Home » Archief » Recht op domheid


[31.10.2008]

Recht op domheid

Alf Berendse

Zichy8 (51k image)
Illustratie: Mihály Zichy

Gebedsgenezeres Joke Damman, beter bekend als Jomanda, en de artsen Broekhuijse en Koonen worden beschuldigd van ‘zware mishandeling met de dood tot gevolg’. Het slachtoffer: comédienne Sylvia Millecam. Hebben Jomanda, Broekhuijse en Koonen haar het graf in geschopt en geslagen? Nee, Millecam, een domme vrouw, kreeg van hen slechts de verkeerde gezondheidsadviezen. Zij stelde daar vertrouwen in en ging dood.

Gisteren (donderdag 30 oktober) werd de eerste, ‘pro forma’ zitting van een strafzaak tegen het drietal gehouden. Het is onwaarschijnlijk dat de rechter Jomanda en de artsen volgend jaar, als de zaak inhoudelijk wordt behandeld, schuldig zal verklaren aan dodelijke mishandeling (maximum straf: tien jaar). Niet alleen was er geen sprake van fysiek geweld, de dood van Millecam is onomstotelijk te wijten aan borstkanker. Een tweede beschuldiging, het ‘onthouden van passende medische zorg’, maakt meer kans. De combinatie van beide beschuldigingen impliceert echter een vreemde gedachte over Millecams doodsoorzaak: niet de kanker zou haar hebben gedood, maar het aan Millecam ‘onthouden’ van een adequate behandeling. Millecam is natuurlijk helemaal niets onthouden, zij koos er zelf voor te rade te gaan bij kwakzalvers.

Enkele kwakzalvers die zij bezocht waren ook ‘echte’ artsen. Net als Jomanda hielden zij Millecam voor dat zij geen kanker had, maar een bacteriële infectie. Dat was niet alleen een onjuiste diagnose, de vermeende infectie werd niet eens goed behandeld, maar ‘bestreden’ met kwakzalverij zoals homeopathie, saunabezoek, kleimaskers, door Jomanda ingestraald water en magneetveldtherapie. De artsen Broekhuijse en Koonen moesten hiervoor al verantwoording afleggen voor het Medisch Tuchtcollege. Broekhuijse is permanent als arts geschorst, Koonen speelt, na een schorsing van een jaar, weer doktertje. Zij worden nu, samen met Jomanda, strafrechtelijk vervolgd.

Die vervolging is bijzonder. Eerder, in oktober 2006, besloot het Openbaar Ministerie (OM) niet te vervolgen, omdat er geen sprake was van strafbare feiten. Hiertegen is geprotesteerd door de Stichting Skepsis en de Vereniging tegen Kwakzalverij, organisaties die pseudowetenschap en kwakzalverij bestrijden, en in april 2008 besloot het Amsterdams gerechtshof dat Jomanda, Broekhuijse en Koonen toch moeten worden vervolgd. Het komt zelden voor dat een rechter het OM opdraagt te vervolgen. Bijzonderder is nog dat de rechter de Stichting Skepsis en de Vereniging tegen Kwakzalverij heeft erkend als ‘belanghebbenden’. Millecam was niet aan de organisaties verbonden en haar nabestaanden hebben niet om de strafzaak gevraagd.

Maar Stichting Skepsis wil ‘een einde maken aan de rechteloosheid van patiënten van alternatieve behandelaars en hun nabestaanden. Mensen die kiezen voor een alternatieve behandeling moeten beschermd worden tegen ernstige beroepsfouten. De rechter moet zich kunnen uitspreken over de fouten van Koonen en Broekhuijse en Jomanda – anders is in Nederland sprake van gelegaliseerde moord.’

Moord is een moedwillige handeling met de dood als causaal gevolg. De behandelaars van Millecam, Jomanda incluis, zijn idioten, maar het was vast niet hun intentie haar te doden. En haar dood was causaal gevolg van borstkanker, niet van koldertherapieën. De artsen Broekhuijse en Koonen hebben inderdaad ernstige beroepsfouten gemaakt. Juridisch gezien is dit echter een civiele kwestie, nabestaanden van Millecam zouden van hen een schadevergoeding kunnen eisen wegens ernstige nalatigheid. Jomanda kan echter geen beroepsfouten worden verweten, omdat zij geen arts is.

De zaak draait om het recht op domheid. In februari 2004 rapporteerde de Inspectie voor de Gezondheidszorg over de zaak Millecam. Uit de inleiding: ‘de keuzevrijheid van de patiënt staat niet ter
discussie en wordt als ‘een groot goed’ beschouwd’. Juist, een domme patiënt heeft het recht op domme keuzes, en het recht op kwakzalverij. Kwakzalverij is op zichzelf geen ‘groot goed’ maar het recht erop wel.

Desondanks deed de inspectie de eerste aangifte bij het OM niet alleen tegen malpraktiserende artsen (meer dan de twee hier genoemde), maar ook tegen ‘alternatieve genezers’ (niet alleen Jomanda). Ongerijmd: een patiënt kan niet kiezen voor alternatieve genezers, als zij voor hun praktijken worden vervolgd. De keuzevrijheid van de patiënt impliceert het mogen bestaan van kwakzalverij.

De artsen Broekhuijse en Koonen kan worden verweten dat zij Millecam niet juist en volledig hebben geïnformeerd. Zij behoren dan ook geen artsen te zijn en moeten met pek en veren het land uit worden gejaagd. Maar wie verwacht in hemelsnaam een correcte diagnose van Jomanda?

Het OM wilde in eerste instantie Jomanda niet vervolgen omdat Millecam zelf koos voor de adviezen van het medium. Het gerechtshof stelde in april 2008 echter dat ‘patiënten die lijden aan een (potentieel) levensbedreigende ziekte nogal eens geneigd zijn open te staan voor al hetgeen (valse) hoop biedt en te vertrouwen op diegene die hun genezing in het vooruitzicht stelt.’

Dat kwakzalvers het vertrouwen dat mensen in hen stellen misbruiken, staat buiten kijf. Maar, zoals de Amerikaanse wijsgeer William Claude Dukenfield al zei: ‘there’s a sucker born every minute‘. Wie Jomanda gelooft, straft zichzelf.
Van Jomanda kan niet worden verwacht dat zij juiste diagnoses stelt en zieken geneest, zij is geen arts. De rechtszaak tegen haar stoelt echter op haar pretenties dat zij wel medische inzichten heeft en kan genezen. Heel paradoxaal is het serieus nemen van die pretenties, en haar strafrechtelijk vervolgen, een erkenning van Jomanda als genezeres. Zij krijgt dezelfde status als Broekhuijse en Koonen, die ooit tot medicus zijn opgeleid.

Millecam is niet zwaar mishandeld. Zij is slecht behandeld door enkele artsen van wie zij beter had mogen verwachten. Jomanda heeft echter niet meer gedaan dan Millecam een sprookje vertellen over ‘berichten vanuit een andere wereld’, volgens welke Millecam geen kanker had. De comédienne geloofde dit. Dom. Maar het vertellen van sprookjes is geen strafzaak waard.

Wat ik bijzonder jammer vind is dat het nu juist de Stichting Skepsis en de Vereniging tegen Kwakzalverij waren die vervolging van Jomanda hebben geëist. Ik heb abonnementen op hun tijdschriften, omdat ik de strijd tegen kwakzalverij en pseudowetenschap belangrijk vind. Maar meer belang nog hecht ik aan een rationele rechtspraak en het recht op domheid. Jomanda is een idioot, heeft het recht dat te zijn en het recht idiote uitspraken te doen. En wie onder haar hoede wil sterven, moet dat mogen. Met spijt zeg ik mijn abonnementen op.

Bert Brussen denkt heel anders over de zaak: ‘Eindelijk schot in vervolging Jomanda en criminele charlatans’.

Alf Berendse is arts noch gebedsgenezer maar adviseert desondanks mensen met een terminale ziekte: rustig doorgaan met ademhalen.

Alf Berendse, 31.10.2008 @ 09:54

[Home]
 

59 Reacties

op 31 10 2008 at 10:42 schreef Ozymandias:

Goed betoog, al val je naar mijn smaak wel net iets te vaak in herhaling.

Met een kort en bondig verhaal kan je je punt meestal veel krachtiger overbrengen.

op 31 10 2008 at 11:33 schreef Hosseyn:

Hear, hear! Wat die verbieders niet beseffen, is dat de uiterste consequentie van zo’n verbod, neerkomt op een verbod op godsdienst(vrijheid). Veel van die quacks zijn godsdienstig geïnspireerd, ook Jomanda beroept zich op fantomen van gene zijde. Zelfbeschikkingsrecht is een groot goed.

En alternatief betekent niet per definitie dat het niet werkt, noch betekent wetenschap per definitie dat iets wel werkt, of als behandeling wenselijk is.

op 31 10 2008 at 12:36 schreef vander F:

Kolderiek, uitgerekend Skepsis bombardeert Jomanda ongevraagd tot arts.
Hoe dom wil je het hebben, stelletje zuurpruimen van Skepsis die een heksenproces starten, in de 21’e eeuw!

Zoals Hosseyn overigens aanstipt zal Skepsis vervolgens de Paus voor het gerecht moeten slepen,
alleen al voor de zeer commercieele activiteiten in Lourdes.
Ik heb ooit eens zo’n flesje heilig Lourdes water gekregen van m’n uber-katholieke grootmoeder, samen met zo’n glow-in-the-dark Maria beeld.
Allemaal heel geneeskrachtig hoor, gecertificeerd door Rome.

Skepsis heeft zich nu volstrekt belachelijk gemaakt, in het volgende filmpje zien we het voltallige bestuur in actie komen, echt bevlogen mensen hoor…
http://www.youtube.com/watch?v=yp_l5ntikaU

op 31 10 2008 at 12:37 schreef Elisabeth:

Wat heeft het voor zin om zo’n lap breedsprakigheid te wijden aan de dood van een vrouw die ruim 6 jaar geleden heeft plaatsgevonden.
Niemand kan haar meer vragen waarom ze tot het besluit is gekomen om zich door alternatieve genezers te laten "behandelen".
Er zit iets venijnigs in dit stuk,en iets van vervelende gelijkhebberigheid.

op 31 10 2008 at 12:43 schreef Marc:

Prima dat er een zaak van gemaakt is. Laat de rechter de kaders maar eens wat duidelijker maken waarbinnen (ook) alternatieve genezers moeten werken. Tot dusver is duidelijk dat een beroep op "de patient wilde het zelf" genezers niet vrijspreekt van verantwoordelijkheid.

Nu kunnen we misschien zien hoe het zit met die verantwoordelijkheid als de patient domme keuzes maakt (waar ie het volste recht op heeft) die geinspireerd of bekrachtigd zijn door de alternatieve genezers.

De diagnose kanker wordt denk ik door veel mensen ervaren als een doodsvonnis wat ze verrekte ontvankelijk maakt voor mensen die een snelle, pijnloze en volledige genezing van kanker beloven. (Met dank aan alle gruwelverhalen over chemo) Dat brengt wat mij betreft een hoop verantwoordelijkheid mee voor genoemde "genezers".

op 31 10 2008 at 12:43 schreef vander F:

Hup Skepsis, nog meer actie!

‘De Amsterdamse wethouder Freek Ossel vindt de gebedsgenezingen in de Mosterdzaadkerk in Zuidoost gevaarlijk. Pastor Bakaman van de kerk zegt ziekten als hiv te kunnen genezen door handoplegging. Hetzelfde zegt hij over homoseksualiteit’

http://www.at5.nl/nieuwsartikel.asp?newsid=38490

op 31 10 2008 at 12:45 schreef Vantussen:

De stelligheid druipt ervan af, zeker overal bovenop gestaan? Dan had je Sylvia wel mogen waarschuwen!

op 31 10 2008 at 12:45 schreef Bert Brussen:

Nouja, ik denk er "heel anders" over…

Ik vind inderdaad ook dat mensen het recht op vrije keuze hebben. Het zou best kunnen blijken uit deze zaak, uit de pro forma zitting blijkt dat er zeker 50 getuigen gehoord gaan worden die mogelijk allemaal gaan zeggen dat Millecam uitsluitend liegtherapietjes en lulkoek wilde, dat Millecam inderdaad zelf voor haar dood koos.

En Jomanda is inderdaad geen arts, dus het is raar om daar geen civiele zaak van te maken. Er valt niets te straffen aan iemand die een sprookje vertelt maar verder niet beweert dat ze diploma’s heeft.

Toch onderschrijf ik de actie van de stichtingen Skepsis en Tegen Kwakzalverij. Ondanks het recht op domheid, moet je misschien domme mensen ook behoeden tegen hun fouten. Dat kan door bedreigingen weg te nemen. Dat iemand zo dom is om geen chemo te nemen is wat anders dan domme mensen nog voor ze een keuze kunnen maken te laten verleiden door charlatans. Zolang Jomanda bestaat, bestaat er het gevaar dat andere domme mensen met kanker eerst naar Jomanda gaan, en later, of helemaal niet naar een echte arts, met alle gevolgen van dien.

Bovendien gaat het niet alleen om Jomanda. Er zijn ook normale artsen met een intellectuele afwijking bij deze zaak betrokken. Een van hen is kennelijk weer gewoon aan het werk als arts. Dat moet niet mogen. Mensen met een artsendiploma die vervolgens een tumor gaan behandelen met "magneetveldtherapie" moet je voorgoed hun artsenlicentie afnemen. Laten we geen risico’s nemen met dat soort lui. Wat dat betreft komt deze zaak dus als geroepen.

Of de rechtspraak rationeel is, kun je pas aan het einde zeggen. Het zou best kunnen dat de rechter inderdaad tot de conclusie komt dat er niets over Jomanda valt te zeggen omdat zij haar recht op idiotie heeft en Millecam het recht op domheid.

Deslaniettemin brengt Jomanda schade toe aan mensen. Aan domme mensen weliswaar, maar het blijft schade. Het is niet bewezen dat het uitblijven van behandeling schade toebracht, maar het is evenmin bewezen dat Millecam sowieso was doodgegaan. Wellicht had ze met een adequate behandeling nu nog geleefd. In dat geval klopt door door schuld of dood door ernstige nalatigheid dus wel en is een strafzaak correct.

Het blaadje van Skepsis, de Skepter, is een leuk blaadje, ik ga er dus never mijn abonnement voor opzeggen, wat ze ook doen. Lijkt mij ook een ovrdreven reactie voor alleen een rechtsgang.

op 31 10 2008 at 12:47 schreef Geert:

Ik ga ook mijn skepsis abonnement opzeggen. Ik vroeg me al af waarom de kwaliteit en kwantiteit van het blad zo hard achteruit is gegaan. Dat is blijkbaar omdat de redacteur het druk heeft met het verder inperken van onze vrijheden. Dikke doei dat ik daar nog geld aan ga doneren.

op 31 10 2008 at 12:55 schreef Bert Brussen:

@VanderF: jij kent volgens mij alleen maar het woord heksenjacht. Heksenjacht op Skepsis lijkt me in jouw geval beter van toepassing. Al helemaal op gebedsgenezers. Ik zie werkelijk niet in wat er op tegen is op te treden tegen mensen die beweren dat ze aids weg kunnen bidden. Dat is namelijk een leugen. Maar je gaf al eerder aan door "ervaringen in het hulpverlenerscircuit een ander beeld van de reguliere geneeskunde te hebben". Fijn, dat maakt het alleen geen heksenjacht en maakt Skepsis, die dus voorkomen dat patienten worden voorgelogen, niet een slechte organisatie. Wellicht zou je je eigen paranoide wantrouwen in de normale geneeskunde buiten deze disucssie kunnen houden. Consiracytheorietjes over farmaceutica en rare ideen over verslavingen zijn namelijk geen argument voor liegende en bedriegende Jomanda’s. Net zo min als de fouten in de huidige medische zorg ook maar iets zeggen over de houdbaarheid van de kwakzalvercultuur.

Sowieso staat hier nergens de keuzevrijheid ter discussie. De reactie van Geert slaat dan ook als kut op Dirk. De redactie van Skepter houdt zich niet bezig met deze zaak en de vrije keuze komt nergens onder dwang. Skepsis stelt alleen de vraag of je tegen mensen met kanker mag zeggen dat ze een bacterie-infectie hebben. Of j dus wel of niet mag liegen en of je mensen daar wel of niet voor moet waarschuwen, daar gaat het om. Dat je als patiënt willens en wetens de keuze maakt om naar iemand toe te gaan waarvan je weet dat die liegt, dat mag ook van Skepter. De keuzevrijheid blijft dus volledig in tact.

@Hosseyn: "noch betekent wetenschap per definitie dat iets wel werk".

Integendeel: als het wetenschappelijk onderbouwd wordt, wordt ook onderbouwd hoe en waarom het werkt. Er bestaat geen medicijn dat helemaal bij niemand werkt omdat de wetenschappelijke methode vereist dat het bij een bepaald percentage werkt. Dat kun je van alternatieve middelen nooit zeggen.
Wetenschap betekent per definitie dat het wel werkt, alleen verschilt de mate waarin. Chemotherapie werkt aanwijsbaar bij de remming van tumorvorming. Per persoon en per tumor verschilt de hoeveelheid werking. Je kunt echter wetenschappelijk aantonen dat het zou moeten werken, op hoeveel mensen het heeft gewerkt en dus waarom het met grote kans zal gaan werken.

op 31 10 2008 at 12:59 schreef babs:

Ik denk dat het er uiteindelijk op neer komt dat Jomanda alleen veroordeeld kan worden als wordt bewezen dat ze wist dat ze loog. Lastig te bewijzen. Bewijs ook maar eens dat de paus niet echt gelooft dat hij het werkelijke lichaam van Christus in je mond stopt.

Als Jomanda zegt te geloven in wat ze doet, kom je, zoals Hos al zegt, heel dicht bij vrijheid van godsdienst en zelfbeschikkingsrecht.

Jomanda kan wel kaalgeprocedeerd worden door nabestaanden van alle slachtoffers die ze ooit heeft gemaakt. Dat lijkt me wenselijk. Ik kan me ook een civiele zaak van een verzekeringsmaatschappij voorstellen, die hogere kosten maakt omdat op Jomanda’s advies normale behandeling te laat is begonnen. Kapot moet ze, kapot gaat ze, maar waarschijnlijk niet via het strafrecht.

op 31 10 2008 at 13:10 schreef Hosseyn:

Eens, Bert – wel is mijn ervaring bij huisartsen dat ze snel bv. een pijnstiller geven, die inderdaad werkt, zonder ook maar in het minst geïnteresseerd te zijn in de oorzaken. Al te snel worden symptomen gemakkelijk bestreden, al te vaak liggen belangen elders dan het helpen van de patiënt. Huisartsen weten soweiso meestal verdomd weinig.

Ook wetenschappers worden vaak in het keurslijf van de heersende mores gepropt. De affaire buikhuizen is een goed voorbeeld van hoe een wetenschapper óók door de politieke opvattingen van zijn beroepsgroep het werk onmogelijk werd gemaakt. Zulke zaken zijn echt niet uniek: de wetenschap wordt vaak misbruikt om onderzoek te dwarsbomen, onmogelijk te maken etc. Vaak worden waarheid en wenselijkheid door elkaar gehaald.

op 31 10 2008 at 13:20 schreef Bert Brussen:

"al te vaak liggen belangen elders dan het helpen van de patiënt."

Het helpen van de patiënt is de huisarts zijn baan. En dat helpen doet de huisarts uitstekend als die pijnstiller werkt. ALs een patient naar oorzaken wil kijken, doet die arts dat ook. Het is maar wat je wilt.

Ik begrijp het geklaag over huisartsen nooit zo. Wie behandeling wil krijgt behandeling, wie de pijn gestild wil hebben krijgt de pijn gestild.

Huisartsen zijn echter geen tovenaars. iemand die zegt "pijn te hebben in zijn hoofd" moet eerst maar eens drie weken een pijnstiller proberen, rustiger aan doen of bedenken wat de oorzaak zou kunnen zijn. Een huisarts kan dat ook niet zien.

Blijft de pijn aanhouden, kom dan maar eens terug. Er is niet de capaciteit, en zal er ook nooit zijn, om iedereen meteen onder een scanner te leggen. Er zijn wel heel, heel, heel veel patienten met pijntjes, en wetenschappelijk bewijs dat slechts een uiterst klein aantal mensen met pijntjes iets ergers heeft. De huisarts kan dus weinig anders dan een pijnstiller voor te schrijven.

Welke belangen er zouden meespelen ontgaat mij volledig. De medicijnen die worden voorgeschreven zijn niet in het belang van de huisarts. Die krijgt gewoon zijn loon, ook als hij niets voorschrijft. De farmaceutische industrie is maar wat blij als er medicijnen worden geslikt, maar patienten gaan zelf naar de dokter en vragen zelf om medicijnen. Een arts raad altijd aan het even uit te zitten of met de pijn om te gaan. Het os echter de patient die de medicijnen wil. De dokter is slechts het doorgeefluik.

Verder zijn de meeste diagnoses meestal hetzelfde, naar welke dokter je ook gaat. "pijn in mijn hoofd" is pijn in je hoofd. Darmkramp en bloed in je poep is altijd een onderzoek waard. Geen arts die daar over twijfelt. Er moeten dus duidelijke symptomen zijn. Daar moet je op wachte, of ze gaan vanzelf weg. Vandaar: kom over drie weken nog maar eens terug. Met een pijnstiller, als je dat wilt. En dat is wat je wilt, want er is niets mis met pijnstillers. Ze nemen pijn weg en vergemakkelijken dus je leven met minimale bijwerkingen. Waarom wil je dat de arts "verder er op ingaat" en vooral: hoe moet de arts dat doen? Met aurareading?

Precies.

op 31 10 2008 at 13:23 schreef Bert Brussen:

Buikhuizen gaat over hel wat anders. Dat gaat ovr een politiek correct klimaat, aangewakkerd door media.

Wetenschap wordt niet misbruikt maar gebruikt. Iemand die een theorie ontwerpt die niet lijkt te kloppen wordt met behulp van diezelfde wetenschap weer terug geroepen. Zoals met creationisten of halve ID-wetenschappers gebeurt. Die gaan dan vervolgens jammeren dat de wetenschap ze geen plek gunt, terwijl ze in werkelijkheid onderuit worden gehaald met wetenschappelijk argumenten.

op 31 10 2008 at 13:32 schreef Bert Brussen:

OT: kan iemand Marcel Vreemans tegen zichzelf in bescherming nemen? Hij is echt ZO NIET GRAPPIG!

Mensen als Marcel Vreemans vrij laten publiceren op het web grenst echt aan de ultieme tenenkrommende zelfvernedering.

http://hetvrijevolk.com/?pagina=7215

op 31 10 2008 at 13:47 schreef vander F:

@Bert,
laat ik nog eens duidelijk zijn,
dat Skepsis actie onderneemt tegen geregistreerde artsen is mijns inziens ook volledig terecht, men moet als burger er op kunnen vertrouwen dat een gediplomeerd arts volgens de regelen der kunst handelt.

Die actie tegen Jomanda vind ik echter absurd, ze is geen arts en maar een kleine speler op de markt voor ingestraald cq heilig water.

Beledigen, vernederen en belachelijk maken is de weg om jomanda, christus en allah aan te pakken,
snoeihard.

op 31 10 2008 at 14:14 schreef babs:

Ik vond dit nog wel een aardig stukje van Vreemans. Kort genoeg en wel degelijk terechte kritiek op eenzijdige verslaggeving.

op 31 10 2008 at 14:46 schreef Marc:

@ vander F
skepsis onderneemt actie tegen mensen die zich "genezer" noemen en die er twijfelachtige en dubieuze methoden op na houden die potentieel patienten in gevaar brengen. Daarom is het wat mij betreft terecht dat skepsis ook aandacht besteedt aan jomanda.

Voor reguliere artsen hebben we het medisch tuchtcollege (wat je daar ook van mag vinden).

Dat jomanda, allah, chr en andere zogenaamd goddelijke koekebakkers flink door de hilarische mangel mogen spreekt voor zich.

op 31 10 2008 at 14:53 schreef Bert Brussen:

Ja, ik lees dat over Hirsch balin en artikjel 137 net op GeenStijl.
Ik zeg dus niks meer.
Jomanda is lief enzo.

op 31 10 2008 at 15:01 schreef Marc:

Ze gedraagt zich als genezer. Mensen gaan naar haar toe voor genezing toch? Ok, ik ben er zelf niet bijgeweest, eerlijk is eerlijk.

En "patient" is een term die ik gemakshalve gebruik. M stond voorzover ik het begrijp in relatie tot jomanda als genezing-zoekende tot haar genezer. Dat het formeel geen arts – patient relatie is doet er niet aan af. En die relatie brengt misschien een bepaalde verantwoordelijkheid met zich waar de rechter in deze zaak een invulling aan kan geven.

op 31 10 2008 at 15:01 schreef vander F:

Ik kan me niet herinneren dat Jomanda zich ‘genezer’noemt,
dat mens is gewoon zo gristelijk als de pest.

In die zin zijn mensen die over de vloer komen rollen niet haar ‘patienten’.
Je bent patient in relatie tot een arts.

Overigens gaat Hirsch Ballin er voor zorgen dat we Jomanda met rust moeten laten via artikel 137.

op 31 10 2008 at 15:23 schreef vander F:

@marc,
kom op zeg, stap zondag een kerk binnen en het zit vol genezing, verlichting en verlossing zoekenden.
Waar men in relatie is met de Grote Genezer,
via een medium op de kansel.

Wie is hier dan verantwoordelijk voor wie en waarom?

op 31 10 2008 at 15:55 schreef Marc:

dat moge zo zijn in een kerk, en bij de grote sessies van jomanda maar in het geval met Millecam was dat volgens mij domweg niet het geval en daarom gaat die vergelijking mank.

Het ging hier om een 1 op 1 relatie en een specifieke lichamelijke klacht van M waar ze door j wel van genezen zou worden, waarbij j een specifieke diagnose + behandeling stelde/doorkreeg. Kortom een relatie die meer weg had van een arts – patient relatie dan dominee – lid van de kudde. Of misschien heb ik de feiten niet goed begrepen.

op 31 10 2008 at 16:58 schreef maris:

Het reguliere medische circuit had bij Millecams vader geloof ik fouten gemaakt. Hij had kanker en heeft een verschrikkelijk pijnlijke dood gehad. Ze had geen vertrouwen in wetenschappelijke medische kennis en was doodsbang voor dat circuit.

Je moet niet onderschatten hoeveel lieve, waardevolle, emapatische mensen klakkeloos geloven in magische praatjes. Aardige buschauffeurs, tot in de puntjes verzorgde Etos medewerksters, ik ken drie psychologen (zelfs universiteit heeft geen kritisch denken ogeleverd!) die klakkeloos alles (iriscopie, tarotkaarten, healen, reincarnatie) geloven als degene die het vertelt het maar leuk verpakt. Deze mensen zijn zo sociaal dat kritisch nadenken er dan niet in zit.

M.i. kun je Jomanda niet verantwoordelijk stellen voor iemands dood. Anderzijds kun je als overheid wel iets doen om "domme" mensen de ogen te openen. Het zal je kind maar zijn die zich niet laat behandelen.

Verder vraag ik me af: Is Millecams geval inhoudelijk uniek of was zij "more equal than others?"

op 31 10 2008 at 17:18 schreef Hidde:

Wat is er mis met het in bescherming nemen van domme mensen? Straf in dit geval betekent een afschrikkend effect op idioten die zich zonder enige medische achtergrond ontfermen over doodzieke lieden (hoe vrijwillig die relatie ook is). Lijkt me louter positief.

Vreemd genoeg spelen de motieven van Jomanda in dit stuk ook helemaal geen rol. Is Jomanda zelf ook gek of is ze doortrapt.

Trek deze casus eens door: een geestelijk gehandicapte (flink dom dus..) met kiespijn gaat naar z’n buurman. De buurman trekt ‘m met de nijptang onverdoofd al z’n tanden uit de bakkes. Niks aan het handje? Recht op domheid? Gewoon doorlopen mensen?

op 31 10 2008 at 17:21 schreef Alf Berendse:

Elisabeth, de actualiteit van de discussie is natuurlijk niet dat Millecam al een paar jaar dood is. De actualiteit is een onzinnige strafzaak, tegen drie idioten, wegens zware mishandeling met de dood tot gevolg. Waarom Millecam zich bij hen meldde, in plaats van bij een arts met verstand, doet ook niet ter zake; ze deed het.
Vervelende gelijkhebberigheid? Je vindt het vervelend als mensen gelijk hebben?

Vantussen, de stelligheid druipt ervan af, wat is daar mis mee? Je kunt niet overweg met stellige uitspraken, alles moet worden betwijfeld?

Bert, Marc, ik ben er helemaal voor dat Skepsis en de Vereniging tegen Kwakzalverij zich keren tegen Jomanda en alle andere kwakzalvers en ‘mediums’, maar de beschuldiging, in dit geval, van zware mishandeling (van moord zelfs, in het persbericht van Skepsis) is belachelijk. Het is een uitholling van het begrip mishandeling. Er is sprake van foute medische behandeling en medische nalatigheid, bij de twee artsen. Bij Jomanda kan daar niet eens sprake van zijn.
Ik zie Jomanda en andere kwakzalvers ook niet als ‘bedreigingen’, omdat niemand naar hen toe hoeft te gaan, en zij zich niet met geweld aan mensen opdringen.

Ook ik maak onderscheid tussen afgestudeerde (BIG-geregistreerde) artsen met koldertherapiën en overige kwakzalvers. De artsen-kwakzalvers profiteren van allerlei wettelijk bekrachtigde monopoliën, schermen met deskundigheid als pretentie, en mogen wat mij betreft zwaar lijden als ze de mist in gaan. Het maakt mij daarbij niet eens uit of ze bewust liegen, of zelf geloven in hun onzindiagnoses en – behandelingen.
Maar voor iedere andere kwakzalver geldt, wat mij betreft, dat ze mogen diagnosticeren wat ze willen, zonder dat ze voor onzin aansprakelijk worden gesteld, zelfs niet als ze weten dat ze kolder verkopen.
Dat zie ik als consequentie van het meten met twee maten door de overheid: artsen worden in hun beroepsuitoefening wettelijk beschermd en bevoordeeld, ieder ander die zich met medische zaken bezig houdt niet.

Marc ‘Volgelingen’ of ‘cliënten’ van Jomanda kunnen wettelijk nooit worden gezien als haar ‘patiënten’. De ‘Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst’ (WGBO) is niet van toepassing, omdat Jomanda geen ‘BIG’-geregistreerd genezer is. De ‘Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg’ (BIG) regelt de bevoegdheid om een beroep in de individuele gezondheidszorg te mogen uitoefenen. Alleen wie aan de wettelijke opleidingseisen heeft voldaan, kan zich laten inschrijven in het BIG-register. Jomanda niet.

Jomanda kan wel worden verweten dat zij een handeling heeft verricht die is voorbehouden aan daartoe (wettelijk) bevoegde artsen, namelijk het stellen van een diagnose. Maar daar gaat de strafzaak niet over.

op 31 10 2008 at 17:24 schreef Smeets:

De zaak draait niet om Domheid maar om machtsongelijkheid..Iemand die een dergelijke diagnose krijgt kan labiel en onzeker zijn en is beinvloedbaar..
Het is een formele van alf die klopt maar totaal voorbij gaat aan de individuele kwetsbaarheid van de mens in de doodstrijd..
Of met andere woorden: Niet iedereen is Alf..

op 31 10 2008 at 17:38 schreef Bert Brussen:

"Hij had kanker en heeft een verschrikkelijk pijnlijke dood gehad."

Dat is altijd zo bij kanker. Dat heeft niks met medisch falen te maken.

op 31 10 2008 at 17:46 schreef Alf Berendse:

Hidde, ik zou ‘geestelijk gehandicapt’ niet gelijk willen stellen aan ‘flink dom’. Domheid is beschikken over cognitieve vermogens, maar deze niet gebruiken; dat is een keuze, een geestelijke handicap is geen keuze.

En ja: van mij mag iedereen tanden trekken, bij iedereen die wil. ‘Mag’, in de betekenissen dat het niet wettelijk verboden moet zijn en niet moet leiden tot strafzaken.

Jomanda is doortrapt, denk ik. Ik denk niet dat zij zelf in haar ‘gave’ gelooft. Lees dit artikel over haar eerste schreden op het podium:
http://www.depers.nl/binnenland/96006/Geen-twijfel-mogelijk-over-Jomanda.html.

op 31 10 2008 at 17:52 schreef Alf Berendse:

Smeets, machtsongelijkheid heeft er niets mee te maken, omdat Jomanda en andere kwakzalvers geen macht hebben. Iedereen kan hen uit de buurt blijven.
Dat mensen met een terminale ziekte makkelijk beïnvloedbaar zouden zijn, was ook de motivatie van de rechter om Jomanda en de artsen toch te laten vervolgen. De rechter ‘verzwakt’ met die uitspraak mensen. Individuele kwetsbaarheid en labiliteit moeten niet worden beschermd door het strafrecht, maar worden tegengegaan door educatie en opvoeding.

op 31 10 2008 at 19:10 schreef Laila:

Hoezo is het domheid? Ik geloof eerder dat het wanhoop is geweest.
Volgens mij ben je dan bereid alles te geloven.

op 31 10 2008 at 20:00 schreef Alf Berendse:

De bereidheid alles te geloven, noem ik domheid.
Laila, zou jij het geloven, ingestraald water en magneetvelden?

op 31 10 2008 at 20:50 schreef Marc:

Alf

Ok dus wettelijk gezien is er geen arts – patient relatie op basis van formele gronden. Dus in die zin heeft vander F gelijk.

Als je maar niet kwalificeert onder de wet BIG en geen WGBO dingen doet zoals het stellen van een diagnose dan kom je er mee weg? Met andere woorden, ook al heb je als medium de pretentie te kunnen genezen dan nog kun je de meest vreemde en gevaarlijke dingen uithalen maar ben je safe zolang je maar geen diagnose stelt, etc? Ok, duidelijk.

Misschien verzwakt die rechter mensen wel terecht, gelet op de toestand waarin ze verkeren?

Het strafrecht beschermt weldegelijk individuele kwetsbaarheid en labiliteit, zie art 137 WvSr.

op 31 10 2008 at 22:49 schreef Smeets:

ALf, Is je misschien ooit opgevallen dat mensen niet gelijk geboren worden en dat die mondige burger net zo,n utopia is als de arbeider in het communisme..Oftewel nogmaals: Niet iedereen is als ALf.

"Individuele kwetsbaarheid en labiliteit moeten niet worden beschermd door het strafrecht, maar worden tegengegaan door educatie en opvoeding."

Daar heb je gelijk in voor mensen die de capaciteiten hebben om weerbaar te zijn..De mate van machtsongelijkheid bepaald of het educatieve maatregelen moeten worden of het strafrecht van toepassing is..
Voorbeeld..Hier om de hoek zit een inrichting met vooral meiden.. Of als kind door menig familielid gepenetreerd of met dergelijke verstandelijke vermogens dat zelfbescherming nodig is..
De pooiers rammelen daar aan de deur..

In jouw redenering hebben de pooiers geen macht want je hoeft niet met ze mee te gaan..
Of vind je dat verstandelijke gehandicapten of mensen met

Ergens heb jij een ontzettende naiviteit in de diversiteit aan

Hier om de hoek heb je dames met licht verstandelijke capaciteiten..Die worden door de heren geronseld voor de betaalde liefde..

.

op 31 10 2008 at 22:51 schreef Smeets:

Sorry Alf,
Ging iets mis met de copy toets

op 31 10 2008 at 22:52 schreef Smeets:

ALf, Is je misschien ooit opgevallen dat mensen niet gelijk geboren worden en dat die mondige burger net zo,n utopia is als de arbeider in het communisme..Oftewel nogmaals: Niet iedereen is als ALf.

"Individuele kwetsbaarheid en labiliteit moeten niet worden beschermd door het strafrecht, maar worden tegengegaan door educatie en opvoeding."

Daar heb je gelijk in voor mensen die de capaciteiten hebben om weerbaar te zijn..De mate van machtsongelijkheid bepaald of het educatieve maatregelen moeten worden of het strafrecht van toepassing is..
Voorbeeld..Hier om de hoek zit een inrichting met vooral meiden.. Of als kind door menig familielid gepenetreerd of met dergelijke verstandelijke vermogens dat zelfbescherming nodig is..
De pooiers rammelen daar aan de deur..

In jouw redenering hebben de pooiers geen macht want je hoeft niet met ze mee te gaan..

op 31 10 2008 at 23:00 schreef Smeets:

Ik vraag me trouwens vaak af of je jezelf enigzins kunt inVOELEN (dat is wat anders dan redeneren) bij mensen die een andere achtergrond of denkwijze hebben..Het is allemaal zo ontzettend formeel, gevoelloos, rationeel en . beredeneerd..
Een soort wereldbeeld van de mondige burger die geprojecteerd moet worden op elke situatie en op elke persoon, dit, zonder open te staan voor irrationele aspekten des levens..

op 01 11 2008 at 07:43 schreef EJ:

Ik vind het goed nieuws dat er toch nog een rechtzaak komt.

De reguliere medische wereld kent het Medisch Tuchtcollege, waar misstanden kunnen worden aangekaart. Het alternatieve circuit kent geen tuchtcollege en geen beschermde medische titels. Elke malloot mag zich zus-en-zo…-therapeut noemen. De enige manier om dit soort, wel degelijk gevaarlijke, gasten aan te pakken is via het civiele recht en/of het strafrecht.

Overigens ga ik dit jaar voor de dertiende keer naar Lourdes. Maar goed dat ik niet bijgelovig ben.

op 01 11 2008 at 08:07 schreef Frank:

Lieden zoals Jomanda maken misbruik van de goedgelovigheid van anderen, en mensen die erg ziek zijn hebben nu eenmaal de neiging om zich overal aan vast te klampen. In dit geval heeft dat dodelijke afloop gehad. Terecht dus dat zij vervolgd wordt. Vroeger, toen alles nog beter was, werden dames zoals Jomanda gewoon verbrand.

op 01 11 2008 at 09:23 schreef Alf Berendse:

Marc, ik begrijp je verwijzing naar artikel 137 Wetboek van Strafrecht niet. Dat gaat over niet hoeven getuigen tegen een familielid, en verschoningsrecht (van bijvoorbeeld artsen).

Marc, Smeets, ook op FN is veel gediscussieerd over hoe Nederland meer en meer een samenleving van ‘slachtoffers’ wordt. Jan en alleman wil op enig moment worden gezien als slachtoffer van een ander, een gedachte, een ontwikkeling. De mondige burger blijft een utopie als iedereen daar maar in meegaat, en vindt dat de overheid middels nieuwe regelgeving, of uitholling van bestaande, bescherming moet bieden tegen alles wat eventueel mis kan gaan.

Het gaat niet om ‘gelijk geboren worden’, het gaat om levenshouding en nadenken, geen slachtoffer willen zijn en dat zelf voorkomen. Elke niet geestelijk gehandicapte volwassene kan dat, het is een keuze.

Ik ‘geloof’ met hart en ziel in vrijheid. Vrijheid en verantwoordelijkheid zijn twee kanten van éen medaille. Elke gedachte dat geestelijk gezonde volwassenen toch niet verantwoordelijk kunnen zijn voor hun eigen doen en laten, om welke reden dan ook, leidt tot gedachten over het inperken van vrijheden, uiteindelijk ook de mijne. Mensen kunnen niet verantwoordelijk met drugs omgaan, wordt gezegd, dus worden ze verboden. Resultaat: niemand leert verantwoordelijk met drugs omgaan.

Bij de strafzaak tegen Jomanda wordt dezelfde redenering toegepast: terminaal zieken kunnen niet de verantwoordelijkheid nemen voor wat goed voor hen is en wat slecht. Daarom wordt strafrechtelijk vervolgd wat slecht voor hen is en hoeft de patiënt er zelf geen verantwoordelijkheid meer voor te dragen.

Niemand hoeft meer na te denken als alles wat eventueel slecht is, wordt verboden.

Hidde, Smeets, Millecam, waar het hier over gaat, was niet geestelijk gehandicapt. De scheidslijn tussen geestelijk gehandicapt en ‘dom’ ligt objectief vast: bij een geestelijke handicap is een genetisch defect of hersenbeschadiging vast te stellen. Ja, van geestelijk gehandicapten wordt misbruik gemaakt, door pooiers en hun verzorgers. Niet alleen seksueel of met geweld, ik heb gewerkt bij een instelling waar de zwakzinnigen, die toch niet beter kunnen weten, blij werden gemaakt met liedjes over Jezus. Lekker makkelijk zieltjes winnen. Maar het gaat hier niet over geestelijk gehandicapten, en ook niet over kinderen. Hoe die moeten worden beschermd is een heel andere vraag.

Millecam ‘niet goed snik’ noemen brengt de discussie niet verder. Was ze gek, had ze een psychiatrische ziekte?
De meeste mensen die ervoor kiezen hun cognitieve vermogens niet te gebruiken, doen dat niet, omdat ze krampachtig vasthouden aan hun emoties. Ze denken nogal eens dat gevoelens hebben een vorm van kennis is. Godsdiensten, sekten en charlatans als Jomanda maken daar gebruik van. Ze bieden hun volgelingen, en volgelingen in spé, emotionele ontladingen aan, catharsis. (De eenvoudigste vorm daarvan is samenzang, ook met z’n allen te pas en te onpas ‘hallelujah’ roepen werkt al heel goed.) Catharsis levert tijdelijk een goed gevoel op en vanuit dat gevoel slikken mensen alles voor zoete koek. Degene die hen de ontlading biedt, wordt bijzondere krachten toegeschreven, terwijl het slechts een eenvoudige truc is. Been there, done that. Ik ben niet naïef.

Ik vraag me trouwens vaak af of je jezelf enigzins kunt inVOELEN (dat is wat anders dan redeneren) bij mensen die een andere achtergrond of denkwijze hebben.
Kan ik wel, maar ik doe het zelden omdat niemand er iets aan heeft als ik domheden met mijn eigen emoties ga bekrachtigen.
En ik sta open voor de irrationele aspecten van het leven, om ze te kennen en mij er met mijn verstand tegen te beschermen. Als rationeel mens overleven in een irrationele samenleving, dat is de uitdaging. Een samenleving die haar gedragregels baseert op vermeende domheden, zwakheden en onverantwoordelijkheden van haar leden. Al zou dat waar zijn voor het merendeel, ik protesteer als dat leidt tot beperking van mijn vrijheid.

Slachtoffers impliceren daders. Noem de strafzaak tegen Jomanda gerust een ‘heksenjacht’, met grof geschut: zware mishandeling met de dood als gevolg. Millecam wilde vast niet dood, maar Jomanda en de twee artsen hadden ook vast niet de intentie haar dood te laten gaan, laat staan dat ze haar mishandeld hebben, of zelfs vermoord.
Het ‘recht op kwakzalverij’ kan niet bestaan, als kwakzalvers strafrechtelijk worden vervolgd zonder dat zij een misdaad hebben begaan.

op 01 11 2008 at 10:09 schreef Smeets:

Waarom niet als irrationeel mens overleven in een irrationele wereld..Veel leuker..

Ik zou niet in een rationele wereld willen leven..Zou me dood vervelen. Rationaliteit is saaaaai en is bovendien gevaarlijk dan de idioterie van Yomanda..Rationaliteit gaat namelijk uit van een waarheidsconcept en heeft daarmee net zoveel religieuze pretenties als het Christendom of de Islam..
Er zijn heel wat mensen uit rationele gronden vermoord..Het is maar wat je rationeel GELOOFT..

En misschien zijn deze onmensen die een diagnose van borstkankeris slechts met domheid, irrationaliteit en emotie tegemoet treden, in plaats van de goddelijke onfeilbaarheid van de Alfensiaanse ratio, wel geestelijk gehandicapt op het moment van de diagnose.
Objectief vast te stellen..Hou toch op..Het woord objectief is het meest gevaarlijke woord dat bestaat..Doet me een beetje denken aan de schedel en neusmeters van honderd jaar geleden..
Er bestaat niets objectiefs..

Trouwens ALs,
Is je sexleven ook rationeel..Handdoekje op bed om de de matras niet vuil te maken??

op 01 11 2008 at 10:21 schreef Alf Berendse:

Smeets, mijn sexleven erbij halen is zeer ongepast, weet je niets beters? Heb je uiteindelijk niets meer dan banaliteiten in je hoofd?

Er bestaat niets, objectiefs..
Waarmee je stelt dat jij ook zelf niet bestaat, en elke discussie ophoudt. Of probeer eens, zonder rationele argumenten, mij ervan te overtuigen dat er niets objectiefs bestaat. Of dat rationaliteit een ‘geloof’ is.

op 01 11 2008 at 10:33 schreef Alf Berendse:

Of hou je gewoon bij het onderwerp van discussie.

op 01 11 2008 at 10:39 schreef Peter:

Alf heeft gelijk, die sneer over zijn seksleven is ongepast. Ja, ik weet dat ik gisteren iets over Conans seksleven heb gezegd. Was ook ongepast.

op 01 11 2008 at 10:59 schreef Smeets:

Alf,
Banaliteiten in mijn hoofd..eeeh ja, Maar dat laatste was inderdaad niet zo keurig van mij..Excuses..Is mijn irratinele kant..

Ik kan je wel proberen te overtuigen dat rationaliteit een geloof kan zijn..Neem iets simpels als Das Kapital dat als een wetenschappelijke tapijt over de sowjet unie is uitgelegd..Nu zul je zeggen daar klopte niets van.. Mee eens..Maar voor veel mensen was dat een rationele verklaring voor de maatschappij..Ze geloofde in die rationaliteit..Het waren voor hen "objectieve" waarheden.
Zo heb je ook mensen die uit rationele overwegingen bevolkingsgroei willen tegengaan..Heel logisch allemaal. In de chaos en diversiteit van de maatschappijk klopt er helemaal niets van. En je mag toch hopen dat ze nooit aan de knoppen zitten..
En ik kan nog wel enkele voorbeelden geven als je wil.

Jouw mening is JOUW mening en net zo rationeel of irrationeel als je er ZELF in wilt geloven. Gelovigen, of dat nou politiek, economisch of religieus is, kenmerken zich door de idee dat hun mening objectief is en eigenlijk dus klopt..En dat proef ik bij jou..
.

op 01 11 2008 at 11:23 schreef Alf Berendse:

Smeets, tijdens de Franse Revolutie zijn velen uit naam van ‘de rede’ onder de guillotine gelegd, zoals mensen ook zijn vermoord uit naam van god, Allah en communisme.

Maar rationaliteit en objectiviteit hebben daarmee niets te maken. Ik ‘geloof’ niet in rationaliteit, het heeft niets met subjectief geloof te maken.
De basis van rationaliteit: A = A, een eenvoudige uitspraak van Aristoteles, iets is gelijk aan zichzelf, kan niet ongelijk zijn aan zichzelf. En objectief komt van ‘object’, de wereld is vol objecten, materiële zaken.

Rationaliteit ontkennen betekent stellen dat een berg net zo goed autodrop kan zijn. Let wel: het maakt niet uit hoe we zaken benoemen, dat verandert niets aan wat ze zijn. Kauw maar op de berg.
Objectiviteit ontkennen is ontkennen dat er een objectieve materiële werkelijkheid bestaat, en dus ook ontkennen dat je zelf bestaat.

Er bestaan feiten. Feit is dat Jomanda, Broekhuijse en Koonen Millecam niet het graf in hebben geschopt of geslagen. Maar natuurlijk kun je het begrip ‘mishandeling’ uithollen en daarmee het strafrecht. Misschien stel je dat er niet zoiets als ‘objectieve rechtspraak’ kan bestaan. De vraag is dan of je niet zou willen dat deze wel bestond, zeker als je zelf eens voor de rechter staat. En is het daarvoor dan niet nodig dat je uitspraken doet over wat rationeel en objectief is? Zo niet, dan wordt je wel erg makkelijk opgehangen. Dan laat je je uiteindelijk wel erg makkelijk ophangen.

op 01 11 2008 at 12:00 schreef Ellen:

Alf heeft als gezond denkend mens helemaal gelijk. Ik kan mij zijn cynisme voorstellen.
Ook begrijp ik niet dat er nog gecharterde, volle vliegtuigen naar Lourdes gaan. Maar dat zijn wel mensen die onder behandeling zijn bij reguliere artsen.

Maar iemand die ziek is, is geestelijk ook labiel.
Hoewel?
Zo kan ik mij alle goedbedoede tips van onwetenden herinneren aan het adres van mijn zieke man. Ondermeer werd Jomanda aanbevolen en het Moermandieet. Mijn haren stonden recht overeind.

Jomanda is allesbehalve dom. Ze maakt misbruik van de domheid van arme zielen.

op 01 11 2008 at 12:12 schreef Hidde:

Hidde, ik zou ‘geestelijk gehandicapt’ niet gelijk willen stellen aan ‘flink dom’. Domheid is beschikken over cognitieve vermogens, maar deze niet gebruiken; dat is een keuze, een geestelijke handicap is geen keuze.

Nu begeef je je toch op erg glad ijs. Waar ligt dan de grens tussen geestelijk gehandicapt en erg dom? Wat ben je als je de cognitieve vermogens hebt, maar ze niet gebruikt, zelfs net zolang tot je er dood van gaat? Een ultime masochist?
En denk je nu werkelijk dat het de keus is geweest van Millecam om ultimo dood te gaan? En als je kiest om je cognitieve vermogens niet te gebruiken, waarmee doe je dat dan, niet met je cognitieve vermogens blijkbaar..

Hoe rationeel ik zelf ook meen te zijn, kan ik wel meevoelen met Smeets. Je verhaal heeft meer weg van een gevoelloos redeneertrucje dan van iets waar iemand met hart en ziel in gelooft.

Daar waar jij Millecam blijkbaar houdt voor iemand die er – haar cognitieve vermogens bewust negerend – voor kiest om met ingestraald water de pijp uit te gaan, zie ik haar eerder als iemand die op dit vlak niet goed snik is geweest. Lieden die daar bewust een slaatje uit slaan, kunnen wat mij betreft niet hard genoeg aangepakt worden.

op 01 11 2008 at 12:13 schreef Smeets:

Ik ontken de rationaliteit niet noch de objectiviteit van hetgeen ik zie en voel..Ik wil mezelf wel graag behoeden dat de conclusies die ik uit mijn rationaliteit trek ook maar enigzins objectieve maatstaven zijn voor andermans leven.
Bij jou hangt er een soort religieuze zweem van gelijk overheen..

De conclusies die jij trekt mbt Sylvia Millecom zijn volledig correct volgens jouw denkwijze maar zeggen helemaal niets over objectiviteit. Het is een mening zoals er zoveel zijn..

Mijn benadering gaat uit van mijn empirische (rationele) gedachte dat iemand die diagnose kanker krijgt ontvankelijker is voor beinvloeding . Zelf ben ik niet zo voor de term mishandeling maar meer voor Oplichting met de dood als gevolg"
De grenzen van toerekeningsvatbaarheid zijn ook altijd onduidelijk en niet in objectieve maatstaven te pakken. Zelf meegemaakt dat mijn geestelijke gezonde 92 jarige oma opgelicht werd door een ver familielid in samenwerking met een notaris..Juridisch klopte kon dit allemaal.. En waar trek je de grens van ontoerekeningsvatbaarheid. Daar zijn geen objectieve maatstaven voor te verzinnen..

En objectieve rechtspraak bestaat inderdaad niet..Het rechtsysteem gaat altijd uit van "hoge mate van (on)waarschijnlijkheid".
ALs een rechtsysteem ook maar de pretentie heeft objectief te zijn leven we in een totalitair systeem. Ze doen slechts een poging tot. En dat wil ik houden ook..

op 01 11 2008 at 12:48 schreef Marc:

Alf,

Was ik me toch vergeten een ironieteken te zetten achter mn verwijzing naar art 137 (zie eerdere reactie Bert Brussen /vander F over dit artikel), excuus!

Hmm, ik moet zeggen dat ik een eind met je mee kan gaan in je redenering, zeker waar het gaat om vrijheid en verantwoordelijkheid. Echter, dan nog vind ik het geen bezwaar dat deze rechtszaak plaatsvindt. Er is nu in ieder geval een kans dat de rechter duidelijk maakt waar welke verantwoordelijkheid komt te liggen en daar is wat mij betreft niets mis mee. Maar dat is misschien meer een praktische dan een principiele insteek. Het lastige is dat het OvJ, dat aanvankelijk geen brood zag in vervolging, een stok nodig had om de hond mee te slaan en zijn ze bij mishandeling uitgekomen.

Wat dat betreft denk ik niet dat j & co zich zorgen hoeft te maken.

op 01 11 2008 at 14:08 schreef Alf Berendse:

Nee, geachte Smeets inzake Millecam en Jomanda heb ik het woord ‘objectiviteit’ niet gebruikt. Toch? Wel ten aanzien van een scheidslijn tussen ‘geestelijk gehandicapt’ en ‘dom’, namelijk een objectief, aantoonbare en meetbare, genetisch defect of hersenbeschadiging.

Maar ook het begrip ‘geestelijk gehandicapt’ kan natuurlijk worden opgerekt, om er elke menselijke domheid onder te laten vallen. Psychiaters streven ernaar elk van de ‘norm’ afwijkend denken en gedrag te classificeren als psychiatrische ziekte. De dag zal nog komen dat van Jomanda wordt ‘vastgesteld’ dat ze een ‘persoonlijkheidstoornis’ heeft en onder dwang moet worden behandeld.

Dat ik Millecam dom noem is zonder meer mijn subjectieve mening. Maar mensen die in Jomanda geloven hebben wellicht ook een psychiatrische kwaal, en moeten onder dwang tot inkeer worden gebracht. Na hen alle christenen en moslims.

Omdat de grenzen van ’toerekeningsvatbaarheid’ inderdaad niet objectief zijn vast te stellen, stel ik voor om het hele begrip overboord te gooien en het nooit een rol te laten spelen bij rechtspraak, ook niet bij gezondheidsrecht.

Twee artsen (een internist en een psychiater) wilden mijn vader ‘wilsonbekwaam’ laten verklaren, omdat hij na een lang ziekbed niet langer gedialyseerd wilde worden, hij wilde sterven. Artsen passen het begrip ook maar toe zoals het hen uitkomt. Mijn vaders doodswens was zijn wil zoals het Millecams eigen wil was om heil te zoeken bij Jomanda en kwakzalvers.

Jomanda vervolgen omdat Millecam, wegens haar terminale ziekte, geestelijk te zwak was om haar heil elders te zoeken, betekent dat Millecam postuum wilsonbekwaam wordt verklaard.

———————————

Smeets, objectief strafrecht heeft werkelijk helemaal niets met het gevaar van tolitarisme te maken. Het draait om drie eenvoudige vragen:

– Gaat de beschuldiging over een strafbaar feit?
Daarvoor is het wel nodig dat mogelijke strafbare feiten, waaronder mishandeling en moord, eenduidig zijn omschreven. Getuige de zaak waar deze discussie over gaat, kun je in Nederland met het begrip mishandeling alle kanten uit.

– Is het strafbare feit daadwerkelijk gepleegd?
Bijvoorbeeld: is Mina echt fysiek mishandeld? (Misschien is ze van de trap gevallen.)

– Is het strafbare feit gepleegd door de persoon die ervan wordt beschuldigd?
Was het wel Jaapje die Mina mishandelde, of een ander (al dan niet bekend).

Zo eenvoudig is het strafrecht en zo objectief kan het zijn. Iets is wel strafbaar of niet strafbaar; iets is wel gebeurd of niet gebeurd; iemand heeft het wel gedaan of niet gedaan. Bij twijfel volgt vrijspraak. Maar de Nederlandse rechtspraak is het spoor al lang kwijt. Zestien jaar geleden beschuldigde Yolanda uit Epe politieagenten (bij wie zij aangifte kwam doen van incest) ervan dat zij haar hadden verkracht. Een officier van justitie liet het onderzoeken en kwam met de volgende bizarre uitspraak: ‘Yolanda zegt te zijn verkracht door de agenten, de agenten ontkennen dit. Maar ik geloof niet dat een van beide partijen een onwaarheid spreekt’. Idioot, de verkrachting heeft wel of niet plaatsgevonden, dus een van beide partijen spreekt niet de waarheid.

De officier van justitie die nu Jomanda, Broekhuijse en Koonen vervolgt wegens mishandeling en het ‘onthouden van medische zorg’ is net zo idioot. Welke mishandeling heeft plaatsgevonden? Op welke wijze heeft het drietal Millecam ervan weerhouden elders betere zorg te zoeken?
Millecam verbleef bij Koonen in huis. Was zij ontvoerd, werd zij er tegen haar wil vastgehouden, werd ze geïsoleerd van familie en vrienden, mocht ze geen andere dokter laten komen? Vier maal nee. In de laatste week voor haar overlijden kwam er een andere arts, en ging zij naar het ziekenhuis. Te laat, maar wilde ze eerder, en hield iemand haar toen met geweld tegen?
Millecam was dom en bleef bijna tot het bittere einde geloven dat Koonen haar zou genezen. Omdat ze geloofde in Jomanda en die had dat gezegd.

Marc, met of zonder ironieteken, ik neem aan dat Brussen, vanderF en jij doelen op artikel 147, niet 137. Artikel 147 gaat over smalende godslastering, 137 over niet hoeven getuigen tegen jezelf, familie of een van je patiënten.

Het lastige is dat het OvJ, dat aanvankelijk geen brood zag in vervolging, een stok nodig had om de hond mee te slaan en zijn ze bij mishandeling uitgekomen.
Zo is het niet gegaan. In eerste instantie deed een Inspecteur voor de Gezondheidszorg bij het Openbaar Ministerie aangifte tegen meerdere ‘behandelaars’ van Millecam. De officier die de aangifte behandelde seponeerde omdat er volgens hem geen strafbare feiten waren gepleegd. De Stichting Skepsis en de Vereniging tegen Kwakzalverij kwamen vervolgens met hun uitholling van het begrip mishandeling en de stelling dat Millecam goede zorg is ‘onthouden’. Het gerechtshof ging daar in mee en gaf het OM opdracht alsnog te vervolgen, althans het in mijn schrijven genoemde drietal. Daarbij is ook nog eens sprake van willekeur: er waren kwakzalvers betrokken die nu niet worden vervolgd.

Na de uitspraak van de rechter, wel vervolgen, heeft het OM de zaak in handen van een andere officier gegeven, een die, net als Jomanda, met overtuiging kolder kan verkopen. Millecam is tenslotte niet mishandeld en haar is niets onthouden.

op 02 11 2008 at 08:21 schreef Alf Berendse:

Marc, Brussen en vanderF: excuses voor eventuele door mij gecreëerde verwarring over wetsartikel 137. Ik haalde twee delen van het wetboek van strafrecht door elkaar. Artikel 137 in Boek 1 (algemene bepalingen) gaat over niet hoeven getuigen; artikel 137 in Boek 2 (misdrijven) gaat over beledigingen. Stom, stom, stom.

op 02 11 2008 at 14:57 schreef Conan:

@ Alf

Ten aanzien van artikel 137 haalde je mogelijk het Wetboek van Strafvorderingen (Sv) en het Wetboek van Strafrecht (Sr) door elkaar. Het eerste is het formele kader waarbinnen het strafrecht wordt toegepast en het tweede ziet op materiële gedragingen die strafbaar zijn gesteld.

Alleen ook dan klopt je vergissing niet. Immers art. 137 Sv is opgenomen onder Titel VI, kort gezegd definities en ziet op ‘kennisneming stukken’. De artt. 137 a-g Sr zien op belediging/ discriminatie etcetera.
Verschoning, waar jij op doelt met getuigen en zo, staat daar niet in de buurt.

Overigens is Smeets niet slechts banaal met zijn verwijzing naar seksualiteit. Seksualiteit is immers bij uitstek irrationeel en subjectief. Toch vormt het een wezenlijk deel van elke menselijke persoonlijkheid. Dus je kunt eventuele insinuaties ongepast vinden, irrelevant is het allerminst.

Zoals ik eerder opmerkte, sla je door in je absolutisme. Hier zeg je bijvoorbeeld iets waar ik het in grote lijnen helemaal mee eens ben, maar wat in absolute zin zonder meer nuance verdient; ik doel op:

"Het gaat niet om ‘gelijk geboren worden’, het gaat om levenshouding en nadenken, geen slachtoffer willen zijn en dat zelf voorkomen. Elke niet geestelijk gehandicapte volwassene kan dat, het is een keuze."

Want hiermee ga je voorbij aan de natuur van de mens. De mens is een kuddedier. Alleen is een mens nergens toe in staat en eenzame opsluiting is de ergste straf. De enkele generaties individualisme hebben evolutionair geen merkbare invloed op het beestje dat is ontstaan in miljoenen generaties (waarvan tienduizenden als homo sapiens).

Een kudde kan niet functioneren met allemaal verantwoordelijkheid nemende individuen; die zullen van nature de minderheid vormen ten opzichte van verantwoordelijkheid mijdende volgers. Met andere woorden: niet elk mens is in staat de door jouw genoemde keuze te maken.

Een samenleving inrichten voor alleen volgers (bijvoorbeeld socialisme) heeft bewezen niet te werken, maar het tegenovergestelde, een samneleving die ervan uitgaat dat iedereen geheel zelfstandig de volledige bestaansverantwoordelijkheid kan dragen, is ook een recept voor ellende.

Balans daar draait het om.

op 02 11 2008 at 16:34 schreef Alf Berendse:

Conan, ik stel voor dat we mijn vergissing over artikel 137 laten voor wat het was. Voor wie het verder zelf wil uitzoeken:
http://www.wetboek-online.nl/wet/Sr.html.

Op Smeets’ sneer ga ik niet meer in, is afgedaan.

…de natuur van de mens. De mens is een kuddedier.
De mens is geen dier. De mens een dier noemen is classificeren en definiëren op basis van overeenkomsten, in plaats van op basis van verschillen. Kun je mensen en dieren ook planten noemen, omdat ze alledrie levende materie zijn.

Een van de filosofische achtergronden van aanhoudende domheid is de stelling dat de mens een dier is. En dan ook nog een kuddedier. Daar merk ik bij mijzelf en mijn vrienden helemaal niets van. Geestelijk gezonde mensen kunnen zich gedragen als kuddedieren, dat is een keuze.

De enkele generaties individualisme hebben evolutionair geen merkbare invloed op het beestje
Enkele duizenden jaren individualisme brachten ons kunst, handige uitvindingen, medische wetenschap en materiële welvaart. Noem menselijk individualisme een vermogen waar velen veel te weinig gebruik van maken.

Verantwoordelijkheid mijden is een keuze. Maar daar gaat het niet over in deze. Millecam nam/droeg m.i. nu juist wel eigen verantwoordelijkheid voor haar behandeling door kwakzalvers. Derden willen haar handelen (en daaruit volgende dood) alsnog geheel aan kwakzalvers wijten. Derden willen Millecam postuum wilsonbekwaam laten verklaren.

Ik zie werkelijk niet hoe ellende kan ontstaan uit verantwoordelijkheid nemen voor je eigen bestaan, doen en laten, jùist niet als iedereen dat zou doen. Bij voorbaat stellen dat mensen dat niet kunnen, werkt in de hand dat mensen het niet leren.

Maar dit gaat ook weer voorbij aan de kern van mijn schrijven. Op welke wijze is Millecam mishandeld en hoe is haar betere medische zorg onthouden, met name door Jomanda? En moet er geen verschil worden gemaakt tussen het optreden van de artsen en dat van Jomanda?

op 04 11 2008 at 07:41 schreef Alf Berendse:

Conan, er bestaan talloze boeken die zich concentreren op overeenkomsten tussen mensen en dieren, in het bijzonder apen. Maar bij classificeren en definiëren gaat het om de verschillen(genus > differentiatie).
Verschillen tussen mens en dier ondergeschikt maken aan de overeenkomsten is ‘de mens als mens’ onderuit te halen. Over honden zeggen talloze mensen al ‘het zijn toch net mensen’. Mieren ook.
In de kern ontslaat het mensen van verantwoordelijkheden: vergeef hen, ze kunnen niet beter, het zijn maar apen.

De dood van Millecam was evenmin gevolg van oplichting als van mishandeling, het was een gevolg van borstkanker. Homeopathie, magnetische velden, ingestraald water, allemaal onzin en oplichting, maar je gaat er niet dood aan.

op 04 11 2008 at 10:06 schreef Conan:

Maar bij classificeren en definiëren gaat het om de verschillen(genus > differentiatie).

Lees dat boekje van Morris eens (het zou bij de opvoeding moeten horen). Dat is waar hij begint. Overigens reageerden met name vertegenwoordigers van allerhande religies exact zo als jij op het werk van Morris.
Kennis over non-verbale communicatie helpt ook. Ontkennen dat de mens een kuddedier is (en meer overeenkomsten dan verschillen met zijn meest naaste verwanten heeft), is ontkennen van de menselijke natuur. Aan de samenstelling van een kudde kleven beperkingen.

Zoals aangegeven betwijfel ik of vervolging in het kader van de dood van Millecam tot een veroordeling zou moeten leiden. Een uitkomst bieden terwijl je beter zou moeten weten en gebruik maakt van de wanhoop van een zieke, daar geld voor vragen en daarmee de gang naar de reguliere geneeskunde in de weg staan, zou best aan een nader onderzoek onderworpen kunnen worden in mijn opinie.

op 04 11 2008 at 12:47 schreef Conan:

De mens is geen dier. …

(…)

Geestelijk gezonde mensen kunnen zich gedragen als kuddedieren, dat is een keuze.

Je zou "The Naked Ape" van Desmond Morris eens moeten lezen. Niet voor niks na meer dan 40 jaar nog een bestseller. Of, minder interessant en met meer vooringenomenheid geschreven, maar een stuk recenter en ook verhelderend, "De aap in ons" van Frans de Waal.

Aan de hand van solide onderzoek tonen deze boeken de overeenkomsten tussen de gedragspatronen van Chimpansees, Bonobo’s en mensen. Instinct is bepalender dan het lijkt en ‘leren’ – zo hebben ook de avonturen met maakbare samenlevingen bewezen – heeft zijn grenzen. De menselijke natuur met de daaruit voortvloeiende inherente beperkingen voor een belangrijk deel van de individuen, maakt een universeel toepasbaar systeem een utopie. Balans is het toverwoord.

Bij een vervolging onder een (wederom door Smeets opgeworpen) vorm van "Oplichting met de dood als gevolg" zou ik me wat voor kunnen stellen. Of daar een veroordeling uit zou moeten komen rollen, is overigens een tweede. En op de keper beschouwd meen ik dat ons justitieel apparaat wel nuttiger inzetbaar is. Dat kan ik je in elk geval meegeven.

op 04 11 2008 at 16:29 schreef Spuit Elf:

Ironie is: Jomanda krijgt kanker en behandelt zichzelf. (Wat denk je: zou ze naar de dokter gaan?)

op 05 11 2008 at 12:04 schreef Alf Berendse:

Conan, over de natuurlijke ‘staat’ van de mens zijn wij het fundamenteel oneens.

Het is een goede vraag of het handelen van kwakzalvers beschouwd kan worden als oplichting. Dan moet wel eerst worden vastgesteld dat de kwakzalvers weten dat zij onzin verkopen. Als zij zelf denken dat hun praktijken effectief zijn, dan is er geen sprake van oplichting.

Van afgestudeerde artsen mag je stellen dat ze beter moeten weten. Maar homeopathie wordt ook beoefend door ‘reguliere’ artsen. En een recent bericht: in Capelle aan den IJssel krijgt een huisartsenpraktijk een nieuwe collega, van Santen, die in een interview zei dat het hem niet verbaast als mensen dankzij ‘gewijde doekjes’ genezen van kanker of hiv. Zijn aanstaande collega’s willen inmiddels van het contract met hem af. Maar wat zegt een woordvoerder van de Inspectie voor de Gezondheidszorg: ”Je mag natuurlijk geloven in gebedsgenezing, maar of het verstandig is, is een tweede”.

Jomanda wordt vervolgd wegens mishandeling, dat wilde de inspectie ook, maar deze arts wordt slechts ‘onverstandig’ genoemd. Willekeur. Zie: http://www.ad.nl/rotterdam/2743299/Huisarts_Homos_zijn_zondaars.html.
(Dat Van Santen, een diep religieus mens, homo’s zondaars noemt, laat ik buiten beschouwing.)

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Kankerhomo

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Harde Por

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Er is niks meer om respect voor te hebben

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS