Home » Archief » Vrijspraak


[23.06.2011]

Vrijspraak

Peter Breedveld

Dat Wilders zou worden vrijgesproken, had ik natuurlijk ook wel verwacht. Toch moet ik zeggen dat ik het opmerkelijk vind dat Wilders’ rechters over bijvoorbeeld zijn cineastische kunststukje Fitna oordelen dat dit niet zou aanzetten tot haat, of dat zijn uitspraken over moslims dat niet zouden doen.

Wie zich wel eens in de vochtige krochten van de domrechtse blogosfeer begeeft, kan daar zien hoe Wilders’ uitspraken wel degelijk aanzetten tot onversneden, obsessieve haat tegen moslims. Er wordt rijkelijk uit ’s mans oeuvre geciteerd als bewijs voor de perfide slechtheid van moslims. Andersom putten Wilders en zijn adjudant Martin Bosma even gul uit diezelfde haatblogs, zoals ik hier al herhaaldelijk heb betoogd.

Zelf weet Wilders ook dondersgoed dat hij aanzet tot haat, want hij is er altijd als de kippen bij om moord en brand te schreeuwen als iemand hém in verband brengt met de nazi’s, zoals hij met moslims doet.

Opmerkelijk is de vrijspraak ook, omdat niet zo heel lang geleden Hans Janmaat wel meerdere keren werd veroordeeld voor uitspraken als ‘we schaffen de multiculturele samenleving af’, en er sindsdien niet zoveel wezenlijks is veranderd aan de wet. Ayaan Hirsi Ali werd zes jaar geleden nog gewaarschuwd door de rechter, die vond dat ze ‘de grenzen had opgezocht van wat nog toelaatbaar te achten is‘. En Hirsi Ali is een bastion van tolerante beschaving, zeker in vergelijking met de onbeschofte hork Geert Wilders.

Zo zien we maar weer dat elk vertrouwen in de rechtsstaat volkomen naïef en misplaatst is. Het gaat om de tijdsgeest en de persoonlijke opvattingen van de rechters, zeker niet om een objectieve ‘toetsing van de wet’, zoals juristen dat altijd zo mooi noemen. Ook zou de uitspraak ongetwijfeld anders zijn als Wilders geen moslims, maar joden op de korrel had genomen. Als hij de niet de koran maar de thora had vergeleken met Mein Kampf.

Verder speelt ongetwijfeld ook de excentriciteit van de aanklagers – om het maar even vriendelijk zo te noemen – een grote rol. Die hebben er nou niet echt een sterke zaak van gemaakt, door bijvoorbeeld Wilders een citaat van Oriana Fallaci in de mond te leggen, of zich in te laten met een gevaarlijke gek als Jeroen de Kreek.

En het is nog niet afgelopen, dit bonte circus van Mo Rabbae. De stoet trekt nu op naar het mensenrechtencomité van de Verenigde Naties. Wilders is namelijk nog niet beroemd genoeg, zijn ideeën zijn nog niet wijd genoeg verspreid. Hij heeft nog niet genoeg de kans gehad zich aan de wereld te presenteren als underdog, als martelaar van de vrije meningsuiting.

Terwijl die vrijspraak juist een vreugdevolle gebeurtenis is. Juist voor de tegenstanders van Wilders. Want wat Wilders mag, dat mogen zij ook. Om Afshin Ellian te parafraseren: ‘Kom op, vrienden, betreed de bordelen en de gruwelkamers van Geert W. en zijn islamofobie! Daar vindt u enorme inspiratie! Leg de PVV op de snijtafel van de filosofie!’

Wilders maak je niet onschadelijk met verongelijkt gehuiliehuilie en oproepen tot censuur, maar door te ridiculiseren en te ontkrachten. Door inhoudelijke tegenargumenten in te brengen. Léés dat verschrikkelijke boek van Martin Bosma, dat Mein Kampf van de PVV’ers! Daar vind je alle munitie die je nodig hebt.
Ruggen recht en de hakken in het zand, stelletje snotteraars! Het wordt nu pas echt leuk! The gloves are off!

Peter Breedveld verklaart hiermee de Dolle Geert Wilders Demoniserings Dagen officieel geopend!

Peter Breedveld, 23.06.2011 @ 20:52

[Home]
 

67 Reacties

op 23 06 2011 at 20:57 schreef Rob:

Het was zo veel beter geweest, droogjes te wijzen op de feiten: de verandering in de samenleving sinds de opkomst van Wilders. Het aantal moskeebranden per jaar, van pak ‘m beet 1999 tot 2010, had daarbij bijvoorbeeld niet misstaan — mits die daadwerkelijk een stijgende lijn laten zien, en niet sinds 11/9/2001 maar 2004 of zo.

op 23 06 2011 at 21:04 schreef music_animal:

We hebben een gigantisch probleem met PVV’ers, het loopt aan alle kanten de spuigaten uit. Ik wil huizen van PVV’ers afbreken… Ik ga er als eerste met cement en stenen heen om die
woningen van ze dicht te metselen.

op 23 06 2011 at 21:10 schreef You On A Gin:

Klopt inderdaad gewoon: Wilders bedient zich van GeenStijl retoriek, en vice versa. Het lijkt wel een symbiose. En wanneer je zelf godwint bij het leven moet je geen huilie doen™ (© GeenStijl) wanneer je de bal teruggekaatst krijgt. Allemaal evident. Jammer, want dat soort praat hoort in de kroeg thuis en niet in de politieke arena.

Helaas kon Wilders dit niet verliezen;
bij een veroordeling was het “zie je wel, de Linkse Kerk doet alles om de Waarheid tegen te werken”
bij een vrijspraak is het “zie je wel, het kan prima wat hij allemaal blèrt, de rechter zegt het ook”

Laatste alinea: TOP! Laat de collega politici hem inderdaad nu pakken op zijn woorden, of hij nu in debat wenst (durft) te gaan of niet. Ze worden ervoor betaald om te ouwehoeren, dus laat ze dat ook doen.

Maar goed, de PVV is niet de enige factor die moslimhaat instigeert. Je kunt zo’n man ook te veel eer geven.

@ plaatje: “Zo, loop jij maar eens even mee, mannetje”

op 23 06 2011 at 21:56 schreef dick jansen:

Er bestaat in Nederland (en hier niet alleen) weinig moslimhaat maar veel moslimergernis. En die beperkt zich niet alleen tot PVV-stemmers, sterker, zonder Wilders was en is die er ook onder vogels van ieder politiek pluimage. Wilders als pars pro toto.

op 23 06 2011 at 22:04 schreef MNb:

Martin Bosma is een slap aftreksel van Joseph Göbbels en verdient hetzelfde lot.

Om te beginnen.

op 23 06 2011 at 22:38 schreef vander F:

Prima uitspraak, zoals het hoort,
en dat Wilders hier denkt blij mee te moeten zijn..
Dit is prima voor het debat, Wilders zelf zal nu ook eens flink de ballen geschoren kunnen worden zonder dat hij huilend weer eens meldt dat hem de mond gesnoerd wordt of dat ze aanzetten tot haat jegens hem.
Voorts ook fijn dat beroepsklagers en psychotische mafketels als Rabbae en de Kreek duidelijk is gemaakt dat het recht er niet voor is om hun persoonlijke meninkjes en wanen op bot te vieren.

op 23 06 2011 at 22:45 schreef J.J. van der Gulik:

Wilders’ vrijspraak duidt erop dat de vrijheid van meningsuiting en de democratie in Nederland iets serieuzer genomen kunnen worden. Of dat nu positief is weet ik niet. Mede door het ontbreken van een voldoende niveau van de uitingsvrijheden in de afgelopen decennia spelen er nu ontwikkelingen die op termijn gezien nu misschien beter kunnen clashen, waardoor dramatische ontwikkelingen op termijn mogelijk kunnen worden voorkomen en er zo niet langzaam maar zeker toch naar dramatische ontwikkelingen wordt toegewerkt maar dan met wat meer mogelijkheden om je daar over te uiten.

In een democratie behoor je veel ruimte te hebben om meningen naar voren te brengen en dat vooral als die een functie kunnen hebben binnen het publieke debat. En haatzaaien en beledigen horen daarbij, omdat als negatief ervaren opmerkingen al snel als zodanig kunnen en zullen worden opgevat, zeker in een wat meer polariserend klimaat, maar de debatten die passen bij een volwaardig niveau van de democratie niet mogen frustreren. En zo behoren de mensen niet, zoals al weer decennia het gebruik is, verbaal met een hand op de rug of erger te moeten debatteren met anderen die volkomen de vrije hand hadden en erop los konden demoniseren en beledigen maar toevallig ongeveer de politieke kleur van de rechters hadden, die stelselmatig politieke rechtspraak bedreven, waardoor ze hun woorden steeds op een goudschaaltje moesten wegen en dan vaak maar besloten af te zien van deelname aan de publieke debatten.

Hoe het ook zij, als men werkelijk de pretentie van een democratie waar wil maken dan zal men ook de daarbij minimaal behorende vrijheid moeten toestaan. Die ontbrak in de afgelopen decennia bij de uitingsvrijheden in sterke mate.

op 23 06 2011 at 22:53 schreef vander F:

@You On A Gin,
‘Je kunt zo’n man ook te veel eer geven.’

Te laat, als je sommige geflipte tegenstanders van Wilders hoort is Wilders bijkans persoonlijk verantwoordelijk voor de op handen zijnde mondiale deportatie van Moslims.
Wat Peter hierboven ook stelt, ‘De stoet trekt nu op naar het mensenrechtencomité van de Verenigde Naties.’
Dat Peter vervolgens ‘zijn ideeën zijn nog niet wijd genoeg verspreid’ schrijft is dan weer jammer.
Z’n ideeën?
Welke ideeën, buiten z’n weerzin tegen Islamisme het aanstellen van animal cops?
Er zit weinig inhoudelijks in Wilders z’n ideeën, noch in de kritiek van veel van z’n tegenstanders.
Wel een boel ‘mening’ oftewel onderbuik, een falend politiek Den Haag en een hijgerige pers.

Wilders wordt veel en veel teveel eer gegeven voor zaken die in wezen niets met hem hebben te maken, vermoedelijk dat hij daarom ook weinig in debatten te zien is.
Zwijgen is voor hem goud, al die zaken die hem toegedicht worden maken hem daardoor interessant genoeg voor volk en pers, het zijn vnml z’n tegenstanders die hem hoog op het schild hijsen.

op 23 06 2011 at 23:18 schreef Sasha Berkman:

“Dat de rechter vond dat sommige uitspraken ‘grof en denigrerend’ zijn, vindt Wilders niet erg. “Dat was ook de bedoeling. Soms is dat nodig.”

De klootzak, de fascist, de schoft!

op 23 06 2011 at 23:40 schreef Sasha Berkman:

Peter: over jouw gehoon op de vertegenwoordigers van de slachtoffers van Geert Wilders: Het gaat bij een eventuele klacht bij de VN in deze niet om die haatzaaiende zak stront, maar over het feit dat de Nederlandse staat haar onderdanen niet beschermt tegen zijn praktijken.

op 23 06 2011 at 23:57 schreef vander F:

@Sasha Berkman,
‘de Nederlandse staat haar onderdanen niet beschermt tegen zijn praktijken.,’

De staat beschermt ons ook niet tegen Paus Benedictus XVI, ook zo’n haatzaaier,
en die is wel even van een ander kaliber dan ons Geert.

Overigens gaat het staat geen reedt aan wat ik van deze of gene vindt, en ik laat me al helemaal niet door de staat voorschrijven wat ik van iemand zou moeten vinden, dank u wel.

op 24 06 2011 at 00:05 schreef You On A Gin:

@ MNb
Je zou graag willen zien dat hij zelfmoord pleegt?
…okay…nice…

@ vander F
Volledig mee eens! Niet alleen was dat precies wat ik bedoelde met dat ene zinnetje, je weet er ook nog verder gaande plausibele uitwerkingen aan te verbinden.

@ Sasha Berkman
De Nederlandse Staat beschermt haar onderdanen tegen wel meer dingen niet. Mijn strafblad spreekt wat dat betreft boekdelen. Bovendien was dit gegeven een belangrijke katalysator in de opmars van CD, LPF en PVV.
Ik heb er alle vertrouwen in, dat als die eikels daadwerkelijk bijvoorbeeld vrouwen met een hoofddoek uit het OV willen weren, dat zoiets dan geblokkeerd/weggehoond wordt door de ‘normale’ mensen in de politiek!

op 24 06 2011 at 00:05 schreef Gregor Hakkenberg (Krek.):

Het lijkt er op dat sommige mensen, zoals Rob van het Randje van Europa, gelijk krijgen en dat het inderdaad geoorloofd is mensen te beledigen en verbaal schade te berokkenen. De grenzen van het fatsoen zijn officieel een flink stuk verlegd. Nou, dan zal ik binnenkort ook maar eens unferfroren gaan zeggen wat ik van bepaalde openbare figuren vind. Misschien wel eens lekker. Het mag van de rechter, dus wie doet me wat? Ik ga vast mijn pennetje slijpen.

op 24 06 2011 at 00:14 schreef Sasha Berkman:

http://www.nrc.nl/nieuws/2011/06/23/buitenland-ziet-vrijspraak-wilders-als-definitief-einde-nederlandse-tolerantie/

op 24 06 2011 at 01:07 schreef Charles de Gaulle:

“De klootzak, de fascist, de schoft”
Wat een prachtige inhoudelijke reactie.Zo sterk onderbouwd ook.
Bedankt voor een glimlach.

op 24 06 2011 at 01:12 schreef Wim Heitinga:

Lekker wijf! Ik zou d’r doen! En niet alleen omdat ik de enige echte Wim Heitinga ben. Mensen, wat maken jullie je toch druk om deze voetnoot in de geschiedenis. En als we dan toch lekker gaan bashen: ieder volk krijgt de malloten die het verdient. En dat geldt ook voor diegenen hier die vergeten dat ze in een maatschappij leven en doodgewoon moeten leren om gaan met andersdenkenden. Zoals Wilders. Zoals extremistische islamitische sharia-aanhangers. Zoals grachtengordelfilosofen, politici, de fans van de Toppers en bestuurlijke graaiers, veganisten, stalinisten en/of gristenen. En hoe je dat dan doet? Free your mind and your ass will follow… Wim Heitinga uit. Morgen weer een dag.

op 24 06 2011 at 01:17 schreef Charles de Gaulle:

Hans Janmaat is inderdaad destijds meerdere malen veroordeeld.
Zelfs toen hij zei Vol is Vol.
Dat was op zijn minst gezegd vreemd aangezien W.Drees in andere bewoordingen in 1950 al hetzelfde had gezegd.
Er is toen zelfs een aktief emigratiebeleid gevoerd, omdat Nederland met 10 miljoen mensen overvol was.
Vreemd genoeg zijn de lafaards die bij een aanslag de vrouw van Hans Janmaat levenslang tot de rolstoel veroordeelden zelfs niet eens voor het gerecht gebracht.Laat staan veroordeeld.

op 24 06 2011 at 02:34 schreef Marco Knol:

Het lijkt me een tamelijk kansloze klacht. Welke bescherming geniet men dan niet? Er heeft een onafhankelijke rechter uitspraak gedaan, nota bene nadat de staat via een artikel 12 procedure alsnog gedwongen was tot vervolging over te gaan. Dat die rechter een en ander vervolgens niet strafbaar vond is een ander verhaal. Onfatsoenlijk kennelijk wel, maar onfatsoen is niet strafbaar.

Objectieve rechtspraak is in dit soort zaken overigens sowieso lastig; alleen dat al zou reden moeten zijn om terughoudend om te gaan met vervolging op basis van deze wetsartikelen. Objectief bestaat namelijk niet in deze. Je kunt wel objectiveren in die zin dat een “redelijk denkend mens” ook beledigd zou moeten zijn etc etc, maar ook de meningen van redelijk denkende mensen zijn aan verandering onderhevig.

op 24 06 2011 at 04:57 schreef Peter Dijkema:

Laten we het koel houden! Ik stel voor om witkuif te negeren voor vijf jaar. Argumenteren helpt niet tegen een partij zonder leden, die feitenloze discussies uitlokt. Beneden ons niveau. Basta.

op 24 06 2011 at 05:55 schreef Frank:

Als onderdaan zou ik juist graag beschermd willen worden tegen de uitlatingen van lieden als Rabbae en Ties Prakken. En Anja Meulenbelt, bijvoorbeeld.

op 24 06 2011 at 05:56 schreef Sandro:

Het was toch vanaf het begin og aan al duidelijk dat hij vrijgesproken zou worden, dat het uiteindelijk ook gebeurd is stemt mij tevreden.
Als Wilders dan al moet worden bestreden moet dat in de tweede kamer gebeuren en niet voor het gerecht.
Ik heb er gistermiddag in elk geval een lekker Limburgs biertje op gedronken!

op 24 06 2011 at 06:13 schreef Sandro:

”Zelden is men gegund in een tijd te leven waarin men kan denken wat men wil, en kan zeggen wat men denkt.”

Tacitus, Historiae, boek 1, 1.

op 24 06 2011 at 08:49 schreef irrie:

“Het gaat bij een eventuele klacht bij de VN in deze niet om die haatzaaiende zak stront, maar over het feit dat de Nederlandse staat haar onderdanen niet beschermt tegen zijn praktijken.”

Praktijken? Hij zegt alleen dingen, nix geen praktijken. Iedereen mag naar mijn mening zeggen wat hij/zij denkt, ook al zet het aan tot haat.

op 24 06 2011 at 12:06 schreef MNb:

“@ MNb
Je zou graag willen zien dat hij zelfmoord pleegt?
…okay…nice”

Net zo nice als Bosma.

op 24 06 2011 at 12:42 schreef Marc van A:

*grijns*

op 24 06 2011 at 16:25 schreef Wazzup:

De staat beschermt ons ook niet tegen Paus Benedictus XVI, ook zo’n haatzaaier,
en die is wel even van een ander kaliber dan ons Geert.

Lol! Je hoeft inderdaad alleen een heilig boek te schrijven en je kunt je op unieke wijze beroepen op gewetensvrijheid. Het verschil tussen godsdienst of ideologie is mij nog steeds niet duidelijk maar voor de wet maakt wel een onderscheid. Da’s toch erg vreemd.

op 24 06 2011 at 16:47 schreef Bookie:

Fitna is toch slechts een collage van uitspraken van imams. Hoe kan je Wilders verwijten dat deze mensen zulke uitspraken doen?

op 24 06 2011 at 17:55 schreef You On A Gin:

@ Bookie
Vraagt de ene moslim aan de andere, “Wat vond jij nou van die film, Fitna?”
Zegt die andere, “Mwah, vond het boek beter..”
:-)

op 24 06 2011 at 18:06 schreef You On A Gin:

(sorry Peter)
Bookie, waar het natuurlijk om gaat, is dat in Fitna die uitspraken/schokkende beelden etc. met Koranteksten worden juxtaposeerd.
Op die manier wordt een soort guilt by association gesuggereerd. Dat is waar het om gaat.

op 24 06 2011 at 23:14 schreef laka:

Julie sporen allemaal voor geen meter , wilders is iemand die ergens wat van durft te zeggen verder doet hij niemand kwaad. en die debiele peter breedveld vind dat gelijk alle stemmers hierop dood moeten , echt grappig vond ik het niet. schaam je dood !

op 24 06 2011 at 23:20 schreef Peter:

Dat vind ik helemaal niet. Je moet niet alles geloven wat de Telegraaf Media Groep opboert.

op 24 06 2011 at 23:37 schreef Heropvoeden - Sargasso:

[…] voorvechters van onze Westerse beschaving gebombardeerd.” – ‘Polderboy‘ op Frontaal NaaktAu! Wordt me daar toch even een knoert van een spijker door de neus geboord van degenen die zich de […]

op 24 06 2011 at 23:51 schreef berlitz:

Iedereen die hier wil dat wilders veroordeelt word beseffen waarschijnlijk niet dat zij in de toekomst wel is voor de rechter kunnen staan voor verraad tegenover het nederlandse volk.

Zoals ooit jullie gedachten ondenkbaar waren, kunnen ze dat morgen weer zijn.

Het is goed mogelijk dat over 20 jaar de PVV links is en de NVU de rechts, en de PvdA de reputatie heeft die het nazisme vandaag de dag heeft.

En iedere keer dat er een rechts politicus in europa voor de rechter staat komt dat dichterbij, door vervolgingen worden mensen juist radicaler.

op 25 06 2011 at 00:31 schreef Pyt van der Galiën:

Fijn toch, die HVV-mentaliteit: iedereen die niet op de PVV stemt is een landverrader en de PvdA is erger dan de nazi’s. Ik neem aan dat Martin Bosma binnenkort wel een paar door de PvdA gepleegde genocides uit zijn hoge hoed tovert.

Ook onthullend trouwens dat je met zoveel weemoed terugdenkt aan de periode 40-45, berlitz, toen ‘onze’ gedachten ondenkbaar waren. Wat dat betreft stelt het Vrije Volk gepeupel nooit teleur: altijd goed voor wat fascistische machts- en wraakfantasieën.

op 25 06 2011 at 02:14 schreef Sasha Berkman:

“op 24 06 2011 at 23:14 schreef laka:

Julie sporen allemaal voor geen meter , wilders is iemand die ergens wat van durft te zeggen verder doet hij niemand kwaad. en die debiele peter breedveld vind dat gelijk alle stemmers hierop dood moeten , echt grappig vond ik het niet. schaam je dood !”

De leugen regeert+

op 25 06 2011 at 12:10 schreef Hans:

Het is altijd weer verbaxingwekkend dat mensen vinden dat de film Fitna aanzet tot haat. Nee, wat aanzet tot haat is dat er vliegtuigen in de Twin Towers zijn gevlogen, en dat bommen in treinen ontploft zijn. Maar goed, dit moeten wij als westerlingen maar begrijpen en goedvinden.
Want daar mag niets over gezegd worden. Als echter een persoon opstaat en de voor de wereld alles eens op een rijtje zet, gewoon de feiten zoals zich die in de geschiedenis afgespeeld hebben, dan wordt deze man verdoemd en als schuldige aangewezen.
Toen nog geen Moslims in Europa waren, enkele tientallen jaren geleden, toen waren deze problemen nog niet. Wij hier en zij daar. Simpel. Maar onze linkse medemensen vonden deze Moslims tosch zo zielig toen ze hier tijdelijk werkten, dat de families maar naar hier moesten komen.
Moet je eens proberen in de Golfstaten. Als je werk klaar is, MOET je vertrekken. Inclusief familie. Niks geen uitkering of huisje op kosten van de staat.
Wilders probeert zeer terecht de ogen van de mensen te openen. Ik werk al jarenlang op de straat. Heb met niemand problemen, behalve, je raadt het al, met de moslims. Ze zeggen keihard in je gezicht dat wij on maar moeten aanpassen aan hen en niet andersom. Want hun zijn superieur. In godsdiens, in cultuur in alles.
Slaap zacht Nederland. Als je wakker wordt, dan is het al te laat.

op 25 06 2011 at 13:03 schreef Pyt van der Galiën:

Heel fijn voor je, hans, dat moslims je dat allemaal keihard in je gezicht zeggen. Typisch dat ze dat altijd tegen PVV’ers zeggen. Tegen mij of één van mijn vrienden hebben ze het nog nooit gezegd. Om eerlijk te zijn, hans, ik weet wel zeker dat je uit je nek zit te lullen. Ik durf er wat onder te verwedden dat jij nooit met moslims praat.

Ik durf er niet eens naar te raden wat volgens jouw “de feiten zoals die zich in de geschiedenis afgespeeld hebben” zijn, maar ik vermoed dat jouw feitenkennis zich nog ver onder het niveau van Martin “Hitler was een socialist” Bosma ligt.

Waar haal je trouwens het waanzinnige idee vandaan dat Peter of één van de vaste bezoekers hier de aanslag op de Twin Towers goed vindt? Bewijs, graag.

op 25 06 2011 at 18:29 schreef rakker:

ik wrijf het er met plezier nog eventjes in:

Wilders is door de onafhankelijke Nederlandse rechter op alle punten van de aanklacht vrijgesproken.

op 25 06 2011 at 19:00 schreef Yvonne:

Rakker

Ik wrijf het er ook nog eventjes met plezier in: Wilders vrijgesproken,heeft wel levenslang! Yippie

op 25 06 2011 at 19:09 schreef MNb:

Tja Rakker, je moet toch ergens je kick vandaan halen.

“Want daar mag niets over gezegd worden.”
Van wie niet, Hans? Kun je een naam noemen? Citaat, bron, link?
Nee?
Huilie-huilie-PVV-er.

op 26 06 2011 at 13:09 schreef Ion Susai:

Grappig dat de anti-Wilders maffia, die het zo laakbaar vond dat Wilders geen vertrouwen in de Nederlandse rechtspraak zei te hebben, nu zelf de vrijspraak veroordeelt, of de uitspraak van de rechter geheel uit de context trekt, zoals Breedveld hier pleegt te doen.

op 26 06 2011 at 16:20 schreef Sasha Berkman:

anti-wilders mafia? Weer een bewijs van de paranoia van de gemiddelde PVV’er.

op 26 06 2011 at 19:04 schreef Hiram:

Het meisje op de foto weet wat een beetje houvast in het leven waard is.
Verder vind ik Wilders een fascist en denk ik dat hij een Mossad-agent is. En Breedveld vind ik een nuttige zeurkous. Nu gaan we eten.

op 26 06 2011 at 22:25 schreef Sasha Berkman:

http://www.joop.nl/show/detail/artikel/raoul_heertje_over_het_wilders_vonnis/ lachen! Hoewel het triest is natuurlijk

op 26 06 2011 at 23:43 schreef Groene Leeuw:

Goed nieuws die uitspraak.Nu kunnen onze tegenstanders in zak en as gaan zitten.De islam hoort bij de ballen gepakt te worden en uitgeknepen totdat dat zaakje dood is. Tofik Dibi is ook zo’n uitgeknepen zak die hier nooit aan de macht zal komen.Alleen de gedachte al dat het islamitisch nazisme hier de tent gaat runnen,doet mij kotsen.Ik hoop nog mee te maken dat de wereld op een dag islam-vrij zal zijn.En ons land vrij van vreemde smetten.

op 27 06 2011 at 11:53 schreef MNb:

En vrij van Groene Leeuwen.

op 27 06 2011 at 12:28 schreef G!:

Wilders is door de onafhankelijke Nederlandse rechter op alle punten van de aanklacht vrijgesproken.
Ja mannetje, zo is het precies. Zo was het ook altijd, alleen werd het anders gebracht, weet je nog wel? Iets met showproces, met D66-rechters, met PvdA en met bijvoorbaat veroordeeld. In mijn ogen betekent vollegede vrijspraak juist epic fail voor zowel Wilders als Moszkowicz. Man, man, man. Wat zaten die twee ernaast. Ontzettend jammer. Ach wat wil je ook.

op 27 06 2011 at 16:04 schreef John:

Dankzij Geert mag ik nu hardop zeggen dat het “Oude Testament” ook als Mein Kampf voor een aantal religies beschouwd mag worden? Misschien mag ik zelfs zeggen dat “God” de mythische führer is?

op 27 06 2011 at 17:35 schreef You On A Gin:

Nee hoor John, dat mocht al toen Geert nog met z’n vrolijke bruine krullen in de kibboets logeerde en niemand nog van ‘m had gehoord.

op 28 06 2011 at 08:26 schreef Sandro:

G! en dan vergeten we maar dat er eerst gewraakt moest worden en dat dit gewoon opgezet was als showproces?
Niks epic fail, gewoon een overwinning.

op 28 06 2011 at 12:29 schreef MNb:

Een overwinning in – volgens Wilderianen – een politiek showproces, linkse bevooroordeelde rechters, met een bij voorbaat vaststaande veroordeling.
Wie de tegenspraak niet ziet verdient zoals Sandro een knieschot.
Gewoon, omdat het kan.

op 28 06 2011 at 15:07 schreef Sandro:

MNb, het was gewoon een zaak die geen zaak was.
Pure verspilling van belastinggeld – gewoon om dat het kan!

op 28 06 2011 at 15:54 schreef You On A Gin:

Ach, we hebben voor die centen toch flink kunnen lachen, en daarnaast is er nog wat duidelijkheid geschapen, ook. Als we nu slim waren geweest, hadden we er een merchandise knaller van gemaakt en er een slaatje uit geslagen. Denk, “Free Geert!” shirts en koffiemokken. Nico Steijnen carnavalsmaskers. Wildersproces – The Game.

op 28 06 2011 at 16:12 schreef Sasha Berkman:

Nee Sandro: Geert Wilders wordt door heel veel mensen in de samenleving als een gevaarlijk man met Hitleriaanse aspecten beschouwd. Die mensen zijn op een grandioze manier in de steek gelaten door het nederlandse rechtssyteem vandaar de gang naar de VN.

op 28 06 2011 at 16:16 schreef You On A Gin:

Ja, want als Wilders wordt veroordeeld verdwijnen de problemen als bij toverslag.

op 28 06 2011 at 22:56 schreef Sasha Berkman:

You On A Gin: Dat zei ik niet

op 29 06 2011 at 01:11 schreef You On A Gin:

Weet ik, Sasha. Ik bedoel daarmee te zeggen dat die mensen die zo’n harde plasser van een eventuele veroordeling van Wilders lijken te krijgen, niet schijnen door te hebben dat het hier om symptoombestrijding gaat. Schieten. We. Niets. Mee. Op.

op 29 06 2011 at 08:12 schreef Sandro:

Geert Wilders wordt door heel veel mensen in de samenleving beschouwd als iemand die spreekt en bespreekbaar maakt wat nooit bespreekbaar of besproken is geweest.
Deze mensen voelden zich aangevallen door deze onterechte rechtsgang.

op 29 06 2011 at 17:26 schreef Sasha Berkman:

“Geert Wilders wordt door heel veel mensen in de samenleving beschouwd als iemand die spreekt en bespreekbaar maakt wat nooit bespreekbaar of besproken is geweest.” Hij hanteert daarbij duidelijke leugens, bv dat links verantwoordelijk is voor deze problemen. Het was nota bene Joop Deen Uyl die als eerste waarschuwde tegen de rechtse praktijken van import van goedkope loonslaven om de lonen laag te houden. Wilders liegt en zaait haat tegen links en de allerzwaksten in onze samenleving.

op 30 06 2011 at 10:44 schreef Sandro:

Mag allemaal volgens jouw de waarheid zijn Sasha, maar de mijne is het niet en zal het niet worden ook.

op 30 06 2011 at 12:43 schreef Sasha Berkman:

Sandro: Levens gevaarlijk dat soort “idialisme” dat jij hier ten toon sprijdt. Vraag maar aan de nabestaanden van de slachtoffers van de holocaust.

op 30 06 2011 at 13:15 schreef Sandro:

Misschien kun jij dan eens contact opnemen met Chinezen, Cambodja, Russen, Cubanen, Venezulanen,
of een bende andere volkeren die zwaar hebben geleden onder het extreem-linkse idealisme dat jij over duidelijk ook aanhangt beste Sasha – levens-en levensgevaarlijk.

op 30 06 2011 at 14:10 schreef Sasha Berkman:

Beste Sandro: omdat ik op de leugens van de bruine strontlijder schijt, en op jouw “visie” op de “werkelijkheid” ben ik volgens jouw meteen een stalinist. Je hebt gewoon geen argumenten. De FEITEN over de leugens van de PVV wil jij niet zien: “Mag allemaal volgens jouw de waarheid zijn Sasha, maar de mijne is het niet en zal het niet worden ook.” ordinaire PVV meeuwenstront is het enige wat je uit kunt schijten. DE PVV/NSB is veel gevaarlijker dan alle moslims van de hele wereld bij elkaar. Net als Hitler liegt hun leider keer op keer dat het gedrukt is en de bruine stront weigert die leugens te erkennen en herhaalt ze zelfs.

op 30 06 2011 at 19:24 schreef You On A Gin:

Tot op de dag van vandaag schiet ik nog steeds onherroepelijk in de lach wanneer geconfronteerd met het feit dat er mensen rondlopen die zich ‘stalinist’ of ‘maoïst’ noemen en zich daar niet eens voor lijken te schamen.
Mijn eerste gedachte is dan altijd “Ha ha.. straks ga je me nog vertellen dat er ook hitleristen bestaan”
Waarop de tweede gedachte volgt, “Oh ja, die bestaan, alleen noemen ze ’t niet zo..”
:-)

op 01 07 2011 at 01:22 schreef Sasha Berkman:

Gin: ja die bestaan idd :).Blank zijn ze niet ieg, inferieur aan onze joods-christelijke-pro-vrouw-hom0-en-dier-gedoog-fascime cultuur toch?

op 01 07 2011 at 08:29 schreef Sandro:

Dat jij op mij schijt Sasha doet me eigenlijk niet zoveel, of eigenlijk helemaal geen reet. Je hebt bij vele vele vele postings duidelijk gemaakt dat je tot de extreemlinkse club behoort (je weet wel die club die volgens de AIVD nog veel gevaarlijker is dan moslims……).
Ik heb je geen stalinist genoemd, ik noem jouw een gevaarlijke extreem-linkse figuur die niks anders kan dan stront roepen.
De enige waarheid is de extreem-linkse waarheid van Sasha……..eigenlijk kan en moet ik alleen maar lachen over zo’n randfiguur.

op 01 07 2011 at 13:53 schreef You On A Gin:

onze joods-christelijke-pro-vrouw-hom0-en-dier-gedoog-fascime cultuur toch?

LOL, nice! :D

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN MEI

O Polderhitler

O Waarom ik Wilders (en Van der Plas, Yesilgöz en Omtzigt) gewoon extreemrechts blijf noemen

O De ondraaglijke hypocrisie van Natascha van Weezel

O Ik las Hannah Arendt en Wilders lijkt dus écht op Hitler

O Snakken naar Jodenhaat, met wijd opengesperde snavels

O Hoe je antisemitisme bestrijdt

O De vrije pers heeft zijn eigen graf gegraven

O Yvonne Coldewijer is een zegen voor de NVJ

O Wilders 1: stevig verankerd in het kolonialisme

O De ene schelder is de andere niet

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS