Home » Archief » De homohaat van de PvdA


[28.01.2006]

De homohaat van de PvdA

Cor Spaans

heaumeaux (67k image)

Als je niemand bent, kun je gerust naar Amsterdam gaan, de voormalige Gay Capital of the World. Vorig jaar deed het Amsterdams Bureau voor Toerisme de waarschuwing uitgaan, dat het onverstandig is te denken dat een homostel overal in de stad hand-in-hand kan lopen. Sommige stadsbewoners respecteren dat niet, zullen we maar zeggen.

De Amsterdamse PvdA heeft onlangs een visie op de positie van homo’s in de stad gepresenteerd, Homobeleid is keuzes maken, die duidelijkheid schept over deze ontwikkeling in de stad van PvdA-burgemeester Job Cohen.

Het is een heldere boodschap: we moeten kiezen tussen de belangen van hoogopgeleide blanke homomannen en die van allochtone homoseksuelen. Die laatsten hebben andere belangen, zoals een ‘eigen emancipatiestrategie’, luidt de cryptische toelichting. Autochtone homo’s die niet ‘hoogopgeleid’ zijn komen in de visie van de voormalige arbeiderspartij anno 2006 niet eens meer vóór. Die zijn in de PvdA-homovisie net zo min het noemen waard als lesbo’s – al dan niet ‘hoogopgeleid en blank’.

In de PvdA-homovisie bouwen allochtone homo’s een aparte zuil op van voorzieningen en steunpilaren, die hun geheel eigen wijze van omgaan met homoseksualiteit verder faciliteert. Zo wil de Amsterdamse PvdA investeren in aandacht voor homoseksualiteit op scholen, maar dan wel met ‘respect voor tegenover elkaar staande morele opvattingen’. Niet alleen in het onderwijs, maar ook in de algehele visie op homo-emancipatie wordt, als het aan de PvdA ligt, per cultuur anders naar poten en potten gekeken. De PvdA zegt in haar voorstel toe, zelfs per wijk in Amsterdam de emancipatie van homo’s verschillend te willen duiden. Cultuurrelativisme op z’n smalst!

Allochtonen hebben zogenaamd een ‘eigen strategie’ om te emanciperen, en daar moet overheidsgeld naar toe, dat nu slechts wordt uitgegeven aan eenzijdig Blanke Westerse Homo-emancipatie. En daarom staat het visiestuk van de PvdA in het teken van keuzes! De PvdA aast op de subsidiepotten voor het homobeleid, onder meer die van het COC.

Ook een paar bedrijven kunnen lekker verdienen aan zo’n eigen zuil voor allochtone homo’s, bijvoorbeeld het onderzoeksbureau Quality Data van PvdA-er en professioneel party-homo Oebele Kooistra. Dat scheidde afgelopen week een duurbetaald rapport uit, dat helder illustreert wat de volgens de PvdA gewenste ‘strategische keuze om minder aandacht te besteden aan de wensen van de hoogopgeleide blanke openlijke homoman’, in de praktijk betekent.

Oebele Kooistra haalde met zijn rapport alle kranten en de radio- en tv-journaals openden er mee. In het rapport wordt gesuggereerd dat die vermaledijde hoogopgeleide blanke homoman aanleg heeft voor het misbruiken van kinderen, vooral Marokkaanse en Turkse jongetjes. De ordinaire roddels van Peter R. de Vries, die wijlen Pim Fortuyn kort geleden valselijk beschuldigde van het verkrachten van Marokkaanse jongetjes, zijn er niets bij.

Bij de presentatie van deze belachelijk pretentieuze literatuurstudie – overduidelijk in een paar uur in elkaar geflansd, met de diepgang van een platschuit – werd Oebele Kooistra bijgestaan door PvdA-broodpoot Jelle A. Houtsma, auteur van bovengenoemde PvdA-homovisie.

Om het geheel af te maken werd door Kooistra en Houtsma gesteld, dat geweld van Marokkanen tegen homo’s in Amsterdam een oorsprong vindt in het misbruik dat door autochtone homo’s zou worden gemaakt van Marokkaanse kinderen. Geen wonder dat ze homo’s haten, zou je denken! (En berichten over darmklachten van de geradicaliseerde Samir A. staan opeens ook in een heel ander licht…)

Het is niet alleen de suggestie die deze heren opwekken, dat zij voornamelijk aan hun eigen, beperkte sociale omgeving refereren. Zij vertegenwoordigen ook in het algemeen een onnavolgbaar relativistische houding. Jelle A. Houtsma illustreerde de bewering dat ‘hoogopgeleide blanke openlijke homomannen’ op aanzienlijke schaal misbruik maken van kinderen, met een wel heel merkwaardig voorbeeld. Hij kent een hoogopgeleide blanke openlijke homo, zo vertelt hij, die seropositief is en desondanks onveilige seks heeft met zijn allochtone partner. Die partner weet van niks. Nu zou je toch zeggen: da’s is op z’n minst poging tot doodslag!

Maar Jelle Houtsma, nota bene voorzitter van de gesubsidieeerde HIV-Vereniging in Amsterdam, weet te melden dat hij die situatie liever gewoon maar in stand laat, en dat hij dus niet naar de politie is gestapt. Wederom die onnavolgbaar relativistische houding. Wel heeft hij gezegd tegen de opzettelijk hiv-besmetting verspreidende man: “Doe dat nou niet, want dat kan misschien soms eventueel tot strafrechtelijke vervolging leiden.”

Met belangenbehartigers als de PvdA-flikkers Oebele Kooistra en Jelle Houtsma hebben homoseksuelen (man, vrouw, allochtoon, autochtoon, hoogopgeleid of minder hoog opgeleid) geen vijanden meer nodig.

Cor Spaans is een liefdevolle misantroop, een dierenliefhebber vol allergieën, die zich niet thuis voelt in de Nederlandse maatschappij. Maar elders is het allemaal nog veel vreselijker. Het is een godswonder dat-ie het hoofd al decennia boven water weet te houden.

Algemeen, 28.01.2006 @ 18:45

[Home]
 

47 Reacties

op 28 01 2006 at 19:06 schreef Duns:

Ha Cor,

Goed stuk!

Je staat ook op de voorpagina van Het Vrije Volk: http://www.hetvrijevolk.com/index.php

op 28 01 2006 at 19:23 schreef jessie:

Puntgaaf Cor!

Ik was dan ook pislink dat ik niet op de PvdA site kon komen.
Heb nog steeds geen "achterdeur" gevonden.

Diepgang van een platschuit…mooier kun je het niet zeggen.

Het in descrediet brengen van je "vijand" is een beproefde taktiek.

Een uiterst onfatsoenlijke methode.

Zoals ik elders ook al krijs zijn cijfers over sexueel misbruik zeer onbetrouwbaar.
Helaas.
Er wordt zoveel flauwekul geschreven.

Ik hoop voor je Cor dat je nog zult mee maken dat je je wel thuis voelt.

op 29 01 2006 at 10:08 schreef Anna:

Proficiat Cor!
Ik mis helaas één belangrijk aspect: de allochtoontjes worden veel door familie of bekenden misbruikt.
Dat wordt maar al te graag weggemoffeld door iedereen.
Verder wordt er te veel nadruk gelegd op het homosexuele aspect, terwijl die gastjes zich gewoon laten nemen voor een zakcentje.
De allochtone jongenshoertjes mogen blij zijn, dat ze van de autochtone man tenminste geld krijgen voor hun diensten.
Familie en vrienden kunnen hen gewoon bedreigen met de dood als ze het geheimpje willen verklappen.

De PVDA is dus inderdaad bezig met subsidie binnenslepen, middels zelf bedachte sprookjes.
What’s new?

op 29 01 2006 at 21:10 schreef Rick de Bie:

Zoals altijd word ik het meest zwaarmoedig van de waarheid. En Cor Spaans is dit keer de schuldige met zijn haarfijne analyse van de verdeel en heers-politiek van de PvdA.
Zelden zag ik zo goed geillustreerd hoe misselijk en frauduleus de PvdA te werk gaat. En vergeet niet dat de Kooistraatjes en de Houtsmaatjes zich zelf wel veilig kunnen terugtrekken in blanke enclaves, alwaar zij volkomen veilig zijn voor het vijandige klimaat dat ze voor de autochtone homofiel hebben geschapen. Beide heren zouden eigenlijk moeten worden vervolgd wegens het aanzetten tot haat jegens homoseksuelen, maar vind maar eens een officier van justitie die geen PvdA of CDA stemt.

op 30 01 2006 at 11:19 schreef Jessie:

http://www.amsterdam.pvda.nl/nieuwsbericht/2728

[ Laat ik de toekomst en het resultaat eens stellen op het jaar 2020. Dat is 15 jaar van nu. ]

Interessant, de PvdA beschikt over een glazen bol.

[ De kwaliteit van leven (wonen, werken, uitgaan) van de blanke, hoogopgeleide en openlijke homoseksuele mannen in Amsterdam is niet zo slecht. Er kan het een en ander aan verbeterd worden. Belangrijkste wens lijkt het verbeteren van het uitgaansleven. ]

Het uitgaansleven. Hmmm, is dat zo?
Hoe komen ze tot deze opmerkelijke conclusie?

[ wens lijkt het verbeteren van het uitgaansleven. Er is wel zorg om de kwaliteit van leven. Met name het gevoel van onveiligheid en dreiging van toename van intolerantie zijn knelpunten. ]

Ooooh dus toch niet het uitgaansleven.

[ En hiermee doe ik dus ook een beroep op het strategisch vermogen van de Nederlandse belangenbehartiger van alle homoseksuelen. Het COC-Amsterdam. Ook het COC-Amsterdam moet strategische keuzes durven maken. Minder zichtbaar durven zijn als belangenbehartiger van de hoogopgeleide blanke openlijke Amsterdamse homoman, maar meer zichtbaar durven zijn als de belangenbehartiger van homo-ouderen en allochtone homoseksuelen. Minder zichtbaar zijn is wat anders dan ‘niet meer de belangen behartigen’. ]

Wel gotverdegotver!
Het COC maakt zelf wel uit wat prioriteit heeft en wat minder.
Ze proberen al teveel politiek correct te zijn door gezanik van de overheid.

op 30 01 2006 at 12:14 schreef Jessie:

Zie in het kader van islam emancipatie:

http://forum.tweevandaag.nl/viewtopic.php?p=208067#208067

op 30 01 2006 at 12:14 schreef Cor:

De politieke arrogantie van PvdA-er Houtsma kent is ongekend. De manier waarop hij stelt: wij bepalen de koers van het COC, geeft aan dat hij er van uit gaat dat de PvdA oppermachtig is.
Hopelijk leidt de PvdA nu eens een nederlaag, bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen.

op 30 01 2006 at 13:16 schreef Gerdi A. Verbeet:

Geachte heer,

U doet mijn inziens een zeer onterechte uitval naar de PvdA in Amsterdam. De term homohaat raakt kant noch wal. De constatering dat er geen standaard homo is net zo min als een standaard hetero, of een standaard oudere, zou u toch moeten aanspreken. Iedere tijd vraagt zijn eigen aanpak. Het beginpunt blijft dat iedereen de Grondwet moet respecteren en anderen in hun waarde laten.

Toen ik 14 was, wist ik als Amsterdams meisje niet wat een homo was. Dat heb ik op school gehoord. Eerst op een heel vervelende manier. Later bleek mijn favoriete leraar zelf homo. Ook nu is er een generatie kinderen die niet alles van huis meekrijgen wat ze nodig hebben om in Amsterdam te kunnen leven, leren en werken. Dat zullen we op school aan hen moeten leren. Daarbij moet je aansluiten bij wat kinderen denken. Niet als eindpunt maar als start. Het COC speelt nu al een belangrijke rol bij de voorlichting op scholen. Maar er moet veel meer gebeuren. Tenslotte willen u en ik nooit meer terug naar de jaren vijftig en zestig.

Met vriendelijke groet,

Gerdi A. Verbeet

Lid Tweede-Kamerfractie PvdA, Amsterdammer en tot voor kort woordvoerder homo-beleid.

op 30 01 2006 at 13:30 schreef Cor:

Jezuskristus, wat een lulverhaal, Gerdi.

Je hebt geen enkel argument ingebracht tegen de felle column.
Het enige wat jij doet, is onderstrepen hoe fout de PvdA niet alleen in Amsterdam, maar ook in Den Haag bezig is: je stelt dat allochtone kinders anders moeten worden voorgelicht dan autochtone kinders, dat we moeten ‘aansluiten bij wat kinderen denken’.

Ik wist dat er een hoop PvdA-ers niet deugen, die liever een beetje meer multiculti en een beetje minder al-te-opvallend-gehomo willen. Maar dat al het zo erg is, dat mevrouw Verbeet vanuit de Tweede Kamer niks anders kan dan de Amsterdamse homovisie te onderschrijven, juist dat wat in de column aan de kaak gesteld wordt, slaat wel alles.

Ongelooflijk, de haat van de PvdA voor de openlijk homoseksuele autochtone homoman!

op 30 01 2006 at 14:58 schreef albert:

Gerdi pak je breinaalden en zwelg in je eigen waarheid. Tragisch, velen zijn met u. Ik ben 4 jaar geleden politiek volledig van links naar rechts gedraaid en hijg soms nog na!!

op 30 01 2006 at 15:01 schreef albert:

Anja Meulenbelt? mag die naam nog genoemd worden?? Moet u niet nodig met Gretta Israel gaan lopen verstoren??
Voor jullie is het veilig in de bus……wie gaat er in godsnaam naast jullie zitten

op 30 01 2006 at 15:35 schreef ada:

mw. Gerdi Verbeet,
u stelt zich uitdrukkelijk op achter het homobeleid van de Amsterdamse PvdA. Ik mis echter vooralsnog argumentatie. Zou u wat concreter kunnen aangeven in welk opzicht u dit homobeleid steunt, en waarom?

op 30 01 2006 at 16:37 schreef Cor:

Beste Ada, Houtsma schrijft in de Amsterdamse PvdA-homovisie dat de PvdA wel ff nieuw beleid voor het COC zal bepalen, dat zich voortaan moet richten op de speciale wijze waarop allochtonen met homoseksualiteit omgaan. (Het COC dat een regen van verontruste reacties kreeg op het PvdA-rapport waarin gesteld werd dat autochtone homo’s gepredisponeerd zijn tot verkrachting van Marokkaanse kindertjes, en dat, terecht, laaiend is op Kooistra.)
Hij schrijft daarbij, dat het COC Amsterdam ook een nationale functie heeft, en zinspeelt er op dat het speciale aparte homobeleid waar de baardmannen zich ook in kunnen vinden, niet alleen in Amsterdam maar ook nationaal wordt ingevoerd.
Het is allemaal al voorgekookt, ook in Den Haag, inclusief het asen op de subsidiepotten en het aanpassen van het homobeleid aan ‘mensen die andere morele keuzes maken dan de openlijk homoseksuele hoogopgeleide Westerse man’.

op 30 01 2006 at 17:53 schreef ada:

beste Cor:
eerst een paar vragen aan je:
je zegt dat Jelle Houtsma er op zinspeelt om het Amsterdamse homobeleid met aparte aandacht voor moslimjongeren ook nationaal in te gevoeren.
Ik kan dat niet terugvinden in de tekst zoals Houtsma, Assante en de Vries die op de PvdA site hebben staan. Waar vind jij dat? Of staat dat ergens anders?

Je noemt het rapport van Kooistra een PvdA rapport. Je heb waarschijnlijk informatie die ik niet heb, misschien over personele verstrengeling of subsidiestromen, waarop je je bij deze uitspraak baseert?

Voorts:
ik maak me zeer bezorgd over de reacties op dit rapport. De uitspraak van Kooistra bij de presentatie ervan heeft m.i. zeer schadelijke gevolgen.

Vragen die ik er bij heb, niet aan jou, maar meer in het algemeen:
wat is nu eigenlijk de directe aanleiding op dit moment tot dit rapport, dat alleen maar een samenvattend literatuurrapport is?

Als het er om zou gaan om misbruik van jonge jongens aan de kaak te stellen, waarom gaat het hier dan zo uitdrukkelijk om misbruik van Marokkaanse jongens? Lijkt me in dat geval niet handig de discussie zo te vermengen met een maatschappelijk heikel en emotioneel thema als de verhouding tussen autochtonen en allochtonen.

Een misleidend beeld kan mogelijk ook ontstaan doordat geen vergelijking mogelijk is tussen percentages allochtone en autochtone jongens die zijn misbruikt.

Wat ik ook heel vervelend vind is dat een opmerking uit het rapport, n.l. dat veel Marokkaanse jongens klagen over misbruik door vaders, ooms etc, zo weinig aandacht in de pers heeft gekregen.

Het lijkt me een goed idee dat het COC(Amsterdam of landelijk?) iets doet met die verontruste reacties. Persbericht, bericht op website of zoiets.

op 30 01 2006 at 18:38 schreef Cor:

Houtsma doet niet alleen op Amsterdamse organisaties een beroep om zijn visie over te nemen, maar ook op het strategisch vermogen van het COC als nationale belangenbehartiger van homoseksuelen.
Natuurlijk is de timing en de keuze van onderwerp (homo’s versus Marokkaanse jeugd) ook strategisch gepland, in samenspraak met Den Haag. Daarom ook verdedigt de nationale PvdA hierboven, bij monde van mevrouw Verbeet, de homovisie die allereerst in Amsterdam door de lokale PvdA naar buiten gebracht is. Even terzijde: mevrouw Verbeet was tussen 1992 en 2002 politiek adviseur van Melkert!
Het rapport van Kooistra scoort als samenvattend literatuuronderzoek een grote onvoldoende. Er is veel meer literatuur op dat gebied, de gegevens die genoemd worden zijn onduidelijk en verwarrend en de conclusies die getrokken worden zijn navenant slecht.
Het rapport is een PvdA-rapport omdat Kooistra actief PvdA-er is, uit de ‘we motte de boel bij mekaar houwe’-stal van Cohen. Hij was lange tijd ambtenaar bij Cohen, en specialiseert zich nu in het onderzoeken van de allochtone jongeren, waar hij een fetish voor heeft. Het is betaald met PvdA-geld in opdracht van de PvdA en geschreven door een PvdA-er, en gepresenteerd door Kooistra samen met PvdA-raadslid Houtsma. Houtsma illustreerde de aantijgingen uit het rapport ook nog eens. Overigens met een idioot voorbeeld dat zich vooral tegen Houtsma zelf heeft gekeerd.
Bovenstaande column heeft in ieder geval de Tweede Kamer bereikt, dat is al heel wat. En ook:
Lodewijk Asscher, bobo uit de Amsterdamse PvdA, is vandaag ingeschakeld om de schade te herstellen. De PvdA heeft natuurlijk zeer gemakkelijk toegang tot het NOS-radiojournaal, waar Asscher in het kader van ‘damage control’ voor de buhne zojuist zijn zorgen mocht uitspreken over de veiligheid van homo’s in Amsterdam. Hij kent, zo vertelt hij, een gaystel dat door Marokkaanse jongeren werd belaagd, dat had gezien hoe de samenwonende gays elkaar in de huiskamer aan het zoenen waren. En deze keer sprak de PvdA niet het vermoeden uit dat die homo’s dat zelf uitgelokt hebben door de kleine broertjes en neefjes van de agressieve Marokkanen te verkrachten.

op 30 01 2006 at 19:52 schreef Dennis Kramer:

Toch zou ik mij kunnen voorstellen dat het landelijk COC aangifte doet tegen de PvdA en de schrijvers van het rapport, wegens het aanzetten tot haat jegens autochtone homoseksuelen.
Wie weet of dat al is gebeurd?

op 30 01 2006 at 22:26 schreef Cor:

Als de politieke lobby van de PvdA doorgaat, zal het COC eerder zwichten voor de wensen van de ‘baardmannen’.

op 31 01 2006 at 02:44 schreef Rick van Zenden:

ACB (Amsterdams Centrum Buitenlanders) is net zoals zoveel subsidiesponzen een PvdA hol.

op 31 01 2006 at 03:15 schreef ada:

beste Cor:
nog even over je posting hierboven. Je zegt: ‘Het onderzoek is betaald met PvdA-geld in opdracht van de PvdA en geschreven door een PvdA-er, en gepresenteerd door Kooistra samen met PvdA-raadslid Houtsma.’

In feite benoem je hier een soort intellectueel incestueus netwerk ten dienste van een verborgen politieke agenda.

Als ik me dat realiseer vind ik dat knap beangstigend.

Vandaar mijn vragen om concretisering. Want als je opmerking klopt, kan er niet hard genoeg aan de bel getrokken worden.

Dus: als ACB een PvdA bolwerk is, hoe zit dat? Wie maakt er de dienst uit?

Hoe zit het met de subsidie voor het ACB? Wie verstrekt dat op advies van wie? En waarmee heeft ACB dat onderzoek bekostigd?

op welke wijze was Houtsma aanwezig bij de presentatie: als mede presentant, als iemand die een aardig woordje sprak, of als publiek?

op 31 01 2006 at 05:03 schreef Richard:

Ada,

Niet zo naief doen hoor.
Wat Cor beschrijft is iets dat zo gebruikelijk is dat je nooit meer met goed fatsoen een rapport of ‘literatuuronderzoek’ serieus kan nemen.
En dat is inderdaad knap beangstigend. Dat PvdA bureautjes dat soort onzin kunnen schrijven is walgelijk.
Ik zag zelf ook dat Houtsma prominent aanwezig was en achter het onderzoek ging staan. Van Houtsma is bekend dat hij zelf nogal gefixeerd is op Marokkanen, maar of die ook minderjarig zijn weet ik niet.
Ook in Rotterdam is bekend geworden dat een PvdA bestuurder seksfeesten hield met Marokkanen, maar als ze 16 jaar of ouder zijn is dat niet verboden.

op 31 01 2006 at 12:42 schreef ada:

Cor: ik lees toch echt dat het onderzoek in opdracht van het Amsterdams Centrum Buitenlanders is. Of is dat een mantelorganisatie van de PvdA?

op 31 01 2006 at 13:43 schreef jelle houtsma:

de PvdA-broodpoot jelle houtsma heeft dit artikel gelezen. En zelfs alle reacties.

Ach ja…. Wat zal ik zeggen.

Als ik niet reageer op alle meningen hier, dan ben ik vast arrogant. Maar aan de andere kant staat er zoveel flauwekul dat er geen beginnen aan is.

In stijl van het hele betoog – en de reacties die daarop volgen- zou ik kunnen zeggen:

Flikker op.

Ik zal dat maar niet doen.

Ten aanzien van de lastercampagne van Cor Spaans tegen mij (als voorzitter van de Hiv Vereniging Nederland): Het is de Nederlandse Wet die aangeeft wat strafbaar is en wat niet als het gaat om risico’s van hiv-infectie. Deze man misbruikt die wet. Hij is strafrechtelijk nu niet aan te pakken. Als voorzitter heb ik mijn afschuw uitgesproken over de "het zal mij een rotzorg zijn"-mentaliteit van deze homoman.

Lees mijn bijdragen over ‘homostrijd en homo-emancipatie’ van de afgelopen vier jaren nog een keer door.

Lees mijn Martijn Verbrugge lezing die ik heb uitgesproken op Wereld Aidsdag (1 december jl.)

Lees nog een keer de uitgangspunten van de PvdA door.

Het lijkt mij duideijk genoeg dat de PvdA geen homohatende partij is.

Hooguit mag je concluderen dat ik een homohater ben. Een wolf in schaapskleren in de PvdA. overigens ben ik niet bang voor die conclusie.

Het lijkt mij duidelijk genoeg dat Jelle Houtsma de voorzitter van de Hiv-club mee strijdt aan het verminderen van het aantal hiv-infecties.

Maar laat ik het positief benaderen.

De voorzitter van het COC -Frank van Dalen- kreeg zondagmiddag een klaterend applaus toen hij een moreel appèl deed op de ‘hoger opgeleide blanke homoman’. Deze ‘hoger opgeleide blanke homoman’ werd door de voorzitter van het COC opgeroepen om meer steun en solidariteit te tonen voor de groepen homo’s en lesbo’s die nog een lange -eigen- weg te gaan hebben.

Dit betoog van de voorzitter was eigenlijk ook wel te verwachten. De ‘strategische commissie’ van het COC had al een duidelijke voorzet in die richting gegeven.

Laat ik ook over een andere boeg gooien.
Veel boze opmerkingen hier over de visie zoals die door Amma Asante, Egbert de Vries en mij geschreven is.

Na vier jaar pleidooien (vooral door mij) voor de noodzaak van het herinvoeren van Homobeleid in Amsterdam (in de stad én in alle stadsdelen), lijkt het er dan in 2006 weer van te komen.

Dan is het nu ook de vraag wat dat homobeleid dan moet bereiken. En welke prioriteiten we dan gaan noemen.
Dat is niet nieuws, dat is het kenmerk van beleid.

Dat staat verwoord in onze visie.

Tot nu toe heb ik veel kritiek gezien, maar geen ’tegenvisie’ gelezen.

Wie neemt de handschoen op?

Wie schrijft een visie – over het noodzakelijke homobeleid voor Amsterdam – voor de komende jaren?

Jelle Houtsma
Raadslid stadsdeel Amsterdam Centrum, woordvoerder Homobeleid

op 31 01 2006 at 14:12 schreef naschrift:

Hieronder nog even de letterlijke tekst van de toespraak van de voorzitter van het COC:

Actie 1: Solidariteit

En ik zie een flink aantal van u denken ‘dat valt toch wel mee’. Dat klopt. Als u van middelbare leeftijd bent, blank met een goede maatschappelijke positie. Dan valt het inderdaad wel mee.

Maar het valt niet mee voor de allochtoon die worstelt met zijn seksuele, culturele en religieuze identiteit. Het valt niet mee voor de roze oudere die weekend na weekend met zijn of haar eenzaamheid wordt geconfronteerd in een hetero-omgeving. Het valt niet mee voor de leerling die zijn coming out uitstelt omdat om hem heen homo vooral als scheldwoord wordt gebruikt. Het valt niet mee… dames en heren… het valt niet mee. Het valt niet mee voor hen die onze steun nodig hebben omdat de overheid het laat liggen.

In de ambitie te bouwen aan een samenleving waar iedereen zichzelf kan en mag zijn, doe ik een beroep, nee… een moreel appèl op hen die niet dagelijks de problemen ervaren, en die wel een goede maatschappelijke uitgangspositie hebben.

Ik doe vandaag een beroep op u. Ik roep op tot solidariteit met hen die niet op eigen kracht hun roze positie in de samenleving weten te verdedigen, die nog wel achterstand hebben. Laten wij, die het reeds goed voor elkaar hebben, er voor hen zijn. Ik vraag het u. Samen met hen. Zij aan zij. Voor een betere wereld.

Hele tekst: http://www.coc.nl/dopage.pl?thema=any&pagina=algemeen&algemeen_id=172

op 31 01 2006 at 15:29 schreef Hans van Helden:

Helemaal niets heeft Houtsma afgedaan aan wat Cor Spaans aan kritiek had.
Je krijgt weer een zelfde riedel die het blijkbaar in het Amsterdamse goed doet, maar enige argumentatie is niet aanwezig.

op 31 01 2006 at 16:00 schreef jelle houtsma:

Begin dan maar het stellen van concrete vragen. Wel graag op de PvdA- Amsterdam site in de topic met het visiestuk.

Ik zal ze daar dan stuk voor stuk beantwoorden. Ok?

http://www.amsterdam.pvda.nl/nieuwsbericht/2728

op 31 01 2006 at 16:03 schreef Peter Breedveld:

Lijkt me geen goed idee, meneer Houtsma. Wie al te kritisch is, wordt keihard van die site van jullie geflik… sorry, gekeild. Er zitten hier al heel wat gefrustreerde bannelingen.

Hier mag iedereen, ook u, zeggen wat-ie denkt, mits het een beetje ter zake doet en vooral ook leesbaar is.

op 31 01 2006 at 16:10 schreef GJ Klaver:

Wat bedoelt Jelle Houtsma in godsnaam met:

>>>En ik zie een flink aantal van u denken ‘dat valt toch wel mee’. Dat klopt. Als u van middelbare leeftijd bent, blank met een goede maatschappelijke positie. Dan valt het inderdaad wel mee.<<< ? Dat valt helemààl niet mee.
Homo’s [middelbare leeftijd, blank met een goede maatschappelijke positie] worden met de regelmaat van een klok in elkaar gerost.
Door Islamietjes.
[pun intended]

Diamantbuurt vergeten?

Chris Crain vergeten?

Lees hier zijn column over hoe hij beurs werd geslagen in AMSTERDAM.
Ja, ja.
‘Gay capital of the world’

‘Looking Hate in de face’

http://www.washblade.com/blog/index.cfm?blog_id=523

op 31 01 2006 at 16:47 schreef Cor:

Veel mensen die hier regelmatig bijdragen leveren hebben van Houtsma een ip-ban gekregen en kunnen dus niet op Onbetrouwbare Jelle’s uitnodiging in gaan. Maar dat had’ie natuurlijk al lang gelezen.

Houtsma weet slechts uit te brengen dat alle aantijgingen flauwekul zijn, maar legt niet uit waarom. Hij kan zich niet verdedigen omdat hij gewoon fout zit.

Als voorzitter van de Nederlandse Hiv-Vereniging is Jelle Houtsma op de stoel van de rechter gaan zitten, toe hij besloot geen aangifte te doen van het doelbewust besmetten met HIV. Het is nog altijd aan het OM en de rechter om te oordelen over de strafbaarheid daarvan. Afhankelijk van de preciese omstandigheden beslissen de professionals van OM en rechterlijke macht of tot vervolging wordt overgegaan. De opstelling van voorzitter Jelle in deze zaak is verontrustend – en ik ben zeker niet de enige die dat vindt.
Maar Jelle steekt een pluim in z’n eigen anus door hierboven arrogant te stellen: ik draag juist bij aan het verminderen van het aantal hiv-infecties. Yeah sure, door tegen opzettelijke verspreiders ervan te zeggen: ‘foei, soms kan dat eventueel strafbaar zijn, maar ik zal je niet verlinken, hoor’.

Het is een gotspe dat Jelle Houtsma mij laster verwijt, omdat mijn verwijt aan hem juist belastering betreft, van autochtone homo’s, die zich volgens hem de haat van Marokkanen op de hals halen door Marokkaanse kinderen te misbruiken. Houtsma schaarde zich met voorbeelden uit zijn omgeving achter die conclusie uit het rapport van partijgenoot Kooistra.

We weten uit de segregatienota die Jelle Houtsma heeft gepresenteerd als ‘PvdA-homovisie’ inmiddels wat voor noten Jelle op zijn zang heeft, en zijn uitnodiging om ons te verdiepen in de PvdA-stukken die hij afgelopen vier jaar uitscheet wijs ik af; in een bak stront moet je niet roeren.
Het enige dat ik hoop is dat de PvdA Houtsma’s homovisie afwijst en Kooistra’s rapport door de plee spoelt.

Het is walgelijk om te suggereren dat homo’s zelf schuld dragen aan de discriminatie die moslimjongeren op ons loslaten. Dat slaat echt nergens op en niets in dit "onderzoek" kan die conclusie rechtvaardigen. De homohaat in de landen van herkomst is ook enorm. De Palestijnen gooien ons in een diepe put (daar hoor je de PvdA trouwens ook nooit over, de diepgewortelde homohaat van de Palestijnen), de Egyptenaren sluiten ons op en de Iraniers hangen ons op. Komt zeker ook allemaal doordat ze kinderen misbruiken?!
Er bestaat natuurlijk geen aantoonbaar verband tussen de homohaat van Marokkanen en vermeend kindermisbruik door autochtone homoseksuelen.
Het is slechts de zoveelste manier waarop PvdA-ers in Amsterdam het niet te tolereren gedrag van kut-Marokkanen goedpraten.
De stemmingmakerij van Kooistra en Houtsma werkt homohaat in de hand en zet allochtonen op tegen homoseksuele autochtonen. Eerder al trachtte het Amsterdams Centrum Buitenlanders geweld tegen homo’s door Marokkanen goed te praten door te beweren dat homo’s geweld uitlokken door begerig naar allochtonen te kijken. Nu heeft de pretentieuze, aandachtsgeile nep-wetenschapper Oebele Kooistra dergelijke borreltafelpraat voorzien van een pseudowetenschappelijk cachet. Zijn rapport en de presentatie ervan samen met Houtsma zijn volstrekt onverantwoorde voorbeelden van PvdA-haatzaaierij jegens de homoseksuele Westerling. Het feit dat in de PvdA-toekomstvisie de lager opgeleide autochtoon niet eens meer genoemd wordt, tekent de verwording van deze voormalige arbeiderspartij. Dat potten niet noemenswaardig aan bod komen, zijn de dames niet anders gewend.
Houtsma’s toekomstvisie is de angstdroom waar al decennia voor gewaarschuwd wordt: het onder invloed van nieuwkomers met andere morele opvattingen over (homo)seksualiteit terugdraaien van de verworvenheid van het openlijk uit de kast zijn.

op 31 01 2006 at 16:56 schreef Rinus Duikersloot:

@ Jelle Houtsma

Waaruit moet die steun en solidariteit van de ‘hoger opgeleide blanke homoman’ voor ‘de groepen homo’s en lesbo’s die nog een lange -eigen- weg te gaan hebben’ precies bestaan?

op 31 01 2006 at 17:12 schreef Rinus Duikersloot:

@ Jelle Houtsma

Als homoseksuelen en pedoseksuelen op een grote hoop worden geveegd zegt Frank van Dalen, voorzitter COC Nederland.

Bedoelt hij hier niet de opmerkingen van Oebele Kooistra mee?

Ben je voor het apart registreren van geweld tegen homoseksuelen zoals in de VS(hate-crime) gebeurt?

op 31 01 2006 at 17:40 schreef Gül Sadaz:

@ Jelle Houtsma

Beste meneer Houtsma, het domste wat kan worden gedaan is het homobeleid aanpassen aan de haatzaaiende islamieten.
U steunt daar alleen de verdere marginalisering van homo’s en lesbo’s in Nederland mee.
Ik maak mij daarom ook vreselijk veel zorgen over U gevaarzettende houding. Ik ben de Nederlanders nog iedere dag dankbaar voor het feit dat ik in hun beschaving wel mijzelf kan zijn. Buig niet voor de islam, maar laat de islam buigen voor de beschaving.

@ Rinus Duikersloot

Ik ben de autochtone, homo’s en lesbo’s, arm en rijk, blank en gekleurd, dankbaar voor wat zijn hebben bereikt in Nederland en wat sommige persoonlijk voor mij hebben kunnen betekenen.

Hoogachtend,

Gül Sadaz

op 01 02 2006 at 10:25 schreef jessie:

Jelle Houtsma moet zich diep gaan schamen.

Wat er gesuggereerd wordt over o.a. misbruik is werkelijk walgelijk!

Om maar even uit de kast te komen: ik ben zelf misbruikt en heb in de loop der jaren e.e.a. aan therapie gehad.
Ook veel over gelezen.
Ook ben ik daardoor in contact gekomen met allochtonen die worstelde.

Wat er aan flauwekul over misbruik heerst in de maatschappij is ongelovelijk.

Niet verwonderlijk daar mensen die het is overkomen er eigelijk liever niet over praten.
Blij dat het voorbij is, zullen we maar zeggen.
Aangifte is er al vaak helemaal niet bij, zeker als het om familie gaat.
Loyaliteit aan familie is ook voor de westerling een heikel punt.
Kinderen zijn loyaal, zeker aan ouders.
Waar je ook geboren bent.

Ook heb ik helaas moeten constateren dat misbruik meer voorkomt onder sexueel gefrustreerden.
Strenge religie waar sexualiteit ontkent wordt is een goede voedingsbodum voor dit ziekelijke gedrag.

Cijfers over misbruik zijn per defenitie onbetrouwbaar.

op 01 02 2006 at 11:27 schreef Lagonda:

Je blijft lachen met links.

Eerst jarenlang vurig ontkennen dat er *uberhaupt* sprake is van een probleem, en iedereen die anders beweert het vieze hoekje inpissen, en dan nu, als het probleem toch echt niet meer weg te ontkennen is, ineens met een verheven en diep inzicht in deze kwestie op te proppen komen, en ronkend claimen dat jouw verklaring de enige juiste is. En dan natuurlijk weer het verontwaardigde boze mannetje uithangen als er aan je woorden getwijfeld wordt.

Man, man, man; het zal maar je roeping zijn om zo in het leven te willen staan. Ik stel me de vergaderingen voor waar dit soort propaganda wordt uitgeknobbeld. Wordt er nou van te voren afgesproken dat er leugens verzonnen gaan worden, of zijn de mensen die in de regel op zo’n vergadering komen ideologisch al zo doorgerot dat zo’n afspraak niet meer nodig is?

op 01 02 2006 at 11:50 schreef GJ Klaver:

Jelle Houtsma op de PvdA site:

>>>Gepost op: woensdag 1 februari ’06 – 11:19
en wat is dan uw homovisie?
Uw vragen of uw eigen visie kunt u hier plaatsen.

"Is de site van Peter Breedveld een opvangoord voor PvdA-bannelingen, of is het een uitvalsbasis. Een uitvalsbasis waar vandaan middelen ingezet worden die op deze site niet getolereerd worden?"

Jelle A. Houtsma<<< De schat.
Hoe moet ik dat antwoorden als ik gebanned ben?

Of wist meneer dat wel en heeft meneer dat geschreven voor de goede sier?

Tjesses wat een hypocriet.

op 01 02 2006 at 12:21 schreef Peter Breedveld:

Meneer Houtsma bedient zich van ongefundeerde verdachtmakingen aan mijn adres. Welke middelen moeten dat dan wel zijn? Vrijheid van meningsuiting bijvoorbeeld, dat inderdaad algemeen bekend is een gruwel in de ogen van de PvdA te zijn?

op 01 02 2006 at 13:49 schreef Lagonda:

Meneer Houtsma leest hier al lang niet meer. Hij heeft toch al de moeite genomen om het *nog* een keer uit te leggen? Dat de filistijnen die hier rondhangen het niet willen begrijpen, daar kan hij toch niks aan doen? Hij blijft niet aan de gang!

op 02 02 2006 at 13:00 schreef Cor:

Het is al heel wat dat Houtsma en Kooistra (die nog veel enger is) op het matje geroepen zijn.

De PvdA is weer eens een beetje opgeschut, maar helaas:
de PvdA zal nooit echt wakker worden.

op 03 02 2006 at 15:16 schreef Fritzie:

Zo Cor,heeft de paniek nog niet toegeslagen in Rotjeknorr ?

LR -50% ?
PvdaRotterdam in de + !

niet eens tijd om te gaan folderen ?

op 03 02 2006 at 16:10 schreef Cor:

Fortuyn stond in dergelijke gemanipuleerde peilingen op 4 zetels en kreeg er 17.
Ik heb er alle vertrouwen in.

Overigens ga ik niet ook nog ‘ns folderen; het is nuttiger om bijvoorbeeld de PvdA-standpunten duidelijk voor het voetlicht te brengen zoals hierboven.
Misschien gooi ik nog wat leuke Pimbeelden op deze site, in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, of wat materiaal van Ayaan met Van den Anker. Maar het kost allemaal tijd en tijd is geld en zaken zijn zaken.

op 04 02 2006 at 13:48 schreef jessie:

Om het maar eens zo te zeggen:

Links die naar communistisch gebruik propaganda met verve inzet.
Nep feministen als Femke Halsema en Anja Meulenbelt van de SP.
Vrouwen die ons naar de ondergang begeleiden.
Terug naar het aanrecht en fokken.
Of wel "modern" maar met hoofddoek.
Of zonder hoofddoek maar wel met allah-akbar taal.

Met zulke vriendinnen heb je geen vijanden nodig.

Ook homo’s en lesbo’s moeten hun vrezen.

Waarom wordt men nou niet wakker?

Ik begrijp er echt geen reet meer van.

op 06 02 2006 at 21:09 schreef Cor:

Denk: de reet van Wouter Bos…

op 10 02 2006 at 10:18 schreef Jessie:

Uh…liever niet, das niet mijn soort reet.
Ik hoorde trouwens dat.,oh nee, das roddel.

Ik begin trouwens relie-slijtage te vertonen.
We zijn gedwongen om op 2 fronten te "vechten".
Nu Balkenende wederom heult met maffe moslims moeten we vrezen dat Donner zijn wetje weer aan het oppoetsen is.

Ik heb zelfs gedroomd van Mohamed, echt.
We zaten allebei in een kliniek, hij voor schizofrenie en ik voor depressie.
We vonden allebei dat we ten onrechte waren opgenomen.
Ik zat maar te dubben of ik zou zeggen dat hij zeer terecht was opgesloten.
Gelukkig werd ik gered door de kinderen van de buren.

op 10 02 2006 at 13:02 schreef Cor:

Foei, ook in dromen mag je de ‘profeet’ niet afbeelden, Jessie!

En inderdaad, die roddel, daar gaan we meer over horen! Dat heb je goed tussen de regels door gelezen, zeg!
Nijpels, Fortuyn, Hammerstein, blanke hoogopgeleide openlijke homomannen: iedereen wordt door de PvdA altijd maar weggezet als pedofiel.
Over twee weken hoop ik mijn onderzoek naar de handel en wandel van Wouter Bos af te ronden, en de voorlopige conclusie is:

Wouter Bos is spil in het Kralingse wereldje van Sociaaldemocratische pedosadisten, die op grote schaal minderjarige Marokkaanse jongetjes seksueel ontheiligen. De geheime sadotijgerfeestjes van Bos, Riesenkamp en Melkert in de kinderkashba…

op 10 02 2006 at 14:38 schreef jessie:

Misschien moet je Jeroen van Shell ook even mailen Cor.

Hoewel hij bij Buitenhof geen boekje wilde open doen over Wouter (en gelijk heeft’ie) durf ik te wedden dat Jeroen vast wel iets te melden heeft.

op 10 02 2006 at 15:25 schreef Cor:

Jeroen van Shell, Buitenhof, we gaan het er allemaal bij halen.

’t Komt allemaal in de gemeenteraads-verkiezingsspecial van het roddelblad voor Havisten, Muts Magazine. Over twee weken op deze site. Natuurlijk blijven de bronnen beschermd en anoniem.
PvdA-voorman Wouter Bos is zich aan zo veel kindermisbruik van kansarme allochtonen te buiten gegaan, in de Rotterdamse Lusthofstraat nog wel, dat zou zelfs een integere journalist als Peterrrrrr de Vries niet voor zich kunnen houden…

Mijn voorspelling: nog voor de gemeenteraadsverkiezingen zal Bos het veld ruimen, met pek en veren besmeurd, die vieze bruine kleutertjesneuker! (Weet je, getuigen beschrijven hoe Jan de poep van PvdA-er Wouter Bos’ hoofd moest vegen toen ze met die vastgebonden kinderen bezig waren!)

op 11 02 2006 at 12:48 schreef henkdoppemberg:

ik vind homohaa t
niet mag
moeten zelfd weten
vind homo mannen
mooi
we zyn het zelfde
als gewoon mens

op 12 02 2006 at 12:47 schreef jessie:

Beste Henk,

Begrijp helemaal wat je bedoeld, waren ze maar geen homo…
Zei ik-de-egoist.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN JANUARI

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Kankerhomo

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O De meest gelezen stukken van 2023

O Neem PVV-stemmers serieus!

O Aylin Bilic kan beter zwijgen over Theo van Gogh

O Tegen racisme zijn is het nieuwe haatzaaien

O De beste boeken die ik in 2023 las

O Eigen vrije doorvaart eerst

O De verpletterende charme van de supertolerante Gidi Markuszower

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS