Home » Archief » ‘Zo neen, waarom niet?’


[22.05.2009]

‘Zo neen, waarom niet?’

Barracuda

Lai15 (56k image)
Illustratie: Justine Lai

Afgelopen weekend was er in de Amsterdamse Apollohal het Eerste Nationaal Islam congres. In de hoofdzaal pleitten vooral gematigde sprekers voor dialoog en burgerschap, terwijl de bovenzaal in het teken stond van het salafisme, een fundamentalistische stroming die de levenswijze nastreeft van de profeet Mohammed en zijn metgezellen. Nou zou je toch zeggen, goed dat de organisatoren deze openheid betrachten in een poging wat meer begrip te kweken voor de islam, dan om het geloof louter in moskeeën achter gesloten deuren te belijden.

Maar nee, de PVV viel natuurlijk meteen weer over een kennelijk wat al te enthousiaste sjeik die voorspelde dat de islam de overhand zal krijgen (waarbij hij ongetwijfeld niet zal hebben bedoeld dat de islam verplicht wordt opgelegd) en over een oproep om Nederlandse shariarechtbanken in de voeren. Dergelijke rechtbanken oordelen over echtscheiding, financiële zaken, erfenissen, burenoverlast en huiselijk geweld en bestaan bijvoorbeeld al veel langer in grote Engelse steden, waar ze een speciale status hebben verkregen. De PVV: ‘Deelt u (minister) de mening dat de islam nooit en te nimmer de overhand mag krijgen in Nederland en evenmin de wereld bestuurt? Deelt u onze mening dat de islamisering van Nederland met kracht moet worden gestopt? Zo neen, waarom niet?’

Geert Wilders was trouwens gewoon uitgenodigd op het Nationaal Islamcongres, maar liet zich natuurlijk niet zien. Wel aanwezig was joods-christelijk pastor Ben Kok van het islamofobe Het Vrije Volk: ‘Eerst de feiten, daarna mijn beleving ervan, voor zover ik mijn woede en verontwaardiging tot het eind kan bewaren’. Nou, dat duurde niet lang, want Ben kreeg het na vier sprekers al te kwaad. ‘Ik ben verbijsterd over de leugens hier, te weten de zeer eenzijdig positieve verwoording van de islam en ik snap niet, dat zo’n grote groep mensen met oogkleppen voor daar invliegt’, ging Kok voor de tv-camera’s te keer.

Maar waar die Kok nou toch bang voor is, wordt uit zijn hele stukje niet duidelijk. Goed, Kok vindt de islam geen ‘gezellige multiculti religie’, maar of de islam een totalitair systeem is, vol bloedvergieten? Weet Kok nou echt niet het verschil tussen islam en islamitisch extremisme? Of tussen dierenvrienden en dierenextremisten? Of tussen de pakweg de Pinksterbeweging en zwarte-kousenkerken?

En waaruit zou die gevreesde islamisering eigenlijk moeten bestaan? Nederland telt enkele honderden moskeeën versus duizenden kerken. Toch gelooft minder dan vijftig procent en de ontkerkelijking zet onverminderd door. De moskeeën worden hoofdzakelijk bezocht door bevolkingsgroepen die de islam vanouds belijden, dus de angst dat onze kanten muts met zilveren oorijzers wordt vervangen door een hoofddoek lijkt ietwat prematuur.

Barracuda bestrijdt onzin- en domdenken in de (alternatieve) media met mondsnoerende logica. Meer op zijn (haar?) weblog.

Barracuda, 22.05.2009 @ 10:13

[Home]
 

21 Reacties

op 22 05 2009 at 10:44 schreef EH:

(waarbij hij ongetwijfeld niet zal hebben bedoeld dat de islam verplicht wordt opgelegd)

Ja, vast.

en over een oproep om Nederlandse shariarechtbanken in de voeren

Pardon?

Dergelijke rechtbanken oordelen over echtscheiding, financiële zaken, erfenissen, burenoverlast en huiselijk geweld en bestaan bijvoorbeeld al veel langer in grote Engelse steden, waar ze een speciale status hebben verkregen.

Oh, dan is het goed.

op 22 05 2009 at 11:22 schreef Gerrit:

Dergelijke rechtbanken oordelen over echtscheiding, financiële zaken, erfenissen, burenoverlast en huiselijk geweld en bestaan bijvoorbeeld al veel langer in grote Engelse steden, waar ze een speciale status hebben verkregen.
==============================

Natuurlijk kunnen vrouwen ervoor kiezen engelse wetten te laten oordelen…..
Wat zou er eigenlijk overblijven van zo’n vrouw die kiest voor de engelse wet in plaats van sharia!

Geinstitionaliseerde ongelijkheid ten nadele van vrouwen, niets anders.

En daar wordt hier maar wat langsheen geprietpraat!…onvoorstelbaar.

op 22 05 2009 at 11:34 schreef Benedictus:

Als Hassnae meer `volgelingen` krijgt, dan de aanwezige salafistenimams ben ik pas gerust.

Nu zal de doorsnee moslim net zo vaak de Koran spellen als ik de Bijbel, daar ben ik dus niet zo bang voor. Iemand als Pieter of Tjerk weet heel wat meer van de islam dan de meeste moslims zelf. Die zijn gewoon met de dagelijke dingen bezig i.p.v. het uitpluizen van koranteksten. Hetzelfde geldt zeker voor katholieken, die mochten vroeger zelfs geen Bijbel in bezit hebben.

Wat mij wel verontrust, is de steun die de politiek aan de orthodoxie geeft in de vorm van de aanstelling van Tariq Ramadan en het uitnodigen van moslimgeestelijken die WEL de boel op stang jagen met hun eisen. Ook de situatie in Engeland baart mij zorgen.

Bovendien verdwijnen de kerken als sneeuw voor de zon en komen er steeds meer moskeeen bij. Dat mag dan op deze site niet betreurd worden, toch is het voor velen een ontwikkeling die wel zorgen baart. Elke snelle verandering kost moeite. Vooral als die omgeven wordt met veel onzekerheden.

Het probleem is niet de doorsnee moslim, maar de salafistische imams met hun voorstellen en eisen, die niet alleen bedreigend zijn voor christenen en ongelovigen, maar ook voor iemand als Hassnae!

op 22 05 2009 at 11:46 schreef Zottelkopf:

Ja, maak de boodschapper(s) maar belachelijk,en slaap rustig verder.

op 22 05 2009 at 13:10 schreef Ali A Allawi:

Interessanter dan het geneuzel van alarmist Kok en betweter Barracuda is het artikel "Zinloos gespartel van puristen. Islam op dood spoor" in de papieren Volkskrant.

op 22 05 2009 at 13:44 schreef judas:

benedictus,
er is echt geen verschil tussen de islam van hassnae bouazza en die van de baardmannen of tariq ramadan. de methode mag dan verschillend zijn, het doel is hetzelfde, islamisering van de samenleving

op 22 05 2009 at 15:31 schreef Pieter:

En waaruit zou die gevreesde islamisering eigenlijk moeten bestaan?
Dat is bijvoorbeeld weten wat veel moslim(jongeren) bezig houdt.

De oude, strijdlustige slogan van de Broederschap, luidt: "Allah is ons doel, de Profeet is onze leider, de Koran is onze wet, jihad is onze weg, en sterven op het pad van God is ons hoogste verlangen". Natuurlijk slaat zoiets niet aan en dus heeft Tariq Ramadan, met andere ideologen van de MB de Ijtihad bedacht. Jihad is nog steeds het doel van de MB maar weet dat gewapende strijd niks oplevert.

Tariq Ramadan spreekt daarom over de innerlijke bevrijding van Europa. Hoe verwoord hij dat?
In een interview met Islamonline.com zegt Tariq: "Iedereen kan overal moslim zijn, al is hij in de minderheid. Sterker nog: op het moment dat moslims in Europa beginnen te getuigen, worden zij puur door hun moreel overwicht een meerderheid."

Vervolgens komt de motivatie (Soera 2,249): "Vaak heeft een kleine troepenmacht met Gods toestemming een grote troepenmacht overwonnen! God is met hen die geduldig volharden."
Kijk, da’s nou nog eens wat je noemt een bruggenbouwer.

Zelf denk ik niet dat islamisering ook maar enige kans van slagen heeft. De afwijzing in de samenleving is bijna compleet en de motor, de oliedollar-renaissaince, droogt binnenkort op.

op 22 05 2009 at 15:40 schreef hj:

Dergelijke rechtbanken oordelen over echtscheiding, financiële zaken, erfenissen, burenoverlast en huiselijk geweld en bestaan bijvoorbeeld al veel langer in grote Engelse steden, waar ze een speciale status hebben verkregen.

Dat is een regelrechte aanslag op de rechtsstaat en het principe dat de wet voor iedereen geldt en iedereen voor de wet gelijk is. Uiterst zorgwekkend en bepaald niet iets om je zo laconiek van af te maken.

op 22 05 2009 at 16:12 schreef Jur:

Wilders niet op het islamcongres? Gek he! :)
Een imam van de As Soennah moskee laat zich toch ook niet zien op een congres voor joodse colonisten?

op 22 05 2009 at 17:04 schreef Niek:

Dat is een regelrechte aanslag op de rechtsstaat en het principe dat de wet voor iedereen geldt en iedereen voor de wet gelijk is. Uiterst zorgwekkend en bepaald niet iets om je zo laconiek van af te maken.

In alle westerse landen heb je kerkelijke rechtbanken die zich onder andere bezig houden met familierecht. Als je als jood of katholiek wilt scheiden voor de kerk zul je naar een Bisschoppelijke of rabbinale rechtbank moeten gaan. Voor moslims zal dat niet anders zijn, zij zullen zich tot een Sharia rechtbank moeten wenden.

Voor de wet kan namelijk alleen het burgerlijk huwelijk worden ontbonden.

Verder staat het een ieder vrij om een arbiter te kiezen. Bij vermogensrechtelijke geschillen komt dit vaak voor. Buiten de rechter om besluiten de partijen dan om zelf een arbiter in de arm te nemen. Deze arbiter bestaat ook vaak uit een geestelijk leider. Zo zullen orthodoxe joden in New York bij zakelijke geschillen zelden naar de gewone rechter stappen, maar leggen ze hun geschillen voor aan een rabbinale rechtbank. Ook in Nederland komt het vaak voor dat men een mediator, geschillencommissie of een andere particuliere instantie inschakelt.

op 22 05 2009 at 17:17 schreef Gerrit:

Als een moslimvrouw in een geschil binnen een dergelijk shariagebied zal kiezen voor engelse wetten loopt ze gerede kans niet lang meer te leven.
De praktijk in wijken in Birmingham heeft dat al 2x bewezen met de dood als gevolg en voorzover mij bekend 17x met verminkingen, gebroken botten enz. En dat alleen in Birmingham.
Dan komt de engelse rechter er aan te pas (als die vrouw durft en er ook nog in slaagt aangifte te doen)en die gaat de moslim achtergrond van de verdachte als verzachtende omstandigheid meewegen.

De vrouw is het haasje onder sharia en iedereen die dat wil accepteren en goedpraat is niet beter dan de eerste de beste nazi, rechtsextremist, linksextremist, holocaustontkenner of blonde god!!

op 22 05 2009 at 17:27 schreef Jarich:

Als jij het zegt zal het wel zo zijn, Gerrit.

op 22 05 2009 at 17:31 schreef Benedictus:

Niek, het is bij hoge uitzondering dat een katholiek in een westers land naar een kerkelijke rechtbank gaat. Ja, in de 50/60er jaren kwam dat nog voor. De desbetreffende betrokkenen heb ik zelf daarover gehoord. Behalve dat zoiets jaren duurde, kostte dat ook nog eens veel geld. Overigens lukte het wel. Met de motivatie gaat de R.K.-Kerk zeer zorgvuldig om vandaar de lange tijdsduur.

Het is dus inderdaad zo, dat een R.K.-huwelijk, zonder toestemming van de kerkelijke rechtbank, met alles erop en eraan niet mogelijk is na een echtscheiding.

Nu wordt meestal na een echtscheiding een nieuw huwelijk -zelf bijgewoond van mijn eigen zoon en schoondochter- gewoon ingezegend. Alleen is daar dus geen traditionele mis aan verbonden, maar betreft het een alternatieve huwelijksinzegening. Weinig katholieken hebben daar een probleem mee, ook de pastoor niet. Katholieken hier gaan zeker in deze tijd geen jarenlange procedures aanspannen en daar een hoop geld aan spanderen.

Bij moslims schijnt dat allemaal stukken eenvoudiger te liggen. Weinig tijd en voordelig. Tenminste zoals ik dat heb gezien op tv.

op 22 05 2009 at 17:44 schreef Pieter:

Het mooie van het systeem is dat je de familie kunt afkopen. Heb je een baldadige bui, en heb je wat centjes, dan ga je gewoon je gang. Bij de tweede sanctie word je officieel buiten de gemeenschap geplaatst. Maar goed, dan heb je je lol al gehad.

http://www.dailymail.co.uk/news/article-513218/A-brutal-beating-justice-meted-humble-street-cafe-sharia-law-operates-Britain.html

op 22 05 2009 at 17:47 schreef Pieter:

ALs het al tot een rechtzaak komt uiteraard.

http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/2213863/Forced-marriage-victims-being-betrayed-by-doctors.html

op 22 05 2009 at 18:02 schreef Pieter:

Nog frappanter, in de UK is een brede coalitie gevormd tegen de sharia courts. Voornamelijk gedragen door vrouwen, zoals de Brits-Iraanse Maryam Nemazee. De petitie kan hier getekend worden:
http://onelawforallpetition.com/onelaw/onela300.php?nr=40155035

op 22 05 2009 at 19:48 schreef philippine:

Peter Breedveld, waarom nou toch weer dat zinnetje van Daniel Teeboom?

op 22 05 2009 at 19:50 schreef Peter:

Om een ieder eraan te herinneren wat een hypocriete rioolrat Teeboom is. Mensen neigen nogal eens te vergeten, zie je.

op 22 05 2009 at 20:42 schreef hj:

Niek: In alle westerse landen heb je kerkelijke rechtbanken die zich onder andere bezig houden met familierecht. Als je als jood of katholiek wilt scheiden voor de kerk zul je naar een Bisschoppelijke of rabbinale rechtbank moeten gaan. Voor moslims zal dat niet anders zijn, zij zullen zich tot een Sharia rechtbank moeten wenden.

Voor de wet kan namelijk alleen het burgerlijk huwelijk worden ontbonden.

Verder staat het een ieder vrij om een arbiter te kiezen. Bij vermogensrechtelijke geschillen komt dit vaak voor. Buiten de rechter om besluiten de partijen dan om zelf een arbiter in de arm te nemen. Deze arbiter bestaat ook vaak uit een geestelijk leider. Zo zullen orthodoxe joden in New York bij zakelijke geschillen zelden naar de gewone rechter stappen, maar leggen ze hun geschillen voor aan een rabbinale rechtbank. Ook in Nederland komt het vaak voor dat men een mediator, geschillencommissie of een andere particuliere instantie inschakelt.

Eh, een bemiddelaar bij een conflict is wel van een andere orde dan een rechtbank. Uiteindelijk kan het natuurlijk zover komen dat de rechter eraan te pas moet komen en dan moet er maar één optie zijn die voor iedereen gelijk is.

Iedereen heeft het recht volgens onze eigen wetten -die voor iedereen gelden- behandeld te worden, ook moslimvrouwen. In Saüdi-Arabië gaat men immers nogal anders om met verkrachtingszaken dan wij hier in Nederland. Als je het toestaat dat bevolkingsgroepen hun eigen particuliere (en in dit geval uiterst vrouwonvriendelijke) rechtsstelsel handhaven, is steniging van verkrachtingsslachtoffers uit moslimkringen in Nederland helemaal niet zo ver meer van ons verwijderd.

Met kerkelijke rechtbanken ben ik niet bekend, maar ik begrijp dat dat iets katholieks is. In de protestantse (reformatorische) kerk waar mijn ouders nog 2x per zondag heen gaan kent men zoiets niet. Wel is het zo dat je er niet kunt hertrouwen als je gescheiden bent, maar ook dat is bij de meeste protestantse kerken geen enkel probleem meer.

op 23 05 2009 at 01:44 schreef Benech:

Ik weet het niet hoor, maar volgens mij is (ookal is het zelfbenoemd) een "joods-christelijke pastor" a la Ben Kok een contradictio in terminis. Bovendien vraag ik me even hardop af op welke basis hij dat Joodse sausje over zijn pastoraat wil gooien, Zijn pro-Israelische en/ of filosemitische standpunten ten spijt, maar daarmee wordt Ben Kok volgens mij nog bij lange na geen incrowd in Joods Nederland. Immers, is Ben al langs de chirurg geweest voor zijn praeputium?

op 23 05 2009 at 10:15 schreef Mark:

Precies, Ben Kok is gek, de islam is hardstikke Ok en loopt over van respect voor vrouwen en homo’s, en wie dat niet gelooft vraagt het maar aan de sharia rechtbanken in Engeland. Barracuda, haal je hoofd eens uit je reet zou ik zeggen.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN MEI

O Polderhitler

O Waarom ik Wilders (en Van der Plas, Yesilgöz en Omtzigt) gewoon extreemrechts blijf noemen

O De ondraaglijke hypocrisie van Natascha van Weezel

O Ik las Hannah Arendt en Wilders lijkt dus écht op Hitler

O Snakken naar Jodenhaat, met wijd opengesperde snavels

O Hoe je antisemitisme bestrijdt

O De vrije pers heeft zijn eigen graf gegraven

O Yvonne Coldewijer is een zegen voor de NVJ

O Wilders 1: stevig verankerd in het kolonialisme

O De ene schelder is de andere niet

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS