Home » Archief » Staatsgreep


[01.03.2008]

Staatsgreep

Willem de Zwijger

Pins15 (28k image)
Arthur de Pins

Tot dusver beschouwde ik Balkenende’s behandeling van de Wilders-film als amateuristisch, volslagen incompetent en contra-productief: vier maanden lang de hele wereld opjuinen over iets dat nog moest komen, en dat ook Wilders zelf niet voortijdig publiek had willen maken. Ik vraag me nu af of hier niet iets anders gaande is.

State of Fear. Shock doctrine. Het rijp maken van de geesten voor een ingreep.

Michael Crichton beschreef in zijn roman State of Fear, een aantal jaren vóór Gore’s Inconvenient Truth, hoe het zaaien van angst (over het klimaat) wordt misbruikt om drastische maatregelen te legitimeren. Naomi Klein deed in haar meer theoretische The Shock Doctrine hetzelfde. Een crisis, een enorme bedreiging, opgeklopt of helemaal gefingeerd, wordt ingezet om de bevolking te laten instemmen met draconische maatschappelijke veranderingen, inperkingen van vrijheid, oorlog. Voorbeelden: het communisme, 9/11, het terrorisme, massavernietigingswapens in Irak, de vergrijzing, de globalisering, het klimaat. Gevolgen: McCarthy, Guantanamo, het inperken van mensenrechten, oorlog, afbraak van collectieve voorzieningen, de Europese Unie en haar grondwet, windmolens en slurptaxen.

Na de moord op van Gogh in 2004 kwam minister van Justitie Donner onmiddellijk met het voorstel het verbod op godslastering nieuw leven in te blazen. Op dat moment sneuvelde zijn initiatief, hoewel links de historische kans eens en vooral met deze dode letter van de wet af te rekenen glorieus liet lopen, op de dag waarop ze het licht uitdeed. (Net als den Uyl dertig jaar geleden, naar aanleiding van het rapport van de toenmalige commissie-Donner over Lockheed en Northrop, de mogelijkheid voorbij liet gaan om de monarchie op te doeken.)

We zien nu hoe Balkenende, Verhagen, Hirsch Ballin, en van Geel bij voortduring het vuur tot in de verst afgelegen grot zoveel mogelijk opstoken. De premier houdt een door de ‘staatstelevisie’ live uitgezonden persconferentie, waarin hij zich afvraagt of de omstreden kwalificatie ‘forse crisis’ niet alsnog een understatement zal blijken te zijn. En zag je dat kwaardaardige glimlachje dat die uitspraak afsloot?

Het kabinet heeft al grondig juridisch advies gevraagd over de mogelijkheid het filmpje van Wilders te verbieden. Filmpje! Verbieden! Kon alleen door het uitroepen van de staat van beleg.

Staat van beleg. State of Fear.

De forse crisis “of erger” is door de premier zelf tot op het hoogste niveau opgefokt. Misschien begon het vorig jaar november als een verspreking, maar zo langzamerhand kan het door het CDA opvoeren van de hype in kwestie niet meer zonder bedoeling zijn.

Reve – de katholieke God hebbe zijn ziel – kon veertig jaar geleden al ongestraft beweren dat de Heer een ezel was, waarmee de heilige Gerard sexuele relaties onderhield. Mohammed een barbaar noemen is daarmee vergeleken kleutertaal. Al verandert het aangezicht van de profeet in Wilders’ slotscene in dat van een varken, wat doet het er toe – de profeet is toch al lang dood, en tegen een lijk valt nu eenmaal geen haat te zaaien.

Wat hier wel eens de echte agenda kan zijn: een poging van de christelijke gelovigen – Balkenende, Rouvoet – hun godsdienst alsnog en voor de lange termijn superieur te laten verklaren aan andere meningsuitingen. Een ingreep, op basis van een door het CDA zo maximaal mogelijk georganiseerde internationale islamitische onrust, om alsnog dat verbod op godslastering door te drukken. Of erger.

In plaats van onverstoorbaar pal te staan voor de vrijheid van meningsuiting is het kabinet aan het gillen, in paniek, het zaait onrust, maakt crisis, gooit olie op het vuur. En de oppositie? Pechtold deed in Nova een aantal niet-onverstandige uitspraken, maar meende dat de Deense premier Rasmussen met een onverzettelijke uitspraak over de vrijheid van meningsuiting slechts “theoretisch” gelijk had. Theoretisch! Met zulke vrienden hebben we geen vijanden nodig. Waar is Lousewies?

Hier broeit iets, vrienden. Dit is niet goed. De seculariteit is in gevaar. De vrijheid van meningsuiting staat op het spel. We mogen mensen niet meer vertellen wat ze niet willen horen. De christelijke gelovigen hebben een internationaal-islamitische bagagedrager in het leven geroepen om de onbespreekbaarheid van hun eigen opvattingen te herwinnen. Reve is dood, Zo is het wordt Zo was het, en Phil Bloom alsnog Sijtje Boes. Balkenende als de Poetin van de Lage Landen. Geleide democratie.

Laten we dat gebeuren? Tuurlijk niet.

Willem de Zwijger is ‘de stem van politiek incorrect links’. Hij rijdt een poenige SUV.

Algemeen, 01.03.2008 @ 09:05

[Home]
 

152 Reacties

op 01 03 2008 at 09:43 schreef Huuskesgait:

Voor de rest een prima stuk waar ik het mee eens ben, maar DIT:
"Wat hier wel eens de echte agenda kan zijn: een poging van de christelijke gelovigen – Balkenende, Rouvoet – hun godsdienst alsnog en voor de lange termijn superieur te laten verklaren aan andere meningsuitingen" is je reinste wolkenfietserij!
Goodgoan: Huuskesgait

op 01 03 2008 at 10:11 schreef Rolf.:

Er broeit zeker iets als Willem niet meer het verschil ziet tussen Nova, waar Pechtold te gast was, en Pauw en Witteman.

op 01 03 2008 at 11:02 schreef Peter:

A minor detail. Doet niks af aan Willems boodschap. Alweer rechtgezet.

op 01 03 2008 at 11:22 schreef Lagonda:

Kan me hier alleen maar bij aansluiten. Christenen, moslims en onze linkse intellectuele elite hebben elkaar helemaal gevonden in hun afkeer voor vrijheid van meningsuiting. In alle gevallen betreft het namelijk heilige doctrines die geloofd moeten worden, en gelovigen reageren nou eenmaal instinctief afwijzend op kritiek.

op 01 03 2008 at 11:22 schreef Peter:

Pechtold komt weer met de bekende dooddoener dat vrijheid van meningsuiting niet betekent dat je elkaar mag beledigen. Een volstrekt onmogelijke stelling, want wie maakt uit wanneer je beledigt en wanneer niet?

Die Frank Siddiqui, wat een kwal in het kwadraat is dat, zeg.

op 01 03 2008 at 11:32 schreef Lagonda:

Wat me ergert aan die dooddoener, is dat voortdurend de suggestie wordt gewekt dat de kritiek die het Westen op de Islam heeft, alleen maar de vorm aannneemt van scheldpartijen, schofferingen en discriminerende stereotiepen. Met andere woorden: dat de Westerse kritiek dus niet *terecht* zou zijn.

Maar wat te denken van bijvoorbeeld De Duivelsverzen van Rushdie? Dat wordt door moslims gezien als een ontoelaatbare aanval op hun geloof, maar het is allesbehalve een hersenloze scheldpartij. Wat zou Pechtold van dat boek vinden? Valt dat volgens hem ook onder vrijheid van meningsuiting die verkeerd wordt aangewend?

op 01 03 2008 at 11:38 schreef Charles Montgomery Burns:

Het kabinet geeft inderdaad behoorlijk reacties op de film van Wilders. Ik zie hierin geen complot om een theocratische censuur aan het volk op te leggen.

De paniek in het kabinet is een uiting van het onvermogen om met Wilders om te gaan. Wilders is het stoute jongetje in de klas; hij overtreedt de conventies van de Tweede Kamer. Hij noemt ministers knettergek, maakt een religie uit voor fascistisch, overlaadt het ministeriele apparaat met zonderlinge kamervragen, verzuimt een tegenbegroting te maken en ga zo maar door.

Balkenende is de radeloze schoolmeester die zich hierdoor op laat jutten. Hij kan het stoute jongetje verbaal niet aan en verliest zijn overwicht in de situatie. Het jongetje blijkt ook nog eens zeer populair te zijn door de manier waarop hij de schoolmeester jent. Bovendien brengt hij de banden met Arabische landen in gevaar!

Wat doen leraren die het overwicht in de klas verliezen door jongetjes waarmee ze geen raad weten? Die delen straf uit. ‘Jij mag geen film uitbrengen tot dat jij je weer weet te gedragen.’

op 01 03 2008 at 12:12 schreef Max J. Molovich:

"Reve – de katholieke God hebbe zijn ziel – kon veertig jaar geleden al ongestraft beweren dat de Heer een ezel was, waarmee de heilige Gerard sexuele relaties onderhield. Mohammed een barbaar noemen is daarmee vergeleken kleutertaal."

In de dagen dat Reve voor het gerecht gesleept werd, was het de linkse elite, met Harry Mulisch voorop, die liep te schreeuwen dat de vrijheid van meningsuiting in het gevaar was. Reve zelf hekelde dat meteen door te stellen dat hij nog steeds kon zeggen wat hij wilde. Uiteindelijk is hij vanwege de vrijheid van godsdienst vrijgesproken, zoals hij zelf had geëist. In Zelf Schrijver Worden zegt Reve dat blasfemie eigenlijk bestraft zou moeten kunnen worden, maar dat daar geen beginnen aan is, omdat je dan ook de mystici (zoals hijzelf) treft.

Wat ik hiermee wil zeggen? Reve en z’n ezel worden er constant bijgesleept om iets te zeggen over de vrijheid van meningsuiting, maar de vraag is of dat wel zo terecht is. Reve werd aangeklaagd voor blasfemie, maar vrijgesproken omdat hij slechts zijn relegieuze beleving had beschreven. Om het in zijn eigen woorden te zeggen: "Of God een Lam is met bloedig doorboorde poten dan wel een eenjarige, muisgrijze Ezel, die zich door mij driemaal achtereen langdurig in zijn Geheime Opening laat bezitten, welk verschil vermag het uit te maken, zolang Hij de zonden der wereld wegneemt, en Zich ontfermt over ons allen."

op 01 03 2008 at 12:22 schreef Jimmy:

@Peter

"Die Frank Siddiqui, wat een kwal in het kwadraat is dat, zeg."

Ja, waar halen ze dit mensen vandaan, hè? Ik ken werkelijk niemand, en dan bedoel ik ook echt werkelijk niemand, die zo praat, zo denkt of zelfs neigt naar vergelijkbaar mentaal-chemische processen. On-ge-frickin’-loof-lijk, wat een onzinnige argumenten, wat een kwezel.

Ik verafschuw laffe mannen tot in het diepst van mijn ziel en vervloek ze tot in de vierde generatie.

(Tot zover mijn boze blog moment.)

op 01 03 2008 at 12:33 schreef Peter:

In Zelf Schrijver Worden zegt Reve dat blasfemie eigenlijk bestraft zou moeten kunnen worden, maar dat daar geen beginnen aan is, omdat je dan ook de mystici (zoals hijzelf) treft.

Kijk, daar zal je Annelies van der Veer nou nooit eens over horen.

We blijven dus vóór ons recht op blasfemie (althans ik, wat Max doet, moet-ie natuurlijk zelf weten), maar we halen Reve er niet langer bij om ons puntje te drukken.

@Jimmy: Right on.

op 01 03 2008 at 13:18 schreef Maurice:

Ik word helemaal blij van dit stukje. Beter had ik het niet kunnen verwoorden.

op 01 03 2008 at 13:47 schreef Lugtigheid:

goed gezegd, maar ik heb een andere interpretatie:
het is om kinderen meer vertrouwen te geven in zichzelf en hun omgeving. Je moet het niet letterlijk nemen.

op 01 03 2008 at 13:53 schreef Peter:

Wat is om kinderen meer vertrouwen te geven?

op 01 03 2008 at 13:55 schreef Gielah:

Prima stuk!
Zo langzamerhand heeft iedereen in Nederland door hoe het in elkaar zit, behalve dan de politici en de media.
En verder wekt Balkenende de indruk, dat hij de moslims in binnen- en buitenland smeekt om Geert Wilders iets aan te doen.
En nee… ik zou hem en zijn gedrag niet christelijk willen noemen, hoewel er vast en zeker veel zich christelijk noemenden het met hem en zijn laffe gedrag eens zijn.
Die man is allergisch voor de waarheid en roept Wilders toe zijn verantwoordelijkheid te nemen, terwijl hij en de zijnen ons land – tegen de wil van het volk – volgeplempt hebben met vreemdelingen met barbaarse ideeën en die hun volk vervolgens hebben laten barsten, toen het – wat te verwachten viel – absoluut niet bleek te werken.
Balkenende is zelf een hoofdschuldige in dit drama, waar we nog lang niet vanaf zijn.
Echt christelijk zou zijn: "Ik beken dat wij het falikant verkeerd hebben gedaan, maar we zullen er vanaf nu letterlijk alles aan doen om nog ten goede te keren wat maar mogelijk is en om de dappere Denen een beetje te gaan navolgen" , in plaats van ons allemaal te hersenspoelen en met leugens en hysterie te overladen en de enige, die zegt waar het op staat, Wilders, af- en aan te vallen.
Beschamende vertoning van ( inderdaad) een beroepslafaard.

op 01 03 2008 at 14:15 schreef Rolf.:

volgeplempt hebben met vreemdelingen met barbaarse ideeën

Wat een hysterie, jullie lijken wel moslims. Wat maakt die Frank tot zo’n kwal? Omdat hij een mening heeft die jullie niet aanstaat. En wat heeft hij nou helemaal gezegd? Dat Wilders zaat haait en dat doet-ie. Als je consequent een religie fascistisch noemt, dan zeg je daarmee dat de aanhangers ervan fascisten zijn en dan ben je haat aan het zaaien. Gielah ook met (was jij nou het mannetje of het vrouwtje dat 13 keer kon klaarkomen) "barbaarse ideeen". Welke barbaarse ideeën mogen dat zijn? Worden hier mensen onthoofd? Is er een guerila-oorlog gaande? Niet waar ik woon en ook niet in de plekken waar ik kom.
Iedereen schreeuwt maar alsof het einde nabij is, maar ondertussen heeft niemand iets gezien en heeft alleen iran opgeroepen tot een verbod. Maar iran heeft geen fuck te zeggen.

Ik verafschuw laffe mannen tot in het diepst van mijn ziel en vervloek ze tot in de vierde generatie. Is Jimmy je echte naam of ben je zelf misschien ook laf?

Iedereen loopt elkaar op te naaien; jullie hysterie is net zo erg als die van het kabinet. Ik hou het voor gezien hier.

op 01 03 2008 at 14:36 schreef Lagonda:

Wat zo grappig is aan zo’n Frank, en zo’n Balkenende en al die andere appeasers, is dat ze voortdurend *zélf* tussen neus en lippen door zeggen dat moslims in feite gewelddadige barbaren zijn. Dat er mensen op deze wereld rondlopen die kortsluiting in de kop krijgen en andere mensen gaan afmaken zodra hun overtuigingen kritisch worden benaderd, is blijkbaar volkomen normaal, en het beeld dat moslims blijkbaar achterlijke hondsdolle idioten zijn, wordt elke keer bevestigd zodra men probeert Wilders de verantwoordelijkheid voor dit fanatengedrag in de schoenen te schuiven.

Die quote van Ortéga die hier onlangs stond, heeft me erg aan het denken gezet. Het gaat om beschaving, en het gebrek aan beschaving, en de moeite die je wenst te nemen om beschaving te handhaven. Dat is waar het om draait, en waarmee je je hele discussies kunt besparen. Wilders maakt gebruik van de methoden van de beschaving; het beeld en het woord en verder niets. De mogelijkheid om kritiek te kunnen leveren op ideologie en religie is een van de kernwaarden van beschaving; het kunnen tolereren van verschillende visies, en het kunnen afkeuren, bekritiseren of bespotten van elkaars visie. Hierin blijft Wilders dus helemaal binnen de grenzen van de beschaving.

op 01 03 2008 at 14:42 schreef Kangal:

Geert Uysal gnah gnah is gewonn een platte volks- en landverrader @Willem die ons geblokt heeft !
Dat krapuul l*lt over vrije meningsuiting. Kijk es naar reactie 403 van mijn buddy op de site van GroenLinks. Haar comment bij het Filmpje van Wilders.
@Peter
De Staat moet een voorlopige voorziening vragen bij mr. A.E.G.M. van Rens. Ik wed om 500 euries dat de Staat in het gelijk wordt gesteld :)

op 01 03 2008 at 14:53 schreef USA:

@ Lagonda

Ja en je kunt er ook niet om heen dat Wilders de enige in de Den Haag is die de verschrikkelijke moeite wenst te nemen om de beschaving te handhaven. Dat is nog al wat, de enige. De rest snapt niets van de beschaving, wil ‘m juist om zeep of relativeert alles stuk.

op 01 03 2008 at 15:07 schreef Jimmy:

@Rolf

Als jij geen kwaad ziet in de censuur-geneigde houding van die Siddiqui (of hoe hij ook mag heten), dan zegt dat veel over je. Vrijheid van meningsuiting is centraal in onze beschaving. Zonder die vrijheid houdt vooruitgang op; mensen kunnen dan niet meer vrij discussiëren en vrij nadenken. Simpel. Einde discussie.

Ik hoor vaak genoeg dingen, die me behoorlijk zwaar vallen (van mensen als Frank Siddiqui bijvoorbeeld, of Pechtold, Balkenende, en al die andere inquisiteurs), maar ik zou hem nooit van het spreken afhouden. Hij en zijn medestanders, daarentegen, zouden mij direct het zwijgen trachten opleggen, mits zij de kans zouden krijgen. Dat lijkt me nogal een verschil.

PS Je raakt wel een punt, wat betreft anoniemiteit op het internet in het algemeen. In zekere zin is dat natuurlijk ook een vorm van lafheid. (Tip: je zou je af kunnen vragen, waarom mensen anoniem reageren.)

op 01 03 2008 at 15:22 schreef René:

Grappig dat Willem als kennelijk draconische maatregelen tegen klimaatverandering ‘windmolens en slurptaxen’ opvoert. Op de een of andere manier wil daardoor zijn angst voor wat Balkenende & de confessionelen voor de vrije geesten in petto hebben, nog niet helemaal op mij overslaan.

Welke dreigingen noemt Willem?

– ‘Een poging (..) hun godsdienst alsnog en voor de lange termijn superieur te laten verklaren aan andere meningsuitingen’. Alsnog! En voor de lange termijn! Brrr, ja dat maakt het natuurlijk wel echt griezelig. Hoe ziet men dat zich voor zich: Beatrix die in de volgende Kersttoespraak het geloof in de Schepper en diens geboden tot fundament van beschaving uitroept? Balkenendes kleingeestige politieke geloofsbelijdenis (onlangs vanuit het torentje) als aanzet tot een wettelijk verplicht ochtendgebed op alle scholen in dit land?

– ‘Verbod op godslastering doordrukken of erger’. Na het debacle van Donners beschamende poging daartoe in het verlengde van de moord op Theo van Gogh, lijkt de kans daarop eveneens mimimaal.

Maar Willem weet het zelf ook niet erg, want ondanks het vermeende welbewuste confessionele aanvalsplan, is het kabinet (dus ook Balkenende) volgens hem ‘in paniek’; en werkt zelfs de arme Pechtold mee aan de komst van een mohammedaans-christelijke dictatuur.

Willem – in het verlengde van Hans Teeuwens krachtige optreden bij ‘De Schreeuw’ op 18 maart 2007 ( http://www.hansteeuwen.net/index.ht/content/artikel_8 ) – wordt gelukkig niet moe te wijzen op (pogingen tot) één tweetjes tussen conservatieve moslims en dito christenen. Maar hij moet oppassen geen karikatuur van zichzelf te worden.

Het wordt straks nog een heel gevecht bij het opeisen van de credits voor de onlusten na de verschijning van Wilders filmpje. Gaat de eer naar Wilders zelf? Balkenende en Donner c.s? Stokende sheiks? Door Amerika gesteunde dictaturen die belang hebben bij negatieve beeldvorming rond islamisten? Al Qaida? Gewone moslims met lange tenen? Je gaat bijna denken, à la Willem zeg maar, dat al die partijen één grote rijdans uitvoeren met elkaar als opportunistische partners. Ter meerdere eer en glorie van henzelf en hun armetierige belangen.

Godsamme, zou dat misschien echt zo zijn?

Overigens: hoe zit het met de door Marijnissen aangehaalde wettelijke bepaling "En daarnaast bestaat er ook nog een morele verantwoordelijkheid die verplicht tot afweging van doel en middel" in de context van de vrijheid van meningsuiting ( http://www.parool.nl/nieuws/2008/FEB/29/o1.html )? Uit het verband gehaald, of wel degelijk een voor de discussie rond de film van Wilders relevant deel van de wet die door de vrijdenkers terecht zo hoog wordt gehouden – maar die dan ook dit aspect onder ogen zouden moeten zien?

op 01 03 2008 at 15:31 schreef Piet:

En verder wekt Balkenende de indruk, dat hij de moslims in binnen- en buitenland smeekt om Geert Wilders iets aan te doen.

Die indruk krijg ik nou ook steeds. Zijn het niet ook de mensen die anderen zo graag van islamobie beschuldigen die nu zo bang zijn voor aanslagen? Wie lijdt er dan eigenlijk aan islamofobie?

Als die hele film was doodgezwegen (wat in een evenwichtige samenleving was gebeurd) was er waarschijnlijk nauwelijks iets aan de hand geweest.

Jimmy, wij (nou ja ik) reageren anoniem omdat wij niet willen dat een simpele Google query voldoende is om alles over ons te weten te komen.

We zijn nl. ook niet meer in staat om een wat ongelukkige reactie even weg te halen i.t.t. bijv. de eigenaar van dit blog. Ik zag hier ooit eens een hele boze blog-entry van Peter n.a.v. een collega blogger die iets over z’n huwelijk gezegd had of zo. Die was na vijf minuten ineens weer verdwenen (net als dit postje wellicht, aardig experiment)

op 01 03 2008 at 16:29 schreef Tulay:

We hebben du moment de grootste moeite om Gelovigen in het sprookjesboek en zijn rasoel onder control te houden door middel van http://tinyurl.com/2geqol en dan komen Geert en die zwatelaar van een Bakellende in ONZE Porseleinkast HUN vuile was uithangen !

Enig idee HOLLANDSE SUKKELS hier hoeveel moslims de Donmeh nog steeds en ondanks/dankzij Erdogan under control heeft ? Tot in Beijing toe ? Er zijn 250 miljoen turkstaligen in de wereld en daarvan heeft meer dan 90% een moslim back ground.

@Willem de Zwijgert
Met dank aan Kassander heb ik vanavond mijn slideshow van de covers van de islampulpboekjes afgewisseld met het banale werk van Gregorius klaar! Krijgt het alsnog museale kwaliteit. Just for fun want nooit en te nimmer zal ik het in de Kerk van Google zetten of op LiveLeak want ik heb nog enige beschaving.

op 01 03 2008 at 16:40 schreef Gielah:

Beste Rolf: waar bent u de laatste 10 à 5 jaar geweest, dat u ons vraagt welke barbaarse ideeën onder moslims leven?
En waarom hebt u nooit de moeite genomen een koran te kopen?
Ik geef onmiddellijk toe, dat de vertaling ervan nergens op lijkt ( echt krakkemikkige zinnetjes, alsof een debiel ze heeft opgeschreven) en dat de inhoud ervan medewerkers van het Pieter Baancentrum onmiddellijk zou moeten fascineren, want daaruit spreekt alles behalve een vreedzame en evenwichtige geest – om het maar even eufemistisch te zeggen.
Kijk, Rolf, ik lees trouw in mijn koran.
Daarnaast lees ik ook twee dagbladen en drie weekbladen, ik volg de Achter het Nieuws uitzendingen en lees zo hier en daar wat op internet.
Dan valt er niet te ontkomen aan de conclusie, dat de msdaden van moslims naadloos aansluiten op en volgen uit de wrede aansporingen tot verminking en vernietiging van niet-islamitische medemensen in de koran.
U zoudt mij en anderen niet om uitleg over de barbarij van de islam hoeven vragen, als u zichzelf de moeite zou getroosten op de hoogte te blijven van wat er zoal speelt in de wereld.
Of weet u het wel en keurt u het goed?
(Alles is mogelijk tegenwoordig, kijk maar naar de houding van onze regering en van de media).
De naam Gielah ( u vroeg ernaar) is vrouwelijk en dat ben ikzelf dus ook.
En ja… mijn huwelijk is nog steeds in alle opzichten zeer gelukkig, al heeft dit laatste dan ook nul komma niks met het onderhavige onderwerp te maken.
Ik geef u tenslotte nog een wijze raad van wijlen dominee Buskes mee: "Wie niet studeert, is niet bekeerd".
Dat ging weliswaar over de studie van de Bijbel ( waarin JP Balkenende duidelijk niet of te weinig studeert), maar we zouden het advies kunnen actualiseren door ervan te maken:

"Wie niet studeert, zit sowieso verkeerd".

Hopenlijk komt er u niet – vroeger of later – op een akelig harde manier achter hoe barbaars de islam precies is.

op 01 03 2008 at 18:06 schreef Peter:

@Tulay, waar heb je het vredesnaam over? Ik begrijp er niks van, man!

Wat een hysterie, jullie lijken wel moslims. Wat maakt die Frank tot zo’n kwal?

Is het hysterisch om Siddiqui een kwal te vinden? Een pedante querulant is-ie. Z’n demagogische argumentatie deugt niet, z’n manier van argumenteren deugt niet (dat verongelijkte, kefferige, ‘laat me nou uitpraten!’) hij is verbeten gelijkheberig en hij is een regelrechte vijand van de vrije meningsuiting.

Wie oproept tot censuur, is met onmiddellijke ingang mijn vijand. Nu zijn er vijanden die ik respecteer en er zijn er die ik minacht, en die Siddiqui hoort tot de laatste categorie.

Gielah, je zit hier op het verkeerde forum. Het gaat hier over vrijheid van meningsuiting en buigen voor dreigementen en terreur. Schelden op de islam moet je maar op Hoeiboei of Het Vrije Volk gaan doen.

op 01 03 2008 at 18:19 schreef BigPete:

Die Frank Siddiqui, wat een kwal in het kwadraat is dat, zeg.
Inderdaad, wat een zeldzame jankerd. Bah.

De boodschap van Willem is duidelijk, het kabinet ligt al op de rug met de pootjes omhoog (dank aan Hans Jansen). Balkenende kan net zo goed dhimmie op zijn voorhoofd laten tatoeëren, wat een ruggengraatloze kwal is die man. Die hele CDA kliek trouwens. Daarbij vergeleken is Bos (toch bepaald niet mijn vriend) nog een hele vent.

op 01 03 2008 at 18:20 schreef Gielah:

Ook al gecapituleerd?
Hoe zijn de helden gevallen!
( Of was u sowieso al nooit een held of iets dat daarop lijkt?)
Overigens ben ik mij er niet van bewust ook maar op enigerlei wijze gescholden te hebben.
Nog veel succes gewenst met uw islam en met de toekomst, die deze oergezellige ideologie voor u en heel de wereld in petto heeft.
En… even terzijde: voor u ben ik u… geen ‘je’.

op 01 03 2008 at 18:22 schreef Peter:

Ja, Gielah, ik ben ook al gevallen. Mijn voorhuid er eigenhandig afgerukt. Mijn seksleven heeft er een nieuwe dimensie door gekregen.

op 01 03 2008 at 20:08 schreef Hafid:

Peter,

Ik heb Gelahs reactie een paar keer gelezen, maar ik zie er geen gescheld op de islam in.

En ook al deed ze dat wel – zij maakt gebruik van dat waar je webzine voor staat: vrijheid van meningsuiting.

Wat is er met jou aan de hand?

op 01 03 2008 at 20:12 schreef Hafid:

Sorry, moet ‘Gielahs reactie’ zijn.

Als ik het goed heb, reageert zij ook vaak op Elsevier.nl. Maar ik kan mij vergissen.

op 01 03 2008 at 21:17 schreef USA:

Vandaag weer knettergoeie stukken bij Het Vrije Volk. Bottehond, Henk Lomax, Th.M. van Baarle, DrNomad en meer, smullen en leren!

op 01 03 2008 at 21:56 schreef Peter:

Dit:

Hopenlijk komt er u niet – vroeger of later – op een akelig harde manier achter hoe barbaars de islam precies is

is schelden op de islam. Er zit in die constatering geen waardeoordeel besloten, maar iets of iemand beschuldigen van barbaarsheid lijkt me, heel sec, schelden.

Er is niks met mij aan de hand, maar in vruchteloos gekanker heb ik niet zo’n zin. Dat hebben we allemaal al heel vaak gehad en het is saai en leidt af van waar het werkelijk om gaat. Het is zoiets als reageren op een stuk over onbeschoft rijgedrag met de opmerking dat de mensheid vol slechtigheid zit – gratuit.

Overigens ben ik nog steeds een warm voorstander van de onbeperkte vrijheid van meningsuiting. Hoeiboei en Het Vrije Volk moeten gewoon blijven bestaan.

Hmm. Ik had op ‘Wat is er met jou aan de hand?’ misschien beter kunnen reageren met ‘Ik ben een zelfislamiseerder!’

Voor het komisch effect.

Bottehond kan niet schrijven. Henk Lomax ook niet. Van Baarle ook niet. DrNomad ook niet.

op 01 03 2008 at 22:22 schreef Aad Leering:

Er broeit iets, dat geloof ik ook wel. Maar ik geloof niet dat ze zo dom zijn om te denken dat we de gristelijke leer nog serieus zullen willen nemen. Natuurlijk, misschien ben ik verblind door mijn eigen gelijk, maar toch lijkt iets anders mij logischer.

Ik denk dat ‘ze’ er naar streven islamkritiek gelijk te stellen aan racisme. Waarmee ze natuurlijk meteen het geweld waarmee islamieten reageren op kritiek, satire en gewoon onderzoek legitimeren.

@ Peter, het gaat er niet om of je kan schrijven, het gaat om de boodschap en of je iets te melden hebt.

op 01 03 2008 at 22:23 schreef barry:

Wat is er met jou aan de hand?
Misschien body snatchers?

op 01 03 2008 at 22:26 schreef Hafid:

Peter,

Dat de islam barbaars zou zijn, is geen gescheld. Een ideologie, een religie, dwz een abstractie – daarop kun je niet schelden. De islam kan wel bespot worden.

Je spreekt jezelf tegen: aan de ene kant zeg je dat de islam is wat mensen er van maken en tegelijkertijd vind je dat er op de islam gescholden kan worden. Dat zou alleen kunnen als je elke individuele moslim op haar/zijn specifieke islamitischische kenmerken en/of interpretatie aanvalt: een onmogelijke taak.

Wou je werkelijk ontkennen dat de islam, zoals gekarakteriseerd in de koran (en net zoals Gielah beperk ik mij tot de opperbron)trekjes vertoont die voor ons modernen en vrijzinnigen barbaars overkomen? Het afhakken van handen van dieven (nog steeds gepraktiseerd in Saoedie-Arabië), het doden van ongelovigen, het legitieme slaan van vrouwen, de belofte van hellevuur voor iedereen die Mo niet erkent en die Jezus als Gods zoon beschouwt…ik hoef niet uit te weiden.

Blijft de vrijheid van meningsuiting: het gaat er niet om dat die andere webzines waarover jij het hebt al dan niet mogen bestaan (daar heb jij niets over te zeggen), het gaat erom dat jij blijkbaar opeens beperkingen gaat opleggen aan de lezers/reageerders van jouw webzine die staat voor vrijheid van meningsuiting.

Beware, dat je niet een atheïstische Balkenende wordt.

Ik denk niet dat je een zelfislameerder bent; ik denk dat je door bepaalde omstandigeheden (je hebt leuke moslim(a)s leren kennen) last hebt gekregen van wat Joyce noemt agenbite of inwit.

op 01 03 2008 at 22:28 schreef daniel:

Ik zou het zo geinig vinden als het relatief stil blijft in de Islamitische wereld, als er behalve de paar verplichte woedende demonstraties in Pakistan met de 15 obligatore doden er voor de rest niet zo veel gebeurd.

Er was natuurlijk niets gebeurd als de regering niets had gezegd. Daarom vind ik het nogal vreemd dat diezelfde regering nu beweerd dat Wilders verantwoordelijk is voor eventuele slachtoffers in Afganistan terwijl de regering die militairen daarnaartoe heeft gestuurd om te vechten tegen de Taliban. Niet Wilders.

op 01 03 2008 at 22:35 schreef USA:

Peter Breedveld ook niet maar wat dondert dat nou, heb je een te kleine pielemans vandaag?

op 01 03 2008 at 22:36 schreef Aad Leering:

@ Daniel,

sterker het waren bronnen rond de regering die het nieuws destijds naar buiten brachten dat Wilders bezig was dit filmpje te maken. Hij gaf het toen desgevraagd met tegenzin toe.

Toch zie je veel linksmensen roepen dat Wilders in zijn opzet geslaagd is. Hetzelfde laatst met Verhagen, die Wilders oproept zijn film niet uit te zenden, Wilders roept "de pot op" en radio één meldt dat Wilders plannetje weer eens gewerkt heeft. De man reageert alleen maar, het was niet zijn plan dat Verhagen zoiets doms zou roepen.

Inderdaad, het filmpje kan niet veel erger zijn dan wat er al op het internet staat. Vooral de islamitsiche keelsnij films spreken boekdelen.

op 01 03 2008 at 22:39 schreef René:

In de Grondwet vind ik ( http://www.ivir.nl/wetten/nl/grondwet.PDF ) niet de bepaling die Marijnissen laatst erbij haalde ( http://www.parool.nl/nieuws/2008/FEB/29/o1.html ) betreffende de vrijheid van meningsuiting. Dus waar de SP-roerganger zich op baseert?
Artikel 7, lid 1: Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
Artikel 7, lid 2: De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio- of televisieuitzending.
Over de genoemde ‘regels omtrent radio en televisie’ staat in de hele grondwet vreemd genoeg verder niets. Wat wordt dan bedoeld met ‘de wet’?
Is er een jurist in de zaal? (geldt ook voor onderstaande vragen).

Wel lijkt "behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet" te doelen op (ook) de grondwet zelf, in het bijzonder Artikel 1, lid 1: "Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."
Om die reden had Fortuyn en heeft Wilders ook zo’n hekel aan Artikel 1.

De tegenstanders van Wilders hoeven dus helemaal niet de rare omweg te maken van het betichten van Wilders van ‘cultuurracisme’, ‘islamracisme’ of iets dergelijks. Als men een zaak tegen Wilders wil aanspannen, zegt mijn juridische inschatting (maar ik ben leek) dat de hamvraag voor de rechtbank zal zijn in hoeverre het politieke handelen (zoals het maken van een film) door een parlementariër (zoals Wilders) valt onder "behandelen" zoals bedoeld in de grondwet.
Waarbij de Grondwet denkelijk nooit zo dwaas zal worden uitgelegd, dat een parlementariër alleen al door het doen van bepaalde kritische uitpraken, c.q. het maken van een film, over (bijna uitsluitend) één geleding van de samenleving, deze geleding niet gelijk behandelt en zo de grondwet overtreedt; het zal gaan om eventuele ongelijke behandeling in de zin van discriminatie wegens godsdienst.
Ook zal het dan waarschijnlijk gaan over de frase ‘in gelijke gevallen’ – me dunkt dat Wilder c.s. zullen aanvoeren dat juist bijzondere (actuele) praktijken en/of kenmerken het aan de schandpaal nagelen van ‘de fascistische koran’ billijken en vooral: dat men zich richt tegen de ideologie en niet tegen de aanhangers daarvan (Wilders hoedt zich, vrijwel zeker met het oog op de Grondwet, voor het door elkaar gebruiken van ‘moslims’ en ‘de islam’ en heeft het in zijn scherpste uitspraken ongetwijfeld om dezelfde reden veiligheidshalve liever over ‘de koran’ dan over ‘de islam’).

De uitkomst van een goed onderbouwde aanklacht tegen de film van Wilders op grond van de combinatie van Artikel 7 en Artikel 1 van de Grondwet, is natuurlijk pas enigszins te voorspellen nadat de film is uitgekomen en geanalyseerd; Wilders zal zijn publicatie zeker door juristen van a tot z laten scannen voor ermee naar buiten te komen. Ik zie op grond van bovenstaande echter niet in, waarom een juridische aanpak van Wilders kansloos zou zijn. Namelijk in zoverre men voor de rechter aannemelijk kan maken dat Wilders’ ongerichte aanval op ‘de islam’ in feite neerkomt op het discrimineren van een groep mensen wegens (uitsluitend) hun godsdienstige overtuiging; dat Wilders zich te vaak niet richt op specifieke, concrete misstanden of misdragingen maar in plaats daarvan ‘de’ islam als een vorm van fascisme neerzet en het aanhangen van dat geloof als per definitie een wandaad, zou hem nog wel eens kunnen gaan opbreken – en terecht, in mijn ogen.

Let wel: ik zeg dit terwijl ik helemaal niks moet hebben van conservatieve moslims en gruw van de revival van orthodoxe islamitische denkbeelden onder jongeren, of het nu gaat om de implementatie van genderapartheid of zware straffen op homoseksualiteit en afvalligheid. Dergelijke praktijken kunnen wat mij betreft niet scherp genoeg worden bestreden. Maar dat is en blijft iets anders dan het ongericht zwart maken van iedere moslim vanwege zijn of haar geloofsbeleving.

op 01 03 2008 at 23:04 schreef USA:

@René

Wat een gelul. Jij ik of wie dan ook maakt een film over wat dan ook, goed of slecht, kan allemaal. Als jij je beledigd voelt ga je geen aanklacht indienen maar moet je gauw zien dat je een vent wordt.

op 01 03 2008 at 23:14 schreef Lagonda:

@rene: Nuttig werk doe je. Wellicht kunnen we op basis van dezelfde redenering "De Duivelsverzen" uit de winkels laten halen.

op 01 03 2008 at 23:14 schreef René:

Ook als iemand, bijvoorbeeld, een racistische of antisemitische film uitbrengt, USA? Een aanklacht indienen tegen een hetzerige publicatie die zich wellicht niet verdraagt met de grondwet kan een uitstekend middel zijn om je tanden te laten zien. Je moet van goeden huize komen en ruggegraat hebben om een juridische zaak aan te (durven) spannen. Ook om je verlies te nemen, als dat de uitkomst mocht zijn.

op 01 03 2008 at 23:16 schreef Hosseyn:

Volgens mij waren de klassieke volkeren trouwens een stuk wreder dan veel van de barbaren. Zeker waar het het afhakken van ledematen betreft. Ik proef hier barbarendiscriminatie.

op 01 03 2008 at 23:23 schreef USA:

Nee René, een vent worden is echt genoeg, je lost er alles mee op en het kost niks.

op 01 03 2008 at 23:25 schreef René:

lagonda, je reactie is ver beneden (je gemiddelde) peil. Alleen al omdat het vergelijken van ‘De Duivelsverzen’ met een politiek propagandafilmpje een belediging van de goede smaak is. Vooral omdat Rusdie, voor zover ik het goed heb begrepen, in zijn boek een door de islamitische clerus in de ban gedane interpretatie van bepaalde passages in de Koran nieuw en controversieel leven inblaast. Wat niets te maken heeft met het botte inhakken op ‘de islam’ à la Wilders.

op 01 03 2008 at 23:28 schreef René:

Rushdie uiteraard, sorry voor de typo.

op 01 03 2008 at 23:37 schreef Lagonda:

Rene: Voor de islam maakt dat verschil niets uit hoor. De fatwa op het hoofd van Rushdie zit er nog steeds, hoe subtiel en hoog-literair zijn kritiek ook is.

Verder weet je helemaal niet hoe "bot" Wilders zal "inhakken op de islam" met zijn film. Hij gaat kritiek leveren op de teksten in de Koran en de Sharia. Nou, stof genoeg, en veel van zijn kritiekpunten zullen hout snijden.

Je moet het overigens behoorlijk bont maken voordat kritiek op de islam het predikaat "bot inhakken" kan verdienen. De religie grossiert in mishandeling, eerwraak, lijfstraffen, misogynie, doodstraffen, strijd, geweld, slavernij, zelfmoord en totalitaire machtsdromen — hoe wil je daar nog "bot op inhakken"?

op 01 03 2008 at 23:44 schreef Lagonda:

Rene: Wat vind je van Nietzsche en Voltaire die het Christendom aanvielen? Was het ook beter geweest als destijds alle juridische middelen uit de kast waren getrokken om ze tegen te houden?

Of Spaan en Vermeegen met hun Popi-jopie? Of Monty Python met ‘Life of Brian’? Beter geweest van niet?

Godverdomme, wat is er toch met iedereen aan de hand? Sinds wanneer deinzen we terug voor kritiek op religelul?

op 01 03 2008 at 23:45 schreef Hafid:

René,

De Duivelsverzen gaat niet om een ‘door de clerus in de ban gedane interpretatie van bepaalde passage in de koran’; de roman behandelt de ayaat shaitaaniyyah, de duivelsverzen, verzen die Mo door de duivel zouden zijn ingefluisterd en die geschrapt zijn, omdat daarin het bestaan van de drie oppergodinnen van de heidense Arabieren werd erkend. Deze verzen luiden als volgt: ‘En ziet gij Al-Laat, Al-‘Uzzah en Al-Manaat, de laatste van de drie? Zij zijn voorwaar de verheven kraanvogels en op hun bemiddeling kan men waarlijk steunen/hopen.’

Het verhaal is dat Mo graag een compromis wilde sluiten met de sta Quraysh, maar hij werd teruggefloten door Gabriël di hem vertelde dat het de duivel was die hem deze ayaat (verzen) influisterde en niet God (via Gabriël).
Verder wordt Mo in de koran gerustgesteld: ‘En er was geen profeet voor u of hij werd door de duivel misleid.’

Het centrale vraagstuk van de roman van Rushdie is deze: als zelfs een profeet het verschil niet kan zien tussen engel en duivel, hoe moeten gewone stervelingen dat dan wel kunnen. Bottomline: wat is goed en wat is kwaad?
En daarbij wordt de droomtoestand gelieerd aan de goddelijke ingeving (een inspiratiebron was ook Finnegans Wake, waarnaar expliciet wordt verwezen).
En een van de hoofdpersonen heet Djibreel (Ar. voor Gabriël) die de islam afzweert, maar geplaagd wordt door dromen waarin hij de engel is die Mo de openbaringen brengt. Hij wordt getergd door de mythe die hij heeft afgezworen en daarnaast hoort hij ook stemmen (hij spreekt tv-reclames in)…

Rushdie heeft voor zijn research de Engelse vertaling van het bekende werk (20 delen) gebruikt van Tabari, Tarikh ar-rusul wa ‘l-muluk, Geschiedenis der profeten en koningen.

Het is een episode die je niet veel tegenkomt in koranexegese – het wordt wat ondergeschoven.

De verzen zoals ze nu in de koran staan luiden als volgt: ‘Ziet gij Al-Laat…. – dit zijn slechts namen die jullie voorouders hebben verzonnen uit vermoedens en voorwaar vermoedens baten niet.’

Ik kan je aanraden het boek te lezen: bijzonder onderhoudend.

op 01 03 2008 at 23:48 schreef Hafid:

Met excuses voor de weggevallen letters. ‘stam’ ipv ‘sta’ en ‘die’ ipv ‘di’. Ik denk sneller dan ik typ.

op 02 03 2008 at 01:03 schreef René:

Lagonda, inderdaad was ‘Life of Brian’ vooral hilarisch. Veel belangrijker: Wilders schildert ‘de’ moslim niet af als een hersenloze idioot (die veder weinig kwaad doet) of iets dergelijks, maar als een fascist die onze beschaving aan het ondermijnen is – zijn uitspraken gaan in elk geval sterk die kant uit; zeker omdat het hier om een politicus gaat en niet om een kunstenaar, is dit een belangrijk verschil.

Oké, Nietzsche merkte het Christendom en de christelijke clerus aan als dé (slinkse) kracht die de (ware, klassieke) beschaving de nek had omgedraaid. Maar zijn aanval betrof de fundamenten van de vigerende (westerse) beschaving zélf, van zijn eigen cultuur – kijk, dat is zowel waarlijk moedig, als zodanig intellectueel ‘wereldvreemd’ dat men hem politiek en juridisch kon (en behoorde te) negeren.
Hermans en zijn scheldpartijen tegen de katholieken dan? Ook dat betreft de publicaties van een literator.

Het lijkt me, al bij al, goed verdedigbaar om van politici te verlangen dat ze de vrijheid van meningsuiting zorgvuldiger / terughoudender gebruiken dan kunstenaars en intellectuelen, omdat binnen een pluriform democratisch bestel zowel de stem en de belangen van de eigen achterban vertegenwoordigd behoren te worden, als de (formele) gelijkwaardigheid van andere delen van de bevolking dient te worden gerespecteerd.
Dit uitwerken zou me een te grote krachttoer zijn. Maar kennelijk denken ook een Halsema en Pechtold er zo over, en waarschijnlijk ook Rutte, die althans vindt "dat van een politicus verwacht mag worden dat die een bijdrage levert aan de oplossing van het probleem en niet het probleem groter maakt": http://www.parool.nl/nieuws/2008/FEB/29/o1.html

op 02 03 2008 at 01:55 schreef Ernst:

René,

Bij mijn weten heeft Wilders nog niet één moslim afgeschilderd, hoe dan ook. Wel ziet hij overeenkomsten tussen de ideologie van de islam en die van het fascisme, nazisme en noem allerlei andere ellendigheden maar op. Dat is natuurlijk niet leuk voor de aanhangers van die leer, maar daar is makkelijk iets aan te doen: apostaat worden bijvoorbeeld.

En ik weet het zodra vrouwen een beroep doen op mensenrechten, dan heten die rechten opeens vrouwenrechten (een effectieve vorm van dehumanisering van de vrouw), maar alleen al wegens de strijdigheid van de mensenrechten (ook als een vrouw er een berioep op doet) is een verbod (waar ik tegen ben) op islam en koran te verdedigen.

Ben ik nu aan het discrimineren? Nee, ik zeg iets over een ideologie en voorgesteld rechtssysteem dat me niet bevalt. En, voor jouw duidelijkheid, er is niets in de Nederlandse wet dat mij verbiedt te discrimineren. Jouw uitleg van de grondwet klopt namelijk niet, die wet richt zich namelijk niet tot de burger maar geeft de grenzen van overheidsbevoegdheid in ons land. Net even anders dus dan je meende.

En de Life of Brian was natuurlijk niet hilarisch (ik heb er erg om gelachen maar dat is iets anders) maar gewoon godslasterlijk. Moet kunnen.

En zolang ik mag zeggen (hoe lang nog?) dat de politiek van het CDA verwerpelijk is en de ideologie van de PvdA idem, mag ik zeggen dat de islam me niet bevalt.

Dan moeten de aanhangers van die leer zich maar troosten met de gedachte dat ik vrouw ben, en zij aan mijn mening terzake niet de minste (of ten hoogste de helft) aandacht hoeven te besteden.

En met de formele gelijkwaardigheid, daar gaat het nu juist mee mis, mede dankzij Balkenende cs. Want die maken onderscheid (net als onze zsm te wijzigen grondwet overigens) tussen mensen die wel en die niet geloven in een Hitler in de hemel.
En dat is wat Balkenende aan het doen is, de rechten van mensen die in een dergelijk concept geloven, uitbreiden ten koste van de rechten van de mensen die dat niet doen.

En hoe verwerpelijk Wilders ook moge zijn; zo verwerpelijk als als MP, dat redt hij niet.

op 02 03 2008 at 03:25 schreef Eric:

@Rene: ten eerste, Wilders heeft het altijd over de Islam, nooit over alle moslims.
Ten tweede, als je jouw redenering zou volgen kun je nooit meer een gedachtengoed aanvallen omdat je daarmee individuele aanhangers die het zo slecht nog niet menen zou schofferen.
Ten derde: verzoeken om een zorgvuldig debat zijn goed bedoeld en sympathiek maar ook niet meer dan dat.

Ik zou je wilen vragen om onderstaande pagina te lezen waarin wordt betoogd dat de Islam een fascistische of totalitaire ideologie is. Dit betoog is natuurlijk de mening van de auteur maar lijkt me genoeg onderbouwd om op z’n minst serieus te nemen. Meen jij nu werkelijk dat deze auteur net als Wilders de Islam niet gelijk zou mogen stellen aan fascisme, niet omdat hij geen zinnige argumenten heeft, maar louter omdat je daarmee goedwillende moslims beledigt?
http://jihadwatch.org/islam101/

op 02 03 2008 at 07:58 schreef Hosseyn:

Nietzsches analyse van christendom en de beschaving richt zich eerder op het ressentiment op de wrok van de kleine man met zijn slavenmoraal tegen alles wat anders is. Dit ressentiment ligt evengoed ten grondslag aan fascisme (altijd!) als aan het islamitisch fundamentalisme. Het is de eeuwige woede van hen die zich superieur achten aan alle andere en die désondanks geen flikker te vertellen hebben in de wereld en geen nagel om hun kont te krabben

op 02 03 2008 at 07:59 schreef Hosseyn:

sorry komma achter ressentiment! en verderop ‘alle anderen’

op 02 03 2008 at 10:20 schreef USA:

Zie je nou wel. Als je je beledigd voelt dan ben je een watje. Ook al ga je amateuristisch en krampachtig andermans wijsheden zitten etaleren in het slome tempo van de gesubsidieerde halfgare medemens om er onder uit te komen. Het lukt je niet.

op 02 03 2008 at 11:11 schreef eva.m.kellerman:

De Nederlandse premier heeft de bevolking dienst bewezen met zijn statement m.b.t. tot Wilders. Hij heeft laten zien dat als de moslims beginnen met rellen en aanslagen wij niet op zijn kabinet en tweede kamer hoeven te rekenen. Het was belachelijk om te vertellen dat een kinderfilm over Sinterklaas in Cairo niet mocht worden vertoond. Ik moest werkelijk lachen om zijn opmerking en vroeg mij af?” Wat hebben de moslims met een katholieke bisschop te maken?” De Christelijke gemeenschappen in de Arabische wereld worden niet geduld en in Gaza zijn al diverse kerken en bibliotheken in brand gestoken en vrezen de niet- moslims dagelijks voor hun leven. Deze mensen behoren tot de parochie van het CDA. Dan zijn redenering over Afghanistan. Geen één terrorist die tot op heden van plan was een kogel op de Ned. Leger af te schieten maar wel na Wilders zijn film. Schaamt u zich niet premier van Nederland om met een dergelijk belachelijk statement te komen?

op 02 03 2008 at 11:30 schreef Hafid:

René,

De verzen zijn niet door de clerus geschrapt, maar door Mo zelf teruggetrokken, hetgeen de stam Quraysh als een oorlogsverklaring beschouwde (wat het in feite ook was), na een verzoening.

op 02 03 2008 at 11:43 schreef filantroop:

Als we van de veronderstelling uitgaan dat Wilders in zijn filmpje een keur van foto- en filmgenieke folkloristische uitingen van de islam gaat tonen, en die in verband brengt met hetgeen de koran de volgelingen oplegt, lijkt me voor hem weinig te vrezen voor eventuele rechterlijke vervolging. Ook al heeft het kabinet het hem dreigend voorgehouden in een poging hem ervan te weerhouden de film uit te brengen.
We mogen ervan uitgaan dat Wilders niet zelf met camcorder een steniging, ophanging, keeldoorsnijding of bomgordelaar is gaan filmen, maar gebruik zal maken van bestaande filmbeelden die of door trotse moslims, dan wel door cameramannen van reguliere journaaldiensten opgenomen zijn. Anders zou het zijn wanneer hij zelf artificiële situaties zou scheppen waarin de islam als kwaadaardig fenomeen afgeschilderd wordt. Je zou dan kunnen denken aan een film als “Jud Süߔ, die gebruik maakt van scenario, enscenering en acteurs om een negatief beeld van een bepaalde bevolkingsgroep te bevorderen. Of een film als “Der ewige Jude” waarin in documentairestijl filmbeelden op een zodanige wijze met een ideologische stellingname gemonteerd zijn dat het welhaast onontkoombaar is de in de film bedoelde bevolkingsgroep te verachten.
Hoe de film van Wilders eruit zal zien weten we nog niet, maar we mogen veronderstellen dat hij gebruik zal maken van reeds bestaande filmbeelden. We kunnen hem nauwelijks euvel duiden als hij Iraanse filmbeelden van een hoogwerker die aan het hoogwerken is, of wat gemaskerde jongeren die met trots een hoofd van een romp scheiden, aan onze gevoelige waarneming biedt. Mocht dat wel zo zijn, dan kunnen we zodra het toeristenseizoen weer aanvangt het Nationale monument op de Dam ook in een foedraal gaan steken om de gevoelige snaar van de Duitsers niet tot dissonant te laten weerklinken.
Bovendien zijn moslims niet verplicht hun medemens te stenigen, op te hangen, te onthoofden, op te blazen of te verminken, zodat eventuele parallellen met het fascisme moeiteloos te pareren zijn.

op 02 03 2008 at 12:02 schreef René:

Maar Lagonda, wat doet het er nu toe of het verschil voor de islam niets uitmaakt? Ik heb het over onze rechtsorde en onze grondwet.

Dat Wilders bot zal inhakken op de islam, lijkt me een redelijke vooronderstelling, gezien zijn optreden tot nu toe. Enfin, laat hij me maar verrassen.
Dat veel van zijn kritiekpunten hout zullen snijden, dat zou best kunnen. De vraag die ik opwerp is of zijn film erop neerkomt dat hij (alle) moslims als fascisten en/of onmensen afschildert, ook moslims die de eventueel volstrekt terecht belichte wanpraktijken niet voorstaan – namelijk in zoverre Wilders ‘moslim zijn’ synoniem maakt met ‘fascist / onmens / supporter van getoonde barbaarse pratkijken zijn’. Zijn uitlatingen tot nu toe gaan sterk in die richting: botte discriminatie uitsluitend op grond van een (godsdienstige) levensovertuiging.

Maar zucht: dat de koran voor sommigen een bron van mooie gedachten en verheven gevoelens kan zijn, waarbij de (vele) militante en rigide verboden en geboden al dan niet bewust als archaïsche curiositeit worden beschouwd – die discussie lijkt temidden van het merendeel van dit gezelschap zo niet taboe, dan wel volkomen zinloos.

Hak – binnen de grenzen van de waarden van onze beschaving, inclusief het oorlogsrecht, dat zo jammerlijk door Bush c.s. wordt geschonden – gerust bot in op barbaarse praktijken, wat mij betreft, zeker ook als die praktijken worden goedgepraat met een beroep op de islam; maar hou als weldenkende mensen nou eens op met het stupide zwart-witdenken en generaliseren in het kielzog van Wilders – al is het maar uit intellectueel zelfrespect.

op 02 03 2008 at 12:10 schreef Kangal:

@Peter

http://tinyurl.com/2a84zt maar dit moet je gevonden hebben:

Geplaatst door: Tulay 18 februari 2008 om 9:32

Mijn tinyurl hierboven werkt niet. Daarom mijn posting op het tabblad van De Baarsjes op de site van de A’damse PvdA hier maar voluit. De webmaster van nieuwreligieuspeil heeft uitgelegd dat TweeLetters E.V. zelf mede aansprakelijk was. Dat begrijp ik ook wel maar ik blijf het stijlloos vinden van GeenStijl. Ik heb zijn horoscoop getrokken en door mijn Turkse hondje zijn nieren laten proeven. TweeLetters is een goeimens. Van mag-ie gelovig zijn. Gelieve dus als volgt te lezen :

"Bij het oudvuil door het vullis van GeenStijl. Mede door toedoen van zijn werkgever."

Affaire Meldpunt Discriminatie Moslims
Gepost op: zaterdag 2 februari ’08 – 01:07

De poging door Stadsdeel De Baarsjes om Gregorius een nekschot te geven door de host van Hoeiboei als wapen in te zetten is natuurlijk dom. Oerdom zelfs want zoals te verwachten in de bloggerswereld kan zo’n wapen zich keren tegen de gebruiker en zelfs in diens gezicht ontploffen. Zoals nu dus het geval is. Dat het Discriminatiemeldpunt voor Moslims van het Stadsdeel De Baarsjes na een eerste mislukte poging in 2006 daartoe voor- en achternaam van Zwartoog (maar dan in het Turks) alsnog* als ondertekenaar van de klacht wil laten schrappen is haar goed recht. Het recht van beklag staat voor mij op gelijke hoogte als het recht op vrije meningsuiting. Maar het Bestuur van De Baarsjes had zich vooraf moeten realiseren dat zij daarmee haar medewerker Zwartoog in de vuurlinie van een groot aantal weblogs als bijvoorbeeld GeenStijl zette. Nagenoeg alles van en over hem is op straat gezet. Bij het oudvuil. Door toedoen van zijn werkgever.

*Waarom in 2008 nog een poging gedaan? Zal het zijn omdat een klacht bij het OM niets opleverde?

Tulay

BTW/ Marcouch is een ‘usefull idiot’ voor de Al Tahweed net zoals Geert Wilders een ‘usefull dick’ is voor de club die deep in the troath van MEMRI TV zit. That’s http://tinyurl.com/2ktxnt

@Hafid
U krijgt van Tulay de mijter opgezet die Sasbout Vosmeer droeg als bisschop van Philippi.In partibus infidelium. Smiley.

@USA
en U zijn bonnet als Apostolis Vicaris. Nog meer smiley’s.

op 02 03 2008 at 12:13 schreef Lagonda:

". De vraag die ik opwerp is of zijn film erop neerkomt dat hij (alle) moslims als fascisten en/of onmensen afschildert, ook moslims die de eventueel volstrekt terecht belichte wanpraktijken niet voorstaan – namelijk in zoverre Wilders ‘moslim zijn’ synoniem maakt met ‘fascist / onmens / supporter van getoonde barbaarse pratkijken zijn’."

Natuurlijk raak je met kritiek op een religie ook de aanhangers van die religie — en dat is dan jammer, maar het is aan die aanhangers om zich aangesproken te voelen. Wilders kan alleen constateren welke wanpraktijken voorkomen binnen de Islam. Het is aan iedere specifieke moslim om m.b.t. die wanpraktijken de schoen uit, danwel aan te trekken.

Nog maar eens terug: hoe ernstig was het dat Christenen door Life of Brian werden afgeschilderd als hersenloze idioten? Of was dat soms ineens grappig? Hoe erg was het dat het katholieke volksdeel werd geschoffeerd door Popiejopie? Of was dat soms ook grappig?

Waarom is de kritiek op de Islam ineens wél reden om je druk te maken over de gevolgen in beeldvorming m.b.t. de beminde gelovigen?

op 02 03 2008 at 12:21 schreef René:

Bedankt Hafid voor je toelichting op De Duivelsverzen. Het gaat dus om een aantal verzen die geschrapt, of beter gezegd (zie het slot van je artikel) herschreven zijn door de ‘clerus’ – dus mijn aanduiding ‘verboden interpretatie van sommige passages’ sloeg m.i. de plank niet volkomen mis, al was ik beslist onnauwkeurig.

Je uitleg laat zien dat Rushdie naar aanleiding van dogmatisch getrokken religieuze lijnen (het schrappen dan wel herschrijven van de verzen door de clerus) en in laatste instantie inzoomend op het fenomeen ‘goddelijke openbaring’ dat ten grondslag ligt aan de ‘heilige boeken’, algemeen menselijke, filosofische vragen behandelt over het onderscheiden van goed en kwaad. Dat dit mijlenver afstaat van het ‘wij zijn goed, hullie zijn het kwaad’ van de Wilderianen, lijkt me geen betoog te behoeven.

op 02 03 2008 at 12:33 schreef Lagonda:

Leuk! Een soort van Turkse Piet, dit. We kregen hier vroeger af en toe bezoek van ‘Steenstof’-Piet, die ook altijd van dit soort taalkundige spiegelpaleizen neerschreef. Gewoon, zonder tekst of uitleg een brok losgeknoopte privé-associaties uit je hersenpan trekken, en er van uitgaan dat iedereen gelijk snapt waar je het over hebt.

op 02 03 2008 at 12:39 schreef Lagonda:

"Dat dit mijlenver afstaat van het ‘wij zijn goed, hullie zijn het kwaad’ van de Wilderianen, lijkt me geen betoog te behoeven."

Het maakt geen bal uit — de islamitische scherpslijpers worden er niet minder boos om, en Rushdie zal heus niet netter worden onthoofd dan Wilders, omdat-ie zijn spotternij keuriger heeft verpakt.

Maar laat maar — ik meen de neiging te bespeuren aan de juiste kant te willen staan, en deftig de neus op te halen voor die vreselijke "toon van het debat", die natuurlijk de schuld is van alle problemen.

Ik stel de vraag nog maar eens: Nietzsche ging ook weinig fijnzinnig tegen Christenen tekeer. Had-ie ook maar beter zijn mond kunnen houden? Of moeten we ons alleen jegens de moslims zorgen maken of kritiek op hun geloof hen wellicht in een kwaad daglicht stelt? En zo ja, waarom is dat dan?

op 02 03 2008 at 12:40 schreef USA:

@René

Volgens mij ben jij het kwaad. En dan?

op 02 03 2008 at 12:47 schreef Kangal:

@Tulay, waar heb je het vredesnaam over? Ik begrijp er niks van, man!

@Peter de Reetveter, Rasoel van de Vrije Meningsuiting:

Tulay is het teefje waarop een paar van de wankers en petomanen hier fappen !

Als je je wat meer de kunst van tekstanalyse eigen zou maken dan leer je – I do hope so – deze posting van haar goed te verstaan:

Kabul, Fourth of July 2038

Those heroes who shed their blood and lost their lives, you are now lying in the soil of a friendly country. Therefore rest in peace. There is no difference between the Johnnies, the Mehmets and the Khukris to us where they lie side by side in this country of ours. You, the mothers who sent their sons from far away countries wipe away your tears, your sons are now lying in our bosoms and are in peace. After having lost their lives at the Gates of Kabul they become our sons as well.

De Johnnies zijn uiteraard de amerikaanse John Doe’s en de Mehmets hun turkse strijdmakkers die de islamistische horden in Afganistan hebben verslagen. De Khukris de nepalese ghurkas.

Jan Salie zat thuis met zijn nieuwe Poolse bruid van wie hij elke zondag naar de mis moest.

op 02 03 2008 at 14:01 schreef Sint Nicolaas van Myra:

@Lagonda
Op hoeiboei weten ze dat de roots van de vader van Tulay in Turkse diaspora liggen. Een Turk wiens moedertaal Grieks was. Chania waar Tulay nog samen met Pin* verbleef in diens http://www.palazzodipietro.com/ & Oude Wijk van Limasol waar nog het meerendeel van de 396 Turks Cyprioten woont dat aan de jongste verkiezingen op Cyprus mocht deelnemen. De vader van Tulay moest vaak voor straf alle 158 verzen van het Imnos eis tin Eleftherian overpennen. Het langste volkslied ter wereld dat ook – allahverdomme – het volkslied is van Zuid-Cyprus.

Mag ik je namens haar verzoeken het volkslied van de Turkse Republiek als banner op uw site te zetten. Uiteraard ook in NL-vertaling. Ter vervanging van die mocro rif raf ? Ik verklap je dat de naam Tulay (maar in het Turks met umlaut) in dat volkslied wordt genoemd. Tulay is een verschijning van de Maan. De Gesluierde Halve Maan nog wel. Smiley.

"Frons niet, ik smeek u, o terughoudende halve maan,
Maar glimlach op mijn heldhaftige natie! Waarom de woede, waarom de woede?
Het bloed dat we voor jou loodsen zal anders niet waardig zijn;
Want de vrijheid is het absolute recht van mijn Godaanbiddende natie"

Nu hebben we met pijn, moeite en heel veel slaag ATA de JHW van de TC gemaakt komt die Geert Wilders ook hier de slagroom kloppen tot-ie zuur wordt. Die dick van Eretz-Yisrael. Geert is een volks- en landverrader, Lagonda ! Van jouw en mijn land, Lagonda !

Snappez-vous ?

*dat weten ze zelfs niet op de aan god PIN gewijde sites in De Kerk van Google

op 02 03 2008 at 14:19 schreef René:

@Ernst:

Het parlement is hét wetgevende orgaan bij uitstek. Geen overheid in de strikte zin van het woord, wel een meta-overheid. Het parlement is in het bijzonder de maker van de grondwet. Dat de bepalingen inzake discriminatie in de grondwet niet zouden gelden voor de manier waarop volksvertegenwoordigers maatsshappelijke groepen ‘behandelen’, lijkt me daarom bepaald geen uitgemaakte zaak. Dat is ook precies mijn punt. Ik waag het te betwijfelen of jij daarin het laatste woord kan spreken.

Je begint met de opmerking: "Bij mijn weten heeft Wilders nog niet één moslim afgeschilderd, hoe dan ook". Kom op zeg, formeel/juridisch misschien niet of zelden, maar wat betreft de strekking van zijn uitlatingen moet je echt iets in je oren hebben om te kunnen volhouden wat jij beweert.

Twee beruchte Wilders-momenten:

* Moslims zullen de Nederlandse samenleving overspoelen en criminaliteit en overlast veroorzaken – zei Wilders tegen De Volkrant (7 oktober 2006).

* Ongeveer het hele parlement, van Marijnissen tot Balkenende, vindt dat Wilders een bevolkingsgroep (moslims) zonder onderscheid associeert met de ondergang van Nederland – Algemene Beschouwingen september 2006, zie bijvoorbeeld: http://www.elsevier.nl/nieuws/politiek/artikel/asp/artnr/171191/index.html "Ik wil niet horen dat een bevolkingsgroep wordt geassocieerd met de afgrond," reageerde Balkenende. (…) Het grootste deel van de Tweede Kamer steunde Balkenende in zijn verweer."

Veder wil Wilders zoals bekend geen enkele moslim meer in ons land toelaten en schildert hij daarmee impliciet iedere moslim af als een vlek op de samenleving.

@Eric:
Je eerste punt: zie hierboven.
Je tweede punt:
a. ik heb het over discrimineren, niet over schofferen (of beledigen); in het bijzonder over discrimineren door een volksvertegenwoordiger, zeker als deze daarbij mensen als bedreigend en ongewenst (als burger van dit land) afschildert op een generaliserende manier, louter op grond van hun godsdienst.
b. ik breek in mijn laatste stukje een lans voor maximale vrijheid van meningsuiting voor kunstenaars, intellectuelen (en gewone mensen), uiteraard binnen de grenzen van de wet; en een wat terughoudender en zorgvuldiger gebruik van de vrijheid van meningsuiting door politici en bestuurders; een verhandeling als waarnaar jij linkt, zou ik in de verste verte niet verboden of gecensureerd willen zien – en dat geldt eigenlijk voor elke cultuuruiting (waarbij men zich niet schuldig maakt aan criminele activiteiten). Ik ben sowieso niet voor verbieden of censureren, wel voor het laten toetsen van zaken door de rechter als daar aanleiding voor is (je weet dat rechters nogal eens een genuanceerd vonnis uitspreken, waarbij geen sprake is van een regelrecht verbod, maar bijvoorbeeld van een waarschuwing, of een boete bij overtredingen in de toekomst.
Voor de duidelijkheid: met "terughoudender en zorgvuldiger gebruik" bedoel ik niet dat enige zaak taboe is of niet besproken zou mogen worden, wel dat van een parlementariër verlangd mag worden, bijvoorbeeld, dat hij door zijn uitlatingen maatschappelijke spanningen niet nodeloos aanwakkert (‘problemen verergert in plaats van helpt oplossen’, om met Rutte te spreken) en dat hij altijd bereid is een nauwkeurige feitelijke onderbouwing te geven van wat hij beweert, ook in een discussie met zijn opponenten (Wilders weigert botweg in gesprek te gaan met veel van de groeperingen die hij hekelt).

op 02 03 2008 at 14:23 schreef René:

Sorry, het waren natuurlijk de Algemene Beschouwingen van 2007.
Ook andere typo’s te wijten aan niet dagelijks schrijven (anders dan veel vaste contribuanten op deze blog) en gewoon vermoeidheid.

op 02 03 2008 at 14:54 schreef Tulay:

@Lagonda
PIN wilde dolgraag met mij en mijn menneke Klaas die PIN nog in IRL kende omdat-ie net als God http://tinyurl.com/2ruxok op de middelbare school van Theo Kletter & Homopater Hutjens had gezeten Noord-Cyprus bezoeken. Graag zelfs want dan kon hij in alle rust wat tot rust komen omdat daar behalve Hans Doeleman van http://tinyurl.com/2xw3p9 geen opperlander was te bekennen. Als het goed is staat in zijn bieb nog ‘Bitter Lemons’ met op het titelblad een stempeltje met de naam van mijn menneke. Allahverdomme heeft ons reisje naar de TRNC geen doorgang kunnen vinden door de interventie van die andere volks- en landverrader. Ik schrijf dit in tranen.

op 02 03 2008 at 15:17 schreef Kater:

"Problemen verergeren" lijkt mij hier nauwelijks mogelijk, beste René.
"Aanwakkeren" ook niet.
Vindt u de zaken op zichzelf al niet ergen bedreigend genoeg?
Hebben ze ú indertijd gevraagd of u het een goed idee vond om een kleine miljoen ( of een groot miljoen) persé géén vluchtelingen zijnde moslims in ons land toe te laten, die nu bijdehand beginnen te worden en (deels) op een shar’ía hier beginnen aan te dringen, evenals dat al in Engeland gebeurt?
Mij heeft absoluut niemand iets gevraagd, kan ik u verzekeren.
Het was en is slikken of stikken.
Hoe zou Wilders dat feit nog kunnen verergeren?
Wilders wil problemen – reeële, ernstige, gevaarlijke problemen – oplossen en zijn poging daartoe alleen al ( die geen enkele gewelddadige trek vertoont !) getuigt van een niet te overschatten moed en visie.
Dan moet je – wat hij ook doet – eerst een hele goede diagnose stellen ( waarbij het gehersenspoelde deel van ons volk, dat niet heeft geleerd na te denken,maar wel om na te praten…meteen begint te zeveren over beledigen en kwetsen) en vervolgens een rationale strategie opstellen en je daarbij niet laten afleiden door het in dit land zo gebruikelijke geneuzel en gepolder, dat alle goede ideeën altijd meteen en haastig wil gaan afzwakken en bijschaven, tot er niets meer van de oorspronkelijke gedachte over is.
Dat is natuurlijk ook de reden dat Wilders besloten heeft om ( nog) geen partij om zich heen te scheppen en om niet in te gaan op alle panische verzoeken van jan en alleman van het multicultikamp, om men hem ‘in gesprek te gaan’.
Hij moet , meent men boos, gewoon zijn mond houden en zwijgen over al wat ons ( waaróm eigenlijk..?) is aangedaan en waarvan de consequenties zich nog maar net beginnen aan te dienen.
"Gij zult geen waarheid spreken!" is momenteel het elfde ( of eerste?) gebod.
En kom nu niet aan met de al heel irritant wordende drogreden ‘dat ze heus niet allemaal…. enzovoort, enzovoort’.
De Duitsers wilden in de dertiger jaren van de vorige eeuw ook echt niet allemaal Europa veroveren, integendeel.
Het was maar een relatief kleine groep die dat wilde.
Gelukkig gebeurde deze ellende van toen tijdens het leven van een generatie, die heel wat flinker was dan de huidige en die wél ‘nee’ durfde te zeggen en grenzen durfde te trekken.
De generaties van nu zouden waarschijnlijk mensen met kritiek op de overname van ons land met een vroom gezicht en zelfgenoegzaam gezicht ijverig bij de Duitse overheersers zijn gaan aangegeven, als ze ergens ook maar enige kritiek op de overname hoorden.
"Ik doe niet mee aan de demonisering van onze Oosterburen", zou je dan waarschijnlijk gehoord hebben.
We hebben een probleem- zonder meer, maar erger nog is het feit, dat we nu een bevolking hebben die voor een groot deel de guts mist om het te benoemen – om nog maar te zwijgen over een eventueel oplossen ervan.
Wilders is voor dat soort mensen, alleen al door zijn moed en onbelazerbaarheid – een levensgrote spiegel, waarin ze er zelf wel érg iel uitzien.
Ze zouden het niet zo erg vinden als die spiegel stuk zou gaan.

op 02 03 2008 at 17:08 schreef René:

Wilders die problemen gaat oplossen,’Kater’? Onder meer Paul Cliteur heeft gewezen op de onuitvoerbaarheid van het verkiezingsprogramma van de PVV – zie "Wilders walst over Grondwet en verdragen heen" (De Volkskrant, 15 maart 2005). De laatste jaren is Wilders alleen maar extremer geworden; zijn ‘oplossingen’ komen er op neer dat hij iedere moslim die de koran niet afzweert, het land uit wil werken. Nu kan je nog enig begrip hebben voor zijn radicalisering, gezien de constante doodsbedreigingen. Griezeliger is het gistende ressentiment ( http://en.wikipedia.org/wiki/Ressentiment *) van types als jij – een ressentiment dat potentieel niet veel minder gevaarlijk is als dat van groepen moslims (in Europa zowel als in islamitische landen). Types die hoogstwaarschijnlijk nog nooit in hun leven van één moslim last hebben gehad maar nu acute huiduitslag krijgen als ze alleen al het woord ‘islam’ horen.

Je bent bang, Kater; en maakt jezelf wijs dat je een soort verzetsheld bent en wie niet denkt als jij een angsthaas.
Je steekt je kop in de klei en stemt op een demagoog die niet wil argumenteren en discussiëren; en maakt jezelf wijs dat je tot een elite van Zienden behoort die de problemen gaat oplossen.

De grootste denkfout die jij & je geestverwanten maken, is dat je totaal miskent dat mensen zich kunnen en vaak ook willen emanciperen uit de ideologie van hun ouders en grootouders. Verder gooi je de Khomeini’s, Ahmadinejad’s en hun aanhangers op één hoop met de Assam Tibi’s en Irshad Manji’s en de groeiende groep moslims – ja, het is waarschijnlijk nog een minderheid, ook in Europa – die het in behoorlijke mate met dergelijke vrijzinnige geloofsgenoten eens is.

Aanbevolen lectuur: ‘Is It Possible to Combat Radical Islamism Without Combating Islam?’ door Mehdi Mozaffari, mede-ondertekenaar van het manifest ‘Together against the new totalitarianism’.

*) Ressentiment is a reassignment of the pain that accompanies a sense of one’s own inferiority/failure onto an external scapegoat. The ego creates the illusion of an enemy, a cause that can be "blamed" for one’s own inferiority/failure. Thus, one was thwarted not by a failure in oneself, but rather by an external "evil". This issuing of "blame" leads one to desire revenge, or at least believe in the possibility of revenge; this lust for revenge may take many forms, as in the Christian conception of the Last Judgment, or the socialist conception of revolution. In each case, a sense of powerlessness creates the illusion of an enemy; one suddenly conceives oneself to be oppressed rather than merely weak, a phenomenon that spawns externally-directed bitterness (lust for a perceived "revenge").

op 02 03 2008 at 17:11 schreef Conan:

Even een oude bekende ter ere van het betoog van de Kater.

Niccolò Machiavelli, 1514, Il Principe, IV.45)

"En als iemand zou zeggen: koning Lodewijk gaf Romagna aan Alexander en Napels aan de koning van Spanje om een oorlog te vermijden, dan antwoord ik met de argumenten die ik hierboven al heb gegeven: dat je nooit een misstand moet laten voortbestaan om een oorlog te vermijden; want die vermijd je niet, maar stel je alleen maar uit tot nadeel van jezelf."

En René, misschien zou je je eens moeten verdiepen in de status van de Grondwet voor je begint te kakelen in een poging je vermeende morele klasse te etaleren.

op 02 03 2008 at 17:13 schreef Eric:

@Rene: je hebt het over de toon van het debat, daar kom je nooit uit. De grenzen zijn door de wet aangegeven, misschien moet er maar eens een proces tegen Wilders komen om te testen of hij de wet overtreedt. Persoonlijk vind ik dat je met twee maten meet: die verhandeling op jihadwatch met als conclusie dat de Islam fascistisch is en een bedreiging vormt voor het Westen accepteer je wel, maar Wilders die misschien wat kort door de bocht formuleert maar in feite hetzelfde zegt accepteer je niet.
Je kunt moeilijk verwachten van Wilders dat hij aan de ene kant zegt dat de Islam een bedreiging vormt, maar aan de andere kant zou zeggen dat moslims immigranten welkom blijven in Nederland.
Welke kritiek je ook kunt geven op Wilders, hij breekt het Islam debat wel open. Zonder Wilders zou de zelfcensuur mbt de Islam in dit land blijven voortduren.

op 02 03 2008 at 17:16 schreef René:

Foutje gemaakt in de link naar het genoemde artikel van Mozaffari.

Hier is het te vinden:
http://hnn.us/articles/1805.html%E2%80%9D

op 02 03 2008 at 17:19 schreef Antoine47:

Niemand lijkt meer een open oog te hebben voor de werkelijke motivatie van Wilders om die film te maken en uit te brengen: duidelijk maken dat Nederland een westerse samenleving is met een christelijk-humanistische cultuur waar god/jehova/jaweh aan het roer staat en waar we geen boodschap hebben aan de koran. Hij wil staatsgevaarlijke reacties uitlokken om nog harder te kunnen schreeuwen dat de islam barbaars is. Voor mij geldt dat als het uitlokken van geweld en het willens en wetens toebrengen van ekonomische schade aan het land waar hij zo dol op is, enkel en alleen om zijn eigen politieke macht te vergroten. Ja, de letterlijke interpretatie van de koran is totalitair, en die van de bijbel ook. Wat we hier zien is een driehoek van totalitaire systemen (een christelijke, een moslim, en een puur fascistische) die elkaar verwijten totalitair te zijn. Een minderheid van vrijdenkers die op deze website rijk vertegenwoordigd is mengt zich in het debat met de Vrijheid van Meningsuiting in het fascistoide vaandel. Wie is er straks verantwoordelijk voor de gewelddadige en ekonomische gevolgen – de filmmaker, de uitvoerders van fatwa’s, de regering die het eigen heilige huisje probeert te beschermen of degenen die Wilders uit naam van de Heilige Vrijheid opportunistisch in de stront willen laten roeren? Ik denk dat het uiteindelijk Wilders is. Hij wist donders goed wat hij hiermee ging aanrichten en verdient niet beter dan zichzelf de schuld te geven van de gevolgen. Dat heilige boeken geen basis zijn om politiek mee te bedrijven wisten we allang, daar hebben we geen film voor nodig.

op 02 03 2008 at 17:21 schreef Eric:

@Rene: de grootste denkfout die jij maakt is dat je er automatisch van uit lijkt te gaan dat de Islam zich kan hervormen. Tot nu toe zijn de mensen die jij noemt eenlingen.
Ik vind het prima dat moslims zich willen emanciperen en de Islam willen hervormen, maar laten ze daar dan svp mee beginnen in het Midden Oosten. Ik ben te gehecht aan onze vrije samenleving hier om het een proeftuin te laten worden Islam hervorming met alle mogelijke gevolgen van dien.

op 02 03 2008 at 17:25 schreef Piet:

Ach, ik vind Wilders een enorme drammer (net als jij Kater) met een aantal onhoudbare uitspraken. Aan de andere kant vind ik Wilders als verschijnsel een vrij gezonde reactie op de door immigratie veroorzaakte problemen.

Voor Wilders en Fortuyn werd deze stem in politiek Den Haag niet gehoord. Nu is ie er wel en nu is het vooral interessant om te zien hoe de rest van de politiek erop reageert en, ik moet zeggen, dat stemt niet vrolijk.

op 02 03 2008 at 17:28 schreef Piet:

Hmm, ‘net als jij Kater’ moet geloof ik zijn ‘net als jou Kater’ als ik niet het tegengestelde wil beweren van wat ik bedoel.

op 02 03 2008 at 17:39 schreef Eric:

@Rene: dat artikel dat je noemt geeft het probleem goed weer:
‘While Islam is too general, too elusive and too ambiguous, Islamism represents a coherent, specific and identifiable construction.’

De theologische en historische onderbouwing van orthodoxe moslims of Islamisten is ijzersterk! De Koran is het letterlijke woord van God en de Medina periode gaat volgens de leer boven de Mekka periode. Hoe denk je dat dat ooit valt op te lossen? Ik twijfel niet aan de goede bedoelingen van de Assam Tibi’s en Irshad Manji’s maar ze staan te zwak in hun argumenten. Daarom concludeer ik: de Islam heeft grote problemen, die wij niet voor de moslims kunnen oplossen, uit zelfbescherming kan je het daarom beter zo veel mogelijk buiten je land houden.

op 02 03 2008 at 17:51 schreef Tofuburger:

@Antoine,
Wilders zou inderdaad kunnen inschatten dat er door zijn film een aantal jihadisten een Nederlands doel op willen gaan blazen. Maar dat wil niet zeggen dat hij verantwoordelijk is voor eventuele slachtoffers, dat zijn de daders zelf, overduidelijk. Het strafrecht kent de term noodweer exces, waarvan de beschrijving luidt: "Niet strafbaar is de overschrijding van de grenzen van de noodzakelijke verdediging, indien zij het onmiddellijk gevolg is geweest van een hevige gemoedsbeweging, door de aanranding veroorzaakt." Daar is hier geen sprake van, want de film is lang van tevoren aangekondigd om onredelijke reacties te voorkomen. Het opblazen van bv een ambassade zal een daad met voorbedachte rade zijn.

Wilders stelt op zijn site dat de film gaat zeggen dat de islam fascistoide is en Mohammed barbaars. Dat zijn nog altijd geen kwalificaties die je het recht geven om te gaan flippen en uit moorden te gaan. Vlaggen verbranden en hard roepen dat Nederland een knecht van het Zionisme is, is uiteraard toegestaan.

"Dat heilige boeken geen basis zijn om politiek mee te bedrijven wisten we allang, daar hebben we geen film voor nodig"

Evengoed wordt er nu theocratische politiek bedreven. Kennelijk hebben we wel een reminder nodig.

op 02 03 2008 at 17:52 schreef René:

Eric, ‘coherent, specific and identifiable’ is niet hetzelfde als ‘ijzersterk’ of ‘niet met argumenten te weerleggen’. Je doet het artikel geweld aan als je de strekking ervan (islamisme bestrijden, niet de islam, is mogelijk en wenselijk) meent te moeten omkeren.

op 02 03 2008 at 18:08 schreef Peter:

Hafid,

Terecht stel je dat ‘de islam’ een abstractie is, maar het heeft daarom geen zin erop te schelden. Het kan wel degelijk. Kijk maar: ‘vieze vuile kut-islam’. Ik heb nu net op de islam gescholden.

Maar ik heb ook goedbedoelende, brave burgers en burgerinnen geschoffeerd, en waarom zou ik dat willen? Ik richt mijn pijlen op de mensen die er verantwoordelijk voor zijn dat mijn manier van leven wordt bedreigd, en dat zijn niet eens extremitische moslims, maar de politici die hun oren laten hangen naar intolerante schreeuwlelijkerds die kunstenaars, opiniemakers en politici bedreigen.

Ik heb geen probleem met mensen die in God geloven en met de koran zijn opgevoed. Ik denk altijd aan wat Theo van Gogh schreef aan jouw goede vriend Benzakour:

men kan gelovigen die onze vrijheid van denken bedreigen niet hard genoeg beledigen, moslim, christen, of wie ook. Daarbij dien ik wel aan te tekenen dat de aanval louter en alleen omdat iemand moslim is nooit bij mij vandaan zal komen, want ik beschouw volgers van Allah die zich als tolerante democraten gedragen niet als tegenstander.

Die woorden zijn me uit het hart gegrepen. Ik wil dus niet, zoals jij vraagt, ‘ontkennen dat de islam trekjes vertoont die voor ons barbaars overkomen’, ik wil alleen geen kretologie waarmee ik het type Stamgasten aantrek die in werkelijk niets anders lijken te zijn geïnteresseerd dan kankeren op ‘de islam’. Dan krijg je weer van die Luckybee-achtige types die schreeuwerig drammen dat de islamitische wereld nooit iets waardevols heeft voortgebracht en dan is zelfs jouw mooie Arabische poëzie aanleiding voor tirades tegen moslims en Arabieren.

Dat is niet alleen saai, het is ook in strijd met wat ik voorsta met Frontaal Naakt: mijn manier van leven verdedigen in plaats van andermans manier van leven bekritiseren.

Ik ontkom er dus niet aan om streng te modereren, zodat er hier werkelijk discussie en uitwisseling van gedachten plaatsvindt, in plaats van een kakofonie aan geblaas en getoeter, waarbij de ene blazer de andere toeteraar in schrilheid probeert te overtreffen.

Dat is niet in strijd met mijn principe van de onbeperkte vrijheid van meningsuiting. Ik ben tegen een verbod op welke meningsuiting dan ook, alleen hoeft niet iedereen zijn hersenscheten hier te komen laten.

Overigens heb ik geen reacties van Gielah verwijderd, noch heb ik haar een ban gegeven. Ik heb alleen gezegd dat de afdeling ‘Ongenuanceerd Kankeren op de Islam’ een paar verdiepingen lager is.

Ik ben dus geen atheïstische Balkenende, maar een agnostische scheidsrechter, die zorgt dat de boel een beetje overzichtelijk en interessant blijft.

Eric,

Jouw ideeën over de islam zijn die van een moslimfundamentalist.

op 02 03 2008 at 18:21 schreef Hafid:

Peter,

Schelden heeft tot doel iemand te raken/beledigen/kwetsen, of niet? Is de islam (ik zeg niet ‘kutislam’, want dat vind ik een belediging voor de kut) door jouw gescheld geraakt?

Wat jij nu doet is hetzelfde als schelden op de regen.

Ik zou wel schelden op islamisten en andere fundi’s. Graag met naam en toenaam.

op 02 03 2008 at 18:25 schreef Eric:

@Peter: ik constateer slechts dat orthodoxe moslims goede papieren hebben met hun interpretatie. Kun jij invloedrijke Islamitische theologen noemen die er vrijzinnige ideeën op nahouden?

op 02 03 2008 at 18:26 schreef Peter:

Ja, maar dat is precies wat ik bedoel: schelden op de islam is zinloos als schelden op de regen (wat ik trouwens heel vaak doe, of het is zelfs nog erger: ik scheld op God vanwege die regen). Laten we heel gericht schelden op de mensen die ons kwaad berokkenen.

op 02 03 2008 at 18:31 schreef Peter:

Kun jij invloedrijke Islamitische theologen noemen die er vrijzinnige ideeën op nahouden?

Nee, maar ik kan er ook geen noemen die fundamentalisme bedrijven. Ik hou me er totaal niet mee bezig. Ik ken wel gewone moslims die proberen een beetje een leuk leven te leiden. Kijk naar de moslims in deze documentaire van Hassnae. Zijn dat fascistoïde barbaren? Of zeg je, zoals een echte moslimfundamentalist doet, dat dit eigenlijk geen moslims zijn?

op 02 03 2008 at 18:47 schreef Hafid:

Eric,

Ik ken er maar één en of hij nog leeft weet ik niet: Zaki Badawi in Londen, die Cat Stevens bijstond toen deze zich tot de islam bekeerde en een kotsmisselijkmakende slapjanus werd. Hij heeft verkondigd dat een vrouw niet gesluierd hoeft te zijn en hij nam het ook op voor Rushdie na de fatwa.

Toen Stevens aangaf geen muziek meer te maken omdat hij moslim was geworden, zei Zaki tegen hem: ‘Wat heeft dat er nou mee te maken?’

Ik geef je één ding echter op een blaadje: je kunt wachten tot Sint Juttemis op een vrijzinnige islamitische theoloog. Werkelijke verandering, hervorming en afvalligheid zullen van de gelovige moslims zelf moeten komen. Maar, helaas, zelfs de zgn gematigde moslims nemen het op voor de islam als deze bekritiseerd wordt, omdat zij geen onderscheid maken tussen het geloof dat zij aanhangen en hun allerindividueelste persoonlijkheid.

Wat de islamitische wereld nodig heeft is individualisering en een identiteit losgezongen van religie.

op 02 03 2008 at 18:52 schreef a.j. Lugtigheid:

Wat is om kinderen meer vertrouwen te geven?

geloof, het bied je houvast en het is een eenvoudige interpretatie van de wereld, en zolang je er in geloofd is dat voldoende. maar het is geen reden om er oorlogen om te beginnen of bepaalde producten niet te gebruiken.

op 02 03 2008 at 19:08 schreef Eric:

@Peter: alle Islamitische rechtsscholen zijn naar onze Westerse maatstaven orthodox of fundamentalistisch.
Je kunt op 2 manieren naar de Islam kijken: top down vanuit de leer, en dan zie ik geen prettig plaatje. Of bottum up, hoe de gemiddelde moslim in dit land er mee omgaat en dan ziet het er milder uit zoals jij aangeeft. Hier zit echter spanning tussen en dit roept bij mij de vraag op: kun je aan de ene kant een orthodoxe, op punten totalitaire en gewelddadige leer hebben, en aan de andere kant een meerderheid van moslims die zich hier weinig van aan trekt en liberaal in het leven staat? Persoonlijk heb ik daar mijn twijfels over. Je zult uiteindelijk naar mijn mening de leer moeten aanpassen aan de praktijk. Net zoals in het Christendom gebeurd is met theologen als Kuitert. Je hebt een onderbouwing nodig, en intellectuelen of theologen die dit kunnen geven, maar dan moet je wel kunnen afstappen van dogma’s en de vraag is of dit kan in de Islam. De moslims die de leer nu oprekken in de prakijk zullen anders door de zelfbenoemde hoeders van de Islam op termijn weer op het ‘rechte pad’ gebracht worden. En hoe meer moslims er komen in dit land, en hoe verder de segregatie groeit, hoe groter de onderlinge sociale controle en groepsdruk zal worden. De moslims die nu liberaal met de leer omgaan, doen dit dankzij onze vrijheden, en omdat ze kunnen opgaan in een groter niet Islamitisch geheel. Maar hoe lang kunnen zij dit vol blijven houden met de groei van de Islam?
Een lakmoes proef voor mij is bijvoorbeeld secularisatie: in een land waar zoveel mensen van hun geloof vallen, zou het vreemd zijn als alle moslims wel gelovig blijven. Toch hoor je weinig van moslims die niet meer geloven. Is hier sprake van groepsdruk? Wijst dit niet op de onvrijheid die er bestaat in de Islam?

op 02 03 2008 at 19:24 schreef Eric:

@Hafid: ik denk dat je gelijk hebt, maar dan nog blijft de vraag of de Islam hervormbaar is. Zolang de Koran het woord van god is, en Mohammed een onfeilbaar voorbeeld, blijft het orthodox. Maar wat blijft er over als men daar van af zou stappen?
Maar aan de ander kant: je hebt ook zoiets als sufisme dus wie weet.

op 02 03 2008 at 19:53 schreef René:

Hafid, je schreef "Ik geef je één ding echter op een blaadje: je kunt wachten tot Sint Juttemis op een vrijzinnige islamitische theoloog.". Ik denk dat jij in een veel betere positie verkeert dan ik om hiervan een inschatting te maken. Toch vraag ik me af wat er zou gebeuren als men in Europa eindelijk echt werk zou maken van het wegwerken van de de import-imams en het van de grond krijgen van Europese imamopleidingen. Het zou een zaak van lange adem zijn, zeker, maar of het tot ‘sint juttemis’ zou moeten duren voor zich daar de eerste voorzichtig-liberale theologen zouden roeren?

Ik ben het met Eric eens dat het taboe (of erger) op openlijke afvalligheid in de islam ook in Nederland een ernstig probleem is. Alle reden dus om openlijk-afvalligen 100 procent te steunen, in de publieke opinie en in de zin van maximale beschermingsmaatregelen, ook als men zich onbesuisd of ‘kwetsend’uitlaat, zoals Jami.

Bij delen van de agenda van een Tariq Ramaden hebben velen, naar mijn gevoel terecht, zware bedenkingen (hij is bijvoorbeeld vóór het toestaan van vergaande genderapartheid in de publieke ruimte, onder het mom van ‘vrije keuze’ van de betreffende vrouwen); maar zijn idee van een ‘Europese islam’ kan desalniettemin strategisch worden overgenomen als fase in het loskomen van de ‘pausjes’ in het Midden-Oosten, of niet?

Met jou heb ik een sterke voorkeur voor "individualisering en een identiteit losgezongen van religie" – maar mensen als Tibi, Manji, Aboutaleb et cetera laten toch zien dat dit niet een must is om tot maatschappelijk aanvaardbare en soepele verhoudingen te komen, lijkt me.

Oké, misschien is een Tibi een enorme (moslim)seksist (ik weet het niet hoor) en houdt een Aboutaleb zijn dochters behoorlijk onder een (moslim)knoet (weet ik evenmin natuurlijk). Maar het geloei van verontwaardiging van de boze Hollandse Meute die zich nu roert, heeft verschrikkelijk hypocriete kanten. Je wilt toch niet geloven dat dezelfde types die zich voor 10 euro laten pijpen door meisjes die gedwongen achter het raam zitten, werkelijk hartverscheurend begaan zijn met de arme moslimvrouwen die in hun vrijheden worden beperkt? Om maar iets te noemen.

Enfin, basta cosi van mijn kant, voorlopig.

op 02 03 2008 at 20:00 schreef René:

Oef, ik wil natuurlijk (juist) niet suggereren dat Tibi, Manji, Aboutaleb et cetera geen voorbeelden zijn van "individualisering"; maar haal ze aan omdat hun identiteit, voor zover ik hun uitlatingen ken, niet (geheel) is "losgezongen van religie".

op 02 03 2008 at 20:32 schreef Aad Leering:

"Maar het geloei van verontwaardiging van de boze Hollandse Meute die zich nu roert, heeft verschrikkelijk hypocriete kanten. Je wilt toch niet geloven dat dezelfde types die zich voor 10 euro laten pijpen door meisjes die gedwongen achter het raam zitten, werkelijk hartverscheurend begaan zijn met de arme moslimvrouwen die in hun vrijheden worden beperkt?" Spreek vooral voor jezelf. Wat een vreselijk gelul, alsof het in de aard van de Nederlanders ligt om dit te doen, en alsof het niet gebeurd in het buitenland.

Persoonlijk heb ik me hiertoe nooit verlaagd. Maar wat wil je hiermee zeggen: Nederlanders moeten niet zeuren over vrouwenrechten, want er zijn hoerenlopers ? Wedden dat allochtonen naar verhouding meer naar de hoeren gaan dan autochtonen ? Ga maar eens kijken ’s nachts in een roze buurt.

Wat een vreselijk onzin-argument, volgens mij staat er op je voordeur: "Weg met ons"

op 02 03 2008 at 20:42 schreef Hosseyn:

René je bent knettergek.

op 02 03 2008 at 21:17 schreef Tjerk:

En jij, Hosseyn, onorigineel…

op 02 03 2008 at 21:25 schreef Ernst:

René,
dat er mensen zijn die er anders over denken dan ik, zegt niets over de (on)juistheid van wat ik te berde breng.

Aangaande de tsunami van moslims: ik zou mijn woorden anders gekozen hebben, maar een belediging kan ik in die woordkeus niet zien. Dat een grote toevloed van immigranten uit moslimlanden de criminaliteitscijfers opdrijven, is niet een mening, maar een feit.

En over de grondwet: die geeft de spelregels voor de overheid, niet voor de burger. Hoewel, als burger kan je er wel in lezen (en dat is minder moeilijk of saai dan Ter Horst ons wil doen geloven) waar je de overheid rechtens aan kan houden. Was het anders, dan zou artikel 1 bijvoorbeeld betekenen dat jij bij de inrichting van je seksleven geen onderscheid zou mogen maken naar sekse, kleur of wat dan ook. Ik hoop voor je dat je dit niet voor het eerst hoort, want anders ben je misschien in vaarwaters geraakt, waar je met iets meer discriminatie niet terecht gekomen zou zijn. Enfin, doe er je voordeel mee, met deze kennelijk nieuwe wetenschap voor je.

Overigens, het artikel van Willem gaat niet over de islam, maar over Balkenende cs. Die misdraagt zich, omdat hij zich niet kwijt van zijn primaire taak: het handhaven van de Nederlandse rechtsorde, en het verdedigen van de in de grondwet genoemde grondrechten. Vandaar dus ook dat Willem van een staatsgreep pleegt, want dat is als je als regering je bevoegdheden uitbreidt buiten de grenzen die de grondwet eraan heeft gesteld.

Met het je laten pijpen door wie dan ook, heeft dit alles niets te maken (muv dat wat ik je eerder over artikel 1 van de grondwet mocht onthullen).

op 02 03 2008 at 21:25 schreef Aad Leering:

René schreef: "Veder wil Wilders zoals bekend geen enkele moslim meer in ons land toelaten en schildert hij daarmee impliciet iedere moslim af als een vlek op de samenleving."

Gezien de huidige omstandigheden, waarbij de nodtoestand moet worden afgekondigd om het logisch geachte geweld van zich op voorhand beledigd voelende moslims het hoofd te kunnen bieden vanwege een film (!), lijkt het mij uiterst onverantwoord ons land op te zadelen met nog meer mensen met dezelfde overtuiging.

Tenzij je het een wenselijke situatie vindt natuurlijk, dat een film (alleen de aankondiging daarvan al) de aanleiding mag zijn voor een specifieke bevolkingsgroep om onze samenleving te ontwrichten.

Notabene: Wilders is niet verantwoordelijk voor de aangekondigde vernielingen, nog was Theo verantwoordelijk voor zijn slacht. Dit is absoluut niet normaal, en durf dat nou gewoon eens te zeggen, zonder je te wentelen in mea culpa’s.

op 02 03 2008 at 21:47 schreef René:

Wie in de frase ‘een tsunami van moslims’ (Wilders zei volgens De Volkskrant overigens ’tsunami van islamisering’ maar ook ‘moslims zullen de samenleving overspoelen’) geen grotesk- discriminerende uitpraak ziet, zal ik nooit kunnen begrijpen (en vice versa).

Daarom is dit mijn laatste reactie aan jouw adres. Je schijnt ook nadat ik het ongeveer heb uigespeld niet te kunnen of willen lezen dat ik de – oké, juridisch verre van uigemaakte, zeg rijkelijk speculatieve – mogelijkheid opper, dat een partij (c.q. volksvertegenwoordiger) die in het parlement een bevolkingsgroep discrimineert op grond van godsdienst, terwijl datzelfde parlement een grondwet onderschrijft waarin de overheid geen enkele bevolkingsgroep mag discrimineren op grond van godsdienst… dat die partij wellicht handelt op zacht gezegd zeer gespannen voet met de grondwet.
Ja, een partij mag voorstellen de grondwet te veranderen; maar dat is wat anders dan alvast concreet beleid propageren dat in strijd is met de huidige grondwet.
Ja, dit zou ook het fenomeen ‘SGP’ op losse schroeven zetten – prima, wat mij betreft.
Ik geef toe dat dit enige mate van abstract denken vergt – best lastig hé.

Wat betreft het enigszins off topic zijn van mijn bijdrage, geef ik je gelijk. Ik zet er dan nu ook echt een punt achter.

Met een vriendelijke groet aan de hoerenlopers op wiens tere zieltje ik klaarblijk heb getrapt.

PS Hafid, laat anders de in te grote gauwigheid opgeworden vragen in mijn vorige mailtje maar gewoon voor wat ze zijn (wellicht was je dat toch al van plan) – een mens wordt op een gegeven moment ook een beetje moe van zo’n discussie, ik tenminste, dus ik heb er verkeerd aan gedaan er weer een andere draai aan te geven.

op 02 03 2008 at 21:58 schreef Hosseyn:

Tjerk – Holy shit, citeerde ik daar nu Wilders? Ik bloos.

op 02 03 2008 at 22:32 schreef Antoine47:

@Tofuburger: "Wilders zou inderdaad kunnen inschatten dat er door zijn film een aantal jihadisten een Nederlands doel op willen gaan blazen." Welnu, dan doet hij er goed aan daar rekening mee te houden. Als je een bommengooi-automaat hebt en je drukt op het "gooi" knopje, dat gooit dat ding een bom. Het maakt niets uit dat die automaat uit religieuze fanaten bestaat. Je kunt nl. met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid voorspellen dat er stompzinnig religieus gereageerd gaat worden. Het gaat trouwens niet alleen om bommen. We hebben helemaal niets aan slechte betrekkingen met islamitische landen of landen met een islamitische meerderheid.

Theo van Gogh, hierboven terecht geciteerd, maakte geen films om rotzooi te trappen maar bv. om vrouwenmishandeling en -verminking aan de kaak te stellen. Ik neem aan dat Wilders’ film dat soort dingen ook aanpakt, maar die doet het met een heel andere agenda: het demoniseren van een bevolkingsgroep. Ik neem ook aan dat hij juristen in de arm heeft genomen om te kijken hoever hij kon gaan – hij kan altijd zeggen dat hij niet de man (moslim) maar de bal (islam) speelt. Helaas maken veel moslims dat onderscheid niet, maar daarin kunnen we educatief tewerk gaan. Mensen tegen je in het harnas jagen niet een goed middel om ze van je gelijk te overtuigen. Je maakt mij niet wijs dat Wilders’ film bedoeld is om moslims op te voeden in westerse liberale waarden. Hij is eerder bedoeld om kleinzielige Hollanders te stijven in hun vooroordelen, geheel voorbijgaand aan het feit dat die vooroordelen vaak op een ander heilig boek, of uitvloeisels daarvan, gebaseerd zijn.

Mijn grote bezwaar tegen de film is dan ook niet de inhoud van zelf, voor zover ik daar een beeld van heb. In een ideale samenleving zou die moeten kunnen, en als we het met de inhoud eens of oneens zijn moeten we dat ook kunnen zeggen. Zoals ik al eerder zei is mijn bezwaar de motivatie om om de film ueberhaupt uit te brengen. In mijn ogen, en dat zijn die van een relatief buitenstaander want ik woon niet in Nederland, is de motivatie tweeledig: Wilders beoogt een haatcampagne tegen moslims en lokt geweld uit om die haat aan te wakkeren. Dat is zijn verantwoordelijkheid. Met de vinger naar wat de film in feite laat zien kan hij waarschijnlijk verdedigen dat hij alleen maar zijn mening over de koran geeft. Maar dat doet aan zijn werkelijke motivatie niets af. Wat ik dus stel is dat hij zijn vrijheid misbruikt.

op 02 03 2008 at 23:03 schreef Aad Leering:

@ rené, dus je wilt zeggen dat we geen tsunami van islam over ons heen krijgen ? Ik schat dat ongeveer 25 % van het dagelijkse nieuws met de islam te maken heeft, zeker nu Balkenende voor hen op kruistocht is. (een kijkje op teletekstleert dat twee van de negen onderwerpen idd met de islam te maken hebben)

En je hebt niet op mijn tere zieltje getrapt, je verkocht zielige onzin: "Je wilt toch niet geloven dat dezelfde types die zich voor 10 euro laten pijpen door meisjes die gedwongen achter het raam zitten, werkelijk hartverscheurend begaan zijn met de arme moslimvrouwen die in hun vrijheden worden beperkt?" . En je dan nog stoer voor willen doen, echt triest. Het kan niet anders dan dat je een linksmens bent, van het kaliber van een Oudkerk waarschijnlijk.

op 02 03 2008 at 23:14 schreef Huuskesgait:

Waarom die Willem de Zwijger de schuld alleen maar op de religieaanhangers wil werpen is me één groot raadsel. Het kabinet Balkezel IV heeft het allang in de broek gedaan van angst! Dàt is de echte reden.
Als de Geallieerden in WO II ook zo’n mentaliteit hadden gehad, dan brachten we nu nog steeds de Hitlergroet, en rookten de schoorstenen van Oswiecem (= Auschwitz-Birkenau) nog steeds volop. Of de laatste Roma, homo’s, Joden, communisten en andere niet-slappe-meelopers waren al vergast.
Graag z.s.m. nieuwe verkiezingen, zodat ik op Wilders kan stemmen!
Goodgoan: Huuskesgait

op 02 03 2008 at 23:27 schreef Tjerk:

"Het kan niet anders dan dat je een linksmens bent, van het kaliber van een Oudkerk waarschijnlijk."

Altijd amusant. Voortdurend klagen over de demonisering van rechtsmensen door ‘links’, en dan met dit soort doorwrochte argumenten komen.

Want René heeft daar juist een interessant punt te pakken. Dezelfde mensen die zich o zo druk zeggen te maken over vrouwenonderdrukking in islamitische landen hoor je nooit over hoertjes die zich hier – al dan niet gedwongen – laten uitbuiten.

Tenzij het hoertjes zijn die door Marokkaanse loverboys worden uitgebuit natuurlijk, dan wordt het ineens wel interessant.

Waar zou ‘m dat toch in zitten, Aad? Daar heb jij als rechtgeaard rechtsmens toch wel een antwoord op?

op 03 03 2008 at 02:11 schreef Willem:

”Maar het geloei van verontwaardiging van de boze Hollandse Meute die zich nu roert, heeft verschrikkelijk hypocriete kanten. Je wilt toch niet geloven dat dezelfde types die zich voor 10 euro laten pijpen door meisjes die gedwongen achter het raam zitten, werkelijk hartverscheurend begaan zijn met de arme moslimvrouwen die in hun vrijheden worden beperkt?"

”Je wilt toch niet geloven”? Veel succes met het demoniseren van het Nederlandse volk, want wij bestaan natuurlijk niet voor de helft uit vrouwen, en elke man is dan zeker een hoerenloper? Nee, om eerlijk te zijn, wil ik best geloven dat alle Nederlanders die boos zijn op moslims, zich laten pijpen door slaafmeisjes voor 10 euro. Alleen vraag ik me af waar wij al die slaafmeisjes vandaan moeten halen om de 7 miljoen volwassen blanke mannen te pijpen?

op 03 03 2008 at 07:29 schreef Kaatje:

Quote Tjerk: "Dezelfde mensen die zich o zo druk zeggen te maken over vrouwenonderdrukking in islamitische landen hoor je nooit over hoertjes die zich hier – al dan niet gedwongen – laten uitbuiten.

Tenzij het hoertjes zijn die door Marokkaanse loverboys worden uitgebuit natuurlijk, dan wordt het ineens wel interessant."

En daar hebben we er weer een. Een smeerlappen argument. Je bent een viezerik Tjerk.
Onderdrukte vrouwen (weinig naar buiten, geen scholing, kans op steniging, kans op ophanging buiten Nederland èn er zelfs in) en – al dan niet (sic)- gedwongen ‘hoertjes’ in Nederland. Meiden die aan alle kanten hulp kunnen verwachten en kunnen krijgen. En/of waar justitie bovenop zit. Plus het feit dat je daar even durft te beweren dat hier in Nederland de bevolking, of in ieder geval een gedeelte ervan (en jij meent zelfs te weten wèlk deel niet ageert) niet tegen dit soort zaken de mond opentrekt of zelfs zelf actie onderneemt.
Smeerlapje van het zuiverste water.

op 03 03 2008 at 07:43 schreef Hosseyn:

Kaatje: ik vind dit niet heel erg duidelijk. Bedoel je nu dat iedereen al bezig ís met die onderdrukte vrouwen? Dat lijkt mij nogal kort door de bocht. En waarom maakt dat Tjerk dan een smeerlap? Afgezien van het feit dat ook zijn opmerking kant noch wal raakt en een variant is op de eerdere onzin over pijpende tientjeshoeren.

op 03 03 2008 at 07:43 schreef Kaatje:

Quote Antoine47: ""Wilders zou inderdaad kunnen inschatten dat er door zijn film een aantal jihadisten een Nederlands doel op willen gaan blazen." Welnu, dan doet hij er goed aan daar rekening mee te houden. Als je een bommengooi-automaat hebt en je drukt op het "gooi" knopje, dat gooit dat ding een bom."

Nooit meer bewegen dan. Vooral stil blijven staan waar je staat. Stil blijven zitten waar je zit. Die automaatjes staan al zo op scherp. Je mocht er eens voor zorgen dat ze per ongeluk afgaan.
Niet meer bewegen. Nooit meer….

op 03 03 2008 at 09:01 schreef Theo Ichtus:

Brekend nieuws in de Telegraaf: Het CDA wou "De Film" van de voren verbieden, de PvdA had toch een oprisping van sociaal democratisch geweten (Domela Nieuwenhuis maakte daadwerkelijk lawaai bij het zich in z’n graf omdraaien) en Bos wil pas na het uitkomen van "De Film" met grote gestrengheid maatregelen nemen tegen de perfide blonde gelovigenbeledigert. Dit standpunt wordt echter weer niet gedeeld door kereltje Koenders die in Somalië graag uw en mijn centen had willen uitdelen en dat nu niet meer mag van de boze Somaliërs. (Ze Dreigen Ons Te Boycotten! We moeten dan ons eigen geld zelf opmaken, kunt U zich een erger lot voorstellen?)
Sheik Yassim imiteert vanuit de Gazastrook niet alleen Monty Python’s "Knights of Ni" maar brengt de performance tot een heel nieuw level door het feit te negeren dat hij niet alleen beweegbare armen en benen mist, maar net zo dood is als bijna honderd andere arabische Kassam afschieterts en hun directe familie.

Vanuit z’n graf laat de sjeik ons weten: "Geweldige overwinning van de dappere Hamasstrijders tegenover de perfide Israelies…"

Rob van Wijk zagen we zojuist in "Goedemoggel Nedepkamd" een briljante vertolking geven van een buitenland deskundige die zich zorgen maakt – het was niet geheel duidelijk wat er groter was, het buitenland of Rob zijn zorgen…

Een sproeddewat dat is wat we nozig heppen..

op 03 03 2008 at 09:49 schreef filantroop:

O gunst, er zijn zowaar kabinetsvoornemens het filmpje van Wilders preventief te ruimen. Zou het kabinet bang zijn dat uit de vertoning zou blijken dat het gewoon een keurig filmpje is, en het kabinet feitelijk slechts aan het zaaien van haat bezig geweest is?
Bovendien, mocht het filmpje verboden worden, wat zal de volgende ingewilligde eis van de islam zijn? Verbod van de PVV? Verbod op Ehsan Jami? Intrekking van het Nederlanderschap van Ayaan Hirsi Ali? Verbod op de verkoop van matzes? Een halve maan in onze driekleur?

op 03 03 2008 at 09:53 schreef Bas:

In het geloof christendom bestaat er een hemel voor gelovigen ,en een hel voor alle andere mensen.
Bij de Islamitische mens is het niet veel anders.
In het verleden ,zeg duizend jaar ,werd een heidense koning Christen,in ene klap.
En het gewone volk,onze voorouders,deden wat de baas deed ,ze werden ook Christenen.
En is het geen feest geweest ! ,kruistochten, moorden en plunderingen, allemaal mogelijk onder de vlag met het kruis.
Het was vooruitgang ,wat vroeger barbaars heette .
Columbus deed het nog beter ,een heel werelddeel laten mee genieten in echtgeloven,tot op de dag van vandaag.
Optreden in naam van een geloof is niet barbaars ,maar alleen ten voordele van de heiden die ook naar de hemel moet ,niet willen is geen optie ,dan gaat je hoofd er af ,letterlijk, en terecht !
Vanuit die tijden stamt het vastgestelde feit dat de boven ons gestelde ,zoals een koning of keizer ,altijd gelijk hebben in kwesties van geloof, geld en rijkdom vergaren.
En was het geen grandioze vooruitgang ,voorspoed en rijkdom bracht het ,we noemden het de gouden eeuw.om maar bij Nederland te blijven.
Wat vroeger onder de Romeinen barbaars of barbaren heette werd in het geloof van het Christendom uitbreiding van het koningrijk genoemd waar heidenen geen bestaansrecht hadden.
Wat wel barbaars was dat wat er in Frankrijk gebeurde ,de bevolking stopte het geloven in het geloof en koning .
De koppen van duizenden mensen gingen er af ,ook van de koning .
En in Rusland ,barbaars zoals de koning en gezin deze planeet verlieten ,dat was ook barbaars.
Het woord barbaars kan dus gebruikt worden voor niet gelovigen .
In alle andere gevallen ,niet

Bas

op 03 03 2008 at 10:05 schreef Conan:

Enige opmerkingen bij een paar citaatjes van een zekere Antoine47:

"Je maakt mij niet wijs dat Wilders’ film bedoeld is om moslims op te voeden in westerse liberale waarden."

Waarom niet Antoine47?

"Hij is eerder bedoeld om kleinzielige Hollanders te stijven in hun vooroordelen, geheel voorbijgaand aan het feit dat die vooroordelen vaak op een ander heilig boek, of uitvloeisels daarvan, gebaseerd zijn."

Ah, omdat jij in al je verblindende wijsheid exact weet wat Wilders wil.
Overtuigend Antoine47.
"Kleinzielige Hollanders", ook al geheel van vooroordelen vrij. En dan de uitsmijter, voorbij gaan aan de basis, een boek en de uitvloeisels daarvan. Ik meen mij te herinneren dat de heer Wilders zich met name juist over dat boek niet zo zinvol had uitgelaten; iets met scheuren en een verbod of zo.

"Mijn grote bezwaar tegen de film is dan ook niet de inhoud van zelf, voor zover ik daar een beeld van heb."

De inhoud is kennelijk geen bezwaar voor je bij gebrek aan kennis daarvan? Maar net als over de inhoud, kun je ook over de rest niet meer dan speculeren.

"Zoals ik al eerder zei is mijn bezwaar de motivatie om om de film ueberhaupt uit te brengen."

Maar mijn beste, edoch evident niet al te nozele Antoine47, die gestelde motivatie komt vooralsnog geheel uit je eigen vooringenomen bolletje. Al met al ben je vooral je eigen probleem.

Om Reagan maar eens vrij te citeren (A time for choosing, 1964):

"It is not that liberals are ignorant, it’s just that they know so much that is not so."

("liberals" uiteraard in de Amerikaanse betekenis van het woord)

op 03 03 2008 at 10:09 schreef DBC01:

We geven over. Op het ruggetje liggen en af doen. Pootjes geven, blafje op kommando, blij kijken naar de bebaarde baas en uit enthousiasme af en toe spontaan plassen. Hoe zalig kan het zijn.

Het sprookje van duizend-en-één-nacht is uitgekomen voor de Arabische wereld. Alleen dan zonder mooie buikdanseressen voor ons.

op 03 03 2008 at 10:27 schreef Peter:

De Arabische wereld heeft zich tot nu toe opvallend stil gehouden, DBC, in weerwil van wat Balkenende ons wil doen geloven. De Iraanse overheid en de voorzitter van de Moslimbroederschap vertegenwoordigen gelukkig niet de Arabische wereld.

Mocht Wilders trouwens ooit iets overkomen, dan kan er toch geen twijfel over bestaan dat Balkenende hiervoor direct verantwoordelijk is. Ik bedoel niet als premier, maar als degene die aanzet tot geweld of moord.

op 03 03 2008 at 10:33 schreef Hosseyn:

Peter: volgens mij is altijd de moordenaar verantwoordelijk toch? Hoezeer Balkenende en consorten me ook afkeer inboezemen.

op 03 03 2008 at 10:37 schreef Peter:

Uiteraard, maar wat Balkenende doet, is aanzetten tot moord. Neem Colijn, die was bevelhebber in Aceh, zat rustig een pijp of sigaartje te roken terwijl zijn soldaten vrouwen en kinderen afslachtten, op zijn bevel. Dan is-ie verantwoordelijk voor die slachting, toch?

op 03 03 2008 at 11:09 schreef filantroop:

Zijn overigens niet ver voor de film van Wilders de netvliezen der moslims in tal van theocratieën dreigt te teisteren, onze minister van buitenlandse zaken of de plaatselijke ambassadeurs in de belanghebbende moslimlanden gaan waarschuwen voor de mogelijk “expliciete” inhoud van die film? Voor de Deense cartoons had men de boosaardige imam Ahmad Abu Laban nodig om een half jaar na dato de moslimwereld aan het brandschatten te krijgen. Wij hebben onze imam Balkenende om de mens in de moslimwereld erop te wijzen dat de poppen weer aan het dansen kunnen. Gaan ze fonduen van onze kazen.
In Afganistan scandeerde men al “Dood aan de Nederlanders”. En die moeten we bevrijden van de Taliban?

op 03 03 2008 at 11:11 schreef Peter:

We moeten helemaal niemand bevrijden. Nederland moet zich onmiddellijk terugtrekken uit Afghanistan. We kunnen beter de Belgen gaan bevrijden, die brandhaard is aanzienlijk dichterbij huis.

op 03 03 2008 at 11:15 schreef Hosseyn:

Kunnen de belgen dan niet beter ons bevrijden? Annexeer ons! Verlos ons van die enge calvinistenbende!

op 03 03 2008 at 11:17 schreef Peter:

Goed idee, we sturen een delegatie naar België, om te vragen om een snelle interventie. Zo kan het echt niet langer!

op 03 03 2008 at 11:40 schreef Hosseyn:

Wat betreft de grootste knelpunten: als wij ons drugsbeleid mogen handhaven mogen zij onze biercultuur hervormen. On maintiendra!

op 03 03 2008 at 11:46 schreef filantroop:

Hemeltjelief, wordt ons dan hier ook de belegen trappistenurine opgedrongen waar de Belg zijn fysionomie volledig aan opgeofferd heeft?

op 03 03 2008 at 11:47 schreef Peter:

En naaktstranden, in België doen ze niet aan naaktstranden. Die houden we ook.

op 03 03 2008 at 11:50 schreef Hosseyn:

Dan leveren wij op onze beurt de boerkini in.

op 03 03 2008 at 11:51 schreef Peter:

Nee, Hos, ik ben tegen een verbod op de boerkini. Vrijheid ook voor malloten met geldingsdrang.

op 03 03 2008 at 11:53 schreef filantroop:

Als ik denk aan zo’n nachtspiegel op hoog pootje, gevuld met licht schuimend keldervocht, en in een wijde omtrek een zurige monnikenlucht verspreidend, snap ik ook wel hoe het komt dat Karel Lodewijk Georgette Emmerence De Gucht zo’n rotkop heeft.

op 03 03 2008 at 11:54 schreef Hosseyn:

Maar dan wel op een dedicated Boerkinistrand, nabij het verboden-voor-autochtonen smulbos.

op 03 03 2008 at 11:55 schreef Peter:

Nee, niks geen vakjes. Naakt en boerkini door elkaar.

op 03 03 2008 at 12:14 schreef USA:

Is dat die weblog wedstrijd van de Libelle georganiseerd door Vogelaar tussen de gesubsidieerde integratie bevorderende weblogs? Het stukje van Antoine47 is overgeschreven van Femke Halsema en die heeft het weer overgeschreven van Balkenende, laat je naaien.

Zeker Aad, op die voordeuren staat inderdaad "Weg met ons" maar dan met een heel regiment toevoegingen daar nog achter je kent ze wel “uit intellectueel zelfrespect”: (of erger) (ik weet het niet hoor) (weet ik evenmin natuurlijk) (ten dele) enz enz. Die lui kunnen nog geen deksel op de pindakaaspot krijgen omdat ze nooit weten of dat nou goed of slecht is, clueless suckers.

op 03 03 2008 at 12:15 schreef Tofuburger:

@Antoine, je stelt "Wilders’ (film is niet bedoeld) om moslims op te voeden in westerse liberale waarden. Hij is eerder bedoeld om kleinzielige Hollanders te stijven in hun vooroordelen, geheel voorbijgaand aan het feit dat die vooroordelen vaak op een ander heilig boek, of uitvloeisels daarvan, gebaseerd zijn."

Dat zou zo kunnen zijn, maar dan blijft staan dat "de moslims" nog steeds die liberale waarden wel mee moeten krijgen. De koran en de islam heben geen goed recept beschikbaar voor een internationaal werkbare economie.

op 03 03 2008 at 12:34 schreef Michiel Mans:

Peter schreef,

-"Bottehond kan niet schrijven. Henk Lomax ook niet. Van Baarle ook niet. DrNomad ook niet."-

Misschien geen edele proza zoals altijd uit jouw toetsenbordje komt, maar wat ze bedoelen komt redelijk duidelijk over. En velen vinden dat belangrijker. Natuurlijk zijn het wel allemaal tokkies die dat riool volgieren en lezen. Hier is het allemaal een stuk netter geworden sinds die grafwijven pleite zijn. Gefeliciteerd met je drievoudige benoeming voor de weblog wedstrijd overigens.

op 03 03 2008 at 12:59 schreef Peter:

De verbetenheid van zo’n jongen…

op 03 03 2008 at 13:13 schreef Kaatje:

*grinnikt*
Dat was een snelle aktie Breedveld.
Bibber je nog een beetje na?

*en hikt er ook nog effe bij tijdens het koffielebberen*

op 03 03 2008 at 13:15 schreef Peter:

?

op 03 03 2008 at 13:27 schreef Kaatje:

Ah, alleen maar een vraagteken. Ook quick thinking.
Sommigen lezen nu eenmaal sneller dan dat jij het kunt veranderen Breedveld.
*blijft nahikken*

op 03 03 2008 at 13:40 schreef Peter:

Vind je het werkelijk zo grappig, Kaatje, dat ik, om te voorkomen dat de minder bedeelden onder ons mijn vergelijking van Balkenende met Adolf Hitler zouden aangrijpen om het alleen maar dáárover te hebben, heb veranderd in een minder beladen voorbeeld ter illustratie van mijn stelling dat Balkenende, bij een eventuele aanslag op Wilders, daar als aanstichter volledig verantwoordelijk voor dient te worden gesteld?

Of had je gewoon zin om lekker te zuigen?

op 03 03 2008 at 13:40 schreef Theo Ichtus:

mocht het filmpje verboden worden, wat zal de volgende ingewilligde eis van de islam zijn? Verbod van de PVV? Verbod op Ehsan Jami? Intrekking van het Nederlanderschap van Ayaan Hirsi Ali? Verbod op de verkoop van matzes? Een halve maan in onze driekleur?

Wat een bescheiden wensen Filantroop. Ik zou het hoofd van Ayaan op een zilveren schaal willen hebben. Liever nog de kloten van Bos of Balkenende maar mogelijk is dat wat onpraktisch omdat de electronen microscoop nog niet overal in bedoelde landen beschikbaar is…

op 03 03 2008 at 13:45 schreef filantroop:

Nochtans lijkt de vestiging van de enkele jaren geleden aangekondigde smulbossen, met als oogmerk de allochtoon de natuur in te laten trekken, niet tot wasdom gekomen te zijn. Wel heb ik onlangs in een bosschage een rottweiler een mevrouw zien uitlaten welke laatste nog niet geheel zindelijk bleek. Nadat ze haar tweedrok tot heuphoogte gesjord had en in gehurkte houding was gaan zitten, liet ze op de plek waar dat voor honden ten strengste verboden was zich ontlasten van een zware last.
Dit inspireerde de rottweiler kennelijk zodanig dat het dier zich naast de dame neervlijde en net zo’n actie ondernam.
Men ziet dat de mens het huisdier het slechte voorbeeld geeft in de niet aflatende strijd tegen onzindelijk gedrag.
Het is daarom dat ik voorstel dit type bosschage als smulbos te reserveren voor de Dajaks, die zoals we weten uitgerust zijn met blaaspijp en gifpijlen om mens en dier weer in het gareel te brengen.

op 03 03 2008 at 13:48 schreef Kaatje:

Dat je iets wilde voorkomen was duidelijk.

En ja, ik had er beslist even zin in om je te stangen. Zuigen laat ik aan je vrouw over.

op 03 03 2008 at 13:59 schreef filantroop:

@Theo Ichtus

Heeft wel iets weg van de destijds zeer in opspraak geraakte opera van Richard Strauss, waarin Salomé op zilveren schaal het hoofd van Johannes de Doper offreert.
Het orgiastische tafereel deed veel stof opwaaien, en was luchtig gebaseerd op de tragedie van Oscar Wilde. Men vond het een schandelijke uiting van zedenverwildering

op 03 03 2008 at 14:01 schreef Hosseyn:

En Ayaans hoofd oogt nog mooier dan dat van Danton. Elle en faut la peine! Het gepeupel zal ook smullen boven haar breikousje.

op 03 03 2008 at 14:02 schreef Peter:

Zuigen laat ik aan je vrouw over.

Ja, die is daar goed in.

Maar ik ben echt niet bang voor de juristen van Balkenende, hoor. Het was gewoon onnadenkend van me om Hitler op te voeren. Dat is het domein van Het Vrije Volk en dergelijke.

op 03 03 2008 at 14:04 schreef Hosseyn:

faut = vaut! Sorry, mijn middelbare school ligt al weer ver achter me.

op 03 03 2008 at 14:05 schreef Peter:

Het orgiastische tafereel deed veel stof opwaaien, en was luchtig gebaseerd op de tragedie van Oscar Wilde.

Huh? Wat dacht je van de bijbel, Filantroop?

op 03 03 2008 at 14:10 schreef filantroop:

Je gelooft je ogen toch niet meer:

“Ontslag na stofzuigerseks
AMSTERDAM – Een Poolse bouwvakker die betrapt werd toen hij seks had met een stofzuiger, is op staande voet ontslagen.” (Bron: Telegraaf)

Was het aanranding? Heeft de stofzuiger zich hevig verzet? Gaf de stofzuiger misschien zelf aanleiding? Betrof het een zakloze Dyson-stofzuiger? Vond het delict plaats in de fietsenstalling van het stadhuis van Nijmegen?
Vragen die onbeantwoord gebleven zijn.

op 03 03 2008 at 14:11 schreef Hosseyn:

Volgens mij wordt hier weer een volksdeel gestigmatiseerd. Over zuigen gesproken.

op 03 03 2008 at 14:12 schreef filantroop:

Ja, de bijbel dient op de hoogste plank van de boekenkast van het gezin Rouvoet een voor koters onbereikbare plek te krijgen. Voor je het weet zitten ze met dominee Visser te chatten.

op 03 03 2008 at 17:15 schreef Antoine47:

Nou breekt mijn klomp. Heb ik een stukje overgeschreven dat ik nog nooit heb gezien.

Kaatje, tussen niet bewegen en op je klompen door de porcelijnkast banjeren ligt nog een heel spectrum van schakeringen.

Tofuburger heeft me niet goed gelezen. Natuurlijk zouden veel moslims gebaat zijn met cursussen liberale waarden en secularisme. Ik stelde dat zo’n film daar niet het goede middel voor is.

Voor de duidelijkheid: Als je dingen doet die voorspelbare gevolgen hebben kun je het beste eerst even de gevolgen overdenken. Ik denk dat Wilders dat wel gedaan heeft – zo stom is hij nou ook weer niet. Wie de gevolgen dan uitvoert is weer verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan enz. Zo gaat dat.

op 03 03 2008 at 19:41 schreef Kaatje:

@Antoine47: Je bedoelt op kousevoeten bomfiguren onschadelijk proberen te maken? Gaat je misschien zelfs wel bij een paar lukken ook. Hard hoera roepen dan.

Veel praten wil ook wel eens helpen. Gaan ze direct om, vooral als je veel beloofd. Geld en een moskee hier of daar wil wel eens helpen. Doe je niet wat er is toegezegd zitten er zo 500 bussen vol om je er even aan te herinneren. Vraag maar aan Cohen. In Afghanistan bouwen de heren en dames opbouwers moskeeën en scholen. De moskeeën werden meteen bevolkt door Pakistaans opgeleide haatimammetjes. Roepen nu allemaal gezellige, opbouwende leusjes. Dat hadden ze nou niet verwacht…
Bij de shahada uitspreken gaan ze trouwens hélemaal om. Is zeker te proberen. ’t Is dan wel uitkijken voor de ander clan in islam die ook bepaalde aanspraken maakt. Die soenieten en shi’iten houden beslist van elkaar. En dan heb ik het er nog maar over twee clans.
Best gezellig eigenlijk, die porceleinkast. Alleen jammer dat het porcelein zo verdomd dicht op elkaar staat. Breekbaar goedje…
En we zijn met z’n allen in dit land natuurlijk ware bewegingskunstenaars, slangenmensen onderhand. Niet één kopje mag breken.
Daarom smijten we ook met papiergeld en niet meer met munten. Groen fondsje iemand?…Nog een (re)integratietrajectje iemand?…Subsidie?…Grond van de gemeente voor een nieuwe moskee, gefinancierd voor de rest uit Arabië?…
Het schijnt fantástisch te werken.
Echt waar, elk rapportje vloeit over van positieve geluiden. Niet één (eventueel/toekomstig) bomautomaatje te bekennen.
Eerlijk, voordat Wilders zijn filmpje aankondigde was er hélemaal niks aan de hand in Nederland en de islamitische landen. Nada…
Geen vlammende vlaggen. Geen brandende kerken, geen vermoorde christenen, geen opgehangen homo’s, geen gestenigde vrouwen, Iran wilde nog helemaal geen ongelovigen dood, die twin towers, dat komt zometeen eigenlijk pas, ze zijn nog aan de vlieglessen. Al die bedreigde cartoonisten, schrijvers en anderen, komt straks pas, ná de uitzending van Wilders film. Vliegvelden worden pas zwaar beveiligd ná de uitzending, je kan nu nog gerust met het vliegtuig. Ik kan zo nog wel even doorgaan.
Ik word onvoorstelbaar cynisch ondertussen, door gastjes zoals jij. Gastjes die daadwerkelijk nog denken dat er nog een totaalpakket aan schakeringen zijn om het allemaal weer goed te laten komen. Die denken dat de dreiging groter wordt door Wilders film. Die dreiging is er gewoon altijd al geweest en die gaat echt niet minder worden. Of je nou niet beweegt, weinig beweegt of met klompen gaat banjeren.
Geef mij ondertussen die klompen maar, om ergens te komen, dan maar een paar kopjes aan scherven.
De sfeer in de porceleinkast is inmiddels niet meer te harden. Ook daaraan kun je kapot gaan.
Is dit genoeg beeldspraak voor je, of niet.

op 03 03 2008 at 19:52 schreef Kaatje:

@ Peter;
quote: "Maar ik ben echt niet bang voor de juristen van Balkenende, hoor. Het was gewoon onnadenkend van me om Hitler op te voeren. Dat is het domein van Het Vrije Volk en dergelijke."

Je bent een held.
Onnadenkend kan niet, tenzij je even hersendood was. Niet alleen een held, maar ook nog ’s een medisch wonder. Je gaat lekker…

op 03 03 2008 at 21:12 schreef Aad Leering:

Tjerk, lutser, lees deze bij deze link de datum, en mijn reactie: http://www.amsterdam.pvda.nl/nieuwsbericht/4920

"In de hele politieke arena is mevr Content de enige die op dit onderwerp bij mij eerlijk en betrokken overkomt."

Dit zeg ik echt niet zomaar. Sommige mensen heb ik bijzonder hoog zitten, en Content is daar een van. En al zat ze bij de SP, of GroenLinks, ik zal niet schromen dat te melden.

op 04 03 2008 at 06:03 schreef Conan:

Antoine47,

"Wie de gevolgen dan uitvoert is weer verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan enz.

Heerlijke onnozelaar!

Het is duidelijk niet je bedoeling – dat krijg je als je je eigen taal niet beheerst – maar het is semantisch helemaal juist wat je zegt.

Hoewel komisch in je onzinnigheid (waarbij het prettig is een voorlopig oordeel bevestigd te zien), is het wel jammer dat fluimen als jij nog serieus genomen worden ook. En op die manier zo akelig destructief zijn.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS