Home » Archief » Islam, mijn islam (2)


[11.10.2006]

Islam, mijn islam (2)

Dave Sim

PrettyDamnPink (79k image)
Illustratie: Michel Kok

Ik ben geen Jood en ik zie er in de verste verte niet Joods uit (ik zie er zo goj uit als maar kan zonder Wonder Bread T-shirt). Nadat duidelijk werd dat ik niet terug zou gaan naar de Anglicaanse kerk zag ik mezelf dus niet snel een synagoge binnenlopen om te bidden.

Ik heb mijn eigen gebed geschreven (duur: tien minuten). Ik stelde me altijd voor hoe de rabbi – of wie daar dan ook zou zijn – die goj (die een Wonder Bread T-shirt niet zou misstaan) op z’n knieën zou zien zitten en hoe hij onwillekeurig zou denken dat ik daar waarschijnlijk aan het bidden was voor de zielen van al die Christusmoordenaars: of God asjeblieft een grote bliksemschicht kon sturen die ze allemaal zou doden en naar de hel sturen, zodat de wereld veilig was voor ons, brave, oppassende verslinders van stukjes kindje Jezus, amen. En echt, wie zou ze het kunnen kwalijk nemen mij daarvan te verdenken? Ik zou de eerste niet zijn. Zouden ze het recht niet hebben argwanend te zijn? Ik bedoel, ik noem wél Jezus en Mohammed in mijn gebed, weet je. In positieve zin. In zeer positieve zin.

Toen ik naar de Anglicaanse kerk ging, heb ik erover gedacht mijn gebed uit te schrijven en aan de priester te vragen: “Hebt u er problemen mee als dit gebed hier opzeg?” Maar toen dacht ik: “Wat heeft hij daarmee te maken? Dit is tussen God en mij.” En toen dacht ik: “Jawel, maar die kerel was waarschijnlijk al helemaal thuis in dat hele Anglicaanse gedoe toen ik mijn theologie nog baseerde op Foolbert Sturgeon’s New Adventures of Jesus en Jesus Joins the Armed Services. En het is een Anglicaanse kerk. Betaald door Anglicaanse kerkgangers, met een handboek met Anglicaanse regels op elke kerkbank.

Ik had in een gesprek, dat ik na de dienst met de priester had, wel eens de koran genoemd en toen trok hij dat gastrisch-verschrikte gezicht dat Margaret Thatcher in de jaren tachtig heeft geperfectioneerd. Wat als hij mijn gebed ter goedkeuring naar het ‘hoofdkantoor’ moest sturen en ik het vol doorhalingen zou terugkrijgen? Wat als hij zou zeggen: “Wat er is mis met het Onze Vader?” Ik bedoel, wat een toestand! “Het spijt me, vader, maar ik kan God niet vragen ons ‘niet in verzoeking’ te leiden. Wie zegt nou zoiets tegen God? Wanneer heeft God nou ooit iemand in verzoeking geleid? Lijkt u dat iets dat God zou doen?” En toen stelde ik me voor hoe we trammelant zouden krijgen vanwege de synoptische evangeliën en… nou ja… ik deed dus gewoon mijn gebed. Maar hoe achteloos ik er ook over probeerde te zijn, het had toch iets clandestiens om God te bedanken voor zijn Glorieuze koran in een Anglicaanse kerk.

Dezelfde overwegingen speelden in mijn hoofd in de synagoge. ‘Neemt u me niet kwalijk, rabbi? Heeft u er problemen mee als ik dit gebed hier opzeg?’

Het gebed begint goed: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium (de goj-benamingen voor de Boeken van Moshe) gevolgd door Mozes, Vrede zij met hem (misschien komt de rabbi niet veel buiten en herkent hij dat ‘Vrede zij met hem’ niet als islamitisch’, nu?)… en dan helemaal door tot Maleachi (ik zal u niet vervelen met de hele rij profeten, u kent ze natuurlijk net zo goed als ik). Ik stelde me de rabbi voor, wijzend naar Maleachi. “Ik weet het goed gemaakt, Wonder Bread, wat dacht je d’r van er een punt aan te draaien als je tot hier bent gekomen en ‘m dan als de bliksem te smeren?”

Worst case scenario? Neenee, het worst case scenario zou zijn dat ik me in een synagoge zou bevinden die zo’n nieuwe, verbeterde, moderne synagoge zou blijken te zijn. (Pardon, rabbi, is deze synagoge orthodox of misvormd?). Zoals de Eerste Existentiële Kerk van de eerwaarde Dupas in Jules Feiffers toneelstuk Little murders – Donald Sutherland speelt Dupas in de filmversie uit 1971 (hij ziet er uit en klinkt ook griezelig veel als Alan Moore in die film) – “Christus stierf voor onze zonden. Wie zijn wij om zijn martelaarsschap zinloos te maken door ze niet te plegen?” Die zin haalde de filmversie dus niet, maar dat krijg je met dat kleffe ‘alles mag’ seculiere humanistische morele relativisme dat me aanvankelijk naar de traditionele Anglicaanse kerk dreef in plaats van de Peter Paul and Mary folk faith-omgeving die ik ook had kunnen kiezen (“Natuurlijk, bid tot wie je wilt! Bid tot Zeus, bid tot Palas Athene, bid tot prinses Diana, bid tot Elton John! Wij oordelen niet in deze synagoge!”)

In een moskee zou ik natuurlijk behoorlijk opvallen als ik daar stil op mijn knieën zou zitten. Ik heb de verschillende opeenvolgende lichaamshoudingen en gebaren van het islamitische bidden honderden keren op televisie gezien. Minstens een keer per jaar deden ze de bewegingen voor op Reflections on Islam (het enige dat ik werkelijk mis nu ik geen televisie meer heb – Reflections on Islam en Passages -behalve als ze een griet-en-een-rabbi in het programma hadden in plaats van twee rabbi’s). Minstens. Dat gedeelte is nooit blijven hangen (al heb ik wel eens gehoord dat volgens een ‘profetische traditie’ de lichaamshoudingen imitaties zijn van de Arabische letters die de naam van Adam spellen). Ik bid liever hardop, ik zeg liever mijn eigen gebed en ik ben liever alleen als ik bid, wat in de islam absoluut niet wordt gewaardeerd (en mogelijk is het ook haram), afhankelijk van de profetische traditie die je aanhangt.

God wil elke koning zien en elke gewone man, hun bidkleden elkaar aanrakend, eensgezind biddend, de voeten van de een tegen het hoofd van de volgende.

Over bidkleden gesproken. Ik heb een hele stapel krantenknipsels over de islam, die ik heb verzameld ter voorbereiding van deze serie essays. Het volgende artikel is van 11 november 2001, geschreven door Montreal Gazettecorrespondent in Afghanistan Levon Sevunts, over zijn ontmoeting met een paar andere correspondenten, onder andere Volker Handloik van het Duitse blad Stern:

Bevelhebber Mohammed Bashir (…) gaf meteen drie tanks bevel het vuur te openen op de Taliban. De tanks schoten met een oorverdovende knal, er was een enorme flits, die verdween in een wolk van rook en stof. Vier pantserwagens begonnen tegen de heuvel op te rijden, hun wielen krijsend op het zand en de stenen.
Tevreden over het optreden van zijn troepen pakte Bashir zijn bidkleed en begon te bidden. Terwijl hij keek naar Bashir, die daar op het kleed zat te knielen en buigen, klaagde Volker dat hij last van zijn rug had. Ik bood hem wat Mofrin aan, dat ik altijd in mijn eerstehulpkit heb zitten.

Ik ben de rest van het artikel kwijt, maar Volker Handloik stierf ongeveer twintig minuten later. Doodgeschoten of opgeblazen, dat ben ik vergeten. Hij kijkt naar Bashir en dat herinnert hem aan zijn rugpijn. En hij bietst een pil van iemand. Twintig minuten later is hij dood.

Ik zou tien bladzijden vol kunnen schrijven over waarom ik dat verhaal onontkoombaar – en spiritueel – aangrijpend vind zonder zelfs maar een kilometer in de buurt van een adequate uitleg te komen.

SimSaddam (71k image)

Dave Sim (1956, Ontario) heeft bijna dertig jaar lang een maandelijkse comic gepubliceerd, Cerebus. Hij is één van de grondleggers van het Comic Book Legal Defense Fund, dat het opneemt voor stripmakers, -uitgevers en -verkopers wier vrijheid van meningsuiting wordt bedreigd. De serie essays Islam, my Islam verscheen in Cerebus 276 tot en met 282. Deel 1 vindt u hier.

Algemeen, 11.10.2006 @ 20:24

[Home]
 

32 Reacties

op 12 10 2006 at 10:45 schreef Rinus Duikersloot:

Dave Sim geeft precies het moment aan waarop Amerika Irak had moeten verlaten.

op 12 10 2006 at 12:06 schreef jelle:

Ja verschrikkelijk,
wat zo’n knul al niet moet doormaken als vreemdknielende moslim.
Ben benieuwd welke cartoon ie zou helpen publiceren om het reserveren van Aisha door de Heilige profeet Mohammed…
Ach,
Hij staat op ’n picje met Saddam’s.
Da’s toch vreeslijk dapper.
Saddam is niet Mohammed.

op 12 10 2006 at 12:19 schreef Peter Breedveld:

Al die humorloze, monomane, verbitterde types hier beginnen me behoorlijk de strot uit te hangen. Waarom laten jullie je niet droppen boven Irak of Iran, jongens? Kun je lekker moslims afknallen. De held uithangen.

Sheesh!

op 12 10 2006 at 19:29 schreef Dany:

@peter: "Al die humorloze, monomane, verbitterde types hier beginnen me behoorlijk de strot uit te hangen. Waarom laten jullie je niet droppen boven Irak of Iran, jongens? Kun je lekker moslims afknallen. De held uithangen."

Over wie heb je het Peter?

op 12 10 2006 at 20:09 schreef vander F:

Tja Peter, de Islamisering van Europa begint in ene een boel mensen op te vallen.
Humor en Islam gaan nou niet bepaald samen,
Islam-afkeer en humor al helemaal niet blijkt wel.

Maar goed, ik persoonlijk vind al het religieuze gekwezel gelul maar kan er geregeld nog smakelijk om lachen.

Zolang ik er om mag lachen is er wat mij betreft geen man over boord, de humorfobie van de Islam baart me echter wel zorgen.

Ben ik bekend mee hoor, opgegroeid in een gereformeerd dorpje in Groningen, onverdraagzaamheid, haat en afwijzing.
Gereformeerde jochies washet verboden met niet Gereformeerden te spelen, door die gastjes werd mij ook altijd toegeroepen dat ik eeuwig zou branden in de Hel.
Begreep ik niks van, maar het klonk wel uiterst angstaanjagend,
ik had helemaal geen zin in branden.
Dat wens je toch niemand toe?

Afijn, 30 jaar later, ik dacht net dat we dit soort absurditeiten konden bijschrijven in de annalen van onze turbulente geschiedenis, komen een stel biculturelegastarbeidendebuitenlandseallochtonen met de voet tussen de deur me Mohammed brengen!

M’n zoontje van 8 wordt gepest en vernederd door de Turken hier in de buurt, hij kwam laatst thuis;
"maar pappa, waarom praten die Turkse jongens toch altijd Turks, dat versta ik niet, vind ik niet leuk, we wonen toch in Nederland?"
En ik garandeer je dat ik m’n zoon met een open mind opvoed zonder kwezelige goed/fout ressentimenten.

Afijn, blijkbaar moeten alle generaties iets hebben om zich tegen af te zetten,
maar de religieuze intolerante opdringerigheid van de Islam stoort me wel, die Grefo’s waren fanatiek, maar wel gevat in een oud Nederlandsche zuil.
De Islamisten houden zich niet aan deze mores,
gebruiken en propageren geweld om doelen te bereiken.
Vink niet fijn.

Stoort je dat?

op 12 10 2006 at 20:22 schreef vander F:

http://www.zaman.com/?bl=international&alt=&hn=19663

De Europeesche Unie is ook al zo humorloos..

""De Val van Europa – door Ali Sina
In een vlaag van totale waanzin besliste de raad van Europa om kritiek op de islam te bannen door het gelijk te stellen met antisemitisme.
Selcuk Gultasli in zamn.com schreef
"Anti-Islamisme werd tijdens de door 46 raadsleden bijgewoonde top op aandringen van Turkije in de tekst opgenomen als een "gevaarlijke neiging die moet bestreden worden". De door de vergadering getrokken conclusie omvatte ook de notie "islamofobie".
Het voor het eerst insluiten van deze notie in de Europese organisatiedocumenten is beschreven als het succes van Turkije.
De top van de 3de raad van Europa vernoemde "Islamofobie" voor de eerste keer in de 9de paragraaf van de Warsaw verklaring die op dinsdag 17 mei 05 werd geaccepteerd. De raad nam de volgende besluiten aangaande: veroordeling van eender welke intolerantie en discriminatie gebaseerd op geslacht, ras en religieus geloof vooral, Islamofobie en antisemitisme inbegrepen, het gevecht tegen deze binnen het kader van de raad van Europa door gebruik van effectieve mechanismen en wetten om deze problemen te bestrijden."

op 12 10 2006 at 20:30 schreef Peter Breedveld:

Over wie heb je het Peter?

Over die humorloze, monomane, verbitterde types die tot weinig anders in staat lijken dan schelden op de islam en op moslims. Die ook alles als aanleiding zien om te schelden op de islam. Daar heb ik het over. Wie de schoen past, enzovoort.

op 13 10 2006 at 01:51 schreef ReneR:

Als het echt waar is, van wat die raad van Europa heeft zitten uitbroeden met Turkije; dan wordt het dus ècht de hoogste tijd om snel te kappen met die vrijemeningfobe EU!

En bij welke politieke partij kom je dan terecht? Bij de SP of bij Wilders dacht ik zo…

op 13 10 2006 at 08:51 schreef Peter Breedveld:

Omdat die meneer ’n Comic-celebrity is, zich voor medegelovigen op ’n vreemde manier z’n kont naar het westen en kop naar Mekka draait, moet ik ‘m ’n toffe peer vinden?

Typerend voor het abominabele niveau waarop hier door sommige lieden wordt ‘gediscussieerd’.

Net als deze:

Anja heeft tegen humorloze, monomane, verbitterde types een respectfilter.
Iets voor jou?

Godgodgod wat een pathetisch gesputter.

Nee, Jelle, je moet niemand een toffe peer vinden omdat-ie ”n Comic-celebrity is, zich voor medegelovigen op ’n vreemde manier z’n kont naar het westen en kop naar Mekka draait’.

Je moet helemaal niks, maar ik zou het eens over een andere boeg gooien, ik zou eens een zijpaadje inslaan, ik zou eens aan de bloemetjes ruiken en ik zou eens wat belangstelling tonen voor andere mensen. Het maakt het leven de moeite waard en het maakt je in elk geval genietbaarder voor je omgeving. Je bent vast een hele warme, veelzijdige, boeiende persoonlijkheid. Maar hier zie ik maar één aspect daarvan. Hier zie ik een zurige, verongelijkte, volstrekt monomane, totaal niet in anderen geïnteresseerde zielige oude man.

En dat vind ik sneu voor je.

op 13 10 2006 at 09:03 schreef luckybee:

Tot nu toe heeft God hoofdzakelijk moslims met zijn straffen getroffen; denk aan Aceh,Zuid Thailand, Andamanen eilandjes(Zunami), Zuid Thailand Pakistan (Aard beving)Midden Java (Aard beving)Pangandaran (Zunami)Iran (Aard beving)Turkije,(aardebeving)enz.Alles bij alkaar komen we op meer als 1 millioen slachtoffers, allemaal moslims.Budhisten in Crilanka en Thailand, maar lang niet zo veel als verzuipte moslims.

op 13 10 2006 at 09:18 schreef Appelscha:

En Frontaal Naakt is nu juist zo’n leuk slingerend zijpaadje van de digitale snelweg, met achter iedere bocht een boeiend uitzicht en geurige bloemetjes langs de kant (die ik af en toe vind stinken, maar dat laat onverlet dat ik hier met plezier langs kom kuieren, dat moet gezegd).

op 13 10 2006 at 09:40 schreef Wampie:

Luckybee, liever nog had je ze waarschijnlijk zelf de nek om gedraaid. Voel je je wel eens een nazi nieuwe snit?

op 13 10 2006 at 10:24 schreef Lagonda:

Met welke straf heeft God jou precies getroffen, Luckybee?

op 13 10 2006 at 11:08 schreef Peter Breedveld:

Dank voor het compliment, Appelscha. Eindelijk iemand die me begrijpt!

op 13 10 2006 at 11:35 schreef Dany:

@Peter: "Over die humorloze, monomane, verbitterde types die tot weinig anders in staat lijken dan schelden op de islam en op moslims. Die ook alles als aanleiding zien om te schelden op de islam. Daar heb ik het over. Wie de schoen past, enzovoort."

Wie lijkt er dan tot weinig anders in staat? Wie is er zo humorloos? En waarom lijkt dat jou zo? Baseer je dat enkel en alleen op wat mensen (hier) posten?

Wie past die schoen dan?

Even terzijde (en leuk voor Peter): Laten we een Islamitische feestdag invoeren. En er een traditionele Nederlandse voor opofferen!
http://www.trouw.nl/laatstenieuws/laatstenieuws/article509794.ece/Vakbonden_willen_paasdag_ruilen_voor_Suikerfeest

Als het aan de christelijke vakbond ligt, dan vier je straks automatisch het suikerfeest, de dag na Pinksteren.

Peter, je bent volkomen gespleten. Je gevoel zegt je dat "life as you know it" bedreigd wordt, en de bedreiging is duidelijk. Wat je er tegen moet doen ook.

En aan de andere kant is er je verstand, dat geconditioneerde stuk ratio, dat tegen alle beter weten in blijft zeggen "We moeten het toch samen kunnen oplossen, laten we erover praten, we komen elkaar in het midden tegen."

Ik benijd je niet.

Alle complimenten zijn overigens meer dan verdiend.

op 13 10 2006 at 11:59 schreef Peter Breedveld:

Ik denk dat je me verkeerd begrijpt en dat je je onterecht aangesproken voelt, Dany.

En nee, ik ben niet gespleten. Ik heb een persoonlijkheid met veel facetten, zoals iedereen. Ik heb een brede belangstelling. Ik maak me druk om de manier waarop in Nederland wordt gereageerd op de moord op Van Gogh en de nasleep daarvan, om de verstikkende politiekcorrecte atmosfeer in Nederland, waardoor je nog steeds niet over bepaalde dingen mag praten en om de haast waarmee Europa zichzelf islamiseert.

Maar ik maak me ook blij om het feit dat er zoveel interessante mensen zijn, die interessante dingen doen zodat de wereld weer een stukje interessanter wordt. Het maakt me niet uit of die mensen christen, jood, moslim, hoog- of laag opgeleid, smurf, vrouw, man, hermafrodiet of wat dan ook zijn. Ze maken me allemaal blij. En als er dan voor de zoveelste keer weer iemand misprijzend komt druilen zonder ook maar iets nieuws toe te voegen, dan word ik daar een beetje depressief van.

Lagonda had vorige keer ook kritiek op Dave Sim, maar dat gíng ergens over. Lagonda had daar over nagedacht. Zo’n Jelle, maar ook die Piet, die hier regelmatig opduikt, daarbij hoef je maar een bepaalde knop in te drukken en dan komt er een bepaald geluid uit. Altijd hetzelfde geluid bij dezelfde knop. Ze staan volledig op de automatische piloot.

Als ik naar de reacties op Gregorius Nekschots blog kijk, zie ik daar altijd dezelfde namen: Maik, Piet en Arièl Bruëns. Soms staat Michiel Mans er een paar paarlen voor de zwijnen te gooien. Maik, Piet en Arièl hebben nooit iets interessants te melden. Altijd hetzelfde domme geblèr over ‘knevelknarren’, de ‘pedoprofeet’ (*GAAAAP*) en de ‘nieuwe NSB’. Het doet totaal geen recht aan wat Gregorius daar zit te doen, namelijk dingen belachelijk maken. Piet, Maik en Ariël maken er meteen weer een begrafenis van.

Ik prijs me dan gelukkig met vaste reageerders als Paardestaart, Marijke, Lagonda en wat is er toch met Bernadette gebeurd, maar ik word er ook, serieus, heel erg depressief van.

Jullie moeten niet vergeten af en toe te lachen en je te verwonderen. En als het dan toch over de islam moet gaan, maak er dan tenminste wat leuks van. ‘De nieuwe NSB’. Jezus, wat een zorgwekkend gebrek aan creativiteit.

op 13 10 2006 at 12:25 schreef O'Brien:

Peter is boos

Nog even inhakend op "Kwetsbaar" Over één zaak zijn we het eens:
Ik had mijn vrijheid graag door niemand bedreigd. Niet door moslims en ook niet door christenen.

Bij lui die de behoefte voelen her en der wat nuanceringen aan te brengen is het een niet aflatende stroom met :

-Bullshit, en het is echt vreselijk kinderachtige bullshit.
-Kleutermentaliteit
-Echt, wat een vreselijke verongelijkte huilebalken zijn jullie.
-Wat maakt je dan eigenlijk beter dan Mohammed Bouyeri, (Sabian?)
-Ja man, met intellectuele krachtpatsers als jij wordt het voor mij hier wel heel moeilijk. Wil je de boel misschien van me overnemen?
-Wat een stel verongelijkte huilebalken.

—-

Hier gaat het verder met:

-Al die humorloze, monomane, verbitterde types hier beginnen me behoorlijk de strot uit te hangen. Waarom laten jullie je niet droppen boven Irak of Iran, jongens? Kun je lekker moslims afknallen. De held uithangen

Over wie heb je het Peter?

-Over die humorloze, monomane, verbitterde types die tot weinig anders in staat lijken dan schelden op de islam en op moslims. Die ook alles als aanleiding zien om te schelden op de islam. Daar heb ik het over. Wie de schoen past, enzovoort.

Waar zei je nou ook weer dat je je op je eigen weblog niet meer thuis voelde ?

Anja heeft tegen humorloze, monomane, verbitterde types een respectfilter.
Iets voor jou? Het is maar een ideetje, ik zou mijn humeur niet door het Internet laten verpesten.

op 13 10 2006 at 12:40 schreef jelle:

Nou,
Ik reageerde, want je had ’t tegen mij, op die foto met we got him.
Inderdaad Heldendaad.
Flinke jongen.
Omdat die meneer ’n Comic-celebrity is, zich voor medegelovigen op ’n vreemde manier z’n kont naar het westen en kop naar Mekka draait, moet ik ‘m ’n toffe peer vinden?
Beetje de Beat-mis predikant spelen?
Als die bekeerling naast ’n Deens Cartoontje z’n duim had opgestoken, vond ik jouw Comics-celebrity ’n toffe peer.
Maar daar had je geen fotootje van voor handen?
Heb ik gescholden op de islam?
In mijn reactie?

op 13 10 2006 at 12:49 schreef Dany:

Peter,

Dank voor je uitleg. Ik voelde me niet aangesproken, was oprecht benieuwd op wie je doelde. Dat weet ik nu. En ik begrijp nu ook je commentaar veel beter.

Peter zei: "’De nieuwe NSB’. Jezus, wat een zorgwekkend gebrek aan creativiteit."

Die houden we erin. ;)

op 13 10 2006 at 12:50 schreef jelle:

Mijn reactie was natuurlijk bestemd voor Peter Breedveld.
Niet voor eerlijke schoenslijters.
;-)

op 13 10 2006 at 13:18 schreef ReneR:

mmm…tja; ik denk dat als mensen in staat zijn om een Bijbel of koran op wel 100 verschillende manieren te interpreteren; dat dat wel haast het toppunt is van creativiteit. En dan hebben we ook nog de creatievelingen die zich op dergelijke manier verdiepen in de begrippen "Fortuynisme", "christelijk" en "socialisme".

Je kunt er hele weblogs mee vullen.

op 13 10 2006 at 14:39 schreef O'Brien:

@Peter, wat ik al eerder zei, herhaal ik nog een keer: Je weblog overkijkend is het inderdaad één van de rijkst geschakeerden van dit land. Afwisseling en diepgang is de grootst gemene deler.

Maar hoe ga je met (mijn) kritiek om? Wat was er nou kinderlijk, echt vreselijk kinderachtige bullshit aan mijn reacties op Hans Teeuwen.Ik noem maar wat. Nergens krijg ik antwoord of doe je ook maar een minieme poging. Je bijt je vast in wat jij over Teeuwen en het manifest vindt. Aan die mening valt niet meer te tornen, en dat illustreer je met de zinnen die ik hierboven in reactie 8 gaf.

Als ik in meerdere reacties achter elkaar niet serieus genomen wordt, dan kan ik meerdere dingen doen:

-wegblijven, een ander log zoeken.
-doen alsof er niets aan de hand is.
-een sneer teruggeven (Anja heeft een respectfilter. Iets voor jou?)

Geen van drieën bevredigt me in wezen. Vandaar deze poging tot de-escaleren

Ik hoop dat je reageert.

op 13 10 2006 at 17:58 schreef Piet:

@Peter, je hebt helemaal gelijk we doen Gregorius tekort. Ik beloof beterschap, hoewel dat moeilijk zal zijn maar ik zal mijn best doen. Een vraag: "Ben jezelf al eens als militair uitgezonden geweest naar bv Irak of andere landen waar men door de islam wordt overheerst?" Zo ja, dan ga ik er toch van uit dat je begrip kunt opbrengen voor het feit dat ik (en ook anderen) de islam in al haar facetten verafschuwen en als een bedreiging ervaren voor de westerse maatschappij. Of die nou deugd of niet deugd laat ik in het midden… wat ik wel zeker weet is dat de westerse maatschappij nog altijd beter is dan overheersing door de islam met haar sharia. Mensen die zich bekeren tot de islam (alhoewel je eigenlijk niet kunt spreken van bekeren daar de islam geen religie is maar een gevaarlijke sekte) zijn in mijn ogen dezelfde soort mensen als gevaarlijke TBS’ers die men eigenlijk in een Long Stay afdeling dient op te sluiten. En ja, mensen zoals Buba van de Ven vindt ik gevaarlijke lieden die men dient op te ruimen, preventief. En wat iemands drijfveren zijn om zich te "bekeren" intereseert me niet, waarschijnlijk heeft die idioot vroeger een groen fietsje gekregen terwijl hij een blauw wilde… opgekropte jeugdtrauma’s etc etc etc.. Net zoals van de Ven zielige figuren die eigenlijk hulp nodig hebben… En de islam? Die mag wat mij betreft verboden worden in Nederland… Zo beter?

op 13 10 2006 at 19:41 schreef Peter Breedveld:

Wat was er nou kinderlijk, echt vreselijk kinderachtige bullshit aan mijn reacties op Hans Teeuwen.Ik noem maar wat. Nergens krijg ik antwoord of doe je ook maar een minieme poging. Je bijt je vast in wat jij over Teeuwen en het manifest vindt.

Eh nee, O’Brien. Jij raakt niet uitgeouwehoerd over Hans Teeuwen. Mijn punt is dat jij en anderen verongelijkt zeuren over dat manifest omdat het is opgesteld na een christelijk vertoon van onverdraagzaamheid in plaats van een islamitisch vertoon van onverdraagzaamheid. Je mag van mij van dat manifest vinden wat je wilt, maar dát is kinderachtig. Je gaat ermee voorbij aan de essentie en je helpt zo de vrijheid van meningsuiting mee om zeep helpen.

Of dat ding nu door Teeuwen of Bassie en Adriaan of Frans Bauer is opgesteld, mij maakt dat niet uit. Het gaat om de boodschap, om een sterk signaal: wij willen niet dat er aan onze vrijheid wordt getornd.

En dan is het zielig te gaan zitten zeuren over het moment van indienen. Beter laat dan nooit, zou ik zeggen.

Benieuwd wat je zegt als de Linkse Kerk een delegatie stuurt om sorry te zeggen en hulp aan te bieden in de strijd tegen de islamisering van Europa. "Nee, laat nou maar zitten. Het is te laat. Geef Europa maar aan de geitenneukers. Had je eerder moeten zijn."

op 13 10 2006 at 19:42 schreef babs:

Tsja, wat zei Van Gogh altijd in zo’n geval? Met zulke vrienden heb je geen vijanden meer nodig.

Het grootste gevaar van de islam is niet de islam, maar dat we in de strijd tegen de politieke islam tot hetzelfde niveau afzakken. Ik begrijp dat een anti-islam-fanaticus nu al een koran heeft verbrand voor het stadhuis in Rotterdam. Dat komt dicht in de buurt van het slechtse islamitisch geinspireerde gedrag in Nederland tot nu toe, op de moord op Van Gogh na natuurlijk.

Het is een beetje als met de anti-fascisten. De fanatieksten zijn even erg als de als de fascisten die ze bestrijden. Die kant lijkt het op te gaan met sommige anti-islamisten.

Vrijheid van meningsuiting betekent ook vrijheid van meningsuiting voor Van de Ven, zelfs als hij verkondigt dat hij bid dat iemand kanker krijgt.

Islam verbieden? Ga in Noord Korea wonen ofzo! Er moet toch echt meer aan de nazorg gedaan worden van lieden die op vredesmissies zijn gestuurd.

op 13 10 2006 at 19:44 schreef babs:

Om misverstanden te voorkomen: mijn bijdrage was met name een reactie op Piet.

op 13 10 2006 at 23:59 schreef jelle:

@Peter Breedveld
Dat de vertaling v/e een aantal essays v/e bekeerde Comics-beroemdheid een hoop werk is, kan ik begrijpen.
Gòh, eens reageer ik ‘ns op ’n comics-related topic, dat meer de bekeerde méns achter de Comic-celibrity wil belichten, wordt mij aangeraden dirty arabs te gaan afschieten, want dat schijnt mijn favoriete hobby te zijn.
Omdat ik wat schamper reageer op de religieuze zoektocht van die meneer, z’n fotootje zelfs dúbbel zou kunnen interpreteren (qua schamperheid) , ben ik ’n verzuurde monomane anti-islamist.
Ben ik tot op ’t bot verkild omdat ik op die koude februari zaterdag solidair was met de pro-Denen-demonstratie?
Had wat met cartoons te maken, geloof ik.
Voorstelde om op het ritme van de AFA-leuzen ’n vrolijk dansje te plegen?
Ja, daar moet je wel ’n oude, humorloze, automatische-piloot misbruiker voor zijn.
Het bekerings-verhaal van die Grand Pouff Célèbre zal me worst wezen.
Ondanks jouw moeite.
Goed, ik heb de volgende delen nog niet gelezen, als ik de indruk krijg dat die striptekenaar ’n jongen is om mee op de Dam te staan, tegenover humorloze, verzuurde verdedigers van Islamistisch verontwaardigden is ’t ’n toffe peer.
Afschieten van mensen doen we op ’n weblog, zoals ’t jouwe.
In Iran, Irak laten wij ’t over aan de belanghebbenden.
Mij hoor je niet meer.

op 14 10 2006 at 01:33 schreef openplek:

Zie Peter wild om zich heen slaan, het eerste wat in me op kwam was: een reorganisatie! Vraag me tegelijk af wat het doel is?!

Een heropvoeding zodat men dezelfde mars loopt als heer Peter?
Een blacklist van foute reageerders en een whitelist van goede reageerders waar je depressief van wordt?

Maar Peter lijkt de oplossing gevonden te hebben : maar Peter lijkt de oplossing gevonden te hebben en drukt Islam, mijn islam (2) in het archief en hoopt dat er nooit meer iemand er naar kijkt….

op 14 10 2006 at 02:12 schreef Peter Breedveld:

Van onder welke steen kom jij nou weer geglibberd, rare waus? Neem je pilletje, man. Je bent aan het raaskallen.

op 14 10 2006 at 12:37 schreef Rinus Duikersloot:

Humor houdt het allemaal nog een beetje dragelijk. Het boek Hurra, wir kapitulieren! van Henryk Broder schijnt met veel gevoel voor humor te zijn geschreven. Lees het interview met hem in de Volkskrant: Wie de vrijheid lief heeft, verlaat Europa

op 14 10 2006 at 12:48 schreef Peter Breedveld:

Heb ik gelezen. Interessante man. Meanwhile signaleert de New York Times een groeiende tegenstand in Europa tegen de islamisering van ons werelddeel.

op 19 11 2014 at 19:51 schreef Sara:

in je verhaal zeg je dat je samen MOET bidden in de Islam, maar dat is echter niet zo. je kan er zelf voor kiezen. Samen bidden is alleen maar beter. En je kan er ook je eigen gebed van maken. Je moet eerst wat dingen doen die verplicht zijn tijdens het gebed, maar op het punt dat je knielt voor God kan je een dua doen. Een dua is dat als je God wil bedanken, of iets aan hem wil vragen. Dus dan je een beetje je eigen gebed leiden

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN JANUARI

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Kankerhomo

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O De meest gelezen stukken van 2023

O Neem PVV-stemmers serieus!

O Aylin Bilic kan beter zwijgen over Theo van Gogh

O Tegen racisme zijn is het nieuwe haatzaaien

O De beste boeken die ik in 2023 las

O Eigen vrije doorvaart eerst

O De verpletterende charme van de supertolerante Gidi Markuszower

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS