Home » Archief » Wat Rob Wijnberg niet ziet


[24.10.2013]

Wat Rob Wijnberg niet ziet

Matthijs Krul

hal15
Illustratie: Dr Lakra

Het is ernstig gesteld met het kritische discours in Nederland als Joost Niemöller zowaar een goed punt heeft. Rob Wijnberg, correspondent Media, Politiek & Filosofie van De Correspondent (dat is kennelijk geen pleonasme), schreef een stuk naar aanleiding van de Zwarte Piet-discussie waarin hij zowel voor- als tegenstanders van de huidige Pietvorm aan de kaak stelt.

Raciaal skepticus

In dit artikel betoogt Wijnberg dat hij een ‘raciaal skepticus’ is. Hiermee bedoelt hij dat rassendenken een vorm van essentialisme is: een manier van denken die uitgaat van onveranderbare genetische verschillen tussen mensen en die gebruikt als verklaring voor gedragsverschillen of het vaststellen van een morele hiërarchie. Zulk denken, zegt Wijnberg, is racistisch en dat wijst hij af. In plaats daarvan moeten we begrijpen dat mensen slechts gradueel van elkaar verschillen, niet in essentie, en dat daarom categorieën zoals ras geen betekenis hebben.

Even heel simpel gezegd: er zijn geen ‘blanken’ en ‘zwarten’, er zijn alleen tinten. Vandaar ook dat de raciaal scepticus het concept ‘ras’ typeert als een ‘culturele misvatting’‘.

Vervolgens beticht hij Quinsy Gario, die de discussie over Zwarte Piet zou hebben aangezwengeld, van dezelfde fout: door Zwarte Piet racisme te noemen denkt hij in rassen – als iets dat echt bestaat, in plaats van de categorie te herkennen als een illusie. Aan de ene kant, betoogt Wijnberg, wil Gario dat we ras niet zien, zodat racisme onmogelijk wordt; aan de andere kant vindt hij Zwarte Piet racisme en vindt hij het verkeerd dat witte Nederlanders dat niet zien. We moesten toch juist het niet zien? Zo is de redenering van de filosoof.

Klassieke filosofische fout

Maar als dit een vorm van filosofie is, dan eerder een soort sofisme. Wijnbergs redenering is een heel gangbare reactie van de ‘verlichte’ liberaal, wiens uitgangspunt de neutraliteit van definities is. In de Verenigde Staten is dit ook stelselmatig de reactie als witte mensen worden aangesproken op de collectieve structuur van, en dus collectieve verantwoordelijkheid voor, racistisch discours. “Ik weet daar niets van, ik zie ras niet eens! Ik geloof alleen in mensen!” enzovoort.

Maar zo makkelijk gaat dat niet. Wijnberg heeft natuurlijk gelijk dat rassen niet ‘echt’ bestaan, in de zin dat ze een sociale en politieke constructie zijn die een bepaalde reeks arbitraire eigenschappen heeft gemaakt tot een ‘ras’, en deze ‘rassen’ weer heeft onderverdeeld in een bepaalde hiërarchie. Maar Wijnberg maakt vervolgens de klassieke filosofische fout om te denken dat het feit dat iets sociaal en historisch geconstrueerd is, dus een aanwijsbare politieke oorsprong en context heeft, ook betekent dat het daarmee niet ‘echt’ een effect heeft. Dit is pertinent onjuist. Dat ras niet een objectief fundament heeft in de wetenschap, kortom dat het een culturele en politieke conventie is, betekent niet dat je het eenvoudigweg kunt wegdenken.

Sociale feiten zijn geen biologische feiten

Op het moment dat een categorie als ras – en hetzelfde kan gezegd worden van gender, sexualiteit, en allerlei andere identiteiten – hiërarchisch geordend wordt, en hier politieke en sociale consequenties aan verbonden zijn, is het even ‘echt’ als wat dan ook. Het is wat Marx een ‘reële abstractie’ noemt: iets wat puur conceptueel bestaat, maar door de functie in de maatschappij een werkelijk effect uitoefent.

Het doet er niet toe of de wetenschap zegt dat wit en zwart niet bestaan, als je in de maatschappij wordt aangemerkt als wit of zwart, en als die aanmerking vervolgens bijzonder tastbare gevolgen heeft voor je kans op een baan of opleiding, hoe mensen je bejegenen, waar je woont en hoe je spreekt, enzovoort. Sociale feiten zijn geen biologische feiten, en dat is belangrijk te onderscheiden. Maar evenmin is het eenvoudigweg een kwestie van ‘niet zien’. Als je ras niet ziet, betekent dat niet dat het daarmee verdwijnt, maar alleen maar dat je je ogen sluit voor de gevolgen ervan.

Privétaal kan niet bestaan

Om ras werkelijk te doen verdwijnen is het nodig dat de sociale en politieke basis voor de hiërarchische verdeling verdwijnt. Racisme bestrijden waar het zich direct voordoet, zoals Gario probeert met zijn campagne over Zwarte Piet, is dus juist een stap in de richting van het ‘niet zien’ van ras. Dat is niet, zoals Wijnberg suggereert, slechts een epistemologisch probleem – een kwestie van niet langer in die termen denken – maar een sociaal probleem.

Wittgenstein wees er op dat er niet zoiets kan bestaan als een privétaal. Alle concepten en alle sociale constructies worden collectief gedeeld door opvoeding in een gezamenlijk taal – en begrippenkader. Het is daarom niet met het individu, maar met de structuur van de maatschappij waarin mensen hun taal en concepten leren, dat een idee als ‘ras’ staat of valt. Wijnberg, als filosofisch geschoold schrijver, zou dat moeten weten.

Oorzaak met tastbare gevolgen

Als Niemöller dus Wijnberg bekritiseert , heeft hij zowaar een punt. Niemöller zegt dat hij, in tegenstelling tot Wijnberg, tenminste Gario de waardigheid wil gunnen hem te erkennen als zwart, en niet vanuit de positie van een witte man wil doen alsof hij dat ‘niet ziet’. Als de maatschappij waarin hij opgroeit hem vertelt dat hij zwart is, en als wat met ‘zwart’ bedoeld wordt onder andere de lading ‘Quinsy Gario’ dekt, dan is Gario zwart in onze taal – dat is wat Wittgenstein duidelijk maakt.

Dat Niemöller daar vervolgens zijn gewoonlijke racistische Spiel aan toevoegt over de biologische realiteit van rassen en het belang daarvan voor de hedendaagse politiek, doet er niets aan af.

Hetzelfde geldt ook voor hoe Wijnberg ras als culturele misvatting duidt. Inderdaad is ras niet ‘echt’ in de zin van ‘transhistorisch en wetenschappelijk meetbaar’. Maar dat is niet het enige wat er bedoeld wordt met het begrip ‘echt’ als het om een categorie als ‘ras’ gaat. Ras is wel ‘echt’ in de andere zin van dat woord: namelijk dat het een oorzaak is met tastbare gevolgen. Wijnbergs redenering is dus in twee aspecten gebaseerd op een verkeerd begrip van taal en haar concepten.

Kritische theorie

Het is kenmerkend, denk ik, voor het immens lage theoretische niveau van discussie in Nederland dat redeneringen zoals die van Wijnberg zo gangbaar zijn. Het is natuurlijk een makkelijke manier voor welwillende individuen om zich te ontdoen van wat anderszins een netelig moreel en politiek probleem zou kunnen zijn.

Maar ik wil niet beweren dat Wijnberg niet meent wat hij zegt. Als we het met meer goede wil lezen, dan kun je niet anders dan concluderen dat de fout ontstaat doordat Wijnberg eenvoudigweg niets afweet van wat ‘kritische theorie’ genoemd wordt, in ieder geval niet op dit gebied.

Eenvoudige fouten

De relatie tussen identiteit, de sociale constructie van politieke en sociologische categorieën, en de effecten van discours zijn nu al zo’n veertig jaar een centraal onderwerp in een uitgebreide literatuur van ‘kritische theorie’. Veel hiervan is enorm abstract en weinig toegankelijk, des te meer vanwege het zware jargon van cultural studies. Maar het zou Wijnberg en de vele discussianten sieren als ze hier wat meer over lazen, voordat ze eenvoudige fouten maken – zoals het verschil tussen ‘culturele misvatting’ en ‘niet echt’.

Matthijs Krul heeft economische geschiedenis gestudeerd aan de London School of Economics en doet nu promotieonderzoek aan de Brunel University in Londen. Dit stuk is eerder gepubliceerd op zijn blog. Hij heeft ook een Engelstalige politieke blog. Volg hem op Twitter.

Matthijs Krul, 24.10.2013 @ 08:26

[Home]
 

33 Reacties

op 24 10 2013 at 08:53 schreef Vanes:

De Kritische Theorie is een filosofische stroming die volgens Horkheimer als doel heeft “to liberate people from the circumstances that enslave them” Nu kun je Wijnberg lezen zoals jij het doet. Ik lees hem toch wat positiever. Een sociale constructie verhoudt zich anders tot de werkelijkheid dan een DNA patroon. Wat Wijnberg hier doet is de gehele werkelijkheid inclusief de sociale terugvoeren tot de (exacte) wetenschap (science in het engels). Dit betekent enkel dat hij de wereld bekijkt vanuit een ander paradigma dan jij dat doet en hij probeert zijn lezers mee te nemen in die andere blik. Hij probeert de lezer te juist te bevrijden van de omstandigheden die tot deze knellende discussie leidt. Over de effectiviteit daarvan ben ik simpel, die is klein. Zoals het Dawkins niet zal lukken om God uit de maatschappij te verbannen op basis van wetenschappelijke argumenten zo is de kans klein dat Wijnberg het begrip ras uitbant. Maar het is niet onmogelijk.
Wat tegen de borst stuit is juist het feit dat op dit moment zo’n 1.8 Miljoen Nederlanders niet inzien dat Zwarte Piet een racistisch fenomeen is, waarmee ze juist blind stappen in de val die Zwarte Piet heet. Maar het idee dat ras een fictie is en een sociale constructie kan best wat promotie gebruiken. Want daarmee sla je de Niemollers van deze wereld op termijn wel een argument uit handen.

op 24 10 2013 at 09:28 schreef Thomas E:

Op het NOS-nieuws was vanochtend een jonge vrouw die opriep om op het Malieveld in Den Haag te komen demonstreren pro-zwartepiet. Een toevallige voorbijgangster, die met de allergrootste moeite als lichtgetint omschreven zou kunnen worden, zei (ongeveer): “Ik kom ook want ik ben voor het behoud van zwartepiet, al men ik zelf zwart.” Zij heeft kennelijk ook – zoals Krul hierboven stelt – de tastbare gevolgen van de culturele misvatting ondervonden. Misschien meende ze echt wat ze zei, maar aannemelijker lijkt me dat ze graag ‘een van ons’ wilde zijn en haar punt wilde versterken door zichzelf zwarter te labelen dan zij zichtbaar was.

op 24 10 2013 at 09:30 schreef Bertje:

Als je niet “ziet” dat een neger zwart of bruin is moet je eens naar de oogarts.
Als je gebaseerd op zijn zwarte of bruine kleur bepaalde eigenschappen danwel kwalificaties gaat plakken moet je eens naar de psychiater.

op 24 10 2013 at 09:47 schreef Han van der Horst:

Iets is mij niet duidelijk. Je schrijft: “In de Verenigde Staten is dit ook stelselmatig de reactie als witte mensen worden aangesproken op de collectieve structuur van, en dus collectieve verantwoordelijkheid voor, racistisch discours. “Ik weet daar niets van, ik zie ras niet eens! Ik geloof alleen in mensen!” enzovoort.”
Ik krijg hieruit de indruk dat ik als witte mens terecht wordt aangesproken op de collectieve verantwoordelijkheid van alle witte mensen voor racistisch discours”. Als het niet zo is en je iets anders bedoelt, dan hoor ik het wel.

Als ik deze last van de blanke om mijn blankheid op de schouders draag, waarom kan ik dan niet mensen met een andere kleur op dezelfde manier bejegenen, zoals Joost Niemöller dagelijks doet als hij bijvoorbeeld alle Marokkanen over een kam scheert. Je ziet ook dat hij op zijn manier Quinsy Gario begrijpt.

Dit is nu de doos van Pandora waar ik het in een stukje op Joop over heb. Ik ben bang dat die nu open staat.

op 24 10 2013 at 10:30 schreef Max Molovich:

Dus ras is net zoiets als God. Het bestaat niet, maar het heeft behoorlijk veel invloed op de wereldgeschiedenis.

op 24 10 2013 at 11:00 schreef Jona:

De hele discussie hangt natuurlijk van pseudoargumenten aan elkaar. Zelf ben ik, als historicus, strontziek van het essentialisme dat steeds terugkeert: iets was in het verleden racistisch en dus is het nu ook racistisch (of omgekeerd).

De kernvraag is, volgens mij: als iemand zich niet bewust is van een racistische handeling en ook die bedoeling niet heeft, is het dan racisme? Met andere woorden, bepaalt de “zender” of de “ontvanger” of iets racistisch is.

Ondertussen is juist het woord “racisme” het obstakel naar een oplossing. De anti-pieten kunnen met minder dan een totale overwinning geen genoegen nemen, want ze hebben een extreem ernstige beschuldiging geüit die ze moeilijk kunnen terugnemen; omgekeerd kunnen de pro-pieten geen genoegen nemen met minder dan de totale zege, want anders zouden ze erkennen racisten te zijn. Er is geen basis meer om tot consensus te komen; Gario heeft het draagvlak daarvoor vernietigd en daar valt niet tegenop te polderen.

Ondertussen begint pseudoïnformatie een rol te spelen. (Denk aan de pro-pietse hervertellingen van de Nicolaas-legende waarin hij een slaaf bevrijd.) De gifbeker is gevuld.

In een land dat zijn overlegcultuur is kwijtgeraakt, wordt bestuurd door internationale elites en alleen nog in folklore en in het Nederlands elftal iets van de eigen identiteit herkent, is een discussie over ZP fataal. Ik sluit niet uit dat Gario straks het slachtoffer wordt van een aanslag of dat er een bom afgaat bij de Sinterklaasintocht.

Bottom line: er is helemaal geen discussie. En door de hoog-gemaakte inzet komt die er ook niet meer. Zelfs de nuchtere vraag “laten we nu eerst uitzoeken wat racisme precies is en of het ervaren van racisme een uiting tot racisme maakt” kan niet meer onbevangen worden beantwoord.

Het enige voordeel aan de zaak is dat niemand het belang van de geesteswetenschappen meer in twijfel zal trekken. Al is het zwijgen van de Nederlandse geschiedtheoretici oorverdovend. Mens sana qui mal y pense.

op 24 10 2013 at 11:52 schreef MNb:

“De anti-pieten kunnen met minder dan een totale overwinning geen genoegen nemen”
Dat is een stropop. Het grote aantal mensen dat bereid is tot een compromis, bv. in de vorm van regenboogpieten, is daar meer dan voldoende bewijs van.

“er is helemaal geen discussie”
Daar werk je dan hard aan mee door te “vergeten” aan Gario te vragen of hij tot een compromis bereid is, tot welk en hem er van te beschuldigen dat hij de bereidheid om tot een compromis te komen heeft vernietigd. Je vergeet je ook af te vragen waarom dat voor Gario opgaat en niet voor Gerda Havertong in 1987:

http://www.youtube.com/watch?v=CZHJw8YAzIk

Vanaf 11:20 zegt ze hetzelfde als Gario. Bertje zal wellicht tot censuur oproepen, want ook GH was bezig een verjaardagsfeestje te “versjteren”.

op 24 10 2013 at 12:09 schreef Han van der Horst:

Jona verwoordt precies waar ik me zorgen over maak. Overigens heeft Arnold-Jan Scheer een heel aardig artikel in Trouw geschreven over de achtergrond van Zwarte Piet in overoude tradities. Ik ben benieuwd wat hij daar met je achtergrond in de oude geschiedenis van denkt.
http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3531863/2013/10/23/Zwarte-Piet-verdeelt-niet-maar-verbindt.dhtml

op 24 10 2013 at 15:24 schreef Peripateet:

Je kunt nu al voorspellen dat de weldenkenden deze discussie zullen kenschetsen als een afweerreactie van de autochtone Nederlanders, die nu opkomen voor het laatste restje authentieke, niet-geglobaliseerde cultuur omdat ze bang zijn voor de snel veranderende samenleving, diversiteit, multicultuur enz. Want de echte Zwarte Piet is altijd en overal de blanke man.

Maar ik denk dat heel veel mensen hier te lande het gewoon zat zijn om gratuit van racisme beschuldigd te worden, terwijl Nederland in een zeer kort tijdsbestek een van de meest tolerante, diverse en geegaliseerde samenlevingen uit de menselijke geschiedenis is geworden.

Jarenlang hebben we grote groepen vreemdelingen welkom geheten, zorg geboden van de wieg tot het graf, en zelfs hier en daar onze eigen cultuur aangepast aan hun zeden, gebruiken en massapsychosen. Om dan beschuldigd te worden van racisme is gewoon een laffe daad van agressie. Mensen pikken die platitudes niet meer.

op 24 10 2013 at 17:00 schreef Willem de Karel:

In “islam is een achterlijke cultuur” en “zeur niet zo over racisme anders worden we pas echt racistisch” Nederland drijven we een beetje rond op cirkel redenaties. Nederland is racistisch en dat is inclusief niet-blanke Nederlanders. Ik snap dat het moeilijk voor ons is om niet-blanken als Nederlanders te zien maar daar ligt dan ook de kern van ons probleem.

op 24 10 2013 at 17:30 schreef Brenda van der Veer:

Rob Wijnberg ontkent niet dat er een ‘sociale realiteit’ bestaat die voortkomt uit ’talige mythologieën.’ Hij probeert aan te tonen dat wij niet in staat zijn om mythologische realiteiten op te heffen zonder gebruik te maken van die mythologische realiteiten. ‘[..]van het rassendenken afwillen en je er vervolgens op beroepen.

De gedachte dat de uiterlijke kenmerken van een persoon representatief zijn voor wat hij of zij denkt en voelt, is een mythologische misvatting die door ons allen tot werkelijkheid verheven is. We raken behoorlijk in de war als iemand zich niet naar zijn of haar uiterlijk gedraagt. De collectieve verantwoordelijkheid van ‘witte mensen’ voor het bestaan van racisme is net zo mythologisch als ‘alle moslims’ aansprakelijk te stellen voor terrorisme. Het is een mythologie waarin racisme als realiteit bevestigd wordt.

Rob Wijnberg houdt in zijn stuk geen rekening met het feit dat essentialisme een dienaar is van machthebbers, of van degene die macht nastreven. De vraag is of Quinsy Gario uit is op het laatste. Ik denk het niet.

op 24 10 2013 at 17:54 schreef dewanand:

Namaste Mathijs, Peter, en overige Fnaakters,

Doordat ik uit zwart, bruin en grijs Suriname kom (tot mijn 19de daar rondgelopen in jungle van Kwatta, halfnaakt met kapmessen als bruin koelie barbaartje) denk ik niet zo extreem zwart/wit, en kleur of andere uiterlijke kenmerken kunnen erg bedrieglijk zijn. Kijk naar Peter, zeg mij is hij Hollands Wit of Marokkaans getint als je naar zijn gedachten kijkt en zijn hoofd eens openmaakt via het achterste klepje achter zijn linkeroor (kan pincode bevatten die alleen Hassnae kent).

Kunnen gedachten een kleur hebben? Denkt een neger zwart omdat zijn huidskleur zwart is? Ik hoorde wel veel negers klagen over de Kennis van de witte mannen, en vele gekleurde hindoes en arya samajis vonden mij qua gedrag, accent en denken echt veels te blank, te wit, te westers, te hollands en hierom werd ik door hen maar weggejaagd of zelf bedreigd vlak voor iedereen. Zo zie je hoe racistisch hindoestanen zijn tov mij he als te ‘witte’ soortgenoot van hen in Nederland. Heel trauma voor mij elke keer opnieuw tijdens confrontaties met bedreigingen he en verbale agressie tegen mij.

Zwart/wit denken komt overal voor ter wereld dus moet het natuurlijk zijn.

op 24 10 2013 at 21:41 schreef Bertje:

Mnb

“Bertje zal wellicht tot censuur oproepen, want ook GH was bezig een verjaardagsfeestje te “versjteren”.

Ha ha en nog eens ha.
Heb ik het ergens gehad over censuur, nee.
Censuur is mij een gruwel.

op 24 10 2013 at 23:41 schreef A.Mus:

Ik ben het helemaal eens met Jona… Een discussie beginnen door er met gestrekt been in te gaan leidt tot helemaal niets. Men moet eerst vijf stappen terug doen, voordat er iets vruchtbaars kan ontstaan. Waar is men het over eens? Wat kunnen beide partijen erkennen/toegeven? En welke stappen kan men gezamenlijk ondernemen? Allemaal vragen die gesteld moeten worden als men werkelijk tot een oplossing wil komen.

op 25 10 2013 at 00:42 schreef Sasha Berkman:

We moeten allemaal racisme bestrijden. Dat is onze belangrijkste taak de eerst komende decennia.

op 25 10 2013 at 00:53 schreef Marco Knol:

Racisme is dus het sociaal construct, etnische discriminatie de realiteit. Blijft de vraag in hoeverre een figuur als zwarte piet, zelfs als ie een racistisch stereotype zou zijn, leidt tot etnische discriminatie.
Zoals Bertje al aangeeft; ja, zwarte piet is zwart en Quinsy Gario bruin (in het sociale construct; zwart). En wat dan nog? Ik ben blank en voor zwarte piet. Maakt mij dat een racist? Ik denk het niet.
Het enkele feit dat sommige gekleurde mensen zich aangesproken en gediscrimeerd voelen door een figuur als zwarte piet wil nog niet zeggen dat zulks ook objectief het geval is, ook al zijn deze gevoelens subjectief wel indenkbaar. Het probleem met subjectieve gevoelens echter dat subjectieve. Ik kan er in ieder geval niks mee.
Begrip? Prima. Aanpassen? Nou, nee. Bevalt m’n antwoord je niet? Dat kan. Maar nee is ook een antwoord.

op 25 10 2013 at 03:15 schreef Asmodee:

*Slaat arm om Dewanands schouder, een schoteltje sojamelk voor Wieroe*

De beweegredenen van Gario zijn mij duister. Geniet hij van de weerstand? Ziet hij zijn gelijk bevestigd in doodsbedreigingen en oproepen aan tegenstanders van Zwarte Piet het land te verlaten, vergezeld met racistische verwensingen?

Ik vraag me vooral af waarom hij zich niet druk maakt over hedendaagse slavernij. Hetzij in ‘donker’ Afrika, bij de bouw van Qatars voetbalstadions, een Brabantse champignonteler of een bordeel. Zwarte Piet heeft kennelijk meer prioriteit, verdient meer en deze aandacht.
Ongeacht Garios gelijk of ongelijk, waar hebben we het godverdomme over?

op 25 10 2013 at 08:59 schreef Peter:

Ach ja, Gario moet zich druk maken om ‘belangrijker zaken’ dan Zwarte Piet. Waarom doe jij dat dan niet, Asmodee? Hop, op de barricaden voor de slavernij in ‘donker Afrika’, in plaats van je hier druk te maken om Quinsy Gario!

op 25 10 2013 at 09:15 schreef Bertje:

Deze morgen nog even der reacties van jona en Han gelezen.
Het is inderdaad wat Jona zegt niet gelijk met een gestrekt ben erin dus.
Als Gario het slimmer had aan gepakt dan hadden we allang regenboog pietjes.
De angst die Han uit deel ik ook, ik heb de laatste dagen wat doemscenario in mijn hoofd voorbij laten gaan.
Maar goed de anti piet strijd is voorbij, doek is gevallen, over en uit.
En nu maar hopen dat de verliezers het als een vent opnemen.

op 25 10 2013 at 09:22 schreef Peter:

Als Gario het slimmer had aan gepakt dan hadden we allang regenboog pietjes.

Dat baseer je precies wáárop? Er is geen enkele reden om aan te nemen dat we ‘regenboogpietjes’ hadden gehad als Gario het woord ‘racisme’ maar niet had gebruikt (‘benoemen’ mag opeens niet meer als een zwarte het doet).

Integendeel, de NOS heeft het jaren geleden al eens geprobeerd, tot grote woede van de politiekcorrecte goegemeente. Die keutel is rap weer ingetrokken.

op 25 10 2013 at 09:51 schreef Pyt van der Galiën:

Beetje flauw, Asmodee. Je kunt een zaak niet afdoen door te roepen dat “er wel belangrijker dingen zijn”. Dat is natuurlijk bijna altijd het geval. Of jij en ik onze prioriteit bij Zwarte Piet zouden hebben gelegd is niet erg relevant. Quinsy Gario heeft het volste recht zijn eigen prioriteiten te stellen, zonder dat witte mensen hem daarover de les komen lezen. De vraag is of ZP een racistisch fenomeen is, niet of er “wel belangrijker zaken zijn”.

Los daarvan: dit artikel gaat over zoveel meer dan Zwarte Piet.

op 25 10 2013 at 10:29 schreef Pyt van der Galiën:

@Bertje

Hoezo, ‘de anti piet strijd is voorbij’? Die is net begonnen. Waaruit leid jij af dat die voorbij is?

op 25 10 2013 at 10:39 schreef Bertje:

Peter

Nee dan begrijp je me verkeerd, racisme moet nu juist worden benoemd en dat is de crux van deze discussie.
Een klein groepje meent in Piet racisme te zien terwijl het overgrote merendeel er met de liefste wil van de wereld het er niet in ziet.
Klein groepje gaat dan heel hard roepen dat het wel zo is en dat de andere er niets van begrijpen etc.
Wat Jona al zegt, er niet direct met een gestrekt been in gaan.
Als kunstenaar had Gario heel wat anders kunnen bedenken.
Maar goed het zij zo.

op 25 10 2013 at 10:46 schreef Peter:

Toch typisch, hoe bepaalde lieden pertinent weigeren om de bredere context te bekijken en het alleen maar willen hebben over hun Zwarte Piet-verslaving.

Ik heb je heel goed begrepen, Bertje. Gario mag in de ze tijd van dwangmatig benoemen niet benoemen, want witte Nederlanders zijn een munitiedepot. Of zoiets.

Een klein groepje meent in Zwarte Piet racisme te zien. Hoe kómen ze op het idee? Zal toch niet zijn omdat dat overgrote merendeel de racistische nazi in zichzelf helemaal de vrije loop laat?

Kijk! http://nederlandspreekt.tumblr.com/

op 25 10 2013 at 11:55 schreef Bertje:

Peter

Ik vier het nog geen eens dwz ik vier het op zijn Duits (deelstaat nrw)dus op 6 December.
Sint en Piet (Knecht Ruprecht ) die soms in page pakje loopt, soms egaal zwart is, en laatste jaar zag hij eruit als “Krampus” ( maar dan de milde variant een soort van gruffelo)
Ieder viert het hier op zijn manier, zonder bijbedoelingen, zonder bijsmaak en dat is de crux Peter het niet willen accepteren dat tante Bep en Ome Co er werkelijk niets kwaads in zien of mee bedoelen en kleurlingen zonder twijfel zien als hun gelijken.
Deze mensen zijn het zat om beticht te worden van racisme in de context van “hun” volksfeest.
De onschuld schuldig verklaren zet verkeerd bloed.
En dat er bagger en ronduit belachelijke opmerkingen worden gemaakt dat is me echt wel duidelijk en doet de zaak niet goed
En Gario mag zeggen wat hij wil maar dat betekend nog niet hij gelijk heeft of krijgt.

op 25 10 2013 at 12:22 schreef Peter:

Bertje, ik zie het al. Discussie is zinloos. Je blijft maar in je eigen staart happen als een autistisch tekkeltje.

op 25 10 2013 at 13:42 schreef Bertje:

Peter

Je reageert heel flauwtjes hoor.
De discussie van Piet en Co is voorbij alle tekenen wijze erop.
Ik geef een zeer duidelijk voorbeeld waarom mensen er klaar mee zijn.
En jij begint over tekkeltjes.

Pyt

Waar ik dat van af leid?
Even een greep:
2 miljoen likes op Facebook / Shepperd valt door de mand / uenesco zegt geen probleem te hebben met kleur.
Er is geen maatschappelijk draagvlak en das geen mening dat is pas een feit.
En voor een verandering van om het even wat heb je die gewoon nodig en al helemaal met een breed gedragen volksfeest.

op 25 10 2013 at 17:57 schreef Ralph van der Geest:

Het stuk van Rw deed denken aan de houding van het Vaticaan toen Galilei aantoonde dat de Aarde om de zon draait in plaats van wat het Vaticaan graag zag als werkelijkheid: in de kramp van de ontkenning schieten en vervolgens met allerlei kromme redeneringen trachten aan het eigen vermeende gelijk vast te houden.

op 26 10 2013 at 05:01 schreef You On A Gin:

Ik vind het vooral fijn voor Quinsy Gario dat hij wat te doen heeft. Ieder mens heeft een tijdsbesteding nodig.

op 26 10 2013 at 13:57 schreef Egbert van Reenen:

Los van de vraag of Zwarte Piet racisme ‘is’ en of je met een dergelijke uitspraak iedereen die Zwarte Piet viert daarmee uitmaakt voor racist, heeft de discussie in ieder geval aangetoond dat een groot deel van de bevolking racistisch is, weinig historisch besef heeft en graag in fabels gelooft. Het verbaast mij inmiddels niet meer, schokkend blijft het desalniettemin. Als er geen Nederlander was geweest die Quinsy Gario wegzet als een van ‘hun’, die maar ‘moeten oprotten naar hun eigen land’ dan had ik Rob Wijnberg gelijk kunnen geven. Maar blijkbaar kan er racisme bestaan ondanks dat rassentheorie een relikwie is. Dat Gario zichzelf indeelt in een groep ‘wij’ ‘zwarten’ is niet iets ‘wat we niet zien’ en alleen tussen zijn oren zit, maar iets waarmee hij elk jaar wordt geconfronteerd door zijn medelander.

op 26 10 2013 at 13:58 schreef Egbert van Reenen:

@Bertje
Of een maatschappelijke discussie voorbij is wordt niet bepaald door het aantal ‘likes’ op facebook, wel door het begrijpen van elkaars standpunten, met redelijke argumenten elkaar proberen te overtuigen en het durven toegeven van het ongelijk als de argumentatie onjuist blijkt te zijn. Als we in de tijd van Galileo facebook hadden gehad dan was de aarde nog steeds het centrum van het zonnestelsel geweest.

op 27 10 2013 at 13:52 schreef Roland 9000:

Ik heb zonet ook een (veel langere) kritiek aan Rob Wijnbergs argumentatie op mijn blog gepost. Ben het volledig met het bovenstaande artikel eens. In mijn eigen tekst worden een aantal aspekten nog een stuk dieper aan de kaak gesteld. Ik hoop dat het elkaar aanvult.

http://roland9000.com/?p=341

op 29 10 2013 at 12:30 schreef Carlijn van Beek:

Ik ben het eens met de theorie van meneer Krul en zeker een goed stuk, maar ik vind deze theorie niet van toepassing op de ‘zwarte pieten discussie’. Wijnberg zou onderschatten dat een sociale en politieke constructie wel een echt effect heeft en dat dit niet zomaar weg te denken is. Iets conceptueels heeft zeker effect op het denken van mensen, dat staat voor mij buiten kijf. Zwarte piet krijgt naar mijn mening alleen geen negatieve stempel in de huidige maatschappij, maar juist het beeld van een kleurrijk, vrolijk, zachtaardig persoon met humor en jaloersmakend acrobatisch talent. Ieder kind zal leren dat deze sinterklaas ‘side-kicks’ de mooiste baan van de wereld hebben; ze willen zwarte piet zijn! Natuurlijk ligt de herkomst van zwarte piet in een rassen-denken, dat zou men niet moeten ontkennen, maar pleiten voor het behoud van zwarte piet is mijn inziens op geen manier het miskennen van een politiek probleem. Dat probleem zit ‘m wel in bewezen sollicitatienadelen voor mensen met een donkere huidskleur of die individuen die op het malieveld massaal een dame uit West- Papoea aanvallen. Dat zijn culturele misvattingen die zowel echt zijn als het bestrijden waardig.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Kankerhomo

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Harde Por

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Er is niks meer om respect voor te hebben

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS