Home » Archief » Verzet is zinloos


[20.12.2008]

Verzet is zinloos

Peter Breedveld

pin4 (42k image)

Omdat ik op de middelbare school bezeten raakte van Nederlands-Indië, las ik onder andere Louis Couperus’ roman De Stille Kracht. Ik ben de broeierige seksualiteit van het boek nooit meer vergeten:

En om haar heen was de zonnemiddag éen gloed en de sambal prikkelde haar droog verhemelte. Een licht zweet parelde aan hare slapen, hare borst perelde onder de kant der kabaai. En zij had tegelijk henbeiden willen omhelzen, Theo en Addy, in eene omhelzing, in éene mengeling van verschillende lust, ze beiden drukkende tegen haar lijf aan van liefdevrouw…

Ook het einde van De Stille Kracht heeft zich onwrikbaar in mijn geheugen vastgezet. Daarin zoekt Eva Eldersma haar ex-baas Otto van Oudijck op, die zich heeft teruggetrokken in een dorp op West-Java. De bestuursambtenaar heeft zijn hele familie uit elkaar zien vallen door botsende karakters, gedoemde liefdesaffaires en een psychologische oorlogsvoering met de lokale bevolking die de autistische rechtlijnigheid van Van Oudijck niet pikt.

Van Oudijck was altijd een principiële bestuurder die de inlandse bevolking van de Nederlandse kolonie de westerse beschaving kwam bijbrengen. Dat is hem duidelijk niet gelukt en hij leidt een teruggetrokken bestaan met een Indische vrouw. Als hij Eva naar het station brengt, is het daar een drukte van belang vanwege de terugkeer van een aantal haji’s, Mekkagangers, die door de bevolking als heiligen worden onthaald:

En vreemd was het in dit land van diep geheimzinnig sluimerend mysterie, in dit volk van Java, dat zich als altijd verborg in het geheim van zijn ondoordringbare ziel – wel onderdrukt maar toch zichtbaar, te zien rijzen eene extaze, te zien oogstaren een dronkene dweping, te zien zich openbaren een deel van die ondoordringbare ziel in hare vergoddelijking van wie het graf des Profeten had gezien, te hooren zacht gonzen een godsdienstverrukking, te hooren optrillen, plotseling onverwacht, een niet te onderdrukken kreet van glorie, die weêr dadelijk verzonk, versmolt in het gegons, als angstig om zichzelven, omdat het heilige tijdstip nog niet daar was…

En dan voelen Eva en haar baas het plotseling ook; Hèt, Dàt:

Zij voelden het beiden, het onuitzegbare: dat wat schuilt in den grond, wat sist onder de vulkanen, wat aandonst met de verre winden meê, wat aanruischt met den regen, wat aandavert met den zwaar rollenden donder, wat aanzweeft van wijd uit den horizon over de eindelooze zee, dat wat blikt uit het zwarte geheimoog van den zielgeslotenen inboorling.

Van Oudijck beseft dat zijn pogingen om Indië te vernederlandsen, waren gedoemd te mislukken. Hij heeft nooit de harten van de Javaanse bevolking weten te winnen zoals die arrogante, zelfingenomen haji’s in een ogenblik hebben gedaan. In plaats daarvan heeft hij zich overgegeven aan de Stille Kracht, die hem heeft gebroken en opgeslokt en hij heeft er vrede mee.

Zo zal het Nederland ook vergaan. Nu probeert de overheid nog om de cultuur van immigranten te vervangen door een pakket van Nederlandse normen en waarden (immigranten worden zelfs geacht allerlei Verlichtingsidealen te onderschrijven), maar dat is natuurlijk onmogelijk. Ook Nederland zal in plaats daarvan islamiseren en daar vrede mee hebben. Niet dat hier ooit de sharia zal worden ingevoerd, en de Nederlanders zullen zich ook niet massaal bekeren tot de islam. De politieke islam, die een harde, mannelijke islam is, maakt geen schijn van kans.

Maar zie de recente omslag van Leon de Winter. De hardliner stond op het station op zijn vrouw te wachten, zag daar al die vrolijke Marokkaanse meisjes lopen en beseft toen plotseling dat er een proces gaande is “dat zonder enige twijfel zal leiden tot een lossere omgang tussen de Nederlandse niet-islamitische meerderheid en de islamitische minderheid.”

“Is dat niet meer een man/vrouw-ding?” vroeg presentatrice Hatice Kurşun van het programma Oba Live, toen ik daar vorige week mijn bijdrage leverde aan de Islamitische Canon. En of dat een man/vrouw-ding is. Steeds meer moslims en niet-moslims gaan met elkaar naar bed en daar vindt dan ook de islamisering plaats, zoals Nederland in de jaren vijftig en zestig gestaag verindoïseerde. Niet alleen in bed, trouwens, maar ook in de katholieke jeugdsozen, waar Indische jongens de kiem legden voor de Nederlandse beatmuziek en zo voor The Golden Earring, Gruppo Sportivo en Anouk.

Couscous is al zowat een Nederlands gerecht geworden, en verdomd als Nederlandse vrouwen niet weer vrouwelijk aan het worden zijn, en dat dit niet onder de dwingende invloed is van de heupwiegende, zwartogige, Marokkaanse Sheherazades.

Aan de andere kant zullen conservatieve imams steeds minder te vertellen krijgen, ook al omdat ze onder druk worden gezet door de Marokkaanse overheid, die ingrijpt waar de Nederlandse overheid het er steevast bij laat zitten en bij Odin, wat zullen we achteraf blij zijn met die ongevraagde buitenlandse bemoeienis met binnenlandse aangelegenheden. Die Marokkaanse spionnen bij de Nederlandse politie verrichten mooi werk, wat ik u brom.

Het resultaat zal uiteindelijk een agnostische islam zijn, waar wellevendheid hoog in het vaandel staat en de sensualiteit weer in ere is hersteld. Een hedonistische islam ook, want vluchtig genot en oppervlakkig materialisme zijn bijna deugden in de islam: Bezit en zonen zijn de pracht van het tegenwoordige leven, staat er in de koran (18:34). Niet dat sikkeneurige gezeik over rentmeesterschap in dienst van God en Max Havelaar-koffie enzo. Ik zie niet veel moslims die zich druk maken om hun ecologische voetafdruk.

Ik kijk ernaar uit, naar die islamisering. Ja, Barry en Paardestaart, kom er maar in.

Zie Peter Breedveld eens enthousiast De Stille Kracht aanprijzen in Oba Live.

Algemeen, 20.12.2008 @ 10:34

[Home]
 

110 Reacties

op 20 12 2008 at 11:29 schreef Smeets:

Zou mooi zijn.. Denk niet dat het zo makkelijk zal worden.

op 20 12 2008 at 12:42 schreef dick jansen:

De jaren vijftig en zestig heb ik meegemaakt, maar ik kan me niet herinneren dat Nederland verindoïseerde (mooi woord trouwens). Er was inderdaad wel een hausse aan indorockbandjes en enige culinaire ontwikkeling, maar om dat nou verindoïsering te noemen, mwah…

op 20 12 2008 at 13:16 schreef Peter:

Je beseft niet eens hoezeer de Nederlandse cultuur is doortrokken van de Indische. Typisch Hollandse gerechten als saté, nasi en sambal oelek zijn van oorsprong Indisch, wist je dat? Senang, tempo, soebatten, toko en penari zijn Indische woorden, die onlosmakelijk deel van de Nederlandse woordenschat zijn geworden. Is er eigenlijk nog een Nederlandse familie waar geen Indo’s in zitten? Is er ooit géén pasar malam aan de gang, ergens in Nederland?

De Nederlandse popmuziek is wat-ie nu is vanwege die Indorockbandjes. Indo’s hebben de elektrische gitaar in Nederland geïntroduceerd en trouwens ook Elvis Presley. De mannen van The Golden Earring hebben het spelen van Indische jongens geleerd.

Dat is wat ik verindoïsering noem.

op 20 12 2008 at 13:27 schreef Max J. Molovich:

"Senang, tempo, soebatten, toko en penari zijn Indische woorden, die onlosmakelijk deel van de Nederlandse woordenschat zijn geworden."

Datzelfde geldt voor woorden als dhimmi, halal en haram, woorden die inmiddels meer door niet-islamieten worden gebruikt dan door islamieten.

op 20 12 2008 at 13:30 schreef Bert Brussen:

LOL!

Briljant…Dat wordt weer een lange week FrontaalNaakt-bashen op HVV.

op 20 12 2008 at 13:55 schreef dick jansen:

Dan zijn we ook verfranst, verchineest, veritalianiseerd enz.

Mijn ouwe heer was in de jaren vijftig en zestig werkzaam bij wat toen heette het Commissariaat voor Ambonezenzorg en uit dien hoofde belast met de leiding van een paar opvangkampen (een rotwoord, maar zo heette dat toen). Ik heb dus de hele toestroom van Molukkers, Knillers en wat dies meer zij meegemaakt en de nodige nieuwe woorden opgepikt, genoten van nieuwe gerechten, vriendschappen gesloten, gefeest, gevochten enz. Maar ik voel me bepaald niet ‘doortrokken" van de Indische cultuur.

Overigens is de introductie in Nederland van Elvis door de Indo’s schromelijk overdreven. Wij luisterden vanaf eind jaren vijftig dagelijks naar radiostations als Radio Luxemburg en dat had bepaald meer invloed op onze muzikale voorkeur dan het optreden van een Indorockband, hoe plezierig dan ook. The Golden Earring heette toen overigens nog keurig The Golden Earrings. Ik herinner me nog een spetterend optreden met de eerste zanger, Frans Krassenberg heette die geloof ik.

En een Nederlandse familie waar geen Indo’s in zitten? Ja, hiero, wel Canadezen ;-)

op 20 12 2008 at 14:06 schreef ivo:

Eddy Christiani introduceerde de elektrische gitaar in Nederland, een Gretch. Maar toegegeven, De Tielmans’ waren de eersten die rockten. En hoe!

op 20 12 2008 at 14:45 schreef Tjerk:

Leuk stuk. Ik heb me destijds ook verbaasd over de plotselinge omslag van een ideologische havik als Leon de Winter. Niet zozeer wát hem overkwam, want die ervaring herken ik wel; maar dat hij tot dan toe geen weet had gehad van die meiden, d.i. hoe moslims in werkelijkheid zijn.

Ik denk alleen niet dat die vrouwelijke, zinnelijke vrolijkheid voortkomt uit de islam, net zo min als dat ik denk dat de mysterieuze, stille kracht die Couperus beschrijft zoveel met de islam te maken heeft. Die ‘stille kracht’ is Javaans, niet islamitisch. Evenzo geldt dat voor de hedonistische, ongewongen levensvreugde die Marokkaanse meiden kenmerkt: die is niet zozeer islamitisch, als wel Arabisch.

op 20 12 2008 at 15:07 schreef N. Molrat:

Wat een hartverwarmend optimistisch en romantisch Peter Breedveld stukje weer.
Als Ella Vogelaar (Er ontstaat een joods-christelijk-islamitische cultuur)maar een heel klein beetje van jouw verbale begaafdheid had gehad dan was ze nu nog minister geweest, vermoed ik.
Ik ben het wel met de strekking eens maar ik heb de indruk dat jonge moslims de slechte gewoonten van Nederlanders harder overnemen dan Nederlanders de mooie dingen van de moslims.

op 20 12 2008 at 15:10 schreef Onwijsgeer:

Ik haak bij wijze van voorbeeld van wat ik wil zeggen even aan op de geciteerde Koran-uitspraak: "Bezit en zonen zijn de pracht van het tegenwoordige leven".

Ik vraag me af of de betekenis van zo’n zin op dezelfde manier wordt ervaren door een islamitisch gelovige als wat ik er als westerling in lees. Anders gesteld: mag ik voetstoots aannemen dat zo’n zin op dezelfde manier wordt gewogen in verschillende culturen?

Het valt vrij makkelijk aan te tonen, dat veel woorden begrensd zijn in hun gebruik zonder dat we het beseffen. Beckett en Wittgenstein zagen dat al. Ik kan zeggen: "Leg je boek op tafel" of "Leg je hand op tafel". In beide gevallen lijkt de betekenis van ‘leggen’ evident, totdat je ontdekt hoe absurd het is als je zou zeggen: "Vergeet je hand niet mee te nemen". Van dit mechanisme wordt desalniettemin veel misbruik gemaakt in religie, politiek en (vooral) de filosofie. Het woordje ‘is’ is een nog veel beruchter voorbeeld.

Ik vraag me dus af in hoeverre wij westerlingen beseffen of woorden in andere culturen een andere ‘gebruikswaarde’ kennen die tot gevolg hebben dat er allerlei misverstanden ontstaan. Als een varken wordt ingezet in een taalspel in het Midden-Oosten, heeft dat gegarandeerd een andere connotatie dan bij ons. Dat valt te begrijpen, maar hoe zit dat dan met ‘zoon’, ‘bezit’, ‘leven’?

Maarja misschien heb ik ongelijk en kan ik tegelijkertijd ook maar beter bekennen dat ik niet wist dat Eddy Christiani een Gretch had.

op 20 12 2008 at 15:26 schreef Ozymandias:

Waar zie je nog zulke spetterende shows zoals De Tielman Brother die destijds gaven? Kijk eens naar dit filmpje vanaf ongeveer 3 a 4 minuten en laat je overdonderen:

Verder wat Dick Jansen en Peter zeggen, Nederland verindonesieseert, verhindoestaanst, verchineest, verislamitiseert, allemaal tergelijkertijd. Volgens de multiculturalisten behoor ik daar erg blij mee te zijn, want anders ben ik een racist. En volgens de moslimvreters moet ik daar heel paniekerig over zijn, want anders ben ik een landverrader.

Maar ik ook per geval en omstandigheid zelf beoordelen wat ik ervan vind?

Tjerk,

Ik herinner me nog zomergasten met Leon de Winter. Joris Luyendijk viel hem aan op het feit dat Leon de Winter nooit in de Arabische Wereld is geweest, maar er wel altijd over schrijft. Vond De Winter niet nodig, want hij kon immers in andermans boekjes lezen over hoe Arabieren zijn.

Nu liep hij kort daarna één keer in zijn leven bij een station tegen een echt groepje moslima’s aan, en zijn hele denken slaat om. Dit had wel wat eerder mogen gebeuren. Dat had heel wat boze columnpjes gescheeld.

op 20 12 2008 at 15:33 schreef Peter:

Wie vragen stelt, heeft nooit ongelijk. Toch vind ik het mechanisme wel weer typisch: geconfronteerd met een korancitaat dat warempel zo onverteerbaar nog niet is, moet daar meteen van alles aan worden afgedongen. "Het zal wel zo zijn dat er in de vertaling allerlei verschrikkelijks in het filter is blijven hangen."

Het kan toch niet zo wezen, dat moslims door de koran worden aangespoord van het leven te genieten, of wetenschap te bedrijven?

@Tjerk, je hebt een punt, maar hoe weet jij waar het Javaan-zijn ophoudt en de islam begint? De twee zaken zijn niet scherp gescheiden. Javanen zijn moslims zijn Javanen. Je kunt niet meer zeggen: "Maar dat is niet islamitisch, dat is Javaans, of Marokkaans."

Als wij vermarokkaniseren, islamiseren we ook en andersom. Marokkanen verkazen uiteraard ook, en ze verchristelijken dus.

Michiel Mans, dat is toch een typisch protestant, met zijn rechtlijnige gedram. Of is dat juist omdat-ie Nederlander is?

op 20 12 2008 at 15:35 schreef Peter:

Molrat, dank je!

En we zullen zien.

op 20 12 2008 at 16:27 schreef toevallige voorbijganger:

Ik ben dan meer voor verdere italianisering. Meer sportwagens, betere, snellere* en goedkopere koffie, beter eten en een mooier straatbeeld omdat mensen zich beter gaan kleden.
Dat gaat dan gepaard met een verkatholiekisering en dan krijgen we dus landelijk carnaval en de kerken worden mooier.

*geen gewacht in de rij omdat er pussy’s om 2 uur nog een cappuccino willen. Die mensen vertragen de wereld. Als er een rij staat bij een koffiezaakje stap ik tegenwoordig niet eens meer binnen. Duurt gerust 10min voordat ik mijn doppio heb omdat er een set laffe twatten graag een latte bambino met sojamelk wil.

op 20 12 2008 at 16:31 schreef dick jansen:

Ozymandias, dank voor dit filmpje, herinneringen borrelden op. Verschillende optredens van de heren meegemaakt, de tijd van concurrerende bandjes als White Comets, Blue Comets, Red Comets en wat ze nog meer voor astronomische noviteiten verzonnen. Vetkuif, Kreidler of Zündapp onder je reet met achterop een juf met getoupeerd kapsel.

Het klinkt of ik terug naar die tijd zou willen. Nou, voor geen miljoen. Maar leuk was het wel. En een stuk ongecompliceerder.

op 20 12 2008 at 16:59 schreef Peter:

Duurt gerust 10min voordat ik mijn doppio heb omdat er een set laffe twatten graag een latte bambino met sojamelk wil.

Ha! Heb jij daar ook zo ontzettend de schurft aan? Ik krijg altijd zin om die cappucino-pussies de hersens in te slaan. Gewoon omdat ze ’s middags cappuccino bestellen. En daar zitten goede vrienden van me bij. Het is iets instinctiefs.

Toen ik in de horeca werkte, waren het altijd dezelfde types die een koffie verkeerd bestelden. Ze trokken er ook altijd zo’n volstrekt misplaatst, zelfvoldaan porum bij. Alsof ze zo wilden laten zien wat een wereldburgers ze waren.

Ik háátte ze. Ze deden me niks, maar ik wilde ze gewoon uitroeien.

op 20 12 2008 at 17:25 schreef Tjerk:

@Tjerk, je hebt een punt, maar hoe weet jij waar het Javaan-zijn ophoudt en de islam begint?

Om dat te weten zou je moeten definiëren wat ‘islam’ is. Als ik ‘islam’ hoor dan denk ik echter in de eerste plaats aan de soennitische islam, en die heeft volkspraktijken als voorouderverering en magie altijd gehaat als ketterse aanslibsels. Ik zou zelfs wel voor mijn rekening willen nemen dat het soennisme de seksualiteit – in al haar onberekenbaarheid – haat, aangezien het haar zoveel mogelijk tracht te ketenen, opdat ze beheersbaar wordt.

De soennitische islam staat in mijn beleving dus op gespannen voet met die zinnelijke, mysterieuze kracht die Couperus beschrijft, en andersom lijkt die zinnelijke, mysterieuze kracht iets specifieks Indonesisch, dat we niet – of niet op die manier – elders in de islamitische wereld terugvinden.

In het kader van het vak Nederlands heb ik enkele stukken uit De Stille Kracht onder ogen gehad. Ik herinner me een gevoel van langzaam insluitende dreiging, vermengd met de benauwende, klamme luchtvochtigheid van het Javaanse oerwoud, en ik zou dat type mysterie met geen mogelijkheid kunnen plaatsen in Saoudi-Arabië, Syrië, Egypte of Libanon.

op 20 12 2008 at 17:31 schreef Tjerk:

Dit vergeet ik overigens steeds te vermelden: de Arabische vrouw heeft ook Sargasso’s Carlos inmiddels in haar ban weten te brengen. Het is nog maar een kwestie van tijd, ladies and gentlemen, en Breedvelds voorspelling komt uit.

op 20 12 2008 at 17:42 schreef Bert Brussen:

Koffie is koffie. Gooi er melk bij en je hebt een laf goedje. Espressodrinkers zouden voorrang moeten krijgen.

op 20 12 2008 at 18:03 schreef Tjerk:

Mooi gebruik van de conjunctief, Bert, waardoor duidelijk is dat je niet oproept tot discriminatie. Of zoiets.

op 20 12 2008 at 20:38 schreef Peter:

de Arabische vrouw heeft ook Sargasso’s Carlos inmiddels in haar ban weten te brengen.

Wat de neuk, man?! Kunnen ze bij Geenstijl en Sargasso niet eens zelf iets verzinnen? De geile Arabische vrouw is mijn gimmick en de lekkerste dansfilmpjes op YouTube heb ik toch al gehad.

Verder, wat de soennitische islam betreft, ik hou me daar helemaal niet mee bezig en ik heb nou ook niet echt de indruk dat moslims hier zich zo erg met het soennitische van hun islam bezighouden. Dat welke moslim ook seksualiteit zou haten lijkt me nogal vergezocht – behalve als het om een kastnicht gaat, misschien.

op 20 12 2008 at 22:27 schreef Tjerk:

Ze hadden je op z’n minst wat kudos kunnen toespelen, ja.

"..ik heb nou ook niet echt de indruk dat moslims hier zich zo erg met het soennitische van hun islam bezighouden."

Als ik de islamitische forums overzie dan zijn ze anders nogal bezig met de regeltjes, wat er wel mag en wat er niet mag, en of je mag masturberen en wat je moet doen als je reeds gevreëen hebt voordat je gehuwd bent.

Zo tolerant en regel-georiënteerd als evangelischen en gereformeerden, die moslims.

op 20 12 2008 at 23:37 schreef Peter:

Je moet niet afgaan op wat je op die forums ziet. Daar zit iedereen de schone schijn op te houden. Bovendien: ouwehoeren over wat wel en niet mag op seksgebied, betekent lekker losgaan over seks, elkaar flink opnaaien, een nat kruis halen op Marokko.nl.

op 21 12 2008 at 09:15 schreef Peter:

Maar de islamitische lichamelijkheid is wel anders dan de christelijke. In de christelijke traditie is het lichaam een stoffelijke last, een bron van zonde. De islam lijkt het lichaam veel meer te waarderen.

Er is een antropolgisch onderzoek gedaan in Zuid-Senegal, waar in drie nabij gelegen dorpen, een islamitisch, een christelijk en een animistisch, maar allemaal van dezelfde etniciteit, werden geobserveerd.

De manier waarop de mensen in de verschillende dorpen met hun lichamelijkheid omgaan, is opvallend. Ik heb er nog een artikel aan gewijd.

op 21 12 2008 at 11:57 schreef Max J. Molovich:

Goed dat het eens wordt aangestipt, de terreur van de cappuccinomietjes en latteslurpers. Vragen meestal ook nog eens extra cacao.

op 21 12 2008 at 12:39 schreef Tjerk:

Geilheid lijkt me niet specifiek islamitisch. Het plaatsen van Gods zegel op tribale taboes die ooit bedoeld waren om te voorkomen dat je dochter zwanger werd van een of andere slampamper, is volop islamitisch, joods en christelijk.

op 21 12 2008 at 12:46 schreef Peter:

Fuck ja, van die types die altijd iets te zeiken hebben. Staan ook altijd overal in de weg met hun vouwfietsjes.

op 21 12 2008 at 13:31 schreef Tjerk:

Peter, daar heb je een punt. In de christelijke traditie – die nogal beïnvloed is door bepaalde antimateriële opvattingen uit het Griekendom – was het adagium inderdaad dat seks er niet was om van te genieten (dan zou je geest maar meegesleurd worden door lagere driften), maar uitsluitend om kinderen te verwekken.

Wat dat betreft is de islamitische traditie een stuk vrolijker. Maar ook daar: regels, regels, regels, die in de weg staan van een onbekommerd levensgenieten.

op 21 12 2008 at 14:14 schreef Peter:

Die je in de weg kunt laten staan van onbekommerd levensgenieten.

op 21 12 2008 at 14:18 schreef Peter:

Waarmee ik niet wil zeggen dat de wereld dankzij de islam zoveel prettiger is. Beter is zonder islam, christendom of jodeldom. Maar met een moslim kun je het heel leuk hebben. Weet ik uit betrouwbare bron.

op 21 12 2008 at 14:47 schreef Tjerk:

Die regels presenteren zichzelf echter niet à la carte, maar als een totaalmenu, en zo worden ze door de geloofsgemeenschap, die tevens de sociale omgeving is, ook gepresenteerd.

Ik zeg niet dat je niet kunt smokkelen, door allerlei elementen van de kaart onder tafel te werken, en veel moslims doen dat ook.

Maar let wel op dat de rest het niet merkt. Zelfs jij voelt de behoefte om voor nationale radio te verbloemen hoe leuk je het hebt met een zekere moslima.

op 21 12 2008 at 15:09 schreef Peter:

Behoefte is niet het goede woord en verbloemen ook niet. Ik neem het mezelf ook kwalijk. Maar het is niet de islam, meer de dorpsmentaliteit van de Marokkaanse gemeenschap alhier. Die ik zou moeten bestrijden met een grote dikke opgestoken middelvinger, ware het niet dat ik zo nodig aardig gevonden wil worden.

Die regels presenteren zichzelf echter niet à la carte, maar als een totaalmenu, en zo worden ze door de geloofsgemeenschap, die tevens de sociale omgeving is, ook gepresenteerd.

Wat dacht je, laat ik dan maar de rol van Daniël Teeboom op me nemen? Hou je het dan wel gezellig straks, bij de Grote Kerst Koran Quiz?

Geloof me, niemand houdt zich aan de regels. Helemaal niemand. Ze vinden zichzelf allemaal een uitzondering.

op 21 12 2008 at 16:54 schreef Teefje:

Wat een zwamverhaal!
Indonesiërs zijn hele andere mensen dan Arabieren en Noord-Afrikanen.
En wat heeft couscous nou weer met islam te maken of de verstandhouding tussen mensen?
Andere eetgewoonten importeren is heel normaal.
Zo komt onze pieper uit Peru.Dus.
Wat een kleingeestig stukkie Peter.
Ik ben beter van je gewend!

op 21 12 2008 at 17:05 schreef Peter:

Ja, dat las ik ook in De Speld, het webmagazine dat laatst ook die scoop had dat Willem van Oranje zich had bekeerd tot de islam.

op 21 12 2008 at 17:06 schreef Peter:

O ja? Noem eens wat voorbeelden, dan?

op 21 12 2008 at 17:20 schreef Tjerk:

Maar het is niet de islam, meer de dorpsmentaliteit van de Marokkaanse gemeenschap alhier.

Die twee lijken onlosmakelijk met elkaar verweven waar het de maagdelijkheidscultus aangaat.

Wat dacht je, laat ik dan maar de rol van Daniël Teeboom op me nemen? Hou je het dan wel gezellig straks, bij de Grote Kerst Koran Quiz?

Ik vraag me bij Daniëls exegetische verhandelingen altijd af hoe kosjer hij zelf leeft. Maar bij joden werkt dat natuurlijk anders dan bij moslims (yeah, right!).

Zelf heb ik niet zo’n behoefte moslims voor te houden dat ze volgens regeltje-zus-of-zo moeten leven omdat ze anders geen goede gelovigen zijn. Met een beetje pech laten ze zich overtuigen en gaan ze die regel daadwerkelijk houden! Maar het denken een beetje opporren kan nooit kwaad.

En de werkelijkheid wenselijker voordoen dan ze is, doet mijn spieren samentrekken: de islam biedt moslims volgens mij namelijk de ruimte niet naar believen díe regels uit het goddelijk menu te kiezen, waar men zich prettig bij voelt. Er is een openbaring, en daar volgen regels en regels-op-regels uit, regels die door de traditie worden overgeleverd en door de sociale omgeving afgedwongen, deels uit geloofsovertuiging, deels uit een plattelandsmentaliteit. Maar uiteindelijk komen die regels voort uit Gods Alwetendheid. En God weet het het beste.

En elke moslim die ik over seksualiteit gesproken heb, van de grootste schuinsmarcheerder tot de meest vrome moslima, volgen diezelfde redeneerwijze. Seks buiten een huwelijksrelatie is volgens hen dan ook onverkort verkeerd; een relatie tussen een ongelovige man en een gelovige vrouw eveneens. Dat ze hierop in hun eigen leven uitzonderingen maken, doet daar niets aan af.

Ik moet de eerste moslim – laat staan geestelijke – nog tegenkomen die publiekelijk verkondigt dat de islamitische regels m.b.t. seksualiteit leuk en aardig waren in de zevende eeuw, maar dat we nu anticonceptiemiddelen hebben die dergelijke regels overbodig maken, sterker nog: dat die regels nogal eens meer kwaad dan goed doen. (Ik zie ook niet hoe je dat theologisch recht zou kunnen breien, maar dat is dan weer een volgende discussie.)

Waar zijn ze, al die moslims die openlijk verkering hebben met ongelovigen, of ongehuwd met elkaar samenwonen?

op 21 12 2008 at 17:20 schreef Mohammed:

Feest, feest, feest! De allereerste Islamitische Parenclub is geopend in Den Haag en de naam is ‘Halal4all’! En dan zeggen ze nog steeds dat moslims niet geintegreerd zijn!

op 21 12 2008 at 17:35 schreef Mohammed:

Ja, het is natuurlijk maar een grapje. Maar jaren geleden dachten sommige imams dat homobar ‘Habibi Ana’ ook maar grapje was, niet dus!
Misschien ga ik zelf een Parenclub beginnen, je krijgt wereldwijd gratis publiciteit als je het een Marokkaanse Islamitische Parenclub noemt. Parenclub ‘Jami&Hirsi Paradijsclub’.

op 21 12 2008 at 17:39 schreef Peter:

Sounds like a plan, Mo. Je krijgt vast subsidie.

op 21 12 2008 at 18:06 schreef hassnae:

Waar zijn ze, al die moslims die openlijk verkering hebben met ongelovigen, of ongehuwd met elkaar samenwonen?

Er zijn er zat, Tjerk. Recent nog sprak Esmaa Choho openlijk over haar Nederlandse man en haar buitenhuwelijkse zwangerschap in de VN. Ik ken tal van moslims en moslima’s die openlijk een relatie hebben (gehad) zonder getrouwd te zijn, al dan niet met een (niet-) moslim.

De Marokkaanse wet is niet voor niets aangepast: kinderen geboren buiten het huwelijk worden nu erkend als wettig. Dit is voortgekomen uit de steeds vaker voorkomende situatie waarbij mensen samenwonen en kinderen krijgen zonder te trouwen.

op 21 12 2008 at 18:07 schreef Mohammed:

Peter,
Jij behoort niet tot mijn doelgroep, want jij bent NOG niet besneden.Tenzij er natuurlijk een subsidiepotje is voor niet besneden moslims, want dan ben je van harte welkom.

op 21 12 2008 at 18:27 schreef Peter:

Ja, lekker wijf, hè, Tjerk?

Fijn, trouwens, te weten dat wij het nergens over hadden.

op 21 12 2008 at 18:34 schreef Tjerk:

@Hassnae; kijk, nu hebben we het ergens over.

Leuk mens trouwens, die Choho.

op 21 12 2008 at 18:35 schreef Peter:

Ik ben niet zo van de parenclubs, Mo. En ik ga met een intacte voorhuid het graf in.

op 21 12 2008 at 19:08 schreef Mohammed:

Ik ga liever parend met Choho het graf in.
Ik heb Choho meegemaakt tijdens een discussie in de Balie toen ze nog een fanatieke moslima was met hoofddoek en al. Zij is goedgebekt en pittig in discussies.

op 21 12 2008 at 19:40 schreef Peter:

Dat zal een mooie begrafenis worden, Mo. Zet je mij op de gastenlijst?

op 21 12 2008 at 19:43 schreef Peter:

Goeie samenvatting, Doortje! Ga nu je pukkels maar weer uitdrukken.

op 21 12 2008 at 19:53 schreef Doortje:

Het is fijn om te weten dat de integratie gaat lukken, verzet is zinloos, nu Peter het met Hassnae doet. Ik ben gerustgesteld.

op 21 12 2008 at 20:10 schreef Tjerk:

"Ja, lekker wijf, hè, Tjerk?"

Choho is mijn type niet helemaal. Maar ze heeft absoluut sex-appeal.

"Fijn, trouwens, te weten dat wij het nergens over hadden."

Dat is niet helemaal waar. Alleen blijkt dat pas achteraf, nu die vrijgevochten, met ongelovigen cohabiterende moslims ook daadwerkelijk blijken te bestaan.

op 21 12 2008 at 20:11 schreef Mohammed:

Doortje,
als wij samen gaan paren dan is de integratie helemaal gelukt, tenzij jij een liklik vrouw bent!

op 21 12 2008 at 20:24 schreef Doortje:

Oeps..die zit.Ik moet voor pukkels wel even terug naar mijn ver achter mij liggende jeugd. Ik vond het ook een goede samenvatting.

@Mo, ik ben te oud voor je. Als ik jonger was zou ik erover nadenken…niks liklik.

op 21 12 2008 at 20:24 schreef Peter:

Wat is een liklik-vrouw?

op 21 12 2008 at 20:46 schreef Ernst:

Dus onder de invloed van de import van onderworpen vrouwen en achterlijk gedachtengoed, gaan de nederlandse vrouwen zich eindelijk ook weer eens een beetje gedragen ‘zoals het hoort’, vrouwelijk dus? Wat een heerlijk perspectief, en inderdaad, iemand die zo van onder de navel denkt, heeft geen beschaving te verliezen, die is altijd en overal de botte boer die hij altijd al was. Eigenlijk is Peter de enige man van wie ik ooit gehoord heb dat hij met een hard plassertje nog steeds kan zeiken.

op 21 12 2008 at 20:49 schreef Mohammed:

Oh! Wat jammer nou Doortje. Ik ben pas 19.Jij?

Liklik-vrouwen is Marokkaans voor lesbische vrouwen. ‘Al lehasaat’. Zij die (elkaar)likken.

op 21 12 2008 at 21:12 schreef Peter:

Heb je dat over mij gehoord of van mij? Indien dat laatste, dan herinner ik me daar niks meer van.

Ik weet niet hoe het hoort, ik weet wel wat ik lekker vind om naar te kijken. Vrouwen die lopen als dokwerkers = niet lekker; vrouwen die zich als vrouwen gedragen = lekker.

Je wilde toch niet pretenderen dat jij de beschaving vertegenwoordigt, Ernst? In dat geval neem ik graag de rol van barbaar op me.

op 21 12 2008 at 21:38 schreef Doortje:

@MO, laat ik het zo zeggen: mijn jongste zoon is 18 jaar oud..toch bedankt voor het aanbod, lief van je.

op 21 12 2008 at 23:14 schreef N. Molrat:

Beter is zonder islam, christendom of jodeldom.
Peter, wat een nare antisemitische spelfout!! Foei

op 22 12 2008 at 02:10 schreef Peter:

Senang, tempo, soebatten, toko en penari zijn Indische woorden, Syarikat. Dat ze anders of verkeerd of misplaatst zijn of na honderd jaar nauwelijks nog worden gebruikt, doet daar niks vanaf. De Indonesische voertaal is ontstaan uit pidgin-Maleis, een handelstaaltje, dus het is nogal wiedes dat veel woorden van oorsprong Arabisch, Portugees, Perzisch en Hindi zijn.

En het zijn wel degelijk de Indo’s die hier de rock ‘n’ roll hebben geïntroduceerd en aan de wieg hebben gestaan van de Nederlandse popmuziek. Elvis Presley was hier nog niet bekend, Radio Luxemburg was er nog niet eens, toen in Indonesië naar Australische radiostations werd geluisterd, die wel Presley draaiden. Presley kwam naar hier op de boot uit Indonesië.

Tegenspreken om het tegenspreken is zo weinig vruchtbaar.

Bij vergelijkingen is het altijd zo dat er verschillen zijn tussen de vergeleken zaken. Dat is hier uiteraard niet anders. Wat de vergelijkingen interessant en valide maken, zijn de overeenkomsten. Het gaat me om de pogingen van een dominante bevolkingsgroep (groot of klein) om een bevolkingsgroep haar cultuur op te leggen, weinig of geen rekening houdend met de cultuur die er al is. En in plaats dat die groep erin slaagt haar cultuur op te leggen, neemt die cultuur juist bezit van haar.

Bovendien is er onder het moslimse deel van de Nederlandse bevolking een ‘stille kracht’, een charme die Nederlanders als Leon de Winter voor zich inneemt en waardoor we ons laten inpakken. Dat kun je goed of slecht vinden, het is gewoon zo.

Dat van die haji’s en sayyids zal allemaal wel. Ik zie niet welk punt je daarmee probeert te maken.

op 22 12 2008 at 02:13 schreef Peter:

Peter, wat een nare antisemitische spelfout!! Foei

Ik was al bang dat-ie ongemerkt voorbij zou gaan. Er komen hier blijkbaar niet veel joden meer. Allemaal weggejaagd door Bert Brussen met zijn forel. Jammer, want ik begon joden tegen de haren instrijken net leuk te vinden.

op 22 12 2008 at 07:46 schreef Alf Berendse:

Mijn zelfislamisering begint in de koelkast, met een koosjere scheiding van ham en kaas.

op 22 12 2008 at 08:17 schreef Paco:

Nu juist het varken is uitgeroepen tot Dier van het Jaar, Alf?.
Cafe americano smorgens bij el desayuno, ontbijtje van een stuk geroosterd stokbrood met tomate ingewreven en mucho aceite

op 22 12 2008 at 09:10 schreef ivo:

"Hij is van de loempoer" is ook een typisch Indische uitdrukking trouwens.

op 22 12 2008 at 09:41 schreef Peter:

Nooit gehoord, die uitdrukking. Indische equivalent van ‘uit de klei getrokken’?

op 22 12 2008 at 10:03 schreef N. Molrat:

Er komen hier blijkbaar niet veel joden meer.

Dat dacht ik ook, dat ze niet meer kwamen, maar ze komen nog volop om hier te lezen hoe verschrikkelijk erg het allemaal is.

http://www.zionism-israel.com/blog/archives/00000330.html
Een citaat hieruit:
Op de websites van de Volkskrant, Nu.nl of Frontaal Naakt verschijnen onder discussies over Israël regelmatig ook antisemitische reacties.

Dat je het leuk vindt om joden een beetje te zieken is duidelijk. Je hoeft je niet achter Bert te verschuilen. Als er joden weggejaagd zijn dan is dat m.i. niet om Bert maar op jouw houding en reacties.

Toevallig (?) zijn de mensen die zich er kwaad over maken over het algemeen toch al van het soort waar ik graag een beetje ruzie mee maak, maar dat het leuk is wil nog niet zeggen dat het goed en zinvol is.
Wat ik zo jammer vind is dat het beeld ontstaat dat ook op FN islamisering (naar Breedvelds model)onvermijdelijk samen gaat met antisemitisme.

op 22 12 2008 at 10:45 schreef Peter:

Op ontstane beelden heb ik toch geen invloed, dus ik kan maar beter gewoon blijven doen waar ik zin in heb. Dat ik drie jaar geleden bekend stond als islamofoob, terwijl ik toen ongeveer hetzelfde schreef als nu, vond ik onrechtvaardig, maar het hielp geen zak.

En de types die blèren dat ik antisemiet ben, of dat er op FN antisemitische uitingen staan, zijn toch randfiguren zonder enige invloed. Daniël Teeboom, Jelle, de natte scheet Filantroop, al die types die zich verzamelen op Loors site om daar verongelijkt te gaan zitten kankeren, dag-in, dag-uit.

Iedereen is tegen ze, omdat ze joden zijn, zelfs de joden zijn tegen ze, omdat ze betere en oprechtere joden zijn. En kijk nou toch weer eens wat ze zeiden op het NOS-journaal, en Pietje verzuimde ‘joden’ met een hoofdletter te schrijven en Marietje heeft de naam van de Holocaust ijdel gebruikt! Antisemitisme is weer helemaal terug!

Zulke joden en hun vrienden kun je niet hard genoeg beledigen. En dat is goed en dat is nuttig en het is nog erg leuk ook.

Ik verschuil me niet achter Bert, nincompoop. Dat was grappig bedoeld. Ik weet heus wel waarom De Joden met zoveel misbaar zijn vertrokken en dat ze deze site elke dag helemaal uitspellen, weet ik ook.

Laat ze een aanklacht tegen me gaan indienen. Ik zie de rechtszaak met vertrouwen tegemoet.

op 22 12 2008 at 11:00 schreef Peter:

Oké, dan neem ik dat ‘nincompoop’ terug en vervang het door ‘schatje’. Gelieve ‘schatje’ te lezen waar ‘nincompoop’ staat.

op 22 12 2008 at 11:05 schreef N. Molrat:

Helder. Precies wat ik wilde horen.

op 22 12 2008 at 11:15 schreef N. Molrat:

Nee, laat maar staan. Mensen reageren leuker en eerlijker als ze denken dat een molrat dom is.

op 22 12 2008 at 11:25 schreef Peter:

*Kreun*

op 22 12 2008 at 12:03 schreef Ozymandias:

Wat Peter zegt herken ik wel. Er zijn van die types die zich nogal hypergevoelig opstellen voor antisemitisme. Volgens deze na-oorlogse verzetshelden is een ieder zich kritisch uitlaat over Israel is een antisemiet, wiens mond zo snel mogelijk gesnoerd dient te worden door moderators, het MDI of de rechter. Hetzelfde geldt voor degenen die het wagen iets te zeggen over het beklemmende klimaat over de holocaust (zie de forel-met-botervisaffaire), ook die krijgen worden snel middels het label antisemiet afgeserveerd.

Eigenlijk is dit het domste wat die zogenaamde bestrijders van het antisemitisme kunnen doen, want hiermee ‘verjudeoiseren’ kwesties die er niets mee te maken hebben en naturaliseren ze de link Beleid Israel = de joden. En ze devalueren ze de term antisemtisme.

Wat ik me ook afvraag, is of diezelfde hypergevoelige types die zo schreeuwen over opkomend antisemitisme, ook in de rij bij het politiebureau om aangifte te doen na het verschijnen van de film Fitna? Of vinden ze dat het recht om niet gekwest te worden voor bepaalde groepen wel geldt, en anderen niet?

Dan heb ik toch liever zo’n Jaap Donselaar van de Anne Frank stichting. Hij is ubercorrecte hystericus die in elke scheet het opkomend fascisme meent te herkennen, maar hij is tenminste wel consequent in de zin dat hij zijn pijlen tegen alle vormen van (vermeend) racisme richt en dat hij vind dat ‘het recht niet gekwetst te worden’ voor alle groepen geldt.

op 22 12 2008 at 12:26 schreef Syarikat:

"Senang, tempo, soebatten, toko en penari zijn Indische woorden, die onlosmakelijk deel van de Nederlandse woordenschat zijn geworden."

Tempo (in de betekenis van ’tijd’ – tegenwoordig nauwelijks meer in Indonesië gebruikt behalve in de uitdrukking ’tempo doeloe’ – is uit het Portugees het Maleis binnengekomen en komt dus uiteindelijk van het Latijnse ’tempus’; ‘soebatten’ uit het Arabisch; en ‘penari’ betekent in het hedendaags Maleis/Indonesisch "danser" (van ’tari’); met het Nederlandse "penarie" lijkt het weinig te maken te hebben, dit is volgens Van Dale’s etymologisch woordenboek via het Middelnederlands en Frans terug te voeren op het Middeleeuws Latijn. ‘Toko’ heeft een klankvorm die in het oorspronkelijke Maleis niet voorkomt (het normale woord voor winkeltje in Maleisië is ‘kedai’). Het enige woord dat vermoedelijk ‘echt’ Indonesisch is van de bovenstaande voorbeelden is ‘senang’.

Wat de Indorockers betreft: ze waren er vroeg bij in Nederland, en er zaten zeer goede muzikanten tussen (Andy Tielmans is terecht legendarisch als gitarist), maar de indruk dat zonder de Indo’s Nederland geen kennis met rock n roll en/of internationale ster Elvis zo hebben gemaakt is nogal overtrokken. In Nederland werd al decennia lang naar Amerikaanse muziek geluisterd.

Overigens heeft Eddie Van Halen, jochie uit Tilburg en een van de invloedrijkste "Amerikaanse" rockgitaristen van de jaren ’80, ook deels Indische roots.

De vergelijking met De Stille Kracht vind ik mank gaan aangezien Couperus’ stille kracht er een is die verbonden is met de plaatselijke bevolking en hun veronderstelde band met hun geboortegrond, waar bij verhoudingsgewijs zeer kleine aantal Europeanen een druppel op een gloeiende plaat was (of "krassen op een rots", om met Hella Haasse te spreken). De situatie met de Moslims in Nederland is juist omgekeerd (al gaat het hier om een veel grotere druppel op een veel minder gloeiende plaat’).

De verering van haji’s in Indonesië heeft me altijd bevreemd. Inderdaad zijn die nogal eens geneigd tot een arrogante houding (wat de Nederlanders in de kolonie ook werd verweten), en velen van hen hebben campagne gevoerd tegen ‘bijgelovige’ lokale gebruiken vooral op Java (maar ook bijvoorbeeld in de Padri-beweging op Sumatra in de 19e eeuw). De Indonesiërs van Arabische afkomst (voornamelijk uit het gebied Hadramawt in het tegenwoordig Yemen) eisen ook vaak speciale privileges op (en krijgen die ook vaak), vooral als ze aanspraak kunnen maken op "Sayyid"-status (d.w.z. hun afstamming schijnen te kunnen terugvoeren tot de profeet). Sayyids hebben ook huwelijksbeperkingen die vergelijkbaar zijn met die van moslims t.o.v. niet-moslims (Sayyid-mannen kunnen trouwen met wie ze willen, maar een Sayyid-meisje mag alleen met een andere Sayyid trouwen – een gewone Indonesische moslim komt niet aanmerking (over niet-moslims hoeven we het al niet te hebben).

op 22 12 2008 at 12:47 schreef N. Molrat:

Deze kulredenering lees ik hier wel erg vaak, dat je consequent zou moeten zijn. Wat een onzin. Consequent zijn is misschien handig als je een hond wilt leren om niet in huis te pissen maar verder is het een hobby voor kleine enge, bekrompen mensen en fundamentalisten.

Als iemand antisemitisme wil bestrijden dan is dat zijn of haar goed recht, die hoeft zich dan niet verplicht te voelen om in één moeite door alle onrecht in de wereld aan te pakken.

Hier op FN loop je kans om uitgefoeterd te worden als je ergens je verontwaardiging over uit want waar was je toen Paardestaart……? Je moet overal op springen of altijd je kop houden, altijd lief zijn of tegen iedereen zeiken.

op 22 12 2008 at 12:50 schreef Paco:

Koelies, niet meer dan 1 daggeld geven anders kwamen die koelies de volgende dag niet.

op 22 12 2008 at 13:05 schreef Peter:

Je hoeft niet overal op te springen, maar die selectieve verontwaardiging van bepaalde types hier vind ik ook frappant. Van mensen die zo stevig van leer trekken tegen moslims en de islam, verwacht ik ook een dikke huid als het over joden gaat.

Meteen weer beginnen te huilen als ik ‘jodeldom’ schrijf, puh-lease.

En wie lawaai maakt als ik iemand ‘druiloor’ noem, moet inderdaad zijn bek houden als ik hem niet eerder in opstand heb zien komen tegen Paardestaarts verbale geweld.

Niks ‘eigen vrije meningsuiting eerst’, weg met die hypocrisie. Of je bent voor vrije meningsuiting, en dan mag er dus gescholden worden op moslims en op joden, of je bent tegen. Het is van tweeën één.

op 22 12 2008 at 13:38 schreef N. Molrat:

Geen speld tussen te krijgen, die laatste alinea maar toch klopt het niet.
Schelden doe je (als het goed is) niet omdat het kan en mag maar omdat het moet, omdat degene die uitgescholden wordt er om vraagt.

Als ik met mijn kinderen aan tafel zit en er zit er één te etteren dan krijgt die van mij wel eens een krachtterm naar zijn hoofd. De rest mag ongestoord zijn bordje leeg eten.
De ontvanger van het scheldwoord kan gaan zeuren: ‘waarom altijd tegen mij en nooit tegen haar of hem?’

Joden uitschelden omdat moslims ook uitgescholden worden is grote flauwekul. Joden die dom en vijandig generaliserend afgeven op moslims moet je natuurlijk hard aanpakken maar dan liefst als individu.

op 22 12 2008 at 14:03 schreef Peter:

Joden worden hier niet uitgescholden omdat moslims worden uitgescholden. Ik werp die suggestie verre van me.

Er is hier sprake van een specifiek groepje joden dat als truffelvarkens speurt naar alles wat maar enigszins neigt in de richting van een gebrek aan heilig ontzag voor joden. Die worden uitgescholden. En verder wordt hier de draak gestoken met het taboe op van alles en nog wat. Dat geldt voor islamitische taboes en dat geldt voor joodse taboes en Harry de Winter had, bij nader inzien, echt wel gelijk toen hij zei dat als Wilders tegen de joden tekeer was gegaan zoals hij nu tegen moslims doet, hij allang voor de rechter driedubbel binnenstebuiten was gekeerd.

Dit zal me bij Loor ook wel weer op een beschuldiging van antisemitisme komen te staan.

De eerste keer irriteerde me dat, maar er wordt nu zo vaak ‘antisemitisme’ geroepen, en door zulke domme warhoofden, dat dat woord voor mij volkomen betekenisloos is geworden.

op 22 12 2008 at 14:21 schreef Ozymandias:

N Molrat,

Groepen kwetsen mag alleen als het terecht is, stel jij. Maar wie bepaald wanneer is terecht is? Degene die gekwetst is? De gekwetste? Het volk? Opiniemakers? De rechter? De heilige boeken?

Er bestaat geen eenduidige, objectieve wijze om vast te stellen wanneer ‘kwetsen’ wel gerechtvaardigt is, en wanneer niet.

Je kunt alleen hopen dat de echt nare types die er alleen op uit zijn om ongefundeerd tegen anderen aan te schoppen vanzelf door de mand zullen vallen.

op 22 12 2008 at 15:20 schreef N. Molrat:

Nee dat zeg ik niet, dat het terecht is. Ik zeg dat het moet en dan bedoel ik niet dat het van iemand moet maar gewoon dat het moet, zoals je soms moet krabben of plassen.
Eenduidig is dat allerminst want de één krijgt jeuk van aardbeien met slagroom en de ander geniet er juist van.

Verder zeg ik dat je juist liever geen groepen moet kwetsen maar individuen. Ik denk dat kwetsen zelden zinvol is maar het geeft soms wel voldoening.

En bestaan er echt nare types? Gisteren meende ik er een paar te ruiken maar die vonden mij even naar als ik hen.

op 22 12 2008 at 17:55 schreef Ozymandias:

Eens dat het beter is individuen te kwetsen cq te bekritiseren dan groepen. Helaas gebeurt dat te weinig. Dat komt omdat van mensen zichzelf en anderen niet als individuen zien, maar als een verlengstuk van een groep.

op 23 12 2008 at 09:01 schreef Hosseyn:

Ik begrijp niet helemaal hoe het nou zit met die koffie verkeerds en cappucini – afgezien dat koffiediscussies iets nichterigs hebben. Wat is er verkeerd aan verkeerd, of aan een cappu? Betekent het niet gewoon ‘ espresso met een beetje melk’ , of met ‘ een hoop melk?’ En wat is dan ideologisch gezien wel goede koffie, wat is het alternatief?

op 23 12 2008 at 15:43 schreef Peter:

Het is niet zozeer de cappuccino, als wel de cappuccinodrinkers waar we de schurft aan hebben, Hos. Het zijn toch een beetje de hondebezitters onder de koffiedrinkers.

op 23 12 2008 at 15:51 schreef Rena:

Heb je ook een hekel aan gele hollandse klompen? (zo niet dan kun je op mijn website een oerhollands afwasmachineveilig paar winnen voor Hassnae, kan ook in rood)
http://www.myfavouriteshoes.net/content/view/843/118/

op 23 12 2008 at 15:55 schreef Peter:

Heb je nou alwéér schoenen gekocht?

op 23 12 2008 at 15:58 schreef toevallige voorbijganger:

Simpel, cappuccino is een ochtenddrankje. Dus na 11 uur hoef je het niet te drinken. Als je dat wel doet ben je asociale poepzak omdat je mensen laat wachten. Helemaal als je je gaat verlagen tot het niveau van frappucchino en dergelijke.

De huidige koffiepadoorlog is ook een nieuw dieptepunt. Een race naar de bodem met gemak als hoogste troef, en marginale kwaliteitsverschillen. Zelfde verhaal met superautomaten. Ik zie wel mogelijkheden als Monica Bellucci in zo’n reclame gaat spelen. Beter dan die kop van George Clooney.
Zou helemaal geil zijn als ze zich in het zweet werkt aan een oude Faema Nettuno veerpistonmachine (google er maar eens op, Machtig mooi apparaat).
Glimmend chroom, stoom, damp, en een zwetende Monica Bellucci hangend aan zo’n hefboom. Zou goede tv zijn.

op 23 12 2008 at 16:11 schreef Rena:

Veel betere keuze Hassnae! Je moet toch iets moois aan als je uit eten gaat. Zelfs Hester Vlamings, de ontwerpster schreef toen ze er mee aan kwam dat ze nu zelf iets heeel lelijks gemaakt had..En het zal toch wel geinig zijn als heel veel hollandse meisjes van allerlei afkomst komende zomer er op gaan lopen.

op 23 12 2008 at 16:13 schreef Rena:

Hou je er buiten Peter! Geen ruzie over schoenen hier!

op 23 12 2008 at 16:13 schreef hassnae:

Ik moet vaker op je site kijken, Rena! Ik ging tussen de middag kerstcadeaus kopen, maar kwam terug met een mooi paar Fornarina’s voor mezelf. Heel slecht van me, want mocht eigenlijk geen schoenen meer kopen.

Ik heb die klompen gezien. Ze lijken erg veel op crocs en crocs vind ik brrrrrr.

op 23 12 2008 at 16:15 schreef hassnae:

Oeps, ja… Was het niet van plan, maar ze zijn heel mooi en sexy…

Rena, ik twijfel er niet aan dat heel veel meisjes en vrouwen ermee zullen gaan lopen. Die crocs zijn ook buitengewoon populair. Overal waar ik kwam afgelopen zomer, liepen mensen ermee. Ook in Azie.

Ik heb zondag eindelijk de ruimte opgeruimd waar ik ook mijn schoenen bewaar. Het ziet er nu supernetjes uit, maar het werd me ook duidelijk hoeveel schoenen ik heb.

op 23 12 2008 at 16:16 schreef hassnae:

Hou je er buiten Peter! Geen ruzie over schoenen hier!

Haha, Rena, die is leuk!

op 23 12 2008 at 16:22 schreef Rena:

hahaha voor de draad ermee! als je durft…
Ik zie het trouwens echt al voor me, zo’n prachtig hoofddoekmeisje, waar sommige Nederlandse schrijvers zo dol op zijn, en dan van die knalgele sleazycheezy’s eronder hahaha (passionkiller)

op 23 12 2008 at 16:30 schreef Rena:

Zucht, dus gelukkig mag ik ’s morgens wel sterke koffie met warme melk en suiker drinken. wat een opluchting…

op 23 12 2008 at 16:30 schreef hassnae:

Laten we afspreken dat we haar meteen fotograferen als we haar zien!

Ik heb ze niet geteld. Echt niet!

op 23 12 2008 at 16:36 schreef Rena:

Ja, dat doen we! En dan op deurposter formaat laten afdrukken ;-)

Yeah right, echt wel!

op 23 12 2008 at 16:39 schreef hassnae:

Haha, nee echt niet! Ik zal voor de lol eens gaan tellen. Oef…

op 23 12 2008 at 17:24 schreef Hosseyn:

Maar waarom moeten mensen dan wachten op cappucinodrinkers? Duurt het langer om klaar te maken? En wat kun je eigenlijk anders bestellen dan Capp of verkeerd? Dat is toch meestal de enige keuze? Ik dacht dat ‘koffie’ als snelfilter gedoe alleen thuis kon of in kantines? Of kom ik op de vekeerde plekken? Toch eens een drankenkaart bestuderen!

Over crocs gesproken: morgen ga ik nijlkrokodillenbiefstukjes maken in cocosmelk. Iemand ervaring mee?

op 23 12 2008 at 17:40 schreef Bas:

in het prille begin van de commentaren was er Bertje om Petertje te verdedigen .
Een heet onderwerp als dit ,kan het baasje het wel alleen af, moet de komma van Bertje recht overeind gebracht hebben .
Totaal overbodig achteraf .
Hou het gaatje schoon Bertje !!

op 23 12 2008 at 17:43 schreef Peter:

Wel met kip in kokossaus. Smaakt bijna hetzelfde. Heb eens krokodil gegeten, was nogal zoutig. Absoluut niet de moeite waard. Had er veel meer van verwacht.

Ik wil een keer naar Vietnam, alleen maar om cobra op zeven manieren te eten.

op 23 12 2008 at 17:55 schreef Ozymandias:

"De huidige koffiepadoorlog is ook een nieuw dieptepunt. Een race naar de bodem met gemak als hoogste troef, en marginale kwaliteitsverschillen."

Alle koffiepadkoffie is verschrikkelijk. Het is zo’n klein beetje moeite om echte koffie met filter te zetten, en je krijgt er een zoveel beter bakkie ervoor terug.

Kom ik bij op visitie, krijg ik een kop koffie aangeboden, verheug ik mij al op een lekker bakkie, tot ik tot ik tot mijn schrik uit de keuken zo’n senseoapparaat hoort loeien.

Dan weet ik, volgende keer dat ik hier ben, vraag ik wel een kop thee.

op 23 12 2008 at 17:57 schreef Hosseyn:

Die is toch wel met uisterven bedreigd? Anders zou ik het mooi niet doen.

op 23 12 2008 at 18:06 schreef Peter:

Ik geloof dat dat een belediging moet voorstellen. Jammer dat ie totaal onbegrijpelijk is.

Ik weet niet of de cobra met uitsterven is bedreigd, Hos.

Voeg wat Indonesische garnalenpasta (vergeet spontaan hoe het heet) aan je kokossaus toe, voor een beetje bite.

op 23 12 2008 at 18:20 schreef Geertjan:

Trassi, de buren klaagden over de etensgeur van die blauwen, aanvankelijk eerst in Den Haag, nu overal te koop en te gebruiken in uw smakelijke gerechten.

op 23 12 2008 at 19:11 schreef Peter:

Trasi, inderdaad. Heerlijke geur vind ik dat.

Vroeger hoorde je daar inderdaad altijd mensen over klagen, over de etensluchtjes van hun allochtone buren. Van Turken werd gezegd dat ze naar knoflook stonken. Hoor je nooit iemand meer over.

op 23 12 2008 at 19:12 schreef Tjerk:

"Ik geloof dat dat een belediging moet voorstellen. Jammer dat ie totaal onbegrijpelijk is."

Ach, doet me denken aan het type beledigingen bij de buren.

"Image

op 23 12 2008 at 20:54 schreef dewanand:

nou, verhindoestaanst nederland? jawel, de hindoehoeren zijn een heerlijke verrijking voor nederland.

lang leve de hindoehoeren in Nederland. Neuk eens een hindoehoer.

zie ook mijn tekst op kritisch podium dewanand:

De perfecte Hindoehoer.

Ik geloof niet dat nederland sterk beinvloed zal worden door moslims, want er is geen intellect in de hele islam. Wat wel zal gebeuren is dat hollanders vaker gaan naaien met moslims en moslima’s, maar dit zal niet leiden tot islamisering. Er kan wel een seculiere hollandse islam ontstaan over tien jaar, net zoals met het christendom en hindoeisme is gebeurd.

Dus wij kunnen nu alvast gaan genieten van moslimhoertjes en hindoehoertjes daarna aflikken.

dewanand

op 23 12 2008 at 22:12 schreef Peter:

Niks ervan, Dewanand, ik neuk alleen nette hindoemeisjes. Kom nou.

Wat is dit Tjerk, ‘Vind de belediging?’ Ik gok op ‘Joden trekken nog steeds aan de touwtjes in Hollywood’.

op 23 12 2008 at 22:45 schreef Tjerk:

Die is ook vermakelijk ja, in het licht van Duns Ouray’s beschuldiging van antisemitisme aan het adres van Bert Brussen. Maar misschien is die link – net als Marcel Vreemans oproepen tot geweld blijkbaar – nog ironisch bedoeld.

Het was meer dat Bas z’n bijdrage hierboven me spontaan deed afvragen hoe het er bij het Vrije Volk bij zou staan. Zo’n bezoekje stelt me zelden teleur, want de redactieleden gaan in de sidebar regelmatig helemaal los.

Neem nu die parelketen: ‘Obama is een ho-moooo’; ‘Obama betaalde bloggers!’; ‘Obama is een moordenaar!’ (natuurlijk allemaal quasi-vragenderwijs gesteld).

Dan weet je meteen weer waarom je dit blog au serieux zou moeten nemen.

Misschien een ideetje voor Bert: een paar keer per week een screenshot van HVV op z’n blog plaatsen.

op 25 12 2008 at 10:03 schreef Peter:

Je hebt in elk geval De Stille Kracht goed gelezen.

Het is inderdaad zo dat de stille kracht in Couperus’ meesterwerk helemaal niks met charme te maken heeft, het is aanvankelijk een passief verzet, een onzichtbare muur van onwil, uitlopend in regelrechte psychologische terreur.

Ik ben gewoon met het begrip ‘stille kracht’ aan de haal gegaan. Hier bedoel ik daar de vrouwelijke islam mee (dat gaat verder dan seks, uiteraard, het is de zachte, charmante kant: de kunst, het eten, de gewoonten), de islam die velen inpakt, velen ook blind laat zijn voor de gevaarlijke kant van de islam.

Er is nog iets: de Nederlanders in zowel Couperus’ boek als in onze werkelijkheid overschatten hun eigen beschaving. Je kunt wel willen dat Marokkanen, Turken en Somaliërs onze normen en waarden overnemen, maar wat krijg je dan als het merendeel van de autochtone bevolking een vrij ledig bestaan leidt van bier, voetbal en Linda de Mol op televisie?

Zie eerst maar eens voor elkaar te krijgen dat het grauw een beetje smaak en stijl krijgt. Dat het van zichzelf gaat inzien dat crocs gruwelen zijn in de ogen van alles wat een beetje onderscheidingsvermogen heeft.

Wat die haji’s betreft, die doen inderdaad niks onder voor de Nederlanders, maar zij weten de Javaanse bevolking voor zich in te nemen, dat is de Nederlanders nooit gelukt. Zelfs de Japanners werden in 1942 feestelijk onthaald door de Javanen.

De invloed van een taal op een cultuur is nooit oppervlakkig. De introductie van een woord als senang brengt meteen een kleine mentaliteitsverandering met zich mee.

op 25 12 2008 at 12:06 schreef Renzo:

Hoi Peter, interessant stuk. Heb je cijfers – want daar vraag jij altijd terecht om bij anderen, en ik vind dat ik jou dat ook mag vragen – vandie niet-moslims en moslims die met elkaar naar bed gaan?

ben ook erg benieuwd in de uitsplitsingen
‘moslim-vrouwen met niet-moslimmannen’
en
‘moslim-mannen met niet-moslimvrouwen’

Dank je wel, ik zie ze binnenkort wel. Ben echt benieuwd, het zou een trendbreuk zijn, als al die moslimmeisjes met hoofddoeken massaal de Ned. relatiemarkt op mogen/kunnen.

op 25 12 2008 at 12:21 schreef Syarikat:

"Tegenspreken om het tegenspreken is zo weinig vruchtbaar"

Mijn bedoeling met deze aantekeningen is om de mate van Indoisering van Nederland te relativeren. Tenslotte gaf jij toch die voorbeelden om aan te tonen dat de Nederlandse cultuur doortrokken is van de Indische. Ik zie die invloed als vrij oppervlakkig. Nederlanders hebben woorden uit het Maleis etc ontleend, Indonesiërs hebben dat omgekeerd ook op grote schaal gedaan uit het Nederlands, en ook uit vele andere bronnen zoals uit de voorbeelden blijkt.

Bij vergelijkingen is het altijd zo dat er verschillen zijn tussen de vergeleken zaken. Dat is hier uiteraard niet anders. Wat de vergelijkingen interessant en valide maken, zijn de overeenkomsten. Het gaat me om de pogingen van een dominante bevolkingsgroep (groot of klein) om een bevolkingsgroep haar cultuur op te leggen, weinig of geen rekening houdend met de cultuur die er al is. En in plaats dat die groep erin slaagt haar cultuur op te leggen, neemt die cultuur juist bezit van haar.

"Bovendien is er onder het moslimse deel van de Nederlandse bevolking een ‘stille kracht’, een charme die Nederlanders als Leon de Winter voor zich inneemt en waardoor we ons laten inpakken."

Ik snap niet precies wat je hiermee bedoelt. Deze charme zal ieder in verschillende mate (of helemaal niet) ervaren. Ik vind Marokkaanse meiden ook vaak mooi en ken genoeg moslims die sympathiek of interessant zijn, maar dat is toch heel iets anders dan de stille kracht die Couperus beschrijft.

"Dat van die haji’s en sayyids zal allemaal wel. Ik zie niet welk punt je daarmee probeert te maken."

De haji’s worden in de tekst met de Nederlanders vergeleken. In beide gevallen is er sprake van mensen die zich arrogant gedroegen, zich een hogere status aanmaten dan de gewone Indonesiër, en probeerden hun vreemde culturele normen op te leggen aan de plaatselijke cultuur (alleen in het geval van de haji’s waren die normen ontleend aan de cultuur van het Midden-Oosten i.p.v. aan Europa). Daarbij noem ik de Padri-oorlog als voorbeeld van het met harde hand optreden tegen ongewenst geachte elementen van de locale cultuur, en de Sayyids als voorbeeld van een groep die op grond van hun afkomst privileges opeist.

Toch werd daar niet op een vergelijkbare manier op gereageerd als op de Nederlandse pogingen om hun normen door te voeren. Dat is het punt dat ik probeerde te maken.

op 25 12 2008 at 15:44 schreef Peter:

Ben je gek, Renzo, die cijfers heb ik natuurlijk niet en ze zullen ook wel niet bestaan. Ik baseer mijn stellingen op mijn eigen indrukken. Ik zie steeds vaker Nederlanders met Marokkanen (kan ook zijn dat ze me nu pas opvallen, nu ik zelf met een Marokkaan ben). Ik weet niet of zoiets wordt bijgehouden, maar vermoedelijk zullen de komende jaren steeds meer Marokkanen met Nederlanders trouwen.

Wat je vroeger (tien, vijftien jaar terug) ook zelden zag: Chinezen met Nederlanders. Dat is onder jongeren ook enorm toegenomen.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS