Home » Archief » Verbiedt de koran!


[03.08.2008]

Verbiedt de koran!

Bart Croughs

Twee islamitische boeken kwamen de afgelopen weken in opspraak: De weg van de moslim, waarin werd aanbevolen homo’s met het hoofd naar voren van een hoog gebouw te gooien, en Gids voor de islamitische opvoeding, waarin vrouwenbesnijdenis en het slaan van ongehoorzame vrouwen werd aanbevolen.

De politiek was het aanvankelijk eens: van uiterst links (Groen Links) tot uiterst rechts (Geert Wilders) werd aangedrongen op hard juridisch optreden. De prijs voor de mooiste Orwelliaanse retoriek ging hierbij naar Balkenende: “Vrijheid van meningsuiting kan alleen bestaan als er duidelijke grenzen zijn”. Kortom, vrijheid van meningsuiting kan alleen bestaan wanneer het uiten van meningen niet vrij is.

Maar het aanvankelijke enthousiasme voor censuur liep al snel een deuk op: van verschillende kanten werd erop gewezen dat in de bijbel ook moorddadige aanbevelingen omtrent homo’s staan. Als geschriften die oproepen tot geweld verboden moeten worden, dan moet ook de bijbel eraan geloven.

De voorstanders van een verbod reageerden verschillend. De verstandigsten, zoals Elsbeth Etty, beseften dat ingaan op dit argument de zaak van de censuur geen goed zou doen, en negeerden het dus eenvoudig.

Anderen deden wel een poging. Minister Verdonk, ondervraagd in NOVA: “Het gaat om interpretataties”. Vervolgens werd haar gevraagd om de aanbeveling in de bijbel om homo’s te doden dan eens te interpreteren, maar hier wist Verdonk niets op te verzinnen: “Ik zou dat gewoon naast me neerleggen”. Kortom, geen beste beurt.

Trouw-columnist Sylvain Ephimenco kwam met een heel ander argument: boeken als de de bijbel en de koran zijn vele eeuwen geleden geschreven en worden door gelovigen als heilig beschouwd, terwijl De weg van de moslim een modern boek uit 1964 is. Welk jaartal Ephimenco precies als grens wil nemen om boeken te vervolgen, en hoe hij dat heeft berekend, bleef helaas buiten beschouwing.

Erger nog: waarom populariteit en ouderdom überhaupt geldige redenen zijn om de bijbel en de koran met rust te laten, blijft onduidelijk. De omgekeerde conclusie ligt meer voor de hand: oude boeken zoals de bijbel en de koran hebben bij gelovige lezers veel meer autoriteit dan meer recente boeken van marginale schrijvers. Het risico dat gelovigen de oproepen tot geweld in die oude boeken serieus nemen, is dus een stuk groter. Zoals Ephimenco zelf schrijft over ‘De weg van de moslim’: ‘Moslims in Nederland zullen in hun overgrote meerderheid dit vod met schouderophalen begroeten.’ Voor de koran geldt dat niet.

Ephimenco wil overigens niet bekend staan als boekverbrander, en stelt daarom voor dat het boek niet verbrand wordt, maar ‘dat de hatelijke en discriminerende bladzijden eruit worden gesneden’. Geen boekverbrander dus, maar een boekversnijder.

De meeste voorvechters van censuur gooiden het toch maar op de interpretatie. Afshin Ellian over de oproep in het Oude Testament om homo’s te doden: ‘Het verschil is dat geen orthodoxe jood in New York of Antwerpen het in zijn hoofd zou halen om dit ook daadwerkelijk uit te voeren. Binnen de islam ligt het anders.’ Balkenende: “Het verschil is de conclusies die eraan verbonden worden”. Hirsi Ali: “Er is geen christen die dit citaat op zijn politieke of religieuze agenda heeft staan en zegt: we gaan het uitvoeren.” Maar als de misdaad niet ligt in wat er in het boek staat, maar in de conclusie die de lezer aan het boek verbindt, dan is de logische gevolgtrekking niet om het boek te verbieden, maar om de conclusie van de lezer te verbieden (‘we gaan deze adviezen daadwerkelijk uitvoeren en homo’s doden’). Maar homo’s doden is allang verboden.

En zelfs als de argumentatie van Balkenende en de zijnen wel geldig zou zijn, dan beginnen de problemen pas. Hoe kan Balkenende ervoor zorgen dat de wet zo geformuleerd wordt dat alleen islamitische haatlectuur wordt verboden, terwijl zijn favoriete haatlectuur, de bijbel, buiten schot blijft? Je zou natuurlijk verschillende wetten voor moslims en christenen kunnen invoeren: “Het is christenen toegestaan om lectuur te verspreiden waarin opgeroepen wordt tot geweld, maar moslims niet”. Het voordeel daarvan is dat dit in ieder geval duidelijkheid schept; een groot nadeel is dat het in strijd is met artikel 1 van de Grondwet, dat de overheid verbiedt burgers te discrimineren op grond van hun godsdienst.

Hier een poging waarin artikel 1 niet wordt geschonden: “Het is toegestaan om lectuur te verspreiden waarin opgeroepen wordt tot geweld, zolang niemand geinspireerd door die lectuur daadwerkelijk tot geweld over gaat”. Maar er is in Nederland nog geen homo met zijn hoofd naar voren van een hoog gebouw gegooid door moslims die zich lieten inspireren door De weg van de moslim. Voorlopig geen reden tot een verbod dus. En het betekent ook dat zodra de eerste gek opstaat die geïnspireerd door de bijbel een misdrijf begaat, de bijbel verboden moet worden. Bepaald denkbeeldig is dat niet: in de VS worden regelmatig abortusartsen vermoord door types die zich door de bijbel laten inspireren. Je zou zelfs kunnen betogen dat de bijbel allang verboden had moeten zijn vanwege het geweld waartoe dit boek in het verleden heeft geinspireerd.

Kortom, er is hier een flink probleem. Een zo mogelijk nog groter probleem dan de bijbel wordt gevormd door de koran, die in de discussie vreemd genoeg nauwelijks een rol heeft gespeeld. Oproepen tot geweld zijn ook in de koran te vinden: ‘dood de ongelovigen waar ge hen maar aantreft’. Ongehoorzame vrouwen komen er wat beter af: die dienen slechts te worden geslagen. Als boeken waarin wordt opgeroepen tot geweld moeten worden verboden vanwege het risico dat ze tot daadwerkelijk geweld inspireren, dan is het eerste boek dat verboden dient te worden de koran. Dit boek is verreweg de belangrijkste inspiratiebron voor gewelddadige moslims. De twee boeken waar nu zo’n ophef over is ontstaan zijn daarbij vergeleken volstrekt onbeduidende verschijnselen. De censors doen hier denken aan de bemanning van een schip die zich druk maakt over een gaatje in de romp waar wat water door heen sijpelt, terwijl ze veinzen het enorme gat een paar meter verderop niet op te merken.

Zonder precedent is een verbod op de koran niet: in de communistische Sovjet-Unie is dit boek ook een tijd verboden geweest. En daar ligt precies het probleem: de totalitaire aard van de voorgestelde censuurwetgeving zou al te zeer in het oog gaan lopen. Liever maar zwijgen dus over de koran.

Om te voorkomen dat iemand straks een aanklacht gaat indienen tegen de koran en daarmee de censuur in Nederland in z’n hemdje zet, zou een eventueel nieuw in te dienen wet het best als volgt kunnen luiden: “geschriften die oproepen tot geweld zijn verboden, tenzij het geschriften betreft waarvan een verbod het totalitaire karakter van deze wet wat al te zeer in het oog doet lopen”. Is de bijbel ook meteen veilig gesteld.

Dit artikel verscheen alweer een paar jaar geleden in HP/De Tijd, maar het heeft nog niets aan kracht en actualiteit ingeboet. Lees hier meer van Bart Croughs.

Algemeen, 03.08.2008 @ 09:38

[Home]
 

28 Reacties

op 04 08 2008 at 13:18 schreef riek:

er is geen probleem
iedere godsdienst is waanzinnig

op 04 08 2008 at 16:13 schreef Bottehond:

Sterk.

“geschriften die oproepen tot geweld zijn verboden, tenzij het geschriften betreft waarvan een verbod het totalitaire karakter van deze wet wat al te zeer in het oog doet lopen".

En nog geestig ook. Bovendien getuigt dit stuk van een opmerkelijk inzicht in de menselijke psyche en dan met name hoe een mens vaak omgaat met hem onwelgevallige maar onloochenbare feiten. Kortom: puik stuk en heel aardige onderlegger voor verdiepiong in het debat.

op 04 08 2008 at 18:19 schreef Pieter:

Idem dito. Censuur is altijd contra-productief, het versterkt de slachtofferrol en doodt het debat. Misschien kunnen we van de geschiedenis leren dat elke totalitaire stroming uiteindelijk haar eigen anti-these oproept.

op 04 08 2008 at 20:35 schreef Justitie:

Is het niet ‘verbied de Koran’? Aangezien ‘verbied’ hier gebiedende wijs is.

op 04 08 2008 at 20:49 schreef dewanand:

ja, te laat bart croughs, nog even geduld binnen enkele jaartjes heb jij ook een baard, en moet je de wetten van de koran volgen, anders dumpen zij jou in de gaskamer.

islam rukt op dankzij al die lekkere moslimrukkers.

koop alvast een koran kerel en lees het van achteren naar voren, op z’n kop.

help, holland wordt hollandistan

dewanand

op 04 08 2008 at 20:51 schreef Justitie:

Niet zo dramatiseren, dewanand!

op 04 08 2008 at 21:15 schreef allo:

@justitie;

Dewanand doet niet alleen aan dramatiseren.
Hij voegt ook echt de daad bij het woord.
En hij is ooit veroordeeld voor het versturen van poederbrieven("antrax"),aan de hindoestaanse gemeenschap in den haag.
Hij was wel zo slim om het te ondertekenen met de hollandse tak van "al qaida".
Dat zijn die gasten die altijd het hardste klagen dat "jullie", niet snappen wat zij al weten, net zoals botte hond altijd doet met zijn "worst scenario".
als de gemiddelde hollander niet bang genoeg is dan zijn deze behulpzame medelanders niet de beroerdste,om dat gebrek aan angst,te voeden met nieuwe wapenfeiten op nederlandse bodem.
maar hij mag op FN.reageren omdat PB. hem grappig vind.

op 04 08 2008 at 21:36 schreef Bottehond:

op 04 08 2008 schreef all

Ik houd niet van laster. Laag bij de gronds. En een teken van inhoudelijke zwakte. Je zet jezelf voor aap door mij te noemen in je onnozele comment.

op 04 08 2008 at 22:05 schreef een eenvoudig allochtoon:

@botte hond

het is geen laster over dewanand de nazi hindoestaan.
althans zo werd hij genoemd in de kranten artikelen, die verslag deden over de rechtzittingen.
waarin dewandand werd veroordeeld.
en jij wilt continu, "de noodzaak van we moeten de rijen sluiten tegen het islamitische gevaar aantonen".
dat is de reden dat ik jou zeer wantrouw, omdat je ondanks je intelligentie blijft volhouden te beweren dat "wij" niet kunnen deugen.

op 04 08 2008 at 23:03 schreef Justitie:

@allo,

Echt, ik dacht dat het een grapje was. Ik vind dewanand ook geestig.

op 04 08 2008 at 23:35 schreef Bottehond:

op 04 08 2008 schreef een eenvoudig allochtoon:

"Jullie"? Je bedoelt moslims? Eenvoudige moslim zou in dat geval een minder verhullende en naar mijn smaak licht manipulatieve "allochtoon". Of ben je geen moslim?

op 04 08 2008 at 23:40 schreef Bottehond:

scusi

tussen manipulatieve en allochtoon "term"

op 05 08 2008 at 01:51 schreef Dammo van Amsterdam:

Het echte probleem wordt hierboven niet aangesneden. Iedereen schijnt het normaal te vinden dat kinderen met een godsdienst geïndoctrineerd worden. Het begint vaak al vlak na de geboorte met dopen of een soortgelijk ritueel, al dan niet gepaard gaand met lichamelijke verminking. Vervolgens wordt gedurende de hele jeugd een mal geloofssysteem de kinderhersentjes ingepompt, soms onder dreiging van geweld.

Slechts weinigen lukt het deze onvrijwillige hersenspoeling te boven te komen. De anderen blijven slaaf van waanideeën. Voorgeprogrammeerde wezentjes die oh zo blij zijn dat ze het mooiste geloof hebben dat er is, of het enige ware geloof. En nooit, nee nooit, vragen ze zich af welk geloof ze zouden hebben als ze bij, ik noem maar iets, de eskimo’s geboren waren, of bij de pygmeeën, of, om een ander extreem te noemen, bij een werkelijk ontwikkeld, beschaafd en vrij volk.

Bevrijd u van de godsdienstwaan en indoctrineer uw kinderen niet.

op 05 08 2008 at 20:57 schreef dewanand:

op 05 08 2008 schreef Dammo van Amsterdam:

Het echte probleem wordt hierboven niet aangesneden. Iedereen schijnt het normaal te vinden dat kinderen met een godsdienst geïndoctrineerd worden. Het begint vaak al vlak na de geboorte met dopen of een soortgelijk ritueel, al dan niet gepaard gaand met lichamelijke verminking. Vervolgens wordt gedurende de hele jeugd een mal geloofssysteem de kinderhersentjes ingepompt, soms onder dreiging van geweld.
einde citaat ****

Kijk deze kerel vertelt de harde waarheid over geloof.

je wordt naakt geboren, kruipt naakt en onschuldig uit een witte, bruine, zwarte of gele vagina. Dan begint de ellende voor je, je familie geeft je een naam, want je bent bezit en nog geen mens. Zij maken van jou een X aapje zonder staart, met die of dat soort geloof. Je wordt gehersenspoeld, je moet kleren aandoen, of een hoofddoek, of men wikkelt je lekkere kut in een heleboek doeken.

indoctrinatie is een misdaad tegen kinderen.
maar hoe kan je het verbieden?

kinderen zijn officieel bezit van hun ouders, en familie en tellen niet meer, vooral ook juridisch. kinderen hebben geen stemrecht en worden geacht te zwijgen als domme wezentjes, zonder hersenen. Een kind heeft bijna geen rechten.

als kind wordt je misbruikt vanaf je geboorte.

Het kind heeft geen rechten.

En niemand kan hier wat doen.

Hierom zal islam overwinnen, en wordt Holland over tien jaar Hollandistan, met overal moskeeen en muzelmannen in de tweede en derde kamer, tot in het toilet van het koningshuis. Muslims will rule Hollandistan. Hoera voor Allah. Hoera voor Mohammed.

Resistance is futile, surrender for Allah, You will be circumsized. Insha Allah lala bla bla.

Dewanand

op 06 08 2008 at 07:53 schreef Brullio:

omdat de christen al weer een paar eeuwen niemand vermoorden?

de grens van de vrijheid van meningsuiting, ligt bij de oproep tot geweld, die gehoor vind. wij staan de islam niet toe geweld te prediken.

Er is nog een verschil, dat moslim-excuuszoekers altijd ‘vergeten’: in exodus word bijvoorbeeld opgeroepen tot moord op sabbatbrekers en homosexuelen. Alleen, dat is niet het woord van ‘god’ zelf, zoals bij de koran. Het is een verhaal. Exodus. Geschreven door een stel mensen. Geen christen beweerd, dat exodus door god ZELF geschreven is.

Alle moslims denken, dat de koran door god ZELF gedicteerd is, aan mohammed. Echt waar. Letter voor letter. Van soera 1:1 tot het zieke einde.

Elk woord, het persoonlijke woord, van god.

exodus, het OUDE testament (oproepen tot geweld in het NIEUWE testament zijn, ehm, afwezig?), roept op tot moord. Maar dat is maar een verhaal. Dat ook al EEEEUWEN niet meer uitgevoerd word.

ik begrijp van de joden, dat zelfs DIE die wetten al weer jaaaaren niet uitvoeren. omdat ze intussen beter weten.

wie soera 4:34 echter niet uitvoert, gaat in, tegen het directe bevel van god.

trouwens, het is niet zo, dat wij de islam ‘moeten’ toestaan, geweld te hanteren en prediken, omdat anderen geloven ‘dat ook DEDEN’. niet doen: maar deden. wij moeten dus toestaan, dat de islam geweld predikt en hanteert, omdat de christenen vroeger ook niet pluis waren?

handhaaf de wet. http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=6072

Kijk even naar besnijdenis.
http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=6066

sinds wanneer hebben gelovigen het recht, de wet te breken? en wij niet? sinds wanneer, zijn wij 2e rangsburgers geworden in eigen land? mogen wij nog protesteren tegen het geweld, of is dat heel onbeleefd? misschien is het beter, gewoon TERUG te slaan, en de servische oplossing na te streven? ook ghandi deed dat: alle mosims eruittrappen, omdat met moslims in vrede samenleven NIET KAN.

het kan niet! het is hetzelfde, als tegen een neger zeggen: we moeten uiteindelijk WEL samen met de kkk in een land wonen! het gaat niet! de islam en onze grondwet zijn STRIJDIG!

op 06 08 2008 at 07:58 schreef Brullio:

als je toestaat, dat de koran oproept tot geweld, en de wet gelijk wenst toe te passen voor iedereen, is het dus ons ook toegestaan, op te roepen tot geweld, tegen moslims.

OF je staat ons OOK toe geweld te hanteren tegen moslims, OF je verbied de islam, omdat het GEWELD HANTEERD, OF je schaft het gelijkheidsbeginsel af.

op 06 08 2008 at 14:34 schreef Vero:

@Dammo van Amsterdan,@Dewanand.

Zowel Dammo als Dewanand leggen de vinger op de zere plek.
De kern van het probleem is de indoctrinatie van kinderen met een een godsdienstwaan.

"Het kind heeft geen rechten.
Hierom zal islam overwinnen.
Resistance is futile."

op 06 08 2008 at 14:55 schreef Vero:

Beter geformuleerd: indoctrinatie van kinderen door ze met een godsdienstwaan op te zadelen.

op 06 08 2008 at 17:13 schreef babs:

Kinderen worden niet alleen met godsdienst geindoctruneerd, ook met voetbalclub, politieke overtuiging, wie wel en wie niet aardig te vinden, omgangsvormen, cultuur, nationalisme en familie. Waarom nu opeens die religieuze indoctrunatie zo belangrijk is ontgaat me.

Brullio: oproepen tot geweld is iets anders dan het hanteren van geweld. Oproepen tot geweld leidt in Nederland hooguit tot een taakstrafje, hanteren van geweld vaak tot gevangenisstraf. De schrijver van de Koran is waarschijnlijk strafbaar (met een taakstrafje), maar is moeilijk te vervolgen, want anoniem en wellicht al overleden.

op 06 08 2008 at 21:56 schreef N. Molrat:

Dewanand, wat een waanzinnig kunstwerk weer.

op 07 08 2008 at 03:29 schreef Vero:

@ Babs
Niemand heeft ontkend dat kinderen op allerlei wijze worden geindctrineerd. Maar toevallig reageren we hier op "Verbied de koran", en is zeker ook de islam is een godsdienst waarbij dit verheffende pedagogische beginsel aan de orde is.

"When one person suffers from a delusion it is called insanity.
When many people suffer from a delusion it is called religion".
(Robert Pirsig in Zen and the art of Motorcycle Maintenance.)

op 07 08 2008 at 12:12 schreef Dammo van Amsterdam:

@babs, die schreef: Waarom nu opeens die religieuze indoctrunatie zo belangrijk is ontgaat me.
Omdat de godsdienstige indoctrinatie heel ver gaat en aanzet tot compleet idioot gedrag, zoals het plegen van zelfmoordaanslagen.
Bij kleine moslimkindertjes worden de volgende denkbeelden ingehamerd:
1) Het gaat niet om dit leven, het gaat erom om na je dood in de hemel te komen.
2) Als je je leven geeft voor de islam, is het bijna zeker dat je in de hemel komt.
3) Als je ongelovigen vermoord, is het bijna zeker dat je in de hemel komt.
Gevolg van de indoctrinatie met deze denkbeelden op jonge leeftijd is dat sommige moslims, als ze eenmaal volwassen zijn, bereid zijn zelfmoordaanslagen te plegen. Ze denken een daarmee een toegangsbewijs voor de hemel in de wacht te slepen. Dubbele kans, zie denkbeeld 2 en 3. Snap je nu waarom die indoctrinatie ongewenst is?

op 07 08 2008 at 18:29 schreef dewanand:

Vaak zie ik moslimvrouwen in de speeltuin van mijn flat. Dan tel ik de kinderen eromheen. Gemiddeld tel ik drie kinderen per moslimvrouw met doekje. En hierom zal islam overwinnen.

Mijn hart staat stil als ik soms vier moslimvrouwen met een elftal aan kindjes in de tuin zie rondhuppelen. Dan besef ik, ja,

muslims will rule this world.

Resistance is futile. We are the Muslims, surrender.
You shall be circumsized, yeah. Allah inshalala blabla

Dewanand

op 09 08 2008 at 01:56 schreef A.V.:

Een grens aan de vrijheid? Boeken verbieden? Letters op papier?
Het belang van een boek wordt duidelijk in de manier waarop de tekst en inhoud ervan vertaald wordt in het gedrag en of denken van mensen.

Aangezien we de manier waarop mensen denken minder goed kunnen inschatten en men die manier waarop zélf ook niet accuraat kan inschatten of verwoorden, moeten we eerst en vooral kijken naar hoe mensen zich gedragen. "Hoe gaan mensen zich gedragen door het lezen van boek x?" is een vraag die we ons moeten stellen. Niet "Hoe zouden mensen zich eventueel kunnen gaan gedragen?". Daarom heeft een verbod op bepaalde boeken zoals Mr. Croughs opmerkt een totalitaire karaktertrek. Net zoals mensen gedreven of beïnvloed worden door bepaalde ideeën zo is ook een samenleving (of breder nog een cultuur) gedreven en beïnvloed door bepaalde idealen, normen & waarden en tradities (marxisten zouden zeggen ‘ideologie’), maar net zoals mensen hun gedachten of ideëen niet steeds coherent zijn en ze vaak zélf moeite hebben uit te maken hoe het er in hun hoofd aan toe gaat, zo ook is er niet steeds een rechte lijn te trekken in de verschillende normen en waarde, ideëen of idealen van een bepaalde samenleving. Daarom moeten we in onze evaluatie ervan eerder nagaan hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Als men vrijheid, rationaliteit, streven naar kennis, of zelfs rechtvaardigheid als kernwaarden beschouwt van de Westerse cultuur of in concreto Nederlandse samenleving, dan IS die samenleving dat pas als ze deze waarden ook in de praktijk kan brengen.

Een verbod is dan ook een verkrampte en voorbarige reactie. Ook al kan ik de redenering van "Koran verbieden, dan ook Bijbel verbieden" wel volgen. Beide boeken zijn immers veel te invloedrijk op een onfrisse manier. En wanneer die boeken mensen op zo’n manier gaan beïnvloeden dat ze gedragingen stellen die in strijd zijn met onze (seculiere) waarden, dan gaat het natuurlijk niet op om ons op een schaapachtige verdraagzaamheid te beroepen. Dan gaat het erom onze vrijheden veilig te stellen, op een manier die niet in strijd is met de waarden waar we ons op beroepen. Dat betekent dus niet met geweld, maar op een manier die de vrijheden van een maximaal aantal mensen in stand houdt.

Die mensen kunnen er dan voor kiezen die boeken te lezen, of niet. Als ze ter beschikking zijn, ondanks de walgelijke boodschap die ze zouden bevatten, dan kan men daar nog steeds kennis uit puren. Kennis en waarheid is ook doorgronden en nagaan wat onjuist is. Om tot die kennis te komen, moet datgene wat onjuist is ter beschikking zijn van diegenen die dit wensen te ontmaskeren. Zo niet lopen we het gevaar dat die geschriften ongecontesteerd verder blijven woekeren in kringen die er zowiezo al geen enkele kritische vraag bij stellen.

op 09 08 2008 at 02:03 schreef Bottehond:

op 09 08 2008 schreef A.V.:

Mooie theorethisch ethische beschouwing. En nu back to reality. Onze Vrijznnigheid verdient compromisloze bescherming in mijn ogen. Wie dat weerspreekt beseft niet wat het de mensheid gekost heeft om haar te bereiken.

op 09 08 2008 at 09:07 schreef J.J. v.d. Gulik:

Als je alleen kijkt naar de inhoud en niet naar de praktische haalbaarheid dan zou de Koran mogelijk voor een verbod in aanmerking komen. Dat laatste zou dan ook kunnen gelden voor de Bijbel. Alleen vormt de Bijbel geen probleem maar de Koran des te meer. Maar als je alleen de Koran zou verbieden zou je wel een probleempje hebben met het gelijkheidsbeginsel.

Als openlijk erkend wordt dat de migratie van moslims een vergissing was waar duidelijke risico’s voor het leefklimaat binnen de Europese samenleving en voor het overleven van de Europese beschaving mee gemoeid zijn en als tegelijk wordt erkend dat de Amerikaans Israëlische agressie in de islamitische wereld ook een vergissing is alsmede de meer algemene westerse attitude met betrekking tot de islamitische wereld kan dat het begin van een proces van remigratie en van een voldoende respectvol omgaan met de islamitische wereld betekenen wat er uiteindelijk toe kan leiden dat de Koran in het westen nog slechts een marginaal verschijnsel zal zijn, waar verder niemand een probleem mee zal hebben.

op 13 08 2008 at 21:13 schreef keuleniscool:

De islam is het enigste geloof dat altijd geweld heeft gepredikt !
De moslims staan bekend om hun vrouw-onvriendelijk gedrag .
De moslims staan bekend om hun arrogante houding van hun geloof .
En de Imam,s staan bekend om hun homo-hatende preken .
Weg met dit tuig !
De islam is een achterlijk geloof !
De Marokkanen en Turken zijn in Nederland de meest criminele groep .
De tolerantie is op , over en uit !

op 11 12 2015 at 17:29 schreef Max:

Mensheid heeft problem met islam,maar niet met andere geloof…Duidelijk?

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Kankerhomo

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Harde Por

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Er is niks meer om respect voor te hebben

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS