Home » Archief » De oneindige oorlog (2)


[15.10.2008]

De oneindige oorlog (2)

Frans Smeets

Dinetmere (148k image)
Illustratie: Alphonse Etienne Dinet

Wie het museum Historial de la Grande Guerre in Péronne aan de Somme bezoekt, vindt een hele zaal met informatie over de basisprincipes van propaganda in oorlogstijd. De vijand is laf en achterbaks en bedient zich van militaire onwaardige technieken, terwijl het eigen kamp een bron van gedisciplineerdheid, menselijk mededogen en heldhaftigheid is.

Ook ‘grappig’ om te lezen hoe vrouwen en kinderen gebruikt worden om de andere kant in een kwaad daglicht te stellen. De beschermers van vrouwen en kinderen tegenover degenen die zich uit lafheid schuilhouden tussen deze ‘zwakke’ wezens, hetgeen natuurlijk de reden is dat zelfs de good guys per ongeluk wel eens kind of vrouw aan flarden schieten. De vijand daarentegen wordt regelrecht door satan uit de hel in de as van het kwaad geworpen en heeft zelf nooit een vrouw of een kind, laat staan een vader en moeder.

Het kwalijkste om te zien is hoe de pers ten tijde van oorlog direct partij kiest en alle journalistieke principes betreffende hun onafhankelijkheid en waarheidsvinding opofferen voor het keurslijf van goed en kwaad.

Er wordt onmiddellijk een campagne gestart om de eigen onderdanen te knevelen en te controleren en elk kritisch geluid betekent heulen met de vijand. Het liefste met een vijfde colonne in eigen land die als pispaal gebruikt kan worden. En dit alles gaat in beide kampen door tot de schokkende ontnuchtering na de oorlog.

We hebben er helemaal niets van geleerd…

Toen in 2001 de War against Terror begon, traden alle propagandaraderen in werking en de gehele ‘vrije’media liet zich gewillig in de luren leggen. Sindsdien kan ik kwaliteitskranten niet meer serieus nemen. Kritische geluiden werden na de aanslagen direct in de kiem gesmoord en de wereld werd gesimplificeerd in krachten van goed en kwaad. Er kwam een vloedgolf van wetgeving en controlerende maatregelen die ons burgers moesten beschermen tegen dit kwaad. In werkelijkheid werd het een aantasting van de individuele vrijheid van iedereen, een beperking van de burgerrechten en een grove schoffering van de democratie.

De meest bekende voorbeelden hiervan zijn de veelbesproken Patriot Act (controle burgers) en Guantanamo Bay (aantasting rechtsstaat).

Ook in Nederland heeft de overheid de aanslagen bewust misbruikt om een staat van oorlog en paranoia te creëren, waarbij wetgeving en maatregelen gepasseerd zijn die eerder waarschijnlijk tot protest geleid zouden hebben. Dissidente geluiden waren na de aanslagen taboe en zelfs de opmerking van Georgina Verbaan dat ‘Osama een lekker ding was’ was hoogverraad en heulen met de vijand. De AIVD zag zijn kans schoon en organiseerde twee weken later een valse bommelding in tunnellievend Nederland, waar de bevolking duidelijk gemaakt moest worden ‘dat we niet moesten vergeten dat het oorlog was en dat het andere tijden waren’.

En nu, 7 jaar later, kan ik ieder moment om mijn biometrische Ausweiss gevraagd worden, worden mijn vingerafdrukken opgeslagen, het gezicht gescand, kan ik me niet meer in de publieke ruimte begeven zonder constant in de gaten te worden gehouden door camera’s, volgt de overheid mijn reisgedrag via mijn mobiel (vreemdgaan, hoerenlopen, mobiel altijd uitzetten!), kan justitie iedereen onbeperkt afluisteren, wordt mijn consumptiegedrag door gebruik te maken van mijn PIN-pas vastgelegd, wordt alles wat ik met telefoon en internet doe ter inzage bewaard (pas op rukkers!), laten we als slachtvee toe dat we bij reizen ongevraagd betast worden, filtert het Strategisch Verbinding Inlichtingcentrum (de Nederlandse Echelon) onze buitenlandse telefoongesprekken, worden steeds meer DNA-profielen opgeslagen, kunnen we voor het geringste uitgeleverd worden aan elke bananenrepubliek, besteden we martelen uit aan foute regimes, wordt van elk stukje privé-leven een databank aangelegd, kunnen we vastgehouden worden zonder reële aanklacht èn heeft Nederland een Interdepartementale Werkgroep Cartoonproblematiek.

De toekomst is ook niet rooskleurig. Het rekeningrijden en de OV-chipkaart betekent het vastleggen van het reisgedrag van alle Nederlanders. Natuurlijk zal er gezegd worden dat de gegevens niet misbruikt zullen worden, maar er zal hoe dan ook een terrorist of pedo gevonden worden om dit al snel op te rekken. Het vrijheidslievend bedrijfsleven is bezig met het invoeren van de RFID-chip in alle producten. Voor hun een besparing en marketingtechnisch instrument, voor de koper een kapstok met volgapparatuur. Vooral handig als ze deze in schoenen gaan doen.

En dan hebben we het DATA-mining, oftewel, het koppelen van verschillende bestanden om verdachte (meestal commerciële) patronen op te sporen. Daarnaast hebben we het ook nog niet gehad over de ontwikkelingen bij de Biometrie en ontwikkelingen als Google Earth.

De Telegraaf mag dan misschien huilie-huilie doen betreffende hun afgeluisterde misdaadjournalisten, maar ze heeft zelf meegedaan aan het creëren van een klimaat waarin dit toegestaan werd. Begin jaren ‘80 sprak de krant nog schande over het feit dat er in de voormalige DDR camera’s in de publieke ruimte werden opgehangen. Dat deden immers alleen dictaturen. Trouwens, wat zeuren ze nou over hun journalistjes? Als het rekeningrijden en de OV-chip geïntroduceerd zijn, bestaat er geen ontsnappingsroute meer. Binnen vijf jaar kan de AIVD elke journalist (iedereen) op afstand volgen en zien met wie of wat hij of zij contact heeft. Je weet dus nooit of iemand over je schouders meekijkt en of Google Earth misschien een camera op je richt.

Aan alle naïeve en eencellige ‘Als Je Niets Te Verbergen Hebt’-sukkels adviseer ik eens de film Das Leben der Anderen te bekijken…

En natuurlijk zijn deze ontwikkelingen niet één op één te leggen met de zogenaamde War on Terror. Maar deze nepoorlog heeft de overheid wel een motief gegeven en een klimaat gecreëerd waarbij grenzen al te gemakkelijk opgeschoven konden worden en deze handschoen is met volle overtuiging opgepakt. De War on Terror kwam de Nederlandse overheid erg goed uit.

Delen van het overheidsapparaat, zoals de Nederlandse Stasi de AIVD, hebben een eigenbelang voor het versterken en in stand houden van het vijandbeeld. Ze koesteren hun vijand als hun grote liefje, hun existentiële bestaansgrond. Er is voor hen niets erger dan een veilige samenleving zonder bommen en granaten. Het zou mij niets verbaasd hebben dat, toen van Gogh vermoord werd, op de burelen van de AIVD de feestmuts opging en de champagne opengetrokken werd. Meer onveiligheid betekent immers meer geld, meer status, meer bevoegdheden en meer mankracht. Een beloning voor falen. Een AIVD is vanwege zijn georganiseerdheid, oncontroleerbaarheid en middelen gevaarlijker dan duizend Mohammed B.’s bij elkaar.

Het ergste is dat de oncontroleerbare informatie van de AIVD in de rechtsgang gebruikt mag worden. Selectieve bewijsvoering met de AIVD als bepaler. Een totale ondermijning van de rechtstaat. Osama zou trots op ze zijn.

Eigenlijk had het hele Nederlandse politieke spectrum na de opkomst van Fortuyn belang bij een fictieve oorlog tegen het terrorisme. Een bliksemafleider die ook nog gebruikt kon worden om de duimschroeven aan te draaien. Vooral onze christenvrienden hebben zich deze kans gegrepen.

De aanslagen hebben het christelijke deel der natie zelfvertrouwen en kracht gegeven om uit hun schulp te kruipen. De aanslagen hebben hen geleerd dat als je maar hard genoeg trapt de normen en waarden vanzelf gaan schuiven. Donner zou op de moord op van Gogh heel anders hebben gereageerd zonder de War on Terror. Eigenlijk was christelijk Nederland het wel eens met Mohammed B. om godslasteraar Van Gogh te elimineren. Men moet het hok weer in! Niet goedschiks, dan maar kwaadschiks!

Momenteel leven we qua controlemaatregelen nu al in overtreffende trap van een Stasi-regime en zolang we ons flatscreentje aan de muur hebben hangen, laten we ons de ketenen met liefde aanmeten. Op dat punt is Nederland een land van sukkels. In Duitsland, dat weet waartoe een controlerende overheid in staat kan zijn, worden veel maatregelen als ongrondwettelijk verworpen, maatregelen die hier zonder enig protest ingevoerd zijn en worden.

Denkt u nou werkelijk dat deze maatregelen teruggedraaid worden als ‘de oorlog’ gewonnen is?

Het is een oorlog die nooit gewonnen kan worden, een oneindige oorlog. Er zullen altijd Volkert van der G.’s en Mohammed B.’s blijven bestaan. Een uitbanning van de idioterie door een controlesysteem over elke burger te leggen, betekent dat de overheid elke burger als potentiële verdachte (terrorist) ziet. We moeten gewoon leren leven met het feit dat een samenleving nooit honderd procent veilig kan zijn. We moeten dit ook niet willen.

De oorlog tegen het terrorisme heeft niets te maken met een paar woestijnstrijders in Afghanistan, maar alles met een poging van de overheid de controle over haar eigen burgers te vergroten met ‘veiligheid’ als lokkertje. Een veilige samenleving zonder elk risico betekent een terroristische overheid en een totalitaire staat. Daarbij zullen onze nationale idiootjes in wreedheid verbleken…

Volgens Frans Smeets is fotografie geen kunst. Lees ook De oneindige oorlog (1).

Algemeen, 15.10.2008 @ 21:25

[Home]
 

51 Reacties

op 15 10 2008 at 21:48 schreef Ozymandias:

Een oorlog tegen een ander land, dat is te winnen. Het is een kwestie van het bezetten van de belangrijkste overheidsgebouwen en strategische knooppunten en klaar is kees.

De oorlog tegen drugs, oorlog tegen terrorisme, oorlog tegen islam zijn allemaal hopeloze ondernemingen, omdat het om oorlogen tegen abstracties gaat.

Tot slot is er nog sprake van een andere oorlog, de oorlog tegen onze privacy en vrijheid, maar dat zul je de de overheid nooit horen toegeven.

op 15 10 2008 at 22:15 schreef Kishon:

@ Ozymandias: Aan de islam lijkt me intussen érg weinig abstract te zijn en hun oorlog tegen ons is ook maar al te feitelijk.
Nooit Eurabië gelezen, of kennis genomen van wat de moellah’s en ayatollah’s en imams zélf zeggen en schrijven?
Wakker worden, zou ik zeggen!

op 15 10 2008 at 22:58 schreef René:

Frans Smeets is goed op dreef, het stuk leest als een trein, de woede is oprecht en de redenering bijna sluitend.

Twee zwakke plekken, waarvan Frans de eerste zelf – verstandig – al benoemt: ‘En natuurlijk zijn deze ontwikkelingen niet één op één te leggen met de zogenaamde War on Terror.’
De enorme vlucht die internet, telecommunicatie, de technologie van de electronica-hardware, Google (Earth), sociale websites (Faceboek, Hyves, Llinked-in, YouTube, Flickr et cetera) en de mogelijkheden van data-analyse hebben genomen, hebben op veel fronten die in het stuk worden genoemd, hun eigen dynamiek en bijna onontkoombare progressie. De mens leeft in een technotoop en vergroeit steeds meer met zijn ICT (door Donna Harraway knap uiteengezet aan de hand van het concept ‘cyborg’).
Zie ook dit interessante artikel: ‘The Terrifying Future of Computing’

De tweede zwakte van het stuk, als je het een zwakte mag noemen (je kunt en wilt in een pamfletachtig verhaal niet alle kanten van een zaak belichten), is natuurlijk dat er niet alleen de van propagandatechnieken aan elkaar hangende War on Terror speelt, maar ook de herleving van een agressieve islamitische beweging, ingezet door figuren als Hassan al-Banna, Sayyid Qutb (moslimbroederschap) en Khomeini. Het begin van die beweging dateert van ver vóór 9-11 en de War on Terror. Voedingsbodem, dat moet natuurlijk ook gezegd, is het aloude Westerse imperialisme in het Midden-Oosten geweest.
Inmiddels in Europa leidend tot ontwikkelingen die op de bekende site Nieuw Religieus Peil worden bijgehouden. Een recent item: ‘Haatpreker roept op tot sharia in Engeland’.
En niet te vergeten 9-11 zelf natuurlijk, en Madrid, en Londen, en Amsterdam, en verijdelde aanslagen die mogelijk niet allemaal gefingeerd zijn door de veiligheidsdiensten (Smeets’ guess is as good as anyone else’s)

Uit het artikel van Berman (link hierboven, op het woord “ingezet”):

"Ultimately, al-Banna’s Muslim Brotherhood was revolutionary in the name of a Qur’anic utopia-the Brotherhood’s politicized vision of returning to the salafi seventh century, as adjusted for the modern age. And yet the Brotherhood was patient and even eager to endure the greatest of sufferings, given that utopia was eternal and did not have to arrive tomorrow. Al-Banna’s Brotherhood was, in short, the original model for what has come to be known as ‘Islamism’".

"The Muslim Brotherhood spread from Egypt to Syria, Palestine, Sudan, and other places, and its inspiration spread even to Iran (via the Shiite variation of al-Banna’s idea elaborated by Ayatollah Ruhollah Khomeini and Ali Shariati) and India and Pakistan (via a sister movement founded independently by Abul Ala Mawdudi, al-Banna’s South Asian counterpart) and beyond."

"Everyone knows by now that Al Qaeda can trace its roots to a splinter tendency within the Muslim Brotherhood."

op 15 10 2008 at 23:11 schreef René:

Sorry: Donna Haraway

op 15 10 2008 at 23:14 schreef Ozymandias:

Kishon,

Ik heb altijd een zwak gehad voor complottheorieën. Zo was ik altijd al een groot fan van the X-files. Je begrijpt dat ik mijn niewsgierigheid niet kon bedwingen toen ik +/- een jaar geleden van Eurabie hoorde en dat ik snel aan het lezen ben geslagen.

Helaas bevatte het boek zoveel bizarre gedachtenkronkels dat het zelfs mij te gortig werd. Zo vind zij dat mensen die tegen de oorlog in Irak demonstreren in feite solidair zijn met de regimes van Saddam Hoessein en Jassar Arafat.

Ook beweert ze dat er in Europa grote onwetendheid over de agressie en terrorisme van de islam bestaat, maar paradoxaal genoeg stelt ze daarnaast wel dat Europeanen zich uit angst voor het geweld van de islam zich daaraan onderwerpen (dhimmificeren). Vreemde stelling, Europeanen kunnen toch niet bang zijn voor iets waarvan ze geen weet hebben?

Nog een ergernis: ik kon geen pagina omslaan zonder dat ik tien keer op de woorden judeofobia en antisemitisme stuitte. Volgens mij moet Mevrouw Yeo’r eerst eens de hand in eigen boezem steken en moet zij eens kritisch kijken naar haar eigen islamofobia en anti-semitisme (Arabieren zijn ook semieten) voordat ze met de vinger naar anderen wijst.

Bovendien vond ik het een afknapper dat er geen aliens of vrijmetselaars in voorkwamen. Een complottheorie zonder aliens en vrijmetselaars is voor mij al snel heel erg saai.

Helaas Kishon, aan ‘wakker worden’ doe ik niet mee. Sinds ik De Internationale heb gehoord, begrijp ik dat de kreet ‘ontwaakt verworpenen der aarde’ en aanverwante kreten vooral wordt gebruikt door de missionarissen van Het Grote Gelijk die hun dogma’s aan anderen willen opleggen. Vergis ik mij, of bedoel je met ‘wakker worden’ dat ik de wereld door dezelfde gekleurde bril moet bekijken als jij doet?

Veel succes verder met je oorlog tegen de samenzweerderige islam. En laat je vooral door niemand van de wijs brengen, want iedereen die je tegenspreekt is natuurlijk een dhimmy of bedrijft de kunst van de taqiyya.

op 15 10 2008 at 23:30 schreef Steady Freddy:

Ach ja, het is al zolang aan de gang en je kunt zoveel roepen als je wilt maar we kennen allemaal de opmerkingen van Jan de Burger: Waar rook is, is vuur en Ik heb niets te verbergen. Lees ook dit eens:
http://en.wikipedia.org/wiki/False_flag

Ik zal wel weer een comploot gek zijn.
toch Peter?

SF

op 16 10 2008 at 05:32 schreef Bert Brussen:

Briljant stuk, Smeets, niets aan toe te voegen.

Vooral de reactie van Kishon zegt eigenlijk alles al: "wakker worden!". Oftewel: al die maatregelen zijn god, want "de islam" en "de terrorist" komt.

Mensen als Kishon zijn hun eigen terrorist.

op 16 10 2008 at 07:06 schreef Laila:

Hey Steady !

Als kind hadden wij een au pair die ons alles kon wijsmaken en gehoorzaam dat wij waren omdat zij ons altijd bang hield voor el Ghoul.

Wel grappig dat angst voor de boogieman ook bij volwassenen werkt.

op 16 10 2008 at 08:39 schreef Alf Berendse:

Beste Frans, bravo! De overheid is de vijand van burgerlijke vrijheden en grijpt alles aan om haar macht te vergroten. Maar wat nu te doen? Geef iedereen die de overheid terug wil slaan, moslimterroristen incluis, de ruimte. Blaas in naam van Samir Azzouz het AIVD-gebouw op.

Terzijde, wat geschiedenis: De rijksambtenaar Jacobus Lambertus Lentz (…), wilde al voor de Tweede Wereldoorlog een systeem invoeren waarmee de identiteit van de inwoners van Nederland kon worden vastgesteld. Dit systeem hield in, dat elke Nederlander een identificatiebewijs bij zich zou moeten dragen, zodat ieder zich op elk moment zou kunnen legitimeren. (…) De regering wees dit voorstel in maart 1940 van de hand, omdat zij van mening was dat dit in strijd met de Nederlandse tradities was. Het argument tegen de algemene identificatieplicht was, dat men daarmee zou veronderstellen dat elke inwoner een potentiële misdadiger is. (bron: Wikipedia)

op 16 10 2008 at 09:28 schreef Ozymandias:

Nou vooruit, nu de eerste Godwin is gevallen, wil ik er nog wel even een schepje bovenop doen.

De vooroorlogse Nederlandse overheid hield er zeer nauwkeurige bevolkingsregisters op na, waarin precies omschreven stond wie de joden zijn en waar ze woonden. Daar maakten de bezetters later dankbaar gebruik van.

Een overheid die alles wil registreren en monitoren is gevaarlijk.

De vraag is, kun je dit tegenhouden? René merkt zeer terecht op dat de technologische voortgang dit mogelijk maakt en dat het dan niet zo vreemd dat ook overheden hier gebruik van maken.

op 16 10 2008 at 10:14 schreef Hosseyn:

Ik ben benieuwd of er na de oorlog ook nog zo’n kaartje is gemaakt.

op 16 10 2008 at 10:24 schreef Bert Brussen:

Natuurlijk kun je dat tegenhouden. De regering kan er alleen maar gebruik van maken zolang het volk die regering de ruimte geeft. Het is tenslotte een democratie.

Te zien aan het aantal virtuele zetels voor Geert Wilders, het CDA en de CU lijkt het er voorlopig niet op dat onze bevolking ook maar wat anders wil dan gecontroleerd worden.

Met Wilders aan de macht gaan we trouwens deze gevaarlijke ontwikkeling in de praktijk zien: een regering die legereenheden de straat op stuurt om iedereen met kritiek in de benen te schieten. Zoeken naar de juiste straat is dan geen punt, dat halen ze gewoon uit de computer en zoeken naar de juiste verdachten is ook een eitje: dankzij gezichtsherkenningsoftware is het eenvoudig om alle critici en stiekeme Koran-lezers op te pakken.

Wat dat betreft is het nog een kwestie van enkele jaren voordat wij de negatieve effecten van een streng controlerende overheid echt in actie gaan zien.

op 16 10 2008 at 10:59 schreef Alf Berendse:

Ozymandias, ik begon expres niet over identificatieplicht tijdens WOII, maar haalde aan dat de overheid voordien (maart 1940) niet alle burgers als potentiële misdadigers wilde zien. Weinig Godwin dus, al heb ik daar op zichzelf geen problemen mee. Tegenover ‘Godwin’s Law’ staat het advies te leren van de geschiedenis. Maar een mooi schepje er bovenop, dat kaartje.

Democratie is de tot staatsvorm verheven bemoeizucht. Ik schreef elders dat de grondwet de ‘wetgevende meerderheid’ toestaat werkelijk alles te verbieden en gebieden wat zij maar wil. De ‘strijd tegen terreur’ is daarbij éen smoes, ‘volksgezondheid’ is een andere. Zolang er geen overheidsmachtsbeperkende grondwet is, is het vechten tegen de bierkaai.
In een dictatoriaal geleid land is de vijandige overheid beperkt en makkelijk aan te wijzen. In een democratie kunnen het je buren zijn, die er in meerderheid geen problemen mee hebben dat telefoongesprekken worden afgeluisterd, emailverkeer wordt onderschept, niemand meer mag roken (komt nog) en iedereen wordt verplicht vijftig euro uit te geven aan een paspoort.

op 16 10 2008 at 11:08 schreef smeets:

Nederland is een van de weinige landen waar maatregelen door de rechter niet aan de grondwet mogen worden getoetst..
Daarmee is de grondwet een dode letter.

op 16 10 2008 at 11:49 schreef babs:

Uitstekend artikel

(gevolg: automatische maluspunten voor babs in de centrale Europese file)

Actie tegen datasystemen is mogelijk: er zijn al programmaatjes die google bestoken met willekeurige zoektermen, waaronder af en toe natuurlijk ‘hoe maak ik een bom’ in het Arabisch. Maar dit soort acties werkt alleen als veel mensen er aan meedoen. Heel veel mensen. Zolang mensen hun flat-screentje aan de muur hebben hangen zal er niet veel actiebereidheid zijn, maar dat kan snel veranderen. Uiteindelijk zijn zij met heel weinig en wij met heel veel.

op 16 10 2008 at 11:53 schreef René:

Alf, je blijft uitblinken in onzinnige gedachten.
Na je onnavolgbare opmerking in de vorige draad dat geestelijk lijden is ingebeeld en veel minder erg dan fysieke pijn, maar dat veel mensen die geestelijk lijden zichzelf fysieke pijn bezorgen (automutilatie) omdat dat ze daar kennelijk minder onder lijden dan onder geestelijke pijn – bent u daar nog? -, kom je hierboven met deze kul:

In een dictatoriaal geleid land is de vijandige overheid beperkt en makkelijk aan te wijzen. In een democratie kunnen het je buren zijn, die er in meerderheid geen problemen mee hebben dat telefoongesprekken worden afgeluisterd, emailverkeer wordt onderschept, niemand meer mag roken (komt nog) en iedereen wordt verplicht vijftig euro uit te geven aan een paspoort.

Zo te merken is het niet alleen aan ‘ik heb niks te verbergen-sukkels’ aan te raden eens ‘Das Leben der Anderen’ te bekijken.

Voor de verandering ben ik het helemaal met Bert eens (zie hierboven), ook al is zijn pessimisme aan het slot van zijn commentaar enigszins in strijd met zijn openingszin, die naar te hopen valt veel mensen onderschrijven:

Natuurlijk kun je dat tegenhouden. De regering kan er alleen maar gebruik van maken zolang het volk die regering de ruimte geeft. Het is tenslotte een democratie.

Frans wijst er terecht op dat in Duitsland de bevolking kritischer is en er daar veel minder privacy schendend beleid door komt. Dankzij de democratie. Dankzij het kunnen toetsen aan de grondwet.

Blijft de vraag staan, hoe de democratische besluitvorming her te lande de andere kant op te buigen wat betreft schending van de privacy (waar trouwens, Alf, de commercie net zo goed van harte aan meewerkt als de overheid – denk aan data mining door Google -, het straal negeren van het feit dat je je op de ‘ik wil niet gebeld worden’-lijst hebt laten opnemen door diverse call centers; ook daar wijst Frans op in zijn stuk).

op 16 10 2008 at 12:37 schreef Steady Freddy:

Grootste propaganda machine kun je hier vinden: http://www.nederlandtegenterrorisme.nl/

Zou maar een paar maanden duren maar is nog steeds te zien en horen. Ik heb daar in april 2006 al deze reportage over gemaakt:

http://www.uitzendinggemist.nl/index.php/serie2?serID=348&pgNum=2&md5=d6479ae9a3cf56e88d61ac9549305850

SF

op 16 10 2008 at 16:48 schreef Alf Berendse:

René, nogal ongepast om hier te reageren op wat ik elders schreef, terwijl het hier niet relevant is. Bestaat daar geen etiquette voor?
Maar noem wat ik schrijf gerust, en lekker makkelijk, ‘onzinnig’ en ‘kul’.

Je verwijzing naar ‘Das Leven des Anderen’ moet mij wellicht duidelijk maken dat ook in een dictatoriaal land buren je vijand kunnen zijn. Indien je dat bedoelde, oké.

Maar achter wat ik schreef over dictators en buren steekt een andere vraag: wie stel je verantwoordelijk voor vrijheidsbeperkende en privacyschendende maatregelen van de overheid? Alleen de overheid, wetgevers en controle- en opsporingsorganen, of ook de burgers die de overheid hiertoe de ruimte geven?

Stellen de meeste burgers zich, alleen al door hun stemgedrag, niet vijandig op tegenover iedereen die niet gediend is van een opdringerige overheid?

De overheid verplicht mij informatie af te staan en heeft zichzelf het recht toegeëigend mij te bespioneren, ook als ik mij niet crimineel gedraag. Maar ik heb het niet over schending van de privacy door commerciële bedrijven, omdat ik daaraan vrijwillig meewerk. Als ik gebruik maak van Google weet ik dat informatie over mijn surfgedrag wordt opgeslagen en door Google kan worden misbruikt. Als ik dat niet wil, maak ik gewoon geen gebruik van Google. Alle informatie die ik een commercieel bedrijf geef, vloeit voort uit mijn vrijwillig contact met dat bedrijf. (Google Earth valt daar niet onder, maar daar heb ik nog onvoldoende over nagedacht om een standpunt in te nemen. Mijn eerste gedachte is wel dat de satelieten die Google gebruikt het heelal uit moeten worden geschoten.)

op 16 10 2008 at 17:17 schreef René:

Stellen de meeste burgers zich, alleen al door hun stemgedrag, niet vijandig op tegenover iedereen die niet gediend is van een opdringerige overheid?

Deze vermoedelijk in jouw ogen retorische vraag, bevat een denkfout (en/of is een sofistische truc). Dat zie je in één oogopslag. De overheid is namelijk niet per definitie opdringerig. De meeste mensen stemmen uiteraard niet omdat ze een opdringerige overheid willen, maar een fatsoenlijke overheid. Dat betekent onder meer: niet stemmen op partijen die voor privacy-schendende maatregelen zijn of – als je in je belangenafweging van andere voor jou belangrijke zaken toch voor zo’n partij kiest – je best doen het betreffende partijstandpunt te veranderen (daar een of andere lobby of publieke actie voor op te zetten).

Maar ik heb het niet over schending van de privacy door commerciële bedrijven, omdat ik daaraan vrijwillig meewerk.

Jij wordt nooit gebeld door een call center van een bedrijf waar je nimmer contact mee hebt gehad? Jij leest altijd de kleine lettertjes over het wel of niet doorverkopen van welke gegevens die een bedrijven verstrekt en begrijpt, als je te tijd hebt om ze te vinden en te lezenl, dergelijke disclaimers altijd? Jij gelooft dat achter de schermen door bedrijven doorgaans zorgvuldig en fatsoenlijk met gegevensbestanden wordt omgegaan?

Jouw standpunt staat of valt met de mogelijkheid je als redelijk normale consument te onttrekken aan de privacy-gevoelige informatievergaring (en het misbruik van die informatie) door de commercie. Die mogelijkheid is zeer beperkt. De facto is het bedrijfsleven, via internet, een gigantische informatievergaringsmachine van ook zeer privacy-gevoelige gegevens aan het worden.

op 16 10 2008 at 18:09 schreef Jan van Dijk:

Ach Smeets, stelt u zich niet zo aan, man. Zo erg is het allemaal niet in dit land. En als u het wel zo erg vindt, ga dan alstublieft verhuizen. Afghanistan of Pakistan bij voorbeeld of Soedan of Congo. Daar heeft de overheid nog niet zoveel greep op de mensen. Kunt u rustig uw gang gaan. Wilt u liever iets veiliger wonen, klaag dan niet over gebrek aan privacy. Kiezen of delen.

op 16 10 2008 at 18:17 schreef René:

O Alf, ik had inderhaast (stom van me) in je vraag ‘door hun stemgedrag’ gelezen als ‘door te stemmen’.
Daarom een correctie van mijn reactie hierboven:

Als het toch zo uitpakt, dat (te)veel mensen stemmen op partijen die de privacy van de burger onvoldoende respecteren, rest de grondwet als enig instrument voor de tegenstanders van het ingezette beleid. Ik ben geen jurist, dus weet niet of daar – gezien waar Frans op wijst, dat in Nederland maatregelen niet door de rechter aan de grondwet kunnen worden getoetst – nog iets via de EU te bereiken is.

Ook is de ganbbare norm voor wat een opdringerige of privacy-schendende overheid is en wat niet, dan kennelijk aan het opschuiven. Zoals ook al gebeurt ten aanzien van de commercie.
Dan zit er weinig anders op dan de publieke opinie proberen te mobiliseren en bij politieke partijen te lobbyen.

op 16 10 2008 at 18:31 schreef hassnae:

En als u het wel zo erg vindt, ga dan alstublieft verhuizen. Afghanistan of Pakistan bij voorbeeld of Soedan of Congo.

Elke keer als iemand kritiek heeft, wordt hij aangeraden te verhuizen naar landen als Afghanistan. Hoe vreemd. Ik lees nergens dat Frans de genoemde landen idealiseert of als voorbeeld noemt, dus hoezo zou hij erheen moeten?

Is kritiek verboden en is het alles of niets? Ik heb liever dat hij hier blijft, want dat paniekerige "veiliger wonen" is een illusie die ons heel veel gaat kosten.

op 16 10 2008 at 18:35 schreef René:

…dat paniekerige "veiliger wonen" is een illusie die ons heel veel gaat kosten.

Misschien heeft Frans de energie om een initiatief op te starten, samen met bijvoorbeeld Hassnae Bouzza, Karin Spaink en Ron Gongrijp (als Karin Spaink naast eigen arbeid en ziektesores bij zou willen dragen).

op 16 10 2008 at 18:37 schreef René:

Sorry, mijn grillige letterblindheid weer… ‘Bouazza’ natuurlijk

op 16 10 2008 at 19:33 schreef Bert Brussen:

Het zijn beperkt denkende mensen als Jan van Dijk die deze regering de ruimte geven om ons burgers te knechten en te controleren. Jan van Dijk slikt alles waarmee de regering hem bang maakt als zoete koek. Voor Jan van Dijk is er goed (veiligheid) en kwaad (terrorisme), daar zit niets tussen.

Daarom mag er geen nuance in worden aangebracht, want dat is vragen om problemen en eigenlijk heulen met de vijand. Kaart de rol van de dwingende overheid aan en Jan van Dijk weet het wel: dat is vragen om onveilige situaties. Want voor Jan van Dijk is het leven simpel. Hij, en zijn gezin, hebben recht op veiligheid. En die veiligheid krijg je alleen maar als de overheid achter je voordeur mag komen en mensen mag oppakken om ze zonder tussenkomst van de rechter weken vast te zetten.

Jan weet: ik ben toch geen terrorist, want terrorsiten zijn per definitie islamitisch en Jan heeft ook niets te verbergen. En Jan weet ook: zonder camera en blauw op elke straathoek verandert het hier binnen no time in een hel en is de kans groot dat Jan en zijn gezin zullen omkomen bij een zelfmoordaanslag. "kijk maar naar 911, Madrid en Londen!" zegt Jan dan. Want dat zijn ook argumenten, incidenten uit het verleden.

"En als het je niet bevalt rot je maar op!", het liefst naar een enge moslimdictatuur natuurlijk. Want daar zul je wel van houden als je zomaar onze anti-terrorisme wetten durft te bekritiseren.

Guess what Jan van Dijk: de grootste liefhebber van dictatuur ben je zelf. De veiligheid waarin jij denkt te leven is eigenlijk een voortdurende dreiging. Alleen zo monotoon dat jij het niet meer merkt.

Slaap lekker Jan!

op 16 10 2008 at 19:49 schreef René:

Gotsamme: Rop Gonggrijp, zie zo’n beetje alles weet over ICT en privacy.

Helaas is Bits of Freedom ter ziele gegaan. Ik weet niet of Maurice Wessling nog te interesseren zou zijn voor een nieuw initiatief.

Enfin, waar bemoei ik me mee.

op 16 10 2008 at 19:55 schreef René:

Als Peter het me toestaat plak ik hier een stuk over van:
http://www.debalie.nl/artikel.jsp?&articleid=130194
(introductietekst uitreiking Big Brother Awards 2007 – met namen van deskundigen op privacygebied)
Lijkt met (nog) zeer on topic.

Voor de vijfde keer worden de Big Brother Awards uitgereikt aan de persoon, het bedrijf, de overheidsinstelling en het voorstel dat het afgelopen jaar bij uitstek controle op burgers en inbreuken op privacy hebben bevorderd. Vanaf begin juli konden Nederlandse burgers hun nominaties voordragen. De jury ontving ook dit jaar weer vele tientallen nominaties. Hieruit zijn drie nominaties gekozen door de jury, die wordt gevormd door publicist Karin Spaink (voorzitter), hoogleraar computerbeveiliging Bart Jacobs, hoogleraar regulering en technologie Bert-Jaap Koops, hoogleraar recht en informatisering Corien Prins, juridisch adviseur Bart Schermer en advocaat Christiaan Alberdinck Thijm.

De nominaties van dit jaar laten een aantal zorgelijke trends zien. In plaats van gericht te handelen wordt toenemend vertrouwen gelegd in het grootschalig en vaak ook nog centraal vergaren en opslaan van persoonsgegevens. Een aantal genomineerden blijkt moedwillig niet te willen voldoen aan de regels op het gebied van privacy. De opdringerigheid is met de jaren alleen nog maar toegenomen. Tenslotte laat een aantal nominaties zien dat de overheid de burger steeds verder profileert, categoriseert en mogelijk ook stigmatiseert.

De jury zal in iedere categorie – persoon, bedrijf, overheidsinstelling en voorstel – één winnaar bekendmaken. Gastsprekers tijdens dit uitreikingsgala zijn Jacob Kohnstamm (voorzitter College bescherming persoonsgegevens), Sophie in ‘t Veld (fractievoorzitter D66 in het Europese parlement) en Justine Pardoen (hoofdredacteur Ouders Online).

Als slotfilm wordt om 21.45 uur Suspect Nation (UK 2006 47 min.) vertoond van Neil Ferguson, waarin journalist Henry Porter – bekend van zijn openbare e-mailwisseling met premier Tony Blair over de erosie van digitale burgerrechten – de Britse en Amerikaanse technologische race naar een controlemaatschappij.

op 16 10 2008 at 21:55 schreef René:

Aangezien dit draadje nogal stil ligt, hier de uitslag van de Big Brother Awards 2007:
http://www.bigbrotherawards.nl
Met een in elk geval een zeer terechte winnaar in de categorie Personen.

De Big Brother Award 2007 in de categorie Personen is toegekend aan U. De Nederlandse burger is volgens de jury namelijk de grootste bedreiging voor de privacy. Door een onverschillige houding – ‘Ik heb toch niks te verbergen’ – en desinteresse in wie er allemaal met zijn persoonsgegevens aan de haal gaat, is de burger zelf mede verantwoordelijk voor het verdwijnen van privacy in Nederland. Waar Time vorig jaar ‘You’ nog lof toezwaaide als persoon van het jaar, waarschuwt de BBA-jury met deze prijs U voor het gemak waarmee U de vergaande inbreuken op de privacy voor lief neemt.

U bevindt zich in gepast gezelschap. In de categorie Bedrijven won de NS met zijn zeer privacy-onvriendelijke OV-chipkaart die al uw reisgedrag zal gaan registreren, bewaren en gebruiken. De aanwezige voorzitter van het CBP Jacob Kohnstamm stelde dat tot handhaving zal worden overgegaan als de NS de OV-chipkaart ongewijzigd invoert. De Nederlandsche Bank won in de categorie Overheid/Instellingen. Zij keek de andere kant op toen bleek dat de VS via SWIFT over de schouder van uw bank meekeek naar uw financiële transacties. DNB zegt dat het toezicht op de privacy niet in haar takenpakket zit. Het Elektronisch Kinddossier (EKD) tenslotte won in de categorie Voorstellen. Het eenzijdige vertrouwen in het oplossen van problemen met persoonsregistraties is in het geval van het EKD stuitend. De verantwoordelijke minister Rouvoet (CU) van Jeugd & Gezin is van zins een gecentraliseerde database van de gehele Nederlandse jeugd in te voeren, waarin ook allerlei subjectieve oordelen over kinderen en hun ouders worden ondergebracht.

op 16 10 2008 at 22:39 schreef Peter:

Verdiende winnaar. Maar het interesseert toch niemand. Zogenaamd vrijheidslievende types maken zich liever druk om islamisering.

op 16 10 2008 at 22:46 schreef Smeets:

Er is niets, maar dan ook werkelijk niets dat die ontwikkeling kan stoppen behalve misschien een collectieve deksel op de neus (ramp).

http://www.franssmeets.com/critical-sculptures

op 16 10 2008 at 22:48 schreef smeets:

Sculptuur: 2014-2018

op 16 10 2008 at 23:37 schreef René:

Er is niets, maar dan ook werkelijk niets dat die ontwikkeling kan stoppen behalve misschien een collectieve deksel op de neus (ramp).

Daar heeft Peter Sloterdijk wel interessante dingen over gezegd:
http://www.gerardnuman.nl/sloterdijk.htm

De enige uitweg is een teruggaan naar de leefwereld of de sfeer. Heideggers gelaten wachten tot het Zijn zich weer meldt is niet eens zo ver weg van Sloterdijks denken, hoewel Sloterdijk wat mondainer zal zijn in zijn bewoording.

Of uit dit interview [ (c) De Volkskrant, 4 maart 2006 – Peter, als dit soort lange citaten hoofdredactioneel of juridisch ongewenst zijn, mik je het er wel uit, de link laat je dan wel staan.
Het hele interview is lezenswaard trouwens, evenals uiteraard het boek (Het Kristalpaleis) ]

U klinkt nu een stuk angstiger dan in uw boek, waarin u stelt dat het materiële en strategische effect van terrorisme gering is.

‘Wat we tot nu toe onder het trefwoord terrorisme gezien hebben, zijn slechts speldenprikken. Ook de moord op Theo van Gogh is een daad die vooral symbolisch zwaar weegt, omdat zij vooruitschaduwt wat waarschijnlijk zal komen. Als zelfs Denemarken interessant wordt als vijand, dan weten we dat we ons in een pre-apocalyptische situatie bevinden.

‘Maar in mijn boek beschrijf ik wat het terrorisme nú betekent. Ik zie het als een vorm van samenwerking tussen de westerse infotainment-industrie en terroristische content providers. Terroristen hebben heel goed begrepen dat de mensen in het kristalpaleis moreel kwetsbaar zijn.

‘We zijn allemaal ten diepste pacifistisch gestemd. Onze zenuwsystemen worden totaal niet op de proef gesteld in een confrontatie met werkelijk gevaar. Het leven is voor het grootste deel in routines geordend. Onze niet of nauwelijks belaste zenuwsystemen hebben een enorme honger naar de catastrofe, die gevoed wordt door de infotainment-beschaving.’

Sloterdijk vertelt gloedvol over het kristalpaleis, alsof hij een gedetailleerde plattegrond van zijn metafoor in zijn hoofd heeft. Hij ziet de politici, die zich bedienen van een activistisch jargon, maar die er in werkelijkheid voor moeten zorgen dat er niets gebeurt in deze zone van comfort. Hij ziet de therapeuten en de andere helpers, die de bewoners moeten verwennen en ontlasten. Paradoxaal genoeg leidt juist dat streven naar zorgeloosheid tot stress. Klein ongemak wordt opgeblazen tot diepe ellende, aldus Sloterdijk.

Werkelijk ellendig is het leven pas buiten de glazen wanden van het paleis, waar de arme sloebers leven. Sloterdijk spreekt van een ‘apartheid van het comfort’.

‘Mensen kunnen niet met welstand omgaan. We doen er alles aan om een exuberant rijke realiteit als ellende te beschrijven. De liefde voor ellende is enorm. Ook de massamedia zijn de laatste tien jaar overgestapt van fun-cultuur naar ellendecultuur.’

Hoe verklaart u dat?

‘Het is de religieuze restauratie. Overal waar de religie terugkeert, is ook het miserabilisme terug.’

Maar in West-Europa leeft de religie toch niet op?

‘Gelooft u dat? Er hangt een nieuwe bekrompenheid in de lucht, en oude vormen van bekrompenheid keren terug.’

1. Volgens Sloterdijk moeten we terug naar directe waarneming. Kunst is hiertoe een middel. Hoewel kunst meestal juist de versnelling van de ontremming heeft bespoedigd en vele avant-gardistische stroming juist getuigen van een esthetiseren van nieuwe, ontremmende of abstracte normen en waarden, herbergt zij ook de mogelijkheid om de blik weer terug te richten. Kunst “opent een wereld” en kan ook de wereld van sfeer weer openen. Zij moet daartoe haar eerste prioriteit bij het zien en niet het scheppen leggen.

2. Het mensenpark heeft geen omgeving meer, maar heeft toch een penibele basis: haar principe is ontwerpen en niet invoegen, zij heeft zich geponeerd en vormt om, maar slaat geen acht op eeuwige structuren en principes. De roes van de planetaire wisselwerking en geïnformeerdheid zal op zijn grondvesten moeten sidderen door ecologische en economische rampen om de noodzakelijkheid ervan als illusie te ontmaskeren. Dit zal waarschijnlijk ook gebeuren, niet alleen omdat een steeds meer wederzijds afhankelijk vlechtwerk van elementen, effecten van elke ramp overal zal laten voelen, en omdat er een maximalisatiedrang in de economische krachten zit, maar ook omdat de opwindingsmedia elke ramp zullen opblazen tot mensheidsvernietigende proporties.

Shock en opwindingsmechanismen zullen uiteindelijk een einde vinden omdat het tuten van de oren door de laatste explosie, de nieuwe explosie niet meer als explosie zal laten ervaren. In de kunst is shockerend avant-gardisme al lang onderdeel van de kunstgeschiedenis en heeft er een normalisatie plaatsgevonden van de esthetische regels. Wat overblijft is echter een verzamelend en herschikkend tentoonstellen, waarin oorspronkelijkheid en betekenissen toevallig zijn of weg blijven.

Misschien dat oorspronkelijkheid niet gevonden moet worden in het humanistische temmingsinstrument van de schrift, misschien dat zij zich zal aandienen als er weer vanuit de huidige, postmoderne, situatie, wordt ervaren. Dat er echter planetaire politiek gemaakt moet worden is duidelijk, het gevaar daarvan is dat het daarmee uitstelt wat moet komen en in stand houdt wat moet verdwijnen.

op 16 10 2008 at 23:40 schreef René:

Er ging iets mis bij het eerste stukje Sloterdijk hierboven; hier de rest:

1. Volgens Sloterdijk moeten we terug naar directe waarneming. Kunst is hiertoe een middel. Hoewel kunst meestal juist de versnelling van de ontremming heeft bespoedigd en vele avant-gardistische stroming juist getuigen van een esthetiseren van nieuwe, ontremmende of abstracte normen en waarden, herbergt zij ook de mogelijkheid om de blik weer terug te richten. Kunst “opent een wereld” en kan ook de wereld van sfeer weer openen. Zij moet daartoe haar eerste prioriteit bij het zien en niet het scheppen leggen.

2. Het mensenpark heeft geen omgeving meer, maar heeft toch een penibele basis: haar principe is ontwerpen en niet invoegen, zij heeft zich geponeerd en vormt om, maar slaat geen acht op eeuwige structuren en principes. De roes van de planetaire wisselwerking en geïnformeerdheid zal op zijn grondvesten moeten sidderen door ecologische en economische rampen om de noodzakelijkheid ervan als illusie te ontmaskeren. Dit zal waarschijnlijk ook gebeuren, niet alleen omdat een steeds meer wederzijds afhankelijk vlechtwerk van elementen, effecten van elke ramp overal zal laten voelen, en omdat er een maximalisatiedrang in de economische krachten zit, maar ook omdat de opwindingsmedia elke ramp zullen opblazen tot mensheidsvernietigende proporties.

Shock en opwindingsmechanismen zullen uiteindelijk een einde vinden omdat het tuten van de oren door de laatste explosie, de nieuwe explosie niet meer als explosie zal laten ervaren. In de kunst is shockerend avant-gardisme al lang onderdeel van de kunstgeschiedenis en heeft er een normalisatie plaatsgevonden van de esthetische regels. Wat overblijft is echter een verzamelend en herschikkend tentoonstellen, waarin oorspronkelijkheid en betekenissen toevallig zijn of weg blijven.

Misschien dat oorspronkelijkheid niet gevonden moet worden in het humanistische temmingsinstrument van de schrift, misschien dat zij zich zal aandienen als er weer vanuit de huidige, postmoderne, situatie, wordt ervaren. Dat er echter planetaire politiek gemaakt moet worden is duidelijk, het gevaar daarvan is dat het daarmee uitstelt wat moet komen en in stand houdt wat moet verdwijnen.

op 16 10 2008 at 23:46 schreef René:

Shit, beste hoofdredactie, ik zit te klungelen (zie de doublure hierboven). Dun een en ander maar naar believen uit. Ik zal niet meer zulke lappen tekst inplakken.

op 17 10 2008 at 08:52 schreef smeets:

Mevrouw carma,

Wat een opwinding..
Het verschil tussen een dictatuur en een totalitair systeem is dat bij de laatste een geloofsbasis voor het systeem is. Een dictatuur is gewoon de knuppel..
Ik beschrijf een trend waar jij inhoudelijk niet op ingaat.. Shoot the messenger…Erg makkelijk…

… Valt me op dat me de laatste tijd veel emigratieplannen worden aangeboden…

"Je zal zien dat je na hooguit twee drie jaar je anus gaat verkopen om de reclamepagina van het NRC te kunnen lezen of voor vijf minuten VPRO op de radio. Wedden dat je nooit meer zeikt over ’de pers dat ten tijde van oorlog direct partij kiest en alle journalistieke principes betreffende hun onafhankelijkheid en waarheidsvinding opofferen’ en gewoon, en zoals elk normaal mensen, zoals Erik O., je handen vuil maakt en partij kiest? Want, er valt wel degelijk wat te kiezen, maar je moet het willen zien. Het is helaas gebleken dat over alle soort informatie beschikken en leven in een sociale paradijs niet voldoende is. "

Het hierboven beschreven citaat is een vorm van een totalitaire gedachte..
Bedankt voor de bevestiging.

Ik zie dat maar als een compliment..

op 17 10 2008 at 10:18 schreef Alf Berendse:

Stellen de meeste burgers zich, alleen al door hun stemgedrag, niet vijandig op tegenover iedereen die niet gediend is van een opdringerige overheid?
René, deze vraag bedoelde ik niet retorisch, evenmin als slimmigheid. Allereerst, ik ken geen voorbeelden van fatsoenlijke overheid, niet uit de geschiedenis en nergens ter wereld. Ik vind alle overheden opdringerig. Democratie zie ik niet als garantie voor fatsoen, het is slechts een methode om te bepalen wie de macht krijgt. Aan het fenomeen macht verbetert (vermindert) het niets. Sterker nog, het geeft elke machtsuitoefening door de overheid ideële goedkeuring: er is democratisch mee ingestemd.

Voorbeeld: Ik sta met drie kennissen op een stoep waar dat niet mag, omdat er is geklaagd over overlast. Een politieagent stuurt ons weg, maar vraagt eerst naar identiteitsbewijzen. Ik heb de mijne uit principe niet bij me, wordt meegenomen naar het bureau en krijg uiteindelijk een boete.
Het mij vijandig optreden van de politieagent wordt gelegitimeerd door de wet. De wet wordt opgesteld door wetgevers. De wetgevers zijn aangesteld door degenen die hebben gestemd. Het maakt mij helemaal niet uit of de stemmers de identificatieplicht wilden. Het resultaat telt: het stemmen legitimeert het optreden van de politie.

Ik ben ‘anti-democratisch’, althans in de huidige Nederlandse vorm van democratie, de onbegrensde ‘dictatuur van de meerderheid’. Frans Smeets wees erop dat overheidsmaatregelen niet door rechters aan de grondwet kunnen worden getoetst. Heeft ook weinig zin, want volgens de grondwet mogen de wetgevers verbieden en gebieden wat zij maar willen. De grondwet legt de wetgevers geen beperkingen op, neuspeuteren in het openbaar kan worden verboden.

Ik kan gebruik maken van mijn democratisch recht, en een partij beginnen die de grondwet wil veranderen om de macht van de overheid beperken. Maar in de tussentijd legt de overheid mij met geweld allerlei maatregelen op. Ik vind de (huidige) democratie daartoe onvoldoende rechtvaardiging en sta mijzelf toe mij met geweld daartegen te verzetten. Ik sla de politieagent die mij vastpakt. Mag ik ook de wetgevers slaan, die zijn optreden legitimeren? Mag ik ook de burgers slaan die met hun stemgedrag de wetgevers legitimeren?
Andersom geformuleerd: burgers dragen wetgevers op maatregelen te nemen, de wetgevers dragen politieagenten op deze uit te voeren. Als de maatregel onrechtvaardig is, in mijn visie misdadig, waar eindigt dan de verantwoordelijkheid voor het onrecht?
Vergelijk het met een moord in opdracht: niet alleen de moordenaar wordt gestraft, ook de persoon die de opdracht gaf. Als dat terecht is, mogen dan ook de opdrachtgevers (stemmende burgers) van de opdrachtgevers (wetgevers) van de politieagent worden gestraft?

Aan de gangbare norm van wat privacyschendend is, of opdringerig, en hoever de overheid mag gaan, heb ik geen boodschap. De ‘gangbare norm’ is eenzelfde soort rechtvaardiging als ‘democratische meerderheid’. Ik bestrijd dat een gangbare norm de democratische meerderheid het recht geeft mij opdringerige maatregelen op te leggen. Ik ben een radicaal voorstander van vrijheid: iedereen mag doen en laten wat hij wil, zolang hij hetzelfde recht van anderen niet fysiek belemmert, en zolang hij zich niet fysiek onttrekt aan overeenkomsten die hij vrijwillig met anderen is aangegaan.
Sorry dat het er wat ingewikkeld staat. Korter is ‘niemand mag geweld initiëren’, maar dat is niet helemaal hetzelfde, geweld is slechts éen vorm van fysiek belemmmeren. Desondanks, voor de eenvoud: als geen mens geweld mag initiëren, dan mag ‘de overheid’ (een abstractie, in concreto zijn het mensen) het ook niet. Ook niet met de smoes dat het ter mijn bescherming is.

Maar ik heb het niet over schending van de privacy door commerciële bedrijven, omdat ik daaraan vrijwillig meewerk.
Ik noem een telefoontje van een call-center geen schending van mijn privacy. Als Jehova’s bij mij aanbellen ook niet, en als een bedelaar mij op straat om geld vraagt ook niet. Vragen staat vrij, als het mij stoort, verbreek ik de verbinding, laat ik Jehova’s niet binnen. De bedelaar geef ik geld. Contact vragen is geen privacyschending, contact fysiek opdringen wel.

Ik weet dat ik mij als consument nauwelijks kan onttrekken aan informatievergaring door commerciële bedrijven. Wat zij met de informatie doen, noem ik pas een misdrijf als het in strijd is met de bepalingen van de vrijwillige overeenkomst die ik met hen heb. Gemakzuchtig ga ik er tegenwoordig gewoon vanuit dat gegevens die ik een bedrijf verstrek ook elders terechtkomen, het zal wel ergens in hun bepalingen staan. Ik weeg persoonlijke belangen af: Google is handig, wat ze met mijn gegevens doen, neem ik op de koop toe.

Maar met de Nederlandse overheid heb ik geen vrijwillige overeenkomst, tenzij je stelt dat die automatisch voortvloeit uit het feit dat ik in Nederland woon. Daar ga ik niet vanuit.

Geheel terzijde: Peter Sloterdijk is altijd amusant. ‘De tijden zijn hard, maar modern (Italiaans spreekwoord)’ staat als een motto in zijn ‘Kritiek van de cynische rede’. Alleen al daarom las ik het boek.

op 17 10 2008 at 10:21 schreef Spuit Elf:

Weer een knallend stuk van meneer Smeets. Helemaal mee eens. Aan wat de overheid zich tegenwoordig erlaubt zou ik nog toe willen voegen: geld-overschrijvingen naar het buitenland worden opgeslagen en ter beschikking gesteld aan de USA. Zo gebeurd gisteren toen ik geld overmaakte van Nederland naar Duitsland.

Dat in Duitsland de bescherming van de privacy serieuzer genomen wordt klopt. Zo zijn er nu verschillende Duitse gemeente’s die aan Google geen toestemming geven om straatfoto’s te maken.

op 17 10 2008 at 10:58 schreef Bert Brussen:

Mevrouw Cama maakt zinloze vergelijkingen. Ja, in dictaturen is het veel erger. En ja, wie drie jaar in Rusland Poetin of gewoon Iran woont snakt naar een pagina NRC. Klopt.

Het zegt alleen niets over de huidige status van de Nederlandse democratie. Dat het ergens anders erger is, wil niet zeggen dat het hier dan maar geen probleem is.

Op deze wijze kun je alles wel afserveren: een dag niet gegeten? In Afrika hebben ze nooit te eten. In elkaar geslagen? In sommige landen wordt je meteen geëxecuteerd. Auto stuk? In andere landen hebben ze geeneens een auto. Depressief? Wees blij dat je geen kanker hebt. Kanker? Wees blij dat je nog 70 mocht worden. Gezin dood? wees blij dat je nog andere familieleden hebt. Relativeren kan altijd.

Het is heel fijn dat Nederland stukken beter is ten opzichte van een enge dictatuur, maar Nederland zou nog beter kunnen zijn, en dreigt rap slechter te worden. DAAR gaat het om.

Smeets wil juist duidelijk maken dat we praktijken zoals in Das Leben der Anderen, koste wat het kost in Nederland moeten voorkomen. Anders is er straks helemaal geen land meer waar mevrouw Cama naartoe kan vluchten.

Wat de afkomst van Smeets en zijn al dan niet verwende bestaan ermee te maken hebben snap ik verder niet.

op 17 10 2008 at 12:10 schreef carmo da rosa:

Beste Smeets,

Ik heb ook de film Das Leben der Anderen gezien, een van de beste films die ik in jaren heb gezien, maar daarin kon ik geen enkele keer een vergelijking tussen de DDR van de Stasi en Balkenende, Rouvoet, Wouter Bos en de AIVD ontwaren, wel iets van de totalitaire sfeer in mijn eigen land tijdens de donkere jaren van de dictatuur.

Ben ik ook een sukkel? Had ik volgens jou nooit politieke asiel in Nederland moeten vragen? Moet ik, na het lezen van je stuk, gelijk mijn abonnement op het NRC opzeggen en dat vervangen door de Saudische Al Hayat, of de Cubaanse El Granma? Moet ik op vrijdagochtend nooit meer naar VPRO-radio luisteren om niet ‘alle propagandaraderen in werking te laten treden’? Wordt het niet eens tijd dat ik ook een schotelantenne moet aanschaffen?

Jij adviseert ’alle naïeve en eencellige ‘Als Je Niets Te Verbergen Hebt’-sukkels eens de film Das Leben der Anderen te bekijken’, mag ik ook je adviseren om eens jou verwende Nijmeegse linksigheid in te ruilen voor iets spannenders: Verlaat onmiddellijk deze totalitaire staat en ga eens in een ware democratie uit het Midden-Oosten voor een tijdje leven en…… werken, geen toerisme dus, en in die tijd ook geen geld van papa en mama uit Nederland ontvangen. Of van mijn part kan je ook in het Rusland van Poetin vertoeven, als je maar geen deel uitmaakt van de locale maffia – jouw verblijf moet vooral niet te makkelijk worden, anders zie je HET niet…

Je zal zien dat je na hooguit twee drie jaar je anus gaat verkopen om de reclamepagina van het NRC te kunnen lezen of voor vijf minuten VPRO op de radio. Wedden dat je nooit meer zeikt over ’de pers dat ten tijde van oorlog direct partij kiest en alle journalistieke principes betreffende hun onafhankelijkheid en waarheidsvinding opofferen’ en gewoon, en zoals elk normaal mensen, zoals Erik O., je handen vuil maakt en partij kiest? Want, er valt wel degelijk wat te kiezen, maar je moet het willen zien. Het is helaas gebleken dat over alle soort informatie beschikken en leven in een sociale paradijs niet voldoende is.

’Het zou mij niets verbaasd hebben dat, toen van Gogh vermoord werd, op de burelen van de AIVD de feestmuts opging en de champagne opengetrokken werd. Meer onveiligheid betekent immers meer geld, meer status, meer bevoegdheden en meer mankracht.’

Het zou me ook niet verbazen dat de verzorgende maffia alle belang heeft dat het zo onrustig mogelijk binnen de Marokkaanse gemeenschap blijft. Ook niet dat de Marokkaanse jeugd, die buschauffeurs in Gouda pesten, direct betaalde worden door mevrouw Vogelaar… Ze heeft immers alle belang, want meer straatcoaches en meer gezinsbegeleiders betekent meer geld uitgeven, dus meer status, meer bevoegdheden, meer meiden van Halal en Ali Bees op TV, dus weer goed voor de integratie, of in ieder geval voor de acceptatie…

op 17 10 2008 at 12:31 schreef René:

Alf, een volledig antwoord op je betoog zou een vrij uitvoerige politicologische verhandeling vergen.

Je schrijft:
"Sorry dat het er wat ingewikkeld staat. Korter is ‘niemand mag geweld initiëren’, maar dat is niet helemaal hetzelfde, geweld is slechts éen vorm van fysiek belemmmeren. Desondanks, voor de eenvoud: als geen mens geweld mag initiëren, dan mag ‘de overheid’ (een abstractie, in concreto zijn het mensen) het ook niet. Ook niet met de smoes dat het ter mijn bescherming is."

Dat is van een onthutsende naïviteit. ‘Niemand mag geweld initiëren’, dat haalt je de koekoek. ‘Slechte mensen moeten gewoon eens ophouden slechte dingen te doen’ – ook zo eentje.
Jouw verschrikkelijke lijden onder een volksvertegenwoordiging en overheidsapparaat dat, democratisch aangestuurd bij wijze van ‘minste der kwaden’, voorkomt dat er een oorlog van allen tegen allen, zo niet van clans, krijgsheren en in moderne burchten verschanste superrijken met particuliere en gewapende bewakingsdiensten uitbreekt, doet me bijna sympathiseren met het standpunt van carmo da rosa in deze draad – maar daarvoor ben ik het teveel met Bert (pal hierboven) eens. (Bert, schrijf alsjeblieft weer eens iets onbetamelijks op, als het maar niet over joden gaat :-).

Zelfs Ayn Rand, kampioen en ikoon der overheidshaters, vond een minimale staatrepressie (minarchisme, nachtwakerstaat) noodzakelijk om totale chaos en willekeurige geweldsuitoefening te voorkomen (uiteraard kon het verder haar reet roesten dat ze in haar ideaalstaat zou struikelen over de op straat stervende armen, invaliden en zieken – zolang haar overheidsdienaren maar zorgden dat die losers met hun poten van haar parelketting afbleven).

Begrijpt u wat ik bedoel?

Gemakzuchtig ga ik er tegenwoordig gewoon vanuit dat gegevens die ik een bedrijf verstrek ook elders terechtkomen, het zal wel ergens in hun bepalingen staan.

Vandaar dat ik je ook nog van harte wil feliciteren met de ‘Big Brother Award’ in de categorie Personen (zie hierboven).

Maar met de Nederlandse overheid heb ik geen vrijwillige overeenkomst, tenzij je stelt dat die automatisch voortvloeit uit het feit dat ik in Nederland woon. Daar ga ik niet vanuit.

Ehm… je hebt je tot nu toe geheel autodidactisch ontplooid, kapt je eigen wegen door de jungle van Neerlands parken en steekt als een stoere commando onze brede rivieren over met zelf uitgerolde noodbruggen? Petje af hoor!

op 17 10 2008 at 13:18 schreef René:

O ik vergat tot slot nog even vooruit te lopen op een voorspelbare reactie van je; bij deze:

Als je het (= als geen mens geweld mag initiëren, dan mag ‘de overheid’ …het ook niet) wilt omkeren (een liefhebberij van je), kom je uit op het standpunt dat jij net zo goed als de staat geweld mag gebruiken. In jou woorden:

Ik vind de (huidige) democratie daartoe onvoldoende rechtvaardiging en sta mijzelf toe mij met geweld daartegen te verzetten.

Dat illustreert maar weer eens dat les extrêmes se touchenles extremes se touches’ – deze opmerking zou ook uit de koker van Andreas Baader kunnen komen.

op 17 10 2008 at 13:20 schreef René:

…jouw woorden…
…les extrêmes se touchent…

op 17 10 2008 at 15:10 schreef Alf Berendse:

René schreef: Alf, een volledig antwoord op je betoog zou een vrij uitvoerige politicologische verhandeling vergen.
Schrijf ‘m maar.

‘Niemand mag geweld initiëren’, dat is van een onthutsende naïviteit.
Mijn stelling dat niemand geweld mag initiëren, ook de overheid niet, zou naïef zijn als ik verwacht dat de stelling het geweld stopt. Dat verwacht ik niet. En ik ben nooit onthutst.

Jouw verschrikkelijke lijden …
Ik lijd niet.

Zelfs Ayn Rand, kampioen en ikoon der overheidshaters, vond een minimale staatrepressie (minarchisme, nachtwakerstaat) noodzakelijk om totale chaos en willekeurige geweldsuitoefening te voorkomen.
Ayn Rand wees het initiëren van geweld door de overheid, ook in de vorm van een minarchie of nachtwakersstaat, af. Zij stelde dat geweld vergelden niet aan particulieren moet worden overgelaten, maar aan de overheid. Zelfverdediging, je met geweld tegen geweld verzetten, wees ze niet af. Tenslotte zou ook bij haar de politie hoogstwaarschijnlijk te laat komen om diefstal en beroving te voorkomen.

Ehm… je hebt je tot nu toe geheel autodidactisch ontplooid, kapt je eigen wegen door de jungle van Neerlands parken en steekt als een stoere commando onze brede rivieren over met zelf uitgerolde noodbruggen?
Voor onderwijs en wegen- en bruggenbouw is geen overheid nodig. Commerciële bedrijven kunnen dat ook. En als de overheid geen belasting hief, kon iedereen er de commerciële bedrijven voor betalen.

(…) het standpunt dat jij net zo goed als de staat geweld mag gebruiken.
Dat is inderdaad mijn standpunt. Ik mag mijzelf met geweld verdedigen tegen het geweld van anderen, ook dat van overheidsfunctionarissen.

Andreas Baader erbij halen, is een zwak argument, een drogreden: guilty by association.

op 17 10 2008 at 15:32 schreef carmo da rosa:

”Mevrouw carma, Wat een opwinding…”

Beste Smeets,

Dat jij me mevrouw noemt is op zichzelf al heel opwindend, dat het gelijk door Bert Brussum wordt overgenomen is nog spannender, vooral het pikante freudiaanse detail dat Bert me mevrouw cama noemt, wat in het Portugees bed betekent – mevrouw bed! Hummm, ik zie dat als een compliment…

Om te beginnen vind ik dat zowel voor een dictatuur als voor de acceptatie van een totalitaire systeem enige (geloofs)basis moet bestaan, anders donderen ze vanzelf en heel snel in elkaar. Anders gezegd, de knuppel kan heel overtuigend overkomen maar het is niet voldoende: zelfs Saddam Hussein had een machtbasis: de Soennieten in Noord-Irak. Poetin gebruik ook regelmatig de knuppel, maar we kunnen niet ontkennen dat hij wel over een significante aanhang beschikt.

Jij beschrijft inderdaad een trend, al voel ik sterk de neiging om het als een complottheorie te beschouwen… Een trend die ook zeer populaire was in de jaren 60-70, en die regelmatig werd beschreven in vurige politieke pamfletten. Een trend die zeer binnenkort te zien zal zijn in wéér een Duitse film: Der Baader Meinhof Komplex. Toegegeven, een trend dat ook ik me heb ooit bezondigd…

”Valt me op dat me de laatste tijd veel emigratieplannen worden aangeboden…

Inderdaad, en weet je waarom?

Omdat van buiten iets gadeslaan is voor sommigen het enige manier om hun eigen land, het eigen systeem, naar werkelijk waarde te kunnen inschatten. Mohammed Benzakour heeft onlangs, in een zeldzaam moment van verstand, dit begrepen en zijn problematische landgenoten aangeraden om, en ik citeer: ’ik neem mij voor om elke Marokkaan die ik in Nederland nog ach en wee hoor roepen over xenofobie, racistische media of een te lage uitkering goed de wind van voren te geven. En die Amsterdamse straatschoffies, die zouden eens hier [Nador] hun taakstraffen moeten verrichten. Iedere dag op rantsoen schoenen poetsen of voor 4 euro per dag muren metselen en stenen sjouwen onder de brandende zon, dat zal ze mores leren.’

Ook jij, net als de Marokkaanse straatschoffies, beschikt over de beste en de vrijste pers. Jij hebt om de hoek bijna gratis toegang tot bibliotheken met informatie over de hele wereld. Internet zonder beperkingen. Je leeft in een redelijk werkend democratisch stelsel met fatsoenlijke politici: soms iets te rechts, soms iets te links.
Ik zou je ook alles kunnen vertellen over hoe het voelt om te leven in een echte totalitaire systeem. Ik kan praten als brugman, maar uit eigen ervaring weet ik dat het tijd verspilling is. Sartre, een superintellectueel, werd in China in de jaren 60 op een schaamteloos manier in de maling genomen, hetzelfde geldt voor Joris Ivens, met zijn romantische verfilming van de Culturele Revolutie aldaar! Hij zag ‘t ook niet, terwijl hij in die tijd mensen in China ontmoette die hem menigmaal waarschuwden. Zelfs toen zijn vriend, de minister van informatie, naar een opvoedkamp werd gestuurd ging bij hem geen lampie branden!!!

Zie je ’t nu? Ivens had in China als een Chinees moet leven om enige begrip voor zijn eigen sjosjale (zoals men toen spelde) paradijs aan de Noordzee te kunnen opbrengen, om te beseffen dat Wiegel geen fascist was! Allemaal heel moeilijk hoor, dat is makkelijk gezegd dan gedaan…

Bert Brussum vindt dat mijn zinloze vergelijkingen niets zeggen over de huidige status van de Nederlandse democratie! Merkwaardig!
Hoe weet Bert Brussum dan dat hij over een groot of een klein snikkel beschikt, als het tijdens Nederlandse les NIET stiekem met anderen klasgenoten wordt vergeleken?

En Bert Brussum vindt ook dat ’Nederland nog beter zou kunnen zijn, en dreigt rap slechter te worden.’ Jawel, hellemaal mee eens, vooral als je teveel aandacht geeft en hersensspinsels van verwende links jeugd, die een redelijk functionerende staat, weliswaar met veel punten die kritiek verdient, willen vervangen door iets je ne sais pas quoi trendy waar ik een déjà vu-gevoel moeilijk kan onderdrukken.

Ik wil ook Bert Brussum geruststellen dat deze keer ga ik niet meer vluchten, ben ik te oud voor, als het nog slechter gaat met Nederland, ik bedoel, als de ware dissidenten niet meer beschermd worden, ga ik de barricades op….
Y NO PASARÁN.

op 17 10 2008 at 16:33 schreef René:

Alf: Ayn Rand wees het initiëren van geweld door de overheid, ook in de vorm van een minarchie of nachtwakersstaat, af. Zij stelde dat geweld vergelden niet aan particulieren moet worden overgelaten, maar aan de overheid.

Ha! En jij denkt echt dat die minarchie van haar zich zal onthouden van repressie (van de armen, de ‘losers’, de gemarginaliseerden), terwijl je wilt volhouden dat in de huidige democratische rechtstaat de repressie ontoelaatbaar groot is?
Ik vind dat een belachelijke opvatting. Het zwakste ervan is, dat Rands ideale staat nooit heeft bestaan, net zo min als die van Plato of die van welke linkse of rechtse utopist ook. Jij vergelijkt een fictie met een realiteit – droom vooral fijn verder.

Mijn sarcastische opmerking over autodidactische ontplooiing en zelf je wegen banen, was een reactie op jouw:

Maar met de Nederlandse overheid heb ik geen vrijwillige overeenkomst, tenzij je stelt dat die automatisch voortvloeit uit het feit dat ik in Nederland woon. Daar ga ik niet vanuit.

Je bent hier zeer inconsequent. Want je accepteert dat je door gebruik te maken van de diensten van bedrijven, automatisch mee wordt genomen in hun databestanden en onderhevig bent aan het uitbaten daarvan (bijvoorbeeld in de vorm van irritante, privacy-schendende telefoontjes van call centers die de ‘ik wil niet gebeld worden’-lijst negeren; jij mag dat niet ergerlijk vinden, voor mij en anderen is het op dit moment ergerlijker dan de identificatieplicht). Dan accepteer je, als je de facto gebruik hebt gemaakt en blijft maken van overheidsvoorzieningen, zoals onderwijs, openbare wegen en diverse vormen van gezondheidszort, net zo goed dat je je daarmee vrijwillig onderhevig stelt aan de eisen die de overheid aan je stelt. Anders moet je maar – ja! laat ik er ook eens mee komen – emigreren naar een stukje onbewoond gebied in Groenland, om daar zelfredzaamheid te bedrijven. Of je in dit land vanaf nu uitsluitend behelpen met privé-voorzieningen, daarbij de openbare faciliteiten volkomen uit je leven bannend. Nogmaals, als je dit de facto niet doet, is dat voldoende om je verplicht te hebben aan de eisen die de staat aan jou als burger stelt. Je bent niet verplicht om hier te blijven en je kunt met geestverwanten ergens in the middle of noware het eigen sekte beginnen, ook in de VS is daar nog wel een plekje voor te vinden. Heb dan die lef, in plaats van hier vanuit je luxepositie gratuit te zitten kankeren op de democratische rechtstaat waar je je in hebt genesteld.

De vergelijking met de RAF is absoluut niet overtrokken of een kwestie van ‘guilty by association’. Als jij werkelijk meent dat je je met geweld mag verzetten tegen de overheid, is de overeenkomst met extreem-linkse terroristen juist evident en wezenlijk, evenals de gelijkenis met andere extreem-linkse revolutionairen van de oude stempel.

Die politicologische verhandeling ga ik niet schrijven. Het hiervoor gezegde volstaat om de hoofdzaken van je visie onderuit te halen.

P.S. Al me al vrees ik dat Sloterdijk iets te hoog voor je is gegerepen.

op 17 10 2008 at 16:34 schreef René:

Sorry Peter (zie mijn privé e-mail aan je)

op 17 10 2008 at 18:05 schreef Alf Berendse:

Al met al vrees ik dat Sloterdijk iets te hoog voor je is gegrepen.
René, je kunt het echt niet laten hè, de persoonlijke sneer. Wat zit je zo dwars, knul? Laat een boertje.

Uit mijn geboorte vloeiden rechten noch plichten voort. Niet het recht op cadeautjes op mijn verjaardag, evenmin de plicht ze af te slaan.

op 17 10 2008 at 18:18 schreef Alf Berendse:

PS: Mijn recht om gebruik te maken van overheidsvoorzieningen vloeit ook nog eens voort uit mijn verplicht belasting betalen, en de verzekeringen die de overheid mij heeft opgelegd, waarvoor ik verplicht premie’s betaal.
Wat verwacht je, René, dat ik na verplichte betalingen vertrek, in plaats van de door mij betaalde diensten af te nemen?

op 18 10 2008 at 08:45 schreef smeets:

Beste mevrouw Carmo

Ik mag je gerusstellen ..Ik geloof niet in complottheorien.. Wel in belangen van mensen en groepen van mensen.

En ook hier in Nederland is het huidige systeem geen vanzelfsprekendheid..En dan heb ik liever geen overheid die alles van iedereen weet..
Ik weet niet wat je hebt meegemaakt maar probeer de huidige controletechnieken maar eens over dat systeem te leggen. Het is juist in de chaos en de dynamiek van de samenleving waarin individuen kunnen bloeien en overleven..Een alleswetende overheid is gevaarlijk.
Verder vind ik dat je erg vast vind in dat anti-linksdenken..Het interesseert mij werkelijk niets of iemand door Castro tegen de muur wordt gezet of dat Pinochet je op de zee uit een vliegtuig gooit.

Verder moet je niet iemand op zijn persoon aanvallen..Dat is goedkoop.. Je weet helemaal niets van mij of wat ik heb meegemaakt, mijn politieke voorkeuren, of ik van arme komaf ben, waar ik gewoond heb. etc etc..

Je vult gewoon in om je eigen stereotype beeld te bevestigen…..

.

op 18 10 2008 at 09:18 schreef smeets:

Over linksjeugd gesproken:http://www.peterbreedveld.com/archives/00001470.html

op 18 10 2008 at 11:36 schreef leo:

Wat betreft de BB award: Ik verwacht dat de maker(s) van het Elektronisch Patienten Dossier (EPD) als winnaar uit de bus zullen komen in de categorie overheid.

Echter, vergeet niet dat dit EPD tot stand gebracht wordt met hulp van de medische en de IT professie(s). De patientenverenigingen zijn terecht zeer bezorgd. De artsen beginnen hem ook te knijpen want ze willen niet op hun vingers gekeken worden (fouten bij voorschriften).

Op dezelfde manier wordt financieel databeheer mogelijk gemaakt door de collaboratie van de betreffende professie.

Het kaartje hierboven kwam door middel van de volkstelling tot stand (vermoedelijk die van 1930). Wat dit voorbeeld betreft, dienen organisatietalent en de aandacht voor detail eerder als een typisch Nederlandse eigenschap dan als typisch Duitse te worden gezien (bijna Godwin).

Overigens wordt de betekenis van computers en het internet een beetje overschat. Er is ook zoiets als data ‘overkill’. Bovendien, de geschiedenis leert (nee, geen Godwin – neem gewoon Indonesie onder Suharto of DR Korea onder de Kim Il(s)) dat het heel goed mogelijk is zonder die middelen totale controle over de bevolking uit te oefenen. Afgezien van de hierboven genoemde knuppel, en een bepaalde machtsbasis (aanhang) speelt een systeem van verklikken en informanten hierbij een belangrijke rol.

In het computer tijdperk zal de informant melden: ‘ga eens snuffelen op de harde schijf van N, want die doet zus of zo, waar vroeger de kast van N overhoop werd gehaald na aangifte’.

Met andere woorden, het systeem is net zo goed of slecht als de mensen die er deel van uitmaken.

Frans, als fotografie geen kunst is dan is cinematografie dat ook niet .

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS