Home » Archief » Godslastering


[18.03.2008]

Godslastering

Bart Klink

00000000avril9 (56k image)
Paul Avril

Godslastering, of, met een mooi woord, blasfemie, blijft de gemoederen bezighouden. De gelovigen willen het strafrechtelijke verbod erop behouden, voor de rest had dit ouderwetse verbod al veel eerder afgeschaft mogen worden. Het betreffende artikel is 147 (en 147a) uit het Wetboek van Strafrecht, en gaat om precies te zijn over smalende godslastering. Het is ingevoerd door Jan Donner, de grootvader van onze huidige minster Piet Hein Donner. Ondanks het feit dat dit artikel nog steeds onderdeel is van onze wet, wordt het nauwelijks gebruikt. De laatste die op grond ervan werd aangeklaagd (door een SGP’er) was Gerard van het Reve in het befaamde ezelsproces in de jaren ‘60. Hij was weliswaar godslasterlijk bezig geweest, maar niet smalend godlasterlijk en werd daarom vrijgesproken.

Volgens CDA-Kamerlid Sybrand van Haersma Buma dient het beledigen van het Opperwezen expliciet verboden te worden. Zijn partijgenoot minister Ernst Hirsch Ballin zei in het NOS-journaal dat het niet God is die beschermd moet worden (“die staat er wel boven”), maar “de verhoudingen in onze samenleving”. Die moeten beschermd worden tegen uitlatingen “die zo beledigend en kwetsend zijn in wat mensen ten diepste dierbaar en heilig is”.

Het argument van Van Haersma Buma is helemaal te zot voor woorden in een land met een scheiding van kerk en staat. Daarnaast: waarom grijpt de Almachtige zelf niet in als Hij er zo’n probleem mee heeft? Volgens de Bijbel draait Hij er zijn goddelijke hand niet voor om om mensen en zelfs complete volkeren te af te (laten) slachten voor dingen die Hem niet zinnen. Het blijft nu opmerkelijk stil vanuit de hemel.

Is het argument van Hirsch Ballin dan wel overtuigend? Nee, want hier wordt onderscheid gemaakt tussen gelovigen en ongelovigen, hetgeen in strijd is met onze grondwet. Waarom zouden gelovigen wel expliciet beschermd moeten worden tegen uitlatingen die zij als beledigend of kwetsend ervaren, maar ongelovigen niet? Is het niet hoogst aanmatigend om te denken dat ongelovigen blijkbaar niets hebben dat hen ten diepste dierbaar is en dat expliciet wettelijk beschermd dient te worden?

Kan een ongelovige niet beledigd zijn door een bijbelpassage als “De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. Zij bedrijven gruwelijk en afschuwelijk onrecht; niemand is er, die goed doet.” (Ps. 53:2)? Kan een ongelovige zich niet gekwetst voelen door het feit dat gelovigen vroom in de kerk zingen “De mensen die zich van God keren, […] zij zijn als slangen vol venijn […] Breek Gij, o God, hun tanden uit.” (Liedboek voor de kerken, Ps. 58). Of door onze minister-president, die meent dat je zonder geloof niet kunt functioneren? Dan zwijg ik nog over de vele gruwelijke, kwetsende en beledigende passages over ongelovigen in de koran. Moeten we daarom de bijbel en koran verbieden wegens goddelozenlastering? Gelovigen die Psalm 58 zingen vervolgen? Nee, dergelijke onzin moet je gewoon negeren of bekritiseren.

Daarnaast is het erg lastig te bepalen wanneer er precies sprake is van smalende godslastering. Dit ligt namelijk in the eye of the beholder. Aangezien we God niet persoonlijk kunnen raadplegen in deze kwestie, moeten we het doen met Zijn volgelingen. Bepaalde gelovigen zien elke kritiek op hun religieuze illusies al als een vorm van godslastering, waardoor het praktisch onmogelijk wordt om kritiek te uiten op hun opvattingen. Dit is juist hard nodig in een tijd van religieuze spanningen, zoals de huidige. Gelovigen zullen moeten accepteren dat ook hun opvattingen niet gevrijwaard zijn van kritiek. Dit geldt zeker voor vele moslims, die elke criticus van de islam meteen wegwimpelen als islamofoob, terwijl zijn gelijk meestal wereldwijd door moslims zelf bewezen wordt.

Ook kan een verbod op godslastering beperkend zijn in de academische vrijheid. Dat de judeo-christelijke stamgod Jahweh een polytheïstische geschiedenis heeft, zoals geschiedkundig onderzoek heeft laten zien, zal door bepaalde joden en christenen ongetwijfeld als godslasterlijk worden ervaren. Onderzoek naar de herkomst van de koran dat uitkomt op een ander verhaal dan het traditioneel islamitische is een gotspe in de huidige islamitische wereld. Het zou immers godslasterlijk zijn om te twijfelen aan het door Mohammed direct verkregen Woord van Allah.

Samenvattend is er dus geen enkel goed argument om de wet op smalende godslastering te behouden. Daar is de meerderheid van het kabinet het ook wel over eens, maar de Partij van de Arbeid vindt dat het nu niet het juiste moment is om het af te schaffen. Ongetwijfeld zal appeasement daarbij een belangrijke rol spelen, ze moeten immers ook aan de christelijk coalitiegenoten denken. Nu is echter wèl het juiste moment. Juist ten tijde van religieuze spanningen moeten opvattingen vrijuit bekritiseerd en bediscussieerd kunnen worden, zonder strafrechtelijke belemmeringen.

Tot slot: waarom zou er überhaupt een wetsartikel over godslastering moeten bestaan? Blasfemie is een slachtofferloze misdaad!

Bart Klink (23) studeert bewegingswetenschappen in Amsterdam. Zodra er overtuigend bewijs is voor het bestaan van God, keert hij meteen weer terug in de boezem van de kerk die hij verliet. Tot het zover is, blijft hij de website De Atheïst beheren.

Algemeen, 18.03.2008 @ 11:09

[Home]
 

9 Reacties

op 18 03 2008 at 12:08 schreef Wichard:

Prachtig stuk.
Aangezien we God niet persoonlijk kunnen raadplegen in deze kwestie, moeten we het doen met Zijn volgelingen.

En die volgelingen zijn nogal trendgevoelig en niet-onafhankelijk. Zo bemoeide God zich vroeger persoonlijk met de verkiezingen "het stemhokje is open van boven" en schijn je daar tegenwoordig minder hemel-strafpunten mee op te lopen.

Misschien is nog een leuke uitweg voor de PvdA om een wetvoorstel te doen waarin een verbod op de smalende atheist-lastering wordt bekrachtigd.

op 18 03 2008 at 13:08 schreef Piet:

Het grote probleem met het strafbaarstellen van lastering of belediging is dat belediging uit de aard der zaak een persoonlijk en subjectief iets is. Mij kun je beledigen door te zeggen dat ik een socialist ben, Marijnissen beschouwt het als een compliment.

Er zijn geen objectieve criteria en de juridische verhoudingen tussen mensen dienen op basis van objectieve criteria geregeld te worden.

Mijn vrijheid van meningsuiting dient niet te worden begrensd door de subjectieve grenzen van een ander. (het goddelijke recht van Peter om deze post te verwijderen daargelaten, natuurlijk)

op 18 03 2008 at 13:11 schreef Piet:

Wichard, helaas heeft Hirsch Ballin die ‘uitweg’ al omarmd. Hij gaat onderzoeken of ook andere diepgevoelde overtuigingen bescherming verdienen.

De man is ook niet dom, hij weet dat dat argument tegen het betreffende artikel gebruikt wordt nu gebruikt hij het tegen de abolitionisten.

op 18 03 2008 at 14:58 schreef Ernst:

Weg met de smadelijke godslastering. Als mensen zich beledigd voelen, dan kunnen ze gewoon onder het al bestaande kopje ‘belediging’ naar de rechter stappen.

op 18 03 2008 at 16:35 schreef filantroop:

Eerlijk gezegd vind ik de sirenen, die hierboven zojuist de lier terzijde gelegd hebben om zich aan het kruis te laven veel interessanter dan de blasfemiewet.
Ik zou het namelijk vreselijk vinden niet meer aan godslastering te kunnen doen. Ik eis daarom het recht op verboden godslastering.
Straks heffen ze het verbod op majesteitsschennis ook nog op. Dan is er helemaal geen lol meer aan.

op 19 03 2008 at 09:42 schreef dewanand:

Brahman is omnipotent en zal godslastering zelf nooit verbieden, want ook dat is onderdeel van hsijn eigen schepping. Alles wat bestaat is geschapen door Brahman.

godslastering is gewoon gezeur van pedofiele christenen en moslims die het allemaal stiekem doen met kleine jongetjes. Kritiek op moslims is hard nodig. Duw die kritiek door hun strot, ram het door hun kut of aars. Uit alle kritiek op de islam op grote spandoeken op elke hoek van de straat en gooi alle islamieten plat. Zij moeten plat gaan, want anders komt er een nieuwe wereldoorlog.

laster de islam en laster het christendom, tot god hen zal vervloeken.

Dewanand

op 20 03 2008 at 08:38 schreef Wichard:

Eigenlijk is die wet een onmogelijke kronkel. Immers, een andere godsdienst aanhangen is per definitie het ontkennen en dus lasteren van de andere godsdienst. Dus is iedereen schuldig aan een of andere vorm van godslastering.

Reve, ooit beschuldigd van godslastering, betoogde het prachtig. Hij wees er onder andere op dat de wet een onzinnig onderscheid maakt tussen het lasteren van personen die als God worden vereerd en het uitschelden van bijvoorbeeld Maria, Boeddha, of Krishna, die immers niet als goden worden beschouwd.
Ook is volgens hem totaal niet duidelijk wat er onder smalende godslastering valt. Zo zal het slachten van een koe in India tot grote opschudding leiden, terwijl dat in Nederland evenveel ophef veroorzaakt als het ruisen van de wind.

Het voorstel van Hirsch Balin om ook ongelovigen en andere goden maar te beschermen tegen smalende lastering is natuurlijk wel net de verkeerde kant op.

Het is alsof Iran, na buitenlandse protesten tegen de hoofddoekverplichting van vrouwen, toegeeft en bepaalt dat nu ook mannen hoofddoeken moeten dragen om van het gezeur af te zijn.

op 23 03 2008 at 02:07 schreef Wijntje:

Nee, ik hou best wel van de mensheid. Maar als ik naast een kerkganger staat doet het soms toch wel zeer als zij de heer toe zingen uit liefde. En je hoort buiten een auto, hard op de rem trappen. Boem, weer een mens dood. Ja, dan zou ik ook wel willen bidden tot de heer. Dat hij zelf snel dood neer mag vallen. Maar ja wie in sprookjes geloofd zal nooit de waarheid tegen komen.. Godverdome. En als je dood bent, zult u nooit weten dat u ooit geleefd heb!

op 25 03 2008 at 13:30 schreef een eenvoudige allochtoon:

dewanand je klinkt niet erg verdraagzaam.jij klinkt eerder als een product afkomstig van inteelt tussen je moeder en haar broer.en je vrouw
heeft mij verteld dat je ondanks je oversekste praatjes niets klaarmaakt in bed,behalve als je de hand slaat aan je zelf,oh ja ze zei dat je ook centimeters te kort komt,daar kun je natuurlijk ook niets aan doen,dat heb je niet in de hand,behalve als je de hand aan je zelf slaat.
inteelt bevordert nou eenmaal productiefoutjes.
zou je graag een keer ontmoeten,je vrouw ken ik al.als je lief bent gebruik ik vaseline,alleen hoop ik niet dat je net als je vrouw gaat gillen.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN MEI

O Polderhitler

O Waarom ik Wilders (en Van der Plas, Yesilgöz en Omtzigt) gewoon extreemrechts blijf noemen

O De ondraaglijke hypocrisie van Natascha van Weezel

O Ik las Hannah Arendt en Wilders lijkt dus écht op Hitler

O Snakken naar Jodenhaat, met wijd opengesperde snavels

O Hoe je antisemitisme bestrijdt

O De vrije pers heeft zijn eigen graf gegraven

O Yvonne Coldewijer is een zegen voor de NVJ

O Wilders 1: stevig verankerd in het kolonialisme

O De ene schelder is de andere niet

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS