Home » Archief » Burqaverbod


[14.01.2006]

Burqaverbod

Willem de Zwijger

noshame (89k image)

Ik vroeg Jeroen Dijsselbloem, woordvoerder integratie van de PvdA-tweedekamerfractie net voor de Kerst het volgende:

Jeroen,

Ik lees in Trouw dat je het burqaverbod een ‘idiote motie’ vond. Zojuist lees ik bij Maurice de Hond dat drieënzestig procent van de PvdA-stemmers de burqamotie steunt. Ik denk dus dat je je kiezers iets meer aan uitleg verschuldigd bent dan ‘idiote motie’. Meer in het algemeen denk ik dat links op een vreselijke manier de aansluiting met samenleving is kwijtgeraakt waar het gaat om de problematieken rond migratie, de vrijheidslievende samenleving, en de seculiere cultuur.

Met vriendelijke groet,

Willem Dezwijger

Hij antwoordde:

Beste Willem,

Opmerkelijk dat op dezelfde dag dat een meerderheid in de Tweede Kamer de boerka wil verbieden, de nieuwe president van Iran westerse muziek wil verbieden. Zijn we echt tot het niveau van Iran afgedaald? Het is een verkeerde motie omdat er nu al allerlei mogelijkheden zijn om de boerka (of andere kleding), waar deze een probleem vormt, te verbieden. Bij de overheid, door een werkgever, door een school, op straat door de burgemeester. En hier en daar zijn dergelijke verboden ook ingesteld. Waar het een probleem is, moet je het aanpakken en dat gebeurt allang. Een algemeen verbod van een kledingstuk is wat de PvdA betreft helemaal niet nodig. Het uitgangspunt moet blijven dat mensen zelf beslissen wat ze dragen; dat hoort bij de vrije levensfeer en de vrijheid van godsdienst en meningsuiting.

Er worden door de voorstanders van dit verbod verschillende argumenten aangevoerd. Veiligheid is een belangrijke. Zoals gezegd, waar de veiligheid serieus in het geding is kan de burgemeester boerka’s en andere gezichtsmaskers verbieden in de Algemene Plaatselijke Verordening. Maar menen we nu oprecht dat onze veiligheid direct in het geding als er een vrouw met een boerka over straat loopt? Het tweede argument is vrouwonvriendelijkheid. Daar ben ik het zonder meer mee eens. Maar kunnen we vrouwonvriendelijk gedrag van mannen afdwingen door een verbod? Natuurlijk niet; die mannen die vrouwen tot boerka dwingen, zullen bij een eventueel verbod hun vrouwen binnen houden. En hoewel ik het ook niet snap zijn er vrouwen die vrijwillig een boerka dragen. Moeten wij deze vrouwen bij wet verbieden vrouwonvriendelijk bezig te zijn? Zoals gezegd, we hebben in ons land prima spelregels op het punt van kleding. Uitgangspunt is maximale persoonlijke vrijheid en waar er een probleem is kunnen regels worden gesteld.

Vriendelijke groet,

Jeroen Dijsselbloem

Mijn reactie:

Beste Jeroen,

bedankt voor je snelle antwoord op mijn vraag naar verheldering van het PvdA-standpunt over de burqa-motie.

Ik wil graag proberen heel kort beargumenteren waarom ik deze kwestie – hoe symbolisch ook – van belang vind. Over mezelf: ik ben een kleine 30 jaar PvdA-lid geweest, van oorsprong jaren-zeventig studentactivist, en heb mijn lidmaatschap boos opgezegd op 23 november 2004, toen links een draai maakte over de motie-van der Laan/Eerdmans tegen het verbod op godslastering. Dat was toen wel een cruciale kwestie en op een cruciaal moment – net nadat een opinieleider vanwege vermeende godslastering door een fundamentalist was vermoord.

We zien dat er bijna ongemerkt een forse liberale, seculiere meerderheid is ontstaan in Nederland, die een aantal centrale waarden draagt: moderniteit, gelijkheid, sexuele emancipatie, vergaande vrijheid van meningsuiting, scheiding van geloof en staat. We zijn, in de woorden van Piet de Rooy, een cultuurnatie. Dat wil zeggen, die kernwaarden vormen de Nederlandse identiteit, en we (die de seculiere meerderheid uitmaken) blijken daarmee nogal normatief mee om te gaan. Dat wil zeggen, in de Nederlandse cultuur vinden we niet dat alles moet kunnen (dat zou een relativistisch standpunt zijn), maar dat heel veel dingen kunnen omdat ze in onze kernwaarden passen. We zijn dus niet tolerant per se, we zijn ook intolerant tegen de intoleranten. Onze kernwaarden spreken niet vanzelf, ze moeten worden verdedigd.
Daarom zijn we voor de Gay Parade, en tegen de burqa. De burqa, en dat is voor mij het centrale argument voor een burqa-verbod, is zo aanstootgevend, zo in strijd met de kernwaarden van onze cultuur, zo’n affront, dat ze niet moet worden toegestaan. Een burqa in Nederland is zeker even erg als een doorkijkbloesje in Mekka.

Het primaire belang van een burqa-verbod is dus niet de draagsters ervan te emanciperen, of ze te beschermen tegen hun mannen, laat staan het veiligheidsargument, maar de weigering dergelijke attributen in het openbaar te moeten aanschouwen, omdat ze een belediging zijn voor de waarden die wij koesteren – ik zou bijna zeggen een belediging voor wat voor ons heilig is.

Dit gevoel leeft breed. zevenenzeventig procent blijkt voor een burqa-verbod, en dat geldt ook voor drieënzestig procent van de PvdA-kiezers, meldde Maurice de Hond dezer dagen. Een meerderheid van kiezers van alle partijen behalve Groen Links, is voor een hoofddoekverbod op scholen en in openbare gebouwen, bleek uit twee peilingen van de afgelopen zomer, en dat terwijl er over het onderwerp nauwelijks publieke discussie is. Met andere woorden, er is nog steeds een grote kloof tussen de officiële politiek van de PvdA (en van de SP) op deze categorie onderwerpen en de opvattingen van de achterban. Dat moet veranderen, om nieuwe verrassingen als Fortuyn en het EU-referendum voor te zijn, en om niet met lege handen te staan als er weer een fundamentalistische aanslag komt. Als er weer een moord of een bomaanslag gebeurt en links heeft ondertussen geen helder perspectief op de Nederlandse kernwaarden ontwikkeld, en op de manier waarop minderheden hierin kunnen worden geïntegreerd, is de toekomst aan Wilders en zijn geestverwanten.

Met vriendelijke groet,

Willem Dezwijger

Ik hoop nog op antwoord – het is tenslotte nog reces in Den Haag.

De problematiek waarmee de Partij van de Arbeid worstelt, wordt mooi weergegeven in een lange discussie die tijdens de Kerstvakantie op de website van PvdA-Amsterdam werd gevoerd. Kern is of voorzichtig moet worden omgesprongen met gevoeligheden van ‘moslims’ op het gebied van bijvoorbeeld homosexualiteit, dan wel dat heldere grenzen moeten worden getrokken.

Een praktisch aspect lijkt me dat de PvdA zo bang is de relatie met haar moslimkiezers te verliezen, dat ze ondertussen veel grotere groepen seculieren kwijtraakt. Het lijkt in Amsterdam misschien wel alsof half Nederland uit migranten met een moslimidentiteit bestaat, maar dat is niet zo. Het gaat om zes procent van de bevolking, waarvan ruwweg twee procent praktizerend en min of meer orthodox is – ongeveer de grootte van de SGP-aanhang.

Principieel is natuurlijk waar de PvdA staat in de tegenstelling tussen seculier en niet-seculier: heeft Nederland een in hoofdzaak seculiere, liberale cultuur waarvan de waarden ook door de Partij van de Arbeid verdedigd worden, of wordt met die waarden gemarchandeerd?

Willem de Zwijger is ‘de stem van politiek incorrect links’. Zijn weblog is een rijke bron van wijsheid en inzicht en zou veel meer bezoekers moeten trekken.

Algemeen, 14.01.2006 @ 03:42

[Home]
 

7 Reacties

op 15 01 2006 at 15:23 schreef Michiel Mans:

De Iraanse Fereshta Moradi publiceerde een artikel in het Eindhovens Dagblad. Ze schreef o.m.

-"De Iraanse Fereshta Moradi (35) uit Eindhoven gaat nog een paar stappen verder: ze wil een verbod op het dragen van een hoofddoek tot achttien jaar en een verbod op islamitisch basisonderwijs. Volgens Moradi moet de integratie van islamitische vrouwen drastisch anders.-

Met veel islamitische meisjes in Nederland gaat het niet goed. Al in de kinderjaren wordt de kiem gelegd voor angsten, depressies en fysieke klachten op latere leeftijd. Als de opvoeding van deze meisjes niet verandert, krijgt de samenleving straks de rekening gepresenteerd van een psychisch zwakke, onzekere generatie vrouwen die niet vrij en zelfbewust in het leven kan staan.

Haar stellige opvattingen ontleent ze onder meer aan wat ze dagelijks ziet en meemaakt. Op de basisschool van haar twee kinderen bijvoorbeeld, in Vaartbroek. ‘Om godsdienstige redenen mogen meisjes niet naar het schoolzwemmen, of niet mee op schoolkamp. Bij mijn dochtertje in de klas mocht een Marrokkaans meisje van haar ouders met carnaval niet verkleed naar school. Toen iedereen verkleed kwam – behalve zij, voelde ze zich heel verdrietig en buitengesloten. Om haar toch het gevoel te geven een beetje verkleed te zijn, kreeg ze wat schmink op haar gezicht. Helemaal blij was ze. Totdat haar moeder haar kwam halen. Die was woedend. ‘Wij leven volgens de regels van de islam en daarom doen we niet mee aan een feest als carnaval’, zei de moeder.’

Fel gekant is de Iraanse tegen de islamitische basisscholen. Volgens haar staan deze scholen integratie alleen maar in de weg, omdat islamitische kinderen niet buiten hun eigen kringetje vertrouwd raken met Nederlandse kinderen.-‘Bovendien leren de meisjes op deze scholen volgzaam te zijn en uit de buurt van jongens te blijven. De meisjes leren hun lot te accepteren. De jongens leren dat ze altijd voor de familie moeten zorgen en dat ze hun zussen in de gaten moeten houden’, aldus Moradi.

Volgens Moradi wordt de meisjes lange tijd ingeprent dat ze zachtjes moeten praten en dat ze zich moeten schamen voor hun vrouwelijkheid, dat seks voor mannen is en verliefdheid taboe. Mede daarom lopen veel meisje met gebogen schouders en het hoofd naar beneden, met rug- en nekklachten op latere leeftijd als gevolg. Moradi pikt deze meisjes er zo uit. Ze herkent hen omdat haar eigen lot als vrouw in Iran hetzelfde was. ‘Uit vrijheidsoverwegingen, maar ook uit gezondheidsoogpunt (weinig zon en frisse lucht) zou het dragen van hoofddoekjes in Nederland tot achttien jaar verboden moeten worden’, stelt de politiek vluchtelinge. ‘Vrouwen moeten als ze er aan toe zijn zélf kunnen beslissen of ze de hoofddoek willen dragen of niet.’"-

Ook in Amsterdam zie ik steeds vaker heel jonge meisjes al met een niqaab lopen. Dat is eigenlijk vrij beledigend als je bedenkt wat de bedoeling van dergelijke kledingstukken is. ‘De man niet in verleiding brengen.’ Er wordt dus vanuit gegaan dat alle mannen ook bij jonge kinderen al uit hun bol gaan.

op 16 01 2006 at 11:40 schreef jessie:

Tja, grote bek over mensenrechten maar ondertussen kan een bepaalde groep kinderen in Nederland barsten.
Die (m/v) groeien op met een verknipt beeld ten op zichte van elkaar.

Maar ja, kinderen zijn geen kiezers.
Daarom blijft de PvdA volharden in zijn idioterie.

[ pmerkelijk dat op dezelfde dag dat een meerderheid in de Tweede Kamer de boerka wil verbieden, de nieuwe president van Iran westerse muziek wil verbieden. Zijn we echt tot het niveau van Iran afgedaald? ]

Ja, want we staan toe dat vrouwen anders behandeld worden dan mannen.

op 17 01 2006 at 12:53 schreef Paardestaart:

Fereshta Moradi heeft gelijk: kinderen moeten beschermd worden tegen de uitwassen van een geloof. Een verbod op doeken en soepjurken die je bewegingsvrijhheid beperken is ook prettig voor ouders die de mening van buren en stamgenoten vrezen, dus laat de overheid dan maar de kooltjes uit het vuur halen, net als in het geval van besnijdenis…Nog zo’n uitwas waar we bijna een knieval voor gemaakt hadden.

op 18 01 2006 at 17:11 schreef Elke Vlasveld:

Misschien zou Jeroen Dijsselbloem (ik dacht dat hij aangesteld was om eventuele machtsverschuivingen bij de collega-partijen te signaleren?) het boek van Michiel Hegener, "Vrijheid van Godsdienst", eens kunnen lezen?

Dat gaat er over, hoe het art. op vrijheid van godsdienst juridisch misbruikt wordt om gelovige mensen, en vooral kinderen, onder dwang binnen één geloof te houden.

Hij noemt dat "een gebrek aan horizontale werking van de wet".
De vertikale werking, het opeisen door religieuze groeperingen om hun godsdienst als instituut vrijelijk te mogen belijden, wordt wel toegepast.
Maar het recht van het individu, om binnen die godsdienst zijn individuele burgerrechten bijv. als vrouw, homo, of als afvallige die liever naar een andere godsdienst wil, wordt niet of nauwelijks gehandhaafd.

Op de achterflap staat een sterke stelling van Hegener: "dagelijks worden tientallen Nederlandse babies ingelijfd bij georganiseerde religies. Bij de islam is dat voor het leven. Iedereen zou protesteren indien kinderen voor het leven lid werden gemaakt van de VVD of de PvdA, maar religieuze groepen beschikken kennelijk over een uitzonderingspositie".

Interessant boek, dat.

op 20 01 2006 at 16:22 schreef jessie mans:

N.a.v. een discussie over o.a. de burka:

[quote]Wat hij wel zei is dat geen vent ( tenzij je echt vrouwenhater bent ) onberoerd blijft naarmate meer naakt te zien is..[/quote]

Tja, dat kun je natuurlijk van bijna alle mannen zeggen en ook van veel vrouwen.

Waar het om gaat is dat je moet kunnen aantrekken wat je wilt ook al is het nog zo weinig.
Zonder dat je hierop aangesproken wordt of erger.

Als je in A’dam met burka loopt zegt niemand iets.
Wel sta je raar te kijken als je ze bij H&M ziet rondkijken.
Kan natuurlijk voor dochter of zo zijn maar het is een raar gezicht.

Als je echter het in je hoofd haalt om een smaak te hebben die door velen synoniem is aan slettebak dan weet je niet wat je meemaakt.
Een vriendin van mij heeft zo’n smaak. Als ik met haar wandel dan stemt me dat treurig.
Ze is trouwens ook nog eens knap en heeft een prachtig figuur.
Moslims zijn het grofste, luidste en de grootste groep.

Lopen vrouwen zo raar te doen naar aantrekkelijke mannen?
Lopen lesbo’s in het openbaar zo raar naar aantrekkelijke vrouwen doen?
Volgens mij gaat dit ook wel op voor de meeste homo’s.
Die kennen ook wel het verschil tussen wat leuk is om te horen en wat niet.

Dat sommige heren van homo’s in paniek raken komt door hun zelf-overschatting en verknipt beeld.
De arrogante gedachte dat elke homo met hun naar bed wil is werkelijk hilarisch!

Dit komt uit een topic bij het forum van 2 Vandaag.
Begonnen 2 April 2004.
Inmidddels 1796 reacties (90 pagina’s).
Opgestart door een moslim die zijn islam uitlegt.
Titel van deze topic "de vredeboodschap van de islam".
De volharding is groots te noemen.

Menig is hierop stuk gelopen.
Velen hebben al vele malen de handdoek in de ring geworpen.

Voor als je je verveelt of je eens lekker wilt ergeren:
http://forum.tweevandaag.nl/phpBB2/viewtopic.php?p=207276#207276

Voor het echte werk:
http://forum.tweevandaag.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=110010&postdays=0&postorder=asc&start=60
"atheïsme versus religie"
5 pagina’s
91 reacties
gestart op: Zondag 8 Januari 2006

op 20 01 2006 at 16:25 schreef jessie:

Zucht..het commentaar op die quote is van mij.

op 25 01 2006 at 14:10 schreef Cor:

"Moslims zijn het grofste, luidste en de grootste groep.

Lopen vrouwen zo raar te doen naar aantrekkelijke mannen?
Lopen lesbo’s in het openbaar zo raar naar aantrekkelijke vrouwen doen?
Volgens mij gaat dit ook wel op voor de meeste homo’s.
Die kennen ook wel het verschil tussen wat leuk is om te horen en wat niet.

Dat sommige heren van homo’s in paniek raken komt door hun zelf-overschatting en verknipt beeld.
De arrogante gedachte dat elke homo met hun naar bed wil is werkelijk hilarisch!"

GOED GEZEGD!

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Kankerhomo

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Harde Por

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Er is niks meer om respect voor te hebben

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS