zoals privacy.

Als Wilders echt geinteresseerd was om Nederland trots te laten zijn op de eigen identiteit houdt hij er wel een zeer merkwaardige methode op na om dat te bereiken, tot nu toe veroorzaakt hij enkel angst en verdeeldheid aan onder de bevolking, en schept hij een vijandsbeeld dat er enkel op gericht lijkt te zijn de illegale oorlogen in Irak en Afghanistan te rechtvaardigen en het conflict in Gaza met israel en de palestijnen naar nederland te importeren.

Wilders is wat dat betreft een zuivere demagoog.

http://dictionary.reference.com/browse/demagogue

op 27 02 2011 at 14:00 schreef sandro:

“ls Wilders echt geinteresseerd was om Nederland trots te laten zijn op de eigen identiteit houdt hij er wel een zeer merkwaardige methode op na om dat te bereiken, tot nu toe veroorzaakt hij enkel angst en verdeeldheid aan onder de bevolking, en schept hij een vijandsbeeld dat er enkel op gericht lijkt te zijn de illegale oorlogen in Irak en Afghanistan te rechtvaardigen”.

Godverdomme wandelaar, je praat al weer POEP.
Wilders is TEGEN de illegale oorlog in Irak en Afghanistan. Ik begin me zo langzamerhand steeds meer te ergeren aan de onkundige, nergens op gebaseerde lul-stukjes die je hier achter laat.

op 27 02 2011 at 22:50 schreef J.van Dijk:

Sandro, ga je schamen…

http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/1089547/2010/02/16/PVV-steunt-oorlog-maar-premier-moet-toch-weg.dhtml

http://www.openheidoverirak.nu/?opinie/opinie4

En dat Wilders in een laat stadium tegen de missie was in Uruzgan kwam enkel door de publieke opinie, en als politicus zag hij zijn kans schoon om zich te onderscheiden.

op 28 02 2011 at 08:22 schreef Sandro:

Ik schaam mij niet, en het publiceren van een artikel uit een krant met anarchistische trekjes en een anoniem opiniestukje zijn niet echt heel overtuigend.

op 28 02 2011 at 16:25 schreef J.van Dijk:

Sandro, je bevestigt het vooroordeel wat bestaat over PVV-ers.

op 28 02 2011 at 20:10 schreef sandro:

van Dijk, als dat je mening is dan heb ik maar één antwoord voor je:
Smoor even lekker gaar in je eigen vet.

Een anoniem opinie-stukje is voor mij helemaal nietszeggend, net zo nietszeggend als een artikel in een dubieuze krant.

Het vreemde hierin is dat jij, net zoals veel PVV-criticasters, wel de artikelen gepubliceerd in de Telegraaf wilt afmaken en de anonieme berichtjes op HVV of Hoeiboei verdoemen als onwaarheden en stemmingmakerij.
En als ik dan mijn twijfel heb over Trouw en een anoniem stuk dat mij niet welgevallig is, dan maak je mij af door te stellen dat ik de vooroordelen over de PVV-ers bevestig. How low can you go?

op 01 03 2011 at 00:02 schreef MNb:

Niet lager dan jij, want jij weet het verschil niet tussen een betrouwbare en een onbetrouwbare bron. Trouw een krant met anarchistische trekjes noemen bewijst weer eens dat je totaal niet weet waar je over schrijft.
Je twijfelt alleen aan Trouw omdat die krant jou onwelkome feitjes over de Grote Blonde Leider publiceert. Dat alles volgens het principe: het mag niet zo zijn, het kan niet zo zijn, dus het is niet zo en iedereen die iets anders beweert liegt.

op 01 03 2011 at 08:23 schreef Sandro:

En daar is-ie weer met zijn psychologie van de koude grond.
verzin eens wat anders MNb – het lijkt wel een bandje dat elke keer weer opnieuw begint.
Ik geef mijn mening over Trouw – ik vind het een waardeloze krant, en dat vond ik al toen de PVV nog niet eens bestond.
Opvallend trouwens dat je geen verweer hebt tegen mijn bezwaar op het anonieme opiniestukje.

op 01 03 2011 at 10:31 schreef babs:

Wilders is TEGEN de illegale oorlog in Irak en Afghanistan.

Waarom heeft hij dan de financiering van die oorlog in Afghanistan goedgekeurd?

op 01 03 2011 at 11:04 schreef Sandro:

Hoi babs, ik heb je een paas dagen gemist maar gelukkig ben je er weer.
In antwoord op je vraag kan ik maar één ding zeggen: Wilders lijkt wel op alle politici, zowel van links als van rechts, die hun meningen bijstellen.
Of is het erger als Wilders dat doet i.p.v. Cohen of Pechthold?

op 01 03 2011 at 11:18 schreef Sandro:

– LOL – paas dagen…… zover is het nog niet :-)

op 01 03 2011 at 12:16 schreef babs:

Mening bijgesteld? Dus hij was in september nog voor verlenging van de missie en nu is hij tegen?? Lijkt er toch echt meer op dat hij weliswaar tegen de missie is, maar dat hij het ook weer niet zo belangrijk vindt dat hij er een kabinet op wil laten vallen. Dat mag op zich hoor, zo’n politiek spelletje spelen, alleen is het wel bedroevend als het wordt gespeeld met echte levens van echte soldaten en echte Afghanen.

Doden vallen op budget dat door Wilders is goedgekeurd.

op 01 03 2011 at 13:33 schreef Sandro:

babs, het zij zo – het blijft in de politiek, zeker in Nederland, toch allemaal een kwestie van compromissen.
Overgens is het wel smeuïg hier te melden dat de PVV tegende nieuwe politiemissie heeft gestemd – in tegenstelling tot de zogenaamde pacifisten van GroenLinks en de menslievende Christenen van de Christenunie. Dat de PVV ook stemde tegen de motie van Cohen (in totaal 100 tegenstemmers) was omdat de motieven van de motie van Cohen te ver af lagen van de motieven van de PVV om tegen de missie te zijn

op 01 03 2011 at 14:28 schreef babs:

PVV is hier zeker niet slechter dan anderen, Sandro, zo geef ik grif toe. Bij D66 en GrL is de vraag of ze het doen uit opportunisme (regeringswaardig lijken) of naïviteit (werkelijk geloof in de zin van de missie). Bij VVD en CDA gaat het er vooral om internationaal leuk mee te doen. Hoe veel mensenlevens het mag kosten om weer eens bij de G20 aan te mogen schuiven is helaas niet duidelijk. Zouden we hier op FN Geert niet mee weg laten komen. in dit geval is Geerts opportunisme dus inderdaad mild in vergelijking met andere partijen.

op 01 03 2011 at 16:03 schreef Sandro:

bekijk deze link eens, misschien dat dit voor de één of ander nog iets duidelijk zal maken:

http://www.zorgatlas.nl/beinvloedende-factoren/demografie/etniciteit/niet-westerse-allochtonen-per-gemeente-2010-2040/

op 01 03 2011 at 21:54 schreef sandro:

Ik vind het inmiddels verdacht stil hier en ook bij de andere onderwerpen.
Is U allen uit positie geluld of wacht U allen de verkiezingsuitslag van morgen af (in de hoop dat links nog een kansje maakt)??

Welterusten en slaap zacht, alles komt goed!

op 01 03 2011 at 22:04 schreef sandro:

Alvast de eerste uitslag v.w.b. de verkiezingen van morgen, onderzoek onder studenten:

“Ik denk dat de PVV populair is onder studenten, omdat ze voor het behoud van de studiefinanciering en ov-jaarkaart zijn. Maar ook andere dingen zullen studenten aanspreken, zoals geen verhoging van het eigen risico of lagere belastingen.” Aldus Riët van Achteren van Studenten.nl

1. PVV 20,2%
2. VVD 12,8%
3. GroenLinks 12,2%
4. D66 11,7%
5. SP 10,1%
6. Partij van de Dieren 4,8%
7. CU 4,3%
8. PvdA 3,7%
9. CDA 2,1%
10. Anders 8%

Ik denk inderdaad dat ook “andere dingen” meespelen in de keuze van de studenten!
Stel je eens voor dat dit doortrekt naar de verkiezingen van morgen, bijna 8% stemmen meer dan de nummer 2….ik zie eindelijk licht aan het einde van de tunnel – U ook??

op 02 03 2011 at 21:06 schreef MNb:

“Opvallend trouwens dat je geen verweer hebt tegen mijn bezwaar op het anonieme opiniestukje.”

Kijk nou eens wie dat schrijft – een PVV-er met een bijzonder laag argumentenmoyenne. Jongen, als jij zo dom bent dat je niet kunt bedenken wie dat opiniestukje heeft geschreven, Trouw anarchistisch noemt en te onpas over psychologie van de kouwe grond begint te leuteren ben je mijn verweer niet waard. Want de uitkomst is voorspelbaar. De Grote Blonde Leider moet verdedigd worden. Hoe dan ook.
Waartegen moet ik mij trouwens verweren? Want wat je bezwaar nou precies is is ook niet duidelijk – behalve dat het in een anarchistische krant genaamd Trouw heeft gestaan dan. Je mag van mij ook als bezwaar opperen dat 1 + 1 gelijk is aan drie. Tegen deze soortgelijke onzin verweer ik me evenmin.
Dat je een mening hebt, ook over Trouw, is mij welbekend. Dat die mening, vriendelijk gezegd, op een gekleurde visie op de feiten berust is mij eveneens bekend.
Een argumentatie is iets anders dan in gevarieerde bewoordingen eindeloos dezelfde onzin herhalen, Sandro. En dat is precies wat jij doet.

op 03 03 2011 at 10:31 schreef sandro:

MNb – v.w.b. dat in gevarieerde bewoordingen eindeloos dezelfde onzin herhalen kunnen wij elkaar dan wel de hand geven of niet knul!
De grote blonde leider heeft inderdaad WEER gelijk gekregen want van 0 naar 10 zetels in de TK
is een monsterzege waarbij deze keer geen enkele partij in de schaduw kan staan.
Blijf vooral lekker zuur, misschien is verhuizen naar Friesland of Groningen een optie voor je?

op 03 03 2011 at 10:43 schreef sandro:

TK moet 1ste kamer zijn uiteraard.

op 03 03 2011 at 10:53 schreef Dammie:

@ sandro

Gelukkig leven we in een meerpartijen stelsel. Hoe meer PVV zich in het centrum van de aandacht begeeft, hoe meer ‘politiek’ er zal worden bedreven. De idealen versus de realiteit. Met andere woorden, de echte resultaten zien we op de lange termijn, voorbij de waan van de dag. Alleen dan zal de levensvatbaarheid van de PVV als beweging en partij blijken.

De draagkracht van dit kabinet is er niet sterker op geworden. Integendeel, de interne spanningen (met name in het CDA) worden manifester.

op 03 03 2011 at 12:39 schreef sandro:

” De idealen versus de realiteit. Met andere woorden, de echte resultaten zien we op de lange termijn, voorbij de waan van de dag. Alleen dan zal de levensvatbaarheid van de PVV als beweging en partij blijken”.

_ En zo is het maar net!-

op 03 03 2011 at 12:45 schreef Mart:

@Sandro,

Ja hoor. Je pocht met bijna 20% aanhang, en als het dan net iets meer dan de helft blijkt te zijn roep je nog dat het een grote overwinning is.

Met Bosma als intellectueel boegbeeld en jou als aanhang mag de PVV trots zijn hoor.

Mart

op 03 03 2011 at 14:24 schreef sandro:

Hoi Mart, we zijn ook trots.
En waarom zouden we niet: van 0 naar 10 – ik heb geen andere partij gezien die deze verkiezingen 10 zetels winst heeft gemaakt – jij wel?

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN JUNI

O Aso’s in de trein

O Waarom zijn christenen van die hardvochtige klootzakken?

O Huub Stapel is een klootzak

O Het gilde van het bruine gajes

O Lampies ontdekken: extreemrechts is best linke soep

O Mag geen omvolking zeggen

O Harde stukjes poep

O Niet zien is geloven

O Wilders: domme lul of geniale schurk?

O Ook Jezus was een harteloze bullebak

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS