Home » Archief » Zionistisch racisme


[09.02.2010]

Zionistisch racisme

Frans Smeets

dag22

In december 2009 las ik een artikel van een zekere Wim Kortenoeven met de titel ‘Kruistocht der Verachtelijke Ariërs’ op de site ‘Loor Schrijft‘. Op zich raak ik niet meer snel verwonderd van de stukken op deze soort sites. Steeds de bekende stereotypen, persoonlijke aanvallen, verdachtmakingen, krentenpikkerij en veel grote woorden. Het bekende domrechtse geluid waarin slechts de ‘kleuren’ zwart en wit figureren.

De inhoud van Kortenoevens stuk komt er op neer dat allen, die kritiek hebben op Israël of voor de Palestijnse zaak vechten, antisemitisch en antizionistisch zijn. Kritiek op Israël is volgens Kortenoeven een goed georganiseerde kruistocht van ‘arische’ christenen met als doel de vernietiging van de Israëlische staat of, nog erger, de vernietiging van de Joden. Joden die niet dezelfde mening als Kortenoeven hebben, krijgen een filantroopse behandeling. Zo wordt de heer Meijer van ‘Een Ander Joods Geluid‘ volgens Kortenoeven:

‘volgens velen door Joodse zelfhaat gedreven en koketteert hij op ongehoorde wijze met zijn Auschwitz-ervaring, die hij misbruikt als legitimatie om voortdurend tegen het Jodendom en Israël aan te schoppen.

In het artikel wordt de vredesactivist Uri Avneri op een lijn met Mussert gezet, omdat hij een vriendschappelijke relatie met de Palestijnse leiding heeft. Vervolgens draaft de schrijver helemaal door en heeft hij het alleen nog maar over collaborateurs. Schijnbaar mogen Joden van de heer Kortenoeven slechts één mening hebben op straffe van beschuldiging van geestelijke labiliteit en collaboratie. De titel van het artikel zegt natuurlijk genoeg.

Wat me dan weer wel verwonderde, was dat de man als researcher en redacteur voor het CIDI werkt. Sinds wanneer laat het CIDI zich met dit soort ‘onderzoekers’ in?

Ik heb het CIDI als verdediger van Israël altijd hoog in het vaandel gehad. Je hoeft het niet altijd met de organisatie eens te zijn om te zien dat het CIDI toch altijd de Israëlische zaak goed en keurig heeft weten te verdedigen. Althans, dat dacht ik.

Als het CIDI zichzelf als documentatiecentrum van Israël serieus zou nemen, dan zou ook het gehele politieke spectrum dat in Israël actief is zich in deze organisatie kunnen vinden en zou een andere mening als die van Een Ander Joods Geluid gewoon binnen de organisatie kunnen functioneren. Sinds wanneer staat Israël niet meer voor debat en polemiek?

In het Palestijns-Israelisch conflict is het CIDI steeds verder geradicaliseerd in een organisatie die elk kritisch geluid of gezond debat smoort met een soort Bushdoctrine: ‘Wie niet voor ons is, is tegen ons.’ Van een gerespecteerde verdediger van Israël is het CIDI veranderd in een organisatie van meelopers die alles, wat Israël doet, blind en kritiekloos volgt. Heldhaftig aangifte doen tegen een puber die grof over schreef gaat, maar met de hand over het hart strijken bij racisme als dit van een Israëlisch politicus als Avigdor Lieberman afkomstig is.

Maar ook geen woord over de xenofobe en racistische bloggers die sterk pro-Israël zijn. Geen kritisch geluid over Wilders die de deportatietrein weer op de rails wil zetten. Het CIDI zwijgt. Racisme schijnt voor het CIDI een selectieve zaak te zijn. Racisme binnen het antiracisme. En als zelfs eigen medewerkers zich al bezondigen in rassendenken en graag hun stukken plempen op in racisme gedrenkte sites als Loor Schrijft, wat moet je dan nog van de geloofwaardigheid van het CIDI denken?

Op een kritische noot van mij reageerde Kortenoeven aldus:

‘Ik ben een grote fan van Loor en bij ons op het CIDI-kantoor lopen er nog meer rond. En hoe weet u, meneer, hoe er binnen de Joodse gemeenschap over Loor gedacht wordt? Ik heb daar nog nooit iets negatiefs over Loor gehoord.’

En dat laatste is vooral zorgwekkend. Het CIDI dat zich blindstaart op de onvoorwaardelijke steun van de pro-Israëlische Islamfoben van domrechts. Een onvoorwaardelijke steun die niet gebaseerd is op een politieke of rationele afweging, maar primair door Islamfobie gedragen wordt. Israël is voor hen een opportunistisch strijdtoneel voor hun racistische wanen. Zou Israël ooit vrede sluiten met de Palestijnen, dan schuiven ze gewoon een landje op naar Tsjetsjenië als de volgende dichtstbijzijnde oorlog die in hun straatje past. Loor zou waarschijnlijk een Russische grootvader uit de hoed toveren als bewijs van haar Slavisch bloed.

Vreemde snuiters, die openlijk zinspelen op het deporteren of nuken van Palestijnen, die “bewijzen” dat Maarten van Rossem in de voetsporen van Hitler treedt, dat de Holocaust een islamitisch idee was of tegenstanders van de nederzettingenpolitiek wegzetten als collaborateurs. Het CIDI in het domrechtse vaarwater van debielen, xenofoben en racisten. Zolang iedereen maar pro-Israël is.

Het opportunisme en korte-termijn-denken in een pro-Wilders klimaat mag misschien aantrekkelijk lijken, op langere termijn leidt dit tot een aantasting van de geloofwaardigheid en een vervreemding van de gematigde pro-Israëlici in Nederland die gewoon een discussie willen. Het zorgt voor een identificatie van Israël met een radicale politieke stroming die in alles botst met de ideeën waarvoor Israël ooit werd opgericht. Het CIDI moet eens bij zichzelf te rade gaan hoe het zijn slogan ‘Voor Israël, voor vrede, tegen racisme en antisemitisme’ invulling gaat geven in een klimaat waarin de oorlogshitsers en racisten de toon bepalen. Niet voor het CIDI, maar voor Israël.

Knutselaar Frans Smeets is natuurlijk gewoon een antisemitisch zwijn dat wordt aangestuurd door Paus Benedictus XVI.

Frans Smeets, 09.02.2010 @ 11:03

[Home]
 

153 Reacties

op 09 02 2010 at 11:14 schreef yurp:

Mensen die de staat Israel met hoofdletters en al aanduiden als de Joodse staat of het Heilige Land zijn per definitie al zo subjectief en bevooroordeeld als de pest. Zo ook Kortenoeven.

op 09 02 2010 at 11:44 schreef Hussein:

Zelfs als moslim vind ik dat het anti-semitisme van je stuk afspat heer Smeets. Het bevestigt alleen maar wat we al van je weten.

op 09 02 2010 at 11:48 schreef Peter:

‘Zelfs als moslim’. Toe maar. Want doorgaans zijn moslims toch hartstikke antisemitisch van nature, dus kejje nagaan hoe antisemitisch Smeets dan wel niet is.

Maar dit mag je onderbouwen, Hussein. We gaan hier geen mensen van antisemitisme beschuldigen – daar staat in Nederland nog net niet de doodstraf op – zonder een degelijke onderbouwing.

Dus aan u de vloer.

op 09 02 2010 at 11:48 schreef John:

Verbaast me niets. Wat mij betreft zijn zionisten ook debielen, xenofoben en racisten, of in ieder geval mensen die een schakeltje missen in de verbinding met hun hart, hun hersens of hun geweten.

Wat hier extreem rechts en PVV heet, heet daar centrum-rechts en Likoed…

op 09 02 2010 at 11:50 schreef Rob:

Racisme schijnt voor het CIDI een selectieve zaak te zijn.

Natuurlijk. Die zaak heet antisemitisme. Het is de enige vorm van racisme die zijn eigen woord heeft. Wat op zich al racistisch is.

Lees eens mee wat het CIDI zoal antisemitisch vindt:

Ook het gezegde dat “de Joden (of Israeli’s) zich even kwalijk opstellen tegenover de Palestijnen, als de Nazi’s in de Tweede Wereldoorlog” is een antisemitische uitlating.

Dus: het creëren van onleefbare ghetto’s, het rücksichtlos bombarderen van bevolkingscentra, willekeurige arrestaties, opsluitingen, confisquatie van goederen, sloop van huizen – dat zijn géén nazimethoden.

Degenen die dit soort kromme vergelijkingen maken, rekenen eventuele fouten van individuele Joden de hele groep aan. Zij overdrijven die fouten tot gigantische proporties en proberen daarmee de hele groep in een kwaad daglicht te stellen.

Nee hoor. Overdrijven, wellicht. Maar wie het ene ghetto met het andere vergelijkt, valt helemaal niet de hele groep aan. Waar is de logica achter die bewering?
Men moet bij het CIDI het idee maar eens loslaten dat Israël en de Joden synoniem zijn. Ik geloof waarachtig dat Sir Gerald Kaufman MP het daar niet mee eens zal zijn. En hij is de enige niet.

op 09 02 2010 at 11:56 schreef colliding positron:

@Frans: amen .. geen woord aan toe te voegen.

Overigens vertonen de foto’s boven de laatste artikelen verdachte vlekken

op 09 02 2010 at 12:03 schreef yurp:

Zou je van het CIDI wel mogen zeggen dat de staat Israel of de Israelische overheid zich even kwalijk opstelt tegenover etc..? Niet dat ik Israel/nazi-Duitsland een valide vergelijking vind maar gewoon om het principe?

op 09 02 2010 at 12:09 schreef vetklep:

Ik heb niet eens de illusie dat we hier een gefundeerde mening kunnen vormen over de problemen daar.

op 09 02 2010 at 12:10 schreef GS:

“En dat laatste is vooral zorgwekkend. Het CIDI dat zich blindstaart op de onvoorwaardelijke steun van de pro-Israëlische Islamfoben van domrechts. Een onvoorwaardelijke steun die niet gebaseerd is op een politieke of rationele afweging, maar primair door Islamfobie gedragen wordt.”
Joodse advocaat, Joodse geldschieters, Joodse propagandisten. Joden komen op Wilders af als vliegen op stront. Toeval? Geen idee, maar het lijkt me niet in Neerlands belang – ook niet vanuit Joods-Christelijk perspectief – dat Wilders de belangen van rechtse, buitenlandse, zionistische, militante groeperingen behartigt.

op 09 02 2010 at 12:15 schreef zombie:

Als johoden roepen dat kritiek op Israël antisemitisch is, zou dat niet net zo onzinnig kunnen zijn als de verontwaardiging hier over de zeer felle kritiek op de Islam?

Volgens mij is dat hetzelfde laken en pak. Maarja ik ben dan ook hersendood.

op 09 02 2010 at 12:16 schreef babs:

Israel is de afgelopen jaren ook steeds verder geradicaliseerd, logisch dat een vertegenwoordiger van dat land mee-radicaliseert. Overigens zijn ook de Palestijnen geradicaliseerd.

op 09 02 2010 at 12:51 schreef colliding positron:

Wil je je in Israel handhaven, dan moet je het een en ander voor lief nemen: een overheersende staatsgodsdienst, een maatschappij waarbij vergeleken de USA een verzorgingsstaat is, discriminatie van niet-A-joden (Ashkenazim) en een gigantische belastingdruk.
Alleen immigranten met een zeker fanatisme brengen dat op. Israel selecteert daardoor radicalisme.
Aan Palestijnse kant zijn de gematigden (die het zich konden veroorloven) al lang naar de USA vertrokken.

op 09 02 2010 at 13:25 schreef John:

Bodem uit zionistische ideologie gevallen: http://www.trouw.nl/religie-filosofie/nieuws/religie/article2976841.ece/DNA_wijzigt_joodse_geschiedenis_.html?all=true

op 09 02 2010 at 14:23 schreef Walid Shoebat:

Smeets schreef: “Van een gerespecteerde verdediger van Israël is het CIDI veranderd in een organisatie van meelopers die alles, wat Israël doet, blind en kritiekloos volgt.”

Het CIDI is helemaal niet veranderd, het CIDI doet nog steeds precies hetzelfde als wat het altijd heeft gedaan.
Dus niet het CIDI maar Smeets is veranderd. Zoals de Nederlandse straat veranderd is.

Aanschurken tegen de nieuwe bullies, zo heet het wat Smeets doet.
Laf hoor.

op 09 02 2010 at 14:32 schreef barry:

Dit artikel is niet bij CIDI verschenen. Verder heeft CIDI twee weken geleden Avraham Burg over laten komen om in De Balie zijn post-zionistisch ideaal te verkondigen. Een verhaal dat volledig tegen over gesteld is aan dat van Kortenoeven Volgens het NIW van afgelopen week werd het met amper tegengeluiden, opvallend enthousiast toegejuicht door het CIDIpubliek. Verder staan de CIDI kopstukken over het algemeen braaf op de lokale PvdAlijst. Bovendien heeft het CIDI in het NIW zich nadrukkelijk gedistantieerd van de persoonlijke visie van Kortenoeven. Dus ik denk eerder dat Frank aan het radicaliseren is.

op 09 02 2010 at 14:32 schreef Peter:

CIDI is volstrekt ongeloofwaardig. Eind vorig jaar plaatste het dit bericht op zijn website. Dat was gewoon overgenomen van Stan de Jong, die nog ‘shakend’ van angst schreef dat er zojuist een Kristallnacht bij hem in de straat had plaatsgevonden. Ik heb daar hier de vloer mee aangeveegd.

Stan de Jong heeft het bericht stiekem verwijderd, maar voor CIDI is het nog steeds waar.

Het CIDI grossiert dus gewoon in sensationalisme en hoort thuis in het rijtje Geenstijl, Telegraaf en de Faces of Death-serie.

op 09 02 2010 at 14:35 schreef smeets:

Hussein,

Wat weten “we” dan van Smeets”? En wie zijn “we”?.
Ben nogal allergisch voor het woord “we”.

Walid,

De straat is in Nederland op meerdere fronten veranderd.
http://www.frontaalnaakt.nl/archives/kristallnacht-2.html

op 09 02 2010 at 15:03 schreef Benech:

Van oorsprong was het CIDI duidelijk seculier en links georienteerd. Momenteel heeft echter tot mijn spijt het CIDI ervoor gekozen een rechtse koers te varen en vooral de rechterflank van Joods (en filosemitisch) Nederland aan het woord te laten. Dat maakt voor mij het CIDI meer en meer onherkenbaar, maar niet alleen voor mij, ik hoor steeds meer geluiden binnen Joods NL om een links geluid (opnieuw) te laten horen.
Types als Wim Kortenhoeven of Ben Kok horen mijns insziens ook gewoon zich aan te sluiten bij CvI want hiermee snijdt op de langere termijn Joods NL zichzelf in de vingers. Sterker nog: als je het van zulke “vrienden” moet hebben, dan heb ik geen vijanden meer nodig.

op 09 02 2010 at 15:10 schreef Walid Shoebat:

In Nederland is het antisemitisme nog nooit zo groot geweest als in de 21ste eeuw.
(Niet alleen hier. Ook leuk: Depressieve leraar “kan niet meer werken wegens racistische leerlingen” )
Vindt Smeets het tijd om eens tegen het CIDI aan te schoppen. Tja.

op 09 02 2010 at 15:12 schreef Benech:

GS Schreef: Joodse advocaat, Joodse geldschieters, Joodse propagandisten. Joden komen op Wilders af als vliegen op stront. Toeval? Geen idee, maar het lijkt me niet in Neerlands belang – ook niet vanuit Joods-Christelijk perspectief – dat Wilders de belangen van rechtse, buitenlandse, zionistische, militante groeperingen behartigt.
Dan heb jij kennelijk niets van het verschoningsrecht begrepen. Bovendien is mij niets bekend van Joodse geldschieters en ik heb reeds eerder op deze site gezegd: ik ken Joden die op alle politieke partijen stemmen of er zelfs lid van zijn, uitgezonderd de SGP. Zo is de rabbijn van Delft (Ies Tal) actief binnen de SP, de conservatieve rabbijn Lody van der Kamp actief binnen de CDA, de gebroeders Bouscher actief voor de PVV enz. enz.
Wat mij stevig bevreemd is dat sommigen redeneren als: “oh, Geert Wilders is pro-Israel, dus Joods NL zal wel en masse op hem stemmen.” Dat is volgens ook weer een veel te simpele redenering.

op 09 02 2010 at 15:13 schreef Peter:

In Nederland is het antisemitisme nog nooit zo groot geweest als in de 21ste eeuw.

Meen je dat nou? Dus zelfs in ’40-’45 maakten ze het niet zo bont? De donkere middeleeuwen waren een oase van filosemitisme vergeleken met nu?

Sjonge, zeg!

op 09 02 2010 at 15:16 schreef Walid Shoebat:

Goeiehelp, je lijkt wel een neo-moslimse puber, Peter. Weleens van de Bezetting gehoord? Djezus..

op 09 02 2010 at 15:18 schreef Peter:

O, dus onze zuiver-Nederlandse handen zijn schoon. Anne Frank is verraden door een Duitser.

op 09 02 2010 at 15:18 schreef Peter:

Door wie werden we ook alweer in de middeleeuwen bezet?

op 09 02 2010 at 15:21 schreef Benech:

Peter: “jouw bloed is van alle smetten vrij”, is dat wat je wilde horen?

op 09 02 2010 at 15:22 schreef Peter:

Eh, daar durf ik geen eed op te zweren.

op 09 02 2010 at 15:34 schreef colliding positron:

ik ken Joden die op alle politieke partijen stemmen”

Waarom mogen joden wel alle vakjes rood maken op hun stembiljet en andere mensen niet?

op 09 02 2010 at 15:36 schreef Benech:

Goed, leuke typfout, ik ken bij elke politieke partij, uitgezonderd de SGP, Joden die zich met die partij afficheren. Nu je zin?

op 09 02 2010 at 15:49 schreef smeets:

Het mag dan een persoonlijk visie zijn, er staat toch duidelijk:
“Wim Kortenoeven is Midden-Oostenspecialist en sinds 2000 als researcher/redacteur verbonden aan het Centrum voor Informatie en Documentatie Israel (CIDI).”

En het gaat om meer dan het domme stuk van Kortenoeven. Sinds enkele jaren worden we op het internet getrakteert op een bombardement van pro-Israelische artikelen die doordrenkt zijn met racisme en oproepen tot geweld. Meestal geschreven door Islamofoben. Ook hebben we een politicus in NL die religieuze hoofddeksels wil gaan belasten van een bepaalde religie (ik denk niet dat hij een keppelbelasting bedoelde) en die zinspeelt op deportatie van miljoenen.
Er staat toch echt op de website van het CIDI; Voor vrede, tegen racisme

op 09 02 2010 at 15:51 schreef smeets:

Die laatste reactie was voor Barry

op 09 02 2010 at 15:52 schreef Benech:

Klopt Smeets, hij is ermee verbonden. Maar als ik het morgen te zeggen zou hebben bij het CIDI, had ik hem gisteren al de laan uit geschopt voor het verkondigen van zulke lasterlijke taal.

op 09 02 2010 at 15:52 schreef Benech:

Oh, dan vergiste ik me.

op 09 02 2010 at 16:19 schreef diadorim:

Dus zeggen dat in Gouda 70 % van de criminaliteit door Marokkanen gepleegt wordt is discriminatie en systematisch een land besmeuren dat sinds 1948 verantwoordelijk is voor 0,2 % van alle door geweld omgekomen moslims heet opkomen voor de mensenrechten. Of is het precies andersom.

op 09 02 2010 at 16:21 schreef babs:

Walid,
Dat er antisemitisme is, betekent toch niet dat Smeets niet meer kritisch mag schrijven over het CIDI. Niemand hier ontkent dat antisemitisme bestaat en niemand hier ontkent dat sommige moslims er rare ideeen op na houden.

op 09 02 2010 at 17:13 schreef smeets:

Peter,

Dit moet toch wel echt pijn doen..Ze worden met de dag gestoorder..

http://www.joostniemoller.com/2010/02/martien-pennings-slaat-terug/

http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=10624

op 09 02 2010 at 17:26 schreef Peter:

Ge-wél-dig:

Ik kom niet op de site van deze islamofiele Freikörperkulturist, die verzot is op plaatjes van naakte dames en vrouw en kinderen heeft verlaten om zijn liefde voor de moslimse medemens een intens seksuele dimensie te geven.

(…)

Maar ik wil de psychopaat in deze hopelijk laatste reactie toch wat persoonlijks meegeven. Hij heeft namelijk alle moeite gedaan om mijn echte identiteit, die ik graag achter mijn pseudoniemen Kassander en Leo Sar verborgen had gehouden, op het internet te verspreiden. En wel door een vergissing van mij uit te buiten: ik reageerde op een site waar de hufterige redactie standaard je e-mail-adres wél zichtbaar maakte, tenzij je anders aanvinkte. Zijn Marokkaanse vriendin heeft zelfs in de papieren NRC (deftig hoor, NRC!) een keer expliciet opgeschreven hoe ik echt heet en met vermelding van een van mijn pseudo’s. Mijn persoonlijke boodschap aan de psychopaat luidt: ik begrijp dat jij – met het op straat gooien van mijn identiteit samen met het demoniseren van mijn persoon – Fortuyn-Van Gogh-bedoelingen hebt. Jij probeert reëel geweld naar mij op te wekken. Jij voelt je veilig, want van christenen, Joden en “Wilderiaanse” islamcritici valt geen geweld te verwachten, dat komt uitsluitend uit de hoek waar jij zit: fout, collaborerend, totalitair, islamofiel “links”. En vanuit je veilige gangsternest ben jij erop uit echte straatagressie tegen mij te genereren. Als jou dat lukt, zo deel ik jou hierbij officieel mede, dan zal ik jou daarvoor verantwoordelijk houden. Want net als Wilders het zwijgen moet worden opgelegd, moeten rechtse rioolratten zoals ik natuurlijk uitgeroeid worden, dat zou zelfs een door de Moefti vermoord Jodenkind hebben begrepen, maar ook rechtse rioolratten verdedigen zich natuurlijk op een geven moment.

Zó! Dat heeft Martien er even lekker uitgerocheld. En Joost Löllemeier publiceert die fluim wel weer. Heerlijk! Zet jezelf maar weer goed voor schut. Hoe erger en smeriger allemaal, des te liever het me is. Laat iedereen zien wat de intellectuele elite onder de Wilders-aanhang voorstelt.

Laat Eddy Terstall maar kennisnemen van de bagger van zijn lieve, minzame vriend, die zelfs niet de eigen verantwoordelijkheid accepteert voor het publiceren van zijn eigen mailadres op een site.

op 09 02 2010 at 17:30 schreef Peter:

Maar als dan de gedachte bij je opkomt dat de Moeft i wel eens de laatste zet gegeven zou kunnen hebben om die Holocaust nou maar eens echt te gaan organiseren? Neen, dat kan echt niet! Dat moet allemaal haarfijn bewezen worden

Ja, goddomme, als je alles een beetje moet gaan zitten bewijzen, als historicus zijnde zeg maar, waar gaan we dan eigenlijk naar tóe met z’n allen, zeg!

op 09 02 2010 at 17:31 schreef yurp:

“ik begrijp dat jij – met het op straat gooien van mijn identiteit samen met het demoniseren van mijn persoon – Fortuyn-Van Gogh-bedoelingen hebt.”

Het lijkt wel of hij zit te wachten op bedreigingen. Dan is hij pas echt een held. Zal dat tegenvallen, als geen enkele moslim de moeite neemt om hem ook maar een blik waardig te keuren.

op 09 02 2010 at 17:34 schreef jvdheuvel:

Zelfs een door de Moefti vermoord Jodenkind begrijpt dat, Peter.

op 09 02 2010 at 17:34 schreef jvdheuvel:

Lijkt me geen speld tussen te krijgen :P

op 09 02 2010 at 17:36 schreef Peter:

Misschien hoopt-ie uit z’n lijden te worden verlost door een dierenactivist.

Die seksuele fantasietjes ook over mijn Marokkaanse geliefde.

En het mooiste is nog dat hij regelmatig hele foeteressays schrijft in reactie op stukken die hij claimt niet te hebben gelezen.

Eens een marktkraambouwer, altijd een marktkraambouwer.

op 09 02 2010 at 17:37 schreef Peter:

Lijkt me geen speld tussen te krijgen

Nee man, die Pennings heeft me weer tuk. Verdomme.

op 09 02 2010 at 18:06 schreef babs:

Maar bestaan die Palestijnen nu wel of niet? Ik lees altijd dat de Palestijnen als volk pas kort geleden zijn verzonnen door de marketingafdeleing van Hamas, maar nu blijken de Palestijnen volgens HVV zo ongeveer degenen te zijn die Hitler hebben opgedragen de joden te gaan vernietigen. Wat is het nou?

Bij Niemoeller vind ik het kwalijkst niet eens die Pennings, dat is overduidelijk een psychopaat, maar als je alleen de voorpagina leest (en ik kom daar eigenlijk nooit verder) dan staat er dit:

Martien Pennings slaat terug

Grote consternatie ontstond nadat Martien Pennings op dit weblog een stuk plaatste over de Moefti van Jeruzalem en diens betrokkenheid bij de Endlösing. Op dit weblog, maar ook elders, bij een zekere ‘internet-terrorist.’ Pennings reageert hier op de aanvallen en vond ook nog eens aanvullend bewijsmateriaal over de Moefti en de nazi’s.

Met andere woorden: Het is nu volledig duidelijk en meer dan volledig bewezen dat de moefti rechtstreeks bij de uitroeiing betrokken was.

op 09 02 2010 at 18:11 schreef Rob:

En vanuit je veilige gangsternest ben jij erop uit echte straatagressie tegen mij te genereren. Als jou dat lukt, zo deel ik jou hierbij officieel mede, dan zal ik jou daarvoor verantwoordelijk houden.

Dan is baasje Pennings bij deze officieel verantwoordelijk voor de talloze aanslagjes op moskeeën in Nederland. Mogen ze even vangen voor de gebroken ruiten, de verkoolde tapijten en de zwartgeblakerde witkalk? Dank u.

op 09 02 2010 at 18:18 schreef Rob:

Palestijnen zijn de oorspronkelijke, Arabische bewoners van het Britse mandaatgebied Palestina. Volgens Israël-adepten bestaan ze niet want ‘Palestina was nooit een land’. Dat klopt. Maar dat wil natuurlijk ook net zeggen dat je het zomaar kunt afpakken want ze woonden er wel.

Ja, zeggen dan de Zionisten, maar ze kunnen overal in de Arabische wereld wonen (en wij nergens anders ter wereld want we zijn zo fucking zielig). Zoals Nederlanders kennelijk ook van huis en haard verdreven kunnen wonen om in Duitsland of België plek te zoeken, want dat zijn immers ook Europeanen.
Echt, de stapel semantische en sofistische kronkels waarin de gemiddelde Zion-apologeet zich moet wringen, maakt ze uitstekend geschikt als circusact.

op 09 02 2010 at 18:30 schreef Benech:

Nu ga je mijns insziens te kort door de bocht Rob. Immers, wanneer was er dan een gebied Palestina dat onafhankelijk was. Bovendien, waarin verschilt meneer de Palestijn wezenlijk van zijn buurman aan de overkant van de Jordaanoever?
Van mij mogen morgen die Palestijnen hun landje uitroepen op de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook, zit ik niet mee, maar waar ik wel mee zit, is op welke historische basis je dit doet.

op 09 02 2010 at 18:33 schreef diadorim:

“Zoals Nederlanders kennelijk ook van huis en haard verdreven kunnen wonen om in Duitsland of België plek te zoeken, want dat zijn immers ook Europeanen.”

De 12 miljoen verdreven oost europese etnische duitsers wonen nu gewoon in West Duitsland, De 2 miljoen verdreven hugenoten wonen sinds 1685 in Nederland en Duitsland, de 2 miljoen verdreven christelijke armeniers uit cilicie wonen nu gewoon in Frankrijk, de 3 miljoen verdreven witrussen wonen overal in europa, de 10 miljoen verdreven moslims uit india wonen nu gewoon in pakistan. Waarom de Palestijnen dan niet? Of zou dat komen dat ze in geen enkel land, behalve israel en jordanie burgerrechten hebben?

op 09 02 2010 at 18:33 schreef Wim Jansma:

Ik ben thans voor het eerst op deze site. Tjonge, jonge, jullie kunnen er wat van. Heb ik nog een hoop te leren. Maar ik houd wel van een verse flubber. Ik kijk even rond en dan ga me er ook eens mee bemoeien !
See you !

op 09 02 2010 at 18:39 schreef Benech:

Zozo, Martien Pennings is weer lekker actief. Eerst een pagina met “interessante” laster die er totaal niets mee te maken heeft over Peter en Hassnae uitstrooien en daarna zijn standpunt nog eens herhalen waarmee hij echter niet op mij ingaat, namelijk het leveren van een chronologische beschouwing waaruit onomstotelijk blijkt dat Al Hoesseini Hitler het idee gaf voor de Holocaust. Dat ze een “gemeenschappelijke vijand” deelden, allicht, maar dat deden nog heel wat Europeanen, maar daarmee ben je nog steeds niet op het spoor van Hitler, namelijk het welwillend massaal en industrieel willen uitroeien van alle Joden. Dat kenmerkt Hitler’s standpunt en dat standpunt heb ik voor de Wannsee-conferentie nog niet teruggevonden in de citaten die worden aangehaald over Al Housseini.

op 09 02 2010 at 18:53 schreef Lucas:

Wanneer wordt het CIDI nu eindelijk eens aangeklaagd wegens aanzetten tot antisemitisme?

op 09 02 2010 at 18:57 schreef jvdheuvel:

Stel wat Martien Pennings gelijk heeft over die muftie.

Wat dan?

op 09 02 2010 at 18:57 schreef jvdheuvel:

“Stel dat” bedoel ik.

op 09 02 2010 at 19:07 schreef Benech:

Prima, dan heeft Martien een stukje gelijk dat de Moefti meer op zijn kerfstok heeft dan hij al had, maar daarmee is het nog steeds een eenmansactie en vrij lastig om te zeggen dat er sprake is van een “islamitisch idee”.

op 09 02 2010 at 19:17 schreef jvdheuvel:

Dat bedoel ik.

op 09 02 2010 at 19:20 schreef jvdheuvel:

Ik begrijp trouwens dat gezeik over die moeftie gewoon niet. Wat is hun punt? Ik kan ook wel over SS Divisie Westland gaan bloggen om “aan te tonen” dat Nederlanders SS’ers in hart en nieren zijn.

op 09 02 2010 at 19:35 schreef Jozef:

“Dat kenmerkt Hitler’s standpunt en dat standpunt heb ik voor de Wannsee-conferentie nog niet teruggevonden in de citaten die worden aangehaald over Al Housseini..”
Hallo, de moeftie heeft, zoals bekend, na bezoek in Polen de wens uitgesproken ook gaskamers in Haifa te bouwen.

op 09 02 2010 at 20:20 schreef Bodewes,J:

@ diadorim

‘De 10 miljoen verdreven moslims uit india wonen nu gewoon in pakistan’

Ik zou hier graag een bron bij hebben. Bij voorbaat dank.

op 09 02 2010 at 22:07 schreef vander F:

@diadorim,
geen burgerrechten omdat ze misschien geen erkend land hebben of ooit hebben gehad?
De Basken liggen ook al zo dwars.

op 09 02 2010 at 23:46 schreef diadorim:

van der F

Ja daar moet natuurlijk wat op gevonden worden, zoals de westbank zonder roadbloks en settlements (en eens een keertje een Europees Marshall plan voor de Palestijnen), maar Israel heeft zich uit 2 gebieden teruggetrokken, Zuid Libanon en Gaza en laat ze nou net daarvandaan met 6000 120 mm raketten beschoten worden.

op 09 02 2010 at 23:48 schreef Tjerk:

Pennings: “En vanuit je veilige gangsternest ben jij erop uit echte straatagressie tegen mij te genereren. Als jou dat lukt, zo deel ik jou hierbij officieel mede, dan zal ik jou daarvoor verantwoordelijk houden. Want (…) ook rechtse rioolratten verdedigen zich natuurlijk op een geven moment.”

Die Martien Pennings heeft wel een hoop woorden nodig om te vertellen dat hij jou in elkaar komt tremmen als hij ooit kutmarokkaantjes op zijn hals krijgt over wat hij allemaal op het internet plempt.

op 10 02 2010 at 00:15 schreef Loesje:

Zie het al voor me. Peter met een Tommygun, zwartwitte schoenen, zwart Hazes hoedje en een linke zonnebril. Hassnae in een glimmende japon met schoudervullingen, een dopje met voile en een peuk in een kek pijpie met gouden mondstuk. Oh enne, felrode glimmende lippenstift natuurlijk. The gangster and his moll.Gangsternest! Hoe krijg je `t bij mekaar verzonnen! Gevaarlijke gek, ga`s gauw achter een hek!

op 10 02 2010 at 01:25 schreef Benech:

Jozef: fijn zulk tuig maar dat is reeds bekend zoals ik in dat vorige artikel hier op FN al zei. Maar daarmee is Al-Housseini nog niet origineel, laat staan de bekende of de opperaar van het idee van de Holocaust. Dat is namelijk wel de stellingname van Martien Pennings omdat hij beweert dat de gaskamers/Holocaust een “islamitisch idee” is in zijn ogen.
Kortom, je toont niets nieuws onder de zon aan.

op 10 02 2010 at 03:35 schreef MNb:

Vetklep heeft niet eens de illusie dat we hier een gefundeerde mening kunnen vormen over de problemen daar. Maar hij heeft wel een mening over het aantal naaktstranden dat in Marokko en Saudi-Arabië geopend moet worden – dus ook niet gefundeerd.

Als twee volkeren ruzie maken over een stukkie grond, waar dan ook ter wereld (Noord-Ierland, Kosovo, Israël/Palestina of delen van het binnenland van Suriname (Indianen tegen bosnegers), ga dan niet de geschiedenis erbij halen. Want dat schiet geen millimeter op. Ga je de historische logica van allerlei Israëli’s en Palestijnen consequent toepassen, dan moeten wij Nederlanders met zijn allen terug naar de noordelijke Himalaya of waar onze Germaanse voorouders oorspronkelijk ook vandaan kwamen. Europa terug aan de Kelten …

Martien Pennings krijgt hem alleen omhoog dankzij zijn angst voor moslims. Hij komt klaar op het opgefokte idee van tegen hem gerichte moslimagressie. Daarom kan het er bij hem niet in dat sommige normale mensen er plezier aan beleven als ze met een moslim(a) in bed duiken. Zoals ik dus.

Die Duns Ouray is ook een halve zool – in twee regels weet hij meer onzin op te schrijven dan een normaal mens op een A4-tje.

op 10 02 2010 at 10:55 schreef Peter:

Daarom noem ik ‘m ook Dunce. De zelfvoldaanheid die van ’s mans gemakzuchtige stukjes afdruipt, is hilarisch.

Eddy Terstall beklaagt zich onder Pennings’ stuk, waarin Pennings dus onder andere stelt dat ik een psychopaat en een internetterrorist ben, over mijn ‘gescheld’. Ik geloof dat-ie me er ook van beschuldigt onder diverse pseudoniemen Arne Mosselman het vuur te na aan de schenen te hebben gelegd.

Dat is lachen, Terstall mengt zich onder de Geert Geels, de Jelles en al die andere frustro’s die me uit rancune beschuldigen van pedofilie, kinderporno, en alles wat vies en vunzig is om Martien Pennings, die grossiert in stukken met titels als ‘Wallage! Debiel! Zelfingenomen, belachelijke clown!’ te verdedigen tegen de persoonlijke aanvallen op zijn racistische, homofobe, hardop over genocide fantaserende vriend en zich te beklagen over mijn gescheld. Ha!

Als Pennings me op zijn bek wil timmeren, waarom niet nu? Ik maak graag een afspraak.

op 10 02 2010 at 11:26 schreef hassnae:

Ik vind het toch wel mooi, hoor, hoe de vrienden van Pennings zich in alle bochten wringen om zijn abjecte, weerzinwekkende, verachtelijke ideeën te verdedigen, maar dan gaan huilen dat jij ‘scheldt’.

Zij doen niks anders, dag in dag uit zitten ze te schuimbekken achter hun computertjes, lekker moslims uitschelden, maar als ze een weerwoord krijgen, gaan ze janken.

Zo’n Pennings ook, die denkt werkelijk dat ik zijn wens anoniem te blijven ga respecteren nadat hij me op allerlei sites verdacht heeft gemaakt. Heeft zo iemand stront in zijn hoofd? Denkt hij nou werkelijk dat hij ook maar iets te verwachten heeft? Een grote bek met pseudoniem, dan ook maar zonder pseudoniem. Achter de computer een ‘vent’, daarbuiten ook.

En dat hysterische gejank over mijn verwijzing naar Qaradawi. Ze kunnen hoog en laag springen, maar de stukken waar ik naar verwees, staan gewoon op zijn site. Ik heb al eens eerder voorgesteld hun grote’arabist’ ernaar te laten kijken.

Bovendien nogal onbeschaamd om te gaan zeiken over Qaradawi, als Pennings zelf het idee oppert van een genocide op moslims als meeste humane oplossing. Een fucking genocide.

En dan laat ik de types die likkebaardend juichten toen Israel honderden Palestijnen de dood in joeg en opriepen om Gaza te nuken nog even buiten beschouwing. Die mensen hebben Qaradawi niks te verwijten, ze zijn net zo erg, of misschien nog erger, want zij zitten hier ver van de brandhaard en dan is het makkelijk een grote, laffe bek op te zetten. Bah.

op 10 02 2010 at 11:39 schreef Peter:

Waar was dat nou toch dat Martien Pennings zwoer dat hij Kassander niet was, dat hij Kassander veel te extreem vond?

op 10 02 2010 at 11:59 schreef hassnae:

Op de site van de Buren, onder mijn stuk Koran voor Beginners. Mwoehahahaha

op 10 02 2010 at 12:05 schreef GS:

“Dan heb jij kennelijk niets van het verschoningsrecht begrepen. Bovendien is mij niets bekend van Joodse geldschieters en ik heb reeds eerder op deze site gezegd: ik ken Joden die op alle politieke partijen stemmen of er zelfs lid van zijn, uitgezonderd de SGP.”

Benech,
wat heeft verschoningsrecht er mee te maken? Mij lijkt het niet zo relevant. Dat in jouw kringen Joden verkeren die van ChristenUnie tot Nederlandse Moslim Partij stemmen, dat is fantastisch – maar je probeert geloof ik iets te weerleggen dat ik niet gezegd heb.

Wilders houdt zijn geldschieters angstvallig geheim, maar er zijn redenen genoeg om aan te nemen dat er rechts extremistische Joden tussen zitten. Ik hoop dat je met me eens bent dat het voorbarig is om aan te nemen dat zulke geldschieters niet bestaan.

Verder heb je natuurlijk het volste recht om aan te nemen en te verkondigen dat het puur toeval is dat Joden en mensen met een Joodse achtergrond als Bat Ye’or, Leon De Winter, Moszkowicz, Daniel Pipes, enz, enz, zich zo betrokken opstellen als het gaat om Wilders.

op 10 02 2010 at 12:11 schreef Peter:

Ik heb het even opgezocht, maar Pennings zei niet dat Kassander te extreem was (vond het al té mooi). Hij schrijft:

‘Bij “Kassander” op HVV, in wiens teksten ik me verdiept heb naar aanleiding van Breedveld’s “beschuldigingen” dat ik “Kassander” zou zijn – ik wou overigens dat ik zó kon schrijven en denken!’

Enzovoort. Typisch, dat er in domrechtse kringen nooit iets is gezegd over Pennings sokpoppen. Nazi’s mogen naar lievelust sokpoppen, blijkbaar.

http://www.deburen.eu/nl/nieuws-opinie/detail/koran-voor-beginners

op 10 02 2010 at 12:11 schreef hassnae:

Van de site van DeBuren:

Neen, Hassnae, ik ben NIET “Kassander”. En als ik dat wel zou zijn, dan zou het op het misdadige af zijn die identiteit hier prijs te geven. Jij hebt niks te vrezen, maar islamisten hebben nogal de neiging tot strot afsnijden, zoals je weet. Wou je me dood hebben? Ik ben dus NIET Kassander.

Ik had Hassnae Bouazza, partner van Peter Breedveld — in de ideologie en in de liefde — hieronder gevraagd of ze me dood wilde hebben, want dat ik het gevaarlijk vond geïdentificeerd te worden met een radicale islamkriticus als “Kassander” die natuurlijk niet voor niks dat pseudoniem hanteert.

op 10 02 2010 at 12:15 schreef Peter:

O, tóch! Ha! Wat een smiecht.

Jihadstrijders die dit lezen! Mail me als jullie Pennings’ woonadres willen weten!

op 10 02 2010 at 13:24 schreef Peter:

@Barry beweert:

Bovendien heeft het CIDI in het NIW zich nadrukkelijk gedistantieerd van de persoonlijke visie van Kortenoeven.

Kortenoeven vertegenwoordigt het CIDI regelmatig op bijeenkomsten waar hij precies de soort standpunten en opvattingen debiteert die Smeets hierboven aanhaalt. Bovendien is Kortenoevens verhandeling over Hamas verschenen in een mede door het Cidi uitgeven boekenreeks.

op 10 02 2010 at 13:50 schreef Benech:

GS Schreef: wat heeft verschoningsrecht er mee te maken? Mij lijkt het niet zo relevant. Dat in jouw kringen Joden verkeren die van ChristenUnie tot Nederlandse Moslim Partij stemmen, dat is fantastisch – maar je probeert geloof ik iets te weerleggen dat ik niet gezegd heb.
Goed, als het verschoningsrecht hier niet ter zake is, dan mag jij me vertellen wat jij zo “toevallig” vindt aan het hebben van een Joodse advocaat.
Wat ik wil aantonen, is dat Joods NL enorm divers is en dat je dus niet kan spreken van een Joods stemgeluid in Nederland.

Wilders houdt zijn geldschieters angstvallig geheim, maar er zijn redenen genoeg om aan te nemen dat er rechts extremistische Joden tussen zitten. Ik hoop dat je met me eens bent dat het voorbarig is om aan te nemen dat zulke geldschieters niet bestaan.
Ik neem helemaal niets op voorhand van je aan. Sterker nog: je mag mij uitleggen hoe je, ookal is het geheimzinnigheid gehuld, toch aan die kennis komt van die Joodse geldschieters. Wie zijn dat dan? Hoeveel doneren ze dan? Hoe kom jij aan die kennis? Enneh, doe mij een plezier, kom met een wat gefundeerdere beschouwing dan een guilt by association.

Verder heb je natuurlijk het volste recht om aan te nemen en te verkondigen dat het puur toeval is dat Joden en mensen met een Joodse achtergrond als Bat Ye’or, Leon De Winter, Moszkowicz, Daniel Pipes, enz, enz, zich zo betrokken opstellen als het gaat om Wilders.
Kijkerdekijk, nu heb je jezelf al te kijk gezet. Omdat Moszkovicz Wilders verdedigt, is hij ook meteen “betrokken” bij Wilders? Je hebt werkelijk niets van het verschoningsrecht begrepen als je dat werkelijk meent want godzijdank hoeft een advocaat het niet eens te zijn met het gedachtegoed van zijn client. Je zou Iraanse toestanden krijgen als dat wel het geval zou zijn. De anderen maken een keuze, maar ik kan je evenveel tegenvoorbeelden geven. Kortom: gewoon een guilt by association so far. Nieuwe poging wagen?

op 10 02 2010 at 14:14 schreef yurp:

Mosco heeft ook Bouterse verdedigd. Heeft joods Nederland nu plotseling ook een rol gespeeld in de decembermoorden?

op 10 02 2010 at 14:28 schreef Henk:

Meneer Smeets schreef:”Als het CIDI zichzelf als documentatiecentrum van Israël serieus zou nemen, dan zou ook het gehele politieke spectrum dat in Israël actief is zich in deze organisatie kunnen vinden en zou een andere mening als die van Een Ander Joods Geluid gewoon binnen de organisatie kunnen functioneren. Sinds wanneer staat Israël niet meer voor debat en polemiek?

Meneer Smeets trapt ook al in de redelijk onpartijdige naam van het CIDI.

Het CIDI is meer de lange arm van Likud en andere nationalistische clubs in Isreal en zeker geen orgaan van de staat Isreal. Juist daarom is nu juist Een Ander Joods Geluid opgericht. Om de eenzijdige propaganda van het CIDI tegen te gaan.

Wat doet iemand eigenlijk bij de PvdA als hij Martien P. als vriend heeft en de fascistoïde schrijfsels van P. ook nog verdedigt?

op 10 02 2010 at 14:36 schreef Tjerk:

“Je hebt werkelijk niets van het verschoningsrecht begrepen als je dat werkelijk meent want godzijdank hoeft een advocaat het niet eens te zijn met het gedachtegoed van zijn client.”

Als je met juridische termen gaat smijten, doe je er goed aan even na te zoeken wat ze betekenen. Zeker als je een ander verwijt er niets van begrepen te hebben. Dat voorkomt dat je overkomt als een pedante frik…

En dat Geert Wilders op de angsten van Amerikaanse Joden inspeelt, kun je gewoon op Youtube. Florida hier, Boston, Massachussets daar. And the crowd goes wild…

op 10 02 2010 at 14:36 schreef Benech:

Je weet toch yurp, die Joden zitten overal achter.

op 10 02 2010 at 14:39 schreef Benech:

Tjerk: dat hij daarop inspeelt, is bekend, maar daarom hoeft dat nog niet te betekenen dat ze zijn sympathie krijgen. Zo vertelde laatst mijn achternicht uit Florida dat ze hem gezien heeft en het maar een maffe kikker vond. Bovendien heb ik volgens mij al een andere keer een linkje laten zien waaruit blijkt dat het MO-standpunt voor de meerderheid van de Amerikaanse Joden weinig tot niet relevant is voor hun stemgedrag.

op 10 02 2010 at 14:53 schreef Tjerk:

” Zo vertelde laatst mijn achternicht uit Florida dat ze hem gezien heeft en het maar een maffe kikker vond”

Blijkbaar denkt niet iedereen in de VS daar zo over.

op 10 02 2010 at 14:55 schreef leo schmit:

Benech, kan je je opdrachtgevers niet vragen je van wat andere ‘liners’ te voorzien, naast die van het diverse stemgedrag van Joden. En dan nog wel in de VS waar de keuze zo divers is als ‘lood om oud ijzer’. Daar maakt het geen ruk uit waar de VS Joden op stemmen. Net als hier overigens, of de UK, waar het al helemaal niks uitmaakt gezien onze ‘Atlantisch-Israelische’ agenda.

Maar daar komen barsten in, dus wees op je post.

En zoals al eerder door, ik meen Tjerk, is betoogd, kan het feit dat ze aan alle kanten hun stem uitbrengen ook uitgelegd worden als een strategie om aan alle kanten (inclusief CIDI) de opinie te bewaken en de belangen van Irgun veilig te stellen.

Vraag je ‘handler in het Hasbara ministerie’ maar even wat je hier nu meer op moet antwoorden.

op 10 02 2010 at 15:05 schreef Tjerk:

Nou, Leo, jij komt zelf anders ook niet veel verder dan een herhaling van steeds dezelfde verdachtmakingen en kretologie.

‘Joden’!!1!!1 ‘Irgun’ !!11!! ‘Hasbara’!!!11!!!

op 10 02 2010 at 15:13 schreef Benech:

Tjerk: dat zal allemaal wel, maar dat soort leuke gevalletjes dat zijn typisch het soort redeneringen als: bij een CU-partijbijeenkomst, zullen daar ook niet-Grefo’s aanwezig zijn. Vast en zeker. Kortom, is dan een bijeenkomst van de CU representatief hoe Christelijk Nederland denkt?
Geef mij dan maar liever een statistisch onderzoek.

Dag Leo, zie je weer eens spoken? Als jij beweert dat “ze aan alle kanten hun stem uitbrengen ook uitgelegd worden als een strategie om aan alle kanten (inclusief CIDI) de opinie te bewaken en de belangen van Irgun veilig te stellen” dan zie je spoken. De Irgun is dood. Bovendien: als het werkelijk zo zou zijn dat het de bedoeling zou zijn om de opinie te bewaken, dan moet je mij uitleggen hoe in Nederland 0.2% (ongeveer het aantal Joden in NL) van de bevolking, waarvan de standpunten enorm uiteenlopen en warvan niet eens iedereen politiek actief is, een doorslaggevende opvatting zou hebben in de meningsvorming.

op 10 02 2010 at 15:15 schreef Peter:

Man, terwijl jullie elkaar, al stokpaardjes neukend, vliegen afvangen, mis je een geweldige ‘discussie’ op de site van Joost Löllemeier, onder het stuk van Martien “ik ben die radicale islambasher Kassander niet” Pennings.

Pennings tegen Daniel Teeboom: “Doe eens even normaal en beleefd, Teeboom!” Geert Geel beweert schuimbekkend dat het proces tegen Wilders het eerste shariaproces ter wereld is en verder is de hele club mijn site aan het doorvlassen op zoek naar kinderporno, om de ‘huisjurist’ te vragen of er geen aanklacht tegen mijn persoontje in zit.

Mooi toch? Huilen dat Wilders door de rechtbank de mond wordt gesnoerd, en in één adem door zoeken naar een manier om mij via de rechter de mond te snoeren.

op 10 02 2010 at 15:33 schreef Henk:

Als Geert Geel een keer niet schuimbekt, dan is het pas nieuws. Wat voor dope gebruikt die man eigenlijk? Of heeft hij gewoon een zware hersenbeschadiging opgelopen? In het laatste geval kunnen we hem wel een paar weken bio-vakantieoord cadeau geven.

Eddy Terstall is blijkbaar ook al door het Penningsvirus besmet, getuige de zinnen als “Je hebt gelijk dat het proces tegen Wilders absurd is en dom dhimmi gedrag door misleidde geesten. ” en “ Als ik als buschauffeur alleen een vrouw met een boerka op de bushalte zie dan rij ik ook door.
Dat laatste komt in Nederland ook erg vaak voor.

En dan noemt Terstall zich een vrijdenker. Waarop ik me afvraag waarom zijn vrijdenkers dan zo bekrompen in het denken en kiezen ze foute figuren als hun vrienden?

op 10 02 2010 at 16:33 schreef diadorim:

De joden zijn verantwoordelijk voor de dood van jezus, de promotie van de essenen, de financiering van de illuminaten, het bankensysteem, de Franse revolutie de Russische revolutie, de tweedewereldoorlog en de financiering van Wilders. Interessant dat een oud antisemitisch stereotype nu door links wordt overgenomen.

op 10 02 2010 at 17:31 schreef GS:

Enneh, doe mij een plezier, kom met een wat gefundeerdere beschouwing dan een guilt by association.
Organisaties als Jihad Watch roepen hun aanhangers op middels PayPal donaties aan de PVV te doen. Omdat de PVV bestuurstechnisch een griezelig oncontroleerbaar orgaan is kan niemand nagaan waar het geld precies vandaan komt, maar duidelijk is dat extremistische Joodse organisaties en individuën als Jihad Watch en Pipes hem steunen.

Kijkerdekijk, nu heb je jezelf al te kijk gezet. Omdat Moszkovicz Wilders verdedigt, is hij ook meteen “betrokken” bij Wilders?
Eh, ja.

Je hebt werkelijk niets van het verschoningsrecht begrepen als je dat werkelijk meent want godzijdank hoeft een advocaat het niet eens te zijn met het gedachtegoed van zijn client.
Voor eens en voor altijd – ik wil ook helemaal niets van dat verschoningsrecht van jou begrijpen. Het is namelijk volledig irrelevant. Van mij mag Moszkowicz, net als iedere andere advocaat, de duivel in eigen persoon verdedigen. Daar gaat het helemaal niet om. Zijn beweegredenen en rechten zijn volkomen irrelevanten als het volkomen toeval is, heeft het de schijn nogal tegen…

op 10 02 2010 at 17:37 schreef Benech:

Ja daaahaag GS, met dergelijke insinuaties is dus geen discussie te voeren. Of je komt met spijkerharde argumenten, of niet, maar dit is gewoon goedkoop insinueren.

op 10 02 2010 at 17:56 schreef leo schmit:

Hallo, niet Pennings maar het stuk van Smeets is het onderwerp en mijn opmerking heeft daarop betrekking. Nou is het weliswaar Smeets zelf, die Pennings erbij haalt en Peter heeft gelijk: het is smullen daar. Ik kom er net vandaan en hoef gelijk niet meer te eten. Sterker zelfs, ik ga maar slapen want het is al laat hier.

Dag Benech, leg jij mij eerst maar eens even uit hoe het mogelijk is om in 18 dagen tijd 1400 mensen uit te roeien, hun bezittingen te vernietigen en de overblijvenden verder het leven zuur te maken in een openluchtgevangenis, het grootste concentratiekamp ooit opgericht, zonder daardoor ook maar enigszins in de reputatie van een moreel hoogstaand, democratisch modelvolk te worden geschaad. En als dat toch gebeurt met z’n allen anti-semitisme gaan mekkeren. En ondertussen zeggen, geef die Palestijnen dat stukkie grond nou maar, dan houden wij wat Irgun in de jaren dertig voor ons gestolen heeft. Voor mij is Irgun dus niet dood.
Maar laat ik de vrolijke sfeer niet verpesten en laten we ons allen vermaken met Pennings en, voor de liefhebbers, Admiraal, die op dit moment bij onze nationale dijkwachter Annebel de Veerman optreedt.

op 10 02 2010 at 18:05 schreef babs:

Pieter en Daniel gaan er binnenkort op Niemoeller nog uitgekotst worden vanwege hun gebrek aan extremisme. Wat een afvoerputje daar (als je Daniel al als voorbeeld van beschaving moet gaan zien).

Next: Bernadette kaalgeschoren omdat ze maar enkele tientallen moslims wil uitzetten ipv een paar honderdduizend.

op 10 02 2010 at 18:17 schreef Benech:

Ten eerste Leo, is dat het IDF die dat doet en niet de Irgun.
Ten tweede: als jij dat een concentratiekamp noemt, dan vraag ik je waar de gaskamers in de Gazastrook zijn, waarom er meer mensen in Auschwitz per dag werden vermoord dan in de Gazastrook per twee weken? (als jij koele berekening waardeert, ik kan ‘m voor je narekenen)
Ten derde: had de Irgun andere opvattingen dan het aanvallen van Gaza. Ten vierde slaat de vergelijking tussen de Palestijnen nu en de Joden van toen nergens op. De joden van toen hadden geen enkele militaire daad op hun geweten waarvoor ze allemaal moesten worden vermoord. De Palestijnen in Gaza die er leven schoten dagelijks meerdere raketten af. Nu kan je het eens of oneens zijn met het handelen van de IDF (in mijn geval oneens) maar je maakt mij niet wijs dat je dan helemaal vrij bent van enige schuldlast.
Ten vijfde: waarom moet ik daar verantwoording over afleggen in jouw optiek? Wie zegt dat ik achter die aanval sta?

En Leo, nog even wat: met dit gedram heb je voor mij voor de zoveelste keer bewezen dat je gewoon niet kan argumenteren. Je verplaatst continu en consequent je eigen doelpalen.

op 10 02 2010 at 18:21 schreef diadorim:

GS:

“extremistische Joodse organisaties en individuën als Jihad Watch en Pipes hem steunen.”

Jihad Watch is katholiek.

op 10 02 2010 at 18:30 schreef vander F:

Ik ken het CIDI niet anders,
voor mij althans is er de laatste 10 jaar niets bij het CIDI veranderd qua selectief huilen om discriminatie.
Het is en blijft een zeur club.

Des te verbazingwekkender dat een aantal mensen meent te bespeuren dat het CIDI blijkbaar veranderd is, dat is het namelijk niet.

op 10 02 2010 at 19:18 schreef GS:

@diadorim
Jihad Watch is katholiek.
Gelukkig maar. Gelukkig maar dat Jihad Watch katholiek is en niet Joods. Want dat moet haast wel betekenen dat Benech gelijk heeft en niet ik. Nu maar hopen dat de mensen die op dat PayPal knopje gedrukt hebben geen Joden waren. Jihad Watch wordt overigens toch wel door notoire Moslim-haters met een Joodse achtergrond als Pipes & Ye’or de hemel in geprezen…

Blijft jammer en verdacht dat Wilders zelf geen uitsluitsel wil geven over wie de financiers zijn.

op 10 02 2010 at 19:33 schreef Benech:

Klopt, Diadorim, Robert Spencer is gewoon Katholiek. Kortom, GS, weer een stevige kaart uit je toch al zeer wankele kaartenhuis onderuit gehaald.

op 10 02 2010 at 20:01 schreef Jan van Dijk:

Het is en blijft verbazend, dat in het postmodern denken het begrip moraliteit geen enkele betekenis meer speelt en gewoon partij wordt gekozen voor wie het hardst kan lamenteren.
Als er twee volken zijn die met elkaar overhoop liggen. En het ene volk wil het andere uitroeien en zegt dat ook, maar het heeft daarvoor niet de militaire kracht en het andere kan dat ene volk wel uitroeien, heeft daarvoor de militaire kracht, maar wil dat niet, omdat het een hogere moraal heeft. Dan is de keuze voor welk volk uiteindelijk steun verdient toch niet zo heel moeilijk, voor iemand die nog een geweten heeft.

op 10 02 2010 at 20:35 schreef smeets:

Jan van Dijk,

Misschien is het je opgevallen. Ik heb hierboven geen inhoudelijk oordeel gegeven over het conflict. Noch heb ik partij gekozen voor wie het hardst kan lamenteren.
Het ontmenselijken van een vijand is juist het gedrag dat elke moraal ontbeert. Het maakt me niet uit van welke kant dit komt.

op 10 02 2010 at 22:21 schreef barry:

@Peter. Wat is er mis met het werkje van Kortenoeven over Hamas? Heeft hij hun Handvest selectief vertaald of zo?
Smeets steld Als het CIDI zichzelf als documentatiecentrum van Israël serieus zou nemen, dan zou ook het gehele politieke spectrum dat in Israël actief is zich in deze organisatie kunnen vinden en zou een andere mening als die van Een Ander Joods Geluid gewoon binnen de organisatie kunnen functioneren. Sinds wanneer staat Israël niet meer voor debat en polemiek?

Nou het Cidi heeft dus ism Menasseh Ben Israel instituut, Avraham Burg naar Nederland gehaald en Burgs ideeën zijn nogal representatief voor het Ander Joods Geluid. In iedergeval kreeg Burg in de Balie gebroederlijk bijval van zowel het CIDI als EAJG, die daar voltallig aanwezig was
Els van Diggelen schrijft in NIW 17 van 5 februari: Het publiek was muisstil en Burgs uitgesproken vaak utopische standpunten gingen erin als zoete koek.
Anja Meulenbelt is in iedergeval heel blij.
Hoewel zij natuurlijk wel weigert CIDI de credits te geven voor de organisatie van deze lezing. Terwijl het toch voor velen zo hoopgevend moet zijn dat zowel zij als Ronnie Naftaniël, Burg eensgezind een “moedig” man vinden. Helemaal in lijn wat Smeets van het cidi wil
Het Cidi geeft, in tegenstelling tot het hierboven geschetste beeld wel een podium voor het EAJG geluid. Laat Smeets daar maar chocola van maken.

op 10 02 2010 at 22:28 schreef smeets:

Barry,

Ik zou het fijn vinden om me te vergissen.

op 10 02 2010 at 22:34 schreef barry:

Fijn voor jou.

op 10 02 2010 at 23:54 schreef diadorim:

GS

“Jihad Watch is katholiek.
Gelukkig maar. Gelukkig maar dat Jihad Watch katholiek is en niet Joods”

Helemaal niet. Een Joodse Jihad Watch staat voor A klasse Jihad watch, Katholieke voor B klasse Jihad watch.

op 11 02 2010 at 00:09 schreef diadorim:

Benech:

“Ten tweede: als jij dat een concentratiekamp noemt, dan vraag ik je waar de gaskamers in de Gazastrook zijn, waarom er meer mensen in Auschwitz per dag werden vermoord dan in de Gazastrook per twee weken? (als jij koele berekening waardeert, ik kan ‘m voor je narekenen”

Die berekening klopt niet. Op het hoogtepunt van de oorlog in het oosten kwamen er 10.000 russische militairen en burgers per dag om. De verwerkingscapaciteit van de vernietigingskampen waren 15.000 man per dag. De doden tijdens de arabisch israelische oorlogen + palestijnse burgers en strijders en israelische burgers wordt geschat op 50.000 sinds 1948, dus 4 dagen oorlog is 60 jaar MO conflict, 3/4 jaar politionele acties is 60 jaar MO conflict, 12 dagen Hama (30.000 doden in 6 dagen door Syrie) is 60 jaar MO conflict. etc.

In geen enkel overzicht van de conflicten na 1945 kjomt het IP en MO conflict voor

op 11 02 2010 at 00:23 schreef Benech:

Diadorim: Lijpe Leo heeft het over een concentratiekamp in Gaza. Niet de algehele WO2 of de algehele afgelopen 62,5 jaar van het bestaan van de staat Israel. Dat de buurlanden van Israel grotere moordpartijen in kortere tijden op hun geweten hebben, mij bekend. Gaat het echter niet over.
Je moet dan in je vergelijking de situatie in Gaza vergelijken met de situatie in bijvoorbeeld Auschwitz als we Lijpe Leo moeten geloven. Ik reken dus voor het gemak dus op 1400 doden in 18 dagen, das gemiddeld 78 doden per dag.
Reken ik even op 1 miljoen dode Joden van Auschwitz (Ruwweg de schatting in 3 jaar want de Wannsee-conferentie stamt uit begin 1842 en begin 1945 is Auschwitz bevrijd) dan kom ik op ongeveer 1.000 doden per dag.
Ik pretendeer overigens niet dat ik hiermee wil zeggen dat het Israelische leger “humaan” was in Gaza, verre van, maar de vergelijking met een concentratiekamp gaat mank en is smakeloos.

op 11 02 2010 at 05:42 schreef leo schmit:

De nieuwe definitie van een concentratiekamp luidt bij Benech: gaskamer met een hek er omheen. Zonder gaskamer geen concentratiekamp. Ik heb het helemaal niet over Auschwitz gehad, dat zit nou eenmaal tussen de Joodse oren. Plaatsen als Treblinka, Bergen Belzen, Birkenau en nog vijftig anderen (Schoonebeek, Amersfoort, Vught) waren volgens Benech helemaal geen concentratiekampen, je werd er immers niet vergast.

Volgens mij is Benech een beetje Holo-Auschwitz- focused en daar horen gaskamers bij.

Gaza heeft zulks ook al niet dus is het geen concentratiekamp. Mij best. Het was maar een metafoor om iets meer over het denken van Benech te weten te komen. Wat Gaza betreft, gaskamers zijn daar helemaal niet nodig want je kunt de zaak vanuit de lucht bestoken en platgooien. waarvan acte januarie 2009. Een onvergetelijk schouwspel voor de bezetters op hun heuveltoppen.

Wat Benech’s denken betreft: ik zie hierin een hartstochtelijke poging om de landroof in Palestina te rechtvaardigen met gaskamerverhalen en ander oorlogsleed. Terwijl het land al in de jaren 20 en 30 door Zionistische terreurbewegingen zoals Irgun en de Stein Groep werd gestolen. Zie hiervoor werk van de Joodse historici Morris en Papp, hoewel de eerstgenoemde later van vlag verwisselde. Papp heeft wegens doodsbedreiging ons aller ‘verre van humane’ voorbeeldland moeten verlaten en woont nu in Engeland.

Nog een vraagje voor Benech, wat betekent ‘verre van humaan’? Een beetje ruw? Beetje uit de hand gelopen? Door de emoties meegesleept? Helemaal los uit hun dak gegaan? Of gewoon inhumaan, misdadig (zie Goldstone rapport en Paul de Waart et al. ‘Fact Finding Report’ voor de Arabische Liga). Ik verschaf geinteresseerden graag een exemplaar.

op 11 02 2010 at 08:15 schreef Tjerk:

Leo Schmit: zelfs zonder gaskamers stierven de mensen bij bosjes aan ondervoeding en ziekten in de werkkampen en de goelags; het is gewoon niet correct om Gaza daarmee te vergelijken.

Van mijn part noem je het een groot gevangenenkamp (hetgeen correct is, die mensen zitten daar de facto gevangen), maar de term concentratiekamp roept associaties op die de situatie gewoon niet juist weergeven. En die foute voorstelling van zaken zoek jij bewust.

Ik heb nog even gekeken of de omstandigheden in het ghetto van Warschau in de buurt komen van die in Gaza, maar tenzij ze daar met duizenden sterven aan de tyfus en moeten overleven op iets maar dan 200 calorieën per dag, gaat die vergelijking nergens over.

Enne Leo… je zit toch niet toevallig op Benech in te hakken omdat hij Joods is, wel?

op 11 02 2010 at 09:23 schreef Niek:

Het grootste verschil tussen Gaza en een concentratiekamp is natuurlijk dat in Gaza de bevolking sterk toeneemt, terwijl in concentratiekampen de bevolking in de regel afnam.

op 11 02 2010 at 12:16 schreef GS:

Klopt, Diadorim, Robert Spencer is gewoon Katholiek.

Daniel Pipes wel een Joodse achtergronden die heeft Wilders naar eigen zeggen een donatie van ‘six figures’ gedaan. Dezelfde Pipes prijst initiatieven als Jihad-Watch, die anonieme donaties aan de Wilders faciliteren, de hemel in.

Internationaal is er echter nogal wat kritiek op de (de mazen in de) Nederlandse wetgeving die ondoorzichtige donaties uit het buitenland aan politieke partijen mogelijk maakt. Juist daarom zou het Wilders sieren als hij zijn boekhouding openbaar maakte en liet zien dat dat hij niet door ultra-rechtse Joodse belangengroepjes gesteund wordt. Maar blijkbaar kan of wil Wilders dat niet…

Wat Wilders wel doet, is zo nu en dan eens lekker benadrukken hoe belangrijk het is dat we Israël helpen bij het uitroeien van Moslims, lekker lunchen met Lieberman en benadrukken hoe veel hun partijen toch eigenlijk op elkaar lijken. Wilders wordt bijgestaan in de rechtszaal door Bram Moszkowicz, Wilders krijgt een hart onder de riem gestoken van Leon de Winter, Wilders krijgt centjes van Pipes en Bat Ye’or prijst Wilders de hemel in.

Kortom, GS, weer een stevige kaart uit je toch al zeer wankele kaartenhuis onderuit gehaald.

Kom je hier voor je persoonlijk gelijk? Benech, het is niet zozeer mijn persoonlijke idee als wel een algemeen beeld dat onstaat door een lange aaneenschakeling van gebeurtenissen. En dat beeld lijkt me voor de Joodse gemeenschap eerder iets om zich zorgen over te maken dan iets om te negeren of zelfs te ontkennen.

op 11 02 2010 at 13:47 schreef Benech:

Tjerk: ik meen me te herinneren dat in een met Hans Frank, je weet wel, die lekkere jongen die het “Gouvernement Generaal”, Polen in Lingua Tertii Imperii, moest regeren, hij toegaf dat er Tyfus heerste in dat ghetto. Maar ja, zei hij, die Joden zijn ook zo smerig. Dat er in heel het ghetto van Warshau nog geen vijf douches te vinden waren (die Frank zelf heeft laten aanleggen) zei hij er niet bij.
Verder ga ik grotendeels met de analyse van Tjerk mee. Hoewel ik er kanttekeningen bij zet die momenteel van ondergeschikt belang zijn.

Maar nog even dit Leo: “ik zie hierin een hartstochtelijke poging om de landroof in Palestina te rechtvaardigen met gaskamerverhalen en ander oorlogsleed.”
Dan leg je mij woorden in de mond. Ik heb hier met geen letter over gesproken. Jij maakt een lompe, abjecte en onjuiste vergelijking met een concentratiekamp, ik ga daarop in en je verschuift weer de doelpalen. Leo, zo werkt een discussie niet.
Bovendien heb jij nu nog geen antwoorden op mijn vragen gegeven, wel? Je bent tot dusver alleen je eigen stokpaardje aan het berijden.

op 11 02 2010 at 13:55 schreef Benech:

GS: Ik kan genoeg tegenvoorbeelden geven, zoals ik eerder aanhaalde: mensen als Ies Tal of bijvoorbeeld Hajo Meijer. Dat Geert Wilders samenwerkt met dergelijke types, moet hij zelf weten, ik afficheer me er niet mee. Integendeel zelfs. Maar wat mij bevreemd, is dat je wel tekst en uitleg wil hebben van bijvoorbeeld Moszkovicz, Daniel Pipes of Leon de Winter maar dat je, nu Robert Spencer bekend staat als Katholiek, je daar niet druk meer om lijkt te maken. Het aantal Joden is gering, het aantal Katholieken is vele malen groter en de levensbeschouwelijke verschillen in principe kleiner maar toch zijn dergelijke opiniemakers dan ineens minder suspect? Nee hoor, ik vind ze dan even suspect en dan moet je ze op hun argumenten beoordelen, niet op hun persoonlijke achtergrond want dat is gewoon ad hominem argumenteren. Precies wat ik al eerder suggereerde doe jij: “Hij is Joods dus hij zal wel Wilders-fan zijn.” Van mijn part de omgekeerde variant: “Hij is Wildersfan omdat hij Joods is.” Beiden zijn even treife.

op 11 02 2010 at 15:51 schreef leo schmit:

Tjerk, Ik hak niet op Benech om dat hij Joods is maar omdat de Jood Benech het volgende schrijft:

“Van mij mogen morgen die Palestijnen hun landje uitroepen op de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook, zit ik niet mee, maar waar ik wel mee zit, is op welke historische basis je dit doet.”

Hun landje, Benech bedoelt dat wat er overbleef van hun eigendommen nadat deze voor de oorlog door Irgun en consorten met geweld werden ingepikt. Maar dat kan Benech niet toegeven want dan valt de rechtvaardiging voor de staat Israel op grond van het oorlogsleed door de mand.

Op de claim van Benech dat concentratiekampen perse moeten zijn uitgerust met gaskamers voor ze voor die titel in aanmewrking komen kan ik slechts verwijzen daar de eerder door muij genoemde voorbeelden. Als dat niet genoeg is: Boven Digoel in NL Nieuw Guineau, Buru in Maluku (een van Suharto’s mooiste kampen), de Gulag in Siberie, de Britse Boerenkampen in Zuid Afrika, de Balkankampen begin jaren negentig (beide zijden) enzovoorts.

Ik zie wel een plaats voor Gaza in dat rijtje.

op 11 02 2010 at 16:21 schreef Benech:

Lijpe Leo, wat ben je toch een ongelooflijke zeurder. Voor de zoveelste keer leg je mij woorden in de mond “Maar dat kan Benech niet toegeven want dan valt de rechtvaardiging voor de staat Israel op grond van het oorlogsleed door de mand.” De rechtvaardiging van de staat Israel staat hier helemaal niet ter discussie, maar opnieuw verschuif je hiermee de doelpalen.
Om er toch op in te gaan: De rechtvaardiging voor de staat Israel staat voor mij vast niet in wat de Irgun allemaal gedaan heeft en gedaan zou hebben volgens de gedachten van Lijpe Leo, De rechtvaardiging staat omschreven in wat is aangenomen door de VN. Daarmee kan je het eens zijn Leo, of niet, maar helaas voor jou trek je dan 65 jaar te laat aan de bel.
Bovendien kan ik je vast vertellen: die Palestijnen hebben in het verdelingsplan (zowel 1937 als 147) ook een flink stuk land gekregen, groter dan wat ze nu zouden hebben als ze de onafhankelijkheid zouden uitroepen over Gaza en de Westelijke Jordaanoever. Maar nee, mensen als Lijpe Leo willen alles hebben. Maar helaas voor Leo: een aanzienlijk deel is gewoon aangekocht en zelfs die delen zijn door Fedayeen en andere militairen aangevallen. Na een tijdje, zeker met een toenemende penibele situatie in Europa in je achterhoofd, neem je dan geen genoegen meer met vriendelijk je naar de andere wereld laten knallen.
Bovendien hebben de Palestijnen ook een eigen verantwoordelijkheid waar ik je met geen letter over hoor reppen over het zelf proberen leefbaar te maken. Net zo min hoor ik je reppen over de verdrijving van evenveel Joden uit Arabische landen. Daarmee zou je genuanceerd overkomen, maar nee: Leo noemt die structureel niet.

De Gulag in Siberie en de anderen in het lijstje van jou zijn gevangeniskampen, geen concentratiekampen. Het kenschetsende verschil heeft Tjerk je al uitgelegd.
Bovendien: vertel mij eens: direct na WO2, waar hadden Joden een VEILIG heenkomen moeten zoeken volgens jouw logica? Europa: leuk tussen je voormalige verraders, SU: nog gezelliger daar VS: White Paper. Enfin, roept u maar.

op 11 02 2010 at 16:30 schreef Tjerk:

@Leo; er zijn Joden, zoals Loor en Daniel Teeboom, die hun Joodse identiteit luid en duidelijk verbinden met een bepaald politiek standpunt t.a.v. Israël en haar Arabische buren.

Benech doet dat echter niet. Dat hij Joods is, doet dan ook helemaal niet ter zake. Je zult op zijn standpunten en inhoudelijke argumenten in moeten gaan, in plaats van hem standpunten toe te dichten op grond van zijn Joodse achtergrond en wat hij zegt te diskwalificeren op grond van zijn Joodse achtergrond.

En als je niet in staat bent zijn Joodse achtergrond er buiten te houden, toon je je daarmee toch gewoon een antisemiet, of niet dan?

op 11 02 2010 at 16:30 schreef diadorim:

Leo:

1) gaza is een staat geregeerd door hamas die in hun handvest de vernietinging van de staat israel propageren en zelmoordterroristen israel instuurt (en toen dat niet meer kon 6000 120 mm granaten op ashkelon afvuurden, oftewel 6000 oorlogsmisdaden). Daarom bouwde israel op haar eigen grondgebied een muur. Europa en de VS hebben ook muren op hun eigen grondgebied, maar dan om economische vluchtelingen buiten te houden.

2)In geen enkele analyse van de gaza oorlog wordt de muur als illegaal omschreven (logisch want het is niet illegaal, maar als semantische uitvlucht als onmenselijk omschreven etc.)

3)In geen enkele analyse van de gaza oorlog wordt de aanval van israel als zodanig als een oorlogsmisdaad omschreven, logisch want iedereen met een iq van 67 begrijpt dat als Hamas 6000 120 mm granaten op civiele doelen afschiet er een militaire actie volgt. De sematische uitvlucht is dat het om kleine raketjes gaat die amper schade aanrichten. A) mortieren en raketten worden echter als de meest effectieve oorlogswapens beschouwd, 70 % van de geallieerde doden in normandie werden veroorzaakt door duitse 8 cm mortieren. (dus niet de veel zwaardere 12 cm mortieren van Hamas). B) De gaza oorlog werd in de media van alle kanten belicht. Met 1 uitzondering: de inslag van een hamas raket op een civiel doel (hetzelde als een leopard tank die een granaat tegen je voorgevel schiet) . Dit is logisch want als je dat ziet en je vermenigvuldigt dit met 6000 je niet helemaal begrijpt waarom israel hamas niet helemaal uitgeroeid heeft.

4)Aangezien je de aanval van Israel als zodanig niet als oorlogsmisdaad kan omschrijven werd er spastisch gezocht naar oorlogsmisdaden van individuele israelische militairen, en dat is natuurlijk gebeurt, zoals in elke oorlog. Curieus is dat men zegt: israelische militairen hebben oorlogsmisdaden gepleegt, maar hamas natuurlijk ook. Dit klopt niet. De isrealische aanval wordt gedifferentieert, terwijl hamas als homogeen wordt omschreven. De juiste uitdrukking is dan: Hamas strijder hebben 6000 oorlogsmisdaden gepleegt en individuele israelische militairen ook een aantal.

op 11 02 2010 at 16:31 schreef zombie:

“waar hadden Joden een VEILIG heenkomen moeten zoeken volgens jouw logica?”

Tjonge wat een eisen, een veilig heenkomen nog wel. Ze hadden ook kunnen doodvallen, schijnt toch al een joodse hobby te zijn en plus ik had nog honger.

op 11 02 2010 at 16:45 schreef GS:

Precies wat ik al eerder suggereerde doe jij: “Hij is Joods dus hij zal wel Wilders-fan zijn.” Van mijn part de omgekeerde variant: “Hij is Wildersfan omdat hij Joods is.” Beiden zijn even treife.
Beide zijn redeneringen die helemaal niet van mij komen. Dat ik me niet (meer) druk maak om Spencer is ook een verzinsel, net als dat ik minder aanstoot zou nemen aan racistische Katholieken als aan racistische Joden. Wat je precies probeert te zeggen over levensbeschouwelijke verschillen met betrekking tot Katholieken en Joden is me niet helemaal duidelijk, maar een belangrijk gegeven lijkt me dat er geen Katholiek equivalent van Israël bestaat. Verder zeg ik nergens dat Jihad-Watchende Katholieken minder suspect zouden zijn dan Jihad-Watchende Joden.

Je hebt een punt dat er veel minder Joden zijn dan Katholieken. Maar juist het feit dat minder dan 1% van onze samenleving Joods is, maakt dat het zo verrassend is dat er zoveel mensen met een Joodse achtergrond rond Wilders lijken op te opduiken…

op 11 02 2010 at 16:59 schreef Benech:

Jaja, en ik kan evenveel tegenvoorbeelden geven. Nu jij weer GS. Lazer toch op, er is in Den Haag een homo die ervoor was/is om AIDS-hebbenden letterlijk te brandmerken letterlijk, die gaat ook door het vuur voor ome Geert. Iss ome Geert nu ineens homoliefhebber of zijn alle homo’s nu ineens Geertstemmers?
Nee, natuurlijk niet, hoor ik je al roepen, maar hiermee schiet je in je eigen voet. Want je schreeuwt wel over Joodse Wildersstemmers, niet over Katholieke of homosexuele Wildersstemmers. Maar juist ausgezeichnet die Joodse stemmers, nou die trekken je aandacht. Die zorgen voor een meerderheid in de 2e kamer hoor. Lazer dan toch op met wat jou in het visier springt.

Zombie: als jij niet snapt wat veiligheid is, zijn we snel uitgepraat.

Tjerk: Leo IS gewoon een antisemiet. Zo dat is eruit, dat wilde hij graag horen. En nee, niet om zijn standpunten omtrend het MO, dat neemt hij maar lekker voor zijn eigen rekening. Maar omdat hij iemand van Joodse komaf een standpunt toedicht wat hij niet zelf uitspreekt en daarmee hem woorden in de mond legt die hij niet gezegd heeft. Daarmee snapt hij niet dat er een wereld van verschil zit in de standpunten van Daniel Teeboom, mijn standpunten en de standpunten van bijvoorbeeld Hajo Meijer. Want hups, alles wordt door Leo op een hoop gegooid en de standpunten komen er wel uitrollen in de flipperkast van Leo.

op 11 02 2010 at 17:02 schreef Benech:

Tjerk: in plaats van hem standpunten toe te dichten op grond van zijn Joodse achtergrond en wat hij zegt te diskwalificeren op grond van zijn Joodse achtergrond.
Sterker nog: deze is niet ter zake doende. Het feit dat Leo dit erbij haalt, maakt hem al suspect.

op 11 02 2010 at 17:09 schreef zombie:

Mijn idee van veiligheid is een berg rottende lijken. Smeuïg tot op de bodem.

En jij?

op 11 02 2010 at 17:19 schreef Tjerk:

GS: “…maakt dat het zo verrassend is dat er zoveel mensen met een Joodse achtergrond rond Wilders lijken op te opduiken…”

Zoals daar zijn: Fleur Agema, Martin Bosma, Hero Brinkman, Teun van Dijck, Sietse Fritsma, Dion Graus, Richard de Mos, Raymond de Roon, Barry Madlener… O, maar wacht, die zijn helemaal niet Joods.

Nou maar Wilders heeft wel een Joodse advocaat, hoor !!11!!! Ja, en al Oscar Hammerstein ‘m had verdedigd, dan zou dat ineens een indicatie zijn voor het grote aantal zich bedreigd voelende homo’s dat zich achter Wilders schaart? Ondanks Spong?

Kortom: er duiken helemaal niet zoveel mensen met een Joodse achtergrond rond Wilders op.

op 11 02 2010 at 17:38 schreef Tjerk:

Diadorim: “Daarom bouwde israel op haar eigen grondgebied een muur.”

Je kletst uit je hals. De muur loopt diep in de bezette gebieden.

“In geen enkele analyse van de gaza oorlog wordt de muur als illegaal omschreven”

Nogal wiedes, want die muur heeft niet direct betrekking op de slachting in Gaza, maar het Internationaal Gerechtshof te Den Haag heeft de muur veroordeeld als illegaal.

“..logisch want iedereen met een iq van 67 begrijpt dat als Hamas 6000 120 mm granaten op civiele doelen afschiet er een militaire actie volgt.”

Nee, iedereen begrijpt dat als je een bestand hebt, waarbij Hamas belooft op te houden met raketbeschietingen en Israël belooft de blokkades op te heffen, en waarbij Israël zich niet aan dat bestand houdt, de respons eruit bestaat dat Hamas de beschietingen hervat.

Verder begrijpt iedereen dat zo’n inval als in Gaza maandenlange voorbereidingen vereist, en dat Israël dus nooit van plan was zich aan dat bestand te houden en gewoon een gelezenheid zocht om Hamas nog snel even de klop te geven voordat Obama president werd (wat uit het tijdstip en met name het moment van het staken van de strijd ook wel bleek).

Verder hoor ik jou wel over raketten die Hamas op Zuid-Israël afschiet, maar niet over de staatsterreur die Israël, ook in ‘vredestijd’ stelselmatig tegenover de Palestijnse bevolking pleegt.

“Aangezien je de aanval van Israel als zodanig niet als oorlogsmisdaad kan omschrijven werd er spastisch gezocht naar oorlogsmisdaden van individuele israelische militairen”

Nadat de hele wereld de witte fosfor op dichtbevolkte wijken uitgestrooid zag worden, was het natuurlijk zuiver uit antisemitisme dat de VN een onderzoek gelastte naar eventuele oorlogsmisdaden.

Het is al sinds jaar en dag bekend dat het standaardprocedure van het IDF is om Palestijnse burgers als levend schild te gebruiken, en dat er regelmatig kinderen door verveelde Israëlische sluipschutters door het hoofd getroffen worden. Je hoeft echt niet te zoeken naar oorlogsmisdaden door het IDF.

Maar je hebt met je stukje al laten zien dat je totaal niet weet waar je over praat, en dat je propaganda napapegaait. Elke discussie met jou is dus zinloos.

op 11 02 2010 at 18:59 schreef leo schmit:

Tjerk: “Benech doet dat echter niet. Dat hij Joods is, doet dan ook helemaal niet ter zake”.

Doet wel ter zake, de enige woorden die ik Benech in de mond leg zijn de woorden die hij zelf gebruikt en dat zijn woorden waarmee hij ‘als Jood’ de Palestijnen naar twee kutstukjes grond verwijst om een ‘landje’ te stichten. Het citaat heb ik hierboven al gegeven. Daarmee is voor mij zijn verbondenheid met het zionisme voldoende aangetoond, zelfs als hij zich dat zelf niet bewust is omdat hij gelooft dat de rechtvaardiging van de bezetting van palestina in de Tweede Wereldoorlog ligt. Terwijl het al 50 jaar daarvoor is begonnen.

Maar, even goede vrienden hoor, wat mij betreft. Laat ik de vraag nog een keer stellen. Hoe kan Israel op klaar lichte dag wegkomen met massamoord en misdaden tegen de menselijkheid (gemiddeld 130 per dag gedurende 18 dagen)? Dat lukt echt niet alleen met steun van Teeboom, en islamofoben zoals Wilders en Pipes en de oh zo katholieke Spencer, nee, daar heb je ook CIDI en beschaafde en gematigde figuren als Benech voor nodig.

op 11 02 2010 at 19:21 schreef Tjerk:

“Doet wel ter zake, de enige woorden die ik Benech in de mond leg zijn de woorden die hij zelf gebruikt en dat zijn woorden waarmee hij ‘als Jood’ de Palestijnen naar twee kutstukjes grond verwijst om een ‘landje’ te stichten.”

Behalve dan dat jij je eigen draai aan die woorden geeft, en je hem in je eerste reactie in dit draadje meteen als typeert als een zionistische agent.

“Benech, kan je je opdrachtgevers niet vragen je van wat andere ‘liners’ te voorzien” (…)

[Over de ‘Atlantisch-Israëlische agenda’:] “Maar daar komen barsten in, dus wees op je post.”

“Vraag je ‘handler in het Hasbara ministerie’ maar even wat je hier nu meer op moet antwoorden.”

En waarom? Wel omdat hij Joods is natuurlijk!

Maar den ben je toch gewoon een antisemiet, Leo, of niet dan?

op 11 02 2010 at 20:07 schreef diadorim:

“Maar je hebt met je stukje al laten zien dat je totaal niet weet waar je over praat, en dat je propaganda napapegaait.”

Ik heb het echt helemaal alleen verzonnen toen ik me eventjes verveelde.

“Diadorim: “Daarom bouwde israel op haar eigen grondgebied een muur.”Je kletst uit je hals. De muur loopt diep in de bezette gebieden.”

ik heb het over de oorlog in Gaza en dus de muur om Gaza en niet over dat geval op de westbank.

“maar het Internationaal Gerechtshof te Den Haag heeft de muur (westbank)veroordeeld als illegaal.”

Ja en er zijn nog zo’n 6 andere muren die allemaal langer zijn (marokko 2700 km), allemaal door moslims zijn gebouwd of door landen die aan moslimlanden grenzen (india). Toeval?? Trouwens het is de plicht van een bezettende macht om de bezette bevolking te beschermen, die muur is gewoon gebouwd om Palestijnen ervan te weerhouden zichzelf op te blazen. En dat lukt aardig (99% daling in zelmoordaanslagen.

“Nee, iedereen begrijpt dat als je een bestand hebt, waarbij Hamas belooft op te houden met raketbeschietingen en Israël belooft de blokkades op te heffen”

Artikel 32 van het Hamas handvest: Het verlaten van de conflictcirkel met Israël is hoogverraad; vervloekt zij degene die dat doet.” Hamas zegt zelf dat een bestand helemaal niet mogelijk is (zo’n artikel is opzichzelf al een misdaad tegen de menselijkheid omdat het totale liquidatie voorstaat). Ten tweede: een blokkade is geen oorlogsmisdaad, een raket afschieten op civiele doelen wel. De enige legitieme reactie is een eigen blokkade instellen. Mag Israel ook 6000 raketten op Syrie of libanon afschieten wanwege de economische blokkade?

“Verder begrijpt iedereen dat zo’n inval als in Gaza maandenlange voorbereidingen vereist”

Elk leger in een conflictgebied heeft een scenario voor elke mogelijke, redelijk te voorspellen militaire ontwikkeling. Nederland heeft heus wel een plannetje voor een mogelijke aanval van Venezuela.

“maandenlange voorbereidingen vereist”

In 1973 had israel 3 dagen nodig om op een onverwachte dreiging te reageren, zelf ik kan een succesvolle ad hoc invasie van gaza in elkaar schroeven.

“Nadat de hele wereld de witte fosfor op dichtbevolkte wijken uitgestrooid zag worden”

Tja, maar waar zijn die beelden van die 6000 120 mm granaten die de israelische bebouwde kom in geschoten werden. Het gebruik van Witte fosfor is niet per definitie een oorlogsmisdaad omdat het een legitiem miltair offensief ondersteunt tegen hamas strijders in civiele gebouwen. Maar als dat wel zo is dan laat dat onverlet dat Hamas nog steeds de indrukwekkende score van 6000 oorlogsmisdaden op z’n conto heeft staan.

“en dat er regelmatig kinderen door verveelde Israëlische sluipschutters door het hoofd getroffen worden”

Ja dat zijn natuurlijk oorlogsmisdaden, klaag die israelische militairen aan zou ik zeggen. Moet niet zo moeilijk zijn om het bewijs te vinden met die gigantische berg (door Genet geininspireerde ex-maoistische mei-68) journalisten daar.

“was het natuurlijk zuiver uit antisemitisme dat de VN een onderzoek gelastte naar eventuele oorlogsmisdaden.”

Ten tijde van het Gaza conflict waren er nog 4 andere offensieven, waarbij significant meer doden vielen (Sri lanka: 50.000). Aangezien Antisemitisme een vorm van discriminatie is en discriminatie synoniem is voor onderscheid maken in gelijke gevallen, is het geen antisemitisme, want er vielen bij die andere conflicten meer doden, maar extreem antisemitisme.

op 11 02 2010 at 22:21 schreef Benech:

Tjerk, kijk maar uit: Spong is zelf van Joodse komaf. Homo’s heb je in alle bevolkingsgroepen.

op 11 02 2010 at 22:33 schreef Benech:

Diadorim: prima als Israel zichzelf wil beschermen tegen zelfmoordaanslagen, maar leg mij eens uit: waartom moet die dan op bezet gebied worden gebouwd? Dwars door gebieden die van de lokale bevolking is? Niet alleen kweek je daarmee geen goodwill, dat is tevens ook tegen het internationale recht.
Bovendien: de door jou gewraakte 6000 raketten van Israel op Libanon, ik vraag me even hardop aan jou af: wat heeft Israel dan onlangs in 2006 gedaan?
Dat de ogen van de VN meer op Israel dan op Sri Lanka zijn gericht, me dunkt. Daarvoor duurt het conflict lang genoeg en zijn de belangen te groot. Ik vind dat je een stel rookgordijnen opwerpt op de manier waarop Lijpe Leo dat doet. Ga gewoon in op de argumenten en verwijs niet naar andere conflicthaarden. Two wrongs don’t make one right.

op 11 02 2010 at 23:02 schreef diadorim:

“Dat de ogen van de VN meer op Israel dan op Sri Lanka zijn gericht, me dunkt. Daarvoor duurt het conflict lang genoeg en zijn de belangen te groot.”

Dat lijkt me helemaal niet zo duidelijk. De Palestijnen zijn een ontdekking van de generatie 68 (“De werldjeugd ontdekte de Palestijnen”,uit Genet “een verliefde gevangene”) die analfabeten noemen zich nu journalist.

op 12 02 2010 at 05:46 schreef leo schmit:

He Benech, ook goeiemorgen, uh jij ook Tjerk.

Benech, Heb jij soms statistiek gestudeerd? Zo makkelijk is dat niet hoor 1400 is 1400 (in 18 dagen).

Dat kan je niet mooi praten door hogere getallen elders te noemen (net zoals je deed door Gaza getallen met holo-Auschwitz getallen te vergelijken).

Verder houd ik het even voor gezien. Het thema was: radicaliseert CIDI? Ik denk van niet. CIDI is net als Benech gewoon een van de kanalen waarmee Israel’s oorlogsmisdaden worden goed gepraat en daarbij wordt heftig met holo-argumenten gestrooid.

Ditzelfde doet zich voor bij de kritiek op Goldstone die als verrader wordt gezien omdat de duiding van oorlogsmisdaden door Isreael gepleegd het ‘slachtoffer’-imago van Israel onderuit haalt:

“Why the concerted compaign against the Goldstone Report? Because it could lead the UN to decide that Israel committed War Crimes – thus undoing the Victim image so carefully cultivated.”

Zie verder Leibner in JP die heet aanloopt bij Goldstone juist om die reden. Maar hoe je het ook wend of keert, na 65 jaar komt er slijtage in het holo verhaal en dan zal israel zich toch eens moeten verantwoorden voor de misdaden die het pleegt en de aanspraken, die ze maakt op andermans grond en eigendom, moeten loslaten. Of gewoon eerlijk toegeven dat het een aggresieve staat is met het doel Groot Eretz te stichten en de Jordaan de ook maar even bij te pakken om haar dorstige kelen te laven.

Nou kap ik ermee, dit onderwerp komt nog wel terug, vrees ik.

op 12 02 2010 at 08:09 schreef Benech:

Je kent niet eens mijn opvattingen over het CIDI, het Goldstone rapport enz. Dus speculeren heeft helemaal geen zin. Je bazelt maar lekker Lijpe Leo en vul maar lekker mijn gedachten in. Immers, wat ik ook zeg, jouw wens zijn ook jouw gedachten en welke nuance ik ook aanbreng of wat ik ook zeg, je verschuift consequent de doelpalen en gaat nergens op in. Met types als jij is niet een discussie te starten.

Diadorim: wanneer de Palestijnen “ontdekt/ontstaan” zijn, is niet relevant. Ze bestaan nu. En voor de algehele vrede in het MO zal je ze als actor in je beschouwing mee moeten nemen.

op 12 02 2010 at 09:52 schreef Tjerk:

Zeg, ben ik nou gek of zit die Leo hier de holocaust een beetje te bagatelliseren? (‘holo-Auschwitz getallen’; ‘holo-argumenten’; ‘a 65 jaar komt er slijtage in het holo verhaal’).

op 12 02 2010 at 09:57 schreef leo schmit:

Beste Benech,

Het is niet mijn bedoeling jouw gedachten in te vullen.

Tjerk merkt misschien terecht op dat ik insinueer. Dat had ik dan beter in directe vragen kunnen doen. Zo heb ik misschien nog wel meer fouten gemaakt.

Ik heb hier beperkt internet dus ik kopieer nu de hele discussie en zal straks eens nagaan of ik wat dit betreft of andere zaken in de fout ben gegaan.

Ghub Hafez

op 12 02 2010 at 10:14 schreef GS:

Zoals daar zijn: Fleur Agema, Martin Bosma, Hero Brinkman, Teun van Dijck, Sietse Fritsma, Dion Graus, Richard de Mos, Raymond de Roon, Barry Madlener… O, maar wacht, die zijn helemaal niet Joods.
Nee… die zijn helemaal niet Joods. Ik zie naar aanleiding van wat ik gezegd heb geen enkele reden om aan te nemen dat deze mensen Joden zouden moeten zijn. (*)

Het gaat me niet om leden of stemmers, ik heb het over externe groeperingen en personen die de PVV met raad en daad bijstaan.

Google achtereensvolgens eens op “Joodse steun Wilders” en “Katholieke steun Wilders”.

Want je schreeuwt wel over Joodse Wildersstemmers, niet over Katholieke of homosexuele Wildersstemmers.

Jij schreeuwt over stemmers, niet ik. Jij beweert dat je Joden kent die op alle partijen stemmen, alsof dat een argument is tegen wat ik constateer. Ik vind ’t prima. Ik heb het over mensen die hem verdedigen, sponsoren en die een goed woordje voor hem in de media doen. Vaak buitenlanders, waarvan ik me afvraag of er geen sprake is van een inmenging in onze politiek die onwenselijk is.

En als ik dat zeg, dan ontploft er hier zo ongeveer een meneer met een Joods klinkende naam, die dan roept dat ik Joden discrimineer.

Nou eh, de mazzel, dan maar…

*) Toch kun je min of meer terecht stellen dat die griezelige partij van Wilders voor 100% uit Joden bestaat. Enigst lid Geert is zelf namelijk volgens orthodoxe opvattingen Jood.

op 12 02 2010 at 11:12 schreef Tjerk:

GS: “Ik zie naar aanleiding van wat ik gezegd heb geen enkele reden om aan te nemen dat deze mensen Joden zouden moeten zijn.”

=> GS: “…maakt dat het zo verrassend is dat er zoveel mensen met een Joodse achtergrond rond Wilders lijken op te opduiken…”

Zoals ik dus liet zien aan de hand van de PVV-fractie: er duiken helemaal niet zoveel mensen met een Joodse achtergrond rond Wilders op.

Er zijn kiezers van Joodse afkomst die zich bedreigd voelen en daarom op Wilders stemmen – begrijpelijk – en er zijn neoconservatieve clubjes in de VS die Wilders als held binnenhalen, maar dat laatste komt eerder omdat Wilders zich zelf steeds meer in de richting van hun denkbeelden heeft ontwikkeld, dan dat hij per kabel doorkrijgt wat hij moet zeggen, dunkt me.

En dat Wilders volgens orthodox-Joodse opvattingen zelf Joods zou zijn omdat hij een Joodse grootmoeder had, is echt lulkoek.

op 12 02 2010 at 13:53 schreef GS:

Zoals ik dus liet zien aan de hand van de PVV-fractie: er duiken helemaal niet zoveel mensen met een Joodse achtergrond rond Wilders op.
Als ik 4 mensen of organisaties noem met een Joodse achtergrond, dan moeten er 400 tegenover staan om het statistisch recht te trekken. Voorts selecteert Geert zijn fractie, van opduiken is daar überhaupt geen sprake.

– begrijpelijk – Haha. Dat gozertje heeft goed naar Geert geluisterd denk ik. Nou ja, ’t lijkt me dat je dit soort pubertjes – in tegenstelling tot politici – niet al te serieus moet nemen.

En dat Wilders volgens orthodox-Joodse opvattingen zelf Joods zou zijn omdat hij een Joodse grootmoeder had, is echt lulkoek.
Dat laat ik me dan graag een keer uitleggen. Tot die tijd ga ik vooral af op wat ik lees, op Wikipedia bijvoorbeeld. Allicht dat de Joods-orthoxen onder ons die site dan ook even kunnen herschrijven.

“Het orthodox jodendom stelt dat iedere persoon die geboren is uit een Joodse moeder of door een orthodoxe rechtbank (bet dien) als uitgekomen is erkend, Joods is. Dat wil zeggen dat ook Joden die een andere religie aanhangen als Joden gelden, zij het dat er voor hen beperkingen gelden in de Joodse eredienst en men soms uit respect voor hun keuze hen ook niet-Joods zal noemen.” wikipedia

“Hij voelde zich, naar eigen zeggen, in Israël onmiddellijk thuis; tegenover Der Spiegel sprak Wilders ook over de ‘mogelijk’ joodse achtergrond van zijn voorouders.” wikipedia

Voor de goede orde wil ik wel even onderstrepen dat ik iedereen zijn of haar geloof en politieke smaak gun. Ik heb geen probleem met mensen die op Wilders stemmen en ik heb ook geen probleem met Joden en ook niet als die twee hand in hand zouden gaan. Ik heb wel een probleem met het idee dat Wilders geen zuivere politiek bedrijft…

op 12 02 2010 at 13:58 schreef Benech:

Als je op mij doelt, als die meneer die ontploft, dan vergis je je. a) ik ontplof hier niet van b) ik vind gewoon je insinuaties onjuist c) zou je ook eens naar jezelf kunnen kijken of je niet gewoon aan begging the question en/of guilty by association doet.
Overigens betwijfel ik of Geert Wilders’ grootmoeder iets met de hele kwestie te maken heeft. Sterker nog: dan mag jij me uitleggen hoe het komt dat er de afgelopen 15 jaar diverse Joden bij verschillende partijen op landelijk niveau in de politiek opereerden en hier zelden tot nooit winst uit haalden. Als je wat namen wil hebben: Job Cohen, Frans Weisglas, Rob Oudkerk, Ernst Hirsh-Ballin. Immers, zelfs al zou heel Joods NL een enkele van deze personen stemmen, dan zou dat neerkomen op maximaal een zetel.
Bovendien: ik vind dat je tendentieuze argumentatie levert. Nu is Geert Wilders zeer controversieel, allicht, maar nu ineens wordt hij en Joods NL verdacht van allerhande zaken. Nu speelt “ineens” zijn pro-Israelische program in het verhaal mee waarom Joods NL op hem zou stemmen. Ik heb nog nooit dergelijke lasterlijke taal gehoord toen Job Cohen, Frans Weisglas, Ernst Hirsh-Ballin of Rob Oudkerk actief werden in de landelijke politiek.
Dat ik een bepaalde achtergrond heb, prima, kan ik uitstekend mee leven. Maar ik wens niet dat anderen mij (of mijn groep) een standpunt gaan toedichten zonder mij fatsoenlijk uit te horen wat ik te zeggen heb. Want dan begeef je je precies op het gladde ijs waarop Lijpe Leo zich begeeft: die dicht mij een reeks standpunten toe, voordat ik er zelfs maar over begonnen ben. Joods NL is al meer dan 2000 jaar geen homogene groep, zal het vermoedelijk niet worden ook. Behandel het dan ook niet als zodanig.

op 12 02 2010 at 14:09 schreef Benech:

GS: Dat Geert zich thuis voelde kan ook komen door de geur van die lekkere latkes, nou goed?

op 12 02 2010 at 14:42 schreef Tjerk:

“Ik heb nog nooit dergelijke lasterlijke taal gehoord toen Job Cohen, Frans Weisglas, Ernst Hirsh-Ballin of Rob Oudkerk actief werden in de landelijke politiek.”

Ik wel. Zowel bij J.J. van der Gulik, die verborgen hand van de Joden niet alleen ziet achter de Amerikaanse Midden-Oosten politiek maar ook achter de linkse Nederlandse multiculti-politiek; als bij Mohammed B. die achter de prominentie van Ayaan Hirsi Ali in de rangen van de VVD, de verborgen hand van ‘de Joden’ zocht.

Bouyeri noemde in dit verband trouwens expliciet Jozias van Aartsen. Dat die uit een Nederlands Hervormd nest kwam, deed er niet zoveel toe.

op 12 02 2010 at 15:14 schreef GS:

Nu speelt “ineens” zijn pro-Israelische program in het verhaal mee waarom Joods NL op hem zou stemmen.

Niet ineens, mijn zorgen over zijn pro-Israelische koers is zo’n beetje het eerste wat ik schreef:

op 09 02 2010 at 12:10 schreef GS
“… Toeval? Geen idee, maar het lijkt me niet in Neerlands belang – ook niet vanuit Joods-Christelijk perspectief – dat Wilders de belangen van rechtse, buitenlandse, zionistische, militante groeperingen behartigt.”

Voor de zoveelste keer, ik heb het niet over kiezers. Die kiezers heb jij er aan de haren bijgesleept en daarna verwijt je mij dat ik Joden als PVV-stemmers weg zet en dicht je mij toe dat ik jou een ‘standpunt’ toedicht.

op 12 02 2010 at 15:19 schreef GS:

Dat Geert zich thuis voelde kan ook komen door de geur van die lekkere latkes, nou goed?
Dat zou best kunnen, dat zou me eerlijk gezegd niets verbazen zelfs, maar zelf zinspeelt Wilders op z’n mogelijk Joodse achtergrond.

op 12 02 2010 at 15:25 schreef Tjerk:

Wilders behartigt niet de belangen van rechtse, buitenlandse, zionistische, militante (pief-paf-poef?) groeperingen, GS.

Wilders heeft zijn eigen standpunt over de islam en daaruit volgend ook over Israël; hij is daar luid en duidelijk in; allerlei clubjes in de VS zien daar wel wat in, en geven hem dus geld. Zo zit de vork in de steel en niet anders.

op 12 02 2010 at 15:31 schreef Tjerk:

Iets heel anders: ik zie net via de website van Loor dat hup-Israël-hup-vrouwtje Ratna Pelle zich nogal laatdunkend uitlaat over de PVV-achterban en Het Vrije Volk. ’t Is niet zo goed voor het imago van die nette democratie dat de felste bijval uit een hoek komt die het politieke equivalent is van een stinkende zwerver, zeg maar:

“Aan wie heeft een aangeklaagde voor een rechtbank tegenover een partijdige rechter en machtige aanklager meer, aan een stinkende zwerver die de rechter beledigingen in zijn gezicht smijt, of een correct geklede heer, die de regels en de dossiers goed kent en eloquent zijn verdediging voert?

Ik wil hiermee absoluut niet zeggen dat PVVers en HVVers dat per definitie niet kunnen en stinkende zwervers zijn, maar wel dat het dus op meer aankomt dan alleen je wil om Israël te helpen en het er niet toe doet wie je verder bent en wat je voorkomen is.

Als een PVVer puur met zijn fysieke kracht Israël wil helpen en in het leger gaat dienen is dat een ding, maar als hij zich in het openbaar over een en ander uitlaat en zijn steun voor Israël hand in hand gaat met beledigingen van allerlei mensen en idiote standpunten over andere zaken, dan mag je dat bekritiseren.”

Als je nou de implicatie van je eigen vergelijking zo nadrukkelijk moet ontkennen, dan betekent dit dat je ‘m al hebt gemaakt, toch?

op 12 02 2010 at 15:53 schreef diadorim:

Volgens mij is Gaza nou juist precies het tegenovergestelde van een nazi concentratiekamp. Gaza heeft de snelst groeiende bevolking ter wereld en een nazi vernietigingskamp de snelst dalende bevolking ooit (ook in vergelijking met steden die in de 14e eeuw door de pest werden getroffen): een afname per dag van 80%, dus elke dag gedurende 3 jaar (1,3 miljoen aangekomen waarvan 1,1 miljoen gedood).

tsjerk:

“Wilders heeft zijn eigen standpunt over de islam en daaruit volgend ook over Israël”

Dat is nogal curieus. Aangezien Israel, een land met 6 miljoen inwoners de arabische staten 6x verslagen heeft, volgt daar logisch uit dat de islamitische staten helemaal geen gevaar zijn.

Ik ben zelf 80% pro israel, maar ik heb niks tegen de islam of de arabische staten als zodanig.

op 12 02 2010 at 16:46 schreef Tjerk:

@diadorim: Dat hoef je mij niet te vertellen, dat de Arabische staten, laat staan de Palestijnen, een reële bedreiging voor Israël zijn.

Volgens de PVV wordt echter niet alleen Israël, maar ook Europa bedreigd door Hamas.

En de West-Bank komt wat de PVV betreft net als Jeruzalem aan het Joodse volk toe. Palestijnen die daar problemen mee hebben kunnen toch gewoon naar Jordanië verhuizen?

Dat is gewoon wat ze inbrengen tijdens plenaire vergaderingen en via moties.

op 12 02 2010 at 17:01 schreef zombie:

Ik wel. Ik vind dat alle moslims en arabieren dood moeten. Is dat racistisch? Maar ik vind dat iedereen dood moet. Jullie ook. Ben ik nu ok?

Oh en Geert Wilders ook en de joden en Obama en Angela Merkel en Poetin, en Ivo Niehe, Marco Borsato, iedereen moet dood.

Ik heb honger!

Verder eet ik graag jood. In betere tijden was het aanbod werkelijk fenomenaal maar toen iemand op het curioze culinaire idee kwam om ze in ovens te stoppen en was de lol er voor mij eigenlijk wel vanaf.

Ik houd niet zo van as. Wel van knagen!

op 12 02 2010 at 17:06 schreef diadorim:

“Dat hoef je mij niet te vertellen, dat de Arabische staten, laat staan de Palestijnen, een reële bedreiging voor Israël zijn.”

Ik bedoelde zowel voor israel als Europa als zodanig.

“Volgens de PVV wordt echter niet alleen Israël, maar ook Europa bedreigd door Hamas.En de West-Bank komt wat de PVV betreft net als Jeruzalem aan het Joodse volk toe. Palestijnen die daar problemen mee hebben kunnen toch gewoon naar Jordanië verhuizen?”

Israel en europa worden niet bedreigd door Hamas, maar Hamas moet natuurlijk niet gaan lopen zeuren als israel terugschiet. Israel is geen Darfur of Oost timor waar moslims ongestraft genocide kunnen plegen. De westbank is natuurlijk palestijns.

Maar waarom mag de PVV dat niet zeggen? Ik ben er van overrtuigd dat er bij links heel wat figuren rondlopen die Israel naar de verdoemenis wensen.

op 12 02 2010 at 17:46 schreef Tjerk:

“Ik ben er van overrtuigd dat er bij links heel wat figuren rondlopen die Israel naar de verdoemenis wensen.”

Jij bent wel van meer dingen overtuigd die niet op feiten stoelen, diadorim. Kom eens met documentatie die je overtuigingen staaft, zou ik zeggen.

Beeldhouwer Peter Edel schreef enkele jaren een boekje ‘In de schaduw van de Ster’, waarin hij aan de hand van nogal selectieve citaten probeerde aan te tonen dat onder het zionisme een laag Talmudische ideologie zat, die niet-Joden als untermenschen zag en groot-Israël wilde veroveren.

Hij werd afgebrand door links. Niet alleen op kleintje-muurkrant, maar ook door Jan Marijnissen, die publiekelijk verkondigde dat Karel Glastra-van Loon een ‘grote fout’ had begaan door het voorwoord voor dat boek op zich te nemen.

Anja Meulenbelt om eens iemand anders te noemen, droomt van een één-staten oplossing, waarin Joden en Arabieren samen in vrede leven. Je kunt haar naïveteit verwijten, maar niet dat ze “Israël naar de verdoemenis wenst”.

op 12 02 2010 at 17:58 schreef GS:

Wilders heeft zijn eigen standpunt over de islam en daaruit volgend ook over Israël; hij is daar luid en duidelijk in; allerlei clubjes in de VS zien daar wel wat in, en geven hem dus geld.
Daar zijn we het dan roerend over eens.

op 12 02 2010 at 18:10 schreef Tjerk:

Ja, daar zijn we het dan over eens, alleen suggereer jij vervolgens dat Geert Wilders dus beïnvloed wordt door buitenlandse, Joodse, paymasters.

En dat vind ik een nogal kwalijke insinuatie, omdat ‘ie me teveel doet denken aan de antisemitische voorstelling van de Joden/ de zionisten die achter de schermen aan de touwtjes trekken.

op 12 02 2010 at 18:21 schreef Benech:

GS, wat ben je toch ongelooflijk hypocriet. Jij bent het die begint over de “grote massa” Joodse volgers. Ik citeer je letterlijk: “Joodse advocaat, Joodse geldschieters, Joodse propagandisten. Joden komen op Wilders af als vliegen op stront. Toeval? Geen idee, maar het lijkt me niet in Neerlands belang – ook niet vanuit Joods-Christelijk perspectief – dat Wilders de belangen van rechtse, buitenlandse, zionistische, militante groeperingen behartigt.

Wie begint hier dan over Joodse paymasters en een Joods marjonettenstelsel dat achter Wilders schuil gaat? En jou komt dat niet bekend voor als rethoriek die verdacht veel lijkt op de rethoriek over een -oh hoe toevallig- door Joden geleide alternatieve regering?
Tjerk heeft je herhaaldelijk uitgelegd hoe de radertjes draaien. Dat Wilders voor zijn standpunt wat mogelijk Amerikaanse financiers krijgt, so be it. Maar zolang dit niet openbaar vergeleken kan worden tussen verschillende partijen, vind ik het uiterst tendentieus om Joden hierin te betrekken.

op 12 02 2010 at 18:45 schreef Tjerk:

Volgens mij heeft Benech niet zo goed gekeken wie nu eigenlijk wát schreef…

Even rustig ademhalen, Benech. Het was GS die schreef dat hij en ik het gewoon roerend met elkaar eens waren, en ík was het die daarop tegenwierp dat GS daaraan de suggestie verbindt dat Geert Wilders als een marionet aan de lijntjes van zijn Joodse paymasters loopt.

Volg je het nog?

Nu is dus GS weer aan de beurt om die suggestie verontwaardigd verre van zich te werpen, en dan kunnen we daarna eens inbrengen dat hij die suggestie wel degelijk wekt met de uitlating die jij nu citeert.

Voortaan dus eerst even goed kijken, voordat je begint te briesen.

op 12 02 2010 at 18:51 schreef Benech:

Allang gezien Tjerk, maar ik sla gewoon de stap over en wijs hem meteen op zijn beginposting waarin hij al deze stellingname hanteert. Daarin doet hij al meteen aan guilty by association.

op 12 02 2010 at 20:08 schreef GS:

Nee Benech, nee. Jij begint over Wilders’ kiezers, je begint over guilt by association en dicht mij ad hominem redenaties toe en je roept daarna dat jou iets wordt toegedicht.

En jou komt dat niet bekend voor als rethoriek die verdacht veel lijkt op de rethoriek over een -oh hoe toevallig- door Joden geleide alternatieve regering?
Leuk! En complottheorie, maar niet direct mijn retoriek. Ik kom er later even op terug.

Ik maak Wilders / de PVV het verwijt dat het onduidelijk is op grond waarvan en wiens belangen ze precies behartigen, doordat ze zich inlaten met financiers die banden lijken te hebben met Israel. Dat hoeft niet erg te zijn en het is zeker niet direct, persé pro of contra welke Joodse gemeenschap dan ook of welk Joods individu dan ook. Ik zal jou noch de Joden verwijten dat de PVV van Wilders zich bezig houdt met de Nederlandse politiek.

En voor de oplettende lezer, ik schrijf: doordat ze zich inlaten met. Voor de compulsieve kip-ei fanatici, ik duid daarmee op het gegeven van een meneer Wilders met een uitgesproken mening die bepaalde mensen aantrekt. Niet andersom en dus niet op een door Joden geleide marionettenregering.

Feit, Wilders wordt gefinancierd vanuit het buitenland. De vraag is, kan Wilders, gezien zijn nogal stellige uitspraken, nog terug? En zou hij met andere steun dezelfde weg zijn ingeslagen? Ik denk dat de steun die hij krijgt hem weldegelijk beïnvloedt en ik denk dat hij zich er ongewild toch wel min of meer aan verbind.

Vergelijk hem daarbij met een man in een huwelijk die vreemd gaat. Je kunt daar – in mijn ogen althans – moeilijk zijn ’s mans vrouw of zijn minares de schuld van geven.

Ik vind dat zowel de realiteit als de suggestie dat Wilders ultra-rechtse, Israelische belangen zou dienen, ten allen tijde vermeden moet worden en ik vind dat Wilders er zelf niet genoeg aan doet om die suggestie te vermijden. Integendeel, getuige z’n ambtsverleden bij de VVD, z’n lunches met Lieberman, pleiten voor het bombarderen van Iran, z’n interview(s) voor de Israelische staatstelevie, waar hij dingen roept als “Israel is de eerste verdedigingslinie van het Westen”, etc…

Principieel vind ik dat buitenlandse organisaties met fundamentalistische, ideële of commerciële belangen, of dat nu neo-cons, Katholieken of Joden zijn, geweerd moeten worden uit de Nederlandse politiek. Daar waar dat niet lukt vind ik dat men volledig open en eerlijk moet zijn over hoe de vork in de steel zit – en Wilders houdt zich op de vlakte en maakt dankbaar misbruik van mazen in de wet om z’n financiering ondoorzichtig te houden.

op 13 02 2010 at 05:05 schreef leo schmit:

Tjerk is een manipulator. Als GS een standpunt verkondigd: Joodse invloed op de W beweging, gaat hij hem terugfluiten (‘kwalijke insinuatie’). Als Benech in de verdediging gaat gooit Tjerk er een tandje bovenop (even goed kijken voor je begint te briesen). Als Diadorum een pleidooi voor Israel houdt komt Tjerk met IDF personeel die uit vervelen schietoefeningen op kindjes houden. Als Leo z’n mond opendoet wordt ie voor anti-semiet uitgemaakt.

Tjerk knows it all!

op 13 02 2010 at 18:17 schreef diadorim:

Tjerk knows it all. Tja, daar lijkt het wel op (niet cynisch bedoelt). En Leo is een lul.

op 20 02 2010 at 15:38 schreef Benech:

Nee Leo, je hebt er geen fuck van begrepen, zal er na een weekje nog heel kort op terugkomen. Ik noem jou een antisemiet. Nee, niet om je MO-standpunt. Dat zal mij worst wezen. Wat mij structureel aan jou ergert is dat je mij, vanwege mijn achtergrond, woorden in de mond legt. Als ik je betrap op het verkondigen van pertinente onwaarheden, verleg je daarnaast de doelpalen.

Met Tjerk heb ik allang uitgebreid de hele MO-kwestie besproken en daarbij heeft hij me nooit woorden in de mond gelegd, daarbij heeft hij uitsluitend zijn eigen standpunt verkondigd en daar ben ik het voor een deel mee eens, voor een aanzienlijk deel mee oneens.
Echter, hij heeft mij nooit een standpunt voor de voeten geworpen dat ik wel zou hebben vanwege mijn achtergrond. Dat heb jij wel gedaan Leo, en dat is karakteristiek voor antisemieten: ze denken in patronen want wat voor een groep geldt op basis van associatief denken geldt ook voor Benech, zo redeneert Leo.
Dat Tjerk goed geinformeerd is, durf ik in bepaalde opzichten te betwijfelen omdat ik Tjerk’s strategie om een mening op te bouwen ken en kan doorzien. Echter, van ongenuanceerdheid of onzorgvuldigheid bij het opbouwen van zijn mening kan ik hem niet beschuldigen. Ook dat staat in schril contrast met jouw manier van debatteren Leo.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS