Home » Archief » Misselijk


[17.05.2008]

Misselijk

Willem de Zwijger

nude17bew (219k image)

De arrestatie van Gregorius Nekschot zet de klok geen veertig maar bijna zeventig jaar terug. Een arrestatie van een burger om een meningsuiting was sinds de bevrijding niet meer vertoond, zo werd al door diverse critici betoogd. We zouden de oorlog niet meer overal bijhalen, maar onwillekeurig komen toch de Klop op de Deur, Nacht und Nebel, Feldwebels en Obersturmbahnführers in mijn gedachten op.

Of anders gewoon: Stasi. Deze gebeurtenis laat opnieuw zien dat er flinke delen van de Staat zijn die het niet primair als hun taak zien de vrijheid van zijn burgers te garanderen: Balkenende en ter Horst die Fitna op voorhand hadden willen verbieden (de Staatsgreep), Balkenende die op staatskosten Opinio kapot wil procederen.

Het is weer zo’n incident waar seculariteit op romantiek botst. SP, D66, Rutte, Wilders spreken inmiddels de meest krachtige taal. De christenen vinden het prima – toch nog revanche voor de nederlaag tegen Reve. GroenLinks, tja, het eeuwige dilemma: wat wordt het, Mohammed of Voltaire? En als zelfverkozen kop-van-jut de Partij van de Arbeid. Het standpunt van die partij wordt de kern van het onvermijdelijke Nekschot-debat in de Kamer.

Gaat het licht definitief uit? Is iedere cartoonist, websitepublicist of gewoon individuele blogger voortaan free game voor Hirsch Ballins Stasi? Zijn acht misselijke tekeningen of acht vervelende stukjes genoeg om ’s ochtends vroeg de almachtige Staat aan de deur te krijgen? Of trekken de sociaal-democraten eindelijk een streep in het zand?

De oppositie van links tot rechts zal er alles aan doen de PvdA met een zo scherp mogelijke motie voor het blok te zetten. De inzet is hoog. Het vrije woord wordt niet langer slechts bedreigd door radicale fundamentalisten, de staatsmacht zelf schaart zich aan hun kant. Balkenende’s staatsgreep is niet mislukt, hij gaat door. Hij klopte aan Nekschots deur. Morgen aan jouw of mijn deur. Voor ons als seculiere democraten geldt, om een slogan te lenen: the urgency is now.

Willem de Zwijger is ‘de stem van politiek incorrect links’. Hij rijdt een poenige SUV.

Algemeen, 17.05.2008 @ 20:02

[Home]
 

66 Reacties

op 17 05 2008 at 20:17 schreef James:

Citaat: "Gaat het licht definitief uit? Is iedere cartoonist, websitepublicist of gewoon individuele blogger voortaan free game voor Hirsch Ballins Stasi?"

Daar lijkt het wel op, zeker als de Nederlandse staat door de demografische ontwikkelingen steeds meer naar de wensen van moslims gaat luisteren. Dan zijn gewillige handlangers als Hirsch Ballin er als de kippen bij (kippen zijn overigens halal).

Ik heb vandaag op het forum van Faith Freedom International bovendien iets opmerkelijks ontdekt. Ook Nederlanders die hun site in de VS laten hosten zijn vogelvrij. Ik citeer H. Numan:

"Als je een site hebt die zich op Nederland richt, danwel geschreven is in de Nederlandse taal val je volledig onder het Nederlandse strafrecht."

De Nederlandse staat heeft dus op een slinkse manier een rechtsdomein gekaapt dat van de VS is. Over politiestaat gesproken.

op 17 05 2008 at 20:51 schreef Jona Lendering:

Zal ik eens een optimistisch geluid laten horen? De vrijheid van meningsuiting staat permanent onder druk. Het Ezelsproces is op deze pagina’s al genoemd, we kunnen daar de rechtszaak tegen W.F. Hermans aan toevoegen, en er was zo’n vijfentwintig jaar geleden de P.C. Hooft-affaire, toen Elco Brinkman weigerde de P.C. Hooftprijs aan Hugo Brand Corstius uit te reiken, die -zoals onze Gregorius Nekschot- van kwetsen zijn vak had gemaakt. Wim Hazeu somt in zijn proefschrift Wat niet mocht. Censuur in Nederland na 1960 enkele tientallen gevallen van vrijheidsbeknotting op.

Vaak won het vrije woord. Hoewel niet altijd, zoals "Willem" (Holtrop) die 200 gulden boete kreeg voor een prent van Juliana als prostituee. (Hij verhuisde naar Frankrijk.) Maar meestentijds pakte het niet slecht uit.

Het is jammer dat er politici zijn (altijd CDA-ers) die het willen inperken, maar gegeven het repeterende karakter van dit soort incidenten denk ik dat het te kort door de bocht is nu te roepen dat het vrije woord de mond wordt gesnoerd (excuus voor de rare beeldspraak). Het is allemaal triest, de combinatie met wetgeving-in-de-maak is zorgwekkend, maar ik houd vertrouwen in de goede afloop. Zoals Peter al opmerkte lijkt Hirsch Ballin zich te hebben verkeken in de heftigheid van de publieke opnie.

op 17 05 2008 at 21:01 schreef Tarak:

Er is inmiddels een condoleance register geopend voor het vrije woord:

http://www.condoleanceregister.com/index.php?p=part_registered.php&id=768

op 17 05 2008 at 21:10 schreef Hosseyn:

Gaat dat CDA niet leeglopen trouwens? Dat zijn toch vooral oudjes uit de jaren 20, 30? De babyboomers zijn van de secularisatie. Dat CDA moet toch onderhand wel eens een zachte dood sterven?

op 17 05 2008 at 21:38 schreef DvR:

De aandacht lijkt hier nogal op Balkenende en Hirsch-Ballin gevestigd, maar mijn wantrouwen gaat toch vooral uit naar Balkenende’s consigliere Mr. J.P.H. Donner. Die zit nu weliswaar op Sociale Zaken, maar dat is slechts omdat hij na het Schipholbrand-rapport (hij trad af om zich een motie van wantrouwen te besparen) niet op diezelfde post de nieuwe regering ingeloodst kon worden. Maar dat de mannenbroeder, tevens groot beknotter van de smadelijke godslastering, zijn grote invloed in het kabinet op juridisch, moreel en religieus gebied niet meer zou laten gelden lijkt me uitgesloten.

Jona: de uitgever van het pamflet met Willem’s Juliana-achter-glas cartoon moest dat nog bekopen met een maand op water en brood.

op 17 05 2008 at 21:41 schreef barry:

@Jona Maar in dit geval overstijgt het de Nederlandse grenzen. Hirch Ballin verwijst naar de verplichtingen die Nederland heeft jegens internationale verdragen over discriminatie. In die verdragen zijn de laatste jaren parafen ingevoerd, die islamofobie als een vorm van racisme bestempelen. In het diepgaand overleg van Nederland met de leden van de Organisatie van Islamitische Landen hebben de Islamitische staten hun rapaille niet de straat op laten gaan in ruil voor… in ruil voor wat eigenlijk? Op zijn minst een goed gebaar naar de islamitische landen in de vorm van een hardere aanpak van verdere "beledigingen" van de islam in Nederland. Maar misschien ook in ruil voor een toekomstig lidmaatschap van Nederland. Suriname is tenslotte ook al lid.

op 17 05 2008 at 22:13 schreef Tarak:

Nogmaals, ik ben het zat. Van de politiek is niets te verwachten. Ik weiger mijn hoofd in de strop van wat voor onvrijheid dan ook te leggen.
De spanning in Nederland loopt al jaren op en vanuit de huidige politiek is niets te verwachten. Die zijn daar te laf voor en waarschijnlijk om de verkeerde redenen politiek actief geworden. De breuklijnen in de samenleving zijn radicaal gewijzigd, maar de politiek maakt zich nog vooral druk om economische herverdeling.
Eéndimensiaal en marxistisch denken naar mijn mening, alsof de economie het enige zou zijn wat mensen bepaalt.

Geen discussies meer op internet, gewoon doelbewuste, gestructureerde – en verder politiek neutrale ( ja, die gaat lastig worden) – actie om de overheid bij te sturen.

Overigens wil ik in dit kader mevrouw Hassnae Bouazza speciaal vragen of zij mij wil mailen. Ik verzeker haar dat het een zeer beschaafd verzoek zal zijn.

op 17 05 2008 at 22:28 schreef Eric:

Waar aan voorbij gegaan wordt is dat Hirsch Ballin uitvoering geeft aan de wet: beledigen en haatzaaien is verboden volgens art 137 wetb. van strafrecht. Hoe je verder ook beledigen of haatzaaien definieert. Het is te makkelijk om dit kabinet de schuld te geven, als we het anders willen, dan moet we de wet veranderen.

op 17 05 2008 at 22:30 schreef Tarak:

@Eric,
Het wetboek van strafrecht schrijft niet voor dat cartoonisten met acht / tien man politie opgehaald worden en vervolgens dertig uur vastgehouden worden. En dat ook nog eens naar aanleiding van een aangifte van drie jaar geleden. Dat is niet de wet, dat is politiek.

De wet wordt pas echt van belang bij de komende rechtszaak. En gezien de discussie zal er vermoedelijk erg gelet op gaan worden wie de rechter zal zijn. Een vrijspraak is wellicht funest voor de carière van Velleman en Hirsch-Ballin.

op 17 05 2008 at 22:35 schreef Eric:

@Tarak: ik ben het met je eens dat dat oppakken politiek gemotiveerd was. Maar dat neemt niet weg dat die wet nu eenmaal bestaat, en dat we naar mijn mening beter onze pijlen op die wet kunnen richten (een wangedrocht, justitie heeft niet voor niets zo lang nodig met al die aangiftes, ze weten zelf niet precies wat ze er mee aanmoeten) dan op dit kabinet.

op 17 05 2008 at 22:42 schreef Paco:

Ze zijn in één klap zeer bang geworden. De moslims vieren de ene overwinning na de andere hier in de EU.

Justitie doet het allemaal.

op 17 05 2008 at 23:47 schreef Mikage:

Voor een ieder die twijfelt: Citaat uit de van Randwijk lezing (hele lezing hier: [url]http://ayaanhirsiali.web-log.nl/ayaanhirsiali/2008/05/van-randwijk–2.html[/url]

Om Van Randwijk opnieuw te citeren: "Ook de vrijheid kan een onwaardige zaak worden als men er niet de rechte weg mee weet".5)

Hier kom ik tot datgene wat ik het kernpunt van mijn betoog acht.

Vrijheid is geen vanzelfsprekende zaak. Integendeel zonder overdreven dramatisch te zijn, de vrijheid dreigt voortdurend te worden aangetast. Dat risico wordt groter naarmate men meer denkt dat dat wel mee zal vallen en zich een zekere mate van onverschilligheid veroorlooft.

Het voornaamste spanningsveld ligt bij de eigen overheid. De Nederlandse staat is een rechtsstaat. Een belangrijk kenmerk daarvan is dat de grond- of vrijheidsrechten van de burger worden gewaarborgd.6)

Let wel, burger geen onderdaan. [B]De overheid is door ons aangesteld niet over ons gesteld. De consequentie daarvan wordt niet zelden onvoldoende doordacht.[/b]

Om te beginnen heeft de overheid heeft geen geheugen, geen geweten en geen moraal. Dat is een constatering en geen verwijt, integendeel.

De overheid representeert ons geheugen, ons geweten en onze moraal. Zodra men probeert om die te collectiviseren ontstaat een situatie die snel ontaardt in gewetensdwang en ongewenste inperking van vrijheid.

Dat dit geen theoretische beschouwing is, blijkt uit de discussies rond de grondrechten in onze Grondwet. Voortdurend wordt vergeten dat die geschreven zijn om de verplichtingen van de overheid en van de Staat vast te stellen en niet van de burgers. Het schermen met artikel 1 in de richting van individuele burgers of het pogen een rangorde van belangrijkheid tussen de grondrechten aan te brengen is zowel onzindelijk als onzinnig.

op 18 05 2008 at 04:32 schreef Ko van Dijk:

We kunnen lang over deze zaak discussiëren en er van alles bijhalen waarom de actie wel of niet gerechtvaardigd is. De affaire Nekschot is slechts een van de vele misstanden in een land die de naam democratie en Rechtsstaat niet meer waardig is.

Wat er nu met Nekschot gebeurd is voorspelde ik een half jaar geleden: http://www.kovandijkvertelt.nl/?p=591
Dit is pas het begin. Het gaat nog veel erger worden als we deze Balkenbende niet zo snel mogelijk de wacht aanzeggen.

op 18 05 2008 at 11:26 schreef Paco:

Cartoonisten zijn bang geworden, aldus de Telegraaf vandaag en Paco gisteren.

op 18 05 2008 at 12:02 schreef Hansje Castorp:

Waarom hebben ze hem eigenlijk meteen maar meegenomen naar het politiebureau – hadden ze hem niet gewoon kunnen sommeren binnen twee weken eens voorbij te komen om uit te leggen hoe dat met die tekeningen zit?

Toegegeven, dat klinkt ook eng, en misschien ook wel betuttelend of klungelig van de pliesie, maar dat je nou perse stante pede mee moet voor een nachtje achter de staatsche gordijnen…. kies ik denk ik toch voor het eerste.

op 18 05 2008 at 12:21 schreef Tarak:

Good old Milagro typte het volgende prachtige stuk tekst in de discussie op het forum van fok. Zij legt de nadruk op mogelijk geslijm bij olie leverende landen als reden van de arrestatie van Nekschot:

het is wel degelijk een argument, omdat Hirsch Balin dat zelf als argument gebruikt … drie jaar na dato omdat het OM zogenaamd drie jaar nodig had om Nekschots identiteit te achterhalen, hetgeen natuurlijke blatante onzin is, en waarom verkopen ze die onzin? vanwege de timing, HB wil de godslastering aanpakken.

in welke zin verschilt het (subjectieve) beledigen van moslims met het beledigen van homo’s?
het een is cynisme, een punt dat de maker tracht te maken, satire… het ander een geloofsovertuiging, regeltjes uit een boek dat zogenaamd gods woord zou zijn.

wat is het verschil tussen homo’s minder dan varkens noemen, homoseksualiteit een smerige ziekte, praktiserende homo’s volgens sharia law van het dak gegooid willen zien worden, een uiting, nog geen daad en een smakeloze cartoon, ook een uiting, geen daad?

waarom zou een dergelijke mening, praktiserende homo’s verdienen de dood, van een geestelijk leider die wekelijks preekt, nota bene volgelingen heeft, geen haatzaaien zijn, niet aanzetten tot geweld, en een cartoon wel?

precies , er is geen verschil, enkel Hirsch Balin en gelijkgestemden vinden van wel, blijkbaar is de ziel van een gelovige kwetsbaarder en dient die beschermd te worden, puur en alleen omdat het hier om een geloofsovertuiging gaat, zeg EAXCT hetzelfde over moslims, gebaseerd op EIGEN overtuiging, of teken het slechts, als een statement, een vinger op de zere plek, en de rapen zijn spreekwoordelijk gaar.

de prenten van Nekschot zijn niets beledigender dan menig passage uit de Bijbel of Koran…

cartoons die zouden aanzetten tot haat? tot geweld? sorry, hoor maar WIE worden er nu bedreigd sinds die cartoons in Denemarken, sinds De Duivelsverzen, sinds Submission, de moslims?

de enige aanzet tot haat of geweld die verzilverd is tot nu toe is die van de moslims naar de makers van betreffende boeken/films/cartoons , laten we dat vooral niet vergeten.

de enige slachtoffers die tot nu toe gevallen zijn, onder moeten duiken, bij wie bedreigingen dagelijks hun deel zijn, de dood gevonden hebben zijn hen die zouden aanzetten tot haat en geweld, om vervolgens ten onder te gaan, soms letterlijk , aan de haat en het geweld van hen die claimen gevaar te lopen, dus laat me niet lachen, zeg.

Theo van Gogh zette aan tot haat en geweld? Theo is dood, afgeslacht, door een beledigde, vanwege een film, die zou aanzetten tot haat, geweld, die beledigend zou zijn.
Salman Rushdie, heeft jarenlang moeten vrezen voor ZIJN leven, omdat hij ooit eens een boek schreef met 1 enkele passage die beledigend zou zijn.
Ayaan deed wat uitspraken en onderduiken moest ze, want ze beledigde, ze zette aan tot haat?
Jami idem, Ellian idem, WIlders idem, de Deense cartoonist idem en nu doen wellicht Nekschot….

De beledigden bepalen en de beledigden verhalen VERMEEND aanzetten tot geweld en haat MET geweld en haat… en Velleman maakt zich druk om die beledigden, laat een belediger, na Rushdie, na Ayaan, na Theo, na Pim, na Jami, na Westergaard oppakken, als ware het een staatsgevaarlijke?

lachwekkend zou het zijn als die ontwikkeling niet dood en doodeng was.

maar goed, het Midden Oosten kan tevreden zijn, binnenkort koppen de kranten daar "NLse cartoonist opgepakt en vastgezet vanwege beledigen moslims"…. Ah Allahuakbar, zijn wil geschiede, de infidels gestraft, hulde aan Hirsch Balin, de gelovigen beschermd, en moge de infidels branden in de eeuwige hel en tot die tijd lijden aan een vreselijke kanker en moge een langzame dood hun deel zijn, en uiteraard de flikkers met de kop naar beneden van de flat af, en de ongehoorzame vrouw met een corrigerende tik tot de orde geroepen worden of zonodig gedood opdat de familie eer gered is… zwart op wit , het staat geschreven, beledigend? welnee, een pure geloofsovertuiging , dus respect alstublieft

Bron: http://forum.fok.nl/topic/1154908/2/150#58727121

op 18 05 2008 at 12:25 schreef TRS:

Goed stuk.

ps. het is: Obersturmbannfuhrer

op 18 05 2008 at 12:30 schreef TRS:

Het probleem is echter dat de PvdA met de rug tegen de muur staat. Nu het kabinet laten vallen betekent tevens een groot verlies bij de vervroegde verkiezingen: de PvdA stond nog nooit zo laag in de peilingen, 18 zetels. Nu stelling nemen tegen het CDA, tegen strafbaarstelling van godslastering en voor het Vrije Woord zou ongetwijfeld enkele zetels opleveren maar nog meer zetels kosten bij de enige resterende stabiele achterban: de allochtonen en de moslims.
Wouter Bos zal bovendien nooit toestaan dat dit gebeurt tijdens de periode waarin minister is. Over drie is het geen probleem, dan maakt hij de stap terug naar het bedrijfsleven.

op 18 05 2008 at 12:31 schreef TRS:

@ Hosseyn

Nee dus.
http://en.wikipedia.org/wiki/Obersturmbannführer

op 18 05 2008 at 12:36 schreef Ted:

@Mikage,

Alsof we met dit ouderwets liberale gebrabbel van Vonhoff (sprak deze lezing uit) die wat gemakzuchtig shopt bij Van Randwijk ook maar iets opschieten. Nergens man en paard noemen. Open deur intrappen over de neutrale rol van een overheid in een liberale rechtsstaat ter bescherming van burgerlijke vrijheden.

Doe mij maar gewoon het type klare taal van bijvoorbeeld Eddy Terstal: al die zichzelf hoogachtende voorlieden – of ze nou ouderwets liberaal, christen-democratisch of socialist zijn – zijn eigenlijk diepe racisten die moslims min of meer als apen of kleuters beschouwen die niet voor zichzelf of hun gekwetste zieltjes op zouden kunnen komen. Dus valt het OM maar namens hen met 10 Stasi-polizisten bij een wat wereldvreemde tekenaar binnen op instructie van een eng meestertje als Paul Velleman.

Op dit moment heb ik vooral waardering voor bijvoorbeeld Terstal en Teeuwen die gewoon met hun kop op TV zeggen wat ze van deze zaak vinden. Maar ook voor alle politici en opiniemakers die het voor Nekschot opnemen zonder mitsen en maren.

op 18 05 2008 at 12:38 schreef Hosseyn:

Obersturmbahnführer TRS – het stond er dus goed.

op 18 05 2008 at 12:40 schreef TRS:

Is een veelgemaakte fout; sturmbahn klinkt als stormbaan, misschien is dat het.

op 18 05 2008 at 12:49 schreef Hosseyn:

Hmm ik geloof dat ik ongelijk heb. OK.

op 18 05 2008 at 15:04 schreef klootmajeur:

Juist door zulke ruwheid als tegen Gregorius Gegendiemauer, zal Nietzsche nu nóg meer rondwaren (de zgn veenbrand), hetgeen men toch uiteindelijk tegen is. Moslims en andere donkere mensen zullen nu de schuld krijgen voor iets dat uiteindelijk door autochtonen besloten is.

Zeker bij zo’n gevoelige zaak als vrijheid van meningsuiting zal eerst een rechter via een gewone dagvaarding moeten oordelen of de 8 cartoons verwijderd moeten worden. Vooral omdat Nekschot maar een achterafsite heeft(had) en zich zelfs genegeerd voelde.

Ikzelf ben zeer tegen het discrimineren van mensen met een donker uiterlijk (Zuid-Europeanen, moslims, Aziaten, etc).

Maar bijtende grappen over ideologieën zélf, en vlekken in religies, imperialisme, arroganties in de zakenwereld en het klassieke aantrappen tegen de maatschappij en de zittende macht in het algemeen, hoort gewoon bij de vrijheid van menings uiting en hoort bij het Westen en tegenwoordig langzaamaan ook al bij het Oosten.
Nekschot heeft trouwens ook veel linkse cartoons, zoals de gekruisigde nicht.

op 18 05 2008 at 15:25 schreef TRS:

"Ikzelf ben zeer tegen het discrimineren van mensen met een donker uiterlijk (Zuid-Europeanen, moslims, Aziaten, etc)."

Ahum? Moslims zijn mensen met een donkere huidskleur? Nee, moslims zijn mensen met een bepaalde set aan opvattingen, en zelfs die is niet helemaal eenduidige te benoemen. Gaan moslims nu misbruikt worden om ook kritiek op opvattingen als racisme te veroordelen?

op 18 05 2008 at 15:27 schreef TRS:

"Nekschot heeft trouwens ook veel linkse cartoons, zoals de gekruisigde nicht."

Hoezo links? Rechts staat klassiek voor liberalisme, dus vrijheid aan eenieder om zijn eigen leven naar eigen goeddunken in te richten. Ook de vrijheid om als homo door het leven te gaan. In die zin is die cartoon dus rechts.

Misschien moeten we maar een af van het stompzinnige links-rechts denken en over argumenten oordelen.

op 18 05 2008 at 16:11 schreef Wichard:

Er geldt in NL "vrijheid van meningsuiting", en niet "onbegrensde vrijheid van meningsuiting".

Nekschot zoekt heel bewust de grens op en dan is het logisch dat er een moment komt dat iemand een rechter vraagt om te bepalen waar de grens ligt.

Ik vind het nogal hypocriet wat hier gejammerd wordt. De strips van Nekschot zijn door de bank genomen grof en beledigend. De bijbehorende satire is wel heel ver te zoeken.

Als een moslim net zo’n strip had gemaakt, maar dan vanuit moslimperspectief, was er al veel meer ophef over geweest.

op 18 05 2008 at 16:50 schreef Kapitein Nemo:

Ach wat nu. Groepen moet je beledigen, al is het maar in een poging te verhinderen dat de leden de groepsgeest te au sérieux gaan nemen en zich er niet meer van kunnen loskoppelen.

op 18 05 2008 at 17:34 schreef Peter:

Er geldt in NL "vrijheid van meningsuiting", en niet "onbegrensde vrijheid van meningsuiting".

Een bekend links-christelijk mantra dat je maar eens moet gaan uitleggen, Wichard. Als vrijheid van meningsuiting ‘begrensd’ is, dan zijn er dus meningen die je niet mag uiten en dan is er dus geen vrijheid van meningsuiting.

Nekschot zoekt heel bewust de grens op en dan is het logisch dat er een moment komt dat iemand een rechter vraagt om te bepalen waar de grens ligt.

Hoezo is dat logisch?

Ik vind het nogal hypocriet wat hier gejammerd wordt. De strips van Nekschot zijn door de bank genomen grof en beledigend. De bijbehorende satire is wel heel ver te zoeken.

Hoezo is dat hypocriet? Wie bepaalt wat ‘grof en beledigend’ is? Ik vind jou aanmatigende gepreek ‘grof en beledigend’. Is het nu ‘logisch’ dat een rechter gaat toetsen of dat inderdaad zo is?

Als een moslim net zo’n strip had gemaakt, maar dan vanuit moslimperspectief, was er al veel meer ophef over geweest.

O ja? Hoe weet je dat?

op 18 05 2008 at 17:42 schreef nog1:

De arrestatie van Gregorius Nekschot zet de klok geen veertig maar bijna zeventig jaar terug. Een arrestatie van een burger om een meningsuiting was sinds de bevrijding niet meer vertoond…

Dat is niet correct. Met enige regelmaat gebeurt dit. Denk aan de rechtszaak van Janmaat, of de rechtzaak tegen Goeree. Ik citeer de website van de IKON;

In de jaren 80 spande Fred van Zijl (derde foto) een rechtszaak aan tegen het evangelistenechtpaar Goeree. Hij achtte de uitlatingen van het echtpaar discriminerend voor homo’s en eiste excuses. Toen die uitbleven liet Van Zijl Lucas Goeree gijzelen en ging Goeree voor een jaar de gevangenis in.

op 18 05 2008 at 17:56 schreef Ted:

@Klootmajeur heeft gelijk, lijkt mij.

Balkenende die sinds de moord op Van Gogh zo hard bezig is met "respect", "laten we blij zijn met elkaar" en "samen leven, samen werken", heeft met alle mallotige maatregelen precies het omgekeerde bereikt van wat hij beoogde: de samenleving is veel meer gepolariseerd en gepolitiseerd dan een paar jaar geleden.
Van links is niks meer over.
De PvdA is een club bejaarde en wanhopige zieligerds geworden die vooral aardig gevonden willen worden door de volgelingen van de profeet. D’66 zuigt bij de VVD alle kansrijke jonge kosmopolieten weg die geen enkele last hebben van de minder fraaie kanten van de cultuurstrijd. Groenlinks is iets onduidelijks geworden: in verkiezingsspotjes zien we tegenwoordig de aanvoerster in een hippe auto alsof er al niet voldoende fileleed is. Orthodoxe moslims worden vrolijk gemixt met homo’s, terwijl dat alleen in natte wensdromen samen gaat.
De in de steek gelaten kiezers verlangen naar Verdonk, zoals ze naar Pimmetje verlangden. Maar wordt het te heet, dan stemmen ze toch weer snel op het nietszeggende CDA. Want je geeft de absolute macht natuurlijk niet uit handen aan types die vooral trots zijn op hun Jaguar en ommuurde Wassenaarse villa.
De conservatieve PVV ondertussen trekt steeds meer vrijzinnige intellectuelen op dat ene issue: de islamisering.
Het komt allemaal vast wel weer goed, maar nu nog even niet.

op 18 05 2008 at 18:24 schreef Hosseyn:

Wat de fuck heeft Niezsche er nu weer meer te maken, Klootmajeur?

op 18 05 2008 at 20:33 schreef Jimmy:

Wichard is duidelijk iemand die niet helemaal 100% is. Ipv schande te spreken van een duidelijk op hol geslagen overheid zoekt hij de schuld bij Gregorius Nekschot.

Wichard, ik ben de commentaren van mensen zoals jij zolangzamerhand heel erg beu. Hopelijk ga je nog eens een keertje nadenken dit leven. Het wordt tijd om op te groeien, beste jongen. Het is ook jouw toekomst.

Of ben je echt te stom om dat in te zien?

op 18 05 2008 at 21:22 schreef Geertjan:

Gregorius Nekscot lijkt me de John Heartfield van onze dagen. Andere techniek maar dezefde boodschap.

op 18 05 2008 at 22:42 schreef Rudolf Paul:

Deze al gezien? http://www.parool.nl/columnisten/joep_bertrams/beeld/051708-balin.jpg

op 18 05 2008 at 22:46 schreef Peter:

Heel erg goede cartoon van Bertrams.

op 19 05 2008 at 08:29 schreef Wichard:

@peter
Als vrijheid van meningsuiting ‘begrensd’ is, dan zijn er dus meningen die je niet mag uiten en dan is er dus geen vrijheid van meningsuiting.


Zo zwart-wit is de wereld toch niet? Nekschot gebruikte niet zozeer vrijheid van meningsuiting, maar meer een soort vrijheid van belediging. Want welke mening wil hij dan in al z’n vrijheid uiten?

Ik vind het erg goed dat er nu eens wordt gekeken waar de vrije mening ophoudt en nodeloos kwetsen begint.

btw Wat is dat toch met Links, Peter? Elke keer als ik het logisch vindt dat mensen rekening houden met anderen, vind jij dat links. Zijn rechtse mensen echt zo egoistisch? Als dat zo is, ben ik graag links.


Nekschot zoekt heel bewust de grens op en dan is het logisch dat er een moment komt dat iemand een rechter vraagt om te bepalen waar de grens ligt.

Hoezo is dat logisch?

Snap je dat echt niet? Dan ga ik het zeker niet uitleggen.


Ik vind het nogal hypocriet wat hier gejammerd wordt. De strips van Nekschot zijn door de bank genomen grof en beledigend. De bijbehorende satire is wel heel ver te zoeken.

Hoezo is dat hypocriet? Wie bepaalt wat ‘grof en beledigend’ is? Ik vind jou aanmatigende gepreek ‘grof en beledigend’. Is het nu ‘logisch’ dat een rechter gaat toetsen of dat inderdaad zo is?

Och och, een betoog dat niet in je straatje past is ineens aanmatigend gepreek. Als je vindt dat mijn mening puur en alleen bedoeld is om jou of iemand anders te beledigen, bel je de politie maar. Vind ik inderdaad logisch. Jij niet?


Als een moslim net zo’n strip had gemaakt, maar dan vanuit moslimperspectief, was er al veel meer ophef over geweest.

O ja? Hoe weet je dat?

Denk je dat dat niet zo zou zijn geweest dan?

Jimmy

Wichard is duidelijk iemand die niet helemaal 100% is. Ipv schande te spreken van een duidelijk op hol geslagen overheid zoekt hij de schuld bij Gregorius Nekschot.

Wichard, ik ben de commentaren van mensen zoals jij zolangzamerhand heel erg beu.

Huilen met de wolven in het frontaalnaakt-bos is zo lekker makkelijk. Jimmy, zet je oogkleppen maar weer op en huil maar lekker mee. Hoe heerlijk moet het zijn om in zo’n eenvoudig (maar beperkt) wereldje te leven. Alles lekker zwart wit, Vrijheid van meningsuiting is verheven boven alles en als het mis gaat geef je naar keuze de Moslims, de overheid of de euro de schuld. Ik benijd je.

op 19 05 2008 at 10:29 schreef daniel:

Ik vind het erg goed dat er nu eens wordt gekeken waar de vrije mening ophoudt en nodeloos kwetsen begint.

De ellende, Wichard, is dat dit voor ieder individu verschillend is. Je kunt er daarom geen objectief oordeel over vellen. Mensen die toch doen, dwingen mij en anderen onder bedreiging iets kwetsend te vinden van ik niet als kwetsend ervaar.

Sowieso, ik vind de notie dat er grenzen zijn aan de vrijheid van meningsuiting een belediging. Het betekend dat er ideeen zijn die ik niet mag denken, woordcombinaties zijn die ik niet mag zeggen, tekeningen die ik niet mag zien. De overheid heeft het recht niet zulke dingen voor mij te bepalen. De overheid staat in dienst van de burger, niet andersom.

Daarbij komt, er zijn grote groepen Moslims die onder het mum van vrijheid van godsdienst iedereen beledigen. Het gaat dan nogal ver, als juist die mensen bezwaar maken tegen beledigingen.

Waar het op neer komt is dit: Als de overheid graag meer anti-Moslim gevoelens wil kweken, dan moet het vooral doorgaan met het inperken van de vrijheid van meningsuiting ter bevordering van de vrijheid van godsdienst. Dat betekend dus dat mensen die kritiek hebben op de Islam vervolgd worden, terwijl Moslims alles mogen zeggen en iedereen mogen beledigen.

Als je heel erg graag ellende wil in dit land, is dit de weg.

op 19 05 2008 at 10:30 schreef CC:

@Wichard,

VVM is een moeilijk onderwerp, omdat het van jou als democratische burger vraagt, anderen de ruimte te geven voor een afwijkend geluid. Slechts oproepen tot haat en/of geweld zijn redenen voor justitieel ingrijpen, verder is ALLES toegestaan aan schockerend, confronterende, seksueel-getinte kritiek van zowel schriftelijke als visuele aard in dit land. Individuele fatsoensnormen en/of persoonlijke esthetica zijn daarin NIET bepalend, mijn beste.
Dat bedoelt Peter met zijn opmerking: @peter
Als vrijheid van meningsuiting ‘begrensd’ is, dan zijn er dus meningen die je niet mag uiten en dan is er dus geen vrijheid van meningsuiting.

Jij stoort je aan GN’s plastische tekenstijl en controversiële onderwerpkeuze. Geen probleem, zolang GN niet wordt belemmerd in zijn recht op eigen kritiek!
In onze samenleving moet je dergelijke ergernissen over andermans visie voor lief nemen, er zijn genoeg andere cartoons die ík hartgrondig verafschuw. Echter op geen enkele wijze zal ik ervoor pleiten deze mensen (justitieel) het zwijgen op te laten leggen. Zij hebben ook recht op hun mening, zoals ik die heb op de mijne.

Mogelijk is je ontgaan dat VVM geen ‘a la carte –menu’ is, naar believen te negeren of op te heffen, wanneer meningen niet stroken met jouw goede zeden of zoals Hirsch-Ballin zijn politieke (Islamofiele)agenda.
Daarnaast dreigt een ander gevaar bij beknotting van VVM, zoals dit kabinet heeft gedaan met haar Stasi-achtige methoden: VVM geeft binnen ruime grenzen de mogelijkheid om stoom af te blazen door vreedzame kritiek toe te staan op misstanden in onze maatschappij. Wanneer die ruimte begrensd wordt door bijv.politieke-correctheid (lees multiculti-denkbeelden) wordt daarmee het belangrijkste protestwapen van democratische burgers ontnomen. De kans op anderssoortige protetst met een gewelddadiger karakter groeien echter.

Tenslotte wordt je rechtstreeks aangevallen door @Jimmy. Zijn ongezouten kritiek op jou deel ik. Jouw mening heeft namelijk gevaarlijke consequenties, die jij je niet wilt/kunt realiseren.
Elke fatsoensrakkerij, opgeroepen door een eigen fatsoensmoraal of politieke correctheid bepleit de facto censuur. Alleen op die wijze kunnen jij en anderen niet meer met ‘grofheid’ ‘wansmaak’ en ‘belediging’ worden lasttiggevallen. Bezorgheid dat jij daarmee jouw mening tot maatstaf voor VVM verheft, en anderen datzelfde (gronwettelijke) vrijheidsrecht ontneemt, klinkt nergens door in jouw reacties. Zorgwekkend met welk gemak jij een pijler van onze seculiere rechtstaat laat demonteren door dit kabinet, i.c. minister van Justitie Hirsch-Ballin.
Net zoals zwangerschap kun je evenmin een beetje vrijheid van meningsuiting hebben!

op 19 05 2008 at 10:44 schreef Jimmy:

@Wichard

Als mens vind ik het verschrikkelijk als mijn medemens zich (zonder dat zelf te beseffen), voor gek zet. In die context moet je mijn reactie lezen. Maar goed, alhoewel je dus eerder duidelijk aangaf last te hebben met helder redeneren — vrijheid van meningsuiting is absoluut; beperking van de vrijheid op een punt geeft ruim baan om die vrijheid op andere punten in te perken — kun je dus ook nog eens niet lezen.

Ik schreef: Ipv schande te spreken van een duidelijk op hol geslagen overheid zoekt hij de schuld bij Gregorius Nekschot.

En onlangs schreef ik bij het stuk van Stan de Jong ‘Zuivering’: "Moslims hebben met deze hetze niets te maken. Het is de Nederlandse overheid, die een cartoonist aresteert voor eem gedachte-misdaad en de overheid gebruikt moslims in dit geval eerder als schaamlap. Wellicht dat veel moslims geen traan laten om het feit dat Nekschot nu in de problemen zit — dat zal best — maar hier is iets heel anders aan de gang. Alleen een overheid kan tot dit soort intimidatie overgaan." Ik viel de handelingen van de staat aan. Nergens geef ik af op moslims.

(Wat de euro hiermee te maken heeft, ontgaat mij, maar dat is blijkbaar een poging om mij te associëren met mensen die de euvele moed hadden om kritische vraagtekens bij Europa te stellen. Dat zal voor Wichard’s no-think sekte ook wel ketterij zijn.)

Daarmee is niet gezegd dat ik de wereld, bij tijd en wijlen, niet zwart-wit indeel, integendeel: ik heb het niet zo op nuttige dioten; kwezels die door angst, onderdanigheid, laag IQ of andere redenen een aanval op de vrije meningsuiting komen goedpraten. Nee nóg erger: er zijn dus mensen in Nederland die denken dat ze vanuit hun morele, ivoren toren lekker kunnen oordelen over een cartoonist die zojuist door een SWAT-team is belaagd en wellicht 2 jaar de bak in moet voor wat *misselijke grappen*.

Zeg Wichard, wat ik jou vragen wil: "kom jij eigenlijk wel eens in de bibliotheek?"

op 19 05 2008 at 12:09 schreef cynicus:

We kunnen ons – terecht – druk maken over deze zaak en fora en weblogs volschrijven – alweer terecht – maar helaas: "de voetbal" komt eraan, en de opstelling van het nationaal elftal is veeeel belangrijker dan welke vrijheid dan ook. O ja, het songfestival komt ook in zicht en de lengte van de split in de jurk van Hind houdt de gemoederen straks meer bezig dan de Europese grondwet. Kortom, brood en spelen, en bij de volgende verkiezingen stemt de meerderheid weer als vanouds op de bekende zakkenvullers, landverraders, leugenaars, bedriegers en incompetente figuren. Helaas, de meerderheid in dit land verdient niet beter.

op 19 05 2008 at 12:55 schreef Wichard:

Het wringt dat de kern van het betoog maar niet door wil dringen. Blijkbaar zet ik mijn gedachten niet helder genoeg uiteen, waardoor er ruimte blijft voor onbegrip en zwart-wit conclusies van het kaliber "Als je het niet 100% en onvoorwaardelijk achter GN staat, ben je DUS tegen de Vrijheid van meningsuiting en dus beledigend (Daniel), dom (Jimmy) en heeft je mening gevaarlijke consequenties (CC)."

Vrijheid van meningsuiting is een groot goed waar we in Nederland trots op kunnen zijn, wat ook vanuit de geschiedenis altijd zo geweest is (vrijheid van boekdrukkunst) en we moeten koesteren. Dus JA, kwetsende grappen moeten kunnen, en JA meningen die als zeer beledigend kunnen worden beschouwd moeten mogelijk zijn.

Maar deze vrijheid schept ook verantwoordelijkheid. Je moet waken voor lieden die de VVM misbruiken om alles maar te kunnen roepen, zoals rechtsradicalen die vinden dat de holocaust niet gebeurd is en Joden een minderwaardig volk zijn en eigenlijk gewoon dood moeten.

Kunnen we het eens zijn dat er een grens is?
Maar die grens is, zoals Daniel al opmerkt, vaag en voor iedereen anders en dat maakt de materie zo lastig.

Dat ik GN zelden grappig of scherp vind, is heel persoonlijk. Daar gaat het ook niet om.

Het gaat om de vraag wanneer iets nog een mening of satire is, en wanneer het ongefundeerde belediging of discriminatie betreft.

In Nederland hebben we rechters om daar over te oordelen, en ik vind het goed dat dat nu gebeurt.

op 19 05 2008 at 12:58 schreef carmo da rosa:

Begrenzen van de vrijheid van meningsuiting is net zo idioot als willen bepalen hoe kort een rok moet zijn!!!

Sommigen vinden ter hoogte van de knie acceptabel, anderen, liberalen van het soort Wichard, vinden vijf centimeters boven de knie nog aanvaardbaar, maar echt geen millimeter meer hoor. Maar zoals iedereen weet, zijn er hier omtrent nog veel meer meningen, maar de enige verstandige mening lijkt me die van de draagster…

op 19 05 2008 at 13:03 schreef Peter:

Je zet je gedachten uitstekend uiteen, Wichard. Kennelijk wil het niet tot jou doordringen dat er mensen zijn die vinden dat er géén grens is. Dat vind je blijkbaar onvoorstelbaar.

op 19 05 2008 at 13:51 schreef jimmy:

"Als je het niet 100% en onvoorwaardelijk achter GN staat, ben je DUS tegen de Vrijheid van meningsuiting en dus beledigend (Daniel), dom (Jimmy) en heeft je mening gevaarlijke consequenties (CC)."

Ik kan toch niet laten om nog even te reageren, want opnieuw heeft Wichard het wéér niet begrepen, on-ge-frickin’-loof-lijk.

1) Jij mag vinden van GN en zijn werk wat je maar wil, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat er wel om dat GN gewoon moet kunnen tekenen wat hij maar wil. (Het *wat* uit de vorige zin moet je dus ruim opvatten.) Dat recht is namelijk een grondrecht: onvervreemdbaar en absoluut. Dat betekent dus dat niemand (ook de overheid niet), het recht heeft om dat recht te beperken, of erger: af te nemen. Punt.

2) Het verdedigen van GN’s recht op vrije expressie dus niet gelijk met een moreel oordeel over zijn werk.

3) En als iemand nu hartelijk kan lachen om die zogenaamd "discriminerende" cartoons — wat dan nog? Waar maak je je nu eigenlijk druk over? Volgens wil je gewoon je progressieve goedheid aan ons ten toon spreiden; je morele, zuivere geest tonen. Borstklopperij.

Wacht maar tot er straks eens een politieke partij komt, die jou-welgevallige meningen/humor/politiek wil verbieden. Kijken of je de grenzen van VvM dan nog steeds omschrijft als: "vaag en voor iedereen anders en dat maakt de materie zo lastig."

Ik geef het verder op.

op 19 05 2008 at 13:58 schreef Wichard:

Dus ik mag zeggen dat de holocaust niet gebeurd is?
En dat alle Nederlanders dood moeten?
En dat homo’s van een flat gegooid moeten worden?

Ik vind dat inderdaad onvoorstelbaar. Ben ik toch kleingeestiger dan ik dacht.

op 19 05 2008 at 14:04 schreef Peter:

Ben ik toch kleingeestiger dan ik dacht.

Dan jij dacht, ongetwijfeld. Maar verder had iedereen al wel in de gaten wat een benepen figuur je bent, Wichard.

op 19 05 2008 at 14:14 schreef Wichard:

@Peter over selectief reageren gesproken. Wel een beetje makkelijk hoor, over het serieuze gedeelte heen lezen en het cynische onderschrift uit z’n context rukken en opblazen. Zijn er bij de Telegraaf nog vacatures?

Ik ben serieus geinteresseerd in je reactie op mijn vraag of jou in het kader van VvM mag discrimineren, hetgeen immers slechts een vorm van belediging is.

op 19 05 2008 at 14:19 schreef Peter:

Jij kunt bijna niet reageren zonder een moreel oordeel te geven, Wichard. Je hebt overal een moreel oordeel over. Je vind jezelf verpletterend in orde.

Als je goed had gelezen, had je het antwoord op je vraag al geweten. Dus zó geïnteresseerd ben je volgens mij ook weer niet.

op 19 05 2008 at 14:48 schreef DvR:

Kunnen we het eens zijn dat er een grens is?

Dat kan, al heb ik zelf mijn mening over de wenselijkheid van die grens bijgesteld.

Vroeger vond ik het redelijk dat een democratie geen uitingen toestaat die bepaalde bevolkingsgroepen trachten te marginaliseren of intimideren en ze daardoor van het democratisch proces dreigen uit te sluiten. Immers, waarom luisteren naar luie negers, criminele Marokkanen en achterbakse Joden – en waarom als neger, Marokkaan of Jood je nek uitsteken als dat je bedreigingen oplevert? Inmiddels is de wet echter een norm op zich geworden – of iemands uitingen daadwerkelijk een democratische inbreuk opleveren doet er niet meer toe, hij hoeft maar iets te zeggen dat voor een bepaalde groep onaardig lijkt, of zijn kop moet eraf. Daarmee bereiken die wetsartikelen het tegenovergestelde van wat er ooit mee beoogd werd. Om die reden voel ik nu meer voor een volledig vrij debat (of voor een herformulering van de normen).

Maar dat is in het geval Nekschot maar één kant van het verhaal. Wat het OM nu doet -en het OM is in dezen gewoon een clubje ambtenaren zonder enige bevoegdheid tot rechtspreken of straffen- is een vorm van politieke intimidatie. Met tien man binnenvallen, zijn spullen doorzoeken en meenemen, zijn gangen nagaan, hem lang vasthouden (maar niet lang genoeg om de wetmatigheid van dat vasthouden door een rechter te hoeven laten toetsen) is buiten iedere proportie. Daarmee wordt een onevenredig hoge prijs gezet op het uiten van meningen die de regering, of een clubje ambtenaren, niet welgevallig zijn.

op 19 05 2008 at 14:50 schreef Sabian:

Ik voel wel waar Wichard "uithangt". Het is de winterslaap waar we bijna allemaal in hebben gelegen. Kan ook niet anders, als kind wordt je overal "klaargestoomd" om als volwaardig burger "mee" te draaien. Extreme meningen, zo hebben we allemaal geleerd, resulteren in het ergste geval in een wereldoorlog en holocaust. De angst hiervoor en het onbegrip hoe dergelijke complexe fenomenen zich ontwikkelen is gewoon moeilijk meteen te doorgronden.

Volgens mij is oproepen tot geweld en discriminatie gewoon domweg NIET wat Gregorius doet, hij maakt mensen belachelijk, doet ze pijn en neemt ze in de zeik. Hij roept niet op tot geweld Wichard…snappie?

op 19 05 2008 at 17:00 schreef Paardestaart:

Er is geen grens Wichard – er is vrije meningsuiting, of er is geen vrijheid
Woorden moet je bestrijden met andere woorden.

op 19 05 2008 at 17:14 schreef uitgeverij XTRA:

Het excuus dat er drie jaar voor nodig was om de identiteit van Gregorius Nekschot te achterhalen, is alleen al idioot omdat er ook bij onze uitgeverij nooit een verzoek van justitie is binnengekomen om met hem in contact te komen – wat voor de hand had gelegen; de media doen niet anders bij interviewverzoeken.

op 19 05 2008 at 18:55 schreef Hosseyn:

Die drie jaar zijn ook onzin, het moest erop lijken dat dit niet een knieval is voor de moslimwereld n.a.v. Fitna. Dat ze zich hiermee wel erg belachelijk maken was niet in de briljante hoofdjes opgekomen. Het zal me niets verbazen als de rechter gehakt maakt van deze aanklacht, waardoor ze des te belachelijker worden.

En zo niet, dan wordt het tijd om het werk van de beeldenstormers af te maken: het iconoclasten-schorem is in 1566 immers de kerken vergeten neer te halen. Gooi plat!

op 19 05 2008 at 19:35 schreef Paardestaart:

Ik vrees dat er een potje voor Wilders op het vuur staat..Nòg een potje, bedoel ik.
Mensen die niet in de pas willen lopen opzichtig criminaliseren maakt nette burgers heel ongemakkelijk – daar willen ze dan liever niets meer mee te maken hebben.

Dus als een tekenaar waar bijna niemand ooit van gehoord heeft al voor het oog van de hele buurt uit z’n huis gesleurd wordt – waar rook is, is vuur, per slot – dan kun je Wilders helemáal maar beter links laten liggen..

Ik denk dat Rita Verdonk ondanks een blanco verkiezingsprogramma voornamelijk zoveel stemmen trekt omdat mensen weliswaar tegen de zittende macht zijn, maar er ernstig voor terugschrikken zich te encanailleren met een zwart schaap als Wilders.

De Ton is iets minder erg, en zo hoeven ze zich niet meer te verklaren met: ‘van Wilders moet ik niets hebben hoor, maar met sommige dingen ben ik het toch wel een beetje eens; "jammer alleen dat ‘ie geen oplossingen biedt"

Bij Rita kun je gewoon zeggen dat je op d’r stemt vanwege de files, of de bejaardenzorg of zo – da’s toch makkelijker, zo op de werkvloer..

Ik snap alleen niet dat onze levensgevaarlijke hotemetoten niet gewoon ff wàchten: als de EU eenmaal veilig de Staat der Nederlanden ook de jure overvleugelt kunnen onze bovenbazen zich verschuilen achter ‘Europese regels’ die ‘we’ ‘met z’n allen’ hebben afgesproken..
Dan is er geen speld meer tussen te krijgen

Brave lieden als Wichard hebben toch niks in de gaten – die zijn al zo gehersenspoeld dat ze menen dat het OK is om wat je aanbevelenswaardig vindt gewoon verplicht te stellen, en alles waar je tégen bent te verbieden!
Daarin verschillen ze heel weinig van moslims, of de dommen onder de christenen. Dat ze precies hetzelfde zijn als de communisten, dat vinden ze niet zo erg.
Fascisme is véel erger, denken ze..
En dàt – zo hebben ze altijd geleerd – is rèchts, dus zíj zijn OK!

op 19 05 2008 at 22:06 schreef Ted:

Cartoons vallen in een andere categorie dan "gewone", in taal vervatte betogen.
Ik meen dat 1 van de cartoons van GN die "verboten ist" de uitbeelding is van de zogenaamde hardwerkende autochtoon als slaaf van de gepamperde allochtoon: een nieuw slavernijmonument.
Eigenlijk tekent hij daar uit wat we al lang weten van de officiële rekenkamers: dat een substantieel deel van met name de Marokkaanse immigrantenfamilies per saldo de staat veel meer kost dan ze ooit opbrengen en dat dat verschijnsel de welvaartsstaat en de belastingbetaler onder druk zet. Daarover zijn ook "weldenkende" linkse intellectuelen het eens.
Dat weer andere allochtonen keurige harde werkers zijn die per saldo wel degelijk een bijdrage aan onze samenleving leveren, wil ik voor de nuance wél graag vermeld zien in een wetenschappelijk rapport, een krantenartikel of TV-item.
Diezelfde nuance van een cartoon eisen is belachelijk.
Zelfs áls je de VVM niet totaal onbegrensd acht, zijn cartoons wel de laatste uitingsvorm waaraan je grenzen zou moeten stellen. Het is net als met de tekeningen van Hera: ze worden gebanned omdat de lafmens niet van conflicten houdt met naar geweld neigende opgewonden standjes. De ethische en esthetische grens wordt dus tegenwoordig niet zozeer door overtuiging en smaak maar door angst voor trammelant bepaald.

op 20 05 2008 at 09:21 schreef Wichard:

@Peter Als ik je woorden lees, kan ik alleen maar concluderen dat je inderdaad vindt dat de holocaust ontkend mag worden in het kader van Vrijheid van meningsuiting. Ik kan dat alleen niet rijmen met het feit dat je naar eigen zeggen regelmatig postings verwijdert van onder meer Dewanand(die ik overigens WEL scherp en soms grappig vindt maar dat terzijde). Dat is toch ook censuur en beknotting van het boven God verheven Vrije Woord?

@Paardenstaart
Mensen die niet in de pas willen lopen opzichtig criminaliseren maakt nette burgers heel ongemakkelijk – daar willen ze dan liever niets meer mee te maken hebben.
Heb je het nu over GN die de moslims die niet in de pas willen lopen voortdurend en opzichtig criminaliseert?

Hij roept niet op tot geweld Wichard…snappie?
Haat zaaien door stelselmatig racistische, discriminerende en van alle satire ontdane tekeningen (het woord "cartoon" onwaardig) te publiceren is een vorm van aanzetten tot geweld. Ik durf te wedden dat heel wat Stormfronters plaatjes van hem aan de slaapkamermuur hebben hangen.

op 20 05 2008 at 11:00 schreef fadin:

Ingebeelde vrijdenker Peter Breedveld, de man die zich laat voorstaan op zijn ongesluierde opinies, blijkt in zijn reactie op Wichard opnieuw een autoriteir mannetje die als hoofdredacteur hier hoogstpersoonlijk, samen met de door hem aangestelde reaguurders de kleur van de reacties op zijn surrogaat-weblogje wenst te bepalen.
Peter ik raad je aan een vierde psychotherapie te proberen. Wellicht valt dan ook de sluier van je eigen geschiedenis.

op 20 05 2008 at 11:22 schreef Peter:

Keer op keer moet ik dezelfde domme vraag beantwoorden. Voor onbeperkte vrijheid van meningsuiting zijn, Wichard, betekent niet dat ik elke mongool hier ongehinderd mijn site vol laten schijten met zijn verbale diarree. Overigens kan ik me niet herinneren ooit iets van Dewanand te hebben verwijderd. Ik plaats hier nota bene stukken van Dewanand. Weet jij eigenlijk wel waar je het over hebt?

Iedereen mag hier zijn zegje doen, maar constant drie, vier, vijf soms zelfs negen of tien reacties achter elkaar plaatsen mag niet, zuigen mag niet, dreigen mag niet, dom gezwets mag niet. Ik wil daar geen wettelijk verbod op; ik gun iedereen zijn eigen hoekje op Internet om lekker vol te kakken. Zijn zielsverwanten komen vanzelf wel op de stank af.

Maar hier dus niet. Hier probeer ik een enigszins acceptabel niveau in stand te houden.

Iemand, had ik Fadin nou ook alweer een IP-ban gegeven? Hij is toch die trol, die Lagonda stalkt?

op 20 05 2008 at 11:27 schreef babs:

Wichard, geef nou eens één link naar één plaatje dat aanzet tot geweld.

Tot nu toe ga jij verder dan GN. Jij roept op mensen die in jouw ogen discrimineren op niet satirische wijze de vrijheid te ontnemen. Dat is een oproep tot een vorm van geweld. Jij wil een ander monddood maken, laten opsluiten, enkel omdat zijn in jouw ogen discriminerende mening je niet bevalt. Ik vind jou een engerd Wichard.

op 22 05 2008 at 08:31 schreef Wichard:

@Babs Je wil het niet begrijpen volgens mij. Het gaat er niet om wat IK discriminerend vindt, het gaat erom dat er eens een rechter naar kijkt om te bepalen wat nog satire is, en wat onder discriminatie of haatzaaierij valt.

En ik roep niet op om mensen de vrijheid te ontnemen, dat laat ik aan het oordeel van de rechter over. Persoonlijk vond ik de gekozen methode nogal overdreven en lomp. Een briefje van het OM met de mededeling dat de cartoons verwijderd moesten worden en hij zich moet verantwoorden was denk ik ook genoeg geweest.

@Peter Ergens in de afgelopen maand las ik van jou dat je Dewanand wel verdedigde, maar soms ook stukken van hem verwijderde (ik heb geen zin om het na te zoeken). Blijkbaar is dat niet zo, maar Dewanand was slechts een voorbeeld.

Overigens is jouw mededeling aan "elke Mongool" niet anders dan die van het OM. Want wat jouw huisregels zijn voor de website, is de wet voor Nederland. De schaal is anders en de huisregels zijn bepaald door democratie en niet door het OM zelf, maar het principe is exact gelijk.

op 22 05 2008 at 10:25 schreef Peter:

Nee Wichard, domoor, Frontaal Naakt is niet te vergelijken met Nederland. Frontaal Naakt is een privéruimte en Nederland is van ons allemaal.

Ik heb geen zin om te ‘discussiëren’ met onderontwikkelde pygmeeën die ik zelfs de simpelste basisprincipes moet uitleggen.

op 22 05 2008 at 13:01 schreef Sabian:

@ Wichard,

ik ben het helemaal met je eens dat er een grens is tussen satire en blinde haat zoals bijv. arabieren dat over Joden tekenen, linkse nederlanders oproepen tot het deporteren van Rita Verdonk, het slachten van die vieze van Gogh of het verbannen van Ayaan.

Jij kunt geen enkel voorbeeld noemen van een rechter die een linkse "satiricus" om haatzaaiende cartoons/liedjes/cabarette over Fortuyn, Bush of Lonsdalejongeren heeft veroordeeld.

De "rechter" , daar heb ik NUL vertrouwen in…de rechter had de zure lef om de moord op Fortuyn een GEWONE moord te noemen, en jij vertrouwd op hun oordeel???????

op 23 05 2008 at 07:54 schreef Wichard:

@Peter

Nee Wichard, domoor, Frontaal Naakt is niet te vergelijken met Nederland. Frontaal Naakt is een privéruimte en Nederland is van ons allemaal.

Ik heb geen zin om te ‘discussiëren’ met onderontwikkelde pygmeeën die ik zelfs de simpelste basisprincipes moet uitleggen.
*Zucht* Natuurlijk is FN iets anders dan Nederland. Maar zoals jij hier je huisregels hebt en handhaaft, zo hebben we in Nederland een rechtsysteem bedacht die in wezen precies hetzelfde doet, alleen dan op een grotere schaal. Als je dat niet begrijpt vraag ik me af wie hier onderontwikkeld is.

@Sabian
De "rechter" , daar heb ik NUL vertrouwen in…de rechter had de zure lef om de moord op Fortuyn een GEWONE moord te noemen, en jij vertrouwd op hun oordeel???????

Weet jij een beter alternatief?

op 23 05 2008 at 10:46 schreef Peter:

Maar zoals jij hier je huisregels hebt en handhaaft, zo hebben we in Nederland een rechtsysteem bedacht die in wezen precies hetzelfde doet, alleen dan op een grotere schaal. Als je dat niet begrijpt vraag ik me af wie hier onderontwikkeld is.

Nee, Wichard, in Nederland gaat het niet ‘alleen op grotere schaal’. Nederland wordt geacht een democratie te zijn en FN is een verlichte dictatuur.

Democratisch is in Nederland een wet tot stand gekomen die voorziet in persvrijheid en vrijheid van meningsuiting. Die wet wordt nu door de overheid met voeten getreden.

Dat is totáál iets anders dan het verwijderen van een reactie op FN en het verbannen van een paar etterbakken.

Waarom geef je het niet een keer op? Je hele uitgangspunt is fout, je vergelijkingen gaan mank, je begrijpt niks van staatsrecht, ziet het verschil niet tussen wat openbaar is en wat privé, je kunt niet logisch nadenken en toch wil je graag meediscussiëren.

Je bent een ongetrainde kabouter die mee wil doen aan het wereldkampioenschap sumoworstelen.

op 23 05 2008 at 11:26 schreef Laila:

@Wichard jij ongetrainde kabouter!

Wie wil er nu een getrainde kabouter zijn die aan sumoworstelen doet?

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Kankerhomo

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Harde Por

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Er is niks meer om respect voor te hebben

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS