Home » Archief » Wie Israël bekritiseert, is geen Jodenhater


[30.07.2014]

Wie Israël bekritiseert, is geen Jodenhater

Hassnae Bouazza

vak7

Het voelt als de film Groundhog Day, de discussie over het Israëlisch-Palestijnse conflict. Iedere keer als het geweld oplaait, worden de vertrouwde stellingen ingenomen: enerzijds verontwaardiging over het geweld en de onderdrukking van de Palestijnen en anderzijds de totale vergoeilijking door de zogenaamde vrienden van Israël.

Met die vergoeilijking komt standaard een vast setje verwijten vermomd als argumenten: waarom maken die Palestina-vrienden zich niet druk om Syrië of Egypte (of welk ander conflictgebied dan ook). Uiteraard is dit bedoeld om de betrokkenheid bij de Palestijnen te diskwalificeren en de Palestina-sympathisanten voor antisemieten uit te kunnen maken. Wie zich uitspreekt tegen het geweld is verdacht als het om het geweld van Israël tegen de Palestijnen gaat, maar tegelijk willen de Vrienden van Israël dat je je druk maakt om elke andere brandhaard in de wereld. Dat is om onduidelijke redenen dan wel legitiem.

Domrechtse moslimhaters

Hetzelfde verwijt dat de vrienden van Palestina zich niet druk maken om Syrië of Egypte, werd door schrijver Mano Bouzamour nog eens herkauwd in een column in Het Parool. Daarmee bediende Bouzamour braaf de domrechtse moslimhaters, die vanzelfsprekend juichten om zoveel gerecyclede wijsheid.

Dat mensen, moslims, Marokkanen (uiteindelijk gaat het altijd om moslims en Marokkanen) zich niet druk zouden maken om Syrië en andere Arabische conflicten is aperte onzin.

Toen de strijd in Syrië uitbrak, stond het gros van de mensen achter de Syrische bevolking. Assad werd bijna unaniem veroordeeld en er volgden al heel snel sancties. Er werd dus actie ondernomen. Niet genoeg actie naar de smaak van veel Arabieren en moslims, die vonden dat de wereldgemeenschap militair moest ingrijpen om de slachting in Syrië tegen te gaan. Een klein deel van deze critici pakte zijn spullen en ging zelfs meevechten, anderen zetten hulpacties op touw in Syrië – met gevaar voor eigen leven.

Veelkoppig ISIS-monster

Zit je daar een beetje de bohémien uit te hangen achter je laptopje, smalend dat Israël-critici niet betrokken zijn bij andere conflicten. Was een deel maar wat minder betrokken. Dan zaten we nu niet opgescheept met het veelkoppige ISIS-monster.

Het Syrische conflict brak in 2011 uit. Het Israëlische conflict duurt nu al decennia. Een niet te onderschatten verschil dat bijdraagt aan de verontwaardiging.

Bouzamour laat zich in diezelfde column van zijn meest empathische kant zien als hij stelt dat Israël uiterst ordentelijk oorlog voert door de Palestijnen heel beschaafd vijf minuten van tevoren te bellen met het bericht dat hun appartement gebombardeerd gaat worden.

Aan gort geschoten

Dat is inderdaad verschrikkelijk attent. Mensen wat minuten geven voordat hun hele leven naar de verdoemenis wordt geknald: alles wat je opgebouwd heb, je leven, je herinneringen, het dak boven je hoofd, die ene foto, dat kastje dat je van je oma hebt gekregen, je hele identiteit wordt aan gort geschoten, maar hé, je had wel vijf minuten om eraan te wennen dat je straks niets meer hebt. De paniek, de wanhoop, die je dan ervaart, moet verlammend zijn.

Geen tastbare herinnering meer aan je verleden, geen toekomst, niets. Als je het overleeft, tenminste. Als je dierbaren het overleven dankzij de moreel superieure oorlogsvoering door middel van precisiebombardementen.

Dat merkten ook de jongetjes die op het strand een balletje gingen trappen en nooit meer thuiskwamen, hoe precies de bombardementen zijn. En de kinderen in het ziekenhuis dat werd opgeblazen. En die in die school. Zo ordentelijk en beschaafd allemaal.

Menselijk schild

Die kinderen worden door de Palestijnen als menselijk schild gebruikt, krijsen de verdedigers van de Enige Democratie in het Midden-Oosten. De mythe van het menselijke schild past naadloos in de ontmenselijking van de Palestijnen door Israel. Alsof Palestijnen niet ook gewone mensen zijn die van hun kinderen houden, om hun kinderen treuren en een goede toekomst voor hen willen. Alsof Palestijnen beesten zijn die hun kinderen opofferen om Israël maar te dwarsbomen in haar onderdrukkings- en annexatiepolitiek.

Aan dat democratische gehalte van de staat Israel valt overigens wel wat op af te dingen: een democratie betekent niet alleen vrije verkiezingen, maar bijvoorbeeld ook de bescherming van minderheden en de garantie van een vrije pers. De manier waarop Israel met Palestijnse ingezetenen omgaat, Afrikaanse Joden en kritische pers is verre van democratisch of beschaafd te noemen.

Beetje bij beetje uitmoorden

En Egypte dan, hoor je mensen al schuimbekken. Nee, in Egypte is er ook geen democratie, noch is er bescherming van minderheden of andersdenkenden, maar er is geen imbeciel die de koers van Egypte verdedigt. Niemand die het in zijn hoofd haalt de Arabische dictators democraten te noemen, die het geweld van de staat tegen de eigen burgers goedpraat, dus daarover hoeft ook helemaal geen discussie plaats te vinden.

In het geval van Israël moet die discussie wel gevoerd worden. Over en weer. Tot vermoeiens toe. Kennelijk mag Israël wat geen ander land mag: een volk bezetten, onderdrukken en beetje bij beetje uitmoorden.

Beschuldiging van antisemitisme

Het is de politiek van Israël, niet van de Joden of het jodendom. En zoals het legitiem is om de politiek van welk land dan ook te bekritiseren, is het legitiem om dat te doen bij Israël. Zonder vuige verdachtmakingen over antisemitisme.

Lange tijd heb ik me op de vlakte gehouden, de mond laten snoeren vanwege de makkelijke beschuldiging van antisemitisme. ‘Maar als je dat doet, hebben zij gewonnen’, zei de Britse regisseur Ken Loach tegen me. En hij heeft gelijk. Wie zwijgt bij onrecht, helpt het onrecht voortbestaan.

Waarom zou je zwijgen vanwege geweldsverheerlijkers die juichen bij kinderlijkjes en dat dan doodleuk ‘niet buitensporig’ noemen of de bombardementen op Gaza een ‘show’ vinden. Waarom zou je je mond houden wegens racisten die uitgaan van de ongelijkheid van mensen en advocaten van de vrede wegzetten als Jodenhaters? Waarom zou je wegkijken bij geweld, omdat de daders je anders proberen te belasteren? Is je eigen geestesrust belangrijker dan de gewelddadige realiteit van een volk wier bestaansrecht wordt ontkend?

Etnisch labeltje

Als je de Egyptische dictator Sisi veroordeelt, ben je geen Egypte-hater of islamofoob. Als je de Saoedische politiek verafschuwt, ben je geen islamhater. Als je Israël veroordeelt ben je dus ook geen antisemitiet of jodenhater. Je haat geweld, onderdrukking, achterstelling en onrecht. Puur en simpel. Hier past geen religieus of etnisch labeltje. Er is niets verdachts aan, het is slechts menselijk.

In het licht van alle geweld en ellende is het laatste, wat we nodig hebben, een leger idioten die de Israëlische politiek vereenzelvigen met het jodendom en verwerpelijke uitspraken doen hier in het veilige Europa.

Het is echt heel simpel: wie tegen antisemitisme is, is tegen racisme en islamofobie. Er is geen onderscheid tussen de drie: ze zijn gelijk. Je mag mensen simpelweg niet discrimineren, uitsluiten, veroordelen of aanvallen vanwege hun etnische of religieze achtergrond. Wie dat niet begrijpt, is geen haar beter en deel van het probleem.

Hassnae Bouazza, Duistere Kracht van het Internet, is regisseur en eindredacteur van Femke Halsema’s serie Seks en de Zonde, schreef een boek over Arabieren, Arabieren Kijken. En ze heeft haar eigen hedonistische site, Aicha Qandisha.

Hassnae Bouazza, 30.07.2014 @ 11:04

[Home]
 

79 Reacties

op 30 07 2014 at 11:21 schreef teigertje:

Heel treffend geschreven.

‘In het licht van alle geweld en ellende is het laatste, wat we nodig hebben, een leger idioten die de Israëlische politiek vereenzelvigen met het jodendom en verwerpelijke uitspraken doen hier in het veilige Europa.

Het is echt heel simpel: wie tegen antisemitisme is, is tegen racisme en islamofobie. Er is geen onderscheid tussen de drie: ze zijn gelijk. Je mag mensen simpelweg niet discrimineren, uitsluiten, veroordelen of aanvallen vanwege hun etnische of religieze achtergrond. Wie dat niet begrijpt, is geen haar beter en deel van het probleem. ‘

Hamas is echter niet onder de indruk van deze of andere uitspraken, en zullen alles in het werk stellen om de angst te voeden onder de bevolking. Bij angst floreren zij.
Hoe kan er ooit wederzijds respect en begrip ontstaan tussen Palestijnen en Israëliërs zolang angst en dood overheerst.

op 30 07 2014 at 11:30 schreef Niek Holtzappel:

Als gematigd sympathisant van Israël vind ik dit een mooi stuk. Hierin lees ik ook een plausibele verklaring voor wat is soms zelf ook niet altijd begreep; waarom Israëlisch-Palestijnse conflicten meer emoties oproepen en meer mensen de straat op krijgen. Daarvoor dank Hassnae.

Ik ben het niet met alles eens, maar ik heb geen zin om de discussie hier en nu aan te gaan omdat er dan te vaak misverstanden en ruzies ontstaan.

op 30 07 2014 at 11:45 schreef Natasha Gerson:

‘Wie Israël bekritiseert, is geen Jodenhater”. “Als je Israël veroordeelt ben je dus ook geen antisemitiet of jodenhater”. Wie Israel bekritiseert, HOEFT GEEN JODENHATER TE ZIJN. Als je Israel veroordeelt ben je ‘dus’? geen antisemiet, nee, HOEF JE GEEN ANTISEMIET TE ZIJN. Het kan natuurlijk wel. Het is niet bepaalt zo dat Israelkritiek je boven de verdenking van antisemitisme stelt. Het is alleen jammer dat dat zoveel dat wél zijn, en dat ook helemaal niet ontkennen. En dat hun manifestaties daarvan koren op de molen van Netanyahu enz zijn. Dat het idee dat alle moslims ze uit willen roeien, wat volksstammen moslims helaas gaarne bereid zijn te bevestigen, joden doet radicaliseren en aan Israel vast klampen…

op 30 07 2014 at 12:00 schreef Pyt van der Galiën:

Kennelijk mag Israël wat geen ander land mag: een volk bezetten, onderdrukken en beetje bij beetje uitmoorden

Israël mag doen, wat al onze vriendjes mogen doen. Wij en onze vriendjes plegen per definitie geen oorlogsmisdaden. Vallen er duizenden burgerdoden, dan is dat betreurenswaardige collateral damage. Geheel onopzettelijk en we doen onze stinkende best het te vermijden, dat weet iedereen in het Westen.

Moreel verwerpelijk is het uitsluitend wanneer onze tegenstanders het doen. Saddam mocht zijn eigen bevolking met gifgas bestoken, zolang hij “onze “belangen maar diende, zoals blijkt uit deze inmiddels vrijgegeven officiële documenten. Pas toen Saddam het wat hoog in de bol kreeg en op de verkeerde tenen ging staan, werd dat plotseling een probleem.

Israël is wat dat betreft 3x niks bijzonders. Het probleem voor de VS is dat het nu op een PR-ramp dreigt uit te draaien en dát kunnen we natuurlijk niet hebben.

op 30 07 2014 at 12:32 schreef Peter:

Het is niet bepaalt zo dat Israelkritiek je boven de verdenking van antisemitisme stelt.

Nee, en als je géén uitgesproken mening hebt over Israël, wil dat ook niet per se zeggen dat je geen antisemiet bent.

Maar het is nou eenmaal zo dat iedereen die kritisch is over Israël meteen wordt uitgescholden voor antisemiet en de zogenaamde Vrienden van Israël nooit worden uitgescholden voor racist, terwijl veel van hen, is me inmiddels duidelijk, dat wel gewoon zijn.

Veel Vrienden van Israël zijn alleen maar Vriend van Israël omdat ze Arabieren haten, en/of islamofoob zijn. Maar dat is totaal legitiem in Nederland, dat beter Ku Kluxland genoemd had kunnen worden.

op 30 07 2014 at 12:34 schreef Rob:

Het is te gek voor woorden dat deze feitelijk wijdopen deuren telkens weer moeten worden ingetrapt.
Elke keer weer wordt van de Palestina-sympathisant verwacht dat hij diezelfde kunstmatige berg oversteekt, de berg antisemitismebeschuldigingen. Het is zoals het “fascist” van links uit de jaren zeventig en het zal dan ook spoedig niks meer betekenen. Sterker nog, ìk ben al zo ver dat ik een antisemitismebeschuldiging uit bepaalde kring zie als een bewijs van goed gedrag. Want kennelijk hebben de Ewouten en de Barten geen steekhoudende argumenten die tegen de mijne opwegen.

Ik maak me pas zorgen als mijn Joodse vrienden me laten weten dat ik te ver ben gegaan. Dit is nog niet gebeurd.

op 30 07 2014 at 13:05 schreef Thomas E:

Iedereen bloot verzamelen bij de olijfboom en knuffelen maar! Een Joodse besneden schnikkel onderscheidt zich niet van een Arabische besneden القضيب

Zoals het plaatje hierboven al aangeeft, is dit denk ik de enige manier om het in het Midden-Oosten leuk met elkaar te hebben. Bye bye racisme!

op 30 07 2014 at 13:19 schreef het frolijke fietsertje:

@Niek Holtzappel:

”Als gematigd sympathisant van Israël vind ik dit een mooi stuk.”

Nou nee. Als gematigd sympathisant van Israël vind ik dit een tendentieus kutstuk.

Ik vind het al een hele prestatie van Hassnae Bouazza om zo’n opstel te schrijven over het huidige conflict daar zonder ook maar één keer de naam Hamas te noemen.

En verder, Niek, ”wij” als gematigd sympathisanten van Israël ”krijsen”, ”schuimbekken”, en zijn ”geweldsverheerlijkers die juichen bij kinderlijkjes”.

Het enige krijsen wat ik zelf de laatste weken heb waargenomen was op een aantal demonstraties waar joden dood gewenst werden.

op 30 07 2014 at 13:23 schreef Likoed Nederland:

Het menselijk schild een mythe?

Ja, als je de overvloedige bewijzen niet wilt zien.

Hamas zegt zelfs dat de Palestijnen blij moeten zijn met de doden.
Het is een doodscultus die voor Westerlingen niet te begrijpen is.

http://likud.nl/2014/07/palestijnen-moeten-blij-zijn-om-zo-te-mogen-sterven/

op 30 07 2014 at 13:26 schreef mark:

Ik snap vooral niet wat de Israel-‘critici’ willen. Willen ze een vrije bewapening van de Gazastrook? Dan krijg je dus een conflict van dezelfde proporties als de Syrische burgeroorlog.
Wat me het meeste stoort is dat er geen boodschap van vrede voortkomt uit de protesten. Ik heb dan ook het idee dat veel mensen niet zozeer begaan zijn met Palestijns leed maar met vergelding en wraak. Is er ook maar iemand die een constructieve oplossing aanreikt tussen al dat geschreeuw?
‘Alsof Palestijnen beesten zijn die hun kinderen opofferen om Israël maar te dwarsbomen in haar onderdrukkings- en annexatiepolitiek.’
Palestijnen niet, Hamas wel. Het zijn nu eenmaal geen humanisten… Ze offeren hun kinderen niet direct op maar weten dat de stad het enige territorium waar ze niet meteen aan flarden worden geschoten. Het bewijs hiervoor is overweldigend maar men wil het niet zien. De andere optie is dat de Israëliërs de bloeddorstige beesten in deze zijn door expres scholen te bombarderen.

op 30 07 2014 at 13:28 schreef Peter:

Het enige krijsen wat ik zelf de laatste weken heb waargenomen was op een aantal demonstraties waar joden dood gewenst werden.

Ja, dat is het enige dat jij hoort omdat je een racist bent, zo’n typische ‘Vriend van Israël’ die het slechts te doen is om Arabieren haten. De oproepen Gaza te nuken, Arabieren te vernietigen, Palestijnse kinderen te vermoorden om te voorkomen dat het Hamas-strijders worden, enzovoort, heb je natuurlijk gemist.

Of misschien ook wel niet. Waarschijnlijk heb je het zelf geroepen.

Je bent geen ‘gematigd sympathisant’. Je bent een racistische extremist.

op 30 07 2014 at 13:42 schreef cRR Kampen:

“Het is een doodscultus die voor Westerlingen niet te begrijpen is.” – nog maar een paar duizend kinderen in Gaza met fosfor kapotmaken dan, nietwaar, LN? Je doet Hamas toch zó graag een plezier, ook al kan je economie het amper verdragen :D :D

op 30 07 2014 at 14:19 schreef edo:

Bovendien roepen de zelfde mensen die boos worden als je iets over Israel zegt, en roepen dat je ook de ISIS moet bekritiseren (wat ik ook met alle hartelust doe), vrijwel nooit iets over de oorlog die daar aan voor afging. Een oorlog die een groot deel van dat land heeft vernietigd. Amerika was bevriend met Saddam terwil hij nog gifgas gooide op de Koerden. We hebben nooit geluisterd naar de gematigde oppositie daar, die steun wou in hun strijd tegen Saddam, maar begrijpelijkerwijs geen bommen op hun land. Nu plukt Irak daar de verschrikkelijk zure verrotte vruchten van, met de gruwelijke ISIS, en kunnen sommige mensen weer verder in de illusie dat we daar in het Westen geen enkele schuld aanhebben. http://www.stopwar.org.uk/news/naom-chomsky-how-the-bush-blair-obama-war-crimes-tore-the-middle-east-to-shreds

op 30 07 2014 at 14:31 schreef René:

Precies Hassnae,

mijn afkeer van de politiek van Netanyahu betekent niet dat ik een antisimiet ben. Net zoals mijn afkeer van de politiek van Hamas niet betekent dat ik een islamofoob ben.

Dan kunnen de oorloghitsers aan beide zijden blaten wat ze willen: ik (en blijkbaar jij) laat me niet in een hoek duwen.

@Likoed: dat Hamas zegt dat de palestijnen blij moeten zij met de doden wil niet zeggen dat het gros van de palestijnen het daar mee eens is.

op 30 07 2014 at 14:47 schreef ger belmer:

Wie 2000 jaar na zijn vertrek daadwerkelijk aanspraak maakt op die 20 eeuwen eerder verlaten plek vraagt om moeilijkheden. Op de golf van medeleven na de holocaust werd de staat Israel een officieel feit. Overal op de wereld aanvaard, maar niet door de toenmalige inwoners en buren van dat stuk land in het Midden-Oosten. Zomaar ergens landje-pik plegen roept agressie op.

Het zionisme ontstond midden 19de eeuw met het doel de veelvuldig vervolgde joden weer een veilige plek op aarde te geven. Uiteindelijk ontstond daardoor de staat Israel. Een land omringd door prikkeldraad en een hoge muur. Een land met een naar verhouding gigantisch en ultra-modern uitgerust leger, dat zich bijna voortdurend moet verdedigen tegen de aanvallen van nazaten van de Palesteinen die in 1948 hun land (vrijwillig of onvrijwillig) hebben verlaten.
Mijn schoonfamilie en een aantal van mijn vrienden is joods en leeft in vrede in Nederland of elders in een westers land. Net als zoveel anderen met een joodse achtergrond. Terwijl het in Israel zenuwslopend gevaarlijk en onprettig leven is. Buiten Israel is het voor joden zo langzamerhand veiliger dan in
dat voor hun veiligheid gestichte land.
De Oostenrijkse

op 30 07 2014 at 14:47 schreef Sasha Berkman:

Het zionisme is verworden tot een nieuwe loot aan de boom van het fascisme. Zionisten zijn kinderen van Hitler. Het goed praten en verheerlijken van de nazi-achtige praktijken van het IDF zijn daar het bewijs voor.

op 30 07 2014 at 15:14 schreef Pyt van der Galiën:

De militaire strategie van Hamas is volstrekt rationeel (goed uitgedacht en flexibel). Met een “doodscultus” heeft het allemaal niks te maken, ongeacht hetgeen extreemrechtse demagogen als Likoed Nederland routineus claimen.

Wat je Hamas kunt verwijten is dat hun raketaanvallen op Israël een kopie zijn van het gedrag van het IDF. Uiteraard maakt Hamas bij lange na niet het aantal burgerslachtoffers dat het IDF maakt, maar dat heeft vooral te maken met het technologische overwicht van Israël.

Ik snap vooral niet wat de Israel-’critici’ willen. Willen ze een vrije bewapening van de Gazastrook?

Zolang het IDF niet ontwapend, zie ik niet in waarom Hamas dat wél zou moeten doen.

Is er ook maar iemand die een constructieve oplossing aanreikt tussen al dat geschreeuw?

Oh ja, hoor. Redelijker en constructiever kun je het volgens mij niet krijgen

op 30 07 2014 at 16:47 schreef Niek Holtzappel:

@ het anonieme “fietsertje”

Ook ik heb alle antisemitische uitingen gehoord, maar daar gaat het stuk hier niet over. Hassnae kennende is zij de laatste die dergelijke antisemitische uitingen zou goedkeuren.

Als gematigd voorstander van Israël acht ik de politiek van de rechtse Israëlische partijen funest voor Israël als democratische en joodse staat. Een democratische staat wordt geacht hogere normen aan te leggen dan een schurkenstaat, en burgers van democratieën leggen bewust of onbewust ook hogere normen aan voor een staat die pretendeert een democratie te zijn.

Ik ben geen militair expert, dus ik kan niet aangeven hoe je vijandelijke raketten met minimale collateral damage kunt uitschakelen. Ik heb echter de indruk gekregen dat Netanyahu niet streeft naar minimale collateral damage, integendeel. Dat Hamas geen vrede wil wist ik al.. en dat rechts Israël geen vrede wil wist ik eigenlijk ook al….

Dat er zoveel burgers sterven is verschrikkelijk, en als gematigd Israël aanhanger trek ik me doden door Israëlisch geweld ook meer aan dan doden door Syrisch, Sudanees of Russisch geweld.

op 30 07 2014 at 17:12 schreef laarmans:

‘To date , Israel maintains control of the terrotory’s air space, territorial waters, electromagnetic sphere, population registry and the movement of all goods and people ‘.

Dit citaat is onderdeel van een artikel genaamd Five Israëli Talking Points on Gaza Debunked.Het staat op http://www.thenation.com.The Nation is Amerika’s oudste weekblad van 1865 en staat in de oudste,vrijzinnig democratische traditie van de VS. Het zou voor Likoed Nederland en zijn kritiekloze volgers nuttig zijn om dit artikel met links te lezen.Horen jullie het ook eens van een andere kant. Tenslotte word ik dagelijks overspoeld met hasbara artikelen en die lees ik ook allemaal. Afgesproken Likoed?

op 30 07 2014 at 17:19 schreef MNb:

“zoveel gerecyclede wijsheid”
is een dooddoener. Op dezelfde manier jankten “geest”verwanten in de jaren 80 dat we bij het Kremlin tegen kernwapens moesten gaan demonstreren. Ik leerde toen al dat het verspilde moeite is om daar redelijke argumenten tegenover te stellen.

“Als je Israël veroordeelt ben je dus ook geen antisemitiet of jodenhater.”
Maar dit moet er met de Breedveldse hamer ingeramd worden.
Een jaar of wat geleden was de Palestijnse Autoriteit – zeg maar El Fatah – in burgeroorlog met Hamas. Israel had toen een gouden kans de pretentie van vredelievendheid waar te maken: lekkere worteltjes voor de neus van Abbas hangen en de stok voor Hamas bewaren. Abbas had een enorme honger. Het is de oudste en beste politieke truc die er is.
Nu zijn de Palestijnse Autoriteit en Hamas bondgenoten. Er is maar één conclusie mogelijk: Israel wil geen vrede, maar vijanden.

op 30 07 2014 at 17:25 schreef Ruud van Gerrevink:

Wat mij (als vriend van Israël) in het stuk opvalt, is dat het woord ‘Hamas’ er niet in voorkomt. In de reacties wordt wel wat genuanceerder hierop ingegaan. Uiteraard zullen alle Palestijnen (en naar ik hoop ook alle rationele mensen, inclusief die aan de Israëlische kant) de overkill van de huidige Israëlische campagne afkeuren. Maar ik ben er ook van overtuigd dat niet alle Palestijnen uiteindelijk achter de koers van de tunnelgravers van Hamas staan. Helaas is een van de consequenties van de Israëlische reactie op de raketaanvallen van Hamas, dat deze rationele Palestijnse stem begrijpelijkerwijs momenteel niet op de voorgrond zal treden.

op 30 07 2014 at 17:30 schreef Ruud van Gerrevink:

@ Likoed Nederland

Als ‘het menselijke schild’ inderdaad geen mythe is en Israël weet dat, dan is het toegepaste geweld des te erger.

Wanneer (jij er van uitgaat dat) jouw vijand zich verschuilt achter vrouwen en kinderen, dan zou dat voor een beschaafd iemand juist reden moeten zijn om op dat moment de trekker NIET over te halen.

op 30 07 2014 at 17:49 schreef Thijs5319:

Wat een lulverhaal weer van Hasnae. Tevergeefs gezocht naar de raketten van Hamas, die ( tot nu toe gelukkig tevergeefs) dood en verderf proberen te zaaien onder Israëlische burgers. En gekrijs over de’mythe’ van het menselijk schild? Waarom vuurt Hamas raketten af naast ziekenhuizen, scholen en moskeeën Hasnae? Laten we niet vergeten dat Gaza deze ellende goeddeels over zichzelf afgeroepen heeft door de islamofascisten van Hamas te kiezen.

op 30 07 2014 at 17:50 schreef edo:

@NiekHolzappel
Je hoeft geen andere maatstaven op te leggen aan democratisch gekozen regeringen hoor. Dat lijkt me nergens voor nodig. Oorlogsmisdaden blijven Oorlogsmisdaden.

Het zou alleen wel prettig zijn als mensen zich een beetje zouden verdiepen in de dictaturen die Amerika allemaal steunt, soms zelfs coupes die democratische regeringen hebben afgezet. Pinochet: gesteund door Amerika. En Iran, lees dit is voor de gein.
Voor dat mensen hun ethische loftrompet over het westen afsteken, zou het wellicht handig zijn om te kijken naar ons eigen aandeel in alle ellende. http://en.wikipedia.org/wiki/1953_Iranian_coup_d'état

Het is voor veel mensen hier bijvoorbeeld ook volslagen onbekend dat de huidige regering in Kief verre van vrij uit gaat: http://www.thenation.com/article/180466/silence-american-hawks-about-kievs-atrocities.

Overigens raad ik mensen ook dit stuk aan: http://www.rightsforum.org/nieuws/toespraak-jaap-hamburger-redt-gaza

op 30 07 2014 at 17:53 schreef mark:

@Pyt van der Galiën
Het is heel simpel: Hamas de grote verliezer van de oorlog, al jarenlang, zoals Duitsland en Japan dat waren tijdens de tweede wereldoorlog. Het verschil is dat Hamas niet weet wat overgave is. Als ze ervoor kiezen om door te blijven vechten, moeten ze de consequenties dragen.
Na WO2 is afgesproken dat Duitsland maar een beperkte militaire capaciteit mocht hebben en veel oude Duitse gebieden werden geannexeerd, omdat de geschiedenis zich anders weer zou herhalen. Waarom is het voor sommige Palestina- activisten zo moeilijk te begrijpen dat Gaza ook niet gebaat is bij extra wapens of macht? Ze moeten hun strategie en ideologie herzien, zo simpel is het. Pas dan kan men als volk weer opbloeien.

op 30 07 2014 at 18:15 schreef Thomas E:

Ik vermoed dat Israël veel minder autonoom is dan wij denken. Haar politieke doen en laten wordt in hoge mate beïnvloed en gestuurd door de machtige Joodse lobby in Amerika. Financieel en defensief is Israël daarvan afhankelijk. En die lobby is tweeslachtig. Enerzijds heerst daar een oerconservatieve opvatting over ‘beloofde land rechten’, anderzijds wordt men gedreven door opportunistische, geopolitieke
motieven. Israël moet een betrouwbare westerse stronghold blijven in de Arabische wereld, om strategische en economische belangen veilig te stellen.

op 30 07 2014 at 18:21 schreef edo:

@Mark het is heel simpel. Een land wordt bezet, er wordt een onschuldige bevolking gebombardeerd. Dit allemaal in groteske overtreding van allerlei VN Resoluties desalniettemin niet altijd in woord, maar altijd in daad gesteund door de VS. Israel heeft alle vredesbesprekingen constant ondermeind, andersom is daar geen sprake van. Er is daar nu een groep (Hamas, overigens ook democratisch gekozen) met voor de rest hele akelige radicale opvattingen, die daar op reageert. Als niet op Israel gereageerd wordt, dan verandert er ook helemaal niks en blijft deze onmenselijke situatie in de Gaza ook gewoon doorbestaan . Israel is een agressor die het Westen steunt. Daar moeten we mee ophouden.

op 30 07 2014 at 18:37 schreef Pyt van der Galiën:

@mark

Ik heb geen idee wat je probeert te betogen. Hamas de grote verliezer van de oorlog? En waar slaat die vergelijking met Duitsland en Japan op?

Ik begrijp dat je vindt dat de Palestijnen op hun rug moeten gaan liggen, hun land moeten laten inpikken en zonder klagen de klappen in ontvangst moeten nemen. Waarom zouden ze dat doen? En belangrijker: waarom zouden ze moreel verplicht zijn zich te onderwerpen aan wat in wezen niet meer dan een ouderwetse koloniale macht is?

op 30 07 2014 at 18:44 schreef JvdK:

Nog een opmerking over die menselijke schilden: wat blijkbaar niet veel mensen weten, is dat het Israëlische leger tijdens het conflict in de Gazastrook eind 2008/ begin 2009 zelf Palestijnse burgers al menselijk schild gebruikte! Zie het VN rapport Report of the United Nations Fact-Finding Mission on the Gaza Conflict uit 2009, hier te downloaden:

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/12session/A-HRC-12-48.pdf

Hierin ook een gedetailleerde beschrijving van 4 concrete casussen. En kijk ook eens hier:

https://web.archive.org/web/20090223133629/http://haaretz.com/hasen/spages/1065594.html

op 30 07 2014 at 19:59 schreef vasti:

@Renee, wat de gemiddelde Palestijn denkt en /of wil is niet echt van belang. Een vluchtende Palestijn wordt door de Hamas gewoon terug z’n huis in gemept.

op 30 07 2014 at 20:00 schreef Jeroen S. van den Heuvel:

Hallo volgende “jodenhater” checking in. Maar ik pik dit dus niet langer. No more.

op 30 07 2014 at 20:10 schreef Gert:

http://www.sigervanbrabant.be/blog/20140707_Israel_tegen_beter_weten_in.htm

Van dit stuk ben ik erg geschrokken.
Heb begrepen dat zionisten de oorzaak van de shit zijn.
Volgens dit stuk hebben ze zich vreselijk misdragen.

op 30 07 2014 at 20:22 schreef Sasha Berkman:

Ik zou iedereen willen vragen een uurtje uit te trekken voor deze video: https://www.youtube.com/watch?v=vn08sgzLN9g

Hij gaat over de Israelische wapenindustrie.

Er is nog een video die ik erg goed vind: https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=93hqlmrZKd8

Het verhaal van een Israelische militair die tot inzicht kwam en er mee is gekapt.

op 30 07 2014 at 20:39 schreef mark:

@Pyt van der Galiën
Noem het maar op de rug liggen, maar ik geloof dat Gaza relatief welvarend had kunnen zijn als ze niet constant Israël hadden aangevallen en zich opnieuw bewapend hadden.
Vrijwel de hele wereld (ook de arabische en islamitische) is ontstaan uit ‘ouderwetse’ koloniale veroveringen, door welk historisch wereldrijk dan ook. Dat is een realiteit waarmee we moeten leven. Het feit dat Israël pas in 1948 officieel is opgericht bepaalt niet ineens dat dit makkelijk teruggedraaid moet of kan worden.
Ik ontzeg mensen niet het recht om dit oneerlijk te vinden, maar je helpt Palestijnen niet door ze te steunen in hun militaire verzet. Israëliërs willen uiteindelijk ook niets liever dan dat hun kinderen na diensttijd veilig thuiskeren.

op 30 07 2014 at 21:46 schreef Kimo:

Hey Natasha,

Als er een volk is dat een ander volk probeert uit te roeien dan is het het Israëlische volk wel.

Niet komen met het riedeltje “hele volksstammen moslims” blah blah…. Dat riedeltje van domrechts kennen we nu wel en is absoluut gel*l

op 30 07 2014 at 22:10 schreef Kimo:

Lekker volkje die Israëlisch. 95% vindt dat het geweld gerechtvaardigd is….

http://normanfinkelstein.com/2014/a-poll-published-by-tel-aviv-university-on-tuesday-found-95-of-israeli-jews-felt-the-offensive-was-justified-only-4-believed-too-much-force-had-been-used-a-light-unto-the-nations/

op 30 07 2014 at 22:25 schreef Benedictus:

“Alsof Palestijnen niet ook gewone mensen zijn die van hun kinderen houden, om hun kinderen treuren en een goede toekomst voor hen willen”.

Zeker weten, maar als de Hamasleiders die mensen oproept om juist in die huizen te blijven zitten waar met zekerheid op geschoten gaat worden, verdwijnt voor mij elke sympathie voor de leiders van Hamas. Zelf verblijven de leiders wel op veilige plekken.

Dat doet niets af dat ik zeker weet dat het verdriet van ouders om de dood van hun kind hetzelfde is als hier. Zij betalen het gelag. Die mensen zijn wel onschuldig.

Israel reageert disproportioneel, zeker als ze ook scholen van de VN bombarderen. Dat is een oorlogsmisdaad!

Het bombarderen van de tunnels om aanslagen te plegen is wel legitiem, dat hoeft geen enkel land te pikken. Ook het vernietigen van raketbasis is gerechtvaardigd.

De Arabische wereld is dubbel en laat de Palestijnen opdraaien voor hun haat tegen Israel in plaats om ze te ondersteunen met zaken die het gebied levensvatbaar maakt. Ze geven alleen wapens om het vuile werk, ook voor hun, te doen.

Ik zie helaas geen echte oplossing. Daarvoor zijn alle partijen te veel verdeeld. Bezetting versus veiligheid.

op 30 07 2014 at 22:46 schreef dewanand:

namaste Pyt van der Galiën, Edo, Mark, ea Fnaakters,

Wieroe stelt jullie nu deze moeilijke vraag:

1. Met welk volk of religieus/etnische groep op aarde uit de oudheid kan het Joodse volk vergeleken worden dat na WOII haar lot zelf ter hand nam met scherpgeslepen lood.

In historische zin sedert de prehistorie, oermensaap, homo sapiens, enz was het altijd al doodnormaal en natuurlijk dat een groepje ontevreden mannetjes apen die geen wijfjes konden vinden door te lage en te inferieure afkomst koos voor zelfbeschikking, gewapenderhand. Nu zijn de scherpgeslepen stokken en speren vervangen door moderne AK’s, Uzi’s (zie nieuw isrealisch mini model), Kalashnikovs enz. Maar fundamenteel gezien zijn de gevoelens, behoeften (Food, Fight, Fuck) absoluut niet veranderd.

Wieroe en ik zoeken naar een soort theorie voor alles wat de grootgeschapen, DOMintelligente mensapen stuurt en motiveert, samengevat in een leuke formule. Wieroe wil graag een hete blind date met de Schrodinger kat.

zie:

Schrödinger’s cat is a thought experiment, sometimes described as a paradox, devised by Austrian physicist Erwin Schrödinger in 1935.
http://en.wikipedia.org/wiki/Schr%C3%B6dinger%27s_cat

op 30 07 2014 at 23:19 schreef Olav:

Natuurlijk ben je geen jodenhater als je Israël bekritiseert. Sterker nog, er zijn zeer vele joden die zelf óók Israël bekritiseren. Die een einde aan de oorlog en de onderdrukking van de Palestijnen willen en die ook willen dat hun regering eindelijk eens met Hamas gaat praten. Het zijn ook echt niet alleen maar sneue types, de spreekwoordelijke “zelf-hatende joden”. Je vind ze onder orthodoxe gelovigen en seculieren, onder zionisten van het eerste uur en hun kinderen en kleinkinderen. Sommigen hebben misschien nog wel ergens vage zionistische idealen. Jeweetwel, ze zouden ooit een prachtig land gaan opbouwen waar iedereen vrij en gelukkig zou kunnen zijn. De meesten zijn allang gedesillusioneerd wat dat betreft. In elk geval hebben deze mensen het in het tegenwoordige Israël wel moeilijk, ze roeien tegen de stroom in.

Ze kunnen misschien ook wel wat erkenning en solidariteit gebruiken.

op 31 07 2014 at 02:07 schreef Marianne:

Etnisch kruitvat. Wat je niet kunt mengen moet je niet in hetzelfde land of stad laten wonen. Ethnicity matters! Ik ben voor apartheid. Verdeel de volkeren over verschillende landen. Stop de immigratie van (ver)vreemdelingen. Marokkanen en Turken en Somaliers: kom niet terug van vakantie. Blijf daar en bouw je eigen land op. Ga niet werkloos rondhangen, klieren en haten. Vrede op aarde.

op 31 07 2014 at 07:20 schreef Nrosa:

Edo, helemaal met je eens! Dank voor het duidelijk verwoorden.

op 31 07 2014 at 09:14 schreef Martin:

@ Marianne:

Wat jij propageert heet monokul.

op 31 07 2014 at 09:36 schreef cRR Kampen:

“… ik geloof dat Gaza relatief welvarend had kunnen zijn als ze niet constant Israël hadden aangevallen en zich opnieuw bewapend hadden.”

Totale nonsens over een stuk opgesloten land ter grootte van de gemeente Rotterdam en met drie keer zoveel inwoners.
Israel begint alle slachtingen. Vooral als er vredesbesprekingen dreigen, of als Gaza zich te lang aan een wapenstilstand houdt.
De vorige slachting: http://antiwar.com/blog/2012/11/11/israels-latest-assault-on-gaza-the-lie-of-who-started-it/ .

Cast Lead (bij monde van de toenmalige woordvoerder voor de Israelische premier) – https://www.youtube.com/watch?v=SILJxPTqjAM .

O ja, er waren drie ontvoeringen en moorden. Op de Westbank (waar Gaza schijnt te liggen, nietwaar) waar kort daarvoor zomaar twee Palestijnse jongens waren afgeschoten: http://www.theguardian.com/world/2014/may/20/video-indicates-killed-palestinian-youths-no-threat-israeli-forces (mogelijk heeft de militaire theocratie de beelden alweer weggehackt).

op 31 07 2014 at 09:53 schreef dewanand:

Ref 1:
op 31 07 2014 at 02:07 schreef Marianne:

‘Etnisch kruitvat. Wat je niet kunt mengen moet je niet in hetzelfde land of stad laten wonen. Ethnicity matters! Ik ben voor apartheid.’

Namaste Marianne,

Leuk idee van jou, maar jij bent zelf blanke meid dus je weet niet veel over zwarte rassen en volkeren, zo te zien. Ja, Wieroe geeft je gelijk als Hindoe Nazi kat uit delft kennisstad.

misschien moet je een kijkje nemen op onzesite: mbt legalisering apartheid in een westers/blank land. Er staan meerdere analyse teksten op onze site maar check aub deze en mail ons prive terug.

zie:
WEBpublication BOOK WART0270 / EPAGE 1 of 43
Analyse legaliseren rassendiscriminatie
(met onderzoek etnische registratie)
Inhoudsopgave
http://www.dewanand.com/discriminatie01.htm

ps
in alle zwarte, multiraciale maatschappijen buiten de blanke/westerse wereld is apartheid doodnormaal en volledig ingeburgerd, denk aan suriname, guyana, singapore, india, trinidad, antillen enz. Daar kennen deze zwarten geen gelijke rechten en openlijk discrimineren is legaal toegestaan.

dewanand en Wieroe
hindoe fundamentalisten

op 31 07 2014 at 11:21 schreef Ruben:

Het enige krijsen wat ik zelf de laatste weken heb waargenomen was op een aantal demonstraties waar joden dood gewenst werden”
Ja, dat is het enige dat jij hoort omdat je een racist bent, zo’n typische ‘Vriend van Israël’ die het slechts te doen is om Arabieren haten. De oproepen Gaza te nuken, Arabieren te vernietigen, Palestijnse kinderen te vermoorden om te voorkomen dat het Hamas-strijders worden, enzovoort, heb je natuurlijk gemist.
Of misschien ook wel niet. Waarschijnlijk heb je het zelf geroepen.
Je bent geen ‘gematigd sympathisant’. Je bent een racistische extremist.’

Dus als je ‘dood aan de joden’ antisemitisch vind ben je een racist. Maar loop je in een stoet mee waar dit word geschreeuwd ben je dat niet. Zo kennen we peter weer.

op 31 07 2014 at 11:49 schreef Jacobus:

Ja maar hunnie doen dit, ja maar dat komt door dat…. NUKE THE WORLD, finish basta klaar… geen gezeik meer wat een rust. HET KOMT TOCH NOOIT MEER GOED!

op 31 07 2014 at 13:14 schreef Peter:

Geweldige samenvatting van mijn woorden, Ruben! Zo kennen we de Vrienden van Israël.

op 31 07 2014 at 13:20 schreef cRR Kampen:

Ruben, er werd altijd gehuild dat ‘de moslims’ eens ‘hun’ radicalisme moesten veroordelen, doen ze zogenaamd niet (want de racistjes stoppen hun oren altijd gauw dicht), dus zijn alle moslims infame wezens.

Dat gehuil werd aangestuurd door de militaire theocratie. Nu gewoon koek van eigen deeg. Horen we het CIDI en al die demagoogjes van de Israellobby de massamoord op Gaza veroordelen? Nee, hè. Prima, dan mogen – volgens de Israellobby dus – alle Joden erop aangekeken worden, met precies gelijke harde woorden. De lobby wil antisemitisme en krijgt het. Probleem mee?

op 31 07 2014 at 13:57 schreef mark:

@cRR Kampen
Totale nonsens? Is het geprobeerd dan? Probeer mij aub te vertellen welk belang Israel anders heeft bij de aanvallen. Ontwapening begrijp ik vanuit veilgheidsoogpunt heel goed, vergelding van aanvallen van Hamas ook maar dit soort tijden zijn absoluut geen goede PR voor Israel.
Het is vooral totale nonsens dat Gaza zich op enig moment ’te lang’ aan een wapenstilstand zou hebben gehouden. Ik zou je graag op deze site willen wijzen:
http://israelhasbeenrocketfreefor.com
Maar ga vooral door met het verdedigen van constante militaire wederopbouw van Gaza. Niet dat er minder doden zullen vallen, maar het voelt zo goed en principieel. Militair realisme, fuck it, gewoon van zo’n demonstratie op het Museumplein een tweejaarlijks evenement maken.

op 31 07 2014 at 14:52 schreef cRR Kampen:

Komop, Peter. Zo moeilijk is dat bericht niet te parsen.
Het is eender aan de constatering van Jaap Hamburger (‘Een ander Joods geluid’) in de VK vandaag: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3706200/2014/07/31/De-kritiekloze-adoratie-van-Israel-werkt-als-een-boemerang.dhtml .

En hier is het geijkte commentaar van de kindermoordenliefhebbers ook alweer: http://filantropius.wordpress.com/2014/07/31/jodenhaat-door-jaap-hamburger-gerechtvaardigd/ .

Ja, dan vraag je erom. Vooral als je in je commentaar ook nog tot dit komt: “Je kunt van Joden veel beweren, maar ze hebben in ieder geval veel meer geluiden dan die enkele roeptoeter van de islam.”

De Israellobby, het enige echte antisemitisme van deze tijd. Suïcidaal antisemitisme. Knap van Bibi en z’n terroristische voorgangers, deze draai.

op 31 07 2014 at 15:44 schreef Kimo:

Mijn hemel dat er anno 2014 nog zulke simpele IQ-loze zielen als Marianne bestaan.
Peter, ik bewonder je open geest om dergelijke gedegenereerden een podium te geven. Maar echt waar, beste Marianne, je bent een uitstervend soort.

U weet wel dat soort, zoals Jeroen Pauw, van een generatie terug dat maar niet kan wennen aan de snelheid waarmee de wereld verandert. Dat soort dat het liefst nog in de verzuiling leeft. Jammer Marianne, de nieuwe generatie mengt zich en heeft er aanzienlijk minder problemen mee dan oude opa’s en oma’s zoals u die een veranderende wereld niet kunnen bijbenen.
Lekker in Volendam gaan wonen zou ik zeggen …. Doei!

op 31 07 2014 at 15:54 schreef Likoed Nederland:

Roerend om te zien hoe hier nog velen opkomen voor Hamas, een terreurorganisatie die in haar Handvest heeft staan dat het de islamitische plicht is om de Joden uit te roeien – een tweede holocaust.

En daar kinderen van jongs op aan mee opvoed:
http://likud.nl/2014/05/hamas-geeft-kleuters-een-ideaal-de-joden-uitroeien/

op 31 07 2014 at 16:05 schreef cRR Kampen:

Likoed Nederland, er wonen ruim een half miljoen Palestijnen in Chili, en ook genoeg Joden daar. Dat halve miljoen heeft uiteraard heel wat aanhang bij Hamas. Kunt u uitleggen waarom daar desondanks geen Joden worden uitgeroeid?

op 31 07 2014 at 17:35 schreef mark:

@cRR Kampen
Dat halve miljoen heeft vrijwel geen aanhang bij Hamas, want de zijn bijna allemaal christelijk. Hamas is om goede redenen niet populair bij Palestijnse christenen. Een mooi voorbeeld van de moderne toetsenbord activist. De meeste stomme voorbeelden en kersenplukkerij passeren de revue.

op 31 07 2014 at 18:54 schreef laarmans:

Likoed Nederland

Weleens van Nurit Peled-Elhanan gehoord? Laat mij je oog-en oordoppen afdoen.Mevrouw Peled-Elhanan is een Israelisch professor in literatuuronderzoek. Zij onderzocht gedurende een jaar alle Israelische schoolboeken.Wat bleek? Palestijnen bestaan niet, noch in woord noch in beeld.Wanneer er gesproken wordt over Palestijnen, beter Arabieren, dan wordt het in racistische taal gedaan. Het zijn struikrovers ( ali baba’s), minderwaardig, primitief en met een inferieure cultuur.Vanaf hun 6e jaar worden Israelische scholieren gehersenspoeld met dit beeld van hun buren.Guttegut, wat worden Palestijnse kinderen toch vroeg bijgebracht dat ze joden moeten haten.Wat Peled-Elhanan heeft gevonden is precies hetzelfde als de Israelische kant. Afkeer en haat. Peled-Elhanan heeft in de jaren ’90 haar 14 jarige dochter verloren tijdens een zelfmoordaanslag. Toch blijft ze zich dag in, dag uit inzetten voor vrede en verbroedering tussen Israëli’s en Palestijnen.Ik neem diep mijn hoed af voor deze mevrouw en zet haar moreel op een veel hoger voetstuk dan het oorlogszuchtige schorem van Bibi Nethanyahu.

Wie geinteresseerd is, tikt haar naam in op Google,23/11/2011, een interview.

op 31 07 2014 at 21:27 schreef Bart:

Puik stuk! Een van de beteren.

op 31 07 2014 at 21:46 schreef MNb:

“ik geloof dat Gaza relatief welvarend had kunnen zijn”
Tja, er zijn ook mensen die geloven dat de Aarde plat is.

“welk belang Israel anders heeft bij de aanvallen”
Binnenlandse politiek. Is ergens op deze pagina met opiniecijfers aangetoond.

Roerend te zien hoe iedereen die ook maar een onsje kritiek op Israel levert direct tot aanhanger van Hamas gebombardeerd. Opmerkelijk te zien hoe ook de filosemieten volstrekt niet in staat zijn mijn vorige commentaar tegen te spreken, over de gouden kans die Israel heeft laten liggen.

op 31 07 2014 at 23:58 schreef MNb:

“de vrienden van Palestina zich niet druk maken om Syrië of Egypte”
Waarom ik er nou pas op kom mag Joost weten – maar onze christelijke vrienden van Israel zijn geen haar beter.

http://www.nbcnews.com/storyline/iraq-turmoil/has-last-christian-left-iraqi-city-mosul-after-2-000-n164856

Waar is het actiecomité Laat de Syrische christenen toe ?

op 01 08 2014 at 00:35 schreef edo:

https://mobile.twitter.com/YoeriAlbrecht/status/492963247193337856 het staat er echt. Palestijnen lijden maar voornamelijk onder hun eigen misdadige regering. Ik bedoel die illegale bezetting en die 100en doden enzo das natuurlijk akelig maar het echte lijden dat komt daar natuurlijk niet door. Allemensen. Ik geloof het gewoon bijna niet. Hoe iemand dit kan typen en dan gewoon nog serieus genomen kan worden. Ga gezellig bij Fox die waanzin uitkramen maar deze waanzin is dus gewoon bonton hier. Ik sta echt paf.

op 01 08 2014 at 01:15 schreef Robin:

Hassnae Bouazza schreef: “Het Syrische conflict brak in 2011 uit. Het Israëlische conflict duurt nu al decennia. Een niet te onderschatten verschil dat bijdraagt aan de verontwaardiging.”

Maar niet gerechtvaardigd, omdat er in die paar jaar tijd van het Syrische conflict al veel meer doden en gewonden zijn gevallen dan in het Israëlische conflict!

op 01 08 2014 at 01:44 schreef edo:

Ik mag eigenlijk van mijn levensovertuiging vrijwel iedereen een hand schudden, maar Yoeri Albrecht niet. Sorry Yoeri, ik hoop niet dat je er mee zit.

op 01 08 2014 at 03:41 schreef Lucas:

Weleens van Seraphina Verhof (https://www.facebook.com/shelley.verhofstadt?fref=ts) gehoord? Jules Croiset?

op 01 08 2014 at 04:24 schreef Marianne:

Maak van een land geen etnisch kruitvat. Wat je niet kunt mengen moet je niet in hetzelfde land of stad laten wonen. Ethnicity matters! Ik ben voor apartheid. Verdeel de volkeren over verschillende landen. Stop de immigratie van (ver)vreemdelingen. Marokkanen en Turken en Somaliers: kom niet terug van vakantie. Blijf daar en bouw je eigen land op. Ga niet werkloos rondhangen, klieren en haten. Vrede op aarde. Vrede door ontmenging.
Oh ja: etniciteit is veel meer dan ras. Het is ook taal, religie, geschiedenis, habitat, cultuur, geografie, binding. Ik discrimineer niet, maar onderscheidt. Ik zie dat etnische groepen onmengbaar zijn. Ga terug naar uw echte land en blijf niet hier voor die uitkering en zorg. En ook niet voor de Hijra.

op 01 08 2014 at 06:41 schreef laarmans:

Recente tweet van Richard Dawkins: I hope it’s not true that Tel Aviv crowds have been chanting “There is no school tomorrow, there are no children left in Gaza”.

Zeker geleerd op de lagere school, Likoed.

op 01 08 2014 at 08:44 schreef cRR Kampen:

“Dat halve miljoen heeft vrijwel geen aanhang bij Hamas, want de zijn bijna allemaal christelijk.” – er is een soennitische minderheid en er zijn nogal wat recentere immigranten.

Je had de intentie van de vraag kunnen adresseren, maar wellicht was dit te subtiel. Anders geformuleerd dan: noem eens wat Hamas-aanslagen van buiten door Israel gecontroleerd of opgesloten gebied.
Hamas wordt, als dat toevallig lekker uitkomt, weleens een ‘extensie van het Iraanse regime’ genoemd. Zijn dus de Joden in Iran uitgeroeid?

op 01 08 2014 at 14:28 schreef mark:

@cRR Kampen
Dus omdat Hamas-aanhangers Joden buiten Israel ontzien zijn het geen Jodenhaters? Omdat neo-nazi’s in Nederland geen joden hebben aangevallen zij ook niet?
Iran is wel een geval apart, dat ben ik met je eens, maar het is vooral jammer dat de Joodse bevolking aldaar als bewijs wordt aangevoerd om te laten zien dat Israel geen bestaansrecht heeft omdat Joden ‘net zo goed’ ergens anders kunnen leven. Er is slechts een eeuwige rol als gastvolk voor ze weggelegd, waarbij ze afhankelijk zijn van de grillen van hun gastheer.

op 01 08 2014 at 17:46 schreef edo:

@Mark Israel bestaat, en ik wil dat het blijft bestaan, ik geloof dat niemand hier oproept tot de vernietiging van Israel. Ik geloof dat mensen hier reageren op een illegale bezetting, en op bombardementen waar een onschuldige bevolking onder lijden. Een beleid dat volgens mij niemand die de situatie kent, en helemaal goed in zijn hoofd is, kan verdedigen.

op 01 08 2014 at 18:01 schreef cRR Kampen:

http://www.nrc.nl/nieuws/2014/08/01/kerry-vermiste-soldaat-moet-worden-vrijgelaten/

Ik zou niet weten waarom. Laat Kerry maar eens eisen dat de in de weken voor de jongste moordpartij zo’n 650 lukraak opgepakte Palestijnen worden vrijgelaten.

Alsof het altijd maar van één kant moet komen.

“Dus omdat Hamas-aanhangers Joden buiten Israel ontzien zijn het geen Jodenhaters?” – Mark, zoals je ziet houden de Hamas-aanhangers zich zelf niet, en letterlijk nooit, aan bepaalde regels in hun Manifest. Leer hier maar eens van.

op 01 08 2014 at 21:03 schreef dewanand:

Namaste Hassnae Bouazza,

Hier iets dat mij toch diep raakt en nu weet ik het zeker, en ik huil er in gedachten hele dag om zonder tranen, want huilen helpt niet en bidden zal mij ook niets opleveren.

Ik heb wat vriendschappelijk kontakt opgebouwd met al de marokkaanse en turkde jongens in mijn woonflat en nu vertellen zij hen kant van het drama van de Marokkanen-haat en Turken-haat of moslim-haat in Delft en het is triester dan je zou denken.

Vanmiddag nog sprak ik erover met een Marokkaanse jongen van net 10 jaar en hij haat het om in dit land te wonen, hij toonde mij zijn pijn en verdriet, en hij zei: ‘veel blanke hollanders in delft snauwen hem af van rot op naar marokko kleine jochie’.

ja, mijn advocaat gaat dit ook vreselijk vinden, want dit zijn nog kinderen die onschuldig zijn in principe. Zelfs Marianne Thieme van partij van de dieren zou het zo bekijken.

Ja, Wieroe heeft al een intelligente oplossing uitgedacht als slimme Hindoe Nazi kat uit Delft kennisstad.

Hassnae kan jij aub de onschuldige Marokkaanse kinderen onder 14 jaar aan het woord laten op je blog?

thanks

dewanand en Wieroe
hindoe fundamentalisten

op 01 08 2014 at 21:20 schreef Bertje:

http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3707987/2014/08/01/Moskeeen-Joden-in-Nederland-zijn-broeders.dhtml

Wedden dat dit door alle partijen genegeerd word, want kom op hè moslims die oproepen tot tolerantie dat past natuurlijk niet in het plaatje.
Ik hoor ze alweer kraaien: “ja dat zeggen ze nu wel maar als je verder kijkt….”

O en ff on topic

Ik verafschuw zowel Hamas als de Israëlische regering ben ik nu een islamfobische antisemiet!
Het domme geneuzel van de vriendjes van Israël kom op zeg: ze pleuren doel bewust bommen en granaten op een school, ziekenhuis e.d en tijdens een staakt het vuren word ampassant een markt plaats aangevallen.
Kortom oorlog misdadigers gelijk hun tegenpool Hamas niet meer of minder.

op 02 08 2014 at 16:09 schreef MNb:

Nou Bertje, als jij een islamofobe antisemiet bent ben ik er ook één. Want ik moet evenmin iets van Hamas hebben.
Blijven de volgende vragen staan – en alle filosemieten negeren dat consequent:

1. Hoe dragen de bombardementen bij aan het vernietigen van Hamas’ raketinstallaties?
2. Hoe dragen ze bij aan het opsporen en vernietigen van de tunnels, waardoor Hamas-extremisten Israel binnen glippen?

De vorige keer dat Israel Gaza binnenviel is het ook niet gelukt deze doelen te bereiken. Waarom nu dan wel?
Er zijn dan ook analisten – en ik ben het geneigd eens te zijn – die stellen dat Hamas, simpelweg door te overleven, de vorige keer gewonnen heeft. Ik denk dat dat nu ook gaat gebeuren. Dat stemt niet tot vreugde.

op 02 08 2014 at 20:02 schreef Sasha Berkman:

Mag ik vragen of iemand die film waar ik hierboven naar linkte, over het belang van gaza voor de israelische wapenindustrie, heeft gekeken?

Dit is een reportage en interview met de maker over die film:
https://www.youtube.com/watch?v=yk-uGss0jKE

op 03 08 2014 at 20:50 schreef Thomas E:

Ja gezien, Sasha. Dank voor beide links. Indertijd tijdens de Vietnam-oorlog waren er ook dit soort reportages over de Amerikaanse economie, die zo’n beetje zou instorten als de stekker uit de wapenindustrie getrokken zou worden. Het bleek uiteindelijk allemaal erg mee te vallen. Het zou TE weerzinwekkend zijn als Gaza een soort menselijke proeftuin voor de Israëlische wapenindustrie/economie zou blijken te zijn. Vooralsnog wens ik dat niet te geloven.

op 04 08 2014 at 12:05 schreef cRR Kampen:

“Er zijn dan ook analisten – en ik ben het geneigd eens te zijn – die stellen dat Hamas, simpelweg door te overleven, de vorige keer gewonnen heeft. Ik denk dat dat nu ook gaat gebeuren. Dat stemt niet tot vreugde.”

Juist wel. Het voorkomt de opkomst van cynischer milities.
Ik ben sinds de vorige massamoord (nov 2012) natuurlijk pro-Hamas. Zou u ook moeten zijn. Of zou dit nog net iets al te taboedoorbrekend zijn?

op 04 08 2014 at 13:57 schreef laarmans:

De tweet van Electronic Intifada’s Ali Abunimah laat de krankzinnigheid van een Knesset lid zien en bovendien het morele failliet van Israel. Concentratiekampen en etnische zuiveringen, hoe verzin je het met je eigen rampzalige verleden in het achterhoofd.

op 04 08 2014 at 14:05 schreef Sasha Berkman:

Thomas, aan de andere kant denk ik dat israel the iron dome wel degelijk gaat verkopen.

op 04 08 2014 at 18:10 schreef cRR Kampen:

Aan wie, Sasha? Welk ander land heeft belang bij een stuk apparatuur waarmee je af en toe van die protestpijltjes van een opgesloten, weerloos volk tegenhouden kan?

op 04 08 2014 at 20:27 schreef AntiSoof:

Sasha Berkman,
Heb je linkjes ook gezien.
Met dank ervoor.
Weet je, ik hou van vrede en geluk. En de waarheid en ware liefde. En van eerlijk mensen. En van mensen die levensgeluk bevorderen. Er zijn gelukkig nog veel goede mensen. Intelligente wijze zachtaardige mensen.
Ik hou van geweldloosheid. En als je al wilt vechten dan doe je dat met je handen. Ik hou van rechtvaardigheid, de natuur, de dieren en van schoonheid.
Ik schrijf dit maar als omgekeerde formulering van wat ik eerder schreef maar wiste en er dit van maakte.

op 05 08 2014 at 14:34 schreef cRR Kampen:

Maar Obama belegt graag, en zo snel mogelijk, in dat afweersysteem: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2808/Israelisch-Palestijns-conflict/article/detail/3713024/2014/08/05/Amerika-geeft-extra-geld-voor-Israelisch-raketafweersysteem.dhtml .

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS