Home » Archief » Blackout


[04.05.2009]

Blackout

Barracuda

BellyDancers19 (86k image)

Als je de alternatieve media mag geloven, gaat straks het licht uit op Internet. Allerlei maatregelen zijn in voorbereiding om ons de mond te snoeren: ‘Op 5 mei stemt het Europarlement betreffende (…) de mogelijkheid om Internettoegang te beperken. Dit zal hoogstwaarschijnlijk in de vorm van “pakketten” gaan gebeuren, een beetje zoals u al gewend was van dat zwaar gecontroleerde medium dat men “televisie” noemt.’ Een vage actiegroep genaamd BlackoutEurope.eu waarschuwt ons voor het naderende einde der tijden. Uiteraard weer zonder enige verwijzing naar de amendementen waar het om zou moeten gaan.

Het probleem is dat dit soort groeperingen wetsvoorstellen doorgaans volkomen verkeerd interpreteren vanuit de angst dat hun zogenaamd subversieve activiteiten een volgende keer worden aangepakt. ‘Het internet heeft zijn bedreigende factor voor de farmaceutische industrie en de politiek ruimschoots bewezen dus moet de persvrijheid van het bedreigende internet aan banden worden gelegd’, lezen we bijvoorbeeld weer bij Zaplog, waar iemand voorstelt om terug te gaan naar ‘het gebruik van een POTS-modem en inbellen naar de Zaplog server.’

En die Internetpakketten? Gewoon weer verzonnen door aluhoedjes. Het staat in geen enkel Europees voorstel. Alleen de Australische regering heeft een plan ontwikkeld om het Internet te filteren, althans als het om inhoud gaat dat wettelijk is verboden. Er is niets op tegen als providers zo’n zwarte lijst zouden willen hanteren, zolang het maar op vrijwillige basis gebeurt en de consument kan kiezen. Een open Internet biedt immers ook betere mogelijkheden om misbruik te bestrijden. De discussie hierover is echter nog volop bezig. In Duitsland werken sommige aanbieders vrijwillig mee aan de implementatie van een filter voor kinderporno.

Bij veel bloggers leeft de opvatting dat alles maar moet kunnen op het vrije Internet. Dat is natuurlijk onzin. Net zo goed als er regels voor het dagelijks verkeer zijn, zijn die regels ook van toepassing op Internet. Bloggers schreeuwen moord en brand over een justitieamtenaar die zich zou vergrijpen aan kinderen, maar het blokkeren van kinderporno is in hun ogen blijkbaar weer net een brug te ver.

Blogjes die onwaarheden publiceren moeten gewoon door de civiele rechter kunnen worden aangepakt. En als rechthebbenden constateren dat hun werken worden geripped, hebben ze juridisch gezien alle recht om zich daartegen te verzetten. Een boekenzaak die kopieën van bestsellers weggeeft, of een muziekwinkel die gepirateerde cd’s verkoopt, vindt niemand acceptabel, maar in cyberspace gelden plotseling heel andere normen en waarden.

Het (illegale) verspreiden en downloaden heet dan bijvoorbeeld ‘een krachtig signaal van de consument om hem op een nieuwe manier te bedienen die aansluit met zijn veranderde behoeften. Men wil maatwerk, men wil snelheid, men wil on demand 24/7 de beschikking hebben over een breed aanbod van producten en men is wel degelijk bereid om daarvoor te betalen mits er een faire prijs gevraagd wordt.’ Yeah, right! Wedden dat het merendeel downloadt omdat het gratis is en geen enkele prijsverlaging daarin verandering brengt?

Niet dat de draconische regels die her en der zijn voorgesteld om misbruik te bestrijden zoveel beter zijn. Frankrijk wil Internetgebruikers afsluiten als ze tot drie keer toe waarschuwingen over illegaal downloaden in de wind slaan. Maar bij de EU krijgen ze de handen voor dergelijke wetgeving niet op elkaar. In het Europese telecompakket was al bepaald dat ‘geen beperkingen mogen worden opgelegd op de fundamentele rechten en vrijheden van eindgebruikers zonder een voorafgaande rechterlijke uitspraak’. Duidelijk genoeg zou je zo zeggen. Het Franse plan om piraten van het Internet te knikkeren vereist in de huidige vorm geen tussenkomst van de rechter en het kan niet zo zijn dat rechthebbenden voor rechter gaan spelen.

Wat blijkbaar geen actiegroep weet, maar op zijn minst zou moeten weten: Internetaanbieders mogen al heel lang op iedere redelijke grond abonnees afsluiten. Schending van auteursrechten door de abonnee staat in vrijwel alle algemene voorwaarden genoemd als overtreding.

Barracuda bestrijdt onzin- en domdenken in de (alternatieve) media met mondsnoerende logica. Meer op zijn (haar?) weblog.

Barracuda, 04.05.2009 @ 11:45

[Home]
 

35 Reacties

op 04 05 2009 at 11:56 schreef Avondlander:

"Blogjes die onwaarheden publiceren moeten gewoon door de civiele rechter kunnen worden aangepakt."
Dit doet me huiveren.
Waarom immers enkel "blogs" en niet alle media, een eerste stap? En de civiele rechter meteen als hoeder van "de waarheid".

op 04 05 2009 at 13:49 schreef Summer Glau:

"Net zo goed als er regels voor het dagelijks verkeer zijn, zijn die regels ook van toepassing op Internet."

Dat is een beetje een scheve vergelijking, want internet draait nog altijd om vrijheid van expressie en meningsuiting.

op 04 05 2009 at 14:14 schreef babs:

Ja, ja, maar intussen probeert de Australische overheid wel degelijk te filteren. En niet alleen kinderporno, ook gewoon kritische blogs. Intussen voeren de Fransen wel degelijk een three-strikes-out wetgeving in hun eigen land in, waarbij mensen die downloaden worden afgesloten zonder tussenkomst van de rechter. We hebben het hier niet over Egypte of Noord Korea, maar over Landen waaraan Nederland zich graag spiegelt.

Intussen moet je je in veel landen (Nederland?)legitimeren voordat je in een internetcafé het net op mag. Anoniem internetten is dus verleden tijd. Tel daarbij op dat al je internetgedrag opgeslagen wordt (welke sites je bezoekt, welke comments je post, wat je downloadt, welke boeken en CD’s je koopt) en dat met een regering waarin ene Donner zit, die zich openlijk afrukt bij het idee van een bestuurselite die niet wordt tegengesproken. Ik heb me op Zapruder (van de links van Barracuda) een beetje ingelezen, die lui zijn niet op hun achterhoofd gevallen. Slaan misschien wel eens een stapje over in hun denken, waardoor ze hier en daar wat overtrokken schrijven, maar deze site verdient het niet om in 2 quotes belachelijk gemaakt te worden.

Wist u trouwens dat Vodafone precies weet waar je mobieltje is, ook als die uitstaat en dat die informatie voor onbepaalde tijd wordt opgeslagen?

Ik zelf heb me overigens recentelijk bij Vodafone moeten melden om een naam en adres gekoppeld te krijgen aan mijn Vodafone prepaid (na Peters stukken direct op Vodafone overgeschakeld). Dit alles natuurlijk ter voorkoming van kinderporno en bommen en granaten.

Ik vind dit in combinatie met types als Donner een ontwikkeling die verdient in de gaten gehouden te worden. Barracuda vindt kennelijk van niet, want wie niks te verbergen heeft, heeft niks te vrezen natuurlijk.

op 04 05 2009 at 16:00 schreef Zomaar een gassie:

En nog één ding uit je stuk die niet klopt..
Het is algemeen bekend dat mensen die muziek of films downloaden vaker naar een concert of de bioscoop gaan en vaker CD’s of DVD’s kopen dan mensen die dat nooit doen.
Waarom jij anders concludeert mag God weten maar heb je daar ook onderzoek naar gedaan of verzin je dat waar je bij staat?

op 04 05 2009 at 16:19 schreef Paco:

Helemaal in stijl met de linkse europese kliek, die houden niet van kritiek evenals de islam.

op 04 05 2009 at 16:53 schreef Tjerk:

Volgens mij stelt Barracuda slechts dat de regels die we voor andere media hebben, in real life, ook voor het internet opgaan, en dat de ‘voorvechters van de vrijheid op het internet’ zich (a) nogal te buiten gaan aan hysterie en complottheorieën over wat de grote boze overheid nu weer van plan is, en (b) voorbijgaan aan of zelfs meegaan in grootschalige criminele activiteiten op het internet.

In de echte wereld wordt ook gefilterd op kinderporno en oproepen tot haat en geweld; kom je ook niet weg met het jatten van artikelen en beeldmateriaal; en is smaad eveneens strafbaar. Waarom zou dat op het internet ineens anders moeten zijn?

op 04 05 2009 at 17:18 schreef Avondlander:

Tjerk, Barracuda stelt letterlijk dat "Blogjes die onwaarheden publiceren moeten gewoon door de civiele rechter kunnen worden aangepakt."

Dat is wel wat anders dan jouw "filteren op kinderporno en oproepen tot haat en geweld". Bovendien zijn afbeeldingen op deze site ook reeds als "kinderporno" bestempeld. Het zal maar een "civiele rechter"wezen…

op 04 05 2009 at 17:32 schreef kaaskop:

Wellicht moet ‘zeesnoek’ maar eens in de archieven van de NSA duiken. En sinds de patriot-wet in werking getreden is, is het zeer duidelijk geworden welke richting we op gaan. Maar misschien kan hij als voortreffelijk journalist eens een bijeenkomst van de bilderbergers, trilaterale commissie of de CFR bijwonen om ons leken op de hoogte houden van wat er onderling word besproken door de vrije geesten van de wereld elite.

In het verleden kostte het iedere persoon (bv.een Vakbondleider)die een menigte wilde toespreken best wel wat moeite om die mensenmassa bij elkaar te krijgen, en meestal moest ook nog een vergunning verleend worden. Sinds internet zo populair is geworden kan iedereen wereldwijd informatie delen en natuurlijk ook kritiek leveren op de gevestigde orde.

Schrijvers die over bepaalde genootschappen kritische boeken schrijven, krijgen nergens een poot aan de grond om zulk soort lectuur aan uitgeverijen te slijten. Een van de vele voorbeelden hiervan is de Nederlandse auteur ‘Robin de Ruiter’ of probeer anders wat boeken van ‘Jenny Estrada’ een van de meest gerespecteerde en vooraanstaande geschiedkundige van ecuador.Ik wil je er wel op wijzen dat het niet zo makkelijk zal zijn

Paco;
Als ik de reacties van sommigen figuren lees dan komen er meestal eerst deze drie woorden in mijn gedachten op, naïef, dom of kwaadaardig. Bij jou ben ik ervan overtuigd, dat alleen de laatste twee op jou van toepassing zijn.

op 04 05 2009 at 17:43 schreef toevallige voorbijganger:

Maar dat hele anonieme enzo, dat is toch het leuke van de internets?

op 04 05 2009 at 17:52 schreef Tjerk:

"Barracuda stelt letterlijk dat "Blogjes die onwaarheden publiceren moeten gewoon door de civiele rechter kunnen worden aangepakt."

Hij zou zich wat zorgvuldiger kunnen uitdrukken, maar de bedoeling lijkt me daar wel uit af te leiden, als je je even afvraagt wat het soort onwaarheden is dat gewoonlijk voor een civiele rechter komt.

Het helpt ook te weten dat Barracuda een vaste criticaster is van Micha Kat en diens niet aflatende beschuldigingen aan het adres van Joris Demmink, dat deze zich schuldig gemaakt zou hebben aan kinderverkrachting.

Kat zou een beetje na moeten denken. De Panorama en de Gay Krant moesten al bakzeil halen en rectificeren omdat ze onvoldoende hard konden maken dat Demmink inderdaad seks had met jonge kinderen.

Barracuda heeft in dat opzicht volkomen gelijk. Dergelijke onwaarheden zouden gewoon voor de civiele rechter moeten kunnen worden gebracht. En dat kunnen ze ook. Als Demmink tijd, geld en energie heeft, kan hij Kat dwingen met bewijzen over de brug te komen of die onzin te staken op straffe van een dwangsom.

Maar aangezien iedereen weet dat Kat verworden is tot een maniak in de marge die overal samenzweringen ziet, kan hij het beter laten lopen. En dat doet hij dan ook.

op 04 05 2009 at 18:04 schreef babs:

Tjerk, het punt is nu net dat het niet gaat om het filteren van kinderporno, maar dat het bestaan van kinderporno en terrorisme wordt misbruikt om allerlei andere zaken weg te moffelen of in de gaten te houden.

Niemand ontkent dat ook blogs en internetondernemers zich aan de wet moeten houden. Maar Pirate Bay veroordelen is vergelijkbaar met Canon veroordelen voor het verkopen van kopieermachines, na een lobby van uitgevers. Van mij mag je downloaden verbieden en downloaders boete laten betalen, van mij mag je een model opzetten waarbij elk gedownloaded liedje tot een automatische afschrijving leidt (zoals bij mobieltjes al gebeurt). Volgens mij is dat ook niet iets waar Zapruder zo zeer tegen is. Zapruder is er tegen dat iemand die 3x een gecopieerd boek heeft verstuurd het recht ontzegd wordt om ooit nog post te versturen. Dat vinden ze kennelijk te ver gaan en daarin kan ik ze volgen.

En waakzaamheid is geboden. Nu alles opgeslagen wordt, bestaat eigenlijk geen briefgeheim meer. Ik vertrouw onze huidige overheid nog wel tot op zekere hoogte, maar tot hoe lang durf jij te garanderen dat West Europa democratisch blijft? Zie jij niet als risico dat een toekomstige dictator zonder enige controle precies kan zien wat jij wanneer op het internet hebt geschreven? Dat ze precies na kunnen gaan waar je mobieltje de afgelopen tijd is geweest (aan of uit) en welke andere mobieltjes van welke andere mensen daar binnen een paar meter vandaan waren (aan of uit) Ik vind dat niet zo’n lekker idee.

op 04 05 2009 at 18:18 schreef Betaman:

Wist u trouwens dat Vodafone precies weet waar je mobieltje is, ook als die uitstaat […]?

Dat kan niet, tenzij je in homeopathie gelooft.

op 04 05 2009 at 18:42 schreef babs:

Ik heb iets overdreven, het kan niet met terugwerkende kracht. Vodafone kan niet nagaan waar je uitgeschakelde mobiel is geweest. Het kan wel actief. Vodafone kan dus je uitgeschakelde mobiel aanzetten zonder dat je dat merkt en dan kijken waar die is. Ze kunnen ook actief alle data van die mobiel kopieren, alle data wissen en de microfoon aanzetten. Dit alles alleen als de batterij niet leeg is.

Is voor mij ook redelijk nieuw allemaal, de oneindige mogelijkheden van location based services.

op 04 05 2009 at 18:59 schreef alpha:

Ik hou niet van dat stiekume gedoe.

@Barracuda: In die zin vind ik dat Micha zich tenminste wel met naam en toenaam bekendmaakt.

Ik denk dat het geheel meer transparant en inzichetlijk gemaakt moet worden. Dat er openheid moet zijn omtrent wat er met de gegevens gebeurt nadat ze opgeslagen zijn. Ook vind ik dat men de consument niet bij voorbaat moet criminaliseren. Het generaliseren van ‘bloggers’ bijvoorbeeld vind ik een gevaarlijke ontwikkeling. We praten over mensen en het dagelijks gebruik van technologie.

Ik vind dat ik als consument recht hebt op die gegevens over mezelf als de overheid heeft. M.a.w. Dat ik recht heb om zelf een digitalekopie te verkijgen met daarop de data die men van mij wenst op te slaan.

Zolang dat niet het geval is vrees ik dat het risico is dat men niet kan verantwoorden:

– Wie er toegang tot deze gegevens heeft
– Wanneer er toegang tot deze gegevens wordt verleens
– Hoe er toeang to die gegevens wordt verleend

En ook: Heeft iemand dan niet het recht te weten dat er iemand zijn/haar data heeft opgevraagd?

Technologie verandert enorm snel om ons heen. Het zoekt zich een weg om delen van ons leven te automatiseren waardoor we hiervan steeds meer afhankelijk worden. Veiligheid is dan van groot belang, maar misschien nog wel belangrijker is: hoe gaan we met elkaar om in een digitale samenleving?

op 04 05 2009 at 18:59 schreef Agnes:

"Wedden dat het merendeel downloadt omdat het gratis is en geen enkele prijsverlaging daarin verandering brengt?"

Mensen zijn best bereid (wat) geld te betalen voor makkelijk te bereiken downloads, zie het succes van Apple’s iTunes store.

Ook kun je tegen een vast bedrag per maand lid worden van usenet, hiermee kun je vaak veel sneller bestanden downloaden en je kunt ze ook makkelijker vinden. Er zijn genoeg mensen die dat doen.

Overigens vind ik piracy zelf wat sommige producten betreft wel geoorloofd, bijvoorbeeld als mensen een gekraakte Windows versie downloaden. Als je kijkt hoe een monopolistisch bedrijf als MS (maar ook Apple) omgaat met licenties e.d. dan blijkt dat erg asociaal te zijn. Bijvoorbeeld nu heeft MS weer een zogenaamd nieuwe technologie, Silverlight, gemaakt die alleen beschikbaar is voor MS- en Apple-systemen (dus niet Linux, dat gratis is). Alleen deze browser-plugin werd al eerder ontwikkeld, open-source, wel geschikt voor Linux, genaamd Moonlight (versie 1). MS nam Moonlight in de beginfase over, en maakte het proprietary (closed-source). Vervolgens voegden ze iets toe zodat het versie 2 werd, en niet meer compatible was met Moonlight versie 1 (en dus Linux). Zo dwingen ze mensen, hun besturingssysteem aan te schaffen – terwijl er andere besturingssystemen zijn, die gratis zijn.
(Zie ook http://en.wikipedia.org/wiki/Embrace,_extend_and_extinguish )

op 04 05 2009 at 19:09 schreef Laila:

Dit is de keerzijde van alle verworven vrijheden.

Ik weet nog dat heel veel bedrijven eerst faliekant tegen het bewaren van telefoondata waren maar uiteindelijk moesten zij toch het onderspit delven.

De waarheid is dat deze mogelijkheden al bestonden ver voordat de discussie losbarstte over het wel of niet toestaan van bepaalde restricties.

Ik heb nu bijna 20 jr een mobieltje en toen werd er al gezegd dat een telefoon buiten jouw weten om in werking gesteld kon worden.Overigens iets wat ik weigerde te geloven omdat de wereld nog zo puur en onbedorven leek.

op 04 05 2009 at 19:42 schreef Betaman:

Mobiele telefoons die op afstand ‘aan’ te zetten zijn, staan niet echt ‘uit’. Er moet in de telefoon altijd iets ‘aan’ blijven staan om de Vodafone-signalen te kunnen ontvangen en te verwerken. Theoretisch zou dat kunnen, maar het lijkt me sterk. Bovendien vervalt hiermee de noodzaak om de telefoon ‘aan’ te zetten. Als het waar zou zijn dat telefoons nooit echt ‘uit’ staan, zou dit meetbaar- en algemeen bekend zijn. Maar dat is tegelijk het argument dat complottheoretici nooit zullen accepteren, dus daarmee is een verdere discussie zinloos. Hoe kom je eigenlijk aan die informatie?

op 04 05 2009 at 20:21 schreef Frank:

Nou Kaaskop, als jij vindt dat Robin de Ruiter iets zinnigs te melden heeft dan ben jij wel de laatste om anderen te zeggen dat ze dom of naïef zijn.

op 05 05 2009 at 01:09 schreef kaaskop:

Nou frank.

Citaat Robin de ruiter-
Maar weerstand schept kracht en in februari 2005 besloot ik het boek zelf in Nederland uit te geven. In november werd ‘george w. bush en de mythe van al-qaeda’ in eigen beheer in het Nederlands met de jaarlijkse Frontier Award 2005 voor de meest spraakmakende uitgave en het diepgravende onderzoek dat er aan vooraf ging. De prijs werd ten overstaan van de voltallige int. media uitgereikt in Amsterdam. In tegenstelling tot in andere landen werd het boek echter door diezelfde media collectief doodgezwegen. Wat is er hier in Nederland aan de hand?

“Dat kan niet, tenzij je in homeopathie gelooft.”

Jazeker dat het kan, en ze hoeven het mobieltje niet op afstand aan te zetten. Alleen als je de batterij verwijdert is het niet mogelijk om je route te reconstrueren. Misschien heb je wel eens gemerkt dat als je mobieltje helemaal oplaadt en dan uit zet dat de accu minder lang vol geladen blijft dan dat je accu geheel oplaadt en dan de accu volgeladen uit het mobieltje verwijderd. Een mobieltje geeft als het uitstaat, om de zoveel minuten een signaaltje(puls) naar de zendmasten. Je zou het eens zelf moeten testen. 5 dagen is ruim voldoende om het verschil te zien. Zodra je de batterij eruit haalt nadat je het mobieltje correct hebt uitgezet, zul je zien dat misschien alleen de klok en de kalender ontregeld zijn, maar je tel.boek en je lijst laatst ontvangen nummers en berichten zullen zelfs na ruim een jaar zonder accu niet verdwenen zijn. Frank zou zeggen; ho ho dat klokje vreet stroom. Maar dat is ook geen argument omdat een beetje li-ion accu 1000 mAh is, en het scherm van je mobieltje uit staat. Terwijl een polshorloge een batterijtje heeft dat een fractie is van 1000 mAh is, en het kristal schermpje altijd zichtbaar is en toch nog tussen een of twee jaar meegaat zelfs nadat je wekkerfunctie en stopwatch intensief hebt gebruikt.

op 05 05 2009 at 06:40 schreef Smeets:

De laatste keer is de Big Brother Award uigereikt aan het publiek zelf dat in ruil voor wat extra gemak zijn gegevens maar al te graag ter beschikking stelt.
In feite is elke privacy morsdood en moet je er altijd rekening mee houden dat er bij elke beweging of activiteit meegekeken wordt en voor den eeuwigheid opgeslagen.
Gisteren van Groningen naar Maastricht gereden. Zo,n 600 camara,s. Voor uw veiligheid..

op 05 05 2009 at 11:51 schreef kaaskop:

Toen politici kwamen met de oplossing ‘rekeningrijden’ was het zogezegd voor de verkeershufters en verkeerscriminelen die rechts inhalen en agressief bumperkleven, 160km/h reden op plaatsen waar 100 is toegestaan en gasten die rechts inhalen. Toen werd soms in de media gesproken over privacy waarborgen voor de burger. Maar de sukkels werden in slaap gesust dat het echt noodzakelijk was, en alleen werd gebruikt tegen grove overtredingen. Blijkbaar is het niemand van die bezorgde burgers opgevallen dat je nu voor twee of drie km te hard rijden al een prent thuisgestuurd krijgt. En voor het gemak word ook nog eens gechekt of je verzekering , apk, wegenbelasting geldig zijn . inmiddels is het stilzwijgend uitgebreid met nagaan of je belastingschulden en of boetes hebt openstaan.

Mensen hebben een selectief geheugen; toen mevr. Tolpoort (muts t.netelenbos) een blackbox in elke voertuig wilde invoeren was het zogenaamd om mensen die veel autorijden meer wilde laten betalen (de vervuiler betaalt)klonk dat heel verleidelijk.

Terwijl het op een heel simpele manier opgelost kon worden. Alle emissienormen van elk voertuig zijn bekend bij vadertje staat. Of je nou een drie cilindertje, vier, zes, acht, v10 of een v12 bezit. Alleen de meest simpele manier om het op te lossen werden blijkbaar over het ‘hoofd gezien’, simpel was om de wegenbelasting geheel af te schaffen of het te verlagen en desnoods meer tax (bah, was mond met zeep) op de brandstof te heffen. Dus iemand met een v12 die meer rijdt, betaald automatisch meer belasting omdat zo iemand vaker moet tanken. Nee er moest een blackbox in het voertuig komen die behalve je route registreert ook nog eens je snelheid, toerental, tijdstip etc. En de kosten van dat stukje elektronica was nog eens een aderlating voor elke automobilist want dat moest je zelf bekostigen zo’n tweeduizend piek. Maar dat was echt nodig omdat de files zouden oplossen.

Diegene die staat op zijn privacy is tegenwoordig al verdacht, want het kan niet anders zijn dat je iets te verbergen hebt.

Zoals je ziet Frans hebben ze het opgelost met tienduizenden camera’s (trajectcontrole), legitimatieplicht, elect.patienten dossier waarvan straks zo’n 120.000 mensen inzage krijgen, maar god mag weten wie dat zijn. De mensen die hier echt de noodzaak van zien, zijn schapen. Ze zullen het pas beseffen, als ze bij wijze van spreken in het slachthuis belanden. Rest hun alleen een schietgebedje, amen.

op 05 05 2009 at 17:19 schreef Tjerk:

Babs: "..het punt is nu net dat het niet gaat om het filteren van kinderporno, maar dat het bestaan van kinderporno en terrorisme wordt misbruikt om allerlei andere zaken weg te moffelen of in de gaten te houden."

Nee, dat is het punt nu net niet. Kern van Barracuda’s betoog is namelijk dit:

"Het probleem is dat dit soort groeperingen wetsvoorstellen doorgaans volkomen verkeerd interpreteren vanuit de angst dat hun zogenaamd subversieve activiteiten een volgende keer worden aangepakt."

Had je dat laatste linkje gevolgd dan had je beseft waarom dit je Zapruder beter niet kunt volgen in nonsens als:

Babs: "Zapruder is er tegen dat iemand die 3x een gecopieerd boek heeft verstuurd het recht ontzegd wordt om ooit nog post te versturen. Dat vinden ze kennelijk te ver gaan en daarin kan ik ze volgen."

Zapruder? Is dat niet dat weblog dat swastika’s waarneemt in Amerikaanse oefenterreinen ("En waarom ligt dit alles zo’n uurtje rijden ten oosten van Roswell. Juist, de Roswell, van de UFO weerballon…"); dat propageert dat 9/11 een ‘inside job’ was (inclusief ontploffing van het WTC door – het zeer instabiele en reactieve – thermiet (dat ze op Zapruder nog niet eens fatsoenlijk weten te schrijven, laat staan dat ze er de ballen verstand van hebben); en dat haar lezers voorhoudt dat HIV geen AIDS veroorzaakt?

Het lijkt me dat alles, ja, AL-LES, wat Zapruder schrijft met een paar kilo’s zout genomen zou moeten worden.

Je analogie tussen de Pirate Bay en Canon deugt niet. Om te beginnen is een kopieerapparaat niet bruikbaar om hetzelfde produkt te genereren voor een fractie van de prijs, en het wordt daar dan ook niet voor gebruikt. Het is immers geen boekbindapparaat: meer dan hele bulken bedrukte velletjes bleekpapier genereren doet het niet. En tegen de prijs die zo’n machine kost levert het repliceren van boeken niet alleen een minderwaardig, maar nog relatief duur produkt op ook.

De Pirate Bay maakt niet het kopiëren van software mogelijk, dat doet Microsoft. The Pirate Bay maakt het op grote schaal uitwisselen van software tussen particulieren mogelijk, wetende dat die dat zullen gebruiken om massaal auteursrecht te schenden. Het heet niet voor niets: the Pirate Bay. Wat vind jij, moeten we een schrandere ondernemer die in de Somalische kustplaats Mareeg of Hobyo een vrijplaats voor piratenschepen begint, maar met rust gelaten worden? Hé, hij doet toch niets illegaals?

op 05 05 2009 at 18:50 schreef Betaman:

@ kaaskop: Mobieltjes die signalen uitzenden staan wat mij betreft dus niet ‘uit’.

@Tjerk: zo’n Somalische haven zou pro forma natuurlijk ook legale scheepvaart accommoderen, dus de vraag blijft: waar ligt de grens? Wanneer moeten de ‘goeden’ onder de ‘kwaden’ lijden? Waar ligt het omslagpunt volgens jou?
In het algemeen krijg je bij de verlegde schuld een oneindige regressie: zo kun je ook bv. Nuon aansprakelijk gaan stellen voor het leveren van electriciteit aan providers die internetdataverkeer mogelijk maken. Of de leverancier die brandstof levert aan energiecentrales die Nuon exploiteert, etc. etc.

Daarnaast is in veel gevallen een gekopieerd boek echt goedkoper dan het origineel. Het kwaliteitsverschil wordt op de koop toe genomen.

op 05 05 2009 at 19:36 schreef babs:

Lekker Tjerk, vooral niet ingaan op de feiten dat in Australie wel degelijk blogs gefilterd worden en dat Frankrijk (dat is niet de EU, al zouden ze misschien willen) wel degelijk bezig is met het pushen van 3-strikes out.

Wat de kern van het betoog van Barracuda is kan me niet zo veel schelen, dat hij idiote complotters, langzaam gek wordende journalisten en zapruder op één hoop gooit vind ik stom.

Dat Zapruder vind ik namelijk een redelijk goede site, waar aan alles getwijfeld wordt. En dat is gezond, aan alles twijfelen.

Je komt met 3 links die Zapruder moeten ontmaskeren als een stel idioten, waarbij ik me afvraag hoeveel artikelen je daar hebt doorgespit om tot deze selectie te komen. Maar goed, laten we JOUW selectie van 3 uit de honderden doornemen.

Swastika’s:
Het volledige citaat: Ok, het blijkt een testgrond voor bombardeeroefeningen te zijn; je ziet een grove plattegrond van een oorlogsbodem (bovenaan) en aan de rechterkant lijken de contouren van een fabriek of (graan)silo-opslagplaats te zien. Maar dan nog, wat doet die overduidelijke swastika in het midden? Men was in oorlog met nazi-Duitsland destijds, maar het lijkt raar om nu ruim 60 jaar later nog een enorme swastika in je landschap hebben staan

De hele toonzetting van dit artikel is humoristisch en ze nemen zichzelf in dit artikel duidelijk niet al te serieus. De opening alleen al: Tussen het HPV-hoaxen en Wilders-bashen … moet dit artikel nu aantonen dat Zapruder niet deugt?

Neerstortende Torens
Typisch zo’n zapruder artikel dat ik liever oversla. Ik kan het van a tot z niet beoordelen. Ik ben er van overtuigd dat Arabische terroristen met vliegtuigen torens in zijn gevlogen. Ik sluit niet uit dat sommige Amerikaanse officials ervan geweten hebben en er hun voordeel mee hebben gedaan. Maar hoe de torens in zijn gestort doet daarbij alleen terzake als je 100% kunt bewijzen dat die Amerikanen dat hebben gedaan en zolang Zapruder dat niet kan moeten ze hun mond houden. Punt voor Tjerk, terechte kritiek.

HIV veroorzaakt geen AIDS
Een uitstekend gedocumenteerd artikel dat alle theorieen over AIDS naast elkaar legt en waaruit je eigenlijk niet anders kunt concluderen dat HIV (als het al bestaat) geen AIDS (als het al bestaat) veroorzaakt. De hele officiele AIDS-theorie hangt van oplichting en consensus-wetenschap (contradictio in terminis) aan elkaar.

-Wist jij dat HIV tests zelf zeggen dat ze onbetrouwbaar zijn?
-Wist jij dat HIV positieven later HIV negatief kunnen testen en dat dit per test kan vernaderen? Dat zwangere vrouwen vaak fake-positief testen?
-Wist je dat op basis van die dubieuze tests zo snel mogelijk hele zware medicijnen worden gegeven, waarvan de bijwerkingen op AIDS lijken?
-Wist je dat door de jaren heen de dosis van die medicijnen is verlaagd en dat tegelijkertijd de levensverwachting van AIDS-patienten is toegenomen.
-Wist je dat in Afrika niet eens getest wordt op HIV, maar dat iedereen die symptomen die op AIDS lijken heeft, geregistreerd wordt als AIDS patient. Diaree door drinken van vies water: AIDS. Gevolg: er wordt niks aan het water gedaan. Daardoor meer diaree = meer AIDS. Alleen Zuid Afrika is wel op HIV getest, met name op Zwangere vrouwen. Die gegevens zijn geextrapoleerd naar heel Afrika. O ja, zwangere vrouwen testen vaak fake-positief.

Ik vind het Zapruder verhaal over AIDS nogal sterk. Er zijn te veel aantoonbare zwaktes in het officiele aidsverhaal. Lees ook: http://zapruder.nl/portal/artikel/aids_er_bestaan_geen_hiv_tests/

Voor een complotsite schrijft Zapruder opvallend weinig over 911, een goed teken, staan ze over het algemeen nogal sceptisch tegenover de NWO, heel goed teken. Het is niet blind verbanden leggen en er een spectaculair verhaal op plempen.

Wat vind jij, moeten we een schrandere ondernemer die in de Somalische kustplaats Mareeg of Hobyo een vrijplaats voor piratenschepen begint, maar met rust gelaten worden? Hé, hij doet toch niets illegaals?

Ja dat lijkt me duidelijk. Iemand die een piraat een boot verhuurd gaat vrijuit. Het anderen mogelijk maken de wet te overtreden is niet strafbaar. Anders kun je BMW wel straffen voor het maken van auto’s de harder kunnen rijden dan de limiet. En hoe strafbaar is Delft Instruments? Of KPN die gewoon telefoonlijnen openstelt voor criminelen. Je software uitwisselen mag niet, straf de uitwisselaars. En niemand gaat dood aan auteursrechtschendingen. Daarmee wil ik het niet goedpraten, wel in perspectief plaatsen. Auto’s maken die 220 halen lijkt me ongewenster dan copyrightschandingen faciliteren.

op 06 05 2009 at 04:25 schreef kaaskop:

"een ‘inside job’ was (inclusief ontploffing van het WTC door – het zeer instabiele en reactieve – thermiet (dat ze op Zapruder nog niet eens fatsoenlijk weten te schrijven, laat staan dat ze er de ballen verstand van hebben);”

Danish scientist Niels Harrit found nano-thermite in the WTC dust.

Official site: agenda911.dk

De datum 11sept. twee vliegtuigen en drie gebouwen, eerst de twin towers en rond 16:30 stortte gebouw 7 op geheel identieke wijze in, voor het eerst in de geschiedenis dat zulke gebouwen door brand zijn ingestort.

Larry silverstein eigenaar van wtc 7. “ we decided to pull it”. Deze bekentenis staat op video.

Als iemand in de toekomst een oud gebouw wil slopen ook al bestaat de constructie van het gebouw uit bijna driehonderd stalen kolommen, waarvan 48 van massief staal.
Die kunnen de poen gewoon in hun zak houden, want we hebben allemaal kunnen zien dat een duur team van experts in demolitions die maanden nodig heeft om zo’n gebouw na veel wikken en wegen te prepareren, zodat het precies in zijn fundament zakt zonder andere gebouwen in zijn vrije val mee te sleuren. al wat men nodig heeft is een paar duizend liter kerosine.

Die demolitions teams zijn gewoon oplichters want ze maken er normaal een hele show van, terwijl we allemaal hebben kunnen zien dat er drie gebouwen op 1 dag alleen met vuur, twee zelfs binnen een uur perfect omlaag vallen.

Ik schrijf me morgen gelijk in bij de kamer van koophandel.

op 06 05 2009 at 05:34 schreef Tjerk:

"Dat Zapruder vind ik namelijk een redelijk goede site, waar aan alles getwijfeld wordt. En dat is gezond, aan alles twijfelen."

Dan stel ik voor dat je eens gaat twijfelen of een aanstormende trein met 120 km per uur tegen je aan laten rijden werkelijk pijn doet; of dat als een vrouw ‘Nee’ zegt, ze ook werkelijk ‘Nee’ bedoelt.

Hoewel, nu je zelf over AIDS begint… Als je serieus bent in je twijfel aan het officiële verhaal, neem de proef op de som en participeer eens in een barebacksessie met HIV-geïnfecteerden. En daarna: don’t take the AZT man, ‘cuz those drugs will kill you.

De hele Duesberg-hypothese waarop die flauwekul is gebaseerd is echter al lang en breed wetenschappelijk weerlegd.

"Iemand die een piraat een boot verhuurd gaat vrijuit."

Tenzij hij weet dat het een piraat is en wat ze met die boot gaan doen.

op 06 05 2009 at 10:58 schreef Paco:

Dan heb je bij de rechtbank gewonnen en de valse beschulders zijn veroordeeld tot een dwangsom per dag van bv. 10.000 maar jij hebt misschien wel 10.000 advocaatkosten die je gewoon kwijt bent. Wil je dat vergoed hebben moet je een civiele procedure beginnen met weer advocaatkosten, schiet niet op. Win je dat dan kan je 100 per maand krijgen, als ze al op tijd betalen, zoniet? fluit maar naar je geld.
Dit moet natuurlijk anders. De persoon die vals beschuldigd werd moet meteen schadeloos gesteld worden d.m.v. beslagleggingen van bankrekeningen en verkopen van auto’s en huizen, boten enz.
Dan komt er een eind aan dat soort praktijken, eerder niet.

op 06 05 2009 at 11:34 schreef babs:

Wikipedia is erg leuk, maar alles wat erop staat is consensus. Je link naar het stuk dat Duesberg flauwekul verkoopt begint zelfs met The current consensus in the scientific community is…

Wetenschappers die democratisch besluiten wat waar is, dat is eng.

neem de proef op de som en participeer eens in een barebacksessie met HIV-geïnfecteerden

Ik pas wel op, het zou best kunnen dat je daar AIDS van krijgt. Het is overduidelijk dat relatief veel barebackhobbyisten ernstig ziek worden. Ik ontken niet dat er zieken zijn, ik twijfel er alleen aan of dat komt door HIV, of HIV uberhaupt wel bestaat (is nog nooit aangetoond via standaardprocedures waarmee een virus normaal gesproken wordt aangetoond), of HIV, als het bestaat en besmettelijk is, leidt tot AIDS en of AIDS-medicatie wel het geschikte middel is als er nog geen AIDS is en alleen een vermeende HIV besmetting.

Dan stel ik voor dat je eens gaat twijfelen of een aanstormende trein met 120 km per uur tegen je aan laten rijden werkelijk pijn doet; of dat als een vrouw ‘Nee’ zegt, ze ook werkelijk ‘Nee’ bedoelt.

Grappig dat deze komt van iemand die de vergelijking tussen Canon en Pirate Bay te ver vindt gaan. Ik denk overigens dat die trein redelijk pijnloos is, maar ik weet ook dat nog nooit iemand een botsing met de trein overleefd heeft. Er is geen enkele aanwijzing dat een botsing met een trein fijn is. De analogie van de trein met HIV bestaat en is besmettelijk en leidt tot AIDS is nogal scheef. Ik vind Canon toch een stuk meer op Pirate Bay lijken dan jouw trein op het consensus-Aids-verhaal.

Vrouwen die nee zeggen zullen soms ja bedoelen, en soms niet. Maar je zult hun nee moeten respecteren, omdat je anders het risico loopt dat je er naast zit en dus het risico loopt iemand te verkrachten. Consensus-wetenschappers hebben misschien gelijk en misschien niet. Als er twijfels over hun gelijk zijn, moet je die vooral uiten. Dat leidt niet tot verkrachting, maar tot wetenschappelijk debat. Nu wordt het wettenschappelijk debat verkracht doordat mensen die twijfelen en buiten de consensus vallen worden gecriminaliseerd en belachelijk gemaakt. De klimaathisterie, CO2 leidt tot opwarming, is hier ook een goed voorbeeld van.

op 07 05 2009 at 19:33 schreef Tjerk:

Samenweringssites zijn ook er leuk, maar alles wat er op staat zijn niet nader te controleren beweringen, die samen met allerlei uit de context gerukte weetjes aan elkaar geknoopt worden.

Zijn AIDS-testkits inderdaad onbetrouwbaar? Je weet niet of het zo is, je weet alleen dat een samenzweringssite zégt dat het zo is, omdat ‘ie het over heeft genomen van andere samenzweringssites die het weer over hebben genomen van… precies.

En wat die consensus betreft: heb jij een medische opleiding, babs? En heb jij de vakwetenschappelijke literatuur op het gebied van AIDS een beetje bijgehouden?

Luidt het antwoord op een van deze twee vragen ‘Nee’, dan ben je net zo afhankelijk van de consensus t.a.v. de relatie tussen HIV en AIDS als dat je bent van de wetenschappelijke consensus wanneer je een vliegtuig instapt of een schoolboek voor je dochter koopt waar staat dat mensen een gemeenschappelijke voorouder heeft met apen.

Wetenschappelijk debat wordt niet op blogs gevoerd, maar in wetenschappelijke tijdschriften, door mensen die weten waar ze over spreken.

op 08 05 2009 at 11:11 schreef babs:

Zijn AIDS-testkits inderdaad onbetrouwbaar? Je weet niet of het zo is, je weet alleen dat een samenzweringssite zégt dat het zo is

Dat zeggen HIV tests (AIDS tests bestaan niet) zelf, Tjerk. Dus niet een complotsite, die een complotsite uit zijn verband citeert. Zie ook het plaatje bij deze link.
http://zapruder.nl/portal/artikel/aids_er_bestaan_geen_hiv_tests/

Wetenschappelijk debat wordt niet op blogs gevoerd, maar in wetenschappelijke tijdschriften, door mensen die weten waar ze over spreken.

Stel nu dat iemand bewijst dat AIDS helemaal niet bestaat (ik denk dat het wel bestaat), denk je dan dat hij zo’n verhaal gepubliceerd krijgt in laten we zeggen de Lancet? Wie betalen het overgrote deel van de advertenties in de Lancet? Pharmabedrijven. Wie denk je dat er gevraagd worden voor peer-review? Onafhankelijke wetenschappers zonder financiele belangen in de pharmawereld? No way.

Ik durf te stellen dat Galilei vandaag de dag nooit door peer-review zou komen. Veel te controversieel. Peer review zorgt er voor dat er geen troep wordt gepubliciteerd, maar het maakt ook grote doorbraken een stuk lastiger. Stapje voor stapje wordt de algemene lijn gevolgd.

Bovendien is je argument een autoriteitsargument. ‘Laat het over aan de mensen die er verstand van hebben’, zal ik de volgende keer tegen je zeggen als je denkt het weer eens beter te weten dan Balkenende, ‘het politieke debat wordt niet op blogs gevoerd, maar in de tweede kamer, door mensen die weten waarover ze spreken.’

Natuurlijk kan ik niet alles beoordelen, zowel wetenschappelijk niet als politiek niet, maar ik zie wel wanneer heel normale vragen helemaal niet beantwoord worden. Bij heel normale vragen over de consensus-Aidstheorie, maar ook de consensus-klimaattheorie zie je dat de consensus-wetenschap niet verder komt dan verdachtmakingen. Een normaal antwoord blijft uit. Dat is onwetenschappelijk en uitermate verdacht.

op 08 05 2009 at 12:53 schreef Henk:

The current consensus in the scientific community is… betekent gewoon de algemene mening in de wetenschappelijke wereld is…

op 08 05 2009 at 19:14 schreef Betaman:

Op welke eenvoudige vragen omtrent de klimaatopwarming krijg jij geen antwoord babs?

Het beroep op autoriteit opvoeren als drogreden om een redenering te ontkrachten, wordt vaak onterecht gedaan. De enige reden waarom het een drogreden is omdat een expert in een vakgebied niet per definitie gelijk heeft als hij of zij uitspraken doet over een specialistisch onderwerp. Dat neemt niet weg dat het natuurlijk vele malen waarschijnlijker is dat experts met goed onderbouwde argumenten komen dan de gemiddelde leek. Helaas zijn de argumenten van experts vaak onbegrijpelijk voor het grote publiek, waardoor het wantrouwen gevoed wordt.

op 08 05 2009 at 23:42 schreef jan techneut:

Nu jullie het zeggen, ik heb ook een vodafone mobieltje die een bericht krijgt als ik de belgische grens oversteek. Dan weten ze dus waar ik ben (en volgens mij stond ie toen niet aan). Ik heb me bewust niet aangemeld bij Vodafone (dan krijg je gratis 5 euro beltegoed), dus dan weten ze niet WIE ik ben.
Tegenwoordig vraagt men om de haverklap om je adresgegevens om "in het klantenbestand te worden opgenomen". Ik weiger dat consequent, het geeft wel aan hoe graag men alles van iedereen bij wil houden. De privacydiscussie is zeker geen theoretische diskusie.
Feit is dat men zowel met het openbaar vervoer (nieuwe algemene OV-kaart) als met de auto (black box onder het motto belastingen) probeert iedereens gangen na te kunnen gaan.

op 09 05 2009 at 08:05 schreef Laila:

Jan techneut,rare gewaarwording is dat.
Dan weten ZE waar ik ben?
Gegevens zijn beter te documenteren als er een naam of nummer voorstaat,als je cityzen X of Y bent als anonieme is dat toch iets lastiger.

Ik had onlangs een medewerker van Vodavone aan mijn klaarblijkelijk niet al te anonieme telefoonnummer aan de lijn, of ik mijn anonieme nummer (sedert bijna 2 decennia in mijn bezit)niet liever in een abonnement wilde omzetten.Ik was eerst sprakeloos.
Het voelde als huisvredebreuk.
De man bleef geduldig en vriendelijk maar ik kookte inwendig en heb de speekwoordelijke 10 (het waren er eerder 100) tellen in acht genomen,hij zal inmiddels wel bekend zijn met mijn soort reactie.
Ik heb hem netjes maar met klem gevraagd wat de zin van een ‘anoniem’ nummer is als zij mij te pas en te onpas met aanbiedingen lopen bestoken,ook via allerlei *&%#@*@* smsjes.
Is er nu werkelijk niets dat heilig blijft?

op 09 05 2009 at 09:40 schreef Tjerk:

Babs"Dat zeggen HIV tests (AIDS tests bestaan niet) zelf, Tjerk. Dus niet een complotsite, die een complotsite uit zijn verband citeert."

Behalve dan dat al die complotsites dit verhaal klakkeloos van elkaar overnemen, met de voorbeelden erbij, zonder te vertellen wat voor soort HIV-testkits het zijn. Een vergelijkbare disclaimer staat namelijk ook op een zwangerschapsthuistestje.

En voorbeelden uit 1997? Alsof de wetenschap tien jaar heeft stilgestaan, zeg.

Nu naar de wetenschappelijke werkelijkheid:

"The evidence regarding the risks and benefits of HIV screening was reviewed in July 2005 by the U.S. Preventive Services Task Force.[15] The authors concluded that:

‘…the use of repeatedly reactive enzyme immunoassay followed by confirmatory Western blot or immunofluorescent assay remains the standard method for diagnosing HIV-1 infection. A large study of HIV testing in 752 U.S. laboratories reported a sensitivity of 99.7% and specificity of 98.5% for enzyme immunoassay, and studies in U.S. blood donors reported specificities of 99.8% and greater than 99.99%. With confirmatory Western blot, the chance of a false-positive identification in a low-prevalence setting is about 1 in 250 000 (95% CI, 1 in 173 000 to 1 in 379 000).’

Other studies have confirmed the accuracy of current methods of HIV testing in the United States, reporting false-positive rates of 0.0004% to 0.0007% and false-negative rates of 0.003% in the general population.[16][17][18][19][20][21][22][23]"

15 ^ Chou R, Huffman LH, Fu R, Smits AK, Korthuis PT (July 2005). "Screening for HIV: a review of the evidence for the U.S. Preventive Services Task Force". Ann. Intern. Med. 143 (1): 55–73. PMID 15998755.

16 ^ Kleinman S, Busch M, Hall L, Thomson R, Glynn S, Gallahan D, Ownby H, Williams A (1998). "False-positive HIV-1 test results in a low-risk screening setting of voluntary blood donation. Retrovirus Epidemiology Donor Study". JAMA 280 (12): 1080–5. doi:10.1001/jama.280.12.1080. PMID 9757856.

17 ^ Burke D, Brundage J, Redfield R, Damato J, Schable C, Putman P, Visintine R, Kim H (1988). "Measurement of the false positive rate in a screening program for human immunodeficiency virus infections". N Engl J Med 319 (15): 961–4. PMID 3419477.

18 ^ MacDonald K, Jackson J, Bowman R, Polesky H, Rhame F, Balfour H, Osterholm M (1989). "Performance characteristics of serologic tests for human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) antibody among Minnesota blood donors. Public health and clinical implications". Ann Intern Med 110 (8): 617–21. PMID 2648922.

19 ^ a b Busch M, Eble B, Khayam-Bashi H, Heilbron D, Murphy E, Kwok S, Sninsky J, Perkins H, Vyas G (1991). "Evaluation of screened blood donations for human immunodeficiency virus type 1 infection by culture and DNA amplification of pooled cells". N Engl J Med 325 (1): 1–5. PMID 2046708.

20 ^ Van de Perre P, Simonon A, Msellati P, Hitimana D, Vaira D, Bazubagira A, Van Goethem C, Stevens A, Karita E, Sondag-Thull D (1991). "Postnatal transmission of human immunodeficiency virus type 1 from mother to infant. A prospective cohort study in Kigali, Rwanda". N Engl J Med 325 (9): 593–8. PMID 1812850.

21 ^ Update: serologic testing for HIV-1 antibody–United States, 1988 and 1989. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 1990; 39:380.

22 ^ Urnovitz H, Sturge J, Gottfried T (1997). "Increased sensitivity of HIV-1 antibody detection". Nat Med 3 (11): 1258. doi:10.1038/nm1197-1258. PMID 9359701.

23 ^ Farzadegan H, Vlahov D, Solomon L, Muñoz A, Astemborski J, Taylor E, Burnley A, Nelson K (1993). "Detection of human immunodeficiency virus type 1 infection by polymerase chain reaction in a cohort of seronegative intravenous drug users". J Infect Dis 168 (2): 327–31. PMID 8335969.

(Of je wikipedia vertrouwt doet er niet zoveel toe; die negen voetnoten naar wetenschappelijke studies, voetnoten die geheel ontbreken op die aluhoedjessite van je, spreken voor zich lijkt me.)

"Stel nu dat iemand bewijst dat AIDS helemaal niet bestaat (ik denk dat het wel bestaat), denk je dan dat hij zo’n verhaal gepubliceerd krijgt in laten we zeggen de Lancet?"

Dat is hetzelfde argument dat creationisten maken. En ufologen. En bigfootonderzoekers. En elke andere crackpot die niet serieus genomen wordt door echte onderzoekers.

Hmmm… moeilijk kiezen wat ik meer vertrouw: het meest gerennommeerde medische tijdschrift op aarde, of een aluhoedjesblog als Zapruder?

Zelfs voor jou is dat geen vraag, aangezien je barebacken niet zit zitten omdat je daar AIDS van krijgt.

Maar ondertussen zou je je eens af moeten vragen wat AIDS-patiënten eind jaren ’70 deed sterven als beschimmelde kasplantjes, en hoe het kan dat HIV-patiënten met de ontwikkeling van steeds betere antiretrovirale drugs steeds langer gezond leven.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS