Home » Archief » Jodenland


[28.01.2006]

Jodenland

Lagonda

burqa00 (70k image)

Verleden week was ik een aantal dagen aanwezig op een medisch congres in Praag. Talloze professoren waren met hun hofhouding naar de Tsjechische hoofdstad getogen om een week lang veren in elkaars reet te steken, ruzie met elkaar te maken, of te proberen elkaars vrouw te naaien. Dit alles onder het genot van ongehoorde hoeveelheden drank. Voor een handjevol geïnteresseerden waren er zelfs, tussen de bedrijven door, ook wat lezingen georganiseerd. Al met al een fijn gebeuren dus, waarbij iedereen ruim aan zijn trekken kwam.

Wat ík daar precies te zoeken had, gaat u natuurlijk geen bal aan, maar het aardige was dat de congresorganisatie ook een Amerikaanse wetenschapper had uitgenodigd. Trillend als een espenblad hielden de professoren zich vast aan hun programmaboekje. Een Amerikáán? Hier? Maar dit is toch een Européés congres? Ze konden hun ogen niet geloven, maar het stond er toch echt; een heuse Amerikaan, van Harvard Medical School nogaliefst. De weledelgeleerde heren veranderden op slag in een club Gooise roddeltantes. Waar is die Amerikaan? Wie heeft hem al gezien? Hoe héét hij eigenlijk? Kijk, hier staat het. Hmmm, is dat geen Joodse naam? Ja, volgens mij is dat wel een Joodse naam; alle Amerikanen hebben Joodse namen, toch? Waar gaat hij het over hebben? Oh ja? Ach, denken die Amerikanen dat ze daar ook al verstand van hebben? Nou ja, we zullen wel zien.

De Amerikaan hield zijn lezing voor een publiek dat zich heilig had voorgenomen zich zo ostentatief mogelijk aan de spreker te ergeren. Gelukkig kregen de heren wetenschappers waar voor hun geld. Was de aanwezigheid van de Amerikaan reeds een doorn in het oog, zijn boodschap was zo mogelijk nog aanstootgevender. Het kwam erop neer dat hij goede redenen had om aan te nemen dat de tot nu toe gehanteerde methode voor het behandelen van een hardnekkige ziekte niet toereikend was. Zijn onderzoek had definitief uitgewezen dat een snellere en radicalere aanpak weliswaar veel meer operaties vergde (met alle complicaties van dien), maar uiteindelijk wel meer mensenlevens redde. Hij maande, kortom, de Europese artsen hun behandelmethode te wijzigen, of, zoals hij het uitdrukte to put the show on the wagon.

Een misprijzend gesnuif steeg op uit de zaal, en de aansluitende vragenronde ontaardde in een fikse ruzie. “In Amerika wordt veel te snel geopereerd!” foeterde een professor uit Parijs. “En al die bijwerkingen dan?”. De Amerikaan haalde zijn schouders op: When we fight a battle, we fight to win. In the end, people just wanna live. Zich zeer bewust van de politieke lading van deze laatste opmerking, maakte de Amerikaan een dikke knipoog naar het rabarberende publiek. Grijnzend verliet hij de kokende zaal en vloog nog dezelfde dag terug. Tijdens de rest van de week kwam dit voorval niet meer ter sprake, maar je kon aan alles merken dat de professoren blij waren weer fijn onder elkaar te zijn, zonder zo’n Amerikaan erbij.

Er kan geen NOVA of 2Vandaag voorbij gaan, of op de een of andere manier wordt ons duidelijk gemaakt dat Amerikanen niet deugen, en dat alle militaire acties van Amerika tot mislukken zijn gedoemd. Likkebaardend wordt melding gemaakt van misstanden in het Amerikaanse leger, de hopeloze strijd van de Amerikanen in Afghanistan en Irak, problemen voor de regering van Bush etc. etc. Men kan haast niet wachten totdat Amerika in het stof bijt, en zich verstrikt in een nieuw Vietnam; met leedvermaak worden de Al-Jazeera-tapes uitgezonden waarop nieuwe aanslagen in Amerika worden aangekondigd. Hiermee proberen de Staatsmedia ons elke dag opnieuw duidelijk te maken dat wij onszelf zo veel mogelijk van Amerika en haar acties dienen te distantiëren. Wij dienen Amerika te haten.

En deze propaganda werkt. In mijn puberjaren was Amerika nog het beloofde land, dat in Veraunika een trouwe woordvoerder had. Amerika was jong, snel, geil en wild, en je móest er naartoe! Op vakantie naar Amerika was cool, op de motor langs Route 66 was nog cooler, en een jaartje highschool of college was helemaal het einde; veel hoger kon je als jongeling niet stijgen. Maar tegenwoordig wil de jeugd niks meer weten van Amerika. “Amerika is een gevaarlijk land omdat het veel te veel invloed heeft!”, sprak een neefje van me met een grafstem. Wie moet die invloed anders hebben? denk ik dan. “Amerika is een dom land, en de grootste bedreiging voor de wereldvrede!” sprak een puber in de stad. Wel eens van Iran gehoord? denk ik dan. “Amerika is een Jodenland, en Joden zijn uit op de stichting van een kapitalistische Nieuwe Wereldorde, en daarbij wordt geen enkel middel geschuwd!”, lees ik op internet. Waar hadden die Joden anders moeten wonen? denk ik dan. In Europa wilden we ze niet.

Ik kan me maar niet aan de indruk ontrekken dat Amerika-haat een verkapte vorm van het aloude Europese antisemitisme is. De Joden zijn het uitverkoren volk, en wat hebben we daarom in Europa toch altijd een hekel aan ze gehad. Niet alleen omdat Joden in de regel een diep en stoïcijns vertrouwen in hun eigen goddelijke lotsbestemming tentoon spreiden, maar met name omdat ditzelfde volk ook daadwerkelijk door de hand van God lijkt te zijn aangeraakt. Ook de wonderen waar de bijbel van spreekt, verricht God enkel via de Joden. Zelfs het grootste wonder van de Christenheid wordt verricht door een Jood; Christus zélf. Groen van ergernis moeten christenen constateren dat ze spiritueel op de tweede plek staan, terwijl de eerste plek al is vergeven aan iemand anders. Het is een Jood die de weg, de waarheid en het leven is — de christen blijft de oningewijde volger.

En het lijkt erop dat de Joden nog steeds de weg, de waarheid en het leven zijn. Weggepest uit Europa, vonden zij in Amerika hun enige uitwijkmogelijkheid waar zij in betrekkelijke rust hun leven en geloof konden belijden. En ook daar lijken zij door de hand van God te zijn aangeraakt. In korte tijd heeft de relatief kleine Joodse gemeenschap een onafzienbare stoet invloedrijke politici, bankiers, kunstenaars en wetenschappers voortgebracht. De combinatie Amerika + Joden + Kapitalisme is een uiterst succesvolle gebleken, dit tot ergernis van Europa, want opnieuw moet het oude continent constateren dat zij het aflegt tegen het succes van de Joden; opnieuw is Europa de volger.

Maar gelukkig heeft Marx aan Europa duidelijk gemaakt dat alle geschiedkundige bewegingen zijn terug te voeren tot klassenstrijd, en dat daarom het Jodenland Amerika, met haar Jodenkapitaal, op weg is naar het einde. De revolutie van de lagere klassen, dat moest het helemaal worden! Rusland beet het spits af: tegen het kapitaal, tegen Amerika, tegen de Joden. En toen volgde — volkomen logischerwijs en inspelend op exact dezelfde sentimenten, maar voor sommigen nog steeds niet helemaal duidelijk — Nazi-Duitsland; tegen het kapitaal, tegen Amerika en tegen de Joden. Helaas is er na de Tweede Wereldoorlog een korte periode van bewondering geweest voor de Amerikaanse bevrijder, en medelijden voor de Joodse slachtoffers, maar sinds de sixties heeft links de draad kordaat weer opgepakt, en zijn we rap aan het terugkeren naar het vooroorlogse niveau van antisemitisme en weerzin jegens Amerika. En inmiddels is Israël er bijgekomen als duidelijk Jodenbastion waar links, als vanouds, weer een fijne hekel aan kan hebben.

Dit alles heeft tot heel wat stupide uitwassen geleid. Zo weigerde Europa categorisch in te zien welk gevaar er tijdens de Koude Oorlog van het Oostblok is uitgegaan. Hitler kon als grote schurk in de rechterhoek worden weggezet, maar de Sovjet-Unie was volgens vele linkse kopstukken een paradijselijk land, met volledige werkgelegenheid, gratis ballet, en een fijne planeconomie. Haast net zo fraai als maoïstisch China, waar 70 miljoen mensen de dood vonden, maar dat niettemin volgens de Paul Rosenmöllers van deze wereld een verademing was ten opzichte van dat domme Amerika. Wat een ongehoorde decadentie; dwepen met communistische moordregimes, en ondertussen Amerika maar blijven uitmaken voor dom en gevaarlijk, terwijl onder hun niet-aflatende nucleaire druk uiteindelijk wel de Sovjet Unie door de knieën is gegaan. Niet fraai gespeeld, maar wel gewonnen, en daar gaat het uiteindelijk om. Wie niet begrijpt dat het een zegen voor de mensheid is geweest dat het Jodenland als eerste supermacht de atoombom heeft ontwikkeld en heeft gebruikt, die begrijpt niks van de gang van zaken op het wereldtoneel.

Het Jodenland maakt zijn handen vuil om Europa te beschermen, maar wij vinden onszelf te deftig voor het voeren van oorlog, en wensen alleen via de achterdeur de vruchten te plukken van het Amerikaanse beleid. Tsja. Als je tot een generatie behoort die nooit principiële keuzes heeft hoeven maken, en volledig in luxe, gemak en veiligheid is ondergedompeld, dan kun je je inderdaad veroorloven om heerlijk achteroverleunend in de hand te bijten die ons beschermt. Wat is het makkelijk om jezelf goed te voelen, door lekker al die tot niets verplichtende verontwaardiging eruit te kletsen. Dat is de psychologie van het socialisme: haat en jaloezie, verpakt als morele superioriteit en geuit als decadente recalcitrantie. Verder is het volkomen leeg en failliet.

Tot mijn grote genoegen wordt door het kapitalisme van het Jodenland dagelijks het faillissement van het socialisme gedemonstreerd. Was het immers niet ooit de bedoeling dat broeders aller landen zich zouden verenigen onder één rode vlag? Ach, het zou het paradijs op aarde worden — allemaal gelijk, hand in hand; uit volle borst de Internationale zingen, d’haren wap’rend in de wind! Dat was toch het idee? Maar wie krijgt die droom uiteindelijk voor elkaar? Juist — het kapitalisme, met haar globalisering; de enige werkbare vorm van wereldwijde verbroedering.

En zou het socialisme ook niet eens even fijn de arme landen in deze wereld gaan helpen, met ontwikkelingsgeld en afgedwongen solidariteit? Maar vijftig jaar voedselhulp heeft geen reet geholpen, sterker nog: het heeft de derde wereldlanden alleen maar hulpelozer en afhankelijker gemaakt. Nee, voor Afrika is het enige licht aan het eind van de tunnel wederom het kapitalisme. Dat continent zal uiteindelijk uit het slop getrokken worden door industrie, investeringen en commercie, en niet door Marx, revolutie of multi-kulturele manifestaties met gratis bier. En over multiculturaliteit gesproken: ook daar slaat het kapitalisme spijkers met koppen. Integratie met behoud van cultuur vinden we niet in Nederland, waar dit geitenwollen experiment volledig van de rails is gelopen; nee, geslaagde multiculturaliteit vind je pas op Wall Street, op het grote bord met de wisselkoersen van vreemde valuta. Dát is integratie met behoud van cultuur.

Dus Europa, stap eens af van uw halfslachtige tweesporenbeleid en durf eens vol trots mee te lopen met de pioniers van onze beschaving! Wordt volwassen, wordt professioneel! Stop met het teren op uw kleingeestige afgunst, houdt op te dwepen met uw puberale ideologie, en kom toch eens los van uw nuffige snobisme. Put your money where your mouth is, en omarm het Jodenland; uw bondgenoot, onder wiens voortvarende atoomparaplu u jarenlang veilig heeft kunnen schuilen, en van wiens economie u uw sociale wetgeving heeft kunnen betalen. Geschiedenis is een opeenstapeling van strijd, en ook het westen zal alleen kunnen blijven bestaan door strijd te blijven leveren. Vrede dient continu beschermt te worden: door altijd waakzaam te blijven, door de vijand te herkennen, door de vijand altijd een stap voor te blijven, en door, indien nodig, strijd te leveren en te zorgen dat je wint. Het Jodenland snapt dit; Europa weigert dit te snappen. When we fight a battle, we fight to win. In the end, people just wanna live.

Lagonda is 49 procent mannelijk, 51 procent vrouwelijk en 100 procent esotericus. Haar schrijfstijl wordt door sommigen ervaren als ‘een warm bad’, door anderen weer als ’totaal genadeloos’. Het is maar hoe de pet staat. Meer op de Lagonda blogspot.

Algemeen, 28.01.2006 @ 20:49

[Home]
 

93 Reacties

op 29 01 2006 at 14:07 schreef Duns:

Mooi Lagonda!

Stuur ook eens iets op aan Het Vrije Volk!

op 29 01 2006 at 15:45 schreef GJ Klaver:

Lagonda vergeet nog te vermelden dat de meeste haat wordt veroorzaakt door jalouzie.

Joden werken hard, begrijp je. Ze bouwen scholen, geven hun kinderen les en WERKEN hard.
Zo worden ze succesvol en dat kunnen sommige bevolkingsgroepen – die liever oorlogje spelen, dan hun kinderen naar school te sturen – niet uitstaan.

Lees ook dit stukje:

"Volgens theoloog dr. Hans Jansen verzwijgen en bagatelliseren Europese politici en geestelijk leiders systematisch de alomtegenwoordige Jodenhaat (antisemitisme) in het Midden-Oosten. Jansen schreef over de kwestie een duizend pagina’s dik boek getiteld ‘Van Jodenhaat naar zelfmoordterrorisme’.
&
"De reden dat het West-Europa deze zaken zo verzwijgt en bagatelliseert komt volgens Jansen omdat ”wij in de spiegel kijken van het Midden-Oosten en beschaamd onszelf herkennen”. De Jodenhaat in de Arabische wereld is volgens hem namelijk geënt op de lange antisemitische traditie in Europa. Hij spreekt daarom van ”de islamisering van het Europees antisemitisme’

http://frontpage.fok.nl/nieuws/61582

GJ Klaver. *niet joods – want atheïst*

op 29 01 2006 at 15:57 schreef Lagonda:

Helemaal mee eens, meneer Klaver, alleen was mijn column al zo lang. Joden komen door hun nijver- en schranderheid altijd weer naar boven drijven, en dat maakt dat de niet-jood zich inferieur voelt en jaloers is. Het veel makkelijker het hogere te vernietigen, dan te erkennen dat je op het tweede plan staat, en jezelf vervolgens op te trekken.

op 29 01 2006 at 20:52 schreef Klaasvaak:

Mee eens maar wel een beetje kort door de bocht. Het probleem is dat het ondanks de genoemde haat toch min of meer geaccepteerd is dat joden maar ook moslims zich organiseren op basis van overtuiging en afkomst.
Je kunt zeggen wat je wil maar het blijft gewoon zelf vragen om ellende zeker wanneer je ervoor kiest om temidden van "vreemden" een groep te vormen die zichzelf afzondert op basis van hele basale kenmerken en sterk afwijkende overtuigingen.
Ik bedoel, zie je het al voor je, een groep blanken met blauwe ogen en blonde haren die in Israel samenklonteren om daar vervolgens eigen scholen en kerken te bouwen waar een of andere vage onzin wordt gepredikt.
In de jaren veertig is de boel behoorlijk uit de hand gelopen en er zijn dingen gebeurd die absoluut walchelijk zijn maar tot nu toe kun je toch echt niet anders dan concluderen dat de voorheen christelijke westeuropese bevolking niet alleen haar lesje heeft geleerd maar in tegenstelling tot bovengenoemde groepen heel veel in het werk stelt zelf in ieder geval niet meer te vervallen tot zulk een achterlijkheid.

op 29 01 2006 at 20:59 schreef Doortje:

"Ik bedoel, zie je het al voor je, een groep blanken met blauwe ogen en blonde haren die in Israel samenklonteren om daar vervolgens eigen scholen en kerken te bouwen waar een of andere vage onzin wordt gepredikt."
—————
Dat gebeurt daar. Ik ken geen ander land in het MO, waar het voor alle gezindten zo gezellig vertoeven is. Je hebt er van alles, zoals het hoort. De BAHAi tempel wel eens gezien?

op 29 01 2006 at 21:07 schreef Lagonda:

Je kunt op veel verschillende manier als groep je eigen geloof beleven, en zoals Doortje aangeeft: je kan het ook gezellig houden.

Het probleem is: men heeft altijd aanstoot genomen aan joden. Niet alleen in de jaren veertig (toen de boel behoorlijk uit de hand is gelopen…) maar ook al daarvoor — eigenlijk gedurende de hele middeleeuwen. Jodenvervolgingen en gedwongen joodse leefgemeenschappen domineren de geschiedenis van de joden in Europa. En niet alleen omdat ze ervoor kozen om in het midden van een groep vreemden een groep te worden, nee, met name omdat de groep vreemden er een officieel dogma van had gemaakt de joden te haten, en uit te stoten.

Verder kan het wel zijn dat de christelijke bevolking haar lesje wel heeft geleerd, maar ja, die christenen hebben geen bal meer te vertellen. Wat te denken van het overwegend van marxisme doortrokken establishment dat inmiddels de lakens uitdeelt, en onder het mom van "een kritische houding jegens Israel" haar aloude anti-semitische stokpaardje berijdt?

op 29 01 2006 at 21:16 schreef Klaasvaak:

Het hoort helemaal niet zo en het werkt alleen voor zolang als het duurt en bepaalde demografische en economische factoren meezitten. Stel je voor dat bijvoorbeeld zou blijken dat die blanke groepering over een veiligheidsapparaat beschikt dat vanuit Nederland wordt aangestuurd en alles en iedereen afluistert die zich niet al te vrolijk uitlaat over de blanken…

op 29 01 2006 at 21:27 schreef Doortje:

Klaasvaak, mij kan je geen(vaag gebrabbel)-zand in de ogen strooien.
Of het hoort of niet, het leven loopt zoals het loopt…

op 29 01 2006 at 21:28 schreef Klaasvaak:

"die christenen hebben geen bal meer te vertellen"

Precies, die christenen hebben geen bal meer te vertellen. Prima toch! Nu de joden en islamieten nog!

"Wat te denken van het overwegend van marxisme doortrokken establishment dat inmiddels de lakens uitdeelt, en onder het mom van "een kritische houding jegens Israel" haar aloude anti-semitische stokpaardje berijdt?"

Onzin, het establishment maakt een grove fout door de islam te onderschatten maar joden hebben het liever over een algehele tendens gehaat te worden omdat ze daarmee de waarheid kunnen verbergen. Deze is namelijk dat er als vanouds twee soortgelijke groepen tegenover elkaar staan waarin de ene groep er misschien iets debielere ideeen op na houdt als de ander maar waarin beide groepen evenveel verantwoordelijkheid dragen.

op 29 01 2006 at 21:29 schreef Klaasvaak:

"die christenen hebben geen bal meer te vertellen"

Precies, die christenen hebben geen bal meer te vertellen. Prima toch! Nu de joden en islamieten nog!

"Wat te denken van het overwegend van marxisme doortrokken establishment dat inmiddels de lakens uitdeelt, en onder het mom van "een kritische houding jegens Israel" haar aloude anti-semitische stokpaardje berijdt?"

Onzin, het establishment maakt een grove fout door de islam te onderschatten maar joden hebben het liever over een algehele tendens gehaat te worden omdat ze daarmee de waarheid kunnen verbergen. Deze is namelijk dat er als vanouds twee soortgelijke groepen tegenover elkaar staan waarin de ene groep er misschien iets debielere ideeen op na houdt als de ander maar waarin beide groepen evenveel verantwoordelijkheid dragen.

op 29 01 2006 at 21:29 schreef Klaasvaak:

"die christenen hebben geen bal meer te vertellen"

Precies, die christenen hebben geen bal meer te vertellen. Prima toch! Nu de joden en islamieten nog!

"Wat te denken van het overwegend van marxisme doortrokken establishment dat inmiddels de lakens uitdeelt, en onder het mom van "een kritische houding jegens Israel" haar aloude anti-semitische stokpaardje berijdt?"

Onzin, het establishment maakt een grove fout door de islam te onderschatten maar joden hebben het liever over een algehele tendens gehaat te worden omdat ze daarmee de waarheid kunnen verbergen. Deze is namelijk dat er als vanouds twee soortgelijke groepen tegenover elkaar staan waarin de ene groep er misschien iets debielere ideeen op na houdt als de ander maar waarin beide groepen evenveel verantwoordelijkheid dragen.

op 29 01 2006 at 21:33 schreef Klaasvaak:

Beetje rare marxisten trouwens, alleen je eigen kerken verbranden…;)

op 29 01 2006 at 21:43 schreef Lagonda:

Hmja … hier treedt de aloude verwarring van "joden als volk" vs. "joden als gelovigen" weer naar naar de voorgrond.

Als we het over "joden als volk" hebben, dan kan ik alleen maar constateren dat ik niet denk dat "joden als volk" binnenkost geen bal meer te vertellen hebben. Integendeel: ik denk dat de vooruitgang van de mensheid wordt gedicteerd door "joden als volk", en ik denk zelfs dat de westerse wereld er goed aan doet ook het liedje van het "joodse volk" te leren, als we weten wat goed voor ons is — dat is ook de kern van mijn column.

op 29 01 2006 at 21:51 schreef Klaasvaak:

"Hmja … hier treedt de aloude verwarring van "joden als volk" vs. "joden als gelovigen" weer naar naar de voorgrond."

Nee hoor, jezelf organiseren(en al helemaal in den vreemde) op basis van ras of religie is om het even.

"Integendeel: ik denk dat de vooruitgang van de mensheid wordt gedicteerd door "joden als volk, en ik denk zelfs dat de westerse wereld er goed aan doet ook het liedje van het "joodse volk" te leren"

Laten we hopen dat niet alle joden er zo over denken.

op 29 01 2006 at 21:55 schreef Lagonda:

Wat is je probleem precies, Klaasvaak?

op 29 01 2006 at 22:19 schreef Klaasvaak:

Ik wil helemaal geen joods liedje leren.

op 29 01 2006 at 23:02 schreef Cor:

Beste Lagonda, wie behoren er allemaal tot die groep joden waar je het over hebt? Alleen de mensen die zichzelf jood noemen, of ook mensen die jood genoemd worden op grond van een achternaam of op grond van een of andere godsdienstige regel? Zijn er ook mensen die jij niet tot de joden rekent, bijvoorbeeld mensen met minder dan 2 joodse grootouders?

En, hoe verklaar je de superioriteit van jouw joden?
Is er een genetische component? Hoe hebben ze dan dan voor elkaar gekregen?
Of is het ’t studieuze karakter van hun cultuur? Misschien de invloed van de Talmoed op de opvoeding?
En, zijn er tussen jouw joden opvallend minder boeven dan bij niet-joden?

Ken je de uitzending "Kunnen negers beter dansen?" van filosoof Bas Haring? http://www.rvu.nl/stof/site.html

Van sportwedstrijden en spelletjeszie ik in het algemeen de lol niet in, maar die ‘wedstrijd tussen de menselijke subsoorten’ begrijp ik al helemaal niet.
In de categorie ‘Goekope Meningen’ kwam ik vlak naast het hoekje ‘Joodse Namen’ ook het klassement tegen: (van inferieur naar superieur)
Aboriginals,
Negerts,
Eskiomeaux
Zuid-Europeanen
Noord-Europeanen
Aziaten
Joden

op 29 01 2006 at 23:25 schreef Lagonda:

Hihihi, gevoelig onderwerpje hoor. We hebben het hier al een jaar lang zonder veel schroom over "de moslims" en "de homo’s", maar ga het over "de joden" hebben, en je krijgt gelijk een kruisverhoor aan je reewt.

Ik weet niet wie zich wel en niet jood noemt, of mag noemen. Kan mij dat schelen. Er is een groep mensen die zichzelf zal identificeren als zijnde joods, en een groep mensen die dat label door buitenstaanders opgeplakt zullen krijgen. Deze twee groepen zullen grotendeels identiek zijn.

Ik denk niet dat deze groep joden bewust deelneemt aan een wedstrijd tussen menselijke subsoorten; feit blijft dat een opvallend kleine groep mensen opvallend veel succes oogst, en aan de top van de menselijke ontwikkeling een pioniersrol lijkt te vervullen. Hoe dat kan? Ik heb geen idee: genetische predispositie vind ik zelf niet zo’n fijn uitgangspunt (alhoewel het natuurlijk niet volledig uit te sluiten is: waarom winnen Ethiopieers toch steeds de marathon? Ow! Foute opmerking! Af, Lagonda, in je mand! Foei! West-Europeanen kunnen heus óók een marathon winnen, hoor; het zit gewoon tussen de oren!); culturele programmering lijkt me voor de hand liggender.

Hapt u maar!

op 29 01 2006 at 23:37 schreef Peter Breedveld:

Hoe dat kan? Daar is een heel goede verklaring voor. Joden zijn eeuwenlang uitgesloten van respectabele beroepsgroepen. Ze mochten wel handel drijven en in geldzaken. Laten dat nou net de belangrijkste pilaren van onze moderne samenleving zijn. Tel daarbij op dat Joden een sterke verhalende en dus literaire traditie hebben en hun onevenredige succes in literatuur, kunst en wetenschap is eveneens verklaard.

Voor de Chinezen in Zuid-Oost Azië geldt hetzelfde. Keerzijde is wel dat steeds als de pleuris uitbreekt, de Joden en de Chinezen als eerste te maken krijgen met de opgewekte volkswoede.

op 29 01 2006 at 23:49 schreef Lagonda:

Raar eigenlijk, dat ik bij mezelf schroom bemerk om over genetische dispositie te schrijven. Op zich een erg interessant onderwerp. Want stel nu eens (en ik probeer niks te propageren hier), maar STEL nu eens (en ik probeer hier echt strikt onpartijdig in te staan), maar STEL NU EENS (nee, nee, ik ben geen nazi!)… maar stel nu eens dat de werkelijkheid en de menselijke evolutie zich niets heeft aangetrokken van onze politieke gevoeligheden (hetgeen mij niet onwaarschijnlijk lijkt), en DAT er inderdaad sprake is van genetische dispositie; en dan niet zomaar een beetje dispositie, nee, HEEL ERG VEEL dispositie. Dat uit onafhankelijk onderzoek ooit naar voren komt dat, ja, negers inderdaad minder ontwikkelde hersenen hebben, en dat, ja, moslims inderdaad genetisch zwaar te lijden hebben gehad onder hun inteelt… WAT DAN? Als DAT de onpartijdige, a-politieke, onafhankelijk meetbare, empirisch vast te stellen WAARHEID is, WAT moet de mensheid daar dan mee?

Nogmaals, ik propageer niks — dit is een gedachtenexperiment.

op 29 01 2006 at 23:52 schreef Lagonda:

He, brrrrr, Lagonda, doe ‘es niet zo eng, joh!

op 30 01 2006 at 02:51 schreef Cor:

Helemaal mee eens. Dat voorbeeld van de woestijn gaf ook al aan dat succes vooral cultuurgebonden is – joden en Palestijnen zijn immers genetisch net zo min verschillend als Duitsers en Nederlanders.

op 30 01 2006 at 04:19 schreef Paardestaart:

‘wij vinden onszelf te deftig om oorlog te voeren’

Amen, Lagonda. Het ondankbare, incompetente Europa is net een verwende puber die zijn vader ongenadig tegen de schenen staat te schoppen, terwijl de goeierd ondertussen zorgzaam zijn paraplu over hem uitstrekt.
Stuitend is dat gegnuif en ik schaam me rot voor al die kwaadwillige stompzinnigheid van ons

‘De Jodenhaat in de Arabische wereld is volgens hem namelijk geënt op de lange antisemitische traditie in Europa’

Nou ja – hoe hij dat kan volhouden, terwijl ‘ie toch weet van de vervolging die de joden overàl hebben ondervonden (ook in de islamitische wereld dus) en van de vele van haat druipende teksten in de koran.
I.t.t. de algemeen vroom beleden mantra van ‘de bloeiende multiculturele islamitische samenleving’ waren de joden net als de christenen tweederangsburgers in de moslimmaatschapppij, die hun hun leven niet zeker waren. Ook de moslims joegen ze juichend over de kling, als het weer eens tijd werd om lekker die Sau raus zu lassen, of wanneer een incompetente bovenbaas wat afleiding kon gebruiken.
Flauwekul dus.

‘het blijft gewoon vragen om ellende zeker wanneer je ervoor kiest om temidden van "vreemden" een groep te vormen op basis van hele basale kenmerken en sterk afwijkende overtuigingen’

Poe hee…’sterk afwijkende overtuigingen’? ‘Hele basale kenmerken’?
Noem eens op dan?

En ‘ervoor kiest’??
Hoe moet je zoiets ontwijken dan?
Door net als jij heel parmantig je geloof af te zweren? Over welke tijd heb je het dan eigenlijk?

Maar als ik het goed begrijp hebben die joden er dus eigenlijk zelf om gevraagd?
Het slachtoffer van anderman’s gekte en geile nijd heeft het ook nu weer aan zichzelf te wijten?

En wie heeft er van de joden nu eigenlijk een groep gemaakt, in de diaspora?
Zijzelf; omdat ze zo brutaal waren er een ander geloof op na te houden?
Of de omgeving, die de vreemdeling zo fijn kon gebruiken om zijn eigen troebelen op te projecteren?

Je zit op een akelig spoor beste klaas…je zoekt method in the madness; redenen voor de jodenvervolging. Je wilt er dus eigenlijk een gewone oorlog van maken!
Ga nog maar eens wat lezen, heer Vaak, want ook wat Israel betreft zit je d’r helemaal naast

op 30 01 2006 at 04:33 schreef Paardestaart:

‘Het idee dat joden door een soort collectieve ervaring van eeuwenlange geldhandel er warmpjes bij zitten, is best een aardige verklaring’

Vind je? Hij ruikt anders verdacht naar de sentimenten in de protocollen van de wijzen van Zion, en voert rechtstreeks naar o.a. het geraaskal van Hitler over het joodse wereldkapitalisme dat de wereld zocht te overheersen.
Maar het is een minder confronterende verklaring natuurlijk dan dat joden intelligenter zijn dan europeanen, dat wel.
Als je dat idee niet kunt verdragen zou je de verklaring kunnen zoeken in de liefde en de eerbied die eigen is aan de joodse cultuur voor kennis, om deszelfs wil.
Joden zijn niet alleen succesvol namelijk in geldverdienen, maar ook en vooral in wetenschap en kunst.

op 30 01 2006 at 11:14 schreef Geert:

Ik denk niet dat de Amerika-haat te maken heeft met antisemitisme. In ieder geval ken ik zelf geen mensen die jodendom ueberhaupt een issue vinden, maar misschien ga ik met te slimme mensen om.

De VS zijn toch voornamelijk een christelijk land? En misschien zitten joden daar op invloedrijke posten, maar hun president is toch een beleidend christen.

De "haat" tegen Amerika is denk ik gewoon een gezond wantrouwen jegens gezag. Het is nu eenmaal niet prettig als een persoon of land de dienst uitmaakt, en daarbij geen boodschap heeft aan jou. Luister maar eens naar het geroddel over de afdelingschef op een gemiddeld bedrijf. Hoe meer macht je hebt, hoe minder vrienden. Vrienden vind je alleen op gelijk niveau, wanneer jalouzie niet meespeelt.

op 30 01 2006 at 11:33 schreef Lagonda:

"[Joden] mochten wel handel drijven en in geldzaken. Laten dat nou net de belangrijkste pilaren van onze moderne samenleving zijn. Tel daarbij op dat Joden een sterke verhalende en dus literaire traditie hebben en hun onevenredige succes in literatuur, kunst en wetenschap is eveneens verklaard."

Is dat de hele verklaring? Moslims mogen van hun geloof ook handel drijven — graag zelfs. Mohammed was een redelijk succesvol zakenman, en spport zijn volgelingen aan toch vooral succesvol te worden in het zakendoen. Verder heeft natuurlijk ook de arabische cultuur van oudsher een rijke verhalende traditie. Toch zien we geen onevenredig succes in kunst, handel en wetenschap van de moslimcultuur.

op 30 01 2006 at 11:40 schreef Lagonda:

Oh, maar Geert — je omschrijft precies de drijfveren van socialisme en antisemitisme die ik ook beschrijf. Jaloezie; het gevoel tekort te schieten, recalcitrantie etc. Inderdaad, veel mensen die een hekel aan Amerika hebben, hebben geen idee van een eventueel, eh, "joods facet" aan deze haat. Wel denk ik dat de "focus van haat" samen met de joden van Europa naar Amerika is verschoven, en dat dat niet toevallig.

Ik heb nogal wat stukken geschreven waarin ik de diepere mechanismen van het socialisme vergelijk met die van het christendom — een ervan is de notie dat de mens hoe dan ook zondig is, danwel vanwege de zondeval, danwel vanwege klassenverschil. Een andere, meer verborgen, notie is die van de "ander" die bestreden en vernederd dient te worden — niet omdat de Christen of socialist "boven" de ander staat, maar omdat de christen of socialist vreest juist "onder" de ander te staan. Grappig genoeg is die "ander" altijd weer een jood.

op 30 01 2006 at 12:04 schreef Cor:

Mij heb je niet geschokt, hoor. Ik vond het juist een interessante vraag wat het geheim tot succes is voor een volk.

Ook niks engs aan genetica, Lagonda. We kruisen al eeuwen planten en dieren, en zijn al eeuwen geinteresseerd in menselijk erfelijkheidsonderzoek. De laatste tijd is dat echt heel interessant geworden, nu we DNA in kaart hebben kunnen brengen.

Het idee dat joden door een soort collectieve ervaring van eeuwenlange geldhandel er warmpjes bij zitten, is best een aardige verklaring.

In iedere geval lijken we het er over eens dat de joden de woestijn hebben laten bloeien, op een manier waar de Arabieren een puntje aan kunnen zuigen.

op 30 01 2006 at 12:12 schreef Peter Breedveld:

"Is dat de hele verklaring? Moslims mogen van hun geloof ook handel drijven — graag zelfs."

Het gaat er niet om dat ze mogen handeldrijven, dat mag iedereen. Cruciaal is dat ze worden uitgesloten van andere beroepsgroepen – dat is moslims nooit overkomen – waardoor ze zijn aangewezen op takken van industrie waar ze niet werden uitgesloten.

Ik meen me te herinneren dat Weber daar een theorie over heeft. In elk geval gaat het met de Chinezen in Zuidoost Azië precies zo en er is een volk op Sumatra -de naam ontschiet me even- die ook onevenredig is vertegenwoordigd in de economische sector, de literatuur en de kunst, juist omdat ook dat volk werd uitgesloten.

Van een genetisch bepaald voordeel geloof ik niks. Ik meen te weten dat de genetische opmaak van Joden en Arabieren identiek is. Moslims hebben als nadeel dat de islam (die wel degelijk bestaat) wordt gedomineerd door militante kommaneukers. Verlichte denkers als Averroes (Ibn Rushd), die bijvoorbeeld stelden dat wetenschappelijke bevindingen vóór de letter van de koran gaan, hebben het verloren en dat is de tragiek van ‘de moslims’.

Over dat uitsluiten: om allerlei redenen voelen vandaag de dag ook moslims in het westen zich uitgesloten. Ik lees in de krant dat steeds meer moslims, Turken vooral, een eigen bedrijf beginnen, wat hier natuurlijk wordt gezien als iets negatiefs, maar wat me de voorbode lijkt van de opkomst van een nieuwe middenstandsklasse, een nieuwe elite, die belangrijk gaat zijn voor de emancipatie van allochtonen.

In Nederlands Indië vormde zich ook zo’n nieuwe inheemse elite in de jaren dertig, toen Japan goedkope gebruiksprodukten ging afzetten in Zuid-Oost Azië.

Vanwege die Japanse import had de inheemse bevolking nu toegang tot artikelen die voorheen te duur waren. Bijvoorbeeld textiel. Met die goedkope textiel kreeg de batik-industrie een nieuwe impuls. Batik-producenten kregen opeens geld. Met dat geld werd geïnvesteerd, er werd nog meer geld verdiend. Indonesiërs konden zich nu een opleiding veroorloven, soms in Japan. De inheems bevolking emancipeerde in een vliegensvlug tempo en vijftien jaar later was een onafhankelijk Indonesië een feit.

But I digress.

op 30 01 2006 at 12:17 schreef Lagonda:

Nu ja, ik ben zelf ook van mening dat een dispositie pas tot bloei kan komen zodra de omstandigheden correct zijn. Culturele omstandigheden lijken mij dus van doorslaggevender belang te zijn dan genetische. Ik denk dat het mogelijk is dat een cultuur een set van regels/omgangvormen/functies/procedures kan ontwikkelen waarmee zij zichzelf vooruit helpt, danwel volledig stagneert. Ik zie de islam bijvoorbeeld als een typische cultuur waarbinnen de regels elkaar zodanig in de weg zitten dat vooruitgang volautomatisch wordt uitgesloten, zonder dat de regels binnen de cultuur daar concreet betrekking op hebben: de cultuur wil wel vooruit, maar op de een of andere manier lukt het maar niet.

In Afrika lijkt iets dergelijks aan de hand te zijn; ik ben ooit betrokken geweest bij een project in Ghana, waar een school voor beroepsopleidingen werd gebouwd. Dat project is uiteindelijk volledig mislukt; de locals die de kar moesten trekken, kregen het niet voor elkaar om ook maar de kleinste randvoorwaarden georganiseerd te krijgen, en gaven er in drie maanden tijd de brui aan. Een manager die al 25 jaar in Ghana zat legde me uit: de cultuur van Afrika is niet gericht op lange-termijn projecten en het langdurig werken aan het oplossen van problemen. Men is er hier al duizenden jaren aan gewend dat alle problemen onoverkomelijk zijn, en dat je beter je boeltje kunt pakken, en het ergens anders opnieuw kunt proberen. En dat zit er nog steeds in; een gelaten houding ten opzichte van overmacht, en het diepe idee dat je als mens machteloos bent.

Veel verlammender dan welke genetische dispositie dan ook.

op 30 01 2006 at 12:29 schreef Lagonda:

Hmmja, daar kan ik wel in meegaan. Handel kunnen drijven omdat je uitgesloten bent, zorgt voor een voordeel omdat de rest het niet mag. Handel drijven in een cultuut waarbinnen iedereen dat mag, zorgt dus niet voor een verschil.

op 30 01 2006 at 12:54 schreef Anna:

Ik heb met stijgende verbazing het stuk van Lagonda gelezen en dacht: is het nou één grote ironische schets van den jood, of is het echt zo bedoeld?
Ik ga maar even uit van het laatste en kom met wat tegengas (oeps sorry!)
Men kan ook doorschieten in het ophemelen van de jood.
Stalin was een jood en
tevens heeft hij een slordige 20 miljoen doden op zijn geweten.
Hoewel hij in zijn tijd een paar zeer beperkte anti-Joodse maatregelen heeft genomen, zaten in de Bolsjevistische regering en Partij vele joden. Zij zijn het die de Russische boeren afslachtten omdat zij weigerden hun voedsel af te staan, zij zijn het die de Mongoolse horde opdracht gaven zoveel mogelijk Duitse vrouwen te verkrachten. Tijdens de opmars van de Wehrmacht in 1941 door de Oekraïne leverde de bevolking vrijwillig Joodse Bolsjevisten uit, blij verlost te zijn van hun heerschappij.

Het verbaast me dat Lagonda tot de conclusie komt dat Europa zo tegen de jood is.
Elke politicus dreunt altijd de mantra op dat onze cultuur geënt is op de christelijke en joodse traditie.
Dat de linkse partijen daar niet aan meedoen is pertinent onwaar.
Degene die het moderne anti-simitisme hebben ingevoerd, zijn overwegend moslims.
Ik begin te begrijpen waarom; juist in die regio doet de jood nogal aan landjepik.
Dat wij massaal jaloers zouden zijn op de jood, is de grootste kolder ooit.
Kijk je niet een beetje eenzijdig en met en roze bril naar het fenomeen jood, Lagonda?

op 30 01 2006 at 12:54 schreef Peter Breedveld:

Nee, ik bedoel toch iets anders: In het Westen is niemand ooit uitgesloten van de handel en in Zuid-oost Azië ook niet.

Alleen: Joden en Chinezen hebben niet veel andere keuzes. Daarom zitten er zo disproportioneel veel Joden en Chinezen in de handel dat er ook disproportioneel veel SUCCESVOLLE Joden en Chinezen in de handel zitten. Joden zijn daarbij ook nog eens een uitzonderlijk geletterd volk, vanwege de cultuur en misschien is het wel zo dat Joden flexibeler zijn omdat voor hen de situatie op elk willekeurig moment drastisch kon veranderen. Daar leer je als collectief wel mee omgaan, lijkt me.

op 30 01 2006 at 13:13 schreef Lagonda:

Anna: Ik kijk niet met een roze bril naar het fenomeen jood — ethiek is flauwekul. De hele wereld hangt van vuile spelletjes aan elkaar; daar heb ik me al lang bij neergelegd. Dus who cares dat ook joden daar aan meedoen?

Wat politici braaf opdreunen, zal me ook een wortel wezen. Bij het momument op de Dam worden de krokodillentranen geplengd, maar de volgende dag is men weer moedwillig blind voor het antisemitisme in eigen land, dat heus niet alleen van islamitische makelij is.

op 30 01 2006 at 14:30 schreef Anna:

Kan jij me dan uitleggen beste Lagonda, waarom elke kritiek op het jodenvolk wordt afgedaan als anti-semitisme?
Als het jou niet uitmaakt wat de joden uitvreten aan nare spelletjes, waarom doe je dan zo vreselijk je best in je artikel ze af te schilderen als eeuwig slachtoffer en eigenlijk als prachtvolk?
Het lijkt op dezelfde reflex van, laten we zeggen, de ‘Linkse Kerk’, die elk begin van kritiek meent te moeten pareren met steevast dezelfde mantra ‘racist’, en ‘xenofoob’ (als je geluk hebt tenminste)
Op alles mogen we kritiek hebben, behalve op moslims en joden.
Oh, en honden natuurlijk, hihi.

op 30 01 2006 at 15:02 schreef Lagonda:

Ik denk niet dat alle kritiek op het jodendom antisemitisme is. Het gaat erom in hoeverre deze kritiek realistisch is, en in hoeverre deze kritiek is geinstitutionaliseerd, en deel is gaan uitmaken van een politiek/ideologisch systeem.

Als er een ideologie uit de grond wordt gestampt, waar een dogma in voorkomt dat joden gehaat dienen te worden — zoals binnen het christendom en de islam — dan zou ik dat wel antisemitisme willen noemen.

En als er een ideologie uit de grond wordt gestampt waarin Amerika en haar kapitalistische systeem verantwoordelijk zijn voor al het kwaad in de wereld, en waarin joden vrij onomwonden worden genoemd als de meesters van dit systeem — zoals het socialisme en het nazisme — dan zou ik dat toch ook wel antisemitisme willen noemen.

En als er landen en regeringen ontstaan die onomwonden zeggen dat Israel van de kaart geveegd moet worden — zoals Iran en Palestina — en met name linkse partijen hun best doen om zo onvoorwaardelijk mogelijk het deze landen naar de zin te maken, door blind te blijven voor de jodenhaat, en alleen maar te blijven hameren op de "achtergestelde positie van de onderdrukten", dan zou ik dat toch ook antisemitisme willen noemen.

op 30 01 2006 at 16:06 schreef Richard (die andere dan):

PEter: "Hoe dat kan? Daar is een heel goede verklaring voor. Joden zijn eeuwenlang uitgesloten van respectabele beroepsgroepen. Ze mochten wel handel drijven en in geldzaken."

Koptische christenen in Egypte en Armeense christenen in Iran hebben dezelfde reputatie (en een vergelijkbare geschiedenis).

op 30 01 2006 at 16:10 schreef Richard (die andere dan):

Lagonda: wie zou er in vredesnaam jaloers willen zijn op Joden? Heb je een beetje de geschiedenis bijgehouden de afgelopen 2000 jaar?

"Als God een mens wil straffen, leert hij hem een paar woorden Hebreeuws" (Yiddisch spreekwoord)

op 30 01 2006 at 16:54 schreef Michiel Mans:

Sterk en gewaagd.

op 30 01 2006 at 17:02 schreef GD:

Lagonda: Over genetische bepaalde achterstelling: Uit een grootschalig onderzoek naar verschillen in hersenen (Universiteit van Amsterdam, ik meen 2 jaar geleden) blijkt dat tussen jou en mij (dat is: twee willekeurige individuen) meer verschillen zitten dan tussen twee apensoorten opvolgend op de evolutionaire ladder. Lees voor ’twee apensoorten’ ‘verschillenden mensenrassen’ en je begrijpt misschien wat dat betekent. De hersenen van alle diersoorten verschillen van individu tot individu in één soort niet noemenswaardig, evenmin van de meeste soorten naar de opvolgende soort. Bij de mens daarentegen is in de evolutie van de soort iets geslopen dat enorme verschillen in hersenen per individu veroorzaakt. Zo bezien is het nog een wonder dat we überhaupt nog met elkaar kunnen praten.

Wetenschappelijk gezien bestaat er geloof ik ook niet zoiets als verschillende mensenrassen. Reis hiervoor langzaam van Nederland naar het zuiden, tot je in hartje Afrika bent. Je ziet dan hoe de mensen om je heen geleidelijk donkerder worden. Er is geen overgang.

Als er al iets zou bestaan als genetisch achtergesteld zijn, dan treft elke negatieve maatregel op onrechtvaardige wijze de talloze individuen voor wie die achterstelling niet opgaat.

(Overigens verzin je wel weer een prachtig woord: ‘nogaliefst’ – het liefst noga?)

op 30 01 2006 at 17:13 schreef Lagonda:

GD: ik ben het helemaal met je eens dat een vastomschreven "ras" uiteraard niet bestaat — het hele mensdom is een mengvorm. En mijn gedachte-experiment is natuurlijk ook maar een gedachte-experiment: we weten beiden dat de wetenschap in geen duizend jaar haar vingers niet zou willen branden aan een dergelijk onderzoek :)

Van "nogaliefst" weet ik dat het een niet-bestaand woord is. Net als mijn andere favoriet: "helegaar". Ik ben dol op malapropismen.

op 30 01 2006 at 17:14 schreef Lagonda:

En ook op dubble ontkenningen, trouwens!

op 30 01 2006 at 17:43 schreef Cor:

Natuurlijk wordt er wel zulk wetenschappelijk onderzoek gedaan. Alleen in politiek-correcte kringen (West-Europa, VS) is men er huiverig voor. Chinezen bijvoorbeeld denken er net zo over als jij: ‘fuck die schijnheilige ethische oprispingen!’ Laatst las ik een dikke pil van Fukuyama, die er honderden bladzijden over deed om uit te leggen wat er gevaarlijk is aan gentechnieken, en daar niet in slaagde.

Overigens ben ik van mening veranderd: de genetische verscheidenheid binnen het jodendom is heel groot, doordat er in de diaspora veel gemengd is, en de joden die naar IIsrael terugkwamen dus een rijke genenpool meenamen. De moslims in Israel en zijn buurlanden, hebben een veel beperkter genenpool. Ook het verschijnsel van inteelt is bij moslims groot, hetgeen de genenpool doet krimpen.

De Rif-Marokkanen in Nederland hebben een ander risiciprofiel dan bijvoorbeeld de doorsnee Duindorper, voor het ontwikkelen van bepaalde ziektes. Een andere genetische opmaak dus (ik laat liever een wetenschapper aan het woord, omdat het ‘genbegrip’ van de ‘man in de straat’ (inclusief ondergetekende) vaak van misverstanden aan elkaar hangt).

Ach, je moet maar denken:
de gemiddelde mens heeft een geelbruine huid, geen oorsmeer maar oorkorreltjes, een volle bos stijl zwart haar, en een predispositie tot koemelkallergie. En op deze website komt ‘ie niet veel.

op 30 01 2006 at 17:49 schreef Michiel Mans:

Heeft een van jullie ‘The Bell Curve’ van Herrnstein en Murray gelezen?

Hun conclusie:
Aziaten zijn het meest intelligent, daarna de blanken en daarna de zwarten. Er zijn ook kleine verschillen in hersenomvang. Intelligentie is erfelijk.

Het is vooralsnog niet zozeer de vraag of er werkelijk verschil is tussen rassen maar of er verschil mag zijn. Zodra iemand het waagt er serieus onderzoek naar te doen, dan is het hek van de dam. Het grappige bij de critici van dit onderzoek is dat ze vooral over elkaar heen buitelen omdat de zwarten er het domst uitkomen. Dat wij blanken ook minder snugger zijn, was kennelijk beter te pruimen. Ook ikzelf merkte dat ik zo’n geconditioneerde reflex had.

op 30 01 2006 at 17:53 schreef Michiel Mans:

Domme bleekscheet, ik bedoel niet ‘hek van de dam’ maar ‘dan zijn de rapen gaar’.

op 30 01 2006 at 18:00 schreef GD:

Ik ben serieus benieuwd naar je eigen lethargie en machteloosheid in de niet aflatende kuthitte van Ghana. Denk je niet dat het klimaat aldaar een grotere invloed heeft op de cultuur, dan een eventuele genetische dispositie?
Ik zou als ik daar woonde qua activiteit ook niet veel beter weten te verzinnen dan midden in de nacht op een trommel rammen. Ik zit liever hier, hopend op een elfstedentocht…

op 30 01 2006 at 18:25 schreef Anna:

GD, ergens geen zin in hebben, wil niet zeggen dat je het niet kunt uiteraard.
In Indonesië staan ze met 35 graden nog te badmintonnen in de lunchpauze.

Ik heb ook wel eens gelezen over dat soort IQ-onderzoeken.
De negers en veel Arabische volkeren zouden schommelen bij een IQ van 80, hetgeen tevens de grens van zwakbegaafd is.
Gemiddeld dan he, voor de wat minder analytisch ingestelde lezers alhier.

Wie weet zit er een kern van waarheid in, als je in aanmerking neemt dat het niveau van het onderwijs drastisch is gedaald in de loop der jaren, ten faveure van de allochtoon. Anders zou die ons nviveau niet kunnen bijbenen namelijk.

In dat onderzoek stonden de joden nog boven de Aziaten btw.
Het belangrijkste vind ik echter nog steeds EQ.
Als je een iq van 70 hebt in combinatie met een eq van 140 ( ik weet niet hoe ze dat meten), maakt dat je wel een beter persoon, dan andersom, qua omgang en fatsoen dan.

op 30 01 2006 at 18:37 schreef GD:

Anna, ik herhaal nog eens mijn punt: dat de verschillen tussen groepen in het niet vallen bij de verschillen tussen individuen. Om het maar even bot te zeggen: Vrouwen zijn gemiddeld iets (ietsje dus) dommer dan mannen. Maar er zijn zo verschrikkelijk veel vrouwen slimmer dan ik, dat ik er wel voor waak om die opmerking te maken.

op 30 01 2006 at 18:49 schreef Lagonda:

@GD: "Denk je niet dat het klimaat aldaar een grotere invloed heeft op de cultuur, dan een eventuele genetische dispositie?"

Dat is precies mijn punt — de bevolking aldaar ziet zich al duizenden jaren geplaatst tegenover droogte, honger, sprinkhanen, 6 weken regen, en dan weer 8 jaar droogte, en steeds die allesverzengende kuthitte. Ik zou er inderdaad ook moedeloos van worden. Dat was dus precies wat mijn mentor destijds bedoelde.

In Afrika hadden eigenlijk helemaal geen mensen moeten wonen. Onbegonnen werk.

op 30 01 2006 at 18:50 schreef Michiel Mans:

Beste GD,

Ik beschouw de opmerking als niet gemaakt.

Voordat je ook maar kan beginnen met uitzoeken of mannen slimmer zijn dan vrouwen, blanken dommer zijn dan aziaten etc., is het handig een IQ en EQ test te bedenken die waterdicht is. Ik betwijfel sterk of dergelijke tests wel voldoende wetenschappelijke waterdicht en dus betrouwbaar zijn. De verschillen vallen vaak al weg in de foutmarge.

op 30 01 2006 at 19:14 schreef Paardestaart:

Het jodenvolk?
Sjonge – die Anna toch.
Landjepik hè?
De joden hebben na de tweede wereldoorlog een petieterig klein rot stukje ‘gekregen’ van het land waaruit ze tweeduizend jaar geleden door de Romeinen verjaagd werden; reconquista zou je dat kunnen noemen. Net zoiets dus als de Spanjaarden die El Andaluz heroverden in 1492. dus hoezo landjepik?
En over landjepik gesproken: heb je je wel eens afgevraagd waar toch al die arabieren vandaan kwamen in Israel, terwijl de islam toch toch van de overkant kwam? Geen landjepik?
En vraag je je weleens af waarom het gebied dat tijdens de turkse overheersing als een stoffige indolente zandbak lag te verpieteren opeens zo’n begerenswaardig bezit was voor de arabieren die eerst verkocht hebben?
En hou je er rekening mee dat de joden de oorspronkelijke bewoners geenszins de toegang tot hun nieuwe land ontzegd hebben? Dat de arabische bevolking door hun leiders werd aangeraden te vertrekken totdat de strijd voorbij was en de joden verjaagd, en dat ze dan de boerderijen van de kolonisten fijn konden inpikken, nu het land er weer zo pront bijstond?
Dat volgens de wetten van het turkse rijk land dat niet bewerkt word van niemand meer is? Dat het volgens die wet dus behoort aan degene die het bewerkt?
Dat de moefti van Jeruzalem al in de oorlog naar Berlijn reisde om Hitler zijn diensten aan te bieden bij de vernietiging van de joden? Toen er dus nog helemaal geen bezette gebieden waren dus, en Israel nog geeneens bestond?
Maar je weet toch op zijn minst wel dat ‘het jodenvolk’ de gebieden die ze veroverd hadden nadat ze door alle Arabische landen tegelijk overvallen waren weer hebben teruggegeven (voor zover ze dat konden doen zonder dat er nu direct uit hun achtertuin op ze geschoten kon worden) in een hopeloze illusie van Vrede voor Land?
Net als Sharon dus die de Gazastrook liet ontruimen, met als enig effect dat de palestijnen schuimbekkend door de straten liepen te raggen in een hysterische overwinningsroes omdat ze de joden verjaagd habben, alles kort en klein slaand wat er door ‘het jodenvolk’ gebouwd was, en wat ze eigenlijk broodnodig hadden, omdat ze al zowat een eeuw niks anders doen dan kwijlen van haat en vernietigingsdrang?

En zou het feit dat jij dit allemaal niet weet, of negeert geen onverschillige dommigheid zijn die zijn oorzaak vindt in een zekere reserve tegenover ‘het jodenvolk’?

Hoe zit het dan eigenlijk met jouw EQ? Vind je je toon niet een beetje bar, considering de lotgevallen van ‘het jodenvolk’?
Of wordt de troostprijs voor asinorems bij jou tenietgedaan door je IQ?

op 30 01 2006 at 19:25 schreef GD:

wat zijn asinorems nou toch weer? ik haak af… mijn iq schiet schromelijk te kort…

op 30 01 2006 at 19:56 schreef AVe:

@Lagonda, misschien heb je dit artikel van Pamela Hemelrijk gemist? Het gaat over ‘inteelt’.

http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=451

op 30 01 2006 at 20:06 schreef Lagonda:

Ik heb het gelezen, ja. Er staat ergens een kaart op internet, van de WHO, waarop vermeld in welke landen de meeste inteelt voorkomt. En dat zijn voornamelijk moslimlanden, dus. In Iran wordt tot 30% van de huwelijken gesloten tussen neven en nichten.

Tsja.

We hebben het hier twee weken terug langdurig gehad over wat er gebeurd als je pitbulls verkeerd gaat doorfokken — die worden agressief en psychopathisch. Als ik een horde moslims met weggedraaide ogen de zwartblakerde en uiteengereten lichamen van Amerikanen aan touwen door de straat zie sleuren, dan denk ik daar wel eens aan. Dan denk ik: volgens de PvdA is dit een volkomen normale reactie bij normale mensen die worden onderdrukt. Ik persoonlijk ben van mening dat er wellicht wat meer aan de hand is.

op 30 01 2006 at 21:22 schreef GD:

Gatverdamme Lagonda… schaar je toch niet zo laf achter dat nsb-geneuzel van Hemelrijk. Dat volkomen ongefundeerd geklets over ras en teelt… bah!!!

op 30 01 2006 at 22:05 schreef Duns:

Ongetwijfeld speelt jalouzie een belangrijke rol bij anti-Amerikanisme en anti-semitisme.

Maar wat betreft anti-Amerikanisme hebben de Amerikanen toch vooral zelf het probleem gecreeerd.

Ik doel niet op Afghanistan, op Irak I of Irak II. Ik doel op HOLLYWOOD.

Hollywood creert een onafzienbare hoeveelheid bagger, die over de hele wereld wordt uitgezonden. Het is logisch dat Europeanen, Aziaten, et cetera geloven dat Amerika echt zo corrupt, gewelddadig en perfide is als Hollywood ze elke dag laat zien.

op 30 01 2006 at 23:19 schreef Fritzie:

Lagonda schreef: "en zijn we rap aan het terugkeren naar het vooroorlogse niveau van antisemitisme en…."

Gelukkig dan maar !

Voor de oorlog waren er (in Nederland) veel minder anti-joodse sentimenten dan nu.

Duns,

Maar wat betreft anti-Amerikanisme hebben de Duitsers toch vooral het probleem gecreeerd ?
Hollywood is groot geworden door gevluchtte Duitse Joden. (Billy Wilder ?)

op 30 01 2006 at 23:29 schreef Fritzie:

GD,

Feit is dat er vroeger een wet was dat een huwelijk tussen neef en nicht verbood.waarom was dat ? Omdat trouwen tussen naaste bloeverwanten de maatschappij en individuen schaadt. ( Zie ook van Mendel, 1866)

Dat verbod is afgeschaft.
GD, weet jij waarom ?
Nieuwe wetenchappelijke ontdekkingen ?

Ergo, Hemelrijk heeft gelijk.

" Dan denk ik: volgens de PvdA is dit een volkomen normale reactie bij normale mensen die worden onderdrukt. Ik persoonlijk ben van mening dat er wellicht wat meer aan de hand is. "
Ja, door culturele inteelt krijgt men therapeutisch resistente marokkaanse jongeren.

op 31 01 2006 at 09:59 schreef Anna:

Paardestaart, weet jij niks beters te verzinnen dan een dergelijk denigrerende toon op te zetten als reactie op een heel normale posting?
Het moge duidelijk zijn dat jij je eigen gebrek aan EQ en IQ hier op mij projecteert.
Dat het woordje ‘landjepik’ niet in goede aarde valt als je zo waanzinnig pro-jood bent, daar kan ik nog inkomen.
Je hysterische reactie an sich overschrijdt echter de grenzen van het betamelijke.
Wat er voorts mis zou zijn met een woord als ‘jodenvolk’, is voor mij een raadsel, evenals het eenzijdig ophemelen van ‘de jood’ dat is.
Het jodenland wordt bevolkt door jodenvolk; da’s nou logica.
Maar ik geef toe, deze gedachtengang vereist enig analytisch vermogen en gezond verstand. Dat kan gepaard gaan met een behoorlijk IQ, maar het hoeft niet!
Voor jou is er dus zeker nog hoop; gewoon blijven oefenen Paardestaart!

Als jij nou goed had gelezen, had je daaruit kunnen concluderen dat ik slechts wat tegengas gaf.
Dat stond er zelfs letterlijk.
Ik zal je even uitleggen wat dat moeilijke begrip ’tegengas geven’ betekent.
Welnu, dat houdt in dat ik wat minder fraaie zaken van de jood even onder de aandacht breng, aangezien Lagonda slechts bezig is met een Ode van Verheerlijking aan het jodenvolk in de collumn.
Niets meer en niets minder dus.

Elke kleuter kan zien dat Palestina een natie van zelfmoordterroristen is,
maar daar ging het niet over.

op 31 01 2006 at 11:20 schreef Peter Breedveld:

Ik vind jou niet echt de aangewezen persoon om anderen de les te lezen over hun ‘denigrerende toon’ Anna. De afgelopen weken heb je je ontpopt tot een echte wereldkampioen denigrerende toon aanslaan.

Paardestaart ken ik al wat langer, en ze is fel en naar mijn smaak soms een beetje té fel, maar een gebrek aan IQ of aan EQ is bij haar geen sprake.

Bij jou zie ik wel een chronisch gebrek: aan manieren. Ik verzoek je vriendelijk wat hoffelijkheid te betrachten. Geef de argumenten eens voorrang. Misschien komt er dan wel discussie. of gaat het jou daar niet om?

Andere Frank: dat wist ik niet, van die Armeense en Koptische christenen. Het lijkt dus echt en soort natuurwet te zijn: sluit een geletterd volk uit en je weet je verzekerd van een geduchte concurrent die jou op je eigen gebied verslaat.

op 31 01 2006 at 12:38 schreef Lagonda:

@GD: Overigens leuk dat je eens inhoudelijk komt meediscussieren. Hemelrijk zal wel, maar ik maak me eigenlijk meer zorgen over die kaart van de WHO — toch een respectabele organisatie. Grappig hoe mensen toch nerveus worden van dit aspect van het leven op deze planeet, dat helaas maar al te mechanisch is, en zich niks aantrekt van onze gevoeligheden. Die inteelt *komt* veel voor, en inteelt *is* niet echt goed voor de genenpool van een groep mensen — ‘k kan d’r ook niks aan doen.

Verder — en ik hoop dat dat duidelijk is — wil ik er geen waarde-oordeel aan hangen; ik vraag me alleen af wat de mensheid met dit soort constateringen moeten als ze ook waar blijken te zijn.

op 31 01 2006 at 12:45 schreef Anna:

Beste Peter,

Diezelfde hoffelijkheid mag ik dus ook verwachten? En inhoudelijk reageren eveneens? Dat klinkt als muziek in de oren!
Ik beb jou namelijk in het topic over Samira een antwoord gegeven op een persoonlijke vraag.
Het zou zeker van hoffelijkheid getuigen als je daar antwoord op geeft, in plaats van hier out of the blue met het zoveelste algemene smaad-achtige comment komt aanzetten (zonder argumenten dus), hetgeen men zou kunnen aanmerken als verbale steek in de rug.
Temeer daar er met hoon op wordt gereageerd en je daar niets van meent te moeten zeggen.
Viel iets dergelijks niet onder het hoofdstukje ‘meten met twee maten?’

op 31 01 2006 at 16:24 schreef Rinus Duikersloot:

Max Pam over het verschil tussen islamofobie en antisemitisme: "Jood te zijn, daaraan kun je niets veranderen. ‘Wie een jood is, bepaal ik,’ zei ooit een antisemitische burgemeester van Wenen. Maar een moslim onderwerpt zich uiteindelijk uit eigen vrije wil aan zijn geloof, wat trouwens ook geldt voor de religieuze jood. Daarom is het toegestaan een godsdienst te kritiseren, maar is het moreel verwerpelijk datzelfde met een ras te doen."

@ Anna
Was Stalin joods?

Bedoelt Lagonda met de term Jodenland niet de antisemitische gedachte dat Amerika door joden beheerst wordt? Als jij van Jodenland spreekt bedoel je dan niet Israël? Een land waar overigens ook Arabieren wonen.

Wat betreft landjepik, lees ook deze discussie tussen Barry en Fritzie op hoeiboei: http://hoeiboei.web-log.nl/log/4756552

@ Lagonda
Weet je waar die kaart op internet van de WHO te vinden is?

Voor mensen die meer willen weten waar de Amerika-haat vandaan komt is het volgende artikel heel instructief: The Intellectual Origins Of America-Bashing

http://www.policyreview.org/dec02/harris_print.html

op 31 01 2006 at 16:34 schreef GD:

@Lagonda
Ik meende dat het verbod op huwelijk tussen neef en nicht is afgeschaft, omdat het gebaseerd was op een diepgeworteld taboe en niet op wetenschappelijk bewijs. Er is een verhoogde kans op het doorgeven van zeldzame ziekten, maar dat valt in het niet bij wat je twee mensen aandoet die van elkaar houden. Maar ik weet er te weinig van en ik kan er ook niet veel over vinden.

Als je jezelf zoveel beter acht dan bepaalde groepen die maar incestueus
aanfokken, dan rest je niet veel anders dan zelf flink wat elitaire
kindjes te verwekken. Als tegenwicht. Niemand die je tegen kan houden.
Gelukkig maar.
Ik vind jouw opmerkingen over de ‘genenpool van mensen’ behalve
belachelijk ook gevaarlijk. Zullen we homo’s maar castreren in hun
puberteit? Dan sterft de eventuele erfelijke component van die ‘ziekte’
ook binnen een generatie uit. (Om maar even iets net zo belachelijks te zeggen)

op 31 01 2006 at 17:16 schreef Klaasvaak:

Ik vind dat zeker op wetenchappelijk gebied vrij over zaken als "genenpool" moet kunnen worden gesproken maar dat nou juist in deze topic er hierover een uitgebreide discussie ontstaat(en dan vooral in de zin waarom joden ontwikkelder zouden zijn) en dat eveneens uitgerekend in deze topic de ridders van het vrije woord anderen manen een toontje lager te zingen mbt minder mooie uitspraken over joden is een zoveelste bewijs voor hetgeen ik hier eerder schreef.

op 31 01 2006 at 17:23 schreef Fritzie:

GD,
Conservatief reactionair die je bent ! Laat je nu eens leiden door je gezond verstand en zit telkens niet je eigen dingetjes te verzinnen.
Controleer je aanname nu eens op inhoud en waarheidsgetrouwheid !

Dit heb je o.a. nagelaten te doen:
http://wwwutnws.utwente.nl/utnieuws/data/39/14/af.harold.html

Hopend je hiermee geholpen te hebben….

op 31 01 2006 at 17:33 schreef Lagonda:

Hehehe; ik zag iedereen al op kousenvoeten door de comments sluipen.

1) Wel lezen wat ik schrijf — ik acht mezelf niet beter dan groepen die incestueus aanfokken. Ik heb dat al een paar keer aangegeven; het is mij er niet om te doen waardeoordelen uit te spreken.

2) Wat het verbod op huwelijken tussen neef en nicht betreft — daar schrijft Hemelrijk over, en het was iemand anders die het daarover had — niet ik. Ik heb het over een wereldwijd onderzoek van de World Health Organisation naar inteelt. Tot een-derde van de bevolking van overwegend islamitische landen trouwen binnen de eigen familie; en niet zomaar, maar structureel, en al generaties lang. Uiteraard omdat ze zoveel van elkaar houden. Echte liefde. Hoewel inteelt (tussen neef en nicht) minder schadelijk is voor de nalatenschap dan meestal wordt aangenomen, echt bevorderend is het bepaald ook niet. Ook de natuur neemt maatregelen om de genetische diversiteit van haar plantjes en diertjes zo hoog mogelijk te maken.

"Ik vind jouw opmerkingen over de ‘genenpool van mensen’ behalve
belachelijk ook gevaarlijk. Zullen we homo’s maar castreren in hun
puberteit? Dan sterft de eventuele erfelijke component van die ‘ziekte’
ook binnen een generatie uit."

Grappig, dit soort luchthappend gefoeter. Ik vind helemaal niet dat homoseksualiteit een ziekte is; ik vind ook dat helemaal niks moet worden uitgeroeid; wat een onzin. Onbezwaard denken — het blijkt nog een hele klus zijn.

Er is niks ‘belachelijks’ of ‘gevaarlijks’ aan mij deze zaken af te vragen. Ik krijg deze informatie: heel veel inteelt in moslimlanden. Moet ik op dat punt gewoon maar stoppen met nadenken? Heb je dat liever? Ik zeg toch niet dat al die moslims maar gecastreerd moeten worden?

Wij spreken, ook op Frontaal Naakt, al tijden over de problemen tussen het Westen en de islamitische wereld. Een belangrijke bijdrage aan deze problematiek wordt geleverd door politiek-correcte idioten, die menen dat westerlingen en moslims zonder meer op basis gelijkheid met elkaar rond de tafel kunnen zitten, terwijl er vanuit onnoemelijk veel perspectieven essentiele en grote verschillen tussen het westen en de islamitische wereld zijn vast te stellen. De verschillen waar op deze site voortdurend over wordt gesproken; de verschillen die de integratie bemoeilijken.

Het is toch niet zo vreemd dat ik mij afvraag hoe structureel deze verschillen zijn? Uiteindelijk proberen we (nou ja, ik in elk geval) een probleem op te lossen. Ik denk niet dat het mogelijk is om een probleem op te lossen als niet alle kaarten open op tafel liggen; als niet alle variabelen bekend zijn. Ik probeer mij enkel zo objectief mogelijk af te vragen of de problematiek die inteelt met zich meebrengt niet een van de vele variabelen is, en zo ja, hoe belangrijk hij is, en, hoe er rekening mee te houden?

op 31 01 2006 at 17:34 schreef Fritzie:

GD,

En deze:

http://www.handicap.nl/index.html?/nieuws/03-12-19%20nieuws.htm

op 31 01 2006 at 17:36 schreef Paardestaart:

Ik vind het ongevoelig en dom als je het in een discussie over Israel nodig vindt om ’tegengas’ te geven, Anna – en dat je denkt dat dat nodig is vind ik zelfs ongelofelijk bot. (Je lijkt goddomme wel een moderne theatermaker…dat zijn ook van die types die een ander zo nodig op het verkeerde been moeten zetten..een superieure meta-visie om dol van woede te worden.) (En dat terwijl je nergens van af weet…)
Israel wordt sinds zijn oprichting – en zelfs daarvoor al – stelselmatig dwarsgezeten en in de steek gelaten, terwijl de toon in de europese kranten zo langzamerhand onduldbaar aanmatigend en dikhuidig begint te worden. (Nooit zal het westen de joden vergeven dat ze zich hebben laten vermoorden..)
Dat moet je weten, als je te goeder trouw bent, en je zou het kunnen weten als je gewoon je huiswerk had gedaan voordat je je in het gesprek mengt.
En dat je niet snapt dat je terminologie een akelige echo is van de de denigrerende toon waarop er rond de oorlog over de joden werd gesproken zou je met enige goede wil aan je leeftijd kunnen toeschrijven, al vraag ik me verdomd af of je ook zo zou spreken als je het over andere volken hebt.

Overigens ben je je alleen maar aan het verdedigen, omdat ik kwaad op je word, en je gaat niet in op wat i zeg.
Ik heb namelijk genoeg reden om je de mantel uit te vegen; ìk vind namelijk dat je na een massamoord op zes miljoen mensen wel iets bescheidener zou kunnen zijn; ik weet niet – ’t is misschien overgevoelig maar een beetje coulance kan geen kwaad; het lijkt mij in elk geval geen onderwerp voor wat vrijblijvend geklets
Vooral niet als maar de vraag is hoe lang ‘het jodenvolk’ werkelijk de zee wordt ingejaagd, terwijl het westen weer ostentatief de andere kant opkijkt

Zeg GD..ben je wel lekker?
Als je broers, zusters, neven en nichten met elkaar kruist dan krijg je inteelt. Dat het verbod is afgeschaft komt gewoon doordat men na al die vorlichting mensen wel zelf zo verstandig achtte in elg geval onderzoek te laten verrichten als ze door liefde gedreven zich met hun familie gingen verbinden
Onder nieuwe inwoners is dat feit helaas niet voldoende bekend, dus worden er een boel arme stakkertjes geboren met allerlei ongerief
Maar het is een mooie emotie van je hoor, om de liefde te allen tijde de voorrang te willen geven.
Zeg eh…zo’n diepgeworteld taboe is zo gek nog niet hoor..d’r zijn soms verdomd goeie redenen voor.

op 31 01 2006 at 17:37 schreef Cor:

"Ik vind dat zeker op wetenchappelijk gebied vrij over zaken als "genenpool" moet kunnen worden gesproken"

Precies. We zijn volwassen mensen, die zonder taboes alles kunnen bespreken.

Ook sta ik achter hetgeen Max Pam zei, hierboven door Rinus aangehaald. Behalve 1 dingetje: joden zijn geen ras. (Graag verneem ik van iemand die het niet met mij eens is, waarom joden wel een ras zouden vormen.)
Wel zijn joden net als homo’s en Pim-stemmers: mensen met een kaal hoofd zijn in elkaar geslagen omdat ze werden gezien als Pim-liefhebbers; hetero’s zijn in elkaar geramd omdat gedacht werd dat het potten of poten betrof.

"Zullen we homo’s maar castreren in hun
puberteit? Dan sterft de eventuele erfelijke component van die ‘ziekte’
ook binnen een generatie uit."
Dat is flauwekul – het is lagereschoolkennis dat om te weten dat homoseksualiteit niet op die manier overerfbaar is, alsof het over blond haar of bruine ogen gaat.

op 31 01 2006 at 18:04 schreef GD:

Lagonda: ‘het is mij er niet om te doen waardeoordelen uit te spreken’ – maar dat doe je natuurlijk wel, als jij hier het ‘probleem’ bespreekt van inteelt in moslimlanden. Dat bespreken op zich vind ik al belachelijk. En ik vind het eng om te bedenken wat jij er dan aan zou willen doen, al zeg je dat niet te weten. Vandaar mijn idiote homo voorbeeld.

op 31 01 2006 at 18:05 schreef Anna:

Rinus,

Nou je zet me wel aan het werk zeg. ;-)
Het was even zoeken, maar bij deze wat links.

Stalin de jood:
http://judicial-inc.biz/Bush_Mossad11.htm

Landjepik der joden:
http://www.adelaideinstitute.org/images/photos2/Palestine_landloss.jpg

Wat betreft dat ‘jodenland’, je kunt inderdaad uit de context halen wat ermee bedoeld wordt, en dat heb je dan ook uitstekend gezien!

Bedankt voor de links, geen onaardig blogje!

op 31 01 2006 at 20:08 schreef Apex:

Hmm toch wel vaag dat jouw links met zogenaamd bewijs van 2 anti semitische sites af komen. Niet echt objectief materiaal wel ?

op 31 01 2006 at 20:30 schreef Lagonda:

"En ik vind het eng om te bedenken wat jij er dan aan zou willen doen, al zeg je dat niet te weten."

Grappig. Ik weet niet wat ik er aan zou willen doen; niettemin vind JIJ het eng om te bedenken wat ik er aan ZOU KUNNEN doen.

Misschien moet je niet van die enge dingen bedenken dan.

Het bespreken en beoordelen van inteelt vind jij belachelijk? Want dat is allemaal ware liefde, natuurlijk. Ach ja. Er zijn ook volkeren die hun doden opeten; moeten we het ook maar niet over hebben. Dat is gewoon een kwestie van honger.

op 31 01 2006 at 22:28 schreef Rinus Duikersloot:

@ Anna

Is de informatie van die site wel helemaal betrouwbaar? Ik lees daar namelijk dat het dagboek van Anne Frank een fabeltje is: http://judicial-inc.biz/Anne_frank.htm

en Auschwitz lijkt meer op een vakantiekamp: http://judicial-inc.biz/Auschwitz.htm

Op school is me daar iets anders over verteld.

op 31 01 2006 at 23:48 schreef Fritzie:

Paardestaart,

"Als je broers, zusters, neven en nichten met elkaar kruist dan krijg je inteelt. Dat het verbod is afgeschaft komt gewoon doordat men na al die vorlichting mensen wel zelf zo verstandig achtte in elg geval onderzoek te laten verrichten als ze door liefde gedreven zich met hun familie gingen verbinden
Onder nieuwe inwoners is dat feit helaas niet voldoende bekend, dus worden er een boel arme stakkertjes geboren met allerlei ongerief
Maar het is een mooie emotie van je hoor, om de liefde te allen tijde de voorrang te willen geven.
Zeg eh…zo’n diepgeworteld taboe is zo gek nog niet hoor..d’r zijn soms verdomd goeie redenen voor"

"Een taboe is zo gek nog niet !"
Onbespreekbaarheid is zo gek nog niet.

"Komt gewoon…."
Sijpelt daar geen achteloosheid uit ?

"als je…krijg je inteelt"
Stakkertjes voor de rest van hun leven met een ongerief op te schepen, omdat het een mooie emotie is om de liefde voorrang te geven, spreekt toch van een weinig liefdevolle houding jegens die stakkertjes.

GD,
Dus jij vindt het wel OK om de gemeenschap en de slachtoffertjes zelf op te laten draaien voor de gevolgen van immoreel gedrag ?

op 01 02 2006 at 01:54 schreef GD:

Lagonda, we gaan het nergens meer over hebben. Ik voel me hier niet zo thuis.
Gegroet
GD

op 01 02 2006 at 03:54 schreef Paardestaart:

Hier een andersoortig linkje voor het geval dat het een ongelukje was dat Anna met akelige antisemitische links aan komt dragen..
David Horowitz over Israel en de palestijnse kwestie
http://www.frontpagemag.com/Articles/ReadArticle.asp?ID=4454

op 01 02 2006 at 04:20 schreef Ariël Bruéns:

Sorry meneer Breedveld, ik kon het gewoon niet laten. Het is dan ook een buitengewoon interessante discussie.

Als we het hebben over genetische verschillen, die uiteraard bestaan door de hele natuur heen, dan willen we er op eens niet meer over spreken als het over het dierensoort “de mens” gaat. Dan moet de rede en empirisch bewijs op eens wijken voor zoiets werkelijk banaals als ideologisch gemotiveerde ethiek. Dit terwijl het onderkennen van genetische verschillen zeker kan bijdrage aan een beter begrip en zelfs tot de oplossingen van structurele problemen.

Stel je eens voor dat we bijvoorbeeld vast moesten stellen dat de negroïde mens, heel generaliserend gesproken, inderdaad wat minder intelligent is. Hetgeen overigens prachtig gecompenseerd word door een enorme fysieke voorsprong op zijn blanke, gele en rode soortgenoten . Dan zou dit een hoop zaken kunnen verklaren. We zouden als gemiddelde domoor minder gefrustreerd kunnen zijn over zoveel (intellectuele) passiviteit bij negers bijvoorbeeld.

Uiteraard is dit na het mengeliaanse geëxperimenteer gedurende ondermeer de tweedewereldoorlog een zeer gevoelig onderwerp. Nu hadden deze lieden dan ook iets anders voor ogen dan vredige zaken. Racisme omschrijf ik altijd liever als “het bevoor- of benadelen van mensen op basis van genetisch onveranderlijke eigenschappen. Hoppa, artikel 1 kan zo de vuilnisbak in. Want dit omvat het allemaal. De kleur van de huid, ogen, haar, maar ook seksuele voorkeur, de sekse of gender-identiteit, enzovoort. Kunnen we ons eindelijk eens concentreren op de belangrijke aspecten van het menszijn waarbij ethiek WEL een rol speelt.

Te denken valt aan de aanspreekbaarheid op, en de verantwoordelijkheid voor wat men denkt en meent te moeten vinden. Dit kan een religieuze of non-religieuze overtuiging of ideologie zijn. Want tegenwoordig lijken we elkaar meer aan te spreken op wat we zijn dan wie we zijn. Als we genetische eigenschappen niet langer als basis van ons denken zien, maar als resultaat van onze evolutie, dan valt er alweer een hoop discussie weg. Je maait het gras voor de voeten van de mevrouwen Meulenbelts en Driessen van Agt weg.

Ras is namelijk geen issue, want allemaal hebben we uitgelezen, naar onze omstandigheden geëvolueerde, genetische eigenschappen die ons zover hebben gebracht als dat we nu zijn. Nu moeten we alleen nog de kracht van de neger, de intelligentie van de Aziaat, de slimheid van de semiet, de overlevingskunst van de indiaan en de van alles een beetje van de blanke zien te combineren tot een succesvol geheel. Als we dan ook onderling een flink aan kruisbestuiving doen, dan stagneren we niet meer langer de evolutie langs etnische scheidslijnen en kunnen daadwerkelijk voort met onze evolutie.

Wie weet eindigen we ooit nog eens als de engelen die we aanbidden (lees: transcendente wezens) die door onze maatschappij glijden als dolfijnen door de zee. PLOP !

En nu dan de weerbarstige realiteit. Joden ofwel Jodenvolk. Het is toch wat hoe de valse “protocollen van de wijze van Zion” nu altijd nog voor een groot deel het denken bepaald over mijn soortgenoten. Niemand lijkt zich eraan te kunnen onttrekken. Als ik Anna zo hoor dan lees ik, tussen de regels door, gewoon hele stukken terug van dit vuige antisemitische geschrift. Hier Anna http://www.frontpagemag.com/media/pdf/BigLies.pdf het antwoord op al jouw antizionistische sentimenten. Namelijk een beknopte geschiedenis van de joden, het zionisme en de uitdagingen van de LEGITIEME staat Israël. Helemaal niet zo eng als jij het doet voorkomen.

Wat je namelijk als handicap hebt Anna, is dat jouw ideologische overtuigingen, en de propaganda die daarbij hoort de kille koude feiten verduisteren. Als jood mag ik dit wel zeggen, denk ik, en anders word ik wel afgestraft door meneer Breedveld. Joden zijn inderdaad een machtig volkje. Inderdaad hebben ze zich uit hun opgedrongen historische permanente achterstandspositie weten op te werken tot in de finesses van de politiek en het zakenleven. Ik herken dat wel in Lagonda’s worden, als ze spreekt over een soort niet nader te definiëren jaloezie jegens de joden. Ik weet niet waar het vandaan komt, want het is al zo oud als de weg naar Romen.

Maar dat het gevoed word door allerhande religieuze en ideologische stromingen staat wel vast. Kijk maar eens waar het antisemitisme, of antizionisme zoals men dat tegenwoordig zo politiek correct weet te verbasteren, vandaan komt. Het christendom, de islam, het communisme en socialisme, enzovoort. Niet toevalligerwijs allemaal, al dan niet theologische totalitaire ideologieën die erop gericht zijn van de mens een eenheidsworst te maken in weerwil van bijvoorbeeld zoiets als genetische diversiteit en dergelijke. Passen de joden met hun overlevingskunst en inventiviteit soms niet in geen van deze totalitaire ideologieën ? Zelfs het religieuze jodendom word massaal door de joden afgezworen omdat het hen benauwd (95% van de joden is seculier en belijden slechts de symbolische waarden van de religie). Staan de joden soms bij veel mensen voor alles dat ze zelf niet zijn ? Zou dat misschien het antwoord zijn ?

op 01 02 2006 at 04:24 schreef Paardestaart:

"wat zijn asinorems nou toch weer? ik haak af… mijn iq schiet schromelijk te kort… "

O – is het dàt?
Ik vond het al zo zwak dat je d’r van tussen ging als een preutse juffrouw die tussen onguur volk verkeert.
Maar goed: asinorem betekent ‘der ezelen’
Asino asinorem – potjeslatijn voor Ezel der Ezelen :)

op 01 02 2006 at 09:18 schreef jessie:

Het is natuurlijk heel lang zo geweest dat joden door hun religie zich afscheiden van hun omgeving.
Joden trouwden joden. Of anders werd je jood.
Daar waren ze een stuk fanatieker in dan bijv. de katholieken.
Ongetwijfeld zal het onder de orthodoxe clans nog steeds wel gebeuren.

Als je het als groep dan ook nog eens erg goed doet dan zijn de rapen gaar.

op 01 02 2006 at 12:00 schreef Fritzie:

Anna, jij bent goed ziek, zeg.
Auschwitz, vakantieoord ?

op 01 02 2006 at 14:29 schreef Ad Kolkman:

Ik misbruik deze draad even voor een oproepje:
Kent iemand aardige voorbeelden van jodenhumor in arabische media? Dus voor intern gebruik. (bij voorkeur).
Mijn arabisch is niet wat het zou moeten zijn.

op 01 02 2006 at 15:21 schreef BigPete:

Humor en arabieren gaan niet samen Ad….

op 01 02 2006 at 16:02 schreef Ad Kolkman:

algehele wansmakelijkheid mag ook. mits toch soort van grappig bedoeld.

op 01 02 2006 at 16:56 schreef GJ Klaver:

BigPete,
Dit is helemaal geen ‘aardig’ voorbeeld – het is nogal schunnig – maar hier is een voorbeeld. [met vertaling, want mijn arabisch is òòk niet al te best :)]
http://www.jcpa.org/phas/phas-21.htm

NB: Als je op de [Engelstalige] Google zoekt naar: Arab Jew cartoons, kom je nog meer tegen.

op 02 02 2006 at 11:49 schreef Anna:

Jij loopt wel heel hard van stapel Ariël met je conclusies.
"…Wat je namelijk als handicap hebt Anna, is dat jouw ideologische overtuigingen, en de propaganda die daarbij hoort…"
En het geheel op een bedje van anti-semitisme, toe maar.

Dat jij je erop beroept alles over ‘de jood’ te weten omdat je er één bent, beschouw ik maar als intellectuele dwaling. Tenslotte heeft niemand de Waarheid in pacht.
Ik pretendeer ook niet alles van het Christendom of van Nederland en de geschiedenis te weten, puur op grond van het feit dat ik hier geboren ben.
Maar wellicht ben ik daarvoor wat te bescheiden en integer, wie zal het zeggen.
Lagonda schetst een tamelijk eenzijdig beeld van de jood, en ik probeer te nuanceren en in balans te brengen middels vraagtekens, door wat minder gezellige puntjes aan te stippen.
Vervolgens begin je mij te overladen met smadelijke vooringenomenheid.

Ik zet sec een link neer naar de stamboom van Stalin, en één naar de stapje-voor-stapje annexatie van land door de joden.
Daar heb ik het dan dus over. Niks meer en niks minder. De rest van de site heb ik zelfs niet eens gelezen.
Maar bedankt voor de tip! Hoe meer eea. krampachtig verguist en veroordeeld wordt, des te interessanter het is er wat dieper in te duiken.
Bij mij gaan alle Heilige Huisjes omver, en ik trek daarbij geen enkel pand voor.
Ik haal uit vele hoeken info vandaan. Zolang het over keiharde feiten gaat, maakt het mij geen bal uit waar het vandaan komt.
Verder laat ik me niks op de mouw spelden, "feiten" kunnen immers wel eens geen "feiten" zijn, hetgeen inhoudt dat ik er niet zo maar een conclusie aan verbind.
Voor mij betekent het slechts een zoektocht naar een completer beeld van een onderwerp.

Ik heb je nog niet in zien gaan op de aangehaalde zaken in de links die ik noemde.
Of bedoelde je te ontkennen dat Stalin een jood was en ten tweede, dat de annexatie van land door de joden niet op waarheid berust?

op 02 02 2006 at 12:21 schreef Barry:

"De wereld wilt nog steeds niet de revolutionaire betekenis van de Pesach onder ogen zien". Riep een verontwaardigde fotograaf uit tegenover een verbijsterd publiek tijdens een Israël- Palestijnen debatje in de Rode Hoed. Hij zei het nog grappiger.
Voor meer informatie google eens op de voormalige Trotskist Francisco Gil-White.
en zijn maat Jared Israel. Radicaal en provocerend. Zij zijn op hun manier gek maar er zit absoluut wat in. Hoewel hun dialectiek bijzonder vermoeiend kan zijn. Maar dit is een leuke
http://emperors-clothes.com/docs/eureport.htm
en kijk rond op de site van Gil White http://www.hirhome.com

op 02 02 2006 at 12:37 schreef Ad Kolkman:

Dank. Aan aanbod iig geen gebrek. (had ook al wat gegoogled). Ik had gehoopt dat ‘r iets bij zou zitten dat door de gemiddelde nederlandse linksert als schokkend zou worden ervaren, maar ze gaan zo’n beetje allemaal over bloeddorstige israeli’s en amerikanen.

op 02 02 2006 at 12:55 schreef Paardestaart:

"Staan de joden soms bij veel mensen voor alles dat ze zelf niet zijn ? Zou dat misschien het antwoord zijn"

Lijkt me wel. De volmaakte zondebok – de man zonder land, de eeuwige gast, en met permissie van de kerk de moordenaar van onze heer Jezus…wat wil je nog meer?!
En dat is allemaal nog lang niet afgelopen..

op 02 02 2006 at 13:48 schreef Fritzie:

ad,
En deze ?

Scène 14 heet: ‘Bloedige clowns’. Hitler en Göring staan aan de rand van het podium. Ze vertellen elkaar jodenmoppen. Waaronder de kortste jodenmop ooit verzonnen (door de joodse schrijver George Tabori): ‘Auschwitz! Ha, ha!’ Gründgens I staat tussen de nazi-monsters in. Hij zegt geen boe of bah. Af en toe opent hij zijn borstkuras. Daar zit een charmant wit poedeltje in verborgen. Aha, des Pudels Kern.
Ik zie

op 02 02 2006 at 20:03 schreef Lagonda:

Er is een verhaal over het team van Monty Python. Die waren ooit op tournee in Duitsland. De Duitse organisatie die het gezelschap had uitgenodigd, had een tevens een bezoek aan Dachau in het programma opgenomen. Toen het gezelschap en hun duitse begeleiders bij de poorten van het kamp aankwamen, bleek het die dag gesloten te zijn voor publiek. De duitse begeleiders riepen naar de Pythons (die op afstand waren blijven wachten) dat ze er niet in konden, waarom Graham Chapman terugriep: "Tell them we’re Jewish!"

op 02 02 2006 at 21:32 schreef Ariël Bruéns:

Anna zegt: Of bedoelde je te ontkennen dat Stalin een jood was en ten tweede, dat de annexatie van land door de joden niet op waarheid berust?

Wat doet het terzake wat de etniciteit van Stalin was ? Ik zal de laatste zijn om een jood boven iedere verdenking te verheffen. Job Cohen is nou niet bepaald mijn vriend. De ware racist cq antisemiet verraad zichzelf door de klemtoon op de etniciteit van iemand te leggen en een verband met diens daden en gedachtegoed te veronderstellen, en niet op de (wan)daden of (on)frisse ideeën van een persoon ongeacht zijn etnische afkomst.

De annexatie van land door inwoners van de staat Israël berust inderdaad niet op waarheid. In de context van oorlogsrecht heeft men inderdaad geen land geannexeerd maar overwonnen op de agressor. Bovendien was het geen land van Palestijnen, want die bestonden in zijn geheel niet, en als volk en staat bestaan ze feitelijk en formeel nog altijd niet. Land dat men telkens aangeboden heeft terug te geven in ruil voor een vredesverdrag. De min of meer rechtmatige eigenaars (Jordanië en Egypte) verwierpen het vredesaanbod zondermeer omdat men er vanuit ging dat de joden weldra vernietigd zouden worden of tenminste in zee gedreven zouden worden. Waarom met minder dan alles, inclusief joods grondgebied, genoegen nemen ?

Dit is slechts een klein tipje van de sluier. Had je de link die ik je verschafte werkelijk gelezen, dan had je deze vraag niet gesteld. Je verdiepen in de geschiedenis doe je kennelijk slechts zeer selectief.

Heb me overigens een breuk gelachen om de grap van Lagonda.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Kankerhomo

O Harde Por

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

O De meest gelezen stukken van 2023

O Willem Kraan zou met Scharwachter en Dibi hebben meegeprotesteerd

O Neem PVV-stemmers serieus!

O De verpletterende charme van de supertolerante Gidi Markuszower

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS