Home » Archief » Teeboom


[23.05.2009]

Teeboom

Hassnae Bouazza

Gloeden8 (78k image)
Illustratie: Wilhelm von Gloeden

Daniel Teeboom heeft een maand geleden het programma Advocaat van de Duivel gezien, waarin Geert Wilders terechtstond in een gesimuleerde rechtszaak. In Trouw van vorige week zaterdag vraagt Teeboom zich af waarom Wilders geen kritiek mag uiten op de politieke islam en Israël wel mag worden vergeleken met Nazi-Duitsland.

Nu weet ik niet hoe de ontvangst was van Teebooms televisie, maar Nazi-Duitsland kwam in het programma niet aan bod, net zo min als Israël. Voor sommigen leiden alle wegen naar Rome, voor Teeboom leiden die altijd en onvermijdelijk naar Israël.

Teeboom schrijft dat hij zag hoe de aanklagers, Thomas von der Dunk en ikzelf, genoten van hun overwinning. Dat Teeboom het ons kwalijk neemt dat we tevreden zouden hebben gekeken, is potsierlijk. Teeboom veroordeelt mensen op basis van hun blik. Bovendien was er niks om overdreven tevreden over te zijn, het was een simulatie, niet echt dus.

In het programma draaide het om drie stellingen: Wilders veroorzaakt maatschappelijke onrust, hij minacht het parlement en hij discrimineert. Teebooms bewering dat Von der Dunk en ik vinden dat Wilders moslims niet mag kwetsen, heeft hij uit zijn uit zijn duim gezogen, want dat kwam helemaal niet aan de orde.

Vervolgens gaat Teeboom over op zijn specialiteit, het wegzetten van andersdenken als antisemiet. Dit doet hij in mijn geval door te wijzen op een stuk van mij in Vrij Nederland waarin ik erop wees dat de islamitische geestelijke Yusuf al-Qaradawi, in weerwil van wat op islamofobe websites over hem wordt beweerd, op zijn eigen website vrouwenbesnijdenis afkeurt en verzoenend spreekt over Joden.

Dat ik, zoals Teeboom beweert, zou hebben geschreven dat Qaradawi ‘eigenlijk heel gematigd is omdat hij onderscheid maakt tussen het zionisme en Joden in het algemeen’, is onjuist en zo na te lezen in het desbetreffende stuk.

Het is bovendien nogal vreemd dat Teeboom ruim drie weken na dato alsnog deze uitzending bespreekt om zijn stokpaardje Israël te berijden. Vooral ook omdat recent Gretta Duisenberg in hetzelfde programma terecht stond. Duisenberg werd schuldig bevonden aan onder andere antisemitisme, dus er was geen reden voor Teeboom zich wederom in zijn slachtofferschap te wentelen. Wat zal hij gebaald hebben.

Ik heb me zowel in NRC Handelsblad als op de site Frontaal Naakt, waarvoor ik veel schrijf, uitgesproken tegen Wilders’ échte vervolging en gepleit voor zijn onbeperkte vrijheid van meningsuiting. Teeboom heeft dit als trouwe bezoeker van de site gelezen, maar verzwijgt dit feit, omdat het zijn rammelende betoog ondermijnt.

Teeboom heeft ook mijn stuk in de Volkskrant gelezen waarin ik jongeren, die ‘hamas’-leuzen scandeerden, scherp veroordeelde, maar ook dat laat hij buiten beschouwing.

Maar er is wel meer wat Teeboom verzwijgt. Teeboom en ik, we hebben namelijk een verleden. Ontevreden met de koers die de site Frontaal Naakt voer, heeft Teeboom niet alleen geprobeerd de site te saboteren, ook heeft hij mij er op verschillende sites van beticht een Holocaustontkenner te zijn. Teeboom is vooral geïnteresseerd in zijn eigen vrijheid van meningsuiting en aarzelt niet andersdenkenden door middel van sabotage en laster de mond te snoeren.

Dit wordt nog duidelijker in de discussie onder zijn stuk waarin hij mij van discriminatie beticht. Holocaustontkenning, discriminatie. Teeboom is niet van de kleine woorden, maar hij kan zijn beschuldigingen niet staven met bewijzen. Onder het dunne suikerlaagje van ogenschijnlijke beschaving schuilt veel venijn en onverwerkte rancune.

Waar het allemaal mee begon: Wilders mag zo hard uithalen als hij wil, het zou alleen voor hem pleiten als hij de sportiviteit zou hebben zijn tegenstanders aan te horen. Als je, zoals Wilders, weigert met moslims het gesprek aan te gaan, dan heb je niet alleen een probleem met de politieke islam, zoals Teeboom beweert, maar met alle moslims. Het valt op dat Wilders’ adepten zich vaak genuanceerder uiten dan de beste man zelf.

Ik ben het niet die Wilders of welke ideologische tegenstander dan ook in zijn vrijheid wil beperken. Dat doet Daniel Teeboom door andersdenkenden verdacht te maken of te proberen ze kalt zu stellen. Als ik mij van dezelfde tactiek als Teeboom zou bedienen, zou ik me hardop afvragen hoe het met zijn dubbele loyaliteit gesteld is omdat hij, een Nederlander, in het Israëlische leger heeft gediend en bij grensposten ongetwijfeld Palestijnse levens zuur heeft gemaakt, maar zo ben ik niet.

Het verbaast me dat Trouw zich laat gebruiken om persoonlijke rekeningetjes te vereffenen en frustraties af te reageren.

Dit is de oorspronkelijke versie van een opiniestuk dat vandaag in dagblad Trouw staat. Hassnae Bouazza (حسناء بوعزة) schrijft voor Vrij Nederland, De Volkskrant, nrc.nl, de website van het Vlaams-Nederlandse huis deBuren en de Arabische site van de Wereldomroep. Dat ze nog tijd heeft om in het geheim voorbereidingen te treffen voor de vestiging van het kalifaat in Nederland, mag een wonder heten.

Hassnae Bouazza, 23.05.2009 @ 10:17

[Home]
 

96 Reacties

op 23 05 2009 at 10:26 schreef Benech:

Hoewel ik Hassnae’s en Peter’s afschuw snap (omdat ik de achtergrond ken) verbaas ik me er even over waarom je je tot hetzelfde niveau als Daniel verlaagt. Waarom besteed je/jullie uberhaupt aandacht aan dit parvenu? Volgens mij is hij gewoon niet de moeite waard meer om op in te gaan, tis een beetje kleinzielige zeurderij aan het worden zo.
Begrijp me goed, ik snap en ken de motieven van Peter om Daniel te kicken van FN, maar laat hem dan ook in zijn eigen sop gaarkoken…

op 23 05 2009 at 10:43 schreef Peter:

Er is hier altijd wel iemand die meent ons te moeten voorschrijven wat we wel en niet mogen doen.

Hoe kom je erbij om te stellen dat Hassnae zich hier tot het niveau van Teeboom verlaagt? Ze houdt het feitelijk en onderbouwt keurig waarom Teebooms verwijt aan haar, dat ze Wilders’ vrijheid van meningsuiting zou willen beknotten, niet alleen feitelijk onjuist is, maar ook erg hypocriet, gezien het feit dat Teeboom zijn stinkende best doet om anderen de mond te snoeren, vooral door ze te beschuldigen van antisemitisme.

Er lijken nogal wat mensen te zijn die vinden dat we ons de beschuldigingen van antisemitisme, holocaustontkenning en alle andere kwalijke laster maar stilzwijgend moeten laten welgevallen.

Welnu, dat gaat niet gebeuren. Wie onware dingen beweert, wordt vanaf deze plek en vanaf andere plekken tegengesproken. Hypocrisie wordt blootgelegd, leugens worden geduid voor wat ze zijn.

Niet alleen mag Teeboom zijn rare stukken publiceren in een landelijke kwaliteitskrant, hij vertegenwoordigt ook een leger van gestoorde islamofoben en soortgelijk gespuis, dat zijn praatjes in razendsnel tempo over het hele Internet verspreidt.

Het is geen kleinzielige zeurderij om die onzin te weerleggen met feiten. Leugens en drogredenaties dienen altijd en overal te worden weerlegd. Het is kleinzielige zeurderij om daarover te zeuren.

op 23 05 2009 at 10:54 schreef Benech:

Tsja, ik vind het ook nogal rancuneus overkomen (van Daniel) maar rancune bestrijd je helaas niet met rancune. Sterker nog: rancune is m.i. weinig tot niet te bestrijden.
Heb zelf ook naar Advocaat van de Duivel gekeken, en moet zeggen dat ik het alleen al te dom voor woorden vind (omdat het een Guilt by Association is) om nu te menen dat jouw optreden erin jouw werkelijke opvattingen zou verkondigen.
Ik ken je niet persoonlijk maar ik lees lang genoeg mee op FN om te weten dat je standpunt over Geert W. genuanceerder en uitvoeriger is dan de paar pot shots die je op Mr. Hiddema hebt mogen afvuren. Om daar dan conclusies aan te verbinden, vind ik op zijn zachtst gezegd naief zoniet gewoon dom. Je pleegt daarmee een m.i. een soort karaktermoord: "Hassnae vindt iets omdat zij zelf moslima is.." oid. Maar alsjeblieft, doe het niet op hetzelfde trucje: "Daniel vindt iets omdat hij een Jood is…"
Ik snap je afschuw als je naam te grabbel wordt gegooid in een nationaal dagblad en dat is niet fijn, maar denk je nu werkelijk dat alle Trouw-lezers jullie fittie tot in de puntjes kennen? Ik zou al verbaasd zijn als ze de moeite willen nemen om op uitzending gemist Advocaat van de Duivel te willen terugkijken. Alleen al om die reden schiet je niets op met dergelijke rancune terug.

op 23 05 2009 at 10:56 schreef Benech:

Peter: je mag van mij doen wat je wil, maar de vraag die ik enkel stel, is of het effect heeft.

op 23 05 2009 at 11:01 schreef Peter:

Maar alsjeblieft, doe het niet op hetzelfde trucje: "Daniel vindt iets omdat hij een Jood is…"

Waar o, waar, Benech, schrijft Hassnae dat Daniel iets vindt ‘omdat hij jood is’?

Ik begin me nu af te vragen of je Hassnae’s stuk wel hebt gelezen. Het slaat echt als een tang op een varken, wat je beweert. Dat gezeur over ‘rancune’ ook. Hoezo is het rancune om onzin te weerleggen en hypocrisie te duiden?

Een makkelijk verwijt altijd, ‘rancune’. Iedereen strooit er altijd en overal mee. Als je iets negatief bespreekt, als je duidt op de gebrekkigheid van andermans betoog, zelfs als je weerlegt dat je Wilders de mond zou willen snoeren, altijd word je ‘rancune’ verweten.

op 23 05 2009 at 11:04 schreef Laila:

Helaas is Meneer Teeboom niet de enige in zijn soort.Ik heb een hele rits de Frontale Revue zien passeren die er soortgelijke niet al te frisse ideeën op na hielden.Hij was niet de eerste en zal zeker niet de laatste zijn.

Er is bijna niets mooier dan het geschreven woord maar mooie woorden kunnen ook fungeren als rookwolken voor gedachten die het daglicht niet kunnen verdragen, Eenvoudige Allochtoon heeft altijd gelijk gehad in wie niet zo zuiver op de graat was.

Persoonlijk geef ik liever de voorkeur aan mensen met een uitgesproken mening al wijkt die nog zo van de mijne af.

Het is geen schande als je ergens een mening over hebt en het is zeker geen schande als je ergens duidelijk een voorkeur voor hebt maar het lijkt er op alsof sommige lieden louter hun keuze kunnen rechtvaardigen door andermans mening(ten onrechte) neer te sabelen.

op 23 05 2009 at 11:30 schreef Benech:

Peter: ja hoor, door te beschrijven wat Daniel’s specialiteit zou zijn, begeef je je op dat vlak m.i. Het is een beetje vooroordeelbevesigend: Moslims hebben als specialiteit Geert Wilders en Joden hebben een spcialisme voor antisemieten.

En dat het een zekere vorm van rancune is, lijkt me vrij triviaal. Als mijn buurman een stukje met dezelfde inhoud had geschreven in Trouw over Hassnae, dan had ze vermoedelijk niet zo fel van leer getrokken. Nu het de verloren zoon van FN betreft, wordt er fel van leer getrokken. Begrijp me goed, ik snap die houding best, maar wat schiet je ermee op? Lucht het op? Ben je nu blij omdat je weer eens Daniel bij de ballen hebt gepakt omdat hij weer eens onzin kakelde? Nounou, tjongejonge, poehpoeh. Veel plezier hoor Peter om je in dit wespennest (van deze fittie) te blijven begeven. Ik heb mijn handje er wat mij betreft voor het laatst ingestoken.

op 23 05 2009 at 11:35 schreef Laila:

Benech,ik begrijp je vraag en geloof absoluut dat je het goed bedoelt.

Sommigen lijkt het werkelijk overal aan gelegen om ‘het Joods zijn’ er continu aan de haren bij te slepen zelfs als het niet genoemd word. Zodra iemand zich uit over zijn vermeende Joodse sympathieën, of nog erger als wat gezegd wordt op antisemitisme berust dan komen er uit alle hoeken mensen gekropen die 1/8 Joods zijn en een virtuele knokploeg formatie vormen en net zo lang op je inbeuken en je voor antisemiet uit maken totdat je murwgeslagen in een hoek ligt.

Wat ik zo bedenkelijk vind is dat bepaalde mensen er heel veel voor over hebben om geen grenslijn tussen antizionisme en antisemitisme in stand te houden.Het zijn opvallend genoeg vaak de zelfde mensen die de Politieke islam en de Islam van alledag, zoals die door veel mensen in het Westen beleden wordt, in een adem noemen.

Ik kan maar een conclusie trekken; als je niet gecharmeerd bent van nuancering moet je je ook niet afvragen waarom er geen harmonie is.

op 23 05 2009 at 11:35 schreef Benech:

Laila: je snapt mijn punt volgens mij wel. Komt nog bij dat Zionisme een zeer beladen woord is geworden die qua betekennis en inhoud niet in de verste verte lijkt op de meeste geschriften van Herzl. Natuurlijk, ik kan ook wel wat citaten uit zijn dagboek jatten over het verdrijven van Arabieren, maar is dat een representatieve afspiegeling van de opvattingen van de opvattingen van Herzl? Hoeveel van de zelfverklaarde "ik-ben-antizionist-maar-ik-ben-geen-antisemiet"-helden hebben eigenlijk eeen genuanceerd beeld of zich van beide kanten goed ingelezen? Volgens mij zijn het aantal geringer dan het aantal schreeuwerds.

op 23 05 2009 at 11:43 schreef Peter:

Door te beschrijven wat Teebooms specialiteit is, laat Hassnae zien dat ze zijn werk kent. Het is namelijk ontegenzeggelijk zo dat Teeboom elke discussie, waarin hij zich mengt, ombuigt naar hetzij Israël, hetzij de superioriteit van het jodendom.

Jij kent zijn werk blijkbaar niet, en begeeft je op het gladde ijs van de speculatie. Hassnae heeft niet gezegd dat Teeboom iets vindt omdat hij jood is, ze heeft het niet gesuggereerd, ze heeft niets geschreven dat dit enigszins zou kunnen suggereren.

Als mijn buurman een stukje met dezelfde inhoud had geschreven in Trouw over Hassnae, dan had ze vermoedelijk niet zo fel van leer getrokken.

Hoe weet jij dat, waar baseer je je op? Ik ken Hassnae een beetje beter dan jij, en als jouw buurman, wie die arme ziel ook moge zijn, hetzelfde had geschreven als Teeboom, zou ze zonder enige twijfel hetzelfde stuk hebben geschreven, met weglating van het verhaal over het verleden dat ze met Teeboom heeft, uiteraard.

Ik vind het van de pot gerukt dat je je blijkbaar niet kunt voorstellen dat iemand reageert op ernstige beschuldigingen aan haar adres, want ‘ach, een beschuldiging van antisemitisme, wat maakt het uit, en wie heeft er nou eigenlijk naar dat programma gekeken, wat een gezeur allemaal’, en dat je dus maar voetstoots aannneemt dat het allemaal met de persoon van Teeboom te maken heeft.

Verdiep je eerst eens ergens in, voordat je je oordeeltjes over iemand aanmeet, aanmatigende kwast.

op 23 05 2009 at 11:45 schreef Bok:

"Als ik mij van dezelfde tactiek als Teeboom zou bedienen, zou ik me hardop afvragen hoe het met zijn dubbele loyaliteit gesteld is omdat hij, een Nederlander, in het Israëlische leger heeft gediend en bij grensposten ongetwijfeld Palestijnse levens zuur heeft gemaakt, maar zo ben ik niet."
Dit zinnetje zegt eigenlijk alles. Hoe hypocriet kan je zijn?
Dat Hassnae haar medewerking aan een op stalinistisch leest geschoeid showproces heeft verleent, vebaast dan ook niet.

op 23 05 2009 at 12:13 schreef hassnae:

Benech, Teeboom spuit zijn gal al langer op vele internetsites, maar ik heb daar niet op gereageerd.
Het ging me echter te ver om nu te zwijgen over een stuk in een landelijke krant waar prominent onze foto’s bij stonden en waarin we weg werden gezet als antisemieten.

Ieder ander zou ik op dezelfde, en ik vind zakelijke wijze, hebben beantwoord. Als ik me had verlaagd tot Teebooms niveau, dan zou ik er bij hebben gezet dat hij tot op de dag van vandaag probeert om scheldreacties geplaatst te krijgen op FN. Hij werd in het Parool omschreven als ICT-deskundige; hoe deskundig ben je als je niet weet wat een IP-ban is. Ik zou de vraag hebben opgeworpen wie zijn stukken schrijft, want zijn reacties zijn bijzonder slecht geschreven en vol taalfouten. En nog wel meer van dat soort fraais.

Ik heb me beperkt tot zijn aantijgingen en die weerlegd middels controleerbare argumenten.

Tot slot zijn Peter en ik geen siamese tweeling die samen aangesproken moeten worden. Dit stuk heb ik geschreven, omdat Teeboom mij verdacht maakt.

op 23 05 2009 at 12:19 schreef Laila:

Benech,

Het niet geringe aantal schreeuwerds zou minder schreeuwerig over komen als er niet bij het minste geringste ‘antisemitisme’ bijgehaald zou worden.

Het woord antisemitisme heeft wel iets van een allarmknop,zodra deze ingedrukt wordt door nerveuze lieden die hun vinger angstvallig op de knop houden heb je heel wat uit te leggen ten overstaan van iedereen.Het is hetzelfde mechanisme als een tegenstander voor racist uit maken.De werkelijke aanleiding van het meningsverschil is misschien een hele andere maar je maakt een tegenstander monddood of zoals vaker gebruikeijk is je stookt het heilige vuur tot ongekende hoogten op.
Een tegenstander rest dan ook niets anders dan te schreeuwen dat hij geen antisemiet of racist is. Het is een heel geraffineerde afleidingstactiek….zie je maar eens onder zo’n verdenking uit te praten,we hebben het hier wel over een smet op je blazoen waar zelfs het meest agressieve wasmiddel niet tegen bestand is. De gretigheid waarmee antisemitisme voor waarheid wordt aangenomen bevreemd mij ten zeerste,de werkelijke gevallen van antisemitisme daargelaten.

op 23 05 2009 at 14:19 schreef Conan:

Wat inzichtelijke citaatjes…

Hoe kom je erbij om te stellen dat Hassnae zich hier tot het niveau van Teeboom verlaagt?

Tsja, waar zou dat vandaan komen?

Als ik mij van dezelfde tactiek als Teeboom zou bedienen, zou ik me hardop afvragen hoe het met zijn dubbele loyaliteit gesteld is omdat hij, een Nederlander, in het Israëlische leger heeft gediend en bij grensposten ongetwijfeld Palestijnse levens zuur heeft gemaakt, maar zo ben ik niet.

Nee?

Hypocrisie wordt blootgelegd, leugens worden geduid voor wat ze zijn. (…) Leugens en drogredenaties dienen altijd en overal te worden weerlegd.

En een laatste, anticiperend citaat om het af te ronden:

Het is kleinzielige zeurderij om daarover te zeuren.

op 23 05 2009 at 14:30 schreef Peter:

Precies, Conan, ‘als’, ‘zou’ en ‘maar’, there lies the rub. Goed gezien, jongen.

Geen idee wat de hel een ‘anticiperend citaat’ is, maar niet nieuwsgierig ook.

op 23 05 2009 at 15:38 schreef Tjerk:

Goed stuk, Has. Dat artikel van Teeboom rammelde inderdaad aan alle kanten. ’t Is eigenlijk nog te veel eer voor die jongen om erop te reageren, maar ik kan je geen ongelijk geven dat je het niet over je kant laat gaan: het staat immers wel in de fucking Trouw, een landelijk verspreid, eerbiedwaardig medium.

Dat is wat anders dan één of andere obscure website, zoals Het Vrije Volk, waar gefrustreerde, blanke Wildersstemmers alles en iedereen, van moslims en Wouter Bos tot en met Paul de Leeuw aan toe vergelijken met Hitler en de nazi’s, terwijl ze zelf over moslims en buitenlanders schrijven op een wijze die het midden houdt tussen McCarthy over communisten en Julius Streicher over Joden.
(Zo worden in dit stuk van HVV-prominent dr. Nomad buitenlanders en moslims vergeleken met een rattenplaag die uitgeroeid dient te worden, zoals zestig jaar eerder Joden werden voorgesteld in Der Ewige Jude.)

Het gekke is dat ik Daniel Teeboom daar allemaal nooit over heb horen protesteren, terwijl hij op datzelfde Het Vrije Volk toch meer dan vijftig stukken heeft gepubliceerd. Zolang het niet over Israël of Joden gaat zijn toespelingen op en vergelijkingen met de nazi’s en bedekte suggesties voor een definitieve oplossing van het moslimvraagstuk kennelijk ook voor Teeboom geen probleem.

Teebooms stuk in Trouw druipt dan ook van de huichelarij.

Maar dan Teebooms tenenkrommende redenering: dat indien Wilders moslims demoniseert door ze als potentiële nazi’s af te schilderen, Links dan ook Joden demoniseert, wanneer zij wat Israël doet vergelijkt met wat de nazi’s deden.

Om met die retorische truuk weg te komen, moet Teeboom ons enerzijds laten geloven dat Wilders zijn nazi-vergelijkingen altijd strikt beperkt houdt tot radicaal-politieke islamitische stromingen en anderzijds dat het zionisme ondubbelzinnig het ‘politieke Jodendom’ uitmaakt.

Maar iedereen die Wilders heeft horen spreken over jihadisten, salafisten, moslims, Marokkanen en straatterroristen, weet dat dit in zijn uitlatingen slechts lakens zijn van hetzelfde pak. "Ze komen hier om de boel over te nemen" en "dat verschrikkelijke boek" de Koran "de islamitische Mein Kampf" zet ze daartoe aan. ‘Pas op mensen, de moslims komen over u!’

En als je Wilders er dan echt toe prest, geeft ‘ie wel toe dat moslims die zich aan de wet houden en gewoon leuk meedoen, als volwaardige burgers van dit land zouden moeten gelden. Nou ja, semi-volwaardig, want een moslim als staatssecretaris of burgemeester, daar wil hij dan weer een beroepsverbod op. Want een moslim als bestuurder, dat is gevaarlijk…

Ter vergelijking: heeft iemand Von der Dunk ooit de Talmud horen vergelijken met Mein Kampf?
Ik weet dat Peter Edel enkele jaren geleden in die richting ging, en dat Karel Glastra van Loon, die het voorwoord voor Edels ‘In de schaduw van de Ster’ op zich had genomen, direct openlijk op de vingers werd getikt door Jan Marijnissen.

Dat zionisme het ‘politieke Jodendom’ vormt, is vergelijkbaar met zeggen dat de ideologie van de Ku Klux Klan dat Amerika aan blanke Noord-Europeanen toebehoort, ‘politiek christendom’ is. Of dat de Zuid-Afrikaanse ideologie van de Apartheid een vorm van ‘politiek calvinisme’ was.

En dat is dan ook waar Teebooms betoog op neerkomt: Je mag mij niet kwalijk nemen dat ik een racistisch onderscheid maak tussen Joden en Arabieren, want dat doe ik op grond van mijn zionistische overtuigingen, en aangezien die weer voortkomen uit mijn Joodse identiteit, maakt dat elk verwijt aan het adres van het zionisme antisemitisch.

op 23 05 2009 at 15:49 schreef Tjerk:

Kan iemand mij trouwens uitleggen waarom Daniel Teeboom überhaupt ruimte krijgt in de Trouw om zijn racistisch-nationalistische ideologie te legitimeren?

Daniel Teeboom vertegenwoordigt bij mijn weten namelijk slechts Daniel Teeboom en een andere expertise dan dat hij Joods is en van aarbeien met slagroom houdt, heeft hij niet.

Oké, hij heeft tijdens zijn zionistische tour of duty oude vrouwtjes bij een grenspost vernederd tassen helpen dragen; maar dat was jaren geleden, en uit getuigenissen van Palestijnen zelf en waarnemers van Israëlische mensenrechtenorganisaties weten we dat wat Teeboom daarover te melden heeft, op z’n zachtst gezegd een nogal rooskleurige selectie van de werkelijkheid is.

op 23 05 2009 at 17:45 schreef hj:

Ha, eindelijk weer eens piemels frontaal in beeld!

op 23 05 2009 at 17:52 schreef Benech:

Goed, nog een stukje omdat mij nu een paar dingen voor de voeten zijn geworpen.

Laila: precies dezelfde "alarmknop" zie ik bij bepaalde moslims. Om net wat preciezer te zijn de alarmknop heet dan "islamkritiek". Hierbij wordt regelmatig e.e.a geblerd over en weer, maar Hassae uitgezonderd, zie ik tot dusver geen moslim(a) publiekelijk de handschoen oppakken. Wel zie ik bij bijna al mijn islamitische vrienden dat er op Geert wordt gekotst bij het leven. Kortom, het is (of van mijn part was) net zo goed een taboeonderwerp.

Hassnae: natuurlijk zijn jij en Peter geen Siamese tweeling. Hoef je mij niet uit te leggen en ik weet dat er bepaalde punten zijn waarin jullie onderling woorden hebben. Prima, mag best, so be it. Die beschuldiging komt niet en zal niet komen van mijn toetsenbord.
Ik ben het ook geheel oneens met Teeboom in zijn handelingswijze. Echter, wat schiet je ermee op elke keer als Daniel zijn mond roert tegen jou, je je van je felste kant laat zien? Volgens mij geilt die jongen erop om je het bloed onder de nagels vandaan te trekken. Waarom laat je dat bij hem toe? Die jongen is het niet eens waard lijkt me. Beperk je gewoon tot wat je zelf zegt: feiten en je eigen controleerbare argumenten.

Peter: als Daniels stuiptrekkingen aangaande Jodendom en/of Israel je enige bron van irritatie zouden zijn, dan hoefde je toch geen brief naar zijn werkgever te sturen, wel? Natuurlijk spelen ook andere zaken een rol, en daar heb ik begrip voor. Heus, ik snap behoorlijk goed welke kunstjes hij geflikt heeft en nog steeds flikt.
Dat Daniel Jan en alleman probeert af te schilderen als antisemiet, hij doet zijn best maar. Hij snijdt nog wel in zijn eigen vingers doordat hij zelf de discussie om zeep helpt. Hij vecht in zijn eigen broeikas maar zijn eigen schaduwgevchtje uit. De methodieken en argumenten van hem zijn al zo oud als de weg naar Rome en door er elke keer opnieuw overheen te lopen, moet je het opnieuw plaveien. Gun hem gewoon die eer niet. Wat jij en Hassnae misschien kunnen overwegen, is een brief naar de redactie van Trouw sturen met een vriendelijk verzoek om de verdachtmakingen van Daniel eens te ccontroleren omdat het pathetische vormen begint aan te nemen.

op 23 05 2009 at 18:06 schreef bottehond:

Hassnae

Als je anderen op hun onzorgvuldigheid wijst dien je natuurlijk wel zelf het goede voorbeeld te geven. Sjabloondenken inzake Wilders is je kennelijk ook niet geheel vreemd.

http://www.ikonrtv.nl/kerknieuws/nieuws.asp?oId=13018

op 23 05 2009 at 22:36 schreef Bert Brussen:

Even tussendoor oftopic: als je echt wilt lachen check dan dit: http://www.welingelichtekringen.nl/het-zijn-niet-een-paar-marokkanen-die-niet-deugen.html

In de comments zien we ene "Kassander" die denkt volstrekt anoniem te zijn en dus heel slinks "ene Martien Pennings citeert". Alleen heeft hij zijn emailadres per ongeluk gepubliceerd waardoor iedereen kan zien dat Kassander Martien Pennings zelf is die zichzelf zit te citeren..!(screenshots zijn reeds gemaakt)

op 24 05 2009 at 01:11 schreef Tjerk:

Bottehond,

Elk verhaal heeft twee kanten. In dezelfde week als jouw bericht:

"(Novum) – Veel moslimorganisaties wachten een debat met Geert Wilders over ‘Fitna’ met belangstelling af. Dat meldt de Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland (RMMN) vrijdag. De raad is verbaasd over het feit dat de PVV-leider het debat met moslimorganisaties, dat vrijdagavond zou plaatsvinden, heeft afgeblazen.

Wilders zei dat het debat niet kon doorgaan omdat te weinig moslims zich hadden aangemeld. Een gebrek aan islamitisch publiek kan de PVV volgens de RMMN niet in de weg staan, want daar zegt de raad zelf voor te kunnen zorgen.

De raad heeft van meet af aan gezegd graag in debat te willen, maar met een onafhankelijke voorzitter als discussieleider. Ook vroeg de raad om een evenwichtig samengesteld publiek en een in overleg samengestelde agenda. De raad stelt dat dit democratische principes zijn die de PVV had moeten verdedigen."
– Moslims houden deur open voor debat met Wilders

op 24 05 2009 at 03:15 schreef Mark:

Hassnae, als je tegen de vervolging van Wilders bent en vrijheid van meningsuiting werkelijk zo hoog in het vaandel zou dragen, dan zou je niet aan dat programma hebben meegedaan. Als je gevraagd was om de advocaat van GW te spelen, had je dat dan ook gedaan? Ik geloof er niks van.

op 24 05 2009 at 10:30 schreef De Zwarte Pot:

Hassnae zei "Het verbaast me dat Trouw zich laat gebruiken om persoonlijke rekeningetjes te vereffenen en frustraties af te reageren."

Hihihi

op 24 05 2009 at 10:38 schreef Peter:

Ha, eindelijk weer eens piemels frontaal in beeld!

Weet je hoe moeilijk het is om geschikt mannelijk naakt te vinden voor FN? Het meeste is ranzig, er zit ook veel saais tussen, bijvoorbeeld van die soft-focus foto’s waar mijn middelbare schoolvriendinnen zo gek op waren.

Daarom een oproep: help mij aan interessant mannelijk naakt.

@Mark, wat heeft het voor zin om vragen te stellen die je zelf al beantwoordt?

Ook hebben Wildersaanhangers meestal rare ideeën over vrije meningsuiting. Het zal voor jou wel volkomen logisch zijn om niet mee te doen aan zo’n programma omdat je vrije meningsuiting zo hoog in het vaandel hebt staan en tegen vervolging van Wilders bent, maar normale mensen zien dat niet zo.

Vrije meningsuiting betekent ook meningen mogen uiten die Wildersaanhangers onwelgevallig zijn.

op 24 05 2009 at 13:05 schreef bottehond:

op 24 05 2009 schreef Peter:

Dat is uiteraard zo. De implicaties van dat volkstribunaaltjes zijn echter mogelijk zeer ongewenst, vanuit Hassnaes standpunt dat vervolging van Wilders ongewenst is.

Kortom: een beetje dom. Maar dat doet rancune, scoringsdrift en lynchgedrag nu eenmaal met Menschen. Ik zou zeggen: nooit meer doen. Pandora’s doos is niet iets om mee te spelen.

op 24 05 2009 at 13:10 schreef Saira:

Peter, mogen we daar zelf een mening over vormen? Plaatsen dus dat ranzige en saaie mannelijk naakt. Ben benieuwd.

op 24 05 2009 at 13:17 schreef Peter:

Pandora’s doos is niet iets om mee te spelen.

Moet je horen wie het zegt, Wilders hoogstpersoonlijke islamofobe propagandabureau Botte Hond zelf, met zijn zwarte lijst van geïslamiseerde bedrijven.

Wilders en zijn aanhang zijn de hele godganse dag met niks anders bezig dan moslims aanklagen en veroordelen. Zie dit ludieke programma maar als een koekje van eigen deeg.

op 24 05 2009 at 13:35 schreef Tjerk:

"De implicaties van dat volkstribunaaltjes zijn echter mogelijk zeer ongewenst.."

Over wat voor soort implicaties heb je het? Logische implicaties? Juridische implicaties?

En welke implicaties zouden er dan zijn van dit stukje geïmproviseerd toneel? Want dat is het feitelijk: men doet alsof.

Er werden geen uitspraken van Wilders naast wetsteksten gelegd; er kwam geen Rijdende Rechter aan te pas. Het is een discussieprogramma in een experimenteel format, met de bedoeling op het scherpst van de snede standpunten met elkaar te meten t.a.v. controversiële personen, meer niet.

En ik vraag me af of je hetzelfde over de implicaties van dit ‘volkstribunaaltje’ zou hebben geoordeeld als Wilders in dat programma op alle punten was gevrijwaard van morele blaam.

op 24 05 2009 at 13:42 schreef Bert Brussen:

Een Vara-programma een "volksktribunaal met mogelijk zeer ongewenste implicaties"? Ja hoor. Natuurlijk.

En Het Gesprek trekt echt waar dagelijks miljoenen kijkers, om nog maar te zwijgen over de honderdduizenden heidenen die bekeerd worden door het kijken naar de EO…

op 24 05 2009 at 13:44 schreef Tjerk:

Onderschat de invloed van de EO niet, Bert. Je zult de meisjes de kost moeten geven die veertig dagen met hun handjes boven de dekens slapen, dromend van Arie Boomsma.

op 24 05 2009 at 14:01 schreef Bert Brussen:

En de jongetjes natuurlijk.

Maar over de kracht van de EO gesproken: de nieuwe rechtse held Joshua Livestro, zo rechts dat hij er bij Buitenhof als columnist werd uitgekickt, tevens groot voorstander van martelen "zware ondervragingstechnieken" (want dat waterboarden enzo, dat is eigenlijk een soort ontgroeningsritueel, een spelletje voor studentenverenigingen) blijkt een bekeerd jubelchristen te zijn.

En door wie is hij dan wel bekeerd? THATS RIGHT! Door de EO! Kijk maar, hier staat het:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Joshua_Livestro#Bekering_tot_het_christendom

Kortom, never underestimate the torturepower of the EO!

op 24 05 2009 at 15:49 schreef Tjerk:

Ah, dat verklaart waarom Livestro sinds kort een conservatief equivalent van Tariq Ramadan in de armen heeft gesloten. Frank Verhoef is zijn naam.

Verhoef is tegen abortus, vóór de doodstraf, en voor homorechten natuurlijk, behalve het huwelijk, want dat is een liefdesband tussen man en vrouw om kroost te genereren. (Havana, p.15)

Tégen het hedonisme, nihilisme, en progressieve liberalisme dat onze maatschappij kapodt heeft gemaakt.

Vóór een herwaardering van de christelijke traditie, die kan helpen ons weer absolute waarden en deugden bij te brengen.

"Verdiep je bijvoorbeeld eens in het christendom, het geloof dat ons land zo groot heeft gemaakt."De moraal van de liberaal

In zijn repliek op kritische stukjes van Geenstijl, die Verhoef zijn redacteurschap bij de Jonge VVD’ers hebben gekost, omdat niet conservatieve maar liberale principes daar uitgangspunt zijn, linkt Verhoef instemmend naar een artikel van zijn conservatieve kameraad Rutger Schimmel, die het zo mogelijk nog bonter maakt:

Schimmel: "Wat bij zowel deze dogmatici als de hedendaagse nihilisten opvalt, is hun totale verachting voor al het menselijke. De zo menselijke neiging om altijd terug te keren tot een geloof in een hoger wezen wordt als ‘achterlijkheid’ of ‘geestesziekte’ afgedaan. Eigenlijk geloven de nihilisten niet in het menselijke: voor hen is er niet zoiets als een onveranderlijke menselijke natuur, alleen de zaligheid van de utopie of de donkerte van het Niets.

Je kunt het een zekere onverschilligheid noemen, maar ik kan zelf niets verkeerds in zien als de mens zich tot het Hogere wendt. Sterker nog, ik ben van mening dat het geloof voor veel mensen goed is, omdat het een besef geeft dat wij niet het middelpunt van het universum zijn, dat de wereld niet om onze eigen gevoelens en verlangens draait.

De nederigheid die vanuit het christelijk geloof spreekt, gaat recht tegen de ideologie van de soixtante-huitards en hun reagurende kinderen in. Christenen zijn daarom outcasts, bespuugd en veracht."

Tegen abortus, voor doodstraf, tegen homohuwelijk. Religie als reddingsboei in een op drift geraakte, nihilistisch en hedonistische samenleving…

Standpunten waarom Ramadan verketterd wordt als een reactionair en anti-liberaal. Livestro heeft met zijn conservatieve beweging heel wat uit te leggen, lijkt me.

op 24 05 2009 at 17:52 schreef bottehond:

op 24 05 2009 schreef Tjerk:

Goed stuk en mooi en zorgvuldig verwoord. Ik vind je schrijfsel altijd veel beter als er geen woerdend schuim aan je toetsenbord plakt.
Ramadan heeft overigens geen eigen mening, maar draagt de mening en mores van zijn broederschap uit.

Verders ben ik ingenomen met je vaststelling dat Ramadan en zijn broederschap en hun sekte (net als Frank Verhoef en zijn onfrisse kornuiten) vijandig staan tegenover alles waar jij voor staat.

Zoals ik al eerder vaststelde: jij en ik zijn loten van dezelfde boom. Dat jij die gedachte onverdraaglijk vindt doet daar niets aan af.

Overigens, ter zake niet zo relevant maar ik ben nu toch aan het commenten, ben ik dan wel weer tegen abortus, voor vrije keuze tot euthanasie en tegen de doodstraf.

Hedonisme en nihilisme (voor zover het niet ontaardt in misantropie) zijn verworvenheden en de resultante van de vrije gedachte en dienen inderdaad beschermd tegen religieuze knechterij.

op 24 05 2009 at 21:43 schreef Jimmy:

Wat een zuur gezanik nu weer van Tjerk en Bert Brussen over de site van Livestro..

Ik vind DDS een interessante site waar ze anders over onderwerpen discussiëren en denken dan elders. Zonder het met deze heren eens te zijn, kun je toch gewoon ook eens denken: ‘Goh, Frank Verhoef is voor de doodstraf.. Typisch. Wat zou zijn motief daar voor zijn? Persoonlijk, privé, overtuiging, religie, filosofisch misschien?’

En waarom zou je een onversneden rechts-conservatief afrekenen op liberale standpunten? Dat slaat gewoon nergens op. Livestro en Verhoef zijn duidelijk eerder conservatieve Christenen dan sociaal-liberalen. Je rekent een socialist toch ook niet af op Christelijke beginselen? (Rechtse) liberalen en conservatieven delen een gezamenlijke afkeer van linkse ideologen en dwingelanden, meer hebben ze meestal niet met elkaar gemeen.

op 24 05 2009 at 23:52 schreef Bert Brussen:

@Jimmy: ik had het over Joshua "MARTELEN IS GOED" Livestro zelf, niet over DDS.

op 25 05 2009 at 01:01 schreef De Zwarte Pot:

Wat is Hassnae stil. Hihihi.

op 25 05 2009 at 02:26 schreef Bert Brussen:

@Zwarte Pot: ja hoor, Hassnae is stil door de striemende argumentatie in bovenstaande comments. Ze durft van schrik niet meer op FN te kijken.

op 25 05 2009 at 07:27 schreef Peter:

Zwarte Pot, ik kan bevestigen dat Hassnae, bij het lezen van jouw verpletterende ‘hihihi’ bleek wegtrok, zich opsloot in haar slaapkamer en sindsdien niets meer van zich heeft laten horen.

op 25 05 2009 at 11:41 schreef Henk:

Wat zijn nou weer "geïslamiseerde bedrijven"?

op 25 05 2009 at 11:41 schreef Peter:

Bedrijven die een afdeling met halalprodukten hebben, bedrijven die het medewerkers toestaan een hoofddoek te dragen, die halal-hypotheken aanbieden, eigenlijk alle bedrijven die niet vijandig staan tegenover moslims.

Ik wilde een link plaatsen naar Bottehonds oproep tot een boycott van zulke bedrijven, maar Het Vrije Volk doet het niet meer.

op 25 05 2009 at 12:09 schreef Henk:

Blijkbaar is hun database onderuit gegaan.

Maar een bedrijf als Albert Heijn die o.a. in haar filiaal in Buitenveldert koosjere etenswaren verkoopt, is dat gezioniseerd?

op 25 05 2009 at 12:12 schreef Peter:

Ik was daar een paar weken terug, en bij mij kwam het woord ‘gejudaïseerd’ op. Ik heb Annelies Brulboei er niet over gehoord.

op 25 05 2009 at 12:23 schreef Henk:

Maar die gemberbolussen zijn toch vreselijk aan hun einde gekomen?

op 25 05 2009 at 12:25 schreef Tjerk:

Zuur? Zeker niet, ik constateer met licht amusement hoe op het weblog waar Livestro onze joods-christelijk-klassiek humanistische beschaving verdedigt; men nu met een aantal vergelijkbare standpunten en maatschappelijke analyses komt als degene die Ramadan uit.

1. De Westerse maatschappij is ziek door hedonisme, nihilisme, en dat alles omdat ze haar christelijke wortels heeft verlaten.

2. Abortus is haram.

3. Homohuwelijk is haram.

4. Doodstraf vormt een goed afschrikwekkend middel tegen zware misdaad, en is ook een gepaste straf.

Het gekke is alleen: Ramadan wordt van links (Von der Dunk; Krol; Stefan Sanders) tot rechts (Amanda Kluveld; Max Pam) als een ideologische agent van Moskou Caïro beschouwd, terwijl Livestro en zijn blog als dóór en dóór Nederlands en chic-rechts gelden.

Daar leg ik de vinger bij. Dat is alles.

op 25 05 2009 at 13:44 schreef Jimmy:

Bert Brussen en Tjerk,

OK, ik vind DDS nl. wel interessant. Het geeft me eens een heel andere blik op zaken dan ik bij liberalen en links terugzie, erg conservatief, maar zeker goed beargumenteerd commentaar.

Tjerk,

Ik snap zelf de angst voor Tariq Ramadan niet zo goed, want ik vind dat hij erg overschat wordt. De man beredeneert en praat op een niveau dat het midden houdt tussen een doorsnee professor en esoterische mediums als Jomanda. Hij is zeer spiritueel, onduidelijk en vrijwel nooit feitelijk. Een kletsmajoor zou mijn oma zeggen.

Hij heeft o.m. de Erasmus en diverse gemeenteambtenaren mooi om de tuin geleid (tonnen euro’s binnengesleept) met zijn rookgordijnen, maar ik vind het allemaal weinig indrukwekkend. Het gedachtegoed waar hij voor staat en de striktheid van religiositeit die hij nastreeft, vind ik verwerpelijk, dus dat zou menigeen kunnen zien als gevaarlijk.

Maar om gevaarlijke ideeën te verspreiden heb je veel intellectuele kracht en charisma nodig. Gezien zijn wollige, onduidelijke taalgebruik en zijn controversiële reputatie blijkt al dat hij weinig overtuigingskracht in zich heeft om massa’s voor zich te winnen. Voor Ramadan zal het tot zijn pensioen rommelen in de marge/prutsen blijven, met wat applaus van thuispubliek en nuttige idioten, maar daarna volgt de onverbiddelijke vergetelheid.

op 25 05 2009 at 14:51 schreef geweta:

Ik las in een krant, dat Staatssecretaris Albayrak ons wilde
doen geloven, dat de criminaliteit is afgenomen.
Ik las in de Telegraaf van woensdag 20 mei 2009 een column van ‘Funda’.
Ik las in Trouw van 23 mei 2009 een artikel van Hassnae Bouazza.
Ik besefte dat dit alle drie moslima’s zijn en toen moest ik opeens aan het volgende citaat – van een ex-moslim –
denken:
“Maar wat altijd fris en alert bleef was ons vermogen om te liegen.
Op school, thuis of op straat…overal was de leugen de basis van het dagelijks leven.
Of ons nu werd gevraagd naar de weg of naar onze naam, wat voor werk onze vader deed, hoeveel we voor iets hadden betaald, of we met de bus waren gekomen, of we honger hadden, zelfs al vroeg een arts of het ergens pijn deed: op iedere vraag verzon je een passende leugen.
Niet alleen omdat we het liegen zo gewend waren, dat we vaak in onze eigen leugens gingen geloven, zonder te beseffen dat we logen, maar ook uit vrees ons prestige te verliezen.
We raakten door onze familieleden heen, doordat we hun overlijden op school gebruikten als excuus omdat we te laat waren.
Maar achteraf prezen de zogenaamd dode familieleden ons voor onze vindingrijkheid in het liegen."

op 25 05 2009 at 15:35 schreef Henk:

Vertel eens, geweta, als jij beweert dat de cijfers van Albayrak niet kloppen dan heb jij vast wel cijfers die het tegendeel beweren.

Ik ben benieuwd.

op 25 05 2009 at 15:37 schreef Geert:

Ik ben geen moslim en ik lieg ook alles.

op 25 05 2009 at 17:26 schreef Mark:

Peter, ja, maar je gaat geen mening ondersteunen die niet de jouwe is. Dat doe je alleen als je er op een andere manier beter van wordt. En dan ook nog naast een mongool als von der Dunk gaan zitten, ik snap het echt niet hoor. Dat komt op mij niet over alsof je nog enige principes hebt. En dan hier gaan lopen verkondigen dat vrijheid van meningsuiting zo’n groot goed is. Jawel hoor, gewoon doen. Komop zeg, het is zo doorzichtig als wat, en dat boeit niet, maar maak er dan ook niet meer van.

op 25 05 2009 at 17:50 schreef babs:

Dat doet Hiddema toch ook, ik ga er althans van uit dat Hiddema geen PVVer is. En waarom is die Von der Dunk nou eigenlijk een mongool?

op 25 05 2009 at 18:25 schreef Bert Brussen:

Al kom je met zesvoudige cijfers aan die bevestigen dat er in de afgelopen drie jaar zelfs nog geen winkeldiefstalletje gepleegd is in Nederland dan nog blijft Geweta volhouden dat "de criminaliteit niet is afgenomen"!

Behalve in Israel dan, want daar wonen Joden en die zouden nooit een wet overtreden.

op 25 05 2009 at 20:03 schreef bottehond:

op 25 05 2009 schreef Peter:

Yep. Ik ben aardig consequent in mijn aanbevelingen. Is geen nieuws toch?

op 25 05 2009 at 20:05 schreef Pieter:

Sinds 2004 is het totaal aantal misdrijven afgenomen met 4%, dat is inclusief illegaal koekhappen. Het aantal gewelddadige overvallen, berovingen en intimidaties is dramatisch toegenomen.

Het aandeel van niet-westerse allochtonen is de categorieën zware misdrijven is dramatisch (op 18 mei heeft het CBS nieuwe statistieken gepubliceerd). Bot gezegd is het aandeel van niet-westerse allochtonen in de categorie geweldsmisdrijven 90%. Diep treurig.

Het is, geloof ik, nog geen onderdeel van het actiepakket bouwen en benoemen.

op 25 05 2009 at 21:34 schreef hassnae:

En waarom is die Von der Dunk nou eigenlijk een mongool?

Dat is een sterk staaltje projectie van al die zogenaamde vrijheidstijgers, Babs.

Ze denken dat vrijheid betekent dat je dan niet tegen iemand in mag gaan. Als het nou in het programma ging om Wilders recht te zeggen wat hij zegt, zouden ze ergens nog een klein punt hebben, maar dat kwam niet aan de orde. Maar dat deert niet, Mark zegt het zelf al elders: argumenten boeien hem niet.

Ook zo’n mooie bijkomstigheid van het meediscussiëren op zo’n forum: de meest ranzige types denken in hun schromeloze zelfoverschatting dat hun ongevraagde advies of mening meegewogen wordt in toekomstige beslissingen.

op 25 05 2009 at 23:11 schreef Laila:

Geweta…..je citeert een ex-moslim.
Het klinkt mij eerlijkgezegd in de oren als de gemiddelde scholier(ongeacht waar in de wereld).

op 25 05 2009 at 23:22 schreef Bert Brussen:

@Laila: waarschijnlijk ben jij nooit op Geweta’s webiste geweest dan had je meteen die liefde voor gemiddelde scholieren begrepen.

Trouwens, Gerard Wilhelm, ging je mij niet aanklagen voor het een of ander? Aanzetten tot jodenhaat was het geloof ik, omdat ik kritiek op Israel had.

Ik heb nog geen arrestatieteam gezien. Zouden de fosforbommen op zijn?

@babs: Von der Dunk is kennelijk een mongool omdat hij van die door HVV’ers zo duur bevochten vrijheid van meningsuiting gebruik maakt om ZIJN mening te geven. Dat mag natuurlijk niet een beetje van de vrijheid van meningsuiting gebruik maken om iets anders te vinden dan een HVV’er, dan ben je al snel een mongool, een terroristensnol (dixit Martien Pennings het intellectuele klankbord van Eddy Terstall), een moslimhoer of een nazi ("want die waren ook LINKS!!11!!!!EINZ!!").

op 26 05 2009 at 01:03 schreef bottehond:

op 25 05 2009 schreef hassnae:

The Queen of Sheba spreekt haat wensen uit. LOL!
Heb je iets gerookt?
Je apocalyptische voorspelling doet zulks vermoeden.
Of ben je "on a mission from God"?
Tijd dat je zaken eensch goed evalueert met het draaiorgelaapje. Heb je eigenlijk een kinderwens?

op 26 05 2009 at 01:25 schreef sbs6:

@bottehond
Wat zeg je allemaal?

op 26 05 2009 at 01:53 schreef bottehond:

op 26 05 2009 schreef sbs6:

Haat is een verschrijving en mot "haar" zijn.
Verders snapt Hassnae heel goed wat ik bedoel.
vpro of nps zou een betere nick voor je zijn.

Frontaal Naakt te gast bij
Nachtvluchten op Radio 1.

Frontaal Naakt te gast bij
Oba Live.

Hassnae leest
Bifi.

Steun Frontaal Naakt. Rekeningnummer 393444961

Reageren? Tips? Suggesties?
Stuur uw fan- en dreigmail naar Frontaal Naakt

Gratis!
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief

Blurbs

‘Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.’ (Hafid Bouazza)

‘In de artikelen wordt grove taal gebruikt en bovendien zijn er naaktfoto’s van onbekenden bij geplaatst.’ (rechter E.A.G.M. van Rens)

‘Complimenten voor Frontaal Naakt. Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.’ (Lousewies van der Laan)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Leuke site heb je. En veel bezocht, zo te zien.’ (Jan Kuitenbrouwer)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.’ (Bert Brussen)

‘Peter Breedveld, pedo van de week’ (Lucas Was Hier)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘WIJ STAAN ACHTER U, OH PETER BREEDVELD’ (redactie Panzerfaust)

Meest gelezen

O Pedoprofeet
O Joden moeten ons doden
O Haat
O Straatratten
O Jodenhaat
O Eddaoudi (2)
O Taqiyya
O Schuld en boete
O Verkrachting
O Nawal

Links

op 26 05 2009 at 04:59 schreef Mark:

Die von der Dunk is een mongool omdat hij totaal verblind door zijn eigen arrogante geloof in de multikul praat als een kip zonder kop. Maar Hassnae vind hem wel ok. Dat mag natuurlijk. Argumenten boeien me inderdaad niet echt, principes wel. Op TV in alle heerlijke publiciteit GW fictief aan het kruis nagelen, en dan bloggen dat vrijheid van meningsuiting zo’n groot goed is. Ik vind dat huichelarij. Je staat ergens voor of je staat er niet voor.

op 26 05 2009 at 10:04 schreef Jimmy:

Mark,

Ik vraag me eigenlijk af Von der Dunk wel echt pro-multiculti is, hij zet zich meer af tegen wat hij als anti-multiculti, i.e. tolerantie van minderheden, beschouwd.

Ik kan me herinneren dat hij nogal kritisch was tav de Amerikaanse inval van Irak, omdat hij geloofde dat mensen door een aantal sociale processen en veranderingen moeten gaan, wil democratie zich kunnen wortelen. Als hij bvb. zo denkt over Irakezen in Irak, dan zal hij niet veel anders denken over Irakezen die nog maar een paar jaar in Nederland wonen. Dit lijkt me toch geen standpunt waar multiculti’s zich erg blij van gaan voelen. Zij geloven immers in een prachtige mozaïek van diversiteit en smaken, die ons alsmaar verrijkt. Dan moet je niet met dit soort spelbreker-analyses komen.

Von der Dunk lijkt me eerder beïnvloed door zijn vader, Hermann von der Dunk, een man die de verschrikkingen van WOII als kind intens heeft beleefd. Die heeft begrijpelijkerwijs een nogal negatieve visie op nationalistische partijen ontwikkeld, zeker als ze zich niet meer langer in de marge bevinden — want dan volstaat bespotten — en zich naar het machtscentrum bewegen.

op 26 05 2009 at 10:29 schreef Henk:

Geert schreef: Ik ben geen moslim en ik lieg ook alles.

Typisch een staaltje van zelfislamisering.

op 26 05 2009 at 11:45 schreef sbs6:

@bottehond
Ik begrijp er nog steeds niets van, maar dat zal wel de bedoeling zijn oid?

op 26 05 2009 at 11:59 schreef babs:

Ik heb van Von den Dunk niet heel veel gelezen. Met de paar stukjes die ik las was ik het meestal niet eens, maar het was wel altijd coherent en naar mijn gevoel eerlijk.

Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Willem Breedveld van Trouw (geen familie). Die is nooit eerlijk. Soms ben ik het met zijn conclusies eens en dan schaam ik me ervoor, omdat hij er op zo’n valse, slecht beargumenteerde manier is gekomen.

Von der Dunk wordt nogal eens afgerekend op zijn accent (hij praat inderdaad raar), op zijn homosexualiteit en op zijn leren broek. Of hij is gewoon een mongool natuurlijk. Hij zal wel een sterk verhaal hebben denk ik dan, anders was hij wel op argumenten gepakt.

Ik ga toch eens wat vaker een column van die man meepakken. De Volkskrant heeft sowieso een uitstekende site.

op 26 05 2009 at 12:52 schreef Laila:

Grappig ook dat het vooral de vrijheidstrijders zijn die van der Dunk op zijn geaardheid attaqueren. Terwijl er elders in een andere topic een homo door de vrijheidsstrijders verdedigd wordt omdat ze begrip hebben voor zijn ‘precaire situatie’

Heet dat niet meten met 2 maten?

op 26 05 2009 at 13:00 schreef Peter:

Soms ben ik het met zijn conclusies eens en dan schaam ik me ervoor, omdat hij er op zo’n valse, slecht beargumenteerde manier is gekomen.

Dat is een perfecte samenvatting van wie Willem Breedveld is.

op 26 05 2009 at 13:55 schreef Peter:

Wat is eigenlijk Bottehonds bedoeling met het copypasten van de rechter kolom op mijn site? Gaat dat tegenwoordig door voor discussiëren in Wildersland? Iedereen kan die kolom toch zelf al lezen?

op 26 05 2009 at 14:04 schreef Henk:

Ik denk dat Bottehond op het tijdstip van posten een klein beetje straalbezopen was.

op 26 05 2009 at 21:05 schreef bottehond:

op 26 05 2009 schreef Henk:

Nee hoor, ik was wel moe en koppiepeeste iets te veel. Ik doe nooit een preview, dat wreekt zich soms.
Mijn post diende slechts dit te bevatten:

op 26 05 2009 schreef sbs6:

Haat is een verschrijving en mot "haar" zijn.
Verders snapt Hassnae heel goed wat ik bedoel.
vpro of nps zou een betere nick voor je zijn.

op 26 05 2009 at 21:08 schreef bottehond:

op 26 05 2009 schreef Laila:

Niet volksmennen, Laila. dat misstaat je.
Mij zul je NOOIT een homosensueel op zijn haar geaardheid zien veroordelen. Tenslotte was ik degene die het voor Brullioo opnam en niemand anders, ik neem tenminste aan dat je daar op doelt. Faux pas, dametje.

op 26 05 2009 at 22:10 schreef Laila:

Bottehond maak je maar niet druk of iets mij misstaat…i don’t care a damn.
Zeker niet bij mensen die 2 gezichten hebben : )

Misschien zul jij NOOIT een homoSENSUEEL op zijn geaardheid veroordelen maar ik heb je er tot op heden niet op kunnen betrappen gelijk gestemde figuren te corrigeren op hun homofobe en agressieve attitude jegens homos omdat wat zij doen een ‘faux pas’ is MENEERTJE.
Ik zou een voorstel willen indienen in Utopia om alle mensen die er een dubbele moraal op na houden van hoge flatgebouwen naar beneden te gooien.
Je ziet het ik ben ook al geen voorstander voor zachte heelmeesters.

op 26 05 2009 at 22:15 schreef Laila:

Haat is een freudiaanse verspreking van heb ik jou daar en heel veelzeggend voor jou Bottehond.

op 26 05 2009 at 23:07 schreef bottehond:

op 26 05 2009 schreef Laila:

Lol! Ga je psychologiseren? Typisch Gutmenschengedrag.
Daar maak je me zelfs mee aan het giechelen.
De r en de t zitten naast elkaar op het toestenbord. That’s it.
Freud is trouwens een uiterst discutabele referentie voor je intellect, Laila.
Haat ken ik eigenlijk nauwelijks.
Blijf botte maar in hokjes plaatsen, het amuseert me wel.

op 26 05 2009 at 23:13 schreef bottehond:

op 26 05 2009 schreef Laila: (mijn vorige post betrof je tweede kulcomment)

After you, dear. De dubbele moraal druipt zelfs van je aanwezigheid op dit blotemensenforum af.

Je bent een moralistje. Ik houd niet van moralisten. En zeker niet van moralisten die vrijzinnigheid misbruiken voor een daaraan tegenstrijdige agenda.

Doordenkertje.

Je bent een makkie voor botte qua debating,overigens. Je wordt roestig.
Teveel jaknikkers op FN?

Doe dan ook maar eens een straf islamkritisch artikel op FN. Van die Belg die nu furore maakt met zijn repo over de islam en de koran. Of Arthur van Amerongen, van hetzelfde laken een pak.

op 27 05 2009 at 01:27 schreef Tjerk:

"Je bent een makkie voor botte qua debating,overigens."

Debatteren vereist dat je argumenten inbrengt in plaats van meningen, ondersteund door geschamper.

En inhoudelijke argumenten breng jij op dit forum al tijden niet meer in. Verder dan een beetje trollen kom je niet.

op 27 05 2009 at 02:17 schreef Bert Brussen:

Ik houd niet van moralisten. En zeker niet van moralisten die vrijzinnigheid misbruiken voor een daaraan tegenstrijdige agenda.

Dus eigenlijk houd je helemaal niet van HVV-scribenten?

op 27 05 2009 at 09:37 schreef bottehond:

op 27 05 2009 schreef Tjerk:
Inhoudelijker bijdragen dan ik doe heeft geen zin op FN. Als ik welles/nietes spelletjes wil doen maak ik wel ruzie met mijn neefje van 6. Trollen doe ik zeker niet.

op 27 05 2009 schreef Bert Brussen:
Ik ken een paar HVV scribeten persoonlijk en die vind ik erg sympathiek en ruimdenkend. Je gaat me toch niet vertellen dat je zelf gelooft in de karikatuur die men op FN maakt van HVV-ers? Dat zou me werkelijk tegenvallen van je.

op 27 05 2009 at 09:46 schreef Peter:

Er worden op FN geen karikaturen van HVV’ers gemaakt. Op HVV worden karikaturen van HVV’ers gemaakt.

op 27 05 2009 at 11:21 schreef Laila:

Superieure Bottehond ,

‘De r en de t zitten naast elkaar op het toetsenbord’ De e en de r ook…..dus?

Ik maak mij geen illusie,ik weet dat ik niet uitblink in debateren en die ambitie heb ik ook niet. Bovendien is het nooit mijn intentie geweest het op te nemen voor de Islam maar wel voor de mensen die ik persoonlijk ken die moslim zijn en die bij lange na niet zo onverdraagzaam zijn als jij.Op mijn 12e heb ik een afknapper gekregen van religie in het algemeen maar nu heb ik een major afknapper van mensen die het begrip ‘vrijheid’ misbruiken voor hun eigen duistere agenda.
Jij bent een verkrachter van vrijzinnigheid waar jij en anderen een geheel eigen definitie aan hebben gegeven.

Wat betreft een straf islamkritisch stuk;
a)ik sta niet op jouw loonlijst
b)ik ben geen masochist
c)ik doe niet aan exorcisme…..want daar draaien de voorspelbare reacties meestal op uit.

op 27 05 2009 at 14:42 schreef bottehond:

op 27 05 2009 schreef Laila:

Hoe kom je er bij dat ik onverdraagzaam zou zijn. Ga je alweer met vooroordeel nummer zoveel. Je dicht mij kennelijk heel wat toe wat niet overeenkomstig de werkelijkheid is. Je kent me niet eens.

Ik reageer op de aantoonbare onverdraagzaamheid van de islam, I didn’t start the fire. Als moslims zich in de rijen van de islamslaven willen voegen is dat hun eigen keuze. Als ze zich dermate met de sekte identificeren dat ze kritiek op de islam ervaren als kritiek op henzelf is dat een direct gevolg van hun eigen keuzes. Daarin zie ik geen reden om hen te ontzien. Integendeel.

Zo lijk je ook aan te nemen dat het mij om individuele mensen gaat. Dat is niet zo. Als je mijn schrijfsels enigszins gevolgd zou hebben had je dat kunnen weten. Voorzover ik individuen bekritiseer zijn dat eigenlijk altijd islamapologeten en islamappeasers.

Mijn indruk is dat je in je kruistocht tegen islamkritiek iedere nuance en onderscheidend vermogen kwijtgeraakt bent. Heeft dat met egostreling te maken? Je moet je wel goed voelen over jezelf dat je de wilde horde islamcritici te lijf gaat om de arme islam te beschermen, want daar komt je insteek feitelijk op neer. Of overidentificeer je je met de zogenaamde slachtoffers van islamcritici?

Zodra jij een helder onderscheid gaat maken tussen je protégées en hun sekte ben je voor mij geloofwaardig. Sterker nog: als je die sekte radicaal verwerpt steun je de vele culturele moslims die eigenlijk geen moslim meer zijn, maar tot de kudde moeten blijven behoren op straffe van op zijn minst sociale uitsluiting. Iedere versterking van de islam drukt die mensen verder in de horigheid aan de sekte. Geef je daar maar es rekenschap van.

Mij een verkrachter van de vrijzinnigheid noemen terwijl je zelf de islam de hand boven het hoofd houdt staat nogal aanmatigend en maakt je verdere opstelling volstrekt ongeloofwaardig.

op 27 05 2009 at 15:41 schreef kaaskop:

Snap dat dan laila, botte komt op voor al die

vele moslims die eigenlijks geen moslim meer zijn volgens zijn farizeeër filosofie van botteriken.

Eigenlijk bedoelt hij, dat hij het als vrijheidsstrijder voor de afvallige moslim zoals jij en ik opneemt, en als we dat niet snappen moeten we nog onder de invloed van die sekte islam verkeren, die ons in een ijzeren sociaal verstikkende greep houd.

Maar hij laat het bij een gemiste kans om het aan jou of mij te vragen, of er grote of enige druk word uitgeoefend door de hem in het geheel verdachte hoekje geplaatste grote groeperingen ‘sekteleden’.

Ik heb wel een vermoeden waarom hij die vragen mijdt als de pest.

Als we het niet snappen, dan moeten we hem maar gewoon vertrouwen op zijn blauwe ogen.

Botte heb je ook kraaltjes of een stukje spiegel voor ons, nu we het toch over nuanceringen gaan hebben?

op 27 05 2009 at 17:30 schreef Laila:

Onverdraagzaamheid uit zich in de onwil afwijkende ideeën te aanvaarden. Hoe denk jij onverdraagzaamheid te kunnen rijmen met vrijzinnigheid?

Ik ben de laatste die zal beweren dat onverdraagzaamheid de Islam vreemd is maar om iedere misstap, door een Islamiet of uit naam van Allah begaan, een individu aan te wrijven is ronduit absurd.

Dat een ex moslim zich staande weet te houden tussen andere moslims druist in tegen al jouw vooroordelen en ondermijnt het grote gevaar waar jij de mensheid voor wilt behoeden. Want dan had mijn vrijzinnigheid, volgens jouw doemscenario mij minstens op een openbare steniging moeten komen te staan op de Dam.

op 27 05 2009 at 17:40 schreef Laila:

Je geeft ruiterlijk toe geen verschil te maken tussen de Islam en het islamitisch individu durf je mij te betichten dat ik ieder gevoel van nuance en onderscheidend vermogen ben kwijtgeraakt.Je hebt wel humor.

Ik ben er juist van overtuigd dat mijn bestaan of aanwezigheid hét bewijs is dat jouw rabiate houding volsterkt ongeloofwaardig is en zwaar overtrokken.

op 28 05 2009 at 19:54 schreef bottehond:

op 27 05 2009 schreef Laila:

Onverdraagzaamheid uit zich in de onwil afwijkende ideeën te aanvaarden. Hoe denk jij onverdraagzaamheid te kunnen rijmen met vrijzinnigheid?

Ies simpel: geen tolerantie voor de intolerante sekte. Wat een schitterende paradox, he?

Kwoot:
Extremism in the defense of liberty is no vice. And moderation in the pursuit of justice is no virtue.
Barry Goldwater

op 29 05 2009 at 11:05 schreef babs:

Ies simpel: geen tolerantie voor de intolerante sekte.

Je gaat de fout in door de islam als intolerante sekte neer te zetten en door alle moslims als leden van die intollerante sekte te zien. En moslims die je lief vindt, dat zijn dan volgens jou geen moslims, ook al zeggen ze zelf van wel.

Jouw redeneringen om moslims te onderdrukken zijn gebaseerd op een luchtkasteel.
-De islam is geen georganiseerd geheel.
-De moslims hebben geen trouw gezworen aan een georganiseerd geheel
-De moslims zien in grote meerderheid weliswaar de Koran wel als heilig boek, maar slechts weinig moslims in Nederland slaan de Koran er op na om te kijken wat ze in bepaalde situaties precies moeten doen.
-De Koran roept, zoals Hassnae onlangs heeft aangetoond, niet op tot geweld tegen tegen alle ongelovigen. Alleen extremisten die persé geweld willen gebruiken kunnen met heel creatief lezen in de Koran oproepen lezen tot het gebruik van geweld. (Ik ben blij dat Conan en Pieter geen moslims zijn.)

Dus er is geen intolerante sekte, er is dus geen rede intolerant te zijn tegen moslims, alleen omdat ze moslim zijn.

Maar natuurlijk moet elke moslim die geweld gebruikt en elke moslim die oproept tot geweld, bestraft worden. Net als elke niet-moslim die hetzelfde doet.

op 29 05 2009 at 13:48 schreef bottehond:

op 29 05 2009 schreef babs:

Leer lezen, onnozele dhimmi.
Het is lastig discussieren met iemand die kennelijk niet kan lezen, dan wel haasje over speelt om haar eigen punt te maken.Sta wat vroeger op, wellicht dat dát helpt.

Je pogingen om de islam als vredelievend neer te zetten zijn de groteske hersenspinsels van iemand die feiten hanteert alsof het pizzadeeg is.

Gebruik je verstand, babs. Mij overtuig je in de verste verte niet met je dwaze semantiek en rammelende logica en dat terwijl ik altijd open sta voor een betere mening.

Dat liegen tegen jezelf bij jou werkt wil niet zeggen dat je een ander fopt met je drogredeneringen. Alhoewel je op FN heel braaf in de pas loopt in ruil voor het warme bad van het gezelschap van islamapologeten. Dat levert het je dan wel weer op.

op 29 05 2009 at 14:01 schreef babs:

Ik zeg niet dat de islam vredelievend is, ik zeg dat de islam niet bestaat. En dan moet ik leren lezen?

De Roomsch Katholieke Kerk bestaat overigens wel. Heeft een leider en een vaststaande organisatie. Kun jij het equivalent in Dé Islam aanwijzen?

op 29 05 2009 at 14:14 schreef Peter:

terwijl ik altijd open sta voor een betere mening.

HAHAHAHA! Flikker toch op man. Ten eerste heb ik je nog nooit iets zien onderbouwen of beargumenteren. Je deelt alleen maar oordeeltjes uit: ‘dhimmie’, ‘naïef’, ‘dom’, ‘onwetend’. Totaal nietszeggend.

Ten tweede maak je niemand wijs dat je tot andere gedachten te brengen bent. Je islamofobie is je hele raison d’être. Islamofobie is Bottehond en Bottehond is islamofobie. Er is niks anders. Dit ben jij. Resultaat van 50 of 60 jaar levenservaring: aan niks anders kunnen denken dan aan moslims, moslims en nog eens moslims.

Het kan niemand schelen dat-ie niet serieus wordt genomen door iemand die kennelijk niks anders te doen heeft dan op websites te reageren (stond in de reaguurders-toptien van Geenstijl met een miljard reacties van 500 woorden elk – de ultieme loser) en een zwarte lijst samen te stellen van bedrijven die geïslamiseerd zijn omdat ze bijvoorbeeld falafel in hun assortiment hebben.

Iemand die een borderliner als Brullio steunt, notabene, in het uitschelden van Hassnae voor ‘moslimhoer’.

Hoe kom je er eigenlijk bij dat er ook maar iemand hier belang stelt in je domme gezwets? Pathetische clown.

op 29 05 2009 at 15:42 schreef Laila:

Bottehond,je zei eerder dat ik zoveel vooroordelen over jou had.
Het is totaal overbodig om jou in een hokje te plaatsen dat doe je zelf wel.Zodra iemand jouw mening niet deelt wordt hij denigrerend en vals bejegend.Bovendien vind ik dat iemand die zelf zo royaal is met vooroordelen,t.o.v. de Islam,zelf niet moet piepen.

Dan nog even over dat ik mij wel heel goed over mijzelf zou voelen….dat heb je goed gezien. Misschien als jij een tikkeltje optimistischer wordt en wat minder TEGEN zou zijn en iets meer VOOR jij je ook iets beter zal voelen over jezelf en je omgeving.
Dan nog de opmerking tegen Babs over het heel braaf in de pas lopen op F.N. in ruil van een warm bad van Islamapologeten.
Voor iemand die zo prat gaat op zijn vrijzinnigheid vind ik dat je een uiterst beperkt zicht heb.Vrijzinnigen kunnen out of the box denken jij bent eerder narrowminded. Je hebt op Frontaal met heel uiteenlopende karakters te maken, enkelen met hier en daar enige overlappingen, toch weet je het hele gezelschap voortdurend te reduceren tot louter Islamapologeten.

Je voert het hoogste woord over alle bemoeienissen die jouw goedkeuring niet kunnen wegdragen, je verwacht(eist) respectvol behandeld te worden maar spreekt anderen steeds toe alsof het kleuters zijn.Daarmee diskwalificeer jezelf als volwaardig gesprekspartner.

op 29 05 2009 at 19:18 schreef bottehond:

op 29 05 2009 schreef Peter:
Islamofobie bestaat niet en is een strategisch gekozen term. Gekozen door islamisten, mind you. Wie die term gebruikt is naar mijn opvatting hetzij een islamist, dan wel een islamapologeet, dan wel een useful idiot. Meer smaken heb ik niet kunnen ontdekken.

Vreemd dat je maar blijft schelden en tieren tegen me, terwijl je heel goed zou kunnen weten dat je geraas van me afglijdt als teflon. Niet iedereen is bang voor jou of laat zich afblaffen door je, Peter. Verre van, in mijn geval. Je schimpscheuten vind ik vooral amusant. Je roedel laat zich daardoor in de pas houden, jij zou in mijn roedel echt een van de ondergeschikte mannetjes zijn. Je ontbeert tact, inzicht, wellevendheid en bindend vermogen. Vandaar. Je ziet: als ik me even inspan zet ik jou als een kleuter in de hoek. BTW: beantwoord voortaan moeilijke vragen ook eens, in plaats van je te beperken tot de rol van schreeuwlelijk als één van je onnozele kipjes er van langs krijgt van botte, wil je? Dank je wel.

op 29 05 2009 schreef Laila:
LOL! Het respect van de meeste FN bezoekers en schrijvers is wel het laatste waar ik naar zoek. Ik zou me werkelijk zorgen maken als jij of de andere islamlikkers op FN mij respect zouden betonen. Liever niet! Tegenover die islam van je heb ik geen enkel vooroordeel. De feiten spreken voor zich. Daar doet het armetierige achterhoedegevecht van de FN populatie niets aan af. Er zijn inderdaad een paar reaguurders die meestal verstandige dingen schrijven, zoals Conan en Jimmy, dat zijn mannen van stavast met hersenen. Hen bedoel ik dan ook niet.

op 29 05 2009 at 19:32 schreef Peter:

je ziet: als ik me even inspan zet ik jou als een kleuter in de hoek.

Tegen zoveel stekeblinde zelfingenomenheid is geen kruid gewassen.

op 29 05 2009 at 20:05 schreef Laila:

Botte,

Of iemand iets ‘verstandigs’ zegt hangt alles af of het in lijn ligt van jouw bekrompen en hysterische gedachtenspinsels.

Conan kan op heel wat meer symphatie rekenen omdat hij heel rechtlijnig is en zijn standpunt verdedigd zonder onnodig geslijm. Jij daarentegen hebt eerst heel lang tegen iedereen lopen slijmen en de joviale gast uit gehangen(wat je echt niet bent!)
Op een goede dag laat je je masker vallen en ga je vervolgens vals tegen omstanders lopen grommen.

Je bent zo ingenomen met jezelf,je hebt daar werkelijk geen enkele reden toe.
Jij bent al op respectabele leeftijd maar van mensenkennis heb jij nog steeds geen kaas gegeten.
Waar jij vooral in uitblinkt is je heldhaftig verschuilen achter anderen die uitspraken doen waar je zelf het lef voor ontbeert.Het laatste wat iemand wil is ‘RESPECT’ van een lafbek.

op 29 05 2009 at 20:09 schreef Laila:

excuses voor de schrijfouten.

op 29 05 2009 at 20:49 schreef bottehond:

op 29 05 2009 schreef Peter:
Haha, nee, jij laat je onbertuigd, zeg maar.

op 29 05 2009 schreef Laila:
excuses voor de schrijfouten.

No problemo, sister. Enne: een jovaile gast ben ik dan weer wel. Mooit, he, wat je allemaal zelf in kunt vullen over een ander. Ben overigens heel tevreden met mezelf, dat heb je dan wel weer goed gezien. Zo ziet men: iedereen maakt wel eens een juist punt.

op 06 06 2009 at 02:46 schreef Zorro:

Terug naar het item: Daniel Teeboom heeft objectief gewoon gelijk. Daarom hoef je toch niet met je eigen poep in het rond te smeren? Deze site ontbindt zichzelf, gelukkig hebben we nog geen "geur"computer.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN MEI

O Polderhitler

O Waarom ik Wilders (en Van der Plas, Yesilgöz en Omtzigt) gewoon extreemrechts blijf noemen

O De ondraaglijke hypocrisie van Natascha van Weezel

O Ik las Hannah Arendt en Wilders lijkt dus écht op Hitler

O Snakken naar Jodenhaat, met wijd opengesperde snavels

O Hoe je antisemitisme bestrijdt

O De vrije pers heeft zijn eigen graf gegraven

O Yvonne Coldewijer is een zegen voor de NVJ

O Wilders 1: stevig verankerd in het kolonialisme

O De ene schelder is de andere niet

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS