Home » Archief » De grootste


[03.03.2009]

De grootste

Huub Bellemakers

Fendi29 (58k image)
Illustratie: Peter Fendi?

De Partij voor de Vrijheid is volgens de laatste Maurice de Hond-peiling de grootste partij van Nederland. Peiling, schmeiling natuurlijk, maar voorwaar een interessant gegeven. Het gekke is dat het hoofdthema van de partij, moslims en islamisering in Nederland, de afgelopen weken nauwelijks in beeld is geweest. Er was zelfs nauwelijks nieuws van Marokkaanse straatjochies. Dus is het iets anders wat de kiezer tot Wilders drijft.

De twee andere thema’s van de PVV, dieren en de Antillen, hebben de afgelopen weken ook niet bepaald de voorpagina’s gehaald. Het is ook erg onwaarschijnlijk dat de huidige economische crisis nu de reden is dat de PVV opeens hoog staat. Wilders heeft zich daar nauwelijks op geprofileerd. Bovendien is het de vraag hoeveel mensen het welhaast achterhaalde liberale programma van de PVV op dat gebied steunen.

Het is de vrijheid van meningsuiting waarop Wilders wint. De aanklacht in Nederland, het gezeur van Engeland. Dát is dus het punt waar andere partijen blijkbaar dingen laten liggen. Dat is nog niet eens in de Tweede Kamer. In het recentelijke kamerdebat hebben GroenLinks, de VVD en D66 Wilders wel degelijk gesteund. Het is dus vooral de beeldvorming dat Wilders de enige is die opkomt voor de vrijheid van meningsuiting.

Het goede nieuws hieraan is dat blijkbaar heel veel Nederlanders zich druk maken over inperking van de vrijheid van meningsuiting. Zeker als je bekijkt dat ook (links)liberale partijen als D66 en GroenLinks stijgen in de peilingen, kun je slechts concluderen dat die vrijheid Nederlanders aan het hart gaat. En dat voor Nederlanders van alle lagen van de bevolking, van Telegraaf-lezer tot grachtengordel-GroenLinkser.

Geert Wilders wint dus niet omdat Nederlanders tegen moslims zijn. Maar omdat ze willen dat iedereen dingen kan roepen, desnoods dingen waar ze het niet mee eens zijn. Voltaires volop dus. Nu maar hopen dat de vrijheid van meningsuiting écht wordt beschermd. En ook dat iedereen doorziet dat iemand, die boeken wil verbieden, deze vrijheid niet echt beschermt.

Huub Bellemakers is historicus, betweter en websitevuller. Naast op een zeer onverdienstelijk niveau voetballen, spuit hij z’n meningen op Overalleseenmening.nl

Algemeen, 03.03.2009 @ 14:00

[Home]
 

26 Reacties

op 03 03 2009 at 14:52 schreef Bas:

Voetballers en een mening spuiten.
Het is weer een stukje van een puzzel dat antwoord moet geven op veel vragen.

op 03 03 2009 at 14:54 schreef Peter Kraus:

Het is mij nooit opgevallen dat vrijheid van meningsuiting in Nederland hoog staat aangeschreven. Het overgrote deel van de reacties op dit punt gaat over het al dan niet "misbruik maken" van de vrijheid van meningsuiting, wanneer het gaat om onwelgevallige reacties. Het is maar zelden dat een Nederlander het recht op vrijheid van meningsuiting benadrukt wanneer het gaat om meningen die het tegenovergestelde zijn van de zijne. Hij heeft het dan liever over "misbruik maken", en in de afgelopen tijd is ook de term "haat zaaien" erg populair.

Omdat Nederland geen formele scheiding tussen kerk en staat kent, heeft de Hoge Raad indertijd kunnen beslissen dat men openlijk mag beweren dat homo’s erger zijn dan dieven of van hoge gebouwen moeten worden gegooid, terwijl dat in strijd is met artikel 137 SR, mits men daarbij maar een Heilig Boek aanroept. Klaagden de Nederlanders toen massaal over deze uitzonderingspositie voor gereformeerde politici en islamitische haatpredikers? Beslist niet. De stilte was oorverdovend. De vrijheid van meningsuiting is slechts van belang voor een kleine minderheid die in het openbaar meningen verkondigd die niet zo gangbaar zijn. Dat is altijd zo geweest. Oudere Nederlanders die WOII nog hadden meegemaakt wisten altijd wel te vertellen dat tabak moeilijk te krijgen was, of dat ze tulpenbollen moesten eten, maar over het ontbreken van de vrijheid van meningsuiting hadden ze het nooit. Men moet namelijk een recalcitrante mening hebben om te worden geconfronteerd te worden beperkingen op dit vlak, en zo’n mening hebben de meeste Nederlanders nu eenmaal niet.

De vrijheid van meningsuiting is echter wel een mooi en verheven ideaal dat men straffeloos kan benadrukken zonder door allerlei linksistische betweters te worden uitgemaakt voor haatzaaier. Het gaat deze nieuwe Wilders-aanhangers ook helemaal niet zo om de vrijheid van meningsuiting, het gaat hen in de eerste plaats om culturisme. Politiek multiculturalisme resulteert onvermijdelijk in segregatie en balkanizering van de samenleving, en dat ziet de meerderheid van de gevestigde Nederlandse inboorlingen niet zo zitten.

Overigens heeft de heer Wilders, naar ik meen, slechts een vergelijking gemaakt tussen het Nederlandse verkoopverbod van Mein Kampf en de onbelemmerde verkoop van Korans. "Verbied dat ellendige boek zoals ook Mein Kampf verboden is!", zou hij hebben gezegd. Dat is inderdaad een zeer twijfelachtige uitspraak, maar eenieder die niet openlijk pleit voor het in de handel brengen van Mein Kampf, zou ook z’n mond moeten houden over de Koranverboden van de heer Wilders. Vrijheid van meningsuiting betekent dat je zowel de Koran als Mein Kampf bij de boekhandel moet kunnen kopen.

–peter (allochtone buitenstaander)

op 03 03 2009 at 14:57 schreef babs:

Het is dus vooral de beeldvorming dat Wilders de enige is die opkomt voor de vrijheid van meningsuiting.

Ik geloof er niks van. Volgens mij is het gewoon de groei van Wilders die anderen over de streep trekt. Een kwart van de bevolking ziet de islam als Het Grote Gevaar, niet opeens nu, maar al een hele tijd. Maar niemand wil stemmen op een obscuur, Janmaat-achtig, racistisch patrijtje. Nu iedereen opeens wel wat mensen kent die ook openlijk toegeven Wilders OK te vinden, gaat zelfs het makste schaap over de dam. Zijn grens ligt bij 25%*1.5 = 38 zetels.

Als onderbouwing: check het percentage Nederlanders dat voor een totaalverbod op de bouw van nieuwe moskeeen is. Zeker 50%. Dat heeft dus niks met verlangen naar de vrijheid van meningsuitting te maken en alles met een onredelijke angst voor de islam.

De groei van Groen Links heeft denk ik wél te maken met de principiele houding van Femke Halsema. Zelfs ik zou nu GL invullen, terwijl ik het de slechtste partij vind op economisch gebied en graag stierenvechten mag zien.

op 03 03 2009 at 16:21 schreef Bas:

@babs,
je zet Huub aan het denken zonder trainers !

op 03 03 2009 at 16:42 schreef babs:

Hup Betis.

op 03 03 2009 at 16:46 schreef bottehond:

op 03 03 2009 schreef babs:

In 2006 vond 60 % van de Nederlanders de doodscultus onverenigbaar met de westerse waarden. Zal nu denkelijk hoger liggen.

"onredelijke angst voor de islam"
Rare aanname zonder onderbouwing. Tsjek de trackrecord van de islam mondiaal en beweer dan nog eens dat angst voor de islam onredelijk is? Veel te gemakelijk gesteld vanuit je veilige tijpkamer, lijkt me.

Zelf ben ik helemaal niet bang voor de islam. Islamieten met een islamiseringsagenda hebben hun doelen, fine with me, ik wil echter dat de beschaving zoals die hier geldt in stand blijft. En wel onverkort. Sterker: er kan nog wel een tandje bij onze vrijheden.

@ Hassnae

Ik heb je toch niet gezien op TV, meende dat jij die leuke krullebol bent die bij DWDD tafeldame was. My bad. Maar moslima ben je natuurlijk niet. Heb je mijn link gelezen?

Overigens is een totaalverbod (germanisme toevallig of bewust gebruikt? ) op de bouw van moskeeën een aardige eerste stap om de cultus van de maangod te containen en uiteindelijk uit te roeien in het westen.

Tijd dat we onze beschaving uit gaan dragen en moslims bevrijden uit die destructieve sekte.

op 03 03 2009 at 16:52 schreef Bas:

onredelijke angst ,babs,wat versta je daar onder ?

op 03 03 2009 at 17:23 schreef babs:

onredelijke angst ,babs,wat versta je daar onder ?

Wilders wil criminelen met een dubbel paspoort het Nederlanderschap ontnemen. Daar ben ik het niet mee eens, maar dit vind ik ook niet getuigen van onredelijke angst voor islam. Het gaat in dit geval om criminelen en angst voor criminelen is niet onredelijk.

Alle nieuwbouw van moskeeen verbieden vind ik wel getuigen van onredelijke angst voor de islam, want het is onzin dat alle (nieuw te bouwen) moskeeen terrorisme of criminaliteit zullen kweken. Het is als de logica van Bottehond: Hassnae is lief, dus Hassnae kan geen moslim zijn. Dat is een sprekend voorbeeld voor de onredelijke angst voor de islam.

De bottehonden geloven echt dat moslims de ongelovige zullen doden waar ze kunnen. Wie is er dan wereldvreemd? Hoe vaak hebben moslims al niet de kans gehad mij te doden en er nog mee weg te komen ook? Toch heeft niet één moslim ook maar een poging gedaan. Bang zijn dat moslims eigenlijk allemaal alle ongelovigen willen doden is dus duidelijk onredelijk. Een afgeleide daarvan is dat tegen de bouw van welke moskee dan ook zijn voortkomt uit een onredelijke angst.

Dat neemt niet weg dat veel Wildersstemmers redelijke motieven hebben hun heil bij Wilders te zoeken. Volksbuurten waren vroeger helemaal niet zo gezellig als sommigen nu doen voorkomen, maar men wist wel waar men aan toe was en na een knokpartij werd een bietje gedronken. Nu kunnen in veel wijken de dochters niet meer veilig over straat en de gevestigde politiek doet daar niks aan. Een gokje op Wilders vind ik dan begrijpelijk, maar dat heeft niks te maken met zijn strijd voor de vrijheid van zijn meningsuiting. Het verklaart ook niet de Wildersstemmers buiten de grote steden. Toch is ook de helft van Overveen en Schin op Geul tegen de bouw van nieuwe moskeeen.

Ik schat dat ongeveer de helft van de Wildersstemmers wanhopige mensen in vervelende buurten zijn, mensen die eerst PvdA stemden en toen SP en nu ook dat niks helpt Wilders proberen. Mensen die ik wel kan volgen. De andere helft zijn de wereldvreemden in Overveen en Schin op Geul die al in paniek raken als in hun buurt 3 tieners op een bankje in het park een praatje maken.

op 03 03 2009 at 17:26 schreef Peter:

Overigens heeft de heer Wilders, naar ik meen, slechts een vergelijking gemaakt tussen het Nederlandse verkoopverbod van Mein Kampf en de onbelemmerde verkoop van Korans.

Nee, hij heeft de koran het Mein Kampf van de moslims genoemd. Moslims zijn nazi’s, zegt Wilders, die het programma uitvoeren dat in hun Mein Kampf, de koran, precies staat omschreven, en dat onder meer het doden van joden en ongelovigen betreft.

Lees hier maar.

@Bottehond, Matthijs van Nieuwkerks tafeldame was gisteren Mildred Roethof, en die is inderdaad geen moslim. Ze is een paniekzaaier die ons met behulp van verneukeratieve ‘documentaires’ probeert te vertuigen dat de Nederlandse jeugd seksueel is losgeslagen. Lees hier maar.

Succes met de bevrijding van die arme moslims. Ze zullen je zeker dankbaar zijn.

op 03 03 2009 at 18:42 schreef Ozymandias:

Peter Kraus,

Ik begrijp uit je commentaar dat Nederlanders op Wilders stemmen omdat ze tegen "culturisme" zijn, meer specefiek met politiek multi-culturalisme. Je vergeet één ding: dat Wilders de grootste culturalist is die je in de Nederlandse politiek zult vinden.

Voor Wilders bestaan er geen klasseverschillen, geen opleidingsverschillen, geen etnische of raciale verschillen (nee, hij is zeker geen racist), geen demografische factoren. Individuen bestaan al helemaal niet.

Er zijn maar twee soorten mensen: zij die de joods-christelijk-humanistische cultuur dragen en zij die de islamitische cultuur dragen.

Eventueel kunnen de dragers van de joods-christelijk-humanistische cultuur nog onderverdeeld worden in "De Elite" en "Het Volk." De Elite verkwanselt onze belangen, terwijl Het Volk de problemen ziet zoals ze echt zijn. En iedereen van het Het Volk heeft natuurlijk de Koran gelezen, volgens de enige juiste interpretatie die er is.

Met Wilders aan de macht zal een seculiere, religieus neutrale staat naar het model van Frankrijk of de VS verder van ons af komen te staan als ooit tevoren.

op 03 03 2009 at 18:46 schreef Ozymandias:

Peter Breedveld,

Weet je zeker dat Mildred Roethof geen moslim is? Ze klinkt namelijk wel zo.

Ik hoor ook regelmatig moslims zeggen dat onze samenleving met gedwongen losse seksuele omgangsvormen en onmogelijke schoonheidsidealen de vrouwen onderdrukt. Ga bijvoorbeeld maar eens een kijkje nemen bij de comments onder wijblijvenhier.nl. Het stikt daar van de islamitische Mildred Roethofs.

op 03 03 2009 at 19:00 schreef hj:

Wilders is met dergelijke verkiezingsscenario’s één van de grootste bedreigingen voor de vrijheid van meningsuiting. Maar één ding zou ik wel willen zien mocht hij inderdaad gaan winnen in 2011: het gezicht van René Danen. Onlangs een tijdje met hem staan praten, en wat een ergerlijk figuur is dat zeg..

op 03 03 2009 at 19:39 schreef J.J. van der Gulik:

Van trouw.nl (16 maart 2007)

"Aanhang PVV is jong, areligieus en woont niet in stad
De Partij voor de Vrijheid (PVV) heeft relatief gezien de grootste aanhang in het zuiden en oosten van het land.

De partij van Geert Wilders kreeg bij de laatste Kamerverkiezingen van november 2006 opvallend veel stemmen van plattelandbewoners en van inwoners uit Limburg en de oostelijke provincies.

Dat blijkt uit het Nationaal Kiezersonderzoek 2006, uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek en politicologen van diverse Nederlandse universiteiten.
(..)
Verder vallen bij een groot deel van zijn aanhang de relatief lage opleiding en de afwezigheid van religie op."

De PVV is dus niet primair een partij van de vogelaarsbuurten in de grote steden, iets wat nog weleens gedacht wordt of gesuggereerd om het stemmen op Wilders te omgeven met een aureool van zieligheid, wat je zo niet echt serieus zou hoeven nemen. Het grootste deel van die buurten heeft al de wijk genomen naar de provincies.

Met de islamstandpunten van Wilders ben ik het doorgaans wel eens, al vind ik wel dat zijn toonzetting veel meer diplomatie behoeft. Ik heb vooral problemen met zijn neoliberale economische denkbeelden en zijn mede Israëlische agenda, misschien is dat ook wel zijn hoofdagenda.

Zelf stem ik niet, dus ook niet op Wilders. Je kunt in Nederland kiezen tussen halve zolen en halvegaren. Meer smaken zijn er nu niet. Al hebben de politieke halve zolen Halsema en Kant wel een prettige vrouwelijke uitstraling, dat weer wel. Voor mij dus maar geen gang naar het schapenhokje.

op 03 03 2009 at 20:18 schreef Peter Kraus:

Ozymandias schreef:

"Ik begrijp uit je commentaar dat Nederlanders op Wilders stemmen omdat ze tegen "culturisme" zijn"

Neen, daar zijn ze juist voor. Ik weet niet of culturisme een term is die in Nederland ook in deze betekenis wordt gebruikt, maar in de angelsaksische wereld wordt het soms gebruikt om het tegenovergestelde van politiek multiculturalisme aan te duiden. Culturisten zijn van mening dat in een samenleving enkele gemeenschappelijke beginselen moeten worden onderschreven om niet ten prooi te vallen aan balkanizering of apartheidsverschijnselen. Die beginselen komen dan voort uit de dominante cultuur, en die werd in Nederland en andere West-Europese landen gevormd door germaanse elementen, christelijke tradities en de Verlichting, niet door islam, hindoeisme, boeddhisme of iets anders. Dat eist dat nieuwkomers een deel van hun oorspronkelijke culturele bagage afleggen en zich op enkele essentiele punten voegen naar de dominante cultuur. In een vrije, dus kapitalistische, samenleving gaat dat min of meer vanzelf omdat dit de betrokkenen het meeste voordeel oplevert. Vandaar dat men in de U.S. geen geklaag over moslims hoort, terwijl er miljoenen moslims in de U.S. wonen. In socialistische landen als Nederland daarentegen krijgt men subsidies, uitkeringen, scholen, eigen omroepen e.d. van de belastingbetaler als beloning voor het hardnekkig handhaven van de culturele identiteit van het voormalige moederland. Er staat een bonus op onaangepast gedrag. Politiek multicultutalisme bevordert segregatie. Het is een gevaarlijke, uiteindelijk racistische idee, waarbij men wordt vastgepind en bevroren in een etnische identiteit. Niet de individuele talenten en verdiensten zijn dan uiteindelijk bepalend, maar veeleer het lidmaatschap van de etnische groep waartoe men behoort. Ik weet niet of de heer Wilders ook zo denkt, maar zijn fulmineren tegen politiek multiculturisme kan ik goed begrijpen.

op 03 03 2009 at 20:27 schreef bottehond:

op 03 03 2009 schreef babs:

Wil je niet zoveel invullen wat ik niet schrijf? Ik voel me dan namelijk niet geroepen om te reageren op wat je schrijft. Straks ga je nog beweren dat ik rechts ben.
Gaarne geen bemoeizucht of commentaar op mijn correspondentie met Hassnae. De opmerking die je er over maakt verzin je zelf, da’s helder. Ik flirt me overigens een slag in de rondte met gehoofddoekte dames. Of een vrouw moslima is of niet heeft kennelijk weinig effect op mij en ook niet op betreffende dames. Onkuisheid dient overal uitgedragen en gepraktiseerd te worden!

op 03 03 2009 schreef Peter:

De bevrijding van moslims uit de haatsekte zou niet mijn eerste doel zijn, maar wel een mooi nevendoel.
Heb jij overigens dat interview van Arthur van Amerongen bij Pauw en Pauw gezien destijds? Beetje off topic, maar toch wel de moeite waard in dit verband.

http://www.youtube.com/watch?v=0GNbDBJxiF8

op 03 03 2009 at 20:37 schreef Peter:

Gaarne geen bemoeizucht of commentaar op mijn correspondentie met Hassnae.

Haha, dat wordt een beetje lastig, bottehond, als die correspondentie op een openbare site als deze plaats vindt.

Maar zeg eens, hoezo ben ik ‘natuurlijk’ geen moslim. Waar baseer je dat op?

op 03 03 2009 at 20:39 schreef bottehond:

op 03 03 2009 schreef hj:

Ja, dat is een boeiend punt. Een stekelige paradox, dat omgaan met die vrijheid van meningsuiting.

Wie die aanhangt heeft a priori een probleem als hij de islam ziet zoals bv. Ayaan haar ziet.

In menig publicatie struikelt de schrijver over dit thema. Het coute que coute vasthouden aan vrijheid van meningsuiting (en aan vrijheid van religie, for that matter) leidt er toe dat men geen adequate maatregelen zal kunnen nemen om de islamisering te keren.

Niet voor niets zeggen leidende islamisten wel dat "wij jullie democratie tégen jullie zullen keren". Andere voorbeelden zijn de juridische jihad, zoals die destijds in India gevoerd werd door islamisten en recenter juridische jihads tegen Mark Steyn, Wilders en Kurt Westergaard. Geen ruimte voor geven dus.

Paul Schnabel ziet het goed als hij daaromtrent zegt: "het gaat de PVV aanhang niet zozeer om DE vrijheid van meningsuiting, maar om hún vrijheid van meningsuiting".

Nu kun je daar heel flauw over doen en beweren dat de gemiddelde PVV adept iedereen de mond wil snoeren, behalve de eigen clan. Dat is natuurlijk flauwekul, het gaat die luiden denkelijk om het ontzeggen van bepaalde vrijheden aan de islam. Dat lijkt me terzake de werkelijkheid.

Wilders was overigens tegen de arrestatie van Tofik Dibi bij zo’n demonstratie tegen Wilders met die "extremist" postertjes. Dat lijkt me wel een aardige indicatie.

op 03 03 2009 at 20:48 schreef bottehond:

op 03 03 2009 schreef Peter:

Was een gebbetje, natuurlijk. Ik heb niet zo’n zin om te reageren op allerlei fantasieën en ongefundeerde aantijgingen en suggesties van luiden als babs, vandaar dat ik me er van af maak met een witz. Hehehe..

Jij bent al helemaaaal geen moslim, Peter. En Hassnae natuurlijk ook niet. Misschien denkt ze dat wel, maar ik geloof er geen fluit van. Niet écht, niet doorleefd.

Wie weet identificeert ze zich met haar peergroup, heel begrijpelijk en ook lovenswaardig en omdat die peergroup moslims is is het dan voor de hand liggend om te stellen dat je zelf ook moslim(a) bent.

Dat is natuurlijk giswerk van mijn kant, zonder meer. Maar mijn intuitie is over het algemeen heel goed. Culturele moslima, allah… euh.. a la. Maar echte moslima? No way, José.

Prijs je maar gelukkig dat die pracht nymph de jouwe is.

op 03 03 2009 at 20:54 schreef Paco:

Subetica volgens de muselmanen. Andalucia nu. Sevilla staat 3e en la primera división, babs.

op 03 03 2009 at 20:55 schreef Peter:

Hassnae was onoplettend en heeft hierboven onder mijn naam gereageerd (we Frontaal Naakten soms vanaf dezelfde computers).

Ik prijs me gelukkig met haar, dank voor het compliment.

op 03 03 2009 at 21:15 schreef bottehond:

op 03 03 2009 schreef Peter:

Vermoedde al zoiets, maar wilde het niet aan de orde stellen. Soms kan ik heel prudent zijn :-P

op 03 03 2009 at 22:09 schreef Ozymandias:

Peter Kraus,

Jouw vergelijking tussen nieuwkomers in het Nederlandse en Amerikaanse systeem slaat wat mij betreft de spijker op de kop. Helaas heb ik Wilders nooit op zo’n constructief verhaal kunnen betrappen.

Mijn enige nuanceringen zijn dat islamitische immigranten in de VS vaker hoger opgeleid zijn, wat net zo goed een verklaring van de succesvolle integratie kan zijn. En dat de politiek van Wilders naar mijn verwachting ook mensen vast zal pinnen op hun identiteit.

op 03 03 2009 at 22:30 schreef Frank:

en waar organisaties zoals CAIR net zo hard hun best doen om lieden die wel eens kritiek op de Islam hebben het zwijgen op te leggen als de rest van de wereld.

op 03 03 2009 at 22:34 schreef Tjerk:

Mooi om te zien; Hassnae heeft Bottehond ook al ingepakt. Hij hoeft zich er alleen nog maar van te vergewissen dat ze heus-echt-waar in Mohammed en de Koran gelooft, en HVV heeft ineens een vriend van de gelovigen in hun midden.

op 04 03 2009 at 09:52 schreef Peter:

Bottehond is al heel lang in Hassnae’s ban. Als je op zijn naam klikt, zit daar steeds een fictief mailadres onder verborgen a;s ‘Hassnaeislekker@hotmail.com’

Rare kwiebus, maar ik moet wel altijd om ‘m lachen. Hij heeft op zeker moment besloten dat moslims onsympathiek zijn, maar Hassnae vindt hij sympathiek, en louter om die reden kan Hassnae dus geen moslim zijn.

op 05 03 2009 at 18:54 schreef vander F:

Er zal ook een club protest stemmers tussen zitten die de ‘oude’ politiek de rug hebben toegekeerd,
ongetwijfeld om uiteenlopende redenen.

In die zin personifieert Geert een breder, meer algemeen protest tegen de gang van zaken in Den Haag, niet zozeer alleen z’n Islam agenda.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS