Home » Archief » Antisemitisme


[16.02.2008]

Antisemitisme

Bart Croughs

Pins5 (26k image)
Arthur de Pins

Uit de reacties op het optreden van Gretta Duisenberg zijn een paar interessante lessen te trekken voor iedereen die uitspraken wil doen over joden en over Israël, maar niet van antisemitisme beschuldigd wil worden.

In een interview in Vrij Nederland vertelde Gretta het volgende: In een visrestaurant gezeten zag ze een joods echtpaar zitten, waarvan de zoon haar aankeek en, om haar te ergeren, het eten uit zijn mond liet lopen. Aan dit verhaal namen joodse opiniemakers in Vrij Nederland en De Groene Amsterdammer aanstoot. Commentaar van Carl Friedman: ‘Waaraan ze in zulke mensen de jood herkent? Ik weet het niet, ik heb me laten vertellen dat antisemieten er een neus voor hebben.’ Commentaar van Frits Barend: ‘Droeg zij een ster en hij een keppeltje, of hadden ze gewoon een grote neus?’ Barend erkende overigens dat het hier inderdaad een joods echtpaar betrof – hij kende ze.

Eerste les: wie zoals Gretta in staat is om joden te herkennen, dient dit te verbergen. Joden kunnen herkennen is verwerpelijk en antisemitisch. Voor alle duidelijkheid: dat ik weet dat Barend en Friedman joods zijn, leid ik niet af uit hun uiterlijk; ik heb dit eenvoudig uit de krant.

Ook Elsbeth Etty bespeurde antisemitisme bij Gretta: ‘Als zij Israëliërs bedoelt, zegt ze joden. En als ze joden zegt, spat de haat uit haar ogen,’ aldus Etty in NRC Handelsblad.

Tweede les: wie het gewelddadige optreden van Israëliërs bekritiseert, dient te vergeten dat het hier doorgaans om joden gaat, en dient vooral vriendelijk te blijven glimlachen en geen negatieve emoties te tonen.

Nog een uitspraak van Gretta die de afkeuring van Etty wekte: ‘Door een televisieverslaggever gevraagd naar haar reactie op de beschuldiging van antisemitisme, flapte ze er deze week uit dat zij ‘niet door Nederlanders, alleen door joden’ als zodanig wordt gezien’.

Laatste les: als degenen die je van antisemitisme beschuldigen in overgrote meerderheid joods zijn (Carl Friedman, A. Moszkowicz, Rosa van der Wieken, Loonstein van Federatief Joods Nederland, Ronny Naftaniel, Abe Foxman van het ADL, enzovoort), doe dan net alsof je dat niet is opgevallen.

Bart Croughs is de auteur van de onlangs herdrukte bijbel voor politiek incorrecte iconoclasten In de naam van de vrouw, de homo en de allochtoon. Deze column is eerder gepubliceerd in HP/De Tijd.

Algemeen, 16.02.2008 @ 14:52

[Home]
 

133 Reacties

op 16 02 2008 at 15:45 schreef Janos:

Verschillende religieuze en etnische groepen mensen, hebben vaak een andere lichaamstaal die verwant is aan de verschillende locale gewoontes en gebruiken.

op 16 02 2008 at 16:54 schreef J.J. v.d. Gulik:

Gretta Duisenberg opereert vrij onhandig en ze ziet er ook wat eng uit. Maar haar sympathie voor de Palestijnse zaak lijkt oprecht. Overigens ben ik voor zo min mogelijk aandacht voor het conflict in het M-O. Hoe minder aandacht voor dat conflict hoe beter de belangen van Nederland, Europa en Amerika worden gediend.

Etty maakt ten onrechte een duidelijk onderscheid tussen joden en Israëlis.

Het vileine gebruik van het begrip antisemitisme lokt op termijn beslist echt antisemitisme uitgelokt. Juist voor de joden is het daarom van belang dat ze eindelijk die ergerlijke trucendoos dicht doen.

Ik ben het eens met de verontwaardiging van Gretta Duisenberg over de attitude van joodse bezoekers jegens haar in restaurants. Het is onbeschoft om je zo tegen een andere bezoeker te gedragen. Als Marokkaantjes zich zo jegens joden zouden gedragen in restaurants dan zou het een nationaal issue worden. En geen enkele jood heb ik dat gedrag horen veroordelen. En van buiten de joodse kring is daar doorgaans ook niet echt kritisch op gereageerd. Het tekent de bijzondere positie van de joden. Exit daarmee, had al lang gebeurd moeten zijn.

op 16 02 2008 at 17:38 schreef frank:

Exit de joden?

op 16 02 2008 at 17:58 schreef J.J. v.d. Gulik:

Ach ja frank, moet ik natuurlijk nog uitleggen….toch. Exit de bijzondere positie van joden.

op 16 02 2008 at 18:29 schreef Tofuburger:

Ik ben geen jood, maar heb toch het idee dat er een antisemiet in de zwarte weduwe schuilgaat. Ze maakt grapjes met de frase "zes miljoen" erin. Maar anti-semitisme is dus, gezien de bovenstaande reacties, weer helemaal salonfähig? Zoals Job Cohen zou zeggen: je kunt een jood ook respect tonen door openlijk tegen hem te zijn.

Is Elbeth Etty er ook een?

op 16 02 2008 at 18:47 schreef Peter:

Wat, Jood of antisemiet?

HAHAHA! Wat heb ik toch een vreselijke lol altijd, met mijn eigen site.

op 16 02 2008 at 19:32 schreef Gielah:

Nog nooit zo’n hoeveelheid understatements over de Zwarte Weduwe gezien als in deze reacties.
Volgens de antisemiet J.J. v.d. Gulik ( ja.. ja… we kennen dat baasje) ‘opereert’ Gruwelijke Gretta ietwat onhandig?
Ja…. het is natuurlijk ook wat behelpen, als men geen concentratiekampen achter zich heeft.
Mijn hart bloedt voor haar….
Dan heeft Tofuburger ‘het idee dat er een antisemiet in haar schuilgaat’?
Lieve man: ze heeft het verschijnlijk zowat persoonlijk uitgevonden!
Ik begrijp dat Gulikje ‘de bijzondere positie’ van de Joden kwijt wil.
Dat is… vrij vertaald …. dat niemand er meer aan denkt dat zij toch echt het Uitverkoren Volk zijn en dat het niet al te goed voor je uiteindelijke gezondheid is ( gezien in eeuwigheidstermen) om Joden negatief tebehandelen.
Daar wil v.d. Gulik dus af.
OK – we zullen het doorgeven aan de Allerhoogste, hoor!
Ik zou echter niet al te hoopvol zijn dat Hij naar u luistert en bovendien opereert Hij zelden onhandig, dus maak uw borst maar nat, vriendjes van Zwarte Gretta!
Wat de rest van de reacties betreft, bekruipt mij de vraag: "Hebt u de laatste tien jaar geen kranten gelezen?"
Er openen zich hier ware vergezichten van onwetendheid….

op 16 02 2008 at 19:46 schreef Lagonda:

@Gielah: Begrijp ik nu goed dat je daadwerkelijk meent dat God diegenen zal straffen die het Joodse volk negatief behandelen?

op 16 02 2008 at 20:11 schreef J.J. v.d. Gulik:

re Gielah

Ook jij gebruikt je trucendoosje nog even (nee niet dát doosje). Ook dat zal uiteindelijk de joden geen goed doen. Men zou er verstandiger aan doen mijn welgemeende adviezen ter harte te nemen. Tot nu toe schiet de zelfkritiek van joden en hun fans echter zwaar tekort. Overigens heb ik samengewerkt met een reserve luitenant-kolonel in jodenland.

Ik ben vernoemd naar een familielid die men gepoogd heeft heilig te verklaren. Wat de huidige stand van zaken is weet ik zo niet.

En ik ben zo langzaam maar zeker meer geneigd in een schepper te geloven omdat ik in mijn privé zo vaak toevalligheden tegenkom die daar een band mee kunnen hebben dat ik zo langzamerhand niet meer in toeval geloof. Los daarvan ben ik noch bang, noch bevreesd voor of geneigd tot aanbidding van een godheid of duivel. Men zal me moeten accepteren zoals ik ben. En dat houdt o.m. in dat ik vind dat Nederlanders zich noch door joden noch door moslims moeten laten manipuleren. Voorlopig is dat veel te veel gevraagd voor de Nederlanders en worden ze door beide groeperingen met succes gemanipuleerd.

op 17 02 2008 at 07:54 schreef Frank:

Van sommige mensen heb ik wel eens het idee dat de zogenoemde Palestijnse zaak voor hen niets meer is dan een uitlaatklep voor hun antisemitische gevoelens. Dries van Agt en Gretta Duisenberg zijn er daar twee van.

op 17 02 2008 at 09:31 schreef Hosseyn:

Wat is er mis met een autocratische diva?

op 17 02 2008 at 09:46 schreef Hosseyn:

(ik dacht natuurlijk even niet aan Gretta)

op 17 02 2008 at 10:45 schreef Tjerk:

Het is ergerniswekkend gedrag, Hosseyn. Zelfs als zo’n diva goed zingt.

En Gretta beschikt voor zover ik weet niet over enig zangtalent. Dus die zou helemaal een toontje lager moeten inzetten.

op 17 02 2008 at 10:50 schreef J.J. v.d. Gulik:

re Tjerk en Frank

Jullie gaan al de fout in door bij een niet-racismeonderwerp meteen de zaken in een racistisch/antisemitisch perspectief te plaatsen. Die gewoonte is zo ingesleten dat mensen zich doorgaans helemaal niet beseffen hoe vreemd dat is en zo blijven ze vaak onbewust voor de joden de grote uitzondering maken. Daar moet een einde aan komen en er moet over joodsgerelateerde politieke zaken net zo gemakkelijk gediscussieerd worden als over de politieke zaken van elke andere etnische groep.

Gretta Duisenberg heeft politieke opvattingen over het joods/Palestijnse conflict en joden ook, that’s it. Antisemitisme hoort daar niet bij. Dat er op de achtergrond van dat conflict in de koppies zaken kunnen spelen als hekel hebben aan joden omdat die het niet eens zijn met de politieke opvattingen van mevrouw Duisenberg en bij de Palestijnen dat die een hekel hebben aan Nederlanders omdat die lang pal achter Israel stonden en dat joden een hekel kunnen hebben aan Gretta’s vanwege de steun voor de politieke opvattingen van Palestijnen waardoor ze bij voorbaat al geen aandacht willen schenken aan de argumenten van de Gretta’s, daar moeten discussies helemaal niet over gaan. Als jullie kritiek hebben op de politiek van Russen of Chinezen dan kan dat soms voortkomen uit slechte ervaringen met vertegenwoordigers van die etnische groeperingen, waardoor dat soms een beetje of een beetje veel in negatieve zin kan bijdragen aan de politieke opvattingen over de politiek van Russen of Chinezen maar het trekken van de racismetroefkaart door de Russen of de Chinezen dan zou terecht op hoongelach kunnen rekenen. Zo zou er ook met joden moeten worden omgegaan die hun verwerpelijke antisemitismetrucje maar blijven gebruiken om kritiek op joden en Israel tegen te gaan. Lach ze gewoon uit. Hoe eerder dat ergerlijke gedoe wat ook grote politieke implicaties kent voorbij is hoe beter.

op 17 02 2008 at 11:04 schreef ivo:

Carl Friedman bleek toch een "Wannabe Joodse" te zijn?

op 17 02 2008 at 11:15 schreef barry:

Klopt Ivo en Friedman is ook een "ze"

op 17 02 2008 at 11:38 schreef Hosseyn:

Tjerk, jij bent duidelijk niet van de ‘Venus im Pelz…’

op 17 02 2008 at 11:58 schreef Lagonda:

@jjvandegulik: ik ben geen pro-semiet, maar als ik sec alle voors en tegens tegen elkaar afweeg, en volledig vergeet dat het om "joden" gaat, dan blijkt nog steeds dat mijn sympathie voor ongeveer 95% bij Israel ligt. Gek hè?

Ik snap eigenlijk niet hoe je tegen Israel kunt zijn en toch kunt blijven volhouden dat je geen antisemitische opvattingen hebt.


op 17 02 2008 at 12:10 schreef Tjerk:

Bart Croughs is filosoof. Dan zou hij de volgende logische fouten toch niet mogen maken.

"In een interview in Vrij Nederland vertelde Gretta het volgende: In een visrestaurant gezeten zag ze een joods echtpaar zitten, waarvan de zoon haar aankeek en, om haar te ergeren, het eten uit zijn mond liet lopen. Aan dit verhaal namen joodse opiniemakers in Vrij Nederland en De Groene Amsterdammer aanstoot. Commentaar van Carl Friedman: ‘Waaraan ze in zulke mensen de jood herkent?" (…)

[Croughs:] Eerste les: wie zoals Gretta in staat is om joden te herkennen, dient dit te verbergen. Joden kunnen herkennen is verwerpelijk en antisemitisch."

Dat was echter ook het punt niet dat Friedman maakte. Waar het om ging is dat hij betwijfeld of Gretta Duisenberg inderdaad aan mensen hun neus kan zien dat ze Joods zijn.

Of dacht Gretta slechts dat het gezin Joods was omdat het kind balorig tegen haar deed?

"Ook Elsbeth Etty bespeurde antisemitisme bij Gretta: ‘Als zij Israëliërs bedoelt, zegt ze joden. En als ze joden zegt, spat de haat uit haar ogen,’ aldus Etty in NRC Handelsblad.

[Croughs:]Tweede les: wie het gewelddadige optreden van Israëliërs bekritiseert, dient te vergeten dat het hier doorgaans om joden gaat, en dient vooral vriendelijk te blijven glimlachen en geen negatieve emoties te tonen.

Nee. Waar het om gaat is of die Joodse identiteit van die Israëli’s relevant is voor je kritiek. Indien niet, laad je de verdenking op je dat je gewoon graag overal Joden de schuld van geeft.

Zoals in die vreemde vergelijking van Duisenberg over Joden in Oud-Zuid, die haar een restaurantbezoek niet zouden gunnen: "Na de Westelijke Jordaanoever annexeren ze nu ook Oud-Zuid." (in: Het Zwarte Schaap, VARA, 12-11-2005)

"Ze". Joden dus. Jaja, naast het leven van de Palestijnen maken die akelige Joden ook al het restaurantbezoek van Mme Gretta onmogelijk. Als nu nog niet duidelijk is wat een misselijke types die lui eigenlijk zijn…

In combinatie met de opmerking over die "zes miljoen" handtekeningen die Gretta Wilde ophalen ("Hoe kunt u ook maar denken dat ik daarbij de Holocaust in gedachten had?!"), ga je je dan al met al toch afvragen of Gretta’s sympathie voor het Palestijnse leed niet omgekeerd evenredig is aan een zekere afkeer voor Joden.

Zoals eerder opgemerkt distantieert zelfs Anja Meulenbelt zich van Duisenberg.

‘Zelfs’, niet omdat Meulenbelt antisemitisch zou zijn – Meulenbelt zou met Joden en Israeli’s weglopen als het in het oog springende verdrukte slachtoffers zouden zijn – maar ‘zelfs’ omdat Anja Meulenbelt zo koppig is dat ze doorgaans willens en wetens foute personen en foute standpunten verdedigt, zolang ze maar voor/in de goede zaak staan/passen.

Maar Meulenbelt ziet ook wel dat Duisenbergs uitspraken ver over de schreef zijn, en omschrijft haar, na een paar dagen met haar in de bus te hebben gezeten, bovendien als een autocratische, publiciteitshongerige diva.

Maar genoeg over Gretta Duisenberg. Zo belangrijk is ze niet.

op 17 02 2008 at 12:13 schreef Tjerk:

@Lagonda,

Dus omdat jij vanuit een zuiver politieke analyse van het Israelisch-Palestijnse conflict tot de conclusie komt dat Israel voor 95% ‘gelijk’ heeft, moet het wel zo zijn dat een ieder die tot een andere conclusie komt, daartoe slechts gekomen kan zijn vanuit antisemitisme. Begrijp ik dat zo goed?

Je mag in je handjes knijpen met types als Duisenberg.

op 17 02 2008 at 12:42 schreef Tofuburger:

Duisenberg over Joden in Oud-Zuid, die haar een restaurantbezoek niet zouden gunnen: "Na de Westelijke Jordaanoever annexeren ze nu ook Oud-Zuid."

Dat is dan wel weer grappig. Gretta-moppen zou een apart genre kunnen worden: Gretta Duisenberg, Frits Barend en Lee Majors lopen door de Gazastrook. Zegt Frits Barend tegen Gretta…

op 17 02 2008 at 12:46 schreef daniel:

Kun je een hekel aan joden hebben zonder antisemiet te zijn?

In de uitzending hoge bomen zei Hajo Meijer dat de beschuldiging van antisemitisme de zwaarste beschuldiging is die er bestaat omdat het de suggestie wekt dat je over zou willen gaan tot massamoord. Lijkt me onzin. Niet iedere antisemiet is een nazi.

In Sderot valt op dit moment niet meer te leven. 20% van de bevolking is vertrokken, 90% van de bevolking heeft een kassam aanval van dichtbij meegemaakt, 75% kent iemand die door een raket is gedood en 90% van de kinderen heeft last van post traumatische stress. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat die raketbeschietingen door zullen gaan en de rest van het land ook onder vuur komt te liggen als Israel zich terugtrekt uit de Westbank.

Als dan iemand zegt: Maakt niet uit, Israel dient zich hoe dan ook onvoorwaardelijk terug te trekken dan krijg je als snel de indruk dat zo iemand je dood wil. Maar het kan ook goed zijn dat het ze gewoon niet kan schelen. Mij kan de situatie van de Palestijnen ook niet veel schelen, maar daarvoor wil ik ze nog niet dood.

Het is dus mogelijk dat Gretta Duisenberg geen antisemiet is. De vraag is alleen waarom ze dan antisemitische thema’s gebruikt. De rijke joodse lobby, de machtige invloed van de joden in de media. Als je met joden ruzie hebt, dan is dat misschien minder verstandig.

Stel je bent blank, je hebt een conflict met je zwarte buren en je noemt ze steeds ‘niggers’. Hoe overtuigend is je bewering dan dat je geen racist bent?

Dus, wil je kritiek hebben op Israel maar wil je niet beschuldigd worden van antisemitisme….gebruik dan geen antisemitische argumenten!

Het enige wat joden dan nog moeten doen is de protocollen van de wijzen van zion adopteren en de weg naar de wereldheerschappij ligt dan eindelijk voor ons open.

Latkes for everyone!

op 17 02 2008 at 13:40 schreef Lagonda:

@Tjerk: ik had een –grijns– onder mijn antwoord gezet, maar die was weggevallen.

op 17 02 2008 at 14:39 schreef Tjerk:

@Lagonda; zelfs met die grijns had ik de ironie niet gevat. Ik heb geen humor, weet je nog wel?

Tenminste, niet als het over mensen gaat die dood worden gemaakt door Westerlingen (en Israel beschouw ik als een Westerse mogendheid).

op 17 02 2008 at 14:55 schreef Lagonda:

Huh? Alleen als mensen door Westerlingen worden doodgemaakt, mag je daar niet om lachen?

op 17 02 2008 at 15:37 schreef Lagonda:

Maar je hebt wel eens punt: ik vind andere doden eigenlijk veel leuker.

Weet je om welke doden ik altijd ontzettend moet lachen? Om de doden die vallen als bijvoorbeeld Hamas weer eens een feestje viert; dat ze dan met twintig man achterop een pick-up truck gaan staan hossen, en dat ze keihard over een overvol plein gaan rondscheuren en in de lucht schieten omdat ze zo blij zijn voor Allah, en dat daar dan 12 doden bij vallen. Zomaar. En dat ze dan klagen dat ze door het Westen niet serieus worden genomen als gesprekspartner. Daar moet ik altijd enorm om lachen.

Of doden die vallen omdat Hamas haar provisorische raketbeschietingen vanuit woonwijken organiseert; daar moet ik altijd vreselijk om lachen. Dat die burgers dan niet tegen Hamas zeggen: ‘he, pleur nou eens op hier met je zelfbouwraket!’, maar dat die burgers dat blijkbaar wel OK vinden of zo, en dat als Israel eens terugschiet, dat er dan dus burgerslachtoffers vallen, want zélf gaan die burgers dus blijkbaar ook niet weg als hun bovenbuurman met een raketinstallatie staat te knallen, en dat Hamas dan gelijk door het puin op zoek gaat naar de meest fotogenieke kinderlijkjes, waar ze dan twee dagen mee langs alle Westerse camera’s lopen te zeulen en ach en wee roepen, en dat ze dan de mensen die de tegenaanval hebben overleefd in het ziekenhuis laten verzorgen, zodat de Anja Meulenbelts en Gretta Duisenbergs van deze wereld kunnen verkondigen dat Hamas eigenlijk een liefdadigheidsorganisatie is waar veel geld naartoe moet. Want ach, wat doet ze toch nobel werk. Daar moet ik ook altijd om lachen.

En de doden die vallen als Palestijnen eens democratische verkiezingen organiseren, om aan de wereld te laten zien dat ze dat best kunnen. Ook lachen! Toch?

Maar weet je om welke doden ik nog het meest moet lachen? Om de kinderen die, grootgebracht op een dieet van stompzinnige religieuze haat en tribale clangeur, door de semi-criminele, machtsgeile, religieus bevlogen en bloeddorstige thugs waar de Palestijnen zich in de regel door laten vertegenwoordigen, worden misbruikt als kanonnenvlees in een nutteloze oorlog om een al even nutteloze glorie, eer of overwinning te bereiken die redelijkerwijs nooit behaald zal worden. Humor!

De Palestijnen oogsten wat ze zaaien, en zolang ze volharden in tribale barbarij, nutteloos bloedvergieten en redeloze religieuze duisternis, en categorisch weigeren in te zien dat hun rol is uitgespeeld en weigeren de verantwoordelijkheid te nemen voor de consequenties van de oliedomme beslissingen ze keer op keer nemen, heeft Israel het volste recht zich hiertegen te verweren.
De Palestijnen mogen overigens Jahweh op hun knieen danken dat Israel de *enige* beschaafde partij is in dit conflict — het kan namelijk ook op een hele andere manier.

op 17 02 2008 at 15:39 schreef Lagonda:

Hè, ik ben een beetje narrig vandaag.

op 17 02 2008 at 15:42 schreef Tjerk:

@Lagonda, het is niet sympathiek grappen te maken over het leed dat je anderen zelf aandoet.

Tenzij het wrange grappen zijn natuurlijk.

op 17 02 2008 at 16:18 schreef EH:

@Lagonda, het is niet sympathiek grappen te maken over het leed dat je anderen zelf aandoet.

Ik ben westers, joden zijn westers, dus ik maak palestijnen dood. Interessante gedachtengang, een van croughs’ betere columns ging precies daar over.

Trouwens, peter: ik heb een paar maanden geen HP gelezen: is dit een recente column van croughs, shcrijft hij weer geregeld voor de HP?

op 17 02 2008 at 16:31 schreef philippine:

Ja, LATKES. Mmmmmmm. Niet met sla, maar met suiker.

op 17 02 2008 at 16:39 schreef Tjerk:

"Ik ben westers, joden zijn westers, dus ik maak palestijnen dood. Interessante gedachtengang, een van croughs’ betere columns ging precies daar over."

Ik ben Westers. Israeli’s zijn Westers. Dus ik identificeer me met Israeli’s. Gek, he?

op 17 02 2008 at 18:15 schreef Loor:

Quote J.J. v.d. Gulik:

"Tot nu toe schiet de zelfkritiek van joden en hun fans echter zwaar tekort. Overigens heb ik samengewerkt met een reserve luitenant-kolonel in jodenland."

Jodenland….joehoe, anyone??

De zelfkritiek en het sorry-dat-ik-besta gevoel van Joden (én hun fans?) zou juist wel een tandje lager mogen. Wel eens van Een Ander Joods Geluid gehoord, J.J.?

op 17 02 2008 at 18:38 schreef Tjerk:

"Jodenland….joehoe, anyone??"

Brooklyn N.Y. ongetwijfeld.

Ik zie nu al een spin-off van de bekende jeugdserie voor me:

Wordt met zo’n theme-song ongetwijfeld ook erg populair bij Arabieren.

op 17 02 2008 at 18:47 schreef Loor:

Tjerk, het zal wel aan mijn huidige state of mind liggen, maar ik vat ‘m niet.

op 17 02 2008 at 18:53 schreef Tjerk:

"Toe ga mee naar Jodenland
in de diepe zeeeeeeeee….!!"

Dat moet op Al Manar toch een grote hit kunnen worden, of niet dan?

op 17 02 2008 at 18:54 schreef J.J. v.d. Gulik:

re Loor

Het bestaan van Een Ander Joods Geluid is mij bekend en er zijn ook orthodoxe joden die tegen het bestaan van Israel zijn. Dat is allemaal niet echt interessant en ze worden ook regelmatig als bliksemafleider gebruikt. Het gaat om de resultante van wat er zoal wordt gedacht binnen de joodse kring. En joden weten daarbij doorgaans vrij aardig wanneer ze de rijen moeten sluiten. Dat is een belangrijke reden waarom een lobbyorganisatie als de AIPAC zoveel succes heeft. Ze volgen gewoon de lijn van de regering in Israel. Niet-joodse Nederlanders hebben weinig gevoel voor dat soort zaken en laten zich zo gemakkelijk uit elkaar spelen en manipuleren terwijl juist deze tijd anders vraagt om als niet islamitisch Nederland en Europa te kunnen overleven.

Gregorius werd uitgenodigd door een islamitische omroep waarmee die kon uitstralen hoezeer de islam zijn liberale kanten kent en rekening houdt met de mores hier. Dat Gregorius wordt gevierendeeld als de islam eenmaal de macht heeft, daar laten ze zich maar niet over uit. Khomeiny paste dezelfde truc toe toen hij in Parijs in ballingschap verkeerde. Heel intellectueel links en een deel van intellectueel rechts in Europa liep toen weg met de man. Het resultaat is bekend. Khomeiny maakte zo gebruik van het begrip taqiya dat inhoudt dat moslims uit strategische overwegingen hun doelstellingen niet hoeven te openbaren aan niet-moslims en er over mogen liegen.

op 17 02 2008 at 18:55 schreef Loor:

"Laatste les: als degenen die je van antisemitisme beschuldigen in overgrote meerderheid joods zijn, doe dan net alsof je dat niet is opgevallen."

Antisemitisme is helaas onuitroeibaar, weer helemaal in zwang en wordt, mede door dit soort artikelen, lekker op de hak genomen. Lijkt me een nogal zorgelijke ontwikkeling. En er zijn genoeg niet-Joden die zich hier kwaad over maken en een Gretta Duisenberg in het juiste licht zien. Godzijdank.

op 17 02 2008 at 18:58 schreef Loor:

Ik dacht al, waar blijft J.J. met zijn Joodse lobby. Fijn hoor. Some things never change.

op 17 02 2008 at 20:45 schreef barry:

Huppel je tijdens het zingen van je liedje, vrolijk heen en weer voor de spiegel, Tjerk?

op 17 02 2008 at 21:45 schreef daniel:

Hij blijft leuk: "Ik ben Westers. Israeli’s zijn Westers. Dus ik identificeer me met Israeli’s"

En kies je partij voor de mensen die Israelische steden bombarderen? Dat noem je identificeren met? Gretta Duisenberg identificeerd zich dus zeker ook met Israel.

op 17 02 2008 at 21:55 schreef Tjerk:

In bad, barry, in bad.

op 17 02 2008 at 22:00 schreef Tjerk:

"En kies je partij voor de mensen die Israelische steden bombarderen? Dat noem je identificeren met? Gretta Duisenberg identificeerd zich dus zeker ook met Israel."

Nee, daniel, ik kies geen partij voor mannen in groene uniformen met bivakmutsen.

Wel voor kinderen die via een schijnproces in Israelische gevangenissen verdwijnen. Wel voor ouders wiens huis wordt gebulldozerd. Wel voor boeren wiens oogst wegrot omdat zij hun tijd staan te verdoen bij controleposten, of wiens land gewoon wordt ingepikt door kolonisten. Maar dat doen Israelische mensenrechtenorganisaties ook.

Dus wat is je punt?

op 17 02 2008 at 23:04 schreef Lagonda:

Nah. Zonder mannen met groene bivakmutsen geen controleposten.

op 17 02 2008 at 23:05 schreef Loor:

Lagonda, de hele kwestie in een notendop.

Cheers!

op 17 02 2008 at 23:49 schreef daniel:

Als je je met Israel identificeerd weet je -of zou je moeten weten- dat kinderen net zo hard mee doen in de strijd als hun volwassenen ouders en broers.

Dat er vanuit de huizen die platgegooid worden geschoten wordt, of dat er zich terroristen in ophouden of dat het ’t huis van een zelfmoord terrorist is.

De oogst, het land, er is overal een verklaring voor. Schiet geen raketten op Israel af, blaas je niet in Israelische bussen op en de grenzen blijven open. Zo simpel is het, altijd al geweest en als de Palestijnen vrienden hadden dan zouden die hen dat uitleggen.

Het feit dat je met die oogst in je maag zit, of je zorgen maakt over die huizen, is al voldoende bewijs dat je je niet met Israel identificeerd. Waarom zou je dat overigens doen? Israeli’s maken zelf de beslissingen op basis van de realiteit waarin zij leven. Als je je met Israel zou identificeren, dan zou je dat begrijpen.

Msaar dat doen Israelische mensenrechtenorganisaties ook.

Die vaak ook eenzijdig pro Palestijns zijn. Maar die zijn Israelisch en als Israeli’s hebben zij het recht alle soorten waanzinnige kritiek op Israel te hebben. Daarmee gaan ze naar het hooggerechtshof, en als ze een punt hebben krijgen ze gelijk. Maar vaak ook niet, want in een conflict moet je keuzes maken en als je konsekwent kiest voor de ene partij kun je moeilijk beweren dat je je identificeerd met de andere partij.

op 18 02 2008 at 09:47 schreef Wichard:

De woorden Israelier en Jood zijn in de volksmond uitwisselbaar, dus als iemand zegt:

Israel is een mooi land, alleen jammer dat er zoveel Joden wonen.

Dan is dat feitelijk hetzelfde als zeggen:

Frankrijk is een leuk land, alleen jammer dat er zoveel Fransen wonen.

In beide gevallen heb je het over een karikatuur van het volk (Joden/Israeliers: arrogant, onderdrukkers, lange tenen en pathologische slachtoffers. Fransen: arrogant, onvriendelijk, chauvinistisch en opgefokt).

Het vreemde is, dat de eerste bewering weinig ophef zal genereren en je bij de tweede direct voor antisemiet wordt uitgemaakt.

Ook bij serieuzere onderwerpen, wordt kritiek op Israel ook nogal eens uitgelegd als discriminatie naar Joden toe. Moslims hebben hier trouwens ook last van. Dat zielige gedoe staat een gezonde discussie in de weg en moet maar eens klaar zijn.

op 18 02 2008 at 09:52 schreef Lagonda:

Mee eens, behalve natuurlijk waar het Fransen betreft. Die zijn wel heel erg namelijk.

op 18 02 2008 at 10:11 schreef Loor:

"Israel is een mooi land, alleen jammer dat er zoveel Joden wonen. Dan is dat feitelijk hetzelfde als zeggen: Frankrijk is een leuk land, alleen jammer dat er zoveel Fransen wonen."

Wichard, wat een bullshit.

op 18 02 2008 at 10:19 schreef Wichard:

wat een bullshit

Maar ja wel de praktijk. Ik neem aan dat je wel door het voorbeeld heen kan kijken?

op 18 02 2008 at 10:54 schreef daniel:

De reden dat er zo’n ophef gemaakt wordt over beweringen over joden, is omdat te veel mensen het niet kunnen laten om deze dingen over joden te beweren.

Misschien heeft het niets met antisemitisme te maken, dat kan best maar saai is het inmiddels wel. Jaja, joodse lobby. Jaja, rijke joden, die hebben we pas honderduizend keer gehoord. Arrogant, pathelogische slachtoffers, kindermoordenaars, etc we kennen het allemaal wel. Dat de joden arrogant zijn is bijvoorbeeld iets wat Christenen al bijna 2000 jaar over joden beweren omdat joden Jezus niet als verlosser willen erkennen. So what else is new?

Tip, heb geen begrip voor mensen die zich in Israelische bussen opblazen en we zullen ons een heel stuk minder slachtoffer voelen. Nog een tip, gebruik geen antisemitische stereotypen en we zullen ons niet alleen geen slachtoffer meer voelen maar je ook niet beschuldigen van antisemitisme.

Maar dat kan je niet, en zo gaat het dus eeuwig door.

Nog erger is het zodra het over Amerika gaat, dan wordt er ook onmiddelijk een blik vooroordelen opengetrokken waar vooroordelen over Israel bleekjes bij afsteken. Dat gebeurd namelijk zonder schaamte, want bijna iedereen in Nederland/Europa doet er aan mee. Het gebruik van vooroordelen mbt Amerika is zo algemeen en zo wijdverspreid, dat ik tot de conclusie ben gekomen dat mensen niet anders kunnen.

Da’s raar want ‘niet generaliseren’ is een wijsheid die iedereen je in Nederland kan aansmeren. Wel een beetje lastig want een mens kan niet denken zonder generalisaties, maar tegelijkertijd mag het niet. Dus moet je dat op een of andere manier compenseren en Amerika en Israel voldoen aan die behoefte.

op 18 02 2008 at 11:31 schreef Wichard:

Vooroordelen zijn er over elk volk. Veel Nederlanders zijn bijvoorbeeld nogal anti-Amerikaans en tot zo’n 10 jaar geleden was je geen toffe peer als je niet anti-Duits was.

Maar als het over Joden/Israeliers gaat is het ineens antisemitisme en krijg je de hele klaagzang over die verschikkelijke Palestijnen weer over je heen. Over generaliseren gesproken.

De tenen van de gemiddelde Jood op dat gebied zijn langer dan z’n pijpenkrullen. Of mag ik dat weer niet zeggen.

op 18 02 2008 at 11:42 schreef daniel:

Maar als het over Joden/Israeliers gaat is het ineens antisemitisme

Knock knock, anybody home? Als je aan de ene kant beweerd dat je niet mag generaliseren en aan de andere kant generaliseerd over joden is dat natuurlijk wel wat je kunt verwachten.

Zo moeilijk is dat toch niet?

krijg je de hele klaagzang over die verschikkelijke Palestijnen weer over je heen

Denk je dat ze in Israel die veiligheidsmuur -om maar wat te noemen- voor de lol bouwen ofzo? Het een heeft te maken met het ander.

De tenen van de gemiddelde Jood op dat gebied zijn langer dan z’n pijpenkrullen. Of mag ik dat weer niet zeggen.

Je mag het zeggen.

Maar je gaat me toch niet vertellen dat je je laat intimideren door een minderheid van nauwlijks 30.000 mensen wiens meest afschrikwekkend middel het scheldwoord ‘antisemiet ‘ is?

op 18 02 2008 at 11:50 schreef barry:

Tariq Ramadans eerste optreden in Nederland was in De Rode Hoed 2002 in het kader van een bijeenkomst van de Anne Frank Stichting over "het nieuwe antisemitisme" Ramadan kon er destijds nog mee weg komen dat er in de Koran alleen maar heel respectvol over Joden wordt gesproken. Iemand in de zaal vroeg wat hij dan tegen Israel heeft. Ramadan antwoorde: "Ik heb helemaal niets tegen Israel ik heb alleen iets tegen het feit dat het Joods is."
Bij die zelfde gelegenheid had Benzakour het nogal krampachtig over "Joodsche mensen", waarop die domme Evelien Gans die het verder uitstekend met Benzakour kon vinden, zei: "waarom toch de hele tijd "Joodse mensen", gewoon "Joden" kan ook hoor Benzakour zei toen heel zielig: Ja maar "Joden" klinkt als een ziekte.

op 18 02 2008 at 11:54 schreef Wichard:

Als je aan de ene kant beweert dat je niet mag generaliseren en aan de andere kant generaliseert over joden is dat natuurlijk wel wat je kunt verwachten.

Of generaliseren wel of niet mag lijkt me geen punt in de discussie. Het gaat erom dat Joden (Islamieten idem) zo snel jammeren dat kritiek discriminerend danwel antisemitisme is.

Zo moeilijk is dat toch niet?

Denk je dat ze in Israel die veiligheidsmuur -om maar wat te noemen- voor de lol bouwen ofzo? Het een heeft te maken met het ander.

Dat bedoel ik dus.

Maar je gaat me toch niet vertellen dat je je laat intimideren door een minderheid van nauwlijks 30.000 mensen wiens meest afschrikwekkend middel het scheldwoord ‘antisemiet’ is?

Inderdaad, dat ga ik niet.

op 18 02 2008 at 12:01 schreef Paco:

Nog steeds zijn er mensen tegen de joden, van Gulik en consorten bv. Allemaal afgunst omdat die zandbakken om Israel heen niets hebben gepresteerd de laatste 500 jaar. Kijk maar buiten Israel waar het joodse intelect hoogtij viert.

op 18 02 2008 at 12:07 schreef daniel:

Wichard

Of generaliseren wel of niet mag lijkt me geen punt in de discussie.

Maar het is wél een feit dat er in Nederland met het vingertje erbij geleerd wordt dat je niet mag generaliseren. Feit is dat we het nu over generalisaties hebben en jij je afvraagt waarom joden zulke lange tenen hebben.

Wel, dat heb ik je uitgelegd. Dat heeft er mee te maken dat er over joden wordt gegenaraliseerd in een land waar het een algemene wijsheid is dat je niet mag generaliseren. Vervolgens kom je met het punt dat wel of niet generaliseren niet het onderwerp is van de discussie.

Tja…

Het gaat erom dat Joden (Islamieten idem) zo snel jammeren dat kritiek discriminerend danwel antisemitisme is.

Wat mij fascineerd is hoe het komt dat je de uitsluitend verbale reactie van joden gelijkstelt aan het vermoorden en bedreigen van mensen. Want klagen en jammeren, ach wie doet dat nou niet in Nederland? Dus ik zie niet in waarom joden daar een uitzondering op moeten maken. Maar op een of andere manier is voor jouw het feit dat joden het woord ‘antisemiet’ mompelen hetzelfde als bedreigen met geweld.

Inderdaad, dat ga ik niet

Waarom maak je je er dan zo druk over?

op 18 02 2008 at 12:27 schreef J.J. v.d. Gulik:

re Paco

Ik heb in beginsel niets tegen joden. Wel verwacht ik van ze hetgeen ik in beginsel ook van anderen verwacht dat ze de vrijheid van meningsuiting respecteren. Ze waren echter het fanatiekst in het bestrijden van de vrijheid van meningsuiting en daar was ik niet blij mee. Bovendien mag je van joden net als van anderen overigens verwachten dat hun loyaliteit primair bij het land van verblijf ligt en dat betekent dat ze hier niet de belangen van Israel gaan uitventen. Normale eisen lijkt me waar echter niet aan wordt voldaan. Door dat niet te doen schaden ze de belangen van Nederland en de EU. En daar ben ik ook op tegen. En dat moet veranderen. Het heeft trekken van landverraad.

Met je reactie bewijs je dat als je kritiek hebt op joden of Israel je dan antisemiet bent. Zo simpel werkt dat bij velen. Onder dat trucje had al lang een hele dikke streep gezet moet zijn.

op 18 02 2008 at 12:36 schreef Loor:

"Bovendien mag je van joden net als van anderen overigens verwachten dat hun loyaliteit primair bij het land van verblijf ligt en dat betekent dat ze hier niet de belangen van Israel gaan uitventen"

J.J., mogen figuren als Van Agt, Gretta en Anja hier dan wel de belangen van de Palestijnen uitventen?? What a total crap.

op 18 02 2008 at 12:49 schreef daniel:

Ze waren echter het fanatiekst in het bestrijden van de vrijheid van meningsuiting en daar was ik niet blij mee

Hoe dan? Door je boos aan te kijken en je antisemiet te noemen? Als jij iets schrijft wat ik antisemitisch vind, dan kan ik dat toch zeggen? Of ben je dan beledigd?

Met je reactie bewijs je dat als je kritiek hebt op joden of Israel je dan antisemiet bent.

Maar wat is daar de konsekwentie van? Je bent een antisemiet. So what?

Neem Theo van Gogh. Die is door joden voor antisemiet uitgemaakt.

Wat was daar de konsekwentie van?

Wie heeft hier de lange tenen? Jij kunt er niet tegen dat je voor antisemiet wordt uitgemaakt als je een antisemitische mening verkondigd. Zo verschrikkelijk erg is dat voor je dat je het als een beknotting van je vrijheid van meningsuiting ervaard.

Waarom in hemelsnaam? Waar ben je bang voor?

op 18 02 2008 at 13:02 schreef Loor:

Hm, and the usual suspects are fighting again.

J.J. is het prototype. Prima. Lekker duidelijk ook. En hij weet heel goed dat er van Joden, al dan niet in beledigde staat, verdomd weinig te vrezen valt. Of is de AIVD ook al bezig de lange tenen van de Joodse Gemeenschap aan een nadere inspectie te onderwerpen?

op 18 02 2008 at 13:07 schreef J.J. v.d. Gulik:

re Loor

Bij mensen als Van Agt, Duisenberg en Anja M. zou duidelijke terughoudendheid op zijn plaats zijn als er Nederlandse belangen in het geding zouden zijn. Dat mag lijkt me ook van joodse Nederlanders worden gevraagd al zullen die vanwege de banden met Israel daar best moeite mee hebben. Desalniettemin vind ik dat daar toch aan moet worden voldaan.

Met name Van Agt en Duisenberg houden zich meer bezig met humanitaire zaken heb ik de indruk. Nederlandse belangen lijken zo niet of nauwelijks in het geding. Zou op redelijke gronden het tegendeel kunnen worden aangegeven dan zouden ze zich minder met dat conflict moeten bemoeien.

Voor de volledigheid zal ik ook maar weer even zeggen dat ik voor zo weinig mogelijk bemoeienis ben met dat conflict van de kant van Nederland.

Anja M. is nu getrouwd met een Palestijn. Haar activiteiten lijken mij zo zeker voor een parlementariër als ik het wel heb de grens van wat nog vanuit Nederlandse belangen bezien acceptabel is te overschrijden.

op 18 02 2008 at 17:20 schreef J.J. v.d. Gulik:

re Loor

Europa heeft niets te vrezen van de joden……

Het zijn de joden die via de neocons de agressieve geopolitiek van Amerika in de islamitische wereld hebben bedacht, wat zeer nadelig kan uitpakken voor de grondstoffenleveranties voor Europa en voor de veiligheidssituatie in de wereld en dus ook in Europa.

Het zijn ook Israel en de neocons die Turkije lid willen maken van de EU. Daarmee wordt Europa geïslamiseerd zodat Europa er op een bepaald moment niet meer onderuit zal kunnen om samen met Israel de strijd tegen de islam aan te gaan, de positie van Europa zo ook wordt verzwakt en zo Amerika de scepter kan blijven zwaaien waarbij die netjes achter Israel aan zal blijven lopen onder leiding van de echte president Richard Perle.

Die politiek heeft de onafhankelijkheid van Kosovo opgeleverd. Voor Servië heeft Kosovo een groot historisch belang, bijna wel te vergelijken met de betekenis van Israel voor de joden. In maart 2004 vallen er in Kosovo bij zware ongeregeldheden 19 doden en 900 gewonden vooral Serviërs. Zevenhonderd Servische en Roma huizen worden beschadigd of verwoest plus 10 openbare gebouwen, 30 Servische kerken en 2 kloosters. In totaal waren zo’n 50.000 Albanese Kosovaren betrokken bij 33 grootschalige rellen. De UCK heeft banden met drugsbaronnen en de radicale islam, krijgt geld van Saoedi-Arabie en er waren radicale islamstrijders uit de islamitische wereld in de UCK. En daar was lakei Bush toch zo op tegen. Het past gewoon binnen de Amerikaans/Israëlische agenda.

Nee niks te vrezen van de joden….toch?

Zelf ben ik er voorstander van dat naast Frankrijk en Engeland ook andere Europese landen zoals bijvoorbeeld Nederland kernwapens gaan ontwikkelen om zich zo de potentiële toekomstige druk vanuit de USA en Israel van het lijf te kunnen houden. Daarbij zou men zich niets van dreigementen van de kant van Amerika aan moeten trekken.

En degenen met kritiek op joden of Israë1 hebben altijd de strafrechter te vrezen die in deze verre van onafhankelijk is.

Nee van de joden hebben de Nederlanders niets te vrezen….

op 18 02 2008 at 17:34 schreef J.J. v.d. Gulik:

re Daniel

Het is gewoon verregaand onbeschoft om iemand bij discussies een antisemiet te noemen omdat dit een gevoelige term betreft. Je kunt het vergelijken met de betiteling kutjood tijdens een discussie. Ik noem jou toch ook geen kutjood en reken maar dat iemand die zich zo onbeschoft gedraagt beslist wel een kutjood is.

op 18 02 2008 at 19:08 schreef Loor:

"Ik noem jou toch ook geen kutjood en reken maar dat iemand die zich zo onbeschoft gedraagt beslist wel een kutjood is."

J.J., lees jezelf even terug wil je? Of ben je echt zo reddeloos verloren dat je het zelf niet meer ziet? Ik vind JOU mateloos onbeschoft en je mag blij zijn dat je nog een podium krijgt voor je walgelijke beschuldigingen ten aanzien van Joden. En dan een beetje verbaasd en verontwaardigd gaan zitten doen dat mensen in jou een antisemiet zien. Laat me toch niet lachen.

op 18 02 2008 at 19:40 schreef daniel:

Ik noem jou toch ook geen kutjood

Ik kan omschrijven wat een antisemiet is, of je dat nou onbeschoft vind of niet. Maar wat is nou een kutjood? Da’s maar een scheldwoord, en bovendien een raar scheldwoord want de meeste joden met kutten bevallen mij eigenlijk wel (niet allemaal hoor, I’m not THAT desperate).

Maarja, als jij het hebt over "de joden die via de neocons x" proberen te bereiken dan ben je een antisemiet. Want neocons zijn niet noodzakelijkerwijze joods. Het is niet eens een joodse beweging. Trouwens, van Stormfront heb ik begrepen dat ‘de joden’ ook schuld zijn aan de problemen met allochtonen, want het zijn immers de joden die via de Pvda Nederland open hebben gestelt voor de komst van 1 miljoen moslims. Zo denken antisemieten want op die manier kun je joden overal de schuld van geven.

Als jij beweerd dat ‘de moslims’ verantwoordelijk zijn voorhet beleid van Ahmed Abulateb of hoe heet ze Albayrak dan ben je gestoord. Of Islamofoob. Moslims hebben, netzoals joden of andere groeperingen, een collectieve verantwoordelijkheid voor de daden van enkelingen die extremiteiten begaan in naam van hun geloof. Dat wel, maar we zijn niet verantwoordelijk voor politici die joods of Islamitisch zijn.

op 18 02 2008 at 19:49 schreef Lagonda:

Ik hoop altijd vurig dat de JJ van der Gulik’s van deze wereld gewoon gelijk hebben, en dat er *echt* een Joods complot is. Dat zou ik nou zó leuk vinden voor de Joden.

En daarbij vind ik het een opbeurende gedachte dat er tenminste één groep mensen in deze wereld bestaat die daadwerkelijk de touwtjes in handen hebben en me uit kunnen leggen wat er allemaal precies gebeurt, en wat er allemaal nog zal gebeuren en waarom.

op 18 02 2008 at 20:33 schreef Hosseyn:

Maar Lagonda, is het nu niet juist het kenmerk van een complot, dat dit in het verborgene blijft; zeker een complot dat de touwtjes der wereld in handen heeft?

op 18 02 2008 at 20:40 schreef filantroop:

Voor het lokken van muizen snij je meestal een stukje kaas af teneinde het te deponeren op een mini-wildklem voor muizen, en voilà.

J.J. v.d. Gulik lok je met het woord “jood”. Zijn radarsysteem schijnt zelfs zo precies afgestemd te zijn dat het woord “jodium” hem al activeert.

op 18 02 2008 at 20:45 schreef filantroop:

Trouwens, ik ben overtuigd van een joods complot. Er is geen volk dat zo veel humoristen gebaard heeft als het jodendom. De kwaadaardige opzet zal wel zijn dat de wereld zich doodlacht.

op 18 02 2008 at 22:26 schreef Loor:

Filantroop, you did it again. Dank.

op 19 02 2008 at 07:29 schreef J.J. v.d. Gulik:

De Amerikaanse buitenlandse politiek is vergeven van de complotten. Die politiek met betrekking tot de islamitische wereld staat onder aanzienlijke invloed van de joodse populatie daar.

De invloed is het gevolg van de joodse lobbyorganisaties die ongegeneerd een Israëlische agenda uitventen en de neocons waarbinnen de joden een forse invloed hebben.

De groep neocons rond Bush staat onder leiding van de joodse neoconstrateeg Richard Perle ook wel de Prince of Darkness genoemd en is opgericht door de joodse neoconstrateeg Kristol editor van de Weekly Standard. Die groep bestaat voor het merendeel uit joodse neocons met onderling goede contacten en uitgebreide contacten met politiek Israel.

De geopolitiek van Amerika met betrekking tot de islamitische wereld is gebaseerd op met name een document uit 1992, dat werd geschreven onder verantwoordelijkheid van Wolfowitz op verzoek van Cheney. De belangrijkste auteur was Lewis Libby ook joods neoconstrateeg, jarenlang de rechterhand van Cheney, spin in het web van de neocons en inmiddels voor vele jaren vanwege Plamegate in de knast. Maar ook de documenten A Clean Break en the Project for a New American Century zijn van wezenlijk belang.

op 19 02 2008 at 09:54 schreef filantroop:

Gut, je zou bijna vergeten dat er in Amerika zo nu en dan verkiezingen zijn, waarbij de lobby’s, inclusief de politieke clusters, stuivertje wisselen. Zit de joodse lobby (voor mocht een democraat president worden) straks weer duimen te draaien.
Heeft J.J. v.d. Gulik ook niks meer omhanden.

op 19 02 2008 at 10:09 schreef J.J. v.d. Gulik:

re filantroop

De joodse lobby heeft grote invloed bij zowel de democraten als de republikeinen. Willen Amerikaanse presidentskandidaten een kans maken dan moeten ze zijn goedgekeurd door de media, het bedrijfsleven en de joodse lobby met zijn Israëlische agenda.

Bij normale politieke verhoudingen zouden de joodse lobbyorganisaties zo verboden moeten zijn. Dat zou overigens ook moeten gelden voor lobbyorganisaties van andere etnische groeperingen als die zich in vergelijkbare omstandigheden zouden bevinden. Het is een aanfluiting voor een land wat zichzelf als de machtigste democratische staat ziet, dat het op het belangrijke terrein van de buitenlandse politiek met betrekking tot de islamitische wereld in de zak zit van een ministaatje aan de Middellandse Zee en dat het ministaatje kan bepalen of iemand presidentskandidaat kan zijn. Dat schaadt niet alleen de belangen van Amerika zeer maar ook die van Europa.

op 19 02 2008 at 10:16 schreef filantroop:

Een resocialisatieproces afdwingen? Ik stel voor J.J. v.d. Gulik in dwangbuis gehuld dagelijks een uur lang naar Sacha Baron Cohen te laten kijken, hem op water en matzes te zetten, en iedere sabbatavond te verwennen met een flink bord Gefilte fish. Mocht dat niet baten dan zetten we hem als dwangarbeider aan de draaideur bij Magazijn de Bijenkorf onder de straffe hand van de licht besnorde kosjere verkoopster van de afdeling lingerie.

Waarom ik nu opeens weer het visoen van Dries van Agt, gelegen op de gerimpelde schoot van Gretta, in een piëta van Hans Memling voor ogen krijg, kan ik niet verklaren.

op 19 02 2008 at 10:26 schreef filantroop:

Lobbyfobie of judeaofobie? Amerika aan de leiband van de joden. Waarom komt deze litanie ons zo bekend voor? Herinnert aan de term “jodenknechten” die nog dateert uit de grauwe dagen dat linkse ideologieën ons waarschuwden voor het gevaar van het kapitalisme, de plutocratie en Amerika, en al plunderend en moordend een spoor door Europa trokken. Gelukkig werden we ervan bevrijd door het door jodenknechten geleide Amerika, zodat J.J. v.d. Gulik de vrijheid heeft een ijdele poging te plegen de historie nog eens te doen herhalen.

op 19 02 2008 at 10:45 schreef daniel:

We moeten dus van JJ vd Gulik aanemen dat Amerika Israel eigenlijk met tegenzin steunt. Dat de rijke joodse lobby Amerika tegen beter weten in ertoe dwingt om bondgenoot te zijn van Israel.

Er is een bepaald brein voor nodig om dat te geloven, zeker na 9/11.

Feit is nu eenmaal dat de Amerikanen, rare jongens dat ze zijn, Israel steunen mede omdat Amerika dezelfde vijanden heeft als Israel. Tja, voor sommige mensen is dat een beetje lastig te begrijpen. Bondgenoten, die verraad je toch gewoon? Dat hoort, dat is netjes, zo gaan we met elkaar om. Kijk maar naar Hirsi Ali, die voeren we ook als het even kan aan de leeuwen.

op 19 02 2008 at 11:51 schreef J.J. v.d. Gulik:

re Daniel

Uit White Man’s Burden van A. Shavit in Haaretz, april 2003:

(Thomas Friedman)
“Is the Iraq war the great neoconservative war? It’s the war the neoconservatives wanted, Friedman says. It’s the war the neoconservatives marketed. Those people had an idea to sell when September 11 came, and they sold it. Oh boy, did they sell it. So this is not a war that the masses demanded. This is a war of an elite. Friedman laughs: I could give you the names of 25 people (all of whom are at this moment within a five-block radius of this office) who, if you had exiled them to a desert island a year and a half ago, the Iraq war would not have happened.”

Het geeft al aan dat een kleine groep vrij bepalend kan zijn voor de opinievorming en voor het daadwerkelijke handelen van een groot land als de USA.

Goeroe van de neocons rond Bush is de joodse neoconstrateeg Richard Perle zoals bekend ook wel Prince of Darkness genoemd. Hij is director bij de Jerusalem Post, betrokken bij de joodse denktanks met een Israëlische agenda AEI en PNAC, betrokken bij de JINSA, was betrokken bij de verkiezingscampagne voor Netanyahu in Israel, schreef mee aan A Clean Break voor Netanyahu in Israel, werkte voor de Israëlische wapenfabrikant Soltam, schreef met een andere jood Frum die eerder tekstschrijver was op het Witte Huis An End to Evil wat meer lijkt op een rapport van het Israëlische ministerie van defensie, daarin laat hij weten: ‘it’s victory or holocaust’, was voorzitter van de invloedrijke Defense Policy Board binnen het Pentagon, welk voorzitterschap hij onder druk moest opgeven nadat hem door een groot bedrijf veel geld was aangeboden om zijn invloed aan te wenden binnen het Pentagon, hij zag dat zelf niet als een probleem, werd door de FBI betrapt bij het overhandigen van classified material aan de Israëlische ambassade, de FBI drong toen aan op zijn onslag hetgeen niet werd gehonoreerd door zijn toenmalige zeer pro-Israelische werkgever senator Jackson, werd toch staatssecretaris van defensie onder Reagan en bezorgde een andere neoconjood Douglas Feith, later ook staatssecretaris voor defensie in Amerika op voorspraak van Wolfowitz een baan nadat Feith uit de National Security Council was gezet, omdat van daaruit was gelekt naar Israel. Reservekolonel Franklin werkzaam op het kantoor van Feith werd in 2005 tot 12 jaar veroordeeld vanwege spionage voor Israel. Feith gaf zijn baan als staatsecretaris in 2005 eraan na de veroordeling van Franklin, is likoedadviseur, schreef ook mee aan A Clean Break, schreef een boek waarin hij de regering van Israel opriep de Palestijnse gebieden in te lijven, verkocht geavanceerde Israelische raketsystemen, had een advocatenkantoor in Israel, heeft nog kantoren in de USA waar Israelische wapenverkopen worden geadministreerd en is een volgeling van rabbijn Jabotinsky die vindt dat Jordanie eigenlijk ook tot Israel zou moeten behoren.

Ik denk dat 9/11 een vorm van een false flagoperatie was bedacht en uitgevoerd door Israel en neocons. Het paste in ieder geval precies binnen de ontwikkelingen rond de neocons en de reacties en de handelwijze van de regering Bush na 9/11 lijken er een bevestiging van te zijn. Ook expremier van Italië Cossiga heeft zich kortgeleden gemeld als iemand die uitgaat van een false flagoperatie. Met name zijn stem telt naar mijn mening omdat vooral door Cossiga de Operatie Gladio in de openbaarheid kwam.

Mogelijk is Hirsi Ali al in Somalie geworven voor de joodse/Israelische zaak.

Ik denk dat als het Amerikaanse publiek goed was voorgelicht de neocons geen poot aan de grond hadden gekregen. Roberts geestelijk vader van Reagonomics waar de neocons zich mede op baseren gebruikt het woord neoconnazi’s als hij het heeft over de neocons.

op 19 02 2008 at 13:00 schreef daniel:

op 19 02 2008 at 13:24 schreef Jimmy:

@JJ v/d Gulik

Thomas Friedman was zelf ook pro-Irak oorlog — een fanatiek voorstander zelfs. (Net als dat hij destijds voor bombardementen op Servië was, en vele andere buitenlandse interventies van de VS.)

Nu heb ik geen zin in een discussie over het nut van buitenlandse interventies, die zijn en blijven een feit van het leven, maar Friedman heeft geen enkel recht van spreken. Voordat hij een vinger naar de neocons wijst, zou hij eerst zelf eens kritisch in de spiegel moeten kijken.

op 19 02 2008 at 13:44 schreef J.J. v.d. Gulik:

re Jimmy

Natuurlijk weet ik dat deze man, die normaal doorgaans gebakken lucht verkoopt, voor de Irakoorlog was. Hij was toen ook niet echt kritisch over de neocons.

Uit White man’s burden van A. Shavit in Haaretz, april 2003:

"The war in Iraq was conceived by 25 neoconservative intellectuals, most of them Jewish, who are pushing President Bush to change the course of history. Two of them, journalists William Kristol and Charles Krauthammer, say it’s possible. But another journalist, Thomas Friedman (not part of the group), is skeptical."

Hij had alleen zijn twijfels of de vergaande doeleinden zouden worden bereikt. Niet meer.

Overigens kan Daniel wel een Nuts gebruiken als oppeppertje. Voorlopig is hij sprakeloos en ligt hij groggy in de touwen zeg maar voer voor de leeuwen waar nu geen ontkomen aan zal zijn. Of hij goes nuts.

op 19 02 2008 at 14:16 schreef Loor:

J.J., juich maar niet te vroeg.

Maar wat heb je het toch druk met die vervelende Joden. Daar bestaan praatgroepen voor, wist je dat? Of richt een tweemanszelfhulppraatgroep op met Fritzie. Want dit gaat niet goed zo.

op 19 02 2008 at 14:21 schreef daniel:

Ben niet sprakeloos, heb nu alleen geen zin en tijd om met een volslagen gek te discussieren. Er zijn al voldoende andere plekken op Internet waar dat kan.

Op het Maghreb forum vertelde een dame mij eens dat een antisemiet iemand is die over voldoende verstand beschikt om zich af te vragen waarom de dingen gebeuren, maar dom genoeg om tot de conclusie te komen dat ze gebeuren vanwege de joden.

Daarom beperk ik me maar tot de woorden van Generaal Anthony McAuliffe.

op 19 02 2008 at 15:38 schreef filantroop:

Zodra J.J. v.d. Gulik zijn behangplaktafel uit z’n kruipruimte gehaald heeft komen de grote lappen tekst tevoorschijn. Ach ja, het joodse complot. De aanhangers van de gedachte van het bestaan van een joods complot waren ervan overtuigd dat de door joden geëntameerde Amerikaanse inval in Irak door Israël misbruikt zou worden om territoriale verlangens in vervulling te brengen. Hoewel Israël juist de Gaza ontruimd heeft in plaats van Jordanië te hebben ingelijfd, zul je achteraf deze malicieuze scenaristen nooit op een excuus mogen betrappen.
Ze beweren van alles, maar de uitkomsten stellen vaak teleur. De opzet is dat er een stemming gecreëerd moet worden. Of die feitelijk is doet er niet toe.
Toegegeven, joden hebben een enorme invloed op de wereldbevolking. Zo heeft het volk een onevenredig hoog aantal Nobelprijzen in de wacht weten te slepen. En er zijn zonder twijfel te veel joodse pianisten, violisten, cellisten, dirigenten en componisten. Over joodse schrijvers en wetenschappers zullen we het helemaal maar niet hebben. Maar er moet voor sommigen een enorme dreiging van uit gaan.
Doch J.J. v.d. Gulik heeft nog een andere zorg, waarover ik een tijd terug op Opinio met hem mocht discussiëren. En dat is dat de ellende die de wereld teistert niet alleen door naar macht zuchtende joden veroorzaakt wordt, maar ook het gevolg is van het blanke kolonialisme.
Is er ergens in de wereld iets aan het jatje, dan zijn het of de joden, of het gevolg van het blanke kolonialisme. De implicatie daarvan is dat als in Algerije hele dorpen onthalsd worden door geloofsgenoten, de joden of het kolonialisme daar debet aan zijn. De daders treft wellicht geen blaam.
Nu is het gebied dat thans Israël heet eeuwenlang gekoloniseerd door Romeinen, Byzantijnen, Ottomanen, Britten en Arabieren. Je zou van J.J. v.d. Gulik dan gezien zijn visie over de gevolgen van het blanke kolonialisme mogen verwachten dat de staat Israël zich op dezelfde verzachtende omstandigheden zou mogen verheugen als de eertijds gekoloniseerde Arabieren.
Dat ook Nederland gekoloniseerd geweest is en desondanks een tamelijk keurige democratie is waar het geen vast ritueel is de medemens te kelen, stenigen of in de hens te steken, zoekt waarschijnlijk nog naar een verklaring van J.J. v.d. Gulik.
Ondertussen wachten we rustig af hoe het joodse complot uitpakt. Tot nu toe zijn de joden niet verder gekomen dan het bezit van een splinter in het Midden-Oosten, weliswaar in het oog van veel linksen en jodenhaters steekt die meer dan de balk in hun eigen oog, maar de ons beloofde joodse wereldheerschappij lijkt voorlopig nog niet aanstaande.

op 19 02 2008 at 16:05 schreef daniel:

danku

op 19 02 2008 at 16:25 schreef J.J. v.d. Gulik:

re Daniel

Over Tariq Ramadan op het Trouw forum:

"Het zou beter zijn als ze die Ramadan hadden aangenomen als islamitisch geestelijk raadsman op die universiteit. Wetenschap is voor een islamist te hoog gegrepen. De praktijk wijst ook uit dat het niveau van de imams zo bedroevend laag is, dat er bij de moslimse jeugd grote vragen resten, opgeroepen door een knellend geloof dat zo moeilijk past in een moderne westerse omgeving."

En nu heb jij dan steun nodig van een islamitisch forum om tot een preciezering van het begrip antisemiet te komen. Het wordt er niet beter op met de joden. Dat Maghrebforum lijkt me ook niet bepaald een objectieve bron bij een dergelijk begrip.

op 19 02 2008 at 16:40 schreef filantroop:

Nee, ik ga me gereedmaken voor een copieus diner.

op 19 02 2008 at 16:59 schreef Loor:

Filantroop, dat het je moge bekomen. Dank voor je waanzinnig steekhoudende bijdragen.

op 19 02 2008 at 17:04 schreef daniel:

En nu heb jij dan steun nodig van een islamitisch forum om tot een preciezering van het begrip antisemiet te komen.

Je wil niet weten hoeveel je van mensen zoals jij kunt leren. Op Maghrebonline heb ik een aantal jaar met moslimfundamentalisten geruzied, en die hebben precies dezelfde theorietjes over joden als jij. Daarvoor zat ik op Stormfront en daarvoor op de Volkskrant. Het verschilt echt voor geen ene cent. Neo-Nazi’s, linksextremisten en Moslimfundamentalisten zijn één pot nat. Het is steeds dezelfde discussie met steeds dezelfde beweringen.

De vraag is alleen waar jij bij hoort. Misschien samen met Lucilda bij een nieuwe groep, de allochtonenhaters? Kweenie.

Natuurlijk was ik niet de enige die daar discussierde, zo verscheen daar ook Paardestaart af en toe. Ik weet niet of ze zich dat nog herinnerd. Ook schreef daar een joodse dame wiens naam ik vergeten ben. Hoe dan ook soms wissel je gedachten uit.

op 19 02 2008 at 17:18 schreef J.J. v.d. Gulik:

re filantroop

Je hebt niets van mijn info kunnen ondergraven en je bevestigt zo de kracht van de info. Dank voor die bevestiging.

Complotten zijn er bij alle volkeren en zijn van alle tijden. Bovendien richtten en richten joden zich regelmatig vrij sterk op de belangen van Israël wat bevorderend kan werken op complotten en zo zitten ze ook ongegeneerd in Amerika de Israëlische agenda uit te venten wat in mijn optiek trekjes van landverraad en complotten kan aanduiden.

Maar nee, als het woord joden valt dan mag er beslist geen link gelegd worden met een complot want dan word je al vrij gauw zo ongeveer verweten hoogstpersoonlijk de Protocollen van Sion geschreven te hebben.

En de invloed van de joden op de neocons is ook fors. Ook dat kan gezien de gevoerde politiek landverraderlijke trekjes hebben en elementen van complotten bevatten.

Maar nee hoor, zelfs de geringste verwijzing naar een complot brengt je al snel in een positie waarin er flink met de toverlantaarn antisemitisme wordt gezwaaid.

Zelfs het CIDI gedraagt zich hier voor een deel als een verlengstuk van de Israëlische ambassade. Gezien de positie van het CIDI waarbij die pretendeert zo ongeveer de gehele Nederlandse joodse populatie te vertegenwoordigen kun je ook hier trekjes van landverraad zien als je ervan uitgaat dat daarmee door Nederlandse staatsburgers teveel gekeken wordt naar de belangen van een ander land en ook dat zou zo trekjes van complotten kunnen hebben.

Maar nee hoor, joden en complotten staan haaks op elkaar. Joden beramen geen complotten…..toch? Dat doen alleen alle anderen.

Israel is met geweld en listen gevestigd in een tijd waarin het koloniale tijdperk op zijn einde liep en wel binnen de islamitische invloedssfeer. Het westen heeft geen belang bij Israel en voor het westen is het een blok aan het been. Men zoekt het wat mij betreft maar uit in Israel. Het westen is gediend met zo min mogelijk bemoeienis met dat conflict.

De geopolitiek van Amerika/Israel is eigenlijk een zeer ouderwets soort koloniale politiek die in deze tijd heel nadelig kan uitpakken voor het gehele westen.

En dat geneuzel over Jordanië zal ik maar laten voor wat het is.

Uri Avnery zei in the Night After (2003) dat Amerika de wereld controleert en de joden Amerika. Een echte antisemiet….toch?

op 19 02 2008 at 17:21 schreef Loor:

J.J., wat is je voorstel?

op 19 02 2008 at 21:21 schreef filantroop:

Zo, van een digestief val je zowat van je stoel. Echter niet van de complottheorieën van J.J. v.d. Gulik.

Dat aangenomen wordt dat joden zich volgaarne inzetten voor de belangen van Israël is slechts deels waar. Zo zijn er orthodoxe joden die fel voor de opheffing van de staat Israël ijveren, en zelfs met linksen en neonazi’s paraderen teneinde dat te bevorderen. Zo zijn er de linkse joden van “Een Ander Joods Geluid”, die zo ongeveer het SP-standpunt uitdragen, en zich graag in gezelschap van Gretta Duisenberg en Anja Meulenbelt bevinden. Ook een complot?
Wat te denken van al die niet-joden die zich inspannen voor de consolidatie van Israël? gehypnotiseerd door een symfonie van Mahler?

Dat de staat Israël gesticht is binnen de invloedssfeer van de islam is zeker waar. Het interessante is dat die invloedssfeer steeds verder uitbreidt. Met andere woorden, de islamitische invloedssfeer is dynamisch en slechts een historische momentopname, en dus geheel afhankelijk van waar je op de tijdsladder je vingertje zet. Zo was het oorspronkelijk een joodse en christelijke invloedssfeer die door het islamitisch/Arabisch imperialisme teniet gedaan werd. Een proces dat in de recente tijd nog steeds voorduurt. Zo zijn in enkele decennia circa een miljoen maronieten uit Libanon “vertrokken” Een kenner als J.J. v.d. Gulik weet dat de maronieten een minstens zo lange historie in die regio bezitten als de islam.
Hebben we het over kolonialisme dan zien we een islamitisch/Arabische uitzaaiing naar territoria waar die historisch ontbrak. Kolonialisme is namelijk niet slechts een blank verschijnsel.

Dat CIDI het verlengstuk van de Israëlische ambassade zou zijn interesseert mij in het geheel niet. Zo zijn er tal van Marokkaanse, Turkse, Surinaamse, Koerdische, Kosovaarse, Afghaanse, Iraakse, Belgische, Luxemburgse, Liechtensteinse organisaties die zich voor de folklore en de belangen van betreffende landen inzetten. Er is zelfs een vereniging van vrienden van Madurodam, die bij hevige sneeuwval de replica van de kaagbaan sneeuwvrij maakt. Naar mij gebleken is niet in strijd met de wet.
Zelf ben ik voorzitter en enig lid van de Stichting Belangenbehartiging Filantroop (SBF). Nog onlangs de jaarlijkse ledenvergadering gehad, waarbij een hele fles Mouton Cadet, Baron Philippe Rothschild (gunst, toch geen jood?) soldaat gemaakt werd.

op 19 02 2008 at 22:12 schreef daniel:

Complotten zijn er bij alle volkeren en zijn van alle tijden.

Nee, het feit dat mensen complotten zien. Dat is van alle tijden. Het probleem is namelijk dat mensen geen robots zijn en zich niet aan het programma houden. Als een paar joden machtige posities verwerft in de Amerikaanse politiek, hoe weet ik dan dat ze zich dat ze doen wat afgesproken is? Voor de antisemiet is het genoeg dat ze joods zijn, dat verklaard alles. Maar Paul Wolfowitz heeft een Arabisch/Islamitische vriendin Shaha Riza. En die heeft hem gesteund in de overtuiging dat er iets aan het regime van Saddam moest worden gedaan.

Hoe krijgen we een Libische moslima zover dat ze het zionistische programma onderschrijft en een relatie krijgt met een jood?

Bovendien richtten en richten joden zich regelmatig vrij sterk op de belangen van Israël wat bevorderend kan werken op complotten

Goh, er worden zes miljoen joden vermoord en overgebleven joden hechten vervolgens veel belang aan het overleven van hun enige staat. Wat is dat toch raar?! Je hebt echt een complotheorie nodig om dat te verklaren.

Is er trouwens ook een Turks complot? De in Nederland wonende Turken zijn vrij nationalistisch en demonstreerden kort geleden nog voor oorlog in Noord Irak. Ah nee, dat is dan normaal dat doet een volk nu eenmaal. De Koerden steunen Koerdistan, de Turken Turkije, de Kosovaren Kosovo etc. Maar dat joden Israel steunen, dat moet wel doorgestoken kaart zijn.

Maar nee, als het woord joden valt dan mag er beslist geen link gelegd worden met een complot want dan word je al vrij gauw zo ongeveer verweten hoogstpersoonlijk de Protocollen van Sion geschreven te hebben.

Ja inderdaad, want over het algemeen kom je ook niet zoveel verder dan de protocollen van Zion. Wat is nou dat hele joodse complot? Wat moet het bereiken? Vrede in het midden oosten? Verspreiding van de democratie? Overwinning van Israel op de Palestijnen? Invloed over wat er met de olie opbrengsten gaat gebeuren? Voorkomen dat Moslimfundi’s kernwapens krijgen? Is dat nou het vreselijke joodse complot?

En hoe zit dat men luitjes zoals Hirsh Balin? Job Cohen? Noam Chomsky? Uri Avnery? Ook allemaal joden, maar die volgen niet het programma dus hoe zit dat? Wanneer daagt het bij je dat je over joden, seculair en geassimileerd als ze zijn, niets zinnigs kan zeggen? De een is een socialist, de ander zionist, weer een ander kan het allemaal geen ene donder schelen.

En de invloed van de joden op de neocons is ook fors.

Als goed geassimileerde Amerikaanse burgers zijn er joden met invloed. Amerika is een samenleving waar minderheden – in tegenstelling tot Europa- wel onbelemmerd kunnen assimileren.

Dat betekend dus niet dat de joden invloed hebben, die Amerikaanse joden zijn Amerikaans. Geen Israeli’s. Niemand kan Amerika dwingen een pro-Israelische lijn te volgen als het Amerikaanse volk zich niet met Israel identificeerd. Bepaalde Europeanen vinden dat moeilijk om te begrijpen. Die moeten alles verklaren middels economie, verkiezingen en de joodse lobby want anders snappen ze het niet. Dus steunt Amerika Israel vanwege de verkiezingen, of de economie of natuurlijk de joodse lobby.

Gedachtenexperiment: Zou de Amerikaanse het hebben gepikt als na 9/11 onder druk van de Arabische lobby de VS zich loyaal verklaarden met de Palestijnen? De Amerikanen zouden in opstand komen, wat nou partij kiezen voor onze vijanden en onze bondgenoten verraden.

Maar voor bepaalde Europeanen, is dit de enige logische manier om buitenlandse politiek te bedrijven. Natuurlijk verraad je je bondgenoten, uiteraard kies je partij voor je vijanden. Zie de reactie na de moord op Van Gogh. Zie de reactie op de Cartoon rellen. Voor sommigen is dit normaal. Maar in de VS identificeerd zich de meerderheid van de bevolking nog niet met hun vijanden. Dat kan een keer veranderen.

Zelfs het CIDI gedraagt zich hier voor een deel als een verlengstuk van de Israëlische ambassade.

Oh ja? Hoe? Door de veiligheids muur te verdedigen zeker? Oh nee, het CIDI is tegen die muur. Door het nederzettingen beleid te onderschrijven? Oh nee, het CIDI is tegen de nederzettingen. Door op te roepen tot een keiharde strijd tegen Islamitisch fundamentalisme? Nee, niet echt het CIDI zet zich vooral in om de dialoog tussen moslims en joden op gang te brengen. Ronnie Naftaniël is namelijk een Pvda’er, en dat merk je.

Maarja, voor jou is Ronnie Naftaniël een jood en dat is genoeg.

Gezien de positie van het CIDI waarbij die pretendeert zo ongeveer de gehele Nederlandse joodse populatie te vertegenwoordigen

Nee, dat pretendeerd het CIDI niet. Het CIDI is in essentie geen joodse organisatie en in het bestuur van de jongeren afdeling zitten dan ook bijvoorbeeld niet-joden. Het CIDI zet zich in voor Israel, maar is geen spreekbuis voor de joodse gemeenschap. Dat zijn de verschillende joodse kerkgenootschappen, die bovendien ook niet alle joden vertegenwoordigen want de meerderheid van de joden (90%) is niet gelovig en dus ook niet lid van een synagoge. Als media Rabbijn Evers z’n mond opentrekt ben ik het in 9 van de 10 gevallen niet met hem eens. En ik ben echt niet de enige.

kun je ook hier trekjes van landverraad zien

JIJ ziet het CIDI als vertegenwoordiger van alle joden. JIJ vindt het landverraad als joden Israel steunen. JIJ hebt een probleem.

Dat doen alleen alle anderen.

Welke anderen? Welke complotten doen er nog de ronde? Je zult er maar één kunnen verzinnen en dat is met de Islam en die ligt voor de hand want dat ken je uit het Christendom. Maak heel de wereld Islamitich of Christelijk. Of Socialistisch, of milleu bewust. En de joden? Welk complot hebben de joden? Steun Israel. Nou nou.

Israel is met geweld en listen gevestigd

Mea culpa, mea maxima culpa. Geen enkel land ter wereld is ooit vreedzaam tot standgekomen maar dat de joden geweld hebben gebruikt bij de oprichting van hun staat dat gaat te ver.

in een tijd waarin het koloniale tijdperk op zijn einde liep

Wat jij moet snappen is dat niemand Israel voor de joden heeft opgericht. Als de joden er niet van overtuigd zouden zijn dat Israel hun land was, en als ze niet zeer sterk de behoefte voelden om in het eigen territorium onafhankelijk te zijn, dan was Israel er nooit gekomen.

Aan de ene kant heb je het beeld van het joodse complot, van al die joden die op een magische manier een plan delen om bepaalde dingen te bereiken. Maar zodra het over Israel zelf gaat, is dat hele beeld van een autonoom volk wat het heft in eigen handen wil nemen opeens weg. Dan is Israel opeens een koloniaal project van westerse machten. Ik zou zo zeggen draai het om:

Het westen is gediend met zo min mogelijk bemoeienis met dat conflict.

Nou wordt ie mooi! Jullie zitten met jullie neus in onze zaken, ons een beetje te vertellen hoe we ons moeten gedragen, geen hek, wel hek, nederzettingen, targetted executions, en nu opeens ‘is het westen gediend met zo min mogelijk bemoeienis’? kritiek uit het westen is de oorzaak dat Israel al jarenlang Sderot laat beschieten want ze durven geen actie te ondernemen in het dichtbevolkte Gaza.

Dus ik zou zo zeggen: WAAR WACHT JE OP!? Laat ons in godesnaam met rust. Dan kunnen we het conflict winnen en kan niemand van de VS eisen dat ze Israel weer eens een keertje terugfluiten.

op 20 02 2008 at 06:55 schreef filantroop:

Een huldeblijk mijnerzijds, Daniel.

op 20 02 2008 at 09:49 schreef Elisabeth:

@Daniel,wat heerlijk als je in staat bent om je mening zo duidelijk en glashelder te formuleren.
Compliment.

op 20 02 2008 at 10:00 schreef Loor:

Vraag me af wie er nú in de touwen ligt. J.J., need a Nuts?

op 20 02 2008 at 10:10 schreef daniel:

Goh, drie complimentjes achterelkaar : )

op 20 02 2008 at 10:25 schreef barry:

Artikel over Nederlands antisemitisme in de Jerusalem Post. Lees het met het favoriete argument in het achterhoofd van anti-Israelis zoals van Doorn en Meulenbelt; dat Joden sinds de oorlog in Nederland helemaal niets te klagen hebben en hier veiliger zijn dan in Israel en daarom ook helemaal geen staat nodig hebben.

http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1203343706855&pagename=JPost%2FJPArticle%2FShowFull

op 20 02 2008 at 10:28 schreef Appelscha:

Bij dezen nummer vier: ijzersterk geschreven, daniel! Een flinke boekrol tekst, maar ik heb geen moment de behoefte gevoeld om door te scrollen. Sterker nog: je reacties zijn een van de voornaamste redenen waarom ik FN met zoveel plezier lees.

op 20 02 2008 at 10:58 schreef barry:

"De voormalige minister" in het artikel denkt toch duidelijk anders over de garantie van eeuwige veiligheid waarin de joden in Nederland en Europa zouden verkeren en die door Mak, Meulenbelt en van Doorn toch vaak als één van de zegeningen van de Holocaust worden opgevoerd.

@Daniel. Allemaal hartstikke prima je antwoorden vooral de laatste, maar wat betreft de steun van Amerika voor Israel omdat zij een en dezelfde vijand zouden hebben, dat moet je toch met een korreltje zout nemen. Heel vaak heeft Amerika inzake Israel zijn Arabische belangen zwaarder laten wegen. Mooi geïllustreert door het rapport van de NIE National Intelligence Estimate dat Iran helemaal niet van plan is atoomwapens te produveren. In officiële statements van de Amerikaanse regering wordt wel degelijk een onderscheid gemaakt tegen de oorlog tegen het terrorisme en de legitieme strijd van de Palestijnen.

Dat het advocatenkantoor van James Baker (in vele opzichten de architect van het Midden Oosten beleid van het state department en huisvriend van de familie Bush, het Saoudisch koningshuis heeft verdedigd tegen de claims van de nabestaanden van 9-11 spreekt boekdelen, lijkt mij. Net zoals Condoleeza Rice de strijd van de Palestijnen publiekelijk vergelijkt met de Amerikaanse onafhankelijkheidstrijd en de civil right movement.

Die gebieden worden onafhankelijk, verbonden door een coridor onder Navo bescherming met alle gevolgen van dien, omdat Israel dan niet meer kan terugslaan en net als in Libanon leidzaam moet toezien hoe Duitsland Syrië traint om wapensmokkel tegen te gaan.
Het gevaar is groter dat Israel uiteindelijk het bantoestan wordt i.p.v. Palestina.
Alle tekenen wijzen er naar dat Israel onder Amerikaanse druk zijn militair strategische principes verlaat.
Kosovo is wat dat betreft een mooie generale.

op 20 02 2008 at 12:54 schreef J.J. v.d. Gulik:

re Daniel

Iemand die stelt dat complotten niet van alle tijden zijn gebruikt een heel beperkte definitie van het begrip complotten óf is politiek niet van deze wereld óf doet alsof hij niet van deze wereld is om de mogelijke link joden en complotten zo ver mogelijk van zich af te schuiven.

En Wolfowitz is één belangrijke joodse neocon, niet meer en niet minder. Wolfowitz is inmiddels vanwege corruptie de Wereldbank uitgebonjourd zoals je zult weten. En de agenda van de neocons gaat echt aanzienlijk verder dan Irak.

Ik begrijp wel dat de zes miljoen zeer zwaar tellen maar dat mag geen reden zijn om dan maar duidelijk anders om te gaan met de Nederlandse/Europese belangen dan normaliter van een etnische groep gevraagd kan en moet worden. Sterker nog, door de bijzondere positie die de joden mede door de zes miljoen verworven hebben worden antijoodse sentimenten uitgelokt. Overigens lever je zelf brandstof voor een complottheorie door te wijzen op de zes miljoen en de staat Israël.

Ook Turken hebben zo hun complotten. Denk maar aan Milli Gorus vernoemd zoals bekend neem ik aan naar een boek van expremier Erbakan die zei dat de islam Rome (Europa) zal veroveren. Erbakan is de leermeester van Erdogan. Hij werkte ook politiek samen met nu president Gul. Turken willen Europa en Turkije islamiseren. Dat heeft nu alleen even wat minder prioriteit. Overigens is een toetreding van Turkije tot de EU een casus belli waar EU burgers zich met alle middelen tegen teweer mogen stellen:

"Ceterum censeo Ankaram delendam esse"
(naar Cato, nu nog figuurlijk om de dreiging af te wenden.

Als de joden als Amerikaanse staatsburgers de belangen van Israel voorop stellen waarbij het gaat om zeer grote politieke belangen dan kun je wel spreken van trekken van een joods complot. Aan de ene kant gebeurt dat openlijk, aan de andere kant wordt het ook weer zoveel mogelijk weggemoffeld en zelfs ontkend. Ik denk dat het zo werkt dat degenen die moeten oppikken wat er werkelijk gebeurt zo die mogelijkheid krijgen zeg maar de joden die met het stuk van Shavit weten hoe de vlag er voor staat en vervolgens wordt het door diezelfde mensen ontkend omdat de joodse belangen zo het beste gediend worden. Er spelen wel meer vreemde zaken. Zo kon je rustig een aantal jaren geleden een antisemiet worden genoemd als je alleen maar beweerde dat er een joodse lobby bestond.

Noam Chomsky is mijn favoriete jood. Hij weet zaken regelmatig heel aardig te analyseren en dan treffend te verwoorden. Tegelijk is het voor de totale resultante van wat de joden denken en doen niet echt interessant. Elke jood heeft zijn eigen gedachten, vaak zijn ze binnen de joodse kring ook duidelijk kritisch. Aardig is ook dat joden zoals je ongetwijfeld weet in Israel elkaar vrij snel met nazitermen bestoken. Als datzelfde richting joden zou gebeuren in Nederland dan zouden ze hevig verontwaardigd zijn en de slipjesdragers binnen de rechterlijke macht zouden dankbaar gebruik maken van hun positie om hun slaafjesgedrag te etaleren. Zo stellen vele joodse Amerikanen met ieder hun eigen mening zich op achter de AIPAC die zich simpel praktisch geheel opstelt achter de politiek van de Israëlische regering. En daar gaat het om.

Zionist of socialist vind ik niet zo van belang. Echt belangrijk is dat een zionist met een Nederlands paspoort zich als Nederlander moet gedragen en niet als een Israeli. Dat mag je ook van een socialist verwachten, zeg maar eigenlijk van iedereen met een Nederlands paspoort. Als men dat niet wil, oké lever dan de boel maar in, dan kan men hier als buitenlander door het leven gaan, waarbij het gedrag wel zo moet zijn als van een buitenlander verwacht mag worden.

Door de grote Israëlische invloed via de joodse populatie is de term goed-geassimileerde Amerikaanse burgers misschien niet echt op zijn plaats, mogelijk zou je dan moeten spreken van goed-geassimileerde Israëlische burgers die zich op dat moment in het buitenland ophouden.

Ik ben ervan overtuigd dat als de Amerikanen over eerlijke en uitgebreide informatie zouden beschikken over de leugens rond Irak, Afghanistan etc., over de neocons en over de invloed van Israel op de politiek via goede en onpartijdige voorlichting via de media de positie van de joden duidelijk onder druk zou komen. Weliswaar worden de joden gesteund door de christelijke zionisten maar die doen dat voor een belangrijk deel op grond van idyllische religieuze overwegingen waarbij ze min of meer met het hoofd in de wolken lopen. Als ze bij de meer profane werkelijkheid zouden worden betrokken op een wijze dat ze er niet onderuit kunnen om die werkelijkheid tot zich te nemen dan zou dat de liefde tot Israel doen bekoelen.

Het CIDI is een Nederlandse organisatie en zou zich zo niet gedeeltelijk als een politieke belangenbehartiger van de Israëlische zaak moeten gedragen. Dat kan zich tegen de joden gaan keren en dan heeft het nog een zekere redelijke basis ook. Het CIDI pretendeert de gehele joodse populatie hier te vertegenwoordigen. Een paar jaar terug was er een uitgebreid programma van de VPRO over de bemoeienis van Israel met de media hier. Daarin kwam naar voren dat de Israëlische ambassade zelfs streekkranten op negatieve berichtgeving over Israël napluist. Regelmatig nam de ambassade daarover contact op met het CIDI die dan vervolgens in het geweer kwam. Als dat niet tot een gewenst resultaat leidde dan werd er zelfs druk uitgeoefend met sportschooltypes. Het CIDI verzorgde ook cursussen om daarmee de cursisten te leren hoe te reageren via ingezonden brieven etc. bij kritiek op Israel. En dat er ook niet-joden bij het CIDI worden betrokken dat is gewoon een strategisch opzetje om meer gewicht in de schaal te kunnen leggen.

De islam is inderdaad gericht op uiteindelijke wereldhegemonie maar is daar niet constant mee bezig. Naarmate de islam meer wordt uitgedaagd wordt de reus meer uit zijn slaap gewekt en treedt de potentieel gewelddadige inborst meer op de voorgrond. De reus is een beetje gewekt door de gewelddadige eerdere koloniale politiek van het westen wat o.m. de moslimbroederschap voortbracht en in de afgelopen decennia is dat versterkt door de agressieve Amerikaanse politiek die duidelijk mede onder invloed staat van Israel en het pijnpunt Israël zelf. Voorlopig is het westen zo veel agressiever jegens de islam dan omgekeerd. Er zijn zo honderdduizenden westerse soldaten in de islamitische wereld en niet omgekeerd honderdduizenden islamitische soldaten in de westerse landen.

Dat de joden geweld hebben gebruikt bij het stichten van een land, dat is weinig fraai maar daar zit ik verder niet zo mee. Mijn probleem is dat Israel door zijn opstelling de belangen van het westen schaadt. En hier werd het ideaal van de multiculturele samenleving nogal sterk gepromoot vanuit de joodse populatie terwijl in Israel het ideaal van het Eigen Volk Eerst principe sterk werd gesteund. Een ‘beetje’ hypocriet.

De berichtgeving rond Israel vanuit joods perspectief hinkt op 2 gedachten. Aan de ene kant kunnen met de berichtgeving de joodse en Israëlische belangen worden bevorderd, aan de andere kant betekent aandacht voor Israel dat er in de berichtgeving ook negatieve aspecten naar voren kunnen komen die men niet aangenaam vindt. Voordeel daarvan is wel dat het kan bijdragen aan de geloofwaardigheid van de berichtgeving over Israel. Door de aandacht bevindt Israel zich in een minder geïsoleerde positie, kan het gemakkelijker aansluiting vinden en houden bij westerse ontwikkelingen, worden de banden met de joodse populaties elders versterkt, worden de rijen gesloten en de verschillen binnen de joodse populatie wat aan het oog onttrokken en kan steun van het westen worden verkregen. Die berichtgeving werd vooral verzorgd door joodse reporters en andere journalisten met een pro-Israëlische opstelling in dienst van media met een duidelijk pro-Israëlisch profiel. Zo kon door de aandacht te richten op de terreur van de Palestijnen de aandacht worden afgeleid van de kolonisatie van de Gazastrook waardoor dat zeer overbevolkte stukje land al ongeveer voor de helft in joodse handen was zonder dat daar veel kritische noten vanuit het buitenland aan besteed waren. Uiteindelijk viel dat toch niet vol te houden en is men maar vertrokken.

McAuliffe wilde met zijn NUTS, NUTS, NUTS misschien gewoon wel zeggen (I’m going) NUTS, NUTS, NUTS. Er zijn er wel meer doorgedraaid in die periode. Het stuk blinkt niet bepaald uit door helderheid en lijkt eerder te zijn geschreven door iemand die onder grote druk staat en daar mogelijk niet tegen bestand is geweest.

Zo nu eerst een Nuts. Met één grote hap zal ik hem naar binnen werken en vervolgens met mijn tanden helemaal vermalen.

op 20 02 2008 at 14:44 schreef filantroop:

Deze keer maar niet al te grondig op de behangplak van J.J. v.d. Gullik ingaande, die er een dagtaak van gemaakt heeft zijn zorg over joden aan ons te uiten. Maar toch een bepaalde zinsnede even aanhalen die om verduidelijking smeekt.

“Het CIDI is een Nederlandse organisatie en zou zich zo niet gedeeltelijk als een politieke belangenbehartiger van de Israëlische zaak moeten gedragen. Dat kan zich tegen de joden gaan keren”

Hoe zou dat zich tegen de joden kunnen keren? Mogen joden niet meer pro-Israël zijn zonder de gramschap over zich af te roepen? En wat veronderstelt J.J. v.d. Gullik in zijn hypothese over wat of wie zich tegen de joden zouden kunnen keren precies? Je bent algauw geneigd te denken aan een volkswoede of een pogrom, als je de waarschuwing van J.J. v.d. Gullik leest.
Je zou er uit op kunnen maken dat hij het goed meent met de joden. Zijn advies aan het CIDI zal dan ook aldaar vast ter burelen in overweging genomen worden. Een gewaarschuwde jood telt namelijk voor twee. Ervaring genoeg, zou je zeggen.

op 20 02 2008 at 18:10 schreef J.J. v.d. Gulik:

re filantroop

Er zijn inderdaad orthodoxe antizionisten maar er zijn er maar heel weinig die zich daadwerkelijk tegen een zionistische staat verzetten. Vaak leidt het toch tot praktische samenwerking met de zionisten waardoor de positie van de zionisten kan worden verstevigd. Aardig is daarbij wel dat onder de kleine groep joden die door de eeuwen heen in Palestina verbleef er vrij veel antizionisten waren terwijl de zionisten hun claim op Israel mede baseren op de eeuwenlange aanwezigheid van die joodse populatie.

Het is zeker waar dat de islam in een proces van expansie verkeert maar dat is dan voor een belangrijk deel wel te wijten aan de koloniale politiek van het westen, de neokoloniale politiek via met name Amerika met zijn ook Israëlische agenda en Israel zelf. En natuurlijk niet te vergeten de massamigratie die hier doorgaans werd gesteund door de joodse populatie. Denk maar aan koning en koningin Van Thijn en D’Ancona.

Zelf ben ik voor een ontvlechting van de islamitische en westerse wereld. Israel heeft zekere belangen bij de expansie van delen van de islam nu en steunt zo een toetreding van Turkije tot de EU. Dat is beslist niet in het belang van Europa en kan zelfs het einde van de Europese beschaving betekenen.

En je zegt:

"Dat CIDI het verlengstuk van de Israëlische ambassade zou zijn interesseert mij in het geheel niet. Zo zijn er tal van Marokkaanse, Turkse, Surinaamse, Koerdische, Kosovaarse, Afghaanse, Iraakse, Belgische, Luxemburgse, Liechtensteinse organisaties die zich voor de folklore en de belangen van betreffende landen inzetten. Er is zelfs een vereniging van vrienden van Madurodam, die bij hevige sneeuwval de replica van de kaagbaan sneeuwvrij maakt. Naar mij gebleken is niet in strijd met de wet."

Mijn reactie

Dat geeft misschien een aardig voorbeeld van de attitude van nogal wat joden:
"doof, blind en stom als het zo uitkomt."

Door de eeuwen zijn de joden overal vervolgd waar ze kwamen. Er kan dan toch moeilijk worden volgehouden dat het altijd maar de anderen waren die alleen de schuld droegen. Er moeten zo mechanismen zijn binnen het jodendom die daartoe kunnen bijdragen. Mogelijk speelt de factor "doof, blind en stom" zo een rol. Binnen de eigen kring kunnen joden heel kritisch zijn maar naar buiten toe doen ze dan wel eens of ze onnozel zijn en zetten ze het verstand op nul of doen ze in ieder geval alsof. Mogelijk is dat een door de eeuwen heen opgebouwde min of meer automatische reflex waar ze zich niet echt bewust van zijn en een antwoord op bedreigingen van buiten betekende.

op 20 02 2008 at 18:33 schreef Loor:

"Door de eeuwen zijn de joden overal vervolgd waar ze kwamen. Er kan dan toch moeilijk worden volgehouden dat het altijd maar de anderen waren die alleen de schuld droegen. Er moeten zo mechanismen zijn binnen het jodendom die daartoe kunnen bijdragen."

Un-fucking believable…

op 20 02 2008 at 20:58 schreef filantroop:

Uit de laatste bijdrage van J.J. v.d. Gullik, (die inmiddels de status verdient van expert joodse vraagstukken), valt op te maken dat de joden kennelijk de vervolgingen, inclusief de shoah, over zichzelf uitgeroepen hebben.
Deze stelling herinnert aan de denkbeelden die Lucas en Jenny Goeree in hun geschriften uitten en waarvoor ze in 1985 door de rechtbank te Zwolle veroordeeld werden.
Niettemin heeft J.J. v.d. Gullik daarmee enige helderheid verschaft over de geestelijke gesteldheid waarop zijn obsessieve fixatie voor joden gebaseerd is.

op 20 02 2008 at 22:38 schreef Hosseyn:

Loor; nu had George Steiner daar wel een interessante theorie over: hij zag in de jodenhaat de onderbewust wraak van de monotheïstische volkeren op het volk dat dit monotheïsme had uitgevonden. Met de oude goden kon je deals sluiten, ze tegen elkaar uitspelen, ze vleien, je voor ze verbergen etc. Maar de monotheïstische god is onverzoenlijk, onverbiddelijk en alomtegenwoordig. Hij kijkt altijd mee, wat je ook doet. Hij neemt gruwelijk wraak en duldt geen andere goden naast zich.
Volgens Steiner heeft Freud deze onbewuste wrok goed aangevoeld toen hij aan de vooravond van de holocaust een boek schreef over de Egypische oorsprong van het monotheïsme. Steiners boek heet "In de burcht van Blauwbaard," dat van Freud, "der Mensch Mozes und dat Monotheismus."

op 20 02 2008 at 22:56 schreef Hosseyn:

Kudt nou vergeet ik de t in Egyptische

op 21 02 2008 at 07:35 schreef J.J. v.d. Gulik:

re loor en filantroop

Ach ja, weer de gebruikelijke afleidinsmanoeuvre. Kennelijk worden de argumenten zo sterk geacht dat er zelfs maar weer gezwaaid moet worden met de holocaust. Dank zo voor de bevestiging van de kracht van de argumenten.

Vele miljoenen christenen richten zich vrij sterk op het wel en wee van de joden. Spreek je dan ook op een negatieve manier over een obsessie of komt het dan even niet goed uit. Joden hebben binnen grote politieke ontwikkelingen een wezenlijke, doorgaans onderschatte positie. Dat heeft niets met obsessie te maken. En mijn belangstelling voor de joden reikt niet verder dan dat.

En dan natuurlijk ook dreigen met de strafrechter. Niet erg fris allemaal.

De familie Goeree richtte zich op één citaat uit de bijbel. Hier hebben de joden er zelf geen moeite mee om hele pagina’s aan citaten uit de Koran neer te pennen en daar de wildste interpretaties aan te geven. Je moet dan ook maar durven om een link te leggen met zo’n zaak als van Goeree.

En natuurlijk staan ze pal achter Hirsi Ali en haar vrijheid van meningsuiting. Maar als Hirsi Ali door voortschrijdend inzicht zou besluiten om ook kritisch te worden ten aanzien van joden en Israel dan zou men plotseling uit een heel ander vaatje tappen, want vrijheid van meningsuiting is een groot goed en moet ten koste van alles worden verdedigd, als anderen maar betalen…., maar moet natuurlijk ook wel selectief worden gebruikt…toch.

En de voor de hand liggende hamvraag bij die stelselmatige vervolgingen door de eeuwen heen overal ter wereld waar joden waren of er mogelijk mechanismen binnen het jodendom zijn die dat bevorderen en zo ja welke en in welke mate en zo nee waarom niet, nee die is nog taboe. Als het gaat om de islam neemt men het doorgaans zelf aanzienlijk minder nauw en wordt er van alles beweerd en krijgt de islam vaak de volle laag als oorzaak van van alles en nog wat door de eeuwen heen. Maar verschil moet er dan ook zijn….toch.

Eigenlijk best een beetje zielig allemaal.

op 21 02 2008 at 08:58 schreef filantroop:

Herinnert J.J. v.d. Gulik zich niet de openlijke controverse tussen Burgemeester Cohen en Ayaan Hirsi Ali, of is zijn geëxalteerdheid voor joden zo doorgeschoten dat hij inmiddels bezoek heeft gehad van Elsje Heimer en is zijn geheugen aangetast?
Maar meer voor de hand ligt dat de goede man feiten zo bewerkt dat hij toch steeds opnieuw uitkomt bij zijn favoriete leitmotiv: de jood als het kwaad.

Overigens, sinds wanneer is rabbijn Awraham Soetendorp, die het zo voor moslims opneemt jood-af?

Wat me trouwens opvalt is dat J.J. v.d. Gulik zich altijd meldt zodra het over joden gaat. De meeste scribenten hier hebben een pluriforme interesse, en delibereren graag over uiteenlopende onderwerpen. Maar niet J.J. v.d. Gulik.
Daarom leen ik zijn slotalinea maar even:

“Eigenlijk best een beetje zielig allemaal.”

op 21 02 2008 at 11:06 schreef daniel:

Er moeten zo mechanismen zijn binnen het jodendom die daartoe kunnen bijdragen

Natuurlijk is er een mechanisme wat bijdraagt aan de jodenvervolging. Joden zijn 2000 jaar lang machteloos geweest, en weerloze mensen zijn nu eenmaal een aantrekkelijke prooi. Het roofdier vd Gullik beschuldigd zijn slachtoffer ervan dat het te smakelijk is.

Ik blijf er op hameren (en ga er ook een stukje over schrijven): Luitjes zoals Van Agt en vd Gullik kunnen het niet verkroppen dat de periode van joodse machteloosheid voorbij is. Ze kunnen joden niet zien als een volwaardig onafhankelijk volk en daarom begrijpen ze niet dat bepaalde zaken die de joden zijn aangedaan konsekwenties hebben. Laat ik een tweetal voorbeelden geven.

Irankenners kunnen je vertellen dat de paranoide anti-Amerikaanse houding van het Iraanse regime het gevolg is van een CIA coup in de jaren 50 waarbij de democratisch gekozen premier Mohammad Mosaddeq afgezet werd. Daarbij kwam de Shah aan de macht die door de jaren heen steun kreeg van de VS en byzonder onpopulair was bij de Iraanse bevolking. De logische konsekwentie hiervan is dat de Iraniers nu al meer dan 50 jaar lang de VS als vijand beschouwen.

De meeste mensen snappen dat, ze begrijpen dat de acties van de VS konsekwenties hadden omdat ze inzien dat de Perzen een vrij volk zijn wat niet gedient is van buitenlandse interventies.

Het andere voorbeeld zijn de kruistochten. Kort na 9/11 zei Bill Clinton:

http://www.mrc.org/cyberalerts/2001/cyb20011112.asp

…Those of us who come from various European lineages are not blameless. Indeed, in the first Crusade, when the Christian soldiers took Jerusalem, they first burned a synagogue with 300 Jews in it, and proceeded to kill every woman and child who was Muslim on the Temple mount. The contemporaneous descriptions of the event describe soldiers walking on the Temple mount, a holy place to Christians, with blood running up to their knees. I can tell you that that story is still being told to today in the Middle East and we are still paying for it…

Volgens Clinton, en hij is daar niet de enige in, zijn moslims niet bepaald dol op het Christelijke westen vanwege de kruistochten. Achthonderd jaar later is de konsekwentie van de kruistochten dat radicale moslims vliegtuigen in het pentagon en de WTC torens hebben laten crashen.

2000 jaar vervolging en de holocaust hebben ook zo hun konsekwenties en een daarvan is joodse onafhanelijkheid. Sommige mensen begrijpen dat nog niet, en dat komt omdat het nog niet tot ze doorgedrongen is dat joden het heft in eigen handen hebben genomen. Daarom denken ze dat ze iets over joden te zeggen hebben, dat ze het recht ebben zich over ons en onze problemen te ontfermen. Om diezelfde reden voelen ze zich verantwoordelijk voor Israel, want het idee dat Israel voor zichzelf verantwoordelijk is…dat snappen ze nog niet.

Laten we even kijken naar deze zin:

Maar als Hirsi Ali door voortschrijdend inzicht zou besluiten om ook kritisch te worden ten aanzien van joden en Israel dan zou men plotseling uit een heel ander vaatje tappen

Wij hebben kritiek op Gretta Duisenberg, Anja Meulebelt en Dries van Agt. Ik heb echter niemand horen zeggen, en ik zou daar ook tegen zijn, om deze mensen de mond te snoeren. Ze mogen zeggen wat ze willen, en wij mogen ze daarop aanspreken. En dat doen we ook.

Echter het hele feit dat joden en hun bondgenoten op luide toon hun beklag doen en weerwoord geven aan deze luitjes ervaart JJ vd Gulik als bedreigend. Joden hebben hun mond te houden, en mogen hoogstends om genade smeken. Maar dat ze op gelijke voet in discussie gaan en precies dezelfde truukjes uithalen om hun gelijk te krijgen als ieder ander, dat vind hij "niet erg fris".

dat er zelfs maar weer gezwaaid moet worden met de holocaust

Wat ik hieruit opmaak is de behoefte niet zozeer om de Holocaust te ontkennen, maar wel de konsekwenties daarvan.

Dat komt op hetzelfde neer.

op 21 02 2008 at 13:04 schreef barry:

Het heeft allemaal geen enkele zin, maar wees getroost, de Joden zullen gulikkig ook j.j. van der Gulik overleven.

op 21 02 2008 at 14:47 schreef Jimmy:

@JJ v/d Gulik

Jij inflateert Israël, AIPAC, bekende neoconservatieve denkers,(in de VS voornamelijk Christelijke) Zionisten, CIDI, Mossad, Joden en pro-Israël multiculti’s tot één massief blok.

Dat blok spant samen om 1) 9/11 in scène te zetten, 2) Bush te manipuleren om oorlogen te starten (blijkbaar m.n. via de "echte" president Perle), 3) Europa te islamiseren, door multiculturalisme en Turkse toetreding tot de EU te promoten en 4) Europa te betrekken bij de strijd tegen het Islamisme (uit overlevingsdrang tegen islamisering.)

Ja ja.. Begrijp ik het zo goed?

Als Joden, volgens jou, zo ontzettend doortrapt, gewetenloos en vijandig zijn, waarom gooien ze Libanon, Palestina, Irak en Egypte dan niet gewoon plat met atoombommen om vervolgens groot-Israël te vestigen?

Israël is er militair sterk genoeg voor. Aangezien ze de VS (de enige wereldmacht die zoiets kan voorkomen), volgens jou, toch al gijzelen met allerlei lobby’s, kunnen die niets beginnen tegen Israël. Case closed.

Waarom dan toch al die omslachtigheid?

Ik heb een andere theorie: misschien ben je jezelf te veel verloren in complotdenken c.q. paranoia en dat alles heeft tot een irrationele judeofobie geleid. Mijn advies: ga eens naar Israël op vakantie, praat eens met een rabbi, bezoek een sjoel of neem een Joods meisje mee uit eten. Je zult zien: je angsten zullen snel verdwijnen.

op 21 02 2008 at 15:23 schreef filantroop:

Een niet onaardige sjoelbak, Jimmy. Maar laat hem niet aan de matzes, want met uitgescheurde mondhoeken zoent het niet fris.

op 21 02 2008 at 16:07 schreef J.J. v.d. Gulik:

re Jimmy

Ik heb Israel wel aardig bekeken. Een interessant landje om te bezoeken met name vanwege de politiek, het klimaat en de natuur. En de jodinnen zijn niet moeders mooisten doorgaans maar best de moeite waard. Meermalen is mij overigens door bloedmooie Palestijnse meisjes gevraagd of ik ook vond dat Palestijnse meisjes inferieur zijn aan joodse meisjes. In het begin kijk je daar dan wel raar van op.

Ik ben bij de Libanese grens geweest, bij Rosh Anigra, in Nahariya, bij het meer van Tiberias, heb Haifa bezocht, Caesarea, Jericho, ook de opgravingen, Jeruzalem bezocht, de Al Aksa Moskee bezocht, Gazastad bezocht, Tel Aviv bezocht, Beersheva bezocht, Eilat bezocht, Nazareth bezocht, Ein Gedi bezocht, ben in de Dode Zee geweest, heb temidden van misschien wel duizenden Israelische miltairen een klank en lichtspel bijgewoond bij Massada, heb het slangenpad beklommen, daalde na een weddenschap veruit als snelste, heb Dode Zeerollen gezien, Hebrew university bezocht, een Israëlische warhero heeft me rondgeleid in Jeruzalem. Heb overigens ook de Sinai bezocht.

Nederlanders zijn politiek vrij onnozel. Daarom beginnen ze zelfs bij goedgefundeerde beweringen bij het minste of geringste meteen antisemitisme te krijsen. Uiteindelijk zal het gros me zoals gebruikelijk wel gelijk geven. Alleen zullen de Nederlandse en Europese belangen dan misschien onnodig zijn geschaad.

Bron Wikipedia:

"Even though many of the Old Bolsheviks were ethnically Jewish, they sought to uproot Judaism and Zionism and established the Yevsektsiya to achieve this goal."

Merkwaardig toch.

In zijn "Der Judenstaat" voorspelde Herzl in 1896: "Wij zullen voor Europa een bruggenhoofd naar Azië vormen, een bolwerk van de beschaving tegen de barbarij"..(..).."Het land zal zich uitstrekken van de rivier in Egypte (de Nijl) tot de Eufraat"..(..).."men moet de plaatselijke bevolking geen werk geven", tenzij "het droogleggen van moerassen en het uitroeien van slangen". Daarna "moet men ze ongemerkt over de grens zetten."

Heeft wel wat weg van complotten lijkt me zo.

op 21 02 2008 at 16:36 schreef filantroop:

Een zin als “Uiteindelijk zal het gros me zoals gebruikelijk wel gelijk geven” duidt op enige megalomanie.

Maar dan toch, heeft het “complot” van Theodor Herzl weinig uitgericht, want twintig procent van de Arabieren is niet ongemerkt over de grens gezet, maar daarentegen zijn naar schatting 800 000 joden wel ongemerkt de Arabische landen uitgezet.
Over het niet nakomen van het “complot” van Herzl betreffende het door hem geduide landareaal (tot aan de Eufraat) zou nog gezegd kunnen worden dat complotten pas complotten zijn als ze in praktijk gebracht worden. Maar zoals ik hierboven al schreef, was het complot dat Israël misbruik zou maken van de Amerikaanse inval in Irak door (alweer tot aan de Eufraat) aan landwinning te doen, ook al geen complot die praktijk werd.
Van complotdenkers kun je alles beweren, maar niet dat ze vaak op hun wenken bediend worden. Meestal liggen ze al lang in urn of graf als blijkt dat het door paranoia gekwelde geesten waren. Maar ja, wie maalt er dan nog om.

op 21 02 2008 at 18:49 schreef Tjerk:

Loor, die per abuis meende dat ze verzeild was geraakt in een demonstratie tegen EAJG

op 21 02 2008 at 18:55 schreef Loor:

"Een niet onaardige sjoelbak, Jimmy. Maar laat hem niet aan de matzes, want met uitgescheurde mondhoeken zoent het niet fris."

Ik.Kom.Niet.Meer.Bij.

op 21 02 2008 at 19:00 schreef Loor:

Tjerk, sinds je (helaas voorgoed verdwenen) fileersessies aangaande Valentein heb ik niet meer echt om je kunnen grijnzen. Je kunt beter, toch?

op 21 02 2008 at 19:05 schreef Loor:

J.J., je bent één grote dijenkletser, een parodie op jezelf. Ik vermoed dat je ooit gierend bent afgewezen door een mooi Joods meisje. Misschien wel tijdens die hyperinteressante rondreis door Israël (a.k.a. ‘Jodenland’) die je hierboven zo omstandig beschreef? En Filantroop heeft gelijk: je reageert zeer selectief.

op 21 02 2008 at 21:27 schreef filantroop:

Wat te denken Loor van matzeballen met mierikswortel (in sommige kringen ook wel krijn genoemd). Testikels in mieriksworteldrab moet ik sterk ontraden. Bij een eerder experiment is de gebruiker de stervende zwaan gaan dansen. Bij de slotpirouette boorde hij zich door het parket en kwam bij de benedenbuurvrouw terecht. Die had opeens een kerel met uitpuilende maillot op d’r schoot.
Ach, er zijn momenten dat het leven een en al misère is.

op 21 02 2008 at 21:52 schreef Loor:

"Bij de slotpirouette boorde hij zich door het parket…"

Filantroop, genade!

op 21 02 2008 at 23:46 schreef daniel:

zou nog gezegd kunnen worden dat complotten pas complotten zijn als ze in praktijk gebracht worden

Tja, als dat zo was dan zou er natuurlijk weinig plezier met de joden te beleven zijn.

het complot dat Israël misbruik zou maken van de Amerikaanse inval in Irak door (alweer tot aan de Eufraat) aan landwinning te doen, ook al geen complot die praktijk werd.

Ik kan me nog goed herinneren dat Farah Karimi beweerde dat Israel gebruik zou maken van de Amerikaanse inval in Irak om de Palestijnen te deporteren. Voor die opmerking heeft ze zich nooit verontschuldigd, laat staan dat iemand haar ooit ter verantwoording heeft geroepen.

Mohammed Al Dura, Jenin, op een geven moment zou je toch verwachten dat mensen eerst bewijzen willen zien voordat ze beweringen over Israel geloven.

Maar blijkbaar mag je altijd wel wat roepen, laat de joden maar bewijzen dat ze onschuldig zijn als het niet waar is.

Ach, ik eigenlijk heb niets te klagen het houdt ons tenminste bezig en het blijft leuk.

(Maar wel fijn dat de joden tanks hebben, anders zou deze discussie een stuk minder lollig zijn).

op 22 02 2008 at 08:09 schreef filantroop:

Karimi? Is dat niet de mevrouw die een regime ontvluchtte dat ze vervolgens meermalen bezocht? Ik herinner me nog dat ze ons het Europees grondwettelijke verdrag door de strot probeerde te persen als woordvoerster van Groenlinks. In die periode is ze grijs geworden. Iets te vroeg, naar mijn oordeel.
Trouwens, net als Ayaan schijnt ze een leugentje om bestwel te hebben gepleegd om aan haar verblijfsvergunning te komen. Maar ironisch genoeg kan Ayaan zich niet in Somalië vertonen zonder gekeeld te worden, en kan Karimi daarentegen gewoon even op bezoek bij de potentaten die ze ooit beweerde ontvlucht te hebben.
Zemblabla, er is werk aan de winkel.

Wat de excuses van onterecht gedane complotbeschuldigingen betreft kunnen we wachten tot we in onze urnen rusten, maar ze komen nooit. Dat juist in die kringen zo gretig met Goebbels gegoocheld wordt mag daarom zonderling genoemd worden, want juist Goebbels wist dat van leugens altijd wel een zweempje hangen bleef.

Trouwens, een nieuw en nogal freudiaans verschijnsel inzake de anti-israëlisten openbaart zich de laatste tijd, en dat is dat de meest hardnekkige magiërs in die beroepsgroep al roepen dat ze van antisemitisme beschuldigd zullen worden nog voor ze ervan beschuldigd worden. Nogal onsportief ook, want nu kunnen we ze er niet meer van beschuldigen.

op 22 02 2008 at 10:21 schreef daniel:

Dat laatste is me ook opgevallen, men plakt zichzelf het etiket antisemiet op om zich dan fijn slachtoffer te mogen voelen.

Ergens snap ik het wel, hier in het westen staat zielig zijn aan gelijk hebben. Iedereen doet mee aan dit dansje en het wordt een beetje saai. Israel trouwens ook, en dat is nogal dom.

Want het hele bestaan van Israel komt juist voort uit de wens niet langer slachtoffer te willen zijn. In plaats van daar op te wijzen en de nodige actie te ondernemen onder het motto ‘wat jullie ervan vinden kan ons niks schelen’ wacht de Israelische regering totdat een kassam raket op een school of een creche valt en Israel voldoende slachtoffer is zodat het westen instemt met een militaire actie in Gaza.

Tja, als dit de manier is waarop je denkt dat onafhankelijkheid werkt, dan moet je niet verbaast zijn dat iedereen denkt dat ze zich met jouw zaken mogen bemoeien.

Je kunt de jood dus wel uit de diaspora halen, maar de diaspora blijkbaar niet zo makkelijk uit de jood.

Toch denk ik dat het maar een kwestie van tijd is voordat dit gebeurd. Het aandeel in Israel geboren en getogen joden neemt natuurlijk dagelijks toe, en dus ook het aantal mensen wat niet de behoefte voelt om eerst zielig te worden gevonden voordat ze voor zichzelf mogen opkomen.

De Palestijnse generatie die nu volwassen is geworden en binnekort zelf kinderen zal krijgen is opgevoed om strijd te voeren. Dat is wat ze hebben geleerd op door de VN betaalde scholen onder Hamas of PA beheer sinds 1993, het jaar van de ondertekning van het Oslo verdrag. Mooi he, dat vredesprocess. Toen er oorlog was, was er vrede en toen de vrede eindelijk kwam werd het oorlog.

Er is in diezelfde periode natuurlijk ook een Israelische generatie opgegroeid. Die heeft aan de ene kant op school en de overheid het verplichte er-is-vrede-laten-we-elkaars-handen-vastouden verhaal door de strot geduwd gekregen en tegelijkertijd op TV gezien -of zelf meegemaakt- hoe autobussen ontploften en restaurants explodeerden. Die laten zich geen oor meer aannaaien.

We kunnen het eeuwig blijven hebben over de Holocaust enzo, maar ik denk dat voor de huidige generatie Israeli’s en hun kinderen het trauma van het vredesprocess van doorslaggevende betekenis is.

op 22 02 2008 at 10:41 schreef J.J. v.d. Gulik:

Als mogelijke verklaring voor stelselmatige jodenvervolgingen wordt door de joden zelf regelmatig gewezen op de zwakke positie van joden waardoor ze overal vroeg of laat de klos waren en ze zo uitgaande van die zwakke positie geen enkele invloed op die agressie konden uitoefenen. Ze moesten zo maar lijdzaam de regelmatig terugkerende functie als zondebok ondergaan.

Het zou kunnen inhouden dat de joden zo geen exceptionele positie hadden en dat het lot van andere zwakke groepen vergelijkbaar was met het lot van de joden omdat het door de eeuwen heen nu eenmaal gezien het brute recht van de sterkste principe een normaal verschijnsel was gezien de politieke en maatschappelijke ordeningen dat het afwijkende periodiek een dreun kreeg waar dan een einde aan kon komen als een groep helemaal kopje onder ging of sterk assimileerde of alleen in het geheim de eigen rites overeind hield of er zelf in slaagde de bovenliggende partij te worden waarna men even bruut de zwakkere partijen aan kon pakken. Uitgaande van de normale politieke en maatschappelijke ordeningen binnen de mensenwereld kan het degenen die zo joden of anderen over de kling joegen niet echt worden aangewreven. Hen zou in het omgekeerde geval hetzelfde lot treffen. Degenen die zich over de kling lieten jagen namen dat risico door niet of onvoldoende te assimileren of door onvoldoende te trachten zelf de overhand te krijgen en zouden zo voor hun lot mogelijk volledig zelf verantwoordelijk zijn. Zo bezien zouden de joden mogelijk geheel of ten dele zelf de verantwoordelijkheid dragen voor de jodenvervolgingen.

op 22 02 2008 at 12:06 schreef filantroop:

Dit alles overziend, en met inachtneming van vorengaande, zou men kunnen concluderen dat de bronnen waaruit geput werd om tot deze conclusie te komen misschien reden tot twijfel bieden, en met dat in gedachte zou het daarom van belang kunnen zijn over te gaan op een nadere precisering ter vermijding van vage veronderstellingen die nochtans enige twijfel zouden kunnen doen zaaien over mogelijke daaruit volgende consequenties die tengevolge van onduidelijke bewoordingen bij de beschouwer tot ongewenste hypothesen zouden kunnen leiden, hetgeen mogelijk als bijeffect zou kunnen ondervinden dat de lezers de draad kwijtraken, tengevolge waarvan zij aan de drank zouden kunnen raken, met dien verstande dat de schrijver van dit alles schuldig verklaard zou kunnen worden wegens de daaruit ontstane levercirrose, met als mogelijk gevolg dat deze financieel aansprakelijk gesteld kan worden voor de daaruit ontstane medische kosten en de mogelijke geestelijke schade die daar weer het gevolg van zou kunnen zijn. Daarom moet het advies zijn dit ongelezen te laten, hetgeen naar alle waarschijnlijkheid als mosterd na de maaltijd ervaren wordt, waarvoor mijn excuus.

op 22 02 2008 at 12:22 schreef Jimmy:

@Filantroop

Wow.

Los van de inhoud, maar het vergt een bepaalde verbale intelligentie om die eerst zin überhaupt te kunnen formuleren. Of zelfs te lezen.

op 22 02 2008 at 13:52 schreef filantroop:

Louter geïnspireerd door J.J. v.d. Gulik, die met zijn geringe interpunctie mij bij het lezen tot het gebruik van beademingsapparatuur dwong.
Ik word gelukkig goed bijgestaan door de struise diaconessen van Bronovo. Eigenlijk zijn het net tijgerinnen, gehuld in de Spartaanse lingerie van modehuis De Zeeman.

op 22 02 2008 at 15:21 schreef J.J. v.d. Gulik:

re filantroop

Die interpunctie is tegenwoordig van minder belang. Dat komt mede door internet. Hameren op interpunctie geldt nu als oubollig.

op 22 02 2008 at 17:02 schreef daniel:

Even afgezien van de puntjes, stippeltjes en komma’s:

Degenen die zich over de kling lieten jagen namen dat risico door niet of onvoldoende te assimileren of door onvoldoende te trachten zelf de overhand te krijgen en zouden zo voor hun lot mogelijk volledig zelf verantwoordelijk zijn

Waarom maak je er dan zo’n bezwaar tegen dat de joden, die zoals je schrijft zich in het verleden weerloos over de kling lieten jagen en dus zelf schuldig waren aan hun erbarmelijke lot, tegenwoordig hun belagers met tanks en F16’s te lijf gaan?

Binnenkort gaat er iets groots gebeuren in Gaza, het wachten is nu alleen op een aanleiding. Dan gaat de grote schoonmaakt plaatsvinden en dat gaat heftig worden, want bij Hamas geloven ze dat Hezbollah echt de tweede libanon oorlog gewonnen heeft. Die willen een herhaling, dus dat belooft nog wat.

Maar één ding kan ik je alvast verzekeren: Wat er ook gebeurd, wanneer de reservisten worden opgeroepen zal zich netzoals in het voorjaar van 2002 of de zomer van 2006 meer dan 100% van de reservisten zich melden.

http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1203518555094&pagename=JPost%2FJPArticle%2FShowFull

op 22 02 2008 at 17:29 schreef barry:

Om de weg te effenen voor mogelijke Navotroepen in Gaza en wat dan?

op 22 02 2008 at 17:30 schreef J.J. v.d. Gulik:

re Daniel

Je kunt deze tijd niet vergelijken met het verleden. Zo was toen slavernij gewoon en het besef dat het moreel verwerpelijk was bestond niet echt. De vraag of joden een eigen verantwoordelijkheid dragen t.a.v. vervolgingen en dat geldt overigens ook voor vervolgingen van anderen dient dan ook primair door de bril van het verleden bekeken te worden.

Nu liggen de verhoudingen anders en zou er zo ook veel eerder kritisch gekeken kunnen worden naar gewelddadig Israëlisch optreden.

Maar dan nog. Het gaat er mij primair om dat Israëlisch optreden de belangen van het westen niet schaadt. Verder zoekt men het daar maar uit.

op 24 02 2008 at 23:42 schreef Rintintin:

Heyo Daniel, kan ouwe stomp 79-2 zich ook nog aanmelden als vrijwilliger voor het IDF?:

http://www.youtube.com/watch?v=Wahd2piIr4Q

op 25 02 2008 at 12:09 schreef daniel:

Je kunt alles met alles vergelijken. Vergelijkingen zijn niet alleen interesant vanwege de overeenkomsten, maar ook vanwege de verschillen.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN MEI

O Polderhitler

O Waarom ik Wilders (en Van der Plas, Yesilgöz en Omtzigt) gewoon extreemrechts blijf noemen

O De ondraaglijke hypocrisie van Natascha van Weezel

O Ik las Hannah Arendt en Wilders lijkt dus écht op Hitler

O Snakken naar Jodenhaat, met wijd opengesperde snavels

O Hoe je antisemitisme bestrijdt

O De vrije pers heeft zijn eigen graf gegraven

O Yvonne Coldewijer is een zegen voor de NVJ

O Wilders 1: stevig verankerd in het kolonialisme

O De ene schelder is de andere niet

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS