Home » Archief » ‘Maak van Antillen een Nederlandse provincie’


[14.01.2006]

‘Maak van Antillen een Nederlandse provincie’

Peter Breedveld

filosoof (38k image)

De Curaçaose ex-revolutionair Stanley Brown (hij was één van de leiders van de mislukte revolte op Curaçao op 30 mei 1969) is kandidaat voor de statenverkiezingen op 27 januari. Hij wil dat de Antillen een provincie van Nederland worden.

Wat is MOD.POR?

MOD.POR staat voor Movementu Opshon D pa Provinsia Outonomo den Reino: Beweging Optie D voor een Autonome Provincie van het Koninkrijk. We hebben een referendum gehad over de toekomst van Curaçao. Er waren vier opties: onafhankelijkheid, behoud van de huidige situatie, de status aparte zoals Aruba heeft en optie D: een provincie van Nederland worden, net zoals Limburg. Vanwege de globalisering, de Europese Unie en al dat soort dingen ben ik er al jaren voor dat we een Nederlandse provincie worden.

Hoe is de staatsrechtelijke situatie nu?

De Antillen zijn nu een federatie van vijf autonome eilanden met een zwakke centrale regering op Curaçao. Dat functioneert niet. We hebben een sterk centraal gezag nodig. Ik heb heel lang gedacht dat het aan de corruptie lag, aan het slecht functionerende justitionele apparaat, aan slecht bestuur enzovoort. Inmiddels ben ik tot de conclusie gekomen dat dat niet de hoofdredenen zijn. De hoofdreden is ons staatsrechtelijk bestel. Een meerderheid van de bevolking wil niet dat we onze autonomie opgeven. We willen geen controle van Nederland. We willen alleen maar bakken geld en dan doen en laten wat we willen.

En dus moeten de Antillen een dertiende, overzeese provincie van Nederland worden.

Een wet maken voor zestien miljoen mensen kost net zoveel tijd en brainpower als een wet voor 130.000 mensen. Maar tussen die zestien miljoen mensen zit meer talent dan tussen 130.000 mensen. Om het op een populaire manier uit te leggen: een voetbalelftal dat een land van zestien miljoen mensen vertegenwoordigt, speelt beter dan een elftal van een land van 130.000 mensen. Je vindt hier geen elf goede voetballers. Zo vind je hier ook geen elf goede juristen en elf goede doctoren, elf goede rechters…

Is MOD.POR een one issue-partij? Gaat het u alleen om die staatsrechtelijke hervorming?

We houden ons ook bezig met andere issues, waarvoor we creatieve oplossingen hebben. De werkeloosheid op Curaçao is erg hoog: twintig procent, vierenveertig procent van de jongeren is werkeloos. Toch wordt twintig tot veertig procent van het laagbetaalde werk hier gedaan door illegale arbeiders van elders in de Cariben. Werk is er dus wel. Vanwege de loonbelasting en de sociale lasten is een legale werknemer echter achtendertig procent duurder dan een illegaal. Daarom willen we de loonbelasting op het minimumloon afschaffen zodat de concurrentiepositie van de Curaçaose arbeider ten opzichte van de illegaal verbetert.

Ook willen we tweetalig onderwijs invoeren. De elite heeft bewust gekozen voor Papiaments als voertaal in het onderwijs. Papiaments is een prachtige taal, ik hou veel van Papiaments, maar in de wereld kom je er niet ver mee. De rijke elite houdt zo echter de onderklasse onder controle.

Lopen veel Antillianen warm voor uw idee om van de Antillen een Nederlandse provincie te maken?

Antillianen leven met hun kont naar de toekomst en hun kop naar het verleden. Ze lullen over slavernij en kolonisatie, dat de Nederlanders onze vijanden zijn, die ons uit Afrika hebben gehaald. Maar wij zeggen: dat was in de zestiende en zeventiende eeuw, we zitten nu in de eenentwintigste eeuw, word wakker! Mijn grootmoeder zit in de hel met één of andere Nederlander, laat ze het dáár uitvechten. Wij moeten hier leren leven met de kleinkinderen van deze mensen. Maar dat wordt me vaak niet in dank afgenomen. Toen we met deze beweging begonnen werden we verraders genoemd, omdat we met de Nederlandse onderdrukker zouden samenwerken. Maar de Antillen zijn nooit een wingewest geweest. Ze hebben Nederland alleen maar veel geld gekost.

Hoeveel zetels zijn er te verdelen bij deze verkiezingen?

Veertien.

En hoeveel hoopt u er te winnen?

Eén. Het probleem is dat de democratie niet optimaal functioneert in een land waar zestig, zeventig procent van de bevolking financieel afhankelijk is en niet voldoende opleiding heeft. Veertig procent van onze leerlingen zijn drop-outs van de lagere school, die kunnen niet eens lezen en schrijven. Sommige grote partijen worden door buurland Venezuela en door drugshandelaren gefinancierd. Voor de revolutie van 30 mei 1969 was de macht in handen van een blanke elite. Nu is die in handen van een zwarte elite, terwijl de economische macht nog steeds in handen van de blanke elite is. Maar nu is er door de drugshandel ook een zwárte economische elite ontstaan die graag legitiem wil worden door politieke partijen om te kopen.

MOD.POR heeft zo’n honderdvijftigduizend euro tot haar beschikking met fundraising en dergelijke. Wij moeten concurreren met partijen die 1,3 miljoen euro tot hun beschikking hebben. Ik ben er trots op dat ik samen met de zwarte massa een blanke elite omver heb geworpen. De blanken waren toen mijn doodsvijanden. Nu nog meer, want ze hebben liever dat je de stad afbrandt dan dat je hier een Nederlands controlesysteem invoert. Het is lekker vissen in troebel water.

Kent u Marco Pastors?

Die wil hier militairen naartoe sturen om orde op zaken te stellen, nietwaar? Op Curaçao is de roep om noodmaatregelen ook erg sterk. In het drugscircuit zijn steeds meer afrekeningen waarbij ook onschuldige omstanders het slachtoffer worden. Veel mensen durven ’s avonds de straat niet meer op en als je voor de rechter staat, ben je er niet zeker van dat die niet is omgekocht. Je weet niet of je je buurman wel kunt vertrouwen, of die onderwijzer die dat kind laat overgaan terwijl ze nauwelijks kan lezen of schrijven. Maar in plaats van allerlei populistische maatregelen moeten we aan sociale hervorming gaan doen. Bijstand is hier alleen voor vrouwen met kinderen, jonge mannen hebben hier niks: geen werk, geen uitkering, wat moeten ze doen?

Het is juist die onderklasse die op MOD.POR zou moeten stemmen. Maar op de dag van de verkiezingen wordt er een etentje aangeboden, krijgen mensen een hemd, een T-shirt, tien gulden voor busgeld, een telefoonkaart en dan stemmen ze maar op degenen van wie ze dat allemaal hebben gekregen. Ze kijken niet verder dan hun neus lang is.

U hebt er een harde dobber aan

Een zeer harde dobber. Ik ben al veertig jaar bezig en ik ben nu op een leeftijd dat ik denk: ‘Laat me doodgaan voordat deze boot helemaal zinkt’.

Zie ook Red de Antilliaanse democratie!

Algemeen, 14.01.2006 @ 04:26

[Home]
 

12 Reacties

op 14 01 2006 at 14:20 schreef Michiel Mans:

Afgaande op dit interview lijkt het me een man met een realistische kijk op zaken.

op 14 01 2006 at 15:29 schreef Thomas Cool:

Realistisch, inderdaad. Ook heeft hij al die jaren consistent gekozen voor de arme man. Die consistente keuze blijkt nu doorslaggevend en maakt het mogelijk om de fouten uit het verleden te vergeven. In 1969 was hij communist met een Castro-petje zoals Jan Marijnissen in Nederland achter Mao aanliep. Maar sindsdien is hij zoals Marijnissen met de maatschappij meegegroeid en heeft hij zijn visie herzien. Jan Marijnissen kan mij overigens nog niet overtuigen (zie mijn recensie van diens boek "Hoe dan, Jan?"). Stanley Brown wel, die overtuigt me wel door zijn openheid van geest. Enfin, wanneer je in Nederland (ik schrijf vanuit Curacao) iemand tegenkomt van Curacao (iemand die met de voeten al voor het provinciemodel gekozen heeft), vraag dan of hij of zij de familie en kennissen op het eiland al gevraagd heeft dat ze op Stanley Brown moeten stemmen: MOD.POR, Lijst 4. Het geeft je in ieder geval een leuke discussie.

op 16 01 2006 at 05:52 schreef Helen Molina:

Ik was 17 jaar toen de mislukte couppoging plaats vond, onvoorstelbaar bijna 37 jaar geleden.Als Antilliaanse mocht ik bepaalde wijken van de witte elite niet binnen, apartheid vierde hoogtij.
waarachtig, Stanley Brown is met de maatschappij meegegroeid en dat hij zijn visie heeft herzien was duidelijk tijdens mijn eerste contact in 2005 met hem.Dat hij nog steeds strijdt voor verbetering van de penibele situatie van de arme man spreekt van een enorme doorzettingsvermogen. Ik doe een oproep aan Antillianen en autochtone Nederlanders in Nederland (ik woon op Curaçao) om familie, vrienden en kennissen te vragen om voor Stanley Brown MODPOR lijst nr 4 te stemmen.

op 16 01 2006 at 17:46 schreef Rinus Duikersloot:

Waarom niet de politie en desnoods het leger sturen om de wet te handhaven?

Vastgesteld moet worden dat de meerderheid van de bevolking van Curaçao geen provincie van Nederland wilt worden. Wat dan te doen?

Heeft iemand hier het debat tussen Marco Pastors en James Schrils (voormalig directeur van Forsa, de belangenorganisatie voor Antillianen) bij Buitenhof gezien?

http://www.vpro.nl/programma/buitenhof/afleveringen/25203693/

James Schrils verklaart de hoge werkeloosheid door de arbeidsethos van de bevolking aldaar. Wat moet je doen met mensen die niet willen werken? Stanley Brown pleit ervoor om ze een uitkering te geven. Is dat de oplossing?

op 16 01 2006 at 18:30 schreef Paardestaart:

Hm – om te beginnen heropvoeding lijkt me..Die jongens hebben het verhaal van het roverskapitalisme van het rijke westen al hun hele leven gehoord als verklarinng voor hun armoe, en dan nog de slavernij weet je; rijken komen er ook niet eerlijk aan, vinden ze, dus we gaan het wel ergens anders halen
Ondertussen ligt het land op zijn kont, en de cultuur is er van dien aard dat verbetering er niet in zit als er geen wonder gebeurt.
Dus ja – lijkt me een goed idee: onder bewind stellen, en zorgen dat ze wat reëler naar de werteld gaan kijken
Overigens wil ik wel zeggen dat ik misschien ook wel een drugvluchtje zou doen.
Ik geloof niet dat er in de gegeven omstandigheden een bestaan op te buuwen is door arbeid, als je niet een flinke dot startkapitaal hebt…

op 16 01 2006 at 19:14 schreef Fritzie:

"…tien gulden voor busgeld, een telefoonkaart en dan stemmen ze maar op degenen van wie ze dat allemaal hebben gekregen. Ze kijken niet verder dan hun neus lang is."

Je toekomst vergooien voor een telefoonkaart is ook een gevolg van een bepaalde ethos.
Hoe ga je dat veranderen.

Buitenhof was een verademing. Eindelijk iemand die concreet is.

Ook werd de vraag van Rinus beantwoordt:
"Wat moet je doen met mensen die niet willen werken? "
Een baan bij de vuilnisophaaldienst aanbieden en als die geweigerd wordt…..enkeltje Curacao.
Nog één laatste poging om van die eilandengroep iets moois te maken en mbv een kwalitatief uitstekend bestuur. Lukt dit niet, dan afscheid.
Immers De Antillen dienen niet het belang van de Nederlandse burger.
Uitgezonderd als belastingsparadijs voor:
De Heilige Koninklijke familie
J van de nieuwenhuyzen,
Mevr. Heineken en nog vele vele andere Nederlandse multimiljonairs.
(iemand andere tijden gezien; gasbel?)

op 16 01 2006 at 19:24 schreef Helen Molina:

Bepaalde mensen hebben hun eigen arbeidsethos gemaakt. Bepaalden werken hier op curaçao erg hard dat zie ik dagelijks en verdienen te weinig. Een alleenstaande moeder met vijf kinderen die bijvoorbeeld hele dagen werkt 5 dagen per week ook s’avonds en ANG 900 netto verdiend dat kan toch niet! Natuurlijk heb je uitzonderingen mensen die niet willen werken maar dat heb je ook in Nederland!Het zijn ook bepaalde rijken die misbruikt maken van de ellendige situatie van de armen!
En dat zie je duidelijk hier op Curaçao. De overheid zou meer moeten doen om de rechten van de laagstbetaalden te respecteren en beschermen. Kun jij je voorstellen dat er nog steeds anno 2006 er mensen zijn die geen werkgeverspensioën krijgen? En dat na dienstjaren van 20 jaar en langer!(ook korter)Tenslotte met een overheidpensioën van 636 ANG moeten leven?

op 17 01 2006 at 14:10 schreef Fritzie:

Helen,
Allemaal wel treurig en zo, maar waarom zijn er moeders met vijf kinderen die alleenstaand zijn ?
Heeft dat niet te maken met cultuur en opvoeding ? Met achtergebleven emancipatie van de vrouw ? Waarom laten die vrouwen zich zo vaak en vroeg volstoppen ?
En waar zijn de mannen ? Zijn die dan zo slecht opgevoed dat ze te onvolwassen zijn om hun eigen kinderen op te voeden ?
Uitbuiting door rijken ? Zal best wel.

Maar je kunt ook een heleboel zelf doen. Hou het bij twee en stel je man medeverantwoordelijk, kom op voor de toekomst van je kinderen en stimuleer hun ontwikkeling. Wees bereid om van de Nederlanders te leren, doe wat zij zo succesvol gemaakt heeft. Verjaag het 350 jaar oude slavernij-monster. Verander je gedrag, je cultuur, versla de geschiedenis. Doe aan Paradigma shifting, verleg grenzen, verwijder obstakels. No pain, no gain. Heelveel zweet en tranen voor een beetje groei. Het alternatief is……helemaal geen groei.
Darts is een razend populaire sport in Engeland en, tot voor kort, onbekend in NL. Wie zijn nu de twee besten ? Juist, Nederlanders. Waarom ? Streven naar succes, de beste willen zijn, nog beter presteren dan gisteren. Dat kan een Antilliaan of Surinamer ook, maar het blijft slechts bij een enkeling. Talent en intelligentie zat, maar een enorm gebrek aan Drive. Wees een Chinees ! Niet zeuren en de verantwoordelijkheid van je afwerpen, maar trots op eigen benen staan. Kom op voor je eigenbelang, wees Ghandi, werk samen met anderen, stimuleer elkaar en durf te dromen.

op 18 01 2006 at 05:48 schreef Helen Molina:

Fritzie,

Je hebt volkomen gelijk en geloof me daar wordt ook hard aangewerkt. Ik vind ook dat bepaalde mannen meer volwassenheid moeten leren om voor de kids te zorgen.
Wij moeten elkaar hier meer stimuleren om voor eigen belang op te komen en mensen moeten meer durven te dromen inderdaad!
Heb zelf 34 jaar in Nederland gewoond ben inmiddels 1.5 jaar terug er is een hoop te doen.
Doe vrijwilligers werk bij een stichting waarbij de kinderen en ouders/ouder dat allemaal wordt geleerd. Zeer positief dus. Probeer binnen MODPOR ook actief me te denken en werken.

op 18 01 2006 at 10:25 schreef BigPete:

Ik ken(de) deze man totaal niet, maar hij lijkt mij inderdaad een realistische kijk op zaken te hebben. Hoe denkt de modale Antilliaan (voor zover deze bestaat) over zijn plannen? Zonder draagvlak blijft hij een roepende in de woestijn.

op 24 01 2006 at 07:35 schreef Shon D. Lisioso:

Tijdens de campagne voor het referendum heb ik, zij het anoniem, zij aan zij met Stanley gestreden voor de Provincie optie. Dankzij verschillende anonieme sponsoren heb ik 5 grote advertenties in de lokale kranten kunnen laten plaatsen. (Zie: http://opshond.blogspot.com/) Ik vind het daarom bijzonder jammer dat de aanhangers van de “Provincie-gedachte” vandaag de dag zo versnipperd zijn. Er kan nauwelijks een vuist gevormd worden. Ik vrees dat het daarom op 27 januari 2006 niet veel soeps wordt.

Maar we geven de hoop niet op. In 1993 stemde men voor het handhaven van de Antillen. De dames en heren politici waren niet in staat om de wens van het volk uit te voeren. Het volk gaf toen in 2005 te kennen dan maar voor een autonome status (binnen het Koninkrijk wel te verstaan!) te kiezen.

Nu al geeft de Curaçaose politiek aan dat men de wens van het volk niet goed verstaat. Hoeveel politici mijmeren al over de status aparte als stap naar onafhankelijkheid? Cova en zijn voorstanders voor een Venezolaanse inlijving lopen hierin voorop.

Heeft men echt niets geleerd van Aruba dat de onafhankelijkheid als troef uitspeelde enkel en alleen om de status aparte te bemachtigen? Sinds 1995 hoeft geen enkele Arubaan meer te vrezen uit het koninkrijk gezet te worden. En daar zijn de Arubanen bijzonder blij mee. Op basis van het Arubaanse precedent is “onafhankelijkheid” als troef achterhaald. We kunnen nu gewoon kiezen voor de status aparte.

Mijn “medium term” voorspelling voor Curaçao luidt als volgt. Over 3 jaar zijn we nog steeds niet autonoom als eiland. Mochten we het wel zijn dan blijkt het resultaat in de verste verte niet te zijn wat de politici ons volk voorspiegelde tijdens de referendumcampagne van 2005. We zijn duurder uit, het onderwijs is nog steeds knudde, de gezondheidszorg onbetaalbaar en de criminaliteit (inclusief politieke corruptie) viert hoogtij. Dit alles dankzij verrotte normen en waarden en ongelooflijke incompetentie bij ons leiderschap, onophoudelijke politieke kemphanerij, gecombineerd met een duurzaam gebrek aan middelen.

Op de een of andere manier lukt het een grote groep burgers om weer een referendum aan te vragen. Dit keer is de optie “Nederlandse Antillen” van tafel. Wat overblijft, zijn dan de opties
(1) autonoom in het koninkrijk,
(2) onafhankelijk of
(3) provincie.

Gezien
(a) de nationale afkeer van onafhankelijkheid en
(b) het feit dat anno 2009 overduidelijk gebleken is dat het slecht functioneren meer aan de politici ligt dan aan het systeem,
zal men niet anders kunnen dan massaal voor de optie “provincie” te kiezen.

Hebben de Nederlanders dan toch gelijk… wie het laatst lacht, lacht het best!

Het kan zo echt niet langer, het roer moet radicaal om!
We moeten terug naar af.
Alleen integratie met Nederland biedt soelaas.

Shon D. Lisioso

op 24 01 2006 at 11:27 schreef Fritzie:

De dames en heren van het volk waren niet in staat om de wens van het volk uit te voeren.

Thats all !

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Kankerhomo

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Harde Por

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Er is niks meer om respect voor te hebben

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS