Home » Archief » Darwin


[23.03.2009]

Darwin

Frans Smeets

merkley14 (233k image)
Illustratie: Merkley???

Het is Darwinjaar en dat zal niemand ontgaan zijn. Het bijbelse scheppingsverhaal heeft nog niets aan kracht verloren, terwijl we dachten dat dit gedachtegoed toch marginaal zou worden. Het is een misverstand in seculair denkend Europa geweest, dat de religie aan de verliezende kant was na de ontkerkelijking vanaf de jaren ‘70. De seculaire samenleving in Europa is maar een klein eilandje in een zee van religies en tovenaars. En ook de Europese samenleving is in de basis helemaal niet seculair, maar in en in gelovig.

De christenen hebben een slimme zet gedaan. Omdat het letterlijke scheppingsverhaal qua geloofwaardigheid toch vrij moeilijk aan de man te brengen was, hebben onze gristenvrienden als een soort breekijzer bij ongelovigen de term ‘creationisme’ uit de hoed getoverd, om zo wetenschap en evolutie ter discussie te stellen.

Het creationisme laat veel meer ruimte voor invulling en is veel krachtiger om verwarring te zaaien en de wetenschap te ondermijnen dan het scheppingsverhaal. Voor deze christenen is het creationisme echter geen religie, filosofie of gedachte, maar slechts een instrument naar het uiteindelijke doel: “De bijbelse interpretatie voor iedereen.”

We zijn, net als bij alle heikele thema’s, met open ogen in hun val getrapt. De discussie gaat weer over de tegenstelling tussen hun waarheid tegenover de rest (Darwin), waarbij ze zich met de confiscatie van het creationisme wederom het alleenrecht op de waarheid hebben toegeëigend, door alles met een zwart-wit tegenstelling te simplificeren.

En dat is een bijzonder intelligente zet, want èchte Darwinisten bestaan nauwelijks. Zelfs Darwin geloofde in een scheppende kracht en zag zijn eigen evolutietheorie niet als strijdig met zijn eigen geloof. Ook de meeste wetenschappers weten het creationisme uitstekend te combineren met hun eigen vak. De tegenstelling tussen darwinisme en creationisme die ons door onze christenbroeders is opgelegd, bestaat helemaal niet. Het Darwinisme is zo gruwelijk, dat zelfs biologen, fysici en mathematici niet de ultieme consequentie van de evolutietheorie willen aanvaarden.

We zijn in het Darwinisme moreel niets meer dan alle andere organismen op deze aardkloot. We zijn gelijk aan de hond die we uitlaten, het productiedier dat we martelen, de vis die ons op ons bord aanstaart, de mug die we argeloos pletten, het virus dat ons ziek maakt, de bloemkool die we eten en de bacterie die onze stront vreet. En dat is een ondraaglijke en onleefbare gedachte die maar weinigen aankunnen en waarvan de prijs te hoog is. Hoeveel we ook komen te weten over de evolutie van wereld en de specie mens, de wereld blijft intens religieus. We kunnen niet anders dan creationist zijn.

De aanhangers van het Darwinisme zijn hypocriet. Terwijl ze Darwin gebruiken als wapen en verklaringsgrond tegenover het vreemde scheppingsverhaal in de bijbel, kronkelen ze zelf in de meest bizarre spelonken van hun hersenpan om vooral niet de prijs voor het Darwinisme te moeten betalen. De meeste Darwinisten zijn Darwinist, omdat ze niet in het scheppingsverhaal van de klassieke religies geloven. Vervolgens hangen ze zweverig allerlei ietsismen of andere kaaskopreligies aan.

Zelfs de overtuigde humanisten en atheïsten zijn uiteindelijk bezig met het rangschikken van organismen of met menselijke eigenschappen als het verstand en het bewustzijn, dat moet verklaren, waarom de specie mens zo goddelijk speciaal is (lees: ‘het recht op suprematie heeft’). Alsof niet elke specie een batterij aan unieke eigenschappen heeft. Je zou net zo gemakkelijk allerlei ‘rationele’ verklaringen voor de inferioriteit van de mens kunnen aandragen.

Het enige recht op suprematie binnen het Darwinisme schuilt in het feit, dat de specie mens door toeval en evolutie in staat is gebleken andere species te gebruiken, onderdrukken en te vernietigen. Darwinisme kent geen moraliteit.

Daarom zijn ook de meeste Darwingelovigen in hun eigen leven keiharde creationisten. Sprookjeszoekers van de ergste soort, omdat de gevolgen van hun eigen gedachtegoed ondraaglijk zijn, laat staan, dat ze deze in hun eigen sociale -of privéleven willen implementeren. Als we ergens afstand van genomen hebben, dan is het wel het Darwinisme.

We zijn tenslotte geen beesten!

Frans Smeets verdenkt de atheïsten ervan op hun sterfbed toch stiekem een weesgegroetje te bidden.

Frans Smeets, 23.03.2009 @ 15:02

[Home]
 

69 Reacties

op 23 03 2009 at 15:14 schreef p.wielaard:

Door zo snel en onstuitbaar door te evolueren (inderdaad stom toeval)zijn we gewoon slim genoeg geworden om ons de vraag over moraal te stellen.
En het antwoord op die vraag ligt gewoon in de rede. Dus zweven en lonken naar het creationisme is nergens voor nodig. De meeste "zwevers" zijn gewoon nog licht religieus besmet en kunnen toch moeilijk geloven dat er niet "meer" is. Wees blij dat het leven geen zin heeft, dan kun je er zelf wat van maken ! (niet van mij maar van Herman Philipse)

op 23 03 2009 at 15:25 schreef Summer Glau:

Darwinisme is een sterk verouderde term.

op 23 03 2009 at 15:53 schreef Conan:

"elke specie"

Bedoeld is: "elk specimen"?

op 23 03 2009 at 15:57 schreef Peter:

Nee, hij bedoelt ‘specie’. Ik dacht ook dat hij abusievelijk het woord voor ‘mortel’ gebruikte, maar ‘specie’ is tevens een synoniem voor ‘soort’.

op 23 03 2009 at 17:05 schreef N. Versteeg:

Creationisten zitten in een lastig parket.
Toegeven aan de schepping-via-evolutie-theorie, of aan de god-maakt-lange-dagen-gedachte, moet leiden tot het inzicht dat de evolutie nog niet afgelopen is. Te denken dat wij als mens zijn uitgeëvolueerd zou erg arrogant zijn. Wij zijn halffabrikaten, tussenmodellen, evolutionair oefenmateriaal. Niks evenbeeld van god, het betere soort halfaap, dat zijn we.

Bovendien ontkomt zo’n creationist er niet aan om dan ook eens stil te staan bij de rest van het door god evolutionair geschapen heelal. Als hij zich realiseert dat wij niet méér zijn dan een korrel in de kosmos-woestijn, dan is dat geloof in die éne god, met wie hij een persoonlijke relatie onderhoudt, erg moeilijk vol te houden.

op 23 03 2009 at 17:59 schreef Jimmy:

Misschien zit religie wel in de mens, aangeboren instinct.

op 23 03 2009 at 18:03 schreef Bert Brussen:

Wat een hoop nare verdachtmakingen aan het adres van Darwinisten. Hoezo zijn die stiekem creationist?

"De meeste Darwinisten zijn Darwinist, omdat ze niet in het scheppingsverhaal van de klassieke religies geloven. Vervolgens hangen ze zweverig allerlei ietsismen of andere kaaskopreligies aan."

Heb je daar bewijzen voor?

"Ook de meeste wetenschappers weten het creationisme uitstekend te combineren met hun eigen vak."

Pardon? Cijfers graag?

"Het Darwinisme is zo gruwelijk, dat zelfs biologen, fysici en mathematici niet de ultieme consequentie van de evolutietheorie willen aanvaarden."

Integendeel, zelfs Darwin zelf, door jou voor het gemak ook nog maar even weggezet als gelovige terwijl hij in feite als gelovige begon en onwrikbaar agnost stierf, werd agnost juist door de gruwelijkheid van zijn eigen theorie. Een liefhebbende God kon namelijk niet zoiets verschrikkelijks als de wrede natuur gemaakt hebben.

"Zelfs de overtuigde humanisten en atheïsten zijn uiteindelijk bezig met het rangschikken van organismen of met menselijke eigenschappen als het verstand en het bewustzijn, dat moet verklaren, waarom de specie mens zo goddelijk speciaal is"

Er is geen atheïst of humanist die de specie mens als goddelijk speciaal ziet. Atheïsten en humanisten zien de mens als het toevallige product, afstammend van aapachtigen, en vragen zich af waarom we ons wel als apen gedragen maar toevallig ook kunnen lezen en schrijven.

"Sprookjeszoekers van de ergste soort, omdat de gevolgen van hun eigen gedachtegoed ondraaglijk zijn, laat staan, dat ze deze in hun eigen sociale -of privéleven willen implementeren. Als we ergens afstand van genomen hebben, dan is het wel het Darwinisme."

Integendeel, nogmaals. Juist het aanvaarden van dat gevoelloze Darwinisme geeft een compleet beeld. Het aanhangen van sprookjes roept daarentegen veel vragen op. Een echte Darwinist aanvaardt dat hij een toevallig product zonder Schepper of sturende moraal is, en tegelijk van zijn kinderen kan houden en emoties heeft.

"verdenkt de atheïsten ervan op hun sterfbed toch stiekem een weesgegroetje te bidden."

In tegenstelling tot wat creationisten ons voorliegen, schreeuwde Darwin op zijn sterfbed niet om Jezus en deed hij geen gebedje. Zijn laatste woorden waren: "Death I fear the least." Hij stierf vervolgens vredig. Ik zie niet in waarom andere atheisten niet hetzelfde zouden doen.

Dit hele verhaal lijkt meer op de wens en gedchte van Frans Smeets, dan op de wensen en gedachten van Darwinisten. Ik weet niet waar Smeets die vrijheid vandaan haalt om deze nonsens ook op anderen over te brengen, maar zonder enige onderbouwing slaat het in elk geval helemaal nergens op.

I cannot persuade myself that a beneficent and omnipotent God would have designedly created parasitic wasps with the express intention of their feeding within the living bodies of Caterpillars.

Charles Darwin.

Ook Bert Brussen stamt liever af van een soort die in staat was te leren, kon delen, wist lief te hebben, samen te leven en zich altruïstisch kon gedragen dan van een slavenhoudende, vrouwenonderdrukkende, haat predikende en monsters scheppende God.

op 23 03 2009 at 18:10 schreef N. Versteeg:

@ Bert Brussen
Je hebt helemaal gelijk, het is een zwamverhaal.

op 23 03 2009 at 18:57 schreef sbs6:

Hoezo kun je niet zowel in God geloven als in de evolutie van de mens? Evolutie heeft het probleem van het ontstaan van organismen enkel naar een ander niveau geduwd, maar er blijft een schepper nodig om de evolutie te kunnen laten bestaan.

op 23 03 2009 at 19:07 schreef Summer Glau:

Ik ben het met Bert eens. De mens bovenaan de "ladder" zetten, dat is toch juist iets wat religieuze mensen doen? Die denken immers dat alles om ons heen voor de mensen gemaakt is, wat een vrij arrogante gedachtegang is.

Een humanist/atheïst die de evolutietheorie werkelijk goed heeft begrepen, moet wel inzien dat de mens slechts één miniscuul twijgje is aan de grote evolutionaire struik.

Wat de wetenschappers betreft: uit recent onderzoek onder vooraanstaande wetenschappers blijkt dat maar liefst 90% overtuigd atheïst is.

op 23 03 2009 at 19:37 schreef Geert:

Wat mij stoort aan de discussie over evolutie is het gebruik van de term "Darwinisme", alsof het een politieke of religieuze stroming is die de evolutietheorie accepteert. Men spreekt toch ook niet van "Newtonisme" of "Einsteinisme" als men het fenomeen zwaartekracht erkent?

Darwin heeft geen "aanhangers", de man heeft gewoon een hypothese gesteld die tot op de dag van vandaag niet gefalsificeerd is. Ter vergelijking: de laatste overeindstaande natuurkundige elementaire theorie is pas een jaar of 40 oud. Ieder weldenkend mens zal hoogstens een paar filosofische vraagtekens bij de evolutietheorie kunnen zetten maar zal uiteindelijk moeten erkennen dat er geen betere theorie voorhanden is om ons bestaan te verklaren.

Tot het moment dat creationisten (die wel dégelijk een politiek-religieuze stroming vormen) met een falsificeerbare hypothese komen die minstens zo krachtig is als de evolutiehypothese heeft het geen enkele zin om met hen in discussie te gaan over de oorsprong van de mens.

Met vriendelijke groet,
een theologisch noncognitivist.

op 23 03 2009 at 19:45 schreef Smeets:

@ Bert,

Ik bedoel het niet als verdachtmakingen. Er zullen best darwinisten bestaan die van begin tot aan het eind van hun leven consequent hun ideologie aanhangen. Ik zie dit toch als een uitzondering. In het algemeen kom ik toch weinig mensen tegen die niet een of andere on-darwinistische theory verzinnen om hun leven enigzins te kunnen volhouden.
En dat doe jij nu ook weer met je on-darwinistische ophemeling van je eigen specie. Want ook Bert stam uiteindelijk "liever af van een soort die…..

Verder wist ik dat niet van dat sterfbed van Darwin. Daar kan ik me in vergist hebben. Maar mijn laatste zin was ook niet bedoeld voor Darwin. Ik acht Darwin een groot wetenschappelijk man..

En bert.. Ook mensen die niet de mening van Bert aanhangen hebben de vrijheid om "nonsens" over te brengen..
Je reageert een beetje religieus. Die schieten ook altijd in een stuip als je op hun wereldbeeld begint te schieten..

@ summer
Ook niet-religieuze mensen zetten de mens bovenaan de ladder. Het Darwinisme moet wel leuk blijven natuurlijk..

Als je die zelfde wetenschappers vervolgens vraagt of ze de homo sapiens een hogere specie vinden dan het dier zal 90 procent dat ook met Ja bevestigen. Niemand snijdt graag in zijn eigen vlees.

op 23 03 2009 at 20:08 schreef Geert:

@summer, Smeets

zoals een "echte" (laten we zeggen de ideale) wetenschapper geen overtuigd atheist zal zijn, zal hij ook geen waardeoordeel geven over een rangorde der soorten en eerst vragen wat je precies bedoelt met een hogere specie.

Dat mensen niet graag in hun eigen vlees snijden is ook puur evolutionair bepaald ;). Zonder compassie en samenwerking hadden we wellicht nog in de bomen geleefd. Ook is het slimmer om een zwakkere soort te eten en niet een die even sterk is.

Dat je zoveel mensen tegenkomt die steun zoeken in een of andere religie komt omdat ons brein niet gemaakt is om kritisch na te denken, maar meer om aardappels te poten.

op 23 03 2009 at 20:08 schreef Summer Glau:

Nee, als je dat aan een fatsoenlijke wetenschapper zou vragen, zou hij eerst de wedervraag stellen wat jij dan precies met ‘een hogere soort’ bedoelt.

Ik ben het overigens met je eens dat de evolutietheorie (helaas) erg snel verkeerd begrepen wordt. Er zijn inderdaad veel mensen die denken dat de mens een soort ‘winnaar’ van de evolutie is, terwijl dat onzin is. Uiteindelijk sterft elke soort uit, de enige troostprijs is dat de ene soort iets langer bestaat dan de andere. En als we een winnaar zouden moeten aanwijzen zouden dat toch eerder de bacteriën zijn, die al vele malen op deze planeet rondwaren en op elke denkbare plaats.

op 23 03 2009 at 21:07 schreef herman van der helm:

Summer Glau schreef: "Wat de wetenschappers betreft: uit recent onderzoek onder vooraanstaande wetenschappers blijkt dat maar liefst 90% overtuigd atheïst is."

Ik zou weleens willen weten hoe dit is voor oudere wetenschappers die het einde zien naderen.

Ik denk dat in de jonge jaren de ratio bij de meeste wetenschappers overheerst en dat al ouder wordend de onderliggende zaken die niet echt verklaarbaar zijn een grotere rol gaan spelen.

op 23 03 2009 at 21:08 schreef Bert Brussen:

dat al ouder wordend de onderliggende zaken die niet echt verklaarbaar zijn een grotere rol gaan spelen.

?

Verklaar je nader.

op 23 03 2009 at 21:23 schreef herman van der helm:

"Verklaar je nader"

Dat wat niet verklaard kan worden door de ratio en toch waarneembaar is.

op 23 03 2009 at 21:35 schreef Geert:

"Dat wat niet verklaard kan worden door de ratio en toch waarneembaar is."

Heb je een voorbeeld?

op 23 03 2009 at 22:29 schreef Tjerk:

@Frans; je snijdt met dit stuk een goed punt aan, namelijk de vraag of velen die het darwinisme aanhangen niet wat al te gemakkelijk wegduiken voor de filosofische implicaties ervan.

Een zwakke plek in dit stuk is echter dat je verschillende ideeën en overtuigingen aanduidt met etiketten die gewoonlijk naar iets anders verwijzen dan jij op het oog hebt.

Creationisme

‘Creationisme’ bijvoorbeeld, is de aanduiding voor een stroming binnen het evangelisch fundamentalisme die tracht met wetenschappelijke argumenten aan te tonen dat de bijbelverhalen over de schepping (in zes dagen), het paradijs en de zondvloed, werkelijk zo hebben plaatsgevonden. Dat is het bijbelse scheppings- en zondvloedverhaal in een pseudowetenschappelijk jasje en het grote publiek prikt daar zo doorheen.

Wat je dus bedoelt met: "Het creationisme laat veel meer ruimte voor invulling en is veel krachtiger om verwarring te zaaien en de wetenschap te ondermijnen dan het scheppingsverhaal." en: "Daarom zijn ook de meeste Darwingelovigen in hun eigen leven keiharde creationisten." blijft dan ook volkomen troebel.

Tenzij men veronderstelt dat je hier ‘creationisme’ verwart met ‘Intelligent Design’, het idee dat allerlei organismen zo complex en ingenieus in elkaar zitten, dat ze niet vallen te verklaren aan de hand van een ongeleid proces van willekeurige mutatie en natuurlijke selectie.

Darwinisme

Op een vergelijkbare manier gooi je de termen ‘darwinisme’ – de natuurwetenschappelijke verklaring voor het ontstaan van de soorten en hun gevarieerdheid in vorm, kleur, leef- en reproductiewijze – op één hoop met filosofisch naturalisme en filosofisch nihilisme.

Het één leidt logisch noodzakelijk tot het ander, dus is ‘darwinisme’ eigenlijk hetzelfde als nihilisme, zo lijk je te redeneren.

"We zijn in het Darwinisme moreel niets meer dan alle andere organismen op deze aardkloot. We zijn gelijk aan de hond die we uitlaten, het productiedier dat we martelen, de vis die ons op ons bord aanstaart, de mug die we argeloos pletten, het virus dat ons ziek maakt, de bloemkool die we eten en de bacterie die onze stront vreet."

Maar darwinisme doet als natuurwetenschappelijke theorie helemaal geen uitspraak over de morele status van organismen. Het biedt slechts een verklaring hoe die bacterie en die mug en die vis en dat varken of kalf en die hond en de mens ontstaan zijn. Dat is alles.

Vervolgens dient de vraag zich aan wat dit dan wel betekent voor ons zelfverstaan: wie en wat we zijn, wat onze waarde is en hoe die waarde valt te rangschikken ten opzichte van de organismen rond ons.

Genocide in het groot en klein

En op dat punt, waar de eigenlijke discussie die je hier aansnijdt begint, vraag ik me af of jij zelf wel gelooft wat je hierboven stelt.

Je grote woorden ten spijt geloof ik namelijk niet dat je werkelijk denkt dat jij door je tanden te poetsen en zo moedwillig hele populaties bacteriën met chemische wapens te decimeren, moreel vergelijkbaar bent met een Saddam Hussein, die met mosterdgas hele Koerdische dorpen en hele regimenten Iraanse soldaten afslachtte;

..ook al komt het in biologisch opzicht ongeveer op hetzelfde neer – ongeveer, want mensen lijden vermoedelijk aanzienlijk meer pijn ten gevolge van zo’n chemische aanval.

Of vergis ik me daarin? Komt het ombrengen van hele populaties mensen en het doodmaken van populaties micro-organismen volgens jou ook in moreel opzicht op hetzelfde neer? En als niet: wat is dan de levensbeschouwelijke grond waarvan jij vertrekt om dat onderscheid te maken?

op 23 03 2009 at 23:19 schreef bottehond:

We zijn tenslotte geen beesten!

Dat zijn we deels wel, Smeets. Aanvaard dat nou eens.
Verder een innemend stuk. Doet me sterk denken aan dit:

http://ncronline.org/node/11279

op 23 03 2009 at 23:21 schreef onwijsgeer:

Hoe zou je Darwins evolutietheorie kunnen falsificeren, vraag ik mij af. Kun je zo maar neutrale experimenten doen die zijn theorie ontkrachten? Bij Darwin geldt toch bij uitstek dat het waargenomene theoriegeladen is, dwz dat de bevindingen al geïnterpreteerd zijn in het licht van een theorie?

Hoe zou je een experiment kunnen doen in een theorie waarin de fenomenen tegen een achtergrond van miljoenen jaren geschiedenis plaatsvinden? Kijk eens bij wijze van analogie (eventueel op Wiki) hoe moeilijk het is om een experiment te doen dat de viscositeit van glas bestudeert.

De theorie van Darwin lijkt mij overigens zeer plausibel. De vraag is of er een (cruciaal) experiment mogelijk is dat de theorie falsificeert. Als dat niet zo is, zet je de deur open voor creationisten (inclusief de intelligent designers). Je bent dan toch mooi veel meer afhankelijk van wat allerlei stromingen er toevallig van vinden.

op 23 03 2009 at 23:24 schreef bottehond:

http://www.overbevolking.nl/

Hoeveel mensen kan deze aarde een prima bestaan geven? Wat zou Darwin vinden van ontwikkelingshulp? En wat te denken van dit:

http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/2386/Gaza+moet+demografisch+ontwapenen

Demografie als wapen. Hoe dan ook: wat zou Darwin daar nou allemaal over te zeggen hebben?

op 23 03 2009 at 23:28 schreef Tjerk:

"Hoe zou je Darwins evolutietheorie kunnen falsificeren, vraag ik mij af."

Zo bijvoorbeeld:

op 23 03 2009 at 23:41 schreef Geert:

@onwijsgeer

Concrete studies vinden plaats met bacterieën. Door hun snelle reproductie kunnen vele generaties bestudeerd worden. Het principe van random variaties en survival of the fittest is daarmee al aangetoond. Aanvullend bewijs wordt gevonden in fossielen.

Darwins theorie zou worden gefalsificeerd zodra een dier- of plantsoort wordt gevonden die is ontstaan op plotselinge wijze, die als het ware een aantal tussenvormen heeft overgeslagen.

op 23 03 2009 at 23:59 schreef herman van der helm:

geert vraagt:

"Dat wat niet verklaard kan worden door de ratio en toch waarneembaar is."

Heb je een voorbeeld?"

1 Mijn dyslectische dochter tijdens het lezen zien tobben met het formuleren en uitspreken van woorden en zinnen. Na een tijdje ontdekken dat het in mijn gedachten meelezen met haar, en dan een of twee woorden voor haar uit, een wondelijke verbetering van haar leesvaardigheid te zien geeft. Aan de juf dit doorgegeven en ook zij heeft dit fenomeen geconstateerd en bevestigd.
2 Een zwerm vogels op exact hetzelfde moment een bocht naar rechts zien maken, zonder elkaar ook maar even aan te raken.
etc.

op 24 03 2009 at 02:05 schreef hj:

Bert Brussen laat zich nogal eens rücksichtlos leeglopen maar dit keer heeft hij helemaal gelijk: bovenstaand is een kul-artikel van iemand die niet kan omgaan met de doelloosheid (iets anders dan zinloosheid) van het bestaan en dat vervolgens onbeschaamd projecteert op anderen.

op 24 03 2009 at 02:58 schreef Tjerk:

@Herman; hoe een zwerm vogels zo gecoördineerd lijkt te vliegen (een school vissen doet hetzelfde, trouwens) kan verklaard worden vanuit natuurlijke oorzaken. Daar komt geen magie aan te pas.

Wat je observaties t.a.v de verbetering van de leesvaardigheid van je dochter betreft;om dergelijke anekdotes nu te duiden als: "de onderliggende zaken die niet echt verklaarbaar zijn." lijkt me nogal grotesk.

Een beetje wetenschapper – want daar had je het over – zet bij zo’n observatie een herhaalbaar, gecontroleerd experiment op: werkt het ook als we de proefpersonen in twee aparte ruimtes neerzetten, zodat ze elkaar niet kunnen zien. Valt het experiment te herhalen met andere testpersonen? Maakt het wat uit of de mentale vóór-lezer een bekende van de dyslectische proefpersoon is? Etc. etc.

Maar met de voorstelling (en uitvoering) van dergelijke experimenten maak je een goede anekdote kapot, en wie zit daar op te wachten? Niemand, natuurlijk.

op 24 03 2009 at 07:04 schreef smeets:

@ tjerk,
Een gedeelte van mijn kritiek op creationisme gaat ook over die etikettering. Het creationisme is een stroming binnen de fundamentalistisch evangelische stroming omdat ze zich deze term hebben toegeeigend. Ze bedoelen de bijbelse interpretatie en hebben niets met creationisme. Maar benamingen en definities is altijd moeilijk. Trouwens: ook intelligent design is geconfisceerd door de evangalisten.

En of ik er zelf in geloof: soms wel, soms niet. Laat ik zeggen dat ik de vis op mijn bord nog steeds zielig vind, maar tegelijkertijd met het grootste gemak mijn tandenbacterien elimineer. . Ik ben in zoverre jaloers op mensen met een levensbeschouwelijke manier van leven dat dit toch een stuk makkelijker leeft.

@ bottehond:
Mijn vrouw noemt me ook altijd een beest.

Darwin was geen politicus. Het politiek implementeren van het darwinisme leidt tot genocide. Dat is empirisch bewezen.

@ hj: Sterk inhoudelijke reactie dat "Ik mijn doelloosheid op anderenprojecteer" Jij moet me wel goed kennen.
Ben benieuwd naar de levensdoelen van hj. ????

op 24 03 2009 at 08:46 schreef herman van der helm:

@ tjerk,
geert vroeg om voorbeelden. Er staat ook etc. bij, omdat ik natuurlijk niet over een nacht ijs ga. Het voert te ver om hier de duizenden andere ervaringen neer te plempen. Als je er wat meer van wil weten, kun je me een mail sturen, dan maken we een afspraak.
Om het nu durect te kwalificeren als een anekdote wat mijn dyslectische dochter betreft vind ik wat kort door de bocht. Je suggestie om in een andere kamer te gaan zitten lijkt zelf wel een anekdote als je je dochter wil helpen bij het lezen.

De uitleg die je mij aangeeft bij de zwerm vogels snijdt meer hout. Ik zal me er nog meer in verdiepen, maar op het eerste gezicht lijkt de drijfveer voor het gedrag ingegeven te zijn door angst om te overleven. En hoe die angst wordt omgezet in daden wordt niet echt verklaard. Dat is jammer. Of ik heb iets gemist.

op 24 03 2009 at 09:31 schreef Geert:

@Herman

De vraag is of jouw ervaringen rationeel verklaard *kunnen* worden. Ik zeg niet dat ik gelijk heb, maar stel dat je door het meelezen met je dochter jezelf concentreert op het lezen in plaats van dat je op haar zit te wachten, waardoor het *lijkt* alsof zij sneller leest. Dat is een rationele verklaring die ik zo even uit mijn mouw schud, er zijn zeker nog betere verklaringen. Overigens sluit ik telepathie niet per definitie uit, daar hoeft niets bovennatuurlijks aan te zijn (’t is alleen na zeer veel onderzoek nog steeds niet aangetoond).

Ik heb zelf helaas nog nooit iets meegemaakt wat ik niet rationeel kon verklaren. Ik moet zou dus om in iets "hogers" te kunnen geloven op anekdotes van andere mensen moeten varen. Jammergenoeg vindt men mij meestal een rotzak als ik dan een kritische vraag stel over zo’n anekdote :).

@ Smeets

Darwinisme is niet het recht van de sterkste, het is de hogere kans van de meer aangepaste. De politiek waar jij op doelt was net zo min een implementatie van het Darwinisme als het mensen van rotsen gooien een politieke implementatie is van de wet van Newton. Het was misschien een misinterpretatie van Nietzsche, als er al echt denkwerk achter zat, maar volgens mij eerder een gruwelijke combinatie van opportunisme en massahysterie. Als het uitroeien van zwakkeren evolutionair bepaald zou zijn, dan zouden de meeste mensen geen enkel gevoel van compassie hebben (wat niet zo is, toch?).

op 24 03 2009 at 09:32 schreef Geert:

F**k, nu gebruik ik zelf ook die rotterm "Darwinisme".

op 24 03 2009 at 10:18 schreef Benech:

Smeets: het afwijzen van de evolutetheorie door fundamentalistischee Evangelischen is een kenmerk van hun conservatisme en hebben ze zelf tot speerpunt van hun religieuze agenda gemaakt. Echter, daarvoor werd al gediscussieerd over religie en hoe de evolutietheorie daarin in te passen was (denk bijv. aan de debatten tussen Samuel Wilberforce en Thomas Henry Huxley). Evangelischen komen voort uit de puritijnse stromingen van eind 19e- begin 20e eeuwse eeuw zover ik van theologen heb begrepen. Een kenmerk is het letterlijk nemen van de bijbel. Hetzelfde kenmerk zie je onder andere bij Darbyisten, Jehova’s getuigen enz. Je draait hier zaken om.

Daarnaast beweer je dat Intelligent Design is geconfisceert door evangelischen. Ook hier draai je weer de zaken om. Intelligent Design is bedacht door het Discovery Intitute en de eerste voorstanders en verdedigers waren allemaal evangelischen. Sterker nog: voor 1994 was er niemand die deze term kende. Zeker niet bekend met het Wedge Document?

Herman: Vogels in een V-formatie vliegen in elkaars wake (Engelse term, bestaat zover ik weet geen Nederlandse term voor). De wake is net zoiets als wat je op het water ziet als de zog. Kost daardoor minder moeite want makkelijker met overleven en zie… evolutionair voordeel.

op 24 03 2009 at 10:29 schreef babs:

Ter bevestiging van Herman:
http://www.sciam.com/blog/60-second-science/post.cfm?id=musicians-brains-keep-time–with-on-2009-03-16

op 24 03 2009 at 11:09 schreef .:

.

op 24 03 2009 at 11:10 schreef kaaskop:

Het darwinisme is geen feit, maar een theorie, bij gebrek aan beter.
Er is immers nooit een tussenschakel gevonden tussen de mens en zijn zogenaamde voorouders: de homosapiens en de cro-magnon of apen.
Steeds meer feiten wijzen er juist op dat de mens zoals we die kennen, in dezelfde tijd heeft geleefd als onze vermeende voorouders.
Ook stelde Darwin dat er miljoenen jaren nodig zijn om koolstof verbindingen in mineralen en dan in micro-organismen te veranderen.
Tegenwoordig onderzoek laat zien dat er maar enkele uren nodig zijn.
Waarom een mens als enige 46 chromosomen heeft, is niet te verklaren door darwinisten.
Ook is niet door Darwin verklaard, waarom voor sommige gewassen zoals maïs en koren, geen enkele bewijs is gevonden van evolutie omdat alleen is vastgesteld dat die gewassen er opeens leken te zijn, zonder dat er ooit een schakel is gevonden die de evolutietheorie lijkt te verklaren

Geert: de mens begon als jager verzamelaar en niet als aardappelteler( agrariër).

Tjerk haalt een goed punt aan: op welke gronden vinden sommige zich atheïsten noemende, hun zelfverklaarde suprematie aan ten opzichte van andere levende wezens aan?

Dat van die vogeltjes is al verklaard, net zoals bij vissen die in grote scholen zwemmen en als een organisme lijken te reageren.
Vissen hebben een soort receptoren in hun zij, waardoor ze bij een lichte trilling/aanraking in enkele honderste seconden van baan kunnen veranderen.
Ik meen me te herinneren dat het ‘orgaan van lorenz’ heet.

Bottehond belangrijker is wat jij vindt van ontwikkelingshulp want Darwin is dood.
Tjerk zijn punt zou zeer goed op jou kunnen slaan.
Nou?

op 24 03 2009 at 11:14 schreef herman van der helm:

Beste benech, ik heb het helaas niet over de V formatie, maar over een zwerm.

beste geert, natuurlijk heb ik me dergelijke zaken afgevraagd tijdens het meelezen.

Overigens vraag ik me af wat je met iets "hogers" bedoelt. Voor mij is er niet iets hogers, maar zijn alle mechanismen en middelen van gelijk niveau. Of je nu denkt of aanvoelt, twijfelt of gelooft, ze zijn allen van onschatbare waarde om leven en te overleven, en de soort te kunnen laten evolueren.

op 24 03 2009 at 11:14 schreef Peter:

Steeds meer feiten wijzen er juist op dat de mens zoals we die kennen, in dezelfde tijd heeft geleefd als onze vermeende voorouders.

Daarom hou ik liever verre van dit soort discussies, omdat je je dan altijd door dergelijke nonsens moet heenworstelen.

op 24 03 2009 at 11:30 schreef Jimmy:

Kaaskop,

Er is meer dan genoeg bewijs voor evolutie bij gewassen gevonden — of vissen (of wat dan ook.) En zeker ook bij mensen en (uitgestorven) mensachtigen. Onze menselijke voorouders hadden bijvoorbeeld aantoonbaar hardere en grotere schedels.

op 24 03 2009 at 11:38 schreef smeets:

@ Geert,
"Darwinisme is niet het recht van de sterkste, het is de hogere kans van de meer aangepaste."

Dat mag misschien kloppen maar ergens heb ik het gevoel dat de gevolgen bij een politieke implementatie van het Darwinisme hetzelfde zullen zijn. Niets gevaarlijker dan aangepastheid.
Massahysterie, opportunisme en aangepastheid vullen elkaar goed aan.

Verder denk ik dat Darwin van begin tot einde gelijk had. Ik had echter liever een paar maagden gehad na mijn dood ipv opgegeten te worden door mijn mede-organismegenoten. Helaas.

op 24 03 2009 at 12:25 schreef toevallige voorbijganger:

Volgens het vaticaan is het darwinisme ook prima te verenigen met de evolutieleer.
Dus de aanduiding "christenen" in het artikel hierboven is een grove generalisatie.
Er zitten grote verschillen tussen protestanten en katholieken. Je zal bijvoorbeeld geen protestants abdijbier kunnen vinden.

op 24 03 2009 at 12:29 schreef Benech:

Herman: Voor het in zwermen vliegen gelldt precies hetzelfde voordeel. Ooit eens afgevraagd waarom men bij de Tour de Flans ook in formatie rijdt en waarom het zoveel zwaarder is als je aan kop rijdt dan in het peleton? Identiek verhaal.

Kaaskop: http://anthropology.si.edu/humanorigins/ha/a_tree.html
Of gaan we het spelletje spelen dat tussen elke twee soorten weer twee nog niet gevonden tussenvormen zijn (een van voor de gevonden tussenvorm en de voorganger en een van tussen de tusenvorm en de nakomeling) en dus dat je hiermee nooit kan bewijzen… enfin je kent wel de pardox. Die is allang passe.

Babs: kan je me even uitleggen wat eventueel gelijjktijdig gedrag of synchroon gedrag te maken heeft met Herman’s opvatting van dyslectie. Ik zie het niet zo duidelijk namelijk.

op 24 03 2009 at 12:47 schreef Jimmy:

"Het Darwinisme is zo gruwelijk, dat zelfs biologen, fysici en mathematici niet de ultieme consequentie van de evolutietheorie willen aanvaarden."

Dit lijkt op de ‘naturalistic fallacy’.

Omdat Darwinisme/evolutie ‘natuurlijk’ is, wil dat nog niet betekenen dat het een goed principe is voor de mens om in het dagelijkse leven te volgen.

Smeets lijkt bovendien het verschil tussen mens en dier bijna te ontkennen, tenminste op morele gronden. En de verschillen die er zijn, worden irrelevant bevonden; "alsof niet elke specie een batterij aan unieke eigenschappen heeft. Je zou net zo gemakkelijk allerlei ‘rationele’ verklaringen voor de inferioriteit van de mens kunnen aandragen."

De mens is superieur aan andere dieren, omdat hij als enige in staat is om zijn omgeving te bedwingen en daardoor zijn lot in eigen hand kan nemen middels revolutionaire ontdekkingen (hamer, wiel, medicijnen, PC, landbouw.) Dat heeft er voor gezorgd dat de mens niet langer ondergeschikt is aan de harde natuurwetten (aka Darwin.)

op 24 03 2009 at 13:07 schreef kaaskop:

‘Onze menselijke voorouders hadden bijvoorbeeld aantoonbaar hardere en grotere schedels’.

Dat is op zich geen bewijs van evolutie, je zou zelfs kunnen stellen dat de moderne mens dan dommer moet zijn omdat hij een kleinere schedel(minder hersens) heeft dan zijn vermeende voorouder.
Waar je ook aan voorbij schijnt te gaan: is dat je niet kunt verklaren dat ze tegelijkertijd hebben geleefd in dezelfde tijd.
Immers er zou volgens de evolutietheorie in de grondlagen/rotslagen eerst veel homo-sapiens resten en mogelijk een paar enkele menselijke resten moeten gevonden worden en later steeds minder resten van de primitieve mens en later zou je alleen nog resten vinden van de moderne mens, maar dat is zo niet gebleken.
Ze leefden in dezelfde tijd.
Maar er is nooit een tussen schakel gevonden tussen de oermensen en de moderne mens, de verschillen zijn nog immens groot.
En ook blijkt men resten( o.a. lucie) te hebben gevonden van de moderne mens die vele malen ouder moeten zijn geweest dan de 6000 a 8000 oud die men de aan het bestaan heeft gegeven van de moderne mens.
Steeds meer bewijzen stapelen zich op dat de moderne mens al veel langer bestaat dan werd aangenomen.
De flora en fauna zoals bekend is schijnt er op gegeven moment ineens te zijn aan de hand van bestudering van vele oude rotslagen.
Enkele voorbeelden zijn de ontdekking van een coelacanth of degenkrab als dieren die al miljoenen jaren zouden overleven, waarvan nog recentelijk werd gedacht dat ze waren uitgestorven.
Waarom zijn deze primitieve dieren niet reeds lang uitgestorven.
Haaien of krokodillen zijn ook zeer oud maar zijn zeer gespecialiseerde wezens en niet zo primitief als de eerder genoemde dieren.
Ik wil Darwin niet afkraken, maar hij is ook niet meer zo zalig makend als verkaring.

Benech: hij heeft het niet over het vliegen in V-formatie als een energie besparende techniek, maar hij bedoelt het in zwermen vliegen van vogels die je soms op mooie zomeravonden ziet, het wel lijkt of ze bijna tegelijkertijd een wending maken, bijna als een levend organisme.
Dat vond die heer waarschijnlijk een bovennatuurlijke ervaring.

Smeets: of je moet een aanslag plegen of jezelf laten besnijden.
Maar alle gekheid op een stokje, interessant onderwerp heb je aangesneden.

op 24 03 2009 at 13:07 schreef leo:

Geert,
Het begrip ‘survival of the fittest’ is niet het zelfde als ‘uitroeien van de zwakkere’. Het betekent ‘de beste aanpassing aan de omstandigheden’. Die omstandigheden zijn voortdurend anders (klimaat, meterorieten, vloedgolven, om bij de natuur te blijven, maar ook steden, ontbossing, watervoorziening, etc.)Sommige soorten (species) passen zich beter aan aan het nieuwe dan andere soorten en die verdwijnen dan. Binnen de menselijke soort gebeurt hetzelfde. Bewoners van de vuilnishopen in Sao Paulo worden tegenwoordig gemiddeld niet langer dan zo’n 1,45 meter. Een gepaste aanpassing aan de omstandigheid maar een minder gepaste voor het voortbestaan buiten de vuilnishoop.

Smeets maakt een heel ander punt aan het begin: hij stelt dat de Europese mens niet seculier is, daarna haalt hij er de creatinisten bij om dat te bewijzen. Vervolgens draaft hij nog wat verder door met loze argumenten, maar het hoofdpunt is dat hij wil zeggen dat religie en mens niet te scheiden zijn, hoe seculier de mens zich ook wil voordoen.

Die Darwin discussie laat ik verder voor wat ie is, al heb ik veel waardering voor Tjerk’s heldere argumenten. Maar daar gaat het hier niet over. De hoofdvraag is of religie een onontkoombaar kenmerk van de mens is, of een sociologisch verschijnsel dat telkens weer de kop op steekt (in tijd van nood veel bidden).

Religie is een krampachtig verzet tegen vooruitgang of verandering en de aanpassing daaraan. Dat is alles.

op 24 03 2009 at 13:25 schreef vander F:

@Kaaskop,
we ZIJN Homo Sapiens, we stammen niet af van Homo Sapiens,
warhoofd.

op 24 03 2009 at 13:28 schreef Peter:

De evolutie is geen kwestie van theorie, maar van keiharde werkelijkheid. Evolutie voltrekt zich hier en nu, op celniveau. Biomedici baseren zich bij de ontwikkeling van medicijnen en behandelingen op de principes van evolutie. Dat zijn werkbare modellen, die vruchtbare resultaten opleveren.

Er bestaan evolutietheorieën, maar dat zijn theorieën rond de manier waarop evolutie zich tot nog toe heeft voltrokken. Evolutietheorie wil niet zeggen een theorie die stelt dat het leven, zoals dat er nu uitziet, zich langs evolutionaire weg heeft ontwikkeld.

De theorieën zeggen niks over God, over de kracht of macht of dynamiek achter de evolutie.

op 24 03 2009 at 13:38 schreef Jimmy:

Kaaskop,

1) De schedel is gekrompen, het cerebrum is relatief gegroeid.

2) Als je niet in evolutie gelooft, zou ik me eens verdiepen in de geschiedenis van de verspreiding van genen die bijvoorbeeld lactose-tolerantie, blauwe ogen of malaria-restentie mogelijk maken. Dat is pure evolutie. En zo zijn er duizenden en duizenden voorbeelden van recente evolutie in de mens.

op 24 03 2009 at 13:40 schreef kaaskop:

vander F

Ah, daar heb je gelijk in rechtoplopende homo.
Maar hoe zit het met de rest van de argumenten?

op 24 03 2009 at 13:43 schreef babs:

Toch denk ik dat er meer is dan alleen de evolutietheorie (en ik doel hierbij niet op god of creationisme, het kan me niks schelen dat ik vergelijkbaar ben met een schimmel).

Ik geloof dat als ik de hele leven heel hard mijn best doe goed te voetballen, mijn kind een betere voetballer wordt (ook als die elders opgroeit). Een giraffe die zijn hele leven zijn nek uitsteekt krijgt nakomelingen met een langere nek. Dus niet alleen natuurlijke selectie omdat de korte nekken uitsterven, maar ook actieve ontwikkeling in de gewenste richting. Alleen zo valt de snelheid van de evolutie te verklaren.
http://noorderlicht.vpro.nl/artikelen/41404812/

Ik geloof zelfs dat soorten interessante eigenschappen van elkaar kunnen overnemen.
http://en.wikipedia.org/wiki/Horizontal_gene_transfer

Darwin is in mijn ogen slechts een stukje van de puzzel.

op 24 03 2009 at 13:50 schreef vander F:

Survival of the Fittest in actie:
http://www.culinair.net/index.php?action=item&m=y&table=news&form_name=titel&id=7921

Zomaar een voorbeeldje.

op 24 03 2009 at 13:56 schreef vander F:

@kaaskop,
Ik ben geen erectus,
maar sapiens.

‘en later steeds minder resten van de primitieve mens en later zou je alleen nog resten vinden van de moderne mens, maar dat is zo niet gebleken.
Ze leefden in dezelfde tijd."

Neanderthal resten worden in de tijd gezien steeds sporadischer waargenomen.
Homo Sapiens resten nemen rond die periode in de tijd gezien steeds meer toe.

Ze leefden in dezelfde tijd,
en wij zijn er nog,meer dan ooit,
Neanderthalers niet meer.
Konden zich blijkbaar niet aanpassen en handhaven,
dus exit.

op 24 03 2009 at 15:22 schreef herman van der helm:

kaaskop zegt: "Dat vond die heer waarschijnlijk een bovennatuurlijke ervaring."

Nee kaaskop. Hij vindt het een natuurlijke ervaring. Alleen eentje die niet echt rationeel is te verklaren, of je moet accepteren dat er middelen zijn in de natuur die wij (nog) niet kennen

op 24 03 2009 at 16:25 schreef Benech:

Beste Herman,

Eerst zeg je dat je ervaringen "niet verklaard kunnen worden door de ratio" en dan beweer je dat "er verklaringen zijn die wij (nog) niet kennen". Volgens mij kan dat niet beide waar zijn. Of iets is onverklaarbaar maar dan moet je hard maken dat er op geen enkele manier nu of in de toekomst een verklaring aan te geven valt, of er is een verklaring die wij (nog) niet kennen maar dan kan je niet stellen dat het niet verklaard kan worden door de ratio. Het kan niet tegelijkertijd waar zijn.

op 24 03 2009 at 18:01 schreef herman van der helm:

goed zo Benech, je hebt me klem geluld. Ik vraag me echter wel af of je me hebt begrepen.

op 24 03 2009 at 18:22 schreef vander F:

Dus als ik niet kan verklaren hoe een kernreactor werkt, MOET die wel door een goddelijke interventie zijn ontstaan.

crea modus off/

op 24 03 2009 at 18:50 schreef toevallige voorbijganger:

herman, misschien is jouw dochtertje een nepdislect. Dus dat ze het heus wel kan, maar het niet wil om een kwartier extra te krijgen bij een proefwerk. En als jij erbij bent voelt ze zich op haar gemak en weet ze dat ze niet zo heel erg hoeft te neppen.

op 24 03 2009 at 19:14 schreef Benech:

Beste Herman,

Het gaat mij erom dat mensen te graag hun mooie ervaringen als mysterieus willen houden. Het gaat mij er dus niet om om de ander "klem te lullen". Juist door het mysterieus te laten, geef je jezelf de ruimte om de meest fantastische verklaringen te geven. Hier ben ik in de regel niet zo gecharmeerd van. Het schept namelijk ruimte voor (persoonlijke) heilige huisjes. Dus als het aan mij ligt dan geef je of openheid van zaken en dan accepteer je maar dat een ander hier ook een mening zoniet een rationele verklaring voor heeft of je accepteert dit niet, maar vul dan je ervaringen ook strikt persoonlijk in maar dan zijn die verklaringen ook persoonlijk. Lijkt me redelijk triviaal, niet?

Of gaan we op de toer dat James Clerk Maxwell stiekem in zijn bedje eigenlijk dacht dat die laatste onweersbui toch echt Thor was die met Mjollnir aan de gang was?

op 24 03 2009 at 20:14 schreef herman van der helm:

beste Benech, dat "klemlullen" komt voort uit jouw laatste stukje en is eigenlijk niet zo belangrijk. Op de vraag die ik in oorsprong stelde is nog niemand ingegaan. Namelijk deze:

Summer Glau schreef: "Wat de wetenschappers betreft: uit recent onderzoek onder vooraanstaande wetenschappers blijkt dat maar liefst 90% overtuigd atheïst is."

Ik zou weleens willen weten hoe dit is voor oudere wetenschappers die het einde zien naderen.

Ik denk dat in de jonge jaren de ratio bij de meeste wetenschappers overheerst en dat al ouder wordend de onderliggende zaken die niet echt verklaarbaar zijn een grotere rol gaan spelen.

op 24 03 2009 at 20:46 schreef Tjerk:

Denken en ‘iets uit je duim zuigen’ is niet hetzelfde Herman. Maar het vereist een verstand dat de fopspeen (dat is een metafoor!) voorbij is om dat in te zien.

op 24 03 2009 at 20:53 schreef Tjerk:

@Frans, het blijft voor mij onhelder wat je nu eigenlijk bedoelt met je gebruik van de term ‘creationisme’. Dat er een godheid (in de zin van een handelende entiteit met een wil en een persoonlijkheid) die het universum in elkaar gezet heeft? Dat achter de natuurlijke werkelijkheid en de kosmos een geheimzinnige, metafysische kracht of intelligentie schuilgaat?

Waar heb je het nu eigenlijk over wanneer je het woord ‘creationisme’ gebruikt?

op 24 03 2009 at 21:24 schreef Smeets:

Beste Tjerk,
Zoals ik het interpreteer is creationisme vooral een overlevingstechniek om zingeving te vinden. Het CREEREN van een reden, waarheid of ratio om het nihilisme (gelijkheid met de bacterie) te bestrijden.

op 24 03 2009 at 21:26 schreef Benech:

Beste Herman,

Het lijkt mij wel belangrijk. Namelijk dat jij een hypothese opwerpt en daar zelf meteen bij roept: "ja-maar-dat-is-niet-rationeel-verklaarbaar-hoor". Op basis waarvan je tot die eigenzinnige conclusie komt, mij is het een raadsel en daarmee speel je gewoonweg geen open kaart.
Of je speelt open kaart en dan houd je de mogelijkheid open dat er een verklaring voor komt, of je houdt het maar lekker voor je eigen parochie. Wat denk je zelf? Zou Albert Einstein serieus zijn genomen als hij alleen E=mc^2 op het bord had gekalkt en daarbij geen afleiding, redenering enz. voor had gegeven? Of denk je dat Albert in zijn oneindige wijsheid wel op zijn mooie bruine ogen zou zijn geloofd dat die formule correct was?
Of wetenschappers al dan niet atheist zijn, ik heb er geen concreet oordeel over omdat ik er geen referentie naar heb gezien. Wel kan je vermoeden dat voor een goed onderzoek de beste man een aselecte steekproef heeft genomen onder wetenschappers en dus een dwarsdoorsnede van de populatie van wetenschappers heeft genomen en niet expliciet een wat oudere of jongere groep.

Daarnaast schreef je: "Ik denk dat in de jonge jaren de ratio bij de meeste wetenschappers overheerst en dat al ouder wordend de onderliggende zaken die niet echt verklaarbaar zijn een grotere rol gaan spelen. " Op basis waarvan doe je deze uitspraak? Neemt rationaliteit af met leeftijd? Hoe weet jij dat?

op 24 03 2009 at 21:58 schreef kaaskop:

Van der F

Ik was een beetje aan het suffen, daar moet ik je gelijk geven.
Maar nou doe jij hetzelfde.
De neanderthaler had nog geen hoog voorhoofd en liep nog niet echt rechtop, maar daar de homosapiens behalve een ander vorm van schedel had en geheel rechtop liep, kunnen we stellen dat sapiens zeker een homo erectus is, dat kunnen we weer niet beweren van een neanderthaler.

Dus ik blijf bij wat ik eerder heb gezegd, alleen moet ik homo sapiens vervangen door neanderthaler.
Ik bedoel te zeggen dat wat altijd goed aansloot in het verleden ‘de evolutie theorie’, dat dekt de lading niet meer, omdat nieuwe onderzoeken er niet meer geheel uit de voeten mee kunnen.

Ik ben eerder geneigd te geloven wat babs eerder heeft verklaard.

“Darwin is in mijn ogen slechts een stukje van de puzzel.”

Herman
Welke wetenschapper zal te koop lopen met zijn geloof, als er een grote kans is dat hij dan niet meer serieus word genomen. Vraag me dan ook af in hoeverre je dat getal 90% betrouwbaar kan noemen. Ieder mens is gewoonlijk bang om zijn leven te verliezen, daarom zal het einde van iemand die ons moet gaan verlaten bijna altijd beangstigend zijn, ook voor de atheistische wetenschapper

op 25 03 2009 at 03:03 schreef hj:

smeets: @ hj: Sterk inhoudelijke reactie dat "Ik mijn doelloosheid op anderenprojecteer" Jij moet me wel goed kennen.
Ben benieuwd naar de levensdoelen van hj. ????

Schreef ik dat? Neen. Wat ik wel schreef:

"…iemand die niet kan omgaan met de doelloosheid (iets anders dan zinloosheid) van het bestaan en dat vervolgens onbeschaamd projecteert op anderen."

Met andere woorden: jij vindt de uiteindelijke doelloosheid van het bestaan klaarblijkelijk deprimerend en gaat er vervolgens voor het gemak maar van uit dat iedereen dat vindt en dus ook alle ‘darwinisten’ en atheïsten. Dat is een evidente drogredenering.

op 25 03 2009 at 09:41 schreef herman van der helm:

@ Benech
"Daarnaast schreef je: "Ik denk dat in de jonge jaren de ratio bij de meeste wetenschappers overheerst en dat al ouder wordend de onderliggende zaken die niet echt verklaarbaar zijn een grotere rol gaan spelen. " Op basis waarvan doe je deze uitspraak? Neemt rationaliteit af met leeftijd? Hoe weet jij dat?"

Beste Benech, ik kom al jaren in een omgeving waar mensen uit alle lagen van de bevolking en dus ook wetenschappers worstelen met de gevolgen van het overlijden van hun kind. Wat je ziet is dat de mensen altijd heel goed alles op een rijtje konden zetten en na het heftige moment en ook lang daarna allerlei ervaringen hebben opgedaan, waadoor ze geen allesoverheersende rol meer kunnen toedelen aan hun ratio. Ze krijgen ervaringen die ze niet meer wetenschappelijk kunnen benaderen en kunnen oplossen. Bijvoorbeeld verschijnen van hun kind op de gekst mogelijke plaatsen en momenten in een echtheid die niets met dromen te maken heeft. Toevallige gebeurtenissen die als ze zich een of twee keer voordoen nog wel weggeredeneerd kunnen worden, maar als dit aan de lopende band blijft plaatsvinden je toch aan het wankelen brengt.

Wat ik hier nu beschrijf is mijzelf ook overkomen. Ik was een heel rationeel mannetje, die alles wist te doorgronden voor mezelf. Later geconfronteerd met het overlijden van mijn vader, broer en drie van mijn kinderen in een periode van circa drie jaar is mijn hele leven opgeschud. Mijn ratio bleek niet het instrument waar ik alles mee kon bevattten en ik was daar toen diep ongelukkig over. Ik heb met andere middelen leren omgaan en heb mijn leven weer op de rails gekregen. zonder vervallen te zijn in een of ander soort geloof. Ik heb over mijn ervaringen een boekje geschreven; Claires Adem.
Als iemand het wil lezen kun je me mailen.

op 25 03 2009 at 13:08 schreef hj:

Er is toch wel een verschil tussen de ratio inzetten als instrument om op wetenschappelijke wijze aan waarheidsvinding te doen en om het te gebruiken om met alle andere stuff in je leven te dealen.

Ik zie daar geen tegenstrijdigheid in.

op 25 03 2009 at 13:13 schreef vander F:

@Kaaskop,
wat een flauwekul,
Homo Sapiens is voorzover we nu weten vanuit Afrika de wereld over gewandeld.

Deze Afrikaanse hominide mutatie bleek dus een zeer doeltreffende overlever.

Wat dat met Neanderthalers e.d. te maken zou moeten hebben is me een raadsel.
Vertel eens?

op 25 03 2009 at 14:10 schreef Benech:

Beste Herman,

Dat is allemaal heel erg klote (ik heb ook mijn familie en zeer naaste vriendenkring (die ik als familie beschouwde) ongeveer in twee jaar met 25% kleiner zien worden. Desondanks zie ik niet wat te maken zou moeten hebben met de mate van rationaliteit, laat staan met de leeftijd en ratio, laat staan of dergelijke gebeurtenissen invloed hebben op iemands rationele en/of wetenschappelijke prestaties. Dat heeft niets met rationaliteit te maken of irrationaliteit maar alles met het verwerkingsproces. Maar nu zwalk je keurig om mijn vragen heen. Kan je er nog even op ingaan?

op 26 03 2009 at 11:46 schreef kaaskop:

Van der F

Je blijft toch niet in de suf mode steken?
Het is geen flauwe kul, maar blijkbaar heb je niet alle reacties goed gelezen.
Ik heb in mijn eerdere reacties geschreven: dat ze waarschijnlijk in dezelfde tijd geleefd hebben.
Aan de hand van opgravingen in grond/rotslagen is dat te reconstrueren.
Terwijl eerder werd gedacht/aangenomen, dat de moderne mens uit de primitieve rassen zou zijn geëvolueerd.
Alleen tot dus ver was er nog niet een tussenschakel gevonden die het vermoeden bevestigde, omdat de verschillen immens groot zijn gebleken.
Maar in plaats van de ontbrekende schakel te vinden die aantoont dat de moderne mens uit de primitieve voorlopers zou zijn geëvolueerd, kregen ze nog meer ‘verontrustend’ nieuws te verwerken.
En wel dat ze in de zelfde tijd hebben geleefd.
Dus dat de moderne mens aanzienlijk langer op deze aardbol rondloopt, dan eerder werd aan genomen en ook nog eens dat hij samen met de primitieve voorlopers in de zelfde tijd schijnt te hebben geleefd, waardoor het evolutieproces dat de mens moest hebben doorlopen, op losse schroeven kwam te staan.
Kun jij dat verklaren?
Nee ik ook niet.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN JANUARI

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Kankerhomo

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O De meest gelezen stukken van 2023

O Neem PVV-stemmers serieus!

O Aylin Bilic kan beter zwijgen over Theo van Gogh

O Tegen racisme zijn is het nieuwe haatzaaien

O De beste boeken die ik in 2023 las

O Eigen vrije doorvaart eerst

O De verpletterende charme van de supertolerante Gidi Markuszower

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS