Home » Archief » Eelt op de ziel


[09.04.2008]

Eelt op de ziel

Peter Breedveld

asami4 (51k image)
Asami Kanno

Ik was al helemaal gaan geloven in de veelgehoorde stelling dat de Nederlandse moslims in de afgelopen drie jaar onverschilliger zijn geworden over beledigingen aan het adres van de islam. Tot ik vorige week aan de Vrije Universiteit een debat bijwoonde over Fitna. Daar zaten in merendeel allochtone studenten die lieten weten de beledigingen aan het adres van moslims meer dan zat te zijn en die vonden dat de vertoning van Fitna strafbaar moest worden gesteld. Een enkele autochtoon bracht in dat beledigingen goed zijn om wat eelt op de ziel te kweken, maar hij kreeg geen enkele bijval.

“Ik denk niet dat ik er ooit aan zal kunnen wennen dat we hier continu worden beledigd”, sprak een jongedame. Mohammed Sini, oprichter van de inmiddels opgeheven stichting Islam en Burgerschap, vond dat de maatschappij door al die beledigingen afglijdt “naar wat destijds met de joden is gebeurd”.

Geert Wilders en zijn achterban kregen er in de twee uur, dat het debat duurde, ontzettend van langs door een uitgelezen selectie van hoogleraren en vertegenwoordigers van het multiculturele subsidiecircuit. Ze werden uitgemaakt voor meelijwekkende stumperds, haatzaaiers, racisten en kortzichtige domoren. Fitna werd – samen met Ayaan Hirsi Ali’s film Submission – door rechtsgeleerde Thomas Spijkerboer op één lijn gesteld met de antisemitische nazipropagandafilm Jud Süss en ook de Holocaust werd door hem (“ik ben tenslotte van de oude linkse kerk”) in stelling gebracht.

Toch verbaasde het gespreksleider Markha Valenta aan het einde van de bijeenkomst dat niemand zich vóór Wilders had uitgesproken. Spijkerboer grijnsde triomfantelijk dat Wilders en zijn aanhang het ook nu weer hadden laten afweten.

Maar werkelijk, als er al een fan van Geert Wilders in de zaal had gezeten, dan had het van uitzonderlijke moed getuigd als hij zich kenbaar had gemaakt. Had Valenta nou echt verwacht dat iemand na al die snoeiharde veroordelingen nog zijn vinger op zou steken om te zeggen: “Hallo! Ik ben zo’n zielige, kortzichtige racist die alle moslims liever vandaag dan morgen ziet worden afgevoerd naar een vernietigingskamp! Waarmee kan ik u van dienst zijn?”

Niet dat de nuance totáál zoek was. Bijna iedereen was het erover eens dat Wilders in zijn film ten onrechte koranteksten verbond aan moslimextremistisch geweld, maar Hassnae Bouazza, columniste (Vrij Nederland, Frontaal Naakt) en journaliste (VPRO, Nederlands Islamitische Omroep) wees erop dat de moslimextremisten hem daarin voor waren geweest. “Wilders is het fotonegatief van de radicalen binnen de islam, we kunnen hem onschadelijk maken door eerst naar onszelf te kijken.”, aldus Bouazza.

Wilders maakt dialoog onmogelijk, meende theoloog Henk Vroom, coördinator van de veelbesproken islamopleiding aan de VU. Bouazza: “De vraag is niet hoe we met Wilders, maar met het moslimgeweld moeten omgaan.” Ook een aantal moslimstudenten was kritisch. “Ik ben blij met de film van Wilders”, zei een Afghaanse jongeman. “Dit is de kans voor moslims om een andere kant van de islam te laten zien.” Een gehoofddoekte studente liet weten beledigd te zijn door Sini’s opluchting dat de Nederlandse moslims zich zo hadden weten in te houden.

Bouazza kwam hard in botsing met haar geloofsbroeder Hasib Moukaddim van het Samenwerkingsverband van Marokkanen in Nederland. Hij vond het “vreemd en arrogant” van haar te zeggen dat moslims moet worden geleerd om te gaan met beledigingen, dat ze daarom juist nog meer moeten worden beledigd. “Maar dat heb ik helemaal niet gezegd”, protesteerde Bouazza. “Laat me uitpraten”, beval Moukaddim autoritair, en hij vervolgde zijn aanval op een uitspraak die Bouazza niet had gedaan. “Dit is eigenlijk precies wat ik bedoel”, aldus Bouazza, “Als ik zeg dat veel moslims alleen maar naar zichzelf luisteren en weigeren zich te verdiepen in andermans standpunten.”

Moukaddim zei geen verstand te hebben van recht, en voor wie daar nog aan mocht twijfelen, gaf hij een sterk staaltje van zijn onkunde ten beste. Zo dacht hij dat ‘aanzetten tot discriminatie’ wettelijk strafbaar is en bleek ook dat hij het verschil niet weet tussen ‘smadelijke godslastering’ en kritiek op een religie. Wel oogste hij luid applaus met zijn constatering dat Wilders geen groot filmer is. Toen hij later zei dat het “toch wel heel erg zou zijn als het inderdaad waar is wat Harry de Winter in de Volkskrant heeft beweerd”, kreeg hij de handen andermaal opelkaar.

Andere hoogtepunten: Sini die beweerde dat de Tweede Wereldoorlog is begonnen door ‘de christenen’, zonder te worden tegengesproken, Spijkerboer die Willem Frederik Hermans aanhaalde in een betoog dat beledigen nuttig kan zijn, rechtsfilosoof Arend Soeteman die zich geschokt toonde dat een derde van de Nederlanders denkt dat de minister van justitie liegt (Liegen! Een minister! Hoe bestáát het!) en de Afghaanse student die stelde dat het nuttiger is om te onderzoeken wat de achterban van Wilders bezielt dan die weg te zetten als ‘racisten’.

Peter Breedveld zegt: ‘Kap nâh! Met je Fitna’.

Algemeen, 09.04.2008 @ 15:02

[Home]
 

192 Reacties

op 09 04 2008 at 15:20 schreef Lagonda:

Fijn om te lezen hoe onze universiteiten inmiddels bevolkt worden door lieden die niks meer weten, die niet zelfstandig kunnen denken en die zich nauwelijks nog uit kunnen drukken.

op 09 04 2008 at 15:23 schreef Kariem:

Goeie inbreng van mevrouw Bouazza. Maar was er echt niemand die fel tegen die lui durfde in te gaan? Als het alleen maar een bijeenkomst was van gelijkgestemden lijkt het mij de benaming "debat" niet waardig.

op 09 04 2008 at 15:29 schreef Hubert Lang:

Een oerdomme vraag mijnerzijds. Hebben deze lieden hun kennis van koran, sira en sahih hadiths nog opgefrist de laatste tijd?

op 09 04 2008 at 15:51 schreef daniel:

Zeg Peter, kan je niet op je site waarschuwen wanneer en waar er interesante debatten zijn? Ik hoor er altijd pas van nadat die dingen plaats hebben gevonden terwijl ik graag op beschaafde wijze herrie zou willen schoppen.

op 09 04 2008 at 18:19 schreef BigPete:

Mijn oude strafrecht docent (geeft ook college op de VU) die ik incidenteel nog wel eens spreek zegt altijd over die allahtone studenten: daar gaan we nog een hoop last van krijgen…

De denkbeelden die velen van hen hebben zijn ronduit achterlijk. Afhankelijk van de studierichting hebben velen hun eigen absurde denkbeelden en wensen die ook in praktijk te brengen. (willen alles verbieden ook al zijn het grondrechten, willen niets weten van de evolutietheorie, willen geen patiënten van de andere sekse behandelen etc etc. ) Toch volgens ze academisch onderwijs, aan hun intelligentie kan het dus bijna niet liggen. De enige verklaring is de islam.

op 09 04 2008 at 18:56 schreef Duns:

Wat zei Godfried Bomans ook alweer?

"Fascisme is een sfeer, die hangt in een zaaltje van de universiteit." ?

Of was het toch: "Fascisme is een sfeer, die hangt in een zaal vol linkse mensen." ?

Wie schijnt mij bij?

op 09 04 2008 at 19:22 schreef Peter:

Ga ik op zoek naar dat citaat van Bomans, stuit ik op Wikipedia, dat mij leert dat het moet zijn ‘Fascisme is een sfeer, die hangt in een zaal vol linkse mensen’, en waarin ik verder het volgende schokkende weetje ontdek:

‘Tussen links Nederland en Bomans ontstond op 18 juni 1966 een diepe kloof toen Bomans in een column in De Volkskrant onder de titel "De Raddraaiers" het vernielen van de kantoren van de Telegraaf veroordeelde (de Telegraafrellen). Boze bouwvakkers waren hiertoe in een pamflet opgeroepen en Bomans heeft de anonieme schrijvers van het pamflet de "hoofdschuldigen" genoemd. Toen vier leden van de Communistische Rode Jeugd werden gearresteerd keerde heel links Nederland, aangevoerd door Harry Mulisch, zich tegen de "verrader" Bomans. Bomans werd met de dood bedreigd en moest door de politie worden bewaakt.’

Wauw, doodsbedreigingen. Toen ook al voor wie zich van links durfde te distantiëren.

Hebben ze me op school nooit over verteld.

@Daniel: dan zou ik een soort agenda bij moeten houden, en ik heb het al zo druk. Ik zal zien. Incidenteel zal ik wel iets melden, als ik denk dat het interessant is.

op 09 04 2008 at 19:53 schreef vander F:

@Peter,
daar zeg je wat.
Ik was aan het rondneuzen op Het Geheugen van Nederland en kwam dit filmpje tegen:
http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/NIBG01:BG_668

En dan specifiek:
12:27 Blokker stelt voor om de spreuken in agenda”s te vervangen door citaten van Godfried Bomans, met reacties van Ferdinandusse, Bouwman en Frenkel Frank;

Nog Heel Jong Linx in actie, en volgens mij niet al te vleiend richting Bomans.
1964.
Überhaupt een merkwaardig actuele aflevering van ZOISHETTOEVALLIGOOKNOGSEENKEER.

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=urn:gvn:NIBG01:BG_668&role=wmv2

op 09 04 2008 at 20:02 schreef Neerlion:

Dewanand is nu gewoon niet grappig meer.

op 09 04 2008 at 20:26 schreef Dennis L.:

Ik studeer zelf aan de VU. En heb dit soort bijeenkomsten zo vaak meegemaakt, dat ik er een beetje cynisch van geworden ben.

Heb gemerkt dat, en ik wil niet mensen over één kam scheren, dat als het over dat onderwerp gaat men als tienjarigen redeneert.

Zo sprak ik recentelijk met een Marokkaanse dame die mij vertelde dat de onthoofdingsvideo’s door Amerikanen in elkaar gezet worden. Hoe kan je dan nog een zinvolle discussie voeren?

Vooral het anti-NL sentiment is iets waar ik telkens weer enorm van schrik.

En dit zijn de gevallen die men als succesvol kan bestempelen.

Eerlijk gezegd mijd ik ze nu liever. Als ik een kritische noot had gemaakt, dan zou het mij de rest van mijn studie-periode achtervolgen. Ik heb wel wat beters aan mijn hoofd.

op 09 04 2008 at 20:36 schreef filantroop:

Dat “heel links Nederland” was toentertijd vooral klein en sektarisch. In de kamer alleen CPN en PSP (tezamen goed voor acht zetels). De PvdA was nog niet doorregen van “nieuw links” en vooral zeer anti-communistisch.
Godfried Bomans zal dus niet erg bang geweest zijn.

op 09 04 2008 at 21:01 schreef Lagonda:

De quote van Bomans luidt: "Het ‘fascisme’ is niet een systeem, maar een gesteldheid. Het kan als atmosfeer in een progressieve zaal hangen."

Ik kan er niks aan doen: ik ben een verstokte Bomans-fan. Hij doet me aan mijn vader denken.

op 09 04 2008 at 21:27 schreef Ernst:

Dennis, dat is toch wel heel treurig, dat je het gevoel hebt (op de universiteit!) niet meer te mogen zeggen wat je denkt. Ik herinner me uit mijn studietijd dat het ook wel over politiek ging, en dat ik als niet-links me daarmee niet populair maakte (en dat om andere redenen toch wel bleef, meisje zijn is soms makkelijk), en dat het er (krakers, antikernwapens etc) hard aan toe kon gaan. De gedachte dat eventuele kritische opmerkingen mij mijn hele studietijd zouden achter volgen heb ik nooit gehad. Is het nu zo erg geworden?

Overigens, de universiteit is niet alleen om de lesstof te leren, maar ook om academisch gevormd te raken. Daarin passen toch debatten op het scherp van de snede?

Ik ben benieuwd naar hoe het nu gaat. Moet je represailles vrezen als je niet met de meerderheid meehuilt?

op 09 04 2008 at 21:39 schreef Paardestaart:

Tja – toch is dit een eigenaardige opmerking..:“Wilders is het fotonegatief van de radicalen in de islam, we kunnen hem onschadelijk maken door eerst naar onszelf te kijken.

Ik weet natuurlijk niet hoeveel projectielen er al om je oren vlogen toen je dit zei, en dat het een hell of a job is om je nek uit te steken in dergelijk gezelschap weet iedereen die Nova en Dinges uitzit, maar met permissie: het slaat nergens op..Voorzichtiger dan Wilders kun je het echt niet zeggen, als je er tenminste aan hecht te zeggen wat je op je hart hebt, in je eigen land

Het is ongeveer wat Hirsi Ali en Afshin Ellian voor de voeten geworpen kregen van weldenkende publicisten: dat zij ‘verlichtingsfundamentalisten’ waren, en as such dus alleen maar de keerzijde van de radicale moslims die zij ’tegen zich in het harnas jaagden’..

Als Wilders het mbt wat hij als de grootste bedreiging van ons land ziet het niet bij het rechte eind had hoefde hij niet bewaakt te worden, want dan viel er met moslims gewoon te praten.
En dat is dus niet zo.

Ook ‘hoogopgeleide, gematigde’ moslims bewijzen dat onophoudelijk, net als mensen als EA, Layla en al die andere allochtone kanshebbers die Peter opgetogen meebracht, en die dan door stamgasten, boze bloggers en de rest van de unsavoury characters weer te hard werden aangepakt, zodat de zondaars omderwille van de hooggelegen lat van onze hoofdredacteur regelmatig onder luid gejuich naar buiten werden gebezemd

De enige manier om met moslims de vrede te bewaren is er maar het zwijgen toe doen, en vooral veel complimentjes geven. Maar dan kun je net zo goed gewoon weer de Vkrt pakken, en lieverkoekjes bakken, en wachten op betere tijden

De enige moslims waarmee je van gedachten kunt wisselen als met een gelijke worden bedreigd en hebben dus bescherming.
De rest zit thuis af te wachten welke kant het opgaat, met twee paspoorten voor de zekerheid

op 09 04 2008 at 21:48 schreef een eenvoudig allochtoon:

hi hi hi hi pfffhhhhrrr.paardestaart.
bring on your homies.
ben arabier en kan goed paardrijden.

op 09 04 2008 at 21:50 schreef Dennis L.:

Dank voor het begrip. Ik denk dat die zaken niet hetzelfde zijn. Met iemand die een tegengestelde politieke opvatting heeft- in de zin van Links vs. Rechts- kan je vaak nog een biertje mee drinken.

Mijn ervaringen zijn dat als jij je kritisch uitlaat door bepaalde problemen die er zijn aan te snijden, men het direct op zichzelf betrekt en de hele stam.

Voor dat ik het weet sta ik bekend om een Marokkanen-hater, racist of islamofoob. Dat is mij al menigmaal overkomen. Ik ben zeker niet bang, eerder calculerend.

Eerlijk gezegd heb ik wel wat beters te doen. Het is vooral slecht voor mijn eigen bloeddruk,

Ik houd het nu liever bij thema’s als tentamens leren, voetbal of het weer.

op 09 04 2008 at 22:17 schreef Tjerk:

Toch vind ik de bitterkoekjes van die onverdraagzame moslims beter te pruimen dan de vijgen die onder jouw staart vandaan vallen, Paardje.

Ideeën, percepties en houdingen kun je veranderen, maar een kutwijf blijft gewoon een kutwijf. Toen je een linkse feministe was heb je je venuslippen ongetwijfeld dichtgenaaid en na verloop van verloop van jaren rechts toegeschroeid.

Daar doet niemand ene mallemoer meer aan.

op 09 04 2008 at 22:24 schreef Dennis L.:

Tjerk,

"Ideeën, percepties en houdingen kun je veranderen, maar een kutwijf blijft gewoon een kutwijf".

Maar dan kunnen we toch jouw perceptie van een k*twijf veranderen?

op 09 04 2008 at 22:29 schreef Peter:

De enige manier om met moslims de vrede te bewaren is er maar het zwijgen toe doen, en vooral veel complimentjes geven. Maar dan kun je net zo goed gewoon weer de Vkrt pakken, en lieverkoekjes bakken, en wachten op betere tijden

De enige moslims waarmee je van gedachten kunt wisselen als met een gelijke worden bedreigd en hebben dus bescherming.

Je gaat helemaal niet met moslims om, Paardestaart, en je weet dus echt niet waarover je lult. Ik ga wél met moslims om, God weet dat ik mijn bek nooit hou, vooral niet als mensen me zeggen dat ik mijn bek moet houden, en ik weet dus wel waarover ik praat.

En dan dat verongelijkte gejeremieer van jou om de zoveel tijd, vanwege die affaire met die Stamgasten: ik hou er niet van als mensen zichzelf en anderen overschreeuwen. Of ze nou Bernadette heten of Laila. Daar zeg ik wat van, every goddamn time. Heb je daar een probleem mee, dan kun je altijd gaan huilen met de wolven in het Hoeiboei-bos.

Wilders is het fotonegatief van die moslimradicalen omdat hij de koran precies zo leest als zij doen, en omdat hij moslims meent te moeten vertellen dat ze dienen te leven zoals zij doen.

Lijkt me geen speld tussen te krijgen.

Alsof jij zoveel toleranter bent, trouwens. Echt niet!

op 09 04 2008 at 22:40 schreef Dennis L.:

Waarom heet je me niet welkom, Peter?

op 09 04 2008 at 22:46 schreef Peter:

Welkom Dennis. Mi casa es su casa. Als je je misdraagt, laat ik je door mijn Marokkaanse deurjongens (ik ben het woord even kwijt) in elkaar slaan.

op 09 04 2008 at 22:47 schreef barry:

Bijna iedereen was het erover eens dat Wilders in zijn film ten onrechte koranteksten verbond aan moslimextremistisch geweld,
Waarom is dat ten onrechte? Als moslim kan je het natuurlijk negeren of er op een andere manier een mouw aan passen. Maar als je de Koran echt ter harte neemt dan kan je er niet om heen.
Waar moet je moslimterrorisme dan mee verbinden? Met de stijgende olieprijzen?
Het is een beetje zoals de laatste trend in de universitaire islamwetenschappen waarin de beroemde "geef je ongehoorzame vrouw een tik" verzen in de Koran, juist als een gebod op vrouwenlellen worden uitgelegd. Je moet er maar opkomen.
Verder een leuk verslag Peter, maar ik zie dat de strontpoorten inmiddels weer bij jou open staan.

op 09 04 2008 at 22:48 schreef barry:

juist als een gebod op vrouwenlellen "wordt" uitgelegd.

op 09 04 2008 at 22:54 schreef Dennis L.:

Gracias Peter, ik laat me niet graag spanken en beloof bij deze mij keurig te gedragen, alsof ik ga eten bij mijn schoonfamilie.

Ik waardeer de joie de vivre die jij en je weblog uitstraalt, hoewel ik het hedonisme op zuiver filosofische gronden verwerp.

op 09 04 2008 at 23:03 schreef Peter:

Gelukkig maar, want mijn hedonisme stoelt gewoon op dierlijke lust en korte-termijn-denken.

op 09 04 2008 at 23:15 schreef Dennis L.:

Dat zijn de filosofische gronden.

op 09 04 2008 at 23:18 schreef Lagonda:

"hoewel ik het hedonisme op zuiver filosofische gronden verwerp."

Ow-whee! Let the party begin!

op 09 04 2008 at 23:22 schreef Dennis L.:

Wat een eer Lagonda. ‘Turfmolm’ beschouw ik nog steeds als één van de beste essays die over dit onderwerp geschreven zijn.

op 09 04 2008 at 23:22 schreef Tjerk:

Dennis L:

"Maar dan kunnen we toch jouw perceptie van een k*twijf veranderen?"

Met mijn perceptie van wat een kutwijf is en wat een leuk wijf met discutabele opinies of inconstructieve houdingen, is niets mis, Dennis.

Hassnae: leuk wijf.

Laila: leuk wijf.

N. Molrat: leuk wijf.

Wampie: leuk wijf.

Paardestaart: liefst morgen nog droppen boven de Sahara met minder dan een dagrantsoen aan water (ze mocht eens zien terug te kruipen).

God-Jezus-Allemachtig, wat een verzuurde teef is dat. Kijk, een mening is een mening. Misschien kunnen Paardestaart en ik het op een aantal punten nog wel eens worden ook; maar altijd is er dat gedrein en gezeik dat me elke lust tot luisteren ontneemt. Elk lichtpuntje, elke positieve ontwikkeling moet ogenblikkelijk weer met roet overladen worden totdat het zwarter dan zwart ziet, en de enige goede moslim is een moslim die net als zij zeikt en dreint over moslims.

Terwijl het er om gaat of iemand deugt als mens. Als mens! Ik ken heel wat moslims, zelfs salafi’s, die deugen als mens. Foute deeën, sympathieke inborst. Paardestaart daarentegen is zo verzuurd dat elke spetter gal die meekomt met haar jeremiades acuut huid en ogen irriteert. Die vrouw zou voorzien moeten worden van elke waarschuwingssticker die er bestaat.

Het is een vat chemisch afval, dat wat mij betreft 1000 meter onder de grond begraven zou moeten worden. En als Groen-Links daarover valt, zullen we haar lozen voor de kust van Afrika. Kan ze die mensen daar gaan lastigvallen met haar bittere vochten.

Wie weet, vindt ze wel een stoere neger die door haar dichtgeschroeide onderlijf weet te boren, en haar verkalkte botten tot bewegen weet te brengen. Komt ze eindelijk aan de jungle-sex toe die ze zo hard nodig heeft.

op 09 04 2008 at 23:49 schreef barry:

Wat een beperkte mensenkennis stel je hier ten toon, Tjerk. Paard is een goed wijf en ook een lekker wijf. Je kan onbedaarlijk met haar lachen. Want lachen kan zij als een van de beste. Behept met de nodige zelfspot. Zij is gevoelig en heel wat menselijker dan jij die als een obligate robot zijn politieke riedels combineert met een quasi diepzinnige zelftevredenheid en reeds op jeugdige leeftijd al ernstige verschijnselen van metaal moeheid vertoont. Als er iemand een beurt nodig heeft dan ben jij dat wel.

op 10 04 2008 at 01:01 schreef Tjerk:

Is dat zo, Ad? Zeg me dan eens: welke stilistische verbeteringen staan je voor ogen?

op 10 04 2008 at 01:55 schreef Sabian:

"Ze werden uitgemaakt voor meelijwekkende stumperds, haatzaaiers, racisten en kortzichtige domoren. Fitna werd – samen met Ayaan Hirsi Ali’s film Submission – door rechtsgeleerde Thomas Spijkerboer op één lijn gesteld met de antisemitische nazipropagandafilm Jud Süss"

…rechtsgeleerde…

Met zulke "geleerden" heb je helemaal geen moslims meer nodig.

op 10 04 2008 at 02:06 schreef Tjerk:

Sabian; wat deugt er niet aan de vergelijking tussen Fitna en Jud Süss?

Geef eens een analyse van de boodschap van die twee films (Fitna aan de ene kant en antisemitische propaganda aan de andere kant).

op 10 04 2008 at 03:53 schreef Sabian:

Beste Tjerk,

Jud Süss is een speelfilm gemaakt door acteurs, Fitna bevat beelden van echte moslims die echte moslimse dingen doen.

De boodschap van Fitna is: de terreur en ambitie de gehele wereld te overmeesteren van fundamentalistische moslims is, zoals deze moslims zelf ook claimen, niet los te zien van de heilige geloofsboeken van de islam [omdat er letterlijk tot deze daden wordt opgeroepen]. Het voor moslims heilige woord van Mohammed [shzz] bevat [kleine] onderdelen die extreem vijandig staan tegenover niet-moslims. De Quran en Hadith bevatten voldoende inspiratie om tot geweld tegen ongelovigen over te gaan.

De boodschap van Jud Süss: Joden deugen niet omdat ze Jood zijn, kijk maar: er was eens een slechte Jood honderd jaar geleden. [Maar omdat we het niet kunnen aantonen gaan we een toneelstukje voor U opvoeren. Eigenlijk kunnen we op geen enkele manier aantonen dat de Joden niet deugen, dus verzinnen we gewoon wat.]

Het gaat trouwens niet om de "boodschap" , maar om de werkelijkheid erachter.

Ik kan je haarfijn uitleggen wat die moslims verkeerd doen, leg jij mij dan ook uit wat de Joden in 1940 verkeerd deden?

Maar ik begrijp best dat je helemaal de verstandelijke vermogens niet hebt om dergelijke nuances te kunnen onderscheiden, geeft nix hoor Tjerk, Thomas Spijkerboer snapt het ook niet, en die is nog wel "geleerde".

Bugs Bunny vindt je zeker ook een documentaire over konijnen?

op 10 04 2008 at 07:40 schreef Laila:

@Barry,

Voorzover mijn geheugen mij niet in de steek laat kan ik mij niet herinneren dat iemand Paardestaart ooit op F.N. benadert heeft voor een beurt in welke vorm dan ook. Ik kan beamen dat dat met Tjerk heel anders is, met hem ben ik namelijk al enige tijd aan het fantaseren over de wijze waarop.

op 10 04 2008 at 07:49 schreef filantroop:

Heel juist Sabian. Jud Süß is een speelfilm, met acteurs, een scenario, decors en een enscenering. Wie die film met Fitna vergelijkt is het spoor bijster, want mij lijkt het niet dat de moslimse wandaden in Fitna geacteerd zijn. Een scenario misschien wel, maar dan moeten we in een vroegmiddeleeuws boekwerk neuzen.
Het valt me trouwens op dat men zo adembenemend vaak nazi-propagandafilms uit de sarcofagen van de historie peutert zonder de inhoud ervan te kennen. Ja, van horen en zeggen, maar dat beweerden ministers in het huidige kabinet over Fitna ook.
Aan het niveau van vergelijkingen is veelal de kennis over het onderwerp af te leiden. Dat zag je al bij Geert Mak, onze grote volkshistoricus.

op 10 04 2008 at 07:59 schreef filantroop:

En waarom steevast vergelijkingen met nazi-propagandafilms? Heeft in linkse contreien geen mens ooit van Joris Ivens gehoord? De op handen gedragen filmer die letterlijk tussen de dwangarbeiders van het stalinisme heeft staan filmen, en naar wie zelfs de Ivens-Award vernoemd is. Maar ja, die onderscheiding is dan ook door de IDFA bedacht.
Zo ongeveer als een zaaltje van het parlement dat naar de gewezen stalinist Marcus Bakker vernoemd is.
Joris Ivens was de Leni Riefenstahl van het communisme, dus misschien valt er nog iets voor Geert Mak te balsemen?

op 10 04 2008 at 08:03 schreef Wampie:

Stylistisch is Tjerks aanval op Paardestaart een pareltje, en met de stijlvorm is ook niets mis. Wat is er zo gênant, Ad? Dat hier een vrouw wordt geplakt achter behang met een seksueel horrorpatroontje? Vind je dat alleen mannen elkaar op die manier mogen aanpakken? Persoonlijk hou ik wel van gegriezel aan de muur. Paardestraat heeft thuis trouwens ook een heel grote emmer behangplaksel staan. En bij haar op de salontafel ligt vast geen Libelle. Vind je de prenten van Gregorius ook gênant? Nee, toch? Of lijd je aan fijngevoeligheid?

op 10 04 2008 at 08:23 schreef Peter:

Paardestaart serveert graag uit, en nu moeten we ook niet gaan mauwen als ze zelf een keer wordt verwend.

Niet dat ik vind dat Tjerk haar recht doet; ik weet dat er achter dat snoeiharde pantserstaal een gevoelig mens schuilgaat, met een groot rechtvaardigheidsgevoel.

Helaas is ze zelf vaak onrechtvaardig in haar oordeel over anderen. En wie wind zaait oogst af en toe storm. Wie storm zaait…

op 10 04 2008 at 08:43 schreef Loor:

Tjerk heeft mij in zijn ‘wijvenbeoordeling’ maar even buiten beschouwing gelaten. Hoezo eigenlijk? Kom op, Tjerk, je durft het best.

op 10 04 2008 at 08:44 schreef Peter:

En Traudl is-ie ook vergeten.

op 10 04 2008 at 08:49 schreef Ansje:

Er zijn er nog wel een paar buiten beschouwing gebleven, Loor

maar wie zit er nou op de beoordeling van zo’n Tjerkgeval te wachten?

@ Peter/Wampie; felle reacties ok, Paardestaart kan pittig uit de hoek komen en incasseren kan ze prima. Maar wat Tjerk hier presteert is stijlloos al is het wellicht ‘stilistisch’ een pareltje.

Ik heb nog geen *man* hier op een dergelijke wijze aangepakt zien worden.

op 10 04 2008 at 08:53 schreef Wampie:

Loor, ik vind het ook kinderachtig van Tjerk dat hij jou als vrouw negeert vanwege jullie meningsverschil over de Palestijnse kwestie. Politiek en seks moet je niet mengen. Dat hij dat bij Traudl doet, daar kan ik nog wel inkomen. Vitriool ruik je door de poriën heen en op plekken waar je het al helemaal niet wil ruiken. Met Traudl zou ik als man liever armpje gaan drukken.

op 10 04 2008 at 08:56 schreef Wampie:

Ansje, als Tjerk bij een van de roemruchte FN-borrels was geweest, had hij je nu vast niet over het hoofd gezien!

op 10 04 2008 at 09:02 schreef Peter:

Ik heb nog geen *man* hier op een dergelijke wijze aangepakt zien worden.

O, je denkt dat dit een kwestie is van de strijd der seksen?

Ik heb trouwens meerdere mannen op dergelijke wijze aangepakt zien worden.

op 10 04 2008 at 09:08 schreef Loor:

Volgens mij ziet Tjerk geen een vrouw over het hoofd. Het zout en de zweep van Laila zetten hem in vuur en vlam. Als hij in godsnaam maar aangeraakt wordt.

op 10 04 2008 at 09:09 schreef Wampie:

Tjerks masochisme komt voort uit de gesel van zijn moeder, Loor, zo heeft Tjerk onlangs een tipje van de sluier opgelicht. Misschien vindt hij jou te lief.

op 10 04 2008 at 09:10 schreef Ansje:

Wampie; grote vraag is dus, of ik daar dan blij mee zou moeten zijn, ha ha

Peter, mss heb ik iets over het hoofd gezien maar kan me dergelijke reacties niet herinneren. Dus ja, ik vind dit een zwaar sexistische reactie.

Ik vind sowieso dat de sexe er helemaal niet toe dóet en vind Tjerks reactie daarom een zwaktebod.

op 10 04 2008 at 09:17 schreef Wampie:

DvR had een fantasie waarbij ik als 16-jarige in een wet shirt met mijn borsten tegen de ruiten van zijn auto met de zeem in de weer was. Dát vond ik pas ongehoord!

op 10 04 2008 at 09:18 schreef N.Molrat:

Prachtig Tjerk, wat een tekst draag je daar op aan P.. Ik zou ik die tekst inlijsten en op de koelkast hangen.

op 10 04 2008 at 09:21 schreef Geertjan:

Dat ‘stilistische pareltje’ is gewoon onversneden vrouwenhaat. Dat verwacht je niet op Frontaal Naakt. Overigens kan Tjerk qua schrijfstijl niet in de schaduw staan van Paardestaart.

op 10 04 2008 at 09:23 schreef judas:

Die Tjerk is een braaf ambtenaartje, type raamstaarder, die de hele dag achter zijn bureautje zit te fantaseren hoe het is om "het"te doen met een Marokkaanse.
Eerst zat hij te flemen bij die kwezel van een Haasnae en toen die Layla opdook, ging hij achter haar aan. Later kaan hij bij zijn collega ambtenaartjes opscheppen dat hij uit is gewwest met een heuse marokkaanse.
P.S. waar is die originele allochtoon gebleven?
Hij heeft toch geen ban gekregen van Torquemada Breedveld?
Hij zorgdeer tenminste voor dat er weer wat leven in de kroeg kwam. Na de Boze Bloggers de verongelijkte Bloggers. Ik mis zijn haarscherpe analyses, zijn fluwelen gebruik van de Nederlandse taal en zijn afzeiken van Breedveld, die moslimproseliet.

op 10 04 2008 at 09:24 schreef Loor:

Wampie, we wachten Tjerks oordeel rustig af. Of zou hij voorlopig even heel hard gaan buiten spelen totdat iedereen zich weer over hele andere zaken druk maakt?

Ik ben het eerlijk gezegd wel met Ansje eens. Onderstaande zin vind ik veel te ver gaan en bovendien lachwekkend uit de mond van Tjerk. Of ik het nou eens ben met Paardestaart of niet, hier word ik simpelweg heel naar van:

Wie weet, vindt ze wel een stoere neger die door haar dichtgeschroeide onderlijf weet te boren, en haar verkalkte botten tot bewegen weet te brengen. Komt ze eindelijk aan de jungle-sex toe die ze zo hard nodig heeft.

op 10 04 2008 at 09:27 schreef Loor:

Wampie, ik dacht dat DvR homoseksueel was (nu we toch bezig zijn). Het vrouwelijk geslacht kan hij maar weinig waarderen, hooguit met een wasknijper op zijn neus.

op 10 04 2008 at 09:28 schreef Wampie:

Loor, misschien ben ik afgestompt, maar ik zie hier de pijn niet van in; de satire ligt er duimdik bovenop. Wedden dat Paardenstaart er ook niet om maalt? Ze haat vrouwtjesgedoe, dus is nu vast ook een hele vent. Daarin waardeer ik haar.

op 10 04 2008 at 09:35 schreef Peter:

Vrouwenhaat is heel heteroseksueel, Loor. Je zou ze de kost moeten geven, de hetero’s die de vallei der liefde aanduiden als ‘ontplofte mol’, ‘onwelriekende gleuf’ of ‘open wond’.

Volgens mij is het angst.

De verontwaardiging over Tjerks tirade tegen Paardestaart vind ik nogal selectief. Waar waren de ridders toen Paardje de aanval inzette tegen haar slachtoffers?

Tjerk laat zijn voorkeur voor mensen bepalen door hun politiek, maar hij is hier echt niet de enige.

op 10 04 2008 at 09:42 schreef Peter:

Judas, je mag mij mailen, dan spreken we een tijd en een plaats af, daar mag jij me me recht in mijn gezicht zeggen dat Hassnae een kwezel is en ik een moslimproseliet. Doe je het niet, dan ben je dus officieel een bange poeperd.

op 10 04 2008 at 09:46 schreef Frank:

Die aanval is nooit zo op de man gespeeld als Tjerk doet Peter en zeker niet zo ongehoord grof.
Als het een moslima was geweest die zo’n bak stront over zich heen had gekregen was Tjerk onmiddellijk door jou gebanned.
Over selectie gesproken.

De andere kant van de medaille is dat ik erg blij ben met de reactie van Tjerk.
Kennelijk heeft Paardestaart het voor elkaar gekregen kereltje Tjerk erg kwaad te krijgen.
En dat doet me genoegen.

op 10 04 2008 at 09:46 schreef filantroop:

Het ene moment gaat het hier over geloven, het andere over gleuven. In beider geval gaat het om het kruis, en welzeker, daar is het zelden pluis.

op 10 04 2008 at 09:48 schreef Loor:

De verontwaardiging over Tjerks tirade tegen Paardestaart vind ik nogal selectief.

Het gaat er niet om dat hij dit per se over Paardestaart zegt, maar dat hij zo spreekt over een vrouw (vrouwen) in het algemeen. Ik ben misschien wat minder afgestompt dan Wampie, nam er echt aanstoot aan. Nou goed, ieder zijn meug.

op 10 04 2008 at 09:50 schreef Peter:

Paard speelt voortdurend op de man en/of vrouw, maar jij bent selectief blind, Frank. En lange tijd kon zich hier geen moslim vertonen, of zelfs maar iemand met een allochtoons aandoende naam, of hij werd beschimpt, belasterd, beschuldigd, er werden de onmogelijkste eisen gesteld en ik heb daarvoor nog nooit iemand verbannen.

Pas geleden nog, toen Hassnae hier het gore lef vertoonde iets lelijks te zeggen over het restaurant van een autochtone Nederlander, kreeg ze een bak racistische bagger over zich heen waar Adolf Hitler zich voor zou schamen. Ik heb toen niemand verbannen.

Je zwetst dus uit je nek.

Loor, ik ga hier echt geen vrouwen beschermen tegen persoonlijke aanvallen omdat ze vrouw zijn. Net zomin als ik moslims, christenen, smurfen, Tibetanen of joden speciale bescherming bied.

Alleen wie onzin debiteert en nog in slecht Nederlands ook, krijgt het met mij aan de stok.

op 10 04 2008 at 09:55 schreef filantroop:

Toch laat ik meteen mijn gedachten terugglijden naar weleer, toen een struise, diacones op Mobylette de buurt teisterde met haar goede werken. Een echte kruiswerkster, die het lijf had van een stratenmaker, het gelaat van een cactus en de benen van een zeebonk.
Haar adem rook naar zure bom, haar lichaam naar haring, en over het aroma van elders zwijg ik als het graf want ik wil het hier beschaafd houden.
Nu ligt ze onder het steen met de gebeitelde tekst:
“Haar goede werken heeft veel leed gelenigd, maar het ware beter geweest dat men haar had gestenigd”
Maar beken ik meteen, de tekst staat me niet meer helder voor ogen.

op 10 04 2008 at 09:56 schreef Laila:

Politiek en seks is wel een verfrissende variant op het eeuwige politiek en religie.

@Tjerk je flirt met mijn gesel komt je duur te staan en kost je heel wat punten, daar gaat je X-factor.

@Lagonda ik moet je nageven je weet de gemoederen wel bezig te houden met jungle fever.

op 10 04 2008 at 10:10 schreef Laila:

Iemand vond het nodig om Georgina Verbaan uit te maken voor hoer als je echt sollidair bent met vrouwen dan ben je het dan ook.
Ik heb er op gereageerd maar ik was stomverbaasd dat er niemand maar dan ook niemand aanstoot aan nam…. geen enkele vrouw.
Had b.v eenvoudige allochtoon deze gedachte geuit dan waren de rapen gaar geweest.
Dan was er een ware opstand uitgebroken.

op 10 04 2008 at 10:13 schreef Peter:

Dat kinderachtige, verongelijkte gejeremieer van jullie, dat als iemand anders had gezegd want Pietje of Liesje heeft gezegd… het lijkt hier soms wel een peuterspeelzaal.

Eenvoudige allochtoon zou geen geen gedachten kunnen uiten als z’n leven ervan afhing, om de doodeenvoudige reden dat eenvoudige allochtoon niet in staat is tot denken.

op 10 04 2008 at 10:29 schreef Jimmy:

In zo’n zaal met multiculti’s, verongelijkte, jonge moslims en PC profs valt geen eer te behalen. Ze sterken mekaar eerder in het gelijk.
– Ik ben gediscrimineerd!
– Zie je wel de discriminatie neemt toe!
– Dat valt mij ook meer en meer op in mijn werk!
– etc.

Alsof die mensen voor rede vatbaar zijn.. Ze lijken elkaar vooral te voorzien in behoeftes; masochisme, gemaakte zieligheid en pseudo-geleerdheid.

Knap van Hassnae dat ze probeerde om wat logica in de discussie te brengen. Wie weet, heeft ze twee tot drie mensen wat meer zelfreflectie bij kunnen brengen. Dat zou zeker winst zijn.

Ain’t holding my breath..

op 10 04 2008 at 10:29 schreef Avondlander:

Persoonlijk vind ik het mooiste aan de inmiddels beruchte aanklacht van Tjerk dat ze zo inhoudelijk sterk is, zo feitelijk onderbouwd, zo to the point en toch zo genuanceerd. Een pareltje van retoriek.

op 10 04 2008 at 11:06 schreef Loor:

Loor, ik ga hier echt geen vrouwen beschermen tegen persoonlijke aanvallen omdat ze vrouw zijn. Net zomin als ik moslims, christenen, smurfen, Tibetanen of joden speciale bescherming bied.

Peter, je spreekt jezelf een beetje tegen, want ook jij kunt je heel beschermend opstellen. Net als Tjerk overigens. Maar ik vraag jou niet iemand te beschermen. Ik en andere lezers geven een reactie op Tjerks net niet geestige en buitenproportionele aanval op Paardestaart. Sommigen kunnen deze aanval waarderen, anderen weer niet. En ik geloof inderdaad dat Paardestaart tegen een stootje kan, maar mocht Tjerk zich ooit zo over mij uitlaten, dan zou ik me daar zeer gekwetst door voelen. Is dat nu zo vreemd?

op 10 04 2008 at 11:21 schreef Edwin:

Citaat Tjerk

"Het is een vat chemisch afval, dat wat mij betreft 1000 meter onder de grond begraven zou moeten worden. En als Groen-Links daarover valt, zullen we haar lozen voor de kust van Afrika. Kan ze die mensen daar gaan lastigvallen met haar bittere vochten.

Wie weet, vindt ze wel een stoere neger die door haar dichtgeschroeide onderlijf weet te boren, en haar verkalkte botten tot bewegen weet te brengen. Komt ze eindelijk aan de jungle-sex toe die ze zo hard nodig heeft."

Peter, zou je concrete citaten kunnen geven die blijk geven van dezelfde soort van goorheid als bovengenoemd citaat van Tjerk? Ik volg aardig wat discussies op dit weblog, maar dergelijke ploerterigheid heb ik maar heel zelden meegemaakt.

op 10 04 2008 at 11:40 schreef N. Molrat:

Niet dat mij iets gevraagd wordt maar …

Loor, zou jij er wel tegen kunnen als een van jouw dates op een zelfde humoristische maar ook genadeloze manier een stukje zou schrijven over jouw onhebbelijkheden tussen de lakens, in de badkamer of bij het ontbijt?

Paardestaart schrijft de vreselijkste dingen over anderen, keer op keer en die meent ze als ik het wel heb ook nog serieus. De aframmeling van Tjerk heeft ze toch echt aan zichzelf te wijten.
En de stijl? Ik vind het prachtig, jij blijkbaar niet. Ik kijk er wel een beetje van op dat juist hier op FN, de site voor ongesluierde meningen, zoveel mensen zo geschokt reageren.

op 10 04 2008 at 11:43 schreef Kaatje:

Fascinerend, dat stukkie over Paardestaart van Tjerk.

1: Ze zou eigenlijk moeten eindigen als uitgedroogd woestijnkarkas.

Of 2: als chemisch gevaarlijk afval een kilometer onder de grond moeten eindigen. Of weer opgegraven als Groen-links bezwaar mocht aantekenen. Waarna, na opgraving in ieder geval één ‘stoere neger’ zich aan dat chemische afval tegoed mag doen. Da’s jungle sex, goed tegen verzuring, verschroeiing en broze botten.

Fascinerende ad hominem.
‘Achter het behang plakken’ is geloof ik toch ietwat te zacht uitgedrukt.
Hate speech. Dat is wat het is. Onvervalste haat tegen al te mondige vrouwspersoon.
Het komt vaker voor.

Quote Tjerk: ‘Kijk nou, paardje heeft bewonderaars. Nou, heren, je weet wat jullie te doen staat…’

Meaning?
’t Is in ieder geval een oproep, zoveel is duidelijk. Maar wat zouden de heren dan volgens Tjerk te doen staan?

op 10 04 2008 at 11:49 schreef Peter:

Peter, zou je concrete citaten kunnen geven die blijk geven van dezelfde soort van goorheid als bovengenoemd citaat van Tjerk?

Alsjeblieft zeg, hou eens op met dat kleinzerige gezeik. Jullie vinden het allemaal prachtig als een moslim of een ‘linksmens’ ervan langs krijgt, maar als de bal wordt teruggekaatst, zijn jullie net zo kleinzerig, net zo lang-geteend als de moslims en linksmensen die jullie van overgevoeligheid betichten.

Ik heb nog steeds geen mail van Judas. Druk, mag ik hopen, of inderdaad gewoon een laffe, anonieme hond.

op 10 04 2008 at 11:49 schreef Laila:

Peter….ik wil namens je grote vriend eenvoudige allochtoon zeggen dat als je hem het zelfde voorstel doet als aan Judas hij meer dan vereerd zal zijn je voorstel aan te nemen.

op 10 04 2008 at 11:50 schreef Loor:

Molrat, maak je geen zorgen. Ze zijn bij dezen van harte uitgenodigd. Bovendien denk ik dat ik nergens grensoverschrijdend ben in mijn stukjes. Mijn dates krijgen stuk voor stuk een (toepasselijke) nickname en alleen de date in kwestie zal weten dat het over hem gaat.

De stijl van Tjerk interesseert me even niet zo. Ik lees iets wat me tegen de borst stuit. Zo simpel is het. En nogmaals, dit staat los van Paardestaart. Ik kan iemands onwaarschijnlijke haat en walging, want die spreken uit Tjerks betoog, nauwelijks bevatten. Ik ben nogal van de goede smaak en ‘laten we een beetje niveau houden’.

op 10 04 2008 at 11:50 schreef filantroop:

Ook ik vind het een beroerde tekst. Wie dat via de vingers op het toetsenbord krijgt moet een hoofd vol warrigheden in leven houden, met zo nu en dan een lekje om het te spuien.
Maar goed, de schrobber met wat lysol erover en het is weg.

Maar dan toch blijft de vraag broeien, waarom iemand met zo veel walging over iemand kan schrijven. Het zal toch geen zelftherapie wezen?

op 10 04 2008 at 11:53 schreef Laila:

Ja ik kan wel een voorbeeld noemen;

DvR tegen mij bij het stukje ‘Koerier’.

op 10 04 2008 at 12:00 schreef Peter:

Peter….ik wil namens je grote vriend eenvoudige allochtoon zeggen dat als je hem het zelfde voorstel doet als aan Judas hij meer dan vereerd zal zijn je voorstel aan te nemen.

Denkt-ie nou echt dat ik, nadat ik hem de toegang heb ontzegd om van zijn onsamenhangende, oninteressante, oliedomme woordendiarree af te zijn, ik tijd ga vrijmaken en moeite ga doen om hem datzelfde domme gebazel live te kunnen zien opvoeren?

Hij is nog dommer dan ik dacht!

op 10 04 2008 at 12:07 schreef Jimmy:

Tjerk, jij vrouwonvriendelijke chauvinist.

Duidelijk te veel Dick Masterson gekeken.

op 10 04 2008 at 12:08 schreef Laila:

Ik kan alleen maar constateren dat jij toch slimmer bent dan ik dacht.

op 10 04 2008 at 12:08 schreef Jimmy:

Cisca Dresselhuys is nog geen week weg bij Opzij en, ja hoor.. de muizen dansen alweer op tafel.

op 10 04 2008 at 12:10 schreef Peter:

Jij mag je schoolplein-snollen-gesnoef ook elders gaan uitdragen, Laila. Laatste waarschuwing.

op 10 04 2008 at 12:11 schreef Frank:

Zelden heb ik zo’n gore en van elk greintje van fatsoen gespeende persoonlijke aanval op iemand gezien als van Tjerk hierboven.
Om veel minder is mensen hier verzocht voortaan weg te blijven.

op 10 04 2008 at 12:13 schreef Tjerk:

Kijk nou, paardje heeft bewonderaars. Nou, heren, je weet wat jullie te doen staat…

Barry, hartstikke leuk dat Paard zo’n fijne persoonlijkheid heeft, die mag ze dan hier ook wel eens ten toon spreiden.

Ik heb ‘r op humor, gevoel en zelfspot nog niet kunnen betrappen. Maar wie weet, wie weet…

op 10 04 2008 at 12:29 schreef Lagonda:

Toen je een linkse feministe was heb je je venuslippen ongetwijfeld dichtgenaaid en na verloop van verloop van jaren rechts toegeschroeid.

Doet denken aan die mannetjes die niet over Ayaan konden praten zonder vroeger of later aan haar gemutileerde vagina te refereren. Het verraadt toch een bepaalde fascinatie, zou ik zeggen, en daarmee ook een bepaalde kijk op het verschijnsel vrouw. Zou een mannelijke Paardenstaart zijn toegevoegd dat "zijn lul er vast is afgeschroeid"?

Aangezien ook ik in Paardenstaarts bijdrage geen enkele aanleiding zie voor Tjerk’s reactie, kan ik alleen maar concluderen dat het lustleven van meneer een-klein-sneetje-in-de-clitoris-om-erger-te-voorkomen-moet-kunnen onder een aantal ernstige tekortkomingen gebukt gaat.

op 10 04 2008 at 12:41 schreef Ad:

Je proza gaat er niet op vooruit, Tjerk.
Genant.

op 10 04 2008 at 12:54 schreef Sabian:

Snelkoopan, snelkookpan, vrouwen met een dikke kop daar hou ik niet zo van.

Roerbakei, roerbakei…..

Laat Paardje lekker zelf even op Tjerk inhakken, met Peter eens, lijkt wel kleuterklas.

op 10 04 2008 at 12:58 schreef Wampie:

Lagonda, waarschijnlijk verkeer ik te veel onder timmerlieden, lassers en andere mannen van de praktijk, maar wat ik daar niet allemaal aan penismutilaties, donkere holen en sadistische besnijdenissen heb aangehoord, dat haalt het niet bij een incidentele vaginaverwensing. Je zat er niet ver naast met die ‘afschroeving’.

op 10 04 2008 at 13:36 schreef Loor:

Eelt op de ziel. Nog niet eerder was een titel zo toepasselijk.

op 10 04 2008 at 13:38 schreef Peter:

Zat ik juist te denken.

op 10 04 2008 at 13:39 schreef Judas:

Breedveld, wat ben je toch een primitieve kerel. Geen wonder dat je je aangetrokken voelt tot een middeleeuwse woestijnreligie als de islam. Nu komt er van onze onversaagde ridder en koene beschermer van de eer van maagden en kwezels zowaar een echte ouderwetse middeleeuwse uitdaging tot een duel.
Ik heb even gedacht er op in te gaan , maar bijna zestig jaren levenservaring weerhielden me.
En dan Breedveld, als je het zou lukken met je vriendjes van de moskee me een pak slaag te geven, is die Hassnae dan geen kwezel meer en ben jij dan geen islam proseliet meer?
Overigens een mooi onderwerp voor een keukenmeidenromannetje. De onmogelijke liefde tussen een islamitische kwezel en een met een midlife crisis kampende Nederlandse zelfhater met een fundamentalistische christelijke achtergrond.

op 10 04 2008 at 13:48 schreef Lagonda:

Ow, Paard moet maar vooral naar eigen goeddunken zeggen wat ze te zeggen heeft. Ik krijg alleen een rood waas voor m’n ogen als een man kritiek wil leveren op een vrouw, en het gelijk over het verminken van haar vagina heeft —- voor mij is dat iets wezenlijks anders dan wanneer mannen onder elkaar platte grappen maken over hun lul. Met andere woorden: ik begrijp niet hoe "het vrouw-zijn" ooit een valide discussie- of kritiekpunt op kan leveren. En al helemaal als de bijdrage van Paardenstaart (zoals ik dat van haar gewend ben) van ’t eerste tot het laatste woord behoorlijk hout snijdt.

En daarbij, als Tjerk wat dit onderwerp betreft niet een paar keer eerder van ’t padje was afgeraakt, dan had ik er waarschijnlijk minder achter gezocht.

op 10 04 2008 at 13:51 schreef Peter:

Judas, you’re jumping to conclusions. Ik heb je slechts uitgenodigd om een tijd en plaats te noemen om me recht in mijn gezicht te zeggen wat je anoniem vanachter je computertje allemaal durft uit te kramen. Ik voelde al aan mijn water dat je één of ander uitgerangeerd, zielig hoopje mens bent dat zichzelf in de eenzame geborgenheid van zijn virtuele holletje wijsmaakt een stoere tijger te zijn, die anderen wel eens even zegt waar het op staat.

Je hebt geen fractie van een seconde overwogen op mijn uitnodiging in te gaan, en iedereen weet het. Je bent waarschijnlijk nog aan het nadruppelen van de schrik.

Jij zou ook wel een goede beurt kunnen gebruiken, als er nog maar wat leven zat in dat verschrompelde velletje tussen je benen. En dan nog, er is geen heroïnehoertje dat jou zou toelaten, al kreeg ze er een lifetime supply voor, afzichtelijke, stinkende, verkrampte kobold met schurft die je d’r bent.

Hopelijk is Ansje nu een beetje tevreden.

op 10 04 2008 at 14:05 schreef Peter:

En al helemaal als de bijdrage van Paardenstaart (zoals ik dat van haar gewend ben) van ’t eerste tot het laatste woord behoorlijk hout snijdt.

Nu meen ik dat er toch wel het één en ander is af te dingen aan het volgende:

De enige moslims waarmee je van gedachten kunt wisselen als met een gelijke worden bedreigd en hebben dus bescherming.

Bullshit. En dat weet ik uit eigen ervaring. Verder herinner ik aan Paardestaarts voortdurende gezeik over de Stamgasten, die ik ‘naar buiten zou hebben gebezemd’, wat een opzettelijk verkeerde weergave van de feiten is. Die Stamgasten zijn uit eigen vrije wil vertrokken, omdat ze heel graag uitserveren, maar niet incasseren kunnen. Kleinzerige huilbaby’s zijn het, geen haar beter dan Laila en die soort types.

Verder ontgaan me haar steken onder water nooit, ik weet wat ze bedoelt als ze de ‘glinsterende zwarte ogen’ weer eens van stal haalt, ik ben haar mail aan mij niet vergeten, waarin ze – dat ziet iedereen – de plank echt afschuwelijk missloeg (‘Frontaal Naakt zo dood als een pier’! Ha!) maar die alleszins hatelijk en geenszins goedbedoeld was, en P. heeft zich allerlei oordelen over mijn privésituatie aangematigd en publiek gemaakt, zich daarbij baserend niet op wat ik haar verteld zou hebben als ze de moeite had genomen mij persoonlijk te vragen wat er allemaal aan de hand was, maar op wat gifspuiers en steenpuisten als Annelies van der Veer en Keesjemaduraatje over mijn persoontje rondbazuinden.

Dus lig ik er wakker van dat Tjerk Paardestaart op grove wijze de oren wast? Nope!

op 10 04 2008 at 14:06 schreef Laila:

Je schoolplein snollengesnoef ?
Ik heb eerder je stoere ‘Fuck you’ genegeerd. De vrouw die jou op deze wereld heeft gebraakt is een SNOL.
Ik weet niet waar het mis is gegaan maar kennelijk kan je weinig tolereren van iemand die jouw gezag en autoriteit als de grote alwetende ondermijnt.Werd je niet goed genoeg bevonden voor de t.v ? Werd je niet fotogeniek bevonden dat je tot een leven in de schaduw van de schijnwerpers werd veroordeeld met dit zooitje ongeregeld hier…je zucht naar erkenning die herhaaldelijk niet ingewilligd wordt ik vrees dat het met stoer gescheld helemaal niet in zit

Als jij een vent bent Peter….dan zeg jij wat je hier gezegd hebt nogmaals recht in mijn gezicht ….. Ik zweer je op alles wat mij lief is dat ik zal bewijzen dat je inderdaad het mietje bent waar ik jou voor hou en als je geen blauwe ogen hebt beloof ik je dat je die zal krijgen van ondergetekende en ik kom helemaal alleen.
Je zal mij hierna wel een ban geven van jouw persoonlijke freaktheater. Het staat je wel zo netjes om je kaken op elkaar te houden als je mij bant.

Oog om oog tand om tand nu staan we gelijk. Dit is de derde keer dat jij scheld en je weet het 3 x is scheepsrecht.Ik ben redelijk schappelijk geweest en liet het herhaaldelijk aan mij voorbijgaan omdat ik het zag als een kleine afdwaling.

Eenvoudige Allo is mijn vriendje niet dombo maar wel iemand waar ik beide handen voor in het vuur zou steken iets wat ik voor jou zelfs in mijn dromen niet zou doen.
Overigens beoordeel ik de mens op zijn daden en niet vanwege zijn woorden die uit de nooit opdrogende inkt tevoorschijn komen van je toetsenbord. Het is louter lucht die als een scheet aan je bleke pannekoeken billen zijn ontsnapt.Zodra de gasmoleculen zich met de lucht hebben vermengd sterven ze een zachte stinkende dood.

op 10 04 2008 at 14:10 schreef Wampie:

Geweldig, dit soort mediterrane scheldpartijen! Peter, doe me een lol en ban Laila niet!

op 10 04 2008 at 14:13 schreef Peter:

Waarom zou ik? Het zijn overduidelijk niet mijn billen, waar Laila het over heeft.

Maar qua schelden maak ik bijna dagelijks wel beter mee.

op 10 04 2008 at 14:13 schreef Loor:

En Tjerk vindt Laila een ‘leuk wijf’. Allemachtig, hoe desperaat.

op 10 04 2008 at 14:15 schreef Peter:

O ja, Laila, en noem een tijd en plaats, dan kom ik je recht in je gezicht zeggen dat je je schoolplein-snollen-gesnoef elders mag uitdragen.

op 10 04 2008 at 14:21 schreef Kariem:

Zo… Dat gaat er flink aan toe hier.

Hier word ik nou echt ongelofelijk woedend van:

op 10 04 2008 at 14:24 schreef Peter:

Mja, dan moet ik zeggen dat ik Fitna toch beter vind.

op 10 04 2008 at 14:29 schreef Jimmy:

"Papa is een ouwe haan, hij staat altijd vooraan, zo krijgt-ie veel gedaan."

Briljant in eenvoud.

op 10 04 2008 at 14:34 schreef Ansje:

"Hopelijk is Ansje nu een beetje tevreden."

Nah! Ik was nou niet bepaald de enige met commentaar, hè.

Toch zit ik hier nu met een brede grijns op m’n gezicht, en ik krijg ‘m er maar nie vanaf…

op 10 04 2008 at 14:43 schreef Lagonda:

Even tussen haakjes: is dit dezelfde Laila die ooit in het grote Samira-El-Kandoussi-topic ook allerlei ik-ben-een-geiler-vrouwtje-dan-jij en je-moet-gewoon-een-beurt-hebben argumenten in stelling bracht?

Die Laila waar ik toen ‘hmmm…’ over schreef?

op 10 04 2008 at 14:47 schreef Laila:

@ Loor, het zit je maar wat dwars dat Tjerk je niet genomineerd heeft voor zijn Top 4
De sollidaire dame die ó zo sollidair is met vrouwen. Jij die van het ene in het andere bed rolt durft mij te bekritiseren als ik mijn mond roer dat doe jij toch ook maar dan een stuk lager?Ik hoef niet aardig gevonden te worden noch doe ik mijn best ervoor.

op 10 04 2008 at 14:47 schreef Wampie:

‘Hmmm’ van ‘kweenie’ of van ‘jammie’?

op 10 04 2008 at 14:50 schreef Lagonda:

Mijn hmmmm’s zijn beslist geen jammie-hmmm’s. Sowieso krijg ik van letters op een scherm nooit een jammie-gevoel.

op 10 04 2008 at 14:50 schreef Peter:

Nee, ‘hmmm’ van ‘dit worden vast tweehonderd reacties of meer’.

Die Laila, ja.

op 10 04 2008 at 14:54 schreef Peter:

De vrouw die jou op deze wereld heeft gebraakt is een SNOL.

Heb ik vaker gehoord, maar ik zou het niet weten, want ik ken haar niet.

op 10 04 2008 at 14:56 schreef Zottelkopf:

Grappig, welbespraakte mensen op kleuterniveau bezig te zien.

op 10 04 2008 at 14:57 schreef Peter:

Krik het niveau op met je interessante bijdrages, of hou je Zottelkopf, Zottelkopf.

op 10 04 2008 at 15:01 schreef Lagonda:

Zottelkopf doet nou net alsof-ie nooit naar Nova kijkt.

op 10 04 2008 at 15:02 schreef hassnae:

‘je bleke pannekoeken billen’

Ho! Peter heeft billen zoals ze bedoeld zijn: mooi, rond en strak. Jammie!

op 10 04 2008 at 15:04 schreef Ansje:

Zal ik nou om een foto vragen of zal ik beschaafd blijven?

op 10 04 2008 at 15:04 schreef Lagonda:

En om even terug te komen: Ik ga Paard niet verdedigen — die moet haar eigen zegje maar komen doen, want dat kan ze prima. Ja, Paard is ondiplomatiek, en kan de plank ook behoorlijk misslaan. En je hebt gelijk: prive-informatie misbruiken om in de openbaarheid van een forum op de man te spelen, is bijzonder onkies — foei, Paard!

Desalniettemin kan ik het gros van haar bijdragen waarderen, vaak omdat ze meestal pijnlijk goed weet te omschrijven welke kleingeestige, schaamtevolle en huichelachtige abberaties er achter verheven woorden schuil kunnen gaan. Verder kan ik vaak erg lachen om wat ze schrijft.

En om even een flauwe jij-bak uit te delen: over de brief die ze aan Peter schreef valt natuurlijk van alles op te merken, maar de stijl is toch subliem, nietwaar, want gelukkig zijn we hier niet kleinzielig. Wat dat betreft heeft Tjerk zich een goede leerling getoond.

op 10 04 2008 at 15:11 schreef Zottelkopf:

Lees doorgaans alleen mee, kon me nu niet inhouden, sorry .. Ben weer weg.

op 10 04 2008 at 15:14 schreef Peter:

Ik heb bij verschillende gelegenheden de loftrompet gestoken over Paardestaarts Multatuliaanse schrijfstijl, en dat blijf ik ook doen. Ik heb zelfs pas nog gewezen op het feit dat Paardestaart volgens mij in de grond een goed en gevoelig mens is, met een groot gevoel voor rechtvaardigheid.

Maar ze is ook hard en onrechtvaardig, en wat Tjerk doet heeft ze zelf zo vaak gedaan. Van zijn vrouwvijandigheid lig ik niet wakker, want ik doe niet aan politiekcorrect. Aan selectieve verontwaardiging heb ik een broertje dood.

Wat mij zelf een wenbrauw deed optrekken, is het feit dat uitgerekend Tjerk speculeert over Paards gebrek aan seksuele bevrediging.

Ik kan me natuurlijk vergissen, maar volgens mij is Tjerk zelf nogal behoeftig. Kijk alleen al naar de hitsige dichtelarij die hij de afgelopen dagen heeft afgescheiden.

Maar goed, Paard kan dat natuurlijk allemaal veel mooier en snediger. Laat mij haar geen gras voor de voeten wegmaaien.

op 10 04 2008 at 15:24 schreef Lagonda:

Hitsige dichtelarij van Tjerk? Mijn hemel! Waar heeft-ie dat laten lopen?

op 10 04 2008 at 15:27 schreef Peter:

Onder Koerier gaat-ie helemaal los.

op 10 04 2008 at 15:46 schreef Lagonda:

Ik heb het, eh, gelezen.

op 10 04 2008 at 16:02 schreef Theo Ichtus:

Losgaan? Mij deed het meer aan leeglopen denken.

Het schijnt een functie te hebben, zo’n klysma en menigeen tobberige lijder aan het lichamelijke ongemak van de constipatie zal allicht een zucht van verlichting geslaakt hebben na een geslaagde behandeling – maar ik zou wensen dat men toch even een ouderwets kamerscherm rond het ziekbed had geplaatst…

Dan ruik je het nog steeds, je hoort het wellicht ook – dus een echt gevoelige ziel zal nog steeds moeite hebben het kokhalzen te onderdrukken – maar de details zijn dan in ieder geval aan het OOG onttrokken.

Wat een zegening ware dat geweest, in dit geval.

op 10 04 2008 at 16:24 schreef Peter:

Zeg, je hoeft het niet te lezen, hoor. Da’s het mooie van Internet: totaal geur- en smaakloos. Tegelijk ook wel jammer, ergens.

op 10 04 2008 at 16:52 schreef DvR:

Hahaha, even niet opletten en het is bal! Mensen, ik heb dolken en knotsen, rapiers en houwdegens, goedendags en zoutvaatjes. Haal ze hier en slaat elkander de schedel in!

Complimenten aan Tjerk, die waar ik hooguit één vrouwspersoon op de kast krijg, met een enkele vuilspuitende tirade de complete FN-populatie het dak op jaagt. Hij is waarlijk de Eric Schreurs van het Woord. En zie je nou wel dat die kruiperige vleierijen waarmee hij elders dames tot zich lokt nergens op slaan. "Hoe gaarne was ik je hond geweest" – ja, om wellustig haar botten af te kluiven en ze diep te begraven!

Laila: misschien kun je mijn verwijt aan Georgina nog een keertje tot je nemen, want de grap daarvan was juist dat ze géén hoer bleek te zijn..

op 10 04 2008 at 17:10 schreef Eric:

Marijnissen vroeg vorige week aan Wilders tijdens het Fitna debat: dus u denkt dat bij een kwantitatieve groei van molims, we op een bepaald moment een kwalitatieve omslag in de maatschappij krijgen? Als ik het verslag van deze bijeenkomst lees, dan lijkt me dat wel voldoende bewezen.
Dat moslims denken over vrijheid van meningsuitjng zoals ze denken kan ik me voorstellen, hoe verontrustend het ook is, maar dat types als Spijkerboer Fitna met Jud Suss vergelijken, is pas echt erg. Moslims uit hun slachtofferrol halen en een beetje opvoeden over vrijheden wordt wel heel moeilijk met dit soort mensen.

op 10 04 2008 at 17:22 schreef Wampie:

DvR, wees ongerust; ondanks jouw seksisme, dat neigt naar seksuele intimidatie, ben jij een van mijn favoriete contribuanten. Helemaal als je Eric Schreurs erbij haalt.

op 10 04 2008 at 19:28 schreef Paco:

Universiteiten barsten van de linkse denkers. Iedere keer komt m.n. de publieke omroep met nieuwe toekomstige nobel prijs winnaars. U wist het niet?. Er zijn nog zat van die profs waar nog nooit iemand van gehoord heeft die even zijn mening komt verkondigen, dus ze kunnen vooruit.

op 10 04 2008 at 21:07 schreef Dennis L.:

Het probleem bovendien is dat al die hoogleraren zo graag aardig gevonden willen worden. Bij menig vak moet een Limburgse politicus het vaak ontgelden.

op 10 04 2008 at 21:21 schreef EH:

Zo kende ik tjerk nog niet, nogal een contrast, meestal is het een stuk… droger.

Ik zie trouwens niet helemaal waarom deze tirade juist nu losbarstte: ik heb paard toch wel eens controversielere dingen horen zeggen.

op 10 04 2008 at 21:34 schreef Loor:

Laila, geloof me, het woord snol verlaat mijn geaardappelde keeltje nimmer. Laat staan dat ik tegen iemand zou zeggen dat zijn of haar moeder een snol is. Een dergelijke opmerking getuigt van een zeer geslaagde achterbuurtintegratie, maar meer ook niet.

op 10 04 2008 at 21:42 schreef Sabian:

@ Kariem,

G.E.N.I.A.A.L.!!!

Thanx ;-]

op 10 04 2008 at 21:43 schreef Laila:

@ Loor voordat je misschien iets te hard van stapel gaat lopen moet je eerst lezen wat daar zoal aan vooraf gegaan is.
Ik heb geen geagiteerde stem maar mijn stem staat op de stemmen bank te boek als zijnde zeer beschaafd en verzorgd ; ) maar daarom laat ik laat me nog niet voor rotte vis uitmaken.
Beste meid ik heb van mijn levensdagen nog niet in een achterbuurt gewoond jij waarschijnlijk wel vandaar die aardappel om de onmiskenbare afkomst enigszins te compenseren?

op 10 04 2008 at 22:08 schreef Dennis L.:

Als Tjerk hetzelfde over Joden gezegd zou hebben als wat hij nu over Paardestaart uitkraamt, dan was hij allang afgeserveerd en veroordeeld wegens antisemitisme.

op 10 04 2008 at 23:31 schreef Elisabeth:

Worden de joden er weer eens bijgehaald ? Dat slaat nergens op.
Een mislukte imitatie van Harry de Winter.

op 10 04 2008 at 23:32 schreef Loor:

Beste meid ik heb van mijn levensdagen nog niet in een achterbuurt gewoond jij waarschijnlijk wel vandaar die aardappel om de onmiskenbare afkomst enigszins te compenseren?

Grote God, Laila, ga je mond spoelen. Die aardappel zit al generaties in mijn familie.

op 10 04 2008 at 23:34 schreef Tjerk:

Wel, wel…

kwam terug van een dag hard uit het raam staren (het is zwaar werk hoor die dossiers van punt A. naar B. te doen gaan) en wat zien ik? Alle vertegenwoordigers van de rechtse kerk zijn over me heen gevallen; geflankeerd door postfeministische gardisten.

Ik ben niet van de rechtse Gemeente, dat is duidelijk. Ik ben al evenmin politiek-correct. Wat voos is, mag je wat mij betreft in de goorste kleuren schilderen.

En Paardestaart wekt bij mij hele nare gevoelens op. Dat heeft niets met links of rechts te maken, maar met het stuk geconcentreerd chagrijn dat ze zich hier ononderbroken toont. Telkens als het een beetje gezellig wordt, en telkens als het over moslims gaat, komt Paardestaart hier het Shakespeariaanse spook van de overleden koningin-moeder uithangen, om te herinneren aan de zonden in het verleden en het aankomend onheil aan te kondigen.

Er overkomt me iets soortgelijks wanneer ik Het Vrije Volk lees, of Nederkrant (het blog van Ariël Bruèns): dan maakt zich binnen een paar minuten een overheersend gevoel van depressie van mij meester, die me voor een moment serieus doet overwegen er maar gewoon een einde aan te maken. Het chagrin dat je er aantreft, het doemdenken, de voorspelbaarheid, zelfingenomenheid, het zichzelf o zo serieus nemen, de totale verstokenheid van levensvreugde, het farizeïsche letten op elke faux pas van ‘linkse’ en islamitische politici en opiniemakers… ‘kan iemand me nú de flacon met barbituraten aangeven, alsjeblieft?’, denk ik dan steevast.

Ongetwijfeld zullen er ook linkse stekken zijn waar eenzelfde soort dorre zelfgenoegzaamheid heerst. Ik zou het niet weten; ik lees ze niet, behalve Anja Meulenbelt, en daar kun je een zelfde rimpelige in-zichzelf-gekeerdheid ontwaren. Maar Anja heeft dan tenminste nog regelmatig foto’s van mensen op haar blog die gewoon lol hebben met elkaar.

Frontaal Naakt is voor mij een oase van smaak en gedachtenwisseling op niveau. Maar rust is me niet gegund want naast de rechtse automaten die hier hun obligate stickertjes uitscheiden is daar de moeder van alle typemachines: Paardestaart.

De nickname die ze voor zichzelf gekozen heeft alleen al doet me tegelijkertijd denken aan een knol met oogkleppen en een kapsel dat zowel behoudzuchtige truttigheid als compleet gebrek aan erotiek uitstraalt. Hoe verzin je ‘t? En wat er dan uitkomt: Jezus, wat een humorloos, geelgallig en terneerdrukkend proza. Alsof Batavus Droogstoppel zelf is geïncarneerd.

Werkelijk alles wat leuk is aan Marokkanen of moslims moet onmiddellijk in twijfel getrokken, verdacht gemaakt, of gebagatelliseerd worden in het perspectief van de grote duisternis die zijn schaduwen over ons dappere landje reeds zou uitstrekken. Zeg je wat aardigs over je gastheer, dan volgt steevast een krassende sneer van mevrouw die je intenties in het onreine trekt. Pure kinnesinne, wat ik je brom.

Paardestaart beseft kennelijk niet dat ze daarmee zelf de luchten al grauw kleurt met een zure regen die bloem en gras verdort en al het fraais corrodeert.

Ik wordt er in ieder geval zelf heel zuur en chagrijnig van. Het zit me tot in de keel, en de vraag van Dennis L. was de vinger erin. Ik heb alles eruit gekotst, en God, wat was dat bevrijdend. Ik voelde me weliswaar een beetje viezig achteraf, maar wel voldaan, – alsof ik een hoer had bezocht.

Ben ik er trots op? Nee, maar ik schaam me er evenmin voor.

Nu is het best mogelijk dat, zoals Barry en Peter getuigen, achter het virtuele figuur ‘Paardestaart’ een gevoelige, hartelijke, goedlachse vrouw schuilgaat. Maar net zoals mr. Hyde niet minder weerzinwekkend is omwille van dr. Jeckyll, is het personage ‘Paardestaart’ niet minder afstotelijk omwille van haar real life alter ego.

Wie weet, vindt ze zichzelf opnieuw uit: laat haar beginnen met een aantrekkelijke nick, zou ik zeggen.

Want dat mis ik ook in haar: de vrouwelijkheid. Mag het allemaal zusterlijker, wat moederlijker, wat gracieuzer, wat speelser, ja, wat sensueler? Het zou zoveel schelen…

Barry heeft het over ‘een lekker wijf’ maar als ik Paardestaarts stukjes lees, moet ik altijd denken aan een zesenvijftigjarige bonk van een kenau met de kaak en de trekken van een Balkanese worstelaarster. Als het virtuele je zoveel onflatteuzer neerzet dan je in werkelijkheid bent, doe je volgens mij iets verkeerd. But hey, that’s me…

Wat kon er zodoende toepasselijker zijn dit gebrek aan feminiene seksualiteit bij ‘Paardestaart’ te vatten in een beeld dat tevens een van de favoriete stokken is van de islamofobe gemeenschap om daarmee het object van hun haat te slaan? De vrouwenbesnijdenis! Dat dit van oorsprong een Egyptisch pre-islamitisch en geen Arabisch ritueel is, dat bovendien onder Afrikanen van alle gezindten voorkomt, maakt voor de islamknuppelaars doorgaans niet uit.

Hoe volmaakt dus: in het beeld van de zichzelf dichtgeschroeide vrouw komen zowel ‘Paardje’s’ onaantrekkelijke aseksualiteit als haar blinde haat tegen alles en iedereen dat met de islam te maken heeft, bij elkaar.

Het was in al z’n bijtend sarcasme gewoon te fraai om te weerstaan.

op 10 04 2008 at 23:40 schreef Michiel Mans:

Gefeliciteerd Peter, 40 jaar. Of je een emmer leeggooid.

Ik zie dat het niveau hier een stuk hoger is geworden sinds die eh..Stampgasten opgesodedonderd zijn. Geheel uit vrije wil, niet weggetreiterd of zo, schrijf je (weer). Laten we het maar op pure vrije wil houden. Ouwe koeien en zo.

Ook nauwelijks nog ellenlang gelul over de islamzus en Mozo, waar je zo’n hekel aan had bij die bendedames. Alleen de diepere zin van het leven, doorwrochte filosofie en maatschappelijke zaken passeren breed de revue. Laat de islamobashitische viezigheid maar aan het HVV riool en hoeiboeizooi over. Niet? Waarlijk alles van een hoog intellectueel gehalte hier.

Ik weet ’t, goedkoop leedvermaak, maar ik moest het even pissen.

op 11 04 2008 at 02:11 schreef Tjerk:

Dennis,

jij weet net zo goed als ik dat die paar hadieths zwak of dubbelzinnig zijn. (Recentelijk hebben zelfs de voornaamste geestelijken in Egypte het veroordeeld, waar ze het tot 1981 opdroegen.)

Hetgeen verklaart waarom het gebruik onder Afrikanen van alle gezindten wijdverspreid is, terwijl de meeste moslims wereldwijd er niet aan doen.

In de Verenigde Arabische Emiraten en Saoudi-Arabie komt het bijv. slechts voor onder Afrikaanse en Egyptische gastarbeiders.

In de shafi’i rechtsschool geldt het gebruik als verplicht, maar een vertegenwoordiger als Faraz Rabbani stelt dat het dan alleen gaat de huid boven de clitoris. Nu ben ik geen voorstander van gedwongen besnijdenis (ik geloof echter dat jongens er niet zoveel last van hebben), maar er zijn zelfs body modification-verenigingen die deze vorm aanprijzen als sex-enhancer. Dat zal niet het motief van de sjeik zijn, vermoed ik, en het is een wereld van verschil of je als volwassene vrijwillig in je genitalien laat snijden, of dat het je als kind wordt opgedrongen; maar het nuanceert het beeld aanzienlijk, lijkt me.

Kortom: de stelling dat vrouwenbesnijdenis in essentie islamitisch is, lijkt me veel te kort door de bocht, en voor zover de islam vrouwenbesnijdenis legitimeert, zijn er belangrijke ontwikkelingen doende om dat tegen te gaan.

op 11 04 2008 at 02:45 schreef Dennis L.:

Allereerst, mijn waardering voor je kennis. Daar buig ik voor. Het spreekt voor zich dat ik mijn wens uitspreek dat jij gelijk hebt.

Dat de ahadith zwak zouden zijn, vecht ik aan. Deze zijn toch weldegelijk betrouwbaar (Sahih). (Ik wil geen knip-en-plak- discussie voeren. Dus ik ratel ze hier niet op).

Feit blijft dat iemand zich er dus wel met ‘recht’, althans in zijn beleving, er op kan beroepen. Dat moslimgeleerden die teksten als dode letter willen verklaren, pleit voor ze. Maar het feit dat ze dat uberhaubt expliciet doen, maakt eigenlijk al duidelijk dat niet iedereen er zo over denkt.

op 11 04 2008 at 08:23 schreef Laila:

@Lagonda

Jij bent toch de Lagonda die het vuur in de lendenen van de levende doden aanwakkerde….de koorts in hun harten deed vlammen hun doorgaans scherpe verstand vertroebelde en in primaten deed veranderen waardoor allen nu bevangen zijn met het jungle virus en zij elkaar alleen maar nog een goede beurt toewensen? Ben jij die Lagonda?

Wel dan..ik heb iemand(misschien meerdere) een goede beurt toegewenst maar uiteindelijk ben jij indirect de initiator van deze hilarische kettingreactie van beurtverwensingen.
Of ik gezegd zou hebben dat ik een ‘geil wijf’ was?Ik betwijfel dit ten zeerste het is namelijk niet mijn gewoonte om mijzelf in deze bewoordingen uittedrukken.
Nee ik meen van niet maar correct me if i’m wrong, ik heb zelfs de registers er op nageslagen maar kon het spijtig genoeg niet meer terugvinden.
Aan tendentieuze verwijzingen en associaties ben ik inmiddels wel gewend maar wees dan zo vriendelijk ook naar de context te verwijzen en niet iets uit z’n verband te trekken zodat het een geheel eigen leven gaat leiden.

Iemand een goede beurt wensen is nog altijd beter dan een enge ziekte,was iedereen maar iets vatbaarder voor deze fever dan zou de mensheid bij lange na niet in deze extreme verbitterdheid vervallen.

op 11 04 2008 at 08:29 schreef Peter:

Zo is dat mensen, er moet meer worden geneukt!

En joepie! Een theologische discussie op FN! Jullie weten hoe dol ik daar op ben.

op 11 04 2008 at 09:01 schreef filantroop:

Ach, iemand een goeie beurt toewensen? Ik doe er niet aan mee de ander te bedenken op een coïtus. Liever denk ik aan de column van de begenadigde Loor bij de buren over het verschijnsel der zelfbevlekking.
Hierover een verfrissend versje van de thans vergeten dichter Marius Kolknagel:

O, Onanie.

Het is niet moeilijk die onanie,
Je hebt het zo onder de knie.
Pleeg het devoot en kuis,
hij hangt ervoor aan het kruis.

Lukt het niet een twee drie,
denk dan aan deze filosofie:
ook al lijkt het een pleonasme,
zonder genot geen orgasme.

Let echter wel op het residu,
gebruik desnoods een paraplu.
Laat het dus niet lekken,
want het maakt nare vlekken.

op 11 04 2008 at 09:06 schreef Peter:

Nou Laila, in de discussie onder dit stuk zit je inderdaad nogal over je eigen ‘lekkerheid’ te snoeven. Lagonda heeft het dan over ‘de belevingswereld van een bakvis in de disco’. Dat staat niet zover af van mijn schoolpleinsnollengesnoef.

op 11 04 2008 at 10:26 schreef Lagonda:

@Peter: Ha, je bent me voor :)

@Tjerk: Ga me nu niet vertellen dat jij dit niet geil vindt… — daar ging het me niet om. ‘T was meer een verzuchting dat het hier wat vrouwen betreft soms hollen of stilstaan is. Of het zijn halfgodinnen die op een metershoog voetstuk worden gezet zodat de schoon te likken teennagels goed bereikbaar zijn, of ’t zijn kutwijven, snollen en teven die moeten oprotten of in een vat vol gif naar de oceaanbodem verwezen worden.

Het mensdom heeft in de regel twee trucs in huis om het grillige enge vrouwmens mee te bezweren: ofwel door haar schoonheid, puurheid of begeerlijkheid te prijzen, ofwel door regels te bedenken waarmee een vrouw collectief als "zondig" bestempeld kan worden, opdat ze vervolgens zonder schuldgevoel in de hoek gezet/verbannen/gekleineerd/gestenigd kan worden. Beide trucs leunen op een weinig realistisch beeld van vrouwen.

Freud zou spreken van een maagd/hoer complex — het is het een of het ander, en een tussenweg kan niet gezien worden omdat men niet langs de illusie kan kijken. Een illusie overigens die, zoals gebruikelijk is met illusies, volledig door het eigen brein gefabriceerd wordt en die men daarom dus maar al te graag in stand houdt.

Er zou inderdaad meer geneukt moeten worden. Veel meer.

op 11 04 2008 at 11:20 schreef Laila:

Ik reageerde op wat er gezegd werd over bullywijfjes en harem-emotie. Voor de rest werden de Marokkanen er weer bij gehaald. Destijds was het met name de LPF die zichtbaar ten strijde trok tegen de onaangepaste Marrokanen.Ik heb mij er altijd over verbaasd hoe erg die mannen(de grote financierders van de LPF ,die zich met name in het vastgoedwereldje bevonden)achter de marokaanse vrouwen aanliepen en Fortuin achter de jongentjes.Het is op z’n minst tegenstrijdig te noemen.
Maar ik heb nooit gezegd hoe ‘geil’ ik was. Dat zijn jullie woorden en jullie aannames.

op 11 04 2008 at 11:23 schreef Peter:

‘geil’, ‘lekker’ – same difference.

Ik zie niks tegenstrijdigs in klagen over het gedrag van degene met wie je naar bed gaat. Eigenlijk is het een sluitende definitie van zowat elk huwelijk.

op 11 04 2008 at 12:06 schreef Jimmy:

"Ik heb mij er altijd over verbaasd hoe erg die mannen (de grote financierders van de LPF, die zich met name in het vastgoedwereldje bevonden) achter de marokaanse vrouwen aanliepen en Fortuin achter de jongentjes. Het is op z’n minst tegenstrijdig te noemen."

Interessante opmerking. Dat heb ik me destijds ook afgevraagd.

Feit is dat, Fortuyn een actief-publicerende sociologische wetenschapper was én daardoor erg op de hoogte van allerlei misstanden/eigenschappen/fenomenen van Nederlandse bevolkingsgroepen.

Zijn antipathie voor Marokkanen zal deels gebaseerd zijn op die kennis. De cultuur van deze groep zal hij om die reden als een risico hebben gezien voor zijn (en onze persoonlijke) vrijheden op de langere termijn.

Dat wil nog niet zeggen, dat hij daardoor iets had tegen individuele Marokkanen, integendeel. Ik denk dat Fortuyn (als privé-persoon) relatief zelfs redelijk kleurenblind was. Hij had iets tegen de sociale pathologiën, die de Islamitische cultuur met zich meebracht — niet iets tegen Marokkanen (of Turken) per se.

op 11 04 2008 at 12:07 schreef Peter:

Ah, daar hebben we de immer verfijnde Michiel Mans weer, die wordt thuis gewekt, iedere keer als hier het woord ‘stamgasten’ valt. Dan komt meneer steevast even meedruilen.

Mooi stuk, Tjerk, de essentie zit hierin:

Telkens als het een beetje gezellig wordt, en telkens als het over moslims gaat, komt Paardestaart hier het Shakespeariaanse spook van de overleden koningin-moeder uithangen, om te herinneren aan de zonden in het verleden en het aankomend onheil aan te kondigen.

op 11 04 2008 at 12:26 schreef Sikbock:

Over verfijnd gesproken.. dat ken je in ieder geval niet zeggen van dit weblog.. gelukkig kom ik daar niet voor en ben ik sociaal gehandicapt. Maar ik begrijp nu teminste dat dit niks is om je voor te schamen * zucht blij van herkenning *

op 11 04 2008 at 12:29 schreef Tjerk:

DvR – "En zie je nou wel dat die kruiperige vleierijen waarmee hij elders dames tot zich lokt nergens op slaan. "Hoe gaarne was ik je hond geweest" – ja, om wellustig haar botten af te kluiven en ze diep te begraven!"

Dat hangt er maar helemaal van af wie haar voetje voor mijn neus laat zweven, DvR.

Loor, om meteen jouw vraag te beantwoorden welke plaats jij inneemt in mijn ‘wijvenbeoordeling’ (ijdeltuit die je d’r bent, ik had gewoon niet aan je gedacht):

Als jij op de volgende FN-borrel deze act opvoert, zal ik gaarne de rol van Tarantino op me nemen en je teennagels met mijn tanden trimmen.

Daarna mag je me de strot afbijten om mijn contrazionistische standpunten.

op 11 04 2008 at 12:30 schreef Ansje:

Wat mij betreft is *dit* de essentie van Tjerks betoog, dat hoewel weerzinwekkend van inhoud (again) wel een stilistisch pareltje is, het moet gezegd.

maar goed

"Wie weet, vindt ze zichzelf opnieuw uit: laat haar beginnen met een aantrekkelijke nick, zou ik zeggen.

Want dat mis ik ook in haar: de vrouwelijkheid. Mag het allemaal zusterlijker, wat moederlijker, wat gracieuzer, wat speelser, ja, wat sensueler? Het zou zoveel schelen…"

Het zou zoveel schelen…..

Tjerk heeft een probleem, dat moge duidelijk zijn. Er zijn er die dit veeeel beter dan ik kunnen verwoorden, dus ik laat het hierbij

Tjerk; je voelt je zeer terecht viezig.

op 11 04 2008 at 12:31 schreef Slavink:

‘The most successful tyranny is not the one that uses force to assure uniformity but the one that removes the awareness of other possibilities, that makes it seem inconceivable that other ways are viable, that removes the sense that there is an outside." Allan Bloom / The Closing of the American Mind
Tsja, ik vrees dat we dat stadium al voorbij zijn…

op 11 04 2008 at 12:32 schreef Lagonda:

Wel een goed nummer, maar zijn er ook nog normale mannen hier?

op 11 04 2008 at 12:42 schreef Tjerk:

Ga me nu niet vertellen dat jij dit niet geil vindt…

op 11 04 2008 at 12:47 schreef Hosseyn:

Wat is er trouwens mis met die nick? Ik had nog wel wat mooi vuurwerk van Paard verwacht, maar die zit vast te grinniken op haar Olympus.

op 11 04 2008 at 12:50 schreef nog twee centen:

op 11 04 2008 at 12:50 schreef Lagonda:

Blijkbaar krijgt Tjerk er geen stijve van, Hosseyn.

op 11 04 2008 at 12:55 schreef Hosseyn:

Een multatuliaanse schrijfstijl en een paardestaartje, wie krijgt daar nu geen stijve van?

op 11 04 2008 at 12:57 schreef Dennis L.:

"De vrouwenbesnijdenis! Dat dit van oorsprong een Egyptisch pre-islamitisch en geen Arabisch ritueel is, dat bovendien onder Afrikanen van alle gezindten voorkomt, maakt voor de islamknuppelaars doorgaans niet uit"

Dat is een typische redenatiefout. Dat A naar B leidt, wil nog niet zeggen dat B niet naar C leidt.

Daarnaast zijn er wel degelijk overleveringen te vinden, die niet afkeurenswaardig tegen dit gebruik staan.

op 11 04 2008 at 12:58 schreef Ansje:

Ons Tjerkje dus. Ze profileert haar vrouwzijn niet duidelijk genoeg.
Tjerk ziet er, zogezeid, geen tieten en kont bij, denk ik…

op 11 04 2008 at 12:59 schreef Lagonda:

Ja, ’t vrouwtje doet haar best niet om gewoon een leuke vrouw te zijn die door Tjerk begeerd zou kunnen worden. Wat vervelend toch van die Paardenstaart, om je zo schaamteloos en recalcitrant te onttrekken aan de pasklare gedragsmantra die hij voor haar in petto heeft.

op 11 04 2008 at 13:56 schreef Judas:

Tja Breedveld, de penopauze komt hard aan is het niet?
Je preoccupatie voor sex doet me denken aan het verschijnseldat men aantreft bij de armen en hongerigen. Juist daar wordt het meest over geld en voedsel gepraat. Het gepraat over een onderwerp moet het gebrek eraan compenseren. Zo denk ik dat jou zgn. hedonistische sexleven,vol dierlijke lust in werkelijkheid niets voorstelt.
Dat je vondt dat er meer geneukt moet worden zal dus vooral opjezelf betrekking hebben. Maar ja, Praatjes vullen geen gaatjesen de wens is de vader van de gedachte, maar daarom nog niet van de daad.
En wat je beschrijving van mij betreft, als je mij zou ontmoeten weet ik één ding zeker, jij zult me hierin niet herkennen. En dat we elkaar ooit zullen ontmoeten, wel de wereldis klein en dan zal ik je in je gezicht zeggen dat je een moslimproseliet bent.

op 11 04 2008 at 14:09 schreef Peter:

Sjonge, er is in Judas een groot columnist onontdekt gebleven.

op 11 04 2008 at 15:08 schreef Cnor:

Stilistische parelende misogynie? Gewoon kicken op het roepen van ‘kutwijf’. Zoiets:
http://www.dumpert.nl/mediabase/76761/04df0581/de_buurman.html

op 11 04 2008 at 15:30 schreef Dennis L.:

@ Laila

"Ik heb mij er altijd over verbaasd hoe erg die mannen (de grote financierders van de LPF, die zich met name in het vastgoedwereldje bevonden) achter de marokaanse vrouwen aanliepen en Fortuin achter de jongentjes. Het is op z’n minst tegenstrijdig te noemen."

Die opmerking slaat natuurlijk als een tang op een varken. Alsof het één het ander uitsluit. Juist de vrijgevochten dames van Marokkaanse origine krijgen het moeilijk te verduren van landgenoten die zo vriendelijk zijn zich met hun leven te bemoeien.

op 11 04 2008 at 15:50 schreef N. Molrat:

Tjerk man, wat een vreselijk foute tekst weer. Alle stereotiep mannelijke vooroordelen over vrouwen worden door zomaar zonder enig beschavingsfilter neergeknald.
Ik zou me wel eens vreselijk beledigd en gekwetst kunnen voelen, besef je dat wel?
Ik ben ongeveer 56, afgeschreven dus, niet neukbaar meer. Ik heb een paard met staart en een paardestaart, brede kaken, schaamhaar all over, een afgrijselijke nick en ik heb regelamtig iets te zeiken over onze gastheer die overigens ook een seksist is maar met lekker kontje en dan mag het.
En toch krijg ik bij jouw laatste tekst visioenen van jungle-sex. (Onslow en Daisy in actie)

op 11 04 2008 at 16:16 schreef Hosseyn:

Nog wat jungle-seks voor de liefhebber; een oudje al weer:

op 11 04 2008 at 16:45 schreef Geertjan:

Gloeiende genade, je hebt wel een flinke tuin nodig voor junglesex. En conditie. Heb ook altijd gedacht dat Freddie Mercury niet van de verkeerde kant was.

op 11 04 2008 at 17:05 schreef Ad:

Tjerk man, wat een vreselijk foute tekst weer.

Mja. Ik vrees dat mijn teergevoeligheid een vol genieten in de weg staat.
Tjerk maakt momenteel de indruk van een wat overmoedig jongmens dat met z’n broek op de enkels van de bar lazert. En dan aangemoedigd door de barman het kunstje nog eens herhaalt.

Het is wat pijnlijk om aan te zien. Tegelijkertijd ben ik dan wel weer benieuwd of ‘r nog een vervolg komt.

op 11 04 2008 at 17:27 schreef Peter:

Ik hoop het! Ik wil ‘m nóg een keer van die bar zien lazeren! En waar blijft Paard?

op 11 04 2008 at 18:27 schreef Cnor:

Ik fantaseer er over met Barnadette de Wit morgen naar Wasteland te gaan…
http://www.wasteland.nl/home

op 11 04 2008 at 18:37 schreef Ernst:

Ik heb weer eens wat gebladerd en gelezen in het werk van de onvolprezen Richard Dawkins. Hij ziet geen verschil tussen fanatieke en relaxtere vormen van godsdienstbeleving, het ene komt uit het andere voort, en de leerstellingen van beide vormen zijn dezelfde. Het gaat er dus maar om hoe serieus je je heilige boeken ed opvat, en in feite nemen zowel de fundamtalist als de rekkelijker types hun boeken en geloof serieus. Een christen net zo min als een moslim, kan je van het geloof hechten aan wat er in de boeken staat afhouden. En helaas, religieuzen zijn bereid hun heiligheden te vuur en te zwaard en ten koste van anderen, te verdedigen. Alles doen, om het eigen nadenken maar te verhinderen en toe te moeten geven dat er voor religie geen ander argument bestaat dan dat je die onzin nu eenmaal met de paplepel binnengekregen hebt. Daarom is discussie met religieuzen (waarover trouwens?) over het geloof (kan met niet schelen) en de er aan te verbinden consequenties (die me wel kunnen schelen) onmogelijk, en rest hen weinig anders dan beledigde koppen trekken, dreigen en zeuren.

En inderdaad, we hebben een korte gouden tijd gehad, dat de religieuzen even koest waren, in Nederland dan. Dat is helaas niet meer zo, en eelt op de ziel is wel het laatste wat religieuzen willen hebben. Die willen pijn, die willen belediging, die willen conflict, want dat hebben ze nodig om mensen die hun wanen niet delen, onder hun knoet te brengen.

Ik mag a, b, c, en d niet vanwege mijn geestelijke stoornis, en daarom mag een ander het ook niet, en doet die het wel, dan hebben wij, gelovigen, alle redenen om die ander eens mores te leren. En dan zijn de kleine ergernissen zoals de christenen ons hier weer in steeds toenemende mate wensen te bezorgen (niet winkelen op zondag, je voortplanten maar niet gewoon eens een lekker een beurt van een lekker ding met hooguit een ontbijtje toe, niet vloeken, wel gehoorzaam zijn, politiek verwarren met het houden van laffe, moralistische praatjes en etc), inderdaad nog maar kleine ergernissen. Maar helaas, ik zie die als voorbode van weer grotere ergernissen, want één vinger gegeven aan deze godsdienstigen, is er één te veel. Zelfs de voorzitter van de PvdA begint ons er al weer mee lastig te vallen, met de wens om meer ruimte aan religie te geven.

Religieuzen willen geen eelt in hun ziel, ze willen het op hun hersens.

En waarom? Omdat ze als gezegd, geen argumenten hebben voor hun wanen en toch een bevoorrechte positie voor zichzelf (en een onderworpen voor de vrouw) en hun dogma’s willen hebben. En natuurlijk willen ze niet dat er in vrijheid over hun ‘leer’ wordt gesproken, want dan rest geen andere conclusie dat de keizer niet alleen geen kleren aanheeft, maar ook nog eens niet bestaat.

Aangaande dat laatste: ik zou bijna zeggen: Godzijdank.

En tot slot: natuurlijk zijn mannen bang voor de vrouwelijke sexualiteit, heeft met het verschil in potentie te maken. Ook met een dosis Viagra komt een man niet eens in de buurt.
Wel grappig trouwens, hoe er vaak lelijk gesproken wordt over de vagina door juist de mensen die een oceaan vol snot zouden overzwemmen als ze alleen maar hopen dat er aan de overkant een willige vagina op hen wacht.

op 11 04 2008 at 18:53 schreef Hosseyn:

Gelukkig bevinden de willige vagina’s zich doorgaans niet aan gene zijde van snotoceanen.

op 11 04 2008 at 19:11 schreef babs:

Dawkins? Is dat niet die man die zegt dat we bijna zo ver zijn dat we alles weten?

Ik ken nogal wat religieuzen en zelfs nog al wat religieuzen met extremistische trekjes. Nooit hoor ik ze over hun boek(en) of god(en). Het enige wat religieuzen bezighoudt is aan welke regeltjes ze zich moeten houden en aan welke regeltjes anderen zich moeten houden. Met god heeft het allemaal geen fuck te maken. In die zin zijn alleen atheisten (als ik zelf) echt religieus. Die vertikken het een godsdienst aan te hangen zonder 100% overtuiging dat die god wel de ware is.

Dawkins schijnt heel slimme dingen te hebben gezegd over elementaire deeltjes, maar van mensen heeft hij de ballen verstand. Het is een beetje als een Cruijff die het fileprobleem gaat oplossen: allemaal wat harder rijden.

op 11 04 2008 at 19:30 schreef Benfatto:

Een hoogstaande kakafonie van retirades, stuk voor stuk erg gevat. Voer voor een stripverhaal, de beeldspraak leent zich daar uitstekend voor.

Desondanks stelt het me teleur dat de over- en weer vliegende beledigingen nog niet tot dood-verwensingen en volkskrantadvertenties hebben geleid.

Debatteren is leuk, maar er moet wel bloed vloeien.
Fascisme is hip

op 11 04 2008 at 19:50 schreef Paardestaart:

Hm – hier zit ik nu wèl een beetje mee…..:
"P. heeft zich allerlei oordelen over mijn privésituatie aangematigd en ze publiek gemaakt" ….
Ik weet natuurlijk niet wiens schuld het is als privé-mails op FN verschijnen terwijl ze toch persoonlijk gericht waren, maar ik weet wel voor 100% zeker dat ik weinig neiging heb om persoonlijke zaken van gewaardeerde privépersonen publiekelijk te bespreken laat staan te veroordelen, dus ik weet niet zo goed waar je nu op doelt..

Maar ik wil wèl een eerlijke discussie voeren op een discussieforum, en wat me wat dat aangaat is bijgebleven zijn de vreemde onverkwikkelijkheden die voortvloeiden uit onze geheel andere kijk op sex; niet in het minst omdat je mij – publiekelijk – van ernstige storingen dienaangaande hebt beticht, terwijl ik toch een algemeen gesprek wilde voeren, en geenszins de bedoeling had om mij, en plein publique als het ware, op de divan te vlijen – maar eerst en vooral vanwege de onmogelijkheid om aan jou, die toch niet dom bent – uit te leggen wat ik dan wèl bedoel…: dat sex zonder koene ruiter aan de leidsels de macht bezit toegewijde minnaars en opofferende ouders te veranderen in onbarmhartige fabulanten, die vanwege de brand in hun broek huis en haard in de steek laten, hun eerlijke, echtelijke liefde opeens pathetisch en burgerlijk noemen, en die vinden dat het leven van hun schuldeloze, liefhebbende echtgenotes en ega’s nul en generlei rol meer speelt, en dus best aan hun grootse en meeslepende gevoelens mag worden opgeofferd..

Maar terwijl je levenservaring er wel op mòest wijzen dat ik misschien niet helemaal ongelijk had, toen ik tegen jouw idolate lofzang had ingebracht dat sex niet alleen maar heerlijk, onontbeerlijk en verheffend is, maar ook levensgevaarlijk, verscheurend en verraderlijk; dat het nu eenmaal de macht is die anderszins brave, goedbedoelende en liefhebbende mensen kan veranderen in genadeloze, nietsontziende en vernietigende wezens, en dat je dus maar beter kunt zorgen dat je terdege gewapend bent daagde er geen begin van inzicht, en bleef je mij afschilderen als een gefrustreerde en verkrampte zielepoot

En je hoeft het natuurlijk niet met mij eens te zijn Peter, maar je kunt toch bezwaarlijk ontkennen dat Venus heel wat bloedende scalpen van onschuldigen aan haar gordel heeft hangen, die vielen omdat ze tussen de jager en zijn buit instonden..

Eros is geen knuffel, maar een daimon, die een verstandig mens zelfs kan wijsmaken dat het geen kwaad kan als ‘ie voorbeeld z’n bloedeigen kinderen verlaat; dat het niet geeft als onschuldige, ooit-beminde echtgenoten aan de kant worden gezet omdat papa of mama hun wereld bij nader inzien maar een armoedig knekelhuis vond…

Of bedoel je toch op een ander voorval, Peter?

op 11 04 2008 at 20:08 schreef Peter:

Dat hele ‘seks is een bloeddorstig monster’-verhaal laat ik maar voor wat het is. We hebben het er tenslotte al zo vaak over gehad.

dus ik weet niet zo goed waar je nu op doelt..

Je weet overduidelijk heel goed waar ik op doel. Je zou je beter moeten laten informeren. Waarom niet beginnen bij … de bron?

op 11 04 2008 at 20:45 schreef Dennis L.:

Als ik als buitenstaander zo de discussies lees, begint het mij te dagen.

Volgens mij kunnen de meesten de lichtheid van burgelijk bestaan amper verdragen. Dat uit zich in cyberhooliganisme en roddel-en achterklap. Het is een beschaafde vorm van je uitleven.

op 11 04 2008 at 21:10 schreef Ernst:

Hosseyn, gelukkig maar toch?

Babs, Dawkins doet niet aan elementaire deeltjes, dat is Hawking, die inmiddels -ondanks niet geringe fysieke beperkingen- aan zijn tweede huwelijk bezig is. Iets snapt hij dus wel van mensen, althans vrouwen.

Dawkins, die doet een biologie en de evolutieleer.

Kortom, toch even in de boeken kijken voordat je oordeelt.

En die religieuze kennissen van je, die zich bezig houden met de regeltjes voor zichzelf en anderen, en nooit op de gedachte komen eens de boeken waarop eea gebaseerd zou zijn te bekijken, die zijn dan niet alleen gekker maar ook nog eens dommer dan ik dacht. Dit maakt de zaak er niet beter op.

op 11 04 2008 at 21:24 schreef Paardestaart:

Ik weet niet wat je bedoelt.
Als ik zeg dat ik niet weet wat je bedoelt, dan weet ik niet wat je bedoelt
Je suggereert dingen die ik vervolgens niet kan ontzenuwen, en dat is geen stijl..
Anders stuur je me maar een mailje.

op 12 04 2008 at 02:05 schreef Ernst:

Lagonda, er zijn er die zich met het oog op eindelijk eens seks hebben met een vrouw te hebben, zelfs opblazen. Zo bezien is het overzwemmen van een zee van snot een understatement. Inderdaad heb ik die snot-uitspraak niet van mezelf, van wie wel weet ik niet, alleen dat die toch is blijven hangen bij me. Ik vind het overigens één van de charmes van de andere sekse, die vastbesloten hardnekkigheid.

op 12 04 2008 at 10:20 schreef Mark:

Het verbaast me allemaal al lang niet meer. Toch "leuk" om een inkijkje te krijgen in het wereldje van de Wilders-haters. Als Wilders niet had bestaan hadden ze in precies hetzelfde wereldje geleefd.

op 12 04 2008 at 11:10 schreef Hosseyn:

@Lagonda: om nog even off-topic op een oude discussie terug te komen, over swingende negers vs. klassiek: hier doet Bobby McFerrin (die ook goed is in jazz) Bachs eerste prelude, i.s.m. publiek. Leuk!

http://www.youtube.com/watch?v=PgvJg7D6Qck&feature=related

op 12 04 2008 at 11:15 schreef Ansje:

Heet geen Lagonda maar toch gekeken als Bach-fanaat..

Kippevel hier.. gewéldig.

op 12 04 2008 at 11:16 schreef Ansje:

en leuk op de weg naar de 200 replies en dat zonder hmmm — maar dat terzijde

op 12 04 2008 at 11:35 schreef Lagonda:

@Ernst: Ow, het was ook geen kritiek op je standpunt. Ik denk zeker dat er zulke mannen zijn. Ik meende de uitspraak alleen al eens eerder ergens gelezen te hebben.

@Hosseyn: Haja, Bobby McFerrin — onwaarschijnlijk wat die man kan. Dank voor dit stukje — erg fijn om te zien. Ook leuk hoe-ie even tussen neus en lippen uitlegt hoe de hierarchie binnen een zangkoor in elkaar steekt: de strakke zangers die goed van blad kunnen lezen, en de mindere goden die nauwlettend in de gaten houden wat hun buren doen, en net een fractie later de juiste noot inzetten.

Ik weet niet was het is met het Ave Maria, maar ik krijg altijd al de tranen in mijn ogen van het begin — nog voor de zanglijn inzet. Het is de meest voor de hand liggende harmonische constructie, in de meest voor de hand liggende toonsoort, en het is een doodsimpel arpeggio, maar de manier waarop Bach dit neerzet, heeft zoiets puurs en onschuldigs en troostrijks dat ik er spontaan van volschiet.

op 12 04 2008 at 11:38 schreef Hosseyn:

Ja, het is heel ontroerend. Voor Bach was het niet eens een Ave Maria, dat kwam pas eeuwen later, toen Gounod de melodie toevoegde.

op 12 04 2008 at 11:44 schreef Lagonda:

Ja, het is origineel de eerste prelude uit Das wohltemperierte Klavier, maar het is me volkomen duidelijk waarom Gounod zich door dit stuk heeft laten inspireren.

op 12 04 2008 at 12:04 schreef Lagonda:

"mannen die een rivier vol snot overzwemmen als ze aan de overkant een vrouw vinden om te neuken" … komt dat niet uit het overspannen psychopathenproza van Valerie Solanas? U weet wel, die radicaalfeministe die meende de "vrouwenzaak" vooruit te helpen door sexloze schoenenfetisjist Warhol door zijn donder te schieten.

op 13 04 2008 at 10:20 schreef Frank:

Ik wilde er niet over beginnen zo vlak na de verheven muzikale sfeer hierboven, maar na het comment van Beek zijn we weer terug op aarde.

Lagonda had gelijk met de veronderstelling dat het citaat wat Ernst gebruikte, afkomstig is van de bizarre mannenhaatster Valerie Solanas.

In haar S.C.U.M. manifest (Society for Cutting Up Men) uit de jaren zestig staat o.a. het volgende:

Hoewel de man wordt verteerd door schuldgevoelens, schaamte, angsten en onzekerheden en hij, als hij geluk heeft, hooguit een nauwelijks waarneembaar lichamelijk gevoel ondervindt, is hij toch bezeten van neuken; hij zou een rivier van snot overzwemmen, een kilometer lang tot zijn neus door braaksel waden, als hij vermoedt dat hem daarna een ontvankelijk kutje wacht. Hij neukt met vrouwen die hij veracht, de eerste de beste mummelende heks, en heeft daar zelfs geld voor over. Waarom? Niet om zijn lichamelijke opwinding te verlichten, want daartoe volstaat masturbatie. Het is ook geen bevrediging van zijn ego; dat is geen verklaring voor neuken met lijken en kleine kinderen.

Die volmaakt egocentrische man, niet in staat tot echt contact, tot meevoelen of zich inleven, en vervuld van een enorme, onontkoombare, diffuse seksualiteit, is geestelijk passief. Hij vindt dat afschuwlijk dus hij projecteert die passiviteit op vrouwen, karakteriseert mannen als actief en probeert vervolgens te bewijzen dat hij dat is (‘bewijzen dat hij een Man is’). Zijn pogingen om dat te bewijzen bestaan vooral uit neuken (Grote Vent met Grote Pik maakt Grootse Wip). Aangezien hij iets onwaars probeert te bewijzen, moet hij het steeds opnieuw ‘bewijzen’. Neuken is dus een wanhopige, dwangmatige poging om aan te tonen dat hij niet passief is, geen vrouw; maar hij is passief en wil een vrouw zijn.

op 13 04 2008 at 10:35 schreef Hosseyn:

Solanas was eerder boos dat Warhol haar manuscript niet wilde verfilmen (hij schijnt gedacht te hebben dat ze een agent provocateur was die hem wegens obsceniteit wilde laten veroordelen) Een tragische vrouw, voor wier vagina geen snotoceaan hoefde worden overgestoken, een groot deel van haar leven was die al beschikbaar voor vijf dollar of een pizza-slice.

op 13 04 2008 at 12:07 schreef beek:

Toch weer eens verleid hier mee te lezen, lees ik hoe mevrouw Paardestaart wordt bejegend.
Terwijl zij 1 van de weinigen is met een scherp psychologisch inzicht en een goed gevoel voor waarheid.
Die vermoedelijk zenuwen raakt.
Die Breedveld, die hier zo z´n uiterste best doet z´n gereformeerde opvoeding te onderdrukken en hier virtueel de man van de wereld probeert uit te hangen, met z´n grofheden, z´n brallerig taalgebruik en z´n zogenaamde vrinden van de barkruk.
Paardestaart doet mij denken aan Pamela Hemelrijk.
Genieten, totdat zij eigen zenuwen begint te raken.

op 13 04 2008 at 12:54 schreef Ernst:

Lagonda, dat zeg ik toch, dat ik die uitspraak niet van mezelf heb? Dat maakt hem overigens niet meer/minder waar/leuk dan ie was. En voor mezelf gesproken: ik denk niet dat er zulke mannen zijn, ik hoop het.

op 14 04 2008 at 13:56 schreef Judas:

Als ik de tweede alinea van dat citaat lees hierboven uit het s.c.u.m. manifest , waarom moet ik dan onmiddellijk denken aan Peter-er- moet- meer -geneukt-worden-Breedveld?

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN MEI

O Polderhitler

O Waarom ik Wilders (en Van der Plas, Yesilgöz en Omtzigt) gewoon extreemrechts blijf noemen

O De ondraaglijke hypocrisie van Natascha van Weezel

O Ik las Hannah Arendt en Wilders lijkt dus écht op Hitler

O Snakken naar Jodenhaat, met wijd opengesperde snavels

O Hoe je antisemitisme bestrijdt

O De vrije pers heeft zijn eigen graf gegraven

O Yvonne Coldewijer is een zegen voor de NVJ

O Wilders 1: stevig verankerd in het kolonialisme

O De ene schelder is de andere niet

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS