Home » Archief » Censuur in de kaartenkamer


[28.01.2006]

Censuur in de kaartenkamer

Thomas Colignatus

streep00 (67k image)

De afgelopen zestien jaar hanteerde ik in het publieke domein een bedachtzaam zwijgen over de problematiek van de allochtonen. Gedurende al die jaren, met spraakmakers als Janmaat, Bolkestein, Fortuyn (zaliger), Van Gogh (zaliger) en Hirshi Ali, heb ik mij niet over dit onderwerp uitgelaten en in plaats daarvan heb ik gewacht.

Ik wachtte op het vallen van het kwartje.

Dat wil zeggen: het vallen van het kwartje, niet bij mij, maar bij de gebruikers van het Internet, dus bij de mensen die de wereld onder een muisklik hebben en die zich breed oriënteren.

Ik zweeg vanwege de zeer praktische reden dat ik in een rechtszaak betrokken ben waarin ook een kwestie speelt waarbij ook allochtonen betrokken zijn.

Wat ik over de kwestie der allochtonen zeg kan in deze rechtszaak verkeerd begrepen worden of door een advocaat van de andere kant verkeerd worden voorgesteld.

Mijn algemene punt is dat ik een oplossing voor de werkloosheid presenteer. Ik doe dat in de hoedanigheid van econometrist en wetenschappelijk medewerker van het Centraal Planbureau (CPB). Ik heb een nieuw idee ontwikkeld, dat, omdat het nieuw is, nog niet bij anderen bekend is.

Ik zou het nieuwe idée graag presenteren, met de vakgenoten bespreken en met de modellen doorrekenen, zodat het gebruikt kan worden voor advies aan de regering en het parlement. Helaas heeft de directie van het CPB ervoor gekozen mij te censureren en mij het spreken onmogelijk te maken.

Wanneer de werkloosheid aangepakt kan worden, dan is een onderdeel daarvan dat het ook gunstig uitpakt voor de werkloosheid onder allochtonen. Wanneer allochtonen werk vinden dan kunnen veel spanningen in de samenleving hanteerbaar worden. Werk is de sleutel tot integratie. Het is niet voldoende, maar denkelijk wel noodzakelijk.

De directie van het CPB stelt echter, als onderdeel van een klacht in 1991 waarom ik volgens de directie ontslagen moet worden, dat ik niet zou kunnen samenwerken met de allochtone medewerkers op mijn afdeling.

Ik meen dat de directie daarbij verkeerd is voorgelicht door mijn afdelingshoofd.

Om de kwestie op te lossen heb ik destijds verzocht om de situatie op de afdeling te laten onderzoeken door onafhankelijke deskundigen. Dit onderzoek is nooit gehouden en de rechter heeft vooralsnog mijn ontslag toegestaan.

Dit afdelingshoofd is inmiddels vanaf medio de jaren ‘90 ook verantwoordelijk voor het onderzoek op het CPB naar de werkloosheid onder migranten.

Mijn oordeel is dat het afdelingshoofd onvoldoende begrijpt (1) van de problematiek van de werkloosheid in het algemeen, (2) van de problematiek van de werkloosheid onder migranten, en (3) van het management van een afdeling met verschillende culturen.

Mijn oordeel is ook dat de directie van het CPB verantwoordelijk blijft voor de vrijheid van wetenschappelijk denken, ook al wordt men door een afdelingshoofd voorgelogen. Het is niet logisch dat een nieuw wetenschappelijke idee niet besproken zou mogen worden, omdat de wetenschapper, die dat nieuwe inzicht heeft ontwikkeld, (zogenaamd) niet met allochtone collega’s zou kunnen samenwerken.

Er ontstaat zo een tamelijk zieke situatie. De Nederlandse economie is als een schip, met premiers Lubbers, Kok en Balkenende als schippers aan het stuur, terwijl in de kaartenkamer censuur van wetenschap wordt gepleegd zodat de verkeerde kaarten worden gebruikt. Het schip ploetert tegen de stroom in en loopt steeds op zandbanken. Ondertussen heeft de directie van de kaartenkamer onvoldoende inzicht in multiculturaliteit en misbruikt zijn macht om degene uit het schip te duwen die de correcte kaart heeft gevonden.

Aldus herhaal ik mijn advies tot een parlementaire enquête naar de massale werkloosheid en de rol daarbij van de voorbereiding van het economisch beleid, in het bijzonder de rol van het CPB.

Overigens is mijn analyse omtrent de werkloosheid in Nederland ook van toepassing op de voorsteden van Parijs en dergelijke. Het voert te ver om dat hier uit te leggen, dat reserveer ik voor het moment wanneer ik weer op het CPB mag werken en met de collega’s mag praten.

Tegen de burgers van Nederland die zich zorgen maken over de problematiek van de immigranten zou ik willen zeggen dat zij beter de nadruk kunnen leggen op die parlementaire enquête. Het spreekt voor zich dat immigranten zich moeten aanpassen, maar, ach, bijvoorbeeld ook de joden hebben decennia lang in den vreemde toch hun eigen cultuur gehandhaafd, dus, met passen en meten valt er heus wel met elkaar te leven. Een godsdienstig moslim is doorgaans een heel fatsoenlijk mens. Voor wie zich zorgen maakt is het kernpunt dat wanneer de massale werkloosheid verdwijnt dat dan de excessen van cultureel of godsdienstig extremisme hanteerbaar worden.

Voor de goede orde: Ik wachtte op het vallen van het kwartje en bewaarde ondertussen een bedachtzaam zwijgen. Wat is er veranderd waardoor ik nu deze publieke uitspraak doe ?

Ten eerste verkeert de rechtszaak in een soort afrondende fase. Na 16 jaar procedures en juristerij lijkt er weinig meer gedaan te kunnen worden. Via de rechtszaak is informatie naar boven gekomen, dus het was zo min of meer een nuttige exercitie. Bijvoorbeeld is zo ook gebleken dat een wetenschapper in rijksdienst geen bescherming heeft wanneer een directie machtsmisbruik pleegt en een afdelingshoofd gaat liegen. Bijvoorbeeld is er dus geen onafhankelijk onderzoek naar de situatie op de afdeling geweest, weigert de directie om dit te laten plaatsvinden, is er klaarblijkelijk geen expliciet recht daarop, en stelt ook de onafhankelijke rechter niet zo’n onderzoek in. Een wetenschapper met een nieuw idee is feitelijk vogelvrij.

Ten tweede lijkt het erop dat met 9/11 de nieuwe grote oorlog inmiddels kan zijn begonnen. Vijftien jaar geleden, bij de CPB-studie “Scanning the future” en “Nederland in Drievoud” 1990-2015 waaraan ik meewerkte, werden er vier scenario’s doorgerekend, waarvan één “Global Crisis” heet. Momenteel telt de planeet 6 miljard mensen en over zo’n 20 jaar kunnen dat er 8 miljard zijn (tenzij AIDS en vogelpest toeslaan). Al deze mensen willen eten, wonen, zich kleden, elke dag een warme douche, een auto hebben. Al deze mensen willen dus grondstoffen, olie, ruimte, lucht. En ze hebben wapens.

Wanneer we de humane democratie willen redden dan moet het kwartje vallen.

Links:

• Over de CPB-kwestie kan men het beste beginnen bij De Ontketende Kiezer
• Over het onderdeel van de allochtonen op de afdeling, volg deze link, punt 5c
• Een verzuchting bij de moord op Theo van Gogh
• Het belangrijke boek van Jared Diamond, Collapse (2005)

Thomas Colignatus is econometrist en onder meer samen met journalist Hans Hulst auteur van De Ontketende Kiezer (2003). Momenteel is hij op Curaçao werkzaam.

Algemeen, 28.01.2006 @ 18:15

[Home]
 

11 Reacties

op 28 01 2006 at 19:14 schreef jessie:

Zo, dat is me een verhaal.

Voor ik door dender zou ik je de tip willen geven om Joost Eerdmans te mailen.
Tot dusverre de enige politicus die altijd inhoudelijk reageert op klachten en mail doorstuurt naar collega’s die het onderwerp in hun portefeuille hebben.

Die Zalm toch.
Wat kan die man liegen.
En iedereen zand in de ogen strooien.

N.a.v. Oekraïne gas debacle ben ik eens in de NL gasprijzen gedoken.
Terwijl men in de kamer valt (was het maar echt zo) over 35 euro blijken we met de gasprijs pas echt genaaid te worden.

Helaas zal er pas iets veranderen als er een aardverschuiving plaats vindt in de politiek, veroorzaakt door de kiezers die de grote/gevestigde partijen en masse negeren.

Dat zie ik nog niet gebeuren.

Ik ga in ieder geval investeren in "De ontketende kiezer".
Sterkte en veel succes.

op 28 01 2006 at 22:11 schreef Cor:

Even los van de politiek, Thomas, wat wil je doen aan de "environmental damage, climate change and rapid population growth" die het Westen bedreigt?
En wat is je werkgelegenheidsplan?

op 29 01 2006 at 01:14 schreef klaasvaak:

http://www.tienmiljoen.nl/Ned/

op 29 01 2006 at 11:33 schreef jessie:

http://www.dataweb.nl/~cool/Thomas/Nederlands/Wetenschap/Artikelen/HK3paginas.html

[ Merk op dat de werkloosheid die door het huidige bruto minimumloon wordt veroorzaakt onnodig en inefficiënt is. Beneden het bruto minimumloon bevindt zich een belastingvacuüm, waardoor het mogelijk is om belastingen kwijt te schelden, of de voet te verhogen, zonder dat dit iets hoeft te kosten. Immers, voor voltijds werkenden geldt dat beneden het minimumloon niet gewerkt mag worden, en belastingtarieven in dat gebied genereren dan geen belasting-inkomsten. Zij hebben daar wel een nadelig hefboom-effect op het bruto minimumloon.

Dit inefficiënte belastingvacuüm wordt echter stelselmatig door de beleidsmakende instellingen genegeerd. CPB-directeur Zalm heeft de discussie over deze analyse destijds geblokkeerd, en mij met machtsmisbruik ontslagen. Door de verkeerde behandeling door de directie van het CPB en de daardoor veroorzaakte beeldvorming heeft de analyse tot nu toe niet alleen binnen maar ook buiten het CPB onvoldoende aandacht gekregen. ]

op 29 01 2006 at 11:50 schreef jessie:

Ben inmiddels achter het verschil tussen een econoom en econometrist.
Theorie<>praktjk.
Waarom is dit woord gretvrerdremme niet in de van Dale opgenomen?

op 29 01 2006 at 17:23 schreef visarendje:

Jessie,

Ik weet niet welke uitgave van de van Dale je hebt, maar in mijn digitale van 2000 staat het wel degelijk.

Econometrist = beoefenaar van de econometrie.

Econometrie = wiskundige behandeling van onderdelen der economie, leer van in cijfers uitgedrukte economische factoren.

Toe aan een nieuwe van Dale?

op 30 01 2006 at 10:34 schreef jessie:

Ik heb er nog een van voor de 2e wereld oorlog (wel een hele dikke), verder behelp ik me met de van Dale online.

op 30 01 2006 at 18:20 schreef Michiel Mans:

Beste Colignatus,

Uw verhaal klink erg bekend. Het bewijst voor mij nogmaals hoe erg de rot in hogere ambtelijke kringen en aanpalende organisaties is. Die taaie club maakt de werkelijke dienst uit in het land. De politiek ziet het niet, wil het niet zien, maakt er onderdeel van uit of komt er uit voort.

Twee kenmerken van de persoonlijkheden die in deze rotte kringen opereren. Authoritair en een haast obsessieve eis van loyaliteit. Dat laatste zie je ook in de politiek terug. Men is mede boos op Pechtold omdat hij niet ‘loyaal’ is.

Een andere eigenschap, die je ook in het bedrijfsleven ziet, is het meer bezig zijn de eigen toko ‘in orde’ te houden dan werken voor het landsbelang of het bedrijf.

Veel sterkte en succes.

op 30 01 2006 at 18:35 schreef Michiel Mans:

"Momenteel telt de planeet 6 miljard mensen en over zo’n 20 jaar kunnen dat er 8 miljard zijn (tenzij AIDS en vogelpest toeslaan). Al deze mensen willen eten, wonen, zich kleden, elke dag een warme douche, een auto hebben. Al deze mensen willen dus grondstoffen, olie, ruimte, lucht. En ze hebben wapens."

Overbevolking is naar mijn idee de grootste bedreiging die er is. Een lagereschool leerling kan dit uitrekenen. Het is vreemdgenoeg ook de minst besproken bedreiging. Absurd maar waar. Als het wel besproken wordt, komt er een groot conflict met de diverse religieuze stromingen. Ook de foutieve aannames over vergrijzing die met fokken (of immigranten-Sweder van Wijnbergen*) opgelost moet worden loopt dan gevaar.

* Zie http://nekklachten.web-log.nl/archief/16/12/2005

Hier staat ook een CPB rapport bij. Ik zou uw commentaar zeer op prijs stellen.

op 07 02 2006 at 19:52 schreef Thijs:

Overbevolking is inderdaad een grote bedreiging, de Club van Rome wist het al. Hun argumenten zijn inmiddels achterhaald, in een voor lagere schoolleerlingen begrijpelijke taal.

Maar niet getreurd: overal ter wereld loopt de bevolkingsgroei terug, hoewel de bevolking nog toeneemt (dit zijn twee verschillende grootheden!).

Het CPB is een gerespecteerd onderzoeksinstituut, maar niet zonder feilen. Het rapport ‘Immigration and the Dutch economy’ is gewoon een slecht rapport.

Om de redenen die Sweder van Wijnbergen aangeeft. Hij is zeker een onaangename man (ik heb vroeger voor hem gewerkt), maar bepaald geen idioot en veel van wat hij zegt snijdt veel hout.

Ik ben benieuwd hoe oud Michiel Mans is, en wanneer hij dus met pensioen gaat.

op 08 02 2006 at 18:50 schreef Michiel Mans:

Beste Thijs,

Ik ben 49.

Waarom is het een slecht rapport? Wat snijdt hout in het verhaal van van Wijnbergen? En waarom.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS